Om ingen lärare kommer till lektionen Betyg Läroböcker och skolmaterial En dator till alla Busskort Elevskåp...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp..."

Transkript

1

2 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet... 8 Cafeteria och matsal... 8 Studie och yrkesvägledare... 8 Mentorskap... 9 Individuella studieplaner... 9 Närvaroplikt - Sjukdom - Lov... 9 Frånvaro - Studiehjälp... 9 Om skolk i gymnasieskolan Till föräldrar... 9 Olovlig frånvaro Vilka vårdnadshavare får information om frånvaron? Om du blir sjuk Allergier Studiebidrag Regler för elevs frånvaro Studera på heltid och få studiehjälp Läkarintyg Vad händer när skolan rapporterar till CSN? Återbetalning av studiehjälp Hur kan eleven få tillbaka studiehjälpen? Ansökan om ledighet

3 Om ingen lärare kommer till lektionen Betyg Läroböcker och skolmaterial En dator till alla Busskort Elevskåp Förvaring av värdeföremål Passerkort Information Säkerhetsanordningar Kameraövervakning Frukost Trafik Rökning Samverkansorgan för elever Klassråd Elevråd Elevkår Elevskyddsombud Ordningsregler vid KTC Åtgärder vid olämpligt uppträdande etc Skolans Trygghetsteam Skolans handlingsplaner Alkohol och droger Olycksfallsförsäkring Läsåret Utrymningsplan

4 Besöksadress: Katrineholms Tekniska College Västgötagatan 37, Katrineholm Fakturaadress: Katrineholms Kommun Katrineholms Tekniska College Box Katrineholm Telefon Receptionen Kommunens växel Hemsida Facebook E-post till skolan E-post till enskild person på skolan 4

5 Program på skolan -Bygg- och anläggningsprogrammet - BA -El- och energiprogrammet - EE -Fordons- och transportprogrammet - FT -Industritekniska programmet IN -Naturvetenskapsprogrammet - NA -Teknikprogrammet - TE Rektorer David Rytter Tel Ansvarar för: EE, NA, TE Mikael Örning Tel Ansvarar för: BA, FT, IN Rektorerna har gemensamt ansvar för den övergripande verksamheten. Kontaktuppgifter till enskilda personer hittar du på skolans webbplats under fliken Kontakt. Receptionen Receptionen är öppen för besök måndag-fredag klockan Tel Besökande ska anmäla sig i receptionen. Övrig tid hänvisas besökare till expeditionen. Bibliotek Biblioteket är en lugn och tyst arbetsplats där det är viktigt att vi ger varandra studiero. När du lånar böcker på biblioteket ansvarar du för att de återlämnas i rätt tid. Behåll alltid kvittot som du får när du lånar. På kvittot står datum för återlämning. Lånetiden är normalt 6 veckor. Om boken inte återlämnas i tid kommer du först att få två påminnelser. Om boken trots detta inte återlämnas skickar vi en räkning på boken. Om du är under 18 år skickas räkningen till målsman. Om du vill får du gärna lämna ditt mobiltelefonnummer och e-postadress till oss. Då kan vi enklare och snabbare kommunicera med varandra. Kom gärna in på biblioteket om du har frågor eller funderingar. Vi finns här för att på bästa möjliga sätt hjälpa dig att ha tillgång till material under din studietid! Biblioteket är öppet: Måndag fredag kl.8-16, lunchstängt kl Bibliotekarie: Anna-Karin Sjökvist

6 Elevhälsoteam Elevhälsan består av kuratorer, skolsköterskor, skolläkare samt specialpedagoger som arbetar förebyggande med att ge stöd och handledning till lärare, elever och föräldrar. Kurator Maria Karlsson Skolsköterska Marita Lindfors Måndag-fredag: kl Skolläkare Tanja Kats Besök bokas via skolsköterskan Specialpedagoger Maj-Lis Ernberg Mona Hultström Anna Wedin

7 Expeditionen Expeditionen är öppen måndag-fredag kl. 8-16, lunch kl Ylva Dagnell Tel Ekonomiadministratör -Fakturering Diana Popelar Tel Administrativ samordnare -Tjänstgöringsrapporter -Personalfrågor -Stipendier -Nationella prov Annika Gustavsson Tel Receptionist -Busskort -Posthantering Anette Karlsson Tel Administratör -Fakturering -Elevregistrering Duveholm -Datorinlogg för elever -Matersättning Annika Linder Tel Administratör/informatör -Ansvarig för hemsida och sociala medier -Passerkort och nycklar -Stipendier -Elevregistrering KTC -Nationella prov -Lärplattformen Lärknuten Jenny Perry Tel Planeringssamordnare/Schemaläggare -Schema Alexander Luketa Tel IT-samordnare IT-support av skolans datorer Benny Erixon Tel Utvecklingssamordnare, KTC Projektsamordnare KTC och Nationella lärlingsutbildningen. Ansvarig för APL på FT, IN samt automationsteknik och elektronik 7

8 Vaktmästeriet Teknik- och driftsamordnare Bo Franzén Vaktmästare Anders Bäck Cafeteria och matsal Cafeterian Marina Olsson Köket Kökschef Eva Persson Studie och yrkesvägledare Om du har frågor om program och inriktningar på KTC, eller vill få rådgivning inför kommande studie- och yrkesliv är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare. Eva-Marie Eriksson För mer information se under Om skolan på vår hemsida 8

9 Mentorskap Alla elever ska ha en mentor. Som mentorer utses lärare för grupper på ca 15 elever. Syftet är att varje elev ska få en person som engagerar sig i den enskilda elevens studiesituation. Eleven ska med sin mentor kunna resonera om sina mål och studier och få ett individuellt stöd och vägledning. Mentorerna ska informera, stödja och handleda vid olika val, leda klassråd, hålla kontakt med föräldrar samt följa upp närvaro, elevens arbete och utveckling. Mentorerna genomför regelbundet individuella utvecklingssamtal med sina elever minst två gånger per läsår och medverkar vid upprättandet av individuella studieplaner och åtgärdsprogram. Individuella studieplaner Individuella studieplaner ska upprättas för varje enskild studerande. Om förändringar sker i den individuella studieplanen sker en dialog mellan den studerande och skolan. Här har mentorerna ett speciellt ansvar. I det fall den studerande är omyndig, ska även vårdnadshavare vara delaktig i upprättandet. Den individuella studieplanen ska fortlöpande följas upp och vid behov revideras. Närvaroplikt - Sjukdom - Lov Gymnasieskolan är en frivillig skolform men detta innebär inte att närvaron är frivillig. Då man accepterat sin plats i utbildningen har man också accepterat att följa skolans regler. Eleven är skyldig att närvara på alla lektioner och andra påbjudna aktiviteter under hela skoldagen. Frånvaro - Studiehjälp Studiestöd handhas av Centrala studiestödsnämnden (CSN). För att kunna beviljas studiehjälp för heltidsstudier i gymnasieskolan måste man i princip delta i all obligatorisk undervisning. Om en elev till exempel har omfattande oanmäld frånvaro, så är det skolans skyldighet att rapportera till CSN att eleven inte är heltidsstuderande. Innan rapportering till CSN ska skolan överväga om det finns omständigheter kring eleven som orsakar problem med närvaron. Skolan är även skyldig att pröva olika åtgärder för att åstadkomma tillräcklig närvaro. Det är CSN som beslutar om att stoppa vidare utbetalning av studiehjälp utifrån det underlag som skolan lämnar. Om skolk i gymnasieskolan Till föräldrar Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig men har man börjat som elev i gymnasieskolan måste man delta i undervisningen. Det kravet finns för att eleven ska kunna nå målen för 9

10 utbildningen. Det är också en förutsättning för att läraren ska kunna göra en riktig och rättvis bedömning av elevens kunskaper. Elever som studerar på heltid har rätt till studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Skolan är därför skyldig att rapportera till CSN när en elev inte studerar på heltid. Skolans rapport kan leda till att CSN drar in studiehjälpen. CSN informerar Försäkringskassan när en elev inte längre får studiehjälp. Då eleven är myndig påverkas familjens rätt till förlängt underhållsstöd, bostadsbidrag och flerbarnstillägg. Lärarna ska samverka med hemmen och informera om elevernas skolsituation och kunskapsutveckling. En del av skolans ansvar är att informera vårdnadshavarna om elevernas skolsituation och därmed även elevens frånvaro. Olovlig frånvaro All frånvaro som inte är anmäld sjukfrånvaro, beviljad ledighet eller annan verksamhet som är kopplad till skolan är olovlig frånvaro. Skolan ska registrera elevens frånvaro, informera vårdnadshavare till omyndiga elever om frånvaron, vidta åtgärder för att komma tillrätta med problemen som leder till olovlig frånvaro och dokumentera detta. Vilka vårdnadshavare får information om frånvaron? Skolan ska informera dig som förälder om elevens skolsituation och frånvaro. Dessutom ska skolan berätta vad som händer om eleven skolkat. Om eleven är myndig kan inte skolan på eget initiativ kontakta dig utan elevens samtycke. Uppgifterna om att eleven varit frånvarande är som regel offentliga, du kan därför själv kontakta skolan för att få reda på frånvaron. Som vårdnadshavare kan du logga in i lärplattformen Lärknuten. Om du blir sjuk Frånvaroanmälan Elevens frånvaro anmäls via skolans lärplattform Lärknuten. Endast sjukanmälan för hela dagar via Lärknuten bedöms som giltiga. Vårdnadshavare loggar in med bankid/e-legitimation på och anmäler frånvaro direkt i Lärknuten på elevens schema. När man loggar in finns information på startsidan, hur man anmäler frånvaro för sitt barn. Vårdnadshavare som ännu inte har bankid/e-legitimation gör frånvaroanmälan till elevens mentor via telefon eller e-post. Kontaktuppgifter hittar du på skolans hemsida under rubriken Kontakt Arbetslag. Det finns även möjlighet för eleven att anmäla sjukfrånvaro i Lärknuten. Vid längre sjukdom eller upprepad korttidsfrånvaro kan skolan begära in läkarintyg. 10

11 Om du blir sjuk under skoldagen och måste gå hem skall du söka upp din mentor eller annan lärare och meddela detta. Vilrum finns utanför skolsköterskeexpeditionerna. Allergier I skolan ska allergiutlösande och luftvägsirriterande ämnen hållas på så låg nivå som möjligt. Omgivningen, vuxna och andra elever, kan tänka på några saker: Starka dofter från parfym, rakvatten, schampo, hårspray, rengörings- och tvättmedel, blommor och andra växter bör undvikas. Röklukt sätter sig i hår och kläder och kan ge irritation. Pälsdjur, undvik att gå till skolan i kläder som varit i kontakt med djur. Klappa inte djur precis före skolgång. Duscha och tvätta håret efter besök i djurstallar. Specialkost - Du som har specialkost, ansöker om detta via skolans hemsida Mer information om allergier finns på: och hos skolsköterskan. Studiebidrag Regler för elevs frånvaro Utifrån Centrala studiemedelsnämnden regler har bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun beslutat att följande gäller: Du måste studera på heltid för att få studiehjälp (studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg). All frånvaro som du inte har anmält räknas som skolk. Skolan rapporterar till CSN om du skolkar mer än fyra timmar av studietiden på en månad eller om det sker vid upprepade tillfällen. Skolan rapporterar till CSN om du tar ledigt trots att du inte har fått ledigheten beviljad av skolan vid till exempel resor. Skolan rapporterar till CSN om du vid upprepad anmäld frånvaro inte kan lämna in ett läkarintyg om skolan skulle kräva det. Tänk på att även andra bidrag från Försäkringskassan såsom bostadsbidrag, underhåll och 11

12 flerbarnstillägg kan påverkas av att studiehjälp/medel dras in. Mer information finns att hämta på CSN:s hemsida När skolan rapporterat till CSN skickar de ett brev till vårdnadshavare eller till myndig elev och då finns det möjlighet att höra av sig inom 6 dagar. Därefter beslutar CSN om utbetalningarna av studiehjälp/medel ska ske eller inte. Om pengarna redan utbetalats kan de krävas tillbaka, återbetalningsskyldighet gäller. Studera på heltid och få studiehjälp Elever på gymnasieskolan får studiehjälp från CSN när de studerar på heltid. Studiehjälpen betalas ut till dig som är vårdnadshavare, när eleven inte är myndig och till myndiga elever. Studiehjälpen består av studiebidrag på 1050 kr i månaden. Eleven kan även söka extra tillägg och inackorderingstillägg för varje läsår, blanketter finns att få i skolans reception. Att studera på heltid innebär att eleven ägnar hela sin arbetstid till studier och kontinuerligt deltar i undervisningen. Det finns undantag då en elev efter utredning visar sig ha behov av en kortare arbetsdag, men ändå bedöms vara heltidsstuderande. Exempel på det kan vara funktionshinder och sjukdom. Läkarintyg Skolan kan be om att elever, som ofta anger att de är frånvarande på grund av sjukdom, visar läkarintyg. På läkarintyget ska det framgå om läkaren bedömer att eleven behöver vila i hemmet under en period, datum för perioden måste anges på läkarintyget. Eleven kan dock inte tvingas till detta. Om läkarintyg saknas behöver skolan inte godta elevens sjukanmälan. Att läkarintyg inte lämnas kan då få betydelse för bedömningen av om frånvaron är olovlig eller inte. Vad händer när skolan rapporterar till CSN? När skolan rapporterat att en elev skolkar ska CSN besluta om att dra in studiehjälpen eller inte. Först skickar CSN uppgifterna till dig som vårdnadshavare eller till eleven om han eller hon är myndig. Ni har möjlighet att kontakta CSN inom den tid som framgår i brevet från CSN. Om ni inte hör av er beslutar CSN att studiehjälpen ska dras in. Om ni svarar att uppgifterna inte stämmer kontaktar CSN skolan igen. Därefter beslutar CSN om studiehjälpen ska dras in eller inte. Återbetalning av studiehjälp CSN stoppar utbetalningen av studiehjälp så snart ett beslut har fattats. Om CSN:s utredning tar sådan tid att utbetalningen i slutet av månaden inte hinner stoppas, måste eleven betala tillbaka den studiehjälp som han/hon fått under CSN:s utredning. Om eleven börjar studera på heltid igen under terminen kan CSN låta bli återkravet och istället avstå från att betala ut motsvarande belopp. 12

13 Hur kan eleven få tillbaka studiehjälpen? Om eleven börjar studera på heltid under pågående läsår ska skolan rapportera detta till CSN som börjar betala ut studiehjälp igen. Det behövs inga nya ansökningar för att få tillbaka extra tillägget eller inackorderingstillägget under läsåret. När ett nytt läsår börjar får alla elever studiebidrag automatiskt. Mer information Om du vill ha mer information om: Skolans arbete vid skolk, kontakta din mentor. Bestämmelser om studiehjälp och CSN:s handläggning av studiehjälpsärenden se CSN:s webbplats eller ring Hur indragen studiehjälp påverkar rätten att få olika bidrag från Försäkringskassan; se / privatpersoner / eller ring Försäkringskassans servicetelefon Om skolans ansvar se Skolverkets webbplats 13

14 Ansökan om ledighet Blankett för ansökan om ledighet finns hos din mentor samt på skolans hemsida. Är du omyndig ska din ansökan även skrivas under av målsman. Mentor beviljar ledighet i högst två dagar per läsår. Vid längre ledighet ansöks detta hos rektor efter yttrande hos mentor. Sådana ledigheter beviljas med restriktivitet, se rutiner Om ingen lärare kommer till lektionen Klassen ska stanna kvar utanför klassrummet. Om inget besked kommit efter 5 minuter kontaktar någon av eleverna receptionen. Betyg Gymnasieskolan har en sexgradig kunskapsrelaterad betygsskala A till F. Läroböcker och skolmaterial Eleverna på skolan får sina läroböcker utan kostnad, oftast endast som lån. I början av höstterminen får Du av respektive ämneslärare reda på vilka böcker som ska återlämnas vid läsårets slut och vilka Du får behålla. Det kan hända att Du vid läsårets början får ut en bok som redan använts av någon annan. En dator till alla Från och med höstterminen 2011 får alla elever möjlighet att låna en bärbar dator under hela sin studietid vid KTC, se nyttjandeavtal. Busskort Frågor rörande busskort handläggs av Bildningsförvaltningens kansli. Lotta Öhrman tel Borttappat busskort ersätts inte av skolan/kommunen. Elevskåp För förvaring av läroböcker m.m. finns elevskåp. Till dessa får Du själv införskaffa ett av försäkringsbolagen godkänt hänglås, klass 1. Elevskåpen är ej att betrakta som privat utrymme varför rektorn har rätt att öppna skåp vid misstanke om brottslig verksamhet, brott mot ordningsföreskrifter, alkoholhaltiga drycker eller droger. Du svarar själv för att elevskåpet hålls snyggt och rent. Böcker, jackor och andra ägodelar skall förvaras i skåpen. Ingenting får finnas på eller vid sidan om skåpet. 14

15 När du lämnar skolan på eftermiddagen ska det vara rent på och runt skåpet, annars blir det omöjligt för städpersonalen att städa. Förvaring av värdeföremål Du bör vara försiktig, särskilt i omklädningsrummen. Förvara aldrig pengar eller värdeföremål eller din dator så att obehöriga kan komma åt dem. Datorn ska alltid tas med hem, den får inte lämnas på skolan under natten. Skolan tar inget ansvar för förkomna ägodelar. Upphittade föremål skall lämnas till vaktmästeriet! Samtliga elever måste tömma sina skåp sista veckan på vårterminen. Passerkort Elever får vid behov ett passerkort för tillträde till skolan och dess lokaler. Passerkortet är giltigt under hela studietiden. Kostnad avseende förkommet passerkort ersätts av eleven själv. Information Aktuell information läggs ut på skolans lärplattform Lärknuten. Webbsida Katrineholms Tekniska College har en webbplats där aktuell information läggs ut. Facebook Katrineholms Tekniska College har en facebooksida där information och bilder läggs ut katrineholmstekniskacollege Instagram Katrineholms Tekniska College har en instagramsida där bilder från olika aktiviteter läggs Säkerhetsanordningar Skadegörelse och sabotage på brandmaterial och andra säkerhetsanordningar är straffbart. Om sådan utrustning inte fungerar, kan det innebära stor fara för både Dig själv och andra. 15

16 Kameraövervakning Med anledning av upprepade stölder, skadegörelse och våldsbrott har skolan gjort en samlad bedömning och kommit fram till beslutet att från och med den 13 mars 2014 påbörja kameraövervakning på utsatta platser på skolan. Vad säger Datainspektionen om kameraövervakning? Text från Datainspektionens Kameraövervakning inomhus i skolor : För kameraövervakning på kvällar och helger, utanför ordinarie skoltid, är det enligt personuppgiftslagen i normala fall tillåtet att använda kameraövervakning. Upprepad skadegörelse, våldsbrott och stölder är rimliga motiv för att överväga kameraöver-vakning även dagtid. För att avgöra om det är lagligt eller inte måste skolan göra en samlad bedömning. Syftet med kameraövervakning Det inspelade bildmaterialet kommer endast att användas för att förhindra och utreda avsiktlig skadegörelse, våldsbrott eller stöld. Det främsta syftet med kameraöver-vakningen är att öka tryggheten och minska rädslan för att bli utsatt för brott. Skolan arbetar på olika sätt med att främja likabehandling. Kameraövervakning är ett av flera sätt att arbeta med att förebygga tryggheten på skolan. Begränsad övervakning Övervakningskamerorna är placerade så att de uppfyller sitt syfte, men inte registrerar mer än vad som behövs. Information om kameraövervakningen De platser på skolan som övervakas är: korridorer, serverrum och elev-skåp. Det kommer att finnas tydlig information på de platser där kameraövervakning sker. Elever, vårdnadshavare och skolpersonal kommer att få information via Lärknuten och muntligt vid till exempel föräldramöten, elevrådsmöten och arbetsplatsträffar. Inspelat material Ljudinspelning är inte möjlig, utan endast inspelning av bilder. Det inspelade materialet kommer att sparas så kort tid som möjligt, cirka två veckor. Materialet kommer endast att granskas vid de tillfällen när det finns misstankar om brott. Tillgång till inspelat material Det är endast skolans rektor och IT-samordnare som har tillgång till det inspelade materialet. Vid genomgång av inspelat material, kan övrig skolledning och berörd personal få begränsad tillgång. Polisen kan även begära att få ta del av det inspelade materialet. Förutsättningarna för kameraövervakningen Skolan utvärdera regelbundet om förutsättningarna för kameraövervakning har förändrats. Man kommer utvärdera om kameraövervakningen ger den önskade och mätbara effekt som man önskat i de aktuella utrymmena och om fortsatt övervakning är nödvändig. Frukost Finns att köpas i cafeterian på skolan mellan kl

17 Trafik Cyklar, mopeder, motorcyklar och bilar parkeras på särskilt anvisade platser. Rökning RÖKFÖRBUD råder enligt lag inom skolan och dess närområde. Samverkansorgan för elever Klassråd är den enskilda klassens forum för gemensamma angelägenheter. består av mentorer och klassens elever. utser representanter till elevråd, arbetsmiljögrupp. Elevråd KTE, Katrineholms Tekniska Elevråd är ett elevråd för KTC som består av elever från olika klasser på skolan. Elevrådet står under rektorn och fungerar som länken mellan elev, klassrum och rektorsrummet. Elever och lärare är välkomna till oss med frågor och synpunkter som rör skolan och dess ständiga förbättringar. Elevrådet startades upp i maj 2012 och har sedan dess haft kontinuerliga möten med rektorn och planerar framöver lärorika aktiviteter för skolans elever. Under terminerna har elevrådet som mål att bjuda in till elevmöten där elever tillsammans med oss kan diskutera skolans brister och vad som kan bli bättre. Mer information finns på skolans hemsida under menyn Elevinflytande. Elevkår På skolan finns en gemensam elevkår för KTC och Duveholmsgymnasiet. Kåren är en självständig organisation och har som syfte att ge alla elever en bättre skolgång. Det gör vi genom att följa våra fyra grundpelare. Vi är sedan fyra år tillbaka stolta medlemmar i Sveriges Elevråds Centralorganisation (www.sverigeselevrad.se), en paraplyorganisation för elevråd och elevkårer i Sverige. Kårstyrelsen har möte en gång i veckan och en gång i månaden samlas medlemmarna och styrelsen i matsalen för att äta frukost tillsammans, diskutera, planera och umgås. Medlemskapet är gratis och alla är välkomna att ansluta sig. Vill du bli medlem, veta mer eller bara hälsa på kontaktar du oss på alternativt söker du upp oss i elevkårens rum som du hittar till vänster innanför huvudingången. Där finns också vår postlåda. Våra fyra grundpelare: Social verksamhet vi ordnar allt från pannkaksätartävlingar och lekar till skolfester och mösspåtagning för studenterna. 17

18 Serviceverksamhet vill du ha hjälp när du ska köpa din studentmössa, eller skulle du vilja få rabatt i cafeterian eller på skolfester. Elevkårens Studentkommitté hjälper oss med detta Föreningsarbete det är fritt fram för alla elever att starta en förening, det kan t ex vara en fikaförening, fotbollsförening, mangaklubb eller om du har en egen idé. Föreningarna kan få ekonomiskt stöd och annan hjälp av styrelsen. Påverkansarbete vi driver frågor som ligger i medlemmarnas intresse. Det kan handla om vilka prioriteringar som skolan ska göra inom de områden där elever har möjlighet att påverka, hur ordningsregler ska formuleras eller vilka aktiviteter som ska anordnas. En gång i månaden träffar vi våra rektorer och diskuterar. Elevskyddsombud Elevskyddsombuden ingår i skolans arbetsmiljögrupp tillsammans med personalens skyddsombud och deltar i skyddsronder och arbetsmiljöarbetet på skolan. Varje år anordnar skolan en utbildning i arbetsmiljö för nyvalda elevskyddsombud. 18

19 Ordningsregler vid KTC Skolan är en arbetsplats där alla, både elever och personal, omfattas av arbetsmiljölagen. De allmänna regler, som gäller för arbetslivet, skall därför självfallet också tillämpas i skolan. Hit hör i första hand ett gemensamt ansvar för att arbetsklimatet är gott. Det ansvaret delar Du med alla oss andra här på skolan. Alla som har Katrineholms Tekniska College som arbetsplats medverkar till en positiv arbetsmiljö Detta förutsätter att vi alla: Respekterar varandra Aktivt motverkar alla former av kränkande behandling Passar tider Har mobiltelefonerna på ljudlöst eller avstängda under lektionstid Är aktsamma om lokaler, inventarier och utrustning Inte skräpar ner Respekterar att förtäring inte får förekomma i lektionssalarna Medverkar till en drogfri skola Respekterar att det är rökförbud inom skolan och dess närområde Dessa allmänna regler gäller självfallet också skolaktiviteter utanför skolan, t ex friluftsdagar, kulturevenemang, studiebesök, praktik och arbetsplatsförlagd utbildning. Utöver ovanstående ordningsregler får spel om pengar eller pengars värde inte förekomma på skolan. Vid överträdelse av skolans ordningsregler gäller nedanstående: Den som upprepat uppträder störande kan avvisas från lektionen Den som avsiktligt eller av vårdslöshet vållat skada på enskild eller allmän egendom blir ersättningsskyldig. Den som gör sig skyldig till brottslig handling (hot, våld, skadegörelse, spel om pengar, pengars värde etc.) polisanmäls och blir föremål för disciplinåtgärd enligt gällande lagstiftning. Den som i övrigt överträder skolans ordningsregler kan av rektor tilldelas skriftlig eller muntlig varning eller bli föremål för annan disciplinär åtgärd enligt skollagen 5 kap. 19

20 Åtgärder vid olämpligt uppträdande etc. I första hand är det läraren som tillrättavisar. Läraren kan visa ut elev från lektion. Olämpligt uppträdande kan också leda till att läraren tar kontakt med målsman. Upprepas det olämpliga uppträdandet kommer rektor att utreda händelsen. Med utgångspunkt i vad som framkommit vid utredning ska rektor försöka få eleven att bättra sig. Rektor får därvid tilldela eleven skriftlig varning. Är eleven omyndig ska vårdnadshavare snarast underrättas om åtgärd Om ingen bättring sker, trots varning och stödåtgärder från skolan, kan beslut fattas om antingen avstängning upp till två veckor eller förvisning från skolan upp till tre terminer. Alla former av kränkande behandling kommer att beivras. Skolan kan inte acceptera någon form av trakasserier vare sig det drabbar elev eller någon i personalen. På KTC finns ett trygghetsteam (se Skolans Trygghetsteam). Skolledningen måste omedelbart få kännedom om olämpligt uppträdande. Skolans Trygghetsteam Teamet arbetar enligt skolans likabehandlingsplan mot kränkande behandling. Det är viktigt att du som elev, eller ni som föräldrar, som vet eller misstänker någon form av kränkande behandling alltid kontaktar teamet. Kontaktperson Kurator Maria Karlsson Skolans handlingsplaner Samtliga handlingsplaner ses över och uppdateras varje år. Du hittar alltid den senaste versionen på skolans webbsida, Likabehandlingsplan Mot hot och våld Mot alkohol och narkotika Vid olycka och kris Vid olovlig frånvaro 20

21 Alkohol och droger Innehav och förtäring av alkohol och droger inom skolans område är förbjudet. Drog- och alkoholpåverkade elever avvisas från skolan, alkohol etc. beslagtas. På skolan finns en handlingsplan mot alkohol och droger för att upptäcka samt motverka alkohol- och drogmissbruk bland ungdomar. Olycksfallsförsäkring För skolelever gäller en av kommunen tecknad försäkring: Under lektioner Raster inom skolans område Under den direkta färden till och från skolan Under deltagande i det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) Under idrottsövningar Utflykter och studiebesök under ordinarie lästermin Under deltagande i av skolan anordnade kurser och skolresor. Skada anmäls till Länsförsäkringar, information om hur du går tillväga finns på skolans webbsida under rubriken Om skolan, via skolans reception eller av Bo Franzén. Anmälan om olycksfall/färdolycksfall eller tillbud görs till: Bo Franzén på telefon

22 Läsåret (Med reservation för ev. ändringar) Hösten augusti Läsårsstart åk 1 19 augusti Läsårsstart för åk 2 och 3 samt för 4-års programmen 6 oktober Lovdag oktober Höstlov (v.44) 18 december Sista skoldagen innan jullovet Våren januari Skolstart efter jullovet 25 januari Vårterminen startar 25 januari Lovdag februari Sportlov (v.8) 9 mars Lovdag 29 mars-1april Påsklov (v.13) 6 maj Lovdag 10 juni Vårterminen slutar för åk 2 och 3 samt för 4-års programmen 11 juni (lördag) Studentexamen 22

23 Utrymningsplan När utrymningsalarmet ljuder (upprepade korta signaler) ansvarar undervisande lärare för att lokalen utryms omgående, läraren lämnar lokalen sist, stäng dörren LÅS EJ! Möter du en kraftig rök eller öppen eld i korridoren utanför klassrummet, stäng dörren och stanna kvar i klassrummet. Tänk på att utrymningen gäller alla, även dem som finns på annan plats i skolan. OBS! Använd inte hissen, ta trapporna Välj lämpligaste väg ut ur skolan! Utrymningen ska ske så snabbt som möjligt. Är lokalen rökfylld kryp längs golvet, gå aldrig genom röken. Rädda dig själv och hjälp andra som är i fara Om du inte utsätter dig för risk kan du börja släcka elden. Utanför byggnaden uppsöker eleven snarast klassens återsamlingsplats. Undervisande lärare sänder undervisningsgruppen till respektive återsamlingsplats. Samtlig personal kontrollerar toaletter/uppehållsrum i anslutning till var han/hon befinner sig vi larm. Läraren går till återsamlingsplatsen för den klass, i vilken han är mentor. Där gör mentor en närvarokontroll och avlämnar rapport till personal i gul väst vid återsamlingsplatsen. OBS! Det är endast elever som har varit i skolan som ska rapporteras som saknade om de inte infunnit sig på återsamlingsplatsen. Elever som är sjukanmälda eller lediga ska inte rapporteras som saknade. Om mentorn inte finns i skolan går klassen till närmaste rapporteringsplats för närvarokontroll hos personal i gul väst. Undervisningsfri mentor som finns på skolan ska uppsöka den egna klassens återsamlingsplats. Övrig personal samlas på för dem angiven plats och sänder en representant till återsamlingsplatsen för närvarorapportering. 23

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2014/2015 Kulturama.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institution MUSIK... 3 Institution SCENKONST... 3 Institution BILD... 3 Administration... 4 Service...

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014 Utbildar för framtiden sedan 1868 INNEHÅLL 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID 2. FRÅNVARO OCH CSN 3. MENTORSKAP 4. PEDAGOGIK OCH TEKNIK 5. ELEVSTÖD 6. ATT STUDERA PÅ GYMNASIET

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

välkommen till Läsåret 2014-2015

välkommen till  Läsåret 2014-2015 välkommen till Läsåret 2014-2015 I det här häftet har vi samlat information som vi tror kan vara värdefull för elever, föräldrar och personal vid Orust Waldorfskola. Spara det gärna tillsammans med katalogen

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Karlstads kommun Mars 2012 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Karlstads kommun har gett PwC i uppdrag att granska barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola - en kort sammanfattning om att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola. För mer och utförlig information läs under respektive rubrik. Folkhögskolan

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter STÖDMATERIAL Unga med skyddade personuppgifter Unga med skyddade personuppgifter Om du har fler frågor om unga med skyddade personuppgifter är du välkommen att kontakta Skolverket. I vissa fall kan vi

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero Juridisk vägledning Reviderad december 2014 Mer om Trygghet och studiero Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero Rektorn och lärarna

Läs mer

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar)

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar) ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN Studeranderätt 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen (under Folkhögskola/kurser och utbildningar) På vår hemsida

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer