Internetportal TV:ns kontrollknappar och drift Netflix Ansutningsström... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7"

Transkript

1

2 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST Miljöinformation... 6 Använda DLNA nätverkstjänst Innehåll i förpackning... 7 Internetportal TV:ns kontrollknappar och drift... 7 Netflix Ansutningsström... 7 HBBTV System Antenn / kabel/ satellitanslutning... 7 Anslutning Felsökning Sätta in batterier i fjärrkontrollen... 7 Trådlöst nätverk är inte tillgängligt Anslutningen är långsam Vinkel för fjärrkontrollen... 7 Avbrott under uppspelning eller långsamma Varningar angående fjärrkontrollenheten... 7 reaktioner Sätta på/stänga av... 8 Använda 3D-läge För att sätta på TV:n... 8 Försiktighetsåtgärder För att stänga av TV:n... 8 Använda 3D-läge Fjärrkontrollen TV... 9 Vertikal betraktningsvinkel Använda en modul för villkorlig åtkomst...11 Uppgradering av mjukvara Standby-underrättelser...11 Felsökning och tips Förstagångsinstallation Spökbild Antenninstallation Ingen ström Kabelinstallation TV:n kan inte användas Satellitinstallation (beroende på modell) Dålig bild Mediauppspelning via USB-ingång Ingen bild Mediabläddrarens meny Inget ljud Ändra bildstorlek: Bildformat Fjärrkontrollen svarar inte Avända kanallistan Strömmen stängs plötsligt av Snabbt Mnyn Indatakällor kan inte väljas CEC och CEC RC-genomföringsenhet Inspelning ej tillgänglig FollowMe TV USB-enheten är för långsam FollowMe-tv till DMR Internetuppkoppling saknas / DLNA-läge inte är Menyegenskaper och funktioner verksamt Ogiltig Domän Bildmenyinnehåll TVn kan ibland ge ifrån sig knäppande ljud Avancerade inställningar Miracast-bild/ljud kan inte köras via TV:n Menyegenskaper och funktioner Typiska visningslägen via PC Ljudmenyinnehåll AV- och HDMI Signalkompabilitet Inställningar menyinnehåll (Ingångssignaltyper) Andra inställningar: Visar andra inställningsval för Filformat för USB mediabläddrare som stöds TV:n Menyegenskaper och funktioner Filformat som stöds av MKV DVI-upplösningar som stöds Menyinnehåll vid installation och inställning på nytt Specifikationer Elektronisk programguide (EPG) Licensinformation Programval Konformitetsdeklaration med EC Text-TV Ansvarsfrånsäganen av servises vid användande Digital Text-TV (för sändningar i Storbritannien).17 av internet Spela in ett program Installation av Nero MediaHome Time shift-inspelning Avyttring efter uttjänthet Direkt inspelning Dimensionsritningar Titta på inspelade program Installation av ställningen Uppspelningsalternativ: Montera ner hållaren Inspelningskonfiguration Skrivdimensionerna för väggfäste Anslutningfunktioner Anslut TV:n till ett hemnätverk Svenska - 1 -

3 SPECIALNOTERINGA FÖR BRITTISKA ANVÄNDARE Strömkabeln för den här produkten är försedd med en ej utbytbar (gjuten) kontakt som innehåller en 5A-säkring. Om säkringen skulle behöva bytas ut måste en BSI- eller ASTA-godkänd BS 1362-säkring, märkt eller med samma klassning som ovan, vilket också anges på stickkontaktens framsida. Sätt alltid tillbaka säkringsskyddet efter att du har bytt säkring. Använd aldrig kontakten utan säkringsskyddet. I den osannolika händelse att eluttaget i ditt hem inte är kompatibelt med den tillhandahållna kontakten skär du loss kontakten och sätter dit en lämplig sådan. VARNING: Säkringen från den avskurna kontakten ska tas ur och kontakten ska omedelbart förstöras och avyttras på lämpligt sätt. Den avskurna kontakten får inte under några omständigheter sättas in någon annan stans i ett 5A-uttag eftersom det kan ge allvarlig elschock. Följ instruktionerna nedan för att sätta fast en lämplig kontakt på strömkabeln: VIKTIGT: Kablarna i huvudledningen är färgade i enlighet med följande kod: Blå: Neutral Brun: Strömförande Då färgerna på kablarna i produktens strömkabel kanske inte överensstämmer med de färgade markeringarna som identifierar polerna i kontakten, gör följande: Den blå sladden måste anslutas till polen märkt med bokstaven N, eller som är svart. Den bruna sladden måste anslutas till polen märkt med bokstaven L, eller som är röd. Säkerställ att varken den bruna eller blå sladden är ansluten till jordningspolen i en kontakt med tre poler. Innan du sätter tillbaka kontaktens hölje ska du se till att: Att värdet är samma som det hos den borttagna kontakten om den nyinstallerade kontakten innehåller en säkring. Att sladdklämman går över höljet för de strömförande kablarna och inte bara över de strömförande kablarna. OM DU ÄR TVEKSAM GÄLLANDE NÅGOT SKA DU KONTAKTA EN ELEKTRIKER. Svenska TV - funktioner Färg-LED TV med fjärrkontroll. 3D-visning: Den här produkten stöder 3D-innehåll från enheter så som HD-satellitmottagare eller BluRay-spelare via HDMI-, PC-, YPBPR-, USBingångar eller via tillgänglig sändning. Fullt integrerad digital-tv / Kabel-TV (DVB-T- T2/C-S-S2). HD DVB-T/C/S2(MPEG4): LC-42LE762E / LC-42LE762EN / LC-50LE762E / LC-50LE762EN HD DVB-T/KABLE(MPEG4) : LC-42LE760E / LC-50LE760E HD DVB-T2/KABLE(MPEG4) : LC-42LE761E / LC-42LE761EN / LC-50LE761E / LC-50LE761EN HD DVB-T2/KABLE(MPEG4): LC-42LE761K / LC-50LE761K Kompabiliteten och stödet för DVB-T2, DVB-S/S2 beror på modell HDMI-kontakter för digital video och audio. Denna anslutning kan även acceptera HD-signaler. USB-ingång. Inspelning av program Time shifting av program program. OSD-menysystem. Scart-uttag för externa enheter (video, videospel, ljudanläggning, m.m). Stereoljudsystem. Text-TV, Fastext, TOP-text. Anslutning for hörlurar. Automatiskt programmeringssystem (APS). Manuell inställning framåt eller bakåt. Automatisk avstängning av strömmen efter upp till åtta timmar. Insomningstimer. Barnlås. Automatisk ljudavstängning vid ingen sändning. NTSC-uppspelning. AVL (automatisk Ijudnivåanpassning). PLL (frekvenssökning). PC-ingång. Plug-and-play för Windows 98, ME, 2000, XP, Vista och Windows 7. Spelläge Funktionen Bild av. Ethernet (LAN) för anslutningsbarhet till Internet och Internettjänster n inbyggt WIFI-stöd DLNA (DMP, DMR)

4 HBBTV (Den här funktionen finns inte för modeller ifrån SB). Miracast. Illustrationerna och OSD:n i denna användarmanual är i förklarande syfte och kan skilja sig lite från de faktiska procedurerna. De exempel som används i denna manual är baserade på modellen LC-43LE762E. Kära SHARP-kund Tack för att du har köpt en SHARP LCD färg-tv. För att säkerställa många års problemfri funktion hos din produkt, läs viktiga säkerhetsföreskrifter noga innan du använder denna produkt. Apparaten är avsedd att ta emot och visa TV-program. De olika anslutningsalternativen lägger till ytterligare möjligheter för mottagning och visning (mottagare, DVD-spelare, DVD-inspelare, videobandspelare,vcr, PC, osv). Apparaten är endast lämpad för användning i torra miljöer. Apparaten får endast användas i privata hushåll och inte i ett industriellt eller kommersiellt syfte. Vi frånsäger oss i princip ansvar om apparaten inte använts på avsett sätt eller om ej auktoriserade modifieringar har utförts. Om LCD-TV:n används i extrema miljöer kan det orsaka skador på apparaten. Viktiga säkerhetsföreskrifter Använd en mjuk och fuktig trasa för att torka av panelen när den är smutsig. Använd inga kemikalier när du rengör panelen. Kemikalier kan skada och orsaka sprickor i TV:ns hölje. Vatten och fukt - använd inte produkten i närheten av vatten såsom badkar, tvättho, diskho, tvättbalja, swimmingpool eller i en fuktig källare. Placera aldrig vaser eller andra vattenfyllda behållare på denna produkt. Vattnet kan spillas ut på produkten och orsaka brand eller elschock. För att förhindra fel eller säkerhetsrisker bör du inte placera föremål på apparaten. Om ett fast föremål eller någon vätska skulle hamna i apparaten, stänger du av apparaten och ser till att den kontrolleras av kvalificerad personal innan du använder den igen. Ställning - placera inte produkten på en instabil vagn, ställning, stativ eller bord. Om du gör det riskerar produkten att tippa vilket kan orsaka allvarliga personskador och även skador på produkten. Använd endast vagn, ställning, stativ, fäste eller bord som rekommenderats av tillverkaren eller som säljs med produkten. När produkten monteras på väggen ska du alltid följa tillverkarens instruktioner. Använd den monteringshårdvara som tillverkaren rekommenderar. När du flyttar produkten med hjälp av en vagn måste detta göras med största försiktighet. Plötsliga stopp, överdriven kraft och ojämna golvytor kan göra att produkten faller av vagnen. Ventilation - ventiler och andra öppningar i höljet är gjorda för ventilation. Täck inte över dessa ventiler Svenska - 3 -

5 och öppningar eftersom otillräcklig ventilation kan orsaka överhettning och/eller förkorta produktens livslängd. Placera inte produkten på en säng, soffa, matta eller liknande yta eftersom de kan blockera ventilationsöppningarna. Denna produkt är inte gjord för inbyggnadsinstallation; placera inte produkten i ett slutet utrymme såsom en bokhylla eller skåp om inte lämplig ventilation finns eller tillverkarens instruktioner har följs. Använd denna apparat endast i rumstemperatur. God ventilation kräver att du lämnar minst en 10 cm:s luftspalt runt TV:n. För att förhindra fel eller säkerhetsrisker bör du inte placera föremål på apparaten. LCD-panelen som används i den här produkten är gjord av glas. Därför kan den gå sönder när produkten tappas eller får ett slag. Var försiktig så att du inte skär dig på gglaset om LCD-panelen går sönder. Värmekällor - håll produkten borta från alla värmekällor såsom element, värmare, spisar och andra värmealstrande produkter (inklusive förstärkare). För att förhindra brand ska du aldrig placera ljus eller något med öppen låga på eller nära TV:n. För att förhindra risk för elschock ska strömkabeln eller TV:n placeras under andra tunga saker. Visa inte stillbilder för länge eftersom detta kan orsaka att en efterbild kvarstår. TV:n drar alltis ström då kontakten sitter i uttaget. Service - Försök inte att utföra underhåll på produkten på egen hand. Om du tar bort höljet kan du utsättas för stark ström och farliga omständigheter. Anlita en kvalificerad person för att utföra servicen. Försiktighetsåtgärder vid transport av TV:n När du bär TV:n får du aldrig hålla i högtalarna. Se till att alltid hålla TV:n med två händer när du bär TV:n - en på var sida om TV:n. Svenska VARNING För att förhindra spridningen av elden, håll alltid ljus och andra öppna lågor borta från produkten. Strömkälla Denna TV får endast användas vid anslutning till eluttag på V AC, 50Hz Kontrollera att du valt rätt inställning för spänning. Nätsladd Placera inte enheten, en möbel, etc. direkt på sladden (strömkabeln) och se till att den inte blir klämd. Håll i sladdens stickpropp. Dra aldrig ur kontakten genom att dra i sladden och rör aldrig sladden med våta händer, då detta kan orsaka kortslutning eller elektriska stötar. Slå aldrig knut på sladden och knyt inte samman den med andra sladdar. Elsladdarna bör dras på ett sätt så att de inte riskerar att bli trampade på. En skadad elsladd kan orsaka brand eller en elektrisk stöt. När sladden är skadad och därför måste bytas, ska bytet utföras av kvalificerad personal. Fukt och vatten Använd inte apparaten i våt eller fuktig omgivning (undvik badrum, köksvask, nära tvättmaskin och liknande). Utsätt inte apparaten för regn eller vatten, eftersom detta kan vara farligt, och ställ inga föremål fyllda med någon form av vätska, som blomvaser, ovanpå den. Undvik droppar och stänk. Om ett fast föremål eller någon vätska skulle hamna i apparaten, stäng av apparaten och se till att den kontrolleras av en behörig yrkesman innan den används igen. Rengöring Före rengöring ska du koppla ur TV:n från vägguttaget. Använd inte vätske- eller spraybaserade rengörare. Använd en mjuk och torr trasa. Värme och eld Apparaten bör inte placeras i närheten av öppna lågor eller intensiva värmekällor som ett element. Se till att inga värmekällor med öppna lågor, som t.ex. stearinljus, står på TV:n. Batterier får inte utsättas för extrem värme, som t.ex. från solljus, eld eller liknande. Skötsel av skåpet Använd en mjuk trasa (bomull, flanell, m.m.) och torka försiktigt ytan av skåpet. Om du använder en kemisk trasa (våt/torrpapperstrasa m.m.) kan skada komponenterna i huvudenheten på skåpet eller orsaka sprickor. Att torka med en hård trasa eller med tryck kan skrapa ytan på skåpet. Om skåpet är mycket smutsigt, torka med en mjuk trasa (bomull, flanell, m.m.) som dränkts i en neutral

6 rengöringslöning med utspätt vatten och noga utvriden, torka sedan med en torr trasa. Undvik att använda bensen, tinner och andra lösningar, eftersom dessa kan omforma skåpet och orsaka att färgen lossnar. Använd inte flyktiga eller lättantändliga vätskor. Låt inte heller skåpet vara i kontakt med gummi eller vinylprodukter under en längre period. Plastartiklar i plasten kan orsaka att skåpet deformeras och orsakar att färgen lossnar. Sköta frontpanelen Stäng av huvudströmmen och koppla ur AC-sladden ifrån vägguttaget innan du gör något. Torka rent ytan på frontpanelen med en mjuk trasa (bomull, flanell mm). För att skydda frontpanelen, använd inte en smutsig trasa, rengöringsmedel, eller kemikaliska rengöringstrasor (våt/torr papperstrasa, m.m.) Detta kan skada ytan på frontpanelen. Att torka med en hård trasa eller använda stark kraft kan skrapa ytan på frontpanelen. Att använda en mjuk och fuktig trasa ör att försiktigt torka frontpanelen när den är riktigt smutsig ( kan skada ytan om du torkar hårt) Om frontpanelen är dammig, använd en antistatisk borste som finns i butik, för att rengöra den. Åskväder Vid storm, åskväder eller när du är bortrest ska du dra ur nätkabeln från vägguttaget. Reservdelar När reservdelar behövs, ska du kontrollera att serviceteknikern har använt de reservdelar som specificeras av tillverkaren eller har samma specifikationer som originaldelarna. Icke auktoriserade utbyten av delar kan resultera i brand, elektriska stötar eller annan fara. Service Överlåt alla servicearbeten åt kvalificerad personal. Ta inte bort höljet på egen hand, då detta kan förorsaka elstötar. Avfallshantering Förpackningsmaterialet är återvinningsbart och bör i princip återvinnas. Förpackningsmaterial som t.ex. plastpåsar måste förvaras oåtkomligt för barn. Batterier, även sådana som inte innehåller tungmetaller, ska inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Var god kasta förbrukade batterier på ett miljövänligt sätt. Undersök vilka bestämmelser som gäller i ditt område. Försök inte att ladda om batterierna, det kan orsaka explosion. Ersätt endast batterierna med samma eller motsvarande typ. Batterier får inte utsättas för extrem värme från solljus, eld eller liknande. Denna symbol på apparaten eller på dess förpackning betyder att elektrisk och elektronisk utrustning ska kasseras avskilt från hushållsavfall efter dess livstid. Inom EU används olika återvinningssystem. Kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare för ytterligare information. Koppla bort enheten För att koppla bort TV:n helt används nätkontakten, och den ska därför alltid vara lätt åtkomlig. Volym för hörlurar Överdrivet ljudtryck från öronsnäckor eller hörlurar kan skada hörseln. Installation För att förhindra skador måste apparaten, vid montering på vägg, vara säkert fäst vid väggen enligt installationsanvisningarna (om detta tillval finns). LCD-skärm LCD-skärmen är en högteknologisk produkt som med cirka en miljon tunnfilmstransistorer ger god detaljupplösning. Ibland kan några inaktiva pixlar uppstå på skärmen och visas som en fast blå, grön eller röd punkt. Observera dock att detta inte påverkar produktens prestanda. Varning Lämna inte TV:n i vänteläget eller påslagen när du lämnar bostaden. Svenska - 5 -

7 Anslutning till ett TV-distributionssystem (kabel-tv osv.) från tuner: Apparat som är kopplad till byggnadens skyddsjordning genom nätanslutning eller genom andra apparater med en anslutning till skyddsjordning, och till ett TVdistributionssystem med koaxialkabel, kan under vissa omständigheter utgöra en brandrisk. Anslutning till ett kabeldistributionssystem måste därför ske genom en apparat som erbjuder elektrisk isolering nedanför ett visst frekvensområde (galvanisk isolator, se EN ). Obs: HDMI-anslutningen mellan datorn och TV:n kan alstra radiostörningar, och om så sker rekommenderar vi att du använder en VGA(DSUB-15)-anslutning. Knappen för vänteläge av/på isolerar inte apparaten helt från elnätet. Dessutom förbrukar apparaten ström i vänteläget. För att helt skilja apparaten från elnätet måste kontakten dras ur från nätuttaget. På grund av detta skall apparaten installeras på ett sådant sätt att nätuttaget inte blockeras. Vid en nödsituation skall kontakten kunna dras ut omedelbart. För att förhindra risken för brand skall nätsladden helst separeras från nätuttaget om inte apparaten kommer att användas under en längre period, t.ex. under semestrar. Villkoren, HDMI, och gränssnittet HDMI, och HDMIlogon och High-Definition Multimediagränssnittet är registrerade varumärken tillhörandehdmi Licensiering LLC i USA och andra länder. Logon HD TV 1080P är ett varumärke för EICTA. DVB är ett registrerat varumärke från Digital Video Broadcasting DVB projektet. Elektriska apparater får aldrig användas av barn utan övervakning. Låt aldrig barn använda elektriska apparater utan att övervakas. Barn ser inte alltid möjliga faror. Batterier/ackumulatorer kan vara livshotande om de sväljs. Förvara batterier utom räckhåll för barn. Om ett batteri har svalts sök omedelbart läkarhjälp. Håll även förpackningsmaterial borta från barn p.g.a. kvävningsrisken. Miljöinformation Denna TV är utformad för att konsumera mindre energi och är därför mer miljövänlig. För att minska på energikonsumtionen kan du göra följande: Du kan använda inställningen energisparläge som finns i Bildmenyn. Om du ställer in energisparläget till Eko, växlar TV:n till detta läge och TV:ns luminans minskas till en optimal nivå. Observera att en del bildinställningar inte är möjliga att ändra när TV:n är i energisparläget. När du trycker på högerknappen på fjärrkontrollen medan Energisparläget är inställt på "Eko", kommer meddelandet "skärmen stängs av om 15 sekunder" att visas på skärmen. Om alternativet Energisparläge är inställt på "Avaktiverat", tryck på den vänstra knappen. Välj FORTSÄTT och tryck på OK för att fortsätta. Skärmen kommer stängas av direkt. Trycker du inte på några knappar, stänger skärmen av efter 15 sekunder. Om du avaktiverar Energisparläget, kommer Bildläget automatiskt ställa in på Dynamisk förutom när läget är inställt på Spel eller Sport. När TV:n inte används, stäng av den eller dra ur nätsladden från vägguttaget. Detta kommer även att minska energiförbrukningen. Koppla bort strömmen om du är borta under en längre tid. Det rekommenderas att du aktiverar Energisparläge för att minska din årliga elförbrukning. Det rekommenderas också att du drar ur TV:n ur eluttaget för att spara energi då den inte används. Hjälp oss att rädda miljön genom att flja dessa steg. Reparationsinformation Överlåt alla servicearbeten åt kvalificerad personal. Endast utbildad personal får reparera TV:n. Kontakta den lokala återförsäljare där du köpte denna TV för mer information. Svenska - 6 -

8 Innehåll i förpackning LED TV Snabbguide Batterier: 2 X AAA {}1 X kabel för anslutning av video och ljud Ansutningsström VIKTIGT: TV:n är avsedd för drift från ett uttag på V växelström, 50 Hz. Efter att TV:n uppackats, låt den nå den omgivande temperaturen innan du ansluter TV:n till huvudströmmen. Anslut strömkabeln till elnätet. Antenn / kabel/ satellitanslutning Anslut antennen eller kabel-tv-kontakten till ANTENNINGÅNGEN (ANT.) eller satellitkabeln till SATELLITINGÅNGEN (LNB) som finns på baksidan på TV:n. "Satellit finns endast för 762-serierna". Baksidan av TV:n Fjärrkontroll 4 x 3D-glasögon Nero media home CD Anm.: Du bör kontrollera tillbehören efter inköp. Se till att varje tillbehör finns med. Eftersom kommunikation stöds enligt tillverkarens specifikationer, ska kabellängder vara kortare än 3 m. TV:ns kontrollknappar och drift 1. Knapp Standby/På 2. TV/AV-knapp 3. Program upp/ned-knappar 4. Volym upp/ned-knappar Anm.: Tryck på vplymens upp/ner knappar samtidigt för att se huvudmenyn och använda programmets upp/ner knappar för att naviera volymens upp/ner kanppar för att ändra volymen. SATELLIT ANTENN KABEL Anm.: Stödet för satellit beror på modellen. (Endast tillgänglig i LC-42LE762E / LC-42LE762EN / LC-50LE762E / LC-50LE762EN-serierna) Sätta in batterier i fjärrkontrollen Ta bort det bakre locket för att nå batterihållaren. Sätt i två AAA-batterier. Kontrollera att polariteten blir rätt (+ eller -). Blanda inte gamla och nya batterier. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ. Placera tillbaka locket., Omkopplaren för vänteläge (standby) används för att slå på eller av TV:n. Placeringen på kontrollknapparna och strömbrytaren kan skilja sig beroende på modell. Svenska Vinkel för fjärrkontrollen Använd fjärrkontrollen genom att rikta den mot fjärrkontrollsensorn. Objekten mellan fjärrkontrollen och sensorn kan förhindra att den fungerar ordentligt. Varningar angående fjärrkontrollenheten Utsätt inte fjärrkontrollen för cocker. Utsätt den inte heller för vätskor, och placera den inte i ett område med hög fuktighet. Installera inte eller placera den inte under direkt solljus. Värmen kan orsaka deformering av enheten. Fjärrkontrollenheten kanske inte fungerar ordentligt om sensorn på TV:n är i direkt solljus eller starkt

9 ljus. Då kan du byta vinkel på TV:n, eller använda fjärrkontrollen närmare sensorn. Sätta på/stänga av För att sätta på TV:n Dra ut kontakten. Ställ om knappen " på TV till läget så att TV:n går över till viloläget (standby).. Lysdioden för Väntläget tänds. För att sätta på TV:n från vänteläget kan du antingen: Tryck på.-knappen, P+ / P- eller en sifferknapp på fjärrkontrollen. Tryck på -knappen eller P/CH+/- på TV:n. Din TV slås på. Att ändra TV:n till viloläge (standby) För att ställa TV:n i viloläge klickar du på knappen på fjärrkontrollen eller på högra sidan av TV:n. För att stänga av TV:n Växla -knappen längst ned på TV:ntill läge 2, såsom visas, -, för att isolera TV:n från huvudströmmen, led-lampan slocknar. Svenska - 8 -

10 Fjärrkontrollen TV 1. Standby/På 2. Kanallista 3. Volym upp/ner 4. Meny på/av 5. OK/Bekräfta 6. Bakåt / återgå 7. webbportal 8. Min knapp 1 / YouTube (*) 9. a) (RC4847) Min knapp 2 (**) b) (RC4848) Tryck på den här knappen för att starta Nexflix. 10. Färgknappar (Röd/Grön/Gul/Blå) 11. Mono/stereo - Dual I-II / Vald språk 12. Snabb återspolning (i läget mediabläddrare) 13. Paus (i mediabläddrarläge)/time shiftinspelning 14. Inspelning av program 15. Spela (i läget mediabläddrare) 16. Stopp (i läget mediabläddrare) 17. Snabb framspolning (i läget mediabläddrare) 18. Textning på-av/textning (i läget mediabläddrare) 19. Bildstorlek 20. Text-TV - Mix 21. Mediabläddrare 22. Elektronisk programguide 23. Avbryt 24. Navigeringsknappar 25. Snabbmeny På-Av 26. Info/visa (i TXT-läge) 27. Program upp/ned 28. Ljudlöst 29. Föregående program 30. Sifferknappar 31. AV/Källa Anm.: Fjärrkontrollens räckvidd är cirka 7 meter/23 ft. Använda 'Min knapp' 1 (*) Denna knapps huvudsakliga funktion är att köra Youtube-länk. Men om du vill ändra denna funktion kan du trycka på MIN KNAPP 1 i fem sekunder när du använder en önskad källa, kanal eller länk, tills meddelandet "MIN KNAPP ÄR INSTALLERAD" visas på skärmen. Detta bekräftar att den valda MIN KNAPP har kopplats ihop med den valda funktionen. Observera att om du utför den första a) b) installationen, kommer 'MIN-knappen 1' återgå till sin standardfunktion. Använda 'Min knapp' 2 (**) tryck nere 'MIN KNAPP 2' i fem sekunder på en önskad källa, kanal eller länk, tills dess meddelandet 'MIN KNAPP ÄR INSTÄLLD' visas på skrämen. Detta bekräftar att den valda MIN KNAPP har kopplats ihop med den valda funktionen. Svenska TV

11 Överblick av anslutningarna Kontakt Typ Kablar Enhet Subw. utgång LAN Scart- Anslutning (baksidan) VGA- Anslutning (baksidan) PC/YPbPr Audio- Anslutning (baksidan) SPDIF- (Optisk utgång) anslutning (back) Sido-AV- (Audio/Video) anslutning (side) HDMI- Anslutning (baksidan&sidan) Hörlurar- Anslutning (sidan) YPbPr-Video- Anslutning (baksidan) USB- Anslutning (sidan) CI- Anslutning (sidan) TBashögtalar anslutning ( baksidan) Ethernet (LAN)- Anslutning (bak) AV sidoanslutningskabel (medföljer) Anm.: Då enheten ansluts via YpbPr eller sido_ AV-ingång måste du använda de tillhandahållna anslutningskablarna för anslutningen. För Sido-AVingång ska du använda den medföljande kabeln. Se bilderna på vänster sida. För att aktivera PC-ljud, måste du använda PC/YPBPR ANSLUTNINGAR FÖR LJUD, VITA OCH RÖDA ingångar. Om en extern enhet är ansluten via SKART-kontakten kommer TV:n automatiskt att bläddra över till AV-läge. När du ser på DTV-kanaler (Mpeg4 H-264) eller medan du är i Medabläddrarläget, kommer utgången inte att vara tillgänglig på scartuttaget. När du använder monteringskittet (finns att köpa hos tredjepart i butik), rekommenderar vi att du ansluter alla kablar på TV:ns baksida före montering på väggen. Sätt i eller ta bort CI-modulen endast när TV:n är AVSTÄNGD. Du bör läsa igenom modulinstruktionsmanualen om installationsinfomration. Varje USB-ingång på din TVstöder enheter upp till 500 ma. Anslutning av enheter som har strömvärden över 500mA, kan skada din TV. Genom att anslita en HDMIkabel till din TV kan du endast använda en skärmad HDMIkabel, för att garantera tillräcklig immunitet mot parasitisk frekvensstrålning. Om du vill ansluta en enhet till TV:n, säkerställ att både TV:n och enheten är avstängda innan du gör anslutningen. Efter att anslutningen är genomförd, kan du stata enheterna och använda dem. Svenska

12 Använda en modul för villkorlig åtkomst VIKTIGT: Sätt endast in eller ta ut CI-modulen när TV:n är AVSTÄNGD. För att titta på vissa digitala kanaler kan det behövas en modul för villkorad tillgång (CAM). Modulen måste sättas in i CI-uttaget i TV:n. 1. När du fått en modul för villkorad tillgång (CAM) samt ett programkort från betalkanalsföretaget, ansluter du dessa i TV:n på följande sätt. 2. Sätt i modulen för programåtkomst och sedan programkortet i uttaget vid uttagspanelen på TV:ns baksida. 3. CAM-modulen bör sitta i ordentligt, den går inte att sätta i ordentligt om den är vänd åt fel håll. CAM-modulen eller uttaget kan skadas om man använder onödigt våld när modulen sätts i. 4. Anslut TV:n till nätuttaget, slå på den och vänta en stund tills kortet aktiverats. 5. Om ingen modul satts i visas meddelandet Ingen gemensam gränssnittsmodul har upptäckts på skärmen. Se instruktionsmanualen för modulen för närmare information om inställningarna. Anm.: Det tar några minuter att certifiera licensnyckeln när du sätter in ett CA-kort i den Cl+-kompatibla CI-modulen första gången. Den här processen fungerar inte när det inte finns någon antenningång eller om du aldrig har kört "Autoinstallation". Om det gamla CAM används, kan bekräftelsen misslyckas. Då kan du kontakta din tjänsteleverantör. Standby-underrättelser Om TV: n inte får någon insignal (t.ex. från en antenn eller HDMI-källa) i 5 minuter, kommer TV: n försättas i väntläge. Nästa gång du startar TV:n, kommer följande meddelande att visas: TV:n försattes i viloläge automatiskt för det inte fanns signaler på en lång stund." Tryck på OK för att fortsätta. Om TV: n har lämnats på och inte används under ett tag, kommer TV att försättas i vänteläge. Nästa gång du startar TV:n, kommer följande meddelande att visas: "TVn är växlad till viloläge automatiskt för att inget har utförts under en längre tid." Tryck på OK för att fortsätta. Om det inte finns något ljud så kommer följande varningsmeddelande visas på skärmen. "Stänga av?" Välj JA för att stänga av TV:n. Välj NEJ för att avbryta. TV:n kommer också att stängas av, om du inte gör en markering på den här skärmen. Svenska

13 Förstagångsinstallation När du startar första gången visas skärmen för språkval Välj det valda språket och tryck på OK. Ställ in dina preferenser med navigeringsknapparna och när du är klar trycker du på OK för att fortsätta. Du kan aktivera alternativet Butiksläge nu. Alternativet är endast avsett för användning i butik. Det rekommenderas att välja Hemläget för hemanvändning. Om butiksläget väljs kommer en bekräftelseskärm visas. Välj Ja för att fortsätta. Detta alternativ finns tillgängligt under menyn Övriga inställningar och kan stängas av eller startas senare. Om det "avaktiveras" kommer butiksläge inte vara tillgängligt efter förstagångsinstallationen. Tryck på OK-knappen för att fortsätta. Antenninstallation Om du väljer söktypen ANTENN kommer TV:n att söka efter digitala, markbundna sändningar: DU kan trycka på MENU-knappen när som helst för att avbryta sökningen. Efter att alla tillgängliga stationer sparats kommer kanallistan att visas på skärmen. Medan sökningen fortsätter kommer ett meddelande visas, fråga om du vill ordna kanalerna enligt LCN(*). Välj Ja och tryck OK för att bekräfta. (*) LC När det logiska kanalnummersystemet som sorterar tillgängliga sändningar i enlighet med en igenkännlig kanalsekvens. Tryck på MENU-knappen för att lämna kanallistan och titta på TV. Kabelinstallation Om du väljer alternativet KABEL och trycker på OK-knappen på fjärrkontrollen för att fortsätta, visas ett bekräftelsemeddelande på skärmen: Välj Ja och tryck på OK för att fortsätta. Välj Nej och tryck på OK för att avbryta. Du kan välja frekvensomfång på den här skärmen. Mata in frekvensen manuellt med sifferknapparna. Tryck på OK när du är klar, så att den automatiska sökningen kan börja. Anm.: Sökningstiden kommer förändras beroende på det valda söksteget. Satellitinstallation (beroende på modell) Om du väljer alternativet Satellit från skärmen Söktyp kan du ställa in satelliten och visa satellitkanaler. När du väljer satellitinstallation kommer menyn Antenntyp att visas. Du kan välja Antenntyp som Direct, Unicable eller DiSEqC genom att växla. Direkt: Om du har en enskild mottagare och en parabolantenn, välj denna antenntyp. Efter att du valt Direkt visas en annan meny. Välj en tillgänglig satellit och tryck på OK för att söka efter tjänster. följa instruktionerna på skärmen. Tryck på OK för att söka efter tjänster. DiSEqC-omkopplare: Om du har flera paraboler och en DiSEqC-växlare, välj denna antenntyp. Efter att du valt DiSEqC-omkopplare visas en annan menyskärm. Du kan ställa in fyra DiSEqC-alternativ (om tillgängligt). Tryck på GRÖN knapp för att söka alla satelliter eller GUL knapp för att enbart söka den markerade satelliten. Tryck på OK-knappen för att spara och gå ur. Anm.: Stäng inte av TV:n när installationen initialiseras för första gången. (*) Vissa alternativ kanske inte är möjliga, beroende på valet av land. Mediauppspelning via USB-ingång Du kan ansluta en 2,5 tum och 3,5 tum (hdd med extern strömtillförsel) externa hårddiskar eller USBstickor till din TV genom att använda USB-ingångar på TV:n. VIKTIGT! Säkerhetskopiera dina filer innan du utför anslutningen till TV:n. Tillverkaren är inte ansvarig för korrupta filer eller förlorad data. Vissa typer av USB-enheter (T ex. MP3-spelare) är inte kompatibla med denna TV. TV:n stöder diskformatering med FAT32 och NTFS, men det går inte att spela in på diskar formaterade med NTFS. Problem kan uppstå vid formatering av USBhårddiskar med en lagringskapacitet på 1 TB eller högre. Att snabbt koppla in eller ur USB-enheter är förenat med risker. Detta kan fysiskt skada USB-spelaren och själva USB-enheten. Dra inte ut USB-modulen under uppspelningen av en fil. Mediabläddrarens meny Du kan spela upp foton. musik, och videofiler som du lagrat på din USB-enhet, eller på en mediaserver. Anslut en USB-disk till en av USB-ingångarna på sidan av TV:n. Eller anslut din mediaserver till samma nätverk som tv:n. Tryck på knappen "mediabläddrare" - på fjärrkontrollen eller tryck på knappen MENU och välj fliken Mediabläddrare genom att använda Vänster/Höger-knapparna och trycj på OK. Huvudmediabläddraren visas. Välj mediatyp som ska listas och tryck på OK. Om det är fler än en mediakälla tillgänglig, kommer en lista av enheter och servrar att visas. Markera enheten eller servern ifrån listan och tryck på OK. Om du trycker på knappen MENU i läget Mediabläddrare kommer du till Bild, Ljud och inställningsmenyalternativen. Genom att trycka på MENU igen avslutar du skärmen. Unicable: Om du har flera mottagare och ett Du kan ställa in preferenserna för media bläddrare unicablesystem, välj denna antenntyp. Tryck på OK med dialogrutan för inställningar. för att fortsätta. Konfigurera inställningarna genom att Svenska

14 Ändra bildstorlek: Bildformat Programmen kan ses i olika bildformat beroende på den mottagna överföringen. Du kan ändra bildproportion (bildformat) för TV-bilden om du vill se den i olika zoomlägen. Tryck på knappen upprepade gånger för att ändra bildstorlek. Du kan skifta skärmbilden upp eller ned genom att trycka på eller knapparna när bildzoomen är ställd till 14:9 Zoom, Biografeller Textning. Avända kanallistan TV:n sorterar alla lagrade stationer i kanallistan. Du kan redigera kanallistan, ställa in favoriter eller aktiva stationer som ska listas med hjälp av menyvalen i kanallistan. Tryck på knappen MENU för att se huvudmenyn. Välj alternativ i kanallistan med hjälp av vänster- eller höger-knappen. Tryck på OK för att visa menyinnehåll. Välj Redigera kanallista för att hantera alla lagrade kanaler. Använd upp- eller ned- och OKknapparna för att välja Redigera kanallista. Tryck på upp- eller ned-knapparna för att välja kanal som ska hanteras. Tryck på Vänster eller Höger pilknapp för att välja funktion. Använd knapparna P+/P- för att flytta upp eller ned. Tryck på MENU-knappen för att lämna. Snabbt Mnyn I snabbmenyn menyn får du tillgång till somliga alternativ snabbt. Tryck på Q.MENY-knappen på fjärrkontrollen för att se menyerna. Det här menyinnehållet beror på modellen av din TV. CEC och CEC RCgenomföringsenhet Den här funktionen låter dig styra CEC-aktiverade enheter som är ansluta via HDMI-portar, genom att använda fjärrkontrollen på TV:n. CEC-alternativet i menyn Överiga inställningar under menyn Inställningar ska först ställas in som Aktiv. Tryck på Käll-knappen och välj HDMI-ingången för den anslutna CEC-enheten ifrån Källistmenyn. När en ny CEC-källenhet ansluts kommer den listas i källmennyn med eget namn istället för den anslutna HDMI-portens namn (DVD-spelare, Spelare 1, m.m. TV:ns fjärrkontroll är automatiskt aktiverad att kunna utföra vissa funktioner efter att den anslutna HDMIkällan har valts. För att avsluta det här läget och styra TV:n via fjärrkontrollen igen, tryck in knappen "0-Noll" på fjärrkontrollen i 3 sekunder. Eller tryck på knappen Q-meny på fjärrkontrollen, markera CEC RC. Passera och ställ in som Av, genom att trycka på Vänster eller höger knapp. Den här funktionen kan också aktiveras eller avaktiveras under menyn inställningar/överiga inställningar. TV:n stöder även ARC (Audio Return Channel) funktionen. Den här funktionen är en ljudlänk som Svenska är tänkt att ersätta andra kablar mellan TV:n och ljudsystemet (A/V-mottagare eller högtalarsystem). När ARC är aktiverat stänger TV:n inte av sina andra ljudutgångar automatiskt. Då du måste minska tvvolymen till noll, manuellt, om du endast vill höra ljudet ifrån den anslutna ljudenheten (samma som andra optiska eller koaxial-digitala ljudutgångar). Om du vill förändra den anslutna enhetens volymnivå ska du välja den enheten ifrån källistan. Då används volymknapparna för den anslutna ljudenheten. FollowMe TV Med din mobila enhet kan du strömma den nuvarande sändningen från din smart-tv med hjälp av funktionen FollowMe TV. Installera lämpligt Smart-Centerprogram på din mobila enhet. Starta programmet. För mer information om hur den här funktionen används, följ instruktionerna i programmet du använder. Anm.: Det här programmet är inte kompatibelt med alla mobila enheter. FollowMe-tv till DMR Den här funktionen tillåter videostreaming ifrån din TV till en annan TV eller mobila enheter, med hjälp av korrekta program (e.g. UPnP - Universal Plug and Play-program så som BubbleUPnP). Aktivera FollowMe-TV till DMR så startar tidsförskjutningen. Tryck på den röda knappen så visas valmenyn. Välj din enhet och tryck på OK. Anm.: FollowMeTV och FollowMeTV til DMR-funktionerna samarbetar med PVR-funktionen och kräver att ett USBminne är anslutet, som har FAT32-format och tillräckligt med utrymme på. HD-kanaler stöds inte och båda enheterna måste vara anslutna till samma nätverk.

15 Bildmenyinnehåll 3D-inställningar Läge Kontrast Ljus Skärpa Färg Energisparläge Bakgrundsljus Tryck för att se 3D-inställningar. Menyegenskaper och funktioner Du kan ändra bildläget för att passa dina önskemål eller krav. Bildläget kan ställas in till ett av följande alternativ: Biograf, Spel, Sport, Dynamisk och Naturlig. Ställer in ljus- och mörkhetsvärden på skärmen. Ställer in värdet på skärmens ljusstyrka. Ställer in värdet på skärpan för detaljer som visas på skärmen. Ställer in färgvärdet, justerar färgerna. För att ställa in energisparläge till eko, bild av och avaktiverad. (När läget är Dynamiskt, kommer energisparläget automatiskt att avaktiveras.) Inställningen styr nivån på bakgrundsljuset. Funktionen för bakbelysning kommer att vara osynlig om energisparläge är inställt på Eco. Bakgrundsljus kan inte användas i VGA- eller Medibläddrarläge eller när bilden är inställd på Spel. Brusreducering Om signalen är svag och bilden brusig kan du använda inställningen Brusreducering. Avancerade inställningar Dynamisk Du kan ändra den dynamiska kontrastration till önskat värde. kontrast Färgtemp Ställer in önskad färgton. Ställer in den önskade bildstorleken från bildzoomningsmenyn. Bildzoom Anm.: Auto (Endast tillgänglig i Scartläge med SCART PIN8 hög volt/ låg volts växling). Använd knapparna Vänster eller Höger för att ställa in Movie Sense nivån till låg, medel, hög eller av. När Movie Sense är aktivt, förbättrar det TV:ns videoinställningar för rörliga bilder så att man får en bättre kvalitet och läsbarhet. Movie Sense När Movie Sense är ställt till Låg, Medel eller Hög, är Movie Sense demo tillgängligt. Om ett av dessa alternativ är valt och du trycker på OK, startar demo-läget. När demoläget är aktivt är skärmen delad i två delar, en som visar Movie Sense-aktiviteten och en annan som visar TV-skärmens normala inställningar. HDMI sann svart Medan du ser från källan HDMI visas den här funktionen i menyn för bildinställningar. Du kan använda den här funktionen för att öka svärtan i bilden. Filmläge Filmerna spelas in med olika antal bilder per sekund för vanliga tv-program. Aktivera denna funktion när du ser på film och vill se snabba scener tydligare. Hudton Hudton kan ändras mellan -5 och 5. Färgjustering: Ställer in önskad färgton. RGBförstärkning Du kan konfigurera värdet för färgtemperaturerna med hjälp av RGB-funktionen. Återställning Återställer bildinställningarna till de förvalda fabriksinställningarna. Autoposition (i PC-läge) Optimerar automatiskt skärmbilden. Tryck på OK för att optimera. H-position (i PC-läge) Detta alternativ flyttar bilden horisontellt antingen till höger eller vänster på skärmen. V-position (i PC-läge) Detta alternativ flyttar bilden vertikalt upp eller ned på skärmen. Pixelfrekvens (i PC-läge) Fas (i PC-läge) Pixelfrekvensinställningarna korrigerar störningar som uppstår i form av vertikala band i pixelintensiva presentationer som kalkylprogram eller text med litet typsnitt. Beroende på upplösningen och sökningsfrekvensen på TV:n kan bilden på skärmen vara otydlig eller ha brus. I dessa fall kan denna funktion användas för att förtydliga bilden med försöks- och felmetoden. I VGA (PC)-läge kommer en del alternativ i bildmenyn inte gå att komma åt. Istället kommer inställningarna för VGA-läge att läggas till i bildinställningar i PC-läget. Svenska

16 Menyegenskaper och funktioner Ljudmenyinnehåll Volym Ljudutjämnare Balans Hörlurar Ljudläge AVL (automatisk Ijudnivåanpassning) Hörlurar/linje ut Dynamisk bas Surroun-ljud Justerar volymen. Väljer ljudutjämnare. Standardinställningar kan endast göras i användarläge. Denna inställning används för att justera balansen mellan vänster och höger högtalare. Ställer in volym i hörlurar. Du kan välja ett musikläge (om det valda kanalen stöds). Funktionen ställer in ljudet att hålla en fast utnivå mellan program. När du ansluter en extern förstärkare till din TV med hjälp av hörlursuttaget kan du välja detta alternativ som Linje ut. Om du har anslutit hörlurar till TV:n, ställ in detta alternativ som Hörlurar. Aktiverar eller avaktiverar den dynamiska basen. Surround-ljudläge kan ställas in som På eller av. Digital out Ställer in ljudtyp för digital ut. Inställningar menyinnehåll Villkorlig åtkomst Kontrollerar moduler för villkorlig åtkomst om tillgängligt. Konfiguerra språkinställningarna (kan ändras beroende på vilket språk som väljs) Önskade Språk och aktuella inställningar kommer vara tillgängliga. Aktuella inställningar kan ändras om det stöds av sändningarna. Ange rätt lösenord för att ändra föräldrakontrollen. Du kan enkelt justera menylås, vuxenlås (kan ändras beroende på det valda landet) och barnspärrar i den här menyn. Du kan också ställa in en ny pinkod. Föräldrakontroll När barnspärren har valts kan TV: n endast manövreras via fjärrkontrollen. I detta fall kommer därför inte knappen på frontpanelen att fungera. Anm.: Standard-pinkoden kan ställas in till 0000 eller Om du har angivit PIN (begärs beroende på landsval) under Förstagångsinstallationen, använd PIN-koden du angivit. Timers Ställer in timern för att stänga av TV:n efter en viss tid. Ställer in tidräknare för valda program. Inspelningskonfiguration Visar menyn för inspelningskonfigurering. Datum/tid: Ställer in datum och tid. Källor: Aktiverar eller avaktiverar valda alternativ för källor. Satellitinställningar Visar satellitinställningar. Satellitstöd (beroende på modell) Nätverksinställningar Skärminställningar. Du kan se på ditt ESN (*)-nummer och avaktivera Netflix. Nexflix (alternativt) (*) ESN-numret är ett unikt ID-nummer för Netflix, skapat särskillt för att identifiera din TV. Andra inställningar: Visar andra inställningsval för TV:n. Meny-timeout (Menu Ändrar tidsutlösningens varaktighet för menyskärmar. Timeout) Avsök krypterade När denna inställning är på letar sökningsfunktionen även efter kodade kanaler. kanaler: HbbTV Blå bakgrund Uppgradering av mjukvara Programversion Du kan aktivera eller avaktivera den här funktionen genom att ställa in den som PÅ eller AV. Aktiverar eller avaktiverar blått bakgrundssystem när signalen är svag eller saknas. För att tillförsäkra att din digitalbox alltid har den senast uppdaterade informationen. Visar aktuell mjukvaruversion. Svenska

17 Menyegenskaper och funktioner Det här alternativet används för att välja vilket undertextläge som ska Läge för undertext vara påskärmen (DVB-textning/ TXT-textning) om båda finns som tillval. Standardinställningen är DVB-textning. Finns endast i Norge Hörselskadade Aktiverar specialfunktioner som skickas från sändaren. Ljudbeskrivning är ett beskrivningsljud för blinda och synskadade tittare av visuell media, inklusive TV och filmer. Funktionen kan användas bara on sändningen Ljudbeskrivning stödjer detta ytterligare ljudspår. Anm.: Ljud beskrivningsfunktionen finns inte tillgänglig vid inspelnings- eller tidsväxlingsläge. Ställ in automatlägets timeout. När timeoutvärdet har nåtts, och TV:n inte har Auto TV Av använts under den valda tiden, stängs TV:n av. Om Standbysökning är inställd till På så kommer tillgängliga sändningar sökas när TV:n är i vänteläge. Om TV:n hittar nya eller saknade utsändningar visas Standbysökning (valfritt): en menyskärm som frågar dig om du vill använda dessa ändringar eller inte. Kanallistan uppdateras och ändras efter denna process. Om du visar upp TV:n i en affär kan du aktivera detta läge. Medan Butiksläget Butiksläge är aktiverat, kan vissa saker i TV-menyn inte utföras. Med Media Renderer-funktionen kan du dela filer som lagras på din smartphone eller platta. Om du har en DLNA-kompatibel smarttelefon eller PC-surfplatta och Mediarendering (DMR) rätt programvaror installerat kan du dela/visa foton på din TV. Se anvisningarna för din programvara för mer information om delning. Media-renderarläget är inte tillgängligt med funktionen internetportal. Uppstartsläge Denna inställning konfigurerar önslemålen för uppstartsläget. Biss är ett satellitsignalskrypteringssystem som används för vissa sändningar. Om du behöver ange en BISS-nyckel för en sändning, kan du använda Bissnyckelinställningen i menyn Övriga inställningar. Markera BISS-nyckel och tryck BISS-nyckel på OK för att ange nycklarna för den önskade sändningen. (Det här menyobjektet visas endast när TV:n har en satellitsupport) Virtuell fjärrkontroll Aktiverar eller inaktiverar funktionen för den virtuella fjärrkontrollen. Med den här inställningen kan du aktivera och avaktivera CEC-funktionen helt. CEC Tryck på Vänster eller Höger knapp för att aktivera eller avaktivera funktionen. FollowMeTV Aktiver eller avaktivera den här funktionen. FollowMeTV till DMR Aktiver eller avaktivera den här funktionen. Menyinnehåll vid installation och inställning på nytt Automatisk kanalsökning (Ställ in på nytt) (om tillgänglig) Manuell kanalsökning Nätverkskanalsökning Analog fininställning Förstagångsinstallation Rensa servicelista Visar automatiska sökalternativ. Digitalantenn: Söker och lagrar antennbaserade DVB-stationer. Digitalkabel: Söker och lagrar kabelbaserade DVB-stationer. Analog: Söker och lagrar analoga stationer. Digital antenn och analog: Söker och lagrar antennbaserade DVB- och analoga stationer. Digital kabel och analog: Söker och lagrar kabelbaserade DVB- och analoga stationer. Satellit: Söker och lagrar satellit kanaler. Satellitstöd (beroende på modell) Denna funktion kan användas för att ställa in sändande station direkt. Söker efter länkade kanaler i sändningssystemet. Du kan använda denna inställning för att finjustera analoga kanaler. Den här funktionen är inte tillgänglig om inga analoga kanaler är lagrade. Raderar alla lagrade kanaler och inställningar, återställer TV:n till fabriksinställningar. (*) Denna inställning visas bara om valt land är Danmark, Sverige, Norge eller Finland. Använd inställningen för att radera lagrade kanaler. Svenska

18 Elektronisk programguide (EPG) Vissa, men inte alla, kanaler skickar information om aktuella och kommande program. Tryck på -knappen för att visa EPG-menyn. Upp/Ned/Höger/Vänster knappar: Navigera i EPG. OK: Visar programalternativ. INFO (İ): Visar detaljerad information om valt program.. GRÖN: Växlar till EPG tidtabellista. GUL: Växlar till tidsschema EPG. BLÅ: visar filtreringsalternativ. (SPELA IN):TV:n spelar in valt program. Du kan trycka på nytt för att stoppa inspelningen. VIKTIGT: För att spela in ett program måste du först ansluta ett USB-minne till din TV medan TV:n är avstängd. Du ska därefter slå på TV:n för att aktivera inspelningsfunktionen. I annat fal kommer inte inspelningsfunktionen att vara tillgänglig. Anm.: Du kan inte växla till en annan sändning eller källa under inspelningen. Programval I programguidemenyn (EPG), tryck på knappen OK för att öppna menyn händelsealternativ. Kanalval Med hjälp av detta alternativ kan du växla över till vald kanal i EPG-menyn. Spela in/ta bort inspelningstimer Sedan du har valt program i EPG-menyn trycker du på OK så att skärmen Alternativ visas. Välj alternativet Spela in och tryck på OK. Programmet är nu valt för inspelning. Om du ångrar dig kan du ta bort programmet genom att markera det, trycka på knappen OK och välja Delete Rec. Timer". Inspelningen tas bort. Ange timer/ta bort timer Sedan du har valt program i EPG-menyn trycker du på OK så att skärmen Alternativ visas. Välj alternativet Ställ in tid för händelse och tryck på OK. Du kan ange klockslag för kommande program. Om du ångrar dig kan du ta bort tidräknaren genom att markera den och trycka på knappen OK. Välj sedan Ta bort timer. Timer-inställningen tas då bort. Anm.: Du kan inte spela in eller ange timer för två eller flera program inom samma intervall. Text-TV Text-TV/Mix: Aktiverar videotextläget när den trycks in en gång (om tillgängig för din sändning). Tryck en gång till för att se den analoga texttvsidan. Tryck en gång till för att placera text-tv-bilden över programmet. Genom att trycka igen lämnar du texttv-läget. BACK Index: Visar text-tv:ns innehållsförteckning. İ Visa: Visar dold information (spellösningar till exempel). OK Håll: Håller (pausar) en textsida vid behov. Tryck igen för att återuppta. / Underkodade sidor: Väljer underkodade sidor om de finns tillgängliga när text-tv är aktiverad. P+ / P- och siffror (0-9): Tryck för att välja sida. Anm.: De flesta tv-kanalerna använder kod 100 för innehållssidan. Din tv stödjer både systemen FASTEXT och TOP text. När dessa system finns tillgängliga är sidorna uppdelade i grupper eller ämnen. När FASTEXTsystemet finns tillgängligt färgas avsnitten på textsidan och kan väljas med färgknapparna. Tryck på en färgknapp som motsvarar dina intressen. Det färgade avsnittet visas, och informerar om vilken färgknapp du ska använda när TOP text sänds. Tryck på eller för att visa nästa eller föregående sida. Digital Text-TV (för sändningar i Storbritannien) Tryck på knappen " ". Digital text-tvinformation visas. Använd de färgade knapparna, markörknapparna och OK-knappen. Användningsmetoden varierar beroende på innehållet i den digitala text-tv: n. Följ instruktionerna som visas på det digitala text-tv fönstret. När du trycker på knappen " " återgår TV: n till TV sändning. Spela in ett program VIKTIGT: Om du använder en ny USB-hårddisk bör du först formatera den med TV:ns alternativ för diskformatering. Din TV stöder inspelning av digitala sändningar. För att göra detta ska ett USB-minne vara anslutet till TV:n. TV:n ska stängas av medan du ansluter lagringsenheten. Slå därefter på TV:n för att aktivera inspelningsfunktionen. Den anslutna USB-enheten ska ha minst 1 GB i kapacitet och USB 2.0 kompabilitet. Annars kommer felmeddelanden att visas. Om skrivhastigheten för den anslutna USB-disken inte räcker till, kan inspelningen misslyckas och time shifting-funktionen finns eventuellt inte. Svenska

19 Filerna för de inspelade programmen kommer inte finnas tillgängliga att spela på en dator. Du kan bara spela upp inspelningarna via din TV. Fördröjning i läppsynkronisering kan ske under timeshifting. TV:n kan spela in program i upp till tio timmar. Inspelade program delas upp i 4 GB partitioner. Inspelningar av högupplösta program (HD) kan ta upp mer utrymme på USB-minnet beroende på den utsända upplösningen. Av detta skäl bör en USB-hårddisk användas för att spela in högupplösta program. Ta inte bort USB:n/hårddisken under inspelning. Detta kan skada den anslutna USB:n/hårddisken. Stöd för flera partitioner finns. Högst två olika partitioner stöds. Om disken har fler än två partioner kan den krascha. Den första partitionen på USBminnet används för PVR-förberedande funktioner. Den måste även formateras som en primär partition och användas för PVR-förberedande funktioner. Vissa strömpaket spelas eventuellt inte in på grund av signalproblem. I en del fall kan därför videon frysa under uppspelning. Tangenterna för Inspelning, Spela, Visa (för PlayListDialog) kan inte användas när text-tv är På. Om en inspelning startar via timer när text-tv är på, stängs text-tv automatiskt av. Användning av text-tv avaktiveras även när det pågår en inspelning eller uppspelning. Anm.: Inspelade program sparas på det anslutna USBminnet. Om du vill kan du lagra/kopiera inspelningar på en dator. Dessa filer kommer dock inte att kunna spelas på en dator. Du kan bara spela upp inspelningarna via din TV. Varning: Koppla inte ur AC-kabeln under USB-inspelningstidsinställning eller vid USB-inspelning. När AC-kabeln är utkopplad: Avbryts USB-inspelningtimern. Time shift-inspelning Tryck på (PAUS) knappen när du ser ett TVprogram och vill växla till timeshifting-läge. I timeshifting-läget pausas programmet och spelas samtidigt in på USB-disken. Tryck på (SPELA) knappen igen när du vill återgå till det pausade TVprogrammet där du avbröt det. Du ser tidsskillnaden mellan programmet i realtid och i time shifting-läge i informationsfältet. Tryck på knappen (STOPP) för att avsluta tidsinspelning och återgå till direktsändningen. Tidsförändringen kan inte utföras när apparaten är i läget Radio. Svenska Du kan inte använda tidsförändringens snabba bakåtspolning innan du avancerar med uppspelningen i det snabba uppspelningsalternativet. Direkt inspelning Tryck på (INSPELNING) knappen för att starta inspelningen direkt medan du tittar på ett program. Du kan trycka på (INSPELNING) knappen på fjärrkontrollen igen för att spela in nästa program i programguiden. Då visas på skärmen det valda alternativet för inspelning. Tryck på (STOPP) knappen för att avbryta direkt inspelning. Du kan inte växla till en annan sändning eller källa eller visa Medialäsaren under inspelningen. Titta på inspelade program Tryck på MENU-knappen. Markera Mediabläddraren och tryck på OK. Välj objekt i Inspelningsbiblioteket och tryck på OK. Inspelningsbibliotekets skärm kommer att visas. Välj ett inspelat objekt ifrån listan (om tidigare inspelat) och tryck på OK för att visa Spelalternativ. Uppspelningsalternativ: Spela ifrån start: Spelar upp från början av inspelningen. Återuppta: Återtar uppspelningen. Spela upp härifrån: Anger en punkt som uppspelningen ska börja från. Tryck på (STOPP) knappen för att stoppa en uppspelning och återgå till inspelningsbiblioteket. Inspelningskonfiguration Välj Inspelningskonfiguration på inställningsmenyn när du vill ändra inställningarna för inspelningar. Formatera disk: Du kan använda funktionen Formatera disk för att formatera den anslutna USBdisken. VIKTIGT: Observera att formateringen med det här alternativet innebär att alla lagrade data försvinner och att disken konverteras till filformatet FAT32. Om USB-enheten inte fungerar korrekt kan du pröva att formatera den. Ofta gör formateringen att enheten fungerar korrekt igen. Tänk bara på att ALL information på USB-enheten tas bort. Anslutningfunktioner Anslut TV:n till ett hemnätverk Anslutningsfunktionen tillåter dein TV att ansluta till hemnätverket, via kabel eller trådlöst. Du kan använda det här nätverkssystemet för att ansluta till internetportalen eller komma åt foton, videor och ljudfiler som är lagrade på mediaservrar anslutna till nätverket och spela/visa dem på din TV. Trådbunden anslutning Anslut TV:n till modemet/routern via LAN-kabeln

20 (medföljer inte). Välj Nätverkstyp som Trådbunden enhet i menyn Nätverksinställningar och tryck på OK för att ansluta. Tryck på Gul knapp på fjrärrkontrollen för att komma till menyn avancerade nätverksinställningar. Du kan se eller förändra inställningar så som IP-adress med den här menyn. LAN input on the rear Broadband ISP connection LAN (ethernet) cable side of the TV Trådlös anslutning För att ansluta TV:n till hemnätverket, välj bara Nätverkstyp som Trådlös enhet i menyn Nätverksinställnigar och tryck på OK-knappen. TV;n kommer att söka efter tillgängliga nätverk. Välj det önskade nätverket och tryck på OK. TV:n har ett inbyggt WLAN-system och behöver inte ytterligare enheter för att ansluta till ett trådlöst nätverk. Broadband ISP connection TV (Built-In WLAN system) Om hur man använder anslutningsfunktionen PC/HDD/Mediaspelare eller andra enheter som är kompatibla med DLNA 1.5 ska användas med trådbunden anslutning för bättre kvalitet på uppspelningen. Installera programvaran Nero Media Home software(medföljer) till den PC för att använda den som en mediaserver. Medan du använder den trådlösa anslutningssorten, tänk på att tv:n inte kan ansluta till nätverket med ett dolt SSID. Konfigurering av nätverksinställningar I din TV:s nätverksinställningar ingår alternativ för trådbunden och trådlös anslutning. Om du ansluter TV:n via ethernetingången, välj nätverkstypen som Trådbunden enhet att konfigurera. Välj alternativet Trådlös enhet om du ska ansluta TV:n till ditt nätverk trådlöst. Efter att du valt Nätverkstyp tryck på OK för att ansluta. Du kan trycka på GUL knapp för att skanna tillgängliga nätverk för trådlös anslutning. Efter kommer en lista över tillgängliga nätverk kommer visas. Välj ditt nätverk ur listan och tryck på OK. Om det valda nätverket är skyddat med ett lösenord, ange den korrekta koden. Du kan också använda ett virtuellt tangentbord för att ange lösenordet. Vänta tills IP-adressen visas på skärmen. Detta betyder att anslutningen nu har upprättats. För att avbryta anslutningen till ett nätverk ska du markera Nätverkstyp och trycka på OK. Information om menyobjekt Nätverkstyp: Nätverkstypen kan väljas som Trådbunden eller Trådlös enhet i överensstämmelse med den aktiva anslutningen till TV:n. Konfigureringsstatus: Denna sektion visar anslutningens status. IP-adress: Om en aktiv anslutning är tillgänglig, visas IP-adressen i denna sektion. Om du vill konfigurera IPadresspreferenser, trycker du på den GRÖN knappen och växlar till avancerat läge. Ansluta till din mobiltelefon via Wifi Om din mobila enhet har en Wifi-funktion kan du ansluta den till din TV via en router, för att komma åt innehållet på din enhet. För detta behöver din mobilenhet ett lämpligt delningsprogram. Koppla därefter ihop din mobiltelefon med routern/ modemet och aktivera delningsprogrammet på din mobiltelefon. Välj sedan filerna som du vill dela med din TV. Om anslutningen har upprättats korrekt ska du nu komma åt de delade filerna på din mobiltelefon via TV:ns medialäsare. Gå in i medialäsarens meny och OSD:n för att välja uppspelningsenhet visas. Välj din mobilenhet och tryck på OK- knappen för att fortsätta. Om tillgängligt kan du ladda ner en virtuell styrapp ifrån servern på din mobila enhets appleverantör. Du kan styra TV:n via din trådlösa enhet med hjälp av den här appen. För att göra detta, aktivera fuktionen virtuell fjärrkontroll ifrån menyn inställningar/ övriga inställningar, genom att trycka på vänster eller höger knapp. Anslut TV:n och den mobila enheten till samma nätverk och starta appen. Svenska

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Läs mer

LC42LE771EN / LC42LE772EN LC42LE771K / LC50LE771EN LC50LE772EN / LC50LE771K

LC42LE771EN / LC42LE772EN LC42LE771K / LC50LE771EN LC50LE772EN / LC50LE771K LC42LE771EN / LC42LE772EN LC42LE771K / LC50LE771EN LC50LE772EN / LC50LE771K ITALIANO FRANÇAÝS DEUTSCH ENGLISH ESPAÑOL LCD COLOUR TELEVISION LCD-FARB-TV TÉLÉVISEUR LCD COULEUR TELEVISIONE A COLORI LCD TELEVISOR

Läs mer

MODE D EMPLOI TÉLÉVISEUR LCD COULEUR KULLANIM KILAVUZU LCD RENKLİ TELEVİZYON LCD FARVE-TV BRUKERHÅNDBOK ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MODE D EMPLOI TÉLÉVISEUR LCD COULEUR KULLANIM KILAVUZU LCD RENKLİ TELEVİZYON LCD FARVE-TV BRUKERHÅNDBOK ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH PORTUGUÊS SLOVENŠČİNA HRVATSKİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ NEDERLANDS SUOMİ DANSK NORSK SVENSKA TÜRKÇE ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 LCD-skärm... 3 Reparationsinformation... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LCD TV:ns funktionsknappar... 7 Översikt av

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Innehåll. Förberedelse. Avsedd användning. Säkerhetsföreskrifter. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga.

Innehåll. Förberedelse. Avsedd användning. Säkerhetsföreskrifter. Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga. Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Miljöinformation... 3 Inkluderade tillbehör... 3 TV-funktioner... 3 Titta på TV... 4 TV:ns kontrollknappar och drift... 4 Fjärrkontrollen TV... 5 Använda en modul för

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

Innehåll. Svenska - 37 -

Innehåll. Svenska - 37 - Innehåll Funktioner... 38 Inledning... 38 Förberedelse... 38 Säkerhetsföreskrifter... 39 Innehåll i förpackning... 40 Miljöinformation... 41 Reparationsinformation... 41 Fjärrkontrollens knappar... 42

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Innehåll. Svenska - 43 -

Innehåll. Svenska - 43 - Innehåll Funktioner... 45 Kära SHARP-kund... 45 Inledning... 45 Förberedelse... 45 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 46 Säkerhetsföreskrifter... 47 Anslutning till ett TV-distributionssystem (kabel- TV

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Innehåll. Svenska - 34 -

Innehåll. Svenska - 34 - Innehåll Funktioner... 36 Kära SHARP-kund... 36 Inledning... 36 Förberedelse... 36 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 37 Säkerhetsföreskrifter... 38 Innehåll i förpackning... 39 Miljöinformation... 39 Reparationsinformation...

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig triangel är avsedd som en varning till användaren om att det finns oisolerad spänning innanför produktens hölje.

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

Innehåll. Svenska - 43 -

Innehåll. Svenska - 43 - Innehåll Funktioner... 45 Kära SHARP-kund... 45 Inledning... 45 Förberedelse... 45 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 46 Säkerhetsföreskrifter... 47 Anslutning till ett TV-distributionssystem (kabel- TV

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Viktig information om DVD-läge... 4 Specifikationer (beroende på modellen)... 5 Vanliga PC-visningslägen (beroende på modell)... 5 Fjärrkontroll - RC 4862... 6 Allmän

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen...

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen... Innehåll Förberedelser...2 Paketinnehåll...2 Installationsinstruktioner...3 Montering av bildskärm...3 Koppla ur bildskärmen...3 Granska vinkeljustering...3 Koppla...3 Slå på strömmen...4 Justera skärminställninar...5

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen.

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen. fjärrkontroll Växla mellan: L = Bildskärm vänster bak F = Bildskärm fram R = Bildskärm höger bak Växla till navigation* A Växla till radio Växla till media Växla till Bluetooth handsfree* A Stega/spola

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper...

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE Läs denna guide innan användning DNA TV-hubi SNABBGUIDE VÄLKOMMEN ATT BÖRJA ANVÄNDA DNA TV-HUBI! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 Innehåll i förpackning... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LCD TV och funktionsknappar... 7 Översikt av anslutningarna

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på OR2000M. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  OR2000M. Spørgsmål? Kontakt Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips OR2000M Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Säkerhet 2 2 Förpackningens innehåll

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper... 8 9

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SPA7220. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SPA7220. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome Frågor? Kontakta Philips SPA7220 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt! 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

DNA TV-hubi: Snabbguide

DNA TV-hubi: Snabbguide DNA TV-hubi: Snabbguide Läs denna guide innan användning» Välkommen att börja använda DNA TV-hubi! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil iptv bruksanvisning innehåll 4. Enkelt att komma igång 5. Börja använda boxen 6. Logga in 7. Inställningar för bild och ljud 8. Tjänster och egenskaper 10. Live tv 11.

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod Nokia 220 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-13 Favoritlistor Sid 14 Resett av mottagarens Pin-kod Nokias

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Manual Grid Pad Pro 17

Manual Grid Pad Pro 17 Manual Grid Pad Pro 17 Skötsel av din Grid Pad När den inte används, förvara din Grid Pad säkert utan att några hårda föremål vilar eller trycker mot skärmen. Rengöring Pekskärmen rengörs med en ren mikrofibertrasa.

Läs mer

WATSON-BOX BRUKSANVISNING

WATSON-BOX BRUKSANVISNING WATSON-BOX BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis när det

Läs mer

Varning. stöt. Obs. Viktigt OBS

Varning. stöt. Obs. Viktigt OBS Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Fjärrkontroll - 1... 6 Anslutningar... 7 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 8 TV Menyegenskaper

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer