Tampen 1/ års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll."

Transkript

1 HÄGERSTENS BÅTKLUBB Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 1/2014 TAMPEN Innehåll 2014 års första nummer av TAMPEN Allmänt 1 Våren kom tidigt i år. Bara att hålla tummarna att den håller i sig och övergår i sommar och sol. Ett bakslag med snö fick vi förstås. Årsstämman har ägt rum och viktiga beslut har fattats. Två ledamöter har avsagt sig sina uppdrag och styrelsen har minskats med två. Miljöfrågorna stod i fokus och en miljöavgift infördes. Den 5 maj börjar HBK sin vaktgång och den 3 och 4 maj har vi sjösättning! Försäkringsombud är Jan-Olof Ohlander, telefon Ny logga från Svenska Sjö. Kanske värt att kolla deras priser jämfört med andra försäkringsbolag! Ordföranden 2 Hamn och varv 2 Vaktgången 2 Miljö Fritidsbåtsfrågor Viktiga datum i kalendariet Sjösättning Styrelsen Sammanfattning VIKTIGT Ta del av Miljöpolicyn! Fyll i utsända dokument, Nyttjanderättsavtal och Miljödeklarationen! Begär att få din faktura på e- mail i stället för pappersfaktura. 6 Allmänt Jag hoppas att alla har upptäckt det nya Nyhetsbrevet som kommer ut så fort något har hänt eller händer. Bland annat kommer vi att lämna information från styrelsens möten om vilka beslut vi fattat. Det bladet kommer ut oftare än vad Tampen kommer att göra. Det skickas också ut via mail till alla båtägare. Mycket kommer förstås att handla om miljön och vilka krav vi får på oss. Blödande färger på båtbotten som gör att det är förbjudet att tvätta sin båt på land utan att man kan samla upp spillet. Vi återkommer med mer information så snart vi kan. Glöm nu inte att ta del av Miljöpolicyn och läsa i kalendariet eller på hemsidan om alla viktiga saker som vi alla ska hålla reda på och som händer i klubben. Vi ses i klubben, Marianne

2 Sida 2 Tampen 1/2014 Ordföranden Bäste HBK:are! 2014 års båtsäsong står nu inför dörren. Startskottet har gått i och med båtmässan Allt för sjön där återigen mängder med tillbehör lockade oss att öppna plånboken, även om det var något mindre med båtar enligt mitt tycke. Det är märkligt att det alltid finns prylar som vi anser oss måste ha till våra båtar Inför detta år kommer det att bli nya krav och regler vad gäller bottenfärger Av den anledningen uppmanar jag dig att ta del av HBK miljöpolicy samt den information som kommer under året. En arbetsgrupp gällande blästring av båtbottenfärger har bildats för att om möjligt kunna samordna insatserna för att på detta sätt minska de enskilda medlemmarnas kostnader. Vi kommer att satsa på flera arbetsgrupper inom klubben enligt det beslut som togs vid årsstämman. Du är varmt välkommen att kontakta någon i styrelsen i det fall du är intresserad av att aktivt medverka i klubbens verksamhet. Efter den varma vintern hoppas jag att vi ska få en fin båtsäsong med bra väder så att vi åter kan njuta av båtlivet. Styrelsen för HBK jobbar hela tiden för optimala regler och bestämmelser för klubbens medlemmar utifrån de regler, förutsättningar och krav som myndigheter m.fl. ställer på oss. Var rädd om dig och väl mött vid klubben Alf Utsikt från vår hamn! Hamn och varv Hamnkommittén har ändrat namn till Hamngruppen. Hamngruppen tillsammans med hamnkapten ansvarar för hamn och varv. Den fasta gruppen har minskat i antal men utökats med ett antal resurspersoner. Vid sjösättningen är det inte tillåtet att lägga vinterutrustningen i mastskjulet varken innan eller efter att masterna plockats bort utan att stämma av med hamnkapten. Efter sjösättningen är det inte tillåtet att låta presenningar, plastdunkar eller annat material ligga löst på hamnplanen! Dunkarna får endast innehålla sand-vatten och inte andra vätskor! Vaktgången 2014 HBK och Dalbo kommer även i år att bevaka båda områdena de dagar den ena eller andra klubben inte har någon egen medlem som går vakt. Mer om det kommer att framgå av den vaktinstruktion du ska läsa innan du påbörjar ditt vaktpass. OBS! att vaktpasset ska genomföras från vakttornet och att du går runt på bryggorna och området ibland. Tre gånger ska du registrera dig på 800-bryggan. För seglarna gäller som vanligt att ni använder Dalbos mastkran. Om du kör bil på området, Respektera 10 km hastighet på hamnplanen! Nu har ni alla fått ett flertal dokument som behandlar miljön och dess krav. Glöm inte att fylla i dessa och skicka tillbaka. Vi alla i klubben och även i Hägerstenshamnen är måna om vår miljö och följer de krav som ställs på oss. Robert, hamnkapten Den fastställda vaktlistan kommer att läggas ut på Hemsidan under rubriken medlemssidor. Vår förhoppning är att vaktsäsongen 2014 ska bli en säsong utan några inbrott eller annan skadegörelse. Vi hoppas på en varm sommar och vi ses i klubben! Sören För den allmänna planeringen och avisering av avgifter skall alla ändringar inför hösten 2014 ske senast den 31 juli. Sen går aviseringarna ut. Övriga ändringar ska ske till kassören så snart du har Ordföranden kännedom om dessa. T ex adress, telefon, mailadress, båtbyte etc.

3 Sida 3 Tampen 1/2014 Miljöfrågor Under 2014 kommer miljöfrågorna att ytterligare ställas i fokus. För vår del får vi inte glömma bort att from den 1 april 2015 så får du inte längre tömma din toalett i sjön. Många av oss måste kanske se om vår båt om vi ska kunna tömma den vid någon tömningsstation. Som ni säkert har sett så samarbetar HBK och DBS när det gäller miljöfrågorna. Vi har en gemensam Miljöpolicy och ett gemensamt Informationsblad om miljön som alla ska ha fått. Frågor om miljön diskuteras också fortlöpande i gruppen med de fem båtklubbarna i närområdet. Du har fått två dokument via e-post som du ska ha fyllt i och skickat tillbaka. Det ena är Nyttjanderättsavtalet och det andra Miljödeklarationen. Vi måste alla ta ett eget ansvar för att vi tar del av den miljöinformation som vi förses med. Vi måste vara uppdaterade och följa de regelverk som beslutas inom kommunens miljöförvaltning. Blästringsgruppen har påbörjat sitt arbete med att undersöka bästa metod till ett rimligt pris för oss. Gruppen går igenom allt hur det ska genomföras, hur vi måste täcka marken, om vi kan göra det gemensamt osv. Återkommer längre fram. Ytterligare en arbetsgrupp har tillsatts. Den ska jobba med vatten och avloppsfrågan. När stiftelsens område ska bebyggas så kan vi inte stå utan vatten i HBK. Vi arbetar också med att komplettera miljöstationen och förbättra dess kapacitet. Det gör vi tillsammans med Dalbo. Vi ansvarar för den vartannat år. Information om fritidsbåtsfrågor i Stockholm Under båtmässan hade Stockholms universitet ett seminarium om giftiga båtuppläggningsplatser, hur det ser ut och hur båtlivet kan bli mer miljövänligt. Konferensen var ett slutseminarium för ett tvärvetenskapligt projekt med medel från Havs och Vattenmyndigheten. En av punkterna under dagen handlade om juridiska ansvarsfrågor för förorenade båtuppläggningsplatser med utgångspunkt från Miljöbalken (lag). Mer kommer säkert om det. Inom idrottsförvaltningen tittar man på lämpliga platser för toatömningsanläggningar. Ni ser här en karta över platser som de tagit fram som förslag. Två stycken spolplattor byggs dessutom i Sätra. Toaplatser som föreslås är, Lövsta, Råcksta sjöhage, Ulvsunda, Ålsten, Sätra, Mälarhöjden, Eriksdal, Stora Hundunden Vikingarna och Ekhagen. Utbildningar i HBK HBK har kurser i samarbete med Sjölotsen. Kurser genomförs även tillsammans med Dalbo eller de andra fyra klubbarna i närområdet. HBK kommer framöver troligen att ha som krav att alla båtägande medlemmar ska ha förarbevis. om utbildning. För att få använda VHF måste ni ha ett certifikat annars får man inte nyttja utrusningen även om man har en sådan. Se nu till att ta kontakt med Björn Hygrell och anmäl dig till kurs!!! Hör av dig till Björn Hygrell, utbildningsansvarig med dina önskemål och frågor

4 Sida 4 Styrelsens mötestider våren 2014 Tisdagen 25 mars Måndagen 28 april Måndagen 26 maj Måndagen 16 juni Övriga möten/aktiviteter Lördag/Söndag 3-4 maj, sjösättning kl Tisdag 22 april, informationsmöte kl Lördagen 26 april, Vårlunch kl 12.00, anmälan senast den 20 april till Nya HEMSIDAN I början av mars månad togs den Nya Hemsidan i bruk och till dags dato har drygt 90 medlemmar hunnit att registrera sig för att kunna logga in. Strålande resultat! En hel del positiva omdömen har redan kommit in vilket är otroligt roligt eftersom ett stort arbete har lagts ned för att få den så bra som möjligt. Målet är att hålla hemsidan levande och uppdaterad med senaste information så snabbt det bara går. Bilder och annan information om styrelsen kommer inom kort att uppdateras. Arbetsplikt tisdagen 15 april för vinterliggare i sjön! Arbetsplikter Arbetsplikt tisdagen den 6 maj för bryggplatserna samt Båtägarna som sjösätter ska under sjösättningsdagarna den 3 och 4 maj plockas undan sina vaggor och bockar under ledning av någon i hamngruppen. Ni ska också placera skrot på anvisad plats. Viktigt inför sjösättningen! Tänk på att använda rätt dimension på ditt förtöjningsmaterial och använd ryckdämpare. Förtöj alltid för storm! Elström får endast användas för laddning av batteri under högst ett dygn per tillfälle Använd inte varmvatten från klubbhuset när du tvättar din båt! Vatten finns på utsidan av klubbhuset. Ordning och reda innebär att du inte förvarar färgpytsar, penslar, oljekärl eller liknande under båten. Miljöstationen används för rester av färg, olja mm. Tomma pytsar slängs i containern. Du som ska montera din mast på båten, Glöm inte låssprinten! Du som inte lämnat försäkran och förbindelse för din fritidsbåtförsäkring ska göra det innan båten sjösätts! Du som ännu inte skickat in Nyttjanderättsavtalet och Miljödeklarationen, gör det omgående! Kontrollera din mailadress och övriga adressuppgifter samt telefonnummer! Viktigt! Övrig viktig information framgår av kalendariet som finns på hemsidan och på anslagstavlan i klubbhuset.

5 Sida 5 Tampen 1/2014 Styrelsen Ordförande Alf Lundström Vice ordförande/vaktchef Sören Löfgren Kassör/redaktör Tampen/Nyhetsbrevet Marianne Löfgren Sekreterare/utbildningsansvarig Björn Hygrell Hamnkapten Robert Holst Miljöombud Thomas Eidehall Ledamot Thomas Johansson Hamngrupp Tillsätts senare Övriga Anders Aldén resurs Sköter sjö och torrsättning Jan Nyström resurs Sköter krankontakten Webmaster Tom Olsson Valberedning 3 ledamöter Jakob Samuel, sammankallande Stefan Goudevenos Rolf Melander Revisor/PUL-ombud Thore Hansson Revisor Björn Ahlqvist Revisorssuppleant Ulf Tidbeck

6 HÄGERSTENS BÅTKLUBB Organisation Hägerstens Båtklubb c/o Marianne Löfgren Herrängsvägen Älvsjö Telefon: , 070/ Fax: E-post: Hägerstens båtklubb är en allmän ideell förening med drygt 300 medlemmar varav ca hälften är båtägare och finns i sommarhamnen, som vinterliggare i sjön eller på land. Önskemål om båtplats, kötider mm kontakta hamnkaptenen. Byten av vaktgång gör du själv och anmäler detta byte till vaktchefen via mail. Enklast gör du detta via hemsidan Som medlem ska du ha fått en kod för att kunna registrera in dig på hemsidan. HBK stödjer Sjöräddningssällskapet och Skärgårdsstiftelsen med vänbidrag. Kötiden till båtplats är lång, flera år och det finns närmare 40-tal medlemmar i kön. Det är hamnkapten som beslutar om fördelning av brygg och uppläggningsplatser i mån av plats. Jan-Olof Ohlander är försäkringsombud i Svenska Sjö. Kontakta honom på GSM 070/ eller via när du tänker byta försäkring. Jämför med den försäkring du har idag! Sammanfattning Ny vår och nytt år, då har det blivit dags för vårens första nummer av TAMPEN. Informera dig om vårens aktiviteter i kalendariet på hemsidan. Ni som sjösätter själva har ett informationsmöte inbokat den 31 mars kl i klubbhuset. Mötet med nya medlemmar den 12 maj kl sker i klubbhuset. Närmast berörda kallas i särskilt brev. Likaså kommer de som har arbetsplikt den 6 maj att kallas i särskilt brev för att undvika att någon missar sin skyldighet att ställa upp. Vi ses vid sjösättningen den 3 och den 4 maj 2014 klockan 8.00, OBS! tiden. Du som vet med dig att du inte fyllt i någon försäkran och förbindelse om din fritidsbåtförsäkring, se till att göra det och lämna den till mig under sjösättningsdagarna. Det gäller även om du bytt försäkringsbolag, båt eller innehåll i försäkringen! Observera att det alltid är båtägaren som tilldelats båtplats som ska stå för försäkringen. Likaså du som inte fyllt i Nyttjanderättsavtalet och Miljödeklarationen måste lämna in dessa innan båten sjösätts. Tiden går fort och vi hoppas alla på en lika fin sommar som den vi hade Vårlunchen äger rum den 26 april kl Glöm inte att anmäla dig! så vi kan planera mat till oss alla. Skicka anmälan till senast den 20 april!!!! Kassören/redaktören

7

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu MEDLEMSTIDNING FÖR UPSALA SEGEL SÄLLSKAP USS 4 Nr4 2011 December Årgång 34 www.uss.nu Om du befinner dig här, är vi snart där. Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter i alla

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... www.segelflygaren.org Juni - 2007 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... 7 Ordförande har ordet Elen är en källa till många

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska. Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009

Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska. Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009 Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009 På bilden ser du Riksdagshuset. Vattnet framför Riksdagshuset heter Stockholms ström. Riksdagshuset

Läs mer

Tack för ett starkt val!

Tack för ett starkt val! Medlemstidning för Moderata Samlingspartiet i Partille Årgång 21 Nummer 2014:4 December 2014 Innehåll Kåseri sid 2 Gruppledaren sid 3 Valresultat Partille sid 4 Valresultat region sid 5 Partiombudet sid

Läs mer

Ny positiv vår för Brf Svartvik

Ny positiv vår för Brf Svartvik DETT ETTA NUMMER NR 1/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Ekonomi och Förvaltning: - Bra ekonomi i Svartvik - Ventilationskontroll - Våra Gårdar - Osäkerhet kring bredband Ordning och

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Pargas Nytt NR 1 2003

Pargas Nytt NR 1 2003 Pargas Nytt NR 1 2003 Information för Dig som bor i brf Pargas! 1 Ordföranden har ordet Ni håller nu ett exemplar av Pargas Nytt som återuppstår efter en längre tids frånvaro. Beklagligt nog har vår ordförande

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING Av och med: Tommy Kreutner Kreutner.se Skriven någon gång för ganska länge sedan Det var en gång en gammal bortglömd domän, domänen var fortfarande knuten till ett webbhotell

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer