Fakta Näringsliv och Arbetsmarknad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta 2010. Näringsliv och Arbetsmarknad"

Transkript

1 Fakta Näringsliv och Arbetsmarknad Enköpings kommun

2 Förord I denna rapport ges en beskrivning av näringslivet och arbetsmarknaden i Enköpings kommun. Samtliga tabeller och diagram grundar sig på senaste statistik från SCB (Statistiska Centralbyrån). Arbetsmarknadsstatistiken utgår från taxeringen för år 2008, befolkningsstatistiken omfattar kalenderåret 2009, statistik om företag och arbetsställen är hämtade från SCB:s företagsregister NÄRA som uppdateras varje vecka. Rapporten har tagits fram två gånger tidigare, år 2006 och 2008.och har publicerats på kommunens hemsida. Avsikten är att den tas fram om två år igen, år Enköping den 30 november 2010 Ingrid Stenvall Statistiksamordnare Kommunstyrelsekontoret Enköpings kommun 2

3 Innehåll Förord Snabbfakta Arbetsställen Antal arbetsställen och anställda Antal arbetsställen efter ägarkontroll Antal arbetsställen efter storleksklass Företagare med arbetsplats i kommunen Företagare efter kön, yrkesställning, utbildning och ålder Egna företagare Anställda i eget AB Företagare per näringsgren Egna företagare Anställda i eget AB Förvärvsarbetande Förvärvsarbetande per näringsgren, yrkesställning och kön Arbetstillfällen efter näringsgren och sektor Pendling Pendling till/från rikets kommuner och län Pendling efter arbetsställets belägenhet och näringsgren Pendlarnas utbildningsnivå Pendling till Enköping från Uppsala och Västerås utbildning och näringsgren Pendling från Enköping till Uppsala och Stockholm utbildning och näringsgren Förvärvsintensitet Heltid / deltid Större arbetsställen De största arbetsställena Större arbetsställen inom näringslivet Större statliga arbetsställen Större kommunala arbetsställen Större arbetsställen inom landstinget

4 Snabbfakta Det finns Egna företagare och 648 Anställda i eget AB med arbetsplats i Enköping. Flest företagare finns inom näringsgrenarna Jordbruk, skogsbruk och fiske (442), Byggverksamhet (374), Företagstjänster (273) och Handel (245). Av de egna företagarna i kommunen är 30 procent kvinnor (i Riket 34 procent). Av anställda i eget AB är 21 procent kvinnor (i Riket 20 procent). De kvinnliga företagarna har högre utbildning än de manliga 14 procent av de kvinnliga företagarna har högre utbildning och 6 procent av de manliga. Av förvärvsarbetande (arbetsplats i kommunen) är egna företagare, 648 anställda i eget AB och är anställda. En större andel av kvinnorna som förvärvsarbetar är anställda 92 procent av kvinnorna. Motsvarande siffra för männen är 79 procent. Av arbetstillfällen i kommunen finns ca 60 procent inom Näringslivet och 40 procent inom Offentlig förvaltning och service. Flest arbetstillfällen finns inom näringsgrenarna Vård och omsorg, Handel, Utbildning och Byggverksamhet personer pendlar till Enköping och över pendlar från Enköping. Den största utpendlingen sker till Uppsala, Stockholm och Västerås. De flesta inpendlarna kommer från Uppsala, Västerås och Håbo. Den största utpendlingen sker inom näringsgrenarna Handel, Vård och omsorg, Bygg samt Företagstjänster. 60 procent av de högutbildade (eftergymnasial utbildning mer än 3 år) med bostad i Enköping pendlar till annan kommun. Av de högutbildade med arbetsplats i Enköping är 40 procent inpendlare från annan kommun. Fler högutbildade kvinnor än män pendlar till annan kommun. Fler högutbildade män än kvinnor pendlar till Enköping. Förvärvsintensiteten (=kvoten mellan antal förvärvsarbetande i åldern år och det totala antalet i åldern år) är högre hos männen (83,7 procent) än hos kvinnorna (78,1 procent). Männen arbetar i högre utsträckning heltid 62 procent av kvinnorna arbetar heltid och 89 procent av männen. Antal arbetsställen har nästan fördubblats de senaste 15 åren och är i november i år

5 Arbetsställen Antal arbetsställen och anställda SCB:s företagsregister NÄRA Antal arbetsställen nov-10 Antal anställda nov-10 Antal arbetsställen* har ökat med 24 procent sedan år 2001 och med nästan 80 procent sedan år 1995 (2 625 arbetsställen år 1995). Antal anställda minskade mellan åren 2001 och 2005 men har sedan ökat och är i november 2010 något fler än år *Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Nedanstående villkor måste uppfyllas om ytterligare arbetsställen ska bli verksamma för ett företag: 1. Det ska förekomma någon typ av verksamhet 2. Det ska finnas en plats där verksamheten bedrivs 3. verksamheten ska bedrivas under en längre tid 4. Det ska finnas anställd personal (minst en halv årsperson) 5

6 Antal arbetsställen efter ägarkontroll SCB:s företagsregister NÄRA November 2010 Statligt Antal arbetsställen 26 varav med anställda 26 varav med 0 anställda 0 Antal anställda Kommunalt Antal arbetsställen 100 varav med anställda 99 varav med 0 anställda 1 Antal anställda Landsting Antal arbetsställen 9 varav med anställda 9 varav med 0 anställda 0 Antal anställda Privat svenskt ej koncern Antal arbetsställen varav med anställda 985 varav med 0 anställda Antal anställda Privat svenskt i koncern Antal arbetsställen 300 varav med anställda 213 varav med 0 anställda 87 Antal anställda Utlandsägt Antal arbetsställen 68 varav med anställda 63 varav med 0 anställda 5 Antal anställda *Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Nedanstående villkor måste uppfyllas om ytterligare arbetsställen ska bli verksamma för ett företag: 1. Det ska förekomma någon typ av verksamhet 2. Det ska finnas en plats där verksamheten bedrivs 3. verksamheten ska bedrivas under en längre tid 4. Det ska finnas anställd personal (minst en halv årsperson) 6

7 Antal arbetsställen efter storleksklass SCB:s företagsregister NÄRA November 2010 Bransch Totalt Antal anställda Avdelning saknas A Jordbruk, skogsbruk och fiske B Utvinning av mineral 1 1 * C Tillverkning D Försörjning av el, gas, värme och kyla * E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering F Byggverksamhet G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar H Transport och magasinering I Hotell- och restaurangverksamhet J Informations- och kommunikationsverksamhet K Finans- och försäkringsverksamhet L Fastighetsverksamhet M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring P Utbildning Q Vård och omsorg; sociala tjänster R Kultur, nöje och fritid S Annan serviceverksamhet Totalt procent av kommunens arbetsställen har inga anställda. 136 arbetsställen har fler än 20 anställda. De 4 arbetsställen som har fler än 200 anställda finns inom branscherna Offentlig förvaltning och försvar samt Vård och omsorg. De flesta enmansföretagen finns inom Jordbruk, skogsbruk och fiske. Flest anställda finns inom Vård och omsorg (2 267 personer) samt Utbildning (1 728 personer). *Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Nedanstående villkor måste uppfyllas om ytterligare arbetsställen ska bli verksamma för ett företag: 1. Det ska förekomma någon typ av verksamhet 2. Det ska finnas en plats där verksamheten bedrivs 3. verksamheten ska bedrivas under en längre tid 4. Det ska finnas anställd personal (minst en halv årsperson) 7

8 Företagare med arbetsplats i kommunen Företagare efter kön, yrkesställning, utbildning och ålder Egna företagare År 2008 Totalt därav Egna företagare år år år år år 65+ år Män Förgymnasial Gymnasial högst 2 år Gymnasial mer än 2 år Eftergymnasial mindre än 3 år Eftergymnasial minst 3 år Uppgift saknas Kvinnor Förgymnasial Gymnasial högst 2 år Gymnasial mer än 2 år Eftergymnasial mindre än 3 år Eftergymnasial minst 3 år Uppgift saknas Båda könen Förgymnasial Gymnasial högst 2 år Gymnasial mer än 2 år Eftergymnasial mindre än 3 år Eftergymnasial minst 3 år Uppgift saknas Enköping Riket Egna företagare Egna företagare Antal Andel Antal Andel Män ,1% Män ,2% Kvinnor ,9% Kvinnor ,8% Båda könen ,0% Båda könen ,0% 70 procent av de egna företagarna* i kommunen är män och 30 procent är kvinnor. Andelen av de egna företagarna* med högre utbildning** är 9 procent. Av de kvinnliga egna företagarna är 13 procent högutbildade**, en ökning med 2 procent sedan år Av de manliga egna företagarna är endast 7 procent högutbildade**. En ökning med en procent sedan år Andelen egna företagare med endast förgymnasial utbildning är högre hos männen (24 procent) än hos kvinnorna (16 procent). * Egna företagare är företag som drivs under ett personnummer. ** Högutbildade=eftergymnasial utbildning mer än 3 år 8

9 Anställda i eget AB År 2008 Anställda i eget AB Totalt därav år år år år år 65+ år Män Förgymnasial Gymnasial högst 2 år Gymnasial mer än 2 år Eftergymnasial mindre än 3 år Eftergymnasial minst 3 år Uppgift saknas Kvinnor Förgymnasial Gymnasial högst 2 år Gymnasial mer än 2 år Eftergymnasial mindre än 3 år Eftergymnasial minst 3 år Uppgift saknas Båda könen Förgymnasial Gymnasial högst 2 år Gymnasial mer än 2 år Eftergymnasial mindre än 3 år Eftergymnasial minst 3 år Uppgift saknas Enköping Riket Anställda i eget AB Anställda i eget AB Antal Andel Antal Andel Män ,3% Män ,9% Kvinnor ,7% Kvinnor ,1% Båda könen ,0% Båda könen ,0% 79 procent av anställda i eget AB* är män och ca 21 procent är kvinnor. Andelen anställda i eget AB med högre utbildning** har ökat från 10 procent år 2004 till 14 procent år Andelen av kvinnorna anställda i eget AB med högre utbildning** ökade från 16 procent år 2004 till 22 procent år Motsvarande andel för männen är 12 procent. Antal anställda i eget AB har ökat från 560 år 2004 till 648 år * Anställda i eget AB är anställda som är fåmansbolagsdelägare i ett aktiebolag. ** Högutbildade=eftergymnasial utbildning mer än 3 år 9

10 Företagare per näringsgren Egna företagare Antal Näringsgren År 2008 Enköping Riket Jordbruk, skogsbruk, fiske Tillverkning o utvinning Energi och miljö Byggverksamhet Handel Transport Hotell o restauranger Information o kommunikation Kreditinstitut o försäkringsbolag Fastighetsverksamhet Företagstjänster Civila myndigheter o försvaret 0 35 Utbildning Vård o omsorg Personliga o kulturella tjänster Okänd bransch Samtliga näringsgrenar Procent Näringsgren År 2008 Enköping Riket Jordbruk, skogsbruk, fiske 27% 16% Tillverkning o utvinning 5% 5% Energi och miljö 0% 0% Byggverksamhet 16% 12% Handel 8% 11% Transport 4% 4% Hotell o restauranger 3% 5% Information o kommunikation 2% 3% Kreditinstitut o försäkringsbolag 0% 0% Fastighetsverksamhet 2% 1% Företagstjänster 12% 16% Civila myndigheter o försvaret 0% 0% Utbildning 1% 1% Vård o omsorg 2% 3% Personliga o kulturella tjänster 8% 13% Okänd bransch 11% 9% Samtliga näringsgrenar 100% 100% De egna företagarna* finns främst inom näringsgrenarna Jordbruk, skogsbruk och fiske (27 procent), Byggverksamhet (16 procent) och Företagstjänster (12 procent). I Riket finns den största andelen egna företagare också inom näringsgrenarna Jordbruk, skogsbruk och fiske (16 procent) samt Företagstjänster (16 procent). Andelen egna företagare* inom Jordbruk, skogsbruk och fiske är betydligt större i Enköping än i Riket. * Egna företagare är företag som drivs under ett personnummer. 10

11 Anställda i eget AB Antal Näringsgren År 2008 Enköping Riket Jordbruk, skogsbruk, fiske Tillverkning o utvinning Energi och miljö Byggverksamhet Handel Transport Hotell o restauranger Information o kommunikation Kreditinstitut o försäkringsbolag Fastighetsverksamhet Företagstjänster Civila myndigheter o försvaret 0 21 Utbildning Vård o omsorg Personliga o kulturella tjänster Okänd bransch 0 9 Samtliga näringsgrenar Procent Näringsgren År 2008 Enköping Riket Jordbruk, skogsbruk, fiske 7% 3% Tillverkning o utvinning 11% 11% Energi och miljö 0% 0% Byggverksamhet 21% 16% Handel 20% 21% Transport 7% 6% Hotell o restauranger 2% 4% Information o kommunikation 5% 6% Kreditinstitut o försäkringsbolag 1% 1% Fastighetsverksamhet 2% 2% Företagstjänster 15% 21% Civila myndigheter o försvaret 0% 0% Utbildning 1% 1% Vård o omsorg 6% 5% Personliga o kulturella tjänster 3% 3% Okänd bransch 0% 0% Samtliga näringsgrenar 100% 100% Anställda i eget AB finns främst inom näringsgrenarna Bygg (21 procent), Handel (20 procent) och Företagstjänster (15 procent). I Riket är Handel (21 procent) och Företagstjänster (21 procent) de största näringsgrenarna bland anställda i eget AB. *Anställda i eget AB är anställda som är fåmansbolagsdelägare i ett aktiebolag. 11

12 Förvärvsarbetande Dagbefolkning* Egna företagare**, anställda i eget AB*** samt anställda Egna företagare Anställda i eget AB Anställda Förvärvsarbetande Egna företagare**, anställda i eget AB*** samt anställda, antal År 2008 Båda könen Män Kvinnor Egna företagare Anställda i eget AB Anställda Antal förvärvsarbetande Andel egna företagare**, anställda i eget AB*** samt anställda, procent År 2008 Båda könen Män Kvinnor Egna företagare Anställda i eget AB Anställda Summa Procent Egna företagare / anställda i eget AB / anställda Båda könen Män Kvinnor Egna företagare Anställda i eget AB Anställda 92 En betydligt större andel av de förvärvsarbetande kvinnorna är anställda, 92 procent andelen av förvärvsarbetande män som är anställda är 79 procent. Andelen av de förvärvsarbetande männen som är egna företagare är 14 procent, motsvarande andel hos kvinnorna är 6 procent. Även andelen män anställda i eget AB är betydligt större än hos kvinnorna 7 procent resp. 2 procent. * Dagbefolkning=personer med arbetsplats i kommunen ** Egna företagare är företag som drivs under ett personnummer ***Anställda i eget AB är anställda som är fåmansbolagsdelägare i ett aktiebolag. 12

13 Dagbefolkning* År 2008 Förvärvsarbetande, kön Antal personer Kvinnor Män Båda könen Egna företagare, anställda i eget AB och anställda, procent per kön 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Män; 49% Män; 70% Män; 79% C Kvinnor; 51% Kvinnor; 30% Kvinnor; 21% Egna företagare** Anställda i eget AB*** Anställda År 2008 Kvinnor Män Båda könen Egna företagare** Anställda i eget AB*** Anställda Samtliga näringsgrenar År 2008 Kvinnor Män Båda könen Egna företagare** 30% 70% 100% Anställda i eget AB*** 21% 79% 100% Anställda 51% 49% 100% Samtliga näringsgrenar 70 procent av de egna företagarna** är män och 30 procent är kvinnor. 79 procent av anställda i eget AB*** är män och 21 procent är kvinnor. 49 procent av de anställda är män och 51 procent är kvinnor. * Dagbefolkning=personer med arbetsplats i kommunen ** Egna företagare är företag som drivs under ett personnummer ***Anställda i eget AB är anställda som är fåmansbolagsdelägare i ett aktiebolag. 13

14 Förvärvsarbetande per näringsgren, yrkesställning och kön År 2008 Dagbefolkning* 16- år Båda könen Män Kvinnor Jordbruk, skogsbruk o fiske Egna företagare** Anställda i eget AB*** Anställda Tillverkning o utvinning Egna företagare Anställda i eget AB Anställda Energi och miljö Egna företagare Anställda i eget AB Anställda Byggverksamhet Egna företagare Anställda i eget AB Anställda Handel Egna företagare Anställda i eget AB Anställda Transport Egna företagare Anställda i eget AB Anställda Hotell och restauranger Egna företagare Anställda i eget AB Anställda Information och kommunikation Egna företagare Anställda i eget AB Anställda Kreditinstitut och försäkringsbolag Egna företagare Anställda i eget AB Anställda Fastighetsverksamhet Egna företagare Anställda i eget AB Anställda Forts. nästa sida 59 14

15 Forts. från föreg. sida Båda könen Män Kvinnor Företagstjänster Egna företagare Anställda i eget AB Anställda Civila myndigheter och försvaret Egna företagare Anställda i eget AB Anställda Utbildning Egna företagare Anställda i eget AB Anställda Vård och omsorg Egna företagare Anställda i eget AB Anställda Personliga o kulturella tjänster Egna företagare Anställda i eget AB Anställda Okänd bransch Egna företagare Anställda i eget AB Anställda Samtliga näringsgrenar Egna företagare Anställda i eget AB Anställda * Dagbefolkning=personer med arbetsplats i kommunen ** Egna företagare är företag som drivs under ett personnummer ***Anställda i eget AB är anställda som är fåmansbolagsdelägare i ett aktiebolag. 15

16 Arbetstillfällen efter näringsgren och sektor År 2008 Statlig förvaltning Statliga affärsverk Primärkommunal förv. Landsting Övriga Aktiebolag, off. inst ej off. ägda Övriga företag, ej off. ägda Statligt ägda företag och org. Kommunalt Övriga ägda företag organisationer och organisation er Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning och utvinning Energi och miljö Byggverksamhet Handel Transport Hotell och restauranger Information och kommunikation Kreditinst.och försäkringsbolag Fastighetsverksamhet Företagstjänst er Civila myndigheter och försvaret Utbildning Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster, m.m Okänd bransch Summa Totalt De flesta arbetstillfällen finns inom sektorn Aktiebolag ej offentligt ägda (6 268), Primärkommunal förvaltning (3 277) samt Statlig förvaltning (1 402). Ca 40 procent av arbetstillfällena finns inom Offentlig förvaltning och service. Ca 60 procent av arbetstillfällena finns inom Näringslivet och övriga organisationer. 16

17 Pendling Pendling till/från rikets kommuner och län Pendling till och från Enköping År Inpendling Utpendling Pendlingen till Enköping minskade från år 2006 till år Pendlingen från Enköping har ökat, från år 2006 till år Inpendling sker främst från Uppsala län utpendling till Stockholms län. Pendling till Enköping från rikets län, år 2008 Övriga län 336 Skåne län 59 Södermanlands län 249 Stockholms län 538 Västmanlands län 772 Uppsala län Pendling från Enköping till rikets län, år 2008 Övriga län 276 Västra Götalands län 62 Södermanlands län 111 Västmanlands län Uppsala län Stockholms län

18 År 2008 År 2008 Utpendling till kommuner Inpendling från kommuner Antal Procent Antal Procent Uppsala % Uppsala % Stockholm % Västerås % Västerås % Håbo 267 9% Håbo 566 8% Stockholm 198 7% Upplands Bro 345 5% Strängnäs 162 5% Solna 285 4% Sala 130 4% Järfälla 244 3% Heby 74 2% Sigtuna 233 3% Eskilstuna 64 2% Sollentuna 163 2% Upplands-Bro 59 2% Sundbyberg 102 1% Järfälla 44 1% Upplands-Väsby 99 1% Sigtuna 29 1% Sala 76 1% Upplands Väsby 22 1% Strängnäs 69 1% Sundbyberg 21 1% Nacka 48 1% Sollentuna 18 1% Heby 47 1% Örebro 18 1% Täby 47 1% Surahammar 17 1% Södertälje 45 1% Hallstahammar 17 1% Huddinge 44 1% Solna 17 1% Haninge 34 0% Knivsta 17 1% Eskilstuna 30 0% Göteborg 16 1% Övriga kommuner 604 8% Övriga kommuner % Totalt % Totalt % Störst utpendling sker till Uppsala (1 800 personer eller 24 procent av utpendlingen), Stockholm (1 611 personer), Västerås (895 personer) samt Håbo (566 personer). Störst inpendling till Enköping sker från Uppsala (647 personer eller 22 procent av inpendlingen), Västerås (577 personer), Håbo (267 personer) samt Stockholm (198 personer). Av utpendlingen är 58 procent män och 42 procent kvinnor. Av inpendlingen är 65 procent män och 35 procent är kvinnor. 18

19 Pendling efter arbetsställets belägenhet och näringsgren Förvärvsarbetande med bostad i Enköping, år 2008 Arb i kommunen Arb i annan kommun Arb i utlandet Totalt Vård o omsorg Handel Bygg Utbildning Företagstjänster Tillverkning,utvinning Civila myndigheter och försvaret Transport Personliga o kulturella tjänster Jordbruk,skogsbruk,fiske Hotell o restaurang Information o kommunikation Kreditinstitut o försäkringsbolag Fastighetsverksamhet Ej spec Energi o miljö Summa Inom kommunens största näringsgren, Vård och omsorg (2 640 arbetstillfällen), arbetar kommuninnevånare. Övriga 464 personer inom denna näringsgren är inpendlare. Totalt arbetar kommuninnevånare inom näringsgrenen Vård och omsorg. 847 av dessa pendlar till annan kommun. Inom kommunens näst största näringsgren, Handel (1 925 arbetstillfällen i Enköping) har kommuninnevånare sin arbetsplats i kommunen och pendlar till annan kommun. Inom näringsgrenen Företagstjänster är det fler kommuninnevånare som pendlar till annan kommun än som har sitt arbetsställe i kommunen. 19

20 Pendlarnas utbildningsnivå År Högutbildade med bostad i Enköping Totalt Arb i Enköping Arb i annan kommun Arb i utlandet Män Kvinnor Av de högutbildade* med bostad i Enköping har sin arbetsplats i kommunen och arbetar i annan kommun (9 arbetar i utlandet), d.v.s. 49 procent av de högutbildade* med bostad i kommunen har sin arbetsplats utanför kommunen. Högutbildade med arbetsplats i Enköping År Totalt Bor i Enköping Inpendlare Män Kvinnor Av de högutbildade* med arbetsplats i kommunen bor personer i kommunen och 971 pendlar till kommunen. Det är fler högutbildade kvinnor (769) än män (627) som pendlar till annan kommun. Samtidigt är det fler högutbildade män (501) än kvinnor 470) som pendlar till Enköping. Nettopendlingen (971 inpendlare minus utpendlare) av högutbildade* är minus 425. * Högutbildade=eftergymnasial utbildning mer än 3 år 20

21 Pendling till Enköping från Uppsala och Västerås utbildning och näringsgren Total inpendling från Uppsala: 647 Näringsgren Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial < 3 år Eftergymnasial 3- år Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning och utvinning Energi och miljö Byggverksamhet Handel Transport Hotell och restauranger Information och kommunikation Kreditinstitut och försäkringsbolag Fastighetsverksamhet Företagstjänster Civila myndigheter och försvaret Utbildning Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster, m.m Summa De flesta pendlarna kommer från Uppsala, 647 personer. Av dessa har mer än hälften (52 procent) högre utbildning*. Av pendlarna från Uppsala arbetar de flesta inom Utbildning, Vård och omsorg samt Civila myndigheter och försvaret. Total inpendling från Västerås: 577 Näringsgren Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Eftergymnasial < 3 år 3- år Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning och utvinning Energi och miljö Byggverksamhet Handel Transport Hotell och restauranger Information och kommunikation Kreditinstitut och försäkringsbolag Fastighetsverksamhet Företagstjänster Civila myndigheter och försvaret Utbildning Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster, m.m Summa Efter Uppsala är Västerås den kommun som har flest pendlare till Enköping, 577 personer. Av dessa arbetar de flesta inom näringsgrenen Vård och omsorg (109 ) samt Civila myndigheter och försvaret (105). Utbildningsnivån hos pendlarna från Uppsala är högre än hos Västeråspendlarna 33 procent av pendlarna från Västerås har högre utbildning*. 52 procent av pendlarna från Uppsala har motsvarande utbildningsnivå. * Högutbildade=eftergymnasial utbildning mer än 3 år 21

22 Pendling från Enköping till Uppsala och Stockholm utbildning och näringsgren Total utpendling till Uppsala: Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial < 3 år Eftergymnasial 3- år Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning och utvinning Energi och miljö Byggverksamhet Handel Transport Hotell och restauranger Information och kommunikation Kreditinstitut och försäkringsbolag Fastighetsverksamhet Företagstjänster Civila myndigheter och försvaret Utbildning Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster, m.m Okänd bransch Summa Den totala utpendlingen till Uppsala är Av dessa arbetar de flesta (463 personer) inom Vård o omsorg. 305 utpendlare arbetar inom Företagstjänster och 172 inom Handel Av utpendlarna till Uppsala är 21 procent högutbildade*. Av inpendlarna från Uppsala är 52 procent högutbildade*. Total utpendling till Stockholm: Näringsgren Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial < Eftergymnasi Uppgift 3 år al 3- år saknas Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning och utvinning Energi och miljö Byggverksamhet Handel Transport Hotell och restauranger Information och kommunikation Kreditinstitut och försäkringsbolag Fastighetsverksamhet Företagstjänster Civila myndigheter och försvaret Utbildning Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster, m.m Okänd bransch Summa Av utpendlarna till Stockholm är 22 procent högutbildade* De flesta av dessa arbetar inom näringsgrenen Företagstjänster, Byggverksamhet samt Handel * Högutbildade=eftergymnasial utbildning mer än 3 år 22

23 Förvärvsintensitet Nattbefolkning* Förvärvsintensitet, år Män 81,8 82,2 81,8 83,3 83,7 Kvinnor 74,7 76,3 77,1 77,4 78,1 Totalt 78,3 79,3 79,5 80,4 80,9 Männens förvärvsintensitet ** är högre än kvinnornas 83,7 procent hos männen och 78,1 procent hos kvinnorna. Totalt var förvärvsintensiteten 80,9 procent hos kommunens befolkning år Procent ,7 Förvärvsintensitet år 78,1 80,9 Män Kvinnor Totalt Procent Förvärvsintensitet 81,8 82,2 81,8 83,3 83,7 76,3 77,1 77,4 78,1 74, Män Kvinnor Kvinnornas förvärvsintensitet har ökat de senaste åren från 74,7 procent år 2000 till 78,1 procent år Totalt har förvärvsintensiteten ökat från 78,3 procent år 2000 till 80,9 procent år Förvärvsintensiteten är högre i Enköping än i riket 80,9 procent i Enköping och 77,5 procent i Riket. * Nattbefolkning=Pesoner bosatta i kommunen **Förvärvsintensitet=Kvoten mellan antal förvärvsarbetande i åldern år och det totala antalet personer i åldern år. 23

24 Heltid / deltid Andel deltidsarbetande år Nattbefolkning* Totalt; Heltid 35- tim; 75,6 % Heltid 35- tim 61,6 88,5 Lång deltid tim 8, ,3 Kort deltid 1-19 tim 4,4 2,8 6, Män Kvinnor Totalt Andel heltidsarbetande (35 timmar) är hos kvinnorna 61,6 procent och hos männen 88,5 procent. Totalt arbetar 75,6 procent av nattbefolkningen* i åldern år heltid. En ökning med 3 procent sedan Kort deltid (1 19 timmar) arbetar 4,4 procent av befolkningen. Lång deltid timmar arbetar 20 procent av befolkningen. 32,3 procent av kvinnorna arbetar lång deltid. Av kvinnorna arbetar 38,4 procent deltid (1 34 timmar) 11,5 procent av männen arbetar mindre än 35 timmar. År 2008 Nattbefolkning* Antal år Kort deltid 1-19 tim Lång deltid tim Heltid 35- tim Män Kvinnor Totalt År 2008 Nattbefolkning* Procent år Kort deltid 1-19 tim Lång deltid tim Heltid 35- tim Män 2,8 8,7 88,5 Kvinnor 6,1 32,3 61,6 Totalt 4, ,6 *Nattbefolkning=personer bosatta i kommunen. 24

25 Andel förvärvsarbetande år Dagbefolkning* Totalt; Heltid 35- tim; 74 % Heltid 35- tim 60,1 86,9 Lång deltid tim 9,8 21,2 33,5 4,8 Kort deltid 1-19 tim 6,4 3, Män Kvinnor Totalt Av dagbefolkningen* arbetar 74 procent heltid (35 timmar) d.v.s. ca 2 procent mindre än andelen heltidsarbetande nattbefolkning (75,6 procent). Förvärvsarbetande bosatta i kommunen med arbetsplats i annan kommun arbetar alltså i höge utsträckning heltid. År 2008 Antal Dagbefolkning* år Kort deltid 1-19 tim Lång deltid tim Heltid 35- tim Totalt Män Kvinnor Totalt År 2008 Procent Dagbefolkning* år Kort deltid 1-19 tim Lång deltid tim Heltid 35- tim Summa Män 3,3 9,8 86,9 100 Kvinnor 6,4 33,5 60,1 100 Totalt 4,8 21, Av dagbefolkningen* arbetar en större andel kort deltid (4,8 procent) än hos nattbefolkningen** (4,4 procent). * Dagbefolkning=Personer med arbetsplats i kommunen **Nattbefolkning=Personer med bostad i kommunen 25

26 Större arbetsställen De största arbetsställena Källa: SCB Företagsnamn Antal anställda Andel (%) av kommunens anställda Antal arbetsställen i Enköping ENKÖPINGS KOMMUN FÖRSVARSMAKTEN UPPSALA LÄNS LANDSTING ENKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE ALERIS OMSORG AB COOP BUTIKER & STORMARKNADER AB DHL EXEL SUPPLY CHAIN (SWEDEN) AB ENKÖPINGS ÅKERI AKTIEBOLAG ETF SERVICE I MÄLARDALEN AB GEA/EXOS VENTILATION AB KRONANS DROGHANDEL AKTIEBOLAG KUNGSÄNGEN PRODUKTION AB MATFABRIKEN I SKANDINAVIEN AB NOBINA SVERIGE AB NYA WERMLANDS-TIDNINGENS AKTIEBOLAG PJB BUSINESS AB POSTEN MEDDELANDE AB RÄDDNINGSTJÄNSTEN ENKÖPING-HÅBO SAMHALL AKTIEBOLAG SKATTEVERKET SNA EUROPE (INDUSTRIES) AB SPARBANKEN I ENKÖPING KG KNUTSSON AKTIEBOLAG LANTMÄNNEN EK FÖR LIFCO DENTAL AKTIEBOLAG MANPOWER AKTIEBOLAG RIKSPOLISSTYRELSEN *Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Nedanstående villkor måste uppfyllas om ytterligare arbetsställen ska bli verksamma för ett företag: 1. Det ska förekomma någon typ av verksamhet 2. Det ska finnas en plats där verksamheten bedrivs 3. verksamheten ska bedrivas under en längre tid 4. Det ska finnas anställd personal (minst en halv årsperson) 26

27 Större arbetsställen inom näringslivet Källa: SCB anställda Företagsnamn Firma/benämning Bransch 1 COOP BUTIKER & STORM.AB COOP FORUM Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak DHL EXEL SUPPLY CHAIN AB Magasinering och varulagring ENKÖPINGS ÅKERI AKTIEBOLAG Vägtransport, godstrafik ETF SERVICE I MÄLARDALEN AB Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder GEA/EXOS VENTILATION AB Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll KG KNUTSSON AKTIEBOLAG Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon KRONANS DROGHANDEL AB KD ENKÖPING Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror KUNGSÄNGEN PRODUKTION AB Tillverkning av madrasser LANTMÄNNEN EK FÖR Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder LIFCO DENTAL AKTIEBOLAG Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror MANPOWER AKTIEBOLAG Personaluthyrning NOBINA SVERIGE AB Linjebussverksamhet NYA WERMLANDS-TIDNINGENS AB ENKÖPINGS-POSTEN Dagstidningsutgivning PJB BUSINESS AB ICA MAXI Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad SNA EUROPE (INDUSTRIES) AB Tillverkning av verktyg och redskap SPARBANKEN I ENKÖPING HUVUDKONTORET Annan monetär finansförmedling *Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Nedanstående villkor måste uppfyllas om ytterligare arbetsställen ska bli verksamma för ett företag: 1. Det ska förekomma någon typ av verksamhet 2. Det ska finnas en plats där verksamheten bedrivs 3. verksamheten ska bedrivas under en längre tid 4. Det ska finnas anställd personal (minst en halv årsperson) 27

28 Större statliga arbetsställen Källa: SCB Storlek Företagsnamn Firma/benämning Ägarkontroll FÖRSVARSMAKTEN ENKÖPING GARAGEVÄGEN Militärt försvar 1-5 FÖRSVARSMAKTEN ENKÖPING Militärt försvar REGEMENTSGATAN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE EKNÄS Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem POSTEN MEDDELANDE AB POSTEN ENKÖPING Postbefordran via nationella posten RIKSPOLISSTYRELSEN NÄRPOLISOMRÅDE Polisverksamhet ENKÖPING SAMHALL AKTIEBOLAG HJÄLPMEDELSSERVICE Reparation och underhåll av andra transportmedel SKATTEVERKET SKATTEKONTORET I ENKÖPING Skatteförvaltning, indrivning STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE HORNÖ LVM HEM Boende med särskild service för vuxna med missbruksproblem ARBETSFÖRMEDLINGEN ARBETSFÖRMEDLING Arbetsförmedling och rekrytering FÖRSVARETS MATERIELVERK FMV LOKALKONTOR Gemensam verksamhet för totalförsvaret PHARMACY COMPANY SWEDEN 1 APOTEKET FYRA LILJOR Apotekshandel AB TIDNINGSTJÄNST AKTIEBOLAG PLATSKONTOR Tidningsdistribution *Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Nedanstående villkor måste uppfyllas om ytterligare arbetsställen ska bli verksamma för ett företag: 1. Det ska förekomma någon typ av verksamhet 2. Det ska finnas en plats där verksamheten bedrivs 3. verksamheten ska bedrivas under en längre tid 4. Det ska finnas anställd personal (minst en halv årsperson) 28

29 Större kommunala arbetsställen Storlek Företagsnamn Firma/benämning Bransch ENKÖPINGS KOMMUN RÖRLIG PERSONAL Öppna sociala insatser för äldre personer ENKÖPINGS KOMMUN BERGVRETENSKOLAN OCH FRITIDSHEM Grundskoleutbildning och förskoleklass ENKÖPINGS KOMMUN KOMMUNHUSET Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster ENKÖPINGS KOMMUN LILLSIDANS OMVÅRDNADSBOENDE Öppna sociala insatser för äldre personer ENKÖPINGS KOMMUN OMV.BOENDE SERVICEHUS LJUNGGÅRDEN Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer ENKÖPINGS KOMMUN WESTERLUNDSKA GYMNASIET Studieförberedande gymnasial utbildning ENKÖPINGS KOMMUN ENÖGLASKOLAN, FÖRSKOLA, FRITIDSHEM Grundskoleutbildning och förskoleklass ENKÖPINGS KOMMUN FJÄRDHUNDRASKOLAN OCH FRITIDSHEM Grundskoleutbildning och förskoleklass ENKÖPINGS KOMMUN KORSÄNGSSKOLAN Grundskoleutbildning och förskoleklass ENKÖPINGS KOMMUN KRYDDGÅRDENS SERVICEHUS Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer ENKÖPINGS KOMMUN ROMBERGASKOLAN OCH FRITIDSHEM Grundskoleutbildning och förskoleklass ENKÖPINGS KOMMUN SANKT ILIANSSKOLAN Grundskoleutbildning och förskoleklass ENKÖPINGS KOMMUN SERVICE STYRMANNEN Anläggning av vägar och motorvägar ENKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Administration av omsorg och socialtjänst ENKÖPINGS KOMMUN VÄSTERLEDSSKOLAN OCH FRITIDSHEM Grundskoleutbildning och förskoleklass ENKÖPINGS KOMMUN ÖRSUNDSBROSKOLAN Grundskoleutbildning och förskoleklass *Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Nedanstående villkor måste uppfyllas om ytterligare arbetsställen ska bli verksamma för ett företag: 1. Det ska förekomma någon typ av verksamhet 2. Det ska finnas en plats där verksamheten bedrivs 3. verksamheten ska bedrivas under en längre tid 4. Det ska finnas anställd personal (minst en halv årsperson) 29

30 Större arbetsställen inom landstinget Storlek Företagsnamn Firma/benämning Ägarkontroll UPPSALA LÄNS LANDSTING LASARETT ENKÖPING Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus UPPSALA LÄNS LANDSTING AMBULANSSJUKVÅRD Ambulanstransp,ambulanssjukv ård UPPSALA LÄNS LANDSTING TANDVÅRDSCENTRUM Tandläkarverksamhet UNGD.MOTT VÄSTMANLANDS LÄNS LANDSTING KOSTVERKSAMHETEN Centralköksverksamhet för sjukhus *Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Nedanstående villkor måste uppfyllas om ytterligare arbetsställen ska bli verksamma för ett företag: 1. Det ska förekomma någon typ av verksamhet 2. Det ska finnas en plats där verksamheten bedrivs 3. verksamheten ska bedrivas under en längre tid 4. Det ska finnas anställd personal (minst en halv årsperson) 30

31 Foto omslag: Getty Images.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Arbetspendling till och från Västerås år 2015

Arbetspendling till och från Västerås år 2015 Arbetspendling till och från Västerås år 2015 När det gäller pendling så råder en viss eftersläpning i statistiken, vilket innebär att den mest aktuella statistiken är från år 2015. Inledningsvis kan du

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 21 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 214 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 28 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 2012-12-12 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 Antalet sysselsatta norrköpingsbor ökade under året med 1 100 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 72,8 % år 2010 till 73,8 %

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 2011-12-13 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 År 2010 arbetade 58 686 personer i Norrköping, vilket var en ökning med över 2 000 arbetstillfällen sedan år 2009. Störst ökning

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Arbetspendling till och från Västerås år 2014

Arbetspendling till och från Västerås år 2014 Arbetspendling till och från Västerås år 2014 Denna artikel beskriver pendlingen till och från Västerås år 2014. Eftersom det är en viss eftersläpning när det gäller statistik om pendling så är detta den

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Information om 945 företag och arbetsställen

Information om 945 företag och arbetsställen Information om 945 företag och 1.12 arbetsställen [ 2 1 7 ] Data per 217-6-2 från UC Selekt framtaget av EraNova FÖRETAG Företag som är registrerade för F-skatt, moms och/eller arbetsgivaravgift. Både

Läs mer

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2012 Arbetstillfällen, förvärvsarbete och pendling

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2012 Arbetstillfällen, förvärvsarbete och pendling StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:2 Arbetstillfällen, förvärvsarbete och pendling [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 FS 2016:2 2016-03-02 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2014 med 340 personer till 61 160. Antalet arbetstillfällen

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Örebro län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb RAMS 2014 Maria Håkansson 2015-12-03 facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb 4 655 800 4 285 109 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Folk- och bostadsräkningar

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Jönköpings län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Norrbottens län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m Rutdatabasen 2014: 250m x 250m och invånare 2013. 250m x 250m. 1 invånare 54 503 54 503 2-10 invånare 782 991 206 376 11-99 invånare 1 785 241 55 073 100-499 invånare 2 112 513 11 224 500-999 invånare

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 12633 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

Figur 1 Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år

Figur 1 Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år Statistik om Västerås Västerås arbetsmarknad år 2014 Västeråsare i förvärvsarbete år 2014 Antalet personer med förvärvsarbete ökade i Västerås med 470 personer mellan år 2013 och år 2014, vilket innebär

Läs mer

Statistikinfo 2014:11

Statistikinfo 2014:11 Statistikinfo 214:11 Ökat antal förvärvsarbetande 213 77 169 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 213, en ökning med 1 437 personer jämfört med 212. För andra året i rad var transportmedelsindustrin

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015 FS 216:5 216-12-21 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 215 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 62 57 personer 215. Det var en ökning med 1 41 personer sedan et innan och den

Läs mer

Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner

Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. - -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner Arbetsmiljöverkets organisation Anmälningar enligt AML 3 kap

Läs mer

En kort presentation av Tjörns näringsliv

En kort presentation av Tjörns näringsliv En kort presentation av Tjörns näringsliv Allmänt om Tjörn Kommunen har ungefär 15 000 invånare, men man räknar med en befolkningsökning de kommande åren då man har förberett för en ökad bebyggelse på

Läs mer

Sysselsatta. Perspektiv. Sysselsättning nr1

Sysselsatta. Perspektiv. Sysselsättning nr1 Perspektiv Sysselsättning 2015 nr1 2016 1 Antalet sysselsatta (arbetstillfällen) uppgick till 67 900 i 2014 Flest sysselsatta finns inom handeln (17 procent) Antalet sysselsatta inom fastighetsverksamhet

Läs mer

Enköpings kommun 2016

Enköpings kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Sna Europe (INDUSTRIES) AB (Har ej säte i kommun) 914 962 2 Varsego AB 481 977 3 Lifco Dental AB

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 FS 2017:4 2017-12-05 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 64 260 personer år 2016. Det var en ökning med 1 700 personer sedan året innan

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2013

Statistik över arbetskonflikter 2013 Arbetsmarknaden 04 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 uppgick antalet arbetskonflikter till Korrigering.4.04. Texten och tabellen Orsaker till arbetskonflikter år 0 har korrigerats. Korrigeringarna

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga till arbetsgivare Försäkringskassan ska enligt regleringsbrev 2017 återrapportera de som olika grupper arbetsgivare har rapporterat

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

Statistikinfo 2016:06

Statistikinfo 2016:06 Statistikinfo 216:6 Över förvärvsarbetande i Linköping 872 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 215, en ökning med 1 844 personer jämfört med 215, vilket är den näst största ökningen någonsin

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet, 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga er till arbetsgivare Uppdraget Försäkringskassan ska återrapportera de er som olika grupper arbetsgivare har inrapporterat

Läs mer

Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning

Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning Arbetsmarknad, näringsliv och utbildning 45 46 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2001-2002 16-w år Näringsgren 2001 2002 (förvärvsarbetande 1-w tim) Antal % Antal % Jordbruk, skogsbruk

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar

Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar 2015:4 Inpendlingen bromsar in medan utpendlingen ökar Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018 1(13) Stadsledningsförvaltningen Näringslivs- och utvecklingsenheten Lars Ekberg Uppdaterad 2016-04-12 Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms stad. Dels redovisas data för staden

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

statistik om stockholm ArbetsmArknAd

statistik om stockholm ArbetsmArknAd Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Förvärvsarbetande i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i olika delar av Stockholms stad på låg geografisk

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014 2015 Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Aktualitetsdagen 2014-04-03 Christin N. Granberg, Arbetslivssektionen, Avdelningen för arbetsgivarpolitik Upplägg Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag Vad AV sett SKLs ståndpunkter

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun.

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun. Nyhetsbrev 2-216 Tema Arbetspendling över kommungränsen Ur ett kommunekonomiskt perspektiv är pendling något positivt. Tillgängligheten till fler arbetsmarknader leder till att fler kan få ett jobb. Att

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2015 - Rapport 2015-10-04 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2014 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 17 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län

Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län 24 februari Lars Berglund 2017-02-24 Nulägesanalys och Näringslivsanalys 3 Nulägesanalys Befolkning Utbildningsnivå Inkomster Bostadsbestånd Bredband

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag vänt uppåt Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med en halv procent under andra kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2009

Utländska dotterbolag i Finland 2009 Företag 2010 Utländska dotterbolag i Finland Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk år Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

1 Atlas Copco Industrial Technique AB Dustin Sverige AB Dustin AB (Har ej säte i kommun)

1 Atlas Copco Industrial Technique AB Dustin Sverige AB Dustin AB (Har ej säte i kommun) 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Atlas Copco Industrial Technique AB 4 221 103 2 Dustin AB 4 124 564 3 Dustin AB (Har ej säte i

Läs mer

Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 552. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 552. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2014 Landareal: 75 kvkm Invånare per kvkm: 552 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Arbetskraftflöden 2011

Arbetskraftflöden 2011 FS 2013:2 2013-02-08 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2011 Under året började 4 140 personer förvärvsarbeta samtidigt som 3 410 slutade förvärvsarbeta Nästan 3 500 Norrköpingsbor bytte arbetsplats till

Läs mer