Världens tyngsta termiska kameleont

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Världens tyngsta termiska kameleont"

Transkript

1 8 3 9 l e v e r a n s e r av försvarsmateriel och tjänster genomförde FMV under Två av dessa var multifunktionsfartygen HMS Visby och HMS Nyköping som Försvarsmakten nu kan använda till att jaga ubåt med. De kan lägga och röja minor och skjuta sjömålsrobotar. De har också en flygplatsfunktion för start och landning av helikopter. FMV:s leveransförmåga ligger klart över målsättning trots besparingsprojekt och förberedelser för att ta över logistiktjänster.

2

3 Vårt uppdrag Försvarets materielverk, FMV, är en civil myndighet. På uppdrag av regeringen tar vi fram tekniska system och tjänster till Försvarsmakten och andra myndigheter. Arbetet sker ofta i samarbete med flera olika aktörer, både inom landet och internationellt. Genom kombinationen av teknisk och affärsmässig kompetens ser vi till att materielen får rätt kvalitet och prestanda till rätt kostnad. Varje år hanterar vi upp mot tusen olika projekt. I den här foldern berättar vi om några av projekten vi genomförde 2012 och några av våra då 1500 medarbetare. Från 2013 är vi 3000 medarbetare. Det beror på att FMV då tar över delar av Försvarsmaktens logistikuppgifter. Det handlar om förrådstjänster, service och underhåll. I och med detta tar vi ett samlat ansvar för materiel- och logistikförsörjningen till det svenska försvaret. Det handlar om försvarslogistik när och där den behövs. Det är FMV:s bidrag till svensk försvarsförmåga.

4 Världens tyngsta termiska kameleont Genom att klä ett stridsfordon med cd-skivstora termiska plattor kan vagnsoperatören välja att projicera valfritt mönster i valfri temperatur. Så kan man lura fienden att ett stridsfordon på 35 ton är något annat eller få det att smälta in i bakgrunden för att undgå upptäckt från termiska sensorer. Ett av FMV:s utvecklingsprojekt låter lite som Harry Potters osynlighetsmantel. Det bygger på det utbredda militära användandet av värmekameror. Fordonet kan antingen imitera sin omgivning eller anta formen av ett ofarligt objekt, som till exempel en personbil om man befinner sig i stadsmiljö. Läs mer om projektet på sidan 17.

5 Innehåll Effektivförsvarslogistik när och där den behövs 6 Tung upphandling 9 Skydd 11 Radiostyrt 13 Kommunikation 15 Kameleont 17 Direktsändning från Örnen 19 Nytänkande 21 Logistik på nytt sätt 23 Multifunktion 25 IT-säkerhet 27 Relationer 29 Kunskap om komposit 31 FMV i Siffror 33 Styrelse 37 Effektivitet FMV ÅTERBLICK INNEHÅLL

6 Effektiv försvarslogistik när och där den behövs Försvarets materielverk, FMV, har ett uppdrag från regeringen att förse försvaret med försvarslogistik, det vill säga med försvarsmateriel, tjänster och logistiklösningar. Det ska vi göra kostnadseffektivt och på ett sätt som tillfredsställer Försvarsmaktens och andra kunders behov och krav. Det är på så vis FMV bidrar till den svenska försvarsförmågan. Nya uppgifter Den 1 mars presenterade FMV och Försvarsmakten sitt gemensamma förslag till ansvars- och arbetsfördelning för logistikuppgifterna. Förslaget byggde på principen att Försvarsmakten fortsätter att bedriva insatsnära logistik. FMV tar över den logistikverksamhet som inte är insatsnära. Arbetet med att förbereda FMV för de nya arbetsuppgifterna har vi gjort i nära samarbete med Försvarsmakten. Det har varit en intensiv process och den har varit fruktbart trots att vi ibland haft olika utgångspunkter. Så här långt har övergången av logistikverksamheten från FMLOG till FMV fungerat bra. Vi har definierat kundytor och beställningsprocesser. Vi har också arbetat med att förverkliga Försvarsstrukturutredningens förslag om en förändrad materielprocess med tydligare rollfördelning, där Försvarsmakten är beställare och FMV leverantör. Stora projekt Varje år hanterar FMV knappt stora och små materielprojekt. 200 nya tillkommer varje år och ungefär lika många avslutas. Jag vill här lyfta några av dessa. Vi står inför en uppgift som är den största sedan 1980-talet, moderniseringen av Jas 39 Gripensystemet. Inför den uppgiften kraftsamlar vi genom att samla Gripen-personalen i en egen resultatenhet för att kunna ha särskilt fokus på uppgiften. Multifunktion och låga signaturer, det gör Visbykorvetterna till unika fartyg. Under 2012 lämnade FMV över två av fem fartyg till Försvarsmakten. Tillsammans med Försvarsmakten har FMV på rekordtid anskaffat ett helt nytt medeltungt helikoptersystem. Tolv helikoptrar under ett år med utbildning och underhållskoncept. FMV ÅTERBLICK så arbetar fmv

