Information Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information Läsåret 2013-2014"

Transkript

1 Information Läsåret

2 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Skolpsykolog... 6 Specialpedagoger... 6 Bibliotek... 6 Vaktmästeriet... 7 Cafeteria och matsal... 7 Studie och yrkesvägledare... 7 Duveholmsgymnasiesärskola... 8 Rektor Catharina Lundqvist Mentorskap... 9 Individuella studieplaner... 9 Närvaroplikt - Sjukdom - Lov... 9 Frånvaro - Studiehjälp... 9 Om skolk i gymnasieskolan Till föräldrar... 9 Olovlig frånvaro Vilka vårdnadshavare får information om frånvaron? Om du blir sjuk Studiebidrag Regler för elevs frånvaro Studera på heltid och få studiehjälp Läkarintyg Vad händer när skolan rapporterar till CSN? Återbetalning av studiehjälp Hur kan eleven få tillbaka studiehjälpen? Allmän information Ansökan om ledighet Om ingen lärare kommer till lektionen Betyg Läroböcker och skolmaterial En dator till alla Busskort Elevskåp

3 Förvaring av värdeföremål Passerkort Information Säkerhetsanordningar Frukost Trafik Rökning Samverkansorgan Klassråd Elevkår Elevkonferens Elevskyddsombud Ordningsregler vid Duveholmsgymnasiet Åtgärder vid olämpligt uppträdande etc Skolans Trygghetsteam Skolans handlingsplaner Alkohol och droger Olycksfallsförsäkring Läsåret Utrymningsplan

4 Allmän information Katrineholms Kommun Duveholmsgymnasiet Besöksadress: Västgötagatan 31, Katrineholm Fakturaadress: Box 472, Katrineholm Telefon , växel Fax E-post till skolan: E-post till enskild personal: Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar: Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Estetiska programmet (ES) Introduktionsprogrammen (IM) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Kontaktuppgifter till enskilda personer hittar du på skolans webbplats under fliken Kontakt. Rektorer Anne-Maj Kihlstrand Mikael Örning Rektorerna har gemensamt ansvar för den övergripande verksamheten. Receptionens öppettider Receptionen är öppen för besök måndag-fredag kl Besökande ska anmäla sig i receptionen. Övrig tid hänvisas till expeditionen. 4

5 Expeditionen Expeditionen är öppen måndag-fredag kl Lunch kl Ylva Dagnell Administratör Fakturering Matersättning Anne Johansson Administrativ samordnare Tjänstgöringsrapporter Personalfrågor Stipendier Nationella prov Annica Larsson Administratör Fakturering Elevregistrering Duveholm Datorinlogg för elever Nationella prov Anmälan till prövning Annika Linder Administratör Busskort Posthantering Webbredaktör Passerkort och nycklar Stipendier Elevregistrering KTC Interninformation Jenny Perry Planeringssamordnare/Schemaläggare Schema Alexander Luketa IT-samordnare 5

6 Elevhälsoteam Elevhälsan består av kuratorer, skolsköterskor, skolläkare, psykolog samt specialpedagoger som arbetar förebyggande med att ge stöd och handledning till lärare, elever och föräldrar. Kurator Charlotte Järnvall Skolsköterska Gunlög Haag må-fr kl Skolläkare Tanja Kats Besök bokas via skolsköterskan Skolpsykolog Anette Ankarcrona Specialpedagoger Maj-Lis Ernberg Mona Hultström Kristina Nyström Bibliotek Biblioteket är en lugn och tyst arbetsplats där det är viktigt att vi ger varandra studiero. När du lånar böcker på biblioteket ansvara du för att de återlämnas i rätt tid. Behåll alltid kvittot som du får när du lånar. På kvittot står datum för återlämning. Lånetiden är normalt 6 veckor. Om boken inte återlämnas i tid kommer du först att få två påminnelser. Om boken trots detta inte återlämnas skickar vi en räkning på boken. Om du är under 18 år skickas räkningen till målsman. Om du vill får du gärna lämna ditt mobiltelefonnummer och e-postadress till oss. Då kan vi enklare och snabbare kommunicera med varandra. Kom gärna in på biblioteket om du har frågor eller funderingar. Vi finns här för att på bästa möjliga sätt hjälpa dig att ha tillgång till material under din studietid! Biblioteket är öppet: Måndag fredag kl.8-16 med lunchstängt kl Bibliotekarie: Anna-Karin Sjökvist För vidare information se under Om skolan på vår hemsida 6

7 Vaktmästeriet Teknik- och Driftssamordnare Bo Franzén Vaktmästare Anders Bäck, Bertil Annfält Cafeteria och matsal Cafeterian Marina Olsson Köket Kökschef Eva Persson Studie och yrkesvägledare Om du har frågor om program och inriktningar på Duveholmsgymnasiet, eller vill få rådgivning inför kommande studie- och yrkesliv är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare. Anita Bärlin, BA, BF, ES, IM, SA

8 Duveholmsgymnasiesärskola Omfattar individuella program med yrkesträning och verksamhetsträning och specialutformade program. Gymnasiesärskolan omfattar följande specialutformade program: Administration, handel och varuhantering Estetiska verksamheter Fastighet, anläggning och byggnation Individuella programmen Rektor Catharina Lundqvist Praktiksamordnare Suzanne Bengtsdotter , Arbetsplatsbiträde Jessica Adolfsson Mer information hittar du på 8

9 Mentorskap Alla elever ska ha en mentor. Som mentorer utses lärare för grupper på ca 15 elever. Syftet är att varje elev ska få en person som engagerar sig i den enskilda elevens studiesituation. Eleven ska med sin mentor kunna resonera om sina mål och studier och få ett individuellt stöd och vägledning. Mentorerna skall informera, stödja och handleda vid olika val, leda klassråd, hålla kontakt med föräldrar samt följa upp närvaro, elevens arbete och utveckling. Mentorerna genomför regelbundet individuella utvecklingssamtal med sina elever minst två gånger per läsår och medverkar vid upprättandet av individuella studieplaner och åtgärdsprogram. Individuella studieplaner Individuella studieplaner skall upprättas för varje enskild studerande. Om förändringar sker i den individuella studieplanen sker en dialog mellan den studerande och skolan. Här har mentorerna ett speciellt ansvar. I det fall den studerande är omyndig, skall även vårdnadshavare vara delaktig i upprättandet. Den individuella studieplanen skall fortlöpande följas upp och vid behov revideras. Närvaroplikt - Sjukdom - Lov Gymnasieskolan är en frivillig skolform men detta innebär inte att närvaron är frivillig. Då man accepterat sin plats i utbildningen har man också accepterat att följa skolans regler. Eleven är skyldig att närvara på alla lektioner och andra påbjudna aktiviteter under skoldagen (kl ). Frånvaro - Studiehjälp Studiestöd handhas av Centrala studiestödsnämnden (CSN). För att kunna beviljas studiehjälp för heltidsstudier i gymnasieskolan måste man i princip delta i all obligatorisk undervisning. Om en elev till exempel har omfattande oanmäld frånvaro, så är det skolans skyldighet att rapportera till CSN att eleven inte är heltidsstuderande. Innan rapportering till CSN skall skolan överväga om det finns omständigheter kring eleven som orsakar problem med närvaron. Skolan är även skyldig att pröva olika åtgärder för att åstadkomma tillräcklig närvaro. Det är CSN som beslutar om att stoppa vidare utbetalning av studiehjälp utifrån det underlag som skolan lämnar. Om skolk i gymnasieskolan Till föräldrar Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig men har man börjat som elev i gymnasieskolan måste man delta i undervisningen. Det kravet finns för att eleven ska kunna nå målen för utbildningen. Det är också en förutsättning för att läraren ska kunna göra en riktig och rättvis bedömning av elevens kunskaper. 9

10 Elever som studerar på heltid har rätt till studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Skolan är därför skyldig att rapportera till CSN när en elev inte studerar på heltid. Skolans rapport kan leda till att CSN drar in studiehjälpen. CSN informerar Försäkringskassan när en elev inte längre får studiehjälp. Då eleven är myndig påverkas familjens rätt till förlängt underhållsstöd, bostadsbidrag och flerbarnstillägg. Enligt skollagen (Lpf 3,15 kap) ska lärarna samverka med hemmen och informera om elevernas skolsituation och kunskapsutveckling. En del av skolans ansvar är att informera vårdnadshavarna om elevernas skolsituation och därmed även elevens frånvaro. Olovlig frånvaro All frånvaro som inte är anmäld sjukfrånvaro, beviljad ledighet eller annan verksamhet som är kopplad till skolan är olovlig frånvaro. Skolan ska anteckna elevens frånvaro, informera vårdnadshavare till omyndiga elever om frånvaron, vidta åtgärder för att komma tillrätta med problemen som leder till olovlig frånvaro och dokumentera detta. Vilka vårdnadshavare får information om frånvaron? Skolan ska informera dig som förälder om elevens skolsituation och frånvaro. Dessutom ska skolan berätta vad som händer om eleven skolkat. Om eleven är myndig kan inte skolan på eget initiativ kontakta dig utan elevens samtycke. Uppgifterna om att eleven varit frånvarande är som regel offentliga, du kan därför själv kontakta skolan för att få reda på frånvaron. Som vårdnadshavare kan du logga in i lärplattformen Lärknuten. Om du blir sjuk Frånvaroanmälan Kommunen inför ett nytt frånvarosystem som är kopplat till skolans lärplattform Lärknuten. Det kommer att finnas möjlighet att ringa till en telefontjänst och frånvaroanmäla eleven men den funktionen är inte färdig. Vi kommer att lägga ut information på skolans hemsida, Facebook och i Lärknuten när den är påkopplad. Vårdnadshavare loggar in med bankid/e-legitimation på och anmäler frånvaro direkt i Lärknuten på elevens schema. När man loggar in finns information på startsidan, hur man anmäler frånvaro för sitt barn. Vårdnadshavare som ännu inte har bankid/e-legitimation gör frånvaroanmälan till elevens mentor via telefon eller e-post. Kontaktuppgifter hittar du på skolans hemsida under rubriken Kontakt Arbetslag. Det finns även möjlighet för eleven att anmäla sjukfrånvaro i Lärknuten. Observera att frånvaroanmälan måste ske före klockan 12 för att den ska gälla dagens datum. Vid sjukdom längre än 7 dagar ska eleven lämna läkarintyg. Om du blir sjuk under skoldagen och måste gå hem skall du söka upp din mentor eller annan lärare och meddela detta. Vilrum finns utanför skolsköterskeexpeditionerna. 10

11 Allergier I skolan ska allergiutlösande och luftvägsirriterande ämnen hållas på så låg nivå som möjligt. Omgivningen, vuxna och andra elever, kan tänka på några saker: Starka dofter från parfym, rakvatten, schampo, hårspray, rengörings- och tvättmedel, blommor och andra växter bör undvikas. Röklukt sätter sig i hår och kläder och kan ge irritation. Pälsdjur, undvik att gå till skolan i kläder som varit i kontakt med djur. Klappa inte djur precis före skolgång. Duscha och tvätta håret efter besök i djurstallar. Specialkost - Du som har specialkost, ansöker om detta via skolans hemsida Mer information om allergier finns på: och hos skolsköterskan. Studiebidrag Regler för elevs frånvaro Utifrån Centrala studiemedelsnämnden regler har bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun beslutat att följande gäller: För att erhålla studiehjälp/medel (studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg) krävs studier på heltid. All inte anmäld frånvaro räknas som skolk. Skolan rapporterar till CSN om du skolkar mer än 10 % av studietiden på en månad eller om det sker vid upprepade tillfällen. Skolan rapporterar även till CSN den ledighet som du inte fått godkänd av skolan vid t.ex. resor. Vid upprepad anmäld frånvaro kan skolan kräva att du lämnar ett läkarintyg. Om du inte lämnar det bedöms frånvaron som inte anmäld och skolan rapporterar till CSN. När skolan rapporterat till CSN skickar de ett brev till vårdnadshavare eller till myndig elev och då finns det möjlighet att höra av sig inom 6 dagar. Därefter beslutar CSN om utbetalningarna av studiehjälp/medel ska ske eller inte. Om pengarna redan utbetalats kan de krävas tillbaka, återbetalningsskyldighet gäller. Tänk på att även andra bidrag från Försäkringskassan såsom bostadsbidrag, underhåll och flerbarnstillägg kan påverkas av att studiehjälp/medel dras in. Mera information finns att hämta på CSN:s hemsida. Studera på heltid och få studiehjälp Elever på gymnasieskolan får studiehjälp från CSN när de studerar på heltid. Studiehjälpen betalas ut till dig som är vårdnadshavare, när eleven inte är myndig och till myndiga elever. 11

12 Studiehjälpen består av studiebidrag på 1050 kr i månaden. Eleven kan även söka extra tillägg och inackorderingstillägg för varje läsår, blanketter finns att få i skolans reception. Att studera på heltid innebär att eleven ägnar hela sin arbetstid till studier och kontinuerligt deltar i undervisningen. Det finns undantag då en elev efter utredning visar sig ha behov av en kortare arbetsdag, men ändå bedöms vara heltidsstuderande. Exempel på det kan vara funktionshinder och sjukdom. Läkarintyg Skolan kan be om att elever, som ofta anger att de är frånvarande på grund av sjukdom, visar läkarintyg. På läkarintyget ska det framgå om läkaren bedömer att eleven behöver vila i hemmet under en period, datum för perioden måste anges på läkarintyget. Eleven kan dock inte tvingas till detta. Om läkarintyg saknas behöver skolan inte godta elevens sjukanmälan. Att läkarintyg inte lämnas kan då få betydelse för bedömningen av om frånvaron är olovlig eller inte. Vad händer när skolan rapporterar till CSN? När skolan rapporterat att en elev skolkar ska CSN besluta om att dra in studiehjälpen eller inte. Först skickar CSN uppgifterna till dig som vårdnads-havare eller till eleven om han eller hon är myndig. Ni får då 14 dagar på er att reagera på uppgifterna. Om ni inte hör av er beslutar CSN att studiehjälpen ska dras in. Om ni svarar att uppgifterna inte stämmer kontaktar CSN skolan igen. Därefter beslutar CSN om studiehjälpen ska dras in eller inte. Återbetalning av studiehjälp CSN stoppar utbetalningen av studiehjälp så snart ett beslut har fattats. Om CSN:s utredning tar sådan tid att utbetalningen i slutet av månaden inte hinner stoppas, måste eleven betala tillbaka den studiehjälp som han/hon fått under CSN:s utredning. Om eleven börjar studera på heltid igen under terminen kan CSN låta bli återkravet och istället avstå från att betala ut motsvarande belopp. Hur kan eleven få tillbaka studiehjälpen? Om eleven börjar studera på heltid under pågående läsår ska skolan rapportera detta till CSN som börjar betala ut studiehjälp igen. Det behövs inga nya ansökningar för att få tillbaka extra tillägget eller inackorderingstillägget under läsåret. När ett nytt läsår börjar får alla elever studiebidrag automatiskt. Mer information Om du vill ha mer information om: Skolans arbete vid skolk, kontakta din mentor. Bestämmelser om studiehjälp och CSN:s handläggning av studiehjälpsärenden; se CSN:s webbplats eller ring Hur indragen studiehjälp påverkar rätten att få olika bidrag från Försäkringskassan; se / privatpersoner / eller ring Försäkringskassans servicetelefon Om skolans ansvar se Skolverkets webbplats / 12

13 Allmän information Ansökan om ledighet Blankett för ansökan om ledighet finns hos din mentor samt på skolans hemsida. Är du omyndig ska din ansökan även skrivas under av målsman. Mentor beviljar ledighet i högst två dagar per läsår. Vid längre ledighet ansöks detta hos rektor efter yttrande hos mentor. Sådana ledigheter beviljas med restriktivitet, se rutiner Om ingen lärare kommer till lektionen Klassen ska stanna kvar utanför klassrummet. Om inget besked kommit efter 5 minuter kontaktar någon av eleverna receptionen. Betyg Gymnasieskolan har en femgradig kunskapsrelaterad betygsskala A till E. Läroböcker och skolmaterial Eleverna på skolan får sina läroböcker utan kostnad, oftast endast som lån. I början av höstterminen får Du av respektive ämneslärare reda på vilka böcker som ska återlämnas vid läsårets slut och vilka Du får behålla. Det kan hända att Du vid läsårets början får ut en bok som redan använts av någon annan. En dator till alla Från och med höstterminen 2011 får alla elever möjlighet att låna en bärbar dator under hela sin studietid vid Duveholmsgymnasiet/Katrineholms Tekniska College. Busskort Frågor rörande busskort handläggs av Bildningsförvaltningens kansli. Louise Larsson tel Förkommet busskort ersätts inte av skolan/kommunen. Elevskåp För förvaring av läroböcker m.m. finns elevskåp. Till dessa får Du själv införskaffa ett av försäkringsbolagen godkänt hänglås. Elevskåpen är ej att betrakta som privat utrymme varför rektorn har rätt att öppna skåp vid misstanke om brottslig verksamhet, brott mot ordnings-föreskrifter, alkoholhaltiga drycker eller droger. Du svarar själv för att elevskåpet hålls snyggt och rent. Böcker, jackor och andra ägodelar skall förvaras i skåpen. Ingenting får finnas på eller vid sidan om skåpet. När du lämnar skolan på eftermiddagen skall det vara rent på och runt skåpet, annars blir det omöjligt för städpersonalen att städa. 13

14 Förvaring av värdeföremål Du bör vara försiktig, särskilt i omklädningsrummen. Förvara aldrig pengar eller värdeföremål eller din dator så att obehöriga kan komma åt dem. Datorn ska alltid tas med hem, får inte lämnas på skolan under natten. Skolan tar inget ansvar för förekomna ägodelar. Upphittade föremål skall lämnas till vaktmästeriet! Samtliga elever måste tömma sina skåp sista veckan på vårterminen. Passerkort Elever får vid behov ett passerkort för tillträde till skolan och dess lokaler. Passerkortet är giltigt under hela studietiden. Kostnad avseende förkommet passerkort ersätts av eleven själv. Information Aktuell information läggs ut på skolans lärplattform Lärknuten. Webbsida Duveholmsgymnasiet har en webbplats där aktuell information läggs ut. Facebook Katrineholms Tekniska College har en facebooksida där information och bilder läggs ut Duveholmsgymnasiet Säkerhetsanordningar Skadegörelse och sabotage på brandmaterial och andra säkerhetsanordningar är straffbart. Om sådan utrustning inte fungerar, kan det innebära stor fara för både Dig själv och andra. Frukost Finns att köpas i cafeterian på Duveholmsgymnasiet mellan kl Trafik Cyklar, mopeder, motorcyklar och bilar parkeras på särskilt anvisade platser. Rökning RÖKFÖRBUD råder enligt lag inom skolan och dess närområde. OBS!!!! Rökning får endast ske utanför den gulmålade linjen. 14

15 Samverkansorgan Klassråd är den enskilda klassens forum för gemensamma angelägenheter. består av mentorer och klassens elever. utser representanter till elevråd, skolkonferens, arbetsmiljögrupp samt ordningsmän. diskuterar även frågor som bör behandlas i skolkonferensen och elevrådet samt fördelningen av skriftliga prov och redovisningar. Elevkår Duveholmsgymnasiets elevråd ombildades vid årsmötet 2011 till en elevkår. Kåren är en självständig organisation och har som syfte att ge alla elever en bättre skolgång. Det gör vi genom att följa våra fyra grundpelare. Vi är sedan fyra år tillbaka stolta medlemmar i Sveriges Elevråds Centralorganisation (www.sverigeselevrad.se), en paraplyorganisation för elevråd och elevkårer i Sverige. Kårstyrelsen har möte en gång i veckan och en gång i månaden samlas medlemmarna och styrelsen i matsalen för att äta frukost tillsammans, diskutera, planera och umgås. Medlemskapet är gratis och alla är välkomna att ansluta sig. Vill du bli medlem, veta mer eller bara hälsa på kontaktar du oss på alternativt söker du upp oss i elevkårens rum som du hittar till vänster innanför huvudingången. Där finns också vår postlåda. Våra fyra grundpelare: Social verksamhet vi ordnar allt från pannkaksätartävlingar och lekar till skolfester och mösspåtagning för studenterna. Serviceverksamhet vill du ha hjälp när du ska köpa din studentmössa, eller skulle du vilja få rabatt i cafeterian eller på skolfester. Elevkårens Studentkommitté hjälper oss med detta Föreningsarbete det är fritt fram för alla elever att starta en förening, det kan t ex vara en fikaförening, fotbollsförening, mangaklubb eller om du har en egen idé. Föreningarna kan få ekonomiskt stöd och annan hjälp av styrelsen. Påverkansarbete vi driver frågor som ligger i medlemmarnas intresse. Det kan handla om vilka prioriteringar som skolan ska göra inom de områden där elever har möjlighet att påverka, hur ordningsregler ska formuleras eller vilka aktiviteter som ska anordnas. En gång i månaden träffar vi våra rektorer och diskuterar. Elevkonferens Frågor som rör enskilda elever kan tas upp till behandling på en elevvårdskonferens. Rektor är sammankallande. Elevskyddsombud Elevskyddsombuden ingår i skolans arbetsmiljögrupp tillsammans med personalens skyddsombud och deltar i skyddsronder och arbetsmiljöarbetet på skolan. Varje år anordnar skolan en utbildning i arbetsmiljö för nyvalda elevskyddsombud. 15

16 Ordningsregler vid Duveholmsgymnasiet Skolan är en arbetsplats där alla, både elever och personal, omfattas av arbetsmiljölagen. De allmänna regler, som gäller för arbetslivet, skall därför självfallet också tillämpas i skolan. Hit hör i första hand ett gemensamt ansvar för att arbetsklimatet är gott. Det ansvaret delar Du med alla oss andra här på skolan. Alla som har Duveholmsgymnasiet som arbetsplats skall respektera varandra. Vi skall medverka till en positiv arbetsmiljö Detta förutsätter att vi alla: Respekterar varandra Aktivt motverka alla former av kränkande behandling Passar tider Har mobiltelefonerna på ljudlöst eller avstängda under lektionstid Är aktsamma om lokaler, inventarier och utrustning Inte skräpar ner Respekterar att förtäring inte får förekomma i lektionssalarna Medverkar till en drogfri skola Respekterar att rökning endast får ske utanför markerade linjer Dessa allmänna regler gäller självfallet också skolaktiviteter utanför skolan, t ex friluftsdagar, kulturevenemang, studiebesök, praktik och arbetsplatsförlagd utbildning. Utöver ovanstående ordningsregler får spel om pengar eller pengars värde inte förekomma på skolan. Vid överträdelse av skolans ordningsregler gäller nedanstående: Den som upprepat uppträder störande kan avvisas från lektionen Den som avsiktligt eller av vårdslöshet vållat skada på enskild eller allmän egendom blir ersättningsskyldig. Den som gör sig skyldig till brottslig handling (hot, våld, skadegörelse, spel om pengar, pengars värde, etc.) polisanmäls och blir föremål för disciplinåtgärd enligt gällande lagstiftning. Den som i övrigt överträder skolans ordningsregler kan av rektor tilldelas skriftlig eller muntlig varning eller bli föremål för annan disciplinär åtgärd enligt skollagen 5 kap. 16

17 Åtgärder vid olämpligt uppträdande etc I första hand är det läraren som tillrättavisar. Läraren kan visa ut elev från lektion. Olämpligt uppträdande kan också leda till att läraren tar kontakt med målsman. Upprepas det olämpliga uppträdandet kommer rektor att utreda händelsen. Med ledning av vad som framkommit vid utredning ska rektor försöka få eleven att bättra sig. Rektor får därvid tilldela eleven skriftlig varning. Är eleven omyndig ska vårdnadshavare snarast underrättas om åtgärd Om ingen bättring sker, trots varning och stödåtgärder från skolan, kan beslut fattas om antingen avstängning upp till två veckor eller förvisning från skolan upp till tre terminer. Alla former av kränkande behandling kommer att beivras. Skolan kan inte acceptera någon form av trakasserier vare sig det drabbar elev eller någon i personalen. På Duveholmsgymnasiet/Katrineholms Tekniska College, KTC finns ett trygghetsteam (se Skolans Trygghetsteam). Skolledningen måste omedelbart få kännedom om olämpligt uppträdande. Skolans Trygghetsteam Teamet arbetar enligt skolans likabehandlingsplan mot kränkande behandling. Det är viktigt att du som elev, eller ni som föräldrar, som vet eller misstänker någon form av kränkande behandling alltid kontaktar teamet. Kontaktperson: Kurator Charlotte Järnvall Program: ES, BA, BF, GY-sär Kurator Maria Karlsson (fr.o.m 31/10) Program: IM 17

18 Skolans handlingsplaner Likabehandlingsplan Mot hot och våld Mot alkohol och narkotika Vid olycka och kris Vid olovlig frånvaro Alkohol och droger Innehav och förtäring av alkohol och droger inom skolans område är förbjudet. Drog- och alkoholpåverkade elever avvisas från skolan, alkohol etc. beslagtas. På skolan finns en handlingsplan mot alkohol och droger för att upptäcka samt motverka alkohol- och drogmissbruk bland ungdomar. Olycksfallsförsäkring För skolelever gäller en av kommunen tecknad försäkring: Under lektioner Raster inom skolans område Under den direkta färden till och från skolan Under deltagande i det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) Under idrottsövningar Utflykter och studiebesök under ordinarie lästermin Under deltagande i av skolan anordnade kurser och skolresor. Skadan anmäls till Folksam, information om hur du går tillväga finns på skolans webbsida under rubriken Om skolan, via skolans reception eller av Bo Franzén, Anmälan om olycksfall/färdolycksfall eller tillbud görs till Bo Franzén på telefon

19 Läsåret (Med reservation för ev. ändringar) Hösten augusti Läsårsstart åk 1 21 augusti Läsårsstart för åk 2 och 3 samt för Gymnasiesärskolan 16 september Lov 9 oktober Lov 28 okt 1 nov Höstlov (v 44) 20 december Sista skoldag innan jullovet Våren januari Skolstart efter jullovet 17 januari Lov (Vårterminen startar) februari Sportlov (v.8) 12 mars Lov april Påsklov (v.16) 2 maj Lov 30 maj Lov 13 juni Vårterminen slutar för åk 1 och 2 samt för Gymnasiesärskolan 14 juni (lördag) Studentexamen 19

20 Utrymningsplan När utrymningsalarmet ljuder (upprepade korta signaler) ansvarar undervisande lärare för att lokalen utryms omgående, läraren lämnar lokalen sist, stäng dörren LÅS EJ! Möter du en kraftig rök eller öppen eld i korridoren utanför klassrummet, stäng dörren och stanna kvar i klassrummet. Tänk på att utrymningen gäller alla, även dem som finns på annan plats i skolan. OBS! Använd inte hissen, ta trapporna Välj lämpligaste väg ut ur skolan! Utrymningen ska ske så snabbt som möjligt. Är lokalen rökfylld kryp längs golvet, gå aldrig genom röken. Rädda dig själv och hjälp andra som är i fara Om du inte utsätter dig för risk kan du börja släcka elden. Utanför byggnaden uppsöker eleven snarast klassens återsamlingsplats. Undervisande lärare sänder undervisningsgruppen till respektive återsamlingsplats. Samtlig personal kontrollerar toaletter/uppehållsrum i anslutning till var han/hon befinner sig vi larm. Läraren går till återsamlingsplatsen för den klass, i vilken han är mentor. Där gör mentor en närvarokontroll och avlämnar rapport till personal i gul väst vid återsamlingsplatsen. OBS! Det är endast elever som har varit i skolan som ska rapporteras som saknade om de inte infunnit sig på återsamlingsplatsen. Elever som är sjukanmälda eller lediga ska inte rapporteras som saknade. Om mentorn inte finns i skolan går klassen till närmaste rapporteringsplats för närvarokontroll hos personal i gul väst. Undervisningsfri mentor som finns på skolan ska uppsöka den egna klassens återsamlingsplats. Övrig personal samlas på för dem angiven plats och sänder en representant till återsamlingsplatsen för närvarorapportering. 20

21 OBS! Stanna på återsamlingsplatsen tills signal för faran är över ljuder. Gå framför allt inte in i skolan. Utbildade brandmän ansvarar för räddning och rökdykning. Återsamlingsplatserna är grupperade i fyra områden enligt nedan: Återsamlingsområde A B C D NA TE Expeditionspersonal Övrig personal BF SA IM BA ES Gymnasiesärskolan FT EE IN Rapportering sker enligt följande: Mentorer vid återsamlingsområde A går till rapporteringsområde 1 Mentorer vid återsamlingsområde B går till rapporteringsområde 4 Mentorer vid återsamlingsområde C går till rapporteringsområde 2 Mentorer vid återsamlingsområde D går till rapporteringsområde 3 Det är mentors ansvar att vid terminens början se till att alla elever i klassen får information om var återsamlingsplatsen är belägen. Vid saknade elever kontrolleras schemafil vid varje rapporteringsområde och frånvaron undersöks med tidigare undervisande lärare. 21

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Nyckeln till framtiden!

Nyckeln till framtiden! Nyckeln till framtiden! Elevhandboken 2014-2015 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Läsåret 2014-2015 3 Adress och telefon 4 Kommunledning 4 Skolledning 4 Administration 4 Studie-och yrkesvägledning

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts.

PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016. Karro där kultur och vetenskap möts. PILT-GUIDEN LÄSÅRET 2015 2016 Karro där kultur och vetenskap möts. Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Välkommen till Karolinska gymnasiet!

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

2014/2015. Välkommen till

2014/2015. Välkommen till 2014/2015 Välkommen till 1 REKTORSENHETER Gymnasiechef Maria Melander, e-post: maria.melander@halmstad.se Rektorsenhet 1: Kjell Eklund, e-post: kjell.eklund@halmstad.se Estetiska programmet - ES, film/foto/konst/musik

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2015/2016

Elevinformation, läsåret 2015/2016 Elevinformation, läsåret 2015/2016 Affischering/Anslag Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får sitta högst två veckor.

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Elevinformation, läsåret 2014/2015

Elevinformation, läsåret 2014/2015 Elevinformation, läsåret 2014/2015 AFFISCHERING/ ANSLAG APL BETYG/ BEHÖRIGHET Tillstånd för affischering och anslag ges på expeditionen. På varje anslag anges ansvarig och uppsättningsdatum. Anslagen får

Läs mer

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö

SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö SANNARPSGYMNASIET SANNARPSGYMNASIET FRÅN A-Ö Adressändring/byte av telefon nr. Om du flyttar eller byter telefonnummer så ska du meddela det till expeditionen och till din mentor. Affischering Affischer,

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S PERSONAL 2015/2016 Innehåll Välkommen!... 3 Viktiga kontakter... 4 Skolledning... 4 Administratörer... 4 Antagningskansli... 4 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger...

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2011-12 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2014/2015 Kulturama.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institution MUSIK... 3 Institution SCENKONST... 3 Institution BILD... 3 Administration... 4 Service...

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer