Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Brandstationen, Skara kl , rast Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S) Roger Åkerblad (S) Sven Lindström (FP), 1-16 t.o.m Roger Almgren, räddningschef Joakim Ramåker, stf. räddningschef Tomas Knapasjö, personalföreträdare för Kommunal, 1-13, Ritha Selmosson, sekreterare

2 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (21) Justering : Andreas Wändahl Plats och tid: Brandstationen i Skara den 6 mars 2014 Justerade paragrafer: 1-18 Underskrifter Sekreterare: Ordförande: : Ritha Selmosson Ulla Hellberg Andreas Wändahl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: : Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet Brandstationen i Skara Underskrift Ritha Selmosson

3 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (21) Innehållsförteckning RNSG 1 Val av protokolljusterare... 4 RNSG 2 Godkännande av dagordning... 5 RNSG 3 Utomståendes närvaro... 6 RNSG 4 Information - Verksamhetsuppföljning... 7 RNSG 5 Dnr RNSG Information Samhällsskydd Skaraborg... 8 RNSG 6 Dnr RNSG Årsredovisning RNSG 7 Dnr RNSG Detaljbudget RNSG 8 Dnr RNSG Internkontrollplan RNSG 9 Dnr RNSG 14-8 Information Ekonomiuppföljning RNSG 10 Dnr RNSG Kostnad SAMS-larm RNSG 11 Dnr RNSG Avtal SOS Alarm AB RNSG 12 Information Årsuppföljning LSO och LBE RNSG 13 Dnr RNSG Information Brandvarnarkampanj RNSG 14 Dnr RNSG Information Medarbetarundersökning RNSG 15 Dnr RNSG Information - Länsstyrelsens tillsyn enl. LSO RNSG 16 Information Räddningschefskonferens Skara RNSG 17 Dnr RNSG Information Ungdomsbrandkår RNSG 18 Delegationsärenden... 21

4 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (21) RNSG 1 Val av protokolljusterare s beslut beslutar att välja Andreas Wändahl som justerare av protokollet för dagens sammanträde.

5 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (21) RNSG 2 Godkännande av dagordning s beslut beslutar att godkänna föredragningslistan för dagens sammanträde.

6 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (21) RNSG 3 Utomståendes närvaro s beslut beslutar att Tomas Knapasjö, personalföreträdare för Kommunal, får närvara på räddningsnämndens nämndsmöte dag som ovan på 1-13 och

7 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (21) RNSG 4 Information - Verksamhetsuppföljning Räddningschef Roger Almgren informerar: Redovisar räddningstjänstens anspänningstider samt insatstider för perioden januari till och med december Informerar att räddningsnämnden får igångsätta investeringen av ny tankbil till Skara enligt kommunstyrelsens beslut , 19. Informerar att Skara och Götene har rekryteringsbehov av deltidsbrandmän. Informerar om insatser 9 st vid Stormen Sven , brand i pannrum i Göttorp och trafikolycka Ledsjö samt brand i parhus och garage i Varnhem Informerar att Räddningstjänsten Falköping Tidaholm och Räddningstjänsten Skara Götene har gemensamt pressnummer.

8 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (21) RNSG 5 Dnr RNSG Information Samhällsskydd Skaraborg Räddningschefen informerat att räddningstjänsterna planerar för en gemensam operativ ledning. Nästa möte är den 12 mars 2014.

9 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (21) RNSG 6 Dnr RNSG Årsredovisning 2013 s beslut beslutar att anta förslag till årsredovisning för beslutar att anhålla om att kommunstyrelsen i Skara resultatreglera 2013 års underskott, 52 tkr, mot 2012 års överskott. Sammanfattning av ärendet Räddningstjänsten har upprättat förslag till årsredovisning för Räddningstjänstens resultat visar ett underskott om 52 tkr. Beslutsunderlag Årsredovisning 2013, räddningsnämnden. Räddningschef Roger Almgrens tjänsteskrivelse den 19 februari Paragrafen ska skickas till Kommunstyrelsen

10 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (21) RNSG 7 Dnr RNSG Detaljbudget 2014 s beslut beslutar att anta förslag till detaljbudget för Sammanfattning av ärendet Detaljbudgeten är framtagen enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2013 och fastställda kontoplan för Skara kommun. Intäktssidan är kompletterad med avgiftshöjning för automatiska brandlarm och preliminära lönejusteringsmedel för Räddningschefen redovisar upprättat förslag till räddningsnämndens detaljbudget för Beslutsunderlag Detaljbudget 2014, räddningsnämnden Räddningschef Roger Almgrens tjänsteskrivelse den 19 februari 2014.

11 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (21) RNSG 8 Dnr RNSG Internkontrollplan 2014 s beslut beslutar att anta förslag till internkontrollplan för Sammanfattning av ärendet Enligt Kommunlagens 6 kapitel 7 har respektive nämnd ansvar för att den interna kontrollen. Nämnden ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Räddningschefen redovisar upprättat förslag till internkontrollplan för Beslutsunderlag Internkontrollplan Paragrafen ska skickas till Kommunrevisionen

12 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (21) RNSG 9 Dnr RNSG 14-8 Information Ekonomiuppföljning Räddningschefen informerar om ekonomiska utfallet för januari 2014.

13 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (21) RNSG 10 Dnr RNSG Kostnad SAMS-larm s beslut beslutar att rekommendera Skara och Götene kommuner att fortsätta med SAMS-larm efter projekttiden. Sammanfattning av ärendet SAMS (Saving more lives in Sweden) är ett 3-årigt, , samarbetsprojekt mellan SOS Alarm, ambulanssjukvården, räddningstjänsten, polisen och hjärtlungfonden. Räddningstjänsten ingår i projektet med två personer som larmas från SOS Alarm när räddningstjänsten förväntas vara snabbare till olycksplatsen än 1:a ambulans. Räddningschefen har enligt räddningsnämndens beslut , 47 tagit fram kostnadsredovisning för projektet SAMS-larm för åren 2012 och Beslutsunderlag Räddningschef Roger Almgrens tjänsteskrivelse den 9 januari SAMS-Skaraborgs årsrapport Paragrafen ska skickas till Kommunstyrelsen i Skara och Götene kommuner

14 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (21) RNSG 11 Dnr RNSG Avtal SOS Alarm AB s beslut beslutar att förlänga avtalet om utalamering med SOS Alarm AB med ett år, till och med 2015, i enlighet med tecknat avtal. Sammanfattning av ärendet Avtalet om utalamering vid räddningstjänst med SOS Alarm AB går ut den 31 december Enligt en förlängningsparagraf finns det möjlighet att förlänga avtalet ett år. Beslutsunderlag Roger Almgrens tjänsteskrivelse den 19 februari 2014.

15 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (21) RNSG 12 Information Årsuppföljning LSO och LBE 2013 Joakim Ramåker, stf. räddningschef, informerar om LSO (Lagen om skydd mot olyckor) och LBE (Lagen om brandfarlig och explosiv vara) för 2013.

16 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (21) RNSG 13 Dnr RNSG Information Brandvarnarkampanj 2013 Joakim Ramåker, stf. räddningschef, informerar om projektet Brandvarnarkampanj i Skara och Götene kommuner Bakgrunden till brandvarnarkampanjen är antalet dödsbränder i Skara och Götene kommuner under några år. Räddningstjänstens personal knackade dörr 4 torsdagar november-december 2013 hos slumpvis utvalda hushåll, cirka 500 stycken, i Skara och Götene kommuner och kontrollerade brandsäkerheten. Räddningstjänstens personal delade ut brandvarnare till de hushållen som saknade brandvarnare.

17 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (21) RNSG 14 Dnr RNSG Information Medarbetarundersökning 2013 Räddningschefen informerar om räddningstjänstens resultat av AB Previas Medarbetarundersökning Skara kommun 2013 för anställda i Skara kommun.

18 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (21) RNSG 15 Dnr RNSG Information - Länsstyrelsens tillsyn enl. LSO Räddningschefen informerar att länsstyrelsen genomförde tillsyn över räddningstjänstens ansvar enligt LSO (Lagen om skydd mot olyckor) den 17 april Länsstyrelsens protokoll från tillsynen har inkommit till räddningstjänsten den 15 november Länsstyrelsen kommer att i september 2014 genomföra ett uppföljningsbesök.

19 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (21) RNSG 16 Information Räddningschefskonferens Skara Räddningschefen informerar om räddningschefskonferensen i Skara den 22 november Konferensen är en samverkan mellan räddningstjänster i Västra Götaland och länsstyrelsen.

20 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (21) RNSG 17 Dnr RNSG Information Ungdomsbrandkår Räddningschefen informerar att räddningstjänsten har enligt räddningsnämnden beslut , 44 ansökt om bidrag från folkhälsorådet i Skara och Götene kommuner för att arbeta med projektet Ungdomsbrandkår. Projektet har beviljats 70 tkr.

21 SKARA KOMMUN - GÖTENE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (21) RNSG 18 Delegationsärenden. s beslut beslutar att lägga delegationsärenden i perioden mellan och till handlingarna.

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-08.50 Beslutande S Eva Ryberg S Peter Hellberg S Kenneth Sölvebring M Roger Fogelström M Sven-Olof Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (29) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Rådrummet, Tierp kl 13.00-16.00 Se sid 25 Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Pettersson Underskrifterr Paragrafer 16-19 Sekreterare

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 15.00 16:30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Lönenämnden 2014-11-11

Lönenämnden 2014-11-11 Lönenämnden 2014-11-11 MUNKEDALS KOMMUN SOTENÄS KOMMUN LYSEKILS KOMMUN Lönenämnden Mandattid: 2014-01-01-2014-12-31 Ordinarie Said Lundin (S) Munkedals kommun Christer Börjesson (M) Munkedals Kommun Helene

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 16 februari 2015 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (S) Ordförande Natrix Öjemark (C)

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 13.30-15.30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

2014-04-16. Jaakko Mattilla (C), ej tjänstgörande ersättare Inga-Lena Spansk, skolchef Anne-Lis Axelsson Guth, nämndsekreterare

2014-04-16. Jaakko Mattilla (C), ej tjänstgörande ersättare Inga-Lena Spansk, skolchef Anne-Lis Axelsson Guth, nämndsekreterare MORA För- och grundskolenämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid ande Kommunhusets KS-sal onsdagen den 16 april 2014, 13:30-15:00 Anna Hed (C) Johan Motell (S) Johan Jansson

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer