news har ett nytt utseende 20 Ferodo: Guldmedalj till ECO-FRICTION -teknologi i detta nummer Upplaga: 12/2013 s. 12 s. 10 s.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "news www.ad-europe.com har ett nytt utseende 20 Ferodo: Guldmedalj till ECO-FRICTION -teknologi i detta nummer Upplaga: 12/2013 s. 12 s. 10 s."

Transkript

1 Ansvarig utgivare: Autodistribution International, Kortenberg, Belgium news w w w. a d - e u r o p e. c o m Upplaga: 12/2013 har ett nytt utseende i detta nummer Förord av Olivier Roux ADI- VD s. 2 ADI-information på ditt skrivbord, i din smartphone eller på din surfplatta! s. 10 Broman Group valdes till årets familjeföretag 2013 Integrationen av Beru till Federal-Moguls produktfamilj s. 11 s Ferodo: Guldmedalj till ECO-FRICTION -teknologi s. 13 Figiefa: Telematik och fordons eftermarknaden s. 14 AD Rysslands konferens 2013 s. 16 AD Italien sätter upp mål på kort och medellång sikt s. 18 CARAT:s Leistungsmesse i Kassel drog besökare. s. 19 AD Frankrike på Equip Auto: fokus på kompetens och innovation! s

2 I den här ledaren har ADI:s VD Olivier Roux berört två viktiga ämnen: effekterna av onlineförsäljningskanalen inom fordonsbranschen och vår gemensamma utmaning att få åtkomst till teknisk information. Några av ADI:s premiumleverantörer har reagerat på dessa uttalanden. Du kan läsa deras kommentarer i det här nyhetsbrevet (s. 3 - s. 9). Kära affärspartners, kollegor och vänner, Det ser ut som att 2013 har varit ett mycket bra år för AD International. Våra sammanlagda verksamheter har hittills haft en tvåsiffrig tillväxt. Detta är tack vare de stora tillägg till vårt nätverk som vi granskat i detalj under vår sammankomst i april Detta är på grund av den fortsatt snabba tillväxten hos våra östeuropeiska och turkiska partners och, viktigast av allt, det fokus som alla våra partners har på att utveckla allt närmare relationer med våra partnerleverantörer. De handelsmiljöer våra ADI-partners står inför är fortsatt väldigt utmanande och de påverkas alltmer av internetkanalens snabba tillväxt. Det här är inget nytt för många andra branscher, men dessa sektorer har historiskt sett inte förlitat sig på ett stort och kostsamt nätverk av distributörer med rollen att stötta oberoende reparatörer. Situationen blir allt svårare för våra partners (leverantörer och distributörer) med en framväxande kanal som presenterar olika utmaningar land för land. Som ni alla vet är den viktigaste uppgiften för distributörsnätverket att se till att reservdelar finns tillgängliga för reparatörer inom max. en halv dag, samt att korrekt teknisk information ges för att säkerställa att reparationen är helt tillfredsställande. Båda dessa faktorer är en nyckel till att hålla bilägaren rörlig och säker. Det övergripande syftet är att säkerställa att konsumenten, i vårt fall bilägaren, kommer att fortsätta att kunna välja var hon eller han vill få sin bil reparerad. Detta saknar motstycke och det är vår uppfattning att varumärkesägare, alltså våra viktigaste leverantörer, i de länder där internetkanalen har utvecklats till en splittrande kraft som erbjuder premiummärken till kraftigt rabatterade priser, hittills nästan varit oförmögna att utveckla en distributionsstrategi som ser till att både korta och långa distributionskedjor/-kanaler samexisterar på lång sikt. Jag vill understryka att situationen alltid skiljer sig mellan länder och i viss utsträckning även mellan leverantörer. På lång sikt kan utvecklingen leda till att bilägare inte längre har tillgång till en livskraftig oberoende eftermarknad. Ett något mindre alarmerande scenario är att varumärkesägare kommer få sina varumärken rabatterade till den utsträckning att de kommer att bli ointressanta för de traditionella distributörerna. Detta kan tvinga distributörerna att återigen behöva påskynda utvecklingen av sina egna varumärken, vilket är ett mycket oönskat utfall eftersom det är målet för våra sedan länge etablerade samarbeten med våra partnerleverantörer för att främja utvecklingen av deras premiumvarumärken. Detta är helt klart en komplex rad frågor som vi snabbt måste ta itu med med beslutsamhet och kreativitet. Som bransch fortsätter vi att göra otillräckliga framsteg för att se till att biltillverkarna tvingas ge oss tillgång till den tekniska information som behövs för att reparera allt mer avancerade bilar. Det var helt de europeiska lagstiftarnas avsikt att ge alla lika villkor. Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer med en gemensam ansträngning att övertyga de europeiska myndigheterna att stödja vårt arbete att få denna information men hittills kan resultaten bara beskrivas som blygsamma. Det är viktigt att notera att våra partnerleverantörer inte har gått sysslolösa: De har utövat starka påtryckningar och har gjort ett viktigt åtagande för tillhandahållandet av katalogdata och reparationsinformation genom utvecklingen av TecAlliance. Vi välkomnar deras ansträngningar och kommer att göra allt vi kan för att stödja dem. Året närmar sig snabbt sitt slut och julen är snart här. Jag vill passa på att önska er, kära affärspartners, kollegor och vänner allt gott för det nya året. Jag förväntar mig inte att det nya året kommer vara mindre utmanande men den ekonomiska bakgrunden borde vara bättre. Låt oss fortsätta att arbeta med vår fantastiska energi för en gemensam framgång. Med vänliga hälsningar, Olivier Roux VD för ADI 2

3 Dr. Uwe Thomas Tekniken driver på vikten av teknisk support från OEleverantörerna och den kommer att öka avsevärt. Bosch Automotive Aftermarket engagerar sig starkt i den oberoende eftermarknaden Jag vill ta tillfället i akt att göra en kort introduktion eftersom jag är ny medlem i ADI-forumet. Den 1 juli 2013 började jag som VD för avdelningen Bosch Automotive Aftermarket. Efter att ha arbetat i många år inom Bosch-koncernen har jag nu återvänt till avdelningen där jag började min karriär Under åren däremellan var jag chef för Bosch i Österrike och vår verksamhet i Östeuropa. De senaste sju och ett halvt åren har jag varit ordförande för avdelningen Bosch Car Multimedia där jag verkligen fått uppleva en mycket dynamisk och utmanande miljö. Med hänvisning till ledaren kan jag bara understryka att vi även måste hantera stora utmaningar i vår eftermarknadsindustri under de kommande åren. Tillgången till reparationsinformation och hotet från e-handeln är definitivt två ämnen med potential att förändra vårt företagsklimat. Förutom detta finns det fler ämnen att hantera som den ökande tekniska komplexiteten och den ökande mängden relevanta reservdelar för eftermarknaden, funktioner som ecall och bcall, trenden med vägbeskrivningar till verkstäder via internet när bilen är i behov av reparation eller fordonsparkers och försäkringsbolags ökande inflytande över repararationsbeslut. Eftersom vår bransch i slutändan är beroende av byten eller reparationer av fordonskomponenter måste vi först och främst fokusera på verkstäderna och sedan på distributionen. Tekniken driver på vikten av teknisk support från OEleverantörerna och den kommer att öka avsevärt. Bosch Automotive Aftermarket engagerar sig starkt i den Bosch engagerar sig i eftermarkanden oberoende eftermarknaden och har gjort stora investeringar för att utöver produkter specifika för eftermarknaden även tillhandahålla diagnostisk programvara, verkstadsutrustning samt omfattande utbildning och telefonjour för verkstäder och relaterade handelspartners. Vi är övertygade om att dessa investeringar är rätt strategi, men att de främst måste finansieras genom intäkter från reservdelsverksamheten där vi däremot möter ökad konkurrens från aktörer som inte bidrar till den oberoende eftermarknadens övergripande intressen. Å andra sidan ser vi betydande investeringar från grossister i logistiska strukturer, global inköpskompetens och utbildningskapacitet. Det här har lett till överlappningar i värdekedjan av verksamheter hos kärnleverantörer och grossister. Jag är övertygad om att den här utvecklingen inte stöds av den allmänna marginalutvecklingen på vår marknad. Vi som bransch måste gemensamt ompröva rollerna hos de enskilda marknadsaktörerna och komma till en gemensam förståelse av ansvaret som härrör från kärnkompetenser. Samtidigt måste varje deltagare i kedjan bry sig om att de funktioner och tjänster som tillhandahålls har ett verkligt värde för den aktuella målkunden. Det är bara detta som kan och kommer att ge tillgång till en viss del av den totala marginalen som genererades i kedjan. Särskilt i samband med att nya aktörer som e-handelsplattformar kommer in på vår marknad skulle vi på Bosch uppskatta att ta del av en diskussion om värdekedjans framtida utformning. Jag ser fram emot att en sådan process inleds i början av 2014 och önskar er alla en god jul och ett gott nytt år. Dr. Uwe Thomas Ordförande för Bosch Automotive Aftermarket 3

4 Vi känner att vi är i goda händer i ADInätverket som Årets Leverantör visar att vi kan uppfylla ADI-medlemmarnas krav i vårt dagliga samarbete och att vi kan anpassa oss till en föränderlig affärsmiljö. Manfred Wolf För framtiden är det viktigt att de stora återförsäljarna fortsätter att samarbeta med ledande varumärken eftersom detta är grunden för balansen inom fordonsindustrins reservdelsmarknad har än en gång visat sig vara ett tillfredsställande år för MANN+HUMMEL med fortsatt tillväxt trots det svåra ekonomiska klimatet. Vi är mycket nöjda med den positiva utvecklingen hos AD-företagen i hela Europa samt den positiva utvecklingen hos MANN-FILTER. Att ni återigen röstat fram oss Vi vet också att den oberoende eftermarknaden kommer att fortsätta att förändras genom den ökande användningen av e-handeln. Vi ser inte bara internet som en konkurrens och ett hot mot traditionella återförsäljare. Det väcker snarare frågan om hur traditionella återförsäljare framgångsrikt kan använda de möjligheter som e-handeln erbjuder för att möta förväntningarna hos oberoende verkstäder. Vårt mål är att arbeta med de kommersiella kunder som bäst kan uppnå detta. Försämringen av marginaler i butikskedjan hotar alla starka varumärken. Som tillverkare är vi måna om att skydda marginalerna genom en försiktig etableringspolitik och ett rättvist och funktionsorienterat system för handelsvillkor. Reservdelsåterförsäljare har även de ett lika stort ansvar inom ramen för sin marknadsföring. Icke-bindande bruttoprislistor som vi gör tillgängliga för alla marknader hjälper till att styra handelskedjan. Vi är mycket engagerade i att bevara den oberoende eftermarknaden eftersom det också är vårt framtida intresse att sälja så många MANN-FILTER som möjligt. Vi är involverade i en rad initiativ som stödjer och skyddar den oberoende marknaden, genom vårt deltagande i kommittéer och föreningar. En klart väsentlig del i det här är kampanjen Right to Repair. För framtiden är det viktigt att de stora återförsäljarna fortsätter att samarbeta med ledande varumärken eftersom detta är grunden för balansen inom fordonsindustrins reservdelsmarknad, där reservdelstillverkarna anförtror distributionen av sina varumärken till de stora distributörerna och tävlar om marknadssegmentet. Vi känner att vi är i goda händer i ADI-nätverket och vi är övertygade om att vi måste fortsätta att förändras för att tillsammans lyckas i framtiden. Jag vill tacka er för ert förtroende och samarbete i år igen och jag önskar er allt gott för resten av året. Manfred Wolf Senior Executive Vice President Mann+Hummel 4

5 TRW är helt förbundna till ADI som affärspartner TRW är en ledande leverantör av säkerhetskritiska originalutrustningsdelar och system av högsta kvalitet. Som tillverkare ligger vårt fokus på spetskompetens inom produktion, marknadsledande produktutveckling och förstklassig leverantörskedjehantering. Vår strategi är att som partners arbeta nära distributionen för att tillhandahålla våra produkter och tjänster till verkstäder. Internet är en snabbt växande leveranskanal. Inom andra branscher såsom resor, musik och böcker har inte internet gjort att efterfrågan av dessa produkter och tjänster ändrats. Förändringen ligger i hur de distribueras. Internet kommer att påverka vår verksamhet och efterfrågan av vissa reservdelar, speciellt enkla gör det själv-produkter, kommer att röra sig mot online-kanalen. Men idag är de konsumentbutiker som ligger i framkant (tegel och murbruk) de som har marknadsföringsstrategier för flera kanaler, där erfarenhet inom handel i butik och digitalt helt ligger i linje med varandra. Den grundläggande styrkan i den traditionella distributionen leverans av nästan vilken produkt som helst inom några timmar kan sedan kombineras med bekvämligheten att surfa på nätet. En annan viktig aspekt är att förstå vilka kunderna som köper delar online är och varför de gör det. Komplexiteten hos fordon och behovet av verktyg och diagnostik tyder på att bilägares gör det själv-produkter kommer att fortsätta minska. Om onlinekunder är verkstäder måste industrin förstå varför onlinekanalen är att föredra och varför tjänster som traditionell distribution är undervärderade. Tillhandahållande av mervärdestjänster såsom teknisk support, utbildning, leveranshastighet, information, hantering av identitet och kundrelationer etc. blir därför mer och mer kritisk. Vår initiala forskning visar att de tre viktigaste skälen till köp via internet är priset, bekvämligheten med en rik informationskälla och tillgången till produkter. Produktpriset är förstås kritiskt och lagstiftningen i Europa och på andra håll tillåter inte tillverkare att hantera återförsäljningspriserna för distributionen. Det är istället företagens individuella val. En e-strategi och värdesättningstjänst är avgörande för att utnyttja internets kraft och för att fånga dess möjligheter. Branschen behöver hitta ett sätt att hantera komplexa prisstrukturer över medlemmar i handelskoncerner, geografiska gränser och kanaler till marknaden inklusive internet. Vi tror att en lösning endast kan utvecklas med partnerskap och vi har just nu en samrådsprocess med våra distributionskunder, vars samarbete vi sätter stort värde på. Eftermarknaden behöver också tillgång till teknisk information för att överleva och TRW har åtagit sig att tillhandahålla den informationen. Vi arbetar med våra branschkollegor på en EU-kommissionsnivå för att säkerställa tillgången till OE-information, vi stödjer initiativ såsom Right to Repair -kampanjen och tillhandahåller vi högkvalitativa utbildningsprogram via våra partners över hela Europa. TRW är helt förbundna till ADI som affärspartner. Vi har visat vårt engagemang i både goda och dåliga tider, vi har hittat lösningar för att gynna både ADI och oss själva, med exklusiva varumärkesmöjligheter, ekonomiska modeller och hängivna aktiviteter i en god samarbetsanda. Vi uppmuntrar en fortsatt öppen dialog mellan våra företag och tror på en gemensam lösning. Alex Ashmore Vice President and General Manager Global Parts & Service TRW Alex Ashmore Tillhandahållande av mervärdestjänster såsom teknisk support, utbildning, leveranshastighet, information, hantering av identitet och kundrelationer etc. blir därför mer och mer kritisk. 5

6 Schaeffler mycket väl förberedda för framtiden Precis som AD International kan Schaeffler Automotive Aftermarket se tillbaka på en oerhört positiv utveckling av det innevarande räkenskapsåret. Om inte annat bygger denna framgång på vår förståelse för marknadens verksamma mekanismer. Med ett starkt fokus på ett ständigt behov av verkstäder anpassar Schaeffler Automotive Aftermarket sin fördelningsmodell till individuella krav från deras distributörer runt om i världen. Ju mer heterogena distributionspartnernas strukturer är och ju mer verkligt deras beteende på marknaderna är desto mer heterogena är deras strategier för marknadsbearbetning. På distributörssidan innebär detta att en mängd olika affärsmodeller inom den egna paraplyorganisationen befästs, och ännu viktigare, att de drivs på med strikt organiserade aktiviteter, även över gränserna. I och med detta bör inte internet ses som ett allmänt hot från nya, okända spelare, men snarare som en öppenhet som skapar möjligheter, som ett verktyg och en föregångare för redan etablerade marknadsaktörer. Med tanke på hur klassiska försäljningskanaler nu genomgår radikala förändringar, är det mindre viktigt att fokusera på enskilda försäljningskanaler och deras påstådda hotpotential och långt mer viktigt att ännu tydligare skilja mellan seriösa rörelsedrivande bolag och de som bara påstår sig vara det. Michaël Söding Schaeffler mycket väl förberedda för framtiden. Detta beror på att alla våra produkter och reparationslösningar står för teknisk utveckling, enastående tillverkningskvalitet på originalutrustning och snabb tillgänglighet. Oavsett vilken försäljningskanal som väljs är Schaeffler Automotive Aftermarket mycket väl förberedda för framtiden med sina tre starka produktvarumärken LuK, INA och FAG. Detta beror på att alla våra produkter och reparationslösningar står för teknisk utveckling, enastående tillverkningskvalitet på originalutrustning och snabb tillgänglighet. Vår portfölj innehåller allt som krävs för ett företags framgång från OEreservdelar till genomtänkta reparationslösningar, från specialverktyg till omfattande teknisk utbildning, från lokal försäljning till centrala samarbetsavtal. Tillsammans med våra industripartners har vi skapat viktiga servicekoncept och vi har varit en viktig bidragande orsak till informationsförsörjning. Schaeffler Automotive Aftermarket har alltid stått för ömsesidig framgång för både distributörer och verkstäder med ett ständigt starkt fokus på våra partners behov. Michael Söding President Business Division Automotive Aftermarket 6

7 Kvalitet och flexibilitet skyddar ditt företag Kvalitet är en nyckelfaktor för framgång i den globala konkurrensen. Det är därför ZF kontinuerligt gör stora investeringar i forskning och utveckling. Resultatet blir pålitliga kvalitetsprodukter och mervärde för kunden. Vi förstår oss på kvalitet som ett fullständigt koncept som även omfattar teknisk service, i syftet att oupphörligt optimera produkter och tjänster för kunden. Som partners till TecAlliance GmbH arbetar vi tillsammans med andra ledande företag inom den europeiska reservdelsbranschen för att tillhandahålla standarder och lösningar som förbättrar professionalism och förenklar den dagliga verksamheten på fordonsindustrins reservdelsmarknad. För att upprätthålla en rättvis konkurrens är det viktigt att all teknisk information som krävs för underhåll och reparation är tillgänglig för alla, även Alois Ludwig De viktigaste märkena och deras tillhörande grossistpartners måste därför vara närvarande i alla relevanta distributionskanaler. oberoende aktörer på marknaden. Den snabba och omfattande tillgången till teknisk information samt tillhörande kostnadseffektiva beställningsrutiner är eftermarknadens viktigaste krav. Det breda utbudet av produkter och fordonsdata, beställningsoch leveransrutiner, reparations- och underhållsinformation från TecAlliance finns tillgängliga på 16 olika språk på 19 europeiska marknader. Så ser effektiv kvalitetssäkring ut. Vi kommer alltid att utsättas för mer frekventa och större krav på omvandling. Detta gör också att det finns möjlighet till förnyelse och förbättring. Ett exempel är onlinemarknaden som fordonsindustrins reservdelssektor äntligen kommit till efter en lång väntan. Nu är det viktigt att frågan om onlinehandel med reservdelar inte längre ses som och avfärdas som ett potentiellt hot. I slutändan skulle vi alla förlora på om vi inte lyckas tillfredsställa köpare som vill göra sina inköp online. De viktigaste märkena och deras tillhörande grossistpartners måste därför vara närvarande i alla relevanta distributionskanaler. Det är endast genom att aktivt och strategiskt forma förändringarna som marknadsandelarna kan bibehållas. Genom vårt verkstadskoncept ZF Services ProTech har vi redan etablerat en exklusiv onlinekommunikation med verkstäderna. Feedbacken från verkstäderna är mycket positiv. Råd från våra säljare kan endast erhållas via ZF Services ProTech plus. Tillsammans med er, våra återförsäljare och samarbetspartners, vill och kommer vi att bidra till att forma den snabba onlinevärlden. Det handlar inte om att avvärja nya aktörer på marknaden, men att leva upp till dem i våra affärsstrategier. Strategi är nyckeln till att vinna. Eftersom vi också fokuserar på kvalitet på nätet kommer vi att vägleda dessa aktiviteter för att vi ska nå vår gemensamma framgång. Alois Ludwig, Ordförande i ZF Services styrelse ZF kontinuerligt gör stora investeringar i forskning och utveckling 7

8 Giorgio Brusco Ser jag dock inte att bilreparationer kommer finnas att ladda ned i framtiden. Att bara gå online med sin bil och vänta över natten på att bromsarna ska bytas ut verkar lite väl science fiction för mig. Med gemensamma ansträngningar kan vi hålla oss differentierade Med tanke på att vi rör oss i en instabil global miljö bör vi i allmänhet agera försiktigt. Kreditinsamling är mer än någonsin en viktig aspekt av verksamheten och detta gäller på alla nivåer i distributionskedjan. Det krävs att vi som bransch fokuserar på att klara lönsamheten och kassaflödet för att guida oss genom den globala turbulensen som började redan Det krävs en inspirerande och tydlig vision kopplad till uppnåeliga mål för att organisationer ska kunna hålla fortsatt fokus. Beräknad risk kombinerat med professionellt entreprenörskap skapar framgång på marknaden. Den europeiska fordonsindustrins eftermarknad går lyckligtvis nog framåt och vi tar vår beskärda del av den. Fundamentala saker har inte förändrats, men förutsättningarna ändras successivt. Internet har blivit en viktig del av våra liv och vissa branscher har mer eller mindre försvunnit på grund av detta. Musikaffärer försvinner från våra shoppingområden och videobutiker har blivit sällsynta. Vilken roll kommer då internet spela för företag som säljer reservdelar till bilar framöver? Vi kan inte längre förneka att reservdelar säljs online men frågan är hur mycket det handlar om, kanske 3 5 %? Med detta sagt ser jag dock inte att bilreparationer kommer finnas att ladda ned i framtiden. Att bara gå online med sin bil och vänta över natten på att bromsarna ska bytas ut verkar lite väl science fiction för mig. Internet är här för att stanna och utvecklas. Vi måste hantera det men det måste ske som ett branschbrett initiativ. Internet kommer att tvinga oss att se på saker annorlunda. Det är ett annat hot som ligger efter vår del av kakan men en nivå i värdekedjan kan inte driva hela värdepaket i distributionsstrukturen så som den ser ut idag. Med gemensamma ansträngningar kan vi hålla oss differentierade till detta och bedriva en smalare verksamhet. Som bransch har vi kunnat stå emot alla typer av hot och det är avgörande för vår fortsatta verksamhet att skaffa partners. Giorgio Brusco President Power Transmission Division Gates Europe 8

9 Nya tider ger också företagen en hel del nya möjligheter Wolfgang Thomale Den aktuella miljön sätter verkligen en ram som är utmanande och kräver en hel del arbete och tålamod för att utvecklas i rätt riktning. Sedan det senaste decenniet har det skett ett betydande skifte i däckmarknaden, större än någonsin tidigare. Vi verkar på en öppen europeisk marknad som ger oss all anledning att samordna vår verksamhet bättre, inte bara på nationell nivå men även över hela kontinenten. Vår gemensamma valuta och den fria handeln på marknaden stöder den här effekten. Internet som verktyg skapar också nya sätt att göra affärer på inom B2B- samt B2C-handel. De båda marknadsstrategierna är redan väl etablerade i däckbranschen i Europa. Marknadsmiljöns förändring går hand i hand med bytet av distributionskanaler. För många år sedan var däckbranschen ganska upprörd över de nya sätten man handlade däck på. Idag när vi alla inser att fenomenet inte försvinner måste vi anpassa vår distributionsstrategi. B2C-onlinekanalen äger idag upp till % marknadsandelar beroende på marknad en relevant kanal som vi måste ta hänsyn till. Antalet konflikter som vi står inför är trots allt på tillbakagång. Marknaden har lärt sig att handskas med de nya För många år sedan var däckbranschen ganska upprörd över de nya sätten man handlade däck på. Idag när vi alla inser att fenomenet inte försvinner måste vi anpassa vår distributionsstrategi. aktörerna både på handelssidan och på industrisidan. En omfattande och väl avvägd insäljningsstrategi stödjer alla distributionskanaler och ger alla möjlighet att utveckla verksamheten. En viktig del av framgången är dessutom att utveckla en strategi för enskilda affärsmodeller inom de nya marknadsförhållandena. Nya tider ger också företagen en hel del nya möjligheter. Investeringar i infrastruktur, särskilt på den logistiska sidan, är en självklarhet även för dessa nya aktörer. Vi vill tacka så mycket för er verksamhets partnerskap under Vi önskar er och era familjer en underbar jul och vi ser fram emot ett fortsatt arbete för vår gemensamma affärsutveckling under Wolfgang Thomale Head of Marketing and Sales D-A-CH 9

10 ADI-information på ditt skrivbord, i din smartphone eller på din surfplatta! V i använder mobila enheter för tillgång till internet alltmer på grund av det ökande antalet mobila enheter i allmänhet. Mobilsurfning är definitivt på uppgång. Därför är det viktigt att informationen på webbsidor presenteras på ett prydligt organiserat och användarvänligt sätt, oavsett vilken enhet som används för att komma åt den. ADI:s nya hemsida har nu ett modernare utseende har byggts med hjälp av Responsive Web Design, vilket innebär att menyer och innehåll automatiskt anpassar sig till storleken på den enhet som används. Det innebär också att all användbar information om ADI bara är ett klick bort, även på din smartphone eller surfplatta. De viktigaste funktionerna på ADI:s hemsida är: namn, adress och webbplatser till ADI-partners i 31 länder, ADI:s avtalsleverantörers loggor, information på AD Verkstads nätverk mm. På en del sidor finns relevanta länkar, till exempel en länk till Eure!Car (ADI:s program för förbättring av teknisk support för reparatörer). Dessutom är pressidorna omgjorda och du kan bland annat ladda ned ADI:s nyhetsbrev i.pdf-format. Slutligen innehåller den nya webbplatsen en sökfunktion som gör att du kan hitta de närmaste AD-distributörerna och AD-verkstäderna på bara några sekunder. Webbplatsen är tillgänglig på 10 språk: Engelska, tyska, spanska, franska, italienska, nederländska, polska, finska, svenska och ryska. AD Sök kommer inom kort som mobilapp. Tillgänglig för Android, Windows och iphone inom kort. Håll dig uppdaterad på com! ADI ersätter nu den tidigare handboken AD Verkstad för bilister som reser genom Europa på semestern, med mobilappen AD Sök. Precis som handboken kommer den att innehålla alla adresser till AD-verkstäder och alla ADdistributörer i Europa. AD Sök känner automatiskt av ditt läge (om du tillåter platstjänster på din mobila enhet) och visar de närmaste filialerna för bilreparationer (AD Verkstad) eller försäljning av reservdelar (AD Distributör). Självklart är det möjligt att fylla i din adress om din enhet inte använder platstjänster eller om du inte vill tillåta den tjänsten. 10

11 Broman Group valdes till årets familjeföretag 2013 Broman Group från Finland, medlem av AD Finland, vinner Campden-utmärkelsen Årets bästa familjeföretag Broman Group, ett andra generationens familjeföretag beläget i Joensuu i Finland, valdes till årets bästa familjeföretag 2013 bland välkända finalister som Brembo, Miele, Swatch, Versace, Lego och H&M. Priset delades ut av CampdenFB, tillsammans med Societe Generale Private Banking, under den andra årliga prisceremonin Europeiska familjer i företagande i Paris den 11 juni Priset är tänkt som ett erkännande till den dynamiska och viktiga sektorn av familjeägda företag i hela Europa. Familjeföretag är avgörande för den europeiska ekonomins hälsa. Enligt Campden bidrar de till mer än 50 % av euroområdets privata sektor och spelar en avgörande roll för återhämtningen för många av de hårt pressade ekonomierna i regionen. Broman Group har vuxit snabbt och stadigt under åren och sysselsätter idag mer än 900 personer samt har en årlig omsättning på över 200 miljoner euro. Broman Group driver 2 nätverk, AD Varaosamaailma och Motonet, med totalt nästan 40 butiker spridda främst i den södra delen av Finland som betjänar professionella verkstäder och konsumenter (via Motonet-nätverket). Harri Broman, VD för Broman Group, kommenterar vad de Broman Groups chef Harri Broman är stolt över att ha fått ta emot utmärkelsen Årets bästa familjeföretag och han är även stolt över hela teamet av medarbetare som gjort det möjligt. uppnått: Det känns fantastiskt att få en så stor utmärkelse, speciellt med tanke på de stora europeiska företag som konkurrerar med oss i år. Det är verkligen en ära. Eero Broman, bror till Harri och styrelseordförande i Broman Group är också nöjd: Vi är stolta över alla våra medarbetares prestation och resultat. Det har varit en fantastisk upplevelse och en utmaning för oss alla att bygga upp vårt företag. Den här utmärkelsen går till alla våra anställda, inte bara till vår familj. Campden-utmärkelsen Europeiskt familjeföretagande 2013, Årets bästa familjeföretag Paris, den 11 juni Från vänster till höger: Patrick Folléa, biträdande chef för Societe Generale Private Banking - Eero Broman styrelseordförande i Broman Group (familj, 2:a generationen) - Outi Broman (dotter till Eero Broman, familj, 3:e generationen) - David Bain, redaktionell chef, CampdenFB 11

12 Ny tändning, kallstart för dieselmotorer, kylnings- och sensorprodukter från BERU komplementerar Champion och andra ledande märken från Federal-Mogul. nu ännu bättre lämpade att fungera som den enda källan för branschens bästa varumärken och teknologier. Federal-Mogul har länge engagerat sig i framgången hos eftermarknadsdistributörer, verkstäder och i andra kunder. Ett annat bevis på deras engagemang är att de nått en ny imponerande nivå med integrationen av hela skalan av BERU:s ersättningsdelar av OEstandard till Federal-Moguls produktfamilj. BERU:s fullständiga sortiment finns nu tillgängligt via Federal-Moguls platser för varudistribution. BERU:s sortiment började integreras då Federal- Mogul köpte BERU:s tändstiftsverksamhet, inklusive tillverkning, från BorgWarner i juli Fyra månader senare gick företagen ut med ytterligare ett avtal om att göra Federal-Mogul till den exklusiva globala eftermarknadsdistributören av BERUprodukter från och med den 1 januari BERU är ett av branschens mest betrodda varumärken och ett perfekt komplement till Federal-Moguls omfattande portfölj med tändningar, motorer, tätning, vindrutetorkare, filter samt styrnings- och fjädringsprodukter av OE-kvalitet. Inom kategorin för tändningar kompletterar BERU:s produkter det globalt respekterade varumärket Champion, vilket gör att Federal-Mogul kan erbjuda de bästa komponenterna för alla motorer och på alla marknader. Den här nya funktionen är en viktig ny investering, inte bara i Federal-Moguls produktportfölj, men också i den långsiktiga framgången för deras eftermarknadskunder. Federal-Mogul är Teknologisk innovation Tillägget av BERU:s sortiment förstärker Federal-Moguls position som ledande innovatör inom flera nyckelområden för fordonsteknik, inklusive kategorierna tändning och kallstartsanordningar för diesel. Ledande tändstiftsdesign från BERU såsom UltraX TITAN gör att Federal- Mogul kan erbjuda dagens verkstäder ett omfattande paket med populär OE-teknik. Företaget är också i framkant när det gäller tändningsteknik med sitt Advanced Corona Ignition System (ACIS), vilket bidrar väsentligt till ökad förbränningseffektivitet, förbättrar bränsleekonomin och minskar utsläppen. Inom kategorin kallstart för dieselmotorer innefattar bolagets portfölj nu även de senaste keramiska glödstiften och Instant Start System (ISS) från BERU. ISS består av en elektronisk styrenhet och prestandaoptimerade glödstift som når 1000 C på bara två sekunder. Dessutom är BERU ledande inom glödstift med integrerade trycksensorer, vilka ofta ses som framtiden för kallstartsteknik. De här intelligenta glödstiften har en sensor för förbränningstrycket som matar data till motorns dator för förbättrad prestanda och minskade utsläpp. En källa alla lösningar Som ny källa till hela BERU:s eftermarknadssortiment, har Federal-Mogul blivit den enda källan till ett allomfattande paket av mycket betrodda varumärken och teknologier som används i verkstäder över hela världen. Förutom tändstiften kan eftermarknadskunder få samma OE-standard på tändspolar, tändkablar, glödstift och annan teknik för tändning och kallstart för diesel som tidigare fanns tillgängliga via BorgWarner. Verkstäder som utför praktiskt taget allt underhåll för körbarhet eller utsläppskontroll kan räkna med Federal- Mogul för bra kvalitet på BERU-sensorer för att återställa fordonets prestanda och tillförlitlighet. Med tillägget av BERU:s respekterade portfölj för kylningskomponenter, kan nu även yrkesverksamma skydda miljontals motorer varav de flesta redan har en eller flera teknologier från Federal-Moguls motorexpertmärken med de senaste och bästa fläktarna, fläkthjulen, fläktkopplingarna med mera. 12

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra update: consumer 06. LG s got talent Möt Tom Nilsson, 36-årig nordisk försäljningsdirektör för Home Entertainment som gjort kometkarriär på LG Electronics. 16. Coop - något Extra Kooperativa Förbundet

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race ÅRSREDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA stödjer kvinnors

Läs mer

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL MILSTOLPAR 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1 VERKSAMHETSÖVERSIKT 25 AKTIEINFORMATION 30 TVÅÅRSÖVERSIKT DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA Ericsson skriver flerårsavtal

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid Intrum Recepten som ger Telenor och Nordea både nöjda kunder och hög återbetalningsnivå kredithanteringsmagasinet från intrum justitia nr. 1 2011 magazine Europaprognos 2011 6bästa tipsen Så får du betalt

Läs mer

få fart magazine Världsomspännande ledarskap Professor Iandoli: Att leda Europa raka vägen till framgång

få fart magazine Världsomspännande ledarskap Professor Iandoli: Att leda Europa raka vägen till framgång Intrum magazine Kredithanteringsmagasinet från Intrum Justitia nr 1 2012 Världsomspännande Nätverket bakom Stokkes internationella framgång Positivt ledarskap En ny ledningsstrategi för optimalt resultat

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011

Vårt ansvar. arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Vårt ansvar arla Foods Corporate social responsibility rapport 2011 Ett större före innebär ett ök Arla är ett företag i stark förändring. Vi växe hela tiden att optimera och effektivisera verk innebär

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital.

22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital. 05 Innehåll 1 Det här är Framfab 2 Vår strategi och vår verksamhet 3 2005 i korthet 4 Vd har ordet 6 Marknad 7 Medarbetare och organisation 9 Våra kärnkompetenser 10 Vårt erbjudande 11 Paul: Kreativitet

Läs mer

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE ÅRSREDOVISNING 2011 2 BJÖRN BORG I KORTHET 5 VD HAR ORDET 6 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI 8 VARUMÄRKET 12 BJÖRN LOVES JOHN 14 PRODUKTUTVECKLING 18 VERKSAMHETEN 23 PRODUKTOMRÅDEN 26 GEOGRAFISKA MARKNADER

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Rezidor Business Review www.rezidor.com 2008

Rezidor Business Review www.rezidor.com 2008 ÅRSREDOVISNING 2008 Rezidor Business Review www.rezidor.com 2008 det stora SLAGET 2009 sidan 21 02 För att vara en verkligt smart bottomliner måste man vara en passionerad topliner VD Kurt Ritter om varför

Läs mer

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender för beslutsfattare i supply chain nummer 1/2012 www.sceffect.se smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 tema: e-handel och multichannel intervjuer reportage

Läs mer