Världens tyngsta termiska kameleont

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Världens tyngsta termiska kameleont"

Transkript

1 8 3 9 l e v e r a n s e r av försvarsmateriel och tjänster genomförde FMV under Två av dessa var multifunktionsfartygen HMS Visby och HMS Nyköping som Försvarsmakten nu kan använda till att jaga ubåt med. De kan lägga och röja minor och skjuta sjömålsrobotar. De har också en flygplatsfunktion för start och landning av helikopter. FMV:s leveransförmåga ligger klart över målsättning trots besparingsprojekt och förberedelser för att ta över logistiktjänster.

2

3 Vårt uppdrag Försvarets materielverk, FMV, är en civil myndighet. På uppdrag av regeringen tar vi fram tekniska system och tjänster till Försvarsmakten och andra myndigheter. Arbetet sker ofta i samarbete med flera olika aktörer, både inom landet och internationellt. Genom kombinationen av teknisk och affärsmässig kompetens ser vi till att materielen får rätt kvalitet och prestanda till rätt kostnad. Varje år hanterar vi upp mot tusen olika projekt. I den här foldern berättar vi om några av projekten vi genomförde 2012 och några av våra då 1500 medarbetare. Från 2013 är vi 3000 medarbetare. Det beror på att FMV då tar över delar av Försvarsmaktens logistikuppgifter. Det handlar om förrådstjänster, service och underhåll. I och med detta tar vi ett samlat ansvar för materiel- och logistikförsörjningen till det svenska försvaret. Det handlar om försvarslogistik när och där den behövs. Det är FMV:s bidrag till svensk försvarsförmåga.

4 Världens tyngsta termiska kameleont Genom att klä ett stridsfordon med cd-skivstora termiska plattor kan vagnsoperatören välja att projicera valfritt mönster i valfri temperatur. Så kan man lura fienden att ett stridsfordon på 35 ton är något annat eller få det att smälta in i bakgrunden för att undgå upptäckt från termiska sensorer. Ett av FMV:s utvecklingsprojekt låter lite som Harry Potters osynlighetsmantel. Det bygger på det utbredda militära användandet av värmekameror. Fordonet kan antingen imitera sin omgivning eller anta formen av ett ofarligt objekt, som till exempel en personbil om man befinner sig i stadsmiljö. Läs mer om projektet på sidan 17.

5 Innehåll Effektivförsvarslogistik när och där den behövs 6 Tung upphandling 9 Skydd 11 Radiostyrt 13 Kommunikation 15 Kameleont 17 Direktsändning från Örnen 19 Nytänkande 21 Logistik på nytt sätt 23 Multifunktion 25 IT-säkerhet 27 Relationer 29 Kunskap om komposit 31 FMV i Siffror 33 Styrelse 37 Effektivitet FMV ÅTERBLICK INNEHÅLL

6 Effektiv försvarslogistik när och där den behövs Försvarets materielverk, FMV, har ett uppdrag från regeringen att förse försvaret med försvarslogistik, det vill säga med försvarsmateriel, tjänster och logistiklösningar. Det ska vi göra kostnadseffektivt och på ett sätt som tillfredsställer Försvarsmaktens och andra kunders behov och krav. Det är på så vis FMV bidrar till den svenska försvarsförmågan. Nya uppgifter Den 1 mars presenterade FMV och Försvarsmakten sitt gemensamma förslag till ansvars- och arbetsfördelning för logistikuppgifterna. Förslaget byggde på principen att Försvarsmakten fortsätter att bedriva insatsnära logistik. FMV tar över den logistikverksamhet som inte är insatsnära. Arbetet med att förbereda FMV för de nya arbetsuppgifterna har vi gjort i nära samarbete med Försvarsmakten. Det har varit en intensiv process och den har varit fruktbart trots att vi ibland haft olika utgångspunkter. Så här långt har övergången av logistikverksamheten från FMLOG till FMV fungerat bra. Vi har definierat kundytor och beställningsprocesser. Vi har också arbetat med att förverkliga Försvarsstrukturutredningens förslag om en förändrad materielprocess med tydligare rollfördelning, där Försvarsmakten är beställare och FMV leverantör. Stora projekt Varje år hanterar FMV knappt stora och små materielprojekt. 200 nya tillkommer varje år och ungefär lika många avslutas. Jag vill här lyfta några av dessa. Vi står inför en uppgift som är den största sedan 1980-talet, moderniseringen av Jas 39 Gripensystemet. Inför den uppgiften kraftsamlar vi genom att samla Gripen-personalen i en egen resultatenhet för att kunna ha särskilt fokus på uppgiften. Multifunktion och låga signaturer, det gör Visbykorvetterna till unika fartyg. Under 2012 lämnade FMV över två av fem fartyg till Försvarsmakten. Tillsammans med Försvarsmakten har FMV på rekordtid anskaffat ett helt nytt medeltungt helikoptersystem. Tolv helikoptrar under ett år med utbildning och underhållskoncept. FMV ÅTERBLICK så arbetar fmv

