Internetportal TV:ns kontrollknappar och drift Netflix Ansutningsström... 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7"

Transkript

1

2 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST Miljöinformation... 6 Använda DLNA nätverkstjänst Innehåll i förpackning... 7 Internetportal TV:ns kontrollknappar och drift... 7 Netflix Ansutningsström... 7 HBBTV System Antenn / kabel/ satellitanslutning... 7 Anslutning Felsökning Sätta in batterier i fjärrkontrollen... 7 Trådlöst nätverk är inte tillgängligt Anslutningen är långsam Vinkel för fjärrkontrollen... 7 Avbrott under uppspelning eller långsamma Varningar angående fjärrkontrollenheten... 7 reaktioner Sätta på/stänga av... 8 Använda 3D-läge För att sätta på TV:n... 8 Försiktighetsåtgärder För att stänga av TV:n... 8 Använda 3D-läge Fjärrkontrollen TV... 9 Vertikal betraktningsvinkel Använda en modul för villkorlig åtkomst...11 Uppgradering av mjukvara Standby-underrättelser...11 Felsökning och tips Förstagångsinstallation Spökbild Antenninstallation Ingen ström Kabelinstallation TV:n kan inte användas Satellitinstallation (beroende på modell) Dålig bild Mediauppspelning via USB-ingång Ingen bild Mediabläddrarens meny Inget ljud Ändra bildstorlek: Bildformat Fjärrkontrollen svarar inte Avända kanallistan Strömmen stängs plötsligt av Snabbt Mnyn Indatakällor kan inte väljas CEC och CEC RC-genomföringsenhet Inspelning ej tillgänglig FollowMe TV USB-enheten är för långsam FollowMe-tv till DMR Internetuppkoppling saknas / DLNA-läge inte är Menyegenskaper och funktioner verksamt Ogiltig Domän Bildmenyinnehåll TVn kan ibland ge ifrån sig knäppande ljud Avancerade inställningar Miracast-bild/ljud kan inte köras via TV:n Menyegenskaper och funktioner Typiska visningslägen via PC Ljudmenyinnehåll AV- och HDMI Signalkompabilitet Inställningar menyinnehåll (Ingångssignaltyper) Andra inställningar: Visar andra inställningsval för Filformat för USB mediabläddrare som stöds TV:n Menyegenskaper och funktioner Filformat som stöds av MKV DVI-upplösningar som stöds Menyinnehåll vid installation och inställning på nytt Specifikationer Elektronisk programguide (EPG) Licensinformation Programval Konformitetsdeklaration med EC Text-TV Ansvarsfrånsäganen av servises vid användande Digital Text-TV (för sändningar i Storbritannien).17 av internet Spela in ett program Installation av Nero MediaHome Time shift-inspelning Avyttring efter uttjänthet Direkt inspelning Dimensionsritningar Titta på inspelade program Installation av ställningen Uppspelningsalternativ: Montera ner hållaren Inspelningskonfiguration Skrivdimensionerna för väggfäste Anslutningfunktioner Anslut TV:n till ett hemnätverk Svenska - 1 -

3 SPECIALNOTERINGA FÖR BRITTISKA ANVÄNDARE Strömkabeln för den här produkten är försedd med en ej utbytbar (gjuten) kontakt som innehåller en 5A-säkring. Om säkringen skulle behöva bytas ut måste en BSI- eller ASTA-godkänd BS 1362-säkring, märkt eller med samma klassning som ovan, vilket också anges på stickkontaktens framsida. Sätt alltid tillbaka säkringsskyddet efter att du har bytt säkring. Använd aldrig kontakten utan säkringsskyddet. I den osannolika händelse att eluttaget i ditt hem inte är kompatibelt med den tillhandahållna kontakten skär du loss kontakten och sätter dit en lämplig sådan. VARNING: Säkringen från den avskurna kontakten ska tas ur och kontakten ska omedelbart förstöras och avyttras på lämpligt sätt. Den avskurna kontakten får inte under några omständigheter sättas in någon annan stans i ett 5A-uttag eftersom det kan ge allvarlig elschock. Följ instruktionerna nedan för att sätta fast en lämplig kontakt på strömkabeln: VIKTIGT: Kablarna i huvudledningen är färgade i enlighet med följande kod: Blå: Neutral Brun: Strömförande Då färgerna på kablarna i produktens strömkabel kanske inte överensstämmer med de färgade markeringarna som identifierar polerna i kontakten, gör följande: Den blå sladden måste anslutas till polen märkt med bokstaven N, eller som är svart. Den bruna sladden måste anslutas till polen märkt med bokstaven L, eller som är röd. Säkerställ att varken den bruna eller blå sladden är ansluten till jordningspolen i en kontakt med tre poler. Innan du sätter tillbaka kontaktens hölje ska du se till att: Att värdet är samma som det hos den borttagna kontakten om den nyinstallerade kontakten innehåller en säkring. Att sladdklämman går över höljet för de strömförande kablarna och inte bara över de strömförande kablarna. OM DU ÄR TVEKSAM GÄLLANDE NÅGOT SKA DU KONTAKTA EN ELEKTRIKER. Svenska TV - funktioner Färg-LED TV med fjärrkontroll. 3D-visning: Den här produkten stöder 3D-innehåll från enheter så som HD-satellitmottagare eller BluRay-spelare via HDMI-, PC-, YPBPR-, USBingångar eller via tillgänglig sändning. Fullt integrerad digital-tv / Kabel-TV (DVB-T- T2/C-S-S2). HD DVB-T/C/S2(MPEG4): LC-42LE762E / LC-42LE762EN / LC-50LE762E / LC-50LE762EN HD DVB-T/KABLE(MPEG4) : LC-42LE760E / LC-50LE760E HD DVB-T2/KABLE(MPEG4) : LC-42LE761E / LC-42LE761EN / LC-50LE761E / LC-50LE761EN HD DVB-T2/KABLE(MPEG4): LC-42LE761K / LC-50LE761K Kompabiliteten och stödet för DVB-T2, DVB-S/S2 beror på modell HDMI-kontakter för digital video och audio. Denna anslutning kan även acceptera HD-signaler. USB-ingång. Inspelning av program Time shifting av program program. OSD-menysystem. Scart-uttag för externa enheter (video, videospel, ljudanläggning, m.m). Stereoljudsystem. Text-TV, Fastext, TOP-text. Anslutning for hörlurar. Automatiskt programmeringssystem (APS). Manuell inställning framåt eller bakåt. Automatisk avstängning av strömmen efter upp till åtta timmar. Insomningstimer. Barnlås. Automatisk ljudavstängning vid ingen sändning. NTSC-uppspelning. AVL (automatisk Ijudnivåanpassning). PLL (frekvenssökning). PC-ingång. Plug-and-play för Windows 98, ME, 2000, XP, Vista och Windows 7. Spelläge Funktionen Bild av. Ethernet (LAN) för anslutningsbarhet till Internet och Internettjänster n inbyggt WIFI-stöd DLNA (DMP, DMR)

4 HBBTV (Den här funktionen finns inte för modeller ifrån SB). Miracast. Illustrationerna och OSD:n i denna användarmanual är i förklarande syfte och kan skilja sig lite från de faktiska procedurerna. De exempel som används i denna manual är baserade på modellen LC-43LE762E. Kära SHARP-kund Tack för att du har köpt en SHARP LCD färg-tv. För att säkerställa många års problemfri funktion hos din produkt, läs viktiga säkerhetsföreskrifter noga innan du använder denna produkt. Apparaten är avsedd att ta emot och visa TV-program. De olika anslutningsalternativen lägger till ytterligare möjligheter för mottagning och visning (mottagare, DVD-spelare, DVD-inspelare, videobandspelare,vcr, PC, osv). Apparaten är endast lämpad för användning i torra miljöer. Apparaten får endast användas i privata hushåll och inte i ett industriellt eller kommersiellt syfte. Vi frånsäger oss i princip ansvar om apparaten inte använts på avsett sätt eller om ej auktoriserade modifieringar har utförts. Om LCD-TV:n används i extrema miljöer kan det orsaka skador på apparaten. Viktiga säkerhetsföreskrifter Använd en mjuk och fuktig trasa för att torka av panelen när den är smutsig. Använd inga kemikalier när du rengör panelen. Kemikalier kan skada och orsaka sprickor i TV:ns hölje. Vatten och fukt - använd inte produkten i närheten av vatten såsom badkar, tvättho, diskho, tvättbalja, swimmingpool eller i en fuktig källare. Placera aldrig vaser eller andra vattenfyllda behållare på denna produkt. Vattnet kan spillas ut på produkten och orsaka brand eller elschock. För att förhindra fel eller säkerhetsrisker bör du inte placera föremål på apparaten. Om ett fast föremål eller någon vätska skulle hamna i apparaten, stänger du av apparaten och ser till att den kontrolleras av kvalificerad personal innan du använder den igen. Ställning - placera inte produkten på en instabil vagn, ställning, stativ eller bord. Om du gör det riskerar produkten att tippa vilket kan orsaka allvarliga personskador och även skador på produkten. Använd endast vagn, ställning, stativ, fäste eller bord som rekommenderats av tillverkaren eller som säljs med produkten. När produkten monteras på väggen ska du alltid följa tillverkarens instruktioner. Använd den monteringshårdvara som tillverkaren rekommenderar. När du flyttar produkten med hjälp av en vagn måste detta göras med största försiktighet. Plötsliga stopp, överdriven kraft och ojämna golvytor kan göra att produkten faller av vagnen. Ventilation - ventiler och andra öppningar i höljet är gjorda för ventilation. Täck inte över dessa ventiler Svenska - 3 -

5 och öppningar eftersom otillräcklig ventilation kan orsaka överhettning och/eller förkorta produktens livslängd. Placera inte produkten på en säng, soffa, matta eller liknande yta eftersom de kan blockera ventilationsöppningarna. Denna produkt är inte gjord för inbyggnadsinstallation; placera inte produkten i ett slutet utrymme såsom en bokhylla eller skåp om inte lämplig ventilation finns eller tillverkarens instruktioner har följs. Använd denna apparat endast i rumstemperatur. God ventilation kräver att du lämnar minst en 10 cm:s luftspalt runt TV:n. För att förhindra fel eller säkerhetsrisker bör du inte placera föremål på apparaten. LCD-panelen som används i den här produkten är gjord av glas. Därför kan den gå sönder när produkten tappas eller får ett slag. Var försiktig så att du inte skär dig på gglaset om LCD-panelen går sönder. Värmekällor - håll produkten borta från alla värmekällor såsom element, värmare, spisar och andra värmealstrande produkter (inklusive förstärkare). För att förhindra brand ska du aldrig placera ljus eller något med öppen låga på eller nära TV:n. För att förhindra risk för elschock ska strömkabeln eller TV:n placeras under andra tunga saker. Visa inte stillbilder för länge eftersom detta kan orsaka att en efterbild kvarstår. TV:n drar alltis ström då kontakten sitter i uttaget. Service - Försök inte att utföra underhåll på produkten på egen hand. Om du tar bort höljet kan du utsättas för stark ström och farliga omständigheter. Anlita en kvalificerad person för att utföra servicen. Försiktighetsåtgärder vid transport av TV:n När du bär TV:n får du aldrig hålla i högtalarna. Se till att alltid hålla TV:n med två händer när du bär TV:n - en på var sida om TV:n. Svenska VARNING För att förhindra spridningen av elden, håll alltid ljus och andra öppna lågor borta från produkten. Strömkälla Denna TV får endast användas vid anslutning till eluttag på V AC, 50Hz Kontrollera att du valt rätt inställning för spänning. Nätsladd Placera inte enheten, en möbel, etc. direkt på sladden (strömkabeln) och se till att den inte blir klämd. Håll i sladdens stickpropp. Dra aldrig ur kontakten genom att dra i sladden och rör aldrig sladden med våta händer, då detta kan orsaka kortslutning eller elektriska stötar. Slå aldrig knut på sladden och knyt inte samman den med andra sladdar. Elsladdarna bör dras på ett sätt så att de inte riskerar att bli trampade på. En skadad elsladd kan orsaka brand eller en elektrisk stöt. När sladden är skadad och därför måste bytas, ska bytet utföras av kvalificerad personal. Fukt och vatten Använd inte apparaten i våt eller fuktig omgivning (undvik badrum, köksvask, nära tvättmaskin och liknande). Utsätt inte apparaten för regn eller vatten, eftersom detta kan vara farligt, och ställ inga föremål fyllda med någon form av vätska, som blomvaser, ovanpå den. Undvik droppar och stänk. Om ett fast föremål eller någon vätska skulle hamna i apparaten, stäng av apparaten och se till att den kontrolleras av en behörig yrkesman innan den används igen. Rengöring Före rengöring ska du koppla ur TV:n från vägguttaget. Använd inte vätske- eller spraybaserade rengörare. Använd en mjuk och torr trasa. Värme och eld Apparaten bör inte placeras i närheten av öppna lågor eller intensiva värmekällor som ett element. Se till att inga värmekällor med öppna lågor, som t.ex. stearinljus, står på TV:n. Batterier får inte utsättas för extrem värme, som t.ex. från solljus, eld eller liknande. Skötsel av skåpet Använd en mjuk trasa (bomull, flanell, m.m.) och torka försiktigt ytan av skåpet. Om du använder en kemisk trasa (våt/torrpapperstrasa m.m.) kan skada komponenterna i huvudenheten på skåpet eller orsaka sprickor. Att torka med en hård trasa eller med tryck kan skrapa ytan på skåpet. Om skåpet är mycket smutsigt, torka med en mjuk trasa (bomull, flanell, m.m.) som dränkts i en neutral

6 rengöringslöning med utspätt vatten och noga utvriden, torka sedan med en torr trasa. Undvik att använda bensen, tinner och andra lösningar, eftersom dessa kan omforma skåpet och orsaka att färgen lossnar. Använd inte flyktiga eller lättantändliga vätskor. Låt inte heller skåpet vara i kontakt med gummi eller vinylprodukter under en längre period. Plastartiklar i plasten kan orsaka att skåpet deformeras och orsakar att färgen lossnar. Sköta frontpanelen Stäng av huvudströmmen och koppla ur AC-sladden ifrån vägguttaget innan du gör något. Torka rent ytan på frontpanelen med en mjuk trasa (bomull, flanell mm). För att skydda frontpanelen, använd inte en smutsig trasa, rengöringsmedel, eller kemikaliska rengöringstrasor (våt/torr papperstrasa, m.m.) Detta kan skada ytan på frontpanelen. Att torka med en hård trasa eller använda stark kraft kan skrapa ytan på frontpanelen. Att använda en mjuk och fuktig trasa ör att försiktigt torka frontpanelen när den är riktigt smutsig ( kan skada ytan om du torkar hårt) Om frontpanelen är dammig, använd en antistatisk borste som finns i butik, för att rengöra den. Åskväder Vid storm, åskväder eller när du är bortrest ska du dra ur nätkabeln från vägguttaget. Reservdelar När reservdelar behövs, ska du kontrollera att serviceteknikern har använt de reservdelar som specificeras av tillverkaren eller har samma specifikationer som originaldelarna. Icke auktoriserade utbyten av delar kan resultera i brand, elektriska stötar eller annan fara. Service Överlåt alla servicearbeten åt kvalificerad personal. Ta inte bort höljet på egen hand, då detta kan förorsaka elstötar. Avfallshantering Förpackningsmaterialet är återvinningsbart och bör i princip återvinnas. Förpackningsmaterial som t.ex. plastpåsar måste förvaras oåtkomligt för barn. Batterier, även sådana som inte innehåller tungmetaller, ska inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Var god kasta förbrukade batterier på ett miljövänligt sätt. Undersök vilka bestämmelser som gäller i ditt område. Försök inte att ladda om batterierna, det kan orsaka explosion. Ersätt endast batterierna med samma eller motsvarande typ. Batterier får inte utsättas för extrem värme från solljus, eld eller liknande. Denna symbol på apparaten eller på dess förpackning betyder att elektrisk och elektronisk utrustning ska kasseras avskilt från hushållsavfall efter dess livstid. Inom EU används olika återvinningssystem. Kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare för ytterligare information. Koppla bort enheten För att koppla bort TV:n helt används nätkontakten, och den ska därför alltid vara lätt åtkomlig. Volym för hörlurar Överdrivet ljudtryck från öronsnäckor eller hörlurar kan skada hörseln. Installation För att förhindra skador måste apparaten, vid montering på vägg, vara säkert fäst vid väggen enligt installationsanvisningarna (om detta tillval finns). LCD-skärm LCD-skärmen är en högteknologisk produkt som med cirka en miljon tunnfilmstransistorer ger god detaljupplösning. Ibland kan några inaktiva pixlar uppstå på skärmen och visas som en fast blå, grön eller röd punkt. Observera dock att detta inte påverkar produktens prestanda. Varning Lämna inte TV:n i vänteläget eller påslagen när du lämnar bostaden. Svenska - 5 -

7 Anslutning till ett TV-distributionssystem (kabel-tv osv.) från tuner: Apparat som är kopplad till byggnadens skyddsjordning genom nätanslutning eller genom andra apparater med en anslutning till skyddsjordning, och till ett TVdistributionssystem med koaxialkabel, kan under vissa omständigheter utgöra en brandrisk. Anslutning till ett kabeldistributionssystem måste därför ske genom en apparat som erbjuder elektrisk isolering nedanför ett visst frekvensområde (galvanisk isolator, se EN ). Obs: HDMI-anslutningen mellan datorn och TV:n kan alstra radiostörningar, och om så sker rekommenderar vi att du använder en VGA(DSUB-15)-anslutning. Knappen för vänteläge av/på isolerar inte apparaten helt från elnätet. Dessutom förbrukar apparaten ström i vänteläget. För att helt skilja apparaten från elnätet måste kontakten dras ur från nätuttaget. På grund av detta skall apparaten installeras på ett sådant sätt att nätuttaget inte blockeras. Vid en nödsituation skall kontakten kunna dras ut omedelbart. För att förhindra risken för brand skall nätsladden helst separeras från nätuttaget om inte apparaten kommer att användas under en längre period, t.ex. under semestrar. Villkoren, HDMI, och gränssnittet HDMI, och HDMIlogon och High-Definition Multimediagränssnittet är registrerade varumärken tillhörandehdmi Licensiering LLC i USA och andra länder. Logon HD TV 1080P är ett varumärke för EICTA. DVB är ett registrerat varumärke från Digital Video Broadcasting DVB projektet. Elektriska apparater får aldrig användas av barn utan övervakning. Låt aldrig barn använda elektriska apparater utan att övervakas. Barn ser inte alltid möjliga faror. Batterier/ackumulatorer kan vara livshotande om de sväljs. Förvara batterier utom räckhåll för barn. Om ett batteri har svalts sök omedelbart läkarhjälp. Håll även förpackningsmaterial borta från barn p.g.a. kvävningsrisken. Miljöinformation Denna TV är utformad för att konsumera mindre energi och är därför mer miljövänlig. För att minska på energikonsumtionen kan du göra följande: Du kan använda inställningen energisparläge som finns i Bildmenyn. Om du ställer in energisparläget till Eko, växlar TV:n till detta läge och TV:ns luminans minskas till en optimal nivå. Observera att en del bildinställningar inte är möjliga att ändra när TV:n är i energisparläget. När du trycker på högerknappen på fjärrkontrollen medan Energisparläget är inställt på "Eko", kommer meddelandet "skärmen stängs av om 15 sekunder" att visas på skärmen. Om alternativet Energisparläge är inställt på "Avaktiverat", tryck på den vänstra knappen. Välj FORTSÄTT och tryck på OK för att fortsätta. Skärmen kommer stängas av direkt. Trycker du inte på några knappar, stänger skärmen av efter 15 sekunder. Om du avaktiverar Energisparläget, kommer Bildläget automatiskt ställa in på Dynamisk förutom när läget är inställt på Spel eller Sport. När TV:n inte används, stäng av den eller dra ur nätsladden från vägguttaget. Detta kommer även att minska energiförbrukningen. Koppla bort strömmen om du är borta under en längre tid. Det rekommenderas att du aktiverar Energisparläge för att minska din årliga elförbrukning. Det rekommenderas också att du drar ur TV:n ur eluttaget för att spara energi då den inte används. Hjälp oss att rädda miljön genom att flja dessa steg. Reparationsinformation Överlåt alla servicearbeten åt kvalificerad personal. Endast utbildad personal får reparera TV:n. Kontakta den lokala återförsäljare där du köpte denna TV för mer information. Svenska - 6 -

8 Innehåll i förpackning LED TV Snabbguide Batterier: 2 X AAA {}1 X kabel för anslutning av video och ljud Ansutningsström VIKTIGT: TV:n är avsedd för drift från ett uttag på V växelström, 50 Hz. Efter att TV:n uppackats, låt den nå den omgivande temperaturen innan du ansluter TV:n till huvudströmmen. Anslut strömkabeln till elnätet. Antenn / kabel/ satellitanslutning Anslut antennen eller kabel-tv-kontakten till ANTENNINGÅNGEN (ANT.) eller satellitkabeln till SATELLITINGÅNGEN (LNB) som finns på baksidan på TV:n. "Satellit finns endast för 762-serierna". Baksidan av TV:n Fjärrkontroll 4 x 3D-glasögon Nero media home CD Anm.: Du bör kontrollera tillbehören efter inköp. Se till att varje tillbehör finns med. Eftersom kommunikation stöds enligt tillverkarens specifikationer, ska kabellängder vara kortare än 3 m. TV:ns kontrollknappar och drift 1. Knapp Standby/På 2. TV/AV-knapp 3. Program upp/ned-knappar 4. Volym upp/ned-knappar Anm.: Tryck på vplymens upp/ner knappar samtidigt för att se huvudmenyn och använda programmets upp/ner knappar för att naviera volymens upp/ner kanppar för att ändra volymen. SATELLIT ANTENN KABEL Anm.: Stödet för satellit beror på modellen. (Endast tillgänglig i LC-42LE762E / LC-42LE762EN / LC-50LE762E / LC-50LE762EN-serierna) Sätta in batterier i fjärrkontrollen Ta bort det bakre locket för att nå batterihållaren. Sätt i två AAA-batterier. Kontrollera att polariteten blir rätt (+ eller -). Blanda inte gamla och nya batterier. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ. Placera tillbaka locket., Omkopplaren för vänteläge (standby) används för att slå på eller av TV:n. Placeringen på kontrollknapparna och strömbrytaren kan skilja sig beroende på modell. Svenska Vinkel för fjärrkontrollen Använd fjärrkontrollen genom att rikta den mot fjärrkontrollsensorn. Objekten mellan fjärrkontrollen och sensorn kan förhindra att den fungerar ordentligt. Varningar angående fjärrkontrollenheten Utsätt inte fjärrkontrollen för cocker. Utsätt den inte heller för vätskor, och placera den inte i ett område med hög fuktighet. Installera inte eller placera den inte under direkt solljus. Värmen kan orsaka deformering av enheten. Fjärrkontrollenheten kanske inte fungerar ordentligt om sensorn på TV:n är i direkt solljus eller starkt

9 ljus. Då kan du byta vinkel på TV:n, eller använda fjärrkontrollen närmare sensorn. Sätta på/stänga av För att sätta på TV:n Dra ut kontakten. Ställ om knappen " på TV till läget så att TV:n går över till viloläget (standby).. Lysdioden för Väntläget tänds. För att sätta på TV:n från vänteläget kan du antingen: Tryck på.-knappen, P+ / P- eller en sifferknapp på fjärrkontrollen. Tryck på -knappen eller P/CH+/- på TV:n. Din TV slås på. Att ändra TV:n till viloläge (standby) För att ställa TV:n i viloläge klickar du på knappen på fjärrkontrollen eller på högra sidan av TV:n. För att stänga av TV:n Växla -knappen längst ned på TV:ntill läge 2, såsom visas, -, för att isolera TV:n från huvudströmmen, led-lampan slocknar. Svenska - 8 -

10 Fjärrkontrollen TV 1. Standby/På 2. Kanallista 3. Volym upp/ner 4. Meny på/av 5. OK/Bekräfta 6. Bakåt / återgå 7. webbportal 8. Min knapp 1 / YouTube (*) 9. a) (RC4847) Min knapp 2 (**) b) (RC4848) Tryck på den här knappen för att starta Nexflix. 10. Färgknappar (Röd/Grön/Gul/Blå) 11. Mono/stereo - Dual I-II / Vald språk 12. Snabb återspolning (i läget mediabläddrare) 13. Paus (i mediabläddrarläge)/time shiftinspelning 14. Inspelning av program 15. Spela (i läget mediabläddrare) 16. Stopp (i läget mediabläddrare) 17. Snabb framspolning (i läget mediabläddrare) 18. Textning på-av/textning (i läget mediabläddrare) 19. Bildstorlek 20. Text-TV - Mix 21. Mediabläddrare 22. Elektronisk programguide 23. Avbryt 24. Navigeringsknappar 25. Snabbmeny På-Av 26. Info/visa (i TXT-läge) 27. Program upp/ned 28. Ljudlöst 29. Föregående program 30. Sifferknappar 31. AV/Källa Anm.: Fjärrkontrollens räckvidd är cirka 7 meter/23 ft. Använda 'Min knapp' 1 (*) Denna knapps huvudsakliga funktion är att köra Youtube-länk. Men om du vill ändra denna funktion kan du trycka på MIN KNAPP 1 i fem sekunder när du använder en önskad källa, kanal eller länk, tills meddelandet "MIN KNAPP ÄR INSTALLERAD" visas på skärmen. Detta bekräftar att den valda MIN KNAPP har kopplats ihop med den valda funktionen. Observera att om du utför den första a) b) installationen, kommer 'MIN-knappen 1' återgå till sin standardfunktion. Använda 'Min knapp' 2 (**) tryck nere 'MIN KNAPP 2' i fem sekunder på en önskad källa, kanal eller länk, tills dess meddelandet 'MIN KNAPP ÄR INSTÄLLD' visas på skrämen. Detta bekräftar att den valda MIN KNAPP har kopplats ihop med den valda funktionen. Svenska TV

11 Överblick av anslutningarna Kontakt Typ Kablar Enhet Subw. utgång LAN Scart- Anslutning (baksidan) VGA- Anslutning (baksidan) PC/YPbPr Audio- Anslutning (baksidan) SPDIF- (Optisk utgång) anslutning (back) Sido-AV- (Audio/Video) anslutning (side) HDMI- Anslutning (baksidan&sidan) Hörlurar- Anslutning (sidan) YPbPr-Video- Anslutning (baksidan) USB- Anslutning (sidan) CI- Anslutning (sidan) TBashögtalar anslutning ( baksidan) Ethernet (LAN)- Anslutning (bak) AV sidoanslutningskabel (medföljer) Anm.: Då enheten ansluts via YpbPr eller sido_ AV-ingång måste du använda de tillhandahållna anslutningskablarna för anslutningen. För Sido-AVingång ska du använda den medföljande kabeln. Se bilderna på vänster sida. För att aktivera PC-ljud, måste du använda PC/YPBPR ANSLUTNINGAR FÖR LJUD, VITA OCH RÖDA ingångar. Om en extern enhet är ansluten via SKART-kontakten kommer TV:n automatiskt att bläddra över till AV-läge. När du ser på DTV-kanaler (Mpeg4 H-264) eller medan du är i Medabläddrarläget, kommer utgången inte att vara tillgänglig på scartuttaget. När du använder monteringskittet (finns att köpa hos tredjepart i butik), rekommenderar vi att du ansluter alla kablar på TV:ns baksida före montering på väggen. Sätt i eller ta bort CI-modulen endast när TV:n är AVSTÄNGD. Du bör läsa igenom modulinstruktionsmanualen om installationsinfomration. Varje USB-ingång på din TVstöder enheter upp till 500 ma. Anslutning av enheter som har strömvärden över 500mA, kan skada din TV. Genom att anslita en HDMIkabel till din TV kan du endast använda en skärmad HDMIkabel, för att garantera tillräcklig immunitet mot parasitisk frekvensstrålning. Om du vill ansluta en enhet till TV:n, säkerställ att både TV:n och enheten är avstängda innan du gör anslutningen. Efter att anslutningen är genomförd, kan du stata enheterna och använda dem. Svenska

12 Använda en modul för villkorlig åtkomst VIKTIGT: Sätt endast in eller ta ut CI-modulen när TV:n är AVSTÄNGD. För att titta på vissa digitala kanaler kan det behövas en modul för villkorad tillgång (CAM). Modulen måste sättas in i CI-uttaget i TV:n. 1. När du fått en modul för villkorad tillgång (CAM) samt ett programkort från betalkanalsföretaget, ansluter du dessa i TV:n på följande sätt. 2. Sätt i modulen för programåtkomst och sedan programkortet i uttaget vid uttagspanelen på TV:ns baksida. 3. CAM-modulen bör sitta i ordentligt, den går inte att sätta i ordentligt om den är vänd åt fel håll. CAM-modulen eller uttaget kan skadas om man använder onödigt våld när modulen sätts i. 4. Anslut TV:n till nätuttaget, slå på den och vänta en stund tills kortet aktiverats. 5. Om ingen modul satts i visas meddelandet Ingen gemensam gränssnittsmodul har upptäckts på skärmen. Se instruktionsmanualen för modulen för närmare information om inställningarna. Anm.: Det tar några minuter att certifiera licensnyckeln när du sätter in ett CA-kort i den Cl+-kompatibla CI-modulen första gången. Den här processen fungerar inte när det inte finns någon antenningång eller om du aldrig har kört "Autoinstallation". Om det gamla CAM används, kan bekräftelsen misslyckas. Då kan du kontakta din tjänsteleverantör. Standby-underrättelser Om TV: n inte får någon insignal (t.ex. från en antenn eller HDMI-källa) i 5 minuter, kommer TV: n försättas i väntläge. Nästa gång du startar TV:n, kommer följande meddelande att visas: TV:n försattes i viloläge automatiskt för det inte fanns signaler på en lång stund." Tryck på OK för att fortsätta. Om TV: n har lämnats på och inte används under ett tag, kommer TV att försättas i vänteläge. Nästa gång du startar TV:n, kommer följande meddelande att visas: "TVn är växlad till viloläge automatiskt för att inget har utförts under en längre tid." Tryck på OK för att fortsätta. Om det inte finns något ljud så kommer följande varningsmeddelande visas på skärmen. "Stänga av?" Välj JA för att stänga av TV:n. Välj NEJ för att avbryta. TV:n kommer också att stängas av, om du inte gör en markering på den här skärmen. Svenska

13 Förstagångsinstallation När du startar första gången visas skärmen för språkval Välj det valda språket och tryck på OK. Ställ in dina preferenser med navigeringsknapparna och när du är klar trycker du på OK för att fortsätta. Du kan aktivera alternativet Butiksläge nu. Alternativet är endast avsett för användning i butik. Det rekommenderas att välja Hemläget för hemanvändning. Om butiksläget väljs kommer en bekräftelseskärm visas. Välj Ja för att fortsätta. Detta alternativ finns tillgängligt under menyn Övriga inställningar och kan stängas av eller startas senare. Om det "avaktiveras" kommer butiksläge inte vara tillgängligt efter förstagångsinstallationen. Tryck på OK-knappen för att fortsätta. Antenninstallation Om du väljer söktypen ANTENN kommer TV:n att söka efter digitala, markbundna sändningar: DU kan trycka på MENU-knappen när som helst för att avbryta sökningen. Efter att alla tillgängliga stationer sparats kommer kanallistan att visas på skärmen. Medan sökningen fortsätter kommer ett meddelande visas, fråga om du vill ordna kanalerna enligt LCN(*). Välj Ja och tryck OK för att bekräfta. (*) LC När det logiska kanalnummersystemet som sorterar tillgängliga sändningar i enlighet med en igenkännlig kanalsekvens. Tryck på MENU-knappen för att lämna kanallistan och titta på TV. Kabelinstallation Om du väljer alternativet KABEL och trycker på OK-knappen på fjärrkontrollen för att fortsätta, visas ett bekräftelsemeddelande på skärmen: Välj Ja och tryck på OK för att fortsätta. Välj Nej och tryck på OK för att avbryta. Du kan välja frekvensomfång på den här skärmen. Mata in frekvensen manuellt med sifferknapparna. Tryck på OK när du är klar, så att den automatiska sökningen kan börja. Anm.: Sökningstiden kommer förändras beroende på det valda söksteget. Satellitinstallation (beroende på modell) Om du väljer alternativet Satellit från skärmen Söktyp kan du ställa in satelliten och visa satellitkanaler. När du väljer satellitinstallation kommer menyn Antenntyp att visas. Du kan välja Antenntyp som Direct, Unicable eller DiSEqC genom att växla. Direkt: Om du har en enskild mottagare och en parabolantenn, välj denna antenntyp. Efter att du valt Direkt visas en annan meny. Välj en tillgänglig satellit och tryck på OK för att söka efter tjänster. följa instruktionerna på skärmen. Tryck på OK för att söka efter tjänster. DiSEqC-omkopplare: Om du har flera paraboler och en DiSEqC-växlare, välj denna antenntyp. Efter att du valt DiSEqC-omkopplare visas en annan menyskärm. Du kan ställa in fyra DiSEqC-alternativ (om tillgängligt). Tryck på GRÖN knapp för att söka alla satelliter eller GUL knapp för att enbart söka den markerade satelliten. Tryck på OK-knappen för att spara och gå ur. Anm.: Stäng inte av TV:n när installationen initialiseras för första gången. (*) Vissa alternativ kanske inte är möjliga, beroende på valet av land. Mediauppspelning via USB-ingång Du kan ansluta en 2,5 tum och 3,5 tum (hdd med extern strömtillförsel) externa hårddiskar eller USBstickor till din TV genom att använda USB-ingångar på TV:n. VIKTIGT! Säkerhetskopiera dina filer innan du utför anslutningen till TV:n. Tillverkaren är inte ansvarig för korrupta filer eller förlorad data. Vissa typer av USB-enheter (T ex. MP3-spelare) är inte kompatibla med denna TV. TV:n stöder diskformatering med FAT32 och NTFS, men det går inte att spela in på diskar formaterade med NTFS. Problem kan uppstå vid formatering av USBhårddiskar med en lagringskapacitet på 1 TB eller högre. Att snabbt koppla in eller ur USB-enheter är förenat med risker. Detta kan fysiskt skada USB-spelaren och själva USB-enheten. Dra inte ut USB-modulen under uppspelningen av en fil. Mediabläddrarens meny Du kan spela upp foton. musik, och videofiler som du lagrat på din USB-enhet, eller på en mediaserver. Anslut en USB-disk till en av USB-ingångarna på sidan av TV:n. Eller anslut din mediaserver till samma nätverk som tv:n. Tryck på knappen "mediabläddrare" - på fjärrkontrollen eller tryck på knappen MENU och välj fliken Mediabläddrare genom att använda Vänster/Höger-knapparna och trycj på OK. Huvudmediabläddraren visas. Välj mediatyp som ska listas och tryck på OK. Om det är fler än en mediakälla tillgänglig, kommer en lista av enheter och servrar att visas. Markera enheten eller servern ifrån listan och tryck på OK. Om du trycker på knappen MENU i läget Mediabläddrare kommer du till Bild, Ljud och inställningsmenyalternativen. Genom att trycka på MENU igen avslutar du skärmen. Unicable: Om du har flera mottagare och ett Du kan ställa in preferenserna för media bläddrare unicablesystem, välj denna antenntyp. Tryck på OK med dialogrutan för inställningar. för att fortsätta. Konfigurera inställningarna genom att Svenska

14 Ändra bildstorlek: Bildformat Programmen kan ses i olika bildformat beroende på den mottagna överföringen. Du kan ändra bildproportion (bildformat) för TV-bilden om du vill se den i olika zoomlägen. Tryck på knappen upprepade gånger för att ändra bildstorlek. Du kan skifta skärmbilden upp eller ned genom att trycka på eller knapparna när bildzoomen är ställd till 14:9 Zoom, Biografeller Textning. Avända kanallistan TV:n sorterar alla lagrade stationer i kanallistan. Du kan redigera kanallistan, ställa in favoriter eller aktiva stationer som ska listas med hjälp av menyvalen i kanallistan. Tryck på knappen MENU för att se huvudmenyn. Välj alternativ i kanallistan med hjälp av vänster- eller höger-knappen. Tryck på OK för att visa menyinnehåll. Välj Redigera kanallista för att hantera alla lagrade kanaler. Använd upp- eller ned- och OKknapparna för att välja Redigera kanallista. Tryck på upp- eller ned-knapparna för att välja kanal som ska hanteras. Tryck på Vänster eller Höger pilknapp för att välja funktion. Använd knapparna P+/P- för att flytta upp eller ned. Tryck på MENU-knappen för att lämna. Snabbt Mnyn I snabbmenyn menyn får du tillgång till somliga alternativ snabbt. Tryck på Q.MENY-knappen på fjärrkontrollen för att se menyerna. Det här menyinnehållet beror på modellen av din TV. CEC och CEC RCgenomföringsenhet Den här funktionen låter dig styra CEC-aktiverade enheter som är ansluta via HDMI-portar, genom att använda fjärrkontrollen på TV:n. CEC-alternativet i menyn Överiga inställningar under menyn Inställningar ska först ställas in som Aktiv. Tryck på Käll-knappen och välj HDMI-ingången för den anslutna CEC-enheten ifrån Källistmenyn. När en ny CEC-källenhet ansluts kommer den listas i källmennyn med eget namn istället för den anslutna HDMI-portens namn (DVD-spelare, Spelare 1, m.m. TV:ns fjärrkontroll är automatiskt aktiverad att kunna utföra vissa funktioner efter att den anslutna HDMIkällan har valts. För att avsluta det här läget och styra TV:n via fjärrkontrollen igen, tryck in knappen "0-Noll" på fjärrkontrollen i 3 sekunder. Eller tryck på knappen Q-meny på fjärrkontrollen, markera CEC RC. Passera och ställ in som Av, genom att trycka på Vänster eller höger knapp. Den här funktionen kan också aktiveras eller avaktiveras under menyn inställningar/överiga inställningar. TV:n stöder även ARC (Audio Return Channel) funktionen. Den här funktionen är en ljudlänk som Svenska är tänkt att ersätta andra kablar mellan TV:n och ljudsystemet (A/V-mottagare eller högtalarsystem). När ARC är aktiverat stänger TV:n inte av sina andra ljudutgångar automatiskt. Då du måste minska tvvolymen till noll, manuellt, om du endast vill höra ljudet ifrån den anslutna ljudenheten (samma som andra optiska eller koaxial-digitala ljudutgångar). Om du vill förändra den anslutna enhetens volymnivå ska du välja den enheten ifrån källistan. Då används volymknapparna för den anslutna ljudenheten. FollowMe TV Med din mobila enhet kan du strömma den nuvarande sändningen från din smart-tv med hjälp av funktionen FollowMe TV. Installera lämpligt Smart-Centerprogram på din mobila enhet. Starta programmet. För mer information om hur den här funktionen används, följ instruktionerna i programmet du använder. Anm.: Det här programmet är inte kompatibelt med alla mobila enheter. FollowMe-tv till DMR Den här funktionen tillåter videostreaming ifrån din TV till en annan TV eller mobila enheter, med hjälp av korrekta program (e.g. UPnP - Universal Plug and Play-program så som BubbleUPnP). Aktivera FollowMe-TV till DMR så startar tidsförskjutningen. Tryck på den röda knappen så visas valmenyn. Välj din enhet och tryck på OK. Anm.: FollowMeTV och FollowMeTV til DMR-funktionerna samarbetar med PVR-funktionen och kräver att ett USBminne är anslutet, som har FAT32-format och tillräckligt med utrymme på. HD-kanaler stöds inte och båda enheterna måste vara anslutna till samma nätverk.

15 Bildmenyinnehåll 3D-inställningar Läge Kontrast Ljus Skärpa Färg Energisparläge Bakgrundsljus Tryck för att se 3D-inställningar. Menyegenskaper och funktioner Du kan ändra bildläget för att passa dina önskemål eller krav. Bildläget kan ställas in till ett av följande alternativ: Biograf, Spel, Sport, Dynamisk och Naturlig. Ställer in ljus- och mörkhetsvärden på skärmen. Ställer in värdet på skärmens ljusstyrka. Ställer in värdet på skärpan för detaljer som visas på skärmen. Ställer in färgvärdet, justerar färgerna. För att ställa in energisparläge till eko, bild av och avaktiverad. (När läget är Dynamiskt, kommer energisparläget automatiskt att avaktiveras.) Inställningen styr nivån på bakgrundsljuset. Funktionen för bakbelysning kommer att vara osynlig om energisparläge är inställt på Eco. Bakgrundsljus kan inte användas i VGA- eller Medibläddrarläge eller när bilden är inställd på Spel. Brusreducering Om signalen är svag och bilden brusig kan du använda inställningen Brusreducering. Avancerade inställningar Dynamisk Du kan ändra den dynamiska kontrastration till önskat värde. kontrast Färgtemp Ställer in önskad färgton. Ställer in den önskade bildstorleken från bildzoomningsmenyn. Bildzoom Anm.: Auto (Endast tillgänglig i Scartläge med SCART PIN8 hög volt/ låg volts växling). Använd knapparna Vänster eller Höger för att ställa in Movie Sense nivån till låg, medel, hög eller av. När Movie Sense är aktivt, förbättrar det TV:ns videoinställningar för rörliga bilder så att man får en bättre kvalitet och läsbarhet. Movie Sense När Movie Sense är ställt till Låg, Medel eller Hög, är Movie Sense demo tillgängligt. Om ett av dessa alternativ är valt och du trycker på OK, startar demo-läget. När demoläget är aktivt är skärmen delad i två delar, en som visar Movie Sense-aktiviteten och en annan som visar TV-skärmens normala inställningar. HDMI sann svart Medan du ser från källan HDMI visas den här funktionen i menyn för bildinställningar. Du kan använda den här funktionen för att öka svärtan i bilden. Filmläge Filmerna spelas in med olika antal bilder per sekund för vanliga tv-program. Aktivera denna funktion när du ser på film och vill se snabba scener tydligare. Hudton Hudton kan ändras mellan -5 och 5. Färgjustering: Ställer in önskad färgton. RGBförstärkning Du kan konfigurera värdet för färgtemperaturerna med hjälp av RGB-funktionen. Återställning Återställer bildinställningarna till de förvalda fabriksinställningarna. Autoposition (i PC-läge) Optimerar automatiskt skärmbilden. Tryck på OK för att optimera. H-position (i PC-läge) Detta alternativ flyttar bilden horisontellt antingen till höger eller vänster på skärmen. V-position (i PC-läge) Detta alternativ flyttar bilden vertikalt upp eller ned på skärmen. Pixelfrekvens (i PC-läge) Fas (i PC-läge) Pixelfrekvensinställningarna korrigerar störningar som uppstår i form av vertikala band i pixelintensiva presentationer som kalkylprogram eller text med litet typsnitt. Beroende på upplösningen och sökningsfrekvensen på TV:n kan bilden på skärmen vara otydlig eller ha brus. I dessa fall kan denna funktion användas för att förtydliga bilden med försöks- och felmetoden. I VGA (PC)-läge kommer en del alternativ i bildmenyn inte gå att komma åt. Istället kommer inställningarna för VGA-läge att läggas till i bildinställningar i PC-läget. Svenska

16 Menyegenskaper och funktioner Ljudmenyinnehåll Volym Ljudutjämnare Balans Hörlurar Ljudläge AVL (automatisk Ijudnivåanpassning) Hörlurar/linje ut Dynamisk bas Surroun-ljud Justerar volymen. Väljer ljudutjämnare. Standardinställningar kan endast göras i användarläge. Denna inställning används för att justera balansen mellan vänster och höger högtalare. Ställer in volym i hörlurar. Du kan välja ett musikläge (om det valda kanalen stöds). Funktionen ställer in ljudet att hålla en fast utnivå mellan program. När du ansluter en extern förstärkare till din TV med hjälp av hörlursuttaget kan du välja detta alternativ som Linje ut. Om du har anslutit hörlurar till TV:n, ställ in detta alternativ som Hörlurar. Aktiverar eller avaktiverar den dynamiska basen. Surround-ljudläge kan ställas in som På eller av. Digital out Ställer in ljudtyp för digital ut. Inställningar menyinnehåll Villkorlig åtkomst Kontrollerar moduler för villkorlig åtkomst om tillgängligt. Konfiguerra språkinställningarna (kan ändras beroende på vilket språk som väljs) Önskade Språk och aktuella inställningar kommer vara tillgängliga. Aktuella inställningar kan ändras om det stöds av sändningarna. Ange rätt lösenord för att ändra föräldrakontrollen. Du kan enkelt justera menylås, vuxenlås (kan ändras beroende på det valda landet) och barnspärrar i den här menyn. Du kan också ställa in en ny pinkod. Föräldrakontroll När barnspärren har valts kan TV: n endast manövreras via fjärrkontrollen. I detta fall kommer därför inte knappen på frontpanelen att fungera. Anm.: Standard-pinkoden kan ställas in till 0000 eller Om du har angivit PIN (begärs beroende på landsval) under Förstagångsinstallationen, använd PIN-koden du angivit. Timers Ställer in timern för att stänga av TV:n efter en viss tid. Ställer in tidräknare för valda program. Inspelningskonfiguration Visar menyn för inspelningskonfigurering. Datum/tid: Ställer in datum och tid. Källor: Aktiverar eller avaktiverar valda alternativ för källor. Satellitinställningar Visar satellitinställningar. Satellitstöd (beroende på modell) Nätverksinställningar Skärminställningar. Du kan se på ditt ESN (*)-nummer och avaktivera Netflix. Nexflix (alternativt) (*) ESN-numret är ett unikt ID-nummer för Netflix, skapat särskillt för att identifiera din TV. Andra inställningar: Visar andra inställningsval för TV:n. Meny-timeout (Menu Ändrar tidsutlösningens varaktighet för menyskärmar. Timeout) Avsök krypterade När denna inställning är på letar sökningsfunktionen även efter kodade kanaler. kanaler: HbbTV Blå bakgrund Uppgradering av mjukvara Programversion Du kan aktivera eller avaktivera den här funktionen genom att ställa in den som PÅ eller AV. Aktiverar eller avaktiverar blått bakgrundssystem när signalen är svag eller saknas. För att tillförsäkra att din digitalbox alltid har den senast uppdaterade informationen. Visar aktuell mjukvaruversion. Svenska

17 Menyegenskaper och funktioner Det här alternativet används för att välja vilket undertextläge som ska Läge för undertext vara påskärmen (DVB-textning/ TXT-textning) om båda finns som tillval. Standardinställningen är DVB-textning. Finns endast i Norge Hörselskadade Aktiverar specialfunktioner som skickas från sändaren. Ljudbeskrivning är ett beskrivningsljud för blinda och synskadade tittare av visuell media, inklusive TV och filmer. Funktionen kan användas bara on sändningen Ljudbeskrivning stödjer detta ytterligare ljudspår. Anm.: Ljud beskrivningsfunktionen finns inte tillgänglig vid inspelnings- eller tidsväxlingsläge. Ställ in automatlägets timeout. När timeoutvärdet har nåtts, och TV:n inte har Auto TV Av använts under den valda tiden, stängs TV:n av. Om Standbysökning är inställd till På så kommer tillgängliga sändningar sökas när TV:n är i vänteläge. Om TV:n hittar nya eller saknade utsändningar visas Standbysökning (valfritt): en menyskärm som frågar dig om du vill använda dessa ändringar eller inte. Kanallistan uppdateras och ändras efter denna process. Om du visar upp TV:n i en affär kan du aktivera detta läge. Medan Butiksläget Butiksläge är aktiverat, kan vissa saker i TV-menyn inte utföras. Med Media Renderer-funktionen kan du dela filer som lagras på din smartphone eller platta. Om du har en DLNA-kompatibel smarttelefon eller PC-surfplatta och Mediarendering (DMR) rätt programvaror installerat kan du dela/visa foton på din TV. Se anvisningarna för din programvara för mer information om delning. Media-renderarläget är inte tillgängligt med funktionen internetportal. Uppstartsläge Denna inställning konfigurerar önslemålen för uppstartsläget. Biss är ett satellitsignalskrypteringssystem som används för vissa sändningar. Om du behöver ange en BISS-nyckel för en sändning, kan du använda Bissnyckelinställningen i menyn Övriga inställningar. Markera BISS-nyckel och tryck BISS-nyckel på OK för att ange nycklarna för den önskade sändningen. (Det här menyobjektet visas endast när TV:n har en satellitsupport) Virtuell fjärrkontroll Aktiverar eller inaktiverar funktionen för den virtuella fjärrkontrollen. Med den här inställningen kan du aktivera och avaktivera CEC-funktionen helt. CEC Tryck på Vänster eller Höger knapp för att aktivera eller avaktivera funktionen. FollowMeTV Aktiver eller avaktivera den här funktionen. FollowMeTV till DMR Aktiver eller avaktivera den här funktionen. Menyinnehåll vid installation och inställning på nytt Automatisk kanalsökning (Ställ in på nytt) (om tillgänglig) Manuell kanalsökning Nätverkskanalsökning Analog fininställning Förstagångsinstallation Rensa servicelista Visar automatiska sökalternativ. Digitalantenn: Söker och lagrar antennbaserade DVB-stationer. Digitalkabel: Söker och lagrar kabelbaserade DVB-stationer. Analog: Söker och lagrar analoga stationer. Digital antenn och analog: Söker och lagrar antennbaserade DVB- och analoga stationer. Digital kabel och analog: Söker och lagrar kabelbaserade DVB- och analoga stationer. Satellit: Söker och lagrar satellit kanaler. Satellitstöd (beroende på modell) Denna funktion kan användas för att ställa in sändande station direkt. Söker efter länkade kanaler i sändningssystemet. Du kan använda denna inställning för att finjustera analoga kanaler. Den här funktionen är inte tillgänglig om inga analoga kanaler är lagrade. Raderar alla lagrade kanaler och inställningar, återställer TV:n till fabriksinställningar. (*) Denna inställning visas bara om valt land är Danmark, Sverige, Norge eller Finland. Använd inställningen för att radera lagrade kanaler. Svenska

18 Elektronisk programguide (EPG) Vissa, men inte alla, kanaler skickar information om aktuella och kommande program. Tryck på -knappen för att visa EPG-menyn. Upp/Ned/Höger/Vänster knappar: Navigera i EPG. OK: Visar programalternativ. INFO (İ): Visar detaljerad information om valt program.. GRÖN: Växlar till EPG tidtabellista. GUL: Växlar till tidsschema EPG. BLÅ: visar filtreringsalternativ. (SPELA IN):TV:n spelar in valt program. Du kan trycka på nytt för att stoppa inspelningen. VIKTIGT: För att spela in ett program måste du först ansluta ett USB-minne till din TV medan TV:n är avstängd. Du ska därefter slå på TV:n för att aktivera inspelningsfunktionen. I annat fal kommer inte inspelningsfunktionen att vara tillgänglig. Anm.: Du kan inte växla till en annan sändning eller källa under inspelningen. Programval I programguidemenyn (EPG), tryck på knappen OK för att öppna menyn händelsealternativ. Kanalval Med hjälp av detta alternativ kan du växla över till vald kanal i EPG-menyn. Spela in/ta bort inspelningstimer Sedan du har valt program i EPG-menyn trycker du på OK så att skärmen Alternativ visas. Välj alternativet Spela in och tryck på OK. Programmet är nu valt för inspelning. Om du ångrar dig kan du ta bort programmet genom att markera det, trycka på knappen OK och välja Delete Rec. Timer". Inspelningen tas bort. Ange timer/ta bort timer Sedan du har valt program i EPG-menyn trycker du på OK så att skärmen Alternativ visas. Välj alternativet Ställ in tid för händelse och tryck på OK. Du kan ange klockslag för kommande program. Om du ångrar dig kan du ta bort tidräknaren genom att markera den och trycka på knappen OK. Välj sedan Ta bort timer. Timer-inställningen tas då bort. Anm.: Du kan inte spela in eller ange timer för två eller flera program inom samma intervall. Text-TV Text-TV/Mix: Aktiverar videotextläget när den trycks in en gång (om tillgängig för din sändning). Tryck en gång till för att se den analoga texttvsidan. Tryck en gång till för att placera text-tv-bilden över programmet. Genom att trycka igen lämnar du texttv-läget. BACK Index: Visar text-tv:ns innehållsförteckning. İ Visa: Visar dold information (spellösningar till exempel). OK Håll: Håller (pausar) en textsida vid behov. Tryck igen för att återuppta. / Underkodade sidor: Väljer underkodade sidor om de finns tillgängliga när text-tv är aktiverad. P+ / P- och siffror (0-9): Tryck för att välja sida. Anm.: De flesta tv-kanalerna använder kod 100 för innehållssidan. Din tv stödjer både systemen FASTEXT och TOP text. När dessa system finns tillgängliga är sidorna uppdelade i grupper eller ämnen. När FASTEXTsystemet finns tillgängligt färgas avsnitten på textsidan och kan väljas med färgknapparna. Tryck på en färgknapp som motsvarar dina intressen. Det färgade avsnittet visas, och informerar om vilken färgknapp du ska använda när TOP text sänds. Tryck på eller för att visa nästa eller föregående sida. Digital Text-TV (för sändningar i Storbritannien) Tryck på knappen " ". Digital text-tvinformation visas. Använd de färgade knapparna, markörknapparna och OK-knappen. Användningsmetoden varierar beroende på innehållet i den digitala text-tv: n. Följ instruktionerna som visas på det digitala text-tv fönstret. När du trycker på knappen " " återgår TV: n till TV sändning. Spela in ett program VIKTIGT: Om du använder en ny USB-hårddisk bör du först formatera den med TV:ns alternativ för diskformatering. Din TV stöder inspelning av digitala sändningar. För att göra detta ska ett USB-minne vara anslutet till TV:n. TV:n ska stängas av medan du ansluter lagringsenheten. Slå därefter på TV:n för att aktivera inspelningsfunktionen. Den anslutna USB-enheten ska ha minst 1 GB i kapacitet och USB 2.0 kompabilitet. Annars kommer felmeddelanden att visas. Om skrivhastigheten för den anslutna USB-disken inte räcker till, kan inspelningen misslyckas och time shifting-funktionen finns eventuellt inte. Svenska

19 Filerna för de inspelade programmen kommer inte finnas tillgängliga att spela på en dator. Du kan bara spela upp inspelningarna via din TV. Fördröjning i läppsynkronisering kan ske under timeshifting. TV:n kan spela in program i upp till tio timmar. Inspelade program delas upp i 4 GB partitioner. Inspelningar av högupplösta program (HD) kan ta upp mer utrymme på USB-minnet beroende på den utsända upplösningen. Av detta skäl bör en USB-hårddisk användas för att spela in högupplösta program. Ta inte bort USB:n/hårddisken under inspelning. Detta kan skada den anslutna USB:n/hårddisken. Stöd för flera partitioner finns. Högst två olika partitioner stöds. Om disken har fler än två partioner kan den krascha. Den första partitionen på USBminnet används för PVR-förberedande funktioner. Den måste även formateras som en primär partition och användas för PVR-förberedande funktioner. Vissa strömpaket spelas eventuellt inte in på grund av signalproblem. I en del fall kan därför videon frysa under uppspelning. Tangenterna för Inspelning, Spela, Visa (för PlayListDialog) kan inte användas när text-tv är På. Om en inspelning startar via timer när text-tv är på, stängs text-tv automatiskt av. Användning av text-tv avaktiveras även när det pågår en inspelning eller uppspelning. Anm.: Inspelade program sparas på det anslutna USBminnet. Om du vill kan du lagra/kopiera inspelningar på en dator. Dessa filer kommer dock inte att kunna spelas på en dator. Du kan bara spela upp inspelningarna via din TV. Varning: Koppla inte ur AC-kabeln under USB-inspelningstidsinställning eller vid USB-inspelning. När AC-kabeln är utkopplad: Avbryts USB-inspelningtimern. Time shift-inspelning Tryck på (PAUS) knappen när du ser ett TVprogram och vill växla till timeshifting-läge. I timeshifting-läget pausas programmet och spelas samtidigt in på USB-disken. Tryck på (SPELA) knappen igen när du vill återgå till det pausade TVprogrammet där du avbröt det. Du ser tidsskillnaden mellan programmet i realtid och i time shifting-läge i informationsfältet. Tryck på knappen (STOPP) för att avsluta tidsinspelning och återgå till direktsändningen. Tidsförändringen kan inte utföras när apparaten är i läget Radio. Svenska Du kan inte använda tidsförändringens snabba bakåtspolning innan du avancerar med uppspelningen i det snabba uppspelningsalternativet. Direkt inspelning Tryck på (INSPELNING) knappen för att starta inspelningen direkt medan du tittar på ett program. Du kan trycka på (INSPELNING) knappen på fjärrkontrollen igen för att spela in nästa program i programguiden. Då visas på skärmen det valda alternativet för inspelning. Tryck på (STOPP) knappen för att avbryta direkt inspelning. Du kan inte växla till en annan sändning eller källa eller visa Medialäsaren under inspelningen. Titta på inspelade program Tryck på MENU-knappen. Markera Mediabläddraren och tryck på OK. Välj objekt i Inspelningsbiblioteket och tryck på OK. Inspelningsbibliotekets skärm kommer att visas. Välj ett inspelat objekt ifrån listan (om tidigare inspelat) och tryck på OK för att visa Spelalternativ. Uppspelningsalternativ: Spela ifrån start: Spelar upp från början av inspelningen. Återuppta: Återtar uppspelningen. Spela upp härifrån: Anger en punkt som uppspelningen ska börja från. Tryck på (STOPP) knappen för att stoppa en uppspelning och återgå till inspelningsbiblioteket. Inspelningskonfiguration Välj Inspelningskonfiguration på inställningsmenyn när du vill ändra inställningarna för inspelningar. Formatera disk: Du kan använda funktionen Formatera disk för att formatera den anslutna USBdisken. VIKTIGT: Observera att formateringen med det här alternativet innebär att alla lagrade data försvinner och att disken konverteras till filformatet FAT32. Om USB-enheten inte fungerar korrekt kan du pröva att formatera den. Ofta gör formateringen att enheten fungerar korrekt igen. Tänk bara på att ALL information på USB-enheten tas bort. Anslutningfunktioner Anslut TV:n till ett hemnätverk Anslutningsfunktionen tillåter dein TV att ansluta till hemnätverket, via kabel eller trådlöst. Du kan använda det här nätverkssystemet för att ansluta till internetportalen eller komma åt foton, videor och ljudfiler som är lagrade på mediaservrar anslutna till nätverket och spela/visa dem på din TV. Trådbunden anslutning Anslut TV:n till modemet/routern via LAN-kabeln

20 (medföljer inte). Välj Nätverkstyp som Trådbunden enhet i menyn Nätverksinställningar och tryck på OK för att ansluta. Tryck på Gul knapp på fjrärrkontrollen för att komma till menyn avancerade nätverksinställningar. Du kan se eller förändra inställningar så som IP-adress med den här menyn. LAN input on the rear Broadband ISP connection LAN (ethernet) cable side of the TV Trådlös anslutning För att ansluta TV:n till hemnätverket, välj bara Nätverkstyp som Trådlös enhet i menyn Nätverksinställnigar och tryck på OK-knappen. TV;n kommer att söka efter tillgängliga nätverk. Välj det önskade nätverket och tryck på OK. TV:n har ett inbyggt WLAN-system och behöver inte ytterligare enheter för att ansluta till ett trådlöst nätverk. Broadband ISP connection TV (Built-In WLAN system) Om hur man använder anslutningsfunktionen PC/HDD/Mediaspelare eller andra enheter som är kompatibla med DLNA 1.5 ska användas med trådbunden anslutning för bättre kvalitet på uppspelningen. Installera programvaran Nero Media Home software(medföljer) till den PC för att använda den som en mediaserver. Medan du använder den trådlösa anslutningssorten, tänk på att tv:n inte kan ansluta till nätverket med ett dolt SSID. Konfigurering av nätverksinställningar I din TV:s nätverksinställningar ingår alternativ för trådbunden och trådlös anslutning. Om du ansluter TV:n via ethernetingången, välj nätverkstypen som Trådbunden enhet att konfigurera. Välj alternativet Trådlös enhet om du ska ansluta TV:n till ditt nätverk trådlöst. Efter att du valt Nätverkstyp tryck på OK för att ansluta. Du kan trycka på GUL knapp för att skanna tillgängliga nätverk för trådlös anslutning. Efter kommer en lista över tillgängliga nätverk kommer visas. Välj ditt nätverk ur listan och tryck på OK. Om det valda nätverket är skyddat med ett lösenord, ange den korrekta koden. Du kan också använda ett virtuellt tangentbord för att ange lösenordet. Vänta tills IP-adressen visas på skärmen. Detta betyder att anslutningen nu har upprättats. För att avbryta anslutningen till ett nätverk ska du markera Nätverkstyp och trycka på OK. Information om menyobjekt Nätverkstyp: Nätverkstypen kan väljas som Trådbunden eller Trådlös enhet i överensstämmelse med den aktiva anslutningen till TV:n. Konfigureringsstatus: Denna sektion visar anslutningens status. IP-adress: Om en aktiv anslutning är tillgänglig, visas IP-adressen i denna sektion. Om du vill konfigurera IPadresspreferenser, trycker du på den GRÖN knappen och växlar till avancerat läge. Ansluta till din mobiltelefon via Wifi Om din mobila enhet har en Wifi-funktion kan du ansluta den till din TV via en router, för att komma åt innehållet på din enhet. För detta behöver din mobilenhet ett lämpligt delningsprogram. Koppla därefter ihop din mobiltelefon med routern/ modemet och aktivera delningsprogrammet på din mobiltelefon. Välj sedan filerna som du vill dela med din TV. Om anslutningen har upprättats korrekt ska du nu komma åt de delade filerna på din mobiltelefon via TV:ns medialäsare. Gå in i medialäsarens meny och OSD:n för att välja uppspelningsenhet visas. Välj din mobilenhet och tryck på OK- knappen för att fortsätta. Om tillgängligt kan du ladda ner en virtuell styrapp ifrån servern på din mobila enhets appleverantör. Du kan styra TV:n via din trådlösa enhet med hjälp av den här appen. För att göra detta, aktivera fuktionen virtuell fjärrkontroll ifrån menyn inställningar/ övriga inställningar, genom att trycka på vänster eller höger knapp. Anslut TV:n och den mobila enheten till samma nätverk och starta appen. Svenska

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA SVNSKA LCD-TV LD LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** TV MODLLR LD LCD SL9*** 7SL9*** Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem

Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem 4-456-335-11(1) (SE) Blu-ray Disc -/DVDhemmabiosystem Användarinstruktioner BDV-N9100W/BDV-N9100WL/BDV-N8100W BDV-N7100W/BDV-N7100WL VARNING Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme som en bokhylla

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar...

TX-NR626. Innehåll. Bruksanvisning AV-RECEIVER. Säkerhetsinformation och inledning...2. Innehållsförteckning...5. Anslutningar... Innehåll AV-RECEIVER TX-NR66 Säkerhetsinformation och inledning... Innehållsförteckning...5 Anslutningar... Påslagning & grundläggande funktioner...0 Bruksanvisning Uppspelning...8 Avancerad användning...47

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

BeoVision 10. Handbok

BeoVision 10. Handbok BeoVision 10 Handbok Innehåll Menyöversikt, 3 Här visas en översikt över alla skärmmenyer. Navigera i menyer, 4 Så här använder du de olika fjärrkontrollerna för menynavigering. Första inställningen, 5

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator SW7187 Bruksanvisning bärbar dator Mars 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kapitel 1: Presentation av Notebook PC Om den här användarmanualen... 6 Anmärkningar om den här manualen... 6

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok Telia Digital-tv Använd tjänsterna i din tv Handbok Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband, och självklart kan du surfa samtidigt

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer