CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE:"

Transkript

1 Charly Wassberg Borbos valdes till förbundsordförande på kongressen i Göteborg För sitt ideella arbete förväntas hon avsätta minst 20 timmar per månad. Charly sitter i egenskap av ATRs ordförande, även i Ax Ungdomsråd samt är ordförande för Ideell kulturallians valberedning. Till vardags arbetar Charly på Riksteatern som projektledare och har sitt lokala ATR-medlemskap i amatörteaterföreningen SAT i Solna. CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE: har varit två otroligt händelserika år. Som vanligt skulle jag kunna säga, eftersom ATRs kongressperioder alltid är otroligt händelserika, på olika sätt. Under dessa två år har exempelvis kultursamverkansmodellen införts i alla Sveriges län/regioner (utom Stockholms län), det har varit internationell amatörteaterfestival och kongress i Monaco och ATRs Ungdomsförbund (ATR Ung) har bildats. Politiska beslut, internationella utbyten och ett ungdomsförbund för amatörteatern påverkar och berör såklart ATR på olika sätt. Detta får illustrera hur spännande, utmanande och inte minst händelserik en kongressperiod inom Sveriges största amatörteaterorganisation kan te sig. Under de två år som gått har vi spelat teater för en publik på över Det gör mig stolt eftersom det säger mig att vårt gemensamma intresse och idéburna verksamhet är relevant för ännu fler än de över 8500 medlemmar som våra medlemsföreningar har runt om i landet. Amatörteatern är värd att engagera sig i för den berör många och skapar mötesplatser för både demokrati, folkbildning och konstnärlig utveckling. En förutsättning för att mycket av detta överhuvudtaget ska vara möjligt är ATRs Förlag. Inte nog med att över 860 uppföranderätter har förmedlats under dessa två år, ATRs Förlag har också varit en viktig förutsättning för exempelvis LÄNK-projektet (ett samarbete tillsammans med Riksteatern med fokus på ny dramatik för unga ensembler) och i utgivningen av metodmaterialet för normkritisk gestaltning som togs fram genom Scenusprojektet under föregående kongressperiod. Att amatörteatern är unik i sin generationsövergripande verksamhet är fantastiskt att se år efter år. Samtidigt som ett tredje Seniorteaterforum planerades så var arbetet med Ungdomsförbundets första årsmöte i full gång. Barnteatergrupper, seniorteatergrupper och åldersintegrerade grupper är alla en naturlig del i vår breda verksamhet. Lika naturlig som att det spelas både fars, nycirkus och improvisationsföreställningar i alla dessa grupper. Att det är supervalår 2014 har säkerligen inte undgått någon. Detta gör att de politiska diskussionerna är många både vid de mindre lokala plattformarna och i de större nationella massmediala forumen. Att sätta kulturpolitiken på agendan i dessa sammanhang är en gemensam utmaning för oss i kultursektorn. Jag ser fram emot den utmaningen. Att prata kultursamverkansmodell, lokala föreningsstöd, forskning om amatörkultur, institutionernas roll och kultur- och utbildningsdepartementets gemensamma ansvar för den ideella kulturen är utmanande, men absolut nödvändigt. Under kongressen och festivalen 2014 är jag övertygad om att vikten av ATRs kulturpolitiska arbete kommer att få sig en betydelsefull påfyllning. Som vanligt. Jag ser fram emot att träffa er alla i Östersund

2 ATRs FÖRBUNDSSTYRELSE Ordförande/AU ChARLY WASSBERg BoRBoS Stockholm Vice ordförande/au CAThERiNE PARmENT Luleå Ledamot/AU ingegerd SvEDNELL Hallstahammar Ledamot RoD CANSBY Hallsberg Ledamot ThomAS DAhLBERg Östersund Ledamot Emmi henriksson Jönköping Ledamot ChRiSToFFER SEDERSTRÖm Södertälje Ledamot ToRBEN SUNDqviST Östersund Ledamot ANNA-kARiN WALDEmARSoN Göteborg AmATÖRTEATERNS RikSFÖRBUND OCH MEDLEMMARNA ATR är Sveriges största amatörteaterorganisation. Medlemmar är ideella amatörteaterföreningar från Ystad i söder till Kiruna i norr. Det är stora föreningar med flera hundra medlemmar och små med endast ett tiotal. Förutsättningar, liksom inriktningen för verksamheten, kan se mycket olika ut från förening till förening. De flesta går med i ATR för att ta del av de medlemsförmåner som finns, andra ansluter sig för att stödja organisationen. Fler än hälften av ATRs medlemmarna är under 26 år. Förbundets målsättning är att stärka amatörteatern i Sverige och att erbjuda ett alternativ till den kommersiella kulturen. Amatörteater är rättvisemärkt! Öppen för människor i alla åldrar, för alla som spelar amatörteater fritt och frivilligt - för att de älskar att spela teater. ATR är det självklara valet för ATRs medlemsföreningar, teaterlinjer på gymnasier och folkhögskolor och för kulturskolor och studieförbund med teater på programmet. medlemmar Vid förra kongressen var medlemmar inne i medlemssystemet, siffran idag är och genomsnittsåldern 35 år. Antalet registrerade föreningar vid förra kongressen var 267 stycken, idag har ATR 261 medlemsföreningar. ATR har följande riksorganisationer som medlemmar: Bygdegårdarnas IOGT-NTOs juniorförbund Studieförbund som är medlemmar i ATR: Studiefrämjandet NBV organisationer som ATR är medlem i: Ax, Amatörkulturens Samrådsgrupp Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter Folkrörelsernas Samarbetsorganisation för Lotterifrågor (FSL). ATR har ett samarbetsavtal med Svensk Scenkonst som är arbetsgivarorganisation på teaterområdet. Svensk Scenkonst har hjälpt oss med fackliga och övriga juridiska frågor under de gångna åren. kansli OCH PERSONAL När ATR bildades 1977 etablerades ett förbundskansli i Fagersta med en deltidsanställd kontorist och en ideellt arbetande förbundssekreterare. När ATR inrättade sin förlagsverksamhet och började bygga upp ett manusbibliotek i början av 1980, blev källarlokalen för trång och behovet av fler anställda större. Kansliet flyttade till det gamla apotekshuset på von Rosens väg och blev kvar där till 2007 då flyttlasset gick vidare till Slottsgatan 17 i centrala Västerås. På kansliet hanterar vi Sveriges största manusbibliotek för utlåning, vi har ett förlag som sköter pjäsrättigheter gentemot amatörteater och skolor, vi säljer teatersmink, arrangerar kurser och festivaler samt ger ut tidskriften Teaterforum. Vi erbjuder våra medlemmar ett smart medlemssystem med flera inbyggda tjänster som listor, rapporter och automatisk fakturering av medlemföreningens medlemmar för de som vill. Vi som jobbar på kansliet har vårt hjärta i amatörteatern. Flera av oss står själva på scen och har stor erfarenhet av att vara engagerade i en amatörteaterförening. Gemensamt har vi breda kunskaper om allt från pjäsmanus och uppföranderätter till teatersmink och hur man bildar en förening. PERSoNAL : Per Lithammer. Generalsekreterare. Delvis tjänstledig mats Wenlöf. Chef ATRs förlag. T.f. generalsekreterare hösten malin Tuuvas. Verksamhetsutvecklare. Delvis tjänstledig Lotta Andersson. Kanslist ATRs förlag. Lena Lindstedt. Redaktör tidskrift/hemsida. Nitja Ekström. Medlemsärenden/ekonomi. Föräldraledig hela Johanna Ström. Vikarie medlemsärenden/ ekonomi under 2013 mona Lundin. Extra resurs på ATRs förlag. Med början i maj

3 AmATÖRTEATER I SVERIGE Amatörteaterns ATRs ORGANISATION Amatörteaterns är en ideell organisation med kongressen som högsta beslutande organ. Kongressen hålls vartannat år och bestämmer förbundets inriktning för de två kommande åren samt granskar de två gångna årens verksamhet. ATR organiseras i 17 distrikt varav 8 är vilande. Med anledning av distriktsfrågan har en extern konsult gjort en organisationsöversyn i syfte att komma fram med förslag på framtida strategier för organisationens struktur. I uppdraget har också den pågående regionaliseringen i landet vägts in med frågan om hur vi snabbt och effektivt skall kunna ställa om vår organisation på lämpligt sätt

4 AmATÖRTEATER UTAN GRÄNSER Svensk amatörteater är en del av ett internationellt nätverk främst genom International Amateur Theatre Association, IATA, som bland annat arrangerar en världsfestival för amatörteater vart annat år; traditionellt vart fjärde år i Monaco och däremellan i något annat land i världen. Svenskt Amatörteaterråd (SAR) bildas av ATR, ATF (Arbetarteatrarnas förbund) och SFAT (Sverigefinska amatörteaterföreningen) och representerar svensk amatörteater nordiskt och internationellt. Nordiskt Amatörteaterråd (NAR) är ett nätverk för de rikstäckande amatörteaterorganisationerna i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland. North European Amateur Theatre Alliance (NEATA) är en regional sammanslutning inom IATA bestående av de nationella organisationerna i Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. NEATA Youth (f.d. NUTU) är en kommitté inom NEATA som riktar sig till teater- och scenkonstintresserade ungdomar i de Nordiska och Baltiska länderna. international Amateur Theatre Association (AiTA/iATA) är en intresseorganisation för den internationella amatörteatern. Levande kraft i Samhället PÅvERkANSTORG Nytt på ATRs kongress 2012 var metoden Påverkanstorg, en metod för kongresser/möten med fokus på dialog. Tanken är att beslut blir bättre om fler deltar i diskussionerna, att fler kan göra sin röst hörd. En av anledningarna till påverkanstorgets popularitet är att den bygger vidare på själva grundstommen i folkrörelserna: Att många ska delta; att jämlikhet ska råda; att även nya medlemmar och unga medlemmar och medlemmar utan föreningsvana ska få uttrycka sin åsikt; och att årsmöten, dialog och demokrati är roligt och fantastiskt. Processen med att införa påverkanstorg har ofta klara demokratiska vinster i sig. UNgDomSiNFLYTANDE NU! Ungdomsinflytande NU! Är ett projekt som drivs av Ax Ungdomsråd med stöd från Ungdomsstyrelsen* (*nu Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). ATRs förbundsstyrelse har deltagit i projektet under och med utgångspunkt i de 10 tips för ungdomsinflytande som Ax Ungdomsråd tagit fram, har ATR under en årslång process tagit fram en handlingsplan för hur vi kan jobba bättre med dessa frågor. I Handlingsplanen ingår bl.a att testa former för ökad insyn i styrelsearbetet, en översikt av hur vi använder våra kommunikationskanaler och att utveckla kongressformen påverkanstorg så att den på bästa sätt anpassas till våra gemensamma behov. Handlingsplanen följs upp och utvärderas kontinuerligt och arbetet fortsätter under 2014 och framåt. Under arbetar Ax ungdomsråd vidare med fokus på lokalföreningar inom medlemsorganisationerna. AmATÖRkULTUR FÖR ALLA ATR är medlem i Amatörkulturens samrådsgrupp, Ax. Inom Ax samarbetar 17 rikstäckande kulturorganisationer med cirka medlemmar; amatörkulturutövare och kulturella eldsjälar inom amatörteater, revy, körsång, folkmusik & dans, musikarrangörer, slöjdare, orkestrar och musikkårer. Ax företräder svensk amatörkulturverksamhet

5 AXARBETET ax har 19 medlemsorganisationer ax verkar på ett nationellt plan för att synligöra och stärka amatörkulturen bland politiker, tjänstemän och utövare, bl.a. genom att uppvakta politiker inom Riksdagens kulturutskott, Kulturrådet, delta i seminarier och debatter samt svara på remisser inom kulturområdet. Genom ax ungdomsråd har projektet Ungdomsinflytande nu! genomförts i syfte att arbeta för ett stärkt ungdomsinflytande inom föreningslivet. ATRs förbundsstyrelse och lokala ATR-föreningar har deltagit i detta projekt. ax är medlem i Ideell Kulturallians (IKA), som arbetar med att stärka amatörkulturens inflytande i arbetet med regionala kulturplaner, Civilsamhället i samverkan (CIVOS) och Samverkansnätverket för amatörkultur, som under 2013 har bildats för att ersätta den tidigare Amatörkulturakademin. internationellt arbete ATR deltar i Svenskt Amatörteaterråd (SAR), North European Amateur Theatre Alliance (NEATA), som utgör en nordisk-baltiskregion (och) inom International Amatuer Theatre Association (IATA). Inom NEATA har det under pågått ett arbete för att i samverkan med de två övriga europeiska regionerna CEC och CIFTA bilda ett europeiskt center för amatörteater i Berlin. info ATR Tidskrift, nyhetsbrev, hemsida, digitalt manusbibliotek, webshop och sociala medier. Via ATR kan du komma i kontakt med en amatörteaterförening på din ort och med ditt lokala ATRdistrikt. På vår hemsida finns information om det mesta som rör ATR. På sidan finns även en länk in i Teaterbutiken där den som vill kan söka och låna manus från pjäsbiblioteket, köpa teatersmink och böcker. ATR ger ut Sveriges enda tidskrift om amatörteater, en medlemstidning som handlar om amatörteater och folklig kultur. ATRs tidskrift Teaterforum har under kongressperioden kommit ut med fem nummer per år. ATRs KOMMITTÉER ATR har sedan länge olika kommittéer som gör ålders- och intressespecifik verksamhet. Kommittéer som varit igång under kongressperioden är seniorteater-, internationella- och utbildningskommittén. En kommitté för funktionsnedsatta inom amatörteatern har bildats under perioden. Barnteaterkommittén har varit vilande. ATR UNG På kongressen i Västerås 2012 beslutades det att ungdomsverksamheten inom ATR skulle få en helt egen organisation beroende på den höga andelen barn och ungdomar i förbundet. Därför bildades ATR UNG i december 2012 på initiativ av Amatörteaterns för att vara ett forum för unga amatörteaterutövare i Sverige och en egen barn- och ungdomsorganisation. I samband med ATRs verksamhetskonferens 2013 på Folkkulturcentrum i Stockholm, höll ATR UNG sitt första årsmöte. ATR Ung ska vara en plattform för att stödja, tillvarata och utveckla amatörteater för, med och av unga. ATR och ATR Ung ska samarrangera och samverka i så stor uträckning som möjligt. ATRs ARRANGEMANG Amatörteaterns ATR-festivalen och kongressen 2012 i västerås maj Åtta medlemsföreningar samt en dansteater från Litauen medverkade på festivalen. Samtalsledare 2012 var Gustav Tegby, frilansande dramatiker och dramaturg på Riksteatern och Carina Ehrenholm, konstnärlig ledare på Turteatern i Stockholm. I samband med festivalen hölls ATRs kongress där representanter från ATRs föreningar, distrikt och medlems organisationer samlades för att tillsammans utvärdera de två år som gått och bestämma den framtida färdriktningen. Nytt på kongressen var metoden Påverkanstorg med tanken att förändra formerna för diskussion med hänvisning till att beslut blir bättre när fler deltar i samtalen. The vii official NEATA Festival 2012 Norrsundets Arbetarteater (ATF) representerade SAR med America Vera-Zavalas specialskrivna pjäs Vita Pumps på NE- ATA-festivalen i Sönderborg, Danmark. Arrangör var NEATA, Danmarks amatörteaterorganisation DATS och Sönderborgs kommun NEATA Youth workshop 2012 Under ett åtta dagar långt workshop i anslutning till NEATA-festivalen, skapades en föreställning utifrån temat Culture crossing borders, theatre crossing borders. Ett 20-tal ungdomar år från Norden och Baltikum medverkade. The DigiDeLight Network 2012 Ett NEATA-projekt med inriktning på digital design och scenljus ägde rum i samband med NEATA-festivalen 2012 i Sönderborg, Danmark. Tre personer från Sverige medverkade i DigiDeLight, två från ATR och en från ATF. Nordisk konferens 2012 för amatörteaterns administratörer och styrelseledamöter Svenskt Amatörteaterråd (SAR) som bildas av Amatörteaterns (ATR), Arbetarteaterförbundet (ATF) och Sverigefinska amatörteaterförbundet var i november 2012 värdar för en nordisk konferens i Uppsala. På plats var administratörer och styrelseledamöter från amatörteaterns organisationer i Sverige, Norge, Finland, Island och Färöarna. På programmet fanns diverse diskussionspunkter som digitalisering av pjäsmanus, ekonomi, samarbetsprojekt samt ett besök på Gottsunda Dans & Teater. ATRs medverkan på Teaterdagarna på Riksteatern 2013 ATRs seminarium på Riksteaterns teaterdagar 2013 handlade om lokala scenkonstsamarbeten. Om varför ATR-föreningar, riksteaterföreningar och andra kulturföreningar borde samarbeta utifrån ett lokalt föreningsperspektiv. Medverkade gjorde ATRs ordförande Charly Wassberg Borbos, ATRs vice ordförande och länsregissören i Norrbotten Catherine Parment samt Peter Krantz, regissör, teaterpedagog, producent och skådespelare, anställd inom Karlskoga kommun där han också har i uppdrag att regissera och producera teateruppsättningar inom amatörteaterföreningen Lyset

6 Litauens föreställning på iata-festivalen Foto mats Wenlöf Workshop på Seniorteaterforum Foto kjell Elenius - 8 -

7 iatas världsfestival och kongress i monaco 2013 Föreställningarna representerade 24 länder. Något svenskt bidrag fanns inte med, men såväl Danmark som Finland var representerade. På plats var Teaterälskare från hela världen samt representanter från ATRs kansli och styrelse. ATRs Seniorteaterforum 2013 i Stockholm ATRs Seniorteaterkommitté tillsammans med föreningen Höstprimörerna i bjöd in till ett evenemang för inspiration, ny kunskap och gemenskap. På programmet stod workshops, uppspel och föredrag. ATRs seminarium på teaterdagarna 2013: Framgångsrika lokala scenkonstsamarbeten. Hur kan ATR-föreningar, riksteaterföreningar och andra kulturföreningar samarbeta och varför borde vi? Amatörteaterns riksförbund presenterade hur samverkan mellan amatörer och proffs kan fungera. Arr: ATR och Riksteatern ÅRSmÖTE FÖR ATR UNg 2013 I samband med verksamhetskonferensen på Folkkulturcentrum i Stockholm höll ATR UNG sitt första konstituerande årsmöte. NoRDiSk BARNTEATERFESTivAL 2013 Teater för, med och av barn i åldern år. Barnteatergrupper från hela Norden var inbjudna till den nordiska barnteaterfestivalen i Östersund Odjuret i saga och myt var ett ATR-arrangemang i samarbete med Nordiskt Amatörteaterråd NAR, Svenskt Amatörteaterråd SAR och Östersunds Teaterverkstad. Med stöd från Nordens Kulturfond. SENioRTEATERFoRUm 2013 I STOCKHOLM I september träffades teateramatörer från hela landet i Stockholm för workshops, föreläsningar och för att dela erfarenheter och projekt. Seniorteaterforum 2013 ägde rum för tredje gången. Bakgrund: Seniorteater har funnits länge i Sverige, men fick sin benämning av Maj-Britt Ahlin, under hennes tid som ordförande i seniorteaterkommittén inom ATR. Efter Maj- Britt Ahlin togs seniorteaterkommittén över av Knut Svartz och Olle Månsson och senare Charly Wassberg Borbos. På Seniorteaterforum 2013 valdes Margita Lundman till ny ordförande för seniorteaterkommitténs. ATR MEDARRANGÖR ATR har under perioden gett stöd/varit medarrangör till: Teaterfestivalen Draken i hedemora Festivalen för alla funktioner. En helg full av föreställningar, kurser, möten och samtal. Med deltagare från olika delar av Norden med och utan funktionsnedsättning. Arr: Amatörteaterföreningen Humus/Teaterfolket i Hedemora i samarbete med ATR, m.fl. Det funkar ett informations- och teaterprojekt om funktionsnedsättning med start Målgrupp personer i alla åldrar som genom projektet vill dela med sig av sina erfarenheter samt teatergrupper som vill använda sig av det material som tagits fram. Kulturens Bildningsverksamhet driver projektet i samarbete med ATR. Projekttid 28 månader. Projektledare Johan Seige. UTBiLDNiNg genomförda WoRkShoPS/kURSER 2012/2013: Skriva dramatik - Eva Brise, februari 2012 Regi - att förbereda leken - Olof Hanson april 2012 Ledarskap - Liv Elf Karlén, 9-11 november Lokal arrangör Studio 32 Smink - Anna Fredrikson, november Lokal arrangör Hammarteatern Andning - tankekänsla - gestaltning - andas du rätt blir allting rätt. En helgkurs 5-6 oktober 2013 med Catherine Parment. Lokal arrangör Östersunds Teaterverkstad WoRkShoPS/kURSER UNDER ATR-FESTivALEN 2012: Röst - Eva Lagerheim Studio Westmannia Skriva - Isa Schöier Växhuset Akrobatik - Erik Klinga/Jeanette Höög Västerås Teater Lek till du stupar - Lotta Andersson & Nitja Ekholm Samt Flash mob med A Touch of Soul, västerås WoRkShoPS/kURSER UNDER SENioRTEATERFoRUm 2013: Röstworkshop - Karin Sax Granlöf Dansen som resurs i seniorteater - Andrea Larsdotter improvisationsteater - Robert Weitz WoRkShoPS/kURSER UNDER ATRS verksamhetskonferens 2013: mask - Augusto Cabrera. Arr. ATR-Stockholm Revy/musikal - Stefan Moberg, m.fl. Arr. ATR-Stockholm impro - Arr. ATR-Stockholm - 9 -

8 Växt och verksamhetsutveckling ATRs VERKSAMHETSKONFERENS var det premiär för ATRs verksamhetskonferens som kommer att ersätta Distriktsledar- konferensen som hållits vart annat år i ATRs regi. Verksamhetskonferensen kommer att genomföras på olika platser de år som det inte är kongress och till innehållet vara bredare och öppnare upplagd än Distriktsledarkonferensen års konferens hölls på Folkkulturcentrum i Stockholm, arrangörer var ATR tillsammans med ATR-Stockholm och Folkkulturcentrum. Ett 60-tal personer från hela landet kom för att vara med på den första verksamhetskonferensen någonsin. På programmet stod framtidsfrågor och diskussion samt workshops och föreställningar. info ATR ATR har under kongressperioden jobbat aktivt med att förbättra informationen från förbundet via tidskrift, nyhetsbrev, hemsida, webshop och sociala medier som Facebook och Twitter. Det är enkelt att via hemsidan komma i kontakt med en amatörteaterförening på sin egen ort och med det lokala ATR-distriktet. På sidan finns även en länk in i Teaterbutiken där den som vill kan söka och låna manus från pjäsbiblioteket, köpa teatersmink och böcker. ATR ger ut Sveriges enda tidskrift om amatörteater, en medlemstidning som handlar om amatörteater och folklig tur. ATRs tidskrift Teaterforum har under kon- gressperioden kommit ut med fem nummer kulper år. Under 2013 producerades ett specialnummer av tidningen med inriktning på basinformation om ATR och med information om alla förmåner som följer med ett medlemskap. kivprojektet Personalen på ATRs kansli har under deltagit i Kompetensutveckling för individ och verksamhet (KIV) med Trygghetsrådet (TRR) som stöd och processledare. I KIV-processen har personalgruppen arbetat fram en verksamhetsplan och en plan för kompetensutveckling. Syftet med KIV är att skapa en gemensam inriktning och att förbättra kompetensen i organisationen för att möta framtida behov. Efter KIV-processen är tanken att personalen ska fortsätta att gemensamt arbeta med verksamhets- och kompetensplanering. STYRELSEENgAgEmANg I ATR SYD Förbundet har efter förfrågan från ATR Syd ingått med en representant i distriktets styrelse. ATR Syds verksamhet de senaste åren har varit på sparlåga. Dock har ett antal personer från några föreningar tillsammans gjort en aktiv omstart vilket bland annat resulterat i att en festival i Helsingborg arrangerats. Vidare har avdelningen arbetat med planer för framtiden för fortlevnad på lång sikt. Medlemsmässigt är det också ett av förbundets största distrikt men eftersom den gemensamma aktiviteten har avstannat har förbundet sett det som viktigt att stödja ATR Syd

9 God natt! Att skiljas är så ljuv tortyr Så jag kan hålla på tills dagen gryr. Juliet akt 1, scen 24 Ur Romeo och Juliet av William Shakespeare Översättning Göran O Eriksson

10 Ett förlag i tiden ATRs FÖRLAG ATR har bedrivit förlagsverksamhet sedan 1978 och är idag en integrerad del av ATRs verksamhet. Förlaget arbetar på flera områden men sysslar främst med hantering av uppföranderätter och manusbiblioteket samt med försäljning av teatersmink och teaterböcker, men driver även flera samarbetsprojekt både inom och utanför förbundet. Förlaget är öppet för alla, även för de som inte är medlemmar. Förutsättningen är dock att uppföranderätten gäller amatörteater eller skolteater. Vi producerar tjänster till organisationer och studieförbunden samt till skolor över hela Sverige. ATRs FÖRLAg ÄR i huvudsak UPPDELAD i TRE verksamhetsgrenar: 1. ATRs manusbibliotek. I manusbiblioteket bedrivs utlåning av en mängd olika manus, noter och annat material som kan vara kopplat till ett dramatiskt verk. Det fanns i december manus inskrivna i manusbiblioteket. Utöver detta har ATR ett stort antal äldre pjäser och pjäser på originalspråk. Katalogen för ATRs manusbibliotek finns på Internet och där går det att söka efter material i en sökfunktion. Under verksamhetsåret har vi arbetat med att utöka och bättra på innehållet i manusbiblioteket och flera pjäspresentationer har lagts ut. 2. Uppföranderättsverksamhet. ATRs Förlag ansvarar för uppföranderätten för all amatörteater och skolteater i Sverige. Detta betyder att ATRs Förlag sköter avtalsskrivning, fakturering och avräkning till rättighetsinnehavare, det vill säga dramatiker och teaterförlag. Verksamheten regleras genom avtal med Sveriges Dramatikerförbund och Nya Nordiska Teaterförläggarföreningen. Under kongressperioden har 860 kontrakt förmedlats och redovisats genom ATRs Förlag. Omsättningen på uppföranderätterna har varit ca 6 miljoner. Uppföranderätterna representerar spelade föreställningar för en publik på personer. 3. Bok- och teatersminkförsäljning. ATRs Förlag säljer böcker med inriktning på teater och scenkonst, som till exempel regiböcker, böcker om skådespeleri och pjäsböcker. ATR är återförsäljare av teatersminket GRIMAS. Under kongressperioden har vi öppnat en butiksdel på ATRs kansli där vi saluför böcker och teatersmink. Försäljningen ökar stadigt. ATRs förlag 2012: Bok med normkritiska gestaltningsövningar En ny bok gavs ut på ATRs förlag 2012 med titeln Metodmaterial för normkritisk gestaltning Scenus. En introduktion till normkritisk gestaltning av Lotta Björkman & Frida Sandegård Boken är ett praktiskt metodmaterial framtaget utifrån ATRs Scenusprojekt PJÄSPROJEKT LÄNk. Riksteatern är initiativtagare till projektet LÄNK som innebär att ny dramatik skrivs för unga teaterutövare (16-20 år) på skolor och inom ATR. Sex nya pjäser har skrivits och under 2012 spelades pjäserna, ett flertal festivaler inträffade och en bok med pjäserna publicerades. ATR är samarbetspartners i projektet. Under 2013 påbörjades ett nytt projekt LÄNK 2014 med ungefär samma innehåll. Länkfestivalen Ägde rum maj på Riksteatern i Stockholm

11 RESULTATRÄkNiNg Förbundets intäkter Medlemsavgifter Bidrag Förlagsintäkter Övriga intäkter Summa Förbundets kostnader Varor och andra externa kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader Resultat finansiella poster Årets resultat BALANSRÄkNiNg Eget kapital och skulder Eget kapital Ingående saldo från f.g. år Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder kortfristiga skulder Intresseorganisationer och projekt Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga

12 TiLLgÅNgAR Anläggningstilgångar materiella anläggningstillgångar Inventarier Webbaserat medlemssystem Summa anläggningstillgångar varulager Smink, böcker mm Summa varulager kortfristiga fodringar Kundfodringar Skattefodran Övriga fodringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fodringar kassa och bank Summa anläggningstillgångar Summa tillgångar ATRs HEDERSMEDLEMMAR Förbundets högsta utmärkelse är ett hedersmedlemskap i ATR 1980 Carl Cramér, Gunnar Ollén, Ralph Uddman Arne Hagström, Paul Patera, Bengt Påhlsson, Ingemar Öhman Arne Andersson, Eric Carlsson, Hans Ullberg Einar Bergvin, Lennart Engström Maj-Britt Ahlin, Maud Backéus, Clara Lindhberg, Georg Malvius Claes Englund, Örjan Herlitz Ecke Olsson Ann-Christin Grahn Ingvar Larsson, Gunnar Wennerberg, Erik Flodin Svea Hallin, Christine Larsson Jan Wennergren, Sture Andersson Anders Kilström, Lars Farago, Ronny Danielsson Nilla Ekström, Björn Ibohm Margaretha Sundström, Knut Svartz, Rune Wendel Christer Dahlberg Hilding Lindbäck 2012 Ulla Lyttkens

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 MED BUDGET

VERKSAMHETSPLAN 2011 MED BUDGET VERKSAMHETSPLAN 2011 MED BUDGET Verksamhetsplan 2011 Riksteatern Stockholms läns huvudsakliga uppgift är att verka för att så många människor som möjligt i Stockholms län får tillgång till kvalitativt

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

UNG TEATERSCENS ÅRSMÖTE 2017 HANDLINGAR 2

UNG TEATERSCENS ÅRSMÖTE 2017 HANDLINGAR 2 UNG TEATERSCENS ÅRSMÖTE 2017 HANDLINGAR 2 Verksamhetsberättelse 2016 Ekonomisk berättelse 2016 Ekonomisk rapport 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Inledning ATR UNG är en demokratiskt uppbyggd och partipolitiskt

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(9) Föreningen Ordfront Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01 2015-12-31 Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet ÅRSREDOVISNING 2007 Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2006.07.01-2007.06.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förbundet har

Läs mer

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för StyrelseAkademien Norr får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Föreningens ändamål är att främja och stärka det nordiska samarbetet inom Norden och

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

balanserat resultat årets resultat Totalt

balanserat resultat årets resultat Totalt Upplands Skidförbund Org.nr: 8176-030164 Årsredovisning 2012 07 01-2013 06 30 Förvaltningsberättelse Verksamhet Upplands Skidförbund är Svenska Skidförbundets regionala organ och ska i enlighet med detta

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757 Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 20110101 20111231 GymnastikFörbundet Syd 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880 1(8) Årsredovisning Röda Korset Storsjökretsen Styrelsen för Röda Korset Storsjökretsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01 -. Om inte annat särskilt

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 838200 3757 20100101 20101231 GymnastikFörbundet Syd (fd Skånes Gymnastikförbund) 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Första delen av de studier som begärts av Läkemedelsverket har avslutats. Ansökan om godkännande för försäljning av Salinum i Europa har godkänts av

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(7) Rosenlunds Herrgårds Vänner ideell förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Information om verksamheten

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer 4(13) Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Verksamhetens totala 16 512 16 668 13 464

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Musikföreningen i Kävlinge. Verksamhetsberättelse 2015

Musikföreningen i Kävlinge. Verksamhetsberättelse 2015 Musikföreningen i Kävlinge Verksamhetsberättelse 2015 Musikföreningen i Kävlinge bildades 21 juni 2011. Verksamhetsåret 2015 lyckades föreningen genomföra väldigt många bra arrangemang och vi är stolta

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Kanotförbundet Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen., är medlem i Riksteatern genom både ändamåls- och demokratiparagraf.

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Dispens 17 antaget av nationella styrelsen 11 maj 2016 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern regionalt, internt benämnd

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening, med säte i Frillesås, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsbokslut per 2007-12-31

Årsbokslut per 2007-12-31 1(8) KFUK-KFUM Ängsholmen Org nr Årsbokslut per 2007-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - noter 5 2(8) Resultaträkning 2007 2006 Verksamhetens intäkter Deltagaravgifter 1 866 405

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Remissvar: Kulturskoleutredningens betänkande En inkluderande kulturskola på egen grund

Remissvar: Kulturskoleutredningens betänkande En inkluderande kulturskola på egen grund Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Kulturskoleutredningens betänkande En inkluderande kulturskola på egen grund Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen för. Ljungskile Ridklubb. Org nr får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret

Styrelsen för. Ljungskile Ridklubb. Org nr får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret Styrelsen för Ljungskile Ridklubb Org nr 858501-0567 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 20090101-20091231 Innehåll sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Teater SAT

Verksamhetsberättelse. Teater SAT Verksamhetsberättelse 2015 Sida 1 av 7 Ordförandens ord. Föreningen 26:e verksamhetsår har gått till ända. Vi har fått se många bra produktioner under året, både egna,. Samarbeten och en inköpt föreställning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Swedish Eventing

Årsredovisning. Swedish Eventing Årsredovisning för Swedish Eventing 802495-1363 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Swedish Eventing, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Föreningen Närheten Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Organisationsnummer Årsredovisning för räkenskapsåret

Organisationsnummer Årsredovisning för räkenskapsåret Organisationsnummer 802402-6521 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 2010-12-31 Styrelsen och generalsekreteraren för Clowner utan Gränser avger härmed följande årsredovisning för 2010 Innehåll

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer