NYHETSBREV SVERIGE DISTRIKTEN TAR FORM. Islamiska församlingen i Landskrona för en aktiv fritid! MEDLEMSFÖRENINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETSBREV SVERIGE DISTRIKTEN TAR FORM. Islamiska församlingen i Landskrona för en aktiv fritid! MEDLEMSFÖRENINGEN"

Transkript

1 NYHETSBREV SVERIGE DET NATIONELLA NYHETSBREVET FÖR IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND NUMMER 2 JUNI 2010 DISTRIKTEN TAR FORM LEDARE Frid vare med er alla! Våra distrikt har delvis fått nya geografiska utseenden, verksamhetschefer har under våren tillsatts i alla distrikt. Distriktsstämmorna har valt nya distriktsstyrelser en stor utmaning är nu att utveckla organisationen få den att hänga med sig själv i sin egen snabba tillväxt. All vår personal alla våra förtroendevalda arbetar stenhårt för att få organisationen att fungera på ett bra sätt. Vi ber alla våra fantastiska medlemsorganisationer som väntar på att Ibn Rushd ska lyfta kunna hjälpa dem ännu mer att ha tålamod med oss. Vi är på gång! Det nummer du håller i din hand eller har framför dig på skärmen innehåller bland mycket annat: År 2010 präglas Ibn Rushd studieförbund av en omfattande omorganisation. Mer om detta kan du läsa i ledaren i nyhetsbrevet olika delar. Vid sidan av all vår personal, alla våra förtroendevalda, alla våra aktiviteter vår webbplats är nyhetsbrevet vårt ansikte utåt. Här kan vi presentera oss informera om vår verksamhet. Därutöver vill vi att nyhetsbrevet ska fungera som ett forum där vi kan kommunicera. I varje nummer kommer vi att presentera en av våra medlemsorganisationer. Först ut är Islamiska församlingen i Landskrona. MEDLEMSFÖRENINGEN Islamiska församlingen i Landskrona för en aktiv fritid! En presentation av vår MO Islamiska församlingen i Landskrona En intervju med förbundets ordförande Del 1 i en artikelserie om islamisk ekonomi Ibn Rushd studieförbund är något av det mest spännande som händer inom folkbildningen just nu, är samtidigt möjligheternas projekt för Sveriges muslimer. Vår uppgift är att stärka muslimer i Sverige ge ickemuslimer mer kunskap om islam. Vår vision är att islam ska vara en självklar del av Sverige. Det ska inte vara något konstigt att vara svensk muslim. Verksamheten bedrivs över hela Sverige förbundet är öppet för alla. Välkommen DET NATIONELLA till oss! NYHETSBREVET FÖR IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND NUMMER 2 JUNI 2010

2 Gammal i gården Efter några felkörningar en stunds förvirrat letande svänger jag ganska försenad in på parkeringen intill den fastighet där Islamiska församlingen i Landskrona har sina lokaler. Taher dyker upp i ett fönster pekar ut var jag ska gå in. Taher el-ghazzi är lite av navet i församlingens hjul tillbringar snart sagt varje helg i lokalerna. Att jag var försenad tog han lätt på eftersom han, som han säger, alltid är där. Församlingen är sedan 1996 inhyst i dessa ombonade ljusa lokaler på tredje våningen i en av Landskronahems fastigheter. Så har det dock inte alltid varit. IFIL bildades 1982 under åttiotalet huserade man i källarlokaler, för att sedan flytta upp ovan jord. Service, utbildning fritid IFIL är öppen för alla bildades av flera skäl. En del var att man ville underlätta för muslimer i olika avseenden, t.ex. ifråga om tidebönen, erbjuda service, utbildning, information rådgivning vad gäller t.ex. äktenskap. En intention var också att erbjuda undervisning i det arabiska språket. Med tiden har verksamheten vuxit numera finns det någon aktivitet varje dag i veckan. Helgerna är fyllda från morgon till kväll. Aktiviteterna handlar om att utveckla, bilda förkovra sig, här finns något för såväl barn ungdomar som för vuxna. Aktiviteterna har också en inte obetydlig social funktion. Fredagar präglas för den troende muslimen av fredagsbönen predikan. I IFIL hålls därefter en cirkel som fokuserar på att diskutera innehållet i predikan frågor som den relaterar till. Senare på kvällen undervisas i tajwid. Tajwid handlar om att högläsa Koranen enligt vissa fastställda regler, är i första hand en konstart. På lördagskvällarna hålls föreläsning på svenska för ungdomar på olika teman relevanta för ungdomar deras vardag. Normalt deltar ett hundratal ungdomar. På söndagar pågår särskild kvinnoverksamhet, denna är något som församlingen är i färd med att utveckla ännu mer. Helgerna präglas annars av skola för barn 6-13 år i arabiska språket, Koranen olika religioner. Veckans kvällar ser föreläsningar diskussionskvällar av olika slag samt möten i t.ex. projektsammanhang. Mer fritidspräglade aktiviteter förekommer också, såsom filmvisning fotboll. En del av samhället Redan från början fanns frågor om integration med som ett viktigt fokusområde för församlingen. IFIL vill fungera som en länk till från det svenska samhället. Man vill stötta hjälpa den muslimska minoriteten i frågeställningar kring hur man ska leva delta i det svenska samhället. Den dagen jag är på besök är också dagen före manifestationerna efter den tragiska dödsmisshandeln på en parkering i Landskrona, möten förberedelser för att förbereda församlingens medverkan i en manifestation tillsammans med Svenska kyrkan pågår för fullt. Vi samtalar lite kring detta konstaterar hur frustrerande det är att få se ett under flera år mödosamt uppbyggt förtroende raseras av en enda persons

3 beteende. Taher betonar hur viktigt det är att muslimer i Sverige interagerar med övriga svenskar, Ahmed Zaidan (församlingens ordförande) konstaterar att vi muslimer är en del av samhället måste leva agera utifrån den verkligheten. IFIL träffar regelbundet representanter för Svenska kyrkan man bjuder på ramadanbord blir bjudna på julbord. Just nu planeras en samverkan i ett projekt som vänder sig till ungdomar mellan år. Temat är hur man ska vara trygg i sin religion. Man samarbetar också med Fält Fritid. Fält Fritid är en grupp inom Landskrona stad som arbetar med fältverksamhet öppen fritidsverksamhet riktad till ungdomar. För dig som vill komma i kontakt med Islamiska församlingen i Landskrona finns följande kontaktmöjligheter: Islamiska församlingen i Landskrona Silvergården 11C Landskrona IFIL har inte någon etnisk profil är på det sättet också ett exempel på en integrerad organisation. Här träffas, deltar samverkar människor med bakgrund i Palestina, Bosnien, Albanien, Somalia, Irak Afghanistan för att nämna de mest representerade. För närvarande har församlingen runt 300 medlemmar. De flesta medlemmar ingår i ett familjemedlemskap, men det går givetvis att vara medlem utan en familj. Det är också många som deltar i församlingens verksamhet utan att betala medlemsavgift betraktas då som passiva medlemmar. En riktig församling Då jag ställer frågan om församlingen har ambition att utvecklas till en riktig institution som tar fullt ansvar för religiös service som t.ex. vigsel begravning, blir svaret att det i nuläget är en tanke men inte mer. Först vill man bygga upp en stabil inre organisation kompetensutveckling i bland annat styrelsen. Mer prioriterat nu är i stället att utveckla den verksamhet som finns, dvs. med fokus på utbildning, bildning, ungdom integrationsrelaterade frågor. Långt gångna planer på ett internetcafé ökad användning av datorer i utbildningarna finns. Utveckling av idrottsaktiviteter ligger också högt på dagordningen. Flera lärare ledare har både erfarenhet kompetens men det finns ändå ett behov av pedagogisk kompetensutveckling bland dem. Viktigt att stötta dem som är aktiva Som vanligt talar vi lite om Ibn Rushd hur församlingen ser på studieförbundet. Vår personal får ett högt betyg för bra hjälpsamt bemötande, men man upplever att det emellanåt kan ta lite lång tid med pappersexercisen det praktiska. Detta, påpekar jag, bottnar i att Ibn Rushd ännu är en mycket ung organisation som fortfarande arbetar med att bygga upp en bra struktur fungerande rutiner. Alla i organisationen är medvetna om att det finns brister, Ibn Rushds ambition är att snabbt kontinuerligt utveckla förbättra kommunikationen med servicen till medlemsorganisationerna. Församlingen tycker också att det är viktigt att Ibn Rushd aktivt stöttar de av sina medlemsorganisationer som är aktiva i sin verksamhet. Man påpekar också att Ibn Rushd har en viktig roll att spela som ett informationsmedium. Ibn Rushd är den organisation med muslimsk profil som kan komma att få, kanske redan har, den tyngsta rösten i det svenska samhället. I församlingens stadgar nämns också idrottslig verksamhet som ett syfte, men det är först på senare år som man har gjort några egentliga försök att utveckla detta.

4 INTERVJUN Temmam Asbai Temmam Asbai har lett förbundsstyrelsens arbete under ett antal år vi tycker därför att det är på sin plats att presentera honom. Temmam är 46 år gammal, har fyra barn arbetar som systemutvecklare på Smittskyddsinstitutet. Han är ursprungligen från Tunisien kom till Sverige år 1991 med en civilingenjörsexamen i datateknik i bagaget. Temmam har en lång erfarenhet av föreningsliv ideellt arbete. Under studenttiden i Tunisien var han engagerad i studentrörelsen under tiden i Sverige har han engagerat sig i föreningslivet suttit i olika styrelser, bland annat på Islamiska förbundet, New Moon kulturförening den tunisiska föreningen Frihetsvänner. År 2005 valdes han till förbundsordförande i Ibn Rushd studieförbund omvaldes Vi har pratat med honom. Kan du för alla nya svenskar beskriva den svenska folkbildningstradition som vårt muslimska studieförbund Ibn Rushd nu är en del av? Folkbildningen är en av de folkrörelser som står bakom utvecklingen av välfärdssamhället i Sverige under talet. Idén var att hjälpa de svaga i samhället att skaffa sig kunskap verktyg för att bli delaktiga aktiva i samhällslivet. Vid den tiden var klyftorna stora mellan olika samhällsklasser. Folkbildningen startades med ett uppdrag ett mål, jag tycker den har lyckats med uppdraget nått målet. Vilken roll spelar bildning folkbildning för utvecklingen av islam muslimer i Sverige? Och vilken betydelse i detta sammanhang har det faktum att vi nu har ett svenskt muslimskt studieförbund? Ibn Rushd är idag en del av folkbildningsrörelsen vårt uppdrag är att hjälpa muslimska organisationer att utveckla sina utbildningsverksamheter. Dagens Sverige är inte samma Sverige som då folkbildningsrörelsen startades. Vi har nu nya svaga grupper i samhället folkbildningen är en beprövad metod som kan hjälpa dem att hitta en väg in i samhället. Låt mig först säga att muslimer alltid har haft folkbildningsverksamhet i sina samhällen. Islam uppmuntrar var en av oss att söka kunskap, men visst kan formerna för detta se annorlunda ut än den svenska folkbildningen. Vi kan göra en grov indelning av muslimer i Sverige i två kategorier, kan då se att bägge har Min förhoppning är att Ibn Rushd utvecklas till en väletablerad organisation med ett stort blandat utbud av verksamhet. behov av folkbildningen. Dels har vi infödda svenska muslimer som genom folkbildningen kan lära sig om sin religion den islamiska kulturen. För oss invandrade nya svenska muslimer blir folkbildningen ett verktyg som kan hjälpa oss att utvecklas till aktiva medborgare. Genom folkbildningen bekämpar vi fördomar förmedlar en sannare bild av det svenska samhället till de nya svenskarna en sannare bild av muslimerna till samhällets icke muslimer. Att vi nu har ett muslimskt studieförbund är ett tecken på att vi har kommit en bit på rätt väg. Muslimer är idag mer delaktiga, aktiva initiativrika i stället för att sitta vänta på hjälp eller endast reagera. Detta är alltså Ibn Rushds viktigaste roll uppgift? Ja, att hjälpa muslimska föreningar att utveckla sina utbildningsverksamheter höja kvaliteten i verksamheten. Hur ser du på Ibn Rushds framtid i Sverige? Vad vill kan vi uppnå åstadkomma? Det finns mycket som vi vill förmedla till samhället. Min förhoppning är att Ibn Rushd utvecklas till en väletablerad organisation med ett stort blandat utbud av verksamhet. En skola där undervisning sker i språk islamiska vetenskaper ligger högt på önskelistan. Vilka är de största svårigheter utmaningar som Ibn Rushd står inför? Vårt förbund har en stor ambition ser de stora behov som finns bland muslimerna i samhället, men tyvärr är vi fortfarande en liten organisation med ganska begränsade resurser. Vad behöver muslimska föreningar organisationer utveckla för att kunna spela en roll i en svensk isla-

5 misk folkbildningstradition framväxten av en svensk islamisk kultur? Samarbetet mellan muslimska föreningar är mycket svagt. Blockeringarna måste brytas olika muslimska grupper bör bli mer öppna för varandra. Vi ska inte uppfinna hjulet på nytt utan utbyta erfarenheter med varandra bygga på det som finns. Så småningom kommer en svensk muslimsk kultur att ta form växa fram. Vad är det mest hoppfulla med utvecklingen i Sverige idag (i ett islamiskt perspektiv)? Det öppna samhället vi lever i låter dem som tror på en idé kämpa för den lyckas. Det glädjer mig att se många muslimska ungdomar som har en stark identitet engagerar sig i olika föreningar. De senaste åren har några både äldre yngre muslimska organisationer utmärkt sig med tydliga värdefulla insatser engagemang i samhällsfrågor. För ett antal år sedan fanns endast muslimska organisationer av typen Muslimska föreningen, Muslimska kvinnoföreningen, Muslimska ungdomsföreningen etc. Nu finns mer profilerade organisationer som arbetar med olika frågor som fred, mänskliga rättigheter scoutverksamhet, för att nämna några exempel. Hur ser Sverige ut om tjugo år (i ett muslimskt perspektiv)? Det årets skandal kommer att kretsa kring Fatima som är ordförande i ett stort fackförbund sitter i styrelsen för ett försäkringsbolag. Ali som är VD i försäkringsbolaget har misslett styrelsen Fatima har inte reagerat. Ett stort politiskt partis ordförande Khaoula menar att Fatima har skadat partiet. Statsrådet Ahmed lägger då i riksdagen en motion som ska skydda småspararna ARTIKELN Islamisk finansiering dess växande roll regionalt internationellt en utmaning också i Sverige? Flertalet i Sverige har nog inte noterat att islamisk finansiering finns inte heller att den fått en allt viktigare roll både regionalt i muslimska länder globalt. Få vet att de flesta internationella storbankerna i väst har avdelningar för islamisk finansiering. Det gäller amerikanska, brittiska, tyska, franska schweiziska såväl som japanska andra storbanker. En av storbankerna, HSBC, har t.o.m. ambitionen att kunna erbjuda islamisk finansiering i alla europeiska länder där efterfrågan finns. De internationella storbankerna erbjuder främst islamiska finansiella tjänster knutna till investeringar i fastigheter, medan de islamiska storbankerna i muslimska länder har ett brett utbud av finansiella tjänster. Det finns emellertid ett växande tryck från muslimer i Väst att få tillgång till sin egen lokala islamiska bank liksom konsumenterna i allt fler muslimska länder kan. Detta önskemål har tillgodosetts i Storbritannien, där Islamic Bank of Britain startade för ett par år sedan. Banken har blivit en förebild för andra liknande initiativ. Det islamiska bankväsendet är en relativt ung företeelse - ca 45 år en av de första startade i Pakistan följt av Egypten. På talet kom den första expansionsvågen med följande banker: Dubai Islamic Bank 1975, Kuwait Finance House 1977 därefter Bank Islam Malaysia Ett antal islamiska banker startade också utanför den muslimska världen, bl.a. i Schweiz på Bahamas. På talet började islamiska banker att utveckla investeringsfonder andra produkter. Ett viktigt steg var tillkomsten av en islamisk världsbank, the Islamic Development Bank (IDB), i mitten av 1970-talet. Banken fick sitt säte i Jedda i Saudiarabien har regional-

6 kontor på olika håll i Asien, Nordafrika Afrika söder om Sahara. Femtiosex muslimska länder är medlemmar i banken. Banken har stora resurser är mycket solid. Utöver att delfinansiera infrastrukturella projekt i medlemsländerna kan den tillsammans med andra islamiska finansiella institutioner också erbjuda exportkrediter exportkreditgarantier. IDB har också en central roll vad gäller vilka kriterier som skall uppfyllas för att olika islamiska finansiella produkter/tjänster skall kunna godkännas. Tillväxten av islamiska banker andra islamiska finansiella institutioner har påverkats av oljeprisets utveckling under åren. Höga oljepriser har gett en skjuts framåt för islamiska banker, då mycket nytt kapital har slussats in, medan tillväxten av nytt kapital har minskat radikalt i tider med låga oljepriser. De senaste årens rekordhöga oljepriser har gett den islamiska finansiella sektorn ett enormt tillskott av kapital. Även om oljepriser för närvarande är betydligt lägre kapitaltillväxten inom den islamiska finansiella sfären kan förväntas bli låg, kommer islamisk finansiering att behålla en stark position inte minst i Malaysia de arabiska Gulfstaterna, där prognosen är att hälften av alla finansiella aktiviteter kommer att vara islamiska redan före De islamiska bankerna beräknades ha ca miljarder USD före oljeprisuppgången Detta kapital har dubblats sedan dess. Dessutom har antalet islamiska fonder växt snabbt dess kapital är mycket större än banksektorns. Parallellt har en islamisk obligationsmarknad skapats har inom loppet av några år ökat från noll till minst 500 miljarder USD. Mot ovan beskrivna bakgrund med det positiva exemplet med the Islamic Bank of Britain är frågan: när får vi en islamisk bank i Sverige given. Den första konferensen om islamisk finansiering i Sverige ägde rum i juni 2006 i Kista den fick ett positivt gensvar. Sedan dess har Finansinspektionen kommit med en utredning i vilken fastslås att det inte finns några formella hinder för islamisk finansiering eller institutioner i Sverige. Hittills har bara ett steg tagits, men ett viktigt steg, nämligen erbjudandet om islamiskt fondsparande. Vad blir nästa steg vilken aktör kommer först? Marianne Laanatza Marianne Laanatza har följt utvecklingen i Mellanöstern i över fyrtio år räknas som en av Sveriges främsta mellanösternexperter. Marianne är knuten till Lunds Uppsala universitet har svenska internationella uppdrag. NATIONELLT Förbundsstämman 2010 Ibn Rushds förbundsstämma hölls i år på Söder i Stockholm en söndag i maj, närmare bestämt den 16:e. Som brukligt är hölls också den årliga konferensen dagen innan, då bland annat förbundets hederspris för 2010 delades ut. Stämman var en relativt lugn tillställning som avslutades före utsatt tid. 25 röstberättigade ombud deltog, därutöver fanns ett tjugotal icke röstberättigade personer på plats. Trots att 2010 inte är ett valår lyste de spännande personvalen inte helt med sin frånvaro, eftersom några fyllnadsval var nödvändiga. En post som ledamot av styrelsen hade blivit vakant stämman valde Fardosa Omar att fylla den. Valberedningen påpekade också ett behov av en ytterligare suppleant, stämman valde Abdallah Salah till denna post. Två personer, Shaima Vana Muhammed Fidaaldin Sayed Issa, valdes också att förstärka valberedningen. En verksamhetsplan för 2010 antogs som betonar en fortsatt satsning på Ibn Rushds kärnverksamhet lägger fokus på att inleda omorganisationen av förbundet bygga upp distrikten. Stämman gav också förbundsstyrelsen i uppgift att se över hur man ska kunna få en bättre långsiktighet med avseende på verksamhetsplaner budgetar.

7 Den årliga konferensen Temat för årets konferens var Islam & kvinnan. Tre kvinnor med olika anknytning till ämnet talade inför ett hundratal åhörare. Barni Nor (bilden) inledde sitt anförande med att ifrågasätta rubriken. Barni menade att då vi talar om islam någonting (t.ex. kvinnan) talar vi i de allra flesta fall egentligen om muslimer någonting (t.ex. kvinnan). Hon fortsatte i samma anda att utmana åhörarna tvinga dem till eftertanke reflektion över såväl sitt eget tänkande agerande som över hur samtiden ser ut. Barni Nor är folkhälsovetare har lång erfarenhet av frågor som rör hälsa i Afrika Asien. Marianne Laanatza (presenterad på annan plats i nyhetsbrevet) visade med bl.a. Marocko som exempel hur en modern lagstiftning med olika välfärdsinslag kan vara baserad på sharia. Marianne gav oss också en del, för en västerländsk publik ofta okänd överraskande, information om hur kvinnors ekonomiska utbildningsmässiga status ser ut i länder med en majoritet muslimer. Klara Anwar har skrivit flera böcker har en examen från al-azhar i arabiska islam. Klara gick igenom muslimska kvinnors roll rättigheter på olika områden. En avslutande paneldebatt fortsatte att diskutera de frågor som berörts i anförandena. HEDERSPRISET Ibn Rushds hederspris 2010 Ibn Rushds hederspris 2010 gick till Fazeela Selberg Zaib. Juryns motivering var: Med tydliga skarpa åsikter vågar Fazeela Selberg Zaib sticka ut från mängden stå upp för ett rättvisare samhälle. Hon duckar inte för att ta debatten mot rasism främlingsfientlighet räds inte nya utmaningar. Genom sitt aktiva deltagande i samhällsdebatten genom sitt engagemang inom olika organisationer skapar vinnaren forum där nytänkande åsiktsfrihet kan blomstra. Fazeelas framtoning budskap bidrar till att göra islam till en självklar del av Sverige! Fazeela är skribent, föreläsare debattör med rötter i Sverige, Pakistan Kanada, är aktiv inom frågor som rör integration identitet, fred dialog, religion kvinnors rättigheter. Hon är just nu aktuell med begreppet inlänning som hon lanserar för alla dem som inte accepterar att vara utlänning. Ibn Rushds hederspris delas ut till en person, en organisation eller ett företag som har gjort något bra för Sveriges muslimer bidragit till att vi närmar oss Ibn Rushds vision om islam som en självklar del av Sverige års pris är det fjärde i ordningen. Tidigare mottagare har varit IKEA, Mohammed Knut Bernström Islamguiden. VALET Vet du hur man röstar? Valet den 19 september närmar sig med stormsteg, Ibn Rushd gör givetvis sitt för att göra sina medlemsorganisationer uppmärksamma på detta. Ambitionen är att i varje distrikt anordna ett seminarium workshop. Syftet är att öka medvetenheten om valprocessen, öka delaktigheten i valet samt motarbeta främlingsfientlighet. Vi kommer att tala om betydelsen av att aktivt delta i valet, om den växande främlingsfientligheten. Representanter för de sju riksdagspartierna kommer också att närvara presentera sina partier, tryckt information på olika språk kommer att finnas tillgänglig. En unik workshop kommer att visa dig hur det praktiskt går till att rösta. Mer information kan fås på vår webbplats från de olika distrikten.

8

9 FRÅN VÅRA DISTRIKT I Ibn Rushds distrikt försiggår en rad skiftande verksamheter i folkbildningens tecken. Ett axplock av dem presenteras här. För ytterligare information hänvisar vi till distriktsavdelningarna på förbundets webbplats samt till distriktens personal. Den stora omorganisation som inleddes vid årsskiftet kan i med att alla distriktens stämmor har genomförts sägas vara formellt fullbordad. Flera distrikt har dock sett stora förändringar för dem börjar nu ett omfattande arbete med att få den nya organisationen att praktiskt fungera. Ibn Rushd Södra Sverige (Skåne, Blekinge, Kronobergs Kalmar län) Kopparbergsgatan Malmö Studiekonsulenter: förbundet blev självständigt, har länge varit vice ordförande. Övriga ledamöter är Hina Ahmed, Mohamed Helaoui, Björn Lindsten, Khaoula Ghodbani, Lejla Sijercic, Heba Issa (till höger på bilden) Taher el-ghazzi. Till suppleanter valdes Sammar Khalil, Iman Fakhro, Nifaris Isic Cabir Yildiz. Ny verksamhetschef Othman Al Tawalbeh (till vänster på bilden) är inte direkt ny i förbundet, men posten som verksamhetschef tillträdde han den 1 februari. Othman har varit engagerad i Ibn Rushd sedan starten det är svårt att hitta någon post eller något uppdrag inom förbundet som han inte har haft. vara Ibn Rushdare! Vi börjar nu påverka kulturlivet i landet på allvar, men ännu finns stora utmaningar kvar, interna såväl som externa. Jag känner mig hemma i Södra distriktet, där jag var den förste distriktsordföranden någon gång för länge sedan " I tjänst hos polisen Oerhört glädjande är att det samarbete mellan distriktet Polismyndigheten i Skåne som inleddes under 2009 har blomstrat lett till en fortsättning. Under våren har Ibn Rushd Södra Sverige lett ett flertal utbildningstillfällen, en planering för ett utökat samarbete har redan påbörjats. Vårens utbildningar har varit en del av en mångfaldsutbildning som Polismyndigheten i Skåne inledde 2009, har varit centrerade kring de upplevelser erfarenheter som poliser i sin tjänsteutövning har av möten med islam muslimer. Sammankomsterna har överlag präglats av entusiastiska deltagare en mängd frågor diskussioner. Romdhane Boussaidi Andreas Hasslert Mansour Almougrabi Ibn Rushd Norra Götaland Södras stämma 2010 Den 14 mars 2010 hölls Ibn Rushd Södra Sveriges distriktsstämma på Jägersro hotell i Malmö. Ett sjuttiotal personer närvarade varav dryga femtio var röstberättigade ombud. Distriktet ser likadant ut som före omorganisationen består av Skåne, Blekinge, Kronobergs Kalmar län. Distriktets kansli ligger i Malmö ett kontor finns också i Helsingborg. Till styrelsens ordförande valdes Alaeddin al-qut (i mitten på bilden). Alaeddin har suttit i distriktsstyrelsen sedan före (Västra Götalands, Östergötlands, Hallands, Jönköpings Värmlands län) Skolspåret 41 Han har suttit i distriktsstyrelsen, arbetat som studiekonsulent projektledare, under 2009 fungerat som vikarierande rektor för hela förbundet. Arbetet som distriktets verksamhetschef ska han nu kombinera med ett uppdrag som verksamhetsutvecklare på nationell nivå. Studiekonsulenter: "Det är oerhört spännande att vara med utveckla Ibn Rushd, man blir stolt över all utveckling som har skett. Jag är verkligen stolt över att Angered Suad Darir Mahamoud Dayib Abdirahman J Musse Norra Götalands stämma 2010 Den 3 april 2010 hölls Ibn Rushd Norra Götalands distriktsstämma på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. Ett åttiotal personer närvarade. Distriktet är en sammanslagning av det tidigare Västra distriktet delar av det tidigare distriktet Mittsverige,

10 består numera av Västra Götalands, Östergötlands, Hallands, Jönköpings Värmlands län. Distriktets kansli ligger i Göteborg ett ytterligare kontor finns i Linköping. Distriktet hälsar Tarek Mourad (bilden) välkommen som ny distriktsordförande. Tarek är aktiv i ett flertal organisationer har stor kännedom om föreningsliv folkbildning. Övriga ledamöter är Muhammed el-alti, Mustafa Al Wakkal, Ahmed Mohammed, Omar Muhammed, Kalsoom Kaleem, Fatma Kocak, Fatima Muhic Serap Corap. Till suppleanter valdes Ali Tas, Mukhtar Yasmin Shaffi. Ny verksamhetschef Majvi Liljegren tillträdde den 1 april. Hon kommer närmast från Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, har förutom alla typer av personaladministration arbetat mycket med administrativt utvecklingsarbete. Majvi har varit lokaladministratör för Folkbildningsnätet tror mycket på Folkbildningsnätets möjligheter för kommunikation flexibelt lärande. Hon brinner för folkbildningen tycker det känns fantastiskt kul att få möjlighet att jobba inom Ibn Rushd. Efter min första månad här är jag mycket imponerad över hur mycket som hunnits med under den korta tid som studieförbundet varit självständigt. All verksamhet som är etablerad, alla övertänkta kloka policies andra dokument som ger riktlinjer. Jag tycker mig också märka en pionjäranda som känns mycket spännande vars energi borde kunna leda till fortsatt god utveckling för organisationen. Ökad förståelse Islamiska förbundet i Göteborg i samarbete med Ibn Rushd Norra Götaland anordnade en stor konferens med temat " Islam samhället". Som titeln antyder diskuterades islam dess roll i samhället, syftet med konferensen var att bidra till ökad förståelse om muslimernas roll i samhället. Inbjudna föreläsare var Mohamed Diini från USA; Khedr Abdul-Muti från Berlin universitet också imam för Islamiska center i Berlin; Salih Tufekcioglu, pedagog engagerad i integrationsfrågor från Malmö; samt Christer Hedin, islamolog författare. Intresset var stort runt 200 besökare närvarade på konferensen. Ibn Rushd Mälaren (Stockholms, Uppsala, Gotlands, Örebro, Västmanlands Södermanlands län) Brännkyrkagatan 111B Stockholm Studiekonsulenter: Mohammad Fateh Atia O Mirela Hiros Mohamed Ameziane Bekit Hamed Mälarens stämma 2010 Den 7 mars 2010 hölls Ibn Rushd Mälarens distriktsstämma på Kristinehovs Malmgård i Stockholm. Distriktet är en sammanslagning av delar av det tidigare distriktet Stockholm-Uppsala delar av det tidigare distriktet Mittsverige omfattar numera Stockholms, Uppsala, Gotlands, Örebro, Västmanlands Södermanlands län. Distriktets kansli ligger i Stockholm. Därutöver finns kontor i Katrineholm Örebro. Till distriktets ordförande valdes Ibrahim Ben Alaya, tidigare ordförande för det gamla Mittdistriktet. Ledamöter i styrelsen blev Rima Zatara, Payman Salehi, Abderahman Jibril, Mohammed Nour Karrani, Khadra Dini Tawfik Djiridi. Till suppleanter valdes: Fatima Marakchi, Awat, Mussa Darar Bilal Temsamani. En verksamhetsplan antogs som lade fokus på kärnverksamheten, ett fördjupat samarbete med medlemsorganisationerna, samt på att stärka utveckla det nya distriktet introducera den nya verksamhetschefen. Ny verksamhetschef Elvir Gigovic tillträdde den 1 april. Han har länge varit verksam i föreningslivet arbetar också för Byrån För Lika Rättigheter som erbjuder råd stöd till enskilda som utsatts för diskriminerande behandling i vårt samhälle. Elvir säger att samhället har ett ansvar att ta hänsyn till såväl de olika förutsättningar som nya medborgare i vårt land har som till de svårigheter utmaningar som minoritetsgrupper möter, fortsätter:

11 En annan viktig del för en lyckad integrationsprocess är att gruppen själv lär sig mer om det samhälle som man lever i för att på så sätt kunna ta vara på sina rättigheter. Här har folkbildningen i allmänhet Ibn Rushd som ett muslimskt studieförbund i synnerhet en viktig roll att spela. Därför känns det oerhört roligt intressant att nu arbeta på Ibn Rushd som är något av det mest spännande som händer inom folkbildningen just nu. Mångkultur samkultur Orden i rubriken är professor Jose L. Ramirez, han använde dem under ett kvällsseminarium i Ibn Rushd Mälarens regi i början av maj. Han förklarade att kultur inte är lika med ett antal isolerade stationer utan tvärtom utgörs av själva den resa under vilken vi möter varandra utvecklar gemensamma värderingar livsformer. Detta att islam är en betydande del av den utveckling som har format den europeiska kulturen identiteten är bara en del av det som togs upp. Seminariet hölls i Tullinge bibliotek diskuterade allt från den historiska utvecklingen, identitetsfrågor, integration, global utveckling hållbarhet i dagens samhälle, till retorik ordbildning. En engagerad publik närvarade som gärna dröjde sig kvar efter föreläsningen fortsatte samtalet. Ibn Rushd Mittsverige (Västernorrlands, Gävleborgs Dalarnas län) Box Borlänge Studiekonsulenter: Hany Kullab Ibn Rushd Norra Sverige (Norrbottens, Västerbottens Jämtlands län) Renmarkstorget Umeå Studiekonsulenter: Ann Ferm En stämma två styrelser Ny verksamhetschef Ja, så blev det. Vårt tidigare Norra distrikt är nu två, på den stämma som hölls i Sundsvall den 6 mars röstades två distriktsstyrelser fram. I det nya Ibn Rushd Mittsverige är nu Ali Hamad ordförande, i vårt nya Ibn Rushd Norra Sverige är Mikael Sundin ordförande. Sedan den 1 april är Rima Mouneimne verksamhetschef för både Ibn Rushd Mittsverige Ibn Rushd Norra Sverige. Rima är inte direkt ny i vårt förbund utan har varit engagerad sedan starten hade äran att vara med fatta beslut om Ibn Rushds självständighet. Liksom med Othman Al Tawalbeh är det svårt att hitta någon post eller något uppdrag som Rima inte har haft. Hon har suttit i distriktsstyrelsen förbundsstyrelsen, hon har varit kassör, sekreterare vice ordförande varit med om att ta fram förbundets jämställdhetspolicy blev hon adjungerad till folkbildningsförbundets styrelse 2009 förtroendevald. Rima har också varit engagerad i verksamheten som cirkelledare, styrelseutbildare, verksamhetsutvecklare projektledare. Vid sidan av mitt arbete i Ibn Rushd har jag sedan 1999 varit verksam inom socialpsykiatrin i Umeå. Jag har där fungerat som boendehandläggare för personer som har psykiska funktionshinder. Att arbeta med att utveckla människors kunskap om allt runt omkring oss är något som alltid har intresserat mig som jag tycker mycket om, jag ser att folkbildningen psykiatrin har en hel del gemensamt. Data på turné I Umeå har precis den första kursen data på turné avslutats. Den erbjöds stödboende det hela blev en succé. Data på turné hålls i kommunens egna lokaler boenden deltagarna får en grundutbildning i hur man använder datorn, surfar på nätet, skapar e-post, läser söker efter material på nätet, gör bankärenden mm. Distriktet går nu vidare erbjuder kursen till andra stödboenden, pensionärer övriga målgrupper som är intresserade av denna form av studiecirkel.

12 Avsändare: Ibn Rushd Brännkyrkagatan 111B Stockholm FORUM Här vill vi att ni läsare fyller ut. Skriv till oss! Organisationerna samlas under parollen "Muslimska folkrörelser för jämlikhet mänskliga rättigheter" arrangerar flera seminarier med anknytning till detta tema. Ansvarig utgivare redaktör: Björn Lindsten Det kan handla om ett förslag, en tanke, ett debattinlägg, eller bara en synpunkt på någonting. Givetvis bör ditt inlägg beröra förenings- eller studieförbundsverksamhet eller någonting av betydelse för muslimer i Sverige. Är du osäker på språket? Det gör ingenting! Vi på redaktionen rättar din text förbehåller oss oinskränkt rätt att välja redigera i det material som kommer in. Forumet är tänkt att fungera som en mötesplats för föreningar enskilda i distriktet. KALENDARIUM 4-10 juli Almedalen Ibn Rushd kommer att ha ett samarbete med SUM, SMFR, Forix Fredsagenterna i en gemensam monter på Internationella Torget. Ibn Rushd kommer också att medverka med ett samtal om islamofobi under Folkbildningsförbundets seminarium mot främlingsfientlighet den 7 juli kl Detaljerad information om programmen kommer inom kort att finnas på vår webbsida sept Forix storforum Årets storforum i Forix hålls i år i Stockholm den september, direkt efter årets Eidfirande. 19 sept Valvaka med Forix 2010 års riksdagsval äger rum söndagen den 19 september. I samband med valdagen kommer Forix att arrangera en valvaka för ungdomar som deltar i projektet sept Bok- biblioteksmässan i Göteborg Årets stora bokmässa i Göteborg äger rum den september, bara fyra dagar efter valet. Temat i år är Fokus Afrika. Ibn Rushd kommer även i år att medverka med en monter på mässan. Nyhetsbrevet ges ut av: Ibn Rushd studieförbund Brännkyrkagatan 111B Stockholm Förbundsstyrelsens ordförande är: Temmam Asbai Förbundets rektor är: Martin Nihlgård Verksamhetsutvecklare är: Othman Al Tawalbeh Projekt- kommunikationsansvarig är: Pia Emanuelsson Du som vill bedriva folkbildningsarbete i din förening tveka inte, utan hör av dig till våra studiekonsulenter Vill du eller din organisation inte ha Ibn Rushds nyhetsbrev skickat till er? - Vänligen i ditt distrikt! meddela DET NATIONELLA oss i ett NYHETSBREVET mail eller ett brev FÖR IBN så tar RUSHD vi bort STUDIEFÖRBUND er som adressat. NUMMER 2 JUNI 2010

IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND DISTRIKT SÖDRA SVERIGE NUMMER 3 JUNI 2009 MEDLEMSFÖRENINGEN

IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND DISTRIKT SÖDRA SVERIGE NUMMER 3 JUNI 2009 MEDLEMSFÖRENINGEN NYHETSBREV SÖDRA SVERIGE IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND DISTRIKT SÖDRA SVERIGE NUMMER 3 JUNI 2009 FÖRÄNDRINGENS VIND BLÅSER LEDARE Frid vare med er alla! Våren är till ända och sommaren är nu här. I Sverige är

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

DET NATIONELLA NYHETSBREVET FÖR IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND NUMMER 1 MARS 2010 DET FÖRSTA NUMRET! Vi talar med chefredaktören

DET NATIONELLA NYHETSBREVET FÖR IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND NUMMER 1 MARS 2010 DET FÖRSTA NUMRET! Vi talar med chefredaktören NYHETSBREV SVERIGE DET NATIONELLA NYHETSBREVET FÖR IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND NUMMER 1 MARS 2010 DET FÖRSTA NUMRET! LEDARE Frid vare med er alla! Efter en hektisk tid av förberedelser är det för oss på redaktion

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND DISTRIKT SÖDRA SVERIGE NUMMER 2 MARS 2009 ETT VIKTIGT ÅR MEDLEMSFÖRENINGEN

IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND DISTRIKT SÖDRA SVERIGE NUMMER 2 MARS 2009 ETT VIKTIGT ÅR MEDLEMSFÖRENINGEN NYHETSBREV SÖDRA SVERIGE IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND DISTRIKT SÖDRA SVERIGE NUMMER 2 MARS 2009 ETT VIKTIGT ÅR LEDARE Frid vare med er alla! Alla till Ibn Rushd anknutna, och givetvis alla andra, hälsas hjärtligt

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND DISTRIKT SÖDRA SVERIGE NUMMER 1 NOVEMBER 2008 DET FÖRSTA NUMRET!

IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND DISTRIKT SÖDRA SVERIGE NUMMER 1 NOVEMBER 2008 DET FÖRSTA NUMRET! NYHETSBREV SÖDRA SVERIGE IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND DISTRIKT SÖDRA SVERIGE NUMMER 1 NOVEMBER 2008 LEDARE Frid vare med er alla! Efter en hektisk tid av förberedelser är det för oss på redaktion oerhört glädjande

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

DET NATIONELLA NYHETSBREVET FÖR IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND NUMMER 3 SEPTEMBER 2010 MEDLEMSFÖRENINGEN

DET NATIONELLA NYHETSBREVET FÖR IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND NUMMER 3 SEPTEMBER 2010 MEDLEMSFÖRENINGEN NYHETSBREV SVERIGE DET NATIONELLA NYHETSBREVET FÖR IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND NUMMER 3 SEPTEMBER 2010 VARFÖR SKA MAN RÖSTA? Ja, varför? Frågan är rykande aktuell så här i valtider, och det är nog så att var

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla!

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla! september 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla! brev Hoppas ni haft en fin sommar! Ta med nyhetsbrevet till ert nästa möte. Använd det ni har nytta av. Ni får bland annat en fin film den här gången.

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Satsningen på fler poliser

Satsningen på fler poliser Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Brås uppdrag Analysera och följa upp regeringens satsning på Polisen Kartlägga hur resurstillskotten

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Organisation och ledarskap. Materialet ägs av Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 1

Organisation och ledarskap. Materialet ägs av Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 1 Organisation och ledarskap Materialet ägs av Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 1 Strategi Vision Utgå alltid från visionen. När vi vet vart vi vill kan vi börja planera för att nå dit. Det är då vi

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Copyright Brottsanalys 2014

Copyright Brottsanalys 2014 Copyright Brottsanalys 2014 BROTTSA ALYS Alice Bah Kuhnke vill använda muslimsk expertis Kulturdepartementet har tidigare anordnat ett dialogmöte med en rad organisationer och trossamfund för att diskutera

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Gemensamma mål - mätning halvår & kvartal 3

Gemensamma mål - mätning halvår & kvartal 3 Gemensamma mål - mätning halvår & kvartal 3 Sammanfattning De fyra gemensamma målen som förbundsstyrelsen fastslagit efter dialog med avdelningsordförandena har konkretiserats av förbundsledningen tillsammans

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Gotlands län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Företagsamheten Västernorrlands län

Företagsamheten Västernorrlands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västernorrlands län Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Företagsamheten 2014 Uppsala län

Företagsamheten 2014 Uppsala län Företagsamheten 2014 län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning Bidrag till funktionshinderrörelsen 2014 En översikt över landstingens bidragsgivning HSO Skåne rapport 2014:2 Detta är en rapport över Sveriges landstings och regioners bidragsgivning till funktionshinderrörelsen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Westanders Stora valenkät 2014

Westanders Stora valenkät 2014 Westanders Stora valenkät 1 Urvalet av 5 riksdagskandidater baseras på opinionsläget (Ekots sammanvägning av alla opinionsmätningar) under våren för att identifiera de dryga 5 riksdagskandidater med störst

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. med tillägget

Förbundsstyrelsen föreslår. med tillägget Förbundsmötet 2016 Utskott nummer 7 Sekreterare: Maria Wilhelms Sida 1 Motion med förslag Motion 56. E-utbildning i Mångfald Motionärer: Saime Civas, Ola Tellner, Vision Stockholms stad att Vision skapar

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle. Charlotte Humling Tove Elvelid

Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle. Charlotte Humling Tove Elvelid Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle Charlotte Humling Tove Elvelid Varför samarbete? Arbetskraftsförsörjning Säkra tillväxt för Gävleregionen Utmaning Inskrivna arbetslösa

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3

Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3 Användning av cykel- och mopedhjälm 2016 NTF RAPPORT 2016:3 Resultat från NTF:s mätning av cykel- och mopedhjälmsanvändning 2016. Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 3 3 Metod 3 4 Finansiering

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Hallands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Hallands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Hallands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Hallands län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Företagarpanelen Q Västernorrlands län

Företagarpanelen Q Västernorrlands län Företagarpanelen Q2 2013 Västernorrlands län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 4545 intervjuer

Läs mer

Lönekartläggning behövs!

Lönekartläggning behövs! SKTFs utökade undersökning om personalchefers syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! (Uppdaterad version) Mars 28 2 Inledning SKTF har under många års tid hävdat, och jobbat för, att lönekartläggning

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Företagsamheten 2014 Kalmar län

Företagsamheten 2014 Kalmar län Företagsamheten 2014 Kalmar län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Kalmar län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Kalmar län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Västernorrlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Västernorrlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Västernorrlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Västernorrlands län................................................... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet...

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Folkbildnings- verksamhet med asylsökande

Folkbildnings- verksamhet med asylsökande 2016-11-21 Folkbildnings- verksamhet med asylsökande 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen Studieförbund Folkhögskolor Svenska från dag ett Vardagssvenska Svenska från dag ett Svenska från dag ett

Läs mer