Affordable Art Fair Stockholm 1-4 oktober 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affordable Art Fair Stockholm 1-4 oktober 2015"

Transkript

1 Ansökan Stockholm 1-4 oktober, 2015

2 Affordable Art Fair Stockholm 1-4 oktober 2015 Affordable Art Fair Stockholm är äntligen tillbaka. Mellan den 30 september och fjärde oktober 2015 kommer 60 utställande gallerier återigen ges möjlighet att presentera sina konstnärer till både existerande kunder och nya potentiella köpare. Affordable Art Fair strävar efter att bredda målgruppen som köper konst genom att erbjuda en tillgänglig, utbildande och avslappnad miljö. Mässan attraherar både personer som aldrig köpt konst förut och regelbundna galleribesökare på jakt efter nya gallerier och nya konstnärer. Det är ett kul och tillgängligt event med workshops och föreläsningar om olika tekniker, medium och stilar. Fokus ligger på försäljning av samtida konst i prisklassen kronor. Vår urvalskommitté går igenom samtliga ansökningar och god kvalité är avgörande. Ett vinnande koncept En stor marknadsföringsbudget, ordentliga investeringar i PR och målmedvetna satsningar på partners har gett ett starkt genomslag i media (under 2014 uppnådde vi presstäckning till ett värde av 21 miljoner kronor inklusive public service radio och TV). Detta hjälpte oss att totalt nå köpstarka besökare! Att delta på Affordable Art Fair är en utmärkt möjlighet att sälja konst och öka din omsättning, men också ett bra sätt att: Sprida kännedom om ditt galleri Få kontakt med helt nya kunder till ditt galleri Bjuda in existerande och potentiella kunder till den exklusiva förhandsvisningen (endast inbjudna gäster), After work på torsdagen eller under helgen - det ingår 100 dubbla inbjudningar till vernissagen (värde 500 kr/st), 100 dubbla inbjudningar till art after work (Värde 400 kr/st) samt 100 enkla inbjudningar till övriga öppettider (värde 150 kr/st) samt ett obegränsat antal digitala 2-för-1 biljetter - sammanlagt värde över 100,000 kronor! Upprätta nya kontakter med media, konstnärer och andra gallerier Läge Mässan återvänder till Magasin 9, Frihamnen. Här erbjuds en fin miljö att avnjuta och köpa konst. Området är ett etablerat konstcentrum med konsthallen Magasin 3 och Stockholms auktionsverk (Stadsauktion) i Magasin 5. Lokalen ligger endast några minuter från Stockholms centrum, alldeles vid vattnet. Vi bjuder på bussar från Centralstationen och Karlaplan, fritt för alla besökare att ta del av.

3 Ansökan och pris Varje galleri måste presentera ett eller flera verk av minst tre verksamma konstnärer. Inget verk får kosta mer än kronor (inklusive moms och eventuell ram) och priset ska presenteras tydligt i anslutning till verket. En konstnär får endast representeras av ett galleri. Montrar finns i följande storlekar: 15, 18, 21, 24, 27, 30 och 36 m2 och priset är kronor/m2 (exklusive moms) Storlek Pris (+moms**) Deposition vid ansökan* (+moms**) Delbetalning 1 vid antagning (+moms**) Delbetalning 2 1:a september 14 ( + moms**) 15 m2 34,500 SEK 9,650 SEK 17,250 SEK 18 m2 41,400 SEK 13,100 SEK 20,700 SEK 21 m2 48,300 SEK 16,550 SEK 24,150 SEK 24 m2 55,200 SEK 20,000 SEK 27,600 SEK 27 m2 62,100 SEK 23,450 SEK 31,050 SEK 30 m2 69,000 SEK 26,900 SEK 34,500 SEK 36 m2 82,800 SEK 33,800 SEK 41,400 SEK *Deposition återbetalas om ansökan ej godkänns **moms (25 %) tillkommer för alla svenskregistrerade gallerier, såväl för gallerier utan giltigt momsnummer. I priset ingår: En U-formad monter (3 väggar) med 2,75 meter höga väggar målade i vitt. Basbelysning i montern. Inbjudningar: Dubbla inbjudningar till vernissagen på onsdagen och kvällsvisningen på torsdagen (du får 300 inbjudningar och kan bjuda in totalt 500 personer, till ett sammanlagt värde av över kronor. Det finns både digital och fysisk inbjudan att välja på) samt ett obegränsat antal digitala 2-för-1 inbjudningar. Skylt med ditt gallerinamn. Utrymme i mässkatalogen. Galleriets namn, och länk till galleriets hemsida, via affordableartfair.com/stockholm Vi bjuder på bussar i skytteltrafik från Karlaplan och centralstationen; fritt för Galleriets klienter att ta del av. Så här ansöker du: Skicka in din ansökan via vårt onlineformulär du hittar på hemsidan: Betala in depositionen på kronor ( moms 25 %, totalt 9500 kr) till plusgiro Maila CV och bilder på verk från de konstnärer du önskar ställa ut. Döp bilderna enligt: Galleri_Konstnär_Titel på verk Teknik_Storlek_Pris_(Upplaga) och skicka, om möjligt, i en zippad mapp till com. Om inte går det bra att posta en USB-sticka tillsammans med avtalet. Tänk på att bilderna du skickar ska vara godkända för användning i marknadsföringssyfte och vara högupplösta (min. 300 dpi). Skriv ut, skriv under och skicka in avtalsvillkoren som du hittar sist i detta dokument. Posta till Affordable Art Fair, Box 5084,10242 Stockholm

4 Betalning Vid betalning ange ditt gallerinamn + Stockholm 2015 som referens. Ramsay Fairs Ltd Sweden Filial Nordea (Plusgiro) Skicka in din ansökan så fort som möjligt, ansökningar behandlas löpande. När vår urvalskommitté har gått igenom din ansökan ges du besked. Vid antagning skickar vi ut monterskissen och diskuterar tilldelning av placering med dig samt faktura på första delbetalningen. Placering i mässhallen tilldelas genom först till kvarn - för att kunna garantera önskad monterstorlek vill vi därför ha din ansökan så fort som möjligt. Mer info i allmänna villkoren som följer i detta dokument. Vi ser fram emot att se dig i oktober! Har du några frågor, tveka inte att höra av dig till oss till Emma Weinerhall på eller Gå gärna in på affordableartfair.com/stockholm för att läsa mer! Glada hälsningar, Emma Weinerhall, Mässchef /

5 AFFORDABLE ART FAIR KONTRAKT FÖR UTSTÄLLARE Du ska fylla i uppgifterna nedan och omedelbart returnera avtalet för att bekräfta ditt deltagande vid mässan. Om vi inte erhåller ditt undertecknade avtal kommer vi att annullera din ansökan och du kommer att förlora din deposition. Återsändes till: Affordable Art Fair, Box 5084, Stockholm Galleriets namn: Utställarens namn: Jag har läst inbjudan och bifogade allmänna villkor och jag är införstådd med att genom godkännande av avtalet är Galleriet bunden av de allmänna villkoren. Om det finns motstridiga uppgifter i inbjudan och de allmänna villkoren ska inbjudans lydelse ha företräde. Signatur: Plats och datum: ALLMÄNNA VILLKOR AFFORDABLE ART FAIR STOCKHOLM Allmänt Arrangören (AAF Stockholm) bestämmer de allmänna villkoren. Med detta menas plats, varaktighet, datum, öppettider och biljettpriser för AAF Stockholm. Om så blir nödvändigt äger arrangören rätt att ändra dessa villkor. 2 Regler för deltagande Arrangören utser med hjälp av en rådgivande expertkommitté utställande gallerier. Kommittén kommer att beakta alla ansökningar till AAF Stockholm och förbehåller sig rätten att besluta vilka gallerier som skall delta. Kommittén äger också rätt att välja bort föreslagna konstnärer. Skulle bortvalda konstnärer trots allt representeras på mässan äger arrangören rätt att avlägsna dessa ogiltiga konstverk.

6 3 Utställningskriterier Alla konstverk skall vara prismärkta med priser under kronor inklusive moms. Totalpriset skall anges i direkt anslutning till konstverket Alla konstverk skall vara utförda av nu levande konstnärer Minst tre konstnärer skall presenteras i varje monter En konstnär kan enbart presenteras av en gallerist. Alla konstverk skall vara i original eller starkt kontrollerad upplaga Tillåtet på AAF Handgjorda tryck såsom etsningar, screentryck, mono prints, torrnål, litografier och mezzotint. Tryck som skapats I nära samarbete med konstnären och under konstnärens överinseende. Konstnären har oftast själv skapat plåtarna. Upplaga färre än 200. Fotografisk konst: Originalfoton. Fine art photographic prints. Det vill säga foton av hög kvalitet tillverkade i kontrollerad tryckprocess, vanligen övervakad och godkänd av fotografen, och signerade. Fotografierna skall vara utgivna i hårt begränsad upplaga (färre än 150 exemplar av en bild oavsett bildstorlek, oftast i mycket mindre utgåva). Skulptur: unikat eller upplaga om 25 eller färre. Inte tillåtet på AAF Offsetlitografier Gicléer (gicléer kommer dock att tillåtas om originalverket är skapat med datorteknik, s.k. digital konst) Kommersiella, massproducerade fotografier Grafiska tryck från kommersiell tryckpress. Detta gäller även om de är signerade och daterade av konstnären, förekommer oftast i upplaga om 250 eller fler 4 Bemanning Galleristen skall själv bemanna sin monter under hela mässan, från första dagen till sista. Om inte arrangören i förväg givit sitt skriftliga godkännande är det förbjudet för utställaren att hyra ut eller upplåta hela eller delar av sin monter till en annan person.utställaren ska följa Utställarmanualen, särskilt avseende uppförandekod och brandskyddsbestämmelser. Varje utställare och dess personal ska respektera och säkerställa att arrangörens regler följs.om utställaren inte följer reglerna kan arrangören säga upp avtalet och exkludera utställaren från mässan. 5 Betalning Deposition om kronor betalas samtidigt som ansökan skickas in. Depositionen återbetalas i sin helhet om ansökan inte skulle antas. Faktura första delbetalning - 50 % av monterkostnaden (minus depositionen om kronor) skall betalas mot mottagande av faktura som skickas vid antagning Faktura slutbetalning - resterande 50 % av monterkostnaden skall vara inbetalda senast 1 september När en utställare har blivit antagen är depositionen inte återbetalningsbar. Om betalningarna inte inkommer i tid kan din plats erbjudas till ett galleri på väntelistan, du förverkar då alla betalningar gjorda före detta datum. Skulle återbud lämnas före den 13 augusti 2015 och det visar sig att montern går att hyra ut till annan utställare, får galleristen tillbaka inbetalda belopp, dock ej depositionen om kronor. Skulle återbud lämnas efter detta datum återbetalas inte erlagda avgifter.

7 6 Ansvar och försäkring Det är utställarens ansvar att tillhandahålla försäkring. Utställaren ska inneha en ansvarsförsäkring om minst 10,000,000 kronor. Arrangören har rätten att infordra en kopia av försäkringsbrevet. Det åligger utställaren att hålla konstverken och utrustningen försäkrade under mässan. Arrangörens ansvar är begränsat till direkt skada och till ett belopp motsvarande fakturabelopp till utställaren. 7 Annullering Om mässan av någon anledning inte kommer att äga rum, är arrangören inte ansvarig för några kostnader som uppkommit för utställaren, inklusive erlagda betalningar för monter, eller annan kostnad hänförlig till mässan. Arrangören rekommenderar att utställaren tecknar försäkring för avbeställningsskydd. 8 Tvist Vid tvist gällande tolkningen av de allmänna villkoren, ska såväl arrangören som utställaren göra sitt bästa för att lösa tvisten i vänskaplig anda och bidra med relevant information. I de fall tvisten inte kan lösas inom två veckor ska tvisten slutligen avgöras av Stockholms Handelskammare regler för förenklat skiljeförfarande. Svensk lag är tillämplig.

Nautic Yacht Båtförmedling

Nautic Yacht Båtförmedling Hej! Kul att du är intresserad av att köpa båt via oss på Nautic Yacht AB. Vi har arbetat med internationell båt förmedling i flera år och har en stor erfarenhet av att hjälpa kunder till en bra och säker

Läs mer

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo.

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo. DC Fanzone fotokampanj TÄVLINGSREGLER (gäller från 18 Maj 2015) Vi ger upp till (50) personer chansen att få sitt foto visat i en TV promo på Disney Channel under perioden, juni augusti 2015. Deltagare

Läs mer

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor.

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor. ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Dalarna AB (VDAB) och Dig när du bokar via Siljan Turism AB. Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster,

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Clean Me, Morpan 1, 611 94 Nyköping Org.nr:

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan).

Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan). Resevillkor- Båtar 1.2 Betalning och bokning 1.2.1. Efter att bokning har inkommit till Adriatiska Resor är bokningen bindande. Den som har inkommit med bokningen är bokningsansvarig. Bokningsansvarig

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt i ditt handbagage. Visum Visum behövs inte för svenska medborgare på någon av våra resor. Det kan krävas visum i vissa

Läs mer

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak.

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak. Så här fungerar det Ansökningsblankett finns längst bak. Det här är Hypotekspension Hypotekspension är den livstidstrygga lösningen för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 2 Bostadsrättsförsäkring Du, det droppar från taket i mitt kök, är det något som du kan förklara? Fredrik ska precis låsa upp dörren till den lägenhet han hyr av sin kompis Peter

Läs mer

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen för idét och sektionens inventarier 2.0 Styrelsen 30 november 2010 1 Tillåtna låntagare idét får lånas ut till Teknologkåren vid LTH (TLTH), fria föreningar under TLTH, sektioner inom TLTH, medlemmar i

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal.

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Juridiska frågor och svar Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Om det är "fel" på hunden Här finner du svar på vanliga frågor om

Läs mer

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG!

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! STUREGATAN 14, 4 tr STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! 2 POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! Det här är en lägenhet med stor

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Att boka bord. Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang

Att boka bord. Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang. Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang Att boka bord Trygga bokningar för såväl gäst som restaurang Det här är en informationsskrift till dig som ska boka bord på restaurang I denna skrift har Visita samlat kortfattad information om hur det

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion till SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att smidigt komma igång med betalningar via SveaWebPay. Ett ytterligare syfte med dokumentet är att ge en god bild över vilka

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer