Juridik för e-handel Agnes Andersson Hammarstrand

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juridik för e-handel 2014. Agnes Andersson Hammarstrand"

Transkript

1 Juridik för e-handel 2014 Agnes Andersson Hammarstrand

2 Agenda Intro till e-handelsjuridiken Förändringar i konsumentskyddet för e-handel Bakgrund Informationskrav Ångerrätt Övriga ändringar Andra EU-länder Kunddata främst om ny lagstiftning för personuppgifter 2

3 Intro till E-handelsjuridiken E-handelsjuridik så mycket mer än de flesta tror!

4 Varför bry sig om e-handelsjuridik? Tydliga och användarvänliga webbplatser Fler användare/kunder Minskad risk för badwill Mindre klagomål/resurser för support Bra avtal och villkor Mindre risker (för tvister, skadestånd och reklamationer) Bra samarbeten Underlättar administration Skydd av kunddatabas och immateriella tillgångar Skydd mot konkurrens, fler kunder/bättre betalt för samma varor Mindre risk för tvister, böter, straff och myndighetsutredningar 4

5 Viktiga lagar för e-handel E-handelslagen Distansavtalslagen Konsumentköplagen (B2C) eller vanliga köplagen (B2B) Lag om elektronisk kommunikation (cookies) BBS-lagen (om chatt, anslagstavlor, m.m.) Personuppgiftslagen Marknadsföringslagen Konsumentkreditlagen Speciallagar Varumärkeslagen och upphovsrättslagen 5

6 Juridik e-handel Personuppgiftslagen och regler om cookies Informationskrav Köp- eller medlemsvillkor & lagkrav för rutiner Juridiska krav på beställningsprocessen Varumärkesskydd och marknadsföringslagen - Regler för kunddata - Samtyckes- och informationskrav - Integritetspolicy som är anpassad efter lag - Speciella regler vid kundklubbar - Krav på information som ska finnas på sajten - Krav på var informationen ska finnas - Juridisk granskning av sajten rekommenderas! - Speciella krav vid chatt, socialt forum eller kommentarsfunktion - Krav på användarvillkor (även B2B) - Regler om vilka villkor och rutiner som är ok - B2B/B2C. - Krav på var och hur villkoren ska finnas - Lagkrav för rutiner (reklamationer, ångerrätt, etc.) - Beställning i vissa steg inklusive granska - Krav på vilken information som ska finnas tillgänglig i vilka steg - Godkännande av villkor och integritetspolicy - Krav på bekräftelse efter köp - Skydd av varumärken och domännamn - Marknadsföring och information ska vara korrekt och tillbörlig - Priser och annan info ska anges på visst sätt - Krav för REA Partneravtal och leverantörsavtal - Begränsa ansvar och risker genom avtal 6

7 Lagförändringar Konsumentskyddsregler främst i Distans- och Hemförsäljningslagen och Konsumentköplagen

8 Gemensamt konsumentskydd inom EU Stärkt konsumentskydd och enhetliga regler = underlättar handel i EU Ändringarna gäller enbart försäljning till konsumenter (av såväl varor som tjänster) Lagändringarna träder i kraft den 13 juni 2014 eller tidigare i andra EU-länder

9 Nya informationskrav Flera ändringar i den information som företag ska ge All information ska ges till konsumenten innan avtalet ingås, dvs. på webbplatsen Exempel på ny information: Uppförandekoder som ev. gäller och hur konsumenten kan ta del av dessa Vid digitala produkter (appar, spel, musik): Information ska ges om vilken maskin- och programvara som krävs + vilka eventuella tekniska skyddsåtgärder som gäller Utökad kontaktinfo, exempelvis organisationsnummer Tillgång till ett standardformulär för utövande av ångerrätt 9

10 Nya informationskrav, forts. Begränsningar i leveransen (t.ex. om inte levererar till vissa länder) och vilka betalningssätt som godtas ska anges tidigt i beställningsprocessen För bundenhet ska det tydligt framgå att/när beställningen medför en skyldighet att betala Tydligt innan klickar beställ Order with obligation to pay 10

11 Informationskrav - Tillkommande kostnader Om information inte lämnats om viss kostnad är konsumenten inte skyldig att betala kostnaden Innefattar även frakt, porto eller andra tillkommande kostnader Kunden ska ge ett uttryckligt godkännande för eventuella tillkommande kostnader Förbudet att inkludera för-ifyllda rutor för extra tillbehör (exempelvis förlängd garanti, fortlöpande supporttjänst, reseförsäkring) som innebär en merkostnad 11

12 Informationskrav Andra kanaler Anpassat till det medel för distanskommunikation som används Om info endast kan ges i begränsad omfattning (t.ex. sms) ska i vart fall följande info lämnas: Namn och organisationsnummer Varans eller tjänstens egenskaper Pris och leveranskostnad Avtalstid och uppsägning Övrig information ska lämnas på lämpligt sätt Post eller e-post Hänvisning till hemsida 12

13 Ångerrätt Information på webbplatsen Om säljaren inte informerar om ångerrätten förlängs fristen automatiskt till ett år Mall (formulär) för information om ångerrätt Frivilligt för en säljare att använda Om ifylld korrekt uppfyllt kravet på information om ångerrätt Fastställs av Konsumentverket och görs tillgänglig Ångerblankett för utövande av ångerrätten Kan (men behöver ej användas) av konsument Publiceras på webbplatsen alt. ges info om var blanketten finns

14 Ångerrätten När rätt att ångra? Kravet på att återlämna i väsentligen oförändrat skick tas bort Istället har konsument alltid rätt att lämna åter vara Men näringsidkaren ska ersättas för värdeminskning om denna uppkommit till följd av att konsumenten hanterat varan i större utsträckning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper och funktion Företag kan endast få ersättning om tydligt informerat om ångerrätt och att konsumenten kan bli skyldig att betala för värdeminskning av en vara Tolkning? Konsumentverket ska komma med riktlinjer Vid tjänst: en proportionell del av det avtalade priset om tjänsten påbörjats med konsumentens samtycke 14

15 Ångerrätten Återsändande av vara Konsumenten ska skicka åter vara senast 14 dagar efter meddelande om utövande av ångerrätt Huvudregel: Konsumenten står för kostnaden att sända tillbaka varan Undantag: Fri Returfrakt eller om näringsidkaren inte tydligt informerat om kundens ansvar Informerar man ej om att kund får betala returfrakt får man som företag stå för denna! 15

16 Ångerrätt - Återbetalning Återbetalning utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar (tidigare 30 dagar) Dock tidigast då fått vara eller kopia på inlämningskvitto Återbetala det som konsumenten har erlagt Undantag: sådana leveranskostnader som orsakats av att konsumenten valt en annan leveransmetod än den som företaget normalt erbjuder Exempelvis expresstillägg 16

17 Ångerrätten Exempel på nya undantag Underkläder och andra hygienartiklar som plomberats Tjänst som fullgjorts, om konsumenten: Samtyckt till att tjänsten börjar utföras; och Gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts 17

18 Leveranstider Säljaren ska leverera varan senast 30 dagar efter det att avtalet ingicks, om det inte följer av avtalet när varan ska levereras Viktigt att tydligt om denna tidsfrist avtalas bort Tidsintervall är acceptabelt, exempelvis inom sex veckor 18

19 Lagändringar i andra EU-länder 14 dagars ångerrätt i alla länder Jfr. idag sju dagar i vissa länder, t.ex. Storbritannien och Tyskland Företag behöver inte stå returfrakt - om tydlig information ges om att kunden ska betala Jfr. idag exempelvis Finland och Tyskland 19

20 Hantering av kunddata - integritetskydd

21 Personuppgiftslagen ( PUL ) Syfte att skydda personlig integritet, personliga uppgifter Grund i EU-direktiv liknande regler, men olika tolkning Tillämplig på all behandling av personuppgifter Lagen innehåller ett flertal olika krav 1) när behandling/lagring är tillåten; samt om den är det 2) krav på hur data får behandlas, när avtal behövs, information som ska lämnas, hur länge uppgifter får sparas, etc.

22 Personuppgifter Vad är personuppgifter? Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet Namn, uppgifter, , bilder, etc. Även företagskontaktuppgifter 22

23 Specialregler för vissa uppgifter Personnummer Automatisk ifyllning av formulär Fortfarande olagligt enligt Datainspektionen Onoff/Unionen Oavsett om informationen kan hämtas från andra offentliga register 23

24 Personuppgifter inom e-handelsverksamhet Är behandlingen tillåten? Uppfyll grundläggande krav enligt lag Krävs samtycke? Ska ni göra något mer än bara administrera köpet och därefter radera uppgifterna? Spara uppgifterna längre tid, marknadsföring, spara köphistorik, osv. Skapa en värdefull databas Låt kunden samtycka (bli registrerad kund eller medlem i kundklubb) för att spara uppgifterna längre. OBS! Juridiska krav på texten (låt jurist granska) Korrekt juridisk information till registrerade är alltid ett krav Bör ha en Personuppgiftspolicy 24

25 Den nya EU-lagstiftningen Ersätter Personuppgiftslagen (PUL) i Sverige och alla andra nationella lagar i EU-länderna Förordningen gäller direkt som lag i alla EU-länder Syfte: Underlätta för företag (en lag och en myndighet att förhålla sig till) Stärka skyddet för personlig integritet De nya reglerna kan bli verklighet redan år 2016 Ska antas i år och träder i kraft två år efter antagande 25

26 Striktare sanktioner och tydligare krav Viten vid allvarliga brott Från 0,5 % till 5 % av ett företags årliga världsomspännande omsättning Ett stort antal brott som är listade som allvarliga, t.ex. att inte inhämta samtycke Tydligare krav på att företag ska arbeta aktivt med skydd för personuppgifter Kunna visa att lagen följs och vilka åtgärder som vidtagits Krav på en transparent och lättillgänglig Personuppgiftspolicy 26

27 Hårdare krav på samtycke Samtycke måste vara klart och uttryckligt Ska presenteras särskiljbart Varje syfte bör klickas i separat ruta Kan dras tillbaka när som helst 27

28 Andra viktiga ändringar Rätten att bli bortglömd Uppgifter ska raderas om ingen laglig grund finns Privacy by design System ska utvecklas i enlighet med integritetsskydd Informationskrav vid personuppgiftsbrott/dataläckage Informera tillsynsmyndighet, och De registrerade (undantag: om de förlorade uppgifterna görs oläsbara) 28

29 Actions med anledning av nya regler för e-handel Uppdatera köp- eller medlemsvillkor Såväl svenska som internationella Informationen på webbplatsen behöver uppdateras Gör juridisk granskning av webbplatsen Mindre justeringar behöver ev. göras i beställningsprocessen Överväg juridisk granskning Inför nya rutiner och utbilda kundtjänstpersonal Rutiner för t.ex. returer, återsändning och återbetalning Tips! Vill ni kunna använda kunddata effektivt och lagligt även i framtiden? Se redan nu över era rutiner kring hantering av personuppgifter och säkerställ att ni har en juridiskt korrekt och anpassad personuppgiftspolicy! 29

30 Kontakt Agnes Andersson Hammarstrand Advokat, senior associate T: M:

Ny dataskyddslagstiftning i Europa. Agnes Andersson Hammarstrand

Ny dataskyddslagstiftning i Europa. Agnes Andersson Hammarstrand 1 Ny dataskyddslagstiftning i Europa Agnes Andersson Hammarstrand Ny personuppgiftsförordning - en fråga för alla 3 Agenda Personuppgiftslagen idag Nya lagen - bakgrund De största förändringarna Sammanfattning

Läs mer

Checklista för konsumenter - Allmän e-handel

Checklista för konsumenter - Allmän e-handel Känn till näringsidkaren Checklista för konsumenter - Allmän e-handel Försök att handla på webbplatser du känner till eller som rekommenderas och se till att du har näringsidkarens namn och fullständiga

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen Datum: 2012-06-05 Kandidatuppsats

Läs mer

Standardmall för information om ångerrätten

Standardmall för information om ångerrätten Standardmall för information om ångerrätten Denna mall kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Läs mer

Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59 Lagen ger dig ett skydd vid distanshandel och hemförsäljning. Reviderad april 2007 Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller när du handlar på distans

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

I agree - men till vad?

I agree - men till vad? I agree - men till vad? Rapport om integriteten på nätet Juni 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Resultat... 6 3a. Fem fel... 6 3b. Användarkonto

Läs mer

Per Furberg. Tjänster och portaler på Internet konvergensproblem och normkonflikter

Per Furberg. Tjänster och portaler på Internet konvergensproblem och normkonflikter 217 Per Furberg Tjänster och portaler på Internet konvergensproblem och normkonflikter 218 219 Tjänster och portaler på Internet konvergensproblem och normkonflikter Av jur.kand. Per Furberg, Sverige De

Läs mer

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument 1 Svenska Bankföreningen 2010-10-22 Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument Den 1 januari 2011 kommer en ny konsumentkreditlag att träda ikraft. Eftersom Bankföreningen

Läs mer

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn.

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn. AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR PARTER One.com (nedan: One.com eller Registraren) som är, eller som senast den 31 maj 2009 kommer att vara, av Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Rapport 2010:16 Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

Kartläggning av e-handelshinder inom EU

Kartläggning av e-handelshinder inom EU Kommerskollegium 2011:2 Kartläggning av e-handelshinder inom EU 20 exempel på handelshinder på den digitala inre marknaden Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel

Läs mer

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier Vägledning De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om marknadsföring via sociala medier. Den 5 december 2012. Reviderad

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE 1. Användarvillkor Denna webbplats www.fondmarknaden.se (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Fondab AB. Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.130205 8191_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

Slutet för personligt riktad kommunikation?

Slutet för personligt riktad kommunikation? Slutet för personligt riktad kommunikation? Är du redo för ett totalstopp för all riktad marknadsföring? Kanske känner du redan till förslaget om en ny europeisk dataskyddslagstiftning? SWEDMA välkomnar

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer