news har ett nytt utseende 20 Ferodo: Guldmedalj till ECO-FRICTION -teknologi i detta nummer Upplaga: 12/2013 s. 12 s. 10 s.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "news www.ad-europe.com har ett nytt utseende 20 Ferodo: Guldmedalj till ECO-FRICTION -teknologi i detta nummer Upplaga: 12/2013 s. 12 s. 10 s."

Transkript

1 Ansvarig utgivare: Autodistribution International, Kortenberg, Belgium news w w w. a d - e u r o p e. c o m Upplaga: 12/2013 har ett nytt utseende i detta nummer Förord av Olivier Roux ADI- VD s. 2 ADI-information på ditt skrivbord, i din smartphone eller på din surfplatta! s. 10 Broman Group valdes till årets familjeföretag 2013 Integrationen av Beru till Federal-Moguls produktfamilj s. 11 s Ferodo: Guldmedalj till ECO-FRICTION -teknologi s. 13 Figiefa: Telematik och fordons eftermarknaden s. 14 AD Rysslands konferens 2013 s. 16 AD Italien sätter upp mål på kort och medellång sikt s. 18 CARAT:s Leistungsmesse i Kassel drog besökare. s. 19 AD Frankrike på Equip Auto: fokus på kompetens och innovation! s

2 I den här ledaren har ADI:s VD Olivier Roux berört två viktiga ämnen: effekterna av onlineförsäljningskanalen inom fordonsbranschen och vår gemensamma utmaning att få åtkomst till teknisk information. Några av ADI:s premiumleverantörer har reagerat på dessa uttalanden. Du kan läsa deras kommentarer i det här nyhetsbrevet (s. 3 - s. 9). Kära affärspartners, kollegor och vänner, Det ser ut som att 2013 har varit ett mycket bra år för AD International. Våra sammanlagda verksamheter har hittills haft en tvåsiffrig tillväxt. Detta är tack vare de stora tillägg till vårt nätverk som vi granskat i detalj under vår sammankomst i april Detta är på grund av den fortsatt snabba tillväxten hos våra östeuropeiska och turkiska partners och, viktigast av allt, det fokus som alla våra partners har på att utveckla allt närmare relationer med våra partnerleverantörer. De handelsmiljöer våra ADI-partners står inför är fortsatt väldigt utmanande och de påverkas alltmer av internetkanalens snabba tillväxt. Det här är inget nytt för många andra branscher, men dessa sektorer har historiskt sett inte förlitat sig på ett stort och kostsamt nätverk av distributörer med rollen att stötta oberoende reparatörer. Situationen blir allt svårare för våra partners (leverantörer och distributörer) med en framväxande kanal som presenterar olika utmaningar land för land. Som ni alla vet är den viktigaste uppgiften för distributörsnätverket att se till att reservdelar finns tillgängliga för reparatörer inom max. en halv dag, samt att korrekt teknisk information ges för att säkerställa att reparationen är helt tillfredsställande. Båda dessa faktorer är en nyckel till att hålla bilägaren rörlig och säker. Det övergripande syftet är att säkerställa att konsumenten, i vårt fall bilägaren, kommer att fortsätta att kunna välja var hon eller han vill få sin bil reparerad. Detta saknar motstycke och det är vår uppfattning att varumärkesägare, alltså våra viktigaste leverantörer, i de länder där internetkanalen har utvecklats till en splittrande kraft som erbjuder premiummärken till kraftigt rabatterade priser, hittills nästan varit oförmögna att utveckla en distributionsstrategi som ser till att både korta och långa distributionskedjor/-kanaler samexisterar på lång sikt. Jag vill understryka att situationen alltid skiljer sig mellan länder och i viss utsträckning även mellan leverantörer. På lång sikt kan utvecklingen leda till att bilägare inte längre har tillgång till en livskraftig oberoende eftermarknad. Ett något mindre alarmerande scenario är att varumärkesägare kommer få sina varumärken rabatterade till den utsträckning att de kommer att bli ointressanta för de traditionella distributörerna. Detta kan tvinga distributörerna att återigen behöva påskynda utvecklingen av sina egna varumärken, vilket är ett mycket oönskat utfall eftersom det är målet för våra sedan länge etablerade samarbeten med våra partnerleverantörer för att främja utvecklingen av deras premiumvarumärken. Detta är helt klart en komplex rad frågor som vi snabbt måste ta itu med med beslutsamhet och kreativitet. Som bransch fortsätter vi att göra otillräckliga framsteg för att se till att biltillverkarna tvingas ge oss tillgång till den tekniska information som behövs för att reparera allt mer avancerade bilar. Det var helt de europeiska lagstiftarnas avsikt att ge alla lika villkor. Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer med en gemensam ansträngning att övertyga de europeiska myndigheterna att stödja vårt arbete att få denna information men hittills kan resultaten bara beskrivas som blygsamma. Det är viktigt att notera att våra partnerleverantörer inte har gått sysslolösa: De har utövat starka påtryckningar och har gjort ett viktigt åtagande för tillhandahållandet av katalogdata och reparationsinformation genom utvecklingen av TecAlliance. Vi välkomnar deras ansträngningar och kommer att göra allt vi kan för att stödja dem. Året närmar sig snabbt sitt slut och julen är snart här. Jag vill passa på att önska er, kära affärspartners, kollegor och vänner allt gott för det nya året. Jag förväntar mig inte att det nya året kommer vara mindre utmanande men den ekonomiska bakgrunden borde vara bättre. Låt oss fortsätta att arbeta med vår fantastiska energi för en gemensam framgång. Med vänliga hälsningar, Olivier Roux VD för ADI 2

3 Dr. Uwe Thomas Tekniken driver på vikten av teknisk support från OEleverantörerna och den kommer att öka avsevärt. Bosch Automotive Aftermarket engagerar sig starkt i den oberoende eftermarknaden Jag vill ta tillfället i akt att göra en kort introduktion eftersom jag är ny medlem i ADI-forumet. Den 1 juli 2013 började jag som VD för avdelningen Bosch Automotive Aftermarket. Efter att ha arbetat i många år inom Bosch-koncernen har jag nu återvänt till avdelningen där jag började min karriär Under åren däremellan var jag chef för Bosch i Österrike och vår verksamhet i Östeuropa. De senaste sju och ett halvt åren har jag varit ordförande för avdelningen Bosch Car Multimedia där jag verkligen fått uppleva en mycket dynamisk och utmanande miljö. Med hänvisning till ledaren kan jag bara understryka att vi även måste hantera stora utmaningar i vår eftermarknadsindustri under de kommande åren. Tillgången till reparationsinformation och hotet från e-handeln är definitivt två ämnen med potential att förändra vårt företagsklimat. Förutom detta finns det fler ämnen att hantera som den ökande tekniska komplexiteten och den ökande mängden relevanta reservdelar för eftermarknaden, funktioner som ecall och bcall, trenden med vägbeskrivningar till verkstäder via internet när bilen är i behov av reparation eller fordonsparkers och försäkringsbolags ökande inflytande över repararationsbeslut. Eftersom vår bransch i slutändan är beroende av byten eller reparationer av fordonskomponenter måste vi först och främst fokusera på verkstäderna och sedan på distributionen. Tekniken driver på vikten av teknisk support från OEleverantörerna och den kommer att öka avsevärt. Bosch Automotive Aftermarket engagerar sig starkt i den Bosch engagerar sig i eftermarkanden oberoende eftermarknaden och har gjort stora investeringar för att utöver produkter specifika för eftermarknaden även tillhandahålla diagnostisk programvara, verkstadsutrustning samt omfattande utbildning och telefonjour för verkstäder och relaterade handelspartners. Vi är övertygade om att dessa investeringar är rätt strategi, men att de främst måste finansieras genom intäkter från reservdelsverksamheten där vi däremot möter ökad konkurrens från aktörer som inte bidrar till den oberoende eftermarknadens övergripande intressen. Å andra sidan ser vi betydande investeringar från grossister i logistiska strukturer, global inköpskompetens och utbildningskapacitet. Det här har lett till överlappningar i värdekedjan av verksamheter hos kärnleverantörer och grossister. Jag är övertygad om att den här utvecklingen inte stöds av den allmänna marginalutvecklingen på vår marknad. Vi som bransch måste gemensamt ompröva rollerna hos de enskilda marknadsaktörerna och komma till en gemensam förståelse av ansvaret som härrör från kärnkompetenser. Samtidigt måste varje deltagare i kedjan bry sig om att de funktioner och tjänster som tillhandahålls har ett verkligt värde för den aktuella målkunden. Det är bara detta som kan och kommer att ge tillgång till en viss del av den totala marginalen som genererades i kedjan. Särskilt i samband med att nya aktörer som e-handelsplattformar kommer in på vår marknad skulle vi på Bosch uppskatta att ta del av en diskussion om värdekedjans framtida utformning. Jag ser fram emot att en sådan process inleds i början av 2014 och önskar er alla en god jul och ett gott nytt år. Dr. Uwe Thomas Ordförande för Bosch Automotive Aftermarket 3

4 Vi känner att vi är i goda händer i ADInätverket som Årets Leverantör visar att vi kan uppfylla ADI-medlemmarnas krav i vårt dagliga samarbete och att vi kan anpassa oss till en föränderlig affärsmiljö. Manfred Wolf För framtiden är det viktigt att de stora återförsäljarna fortsätter att samarbeta med ledande varumärken eftersom detta är grunden för balansen inom fordonsindustrins reservdelsmarknad har än en gång visat sig vara ett tillfredsställande år för MANN+HUMMEL med fortsatt tillväxt trots det svåra ekonomiska klimatet. Vi är mycket nöjda med den positiva utvecklingen hos AD-företagen i hela Europa samt den positiva utvecklingen hos MANN-FILTER. Att ni återigen röstat fram oss Vi vet också att den oberoende eftermarknaden kommer att fortsätta att förändras genom den ökande användningen av e-handeln. Vi ser inte bara internet som en konkurrens och ett hot mot traditionella återförsäljare. Det väcker snarare frågan om hur traditionella återförsäljare framgångsrikt kan använda de möjligheter som e-handeln erbjuder för att möta förväntningarna hos oberoende verkstäder. Vårt mål är att arbeta med de kommersiella kunder som bäst kan uppnå detta. Försämringen av marginaler i butikskedjan hotar alla starka varumärken. Som tillverkare är vi måna om att skydda marginalerna genom en försiktig etableringspolitik och ett rättvist och funktionsorienterat system för handelsvillkor. Reservdelsåterförsäljare har även de ett lika stort ansvar inom ramen för sin marknadsföring. Icke-bindande bruttoprislistor som vi gör tillgängliga för alla marknader hjälper till att styra handelskedjan. Vi är mycket engagerade i att bevara den oberoende eftermarknaden eftersom det också är vårt framtida intresse att sälja så många MANN-FILTER som möjligt. Vi är involverade i en rad initiativ som stödjer och skyddar den oberoende marknaden, genom vårt deltagande i kommittéer och föreningar. En klart väsentlig del i det här är kampanjen Right to Repair. För framtiden är det viktigt att de stora återförsäljarna fortsätter att samarbeta med ledande varumärken eftersom detta är grunden för balansen inom fordonsindustrins reservdelsmarknad, där reservdelstillverkarna anförtror distributionen av sina varumärken till de stora distributörerna och tävlar om marknadssegmentet. Vi känner att vi är i goda händer i ADI-nätverket och vi är övertygade om att vi måste fortsätta att förändras för att tillsammans lyckas i framtiden. Jag vill tacka er för ert förtroende och samarbete i år igen och jag önskar er allt gott för resten av året. Manfred Wolf Senior Executive Vice President Mann+Hummel 4

5 TRW är helt förbundna till ADI som affärspartner TRW är en ledande leverantör av säkerhetskritiska originalutrustningsdelar och system av högsta kvalitet. Som tillverkare ligger vårt fokus på spetskompetens inom produktion, marknadsledande produktutveckling och förstklassig leverantörskedjehantering. Vår strategi är att som partners arbeta nära distributionen för att tillhandahålla våra produkter och tjänster till verkstäder. Internet är en snabbt växande leveranskanal. Inom andra branscher såsom resor, musik och böcker har inte internet gjort att efterfrågan av dessa produkter och tjänster ändrats. Förändringen ligger i hur de distribueras. Internet kommer att påverka vår verksamhet och efterfrågan av vissa reservdelar, speciellt enkla gör det själv-produkter, kommer att röra sig mot online-kanalen. Men idag är de konsumentbutiker som ligger i framkant (tegel och murbruk) de som har marknadsföringsstrategier för flera kanaler, där erfarenhet inom handel i butik och digitalt helt ligger i linje med varandra. Den grundläggande styrkan i den traditionella distributionen leverans av nästan vilken produkt som helst inom några timmar kan sedan kombineras med bekvämligheten att surfa på nätet. En annan viktig aspekt är att förstå vilka kunderna som köper delar online är och varför de gör det. Komplexiteten hos fordon och behovet av verktyg och diagnostik tyder på att bilägares gör det själv-produkter kommer att fortsätta minska. Om onlinekunder är verkstäder måste industrin förstå varför onlinekanalen är att föredra och varför tjänster som traditionell distribution är undervärderade. Tillhandahållande av mervärdestjänster såsom teknisk support, utbildning, leveranshastighet, information, hantering av identitet och kundrelationer etc. blir därför mer och mer kritisk. Vår initiala forskning visar att de tre viktigaste skälen till köp via internet är priset, bekvämligheten med en rik informationskälla och tillgången till produkter. Produktpriset är förstås kritiskt och lagstiftningen i Europa och på andra håll tillåter inte tillverkare att hantera återförsäljningspriserna för distributionen. Det är istället företagens individuella val. En e-strategi och värdesättningstjänst är avgörande för att utnyttja internets kraft och för att fånga dess möjligheter. Branschen behöver hitta ett sätt att hantera komplexa prisstrukturer över medlemmar i handelskoncerner, geografiska gränser och kanaler till marknaden inklusive internet. Vi tror att en lösning endast kan utvecklas med partnerskap och vi har just nu en samrådsprocess med våra distributionskunder, vars samarbete vi sätter stort värde på. Eftermarknaden behöver också tillgång till teknisk information för att överleva och TRW har åtagit sig att tillhandahålla den informationen. Vi arbetar med våra branschkollegor på en EU-kommissionsnivå för att säkerställa tillgången till OE-information, vi stödjer initiativ såsom Right to Repair -kampanjen och tillhandahåller vi högkvalitativa utbildningsprogram via våra partners över hela Europa. TRW är helt förbundna till ADI som affärspartner. Vi har visat vårt engagemang i både goda och dåliga tider, vi har hittat lösningar för att gynna både ADI och oss själva, med exklusiva varumärkesmöjligheter, ekonomiska modeller och hängivna aktiviteter i en god samarbetsanda. Vi uppmuntrar en fortsatt öppen dialog mellan våra företag och tror på en gemensam lösning. Alex Ashmore Vice President and General Manager Global Parts & Service TRW Alex Ashmore Tillhandahållande av mervärdestjänster såsom teknisk support, utbildning, leveranshastighet, information, hantering av identitet och kundrelationer etc. blir därför mer och mer kritisk. 5

6 Schaeffler mycket väl förberedda för framtiden Precis som AD International kan Schaeffler Automotive Aftermarket se tillbaka på en oerhört positiv utveckling av det innevarande räkenskapsåret. Om inte annat bygger denna framgång på vår förståelse för marknadens verksamma mekanismer. Med ett starkt fokus på ett ständigt behov av verkstäder anpassar Schaeffler Automotive Aftermarket sin fördelningsmodell till individuella krav från deras distributörer runt om i världen. Ju mer heterogena distributionspartnernas strukturer är och ju mer verkligt deras beteende på marknaderna är desto mer heterogena är deras strategier för marknadsbearbetning. På distributörssidan innebär detta att en mängd olika affärsmodeller inom den egna paraplyorganisationen befästs, och ännu viktigare, att de drivs på med strikt organiserade aktiviteter, även över gränserna. I och med detta bör inte internet ses som ett allmänt hot från nya, okända spelare, men snarare som en öppenhet som skapar möjligheter, som ett verktyg och en föregångare för redan etablerade marknadsaktörer. Med tanke på hur klassiska försäljningskanaler nu genomgår radikala förändringar, är det mindre viktigt att fokusera på enskilda försäljningskanaler och deras påstådda hotpotential och långt mer viktigt att ännu tydligare skilja mellan seriösa rörelsedrivande bolag och de som bara påstår sig vara det. Michaël Söding Schaeffler mycket väl förberedda för framtiden. Detta beror på att alla våra produkter och reparationslösningar står för teknisk utveckling, enastående tillverkningskvalitet på originalutrustning och snabb tillgänglighet. Oavsett vilken försäljningskanal som väljs är Schaeffler Automotive Aftermarket mycket väl förberedda för framtiden med sina tre starka produktvarumärken LuK, INA och FAG. Detta beror på att alla våra produkter och reparationslösningar står för teknisk utveckling, enastående tillverkningskvalitet på originalutrustning och snabb tillgänglighet. Vår portfölj innehåller allt som krävs för ett företags framgång från OEreservdelar till genomtänkta reparationslösningar, från specialverktyg till omfattande teknisk utbildning, från lokal försäljning till centrala samarbetsavtal. Tillsammans med våra industripartners har vi skapat viktiga servicekoncept och vi har varit en viktig bidragande orsak till informationsförsörjning. Schaeffler Automotive Aftermarket har alltid stått för ömsesidig framgång för både distributörer och verkstäder med ett ständigt starkt fokus på våra partners behov. Michael Söding President Business Division Automotive Aftermarket 6

7 Kvalitet och flexibilitet skyddar ditt företag Kvalitet är en nyckelfaktor för framgång i den globala konkurrensen. Det är därför ZF kontinuerligt gör stora investeringar i forskning och utveckling. Resultatet blir pålitliga kvalitetsprodukter och mervärde för kunden. Vi förstår oss på kvalitet som ett fullständigt koncept som även omfattar teknisk service, i syftet att oupphörligt optimera produkter och tjänster för kunden. Som partners till TecAlliance GmbH arbetar vi tillsammans med andra ledande företag inom den europeiska reservdelsbranschen för att tillhandahålla standarder och lösningar som förbättrar professionalism och förenklar den dagliga verksamheten på fordonsindustrins reservdelsmarknad. För att upprätthålla en rättvis konkurrens är det viktigt att all teknisk information som krävs för underhåll och reparation är tillgänglig för alla, även Alois Ludwig De viktigaste märkena och deras tillhörande grossistpartners måste därför vara närvarande i alla relevanta distributionskanaler. oberoende aktörer på marknaden. Den snabba och omfattande tillgången till teknisk information samt tillhörande kostnadseffektiva beställningsrutiner är eftermarknadens viktigaste krav. Det breda utbudet av produkter och fordonsdata, beställningsoch leveransrutiner, reparations- och underhållsinformation från TecAlliance finns tillgängliga på 16 olika språk på 19 europeiska marknader. Så ser effektiv kvalitetssäkring ut. Vi kommer alltid att utsättas för mer frekventa och större krav på omvandling. Detta gör också att det finns möjlighet till förnyelse och förbättring. Ett exempel är onlinemarknaden som fordonsindustrins reservdelssektor äntligen kommit till efter en lång väntan. Nu är det viktigt att frågan om onlinehandel med reservdelar inte längre ses som och avfärdas som ett potentiellt hot. I slutändan skulle vi alla förlora på om vi inte lyckas tillfredsställa köpare som vill göra sina inköp online. De viktigaste märkena och deras tillhörande grossistpartners måste därför vara närvarande i alla relevanta distributionskanaler. Det är endast genom att aktivt och strategiskt forma förändringarna som marknadsandelarna kan bibehållas. Genom vårt verkstadskoncept ZF Services ProTech har vi redan etablerat en exklusiv onlinekommunikation med verkstäderna. Feedbacken från verkstäderna är mycket positiv. Råd från våra säljare kan endast erhållas via ZF Services ProTech plus. Tillsammans med er, våra återförsäljare och samarbetspartners, vill och kommer vi att bidra till att forma den snabba onlinevärlden. Det handlar inte om att avvärja nya aktörer på marknaden, men att leva upp till dem i våra affärsstrategier. Strategi är nyckeln till att vinna. Eftersom vi också fokuserar på kvalitet på nätet kommer vi att vägleda dessa aktiviteter för att vi ska nå vår gemensamma framgång. Alois Ludwig, Ordförande i ZF Services styrelse ZF kontinuerligt gör stora investeringar i forskning och utveckling 7

8 Giorgio Brusco Ser jag dock inte att bilreparationer kommer finnas att ladda ned i framtiden. Att bara gå online med sin bil och vänta över natten på att bromsarna ska bytas ut verkar lite väl science fiction för mig. Med gemensamma ansträngningar kan vi hålla oss differentierade Med tanke på att vi rör oss i en instabil global miljö bör vi i allmänhet agera försiktigt. Kreditinsamling är mer än någonsin en viktig aspekt av verksamheten och detta gäller på alla nivåer i distributionskedjan. Det krävs att vi som bransch fokuserar på att klara lönsamheten och kassaflödet för att guida oss genom den globala turbulensen som började redan Det krävs en inspirerande och tydlig vision kopplad till uppnåeliga mål för att organisationer ska kunna hålla fortsatt fokus. Beräknad risk kombinerat med professionellt entreprenörskap skapar framgång på marknaden. Den europeiska fordonsindustrins eftermarknad går lyckligtvis nog framåt och vi tar vår beskärda del av den. Fundamentala saker har inte förändrats, men förutsättningarna ändras successivt. Internet har blivit en viktig del av våra liv och vissa branscher har mer eller mindre försvunnit på grund av detta. Musikaffärer försvinner från våra shoppingområden och videobutiker har blivit sällsynta. Vilken roll kommer då internet spela för företag som säljer reservdelar till bilar framöver? Vi kan inte längre förneka att reservdelar säljs online men frågan är hur mycket det handlar om, kanske 3 5 %? Med detta sagt ser jag dock inte att bilreparationer kommer finnas att ladda ned i framtiden. Att bara gå online med sin bil och vänta över natten på att bromsarna ska bytas ut verkar lite väl science fiction för mig. Internet är här för att stanna och utvecklas. Vi måste hantera det men det måste ske som ett branschbrett initiativ. Internet kommer att tvinga oss att se på saker annorlunda. Det är ett annat hot som ligger efter vår del av kakan men en nivå i värdekedjan kan inte driva hela värdepaket i distributionsstrukturen så som den ser ut idag. Med gemensamma ansträngningar kan vi hålla oss differentierade till detta och bedriva en smalare verksamhet. Som bransch har vi kunnat stå emot alla typer av hot och det är avgörande för vår fortsatta verksamhet att skaffa partners. Giorgio Brusco President Power Transmission Division Gates Europe 8

9 Nya tider ger också företagen en hel del nya möjligheter Wolfgang Thomale Den aktuella miljön sätter verkligen en ram som är utmanande och kräver en hel del arbete och tålamod för att utvecklas i rätt riktning. Sedan det senaste decenniet har det skett ett betydande skifte i däckmarknaden, större än någonsin tidigare. Vi verkar på en öppen europeisk marknad som ger oss all anledning att samordna vår verksamhet bättre, inte bara på nationell nivå men även över hela kontinenten. Vår gemensamma valuta och den fria handeln på marknaden stöder den här effekten. Internet som verktyg skapar också nya sätt att göra affärer på inom B2B- samt B2C-handel. De båda marknadsstrategierna är redan väl etablerade i däckbranschen i Europa. Marknadsmiljöns förändring går hand i hand med bytet av distributionskanaler. För många år sedan var däckbranschen ganska upprörd över de nya sätten man handlade däck på. Idag när vi alla inser att fenomenet inte försvinner måste vi anpassa vår distributionsstrategi. B2C-onlinekanalen äger idag upp till % marknadsandelar beroende på marknad en relevant kanal som vi måste ta hänsyn till. Antalet konflikter som vi står inför är trots allt på tillbakagång. Marknaden har lärt sig att handskas med de nya För många år sedan var däckbranschen ganska upprörd över de nya sätten man handlade däck på. Idag när vi alla inser att fenomenet inte försvinner måste vi anpassa vår distributionsstrategi. aktörerna både på handelssidan och på industrisidan. En omfattande och väl avvägd insäljningsstrategi stödjer alla distributionskanaler och ger alla möjlighet att utveckla verksamheten. En viktig del av framgången är dessutom att utveckla en strategi för enskilda affärsmodeller inom de nya marknadsförhållandena. Nya tider ger också företagen en hel del nya möjligheter. Investeringar i infrastruktur, särskilt på den logistiska sidan, är en självklarhet även för dessa nya aktörer. Vi vill tacka så mycket för er verksamhets partnerskap under Vi önskar er och era familjer en underbar jul och vi ser fram emot ett fortsatt arbete för vår gemensamma affärsutveckling under Wolfgang Thomale Head of Marketing and Sales D-A-CH 9

10 ADI-information på ditt skrivbord, i din smartphone eller på din surfplatta! V i använder mobila enheter för tillgång till internet alltmer på grund av det ökande antalet mobila enheter i allmänhet. Mobilsurfning är definitivt på uppgång. Därför är det viktigt att informationen på webbsidor presenteras på ett prydligt organiserat och användarvänligt sätt, oavsett vilken enhet som används för att komma åt den. ADI:s nya hemsida har nu ett modernare utseende har byggts med hjälp av Responsive Web Design, vilket innebär att menyer och innehåll automatiskt anpassar sig till storleken på den enhet som används. Det innebär också att all användbar information om ADI bara är ett klick bort, även på din smartphone eller surfplatta. De viktigaste funktionerna på ADI:s hemsida är: namn, adress och webbplatser till ADI-partners i 31 länder, ADI:s avtalsleverantörers loggor, information på AD Verkstads nätverk mm. På en del sidor finns relevanta länkar, till exempel en länk till Eure!Car (ADI:s program för förbättring av teknisk support för reparatörer). Dessutom är pressidorna omgjorda och du kan bland annat ladda ned ADI:s nyhetsbrev i.pdf-format. Slutligen innehåller den nya webbplatsen en sökfunktion som gör att du kan hitta de närmaste AD-distributörerna och AD-verkstäderna på bara några sekunder. Webbplatsen är tillgänglig på 10 språk: Engelska, tyska, spanska, franska, italienska, nederländska, polska, finska, svenska och ryska. AD Sök kommer inom kort som mobilapp. Tillgänglig för Android, Windows och iphone inom kort. Håll dig uppdaterad på com! ADI ersätter nu den tidigare handboken AD Verkstad för bilister som reser genom Europa på semestern, med mobilappen AD Sök. Precis som handboken kommer den att innehålla alla adresser till AD-verkstäder och alla ADdistributörer i Europa. AD Sök känner automatiskt av ditt läge (om du tillåter platstjänster på din mobila enhet) och visar de närmaste filialerna för bilreparationer (AD Verkstad) eller försäljning av reservdelar (AD Distributör). Självklart är det möjligt att fylla i din adress om din enhet inte använder platstjänster eller om du inte vill tillåta den tjänsten. 10

11 Broman Group valdes till årets familjeföretag 2013 Broman Group från Finland, medlem av AD Finland, vinner Campden-utmärkelsen Årets bästa familjeföretag Broman Group, ett andra generationens familjeföretag beläget i Joensuu i Finland, valdes till årets bästa familjeföretag 2013 bland välkända finalister som Brembo, Miele, Swatch, Versace, Lego och H&M. Priset delades ut av CampdenFB, tillsammans med Societe Generale Private Banking, under den andra årliga prisceremonin Europeiska familjer i företagande i Paris den 11 juni Priset är tänkt som ett erkännande till den dynamiska och viktiga sektorn av familjeägda företag i hela Europa. Familjeföretag är avgörande för den europeiska ekonomins hälsa. Enligt Campden bidrar de till mer än 50 % av euroområdets privata sektor och spelar en avgörande roll för återhämtningen för många av de hårt pressade ekonomierna i regionen. Broman Group har vuxit snabbt och stadigt under åren och sysselsätter idag mer än 900 personer samt har en årlig omsättning på över 200 miljoner euro. Broman Group driver 2 nätverk, AD Varaosamaailma och Motonet, med totalt nästan 40 butiker spridda främst i den södra delen av Finland som betjänar professionella verkstäder och konsumenter (via Motonet-nätverket). Harri Broman, VD för Broman Group, kommenterar vad de Broman Groups chef Harri Broman är stolt över att ha fått ta emot utmärkelsen Årets bästa familjeföretag och han är även stolt över hela teamet av medarbetare som gjort det möjligt. uppnått: Det känns fantastiskt att få en så stor utmärkelse, speciellt med tanke på de stora europeiska företag som konkurrerar med oss i år. Det är verkligen en ära. Eero Broman, bror till Harri och styrelseordförande i Broman Group är också nöjd: Vi är stolta över alla våra medarbetares prestation och resultat. Det har varit en fantastisk upplevelse och en utmaning för oss alla att bygga upp vårt företag. Den här utmärkelsen går till alla våra anställda, inte bara till vår familj. Campden-utmärkelsen Europeiskt familjeföretagande 2013, Årets bästa familjeföretag Paris, den 11 juni Från vänster till höger: Patrick Folléa, biträdande chef för Societe Generale Private Banking - Eero Broman styrelseordförande i Broman Group (familj, 2:a generationen) - Outi Broman (dotter till Eero Broman, familj, 3:e generationen) - David Bain, redaktionell chef, CampdenFB 11

12 Ny tändning, kallstart för dieselmotorer, kylnings- och sensorprodukter från BERU komplementerar Champion och andra ledande märken från Federal-Mogul. nu ännu bättre lämpade att fungera som den enda källan för branschens bästa varumärken och teknologier. Federal-Mogul har länge engagerat sig i framgången hos eftermarknadsdistributörer, verkstäder och i andra kunder. Ett annat bevis på deras engagemang är att de nått en ny imponerande nivå med integrationen av hela skalan av BERU:s ersättningsdelar av OEstandard till Federal-Moguls produktfamilj. BERU:s fullständiga sortiment finns nu tillgängligt via Federal-Moguls platser för varudistribution. BERU:s sortiment började integreras då Federal- Mogul köpte BERU:s tändstiftsverksamhet, inklusive tillverkning, från BorgWarner i juli Fyra månader senare gick företagen ut med ytterligare ett avtal om att göra Federal-Mogul till den exklusiva globala eftermarknadsdistributören av BERUprodukter från och med den 1 januari BERU är ett av branschens mest betrodda varumärken och ett perfekt komplement till Federal-Moguls omfattande portfölj med tändningar, motorer, tätning, vindrutetorkare, filter samt styrnings- och fjädringsprodukter av OE-kvalitet. Inom kategorin för tändningar kompletterar BERU:s produkter det globalt respekterade varumärket Champion, vilket gör att Federal-Mogul kan erbjuda de bästa komponenterna för alla motorer och på alla marknader. Den här nya funktionen är en viktig ny investering, inte bara i Federal-Moguls produktportfölj, men också i den långsiktiga framgången för deras eftermarknadskunder. Federal-Mogul är Teknologisk innovation Tillägget av BERU:s sortiment förstärker Federal-Moguls position som ledande innovatör inom flera nyckelområden för fordonsteknik, inklusive kategorierna tändning och kallstartsanordningar för diesel. Ledande tändstiftsdesign från BERU såsom UltraX TITAN gör att Federal- Mogul kan erbjuda dagens verkstäder ett omfattande paket med populär OE-teknik. Företaget är också i framkant när det gäller tändningsteknik med sitt Advanced Corona Ignition System (ACIS), vilket bidrar väsentligt till ökad förbränningseffektivitet, förbättrar bränsleekonomin och minskar utsläppen. Inom kategorin kallstart för dieselmotorer innefattar bolagets portfölj nu även de senaste keramiska glödstiften och Instant Start System (ISS) från BERU. ISS består av en elektronisk styrenhet och prestandaoptimerade glödstift som når 1000 C på bara två sekunder. Dessutom är BERU ledande inom glödstift med integrerade trycksensorer, vilka ofta ses som framtiden för kallstartsteknik. De här intelligenta glödstiften har en sensor för förbränningstrycket som matar data till motorns dator för förbättrad prestanda och minskade utsläpp. En källa alla lösningar Som ny källa till hela BERU:s eftermarknadssortiment, har Federal-Mogul blivit den enda källan till ett allomfattande paket av mycket betrodda varumärken och teknologier som används i verkstäder över hela världen. Förutom tändstiften kan eftermarknadskunder få samma OE-standard på tändspolar, tändkablar, glödstift och annan teknik för tändning och kallstart för diesel som tidigare fanns tillgängliga via BorgWarner. Verkstäder som utför praktiskt taget allt underhåll för körbarhet eller utsläppskontroll kan räkna med Federal- Mogul för bra kvalitet på BERU-sensorer för att återställa fordonets prestanda och tillförlitlighet. Med tillägget av BERU:s respekterade portfölj för kylningskomponenter, kan nu även yrkesverksamma skydda miljontals motorer varav de flesta redan har en eller flera teknologier från Federal-Moguls motorexpertmärken med de senaste och bästa fläktarna, fläkthjulen, fläktkopplingarna med mera. 12

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem.

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. 13/EN/PP/PRO/1 Gå med på http://partner.gigasetpro.se Kontakta din lokala Gigaset

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Ledande inom färg, lack och verkstadsoptimering Nexa Autocolor är en av världens ledande färgleverantörer och finns i över 147 länder. Nexa Autocolor har

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar 2 Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar Modern produktion kräver ständig effektivisering. Effektivisering i form av minskade produktionskostnader men också i form

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM BAKGRUND Stockholm är en mötesplats för att skapa nya kontakter och därmed finna nya kunder och klienter. Det är här både stora och små inredningsprojekt tar

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

SKF005_SE_customer.qxd 2005/02/07 16:00 Page 1 Den magiska lådan

SKF005_SE_customer.qxd 2005/02/07 16:00 Page 1 Den magiska lådan Den magiska lådan 2 Din nyckel till framgång Tänker du på SKF som världsledande inom rullningslager? Då har du helt rätt. För det är vi. Våra högkvalitativa lager har gjort oss till ett av de mest respekterade

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Vill du öka din omsättning?

Vill du öka din omsättning? Vill du öka din omsättning? Utan att öka dina kostnader? Då är ESSKA rätt för dig: Omkring 300 leverantörer använder med stor framgång vår plattform för att öka sin försäljning. Du kan också!.se Vi älskar

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland.

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. Berner Gruppen Hur allting började 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. hur det ser ut idag 9.000 Anställda 3 Separata koncerner 60 Företag > 25 Länder

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Die Welt der Metallbearbeitung The world of metalworking

Die Welt der Metallbearbeitung The world of metalworking Die Welt der Metallbearbeitung The world of metalworking Press juni 2011 EMO Hannover 2011visar senaste utvecklingen inom internationell tillverkningsteknologi Ett stort antal kringarrangemang visar vartåt

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Inledning De stora trendinstituten är överens. Mediabranschens digitala förvandling de senaste

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

EVOLUTION INOM FORDONSREPARATIONSTEKNIK

EVOLUTION INOM FORDONSREPARATIONSTEKNIK EVOLUTION INOM FORDONSREPARATIONSTEKNIK FÖR LEDANDE KAROSSERIVERKSTÄDER Behåll ledarpositionen Historien har lärt oss att det är bra att välkomna förändringar och följa med i utvecklingen. I dag går utvecklingen

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007 Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO 1 Bakgrund 2 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Together forever OEM

Together forever OEM Together forever OEM Vision En grundläggande vision i ESSVE s satsning på industrifästelement till OEM-kunder är att erbjuda kunden en komplett lösning från idé, via tekniska, produktionsmässiga och kommersiella

Läs mer

Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS

Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS Det är vi som står bakom Lasingoo. Tillsammans har vi skapat en unik bil- och verkstadsportal som förenklar och förbättrar din

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR

INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR INTRODUKTION AV RCI WEEKS FÖRBÄTTRINGAR För mer än 35 år sedan uppfann RCI semesterbytet. I dag ÅTERUPPFINNER RCI det genom att bygga upp och utöka dina förmåner som RCI-medlem och vi ger dig det du har

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

AKTIEANALYS Februari 2013

AKTIEANALYS Februari 2013 AKTIEANALYS Februari 2013 Nokia Hur ljus är framtiden? En rapport av: Henrik Bergkvist Finlands stolthet Nokia, en gång världsledare på mobiltelefoner, tills Apple klev in på marknaden med sin iphone som

Läs mer

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR.

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD Att delta på mässor är en investering, och som med alla investeringar ska den naturligtvis ge resultat. Vi på L-Konsult Exhibition är specialister

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

FIGIEFA. Den nya EU-förordningen 1400/2002/EG gällande gruppundantaget i fordonsbranschen (GRU)

FIGIEFA. Den nya EU-förordningen 1400/2002/EG gällande gruppundantaget i fordonsbranschen (GRU) FIGIEFA DEN INTERNATIONELLA ORGANISATIONEN FÖR BILDELSDISTRIBUTÖRER PÅ EFTERMARKNADEN (FIGIEFA) INTERNATIONAL FEDERATION OF AUTOMOTIVE AFTERMARKET DISTRIBUTORS Den nya EU-förordningen 1400/2002/EG gällande

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren Boksammanfattning NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys I den nya tidens digitala och snabbt föränderliga värld har en ny generation medarbetare, blivande chefer och kunder vuxit fram. Dagens

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

De bästa filerna för ditt projekt

De bästa filerna för ditt projekt De bästa filerna för ditt projekt Världen kan tolereras bara på grund av faktumet att det finns konst. Bernard Werber Innehåll: Våra kollektioner 4 Foton 6 Vektorbilder 8 Redaktionellt 10 Videor Hur man

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Läs mer

för iscala & Epicor ERP

för iscala & Epicor ERP Epicor Storefront t för iscala & Epicor ERP Fred Boström Bitlog AB 1 Vad är Epicor Storefront? Epicor Storefront hjälper tillverkare, distributörer och detaljister att organisera och sälja sina produkter,

Läs mer

Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma?

Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma? Börja Drömma Belöningar & Erkännanden Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma? Detta är bara början! Medan du bygger din Vemmaverksamhet, skapar du även din berättelse och sätter exempel

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration DIN GUIDE TILL Accountor Online Effektiv ekonomiadministration 99 % av företagsledarna föredrar en redovisningskonsult som förstår deras verksamhet. 1 % före detta företagsledare. SPARA TID, INGA TÅRAR

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Kundens förväntningar på dig

Kundens förväntningar på dig Kundens förväntningar på dig I slutändan handlar skillnaden på att vinna eller förlora om kunderna. Kunderna har en rad förväntningar på dig som effektiv partner. De företag som kan motsvara kundens förväntningar

Läs mer

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden: 2013-10- 03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag. Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses

Läs mer