7 Från att modernisera Jas 39 Gripensystemet i samarbetet med Schweiz till att hantera ett mycket stort antal nya beställningar på service och underhåll från Försvarsmakten visar på spännvidden i verksamheten och utmaningarna för FMV. Lena Erixon, generaldirektör FMV Ständig utveckling Vid sidan av materielprojekten har FMV slutfört Handlingsprogram 2012 med målet att spara 500 miljoner kronor, startat ett arbete för att se över FMV:s mål och styrmodell och börjat införa Lean som arbetsverktyg. Vi har avsatt cirka 3,5 procent av arbetstiden till kompetensutveckling och jobbat hårt med försvarsstrukturfrågorna. Allt detta har vi gjort samtidigt som FMV:s leveransförmåga påverkats marginellt. FMV måste kunna leverera stora och små projekt med hög komplexitet, med ibland knappa tidsramar och i en skiftande omvärld. Samtidigt måste vi ständigt utveckla myndigheten, verksamheten, arbetssätt och vår egen kompetens. Utvecklingen är inte till för vår egen skull utan för att vi ska bli bättre för dem vi är till för. Bättre som partner till Försvarsmakten, bättre på att tidigt i tjänsteleveranser och anskaffningsprojekt identifiera risker och undvika problem och bättre på att vara affärsmässiga. Lena Erixon Generaldirektör Försvarets materielverk FMV ÅTERBLICK så arbetar fmv

8 Det är viktigt att vi får till bra avtal. På så många fordon och de 30 år som fordonen ska leva blir det stor skillnad på ett bra och dåligt avtal. Carl-Johan Widmark, projektledare FMV

9 Tung upphandling Många lastbilar kommer att upphandlas inom det tioåriga ramavtal som FMV och norska FLO ska teckna med en lastbilstillverkare. Tolv olika fordonsvarianter inklusive underhåll ingår. Solen strålar över västgötaslätten när ett muller bryter stillheten. En lastbil närmar sig i hög fart, plötsligt gör chauffören en snabb undanmanöver och den max-lastade bilen kränger till och slingrar sig mellan koner, för att sedan fortsätta rakt fram igen. Det år våren 2012 och vi är på FMV:s provbana utanför Skövde där testteamet utsätter tolv tunga fordon från fyra olika tillverkare för hårda prövningar. Våra prov omfattar bland annat undanmanöver, framkomlighet och köldstart. Vi mäter och filmar, säger Roger Larsson, provledare på FMV. Resultatet som vi levererar ger projektet information om fordonet uppfyller kraven. Anbud från fyra stora lastbilstillverkare kvalificerade sig i kampen om ramavtalet för tunga hjulfordon till det svenska och norska försvaret. Det var svenska Scania, italienska Iveco, tyskarna Mercedes och MAN. FLO, Forsvarets Logistikkorganisasjon i Norge ansvarar för upphandlingen. Men det är ett gemensamt projekt påpekar FMV:s projektledare Carl-Johan Widmark. Behoven av den här typen av fordon är lika i båda länderna och med det gemensamma ramavtalet får vi större volymer och då kan vi pressa kostnaderna, framförallt sett till fordonens hela livscykel med reservdelar och underhåll. Det norsk-svenska projektet jobbade under året med att utvärdera alla tolv fordonsmodellerna utifrån ett omfattande upphandlingsunderlag på drygt 130 dokument där bland annat alla krav finns listade. Det handlar om allt från kommersiella villkor till mobilitet, skydd, underhållsfrågor och ekonomin sett över fordonens hela livslängd. Bland de fordon som ska upphandlas finns allt från civilklassade lastbilar som kan användas på bland annat flygplatser till fordon för bepansrade tungtransporter för laster över 70 ton. I samband med att vi skriver på ramavtalet blir det också ett avrop, dessa leveranser påbörjas ett till två år efter detta, säger Carl-Johan Widmark. Planen är att teckna ramavtal och underhållsavtal i juni FMV ÅTERBLICK så arbetar fmv

10 Vi tog fram det nya kroppsskyddet tillsammans med de som ska använda det. Det har gjort det mycket flexibelt trots en hög skyddsfaktor. Klas Åberg, projektledare FMV

11 Skydd FMV har upphandlat och utvecklat ett helt nytt personskydd för svenska soldater. Ett kroppsskydd som kan anpassas till individen och med möjlighet till olika skyddsnivåer beroende på uppdrag. Det går att skydda en soldat för alla tänkbara hot, men då blir han i princip orörlig. När det gäller personliga skyddssystem handlar det alltid om en avvägning mellan skyddsnivå och rörlighet. Det nya kroppsskyddet för det svenska försvaret består i grunden av två olika skydd, ett som går att använda dolt under uniformsjackan och ett för yttre användning med möjlighet att fästa annan utrustning, exempelvis fickor från kommande stridsvästsystem. Jag skulle vilja säga att vi nu har ett av de bästa kroppsskydden, just för att det är komplett och mycket flexibelt, säger Klas Åberg, projektledare på FMV. Kroppsskydd 12 (KRSK 12), som det nya skyddet heter, skyddar mot splitter och projektiler. Genom att använda olika förstärkningsskydd kan man anpassa skyddet efter hotbild, uppgift, miljö och befattning. Skyddsvästen går att bygga på med halsskydd, överarmsskydd och underlivsskydd. Den går också att anpassa till uppdrag som kan innebära insats mot folkmassa och ger då ett utökat skydd för ben, armar och fötter. Det innebär en lättare konfiguration som ger skydd mot slag och stick. Upphandling och utveckling Hur tar man då fram ett helt nytt kroppsskydd som dessutom ska passa ihop med befintlig och kommande utrustning? Något befintligt kroppsskydd som klarade detta fanns inte på marknaden varför FMV upphandlade en leverantör utifrån kriterierna teknisk kompetens och kommersiella villkor. Efter att konkurrensupphandlingen var avgjord bildades en projektgrupp med representanter från FMV, leverantören Mehler Vario System och Markstridsskolan, och på tre månader tog gruppen fram det nya kroppsskyddet. Vi gjorde arbetet i några steg med tester på Markstridsskolan där vi utvärderade ergonomin och hur man mår efter att ha använt skyddet. Men också hur det fungerar i fordon, tillsammans med annan utrustning och vid olika typer av uppdrag i olika temperaturer, säger Klas Åberg. Det förband (FS 24) som hösten 2012 åkte ner till Afghanistan fick det nya skyddet och de hann också utbildas och träna med skyddet. Det är viktigt för att verkligen få ut maximal prestanda av kroppsskyddet, påpekar Klas Åberg. FMV ÅTERBLICK så arbetar fmv

12 Det bästa med att jobba på FMV är att jag får stora möjligheter att lära mig nya saker och utvecklas som person. Erik Bergström, Provsystemsansvarig provplats Vidsel

13 Radiostyrt Radiostyrda militärsuvar och bandvagnar, som kan användas för robotprov och övningar. Det är det senaste tekniktillskottet på FMV:s testanläggning i Vidsel i Norrbotten. Det är en kombination av kundernas önskemål på realistiska prov och övningar och våra egna krav på personsäkerhet som ligger bakom utvecklingen av radiostyrda mål, säger Erik Bergström. Mannen med radiokontrollen är en allt vanligare syn. Inom provverksamheten är radiostyrda mål ett växande fenomen. Eftersom ett lyckat prov innebär att fordonet träffas av en missil är både FMV och kunderna intresserade av att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt. Realistiska tester och övningar Vi försöker tillgodose det kunden efterfrågar till ett pris som kunden är beredd att betala. Det betyder att vi använder kommersiella marknadsprodukter när det finns och egen utveckling när det är bättre eller billigare. Det har visat sig att det oftast är både bättre och billigare att bygga själv. Då vet vi också exakt hur systemet fungerar, vilket är nödvändigt när något inte fungerar under ett test. Att kunna testa missiler under realistiska förhållanden I en container på en snöig grusplan på en kulle i nordligaste Sverige sitter en man framför några skärmar och kör en radiostyrd bil. Bilen vägen 2,4 ton och ska snart bli sönderskjuten av en missil. Tekniken hjälper Försvarsmakten att träna på realistiska mål till en låg kostnad och utan att någon riskerar att skadas, säger Erik Bergström, ansvarig för provsystemen vid FMV:s anläggning i Vidsel. är viktigt när FMV verifierar att vapen fungerar på det sätt som leverantören påstår. Men anläggningen används också för övningar där piloter får träna på att skjuta skarpa skott mot realistiska mål. Kunder från hela världen Med sin unika kompetens inom radiostyrda mål lockar anläggningen i Vidsel kunder från hela världen. Både andra länders flygvapen och tillverkare som vill få en chans att pröva sina vapen under realistiska förhållanden. Som ansvarig för provsystemen arbetar Erik Bergström nära FMV:s partner SSC, Swedish Space Corporation, som sköter driften av delar av anläggningen. Efter mer än tio år i Vidsel har Erik Bergström inga tankar på att byta jobb. Nej, jag brinner för det här. Test och evaluering är ett intressant och omväxlade område att arbeta inom. Här händer det alltid något nytt varje dag. Det är också givande att arbeta med något så här viktigt. Det känns meningsfullt att vara en del av en verksamhet som stärker vår förmåga att kunna försvara Sverige, säger Erik Bergström. FMV ÅTERBLICK så arbetar fmv

14 Det går att sända och lyssna på olika nät och skicka data i en och samma enhet. I och med det så har vi förenklat mycket för användarna. Maria Asplund Wakander, projektledare FMV

15 Kommunikation I skarpa lägen är internkommunikationen viktig. Med den nya soldatradion blir det möjligt att skicka data samt lyssna och sända på två olika radio-nät samtidigt. En soldatgrupp som utför ett uppdrag har ett stort behov av att kommunicera inom gruppen och med plutonchefen. Möjligheten att hantera båda dessa nivåer på ett enkelt sätt och att föra över data har varit efterfrågat. Med den nya generationen gruppradio blir detta möjligt. Det kommer att bli mycket enklare för gruppchefen att samtidigt hantera, grupp-nät och plutons-nät, säger Maria Asplund Wakander, projektledare vid FMV. De tidigare versionerna av Intern gruppradio (IGR) infördes inom Försvarsmakten De täcker behovet av talkommunikation inom gruppen och mellan gruppen och fordon men är en lösning som kräver två radiosystem. FMV har nu kompletterat IGR-systemet med nya handburna och fordonsmonterade enheter och tillbehör som tillför flera nya förmågor. Bland annat kan den nya radion leverera dataöverföring med en bandbredd på cirka 12kbps vid de frekvenser och konfigurationer som används idag. Magisk låda skapar flexibilitet För att göra det lätt att använda olika radioenheter, headset och interkomsystem har FMV utvecklat en sammankopplingsenhet i nära samarbete med Försvarsmakten och Markstridsskolan. Den gör det möjligt för användaren att samtidigt sända eller lyssna på två olika typer av radiostationer och via interkom vara inkopplad i ett fordon med ett bullerdämpande headset. Maria Asplund-Wakander är mycket glad att ha lyckats få till den här möjligheten. Genom att tillföra den här lilla burken har vi skapat en stor flexibilitet för användaren. Komplex integrering Gruppradio-projektet har upphandlat befintliga produkter på marknaden. Kraven på produkterna är höga, de ska bland annat tåla de mest skiftande miljöer och vara säkra att använda. Men trots att det inte har handlat om ett utvecklingsarbete har det inte varit helt problemfritt. Produkterna var för sig är kompetenta, men när produkter från olika tillverkare ska integreras i ett system måste minsta ändring kontrolleras så att den inte påverkar övriga enheter, säger Maria Asplund-Wakander. FMV ÅTERBLICK så arbetar fmv

16 Mitt uppdrag är att visa på möjligheter och begränsningar med ny teknik, sedan är det upp till leverantörer att gå vidare med eventuell produktifiering, och kunden att gå vidare med eventuell anskaffning. Ola Dickman, projektledare teknikutveckling FMV

17 Kameleont Ola Dickman leder FMV:s utvecklingsprojekt inom signaturanpassning för att ge svensk militär förmåga att dölja sig mot framtidens sensorhot. Genom att undvika upptäckt vinner man värdefull tid under en insats. Det är ett förhållandevis billigt sätt att skydda sig på, blir man upptäckt måste man ha andra skyddsförmågor, som till exempel varnings- och motmedelssystem, ballistiskt skydd eller kunna flytta på sig väldigt snabbt, säger Ola Dickman. Ett av utvecklingsprojekten handlar om att lura fienden att ett stridsfordon på 35 ton är något annat eller få det att smälta in i bakgrunden för att undgå upptäckt från termiska hotsensorer. Det låter som Harry Potters osynlighetsmantel och bygger på det utbredda militära användandet av värmekameror. Genom att klä fordonet med cd-skivstora termiska plattor kan vagnsoperatören välja att projicera valfritt mönster i valfri temperatur. Fordonet fungerar helt enkelt som en enorm värme-tv där varje platta är en pixel. Smälter in i omgivningen Med hjälp av plattorna kan fordonet antingen imitera sin omgivning eller anta formen av ett ofarligt objekt, som till exempel en personbil om man befinner sig i stadsmiljö. Tekniken med de termiska plattorna gör stridsfordonet till världens tyngsta termiska kameleont. Med fordonets kamera kan operatören ta kort på ett annat fordon eller bakgrundsmönster och direkt låta systemet skapa ett termiskt mönster med bilden som grund. På mindre än en minut ser vagnen ut precis som förlagan för någon som tittar på den med en värmekamera. Mitt fokus är teknikutveckling. Vi ligger alltid steget före anskaffning. Genom att arbeta med utveckling har vi bra koll på kommande sensorer och vilka tekniklösningar som kommer att behövas för att dölja personer, fordon och utrustning för framtida sensorhot. Geniala lösningar inte alltid bäst Den snabba utvecklingen inom sensorområdet ställer helt nya krav på den som vill verka utan att upptäckas. Det finns många tekniska möjligheter, men FMV:s uppgift är att se om tekniken passar ihop med Försvarsmaktens förmågor. Vi måste hela tiden fråga oss vilken systemlösning som är bäst. Är det en kombination av att kunna åka fort eller ha ett bra ballistiskt skydd? Att inte synas? I slutändan kan verkligheten göra att en genial teknisk lösning inte passar. Men satsningar på forskning och utveckling är aldrig bortkastade de leder alltid till nya idéer. Vår satsning på teknikutveckling handlar också om att bygga upp kompetens hos leverantörerna eftersom kunniga leverantörer gynnar alltid oss i slutändan, säger Ola Dickman. FMV ÅTERBLICK så arbetar fmv

18 SSIC är ett separat system men möjligheten finns att koppla upp det mot Försvarsmaktens ledningssystem Sweccis. Carl-Martin Larsson, projektledare FMV

19 Direktsändning från Örnen Den taktiska UAV-farkosten Örnen kan vara i luften i sex timmar och under tiden skicka videobilder och data direkt ner till förbandet på marken. Analysarbetet kan starta direkt utan att vänta på att Örnen ska återvända till basen. När Örnen flyger, länkas video ner till markkontrollstationen i realtid och slussas därifrån vidare till en container där bearbetningsutrustningen finns. Där handlar det om att snabbt analysera sensorinformationen, ta fram bilder och spaningsrapporter som ligger till grund för förbandets planering. När Örnen gjorde sin första spaningsflygning i Afghanistan i augusti 2011 hade FMV på drygt ett år tagit fram det taktiska UAV-systemet Örnen. För att få med bildbearbetningsförmågan till Afghanistan redan från början utvecklade FMV en interims-version parallellt med ordinarie utrustning. Våren 2012 levererade FMV den kompletta utrustningen till Försvarsmakten. Namnet på systemet är SSIC, det är ett markbaserat system för analys av videodata från UAV 03-systemet Örnen. Det är baserat på samma plattform som bland annat används för utvärdering av bilder från Gripensystemets spaningskapsel. Hjärtat i UAV-systemet Analysarbetet sker i en 20-fots container späckad med utrustning för bearbetning av sensorinformation. Härifrån leds UAV-uppdraget genom styrning till de operatörer som ansvarar för farkosten och sensorerna. SSIC ger Försvarsmakten förmågan att bearbeta sensorinformation och snabbt ta fram underlag för planering av verksamheten, säger Carl-Martin Larsson, som är den som ansvarat för bildbearbetningsdelen inom TUAV-03- projektet vid FMV. Systemet kan ta emot data från två UAV 03-system samtidigt. Vidare finns det möjlighet att ta emot data från Gripens spaningskapsel, satellitinformation och från andra UAV-plattformar eller video/bildalstrande system efter enklare modifieringar. FMV ÅTERBLICK så arbetar fmv

20 Min uppgift är att tillfredsställda militära behov på ett så smart och billigt sätt som möjligt. Jag trivs med att arbeta i den här miljön och det är tillfredsställande att kunna bidra till Sveriges försvar. Ian Kinley, teknisk expert FMV

21 Nytänkande En FMV-anställd ingenjör står bakom den största nyheten inom handgranatsområdet sedan första världskriget. Genom att hoppa upp precis innan brisaden och rikta splittret i en kon ner mot marken minimeras risken för oskyldiga offer, samtidigt som granaten blir många gånger mer effektiv mot sitt militära mål. När en vanlig splitterhandgranat briserar går hälften av splittret ner i marken till inget värde. Den andra hälften går upp i luften, sprider sig i alla riktningar och innebär onödig fara för tredje part. Endast ett fåtal splitter har en chans att ge verkan mot målet, förutsatt att soldaten inte ligger bakom ett mindre hinder, då effekten uteblir fullständigt. Vanliga handgranater fyller inte sin funktion. De är onödigt farliga för oskyldiga i närheten och de saknar i stort sett möjlighet att nå målet, säger Ian Kinley, teknisk expert inom specialammunition på FMV. Ian Kinleys lösning bygger istället på att granaten skjuter upp sig själv i luften innan den briserar. Eftersom den skjuter upp sig når den inte bara mål som ligger bakom hinder. Själva tekniken bakom uppskjutningen gör att den vet vad som är upp och ner vilket ger oss möjlighet att rikta splittret neråt, i ett område fem meter runt nedslagsplatsen, säger Ian Kinley. Genom att koncentrera verkan i en kon under granaten, istället för att sprida splittret sfäriskt ökar också splittertätheten flera gånger. Målet träffas alltså uppifrån och därmed över en större yta och med tätare splitter, vilket ökar sannolikheten att det slås ut. Inga splitter går sidledes vilket dramatiskt minskar risken för kringstående. Dessutom har vi byggt in ytterligare en säkerhetsfunktion som bromsar splittren så att de blir harmlösa mot oskyldiga. Den effekten nås genom att splittren är designade så att de bromsar sig själva ju längre från granaten de kommer. På 30 meters avstånd räcker vanliga kläder som skydd. Vanliga handgranater kan allvarligt skada människor som befinner sig betydligt längre bort än så från brisaden. I grund och botten handlar Ian Kinleys arbete om att hela tiden hitta den mest effektiva lösningen för den billigaste penningen. Eftersom Spränghandgranat 07 är så mycket effektivare än vanliga handgranater behöver inte soldaterna lika många. Det ger både bättre stridsekonomi, enklare logistik och minskat utbildningsbehov. Vem som helst kan göra dyra saker och få dem att fungera, det är ingen utmaning. Det är det enkla som är svårt att komma på. Som med den hoppande handgranaten. Vi har egentligen bara gett den en ny form och tillfört lite ny pyroteknik på ett smart sätt. Det är ett billigt sätt att få en helt ny förmåga. Resultatet den största förändringen inom handgranatområdet sedan första världskriget och ett världspatent på tekniken för FMV. FMV ÅTERBLICK så arbetar fmv

22 Fakta: Den 1 mars 2012 överlämnade FMV och Försvarsmakten sin redovisning för omdaningen av försvarslogistiken till regeringen. Tio arbetsgrupper hade då arbetat intensivt i fem månader med att genomlysa och analysera de olika tjänsteområdena och tvärfrågor som ekonomi och personalfrågor. Ett beslut om att genomföra förändringen kom från regeringen i juni. Då startade arbetet med en av de största verksamhetsövergångarna någonsin i Sverige anställda inom FMLOG bytte arbetsgivare när FMV från 2013 tog över all logistik som inte är insatsnära. Namnet på den nya enheten i FMV, som ska hantera logistiktjänsterna, är FSV, Förråd, service och verkstäder. Genom att göra rätt saker på rätt ställe för de behov som Försvarsmakten har kommer vi att kunna effektivisera logistiktjänsterna. Tomas Salzmann, chef FSV inom FMV

23 Logistik på nytt sätt Med en liten stabsorganisation, ett modernt chefstänkande och nya sätt att styra på ska försvarets logistikstöd bli effektivare. Vid början av 2013 bytte cirka 1500 anställda inom försvarets logistikverksamhet arbetsgivare. De gick till FMV som nu ska leverera både materiel och logistik till Försvarsmakten. 330 miljoner ska sparas. Samtidigt ska innehållet i logistiktjänsterna ha samma höga kvalitet. Är det verkligen möjligt att få ihop den ekvationen? Det som är kärnan i vårt uppdrag är att se om jobbet kan göras på nya sätt. Det är en utmaning men min bedömning är att det går. En av de viktigare delarna är att bygga in en styrning som gör att vi utför saker på rätt ställe och för de behov som Försvarsmakten har. Den som säger det är Tomas Salzmann. Han leder FSV som ansvarar för FMV:s nya logistikverksamhet. Enligt honom handlar det i grunden om nya sätt att se på saker och ting, vilket är en jätteutmaning när man i många år att gjort på ett visst sätt. Exempelvis menar han att det inte går att betrakta de resurser man har som ständiga. Bara för att man har personal och maskiner så är det inte självklart att jobbet ska utföras av den personen just där. I det nya tankemönstret ska alternativen upp på bordet tillverkning på annan plats i modernare maskiner eller kanske ska jobbet läggas på en extern aktör. Produktionen kommer att vara i centrum inom FSV, med en liten stabsfunktion och en platt organisation. En viktig pusselbit i det nya bygget är ett modernt chefstänkande. För det är cheferna som ska hitta den rätta bemanningen och optimera resurserna. Rollerna i den nya materiel- och logistikförsörjningen kommer bli tydligare. Försvarsmakten är beställare och FMV leverantör. På det sättet kan Försvarsmakten koncentrera sig på sin kärnverksamhet medan vi inom FMV har fokus på leverans. Och de som bytt arbetsgivare får jobba i en verksamhet där deras uppgifter tillhör kärnan i vår verksamhet. De hamnar mer i centrum, och det tror jag ger ett mer stimulerande arbete. FMV ÅTERBLICK så arbetar fmv

24 Unika är ett starkt ord. Men för Visbykorvetterna stämmer det. Multifunktionen och de låga signaturerna gör att de inte har någon motsvarighet. Anders Nilsson, projektledare FMV

25 Multifunktion Från början var det tänkt att det skulle bli tio fartyg. Två versioner med olika specialiteter. Olika händelser gjorde att det blev fem fartyg med samtliga funktioner på 72 meter fartyg. Under 2012 lämnade FMV över två korvetter i Visbyklassen till Försvarsmakten. Det innebär att det nu finns två Visbykorvetter som kan jaga ubåt med torpeder, sjunkbomber och sonar. De kan både lägga och röja minor och skjuta sjömålsrobotar. De har också en flygplatsfunktion för start och landning av helikopter. Alla fem Visbykorvetterna har en avancerad spaningsradar och en 57-millimeters automatkanon som kan bekämpa sjö- och luftmål. Anders Nilsson, som är projektledare för Visbykorvetterna, konstaterar att det var förseningar tidigare i projektet, men att FMV nu helt håller tidplanen som är överenskommen med Försvarsmakten. Det känns naturligtvis otroligt tillfredställande att två av fem fartyg nu har all den funktionalitet som kunden önskar. Första robotskjutningen från fartyg Innan leveranserna jobbade projektet in i det sista med att få alla system på plats. Bland annat deltog fartygen i samövningar med andra enheter ur Försvarsmakten, där Visbykorvetternas flygplatsfunktion certifierades. En annan viktig milstolpe var verifieringsskjutningen med sjömålsroboten från ett fartyg. Det är klart man var lite spänd. Vi hade testat allt om och om igen men det är många saker som ska hända på kort tid och för första gången, säger Anders Nilsson. Ett fartyg som rullar och häver sig i sjön är en annan sak än en provplats på land som är blick stilla. Men provskotten gick bra och Anders Nilsson konstaterar att FMV har lyckats integrera det kraftfulla vapnet i ett fartyg med krav på mycket låga signaturer. Något som inte är självklart med de krafter som roboten släpper loss. Finns ingen motsvarighet Det är svårt att hitta fartyg med samma egenskaper som Visbykorvetterna. De är multifunktionsfartyg med förmåga att verka både under och över vatten plus att de dessutom har mycket låga signaturer vilket gör dem svåra att upptäcka på radar och av andra sensorer, både över och under vatten. Under projektets gång har man forcerat flera stora teknikbarriärer. Multifunktionsförmågan är en, smygegenskaperna med de låga signaturerna en annat där skrovet i kolfiber är en viktig del. Utvecklingsprojekt vid gränsen för vad som är tekniskt möjligt blir antingen väldigt dyra eller drar ut på tiden. Visbyprojektet fick låta tiden verka för att hitta de nya lösningarna. Men det ligger bakom projektet. Nu arbetar man med att uppgradera de tre återstående korvetterna och 2014 kommer FMV att ha levererat samtliga korvetter i Visbyklassen i version fem. FMV ÅTERBLICK så arbetar fmv

26 IT-attackerna mot myndigheter och företag visar hur viktigt det är att vi i våra öppna demokratiska samhällen har bästa möjliga säkerhet i produkter och system. Martin Bergling, teknisk chef CSEC

27 IT-säkerhet FMV är en viktig kugge i demokratin. Det menar Martin Bergling som arbetar med IT-säkerhet på CSEC, en självständig enhet inom FMV. Fakta CSEC: FMV/CSEC - Sveriges Certifieringsorgan för IT-Säkerhet - ansvarar för ett system för opartisk granskning av produkters IT-säkerhet enligt den internationella standarden ISO/IEC IS 15408, även känd som Common Criteria. En godkänd produkt erhåller ett certifikat, vilket erkänns internationellt av 26 länder. För mer info: csec.se. Här får jag jobba långsiktigt och bidra till att säkerställa demokrati och ett fritt öppet samhälle. Det gör att arbetet känns meningsfullt och viktigt, säger Martin Bergling, som arbetar som teknisk chef på CSEC. CSEC är Sveriges certifieringsorgan för IT-säkerhet. Det innebär att man tar fram regler för hur granskning ska ske av IT-säkerhet i produkter och system. Själva granskningen gör inte CSEC, utan olika företag som kan ansöka om att bli godkända som granskningsföretag. De företag som blir godkända får stöd från och kontrolleras av CSEC. Efter genomförd granskning utfärdar CSEC ett certifikat som visar att den aktuella produkten uppfyller kraven. Det är en process med många flöden som kan verka komplex, säger Martin. Men den är mycket medvetet konstruerad så för att granskningen ska vara opartisk och neutral. Gemensamma krav för säkerhet Ett av uppdragen som CSEC arbetat med är att ställa krav på säkra USB-minnen. Det handlade om att beskriva möjliga hot mot informationssäkerheten i ett USB-minne, till exempel att någon obehörig kommer åt informationen eller att den ändras på felaktigt sätt. Varje hot hanteras genom att formulera mål för säkerheten och beskriva vilka funktioner som behövs för att uppfylla målen. Resultatet blir en så kallad skyddsprofil, eller Protection Profile, PP. Arbetet med skyddsprofiler sker i nära samverkan med fem andra myndigheter med särskilt ansvar för informationssäkerhet. Nästa steg är att ta fram gemensamma skyddsprofiler för andra produkter, såsom brandväggar, hårddiskar och mobiltelefoner. Det arbetet kommer att ske i samverkan med ett antal andra länder. Åter på FMV Redan för femton år sedan arbetade Martin Bergling en första period på FMV, då i den så kallade säkerhetsgruppen. Därefter har han gjort en runda på Telia, Riksbanken och IBM innan han valde att komma tillbaka till FMV och CSEC. Det har blivit ökat fokus på informationssäkerhet, fler inser hur viktigt det är att man kan lita på samhällets IT-lösningar. Fler efterfrågar också oberoende granskning och certifiering, just det som CSEC jobbar med. Därför kändes det roligt att komma tillbaka till FMV nu och att få arbeta inom det här området, avslutar Martin. FMV ÅTERBLICK så arbetar fmv

fmv samarbetar för en bättre miljö

fmv samarbetar för en bättre miljö fmv samarbetar för en bättre miljö Innehållsförteckning Affärsmässighet och teknik i samspel 3 Klimatfrågan i fokus 4 10 år med miljöarbete på FMV 6 Förändring för ökad effektivitet 7 Letter of Intent

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Peter om lobbying för musik

Peter om lobbying för musik MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 2 2014 Anställda som B-lag ATT MÖTAS FACKLIGT Slutet för flygverkstaden i Ronneby NY FÖRENINGSSTRUKTUR Peter om lobbying för musik Ledaren:»Vi hoppas naturligtvis

Läs mer

S A A B Å R S R E D O V IS N IN G 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014

S A A B Å R S R E D O V IS N IN G 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 VISION Det är en mänsklig rättighet att känna sig säker. MISSION Skapa trygghet för människor genom att överbrygga intellektuella och tekniska barriärer. INNEHÅLL Saab i korthet Saab

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #1 2015 5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA FRÅGOR TILL EN FÖRNYARE Samverkan SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA ALLT VIKTIGARE Kommunanalys SÅ GÖR KOMMUNINVEST

Läs mer

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 Ett magasin från Combitech AB Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 REDAKTIONEN

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling guidenchefer kräv tema: kompetensutveckling Kompetensutveckling räknas inte som en investering Christina Håkansson ekonom vid Stockholms universitet. Se sid 12 utbildning Arbetsgivare som prioriterar bort

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

107 85 Stockholm Telefon: 08-788 75 00 Fax: 08-788 77 78 www.forsvarsmakten.se

107 85 Stockholm Telefon: 08-788 75 00 Fax: 08-788 77 78 www.forsvarsmakten.se 107 85 Stockholm Telefon: 08-788 75 00 Fax: 08-788 77 78 www.forsvarsmakten.se Årsrapport Säkerhetstjänst 2011 Årsrapport säkerhetstjänst 2011 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST Innehåll

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Populär Förbundsvecka

Populär Förbundsvecka Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 3 2012 Civil befattning blev militär allt vanligare problem Huvudskyddsombudet kritiskt till Försvarsmakten Intensivt påverkansarbete i Eksjö Populär Förbundsvecka

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV den 16 oktober 2008 av Magnus Sjöland jag har ett spännande jobb. Det är ett

Läs mer