7 Från att modernisera Jas 39 Gripensystemet i samarbetet med Schweiz till att hantera ett mycket stort antal nya beställningar på service och underhåll från Försvarsmakten visar på spännvidden i verksamheten och utmaningarna för FMV. Lena Erixon, generaldirektör FMV Ständig utveckling Vid sidan av materielprojekten har FMV slutfört Handlingsprogram 2012 med målet att spara 500 miljoner kronor, startat ett arbete för att se över FMV:s mål och styrmodell och börjat införa Lean som arbetsverktyg. Vi har avsatt cirka 3,5 procent av arbetstiden till kompetensutveckling och jobbat hårt med försvarsstrukturfrågorna. Allt detta har vi gjort samtidigt som FMV:s leveransförmåga påverkats marginellt. FMV måste kunna leverera stora och små projekt med hög komplexitet, med ibland knappa tidsramar och i en skiftande omvärld. Samtidigt måste vi ständigt utveckla myndigheten, verksamheten, arbetssätt och vår egen kompetens. Utvecklingen är inte till för vår egen skull utan för att vi ska bli bättre för dem vi är till för. Bättre som partner till Försvarsmakten, bättre på att tidigt i tjänsteleveranser och anskaffningsprojekt identifiera risker och undvika problem och bättre på att vara affärsmässiga. Lena Erixon Generaldirektör Försvarets materielverk FMV ÅTERBLICK så arbetar fmv

8 Det är viktigt att vi får till bra avtal. På så många fordon och de 30 år som fordonen ska leva blir det stor skillnad på ett bra och dåligt avtal. Carl-Johan Widmark, projektledare FMV

9 Tung upphandling Många lastbilar kommer att upphandlas inom det tioåriga ramavtal som FMV och norska FLO ska teckna med en lastbilstillverkare. Tolv olika fordonsvarianter inklusive underhåll ingår. Solen strålar över västgötaslätten när ett muller bryter stillheten. En lastbil närmar sig i hög fart, plötsligt gör chauffören en snabb undanmanöver och den max-lastade bilen kränger till och slingrar sig mellan koner, för att sedan fortsätta rakt fram igen. Det år våren 2012 och vi är på FMV:s provbana utanför Skövde där testteamet utsätter tolv tunga fordon från fyra olika tillverkare för hårda prövningar. Våra prov omfattar bland annat undanmanöver, framkomlighet och köldstart. Vi mäter och filmar, säger Roger Larsson, provledare på FMV. Resultatet som vi levererar ger projektet information om fordonet uppfyller kraven. Anbud från fyra stora lastbilstillverkare kvalificerade sig i kampen om ramavtalet för tunga hjulfordon till det svenska och norska försvaret. Det var svenska Scania, italienska Iveco, tyskarna Mercedes och MAN. FLO, Forsvarets Logistikkorganisasjon i Norge ansvarar för upphandlingen. Men det är ett gemensamt projekt påpekar FMV:s projektledare Carl-Johan Widmark. Behoven av den här typen av fordon är lika i båda länderna och med det gemensamma ramavtalet får vi större volymer och då kan vi pressa kostnaderna, framförallt sett till fordonens hela livscykel med reservdelar och underhåll. Det norsk-svenska projektet jobbade under året med att utvärdera alla tolv fordonsmodellerna utifrån ett omfattande upphandlingsunderlag på drygt 130 dokument där bland annat alla krav finns listade. Det handlar om allt från kommersiella villkor till mobilitet, skydd, underhållsfrågor och ekonomin sett över fordonens hela livslängd. Bland de fordon som ska upphandlas finns allt från civilklassade lastbilar som kan användas på bland annat flygplatser till fordon för bepansrade tungtransporter för laster över 70 ton. I samband med att vi skriver på ramavtalet blir det också ett avrop, dessa leveranser påbörjas ett till två år efter detta, säger Carl-Johan Widmark. Planen är att teckna ramavtal och underhållsavtal i juni FMV ÅTERBLICK så arbetar fmv

10 Vi tog fram det nya kroppsskyddet tillsammans med de som ska använda det. Det har gjort det mycket flexibelt trots en hög skyddsfaktor. Klas Åberg, projektledare FMV

11 Skydd FMV har upphandlat och utvecklat ett helt nytt personskydd för svenska soldater. Ett kroppsskydd som kan anpassas till individen och med möjlighet till olika skyddsnivåer beroende på uppdrag. Det går att skydda en soldat för alla tänkbara hot, men då blir han i princip orörlig. När det gäller personliga skyddssystem handlar det alltid om en avvägning mellan skyddsnivå och rörlighet. Det nya kroppsskyddet för det svenska försvaret består i grunden av två olika skydd, ett som går att använda dolt under uniformsjackan och ett för yttre användning med möjlighet att fästa annan utrustning, exempelvis fickor från kommande stridsvästsystem. Jag skulle vilja säga att vi nu har ett av de bästa kroppsskydden, just för att det är komplett och mycket flexibelt, säger Klas Åberg, projektledare på FMV. Kroppsskydd 12 (KRSK 12), som det nya skyddet heter, skyddar mot splitter och projektiler. Genom att använda olika förstärkningsskydd kan man anpassa skyddet efter hotbild, uppgift, miljö och befattning. Skyddsvästen går att bygga på med halsskydd, överarmsskydd och underlivsskydd. Den går också att anpassa till uppdrag som kan innebära insats mot folkmassa och ger då ett utökat skydd för ben, armar och fötter. Det innebär en lättare konfiguration som ger skydd mot slag och stick. Upphandling och utveckling Hur tar man då fram ett helt nytt kroppsskydd som dessutom ska passa ihop med befintlig och kommande utrustning? Något befintligt kroppsskydd som klarade detta fanns inte på marknaden varför FMV upphandlade en leverantör utifrån kriterierna teknisk kompetens och kommersiella villkor. Efter att konkurrensupphandlingen var avgjord bildades en projektgrupp med representanter från FMV, leverantören Mehler Vario System och Markstridsskolan, och på tre månader tog gruppen fram det nya kroppsskyddet. Vi gjorde arbetet i några steg med tester på Markstridsskolan där vi utvärderade ergonomin och hur man mår efter att ha använt skyddet. Men också hur det fungerar i fordon, tillsammans med annan utrustning och vid olika typer av uppdrag i olika temperaturer, säger Klas Åberg. Det förband (FS 24) som hösten 2012 åkte ner till Afghanistan fick det nya skyddet och de hann också utbildas och träna med skyddet. Det är viktigt för att verkligen få ut maximal prestanda av kroppsskyddet, påpekar Klas Åberg. FMV ÅTERBLICK så arbetar fmv

12 Det bästa med att jobba på FMV är att jag får stora möjligheter att lära mig nya saker och utvecklas som person. Erik Bergström, Provsystemsansvarig provplats Vidsel

13 Radiostyrt Radiostyrda militärsuvar och bandvagnar, som kan användas för robotprov och övningar. Det är det senaste tekniktillskottet på FMV:s testanläggning i Vidsel i Norrbotten. Det är en kombination av kundernas önskemål på realistiska prov och övningar och våra egna krav på personsäkerhet som ligger bakom utvecklingen av radiostyrda mål, säger Erik Bergström. Mannen med radiokontrollen är en allt vanligare syn. Inom provverksamheten är radiostyrda mål ett växande fenomen. Eftersom ett lyckat prov innebär att fordonet träffas av en missil är både FMV och kunderna intresserade av att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt. Realistiska tester och övningar Vi försöker tillgodose det kunden efterfrågar till ett pris som kunden är beredd att betala. Det betyder att vi använder kommersiella marknadsprodukter när det finns och egen utveckling när det är bättre eller billigare. Det har visat sig att det oftast är både bättre och billigare att bygga själv. Då vet vi också exakt hur systemet fungerar, vilket är nödvändigt när något inte fungerar under ett test. Att kunna testa missiler under realistiska förhållanden I en container på en snöig grusplan på en kulle i nordligaste Sverige sitter en man framför några skärmar och kör en radiostyrd bil. Bilen vägen 2,4 ton och ska snart bli sönderskjuten av en missil. Tekniken hjälper Försvarsmakten att träna på realistiska mål till en låg kostnad och utan att någon riskerar att skadas, säger Erik Bergström, ansvarig för provsystemen vid FMV:s anläggning i Vidsel. är viktigt när FMV verifierar att vapen fungerar på det sätt som leverantören påstår. Men anläggningen används också för övningar där piloter får träna på att skjuta skarpa skott mot realistiska mål. Kunder från hela världen Med sin unika kompetens inom radiostyrda mål lockar anläggningen i Vidsel kunder från hela världen. Både andra länders flygvapen och tillverkare som vill få en chans att pröva sina vapen under realistiska förhållanden. Som ansvarig för provsystemen arbetar Erik Bergström nära FMV:s partner SSC, Swedish Space Corporation, som sköter driften av delar av anläggningen. Efter mer än tio år i Vidsel har Erik Bergström inga tankar på att byta jobb. Nej, jag brinner för det här. Test och evaluering är ett intressant och omväxlade område att arbeta inom. Här händer det alltid något nytt varje dag. Det är också givande att arbeta med något så här viktigt. Det känns meningsfullt att vara en del av en verksamhet som stärker vår förmåga att kunna försvara Sverige, säger Erik Bergström. FMV ÅTERBLICK så arbetar fmv

14 Det går att sända och lyssna på olika nät och skicka data i en och samma enhet. I och med det så har vi förenklat mycket för användarna. Maria Asplund Wakander, projektledare FMV

15 Kommunikation I skarpa lägen är internkommunikationen viktig. Med den nya soldatradion blir det möjligt att skicka data samt lyssna och sända på två olika radio-nät samtidigt. En soldatgrupp som utför ett uppdrag har ett stort behov av att kommunicera inom gruppen och med plutonchefen. Möjligheten att hantera båda dessa nivåer på ett enkelt sätt och att föra över data har varit efterfrågat. Med den nya generationen gruppradio blir detta möjligt. Det kommer att bli mycket enklare för gruppchefen att samtidigt hantera, grupp-nät och plutons-nät, säger Maria Asplund Wakander, projektledare vid FMV. De tidigare versionerna av Intern gruppradio (IGR) infördes inom Försvarsmakten De täcker behovet av talkommunikation inom gruppen och mellan gruppen och fordon men är en lösning som kräver två radiosystem. FMV har nu kompletterat IGR-systemet med nya handburna och fordonsmonterade enheter och tillbehör som tillför flera nya förmågor. Bland annat kan den nya radion leverera dataöverföring med en bandbredd på cirka 12kbps vid de frekvenser och konfigurationer som används idag. Magisk låda skapar flexibilitet För att göra det lätt att använda olika radioenheter, headset och interkomsystem har FMV utvecklat en sammankopplingsenhet i nära samarbete med Försvarsmakten och Markstridsskolan. Den gör det möjligt för användaren att samtidigt sända eller lyssna på två olika typer av radiostationer och via interkom vara inkopplad i ett fordon med ett bullerdämpande headset. Maria Asplund-Wakander är mycket glad att ha lyckats få till den här möjligheten. Genom att tillföra den här lilla burken har vi skapat en stor flexibilitet för användaren. Komplex integrering Gruppradio-projektet har upphandlat befintliga produkter på marknaden. Kraven på produkterna är höga, de ska bland annat tåla de mest skiftande miljöer och vara säkra att använda. Men trots att det inte har handlat om ett utvecklingsarbete har det inte varit helt problemfritt. Produkterna var för sig är kompetenta, men när produkter från olika tillverkare ska integreras i ett system måste minsta ändring kontrolleras så att den inte påverkar övriga enheter, säger Maria Asplund-Wakander. FMV ÅTERBLICK så arbetar fmv

16 Mitt uppdrag är att visa på möjligheter och begränsningar med ny teknik, sedan är det upp till leverantörer att gå vidare med eventuell produktifiering, och kunden att gå vidare med eventuell anskaffning. Ola Dickman, projektledare teknikutveckling FMV

17 Kameleont Ola Dickman leder FMV:s utvecklingsprojekt inom signaturanpassning för att ge svensk militär förmåga att dölja sig mot framtidens sensorhot. Genom att undvika upptäckt vinner man värdefull tid under en insats. Det är ett förhållandevis billigt sätt att skydda sig på, blir man upptäckt måste man ha andra skyddsförmågor, som till exempel varnings- och motmedelssystem, ballistiskt skydd eller kunna flytta på sig väldigt snabbt, säger Ola Dickman. Ett av utvecklingsprojekten handlar om att lura fienden att ett stridsfordon på 35 ton är något annat eller få det att smälta in i bakgrunden för att undgå upptäckt från termiska hotsensorer. Det låter som Harry Potters osynlighetsmantel och bygger på det utbredda militära användandet av värmekameror. Genom att klä fordonet med cd-skivstora termiska plattor kan vagnsoperatören välja att projicera valfritt mönster i valfri temperatur. Fordonet fungerar helt enkelt som en enorm värme-tv där varje platta är en pixel. Smälter in i omgivningen Med hjälp av plattorna kan fordonet antingen imitera sin omgivning eller anta formen av ett ofarligt objekt, som till exempel en personbil om man befinner sig i stadsmiljö. Tekniken med de termiska plattorna gör stridsfordonet till världens tyngsta termiska kameleont. Med fordonets kamera kan operatören ta kort på ett annat fordon eller bakgrundsmönster och direkt låta systemet skapa ett termiskt mönster med bilden som grund. På mindre än en minut ser vagnen ut precis som förlagan för någon som tittar på den med en värmekamera. Mitt fokus är teknikutveckling. Vi ligger alltid steget före anskaffning. Genom att arbeta med utveckling har vi bra koll på kommande sensorer och vilka tekniklösningar som kommer att behövas för att dölja personer, fordon och utrustning för framtida sensorhot. Geniala lösningar inte alltid bäst Den snabba utvecklingen inom sensorområdet ställer helt nya krav på den som vill verka utan att upptäckas. Det finns många tekniska möjligheter, men FMV:s uppgift är att se om tekniken passar ihop med Försvarsmaktens förmågor. Vi måste hela tiden fråga oss vilken systemlösning som är bäst. Är det en kombination av att kunna åka fort eller ha ett bra ballistiskt skydd? Att inte synas? I slutändan kan verkligheten göra att en genial teknisk lösning inte passar. Men satsningar på forskning och utveckling är aldrig bortkastade de leder alltid till nya idéer. Vår satsning på teknikutveckling handlar också om att bygga upp kompetens hos leverantörerna eftersom kunniga leverantörer gynnar alltid oss i slutändan, säger Ola Dickman. FMV ÅTERBLICK så arbetar fmv

18 SSIC är ett separat system men möjligheten finns att koppla upp det mot Försvarsmaktens ledningssystem Sweccis. Carl-Martin Larsson, projektledare FMV

19 Direktsändning från Örnen Den taktiska UAV-farkosten Örnen kan vara i luften i sex timmar och under tiden skicka videobilder och data direkt ner till förbandet på marken. Analysarbetet kan starta direkt utan att vänta på att Örnen ska återvända till basen. När Örnen flyger, länkas video ner till markkontrollstationen i realtid och slussas därifrån vidare till en container där bearbetningsutrustningen finns. Där handlar det om att snabbt analysera sensorinformationen, ta fram bilder och spaningsrapporter som ligger till grund för förbandets planering. När Örnen gjorde sin första spaningsflygning i Afghanistan i augusti 2011 hade FMV på drygt ett år tagit fram det taktiska UAV-systemet Örnen. För att få med bildbearbetningsförmågan till Afghanistan redan från början utvecklade FMV en interims-version parallellt med ordinarie utrustning. Våren 2012 levererade FMV den kompletta utrustningen till Försvarsmakten. Namnet på systemet är SSIC, det är ett markbaserat system för analys av videodata från UAV 03-systemet Örnen. Det är baserat på samma plattform som bland annat används för utvärdering av bilder från Gripensystemets spaningskapsel. Hjärtat i UAV-systemet Analysarbetet sker i en 20-fots container späckad med utrustning för bearbetning av sensorinformation. Härifrån leds UAV-uppdraget genom styrning till de operatörer som ansvarar för farkosten och sensorerna. SSIC ger Försvarsmakten förmågan att bearbeta sensorinformation och snabbt ta fram underlag för planering av verksamheten, säger Carl-Martin Larsson, som är den som ansvarat för bildbearbetningsdelen inom TUAV-03- projektet vid FMV. Systemet kan ta emot data från två UAV 03-system samtidigt. Vidare finns det möjlighet att ta emot data från Gripens spaningskapsel, satellitinformation och från andra UAV-plattformar eller video/bildalstrande system efter enklare modifieringar. FMV ÅTERBLICK så arbetar fmv

20 Min uppgift är att tillfredsställda militära behov på ett så smart och billigt sätt som möjligt. Jag trivs med att arbeta i den här miljön och det är tillfredsställande att kunna bidra till Sveriges försvar. Ian Kinley, teknisk expert FMV

21 Nytänkande En FMV-anställd ingenjör står bakom den största nyheten inom handgranatsområdet sedan första världskriget. Genom att hoppa upp precis innan brisaden och rikta splittret i en kon ner mot marken minimeras risken för oskyldiga offer, samtidigt som granaten blir många gånger mer effektiv mot sitt militära mål. När en vanlig splitterhandgranat briserar går hälften av splittret ner i marken till inget värde. Den andra hälften går upp i luften, sprider sig i alla riktningar och innebär onödig fara för tredje part. Endast ett fåtal splitter har en chans att ge verkan mot målet, förutsatt att soldaten inte ligger bakom ett mindre hinder, då effekten uteblir fullständigt. Vanliga handgranater fyller inte sin funktion. De är onödigt farliga för oskyldiga i närheten och de saknar i stort sett möjlighet att nå målet, säger Ian Kinley, teknisk expert inom specialammunition på FMV. Ian Kinleys lösning bygger istället på att granaten skjuter upp sig själv i luften innan den briserar. Eftersom den skjuter upp sig når den inte bara mål som ligger bakom hinder. Själva tekniken bakom uppskjutningen gör att den vet vad som är upp och ner vilket ger oss möjlighet att rikta splittret neråt, i ett område fem meter runt nedslagsplatsen, säger Ian Kinley. Genom att koncentrera verkan i en kon under granaten, istället för att sprida splittret sfäriskt ökar också splittertätheten flera gånger. Målet träffas alltså uppifrån och därmed över en större yta och med tätare splitter, vilket ökar sannolikheten att det slås ut. Inga splitter går sidledes vilket dramatiskt minskar risken för kringstående. Dessutom har vi byggt in ytterligare en säkerhetsfunktion som bromsar splittren så att de blir harmlösa mot oskyldiga. Den effekten nås genom att splittren är designade så att de bromsar sig själva ju längre från granaten de kommer. På 30 meters avstånd räcker vanliga kläder som skydd. Vanliga handgranater kan allvarligt skada människor som befinner sig betydligt längre bort än så från brisaden. I grund och botten handlar Ian Kinleys arbete om att hela tiden hitta den mest effektiva lösningen för den billigaste penningen. Eftersom Spränghandgranat 07 är så mycket effektivare än vanliga handgranater behöver inte soldaterna lika många. Det ger både bättre stridsekonomi, enklare logistik och minskat utbildningsbehov. Vem som helst kan göra dyra saker och få dem att fungera, det är ingen utmaning. Det är det enkla som är svårt att komma på. Som med den hoppande handgranaten. Vi har egentligen bara gett den en ny form och tillfört lite ny pyroteknik på ett smart sätt. Det är ett billigt sätt att få en helt ny förmåga. Resultatet den största förändringen inom handgranatområdet sedan första världskriget och ett världspatent på tekniken för FMV. FMV ÅTERBLICK så arbetar fmv

22 Fakta: Den 1 mars 2012 överlämnade FMV och Försvarsmakten sin redovisning för omdaningen av försvarslogistiken till regeringen. Tio arbetsgrupper hade då arbetat intensivt i fem månader med att genomlysa och analysera de olika tjänsteområdena och tvärfrågor som ekonomi och personalfrågor. Ett beslut om att genomföra förändringen kom från regeringen i juni. Då startade arbetet med en av de största verksamhetsövergångarna någonsin i Sverige anställda inom FMLOG bytte arbetsgivare när FMV från 2013 tog över all logistik som inte är insatsnära. Namnet på den nya enheten i FMV, som ska hantera logistiktjänsterna, är FSV, Förråd, service och verkstäder. Genom att göra rätt saker på rätt ställe för de behov som Försvarsmakten har kommer vi att kunna effektivisera logistiktjänsterna. Tomas Salzmann, chef FSV inom FMV

23 Logistik på nytt sätt Med en liten stabsorganisation, ett modernt chefstänkande och nya sätt att styra på ska försvarets logistikstöd bli effektivare. Vid början av 2013 bytte cirka 1500 anställda inom försvarets logistikverksamhet arbetsgivare. De gick till FMV som nu ska leverera både materiel och logistik till Försvarsmakten. 330 miljoner ska sparas. Samtidigt ska innehållet i logistiktjänsterna ha samma höga kvalitet. Är det verkligen möjligt att få ihop den ekvationen? Det som är kärnan i vårt uppdrag är att se om jobbet kan göras på nya sätt. Det är en utmaning men min bedömning är att det går. En av de viktigare delarna är att bygga in en styrning som gör att vi utför saker på rätt ställe och för de behov som Försvarsmakten har. Den som säger det är Tomas Salzmann. Han leder FSV som ansvarar för FMV:s nya logistikverksamhet. Enligt honom handlar det i grunden om nya sätt att se på saker och ting, vilket är en jätteutmaning när man i många år att gjort på ett visst sätt. Exempelvis menar han att det inte går att betrakta de resurser man har som ständiga. Bara för att man har personal och maskiner så är det inte självklart att jobbet ska utföras av den personen just där. I det nya tankemönstret ska alternativen upp på bordet tillverkning på annan plats i modernare maskiner eller kanske ska jobbet läggas på en extern aktör. Produktionen kommer att vara i centrum inom FSV, med en liten stabsfunktion och en platt organisation. En viktig pusselbit i det nya bygget är ett modernt chefstänkande. För det är cheferna som ska hitta den rätta bemanningen och optimera resurserna. Rollerna i den nya materiel- och logistikförsörjningen kommer bli tydligare. Försvarsmakten är beställare och FMV leverantör. På det sättet kan Försvarsmakten koncentrera sig på sin kärnverksamhet medan vi inom FMV har fokus på leverans. Och de som bytt arbetsgivare får jobba i en verksamhet där deras uppgifter tillhör kärnan i vår verksamhet. De hamnar mer i centrum, och det tror jag ger ett mer stimulerande arbete. FMV ÅTERBLICK så arbetar fmv

24 Unika är ett starkt ord. Men för Visbykorvetterna stämmer det. Multifunktionen och de låga signaturerna gör att de inte har någon motsvarighet. Anders Nilsson, projektledare FMV

25 Multifunktion Från början var det tänkt att det skulle bli tio fartyg. Två versioner med olika specialiteter. Olika händelser gjorde att det blev fem fartyg med samtliga funktioner på 72 meter fartyg. Under 2012 lämnade FMV över två korvetter i Visbyklassen till Försvarsmakten. Det innebär att det nu finns två Visbykorvetter som kan jaga ubåt med torpeder, sjunkbomber och sonar. De kan både lägga och röja minor och skjuta sjömålsrobotar. De har också en flygplatsfunktion för start och landning av helikopter. Alla fem Visbykorvetterna har en avancerad spaningsradar och en 57-millimeters automatkanon som kan bekämpa sjö- och luftmål. Anders Nilsson, som är projektledare för Visbykorvetterna, konstaterar att det var förseningar tidigare i projektet, men att FMV nu helt håller tidplanen som är överenskommen med Försvarsmakten. Det känns naturligtvis otroligt tillfredställande att två av fem fartyg nu har all den funktionalitet som kunden önskar. Första robotskjutningen från fartyg Innan leveranserna jobbade projektet in i det sista med att få alla system på plats. Bland annat deltog fartygen i samövningar med andra enheter ur Försvarsmakten, där Visbykorvetternas flygplatsfunktion certifierades. En annan viktig milstolpe var verifieringsskjutningen med sjömålsroboten från ett fartyg. Det är klart man var lite spänd. Vi hade testat allt om och om igen men det är många saker som ska hända på kort tid och för första gången, säger Anders Nilsson. Ett fartyg som rullar och häver sig i sjön är en annan sak än en provplats på land som är blick stilla. Men provskotten gick bra och Anders Nilsson konstaterar att FMV har lyckats integrera det kraftfulla vapnet i ett fartyg med krav på mycket låga signaturer. Något som inte är självklart med de krafter som roboten släpper loss. Finns ingen motsvarighet Det är svårt att hitta fartyg med samma egenskaper som Visbykorvetterna. De är multifunktionsfartyg med förmåga att verka både under och över vatten plus att de dessutom har mycket låga signaturer vilket gör dem svåra att upptäcka på radar och av andra sensorer, både över och under vatten. Under projektets gång har man forcerat flera stora teknikbarriärer. Multifunktionsförmågan är en, smygegenskaperna med de låga signaturerna en annat där skrovet i kolfiber är en viktig del. Utvecklingsprojekt vid gränsen för vad som är tekniskt möjligt blir antingen väldigt dyra eller drar ut på tiden. Visbyprojektet fick låta tiden verka för att hitta de nya lösningarna. Men det ligger bakom projektet. Nu arbetar man med att uppgradera de tre återstående korvetterna och 2014 kommer FMV att ha levererat samtliga korvetter i Visbyklassen i version fem. FMV ÅTERBLICK så arbetar fmv

26 IT-attackerna mot myndigheter och företag visar hur viktigt det är att vi i våra öppna demokratiska samhällen har bästa möjliga säkerhet i produkter och system. Martin Bergling, teknisk chef CSEC

27 IT-säkerhet FMV är en viktig kugge i demokratin. Det menar Martin Bergling som arbetar med IT-säkerhet på CSEC, en självständig enhet inom FMV. Fakta CSEC: FMV/CSEC - Sveriges Certifieringsorgan för IT-Säkerhet - ansvarar för ett system för opartisk granskning av produkters IT-säkerhet enligt den internationella standarden ISO/IEC IS 15408, även känd som Common Criteria. En godkänd produkt erhåller ett certifikat, vilket erkänns internationellt av 26 länder. För mer info: csec.se. Här får jag jobba långsiktigt och bidra till att säkerställa demokrati och ett fritt öppet samhälle. Det gör att arbetet känns meningsfullt och viktigt, säger Martin Bergling, som arbetar som teknisk chef på CSEC. CSEC är Sveriges certifieringsorgan för IT-säkerhet. Det innebär att man tar fram regler för hur granskning ska ske av IT-säkerhet i produkter och system. Själva granskningen gör inte CSEC, utan olika företag som kan ansöka om att bli godkända som granskningsföretag. De företag som blir godkända får stöd från och kontrolleras av CSEC. Efter genomförd granskning utfärdar CSEC ett certifikat som visar att den aktuella produkten uppfyller kraven. Det är en process med många flöden som kan verka komplex, säger Martin. Men den är mycket medvetet konstruerad så för att granskningen ska vara opartisk och neutral. Gemensamma krav för säkerhet Ett av uppdragen som CSEC arbetat med är att ställa krav på säkra USB-minnen. Det handlade om att beskriva möjliga hot mot informationssäkerheten i ett USB-minne, till exempel att någon obehörig kommer åt informationen eller att den ändras på felaktigt sätt. Varje hot hanteras genom att formulera mål för säkerheten och beskriva vilka funktioner som behövs för att uppfylla målen. Resultatet blir en så kallad skyddsprofil, eller Protection Profile, PP. Arbetet med skyddsprofiler sker i nära samverkan med fem andra myndigheter med särskilt ansvar för informationssäkerhet. Nästa steg är att ta fram gemensamma skyddsprofiler för andra produkter, såsom brandväggar, hårddiskar och mobiltelefoner. Det arbetet kommer att ske i samverkan med ett antal andra länder. Åter på FMV Redan för femton år sedan arbetade Martin Bergling en första period på FMV, då i den så kallade säkerhetsgruppen. Därefter har han gjort en runda på Telia, Riksbanken och IBM innan han valde att komma tillbaka till FMV och CSEC. Det har blivit ökat fokus på informationssäkerhet, fler inser hur viktigt det är att man kan lita på samhällets IT-lösningar. Fler efterfrågar också oberoende granskning och certifiering, just det som CSEC jobbar med. Därför kändes det roligt att komma tillbaka till FMV nu och att få arbeta inom det här området, avslutar Martin. FMV ÅTERBLICK så arbetar fmv

Från ärtsoppa till piratjakt

Från ärtsoppa till piratjakt Effektiv försvarslogistik när och där den behövs Från ärtsoppa till piratjakt Upphandlingsdagarna Nacka Strand, 29 januari 2014 FMV i siffror 1 529 medarbetare 3 400 medarbetare 2012 2014 40 orter i Sverige

Läs mer

F Ö R S V A R E T S M A T E R I E L V E R K Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

F Ö R S V A R E T S M A T E R I E L V E R K Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F Ö R S V A R E T S M A T E R I E L V E R K Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 FMV Försvarets materielverk Årsredovisning 2012 4 F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 M å l f ö r v e r k s a

Läs mer

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Sida 1 (7) Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 2007-04-03, Fö2006/2992/MIL, Försvarsmaktens åtgärder

Läs mer

De projekt FMV driver varje år

De projekt FMV driver varje år åte r b li c k 201 1 De projekt FMV driver varje år har liknande behov av affärs- och marknadskompetens, teknisk, juridiskt och militärt kunnande, projektledningskunskap och förmåga att hitta lösningar

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga)

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga) Regeringsbeslut 8 -l_o -- REGERINGEN 2015-06-25 Fö2015/00954/MFU Försvarsdepartementet Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Mission Network som plattform Hur möter vi det?

Mission Network som plattform Hur möter vi det? Inbjuder till höstseminariet Moderna ledningssystem Mission Network som plattform Hur möter vi det? Internationellt samarbete kring kris- och krigssituationer har ökat i Europa under de senaste decennierna

Läs mer

Logistik Nytt. Ett annat ledarskap. Små förändringar inom IT. Vad ska sparas var? s. 3. s. 5. s. 8

Logistik Nytt. Ett annat ledarskap. Små förändringar inom IT. Vad ska sparas var? s. 3. s. 5. s. 8 NI NG OM DA Logistik Nytt FORUM FÖR LOGISTIK - INFO FR ÅN FÖRSVARE TS MATERIELVERK OCH FÖRSVARSMAK TEN s. 3 s. 5 s. 8 Nr 3 2012 Ett annat ledarskap Små förändringar inom IT Vad ska sparas var? En förkortning

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Fordonsvågar. Robust vågbrygga av stål Ortotropisk konstruktion för lång livslängd

Fordonsvågar. Robust vågbrygga av stål Ortotropisk konstruktion för lång livslängd Fordonsvågar VTS200 Kraftig konstruerad för lång livslängd Robust för tuffa miljöer POWERCELL MTX Noggrann service låga underhållskostnader Låg profil ger ökad körsäkerhet Robust vågbrygga av stål Ortotropisk

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs?

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? En säker kommunikationspartner Kommunikation är en livsnerv i vårt moderna samhälle. Samtidigt ökar vårt beroende av olika tekniska

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID Vad erbjuder vi? Utmaningar. Erfarna och kompetenta kollegor. Flexibelt arbete uppgifter, arbetstider, ledighet. Omväxlande arbete ingen arbetsvecka

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

Text och foto: Daniel Karlsson

Text och foto: Daniel Karlsson 24 HKP 15 EN RAC Det ställs allt större krav på försvarsmaktens flexibilitet och möjlighet att agera internationellt. Detta kräver en ny generation materiel. Nu introduceras HKP 15 en modern multirollshelikopter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-08-27 Ärendenr: NV-04097-15 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag.

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag. Det handlar om rör. Raka, smala, krökta, profilerade, bearbetade, kundutvecklade, anpassade, snabba, kostnadseffektiva, hållbara, pålitliga och levererade. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag.

Det handlar om rör. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop din vardag. Det handlar om rör. Raka, smala, krökta, profilerade, bearbetade, kundutvecklade, anpassade, snabba, kostnadseffektiva, hållbara, pålitliga och levererade. Det handlar helt enkelt om rör som håller ihop

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Praktikfall Peab. E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg

Praktikfall Peab. E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg Praktikfall Peab E-fakturadag i bygg- och fastighetssektorn 2010-11-25 Ulla Strandberg Introduktion Peab AB Börsnoterat företag Startat 1959 av Mats och Erik Paulsson Verksamhet i Sverige, Norge och Finland

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Reformeringen av försvarslogistiken

Reformeringen av försvarslogistiken 2015:11 Reformeringen av försvarslogistiken Slutrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-07 2013/2-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-20 Fö2011/613/MFU (delvis) Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Ny samverkan till stöd vid upphandling av kryptolösningar

Ny samverkan till stöd vid upphandling av kryptolösningar Försvarets Materielverk/CSEC 2005 Document ID ED-188 Issue 0.1 Ny samverkan till stöd vid upphandling av kryptolösningar Dag Ströman, Verksamhetschef, Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet vid FMV

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Arboga Robotmuseum Teknisk Underrättelsetjänst 2011-12-21 Antero Timofejeff Sida 1(12)

Arboga Robotmuseum Teknisk Underrättelsetjänst 2011-12-21 Antero Timofejeff Sida 1(12) Antero Timofejeff Sida 1(12) Föredrag om Teknisk underrättelsetjänst på Arboga Robotmuseum den 29/11 2011. Källa: Jerk Fehling och Antero Timofejeff. Årets sista föredrag på Robotmuseet samlades 25 personer

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Karlstads kommuns IT-verksamhet

Karlstads kommuns IT-verksamhet 2014-01-30 Karlstads kommuns IT-verksamhet RESURSSTYRNING Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT +4670-6215470 mats.jensen@karlstad.se ISO/IEC 20000 Certifierad KARLSTADS KOMMUN 87 000 invånare Värmland

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare LEDNINGSREGEMENTET Ledningsregementet är ett förband som stödjer hela Försvarsmakten med lednings- och kommunikationsförmåga. Här finns ett flertal

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning öppna delar

Försvarsmaktens redovisning öppna delar 2015-01-23 FM2014-5882:36 Sida 1 (6) Öppen bilaga Försvarsmaktens redovisning öppna delar Redovisning avseende punkt 1 Vilken resultatindikator kan enligt myndigheten användas för att beskriva utvecklingen

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

Styrning och struktur FMV Systemledning

Styrning och struktur FMV Systemledning Styrning och struktur FMV Systemledning C SML Genmj Per Lodin 081106 Dag #2 - Ledarskap & Beslut 27:e maj Behov Ledarskap 6:e nov Genomförande 12:e feb Agenda Kravbilden Expeditionära insatser Ökat fokus

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) REMISSVAR DNR: 5.1.1-2015- 0781 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) Riksrevisionen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND Försvarsmaktens specialförband är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist, VD. 3. Hur ser GTM:s nuvarande marknads-situation/-position ut?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist, VD. 3. Hur ser GTM:s nuvarande marknads-situation/-position ut? Helsingborg 2003-05-02 Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev i mars (nr 10). Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare. Frågorna är besvarade

Läs mer

Agenda Seminarium 6/12

Agenda Seminarium 6/12 Sid 1 Agenda Seminarium 6/12 13:00-13:10 Irene Andersson, projektledare för förstudien Kort presentation, namn och företag Introduktion Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 13:10-13:45 - Förstudierapporten

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB FM-standarder IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB Global marknad kräver globalt tänkande ISO International Organization for Standardization CEN Europeiska standardiseringskommittén

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad

Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad Trafikutskottets utlåtande 2012/13:TU8 Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok En integrerad marknad för

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

EFH på Peab. BEAst årsmöte 2010 2010-03-18. Klas Antoni 0733-371029 klas.antoni@peab.se. Markus Nilsson 0733-371176 markus.nilsson@peab.

EFH på Peab. BEAst årsmöte 2010 2010-03-18. Klas Antoni 0733-371029 klas.antoni@peab.se. Markus Nilsson 0733-371176 markus.nilsson@peab. EFH på Peab BEAst årsmöte 2010 2010-03-18 Klas Antoni 0733-371029 klas.antoni@peab.se Markus Nilsson 0733-371176 markus.nilsson@peab.se EFH på Peab - BEAst årsmöte 2010-03-18 1 Upplägg Peabs EFH-projekt

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

FMV. Verksamhet och behov på lång sikt Förbandsperspektiv. Håkan, Jan och Gunnar,Tjf Teknisk Chef Marina system

FMV. Verksamhet och behov på lång sikt Förbandsperspektiv. Håkan, Jan och Gunnar,Tjf Teknisk Chef Marina system FMV Verksamhet och behov på lång sikt Förbandsperspektiv Håkan, Jan och Gunnar,Tjf Teknisk Chef Marina system Skillnad mot tidigare En sammanhållen försvarslogistik Försvarsmakten som beställare och

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Kartlagd: Morgondagens it-chef

Kartlagd: Morgondagens it-chef Kartlagd: Morgondagens it-chef Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vad lockar morgondagens it-chefer? Vi har svaren 2 Vi fortsätter

Läs mer

Fördjupningsseminarium Ledningssystem

Fördjupningsseminarium Ledningssystem Fördjupningsseminarium Ledningssystem Agenda 13:00 Inledning Uppgiftsfördelning mellan FMV och Försvarsmakten Så genomför FMV upphandling Vissa framtida förmågebehov i Försvarsmakten 14:15 Paus 14:45 Kommande

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR ALL UTBILDNING INOM HELA VOLVOSTEGET Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se Hur fungerar offentlig upphandling? Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan www.regionsiljan.se Vilka är vi Jussi, upphandlingschef, jussi.halonen@regionsiljan.se, 0250-55 35 40 Cecilia Dahl-Bogg,

Läs mer