Instruktionsbok BMW Motorrad audiosystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktionsbok BMW Motorrad audiosystem"
  • Ida Ek
  • för 2 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Instruktionsbok BMW Motorrad audiosystem BMW Motorrad När du älskar att köra

2 Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer Registreringsdatum Registreringsnummer Återförsäljarens adress/telefon (firmastämpel)

3 Beroende på motorcykelns utrustning och tillbehör samt landsutförande kan det förekomma avvikelser i bild- och textinnehållet. Sådana avvikelser kan inte läggas till grund för krav mot BMW Motorrad. Mått-, vikt-, förbruknings- och effektuppgifter anges med motsvarande toleranser. Vi förbehåller oss rätt till ändringar i konstruktion, utrustning och tillbehör. Med reservation för felaktigheter BMW Motorrad Eftertryck inklusive utdrag medges endast med skriftligt tillstånd från BMW Motorrad, After Sales. Printed in Germany.

4 BMW recommends Beställningsnr: , 1:a upplagan * * * *

5 Välkommen till BMW Vi är glada att du har valt BMW Motorrad audiosystem. Gör dig förtrogen med hur systemets fungerar innan du startar med motorcykeln, så att du kan sköta det säkert i trafiken. Läs igenom denna instruktionsbok. Din BMW Motorrad-återförsäljare står alltid till tjänst med att svara på frågor angående audiosystemet. Vi önskar dig mycket nöje med din BMW och säker och trevlig körning. BMW Motorrad.

6 Innehållsförteckning Med hjälp av det alfabetiska registret i slutet av instruktionsboken kan du slå upp det du söker. 1 Allmänna anvisningar... 3 Översikt Förkortningar och symboler Tekniska data Aktualitet Översikt... 5 Översikt Manöverenhet Multireglage Multifunktionsdisplay Förvaringsfack Allmän manövrering Tillkoppling av audiosystem Frånkoppling av audiosystem Välja återgivningskälla Volym Toninställningar Radio Välja frekvensband Söka och spara radiostation Inställning av programmerad radiostation Mottagningsinställningar Externa spelare Förutsättningar Anslutning av audioenhet Återgivningskälla dataminne Återgivningskälla ipod Andra spelare Dataminne och Apple ipod Bluetooth Bluetooth Återgivning via hjälmset Koppla till/från Bluetoothfunktion Pairing Genomföra parkoppling Tilläggsfunktioner Tekniska data Radio MP Bluetooth Externa audioenheter Högtalare Alfabetiskt register... 38

7 z Allmänna anvisningar Allmänna anvisningar Översikt Förkortningar och symboler Tekniska data Aktualitet

8 1 4 Allmänna anvisningar z Översikt Vi lägger stor vikt vid att du snabbt ska kunna hitta i instruktionsboken. Med hjälp av det utförliga alfabetiska registret i slutet av boken, kan du lätt slå upp det du söker. Tänk på att lämna med instruktionsboken om du en gång åter säljer din BMW; den hör till motorcykeln. Förkortningar och symboler Kännetecknar varningsanvisningar, som du ovillkorligen ska beakta - för din egen säkerhet, för andras säkerhet och för att undvika skador på din motorcykel. Särskilda anvisningar för bättre hantering vid manöver-, kontroll- och justeringsprocedurer samt underhåll av motorcykeln. Kännetecknar slutet på en anmärkning. Åtgärdsanvisning. Åtgärdsresultat. Hänvisning till en sida med fortsatt information. Betecknar slutet på tillbehörs- resp. utrustningsrelaterad information. Åtdragningsmoment Tekniskt datum Tekniska data Alla mått-, vikt- och effektuppgifter i bruksanvisningen är uppmätta enligt DIN med hänsyn till tillåtna toleranser. Beroende på landsutförande kan avvikelser förekomma. Aktualitet BMW-motorcyklarnas höga säkerhets- och kvalitetsnivå garanteras av den ständiga tekniska vidareutvecklingen av konstruktioner och utrustningsdetaljer. På grund av detta kan avvikelser mellan denna instruktionsbok och din motorcykel förekomma. BMW Motorrad kan inte heller utesluta felaktigheter. Sådana felaktigheter i uppgifter, avbildningar och beskrivningar kan inte läggas till grund för krav mot BMW Motorrad.

9 z Översikt Översikt Översikt Manöverenhet Multireglage Multifunktionsdisplay Förvaringsfack

10 2 6 z Översikt Översikt 1 Högtalare 2 Multifunktionsdisplay ( 9) 3 Förvaringsfack med anslutningskontakt ( 10) 4 Manöverenhet ( 7) 5 Multireglage ( 8)

11 z Översikt Manöverenhet 1 Tillkoppling av audiosystem ( 12). Frånkoppling av audiosystem ( 12). Tyst läge (MUTE) ( 14). 2 Välja återgivningskälla ( 12). 3 Välja tunerläge ( 19) ( 20) Välja uppspelningsläge för externa audioenheter ( 26) 4 Söka och spara radiostationer automatiskt ( 18). Manuell programmering av radiostationer ( 19). 2 7

12 2 8 z Översikt Multireglage 1 Multireglage med vrid- och vippfunktion a vridning: bl.a. välja menyalternativ Inställning av volym ( 13). b tryckning åt höger: bl.a. välja inställningar, söka och spara stationer och spår, välja minnesplatser tryckning åt vänster: Lämna meny

13 z Översikt Multifunktionsdisplay 1 Textfält 2 Återgivningskälla ( 12) 3 Symbol för återgivningskällan 4 Återgivningsläge (beror på återgivningskällan) 5 Bluetooth-status ( 30) 6 Tyst läge (MUTE) ( 14). 7 Trafikradiofunktion ( 21) 2 9

14 2 10 z Översikt Förvaringsfack 1 Spärr (se motorcykelns instruktionsbok) 2 Anslutning för USB-kontakt och 3,5 mm jackkontakt ( 24) 3 Förvaringsområde för audioenheter och mobiltelefon

15 z Allmän manövrering Allmän manövrering Tillkoppling av audiosystem Frånkoppling av audiosystem Välja återgivningskälla Volym Toninställningar

16 3 12 Allmän manövrering z Tillkoppling av audiosystem Koppla till tändningen. Om audiosystemet var tillkopplat innan tändningen kopplades från, kopplas det till igen automatiskt. Om audiosystemet inte kopplas till automatiskt: tryck på ONknappen för att koppla till det. Audiosystemet är inställt i det läge det senast användes. Frånkoppling av audiosystem Koppla ifrån tändningen eller låt tändningen vara tillkopplad och håll ON-knappen nedtryckt tills audiosystemet kopplas ifrån. Välja återgivningskälla Tryck på SRC-knappen för att välja återgivningskälla. Följande återgivningskällor är möjliga, motsvarande symbol visas på displayen: Radio MP3-dataminne (USB) eller Apple ipod (IPOD) Andra audioenheter (AUX)

17 z Allmän manövrering Volym Högtalare och Bluetooth Audiosystemets ljudåtergivning kommer antingen från fordonets högtalare eller via en ut-enhet som är ansluten via Bluetoothanslutningen. Om Bluetoothfunktionen inte finns tillgänglig i användarlandet går det endast att använda högtalarna. Bluetooth-funktionen kopplas automatiskt till när högtalarna kopplas i från. För att Bluetooth-funktionerna ska kunna kopplas ifrån måste högtalarna kopplas till. Om ljudet kommer från en Bluetooth-kompatibel utenhet måste volymen ställas in på denna enhet. Multireglaget kan inte användas för detta. Undantag: Om ett BMW Motorrad-kommunikationssystem med Bluetooth-standard 2.0 är anslutet går det att reglera volymen också med multireglaget ( 33). Inställning av volym Vrid multireglaget 1 i riktning a för att höja volymen. Vrid multireglaget 1 i riktning b för att sänka volymen. Under tiden som volymen ställs in, visas skalan 2. Om inga fler volymändringar görs döljs den automatiskt. OmSpeakerOFF visas på displayen, är högtalarna frånkopplade och Bluetooth tillkopplat. 3 13

18 3 Tyst läge (MUTE) Avbryta trafikmeddelande 14 Allmän manövrering z Tryck på ON-knappen. Samtliga ljudutgångar kopplas från. Högtalarsymbolen visas. Om ett eller två kommunikationssystem för BMW Motorrad är anslutna med Bluetoothstandard 2.0 kopplas hjälmarna om från musikåtergivning till kommunikation. På displayen visas INTERCOM. Tryck på ON-knappen igen för att ta bort tyst läge resp. kommunikationsfunktionen. Alternativt kan du vrida multireglaget 1 i riktning a för att stänga av det tysta läget. Om ett BMW Motorrad kommunikationssystem med Bluetooth-standard 2.0 är anslutet, kan det tysta läget bara avaktiveras med ONknappen. Om ett trafikmeddelande pågår, tryck på ON-knappen, för att avbryta trafikmeddelandet och återvända till föregående återgivningskälla. Volymhöjning för trafikradio Volymen under ett trafikmeddelande höjs i förhållande till aktuell volym. Man kan reglera denna volymhöjning genom att höja volymen på önskat sätt under ett pågående trafikmeddelande. Audiosystemet sparar volyminställningen och använder den sedan

19 z Allmän manövrering under alla kommande trafikmeddelanden. Det går inte att sänka volymen. Koppla till/från högtalare Öppna menyn Settings och väljaudio - Loudspeak.. Följande inställningar är möjliga: On: Högtalare tillkopplade. Off: Högtalare frånkopplade. Kopplas högtalarna ifrån, kopplas automatiskt Bluetooth-funktionen till, och vice versa. Toninställningar Anpassa toninställning Öppna menyn Settings och välj menyalternativet Audio - Sound. Följande inställningar är möjliga: Treble: Sänka diskant ( ) resp höja ( ). Bass: Höja bas ( ) resp minska ( ). S-VOL: koppla ifrån hastighetsberoende volymökning (OFF) resp välja nivå (1...3). Loudness: Koppla till ljudkurva (Ein) resp koppla ifrån (Aus). AUX: Ställa in nivå för ingångssignal (1...6). Välj önskat menyalternativ, gör aktuella inställningar och lämna menyn. Volym och hastighet Audiosystemet kan automatiskt anpassa volymen till körhastigheten. Ökningen av volymen beroende på hastighet kan ställas in enligt tre olika kurvor. Nivå 1 motsvarar här den största höjningen. Den automatiska volymanpassningen fungerar inte vid återgivning via Bluetooth-anslutna kommunikationssystem. Ingångssignalnivå Volyminställningen sker enligt beskrivningen på sidan ( 13). För audioenheter som endast ansluts till audiosystemet med jackkontakten, är den inställbara volymen beroende av: 3 15

20 3 16 audioenhetens utgångseffekt den valda ingångssignalnivån den inställda volymen på audioenheten Allmän manövrering z Audioenhetens volym och ingångssignalnivå bör ställas in så att volymområdet motsvarar området för audiosystemets övriga funktioner.

21 z Radio Radio Välja frekvensband Söka och spara radiostation Inställning av programmerad radiostation Mottagningsinställningar

22 4 18 Radio z Välja frekvensband Håll MODE-knappen nedtryckt tills frekvensbandet skiftar. Varje gång du trycker på knappen skiftas mellan ultrakortvåg (FM), mellanvåg (MW) och långvåg (LW) (i vissa länder skiftas endast mellan FM och AM). Söka och spara radiostation Stationsminne BMW Motorrad audiosystem tillhandahåller 24 stationsminnen för varje frekvensband. Tolv systemminnesplatser: dessa minnesplatser kan endast beläggas med de stationer som har bäst mottagning via Autostore-funktionen. Tolv personliga minnesplatser: Dessa minnesplatser kan tilldelas manuellt av föraren. Söka och spara radiostationer automatiskt Välja frekvensband ( 18). Håll MEM-knappen intryckt tills AS--Suche indikeras. När audiosystemet har kopplats in krävs det cirka en minut för tunern att hitta alla sändare som kan tas emot. Starta den automatiska sökningen först efter detta, annars kan hittills ej hittade sändare inte kontrolleras. Söker och sparar de tolv radiostationer som ger bäst mottagning. Därefter spelas den station som sparats på minnesplats 1.

23 z Radio Om färre än tolv stationer hittades används de återstående minnesplatserna till att spara värdet för det valda frekvensbandets lägsta frekvens. Om inga stationer hittades visas No Signal på displayen. Manuell stationssökning Välja frekvensband ( 18). Tryck på MODE-knappen flera gånger tillsman visas på den övre displayraden. Tryck multireglaget 1 i riktning a eller b för att söka efter nästa station som kan tas emot. Håll multireglaget 1 intryckt i riktning a eller b för att välja en viss frekvens. Så fort du släpper multireglaget stoppas frekvenssökningen även om ingen station hittats på denna frekvens. Manuell programmering av radiostationer Välj en station eller en frekvens i frekvensbandet. Du kan även välja stationer ur systemminnet eller det personliga minnet för att placera dem på annat ställe i det personliga minnesområdet. Tryck på MEM-knappen för att spara den valda stationen eller den valda frekvensen. Displayen blinkar Memory. 4 19

24 4 20 kvensen på den valda minnesplatsen. Tidigare sparad station skrivs över. Radio z Tryck multireglaget 1 i riktning a eller b för att välja minnesplats i den egna listan. Minnesplatsens aktuella beläggning indikeras blinkande. Inställning av programmerad radiostation Välja frekvensband ( 18). Vid position 1 visasas, vid position 2 visas den aktiva minnesplatsen. För val av radiostation ur det personliga minnet trycker du upprepade gånger på, MODEknappen, tills position 1 MEM visas. För val av radiostation ur systemminnet trycker du upprepade gånger på MODEknappen tills AS indikeras. Tryck på MEM-knappen igen för att spara stationen eller fre-

25 z Radio Tryck multireglaget 1 i riktning a eller b för att välja minnesplats. Mottagningsinställningar Välja mottagningsinställningar Öppna menyn Settings och välj menyalternativet Audio - Tuner. Följande inställningar är möjliga: RDS: koppla till/från RDS TP: koppla till/från trafikradio (ej tillgängligt i vissa länder) REG: koppla till/från regionalstation (ej tillgängligt i vissa länder) Välj önskat menyalternativ, gör aktuella inställningar och lämna menyn. Radio Data System (RDS) Vissa stationer i FM-området sänder tilläggsinformation, bland annat programnamnet. Endast när RDS-funktionen är tillkopplad kan stationsnamnet visas på displayen. Om inget stationsnamn överförs visas frekvensområde och frekvens. Trafikradio Om en station i FM-området sänder trafikmeddelanden, finns detta i många länder lagrat i RDS-informationen ( 21). 4 21

26 4 22 Radio z Om det inom audiosystemets mottagningsområde finns minst en station med trafikmeddelanden, visas vid position 1 symbolen T. Trafikradiostationen behöver inte motsvara den station du lyssnar på. Trafikradiofunktionen kan endast kopplas till när RDS är aktiverat. Om funktionen med trafikinformation är tillkopplad och minst en station med trafikinformation kan tas emot, visas detta vid positionen 1TP. När du lyssnar på en trafikradiostation och trafikmeddelandefunktionen är tillkopplad, så avbryts alla andra driftssätt så länge trafikmeddelandet pågår. Undantag: Om de eventuellt anslutna kommunikationssystemen befinner sig i kommunikationsläge avbryts detta inte. Regionalprogram I FM-området kan stationerna nyttja flera frekvenser för sina program, som skiljer sig åt regionalt. Dessa alternativa frekvenser finns lagrade i RDS-databasen, så att audiosystemet vid regionbyte automatiskt kan skifta till stationens frekvens för regionen. En del stationer nyttjar de olika frekvenserna för att vissa tider på dygnet sända olika regionala program. Därför kan det inom en region ske ett automatiskt skifte till annat program utan att föraren medverkat till detta. För att undvik detta programskifte måste regionaliseringsfunktionen (REG) kopplas ifrån.

27 z Externa spelare Externa spelare Förutsättningar Anslutning av audioenhet Återgivningskälla dataminne Återgivningskälla ipod Andra spelare Dataminne och Apple ipod

28 5 24 Externa spelare z Förutsättningar Via stickkontakterna i förvaringsfacket kan du ansluta audioenheter (t.ex. MP3-spelare) och lämpliga dataminnen (t.ex. USBminnen) till audiosystemet. Följande finns: en 3,5 mm jackkontakt. en USB-kontakt (stöder USB 1.1 och USB 2). Audioenheten måste ha en motsvarande anslutning. få plats i förvaringsfacket. tåla vibrationerna som uppkommer vid motorcykelkörning. lämpa sig för de speciellt sommartid möjligtvis höga temperaturerna i förvaringsfacket. På grund av den större mekaniska påfrestningen kan det hos vissa olämpliga audioapparater förekomma skador som BMW Motorrad inte åtar sig något ansvar för. Läs i bruksanvisningen till din audioapparat om eventuella begränsningar avseende användning. Inne i förvaringsfacken kan temperaturen, speciellt under sommaren, bli hög och det finns risk att föremål som förvaras där tar skada. Detta gäller i synnerhet elektronisk utrustning, som t ex mobiltelefoner och MP3-spelare. Läs i bruksanvisningen till den elektroniska utrustningen om eventuella begränsningar avseende användningen. BMW Motorrad avråder från användning av enheter med hårddiskminne, då skakningar kan orsaka avbrott vid uppspelning och skador på enheten. Audiosystemet förser USB-kontakten med spänning, som bla. gör det möjligt att ladda mobiltelefonen. På grund av den begränsade effekten är det inte möjligt att ansluta flera USBenheter via t.ex. en hub. Anslutning av audioenhet Frånkoppling av audiosystem ( 12). Anslut minnet via USB-kontakt 1 till audiosystemet. Anslut Apple ipoden med adapterkabeln via USB-kontakt 1 och jackkontakt 2 till audiosystemet.

29 z Externa spelare En passande adapterkabel kan du köpa hos din BMW Motorrad-återförsäljare. Övriga audio-enheter ansluts via jackkontakt 2 till audiosystemet och kopplas till. Placera om möjligt audio-enheten i spåret 3. Om anslutningskabeln dras ut mellan förvaringsfacket och locket, kan tätningen skadas. Dra inte ut anslutningskabeln. Stäng locket och kontrollera att varken enheten eller kabeln kommer i kläm. Tillkoppling av audiosystem ( 12). Välja återgivningskälla ( 12). Återgivningskälla dataminne Audiosystemet genomsöker först dataminnet efter alla enligt MP3- standard kodade spårnamn. Under sökningen visas LOADING på displayen. Sökning sker även i undermappar. För den alfabetiska sorteringen och indikeringen av spårnamnet på displayen används spårnamnet som sparats i MP3-data (ID3-Tag). Detta kan skilja sig från filnamnet. På displayen kan enbart tecken från ASCII-teckenuppsättningen (Windows 1252). Andra teckenuppsättningar visas inte eller visas felaktigt. Spåren kan sorteras i spellistor. Musikspåren spelas då upp i den ordning som fastlagts i spellistan. Det USB-minne som används måste stödja "Mass Storage Format", bara ha en partition och vara formaterat enligt FAT 16- resp. FAT 32-standarden. Om en MP3-spelare ansluts till audiosystemet via USB-anslutningen måste den också stödja "Mass Storage Format". Återgivningskälla ipod Audiosystemet hämtar först spårnamnen som finns sparade i ipoden. Under hämtningen visas LOADING på displayen. För den alfabetiska sorteringen och indikering av spårnamnet på displayen används spårnamnet som överförts från ipoden. Utöver spårnamnen hämtas även de spellistor som sparats i ipoden. Dessa musikspår spelas då upp i den ordning som fastlagts i ipoden. ipoden får sin strömförsörjning via adapterkabeln. 5 25

30 5 26 iphone iphone kan användas som ljudsystem på samma sätt som en ipod. Telefonfunktionen kopplas från under tiden, i förekommande fall visas anvisningar i iphonedisplayen. Dataminne och Apple ipod Välja återgivningsläge Välj ljudkälla USB eller IPod. Externa spelare z Ljudkvalitet För att få bästa möjliga ljudkvalitet rekommenderar BMW Motorrad att du gör följande inställningar i systeminställningarna för din ipod/iphone: Inställning av ljudstyrka: TILL Equalizer: FRÅN Andra spelare Audiosystemet sänder ut de spår som spelas upp i spelaren via högtalarna. Spelaren kan inte styras om den anslutits via jackkontakten. Tryck på MODE-knappen. Möjliga återgivningslägen visas: Titles: Alla hittade musikspår visas i alfabetisk ordning. Directory: Alla hittade mappar med musikspår visas i alfabetisk ordning. Om en mapp har valts, visas de spår och mappar som ingår i den. Playlists: Alla hittade spellistor visas i alfabetisk ordning. Om en lista har valts, visas de spår som ingår i den. Artists: Alla artister i MP3-filerna visas i alfabetisk ordning. Om en artist har valts,

31 z Externa spelare visas alla musikspår som tillhör denna artist. Albums: Alla album i MP3- filerna visas i alfabetisk ordning. Om ett album har valts, visas alla musikspår som tillhör detta album. Genres: Alla genrer i MP3- filerna visas i alfabetisk ordning. Om en genre har valts, visas alla musikspår som tillhör denna genre. Information som inte finns i MP3-filerna visas med Unknown. Efter val av återgivningstyp: välj spår som ska spelas upp först. Slumpvis uppspelning För varje återgivningstyp kan man välja slumpvis uppspelning. För att göra detta håller man MODE-knappen nedtryckt. Vid position 1 visas RDN. 5 27

32 5 28 Externa spelare z

33 z Bluetooth Bluetooth Bluetooth Återgivning via hjälmset Koppla till/från Bluetoothfunktion Pairing Genomföra parkoppling Tilläggsfunktioner

34 6 30 Bluetooth z Bluetooth Bluetooth-funktion erbjuds beroende på land och är ev. inte tillgänglig. Bluetooth: Namnet Bluetooth har valts för att anknyta till den danske vikingakungen Harald Blåtand (engelska Bluetooth) som levde på 900- talet och var känd för sin kommunikationsförmåga. Bluetooth-enheter sänder som kortdistansenheter (SRD-överföring med begränsad räckvidd) på licensfria ISM-band (Industrial, Scientific and Medical Band) mellan 2,402 GHz och 2,480 GHz. Det får användas i hela världen utan krav på tillstånd. Lokala störningar: Bluetooth-förbindelser mellan två eller flera enheter kan störas av olika tillfälliga situationer, t.ex. genom störområden pga. sändarmaster eller liknande enheter med felaktigt installerad Bluetooth-standard andra enheter med Bluetoothfunktion i närheten Information gällande din hälsa: Enligt befintliga rön finns det inget som tyder på att användningen av Bluetooth-enheter kan inverka skadligt på människors hälsa. Sändningseffekten hos BMW Motorrad audiosystem är högst 10 mw medan den för en mobiltelefon kan uppgå till 2 W. ISM-frekvensbandet, som används av Bluetooth, är avsett att användas för industri, vetenskap och medicinteknik i hela världen och klassas tack vare den låga sändningseffekten som ofarligt ur hälsorisksynpunkt. Återgivning via hjälmset Audiosystemet kan anslutas till BMW Motorrad kommunikationssystem som har Bluetooth. Återgivningen sker då inte längre via högtalarna, utan via radiosignaler till hörlurarna i hjälmen. Koppla till/från Bluetooth-funktion För att koppla till Bluetoothfunktionen: koppla ifrån högtalarna. För att koppla ifrån Bluetoothfunktionen: koppla till högtalarna. Koppla till/från högtalare ( 15).

35 z Bluetooth Bluetooth-symbolen 1 visas. En punkt till vänster om Bluetooth-symbolen visar att audiosystemet är anslutet till förarhjälmen (Pair helmet 1). En punkt till höger om Bluetoothsymbolen visar anslutningen till passagerarhjälmen (Pairhelmet2). Om en av punkterna blinkar, söker audiosystemet efter motsvarande hjälm. Om parkopplingsinformation (pairing) för ett kommunikationssystem finns lagrad i styrenheten, söker audiosystemet automatiskt efter detta system. Om anslutning till ett BMW Motorrad kommunikationssystem inte upprättas, trots att det är tillkopplat: Tryck kortvarigt på kommunikationssystemets On-/Off-knapp två gånger i följd. Pairing Innan förbindelse mellan två Bluetooth-enheter kan upprättas måste de känna igen varandra. Denna ömsesidiga igenkänning kallas "parkoppling". Enheter som en gång känts igen sparas så att parkoppling bara behöver utföras vid första kontakten. Två BMW kommunikationssystem med Bluetooth-standard 2.0 måste användas för att förutom förarhjälmen även kunna ansluta passagerarhjälmen. Om ett av de två BMW systemen använder Bluetooth-standard 1.2, kan endast en hjälm anslutas. Uppgifter om aktuell Bluetoothstandard finns i bruksanvisningen till ditt kommunikationssystem. Vid parkoppling söker audiosystemet inom sitt mottagningsområde efter andra Bluetooth-kompatibla enheter. För att en enhet ska kunna kännas igen måste följande villkor vara uppfyllda: Enhetens Bluetooth-funktion måste vara aktiverad Enheten måste vara "synlig" för andra Enheten måste som mottagare stödja A2DP-profilen Ytterligare Bluetooth-kompatibla enheter måste vara frånkopplade (t ex mobiltelefoner och navigationssystem) I bruksanvisningen till ditt kommunikationssystem finns uppgifter om de nödvändiga stegen. 6 31

36 6 32 Bluetooth z Om det redan finns parkopplingsinformation lagrad i BMW Motorrad kommunikationssystem måste den raderas. Därefter måste man först utföra parkoppling med audiosystemet. Utförliga instruktioner för parkoppling med olika enhetskombinationer finns i motorcykelns tilläggsanvisning. Genomföra parkoppling Koppla till Bluetooth-funktion resp koppla ifrån högtalare. Koppla från alla andra Bluetooth-enheter (t.ex. mobiltelefoner) inom tio meters avstånd eller koppla från deras Bluetooth-funktion. Aktivera hjälmens Bluetoothfunktion och synlighet (se bruksanvisning för hjälmsetet). Det kan dröja ett tag innan en Bluetooth-apparat blir igenkänd. Aktivera synlighet och sökfunktion så samtidigt som möjligt om du vill ha lång söktid. Öppna menyn Settings och välj menyalternativet Audio - BT pairing. VäljPairhelmet1för att upprätta anslutning till kommunikationssystemet i förarhjälmen. VäljPairhelmet2för att upprätta anslutning till kommunikationssystemet i passagerahjälmen, om anslutning till förarhjälmen redan finns (endast möjligt vid två BMW Motorrad kommunikationssystem med Bluetooth-standard 2.0). VäljUnpairall för att radera lagrad parkopplingsinformation. OmPairhelmet1ellerPairhelmet2har valts, söker audiosystemet efter synliga Bluetooth-kompatibla enheter, på displayen visas Searching. Medan sökningen pågår sker ingen musikåtergivning. Därefter visas alla hittade enheter. BMW Motorrad kommunikationssystem visas med BMW_HE... Välj kommunikationssystem för att upprätta anslutning. Connecting visas. Därefter visas något av följande på displayen:

37 z Bluetooth Successful: Förbindelse skapad, återgivning sker via högtalarna i hjälmen. Not possible: Passagerarhjälmen ska anslutas före förarhjälmen eller det finns inget BMW Motorrad kommunikationssystem installerat i förarhjälmen. Unsuccessf.: Anslutning kan inte upprättas. Om uppkopplingen misslyckades: Om två kommunikationssystem ska anslutas: utför parkoppling för förarhjälmen först, sedan för passagerarhjälmen. Kontrollera att båda kommunikationssystemen är kompatibla med Bluetooth-standard 2.0 eller senare. Koppla från eventuellt inte frånkopplade Bluetooth-enheter i den närmare omgivningen. Radera parkopplingsinformation som lagrats i audiosystemet. Radera de enheter som har sparats i kommunikationssystemet. Gör om parkopplingen. Tilläggsfunktioner Förarhjälm med kommunikationssystem med Bluetooth-standard 2.0 för BMW Motorrad. Volymen i hjälmhögtalarna kan ställas in direkt med multireglaget 1. Ändring av volymen i hjälmen visas med en indikering på displayen. Volymen för hjälm 2 går inte att reglera med multireglaget. Förar- och passagerarhjälm som har kommunikationssystem med Bluetooth-standard 2.0 för BMW Motorrad. Genom att trycka på ON-knappen (MUTE-funktion) avbryts återgivningen och kommunikationsfunktionen i båda hjälmarna aktiveras. När du trycker på ON-knappen igen avslutas kommunikationsfunktionen och återgivningen återupptas. 6 33

38 6 34 Bluetooth z

39 z Tekniska data Tekniska data Radio MP Bluetooth Externa audioenheter Högtalare

40 7 36 Tekniska data z Radio Frekvensområden Frekvensområden FM LW MW Stationsminne MP3 FM, LW och MW, beroende på land ev. FM och AM 87, ,0 MHz MHz, inte tillgänglig i alla länder MHz MP3-standard MPEG1 Layer 3 Avläsningsfrekvens Tolv systemminnesplatser och tolv personliga minnesplatser för varje våglängdsområde 32 / 44,1 / 48 khz Bithastighet 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256 kbit/s

41 z Tekniska data Bluetooth Frekvensområde 0, khz Stödda standarder 1.2 och 2.0 Profiler A2DP, SPP 7 37 Externa audioenheter Anslutning 3,5 mm, Jackanslutning Ingångssignalområde -0,7...2,0 V, effektiv Högtalare Impedans 4 ( Utgångseffekt 15 W, RMS, beroende på aktuell högtalarenhet Frekvensområde 0, khz

42 8 38 Alfabetiskt register z A Aktualitet, 4 Audiosystem Koppla ifrån, 12 Koppla till, 12 Placering på motorcykeln, 6 Välja återgivningskälla, 12 B Bluetooth, 29 Koppla till, 30 Parkoppling, 31 Tilläggsfunktioner, 33 E Externa audioenheter Anslutning, 10, 24 Dataminne, 25 ipod, 25 Manövrering, 26 MP3-spelare, 26 Slumpvis uppspelning, 27 USB-minne, 25 F Förkortningar och symboler, 4 Förvaringsfack, 10 H Högtalare Kombination med Bluetooth, 13 Koppla ifrån, 15 I ipod, 25 Anslutning, 24 K Kommunikationssystem, 30 Tilläggsfunktioner, 33 M Manöverenhet Placering på motorcykeln, 6 Översikt, 7 Manöverenhet på styret Placering på motorcykeln, 6 Översikt, 8 MP3-spelare, 26 Anslutning, 24 Inställning av volym, 15 Multifunktionsdisplay, 6 Översikt, 9 P Parkoppling, 31 R Radio Inställning av programmerad radiostation, 20 Söka och spara radiostation, 18 Välja frekvensband, 18 Radio Data System RDS, 21 Regionalprogram, 22 S Systeminställningar, 21 T Tekniska data, 36 Normer, 4 Toninställningar, 15

43 z Alfabetiskt register Trafikradio, 21 Avbryta, 14 Inställning av volym, 14 U USB-minne, 25, 26, 27 Anslutning, 24 V Volym Anpassning till hastigheten, 15 Inställning, 13 Tyst läge,

Instruktionsbok BMW Motorrad audiosystem

Instruktionsbok BMW Motorrad audiosystem Instruktionsbok BMW Motorrad audiosystem BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr

Läs mer

Tilläggsanvisning Parkoppling

Tilläggsanvisning Parkoppling Tilläggsanvisning Parkoppling BMW Motorrad När du älskar att köra Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

Ljudsystem och parkoppling

Ljudsystem och parkoppling BMW Motorrad När du älskar att köra Instruktionsbokstillägg Ljudsystem och parkoppling Välkommen till BMW Vi är glada att du har valt BMW Motorrad ljudsystem. Gör dig förtrogen med hur systemets fungerar

Läs mer

Tilläggsanvisning Parkoppling

Tilläggsanvisning Parkoppling Tilläggsanvisning Parkoppling BMW Motorrad När du älskar att köra Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

Instruktionsbok BMW Motorrad audiosystem

Instruktionsbok BMW Motorrad audiosystem Instruktionsbok BMW Motorrad audiosystem BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr

Läs mer

Mellanliggande överspänningsskydd

Mellanliggande överspänningsskydd Mellanliggande överspänningsskydd Användarhandbok www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Säkerhetsinformation...3 Felsökning...4 Strömindikatorn är släckt när du ansluter enheten till ett vägguttag...4 Skrivaren

Läs mer

Instruktionsbok Audiosystem BMW Professional 2000

Instruktionsbok Audiosystem BMW Professional 2000 Instruktionsbok Audiosystem BMW Professional 2000 BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer

Läs mer

Bruksanvisning Kommunikationssystem för BMW Motorrad

Bruksanvisning Kommunikationssystem för BMW Motorrad Bruksanvisning Kommunikationssystem för BMW Motorrad BMW Motorrad När du älskar att köra Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr

Läs mer

Regelefterlevnad och viktig säkerhetsinformation

Regelefterlevnad och viktig säkerhetsinformation Regelefterlevnad och viktig säkerhetsinformation Reglerade ackrediterings-/godkännandemärken för enheten finns under Settings > About Kobo Aura H2O Edition 2. EU-försäkran om överensstämmelse Български

Läs mer

Användarhandbok. VoiceStation 300

Användarhandbok. VoiceStation 300 Användarhandbok VoiceStation 300 A N V Ä N D A R H A N D B O K Innehåll Inledning... 3 Lista över delar... 3 För bästa prestanda... 3 Installera VoiceStation 300... 4 Använda VoiceStation 300... 5 Underhåll...

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Instruktionsbok Stöldskyddssystemet DWA 5.1

Instruktionsbok Stöldskyddssystemet DWA 5.1 Instruktionsbok Stöldskyddssystemet DWA 5.1 BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Instruktionsbok S 1000RR KidsBike

Instruktionsbok S 1000RR KidsBike BMW Motorrad När du älskar att köra Instruktionsbok S 1000RR KidsBike Allmänna anvisningar z Introduktion S 1000 RR KidsBike för framtidens BMW Motorrad-förare. I linje med den sportiga designen på S 1000

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

OPEL COMBO Handbok för infotainmentsystem

OPEL COMBO Handbok för infotainmentsystem OPEL COMBO Handbok för infotainmentsystem Innehåll Inledning... 4 Radio... 23 CD-spelare... 29 AUX-ingång... 32 USB-port... 33 Röstigenkänning... 38 Telefon... 47 Alfabetiskt register... 60 4 Inledning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BMW Motorrad. När du älskar att köra. Bruksanvisning. Depåstöd Sport 2

BMW Motorrad. När du älskar att köra. Bruksanvisning. Depåstöd Sport 2 BMW Motorrad När du älskar att köra Bruksanvisning Depåstöd Sport 2 Allmänna anvisningar z Introduktion Vi är glada att du har valt depåstödet Sport 2 från BMW Motorrad. Vid följande reparationsarbeten

Läs mer

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Ljudsystem Förarhandbok

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Ljudsystem Förarhandbok FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Ljudsystem Förarhandbok Informationen i denna publikation var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Med hänsyn till det ständigt pågående utvecklingsarbetet förbehåller

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323 www.blaupunkt.com Bruks- och monteringsanvisning Knappar och reglage

Läs mer

BMW Motorrad. När du älskar att köra. Bruksanvisning. Verkstadslyft

BMW Motorrad. När du älskar att köra. Bruksanvisning. Verkstadslyft BMW Motorrad När du älskar att köra Bruksanvisning Verkstadslyft Allmänna anvisningar z Introduktion Det gläder oss att du har valt ett depåstöd från BMW Motorrad. Förkortningar och symboler betecknar

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Car Radio CD USB SD Bluetooth

Car Radio CD USB SD Bluetooth Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Helsinki 220 BT 1 011 200 210 / 1 011 200 211 London 120 1 011 200 200 / 1 011 200 201 Sydney 220 BT 1 011 200 110 / 1 011 200 111 Melbourne 120 1 011 200

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

Innehåll i förpackningen. Den första användningen 1. Installation

Innehåll i förpackningen. Den första användningen 1. Installation Svenska 135 Innehal Inledning... 137 Innehåll i förpackningen... 138 Den första användningen... 138 1. Installation... 138 2. Avstämning av bilradion och telefonen... 139 3. Para ihop din telefon med Parrot

Läs mer

Din manual CLARION NX502E http://sv.yourpdfguides.com/dref/4352022

Din manual CLARION NX502E http://sv.yourpdfguides.com/dref/4352022 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CLARION NX502E. Du hittar svar på alla dina frågor i CLARION NX502E instruktionsbok

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

ipod touch Produktguide - Viktig information

ipod touch Produktguide - Viktig information ipod touch Produktguide - Viktig information Den här produktguiden innehåller viktig information om säkerhet, hantering, bestämmelser och programvarulicenser, samt en ettårig begränsad garanti för ipod

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52 Användarhandbok USB Charging Dock DK52 Innehåll Inledning...3 Om DK52 USB Charging Dock...3 Använda DK52 USB Charging Dock...4 Använda tillbehören...4 Ladda...4 Juridisk information...6 Declaration of

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr 080327 Komma igång Ladda och starta spelaren Öppna först spelarens lock, sedan batteriluckan som sitter inne i spelaren, och sätt i de två medföljande batterierna. Vänd inte

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Din manual SHARP DK-V2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830165

Din manual SHARP DK-V2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830165 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP DK- V2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Trådlös Rök Detektor SD14

Trådlös Rök Detektor SD14 Instruktions manual Trådlös Rök Detektor SD14 Passar till följande larm: Home Prosafe SC9100 och Homesafe SC14 Innehållsförteckning Kapitel: Sida: 1. Introduktion... 3 2. Funktion... 3 3. Säkerhets- och

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

BE1310 Visit Smart hub

BE1310 Visit Smart hub SE BE1310 Visit Smart hub Innehåll Sätta upp Smart hub 3 Innan du börjar 4 Installation 5 Parkoppla 6 Testa 8 Välkomstsignal 9 Felsökning 10 Sätta upp sensorer 11 Telefonsensor 13 Dörrsensor 17 Ljudsensor

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning DENVER BPB-100C Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1. Säkerhetsföreskrifter 1) Du får inte använda eller förvara enheten i hög temperatur eller på utsatta platser. 2) Exponera inte enheten för regn. 3) Du får

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

OPEL ADAM Handbok för infotainmentsystem

OPEL ADAM Handbok för infotainmentsystem OPEL ADAM Handbok för infotainmentsystem Innehåll IntelliLink... 5 CD 3.0 BT / R 3.0... 59 FlexDock... 101 IntelliLink Inledning... 6 Radio... 20 Externa enheter... 30 Taligenkänning... 42 Telefon...

Läs mer

BMW Motorrad. När du älskar att köra. Bruksanvisning. Tankväska

BMW Motorrad. När du älskar att köra. Bruksanvisning. Tankväska BMW Motorrad När du älskar att köra Bruksanvisning Tankväska Allmänna anvisningar z Introduktion Tankryggsäcken från BMW Motorrad är det idealiska hjälpmedlet vid motorcykelturer. BMW Motorrad Motorrad

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

OPEL ADAM. Infotainment System

OPEL ADAM. Infotainment System OPEL ADAM Infotainment System Innehåll IntelliLink... 5 CD 3.0 BT / R 3.0... 57 FlexDock... 99 IntelliLink Inledning... 6 Radio... 20 Externa enheter... 30 Taligenkänning... 42 Telefon... 44 Alfabetiskt

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

BRUKSANVISNING M-DEX

BRUKSANVISNING M-DEX BRUKSANVISNING M-DEX PAKETINNEHÅLL M-DEX Bruksanvisning Halssnodd Laddare Kabel med stereopropp i båda ändar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYMBOLER............................................ 5 DIN NYA M-DEX........................................

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2 Guide för ConnectLine App för iphone App version 1.0.2 Inledning Detta är en guide för ConnectLine App för iphone, som beskriver följande. Hur du kopplar ihop Streamer med en iphone. Hur du laddar ner

Läs mer

Radio R 4.0 IntelliLink Vanliga frågor

Radio R 4.0 IntelliLink Vanliga frågor Innehåll TOC 1. Audio Q: Hur växlar jag mellan olika ljudkällor (t.ex. FM-radio och USB-musik)? A: Byt ljudkälla genom att trycka på AUDIO på startskärmen och sedan på Källa i övre vänstra delen av skärmen.

Läs mer

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21

Användarhandbok. Xperia P TV Dock DK21 Användarhandbok Xperia P TV Dock DK21 Innehåll Inledning...3 TV Dock baksida, översikt...3 Komma igång...4 LiveWare -hanteraren...4 Uppgradera LiveWare -hanteraren...4 Använda TV Dock...5 Ladda telefonen...5

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

Svensk kom i gång-manual

Svensk kom i gång-manual Svensk kom i gång-manual Sammankoppla enheten med en mobiltelefon via Bluetooth med A2DP Löstagbar panel med mikrofon-ingång FM/AM radio / CD / MP3-mottagare USB-port för MP3 SD / MMC -kortläsare Elektronisk

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

ipod touch Produktguide Viktig information

ipod touch Produktguide Viktig information ipod touch Produktguide Viktig information Den här produktguiden innehåller viktig information om säkerhet, hantering och programvarulicenser, samt en ettårig begränsad garanti för ipod touch. Du hittar

Läs mer

Användarhandbok. USB Charger UCH20

Användarhandbok. USB Charger UCH20 Användarhandbok USB Charger UCH20 Innehåll Inledning...3 Om USB Charger...3 Använda USB-laddaren... 4 Ladda enheten...4 Juridisk information...5 Declaration of Conformity...6 2 Inledning Om USB Charger

Läs mer

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning MusicFly Pro Användarmanual Inledning MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

KB Sound Select. Användarmanual. Gylling Teknik AB. Vendevägen Danderyd Tel: Fax:

KB Sound Select. Användarmanual. Gylling Teknik AB. Vendevägen Danderyd Tel: Fax: Användarmanual KB Sound Select Viktiga säkerhetsinstruktioner Före installation av denna enhet, läs igenom och följ instruktionerna i installationsmanualen, vilken är inkluderad i detta kit. Före användning

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

CHEVROLET MYLINK. Snabbguide

CHEVROLET MYLINK. Snabbguide CHEVROLET MYLINK Snabbguide Chevrolet MyLink är en serie infotainmentsystem som förhöjer din körupplevelse genom att enkelt ansluta och integrera med din smarttelefon. MyLink har dessutom en snygg 7-tums

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll CaddieON Snabbguide Förpackningens innehåll 1. CaddieON golfarmband 2. USB-adapter för laddare 3. Identifikations taggar (15 st.) 4. Snabbguide 5. Skyddspåse 6. CaddieON credits 2 3 6 1 CREDITS 5 4 CaddieON

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Handbok Konftel Ego SVENSKA

Handbok Konftel Ego SVENSKA Handbok Konftel Ego SVENSKA OmniSound överlägsen ljudkvalitet Den patenterade ljudoptimeringen OmniSound garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna,

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok Plantronics DA80 ljudprocessor Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Ström 4 Programvaran Plantronics Spokes 5 Installera Plantronics Hub 5 Starta Hub 5 Hub-flikar 5 Använda headsetet 6 Besvara, avsluta

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

VH110 Användarhandbok

VH110 Användarhandbok VH110 Användarhandbok Innehåll Översikt över headsetet...5 Introduktion...6 Laddning...7 Starta och stänga av enheten...8 Koppla ihop headsetet...9 Koppla ihop headsetet med telefonen...9 Sätta på sig

Läs mer