INFORMATION FRÅN VITEC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION FRÅN VITEC"

Transkript

1 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev Vitec Säljstöd 6.7a VITEC Affärsområde Mäklare GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, V. FRÖLUNDA VÄXEL: KALMAR: BOX 751, SVENSKNABBEVÄGEN 25, KALMAR, VÄXEL: STOCKHOLM: BOX 30206, LINDHAGENSGATAN 116, STOCKHOLM

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt Vitec Säljstöd 6.7 a... 3 Gemensamt konsumentskydd i EU nya regler om konsumenträttigheter... 4 Bakgrund... 4 När gäller de nya reglerna?... 4 Hur ska informationen lämnas?... 5 Ny informationsskyldighet... 5 Journal Mäklarlagen... 6 Ångerrätt och ångerfrist... 6 Ångerrätt... 6 Undantag från ångerrätt... 6 Meddelande av ångerrätt... 6 Uppdragsgivaren ångrar sig efter påbörjat förmedlingsarbete

3 Översikt Vitec Säljstöd 6.7 a Denna version innehåller förändringar i förmedlingsuppdrag och allmänna bilagan med anledning av den nya lag som träder i kraft den 13 juni Tidigare Lag distans- och hemförsäljningslagen har bytt namn och heter nu Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Två nya noder har lagts till i mäklarjournalen. 3

4 Gemensamt konsumentskydd i EU nya regler om konsumenträttigheter BAKGRUND Nya regler för att stärka konsumentskyddet inom EU kommer att börja gälla från och med den 13 juni Bestämmelserna bygger på ett EU-direktiv (2011/83/EU) och rör i första hand e- handel och annan distansförsäljning men också andra konsumentavtal. Den nya lagstiftningen gäller vid avtal om fastighetsmäklartjänster under de förutsättningar som framgår av bestämmelserna. För dig som mäklare är det främst ändringarna i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (tidigare distans- och hemförsäljningslagen) som är av intresse då den medför behov av delvis nya rutiner, främst i fråga om krav på skriftlig information i olika avseenden. Beroende på omständigheterna då förmedlingsuppdraget ingås får uppdragsgivaren också i vissa fall rätt att ångra avtalet inom 14 dagar. NÄR GÄLLER DE NYA REGLERNA? Reglerna gäller vid förmedlingsuppdrag som parterna tillsammans ingår på annan plats än på mäklarkontoret, till exempel i uppdragsgivarens bostad. Avtalet ingås då utanför mäklarens fasta affärslokal. Parterna ska alltså vara samtidigt närvarande då du upprättar förmedlingsuppdraget, vilket vanligtvis är det som gäller när du som mäklare besöker kunden i bostaden. Om du däremot går igenom det tilltänkta förmedlingsuppdraget tillsammans med uppdragsgivaren i bostaden och denne först senare skriver på och kommer in med avtalet till kontoret eller skickar det med post, omfattas avtalet inte av de nya reglerna. Detsamma gäller om förmedlingsuppdraget i sin helhet ingås vid kundens besök på mäklarens kontor. För att det ska vara klarlagt och dokumenterat på vilket sätt avtalet ingåtts kommer förmedlingsuppdraget fortsättningsvis innehålla två valbara alternativ varav ett ska kryssas för i samband med underskrift. De nya reglerna gäller när uppdragsgivaren är konsument. Är uppdragsgivaren företag eller dödsbo skrivs dessa rutor inte ut i förmedlingsuppdraget. 4

5 HUR SKA INFORMATIONEN LÄMNAS? För att uppfylla lagens informationskrav ska förmedlingsuppdraget och bilagan fortsättningsvis presenteras skriftligen för kunden för genomläsning innan avtalet påtecknas, en rutin som de flesta nog redan tillämpar, men som nu blir ett krav. NY INFORMATIONSSKYLDIGHET I de fall förmedlingsuppdraget ingås på ett sådant sätt att lagen blir tillämplig, är du som mäklare skyldig att innan förmedlingsuppdraget ingås lämna viss information till uppdragsgivaren. Informationsskyldigheten omfattar uppgifter om mäklarens namn, adress och andra kontaktuppgifter, en beskrivning av själva tjänsten, dess pris eller hur priset beräknas. Dina person- och adressuppgifter samt priset i form av avtalad provision eller i förekommande fall avtalad ersättning, återfinns i själva förmedlingsuppdragets huvudtext. Vi har kompletterat rutan fastighetsmäklare med direkttelefon, mobiltelefon och e-postadress. Dessa uppgifter kommer från användarkortet. Information ska även finnas om gällande reklamationsregler och inte minst om den ångerrätt som uppdragsgivaren, med vissa undantag, har enligt lagen och om hur ångerrätten ska utövas. De uppgifter som ska lämnas kommer till stor del finnas med i förmedlingsuppdragets bilaga; allmänna villkor. Bilagan har bytt namn till allmänna villkor och information om förmedlingsuppdraget. Nyheterna i bilagan under nedanstående rubriker är: UPPDRAGET Förmedlingsuppdraget beskrivs något mer utförligt än tidigare och det anges att om inget annat avtalats ska förmedlingsarbetet påbörjas omgående efter att förmedlingsuppdraget undertecknats av parterna. UPPDRAGSGIVARENS ÅNGERRÄTT Här kan du läsa om ångerrätten och ångerfristen. Hänvisning finns till Konsumentverkets hemsida där ångerblankett kommer att finnas. Här anges också undantagen från ångerrätten och vilken ersättningsskyldighet uppdragsgivaren kan få om han utnyttjar sin ångerrätt. UPPSÄGNING AV FÖRMEDLINGSUPPDRAGET Innehåller en redogörelse för hur eventuell uppsägning av förmedlingsuppdraget går till och din skyldighet att bekräfta uppdragsgivarens uppsägning. UPPDRAGSGIVARENS REKLAMATIONSRÄTT Här kan du läsa om reklamationsreglerna i Fastighetsmäklarlagen inklusive hur underrättelse om skadeståndsanspråk görs. 5

6 MÖJLIGHETEN TILL UTOMRÄTTSLIG PRÖVNING Innehåller en beskrivning av möjligheten att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). INFORMATION OM UPPFÖRANDEKODER Information om att fastighetsmäklare som är ansluten till Mäklarsamfundet eller Fastighetsmäklarförbundet FMF har åtagit sig att följa deras etiska regler. JOURNAL MÄKLARLAGEN Du bör även göra en notering i din mäklarjournal om att informationen lämnats, vilket du gör i den nya journalpunkt som lagts till för detta ändamål. ÅNGERRÄTT OCH ÅNGERFRIST ÅNGERRÄTT Uppdragsgivaren får i det fall förmedlingsuppdraget ingåtts på ett sådant sätt att det berörs av de nya reglerna också ångerrätt. Denna rätt innebär att uppdragsgivaren utan angivande av något särskilt skäl kan frånträda avtalet genom att meddela dig detta inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks (ångerfrist). UNDANTAG FRÅN ÅNGERRÄTT Undantag från ångerrätten gäller dock om uppdragsgivaren uttryckligen samtyckt till att förmedlingsarbetet påbörjas under ångerfristen och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när förmedlingsarbetet fullgjorts. Innebörden av detta är att ångerrätt inte längre ska finnas om du skulle hinna fullgöra uppdraget inom ångerfristen. Det är viktigt att det klarläggs och dokumenteras om uppdragsgivaren begär att du ska börja förmedlingsarbetet direkt (vilket får antas vara det vanliga) och inte vill att du ska invänta utgången av ångerfristen. Det är viktigt att notera att en förutsättning för att ångerfristen då ska börja löpa också är att du i rätt tid lämnat den information som berörs ovan, i annat fall börjar fristen löpa först när det sker. MEDDELANDE AV ÅNGERRÄTT I de fall uppdragsgivaren vill ångra avtalet kan han eller hon meddela dig det formlöst eller använda den ångerblankett som finns på Konsumentverkets hemsida 6

7 UPPDRAGSGIVAREN ÅNGRAR SIG EFTER PÅBÖRJAT FÖRMEDLINGSARBETE Ångrar sig uppdragsgivaren efter att du har påbörjat förmedlingsarbetet kan du ha rätt till ersättning för utförd del av tjänsten, detta med en proportionell del av det avtalade priset, som det heter i lagen. Ersättningsskyldigheten gäller bara om uppdragsgivaren uttryckligen begärt att du ska påbörja förmedlingsarbetet under ångerfristen och innan avtalet ingåtts fått föreskriven information. Detta är uppfyllt om du först gått igenom förmedlingsuppdraget och bilagan med information och avtalet sedan skrivits på. Du bör avslutningsvis också notera i mäklarjournalen att du fått uppdragsgivarens begäran att påbörja uppdraget innan ångerfristen löpt ut. 7

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59 Lagen ger dig ett skydd vid distanshandel och hemförsäljning. Reviderad april 2007 Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller när du handlar på distans

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Standardmall för information om ångerrätten

Standardmall för information om ångerrätten Standardmall för information om ångerrätten Denna mall kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013

Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Annonsering på Hemnet från 1 juli 2013 Vitec Mäklarsystem VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360

Läs mer

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när operatör som har avtal med Telekområdgivarna

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument 1 Svenska Bankföreningen 2010-10-22 Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument Den 1 januari 2011 kommer en ny konsumentkreditlag att träda ikraft. Eftersom Bankföreningen

Läs mer

Guide för lagstiftning kring e-handel

Guide för lagstiftning kring e-handel Guide för lagstiftning kring e-handel Håll koll på juridiken! De senaste åren har e-handeln växt både i Sverige och utomlands. I takt med detta har också regelverken växt för att främst skydda konsumenterna

Läs mer

CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01]

CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01] CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01] 1 Parterna Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Försäljningsvillkoren ) gäller för alla individuella avtal om köp av varor

Läs mer

Juridik för e-handel 2014. Agnes Andersson Hammarstrand

Juridik för e-handel 2014. Agnes Andersson Hammarstrand Juridik för e-handel 2014 Agnes Andersson Hammarstrand Agenda Intro till e-handelsjuridiken Förändringar i konsumentskyddet för e-handel Bakgrund Informationskrav Ångerrätt Övriga ändringar Andra EU-länder

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 31.5.2010 2008/0196(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter

Läs mer

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren 103 33 Stockholm Betänkandet Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6) Inledning har under många år verkat

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA Gäller från FEB2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA 1. Parter Parter är FOREX Bank AB, nedan kallad Banken, och den eller de personer som har beviljats kredit, nedan kallad

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Sökande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processråden Gunnar Wikström och Ida Nyström Motpart Onlinecon Group AB, 556713-9158 Box 701 601 16 Norrköping

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström

KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström KONSUMENTOMBUDSMANNEN Processrådet Ida Nyström STÄMNINGSANSÖKAN 2014-07-07 Dm 2011/2174 Marknadsdomstolen KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box48 651 02 Karlstad SVARANDE Baraspara Sverige AB, 556787-4309

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (8) Nämnden för mäklarprov

CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (8) Nämnden för mäklarprov CENTRALHANDELSKAMMAREN AFM-examen 15.11.2014 Bedömningsgrunder 1 (8) Uppgift 1 a) Släktingarna menade att det mellan parcellen och vattenbrynet eventuellt finns tillandningsmark, som uppkommit till följd

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

Information. REGgie. FAQ för blivande registrarer. Avtal och Juridik

Information. REGgie. FAQ för blivande registrarer. Avtal och Juridik REGgie Avtal och Juridik Senast sparat: 2009-02-11 17:05 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning 1 AVTAL MELLAN.SE OCH REGISTRAR...3 1.1 VAD INNEBÄR KRAVET OM EN DIREKTLÄNK?...3

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 9 1.1 Förslag till konsumentkreditlag...9 1.2 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)...38 1.3 Förslag

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:2 2015-03-09 Mål nr B 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:2 2015-03-09 Mål nr B 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:2 2015-03-09 Mål nr B 2/14 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad Ombud: Processrådet G. W. SVARANDE Swedish Online Services SOS AB, (f.d. First Date International

Läs mer

Internet- och telefontjänst för företag

Internet- och telefontjänst för företag Internet- och telefontjänst för företag Allmänna villkor från 2012-09-01 1 Definitioner I dessa Allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument.

Läs mer