Instruktionsbok Audiosystem BMW Professional 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktionsbok Audiosystem BMW Professional 2000"

Transkript

1 Instruktionsbok Audiosystem BMW Professional 2000 BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine

2 Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer Registreringsdatum Registreringsnummer Återförsäljarens adress/telefon (firmastämpel)

3 Beroende på motorcykelns utrustning och tillbehör samt landsutförande kan det förekomma avvikelser i bild- och textinnehållet. Sådana avvikelser kan inte läggas till grund för krav mot BMW Motorrad. Mått-, vikt-, förbruknings- och effektuppgifter anges med motsvarande toleranser. Vi förbehåller oss rätt till ändringar i konstruktion, utrustning och tillbehör. Med reservation för felaktigheter BMW Motorrad Eftertryck inklusive utdrag medges endast med skriftligt tillstånd från BMW Motorrad, After Sales. Printed in Germany.

4 BMW recommends Beställningsnr , 2:a upplagan * * * *

5 Välkommen till BMW Vi gratulerar till ditt val av audiosystemet BMW Professional Gör dig förtrogen med hur systemets fungerar innan du startar med motorcykeln, så att du kan sköta det säkert i trafiken. Läs igenom denna instruktiosnbok. Din BMW Motorrad-återförsäljare står alltid till tjänst med att svara på frågor angående audiosystemet. Vi önskar dig mycket nöje med audiosystemet BMW Professional 2000 och säker och trevlig körning. BMW Motorrad.

6 Innehållsförteckning Med hjälp av det alfabetiska registret i slutet av boken kan du slå upp det du söker. 1 Allmänna anvisningar Översikt Förkortningar och symboler... 4 Tekniska data Aktualitet Översikt Översikt Manöverenhet Manöverenhet på styret Multifunktionsdisplay... 9 Audiosystem i låsbart fack Allmän manövrering Tillkoppling av audiosystem Frånkoppling av audiosystem Inställning av systemläge Volym Ljudinställningar Radio Tillkoppling av radio Frekvensområden Stationssökning Stationsminne Trafikinformation CD-spelare Säkerhetsanvisningar Tillkoppling av CD-spelare Inmatning av CD Utmatning av CD Välja spår Scanna CD Snabbspolning framåt eller bakåt Slumpval av spår Externa audioenheter Förutsättningar Anslutning av audioenhet Inställning av ingångssignalen Inställning av ingångssignalnivå Volym Tekniska data Indikeringar och deras betydelse Tekniska data för radio Tekniska data för externa audioenheter... 39

7 z Allmänna anvisningar Allmänna anvisningar Översikt Förkortningar och symboler Tekniska data Aktualitet

8 1 4 Allmänna anvisningar z Översikt Vi lägger stor vikt vid att du snabbt ska kunna hitta i instruktionsboken. Med hjälp av det utförliga alfabetiska registret i slutet av boken, kan du lätt slå upp det du söker. Tänk på att lämna med instruktionsboken om du en gång åter säljer din BMW; den hör till motorcykeln. Förkortningar och symboler Kännetecknar varningar, som du absolut bör observera - för din egen och andras säkerhet och för att skydda din motorcykel mot skador. Särskilda anvisningar för att underlätta körning, underhåll och skötsel av motorcykeln. Kännetecknar slutet på en anvisning. Åtgärdsbeskrivning Åtgärdsresultat Hänvisar till en sida med ytterligare information. Kännetecknar slutet på en tillbehörs- eller utrustningsinformation. Åtdragningsmoment Tekniskt datum Tekniska data Alla mått-, vikt- och effektuppgifter i instruktionsboken är uppmätta enligt DIN med hänsyn till tillåtna toleranser. Beroende på landsutförande kan avvikelser förekomma. Aktualitet BMW-motorcyklarnas höga säkerhets- och kvalitetsnivå garanteras av den ständiga tekniska vidareutvecklingen av konstruktioner och utrustningsdetaljer. Därför kan det förekomma avvikelser mellan instruktionsboken och din motorcykel. BMW Motorrad kan inte heller utesluta felaktigheter. Sådana felaktigheter i uppgifter, avbildningar och beskrivningar kan inte läggas till grund för krav mot BMW Motorrad.

9 z Översikt Översikt Översikt Manöverenhet... 7 Manöverenhet på styret Multifunktionsdisplay... 9 Audiosystem i låsbart fack

10 2 6 z Översikt Översikt 1 Manöverenhet ( 7) 2 Manöverenhet på styret ( 8) 3 Multifunktionsdisplay ( 9) 4 Audiosystem i låsbart fack ( 10)

11 z Översikt Manöverenhet 1 Sök stationer manuellt ( 21) Spola fram eller tillbaka snabbt ( 30) 2 Ställ in FM-området ( 20) 3 Ställ in AM-området ( 21) 4 Scanna frekvensband ( 23) Scanna CD:n ( 30) Slumpval av spår ( 30) 5 Koppla till audiosystemet ( 12) Koppla från audiosystemet ( 12) 6 Ljudinställningar ( 14) 7 Programmera radiostationer manuellt ( 23) 8 Ställ in systemläge ( 12) 2 7

12 2 8 z Översikt Manöverenhet på styret 1 Koppla till trafikinformation ( 25) Stäng av ljudet (MUTE) ( 13) 2 Inställning av föregående station eller spår ( 21) ( 29) 3 Höjning av volymen ( 13) 4 Inställning av nästa station eller spår ( 21) ( 29) 5 Sänkning av volymen ( 13)

13 z Översikt Multifunktionsdisplay 1 Område för audiosystemets indikeringar 2 9

14 2 10 z Översikt Audiosystem i låsbart fack 1 CD-fack ( 29) 2 Audiosystem med CD-spelare 3 Anslutning för externa audioenheter ( 32) 4 Spärr (se motorcykelns instruktionsbok) 5 CD-ejectknapp ( 29)

15 z Allmän manövrering Allmän manövrering Tillkoppling av audiosystem Frånkoppling av audiosystem Inställning av systemläge Volym Ljudinställningar

16 3 12 Allmän manövrering z Tillkoppling av audiosystem Koppla till tändningen. Om audiosystemet var påsatt innan tändningen kopplades från, sätts det automatiskt åter på. Tryck på ON-knappen, om audiosystemet inte kopplas till automatiskt. Audiosystemet är inställt i det läge det senast användes. Om du vill koppla till audiosystemet när tändningen är frånkopplad: Tryck på ON-knappen omedelbart efter att tändningen kopplats från. Om elektroniksystemet registrerar att batteriet är för svagt, stängs audiosystemet av även om tändningen är tillkopplad. Audiosystemet kan då åter sättas på så snart batteriet har laddats eller motorn går. Audiosystemet kopplas då till i ca 20 minuter och stängs därefter automatiskt av. Därefter måste tändningen kopplas till för att audiosystemet åter ska kunna sättas på. Frånkoppling av audiosystem Koppla från tändningen. Audiosystemet frånkopplat. Indikering för frånkopplat audiosystem. Tryck på ON-knappen om du vill koppla från audiosystemet när tändningen är tillkopplad. Inställning av systemläge Koppla till audiosystemet ( 12)

17 z Allmän manövrering INTERCOM: funktion för samtalsanläggning, ingen radiofunktion Volym Inställning av volym Avstängning av ljudet (MUTE) 3 13 Tryck flera gånger på CD/*- knappen, tills önskat läge är aktiverat. Från CD- och AUX-läget kan du koppla om direkt till radioläget med FM- eller AM-knappen. Omkoppling från INTERCOM-läget kan endast göras med CD/*-knappen. Lägena visas i följande ordning: Radio CD-spelare AUX: extern enhet, t ex MP3- spelare Tryck på knappen 3. Om SPEAKER indikeras på displayen när volymknapparna trycks in, är högtalarna frånkopplade. Volymen höjs. Tryck på knappen 5. Volymen sänks. Tryck på knappen 1. På displayen visas MUTE en kort stund. Ljudet sänks med 20 db.

18 3 14 Påsättning av ljudet Anpassning av volymen till hastigheten Ljudinställningar Inställning av ljud Allmän manövrering z Tryck på knappen 1. Ljudet sätts åter på. Ställ in volymen ( 13) Ljudet sätts åter på. Volym och hastighet Audiosystemet kan automatiskt anpassa volymen till hastigheten. För detta måste en av fyra möjliga anpassningskurvor väljas. Håll MAN-knappen intryckt, tills indikeringen skiftar. Ställ in önskat volymsteg med knapparna 2 och 4. SVOL OFF: ingen höjning av volymen SVOL 1: minsta höjning av volymen SVOL 4: högsta höjning av volymen En stund efter att knappen släppts, programmeras det inställda steget. Tryck flera gånger på TONknappen, tills önskad inställning är aktiverad. Följande inställningar kan göras i den angivna ordningsföljden: Högtalare till/från Bas Diskant Främre/bakre högtalarbalans (fader) Vänster/höger högtalarbalans (balance) Ljudkurva (loudness) till/från

19 z Allmän manövrering En stund efter att knappen släppts eller om en annan knapp på manöverenheten trycks in, stängs ljudmenyn med de nya inställningarna. Inställning av bas Inställning av diskant 3 15 Till och frånkoppling av högtalare Tryck på knappen 2 eller 4. SPKR ON: högtalarna tillkopplade. SPKR OFF: högtalarna frånkopplade. Ställ in basen med knapparna 2 och 4. På displayen indikeras BASS och det valda steget Kraftigare: Grundinställning: 0 Svagare: Ställ in diskanten med knapparna 2 och 4. På displayen indikeras TREB och det valda steget Kraftigare: Grundinställning: 0 Svagare: 1.. 6

20 3 Inställning av främre/ bakre högtalarbalans Inställning av vänster/ höger högtalarbalans Till-/frånkoppling av ljudkurva (loudness) 16 Allmän manövrering z På motorcyklar med högtalare bak ställs främre/bakre högtalarbalans (fader) in med knapparna 2 och 4. På displayen indikeras FAD, riktningen för ändringen och det valda steget. Skjut Fader framåt: Grundinställning: 0 Skjut Fader bakåt: Ställ in vänster/höger högtalarbalans (balance) med knapparna 2 och 4. På displayen indikeras BAL, riktningen för ändringen och det valda steget. Skjut Balance åt vänster: Grundinställning: 0 Skjut Balance åt höger: Koppla till ljudkurvan (loudness) med knapparna 2 och 4. LOUD ON: ljudkurvan (loudness) tillkopplad. LOUD ON: ljudkurvan (loudness) frånkopplad.

21 z Allmän manövrering Återställning av inställningarna på grundvärden 3 17 Håll Ton-knappen intryckt, tills indikeringen skiftar. På displayen visas TONE LIN en kort stund. Alla ljudinställningar (bas, diskant, främre/bakre högtalarbalans och vänster/höger högtalarbalans) på grundvärde.

22 3 18 Allmän manövrering z

23 z Radio Radio Tillkoppling av radio Frekvensområden Stationssökning Stationsminne Trafikinformation

24 4 20 Tillkoppling av radio Tillkoppling av radio Koppla till audiosystemet ( 12) Ställ in systemläge ( 12) Varje gång du trycker på knappen skiftar indikeringen mellan FM och FM-Autostore (FM- AS). I frekvensområdet FM-AS visas symbolen AS C. RDS ON: RDS-funktionen tillkopplad. RDS OFF: RDS-funktionen frånkopplad. Radio z Frekvensområden Inställning av FM-område Radio Data System (RDS) Vissa stationer i FM-området sänder tilläggsinformationer, bland annat programnamnet. Tryck på FM-knappen. FM-AS-området används för den automatiska programmeringen av radiostationer. I FM-området kan stationerna endast programmeras manuellt. Till och frånkoppling av RDS-funktion Tryck på FM-knappen, tills indikeringen skiftar. När RDS är aktiverat, visas de mottagna RDS-stationerna med stationsnamnet. Om inget stationsnamn överförs i RDS-informationen, indikeras RDS och den aktuella frekvensen på displayen. Regionalprogram I FM-området sänder vissa stationer regionalprogram vid bestämda tider, som endast kan tas emot i begränsade regioner i

25 z Radio sändningsområdet. Därvid måste radions REG-funktion vara tillkopplad. REG-funktionen kan endast aktiveras och avaktiveras under en kort stund när systemet har satts på i radioläget eller efter den första omkopplingen till radioläget. Koppla till eller från REG-funktionen med FM-knappen. REG ON: REG-funktionen tillkopplad. REG OFF: REG-funktionen frånkopplad. Inställning av AM-område Stationssökning Manuell stationssökning 4 21 Till- och frånkoppling av REG-funktion Sätt på radion REG-funktionens status indikeras en kort stund. Tryck på AM-knappen. Varje gång du trycker på knappen skiftar indikeringen mellan MW, LW och SW. Tryck på MAN-knappen. På displayen visas indikeringen MAN och den aktuella frekvensen. Tryck på knappen 2 eller 4. Så länge knappen hålls intryckt ökar eller minskar den aktuella frekvensen. En stund efter att knappen har släppts eller en annan knapp på manöverenheten har tryckts in, avslutas den manuella stationssökningen.

26 4 22 Radio z Automatisk sökning av radiostationer i FMområdet Håll knappen 2 eller 4 intryckt, tills indikeringen skiftar. På displayen indikeras RDS eller FM och den aktuella frekvensen. Sökkänsligheten II A indikeras. Den aktuella frekvensen minskar eller ökar till nästa station som kan tas emot. Stationen som kan tas emot indikeras med namn eller frekvens. Tryck på knappen 2 eller 4. Närsta station som kan tas emot söks. Automatisk sökning av radiostationer i AMområdet Håll knappen 2 eller 4 intryckt, tills indikeringen skiftar. På displayen indikeras SEEK och den aktuella frekvensen. Sökkänsligheten I A indikeras. Den aktuella frekvensen sänks eller höjs till nästa station som kan tas emot. Den mottagna stationen visas med sin frekvens. Tryck på knappen 2 eller 4. Om hela frekvensbandet har genomsökts, utan att en mottagbar station har hittats, höjs sökkänsligheten till II och sökningen börjar om. Om ingen station hittas efter två genomsökningar av frekvensbandet med hög sökkänslighet, indikeras NO STATION en kort stund på displayen och radion återgår till den senast hörda frekvensen. Nästa station som kan tas emot söks. Tryck två gånger på knappen 2 eller 4 under sökningen med sökkänslighet I. Känsligheten höjs från steg I till steg II.

27 z Radio Scanna frekvensband Tryck på SC/RP-knappen. På displayen indikeras SCAN, tills en radiostation hittas. Varje hittad station hörs i 10 sekunder. På displayen visas stationens namn eller SCAN med den hittade frekvensen. Välj stationen som hörs genom att trycka på SC/RP-knappen, knappen 2 eller knappen 4. Stationsminne Minnesplatser Följande antal minneplatser finns: FM: 6 FM-Autostore: 6 MW: 6 LW: 6 SW: 6 Manuell programmering av radiostationer Ställ in stationen. På displayen blinkar indikeringen MEMORY. Tryck på knappen 2 eller 4 för att välja minnesplatsen A. På displayen visas minnesplatsens aktuella programmering. Tryck på MEM-knappen. Stationen programmeras på den inställda minnesplatsen. En stund efter att knappen har släppts eller en annan knapp på manöverenheten har tryckts in, avslutas den manuella programmeringsfunktionen Tryck på MEM-knappen.

28 4 24 Automatisk programmering av radiostationer De sex starkaste stationerna programmeras automatiskt. Stationen på plats 1 ställs in. Om ingen station kan tas emot, indikeras NO STATION en kort stund. Trafikinformation Funktion Radio z Inställning av programmerad radiostation Ställ in frekvensområdet. Håll MEM-knappen intryckt, tills indikeringen skiftar. I frekvensområdet FM kan radiostationer inte programmeras automatiskt. Om en minneplats redan är upptagen, skrivs den över av den automatiska programmeringen. På displayen indikeras AS-SEEK. Tryck på knapparna 2 och 4 för att välja önskad minnesplats A. Om en station i FM-området sänder trafikmeddelanden, är detta lagrat i RDS-informationerna ( 20). På displayen visas symbolen T B. Endast i detta fall kan trafikinformationsfunktionen aktiveras. När trafikinformation är aktiverad, avbryts alla andra funktioner så länge trafikmeddelandet pågår. Trafikinformationsfunktionen kan endast kopplas till när RDS är aktiverat.

29 z Radio Tillkoppling av trafikinformation Koppla till och från RDS-funktionen ( 20) Inställning av volym för trafikmeddelanden 4 25 Håll knappen 1 intryckt, tills indikeringen skiftar. Trafikinformationsfunktionen är tillkopplad. På displayen indikeras TP B. Under ett trafikmeddelande indikeras TP-INFO på displayen. Volym för trafikmeddelanden Volymen för trafikmeddelandena kan ändras i förhållande till den övriga återgivningsvolymen. Ställ in önskad volym under ett pågående trafikmeddelande med knapparna 3 och 5. Om volymen sänks under ett trafikmeddelande, sänks även volymen för återgivningen. Den inställda volymen programmeras. Alla påföljande trafikmeddelanden återges med denna volym.

30 4 26 Radio z

31 z CD-spelare CD-spelare Säkerhetsanvisningar Tillkoppling av CD-spelare Inmatning av CD Utmatning av CD Väljaspår Scanna CD Snabbspolning framåt eller bakåt Slumpval av spår

32 5 28 CD-spelare z Säkerhetsanvisningar Driftstemperaturer CD-spelaren kan användas vid temperaturer mellan 0 C och 60 C. För att undvika funktionsfel, bör CD-spelaren endast användas vid de angivna temperaturerna. Vid hög luftfuktighet är det möjligt att fukt avsätter sig på fokuseringslins för laserstrålen och att det tillfälligt inte går att spela skivan. Reparationer CD-spelaren är en laserprodukt av klass 1. Ta inte av höljet; låt endast utföra reparationer av utbildad personal. Skötsel av CD Håll alltid CD:n endast i kanten. Undvik fingeravtryck, damm, repor och fukt på CD:n. Klistra inte fast etiketter på CD:na. Torka vid behov av CD:na inifrån och utåt med en speciell rengöringsduk. Tillkoppling av CDspelare Koppla till audiosystemet ( 12) Tryck på CD/*-knappen för att välja CD-spelarläget. Om det inte finns någon CD i CD-enheten, startar CD-spelaren automatiskt när en CD läggs i. Det första eller senast spelade CD-spåret spelas. På displayen visas vilket spår som spelas. Om ingen CD är inlagd, indikeras NO CD på displayen. Om CD:n inte kan läsas, indikeras CD ERROR på displayen.

33 z CD-spelare Inmatning av CD Koppla till audiosystemet ( 12) Utmatning av CD Koppla till audiosystemet ( 12) Välja spår 5 29 Skjut in CD:n i CD-facket 1 till ca en tredjedel. CD:n dras automatiskt in. Om audiosystemet inte är i CD-läge, aktiveras detta automatiskt. Det första spåret på CD:n spelas. På displayen visas vilket spår som spelas. Tryck på eject-knappen 2. CD:n skjuts ut. Radioläget aktiveras. Tryck på knappen 2 eller 4. Varje gång knappen trycks in minskar eller ökar numret för spåret.

34 5 30 Scanna CD Snabbspolning framåt eller bakåt Slumpval av spår CD-spelare z Tryck på SC/RP-knappen. Med det aktuella spåret som utgångspunkt, spelas ca 10 sekunder av alla spår på CD:n i tur och ordning. På displayen indikeras det spelade spåret med tillägget SC. Välj spåret som spelas genom att trycka på SC/RP-knappen, knappen 2 eller knappen 4. CD-scanfunktionen avslutas efter tre gångar eller när en knapp på manöverenheten trycks in. Tryck på MAN-knappen. På displayen indikeras det aktuella spåret med tillägget <>. Tryck på knappen 2 eller 4. Så länge knappen hålls intryckt spolas spåret fram eller tillbaka med hög hastighet. På displayen indikeras det aktuella spåret med tillägget >> för snabbspolning framåt eller med tillägget << för snabbspolning bakåt. Håll SC/RP-knappen intryckt, tills indikeringen skiftar. På displayen visas det aktuella spåret med tillägget RP. Nästa spår väljs slumpmässigt. Tryck åter på SC/RP-knappen för att avsluta slumpvalet.

35 z Externa audioenheter Externa audioenheter Förutsättningar Anslutning av audioenhet Inställning av ingångssignalen Inställning av ingångssignalnivå Volym

36 6 32 Externa audioenheter z Förutsättningar Passande audioenheter (t ex MP3-spelare) kan anslutas till audiosystemet via anslutningen i förvaringsfacket. Audioenheten måste ha en motsvarande anslutning få plats i förvaringsfacket Anslutning av audioenhet Under körningen kan audioenheten glida fram och tillbaka i förvaringsfacket. Lägg audioenheten i ett passande fodral för att undvika skador. Anslut audioenheten tuill audiosystemet med anslutningen 1. Sätt på audioenheten och lägg in den i förvaringsfacket. Vid bromsning kan audioenheten glida framåt och trycka in CD-enhetens ejectknapp. Ta därför ut den ilagda CD:n. Stäng locket och kontrollera att varken apparaten eller kabeln kommer i kläm. Tryck flera gånger på CD/*- knappen, tills AUX-läget är inställt. Inställning av ingångssignalen Via ingångssignalnivån kan audioenhetens ingångssignal höjas i sex steg. Om anslutningskabeln dras ut mellan förvaringsfacket och locket, kan tätningen skadas. Dra inte ut anslutningskabeln.

37 z Externa audioenheter Inställning av ingångssignalnivå Ställ in ingångssignalnivån 3 med knapparna 2 och 4. Volym Volyminställningen ska göras enligt beskrivningen i kaiptel 2 ( 13). Vilken volym som kan ställas in beror på: audioenhetens utgångseffekt den valda ingångssignalnivån den inställda volymen på audioenheten Audioenhetens volym och ingångssignalnivå bör ställas in så att volymområdet motsvarar området för audiosystemets övriga funktioner. 6 33

38 6 34 Externa audioenheter z

39 z Tekniska data Tekniska data Indikeringar och deras betydelse Tekniska data för radio Tekniska data för externa audioenheter

40 7 36 Tekniska data z Indikeringar och deras betydelse Radio MUTE MAN SEEK MEM AS-SEEK NO STATION TP-INFO SPEAKER SVOL mutefunktion (nedsättning av ljudet) manuell stationssökning automatisk stationssökning manuell programmering av stationer automatisk programmering av stationer ingen mottagbar station trafikmeddelande högtalarna frånkopplade hastighetsanpassad volymreglering

41 z Tekniska data CD NO CD CD ERROR CD TEMP TR xy TR xy SC TR xy RP TR xy <> TR xy << TR xy >> Övriga AUX INTERCOM ingen CD i enheten CD:n kan inte läsas för hög temperatur i CD-enheten spår xy spelas spår xy spelas i SCAN-läge spår xy spelas som slumpval spår xy spelas, manuell spolning framåt/bakåt aktiverad snabb tillbakaspolning av spår xy snabb framspolning av spår xy extern audioenhet används samtalsanläggning används, andra systemlägen (radio, CD, externa audioenheter) inte aktiva 7 37

42 7 38 Tekniska data z Tekniska data för radio Frekvensområden FM UKW, dubbel tuner-koncept AM LW, MW och SW Stationsminne FM 6 FM-AS 6 AM-LW 6 AM-MW 6 AM-SW 6 RDS-informationer Programme Identification PI programidentifiering Programme Service Name PS programnamn Enhanced Other Networks Information EON utökad information om andra programkedjor Alternative Frequencies List AF alternativa frekvenser Traffic Programme Flag TP trafikinformationsmarkering Traffic Announcement Flag TA trafikmeddelandemarkering

43 z Tekniska data Tekniska data för externa audioenheter Anslutning 3,5 mm, jackanslutning Ingångssignalområde -0,7...2 V, effektivt 7 39

44 8 40 Alfabetiskt register z A Aktualitet, 4 Audioenhet Anslutning, 10, 32 Inställning av ingångssignalnivå, 33 Tekniska data, 39 Audiosystem Frånkoppling, 7, 12 Indikeringar, 9 Tillkoppling, 7, 12 B Bas Ljudinställningar, 15 C CD Indikeringar, 37 Inmatning, 10, 29 Scanna, 7, 30 Slumpval, 7, 30 Snabbspolning bakåt, 7, 30 Snabbspolning framåt, 7, 30 Utmatning, 10, 29 Välja spår, 8, 29 CD-spelare Säkerhetsanvisningar, 28 F Förkortningar och symboler, 4 Förvaringsfack, 10 H Högtalare Frånkoppling, 15 Tillkoppling, 15 Höjd Ljudinställningar, 15 L Läge Inställning, 7, 12 Ljud Inställning, 7, 14 Ljudkurva Frånkoppling, 16 Tillkoppling, 16 Loudness Frånkoppling, 16 Tillkoppling, 16 M Manöverenhet Översikt, 7 På styret, 8 Multifunktionsdisplay, 9 R Radio Automatisk programmering av stationer, 24 Automatisk stationssökning, 22 Indikeringar, 36 Inställning av AM-område, 7, 21 Inställning av FM-område, 7, 20 Inställning av programmerad station, 24 Manuell programmering av radiostationer, 7 Manuell programmering av stationer, 23 Manuell stationssökning, 7, 8, 21 Regionalprogram, 20 Scanna frekvensband, 7, 23

45 z Alfabetiskt register Tekniska data, 38 Tillkoppling, 20 Radio Data System RDS Frånkoppling, 20 Tillkoppling, T Tekniska data Audioenhet, 39 Normer, 4 Radio, 38 Trafikinformation Inställning av volym, 25 Tillkoppling, 8, 25 V Volym Anpassning till hastigheten, 14 Avstängning, 8, 13 Inställning, 8, 13 Inställning av främre/bakre högtalarbalans, 16 Inställning av vänster/höger högtalarbalans, 16

Instruktionsbok BMW Motorrad audiosystem

Instruktionsbok BMW Motorrad audiosystem Instruktionsbok BMW Motorrad audiosystem BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr

Läs mer

Tilläggsanvisning Parkoppling

Tilläggsanvisning Parkoppling Tilläggsanvisning Parkoppling BMW Motorrad När du älskar att köra Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

Tilläggsanvisning Parkoppling

Tilläggsanvisning Parkoppling Tilläggsanvisning Parkoppling BMW Motorrad När du älskar att köra Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

Instruktionsbok Stöldskyddssystemet DWA 5.1

Instruktionsbok Stöldskyddssystemet DWA 5.1 Instruktionsbok Stöldskyddssystemet DWA 5.1 BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Ljudsystem och parkoppling

Ljudsystem och parkoppling BMW Motorrad När du älskar att köra Instruktionsbokstillägg Ljudsystem och parkoppling Välkommen till BMW Vi är glada att du har valt BMW Motorrad ljudsystem. Gör dig förtrogen med hur systemets fungerar

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3676608

Din manual BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3676608 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

Instruktionsbok S 1000RR KidsBike

Instruktionsbok S 1000RR KidsBike BMW Motorrad När du älskar att köra Instruktionsbok S 1000RR KidsBike Allmänna anvisningar z Introduktion S 1000 RR KidsBike för framtidens BMW Motorrad-förare. I linje med den sportiga designen på S 1000

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

BMW Motorrad. När du älskar att köra. Bruksanvisning. Verkstadslyft

BMW Motorrad. När du älskar att köra. Bruksanvisning. Verkstadslyft BMW Motorrad När du älskar att köra Bruksanvisning Verkstadslyft Allmänna anvisningar z Introduktion Det gläder oss att du har valt ett depåstöd från BMW Motorrad. Förkortningar och symboler betecknar

Läs mer

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Ljudsystem Förarhandbok

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Ljudsystem Förarhandbok FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Ljudsystem Förarhandbok Informationen i denna publikation var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Med hänsyn till det ständigt pågående utvecklingsarbetet förbehåller

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Svensk kom i gång-manual

Svensk kom i gång-manual Svensk kom i gång-manual Sammankoppla enheten med en mobiltelefon via Bluetooth med A2DP Löstagbar panel med mikrofon-ingång FM/AM radio / CD / MP3-mottagare USB-port för MP3 SD / MMC -kortläsare Elektronisk

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

BMW Motorrad. När du älskar att köra. Bruksanvisning. Depåstöd Sport 2

BMW Motorrad. När du älskar att köra. Bruksanvisning. Depåstöd Sport 2 BMW Motorrad När du älskar att köra Bruksanvisning Depåstöd Sport 2 Allmänna anvisningar z Introduktion Vi är glada att du har valt depåstödet Sport 2 från BMW Motorrad. Vid följande reparationsarbeten

Läs mer

Bruksanvisning Kommunikationssystem för BMW Motorrad

Bruksanvisning Kommunikationssystem för BMW Motorrad Bruksanvisning Kommunikationssystem för BMW Motorrad BMW Motorrad När du älskar att köra Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning...

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

OPEL COMBO Handbok för infotainmentsystem

OPEL COMBO Handbok för infotainmentsystem OPEL COMBO Handbok för infotainmentsystem Innehåll Inledning... 4 Radio... 23 CD-spelare... 29 AUX-ingång... 32 USB-port... 33 Röstigenkänning... 38 Telefon... 47 Alfabetiskt register... 60 4 Inledning

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången.

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången. CD-880BT Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och FM Stereo Radio RDS med PTY USB port och SD/MMC kortläsare AUX ingång på fronten Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Bruksanvisning. deviheat 550

Bruksanvisning. deviheat 550 SE Bruksanvisning deviheat 550 Ž Innehåll Inledning 3 Introduktion av deviheat 550 4 Funktioner för deviheat 550 6 Normala inställningar 7 Inställning av ur och veckodag 10 Programmering av timer 11 Garantibevis

Läs mer

Ett bärbart musikcentrum

Ett bärbart musikcentrum BeoSound 1 Handbok E bärbart musikcentrum 3 Placera BeoSound 1 där du vill ha den. Den kompakta designen gör a du kan ta den med dig överallt. BeoSound 1 ger dig enastående ljud, oavse hur nära eller

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

Översatt från tyska av Elisabeth Gustavsson FR-100 Scanner med 5 frekvensband Bruksanvisning Artikelnummer

Översatt från tyska av Elisabeth Gustavsson FR-100 Scanner med 5 frekvensband Bruksanvisning Artikelnummer Översatt från tyska av Elisabeth Gustavsson FR-100 Scanner med 5 frekvensband Bruksanvisning Artikelnummer 930161 1 INNEHÅLL BESKRIVNING AV EGENSKAPERNA 2 - DISPLAYVISNING 2 - ÖVERSIDANS DELAR 3 - BAKSIDANS

Läs mer

KB Sound Select. Användarmanual. Gylling Teknik AB. Vendevägen Danderyd Tel: Fax:

KB Sound Select. Användarmanual. Gylling Teknik AB. Vendevägen Danderyd Tel: Fax: Användarmanual KB Sound Select Viktiga säkerhetsinstruktioner Före installation av denna enhet, läs igenom och följ instruktionerna i installationsmanualen, vilken är inkluderad i detta kit. Före användning

Läs mer

Instruktionsbok BMW Motorrad audiosystem

Instruktionsbok BMW Motorrad audiosystem Instruktionsbok BMW Motorrad audiosystem BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet 29 Introduktion knappar DAB/FM Omkopplingsläge DAB/FM ENTER Ange systemmenyn (tryck på ENTER i 3 sekunder) och välj funktion INFO Kontrollera programvaruversionen (tryck på INFO i 3 sekunder) och kontrollera

Läs mer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USB- och AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare KONTROLLER OCH FUNKTION 1. KNAPP FÖR ATT LOSSA

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter VARNING! För att minimera risken för kortslutning, brand etc. bör du aldrig göra följande: 1. Ta aldrig bort höljet på apparaten. 2. Utsätt inte apparaten för

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT MONTREAL RCM 45

Din manual BLAUPUNKT MONTREAL RCM 45 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

ŠkodaOctavia Tour BILRADIO SYMPHONY SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour BILRADIO SYMPHONY SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour BILRADIO SYMPHONY SIMPLY CLEVER Innehåll 1 Innehåll Radio....................................... Radio - översikt............................... Viktig information.............................

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1

DC-446 INSTRUKTIONS- BOK. Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 2005 1 DC-446 INSTRUKTIONS- BOK Artillerigatan 25 415 03 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 2005 1 1 2 9 8 7 3 4 5 6 1 Uttag för miniheadset 2 Av/på omkopplare 3 Omkopplare upp 4 Omkopplare ner 5 Omkopplare

Läs mer

Ett bärbart musikcentrum

Ett bärbart musikcentrum BeoSound 1 Handbok Ett bärbart musikcentrum 3 Placera BeoSound 1 där du vill ha den. Den kompakta designen gör att du kan ta den med dig överallt. BeoSound 1 ger dig enastående ljud, oavsett hur nära

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

ANTENNER För få så bra mottagning som möjligt, veckla ut FM-antennen helt för att få in FM-kanaler.

ANTENNER För få så bra mottagning som möjligt, veckla ut FM-antennen helt för att få in FM-kanaler. (1) FUNKTIONSKNAPP (CD/POWER OFF/RADIO) (2) VÅGLÄNGSVÄLJARE (3) FM-ANTENN (4) CD-LUCKA (5) INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) (6) KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING (7) KNAPP FÖR MUSIKSÖKNING/AVSÖKNING FRAMÅT (CD) (8)

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Navigering Radio MP3

Navigering Radio MP3 Navigering Radio MP3 www.blaupunkt.com TravelPilot Rome Europe NAV56E Bruks- och monteringsanvisning Innehåll Innehåll Om bruksanvisningen...3 Säkerhet...3 Förpackningsinnehåll...5 Översikt över enheten...6

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

KNAPPARNAS LOKALISERING:

KNAPPARNAS LOKALISERING: MANUAL Löstagbar Front RDS-EON Tuningsystem Elektroniskt antiskakfunktion FM/AM Radio / MP3 / WMA -hantering USB-värd för MP3 -källa SD-kortsplats AUX-ingång SIDA 1 KNAPPARNAS LOKALISERING: Bra att veta:

Läs mer

BMW Motorrad. När du älskar att köra. Bruksanvisning. Tankväska

BMW Motorrad. När du älskar att köra. Bruksanvisning. Tankväska BMW Motorrad När du älskar att köra Bruksanvisning Tankväska Allmänna anvisningar z Introduktion Tankryggsäcken från BMW Motorrad är det idealiska hjälpmedlet vid motorcykelturer. BMW Motorrad Motorrad

Läs mer

Bruksanvisning. Heilbronn RCC 24

Bruksanvisning. Heilbronn RCC 24 Bruksanvisning Heilbronn RCC 24 1 2 3 4 5 6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 3 PORTUGUES ESPAGÑOL SVENSKA NEDERLAND ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Innehållsförteckning Kort handledning... 60 Viktig information... 62

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

BRUKSANVISNING Radio Blues

BRUKSANVISNING Radio Blues SIMPLY CLEVER BRUKSANVISNING Radio Blues 5L0012737CE Förord Denna bruksanvisning är avsedd för radioapparaten Blues (nedan kallat apparat). Läs igenom denna bruksanvisning noggrant det är en förutsättning

Läs mer

KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM

KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna gäller den engelska bruksanvisningen Innehåll Anslutningar 6 Kontroller och indikatorer 9 Fjärrkontrollen 12 Ställa in klockan

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM

Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare, PLL FM Stereo Radio RDS med PTY och löstagbar frontpanel USB port och SD/MMC Card läsare CD-652USMP/FM Bruksanvisning CD-652USMP/FM PLACERING AV KONTROLLER 1. STRÖMBRYTARE

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 CLR-2970KCDRC Din nya radio/cd-spelare tillverkades och sattes ihop under Roadstars

Läs mer

Innehållsförteckning / Bruksanvisning

Innehållsförteckning / Bruksanvisning Radiofjärrkontroll Teknisk beskrivning Bruksanvisning Monteringsanvisning Eberspächer Svenska Eberspächer AB Skarpnäck info@eberspaecher.se www.eberspaecher.se Den dubbelriktade radiofjärrkontrollen TP5

Läs mer

Dallas RMD 169 Texas DJ

Dallas RMD 169 Texas DJ Radio / MD Dallas RMD 169 Texas DJ Bruksanvisning 1 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 7 6 14 15 2 18 19 Option / Optional / Tilval / Optie / Opcional / Opção 1 21 20 3 17 16 2 Innehållsförteckning Snabbguide...

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT RNS 149 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312232

Din manual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT RNS 149 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312232 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Kiel RD 126 Le Mans '97 Edition

Kiel RD 126 Le Mans '97 Edition Radio / CD Kiel RD 126 Le Mans '97 Edition Bruksanvisning 1 20 19 18 17 16 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 13 3 ESPAÑOL SVENSKA ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Innehållsförteckning Kort handledning... 113 Viktigt

Läs mer

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontrollernas placering Stereo/Mono/Högtalaromkopplare Minnesprogrammering Frekvenssökning Hörlursuttag Volymkontroll Ström AV/PÅ Display

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Hur man använder Memory Stick-spelaren

Hur man använder Memory Stick-spelaren Användning Hur man använder Memory Stick-spelaren Om Memory Stick Förvara inte Memory Stick på platser med statisk elektricitet och elektrisk störning, det kan förstöra datainnehållet. För att skydda spelaren

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto BILRADIO BLUES

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto BILRADIO BLUES SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto BILRADIO BLUES Innehåll 1 Innehåll Radio....................................... Radio - översikt............................... Viktig information.............................

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Bruksanvisning

SIMPLY CLEVER. Radio Blues Bruksanvisning SIMPLY CLEVER Radio Blues Bruksanvisning Struktur på denna bruksanvisning (förklaringar) Denna bruksanvisning är systematiskt uppbyggd för att göra det enklare för läsaren att söka och förstå nödvändig

Läs mer

2. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

2. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Innehåll 1. KONTROLLER... 2 2. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER... 57 Hantering av CD-skivor... 57 LCD-skärmen (Flytande kristall-skärmen)... 57 3. DEN LÖSTAGBARA KONTROLLPANELEN (DCP)... 58 4. TERMINOLOGI... 59

Läs mer

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information, Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet.

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information,  Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. SVENSK MANUAL MED DOCKNING Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. Tillverkare av denna enhet följer en princip om ständig förbättring och har inget ansvar för ändringar som görs

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer