Marianne Löfgren Sida 3. Julglöggen äger rum söndagen den 30 november kl i klubbhuset.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-12-01 Marianne Löfgren Sida 3. Julglöggen äger rum söndagen den 30 november kl 16.00 i klubbhuset."

Transkript

1 HÄGERSTENS BÅTKLUBB Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 3/2014 Årets sista nummer av TAMPEN Ett år till har snart passerat och båtarna står inbäddade på land. Än så länge har det inte kommit någon snö. Våra tillfälliga vinterliggare precis som våra egna har intagit sina hamnplatser. Den 30 november klockan intar vi årets första GLÖGG i Klubbhuset. Vi ser fram emot att träffa många av er i klubben! Julglöggen äger rum söndagen den 30 november kl i klubbhuset. Årsstämman 2015 äger rum Torsdagen den 19 februari 2015 klockan i Hägerstens Medborgarhus!! Boka redan nu in dagen i almanackan. Handlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan och i klubbhuset i informationspärmen. TAMPEN Innehåll Allmänt och Kassörens 1 Ordförandens 2 Hamnkapten 2 Vaktchefen 2 Aktivitetsgruppen 3 SMBF information Utbildning Om kalendariet 2015 Miljöfrågor Styrelsemedlemmar Sammanfattning 6 VIKTIGT Försäkringsombud är Jan-Olof Ohlander, telefon Julglöggen! Årsstämman! Särskild info för seglare! Kassören Så var det dags igen att göra bokslutet för Budgetarbetet och planeringen för nästa år pågår för fullt. Revisorerna ska sen göra sin granskning för att se om jag skött ekonomin korrekt och bra. Det innebär att styrelsen ska arbeta för högtryck och ta fram alla handlingar i god tid till årsstämman. De ska finnas på hemsidan och i klubbhuset 14 dagar innan årsstämman enligt stadgarna. Jag vill passa på att önska er alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! Vi ses vid glöggen! Marianne

2 Sida 2 Tampen 3/2014 Ordföranden Bästa HBK:are! 2014 års båtsäsong är nu i stort avslutad. Det har varit en sommar med mycket fint väder vilket har inneburit många sköna båttimmar bland våra medlemmar. I samband med torrsättninen konstaterar vi att de nya reglerna för bottentvättning följdes på ett mycket bra sätt av respektive båtägare, vilket är mycket glädjande. När nu båtarna är på land så verkar det som att alla medlemmar mer eller mindre går i ide för att tina fram på vårkanten då vårrustningen av båtarna påbörjas. Det är viktigt att du fortlöpande kontrollerar din båt under vintervilan. På så sätt förebygger du skador på den egna båten och/eller på grannbåtarna. Vi är en mycket väl fungerande klubb. Det är dock viktigt att vi alla Hamnkapten Hej här kommer lite info från hamnkapten! Nu när vintern närmar sig så är det bra om ni tar en runda till klubben och ser till att er båt, era bockar/vaggor är tydligt uppmärkta med namn och telefonnummer. Om oturen är framme kan vi lätt nå er om något hänt med er båt. Vi vill också att ni är noga med att låsa fast stegar eller liknande utrustning så vi försvårar för tjuven att ta sig in i båtar och på klubbområdet. För er som ännu ej täckt era båtar är det framför allt viktigt att segelbåtsägarna ser till att åtgärda detta. hjälps åt med våra arbetsplikter m.m. som krävs i en ideell, allmännyttig förening. De arbetsgrupper som finns kommer att jobba vidare inom respektive område, vilket troligtvis innebär att det kommer att läggas fram olika förslag vid kommande årsstämma. En information som vi redan fått del av är att vi får en kostnadshöjning på arrendeavgifterna till kommunen på ca 23% from I de flesta båtklubbar har man krav på nautisk kompetens för medlemskap och båtägare. Vid genomgång av våra båtägare har det visat sig att flertalet av de våra redan har någon form av nautisk kompetens. Styrelsen kommer därför att till årsstämman lägga fram förslag om krav på nautisk kompetens för samtliga båtägare inom HBK. Givetvis kommer det att finnas en övergångsperiod Om det kommer snö och lägger sig i brunnen då blir det stora tyngder på vaggor och stöttor. Vi vill också att ni läser på i våra informationsblad om miljöstationerna så att rätt saker hamnar på rätt plats i respektive miljöstation. Avslutningsvis får vi hoppas på en mild vinter så det finns möjligheter att vara på klubben och fixa lite med båten eller ta en fika med en båtkollega. GOD JUL och Gott Nytt År önskar hamnkaptenen! som möjliggör att de som saknar kompetensen kan skaffa sig den. Ett förslag är att utbilda sig under vintern. Är du intresserad kontakta utbildningsansvarige Björn Hygrell. Glädjande kan vi konstatera att samarbetet mellan de fem båtklubbarna i området har gett resultat att en toatömningsanläggning kommer att byggas/bekostas av kommunen vid Dalbo. Den ska vara klar till våren. Var rädda om er och väl mött vid klubben! ALF För den allmänna planeringen och avisering av avgifter skall alla ändringar inför våren 2015 ske senast den 28 februari. Sen går aviseringarna ut. Övriga ändringar ska ske till kassören så snart du har kännedom Ordföranden om dessa. T ex adress, telefon, mailadress, båtbyte etc. Vet du redan om några ändringar så kontakta hamnkapten! Vaktchefen Vaktsäsongen 2014 har avslutats. Den har som förra året genomförts tillsamman med Dalbo. Det har varit en säsong utan större händelser i form av skadegörelse och dylikt. Under vaktsäsongens 154 bevakningsnätter har 23 varit obemannade hos oss där Dalbo kollat vår område. Efter att båtarna kommit upp på land så har det varit några inbrott och skadegörelse i båtar både hos oss och hos Dalbo. Med anledning av detta uppmanas du att se till din båt lite då och då för att upptäcka om något hänt. Rapportera allt du upptäcker omgående till mig. GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! önskar Sören

3 Sida 3 Tampen 3/2014 Aktivitetsgruppen Du är varmt Välkommen söndagen den 30 november att dricka glögg och käka pepparkakor med god ost. Våran mycket trevliga tradition. Den 26 november skurar vi klubbhuset och därefter kommer aktivitetsgruppen att pynta och göra fint i klubbhuset. Även om du har mycket att göra inför jul och nyår så är det väl skönt med nån timmes avbrott tillsammans med kompisarna klubben. GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! Önskar hela aktivitetsgruppen med Marianne i spetsen! SMBF och SBU SMBFs förbundsrådsmöte ägde rum den 16 november. Från oss i HBK deltog Alf, Sören och Marianne. Dagen handlade om genomgång av handlingar och frågor som ska upp på SBU:s Unionsråd den 23 november. SBU har sedan ett antal veckor tillbaka en ny verksamhetschef, Peter Karlsson. Han berättade att båtlivet kommer att genomgå jättestora förändringar inom de närmaste åren och unionen kommer att ställas inför många frågor. Det är ett generationsskifte och politiken gentemot båtlivet håller på att förändras och inte alltid till det traditionella båtlivets fördel. Swedbank informerade om nyheter i den ekonomiska hanteringen för båtklubbarna samt båtklubbslån. Därefter följde information från Svenska Sjö om båtklubbs och båtförsäkringar. Även Svenska Sjö har en ny VD, Per Grywens. Han berättade om mål i verksamheten och ställde frågan till deltagarna varför endast 20% av de svenska båtägarna är försäkrade i sitt eget försäkringsbolag Svenska Sjö. Han berättade också om de fördelar man har av att vara försäkrad i sitt eget bolag. Vad gäller avgifterna till SBU via SMBF så beslutade Båtriksdagen 2014 att höja avgiften med 14 kronor till 98 kronor i stället för 84 kronor..vid SBU:s unionsråd den 23 november representerades SMBF av Thore Hansson och Sören Löfgren, båda från HBK. Där behandlades SBU:s verksamhetsplan och budget för 2015 och framåt. Utbildningar Utbildningar sker kontinuerligt i samarbete med Sjölotsen. Vid mötet den 5 november med alla båtklubbarna i närområdet, var alla överens om fördelarna för ett samarbete inom utbildningsområdet. Detta för att kurserna ska fyllas med deltagare och därmed kunna hållas i vårat närområde. Den som anmäler sig under december till kurs för förarbevis/kustskeppare får den för 1500 kronor! Glöm inte att anmäla dig antingen till Sjölotsen eller till Björn Hygrell, vår utbildningsansvarige. Titta på anslagstavlan om det finns nyheter som kommit upp. GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! önskar Björn

4 Sida 4 Styrelsens mötestider 2015 Övriga möten/aktiviteter Tampen 3/2014 Måndagen den 13 januari Torsdag den 19 februari, Årsstämma kl Söndagen den 8 mars, Vaktlistan sätts upp för tecknande kl Tisdagen den 31 mars, sista dag för sommaravgiften. Hela kalendariet för 2015 finns på hemsidan och i klubbhuset. Glöm inte att gå in i klubbhuset när du är nere och ser till din båt. Det kan finnas ny information på anslagstavlan eller i informationspärmen! Din båtförsäkring Till torrsättningen i maj 2015 ska du ta med dig en kopia av din båtförsäkring och lämna till mig vid avprickningen. Försäkringen ska dels visa att du som har båtplats också står för försäkringen och dels att båten är försäkrad för hela året. Stöldmärkning av båtar, motorer mm BoatSecure erbjuder DNA-märkning för din båt, båtmotor eller i ditt hem. Ett kit med vätska, dekaler etc kostar 699 kronor. Ett bra sätt att stöldskydda sin egendom. Märkningen håller i minst 5 år. Intresserad, ta kontakt med eller Samarbete mellan klubbar i närområdet Samarbetet med de fem klubbarna pågår där frågor om miljö, ungdomsverksamhet och utbildning diskuteras och görs gemensamt. I det här samarbetet försöker vi att ta del av varandras dokumentation inom olika områden och dra nytta av det i stället för att uppfinna hjulet en gång till. Nästa träff äger rum i Mälarhöjden båtklubb. Miljö Stockholm Vatten höll ett samrådsmöte måndagen den 17 november i Hägerstens Medborgarhus. Frågan som belystes var Stockholms framtida avloppsrening och samråd om arbeten I Eolshäll. Dels tunnelmynningens placering och arbetsplatsyta samt transportvägar för utforsling av jord och stenmassor. Boende i området protesterar mot planerna att bygga en tillfällig väg från tunnelmynningen mot Hägerstens allé. Transporterna går sedan vidare via Personnevägen till E4/E20. Det enligt alternativ A. Enligt alternativ B så byggs en tillfällig väg från tunnelmynningen mot Selmedalsvägen. Transporterna går sedan vidare via Personnevägen till E4/E20. Det tidigare alternativet, att skeppa massorna ut över vattnet från vårat område finns inte med nu. Men de närvarande bostadsägarna framförde att man tyckte det alternativet skulle användas. Detta är ju en fråga som berör oss i båtklubben och som vi bör bevaka. Stockholm Vatten bedömer att påverkan på miljö och boende är liten. När det gäller avgaser och buller bedöms de ligga inom gällande normer. Tiden för att komma in med synpunkter går ut senast den 1 december och ska lämnas skriftligt till eller postadress Stockholm Vatten, Stockholm. SMBF, SBU och Idrottsförvaltningens fritidsenhet arbetar för fullt med utformningen av de nya avtalen som kommer att omfatta 15 år med förlängning om 5 år om de inte sägs upp. De nya avtalen innehåller ett förstärkt miljöperspektiv. Det framgår av Stadens policy för fritidsbåtliv som nu är antagen. Styrelsen inom HBK är stärkt i sin uppfattning att miljöfrågorna kommer att vara en av de viktigaste frågorna att arbeta med framöver. Vi måste försöka hitta så optimala och kostnadseffektiva lösningar som möjligt. På förekommen anledning vill vi uppmana er att se till att ni lägger rätt saker på rätt ställe i våra miljöstationer. Batterier ska läggas i avsedd låda i gamla miljöstationen. Även Dalbos medlemmar kommer att informeras om detta. Läs instruktionerna/skyltarna innan du slänger något!

5 Sida 5 Tampen 3/2014 Styrelsens funktionärer 2014 Ordförande Alf Lundström Vice ordförande/vaktchef Sören Löfgren Kassör/redaktör Marianne Löfgren Sekreterare/utbildningsansvarig Björn Hygrell Hamnkapten Robert Holst Miljöombud Thomas Eidehall Ledamot /vinterhamn Thomas Johansson Hamngrupp Robert Holst, sammankallande Rolf Svartström Thomas Johansson Dan Samfors Jöran Andersson Övriga Hans Tormund, el Anders Aldén, sjö o torrsättning Jan Nyström, krankontakt Tampen/informationsblad Marianne Löfgren Webmaster Tom Olsson Valberedning 3 ledamöter Jakob Samuel, sammankallande Stefan Goudevenos Rolf Melander Revisor/PUL-ombud Thore Hansson Revisor Björn Ahlqvist Revisorssuppleant Ulf Tidbeck

6 HÄGERSTENS BÅTKLUBB Organisation Hägerstens Båtklubb c/o Marianne Löfgren Johan Skyttes väg Älvsjö Telefon: , 070/ Fax: E-post: Besöksadress: Torsslowsbacken i Hägerstenshamnen Hägerstens båtklubb är en allmän ideell förening med drygt 300 medlemmar varav ca hälften är båtägare och finns i sommarhamnen, som vinterliggare i sjön eller på land. Önskemål om båtplats, kötider mm kontakta hamnkapten. När det gäller vaktgång och eventuella byten av vaktgång så ska vaktchefen kontaktas. Enklast gör du detta via hemsidan Som medlem ska du ha fått ett eget inloggningsnamn och lösenord. HBK stödjer Sjöräddningssällskapet och Skärgårdsstiftelsen med vänbidrag. Kötiden till båtplats är lång, flera år och det finns drygt 40 medlemmar i kön. Det är hamnkapten som beslutar om fördelning av brygg och uppläggningsplatser i mån av plats och storlek på båt. Jan-Olof Ohlander är försäkringsombud i Svenska Sjö. Kontakta honom på GSM 070/ eller via när du tänker byta försäkring. Jämför med den försäkring du har idag! Sammanfattning Årets sista nummer av Tampen innehåller information om miljöfrågor och om tunnelbygget för avloppsrening i Eolshäll. Under året har 10 nr av Nyhetsbrevet skickats ut med senaste information. Vi hoppas att det har inneburit att ni är delaktiga i det som händer. Alla som är ledamöter i en styrelse för en allmännyttig ideell förening har ett ansvar att följa svensk lag och regler. Styrelsens mål med sitt arbete är att vara uppdaterade i det som händer och delge er senaste information så snart den finns. Avtalen med Fritidsförvaltningen/ Stockholms stad är nu på gång. Även där har miljökraven förstärkts. Det innebär fortsatt miljöarbete för oss. I övrigt arbetar styrelsen just nu med budget för 2015, bokslut och handlingar som ska tas fram till årsstämman. I år har styrelsen haft ett särskilt planeringsmöte, en heldag för att belysa alla frågor om ekonomi, planering framåt m.m. Jag ser fram emot att vi ses på Årsstämman och vill att så många som möjligt kommer på den. Vi i styrelsen ska i vår tur förbereda oss för den på bästa sätt. Glöm inte att årsstämman kommer att ske i Hägerstens Medborgarhus den 19 februari kl Särskild information till er som ha segelbåtar! Dalbo anordnar gemensamma regattor vår & höst. De inbjuder flera klubbars segelbåtsägare att vara med Du som är intresserad kan ta kontakt med Jesper Hagegård, Seglingssektionen Dalbo BS på Alla inbjudningar finns i klubbhuset! Ha nu en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR! Önskar Marianne Kassören/redaktören

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll.

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 1/2014 TAMPEN Innehåll 2014 års första nummer av TAMPEN Allmänt 1 Våren kom tidigt i år. Bara att hålla tummarna att den håller i sig och övergår

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu MEDLEMSTIDNING FÖR UPSALA SEGEL SÄLLSKAP USS 4 Nr4 2011 December Årgång 34 www.uss.nu Om du befinner dig här, är vi snart där. Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter i alla

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare MBF NYTT Juni 2014 nummer 2 juni Avskrivningsregler Styrelsekurser i höst Pontus har ordet 4 6 3 MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare 2 Juni 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbads styrelse...omslagets insida Några ord från vår ordförande...1 Styrelsen informerar...

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År! SOMMAREN... ...VINTER, ...som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten

God Jul och Gott Nytt År! SOMMAREN... ...VINTER, ...som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten Nr. 6. December 2006. Årgång 78. SOMMAREN......som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten skulle av. Och undantaget den lilla köldknäppen vi fick så verkar

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter Medlemstidning för Båtsällskapet Lögarängen Nummer 2. Mars 2015. Årgång 27 Välkommen till Vårmötet Den 9 april kl 19 är det dags för BSLs vårmöte, på Fritidsbåtsmuséet. Läs inbjudan och dagordningen på

Läs mer

Kåpan Nytt. Den nya styrelsen APRIL 2008

Kåpan Nytt. Den nya styrelsen APRIL 2008 APRIL 2008 Kåpan Nytt Den nya styrelsen Innehåll: Den nya styrelsen (sid 1) Vårstädning 10 maj klockan 10:00 (sid 2) Efterlysning! Revisor sökes! (sid 2) Värmepumpen en följetong (sid 3) Garaget en följetong

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

önskar Pappers avd. 96

önskar Pappers avd. 96 http://webnews.textalk.com/pappers96 Nr.1 2014 Någon har haft flygövningar av det mer lekfulla slaget, man har antagligen fått en gratistankning. Och en av byggnaderna på Gruvön har fått en gloria... Häng

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007 KMK nytt K U N G L I G A M O T O R B Å T K L U B B E N NR 4 DECEMBER 2007 KMKnytt är en föreningstidning utgiven av KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN Torstenssonsgatan 9, 114 56 Stockholm Tel 08-661 23 03 Fax

Läs mer

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ FOTO: KJELL EFVERGREN Släpp in den här mannen, och bli av med din bostad. Vi på Mäklarringen

Läs mer

ÖgolfBladet. Serverat och klart! OBS! Banan. Vårmöte 25 april. Rapport från Göran. ÖgolfBladet. innehåller din etikett till bagbrickan

ÖgolfBladet. Serverat och klart! OBS! Banan. Vårmöte 25 april. Rapport från Göran. ÖgolfBladet. innehåller din etikett till bagbrickan ÖgolfBladet VÅREN 2015 Serverat och klart! OBS! Banan Rapport från Göran Vårmöte 25 april Städa grilla mötas ÖgolfBladet innehåller din etikett till bagbrickan GREENERNA Just nu, den 9 mars, har banan

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Bingo för medlemmarna i år

Bingo för medlemmarna i år DETTA NUMMER NR 4/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 2 Ljus bild av ekonomin Sidan 3 Bredband i hamn Våra sopnedkast Bingo för medlemmarna i år Sidan 4 15 år i Svartvik Sidan 5

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015 Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015 FSS En båtklubb för alla. Vision Vi är en väl fungerande klubb i ständig utveckling med aktiva och engagerade medlemmar. Vi har en god gemensam samvaro

Läs mer