Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: Bankgiro: e-post: KOLMÅRDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN"

Transkript

1 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september Klubbområdet Klubbområdet ligger centralt i samhället och en allmän promenad/cykelväg passerar genom vårt område. Det är därför av största vikt att området hålls vårdat. Att båtklubbens arrenderade mark endast upplåts till båtar tillhörande betalande medlemmar är en självklarhet, och för att enklare kunna följa upp att så är fallet gäller följande disponeringsplan för klubbområdet. - Vägbommen vid infarten skall omgående stängas/låsas efter inrespektive utfart. Undantag kan göras för kortare tid vid lastning/lossning. - Bersån disponeras fritt för uppläggning av klubbmedlemmarnas mindre båtar. Den skall dock vara fri från båtar under perioden Juni t.o.m. Augusti. Efter kontakt med hamnkapten kan båt undantagsvis ligga kvar över sommaren. Oidentifierad båt som kvarligger efter 1.e Juni betraktas som övergiven och kan övertas av klubben för försäljning. - Stranden inom klubbens arrenderade område nyttjas till betalda strandplatser och jolleplatser till betalda svajbojar. Området mellan Kvarnbryggan och piren disponeras för numrerade åretruntplatser. Övrig strandmark skall vara fri från båtar under den tid som bojarna ej är utsatta. Oidentifierad båt som kvarligger på stranden efter 1:e November betraktas som övergiven och kan övertas av klubben för försäljning. - Värt att beakta är, att båtförsäkringen ej gäller eventuella skador som orsakas av is snö eller frost. Likaså att båten ligger så att den ej nås av vattenståndsändringar, svall eller vågor. Under vintern är det inte ovanligt att vattnet når fram till stenmuren och att is kan pressas upp mot muren. - Rampen får användas även av icke medlemmar. Området vid rampen och piren får ej nyttjas för parkering av fordon, båttrailers, etc annat än vid pågående sjösättning/upptagning av båtar.

2 2(5) 2. Regler för uppläggningsplatsen - Parkeringen nyttjas till betald vinteruppläggning av båtar. Torr- och sjösättning genomförs gemensamt vid utlysta datum. Platserna tilldelas av hamnkapten. Enskild medlem kan efter kontakt med hamnkapten individuellt utföra torr/sjösättning. Parkeringen skall dock vara fri från båtar den 1:e Juni. Oidentifierad vagga/vagn/bockar betraktas som övergivet och kan övertas av klubben för försäljning. -Vaggor och övrigt material som tillhör betald vinterplats skall vara samlade på avhamnkaptenen anvisad plats. - Varje upplagd båt, även jollar på jolleuppläggningsplatsen, skall vara försedd med synlig skylt eller vara märkt med uppgift om ägarens namn och telefonnummer. - Jollar, märkta som ovan, får läggas på klubbens uppläggningsplats för jollar under segelsäsong, dvs. från dagen efter sjösättning till dagen före upptagning. 3. Klubbstugan Klubbstugan kan nyttjas av medlemmarna i samband med aktiviteter som ryms inom klubbens syfte. Den som låser upp ansvarar för att det blir låst igen och att nycklar återställs. 4. Båtplatser vid brygga, boj och strand Bojar finns utlagda för förtöjning mellan den 1 maj och den 15 oktober årligen. Annan tid kan förekomma men då endast efter överenskommelse med hamnkapten. Bryggplatserna är numrerade. Hamnkaptenen svarar för fördelning av platserna. Förteckning över innahavare av bryggplatser skall finnas anslagen vid klubbhuset samt hemsidan. Att ha nyttjat en bryggplats under sommarsäsong betyder att båten legat förtöjd vid sin bryggplats under minst 6 veckor perioden maj-oktober. Skall bryggplatsen ej nyttjas en längre period, skall hamnkaptenen meddelas så att båtplatsen tillfälligt kan hyras ut. Medlem med bryggplats som ej tänker nyttja denna plats, äger rätt att under ett år ha denna vilande om skriftlig anmälan kommer klubben till handa senast den 15 mars. Sådan medlem innefattas ej av kölistan. Hamnkaptenen bestämmer hur denna plats skall nyttjas under det år

3 5. Rampen medlem ej nyttjar platsen. Om medlem två år i rad ej utnyttjar sin bryggplats går medlemmen miste om sin bryggplats och läggs upp i kölistan. - Enskild medlem får under inga förhållanden utlåna eller andra hand uthyra sin tilldelade båtplats. - Medlemmar får sinsemellan ej byta båtplatser utan godkännande av hamnkapten. - Medlem är skyldig att efter anmodan flytta sin båt när så erfordras för bojarbeten, bryggrenovering eller andra av styrelsen beslutade arbeten. Rampen är låst med ett kodlås. Koden lämnas ut av hamnkaptenen och är personlig. Medlem får utnyttja rampen för obegränsat antal sjö- och torrsättningar med i klubben registrerad båt. Icke medlem kan av hamnkaptenen ges tillåtelse att använda rampen enligt av årsmötet beslutade avgifter. 6. Kölista för Bryggplats/Vinterplats 7.Förtöjning Endast medlemmar i SBS kan vara med på kölistan. Turordningen på kölistan baserar sig på inträdelseåret till klubben. Medlem på kölistan som önskar bryggplats/vinterplats skall skriftligen anmäla detta till klubben senast den 15 mars. Hamnkaptenen fattar beslut om plats finns tillgänglig, beroende på båtstorlek och tillgängliga platser. Detta beslut meddelas medlem senast den 30 april. NOTERA att medlemskap ej ger garanterad bryggplats! Hamnkaptenen beslutar hur lediga bryggplatser skall nyttjas. Hamnkaptenen kommer ej aktivt att tillfråga medlemmar på kölistan om de vill utnyttja ledig bryggplats. Det är upp till medlem på kölistan att aktivt söka bryggplats skriftligen till klubben. Ny medlem hamnar automatiskt sist på kölistan. Önskar ny medlem bryggplats, måste detta skriftligen anmälas till klubben senast 15mars. Notera att ny medlem ej är garanterad bryggplats. Förtöj alltid för storm. Förtöjningslinor (exempelvis 2st 14 mm till en båt på boj vägandes ca 6000 kg eller 2st 10 mm till en båt vid brygga max 750kg) och linor av 3(5)

4 8. Försäkring god kvalitet (exempelvis 3-slagig polyestersilke ej äldre än 6 år eller skavd och nött) skall användas. Allt förtöjningsgods skall vara fjädrande! - Vid förtöjning vid boj får linans längd (från båtens nos till bojens ögla) ej överstiga 4 meter eller understiga 3 meter (för lång lina ger för stor svängradie och för kort lina riskerar att lyfta boj vid stor sjögång). Försäkringsbolagens anvisningar för förtöjning skall tillämpas. - Vid bryggförtöjning skall två förtöjningslinor med ryckdämpande gummifjäder användas (metallfjädrar är ej tillåtna) mot bryggan samt två förtöjningslinor mot boj. Det rekommenderas att använda schackel/ spärrhake/ karbinhake gärna i rostfritt stål för fastsättning av förtöjningslinan i bojöglan (exempel på bra kombination är splitsad ögla + spärrhake). - Båtar vid brygga skall vara avfendrade med minst två fendrar på varje sida utplacerade vid båtens bredaste del eller där de gör mest nytta och är anpassade till båtens storlek. - Varje båtägare ansvarar för sin båt och de eventuella skador denna orsakar på andra båtar. Det är lämpligt att se till sin båt frekvent speciellt vid dåligt väder. Skulle olyckan ändå vara framme ska försäkringsbolag, hamnkapten och de inblandade båtägarna kontaktas omgående. - Förtöjningstampar och låskättingar skall borttagas från bryggor och bojar när båten tas bort för vinterförvaring. De ska även vara ihopsamlade vid båtplatsen när båten inte är förtöjd vid bryggan. - Den årliga medlemsdekalen ska var fastsatt på båten och väl synlig från bryggan. - Båtägare ansvarar för att båt placerad inom klubbens land- och vattenområde är erforderligt ansvarsförsäkrad. SBS har inget ansvar för skador för din eller andras båtar om något händer. 9. Skada eller fara för skada - Varje medlem är skyldig att utan anmodan undsätta eller bärga båt som slitit sej samt att genom förebyggande åtgärder förebygga haveritillbud. - Varje medlem är skyldig att utan anmodan ingripa och göra vad som anses rimligt vid läckage eller utsläpp för att minimera skada på miljön 4(5)

5 (ytterligare information finns i dokumentet Miljöinformation ), exempelvis: - Använda miljömärkta produkter vid båtvård. - Vid renslipning (skrapning) av båtbotten omhänderta sliprester och behandla dessa som farligt avfall. - Allt avfall från bullpåsar till utbytta oljor betraktas som egen egendom och ska tas med hem - Förebygg utsläpp till mark under vinterförvaring genom att stötta båten på ett säkert sätt. - Ingrip / larma om utsläpp observeras. 5(5) Har båt genom haveri eller annan orsak blivit vrak skall båten omgående bortforslas från klubbområdet. Likaså skall båtar eller annan egendom som inte används eller missköts bortforslas från området. Hamnkapten och/eller styrelsen skall snarast underrättas om planerade och vidtagna åtgärder. 10. Påföljder Medlem som bryter mot denna hamnordning förlorar sin rätt till båtplats inom klubbens land- och vattenområde för den tid som styrelsen beslutar. Dessutom kan egendom som betraktas som övergiven övertas av klubben för försäljning. Om kostnader uppstår för hantering av sådan egendom har SBS rätt att fakturera aktuell medlem. Enligt styrelsebeslut /

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB MEDLEMSHANDBOK 2015 M B K MEDLEMSHANDBOKEN Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB E T A B L E R A D 1 9 3 4 1 2 STADGAR Stadgar för Mariefreds Båtklubb med hemort i Mariefred. Revisioner:

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

Permanent förtöjning vid brygga. Förtöj alltid för storm!

Permanent förtöjning vid brygga. Förtöj alltid för storm! ATLANTICA SÄKERHETSGUIDE 5 Förtöjning Som erfaren båtägare känner du till»att rätt angöra en brygga«. För att vara på den säkra sidan, ta del av våra rekommendationer som tar upp det du bör tänka på. Läs

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

FÖRTÖJ ALLTID FÖR STORM

FÖRTÖJ ALLTID FÖR STORM FÖRTÖJ ALLTID FÖR STORM Så lyder en gammal god sjömansregel Att förtöja en båt på ett säkert sätt kan vara svårt även för den erfarne båtägaren. Olika hamnförhållanden gör att vad som är en bra förtöjning

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan

Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Datum 1 (5) Avtalsvillkor för lån av dator/lärplatta överenskommelse mellan elev/vårdnadshavare och skolan 1. Inledning Du som

Läs mer

Version 2011.04. Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19

Version 2011.04. Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19 Version 2011.04 Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19 Ordförande Revisor Lars Malmberg Eric Linders MSDK Praxis Sid 2 / 40 1 GENERELLT... 6 1.1 Detta dokument... 6 1.1.1 Syfte... 6 1.1.2 Versioner...

Läs mer

Båtplatser och hamnar i Kungälvs kommun. Juli 2014

Båtplatser och hamnar i Kungälvs kommun. Juli 2014 Båtplatser och hamnar i Kungälvs kommun Juli 2014 Sammanfattning I Kungälvs kommun finns det cirka 6000 båtplatser, varav 4789 på bryggor med minst 6 båtplatser. Uppskattningsvis står lite drygt 1100 personer

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare.

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. 4 maj 2011 Hur bör ett VD-avtal se ut? Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen

Läs mer

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen för idét och sektionens inventarier 2.0 Styrelsen 30 november 2010 1 Tillåtna låntagare idét får lånas ut till Teknologkåren vid LTH (TLTH), fria föreningar under TLTH, sektioner inom TLTH, medlemmar i

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Clean Me, Morpan 1, 611 94 Nyköping Org.nr:

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal.

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Juridiska frågor och svar Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Om det är "fel" på hunden Här finner du svar på vanliga frågor om

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION för Entreprenör / Leverantör avseende arbeten vid Beställarens produktionsställen Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION FÖR ENTREPRENÖR/LEVERANTÖR AVSEENDE ARBETEN VID

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer