Om ingen lärare kommer till lektionen Betyg Läroböcker och skolmaterial En dator till alla Busskort Elevskåp...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp..."

Transkript

1

2 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet... 8 Cafeteria och matsal... 8 Studie och yrkesvägledare... 8 Mentorskap... 9 Individuella studieplaner... 9 Närvaroplikt - Sjukdom - Lov... 9 Frånvaro - Studiehjälp... 9 Om skolk i gymnasieskolan Till föräldrar... 9 Olovlig frånvaro Vilka vårdnadshavare får information om frånvaron? Om du blir sjuk Allergier Studiebidrag Regler för elevs frånvaro Studera på heltid och få studiehjälp Läkarintyg Vad händer när skolan rapporterar till CSN? Återbetalning av studiehjälp Hur kan eleven få tillbaka studiehjälpen? Ansökan om ledighet

3 Om ingen lärare kommer till lektionen Betyg Läroböcker och skolmaterial En dator till alla Busskort Elevskåp Förvaring av värdeföremål Passerkort Information Säkerhetsanordningar Kameraövervakning Frukost Trafik Rökning Samverkansorgan för elever Klassråd Elevråd Elevkår Elevskyddsombud Ordningsregler vid KTC Åtgärder vid olämpligt uppträdande etc Skolans Trygghetsteam Skolans handlingsplaner Alkohol och droger Olycksfallsförsäkring Läsåret Utrymningsplan

4 Besöksadress: Katrineholms Tekniska College Västgötagatan 37, Katrineholm Fakturaadress: Katrineholms Kommun Katrineholms Tekniska College Box Katrineholm Telefon Receptionen Kommunens växel Hemsida Facebook E-post till skolan E-post till enskild person på skolan 4

5 Program på skolan -Bygg- och anläggningsprogrammet - BA -El- och energiprogrammet - EE -Fordons- och transportprogrammet - FT -Industritekniska programmet IN -Naturvetenskapsprogrammet - NA -Teknikprogrammet - TE Rektorer David Rytter Tel Ansvarar för: EE, NA, TE Mikael Örning Tel Ansvarar för: BA, FT, IN Rektorerna har gemensamt ansvar för den övergripande verksamheten. Kontaktuppgifter till enskilda personer hittar du på skolans webbplats under fliken Kontakt. Receptionen Receptionen är öppen för besök måndag-fredag klockan Tel Besökande ska anmäla sig i receptionen. Övrig tid hänvisas besökare till expeditionen. Bibliotek Biblioteket är en lugn och tyst arbetsplats där det är viktigt att vi ger varandra studiero. När du lånar böcker på biblioteket ansvarar du för att de återlämnas i rätt tid. Behåll alltid kvittot som du får när du lånar. På kvittot står datum för återlämning. Lånetiden är normalt 6 veckor. Om boken inte återlämnas i tid kommer du först att få två påminnelser. Om boken trots detta inte återlämnas skickar vi en räkning på boken. Om du är under 18 år skickas räkningen till målsman. Om du vill får du gärna lämna ditt mobiltelefonnummer och e-postadress till oss. Då kan vi enklare och snabbare kommunicera med varandra. Kom gärna in på biblioteket om du har frågor eller funderingar. Vi finns här för att på bästa möjliga sätt hjälpa dig att ha tillgång till material under din studietid! Biblioteket är öppet: Måndag fredag kl.8-16, lunchstängt kl Bibliotekarie: Anna-Karin Sjökvist

6 Elevhälsoteam Elevhälsan består av kuratorer, skolsköterskor, skolläkare samt specialpedagoger som arbetar förebyggande med att ge stöd och handledning till lärare, elever och föräldrar. Kurator Maria Karlsson Skolsköterska Marita Lindfors Måndag-fredag: kl Skolläkare Tanja Kats Besök bokas via skolsköterskan Specialpedagoger Maj-Lis Ernberg Mona Hultström Anna Wedin

7 Expeditionen Expeditionen är öppen måndag-fredag kl. 8-16, lunch kl Ylva Dagnell Tel Ekonomiadministratör -Fakturering Diana Popelar Tel Administrativ samordnare -Tjänstgöringsrapporter -Personalfrågor -Stipendier -Nationella prov Annika Gustavsson Tel Receptionist -Busskort -Posthantering Anette Karlsson Tel Administratör -Fakturering -Elevregistrering Duveholm -Datorinlogg för elever -Matersättning Annika Linder Tel Administratör/informatör -Ansvarig för hemsida och sociala medier -Passerkort och nycklar -Stipendier -Elevregistrering KTC -Nationella prov -Lärplattformen Lärknuten Jenny Perry Tel Planeringssamordnare/Schemaläggare -Schema Alexander Luketa Tel IT-samordnare IT-support av skolans datorer Benny Erixon Tel Utvecklingssamordnare, KTC Projektsamordnare KTC och Nationella lärlingsutbildningen. Ansvarig för APL på FT, IN samt automationsteknik och elektronik 7

8 Vaktmästeriet Teknik- och driftsamordnare Bo Franzén Vaktmästare Anders Bäck Cafeteria och matsal Cafeterian Marina Olsson Köket Kökschef Eva Persson Studie och yrkesvägledare Om du har frågor om program och inriktningar på KTC, eller vill få rådgivning inför kommande studie- och yrkesliv är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare. Eva-Marie Eriksson För mer information se under Om skolan på vår hemsida 8

9 Mentorskap Alla elever ska ha en mentor. Som mentorer utses lärare för grupper på ca 15 elever. Syftet är att varje elev ska få en person som engagerar sig i den enskilda elevens studiesituation. Eleven ska med sin mentor kunna resonera om sina mål och studier och få ett individuellt stöd och vägledning. Mentorerna ska informera, stödja och handleda vid olika val, leda klassråd, hålla kontakt med föräldrar samt följa upp närvaro, elevens arbete och utveckling. Mentorerna genomför regelbundet individuella utvecklingssamtal med sina elever minst två gånger per läsår och medverkar vid upprättandet av individuella studieplaner och åtgärdsprogram. Individuella studieplaner Individuella studieplaner ska upprättas för varje enskild studerande. Om förändringar sker i den individuella studieplanen sker en dialog mellan den studerande och skolan. Här har mentorerna ett speciellt ansvar. I det fall den studerande är omyndig, ska även vårdnadshavare vara delaktig i upprättandet. Den individuella studieplanen ska fortlöpande följas upp och vid behov revideras. Närvaroplikt - Sjukdom - Lov Gymnasieskolan är en frivillig skolform men detta innebär inte att närvaron är frivillig. Då man accepterat sin plats i utbildningen har man också accepterat att följa skolans regler. Eleven är skyldig att närvara på alla lektioner och andra påbjudna aktiviteter under hela skoldagen. Frånvaro - Studiehjälp Studiestöd handhas av Centrala studiestödsnämnden (CSN). För att kunna beviljas studiehjälp för heltidsstudier i gymnasieskolan måste man i princip delta i all obligatorisk undervisning. Om en elev till exempel har omfattande oanmäld frånvaro, så är det skolans skyldighet att rapportera till CSN att eleven inte är heltidsstuderande. Innan rapportering till CSN ska skolan överväga om det finns omständigheter kring eleven som orsakar problem med närvaron. Skolan är även skyldig att pröva olika åtgärder för att åstadkomma tillräcklig närvaro. Det är CSN som beslutar om att stoppa vidare utbetalning av studiehjälp utifrån det underlag som skolan lämnar. Om skolk i gymnasieskolan Till föräldrar Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig men har man börjat som elev i gymnasieskolan måste man delta i undervisningen. Det kravet finns för att eleven ska kunna nå målen för 9

10 utbildningen. Det är också en förutsättning för att läraren ska kunna göra en riktig och rättvis bedömning av elevens kunskaper. Elever som studerar på heltid har rätt till studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Skolan är därför skyldig att rapportera till CSN när en elev inte studerar på heltid. Skolans rapport kan leda till att CSN drar in studiehjälpen. CSN informerar Försäkringskassan när en elev inte längre får studiehjälp. Då eleven är myndig påverkas familjens rätt till förlängt underhållsstöd, bostadsbidrag och flerbarnstillägg. Lärarna ska samverka med hemmen och informera om elevernas skolsituation och kunskapsutveckling. En del av skolans ansvar är att informera vårdnadshavarna om elevernas skolsituation och därmed även elevens frånvaro. Olovlig frånvaro All frånvaro som inte är anmäld sjukfrånvaro, beviljad ledighet eller annan verksamhet som är kopplad till skolan är olovlig frånvaro. Skolan ska registrera elevens frånvaro, informera vårdnadshavare till omyndiga elever om frånvaron, vidta åtgärder för att komma tillrätta med problemen som leder till olovlig frånvaro och dokumentera detta. Vilka vårdnadshavare får information om frånvaron? Skolan ska informera dig som förälder om elevens skolsituation och frånvaro. Dessutom ska skolan berätta vad som händer om eleven skolkat. Om eleven är myndig kan inte skolan på eget initiativ kontakta dig utan elevens samtycke. Uppgifterna om att eleven varit frånvarande är som regel offentliga, du kan därför själv kontakta skolan för att få reda på frånvaron. Som vårdnadshavare kan du logga in i lärplattformen Lärknuten. Om du blir sjuk Frånvaroanmälan Elevens frånvaro anmäls via skolans lärplattform Lärknuten. Endast sjukanmälan för hela dagar via Lärknuten bedöms som giltiga. Vårdnadshavare loggar in med bankid/e-legitimation på och anmäler frånvaro direkt i Lärknuten på elevens schema. När man loggar in finns information på startsidan, hur man anmäler frånvaro för sitt barn. Vårdnadshavare som ännu inte har bankid/e-legitimation gör frånvaroanmälan till elevens mentor via telefon eller e-post. Kontaktuppgifter hittar du på skolans hemsida under rubriken Kontakt Arbetslag. Det finns även möjlighet för eleven att anmäla sjukfrånvaro i Lärknuten. Vid längre sjukdom eller upprepad korttidsfrånvaro kan skolan begära in läkarintyg. 10

11 Om du blir sjuk under skoldagen och måste gå hem skall du söka upp din mentor eller annan lärare och meddela detta. Vilrum finns utanför skolsköterskeexpeditionerna. Allergier I skolan ska allergiutlösande och luftvägsirriterande ämnen hållas på så låg nivå som möjligt. Omgivningen, vuxna och andra elever, kan tänka på några saker: Starka dofter från parfym, rakvatten, schampo, hårspray, rengörings- och tvättmedel, blommor och andra växter bör undvikas. Röklukt sätter sig i hår och kläder och kan ge irritation. Pälsdjur, undvik att gå till skolan i kläder som varit i kontakt med djur. Klappa inte djur precis före skolgång. Duscha och tvätta håret efter besök i djurstallar. Specialkost - Du som har specialkost, ansöker om detta via skolans hemsida Mer information om allergier finns på: och hos skolsköterskan. Studiebidrag Regler för elevs frånvaro Utifrån Centrala studiemedelsnämnden regler har bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun beslutat att följande gäller: Du måste studera på heltid för att få studiehjälp (studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg). All frånvaro som du inte har anmält räknas som skolk. Skolan rapporterar till CSN om du skolkar mer än fyra timmar av studietiden på en månad eller om det sker vid upprepade tillfällen. Skolan rapporterar till CSN om du tar ledigt trots att du inte har fått ledigheten beviljad av skolan vid till exempel resor. Skolan rapporterar till CSN om du vid upprepad anmäld frånvaro inte kan lämna in ett läkarintyg om skolan skulle kräva det. Tänk på att även andra bidrag från Försäkringskassan såsom bostadsbidrag, underhåll och 11

12 flerbarnstillägg kan påverkas av att studiehjälp/medel dras in. Mer information finns att hämta på CSN:s hemsida När skolan rapporterat till CSN skickar de ett brev till vårdnadshavare eller till myndig elev och då finns det möjlighet att höra av sig inom 6 dagar. Därefter beslutar CSN om utbetalningarna av studiehjälp/medel ska ske eller inte. Om pengarna redan utbetalats kan de krävas tillbaka, återbetalningsskyldighet gäller. Studera på heltid och få studiehjälp Elever på gymnasieskolan får studiehjälp från CSN när de studerar på heltid. Studiehjälpen betalas ut till dig som är vårdnadshavare, när eleven inte är myndig och till myndiga elever. Studiehjälpen består av studiebidrag på 1050 kr i månaden. Eleven kan även söka extra tillägg och inackorderingstillägg för varje läsår, blanketter finns att få i skolans reception. Att studera på heltid innebär att eleven ägnar hela sin arbetstid till studier och kontinuerligt deltar i undervisningen. Det finns undantag då en elev efter utredning visar sig ha behov av en kortare arbetsdag, men ändå bedöms vara heltidsstuderande. Exempel på det kan vara funktionshinder och sjukdom. Läkarintyg Skolan kan be om att elever, som ofta anger att de är frånvarande på grund av sjukdom, visar läkarintyg. På läkarintyget ska det framgå om läkaren bedömer att eleven behöver vila i hemmet under en period, datum för perioden måste anges på läkarintyget. Eleven kan dock inte tvingas till detta. Om läkarintyg saknas behöver skolan inte godta elevens sjukanmälan. Att läkarintyg inte lämnas kan då få betydelse för bedömningen av om frånvaron är olovlig eller inte. Vad händer när skolan rapporterar till CSN? När skolan rapporterat att en elev skolkar ska CSN besluta om att dra in studiehjälpen eller inte. Först skickar CSN uppgifterna till dig som vårdnadshavare eller till eleven om han eller hon är myndig. Ni har möjlighet att kontakta CSN inom den tid som framgår i brevet från CSN. Om ni inte hör av er beslutar CSN att studiehjälpen ska dras in. Om ni svarar att uppgifterna inte stämmer kontaktar CSN skolan igen. Därefter beslutar CSN om studiehjälpen ska dras in eller inte. Återbetalning av studiehjälp CSN stoppar utbetalningen av studiehjälp så snart ett beslut har fattats. Om CSN:s utredning tar sådan tid att utbetalningen i slutet av månaden inte hinner stoppas, måste eleven betala tillbaka den studiehjälp som han/hon fått under CSN:s utredning. Om eleven börjar studera på heltid igen under terminen kan CSN låta bli återkravet och istället avstå från att betala ut motsvarande belopp. 12

13 Hur kan eleven få tillbaka studiehjälpen? Om eleven börjar studera på heltid under pågående läsår ska skolan rapportera detta till CSN som börjar betala ut studiehjälp igen. Det behövs inga nya ansökningar för att få tillbaka extra tillägget eller inackorderingstillägget under läsåret. När ett nytt läsår börjar får alla elever studiebidrag automatiskt. Mer information Om du vill ha mer information om: Skolans arbete vid skolk, kontakta din mentor. Bestämmelser om studiehjälp och CSN:s handläggning av studiehjälpsärenden se CSN:s webbplats eller ring Hur indragen studiehjälp påverkar rätten att få olika bidrag från Försäkringskassan; se / privatpersoner / eller ring Försäkringskassans servicetelefon Om skolans ansvar se Skolverkets webbplats 13

14 Ansökan om ledighet Blankett för ansökan om ledighet finns hos din mentor samt på skolans hemsida. Är du omyndig ska din ansökan även skrivas under av målsman. Mentor beviljar ledighet i högst två dagar per läsår. Vid längre ledighet ansöks detta hos rektor efter yttrande hos mentor. Sådana ledigheter beviljas med restriktivitet, se rutiner Om ingen lärare kommer till lektionen Klassen ska stanna kvar utanför klassrummet. Om inget besked kommit efter 5 minuter kontaktar någon av eleverna receptionen. Betyg Gymnasieskolan har en sexgradig kunskapsrelaterad betygsskala A till F. Läroböcker och skolmaterial Eleverna på skolan får sina läroböcker utan kostnad, oftast endast som lån. I början av höstterminen får Du av respektive ämneslärare reda på vilka böcker som ska återlämnas vid läsårets slut och vilka Du får behålla. Det kan hända att Du vid läsårets början får ut en bok som redan använts av någon annan. En dator till alla Från och med höstterminen 2011 får alla elever möjlighet att låna en bärbar dator under hela sin studietid vid KTC, se nyttjandeavtal. Busskort Frågor rörande busskort handläggs av Bildningsförvaltningens kansli. Lotta Öhrman tel Borttappat busskort ersätts inte av skolan/kommunen. Elevskåp För förvaring av läroböcker m.m. finns elevskåp. Till dessa får Du själv införskaffa ett av försäkringsbolagen godkänt hänglås, klass 1. Elevskåpen är ej att betrakta som privat utrymme varför rektorn har rätt att öppna skåp vid misstanke om brottslig verksamhet, brott mot ordningsföreskrifter, alkoholhaltiga drycker eller droger. Du svarar själv för att elevskåpet hålls snyggt och rent. Böcker, jackor och andra ägodelar skall förvaras i skåpen. Ingenting får finnas på eller vid sidan om skåpet. 14

15 När du lämnar skolan på eftermiddagen ska det vara rent på och runt skåpet, annars blir det omöjligt för städpersonalen att städa. Förvaring av värdeföremål Du bör vara försiktig, särskilt i omklädningsrummen. Förvara aldrig pengar eller värdeföremål eller din dator så att obehöriga kan komma åt dem. Datorn ska alltid tas med hem, den får inte lämnas på skolan under natten. Skolan tar inget ansvar för förkomna ägodelar. Upphittade föremål skall lämnas till vaktmästeriet! Samtliga elever måste tömma sina skåp sista veckan på vårterminen. Passerkort Elever får vid behov ett passerkort för tillträde till skolan och dess lokaler. Passerkortet är giltigt under hela studietiden. Kostnad avseende förkommet passerkort ersätts av eleven själv. Information Aktuell information läggs ut på skolans lärplattform Lärknuten. Webbsida Katrineholms Tekniska College har en webbplats där aktuell information läggs ut. Facebook Katrineholms Tekniska College har en facebooksida där information och bilder läggs ut katrineholmstekniskacollege Instagram Katrineholms Tekniska College har en instagramsida där bilder från olika aktiviteter läggs Säkerhetsanordningar Skadegörelse och sabotage på brandmaterial och andra säkerhetsanordningar är straffbart. Om sådan utrustning inte fungerar, kan det innebära stor fara för både Dig själv och andra. 15

16 Kameraövervakning Med anledning av upprepade stölder, skadegörelse och våldsbrott har skolan gjort en samlad bedömning och kommit fram till beslutet att från och med den 13 mars 2014 påbörja kameraövervakning på utsatta platser på skolan. Vad säger Datainspektionen om kameraövervakning? Text från Datainspektionens Kameraövervakning inomhus i skolor : För kameraövervakning på kvällar och helger, utanför ordinarie skoltid, är det enligt personuppgiftslagen i normala fall tillåtet att använda kameraövervakning. Upprepad skadegörelse, våldsbrott och stölder är rimliga motiv för att överväga kameraöver-vakning även dagtid. För att avgöra om det är lagligt eller inte måste skolan göra en samlad bedömning. Syftet med kameraövervakning Det inspelade bildmaterialet kommer endast att användas för att förhindra och utreda avsiktlig skadegörelse, våldsbrott eller stöld. Det främsta syftet med kameraöver-vakningen är att öka tryggheten och minska rädslan för att bli utsatt för brott. Skolan arbetar på olika sätt med att främja likabehandling. Kameraövervakning är ett av flera sätt att arbeta med att förebygga tryggheten på skolan. Begränsad övervakning Övervakningskamerorna är placerade så att de uppfyller sitt syfte, men inte registrerar mer än vad som behövs. Information om kameraövervakningen De platser på skolan som övervakas är: korridorer, serverrum och elev-skåp. Det kommer att finnas tydlig information på de platser där kameraövervakning sker. Elever, vårdnadshavare och skolpersonal kommer att få information via Lärknuten och muntligt vid till exempel föräldramöten, elevrådsmöten och arbetsplatsträffar. Inspelat material Ljudinspelning är inte möjlig, utan endast inspelning av bilder. Det inspelade materialet kommer att sparas så kort tid som möjligt, cirka två veckor. Materialet kommer endast att granskas vid de tillfällen när det finns misstankar om brott. Tillgång till inspelat material Det är endast skolans rektor och IT-samordnare som har tillgång till det inspelade materialet. Vid genomgång av inspelat material, kan övrig skolledning och berörd personal få begränsad tillgång. Polisen kan även begära att få ta del av det inspelade materialet. Förutsättningarna för kameraövervakningen Skolan utvärdera regelbundet om förutsättningarna för kameraövervakning har förändrats. Man kommer utvärdera om kameraövervakningen ger den önskade och mätbara effekt som man önskat i de aktuella utrymmena och om fortsatt övervakning är nödvändig. Frukost Finns att köpas i cafeterian på skolan mellan kl

17 Trafik Cyklar, mopeder, motorcyklar och bilar parkeras på särskilt anvisade platser. Rökning RÖKFÖRBUD råder enligt lag inom skolan och dess närområde. Samverkansorgan för elever Klassråd är den enskilda klassens forum för gemensamma angelägenheter. består av mentorer och klassens elever. utser representanter till elevråd, arbetsmiljögrupp. Elevråd KTE, Katrineholms Tekniska Elevråd är ett elevråd för KTC som består av elever från olika klasser på skolan. Elevrådet står under rektorn och fungerar som länken mellan elev, klassrum och rektorsrummet. Elever och lärare är välkomna till oss med frågor och synpunkter som rör skolan och dess ständiga förbättringar. Elevrådet startades upp i maj 2012 och har sedan dess haft kontinuerliga möten med rektorn och planerar framöver lärorika aktiviteter för skolans elever. Under terminerna har elevrådet som mål att bjuda in till elevmöten där elever tillsammans med oss kan diskutera skolans brister och vad som kan bli bättre. Mer information finns på skolans hemsida under menyn Elevinflytande. Elevkår På skolan finns en gemensam elevkår för KTC och Duveholmsgymnasiet. Kåren är en självständig organisation och har som syfte att ge alla elever en bättre skolgång. Det gör vi genom att följa våra fyra grundpelare. Vi är sedan fyra år tillbaka stolta medlemmar i Sveriges Elevråds Centralorganisation (www.sverigeselevrad.se), en paraplyorganisation för elevråd och elevkårer i Sverige. Kårstyrelsen har möte en gång i veckan och en gång i månaden samlas medlemmarna och styrelsen i matsalen för att äta frukost tillsammans, diskutera, planera och umgås. Medlemskapet är gratis och alla är välkomna att ansluta sig. Vill du bli medlem, veta mer eller bara hälsa på kontaktar du oss på alternativt söker du upp oss i elevkårens rum som du hittar till vänster innanför huvudingången. Där finns också vår postlåda. Våra fyra grundpelare: Social verksamhet vi ordnar allt från pannkaksätartävlingar och lekar till skolfester och mösspåtagning för studenterna. 17

18 Serviceverksamhet vill du ha hjälp när du ska köpa din studentmössa, eller skulle du vilja få rabatt i cafeterian eller på skolfester. Elevkårens Studentkommitté hjälper oss med detta Föreningsarbete det är fritt fram för alla elever att starta en förening, det kan t ex vara en fikaförening, fotbollsförening, mangaklubb eller om du har en egen idé. Föreningarna kan få ekonomiskt stöd och annan hjälp av styrelsen. Påverkansarbete vi driver frågor som ligger i medlemmarnas intresse. Det kan handla om vilka prioriteringar som skolan ska göra inom de områden där elever har möjlighet att påverka, hur ordningsregler ska formuleras eller vilka aktiviteter som ska anordnas. En gång i månaden träffar vi våra rektorer och diskuterar. Elevskyddsombud Elevskyddsombuden ingår i skolans arbetsmiljögrupp tillsammans med personalens skyddsombud och deltar i skyddsronder och arbetsmiljöarbetet på skolan. Varje år anordnar skolan en utbildning i arbetsmiljö för nyvalda elevskyddsombud. 18

19 Ordningsregler vid KTC Skolan är en arbetsplats där alla, både elever och personal, omfattas av arbetsmiljölagen. De allmänna regler, som gäller för arbetslivet, skall därför självfallet också tillämpas i skolan. Hit hör i första hand ett gemensamt ansvar för att arbetsklimatet är gott. Det ansvaret delar Du med alla oss andra här på skolan. Alla som har Katrineholms Tekniska College som arbetsplats medverkar till en positiv arbetsmiljö Detta förutsätter att vi alla: Respekterar varandra Aktivt motverkar alla former av kränkande behandling Passar tider Har mobiltelefonerna på ljudlöst eller avstängda under lektionstid Är aktsamma om lokaler, inventarier och utrustning Inte skräpar ner Respekterar att förtäring inte får förekomma i lektionssalarna Medverkar till en drogfri skola Respekterar att det är rökförbud inom skolan och dess närområde Dessa allmänna regler gäller självfallet också skolaktiviteter utanför skolan, t ex friluftsdagar, kulturevenemang, studiebesök, praktik och arbetsplatsförlagd utbildning. Utöver ovanstående ordningsregler får spel om pengar eller pengars värde inte förekomma på skolan. Vid överträdelse av skolans ordningsregler gäller nedanstående: Den som upprepat uppträder störande kan avvisas från lektionen Den som avsiktligt eller av vårdslöshet vållat skada på enskild eller allmän egendom blir ersättningsskyldig. Den som gör sig skyldig till brottslig handling (hot, våld, skadegörelse, spel om pengar, pengars värde etc.) polisanmäls och blir föremål för disciplinåtgärd enligt gällande lagstiftning. Den som i övrigt överträder skolans ordningsregler kan av rektor tilldelas skriftlig eller muntlig varning eller bli föremål för annan disciplinär åtgärd enligt skollagen 5 kap. 19

20 Åtgärder vid olämpligt uppträdande etc. I första hand är det läraren som tillrättavisar. Läraren kan visa ut elev från lektion. Olämpligt uppträdande kan också leda till att läraren tar kontakt med målsman. Upprepas det olämpliga uppträdandet kommer rektor att utreda händelsen. Med utgångspunkt i vad som framkommit vid utredning ska rektor försöka få eleven att bättra sig. Rektor får därvid tilldela eleven skriftlig varning. Är eleven omyndig ska vårdnadshavare snarast underrättas om åtgärd Om ingen bättring sker, trots varning och stödåtgärder från skolan, kan beslut fattas om antingen avstängning upp till två veckor eller förvisning från skolan upp till tre terminer. Alla former av kränkande behandling kommer att beivras. Skolan kan inte acceptera någon form av trakasserier vare sig det drabbar elev eller någon i personalen. På KTC finns ett trygghetsteam (se Skolans Trygghetsteam). Skolledningen måste omedelbart få kännedom om olämpligt uppträdande. Skolans Trygghetsteam Teamet arbetar enligt skolans likabehandlingsplan mot kränkande behandling. Det är viktigt att du som elev, eller ni som föräldrar, som vet eller misstänker någon form av kränkande behandling alltid kontaktar teamet. Kontaktperson Kurator Maria Karlsson Skolans handlingsplaner Samtliga handlingsplaner ses över och uppdateras varje år. Du hittar alltid den senaste versionen på skolans webbsida, Likabehandlingsplan Mot hot och våld Mot alkohol och narkotika Vid olycka och kris Vid olovlig frånvaro 20

21 Alkohol och droger Innehav och förtäring av alkohol och droger inom skolans område är förbjudet. Drog- och alkoholpåverkade elever avvisas från skolan, alkohol etc. beslagtas. På skolan finns en handlingsplan mot alkohol och droger för att upptäcka samt motverka alkohol- och drogmissbruk bland ungdomar. Olycksfallsförsäkring För skolelever gäller en av kommunen tecknad försäkring: Under lektioner Raster inom skolans område Under den direkta färden till och från skolan Under deltagande i det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) Under idrottsövningar Utflykter och studiebesök under ordinarie lästermin Under deltagande i av skolan anordnade kurser och skolresor. Skada anmäls till Länsförsäkringar, information om hur du går tillväga finns på skolans webbsida under rubriken Om skolan, via skolans reception eller av Bo Franzén. Anmälan om olycksfall/färdolycksfall eller tillbud görs till: Bo Franzén på telefon

22 Läsåret (Med reservation för ev. ändringar) Hösten augusti Läsårsstart åk 1 19 augusti Läsårsstart för åk 2 och 3 samt för 4-års programmen 6 oktober Lovdag oktober Höstlov (v.44) 18 december Sista skoldagen innan jullovet Våren januari Skolstart efter jullovet 25 januari Vårterminen startar 25 januari Lovdag februari Sportlov (v.8) 9 mars Lovdag 29 mars-1april Påsklov (v.13) 6 maj Lovdag 10 juni Vårterminen slutar för åk 2 och 3 samt för 4-års programmen 11 juni (lördag) Studentexamen 22

23 Utrymningsplan När utrymningsalarmet ljuder (upprepade korta signaler) ansvarar undervisande lärare för att lokalen utryms omgående, läraren lämnar lokalen sist, stäng dörren LÅS EJ! Möter du en kraftig rök eller öppen eld i korridoren utanför klassrummet, stäng dörren och stanna kvar i klassrummet. Tänk på att utrymningen gäller alla, även dem som finns på annan plats i skolan. OBS! Använd inte hissen, ta trapporna Välj lämpligaste väg ut ur skolan! Utrymningen ska ske så snabbt som möjligt. Är lokalen rökfylld kryp längs golvet, gå aldrig genom röken. Rädda dig själv och hjälp andra som är i fara Om du inte utsätter dig för risk kan du börja släcka elden. Utanför byggnaden uppsöker eleven snarast klassens återsamlingsplats. Undervisande lärare sänder undervisningsgruppen till respektive återsamlingsplats. Samtlig personal kontrollerar toaletter/uppehållsrum i anslutning till var han/hon befinner sig vi larm. Läraren går till återsamlingsplatsen för den klass, i vilken han är mentor. Där gör mentor en närvarokontroll och avlämnar rapport till personal i gul väst vid återsamlingsplatsen. OBS! Det är endast elever som har varit i skolan som ska rapporteras som saknade om de inte infunnit sig på återsamlingsplatsen. Elever som är sjukanmälda eller lediga ska inte rapporteras som saknade. Om mentorn inte finns i skolan går klassen till närmaste rapporteringsplats för närvarokontroll hos personal i gul väst. Undervisningsfri mentor som finns på skolan ska uppsöka den egna klassens återsamlingsplats. Övrig personal samlas på för dem angiven plats och sänder en representant till återsamlingsplatsen för närvarorapportering. 23

Information. Läsåret 2014-2015

Information. Läsåret 2014-2015 Information Läsåret 2014-2015 Innehållsförteckning Katrineholms Tekniska College... 4 Organisation... 4 Rektor... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Information 2015-2016

Information 2015-2016 Information 2015-2016 Innehåll Duveholmsgymnasiesärskola... 5 Elevhälsoteam... 5 Kurator... 5 Skolsköterska... 5 Skolläkare... 5 Bibliotek... 6 Individuella studieplaner... 6 Närvaroplikt - Sjukdom - Lov...

Läs mer

Information 2015-2016

Information 2015-2016 Information 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Organisation... 4 Skolledning... 4 Rektorer... 4 Studie och yrkesvägledare... 4 Gymnasiesärskolan... 5

Organisation... 4 Skolledning... 4 Rektorer... 4 Studie och yrkesvägledare... 4 Gymnasiesärskolan... 5 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Receptionens öppettider... 3 Expeditionens öppettider... 3 Bibliotek... 3 Skolsköterska... 3 Skolläkare... 3 Kurator... 3 Skolpsykolog... 4 Specialpedagoger...

Läs mer

Förvaring av värdeföremål Passerkort Information Säkerhetsanordningar Kameraövervakning Frukost Trafik...

Förvaring av värdeföremål Passerkort Information Säkerhetsanordningar Kameraövervakning Frukost Trafik... 2016-2017 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Speciallärare... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Information

Information Information 2016-2017 Innehåll Program på skolan... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 6 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Speciallärare... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Organisation... 4 Skolledning... 4 Rektorer... 4 Studie och yrkesvägledare... 4 Gymnasiesärskolan... 5

Organisation... 4 Skolledning... 4 Rektorer... 4 Studie och yrkesvägledare... 4 Gymnasiesärskolan... 5 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Receptionens öppettider... 3 Expeditionens öppettider... 3 Bibliotek... 3 Kurator... 3 Skolsköterska... 3 Skolläkare... 3 Skolpsykolog... 4 Specialpedagoger...

Läs mer

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Innehåll 1. Inledning Språkintroduktion 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Elevdemokrati 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen

Läs mer

PM om frånvaro och CSN

PM om frånvaro och CSN 2014-05-14 Till studiehandledarpärmen PM om frånvaro och CSN Kunskapsförbundet Väst Birger Sjöberggymnasiet Postadress Box 217 Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 23 Vänersborg Idrottsgatan

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8.

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. De Geerhandboken Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. ORDNINGSREGLER 9. KONTAKTUPPGIFTER Under uppdatering, se hemsida istället

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan.

Vi har flera elever med svåra allergier på skolan. Nedan finner ni information från skolsköterskan. Rektorsbrev september 2015 Nu är vi i gång. Det är alltid härligt när verksamheten har kommit i gång och flitens lampa börjar lysa så väl i personalgruppen som hos eleverna. Under vecka 34 hade vi Trygghetsvecka

Läs mer

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan Till dig som börjar på Vidåkersskolan 2012/2013 SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta och att du kommer att trivas. Det är en förmån att få gå i skolan och den är viktig för Din framtid.

Läs mer

Som Elev är jag medveten om skolans ordningsregler. Roslagen Education AB Carl Wahren Gymnasium Uppdaterad

Som Elev är jag medveten om skolans ordningsregler. Roslagen Education AB Carl Wahren Gymnasium Uppdaterad Ordningsregler vid Att gå i gymnasieskolan är frivillig, men när du väl accepterat din gymnasieplats är närvaron obligatorisk. Det är skolans ansvar att se till att en kontakt upprättas mellan skola och

Läs mer

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret 2017-2018 Detta informationshäfte ger en kortfattad information om Akademi Båstad gymnasium. Syftet är att ge information om vår verksamhet och även tydliggöra

Läs mer

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen.

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Information från A till Ö Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Affischering Affischering får endast ske på särskilt anvisade anslagstavlor och

Läs mer

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Antagen 2009-10-22 2. (5) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer

Läs mer

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se Information till hemmen från Hemsida www.edboskolan.se Aktuellt under läsåret 2011/2012 EDBOSKOLAN VIKTIGA TELEFONNUMMER Rektor Margareta Grahn 535 354 03 Bitr. rektor F-3, fritidshem Ann-Kristin Källström

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och diskriminering som innehåller en översikt över det som behöver göras för att främja lika rättigheter

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2012/2013 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

ORDNINGSREGLER beslutade av skolledningen längre version

ORDNINGSREGLER beslutade av skolledningen längre version ORDNINGSREGLER beslutade av skolledningen 141029 - längre version I Skollagens femte kapitel och femte paragrafen om Trygghet och studiero finns bestämmelser kring ordningsregler. Ordningsregler ska finnas

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Policy och handlingsplan mot droger

Policy och handlingsplan mot droger Policy och handlingsplan mot droger Ht 2016/Vt 2017 /Sundlerhälsan 2016-12-08 1 Innehållsförteckning Syfte och mål...2 Skolans regler...3 Tobak...3 Alkohol...3 Narkotika...3 Elevskåp...3 Förebyggande insatser...3

Läs mer

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2014-2015 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 ARBETSPLAN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 4 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

Välkommen till Balder

Välkommen till Balder Välkommen till Balder 1 Innehåll Sidnummer: 3-4. Att börja gymnasiet 5. Vision 6. Program på Balder 7-12. Var hittar man information 13. Fritid 14. Baldergymnasiets ledning 15-20. Ordningsregler 21-22.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

ATT GÅ I DALSKOLAN. www.tyreso.se/dalskolan 2014-08-22

ATT GÅ I DALSKOLAN. www.tyreso.se/dalskolan 2014-08-22 ATT GÅ I DALSKOLAN www.tyreso.se/dalskolan 1 2014-08-22 Innehållsförteckning Välkommen till Dalskolan sid 3 ELEVINFLYTANDE Klassråd Elevråd Matråd, andra råd Friends Trivsel ORGANISATION Utvecklingssamtal

Läs mer

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny grundskola 2011 Ny modern skollag med tydliga bestämmelser om ansvar, rättigheter och skyldigheter Nya samlade läroplaner

Läs mer

De Geerhandboken 2015/16

De Geerhandboken 2015/16 De Geerhandboken 2015/16 Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. IKT 7. ORDNINGSREGLER 8. KONTAKTUPPGIFTER Välkommen till De Geergymnasiet! Vår målsättning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Hantering av disciplinära åtgärder på Lundsbergs skola

Hantering av disciplinära åtgärder på Lundsbergs skola Hantering av disciplinära åtgärder på Lundsbergs skola I skollagens 5 kapitel Trygghet och studiero finns bestämmelser om disciplinära åtgärder som gäller för samtliga skolformer. På Lundsbergs skola (LS)

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Ordningsregler för gemensam trygghet och trivsel för Bergundaskolan Bergundaskolans vision:

Ordningsregler för gemensam trygghet och trivsel för Bergundaskolan Bergundaskolans vision: Fastställt 2016 08-24 Ordningsregler för gemensam trygghet och trivsel för Bergundaskolan Bergundaskolans vision: Tillsammans är vi bra! Kreativitet, engagemang, nyfikenhet, trygghet! Mår vi bra så gör

Läs mer

Gökstensnytt nr 4 Läsåret

Gökstensnytt nr 4 Läsåret Torshälla stads nämnd Datum 1 (5) Torshälla stads förvaltning 2016-02-16 Gökstensskolan Gökstensnytt nr 4 Läsåret 2015-2016 Hej alla föräldrar och elever! Vårterminen har startat igång ordentligt och vi

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2014/2015

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2014/2015 FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2014/2015 SKOLLEDNING Johan Lindeberg är ansvarig rektor för alla elever i årskurs F-9 i Sundet, Byn samt Viken. Bitr. rektor Jenny Råström ansvarar för Tegelvikens fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Ordningsregler för Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Elevens 2013/2014. S:t Martins Gymnasium

Elevens 2013/2014. S:t Martins Gymnasium Elevens 2013/2014 S:t Martins Gymnasium APL... 2 Arbetsplan... 3 Betyg... 3 Beviljad frånvaro... 3 Borttappade/stulna föremål... 3 Brandlarm... 3 Datoranvändning... 3 Droger... 4 Elevinflytande... 4 Elevråd...

Läs mer

Elev- och föräldrainformation

Elev- och föräldrainformation Elev- och föräldrainformation Läsåret 2016/17 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015 1 Grundskola 6-16 år I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi

Läs mer

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning

Drogpolicy. Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Drogpolicy Älvsbyns Gymnasium och Vuxenutbildning Reviderad juni 2016 Förebyggande arbete samt handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger Älvsbyns Gymnasium och vuxenutbildning ska

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

Rutiner vid frånvaro av elev

Rutiner vid frånvaro av elev Rutiner vid frånvaro av elev Sameskolstyrelsen 20160304 Rutiner vid frånvaro av elev Skollagen kap 7 Alla skolpliktiga barn har en ovillkorlig rätt att få tillgång till utbildning. För att inga barn ska

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes ABC ger dig som studerar på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes kortfattad information inför dina

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer