A K S N E V S K S R O N I M O U S

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A K S N E V S K S R O N I M O U S"

Transkript

1 LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE

2 Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 4 Anslutning till ett TV-distributionssystem (kabel-tv osv.) från tuner:... 6 Miljöinformation... 7 Innehåll i förpackning... 7 Titta på TV... 8 TV:ns kontrollknappar och drift... 8 Standbymeddelanden... 8 Sätt in batterierna i fjärrkontrollen... 8 Anslut ström... 8 Antenn / kabelingång... 9 Underrättelse... 9 Specifikationer... 9 Fjärrkontrollen Text-TV Digital Text-TV (för sändningar i Storbritannien) Överblick av anslutningarna...11 Sätta på/stänga av För att sätta på TV:n Att ändra TV:n till viloläge (standby) För att stänga av TV:n Förstagångsinstallation Antenninstallation Kabelinstallation Uppspelning via USB-ingång Spela in ett program Time shift-inspelning Direktinspelning Titta på inspelade program Inspelningskonfiguration Snabbmeny TV Menyegenskaper och funktioner Ljudmenyinnehåll Installera och ställ in menyinnehåll på nytt Allmänn TV-drift Använda kanallistan Konfigurera föräldralås Elektronisk programguide (EPG) Programalternativ Sökning av programuppdateringar via användargränssnitt AM-sökning och uppgraderingsläge Felsökning och tips TV:n startar inte Dålig bild Ingen bild Inget ljud Fjärrkontrollen svarar inte Indatakällor kan inte väljas Inspelning ej tillgänglig USB-enheten är för långsam PC ingångens typiska visningslägen Filformat som stöds för USB-läge Signalkompatibilitet för AV och HDMI Dimensionsritningar Avyttring efter uttjänthet Installation av ställningen Montera ner hållaren Skruvmått på väggfästet Svenska - 1 -

3 SPECIALNOTERINGA FÖR BRITTISKA ANVÄNDARE Strömkabeln för den här produkten är försedd med en ej utbytbar (gjuten) kontakt som innehåller en 5A-säkring. Om säkringen skulle behöva bytas ut måste en BSI- eller ASTA-godkänd BS 1362-säkring, märkt eller ASTA-godkänd BS 1362-säkring, märkt eller med samma klassning som ovan, vilket också anges på kontaktens isättssida. Sätt alltid tillbaka säkringsskyddet efter att du har bytt säkring. Använd aldrig kontakten utan säkringsskyddet. I den osannolika händelse att eluttaget i ditt hem inte är kompatibelt med den tillhandahållna kontakten skär du loss kontakten och sätter dit en lämplig sådan. VARNING: Säkringen från den avskurna kontakten ska tas ur och kontakten ska omedelbart förstöras och avyttras på lämligt sätt. Den avskurna kontakten får inte under några omständigheter sättas in någon annan stans i ett 5A-uttag eftersom det kan ge allvarlig elschock. Flj instruktionerna nedan för att sätta fast en lämplig kontakt på strömkabeln: VIKTIGT: Kablarna i strömkabeln är färgade enligt följande kod: Blå: Neutral Brun: Strömförande Då färgerna på kablarna i produktens strömkabel kanske inte överensstämmer med de färgade markeringarna som identifierar polerna i kontakten, gör följande: Den blå sladden måste anslutas till polen märkt med bokstaven N, eller som är svart. Den bruna sladden måste anslutas till polen märkt med bokstaven L, eller som är röd. Säkerställ att varken den bruna eller blå sladden är ansluten till jordningspolen i en kontakt med tre poler. Innan du sätter tillbaka kontaktens hölje ska du se till att: Att värdet är samma som det hos den borttagna kontakten om den nyinstallerade kontakten innehåller en säkring. Att sladdklämman går över höljet för de strömförande kablarna och inte bara över de strömförande kablarna. OM DU ÄR TVEKSAM GÄLLANDE NÅGOT SKA DU KONTAKTA EN ELEKTRIKER. Svenska - 2 -

4 Funktioner LCD färg-tv med fjärrkontroll. Fullt integrerad digital-tv / Kabel-TV (DVB-T/C). HDMI-ingångar används för enheter som har ett HDMI-uttag. USB-ingång. OSD-menysystem. Ett Scart-uttag för anslutning av extern utrustning (DVD-spelare, tv-spel, ljudsystem osv.) Stereoljudsystem. Text-TV. Anslutning for hörlurar. Automatiskt programmeringssystem (APS). Manuell inställning Automatisk avstängning av strömmen efter upp till sex timmar. Insomningstimer. Barnlås. Automatisk ljudavstängning vid ingen sändning. NTSC-uppspelning. AVL (automatisk Ijudnivåanpassning). PLL (frekvenssökning). PC-ingång. Plug-and-play för Windows 98, ME, 2000, XP, Vista och Windows 7. Spelläge (Game Mode; tillval). Kära SHARP-kund Tack för att du har köpt en SHARP LCD färg-tv. För att säkerställa många års problemfri funktion hos din produkt, läs viktiga säkerhetsföreskrifter noga innan du använder denna produkt. Inledning Var vänlig läs igenom motsvarande anvisningar för denna handbok innan produkten används för första gången, även om du är förtrogen med hur man använder elektroniska produkter. Vänligen läs kapitlet SÄKERHETSFÖRESKRIFTER, noga. Förvara handboken säkert för framtida referens. Dessa anvisningar måste åtföljas produkten om den säljs eller ges bort. Tack för att du har valt denna produkt. Instruktionsboken innehåller anvisningar om hur du ska använda TV:n. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga. Spara instruktionsboken så att du kan kolla upp saker i den i framtiden. Apparaten är avsedd att ta emot och visa TV-program. De olika anslutningsalternativen lägger till ytterligare möjligheter för mottagning och visning (mottagare, DVD-spelare, DVD-inspelare, videobandspelare,vcr, PC, osv). Denna enhet är endast lämpad för användning i torra inomhusmiljöer. Apparaten får endast användas i privata hushåll och inte i industriellt eller kommersiellt syfte. Vi frånsäger oss i princip ansvar om apparaten inte använts på avsett sätt eller om ej auktoriserade modifieringar har utförts. Om LCD-TV:n används i extrema miljöer kan det orsaka skador på apparaten. Illustrationerna och OSD:n i denna användarmanual är i förklarande syfte och kan skilja sig lite från de faktiska procedurerna. De exempel som används i denna manual är baserade på modellen LC-22LE250E. Svenska - 3 -

5 Viktiga säkerhetsföreskrifter Rengöring - dra ut elkontakten ur uttaget innan du rengör produkten. Använd en fuktig trasa för att rengöra produkten. Använd inte vätske- eller spraybaserade rengörare. Använd en mjuk och fuktig trasa för att torka av panelen när den är smutsig. Använd inga kemikalier när du rengör panelen. Kemikalier kan skada och orsaka sprickor i TV:ns hölje. Vatten och fukt - använd inte produkten i närheten av vatten såsom badkar, tvättho, diskho, tvättbalja, swimmingpool eller i en fuktig källare. Placera aldrig vaser eller andra vattenfyllda behållare på denna produkt. Vattnet kan spillas ut på produkten och orsaka brand eller elschock. Ställning - placera inte produkten på en instabil vagn, ställning, stativ eller bord. Om du gör det riskerar produkten att tippa vilket kan orsaka allvarliga personskador och även skador på produkten. Använd endast vagn, ställning, stativ, fäste eller bord som rekommenderats av tillverkaren eller som säljs med produkten. När produkten monteras på väggen ska du alltid följa tillverkarens instruktioner. Använd den monteringshårdvara som tillverkaren rekommenderar. När du flyttar produkten med hjälp av en vagn måste detta göras med största försiktighet. Plötsliga stopp, överdriven kraft och ojämna golvytor kan göra att produkten faller av vagnen. Ventilation - ventiler och andra öppningar i höljet är gjorda för ventilation. Täck inte över dessa ventiler och öppningar eftersom otillräcklig ventilation kan orsaka överhettning och/ eller förkorta produktens livslängd. Placera inte produkten på en säng, soffa, matta eller liknande yta eftersom de kan blockera ventilationsöppningarna. Denna produkt är inte gjord för inbyggnadsinstallation; placera inte produkten i ett slutet utrymme såsom en bokhylla eller skåp om inte lämplig ventilation finns eller tillverkarens instruktioner har följs. LCD-panelen som används i den här produkten är gjord av glas. Därför kan den gå sönder när produkten tappas eller får ett slag. Var försiktig så att du inte skär dig på gglaset om LCD-panelen går sönder. Värmekällor - håll produkten borta från alla värmekällor såsom element, värmare, spisar och andra värmealstrande produkter (inklusive förstärkare). För att förhindra brand ska du aldrig placera ljus eller något med öppen låga på eller nära TV:n. För att förhindra risk för elschock ska strömkabeln eller TV:n placeras under andra tunga saker. Hörlurar - skruva inte upp volymen för högt. Hörselexperter avråder från att man lyssnar på hög volym. Visa inte stillbilder för länge eftersom detta kan orsaka att en efterbild kvarstår. TV:n drar alltis ström då kontakten sitter i uttaget. Service - Försök inte att utföra underhåll på produkten på egen hand. Om du tar bort höljet kan du utsättas för stark ström och farliga omständigheter. Anlita en kvalificerad person för att utföra servicen. LCD-panelen är en högteknologisk produkt som återskapar fina bilddetaljer.. Ibland kan några inaktiva pixlar, på grund av det stora antalet pixlar, synas på skärmen med en fast blå, grön eller röd punkt. Detta överensstämmer med produktens specifikationer och är inte något fel. Försiktighetsåtgärder vid transport av TV:n När du bär TV:n får du aldrig hålla i högtalarna. Se till att alltid hålla TV:n med två händer när du bär TV:n - en på var sida om TV:n. VARNING För att förhindra spridningen av elden, håll alltid ljus och andra öppna lågor borta från produkten. Svenska - 4 -

6 Säkerhetsföreskrifter Läs igenom följande säkerhetsföreskrifter noga för din egen säkerhet. Strömkälla Denna TV får endast användas vid anslutning till eluttag på V AC, 50Hz Kontrollera att du valt rätt inställning för spänning. Nätsladd Placera inte enheten, en möbel, etc. direkt på sladden (strömkabeln) och se till att den inte blir klämd. Håll i sladdens stickpropp. Dra aldrig ur kontakten genom att dra i sladden och rör aldrig sladden med våta händer, då detta kan orsaka kortslutning eller elektriska stötar. Slå aldrig knut på sladden och knyt inte samman den med andra sladdar. Elsladdarna bör dras på ett sätt så att de inte riskerar att bli trampade på. En skadad elsladd kan orsaka brand eller en elektrisk stöt. När sladden är skadad och därför måste bytas, ska bytet utföras av kvalificerad personal. Fukt och vatten Använd inte apparaten i våt eller fuktig omgivning (undvik badrum, köksvask, nära tvättmaskin och liknande). Utsätt inte apparaten för regn eller vatten, eftersom detta kan vara farligt, och ställ inga föremål fyllda med någon form av vätska, som blomvaser, ovanpå den. Undvik droppar och stänk. Om ett fast föremål eller någon vätska skulle hamna i apparaten, stänger du av apparaten och ser till att den kontrolleras av kvalificerad personal innan du använder den igen. Rengöring Före rengöring ska du koppla ur TV:n från vägguttaget. Använd inte vätskeeller spraybaserade rengörare. Använd en mjuk och torr trasa. Ventilation Springorna och öppningarna på TV:n är avsedda för ventilation och för att garantera en säker användning. För att förhindra överhettning får dessa öppningar inte på något sätt blockeras eller täckas över. Värme och eld Apparaten bör inte placeras i närheten av öppna lågor eller intensiva värmekällor som ett element. Se till att inga ljuseller värmekällor med öppna lågor, t.ex. stearinljus, står på TV:n. Batterier får inte utsättas för extrem värme från solljus, eld eller liknande. Åskväder Vid storm, åskväder eller när du är bortrest ska du dra ur nätkabeln från vägguttaget. Reservdelar När reservdelar behövs, ska du kontrollera att serviceteknikern har använt de reservdelar som specificeras av tillverkaren eller har samma specifikationer som originaldelarna. Icke auktoriserade utbyten av delar kan resultera i brand, elektriska stötar eller annan fara. Service Överlåt alla servicearbeten åt kvalificerad personal. Ta inte bort höljet på egen hand, då detta kan förorsaka elstötar. Avfallshantering Förpackningsmaterialet är återvinningsbart och bör i princip återvinnas. Förpackningsmaterial som t.ex. plastpåsar måste förvaras oåtkomligt för barn. Batterier, även sådana som inte innehåller tungmetaller, ska inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Var god kasta förbrukade batterier på ett miljövänligt sätt. Undersök vilka bestämmelser som gäller i ditt område. Försök inte att ladda om batterierna, det kan orsaka explosion. Ersätt endast batterierna med samma eller motsvarande typ Denna symbol på apparaten eller på dess förpackning betyder att elektrisk och elektronisk utrustning ska kasseras avskilt från hushållsavfall efter dess livstid. Inom EU används olika återvinningssystem. Kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare för ytterligare information. Koppla bort enheten För att koppla bort TV:n helt används nätkontakten, och den ska därför alltid vara lätt åtkomlig. Volym i hörlurar Överdrivet ljudtryck från öronsnäckor eller hörlurar kan skada hörseln. Installation För att förhindra skador måste apparaten, vid montering på vägg, vara säkert fäst vid väggen enligt installationsanvisningarna (om detta tillval finns). Svenska - 5 -

7 LCD-skärm LCD-skärmen är en högteknologisk produkt som med cirka en miljon transistorer i en tunn film ger extremt god detaljupplösning. Ibland kan några inaktiva pixlar uppstå på skärmen och visas som en fast blå, grön eller röd punkt. Observera dock att detta inte påverkar produktens prestanda. Varning! Lämna inte TV:n i vänteläget eller påslagen när du lämnar bostaden. Anslutning till ett TV-distributionssystem (kabel-tv osv.) från tuner: Apparater som är kopplade till byggnadens skyddsjordning genom nätanslutning eller genom andra apparater med en anslutning till skyddsjordning, och till ett TV-distributionssystem med koaxialkabel, kan under vissa omständigheter utgöra en brandrisk. Anslutning till ett kabeldistributionssystem måste därför ske genom en apparat som erbjuder elektrisk isolering nedanför ett visst frekvensområde (galvanisk isolator, se EN ). Obs: HDMI-anslutningen mellan datorn och TV:n kan alstra radiostörningar, och om så sker rekommenderar vi att du använder en VGA(DSUB-15)-anslutning. HDMITM, HDMITM logon och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registererade varumärken som tillhör HDMITM Licensing LLC. Logon HD TV 1080P är ett varumärke för DIGITALEUROPE. DVB är ett registrerat varumärke från Digital Video Broadcasting DVB projektet. Elektriska apparater får aldrig användas av barn utan övervakning. Låt aldrig barn använda elektriska apparater utan att övervakas. Barn ser inte alltid möjliga faror. Batterier/ackumulatorer kan vara livshotande om de sväljs. Förvara batterier utom räckhåll för barn. Om ett batteri har svalts sök omedelbart läkarhjälp. Håll även förpackningsmaterial borta från barn p.g.a. kvävningsrisken. Knappen för vänteläge av/på isolerar inte apparaten helt från elnätet. Dessutom förbrukar apparaten ström i vänteläget. För att helt skilja apparaten från elnätet måste kontakten dras ur från nätuttaget. På grund av detta skall apparaten installeras på ett sådant sätt att nätuttaget inte blockeras. Vid en nödsituation skall kontakten kunna dras ut omedelbart. För att förhindra risken för brand skall nätsladden helst separeras från nätuttaget om inte apparaten kommer att användas under en längre period, t.ex. under semestrar. Svenska - 6 -

8 Miljöinformation Denna TV är utformad för att konsumera mindre energi och är därför mer miljövänlig. Du hjälper inte bara till med att rädda miljön utan kan även spara pengar på lägre elräkningar tack vare att TV:n är energieffektiv. För att minska på energikonsumtionen kan du göra följande: Du kan använda inställningen energisparläge som finns i bildinställningsmenyn. Om du ställer in energisparläget till Eko, växlar TV:n till detta läge och TV:ns luminans minskas till en optimal nivå. Observera att en del bildinställningar inte är möjliga att ändra när TV:n är i energisparläget. Innehåll i förpackning LED TV Om bilden Av är vald, kommer skärmen att vara avstängd efter 15 sekunder. meddelande visas på skärmen. Välj FORTSÄTT och tryck på OK för att fortsätta. Skärmen kommer att vara avstängd efter 15 sekunder. Om du inaktiverar Strömsparläge, kommer Bildläge automatiskt ställas in på Dynamisk När TV:n inte används, stäng av den eller dra ur nätsladden från vägguttaget. Detta kommer även att minska energiförbrukningen. Koppla bort strömmen om du är borta under en längre tid. Det rekommenderas att du aktiverar Energisparläge för att minska din årliga elförbrukning. Det rekommenderas också att du drar ur TV:n ur eluttaget för att spara energi då den inte används. Hjälp oss att rädda miljön genom att följa dessa steg. Reparationsinformation Överlåt alla servicearbeten åt kvalificerad personal. Endast utbildad personal får reparera TV:n. Kontakta den lokala återförsäljare där du köpte denna TV för mer information. Fjärrkontroll Batterier: 2 X AAA Instruktionsbok Snabbguide 1 X kabel för anslutning av video och ljud OBS: Du bör kontrollera tillbehören efter inköp. Se till att varje tillbehör finns med. Eftersom kommunikation stöds enligt tillverkarens specifikationer, ska kabellängder vara kortare än 3 m. Svenska - 7 -

9 Titta på TV Omkopplaren för vänteläge (standby) används för att slå på eller av TV:n., Omkopplaren för vänteläge (standby) används för att slå på eller av TV:n. TV:ns kontrollknappar och drift Standbymeddelanden 1) Om TV: n inte får någon insignal (t.ex. från en antenn eller HDMI-källa) i 5 minuter, kommer TV: n försättas i väntläge. Nästa gång du startar TV:n, kommer följande meddelande att visas: Viloläget ger ingen signal Tryck på OK för att fortsätta. 2) Om TV: n har lämnats på och inte används under ett tag, kommer TV att försättas i väntläge. Nästa gång du startar TV:n, kommer följande meddelande att visas. Viloläget ger ingen drift Tryck på OK för att fortsätta. Sätt in batterierna i fjärrkontrollen Lyft försiktigt upp locket på fjärrkontrollens baksida. Sätt i två AAA-batterier Säkerställ att batteriets + och ändar överensstämmer med markeringarna i batterifacket (notera polariteten). 1. Riktning upp 2. Riktning ner 3. Program/volym/AV/valknapp för Standby på Med fjärrkontrollen kan du styra volym/program/källa och tv:ns funktioner för väntläge. För att ändra volymen: Öka volymen genom att trycka upp på knappen. Minska volymen genom att trycka ner på knappen. Byta kanal: Tryck på mitten av knappen, för att komma till verktygsfältet som visar kanalinformationen på skärmen. Bläddra igenom de lagrade kanalerna genom att trycka på knappen uppåt eller nedåt För att ändra källa: Tryck på mitten av knappen två gånger, källistan kommer att visas på skärmen. Bläddra igenom de lagrade kanalerna genom att trycka på knappen uppåt eller nedåt. För att stänga av TV: n: Tryck på mitten av knappen och håll den intryckt i några sekunder, TV: n försätts i väntläge. Anslut ström VIKTIGT: TV:n är avsedd för drift från ett uttag på V AC växelström, 50 Hz. Låt TV:n stå tills den anpassats till rumstemperatur efter uppackning innan du ansluter den till nätuttaget. Anslut strömkabeln till elnätet. Svenska - 8 -

10 Antenn / kabelingång Anslut antenn- eller kabeltv-kontakten till ANTENNEN INGÅNG (ANT) uttaget placerat på baksidan av TV:n. SPDIF Coax.OUT VGA HDMI Antenn / Kabel Underrättelse Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. VARUMÄRKESERKÄNNANDE Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. HDMITM, HDMITM logon och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registererade varumärken som tillhör HDMITM Licensing LLC. Specifikationer TV sändning Mottagna kanaler Antal förinställda kanaler Kanalindikator RF Antenningång Driftspänning Ljud Ljudutgångseffekt (WRMS.) (10 % THD) Strömförbrukning PAL B/G D/K K VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND OSD-system 75 ohm (obalanserad) V AC, 50Hz. Tyska+Nicam Stereo 2 x 2,5 50 W Vikt 4,35 TV mått DxLxH (Med stativ): TV mått DxLxH (Utan stativ): Driftstempertur och driftshumiditet: 153 x 514 x x 514 x 316 5ºC upp till 45ºC, 85% max humiditet Information om avfallshantering av gammal apparat och batterier [Endast Europeiska unionen] Dessa symboler indikerar att utrustning med dessa symboler inte får kastas tillsammans med hushållsavfall. Om du ska kasta produkten eller batterier, gör det i befintliga återvinnigssystem. Obs: Märkwr Pb nedanför batterisymbolen markerar att batteriet innehåller bly. Produkt Batterierna Svenska - 9 -

11 Fjärrkontrollen OBS: Fjärrkontrollens räckvidd är cirka 7 meter/23 ft. Använda Min knapp 1 (*) tryck nere MIN KNAPP 1 i fem sekunder på en önskad källa, kanal eller länk, tills dess meddelandet MIN KNAPP ÄR INSTÄLLD visas på skrämen. Detta bekräftar att den valda MIN KNAPP har kopplats ihop med den valda funktionen. Använda Min knapp 2 (**) tryck nere MIN KNAPP 2 i fem sekunder på en önskad källa, kanal eller länk, tills dess meddelandet MIN KNAPP ÄR INSTÄLLD visas på skrämen. Detta bekräftar att den valda MIN KNAPP har kopplats ihop med den valda funktionen. 1. Standby/På 2. Kanallista 3. Volym upp/ned 4. Meny på/av 5. Ok/Bekräfta 6. Återgå/Bakåt: 7. Ingen funktion 8. Min knapp 1(*) 9. Min knapp 2(**) 10. Färgknappar (Röd/Grön/Gul/Blå) 11. Mono/stereo - Dual I-II / Valt språk 12. Snabb återspolning (i läget mediabläddrare) 13. Paus (i mediabläddrarläge)/time shift-inspelning 14. Inspelning av program 15. Spela (i mediabläddrarläge) 16. Stopp (i mediabläddrarläge) 17. Snabb framspolning (i läget mediabläddrare) 18. Textning på-av/textning (i mediabläddrarens videoläge) 19. Bildstorlek 20. Text-TV - Mix 21. Mediabläddrare 22. Elektronisk programguide 23. Avbryt 24. Navigeringsknappar 25. Snabbmeny På-Av 26. Info/visa (i TXT-läge) 27. Program upp/ned 28. Ljudlöst 29. Tidigare program / Nu (i EPG-läge) 30. Sifferknappar 31. AV/källa Text-TV Tryck på knappen. Tryck igen för att aktivera mixläget. Tryck en gång till för att avsluta. Följ instruktionerna som visas på det digitala text-tv fönstret. Digital Text-TV (för sändningar i Storbritannien) Tyrck på knappen för att se digital teletextinformation. Använd de färgade knapparna, markörknapparna och OK-knappen. Användningsmetoden varierar beroende på innehållet i den digitala text-tv: n. Följ instruktionerna som visas på det digitala text-tv fönstret. När du trycker på knappen återgår TV: n till TV sändning. Svenska

12 Överblick av anslutningarna Kontakt Typ Kablar Enhet Scartanslutning (baksida) VGAanslutning (baksida) SIDO-AV PC/YPbPr ljudanslutning (sida) Anslutning för Side Audio/Video (medföljer) PC-ljudkabel (Medföljer ej) HDMIanslutning (baksida) SPDIF anslutning (baksida) SIDO-AV Sido-AV- Ljud + video anslutning (sida) AV-anslutningskabel (medföljer) HÖRLURAR (headphone) Hörlurar anslutning (sida) PC till YPbPr YPbPr Videoanslutning (baksida) PC till YPbPr anslutningskabel (medföljer ej) USBanslutning (sida) CIanslutning (sida) OBS: Då enheten ansluts via YpbPr eller sido_av-ingång måste du använda de tillhandahållna anslutningskalblarna för anslutningen. Se bild ovan. För att aktivera PC-ljud måste du använda den tillhandahållna SIDO-AV-ANSLUTNINGSKABELNS VITA & RÖDA ingångar. Om en extern enhet ansluts via SCART-uttaget kommer TV:n automatiskt att växla till AV-läge. Vid mottagning av DTV-kanaler (Mpeg4 H.264), eller I mediabläddrarläge, kommer inte utdata att vara tillgängliga via scratuttaget. När du använder väggmonteringssatsen (valfritt), rekommenderar vi att du ansluter alla kablar på TV:ns baksida före montering på väggen. Sätt endast in eller ta ut CI-modulen när TV:n är AVSTÄNGD. Se instruktionsmanualen för modulen för närmare information om inställningarna. Svenska

13 Sätta på/stänga av För att sätta på TV:n Anslut nätsladden till eluttaget på V AC, 50 Hz. Ställ om knappen på den nedre högra sidan under skärmen till läget så att TV:n går över till viloläget (standby). Lysdioden för viloläget tänds. För att sätta på TV:n från väntläget kan du antingen: Trycka på knappen, P+/P- eller en sifferknapp på fjärrkontrollen. Tryck på kontrollknappen på TV:ns högra sida. Din TV slås på. OBS: Om du slår på din TV med knapparna P+ / P- på fjärrkontrollen eller på or P/CH+/- TV:n, startar TV:n med den kanal som du senast tittade på. Att ändra TV:n till viloläge (standby) För att ställa TV:n i viloläge klickar du på knappen på fjärrkontrollen eller tryck på kontrollknappen på TV:ns högra sida. OBS: När TV n är i viloläge blinkar lampan för vänteläge och indikerar att funktioner som sökning i vänteläge, nedladdning eller Timer är aktiverat. För att stänga av TV:n Ställ knappen på den nedre sidan under skärmen till läge 2 såsom visas,, TV:n kommer också att stängas av. För att stänga av TV:n helt drar du ut nätsladden ur nätuttaget. Förstagångsinstallation När du slår på TV: n för första gången visas skärmen val av språk. Vällj det valda språket och tryck på OK. Skärmen för den första installationen (FTI) kommer sedan att visas. Ställ in dina preferenser med navigeringsknapparna och när du är klar trycker du på OK för att fortsätta. Om Store-läge väljs kommer alternativet Store finnas tillgängligt i menyn för andra inställningar och TV: ns funktioner kommer att illustreras på den övre delen av skärmen. Välj JA för att fortsätta. Om Home-läge väljs kommer Store-läget inte vara tillgängligt efter förstagångsinstallationen. Tryck på OK-knappen för att fortsätta. Antenninstallation Om du väljer söktypen ANTENN kommer TV:n att söka efter digitala, markbundna sändningar: OBS: Du kan trycka på knappen MENU för att avbryta. Efter att alla tillgängliga stationer sparats kommer kanallistan att visas på skärmen. Om du vill sortera kanalerna, i enlighet med LCN (*), välj Ja och tryck sedan på OK. Tryck på MENU-knappen för att lämna kanallistan och titta på TV. (*) LCNär det logiska kanalnummersystemet som sorterar tillgängliga sändningar i enlighet med en igenkänlig kanalsekvens. Kabelinstallation Om du väljer alternativet KABEL och trycker OKknappen på fjärrkontrollen frö att fortsätta. Välj JA och tryck på OK för att fortsätta. Välj NEJ och tryck på OK för att avbryta. Du kan välja frekvensomfång på den här skärmen. Mata in kanalnumret eller frekvensen med sifferknapparna. OBS: Sökningstiden kommer förändras beroende på det valda söksteget. Uppspelning via USB-ingång Du kan ansluta en 2,5 inch och 3,5 inch (hdd med extern strömtillförsel) externa hårddiskar eller USB-stickor till din TV genom att använda USB-ingångar på TV:n. VIKTIGT! Säkerhetskopiera dina filer innan du utför anslutningen till TV:n. Notera att tillverkaren inte är ansvarig för korrupta filer eller förlorad data. Vissa typer av USB-enheter (T ex. MP3-spelare) är inte kompatibla med denna TV. TV:n stödjer FAT32 och NTFS diskformatering, men inspelning är inte tillgänglig med NTFS-formaterade diskar. Problem kan uppstå vid formatering av USBhårddiskar med en lagringskapacitet på 1 TB eller högre. Speciellt otillrådligt är det att koppla in och ur enheten upprepade gånger. Detta kan fysiskt skada USB-spelaren och själva USB-enheten. Ryck inte ut USB-modulen under uppspelning av en fil. Spela in ett program VIKTIGT: Om du använder en ny USB-hårddisk bör du först formatera den med TV:ns alternativ för diskformatering. OBS: För att spela in ett program måste du först ansluta ett USB-minne till din TV medan TV:n är avstängd. Du ska därefter slå på TV:n för att aktivera inspelningsfunktionen. Om du vill använda inspelningsfunktionen ansluter du USB-enheten eller en extern hårddisk till TV:n: bör enheten ha minst 1 GB kapacitet och ha USB 2.0. hastighetskompatibilitet. Om den aslutna enheten inte stöder USB 2.0 visas ett felmeddelande. OBS: Inspelade program sparas på det anslutna USB-minnet. Om du vill kan du lagra/kopiera inspelningar på en dator. Dessa filer kommer dock inte att kunna spelas på en dator. Du kan bara spela upp inspelningarna via din TV. OBS: Fördröjning i läppsynkronisering kan ske under timeshifting. Radioinspelning stöds inte. TV:n kan spela in program i upp till tio timmar. Inspelade program delas upp i 4GB partitioner. Om skrivhastigheten för den anslutna USB-disken inte räcker till, kan inspelningen misslyckas och time shifting-funktionen finns eventuellt inte. Svenska

14 Av detta skäl bör en USB-hårddisk användas för att spela in högupplösta program. Ta inte bort USB:n/hårddisken under inspelning. Detta kan skada den anslutna USB:n/hårddisken. Stöd för flera partitioner finns. Högst två olika partitioner stöds. Den första partitionen på USBminnet används för PVR-förberedande funktioner. Den måste även formateras som en primär partition och användas för PVR-förberedande funktioner. Vissa strömpaket spelas eventuellt inte in på grund av signalproblem. I en del fall kan därför videon frysa under uppspelning. Tangenterna för Inspelning, Spela, Visa (för PlayListDialog) kan inte användas när text-tv är På. Om en inspelning startar via timer när text-tv är på, stängs text-tv automatiskt av. Användning av text-tv avaktiveras även när det pågår en inspelning eller uppspelning. Time shift-inspelning Tryck på knappen (PAUS) för att aktivera tidsförskjutningsläget medan du ser på ett program. I tidsförskjutningsläfet pausas programmet och spelas på samma gång in till den anslutna USB-disken. Tryck på knappen (SPELA) igen när du vill återgå till det pausade TV-programmet där du avbröt det. Tryck på knappen stopp för att avsluta tidsinspelning och återgå till direktsändningen. OBS: Tidsförändringen kan inte utföras när apparaten är i läget Radio. OBS: Du kan inte använda tidsförändringens snabba bakåtspolning innan du avancerar med uppspelningen i det snabba uppspelningsalternativet. Direktinspelning Tryck på knappen (SPELA IN) för att starta inspelningen direkt medan du tittar på ett program. Du kan trycka på knappen (SPELA IN) på fjärrkontrollen igen för att spela in nästa program i programguiden. Då visas på skärmen det valda alternativet för inspelning. Tryck på knappen (STOPP) för att avbryta direkt inspelning. OBS: Du kan inte sända eller se Mediabläddraren i inspelningsläget. Vid inspelning av program eller vid time shift visas ett varningsmeddelande på skärmen om din USB-hastighet inte är tillräcklig Titta på inspelade program Välj Inspelningsbibliotek från Mediabläddraren menyn. Välj en inspelning från listan (om någon redan finns inspelad). Tryck på knappen OK för att se Uppspelningsalternativ. Välj ett alternativ och tryck sedan på knappenok. OBS: Du kan inte visa huvudmenyn och dess alternativ under uppspelningen. Tryck på knappen (STOP) för att stoppa enuppspelning och återgå till inspelningsbiblioteket. Långsamt framåt Om du trycker på (PAUS) medan du tittar på ett inspelat program kan du spola långsamt framåt. Du Svenska använder då knappen för att spela långsamt framåt. Genom att trycka flera gånger på knappen ändrar du hastigheten. Inspelningskonfiguration Välj Inspelningskonfiguration på inställningsmenyn när du vill ändra inställningarna för inspelningar. Formatera disk: Du kan använda funktionen formatera disk för att formatera den anslutna USBenheten. Din pinkod krävs för att använda funktionen Formatera Disk (standard-pinkoden är 0000). VIKTIGT: Observera att formateringen med det här alternativet innebär att alla lagrade data försvinner och att disken konverteras till filformatet FAT32. Om en USB-enheten inte fungerar korrekt kan du pröva att formatera den. Ofta gör formateringen att enheten fungerar korrekt igen. Tänk bara på att ALL information på USB-enheten tas bort. OBS: Om ett meddelande anger att USB-enheten är för långsam när du startar en inspelning testar du först med att starta om inspelningen. Om detta inte hjälper kanske den externa enheten inte uppfyller hastighetskraven. Du bör då ansluta en annan USB-disk. Mediabläddrarmeny Du kan spela foto-, musik- och filmfiler som finns lagrade på en USB-enhet genom att ansluta den till TV:n och använda mediabläddrarskärmen. Anslut en USB-enhet till en av USB-ingångarna på sidan av TV:n. Genom att trycka på knappen MENU i läget Mediabläddrare kommer du till Bild, Ljud och inställningsmenyalternativen. Genom att trycka på MENU igen avslutar du skärmen. Du kan ställa in preferenserna för mediabläddraren med dialogrutan för inställningar. Starta uppspelning med aktivera Lägesalternativen Slinga/ Blanda och Starta uppspelning med OK och aktivera Starta uppspelning med OK / och aktivera Snabbmeny TV-spelar nästa fil och upprepar listan. samma fil kommer spelas i silinga (upprepning). filen kommer spelas i blandat läge. I snabbmenyn menyn får du tillgång till somliga alternativ snabbt. Denna meny innehåller alternativen Energisparläge, Bildläge, Equalizer-inställningar, favoriter och Insomningstimer. Tryck Q.MENU -knappen på fjärrkontrollen för att visa snabbmenyn. Se följande kapitel för detaljer om funktionerna i listorna.

15 TV Menyegenskaper och funktioner Läge Kontrast Ljusstyrka Skärpa Färg Energisparläge Bakljus (valfritt) Ljudreduktion Du kan ändra bildläget för att passa dina önskemål eller krav. Bildläget kan ställas in till ett av fäljande alternativ: Bio, Spel, Sports, Dynamisk och Naturlig. Ställer in ljus- och mörkervärden för skärmen. Ställer in värden för ljusstryka på skärmen. Ställer in värdet för skärpan de föremål som visas på skärmen. Ställer in vädena för färg, justerar färgerna. För att ställa in energisparläge till eko, bild av och avaktiverad. (När läget är Dynamiskt, kommer energisparläget automatiskt att avaktiveras.) Inställningen styr nivån på bakgrundsljuset. Funktionen för bakbelysning kommer att vara osynlig om energisparläge är inställt på Eco. Bakgrundsljus kan inte användas i VGAeller Medibläddrarläge eller när bilden är inställd på Spel. Om signalen är svag och bilden brusig kan du använda inställningen Brusreducering. Avancerade inställningar Dynamisk kontrast Färgtemp. Bildzoom HDMI True Black Filmläge Du kan ändra den dynamiska kontrastration till önskat värde. Ställer in den önskade färgtonen. Ställer in den öbskade bildstorleken från bildzoomningsmenyn. OBS: Auto ( Endast tillgänglig i Scartläge med SCART PIN8 hög volt/ låg volts växling). Medan du ser från källan HDMI, visas den här funktionen i menyn för bildinställningar. Du kan använda den här funktionen för att öka svärtan i bilden. Filmer spelas in i ett antal olika ramar per sekund, i vanliga tvprogram. Starta den här funktionen när du ser filmer, för att se de snabba rörelscenerna tydligare. Hudton Hudton kan ändras mellan -5 och 5. Färgväxling. RGB Återställ Autoposition (i PC-läge) H-position (i PC-läge) V-position (i PC-läge) Punktjustering (i PC-läge) Fas (i PC-läge) Justera den önskade färgtonen. Du kan konfigurera värdet för färgtemperaturerna med hjälp av RGB-funktionen. Återställer bildinställningarna till de förvalda fabriksinställningarna. Optimerar automatisk bilden. Tryck på OK för att optimera. Detta alternativ flyttar bilden horisontellt antingen till höger eller vänster på skärmen. Den här funktionen vrider bilden vertikalt upp eller ner på skärmen. Punktjusteringar rättar till gränssnittet som visas som vertikala band i punktintensiva presentationer såsom arbetsblad eller paragrafer, eller texter i mindre fonter. Beroende på upplösningen och skannfrekvensen som du har till Tv:n, kan du sen skuggig eller störd bild på skärmen. I sådana fall kan du använda den här funktionen för att få en klar bild genom att testa dig fram. Medan du är i VGA (PC)-läge, kan bildmenyn ibland vara ottilgänglig. Inställningarna för VGA-läget kommer istället läggas till bildinställningarna i PC-läget. Svenska

16 Ljudmenyinnehåll Volym Ljudutjämnare Balans Hörlurar Ljudläge AVL (automatisk Ijudnivåanpassning) Hörlurar/linje ut Dynamisk bas Surround-ljud Justerar volymen. Väljer ljudutjämnare. Standardinställningar kan endast göras i användarläge. Denna inställning används för att justera balansen mellan vänster och höger högtalare. Ställer in volym i hörlurar. Du kan välja ett ljudläge. (Om det valda kanalen stöds). Funktionen ställer in ljudet att hålla en fast utnivå mellan program. När du ansluter en extern förstärkare till din TV med hjälp av hörlursuttaget kan du välja detta alternativ som Linje ut. Om du har anslutit hörlurar till TV:n, ställ in detta alternativ som Hörlurar. Aktiverar eller inaktiverar Dynamisk Bas. Surround-ljudläge kan ställas in som Pä eller av. Digital ut Inställningsmenyinnehåll Villkorlig åtkomst Språk Föräldrakontroll Tidräknare Inspelnings konfiguration Datum/tid Källor Ställer in ljudtyp för digital ut. Kontrollerar moduler för villkorlig åtkomst om tillgängligt. Konfiguerra språkinställningarna (kan ändras beroende på vilket språk som väljs) Önskade och aktuella inställningar kommer vara tillgängliga. Aktuella inställningar kan ändras om det stöds av sändningarna. Ange rätt lösenrod för att ändra föräldrakontrollen. Du kan enkelt juster menylås, vuxenlås ( kan ändras beroende på det valda landet) och barnspärrar i den här menyn. Du kan också ställa in ett nytt pinnummer. (Standardpin 4725) OBS: När barnlås har valts kan TV: n endast manövreras via fjärrkontrollen. I detta fall kommer därför inte knappen på frontpanelen att fungera. / ställer in tidräknader för att stänga av TV:n efter en viss tid. Ställer in tidräknare för valda program. (USB-inspelare) VIsar inspelningar i konfigurationemenyn ( Usb-anslutning krävs) Ställer in datum och tid. Aktiverar eller avaktiverar valda alternativ för källor. Övriga inställningar: Visar andra inställningsval för TV:n: Meny-timeout Avsök krypterade kanaler: Blå bakgrund Uppgradering av mjukvara Applikationsversion Läge för undertext Hörselskadade Ändrar tidsutlösningens varaktighet för menyskärmar. När denna inställning är på letar sökningsfunktionen även efter kodade kanaler. Aktiverar eller avaktiverar blått bakgrundssystem när signalen är svag eller saknas. För att tillförsäkra att din digitalbox alltid har den senast uppdaterade informationen. Visar applikationsversion. Det här alternativet används för att välja vilket undertextläge som ska vara påskärmen (DVB-textning/ TTX-textning) om båda finns som tillval. Standardinställningen är DVB-textning. Finns endast i Norge Aktiverar specialfunktioner som skickas från sändaren. Svenska

17 Ljudbeskrivning Auto TV Av Standby-sökning (valfritt) Butiksläge Uppstartsläge Installera och ställ in menyinnehåll på nytt Automatisk kanalsökning (Ställ in på nytt) (om tillgänglig) Manuell kanalsökning Nätverkskanalsökning Analog fininställning Förstagångsinstallation Rensa servicelista Ljudbeskrivning är en extra berättarröst för blinda och synskadade tittare av visuell media, inklusive TV och filmer. Funktionen kan endast användas om sändningen stödjer det. OBS: Ljud beskrivningsfunktionen finns inte tillgänglig vid inspelnings- eller tidsväxlingsläge. Ställ in automatlägets timeout. När timeoutvärdet har nåtts, och TV:n inte har använts under den valda tiden, stängs TV:n av. Om Standbysökning är inställd till På så kommer tillgängliga sändningar sökas när TV:n är i vänteläge. Om TV:n hittar nya eller saknade utsändningar visas en menyskärm som frågar dig om du vill använda dessa ändringar eller inte. Kanallistan kommer att uppdateras och ändras efter denna process.. Om du visar upp TV:n i en affär kan du aktivera detta läge. Medan lägen Store är aktiverat, kan vissa saker i TV-menyn inte utföras. Denna inställning konfigurerar önslemålen för uppstartsläget. Visar automatiska sökalternativ. Digital antenn: Söker och lagrar antennbaserade DVB-stationer. Digital kabel: Söker och lagrar kabelbaserade DVB-stationer. Analog: Söker och lagrar analoga stationer. Digital antenn och analog: Söker och lagrar antennbaserade DVB- och analoga stationer. Digital kabel och analog: Söker och lagrar kabelbaserade DVB- och analoga stationer. Denna funktion kan användas för att ställa in sändande station direkt. Söker efter länkade kanaler i sändningssystemet. Du kan använda denna inställning för att finjustera analoga kanaler. Denna funktion finns inte tillgänglig om inga analoga kanaler finns lagrade. Raderar alla lagrade kanaler och inställningar, återställer TV:n till fabriksinställningar. (*) Denna inställning visas bara om valt land är Danmark, Sverige, Norge eller Finland. Använd inställningen för att radera lagrade kanaler. Svenska

18 Allmänn TV-drift Använda kanallistan TV:n sorterar alla lagrade stationer i kanallistan. Du kan redigera kanallistan, ställa in favoriter eller aktiva stationer som ska listas med hjälp av valen i kanallistan. Konfigurera föräldralås För att förhindra att vissa program kan ses, kan kanaler och menyer låsas genom systemet för föräldralås. För att visa menyalternativ för föräldralås, ska PINnummer anges. Fabriksinställningen är Efter kodning av det korrekta PIN-numret kommer menyn för föräldralås att visas: Menylås: Inställning av menylås aktiverar eller avaktiverar menyåtkomst. Nivålås: När inställningen är klar hämtar funktionen nivåinformationen om sändningen och om denna nivå har avaktiverats avaktiveras åtkomst till sändningen.. Barnlås: När barnlås har valts kan TV:n endast manövreras via fjärrkontrollen. I detta fall kommer därför inte knapparna på frontpanelen att fungera. Ställ in PIN: Definierar ett nytt PIN-nummer. OBS: Om Frankrike är det inställda landet kan du använda 4725 som standardkod. Elektronisk programguide (EPG) Vissa, men inte alla, kanaler skickar information om aktuella och kommande program. Tryck på -knappen för att visa EPG-menyn. Upp/Ned/Höger/Vänster: Navigera I EPG. OK: Visar programalternativ. INFO: Visar detaljerad information om valt program.. GRÖN: Växlar till listschema EPG. GUL: Växlar till tidsschema EPG. BLÅ: Visar filtreringsalternativ. (SPELA IN): TV:n spelar in valt program. Du kan trycka på nytt för att stoppa inspelningen. VIKTIGT: Anslut en USB-disk till din TV medan TV:n är avstängd. Du ska därefter slå på TV:n för att aktivera inspelningsfunktionen. OBS: Du kan inte växla till en annan sändning eller källa under inspelningen. Programalternativ I programguidemenyn (EPG), tryck på knappen OK för att öppna menyn händelsealternativ. Kanalval Med hjälp av detta alternativ kan du växla över till vald kanal i EPG-menyn. Spela in/ta bort inspelningstimer Efter att du valt ett program i EPG-menyn, tryck på knappen OK. Välj alternativet Spela in och tryck på OK. Programmet är nu schemalagt för inspelning. Om du ångrar dig kan du ta bort programmet genom att markera det, trycka på knappen OK och välja Delete Rec. Timer Inspelningen kommer då inte att genomföras. Ange timer/ta bort timer Efter att du valt ett program i EPG-menyn, tryck på knappen OK. Välj alternativet Ställ timer på händelse och tryck på OK. Du kan ange klockslag för kommande program. Om du ångrar dig kan du ta bort påminnelsen genom att markera den och trycka på knappen OK. Välj sedan Ta bort timer. Timer-inställningen tas då bort. OBS: Det är inte möjligt att spela in två kanaler samtidigt. Uppgradering av mjukvara Din TV kan hitta och uppdatera automatiskt med antenn-signal. Sökning av programuppdateringar via användargränssnitt Navigera bara i huvudmenyn. Välj Inställningar och sedan menyn för Övriga Inställningar. I Övriga inställningar, gå till Programuppdateringar och tryck på OK-knappen för att söke efter nya uppdateringar. OBS: En internetuppkoppling behövs. Om en internetuppkoppling inte behövs, försök att uppgradera via programmet. Om en ny uppgradering hittas börjar nedladdning av denna. Tryck på OK för att fortsätta med omstarten. 3 AM-sökning och uppgraderingsläge Medan TV:n är ansluten till en antennsignal. Om Automatisk sökning är vald i uppgraderingsateringsalternativ-menyn aktiveras TV:n kl och söker efter mjukvaruuppgraderingar. Om en ny mjukvara hittas och laddats ner, öppnas TV:n i den nya programversionen när TV:n slås på nästa gång. OBS: Om TV:n inte fungerar efter uppgraderingen, koppla ur TV:n i 2 minuter och anslut den igen. Svenska

19 Felsökning och tips TV:n startar inte Kontrollera att strömkabeln är helt ansluten till vägguttaget. Batterierna i fjärrkontrollen kan vara slut. Tryck på knappen eller på TV:n. Dålig bild Har du valt rätt TV-system? Låga signalnivåer leda till en störd bild. Vänligen kontrollera antennens signalstyrka. Kontrollera att du har angivit rätt kanalfrekvens om du har gjort en manuell finjustering. Bildkvaliteten kan försämras om flera externa enheter samtidigt är kopplade till TV:n. Pröva med att koppla ur en av enheterna. Ingen bild Ingen bild betyder att TV:n inte tar emot några signaler. Har du tryckt på rätt knapp på fjärrkontrollen? Försök en gång till. Kontrollera också att rätt bildkälla är vald. Är antennkabeln rätt inkopplad? Är antennkabeln skadad? Används rätt kontakter för att koppla antennkabeln? Om du är osäker, rådgör med din återförsäljare. Inget ljud Är TV:n inställd på ljudlöst? För att avbryta tyst läge trycker du knappen eller höjer volymen. Ljudet kommer från endast en högtalare. Är balansen inställd på bara ena sidan? Se avsnittet Ljudmeny. Fjärrkontrollen svarar inte Batterierna kan vara slut. Byt ut batterierna. Indatakällor kan inte väljas Om du inte kan välja inkälla kanske ingen enhet är ansluten. Kontrollera AV-kablar och anslutningar om du har försökt ansluta en enhet. Inspelning ej tillgänglig För att spela in ett program måste du först ansluta ett USB-minne till din TV medan TV:n är avstängd. Du ska därefter slå på TV:n för att aktivera inspelningsfunktionen. Om du inte kan spela in program slår du av TV:n och ansluter USB-enheten på nytt. USB-enheten är för långsam Om ett meddelande anger att USB-enheten är för långsam när du startar en inspelning testar du först med att starta om inspelningen. Om detta inte hjälper kanske den externa enheten inte uppfyller hastighetskraven. Du bör då ansluta en annan USB-disk. Svenska

20 PC ingångens typiska visningslägen Följande tabellen är en illustration av vanliga videovisningslägen. Din TV kanske inte stöder alla upplösningar. Din TV stödjer upp till 1920x1080 Index Upplösn. Frekvens 1 640x350p 60 Hz 2 640x400p 60 Hz x Hz x Hz x Hz 6 720x Hz 7 800x Hz 8 800x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz Signalkompatibilitet för AV och HDMI Källa Signaler som stöds Tillgängliga EXT (SCART) Sido-AV- PC/ YPbPr HDMI1 HDMI2 PAL 50/60 NTSC 60 RGB 50 RGB 60 PAL 50/60 NTSC I, 480P 60Hz O 576I, 576P 50Hz O O O O O O O 720P 50Hz,60Hz O 1080I 50Hz,60Hz O 1080P 50Hz,60Hz O 480I 60Hz O 480P 60Hz O 576I, 576P 50Hz O 720P 50Hz,60Hz O 1080I 50Hz,60Hz O 1080P 24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz (X: Ej tillgänglig, O: Tillgänglig) I vissa fall kanske inte en korrekt signal visas på tv:n. Problemet kan komma från en inkonsekvens med standarder från källutrustningen (DVD, satellitbox osv.). Om du upplever detta problem, ta kontakt med din återförsäljare och tillverkaren av den sändande utrustningen. O Filformat som stöds för USB-läge Media Filändelse Format OBS Video Ljud (Maxupplösning/Bitrate etc.) Film.mpg.mpeg MPEG1,2 MPEG Layer 1/2/3.dat.vob MPEG1,2 MPEG2 MPEG2.mkv H.264, MPEG1,2,4 EAC3/ AC3.mp4 MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264 MPEG2, MPEG4 PCM/MP3 MAX 30P 20Mbit/sec.avi Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264 PCM Musik.mp3 - Svenska MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3) 32Kbps ~ 320Kbps(Bitrate) 32KHz ~ 48KHz(urvalsfrekvens).jpg.jpeg Grund-JPEG - max WxH = 15360x bytes Photo. Progressiv JPEG - max WxH = 9600x bytes.bmp - - max WxH = 5760x bytes Undertext.sub.srt - - -

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA SVNSKA LCD-TV LD LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** TV MODLLR LD LCD SL9*** 7SL9*** Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Bruksanvisning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner... 3 Kontrolldel på framsidan... 4 Anslutningar på baksidan

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem 4-279-067-11(2) (SE) Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem Bruksanvisning BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600 VARNING! Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme, såsom en bokhylla eller ett skåp. Täck inte över

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 *

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * Instruktionshäfte * Modeller med USB-port Var noga med att läsa säkerhetsföreskrifterna i snabbstartsguiden som medföljer dataprojektorn. Förvara all användardokumentation

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

BeoVision 10. Handbok

BeoVision 10. Handbok BeoVision 10 Handbok Innehåll Menyöversikt, 3 Här visas en översikt över alla skärmmenyer. Navigera i menyer, 4 Så här använder du de olika fjärrkontrollerna för menynavigering. Första inställningen, 5

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer