IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND DISTRIKT SÖDRA SVERIGE NUMMER 2 MARS 2009 ETT VIKTIGT ÅR MEDLEMSFÖRENINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND DISTRIKT SÖDRA SVERIGE NUMMER 2 MARS 2009 ETT VIKTIGT ÅR MEDLEMSFÖRENINGEN"

Transkript

1 NYHETSBREV SÖDRA SVERIGE IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND DISTRIKT SÖDRA SVERIGE NUMMER 2 MARS 2009 ETT VIKTIGT ÅR LEDARE Frid vare med er alla! Alla till Ibn Rushd anknutna, och givetvis alla andra, hälsas hjärtligt välkomna till ett nytt och mycket viktigt verksamhetsår i Ibn Rushds historia är utmaningarnas år för oss och det andra som självständigt studieförbund, och vi står inför flera stora uppgifter. Vi måste fortsätta att arbeta hårt för att sprida kännedom om vad vårt studieförbund står för och vilken verksamhet vi bedriver. Vi måste se till att vår inre organisation faller på plats och stabiliseras. Våra kompetenta medarbetare och många eldsjälar kommer alltid att vara vår viktigaste resurs, men dessa måste backas upp av och känna trygghet i en fungerande struktur. Vi måste expandera. Vårt studieförbund står och faller med våra medlemsföreningar. Ju fler vi är desto mer kan vi åstadkomma. Vi måste uppfylla de förväntningar som våra bidragsgivare och alla andra har på oss. Våra allt större resurser måste vi använda väl. I detta nummer: Presentation av Månens Scoutkår Intervju med Idriz Karaman Artikelserie: Islamisk ekonomi del 1 Notera också att Ibn Rushd Södra har en ny besöks- och postadress: Ibn Rushd Södra År 2009 är ett mycket betydelsefullt år för vårt studieförbund, något som du kan läsa mer om i ledaren. Nyhetsbrevet är i detta sammanhang en viktig pusselbit och det centrala forum där vi kan tala med och till varandra. I varje nummer kommer vi att presentera en av våra medlemsföreningar i distriktet. Först ut är Månens scoutkår i Malmö. En intervju med Idriz Karaman och första delen i en artikelserie om islamisk ekonomi tillhör också huvudinslagen i marsbrevet. Däremot har vi fått skjuta upp den utlovade rapporten om en svensk imamutbildning till ett kommande nummer av nyhetsbrevet. MEDLEMSFÖRENINGEN Månens scoutkår svenska muslimer är alltid redo!

2 Liksom många muslimska föreningar är Månens scoutkår inhysta i källarutrymmen. Lokalerna på Cronmans väg är dock mycket välinredda och en behaglig hemtrevlighet slår emot den besökande. Jag har stämt träff med föreningens ordförande och kassör vid ettiden i samband med söndagsaktiviteterna. Visserligen har jag besökt lokalerna tidigare men vi tar ändå en snabb titt i varje rum och slår oss sedan ner i det kombinerade kontors- och mötesrummet. ordnar fest. Då hyr man en större lokal. Också särskilda sammankomster för kvinnor förekommer, t.ex. vid iftar det muslimska fastebrytandet efter en dags fasta. Verksamheten är öppen för alla men i nuläget är det bara muslimska barn som deltar i verksamheten. Verksamheten är inte religiös i sig men präglas av en islamisk syn på tillvaron. Scouterna delas i flick- och pojkgrupper där pojkarna har manliga ledare och flickorna kvinnliga. En sådan ordning är inte så vanlig längre i Sverige men däremot i många andra länders scoutkårer. Hon säger att man gärna skulle bygga ut verksamheten så att den fungerar som en verklig fritidsgård för barn och ungdomar som behöver en sådan. Att man inte har gjort det är i högsta grad en resursfråga. Den lokal som nu används är för liten och lämpar sig heller inte riktigt som en fritidsgård med de faciliteter som en sådan bör ha. Som föreningens namn antyder är Månens scoutkårs huvudinriktning scoutverksamhet och aktiviteterna vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 9-14 år. Varje lördag kl 13 fylls Cronmans väg 1 av glada pojkar och på söndagarna är det så dags för ett gäng livliga flickor att inta lokalerna. Fyra gånger om året, en per årstid, åker grupperna iväg på läger. Ibland åker man själva, ibland tillsammans med scoutgrupper från andra orter. Vid sidan av sin scoutverksamhet försöker Månen också samla scouternas föräldrar. Vid de islamiska högtiderna bjuder barnen in släkt och vänner och Scouter i storstan Det är på lägren som ungdomarna får möjlighet att fullt ut fungera som scouter. Man går på hajk, upplever och lär sig om djur och natur, lever friluftsliv och eldar och tränar sig på att laga mat. Däremot gör lokalerna mitt i Sveriges tredje största stad Malmö, den inrutade storstadstillvaron och resursbrist det praktiskt svårt att varje helg ge sig ut på scoutrelaterade utflykter. Helgaktiviteterna bedrivs därför oftast i eller i närheten av lokalerna på Cronmans väg och består i lekar, skattjakt, tipsrundor, utmaningar, lära sig knopar samt gå igenom scoutlagen och scoutrörelsens historia. Imene Mettichi, Månens ordförande, påpekar att ett uttalat syfte för föreningen är att ge barn och ungdomar i en känslig ålder ett alternativ och en meningsfull helgaktivitet. Därför blir byggandet av en social gemenskap och en meningsfull fritid viktiga inslag i de återkommande helgaktiviteterna. Scoutrelaterade aktiviteter blandas med lekar, spel, film m.m. Scoutverksamheten varvas med ren fritidsverksamhet. Imene betonar att man ska känna att man kan göra det man vill i föreningen, inte bara sådant som har med scoutliv att göra. En annan önskan är att utveckla mer specialiserad verksamhet inom olika typer av hantverk, något som också skulle stärka Månens scoutprofil. Också här är lokalen det främsta hindret. Under vårt samtal framkommer det att just lokalfrågan är mycket central. Det är redan ett faktum att lokalen inte rymmer alla de barn och ungdomar som skulle vilja komma, och föreningen måste säga nej till många. Överhuvudtaget tycks en central svårighet vara att man har för lite av mycket; för lite kompetens, för lite resurser, för liten lokal, för lite pengar, för lite kunskaper. En del av den svenska scoutrörelsen Scoutrörelsen är världens största idéburna ungdomsrörelse. Den är politiskt neutral och vill ge ungdomar en positiv

3 personlig och social utveckling samt demokratisk fostran i scoutlagens anda. Genom frilufts- och lägerliv och genom att lära sig genom att göra saker tillsammans vill scoutrörelsen utveckla ungdomars ansvarskänsla, laganda och förmåga att klara sig i naturen. Scoutrörelsen engagerar sig också i vad som sker i samhället. Miljötänkandet är en viktig del av programmet. Den globala samhörigheten och förståelsen för andra kulturer betonas. Scoutrörelsen i Sverige är organiserad i fem scoutförbund. Ett av dessa är KFUK- KFUM till vilket Månens scoutkår hör. Ett scoutförbund är indelat i distrikt som i sin tur består av lokala scoutkårer. I KFUM finns också Sveriges muslimska scouter (SMS) med ambition att bli Sveriges sjätte scoutförbund. Det var bland scouter i SMS som tanken på att ha en egen scoutverksamhet började gro och ledde till att den ideella föreningen Månens scoutkår bildades år I början bedrevs verksamheten i Drömmarnas hus på Rosengård och i Islamiska förbundets lokaler, men efter ett par år blev behovet av en egen lokal kännbart och man skaffade lokalerna på Cronmans väg. Månens ekonomiska medel kommer från Ibn Rushd, Fritidsförvaltningen i Malmö samt från fristående projekt. Det största projekt som kåren har deltagit i kallades Integration via scoutmetoden. Projektet påbörjades år 2006 och drevs av Svenska Scoutrådet (SSR) i samarbete med SMS. SSR är samarbetsorgan för de svenska scoutförbunden och ansvarar bl.a. för det internationella scoutarbetet. Syftet med projektet var att genom tillskott av resurser hjälpa integrationen. Imene och Khaoula, Månens sekreterare, är dock inte helt nöjda med hur projektet utvecklade sig och menar att de prioriteringar som gjordes inte alltid var till förmån för integration. Till exempel lyste utbildningar och utvecklingsprogram med inriktning på att hjälpa kåren att stå på egna ben helt med sin frånvaro. Framtiden är vår I Månens barndom ordnades externa kurser för kårens ledare. Därefter har man varken haft externa eller interna reguljära kurser, utan utbildning av ledare sker mer informellt inom föreningen. Jag frågar Imene och Khaoula vilka typer av utbildningar Månen har behov av. De svarar att kåren gärna skulle skicka sina ledare och styrelseledamöter på ledarutbildning och projektledarutbildning, och att man har stora förväntningar på Ibn Rushd studieförbund när det gäller saker som utbildning och utvecklingsprojekt. Föreningen har ingen aktiv strategi för att samarbeta med andra föreningar men ser positivt på att utveckla ett sådant. I dagsläget har man ett nära samarbete med Islamiska förbundet i Malmö, som är en paraplyorganisation för ett antal föreningar, och har också enstaka samarbetsprojekt med andra föreningar. Khaoula påpekar att det är viktigt för muslimer och muslimska föreningar att tänka långsiktigt och brett samhälleligt. Man bör aktivt arbeta för bra kontakter med etniskt svenska föreningar, stadsdelen, polisen och andra delar av samhället. Hon påpekar också hur viktigt det är för Ibn Rushd att vara i nära kontakt med föreningarna, besöka dem och informera dem om Ibn Rushds inriktning och verksamhet. För dig som vill komma i kontakt med Månens scoutkår finns följande kontaktmöjligheter: Månens scoutkår Cronmans väg Malmö Hemsidan är under uppbyggnad på INTERVJUN Idriz Karaman Idriz Karaman är överimam i det Bosniakiska islamiska samfundet (BIS) som är de bosniska församlingarnas riksorganisation i Sverige och består av 26 församlingar. Idriz är bosnier men bosatt i Sverige sedan Efter kvällsbönen sitter vi ned på hans kontor på ÖB i Malmö. Idriz berättar att BIS år 2010 blir fullvärdig medlem i SST (den statliga myndighet som ger stöd åt trossamfund). Man är på väg att registrera sig som trossamfund i Sverige och därmed bli det första islamiska samfund i Sverige som kan ta ut medlemsavgifter via skattsedeln. Jag frågar honom om hans bakgrund och varför han kom till Sverige och sedan blev kvar här. Idriz berättar att hans far var verksam som imam och att han själv har en femårig imamutbildning från Bosnien kompletterad med två års studier i Saudiarabien. Han gifte sig med en kvinna med anknytning till Sverige och kom då att besöka landet. Han blev ombedd att stanna och arbeta för Islamic Center i Malmö, och gjorde så en kortare tid. Sedan kom kriget och antalet bosnier i Sverige ökade kraftigt.

4 Bosniska församlingar växte fram och Idriz har sedan dess varit verksam i det sammanhanget. Vad är det mest hoppfulla med utvecklingen i Sverige idag (i ett islamiskt perspektiv)? De finns en ny generation svenska muslimer som kulturellt sett är svenska, som har svenska som modersmål och som är inställda på ett leva här, som ser Sverige som sitt hemland (Därmed inte sagt att det inte är viktigt att minnas sitt ursprung och sin familjs ursprungsspråk). Dessa svenska muslimer kommer att dra sig bort från en etniskt betingad identitet till en svensk islamisk sådan. Vi ser också att fredagsböner och tarawih (fastemånadsbönen) lockar många unga deltagare. Hoppfullt är också att många unga muslimer utbildar sig, åtminstone är det så bland bosnier och turkar. Bland andra grupper känner jag inte till förhållandena så bra. Vilka är de största svårigheterna för utvecklingen av en svensk islamisk kultur? Ett stort problem är att olika etniska och kulturella grupper har svårt att komma överens. Vi bör ta efter stora organisationer som EU som samarbetar och får saker uträttade. Som det är nu har vi svårt att ens komma överens om när ramadan börjar. Om vi kunde samverka bättre skulle det vara mycket lättare att kommunicera med det svenska samhället i form av skolor, fängelser, sjukhus etc. Detta hänger också samman med att vi muslimer i Sverige saknar en gemensam organisationsstruktur. Istället har vi flera parallella hierarkier. Alla vill vara den som sitter inne med alla svar. Ett annat problem handlar om obildning. Att vara outbildad och muslim är i en mening en motsägelse. En muslim bör sträva efter bildning och upplysning. Vi får heller inte glömma att en betydande andel som kommer hit planerar att åka tillbaka till sina hemländer. De har bristande motiv för att arbeta för integration. Hur kan man råda bot på dessa förhållanden? Är imamutbildning en bra sak? Och vad behöver muslimska föreningar och organisationer utveckla för att kunna spela en roll i en svensk islamisk kultur och i det svenska samhället? Imamutbildning är en sak. Men vi har ett islamiskt samarbetsorgan, Islamiska samarbetsrådet (IS), som står under SST. Min önskan är, det blir tufft, men när en föryngring sker kommer representanter för alla riksorganisationer att kunna samlas och enas till 95 procent. När vi har nått dit och kanske också har en imamutbildning finns möjlighet att bilda ett islamiskt råd i Sverige. Viktigt i det sammanhanget är att koppla detta organ till ett europeiskt råd. Vi behöver utveckla organisering och administrering. Till exempel är föreningars medlemsregister många gånger bristfälliga. Det finns exempel på organisationer med många hundra medlemmar som bara har några tiotal registrerade. Föryngring. I föreningsstyrelserna sitter i många fall gamla gubbar som inte kan tillräcklig svenska och inte har tillräcklig kunskap och förståelse om det svenska samhället. Viktigt är också att öppna sig och även välkomna de ickemuslimska svenskarna att komma och lyssna. Man behöver inte bara ha konfessionella muslimska föreläsningar och studiecirklar. Öppenhet kommer på ett dramatiskt sätt att minska islamofobin. Islamiska organisationer bör också arbeta för att bli accepterade som trossamfund. Då blir det mycket lättare att arbeta med till exempel en imamutbildning i sikte. Statusen som trossamfund ger också ökade ekonomiska möjligheter att ordna aktiviteter och faciliteter för framför allt unga. Vilken roll spelar bildning och folkbildning för utvecklingen av islam och muslimer i Sverige? Oerhört stor roll. En bildad muslim kan utöva större inflytande än en obildad. Folkbildning är en fantastisk form som vi inte har i till exempel Bosnien på det sätt som finns i Sverige. Folkbildning kanske är det bästa sättet att i Sverige öka kunskapen om islam och islamisk kultur. Om Ibn Rushd studieförbund är det för tidigt att säga något, utan tiden får utvisa hur resultatet blir. Ibn Rushd måste visa seriositet och vara noggranna med att stävja fusk och fiffel. Ett annat problem för Ibn Rushd är att de andra studieförbunden uppfattar Ibn Rushd som en stark konkurrent som tar medel från dem. Om Ibn Rushd utvecklas till en seriös organisation blir den kanske det bästa medlet för oss att utbilda och informera om islam. Ibn Rushd har en mycket stor potential. Finns det något som vi här i Sverige kan lära oss av din erfarenhet av tillvaron som minoritet i Bosnien? Vi bosniska muslimer kan visa för våra europeiska bröder att de inte behöver vara rädda för muslimer. Vi är egentligen väldigt lika; till exempel har vi samma bekymmer med våra ungdomar. Vi kan också visa för våra arabiska muslimska bröder att de inte behöver vara rädda för européerna. På samma sätt kan svenska muslimer

5 visa för nyanlända att de inte behöver vara rädda för det svenska samhället och svenskarna. Samtidigt kan de svenska muslimerna fungera som en bra länk till det svenska samhället och till svenska myndigheter. Tänk om vi i Malmö hade haft ett fungerande islamiskt råd som Malmö stad kunde vända sig till! Jag är övertygad om att politikerna då skulle samtala med oss och stödja oss med medel. Vi har kommit till det stadium där vi behövs. Är det så att muslimerna i Sverige nu kommer att spela en aktiv och bidragande roll i samhället på ett helt annat sätt än tidigare? Ja. När man får möjlighet att tala med svenskar och svenska forum lyssnar de mycket på vad vi har att säga. Det finns många kompetenser och mycket resurser hos muslimerna och de kommer mer och mer att synas och tillvaratas. Vad ska unga svenska muslimer tänka på idag? Utbildning, integration, idrottsutövande (det är särskilt viktigt för flickor att träna mer), att resa mycket, Hur ser Sverige ut om tjugo år (i ett muslimskt perspektiv)? Jag mer hoppas än tror att vi kommer att se en generation bra utbildade och helt integrerade, men samtidigt starkt troende, svenska muslimer. Utbildade och integrerade muslimer kommer att kunna påverka andra som kommer att närma sig oss. Låt oss leva som vi lär och träffa så många som möjligt. Se på Mehmed Kaplan när han debatterar i olika sammanhang. Så bra svenska och så fint förda resonemang! Jag kan inte beskriva hur glad jag blir när jag hör och ser honom. Han är en praktiserande muslim i Sveriges riksdag och utövar naturligtvis en stark påverkan på hur andra uppfattar muslimer. Min förhoppning är att vi lever som vi lär, att vi genom vårt goda exempel visar vilka vi är och utövar inflytande. En mer konkret dröm eller vision är ett stort moskékomplex med café, restaurang, barnomsorg, internetfaciliteter, äldreboende, kongresshall. Kort sagt ett islamiskt center sjudande av liv och aktivitet och öppet dygnet runt. ISLAMISK EKONOMI Islamisk finansiering och dess växande roll regionalt och internationellt en utmaning också i Sverige? Flertalet i Sverige har nog inte noterat att islamisk finansiering finns och inte heller att den fått en allt viktigare roll både regionalt i muslimska länder och globalt. Få vet att de flesta internationella storbankerna i väst har avdelningar för islamisk finansiering. Det gäller amerikanska, brittiska, tyska, franska och schweiziska såväl som japanska och andra storbanker. En av storbankerna, HSBC, har t.o.m. ambitionen att kunna erbjuda islamisk finansiering i alla europeiska länder där efterfrågan finns. De internationella storbankerna erbjuder främst islamiska finansiella tjänster knutna till investeringar i fastigheter, medan de islamiska storbankerna i muslimska länder har ett brett utbud av finansiella tjänster. Det finns emellertid ett växande tryck från muslimer i Väst att få tillgång till sin egen lokala islamiska bank liksom konsumenterna i allt fler muslimska länder kan. Detta önskemål har tillgodosetts i Storbritannien, där Islamic Bank of Britain startade för ett par år sedan. Banken har blivit en förebild för andra liknande initiativ. Det islamiska bankväsendet är en relativt ung företeelse - ca 45 år, och en av de första bankerna startade i Pakistan följt av Egypten. På 1970-talet kom den första expansionsvågen med följande banker: Dubai Islamic Bank 1975, Kuwait Finance House 1977 och därefter Bank Islam Malaysia Ett antal islamiska banker startade också utanför den muslimska världen, bl.a. i Schweiz och på Bahamas. På 1990-talet började islamiska banker att utveckla investeringsfonder och andra produkter. Ett viktigt steg var tillkomsten av en islamisk världsbank, the Islamic Development Bank, (IDB) i mitten av talet. Banken fick sitt säte i Jedda i Saudiarabien och har regionalkontor på olika håll i Asien, Nordafrika och Afrika söder om Sahara. Femtiosex muslimska länder är medlemmar i banken. Banken har stora resurser och är mycket solid. Utöver att delfinansiera infrastrukturella projekt i medlemsländerna kan den tillsammans med andra islamiska finansiella institutioner också erbjuda exportkrediter och exportkreditgarantier. IDB har också en central roll vad gäller vilka kriterier som skall uppfyllas för att olika islamiska finansiella produkter/tjänster skall kunna godkännas.

6 Tillväxten av islamiska banker och andra islamiska finansiella institutioner har påverkats av oljeprisets utveckling under åren. Höga oljepriser har gett en skjuts framåt för islamiska banker, då mycket nytt kapital har slussats in, medan tillväxten av nytt kapital har minskat radikalt i tider med låga oljepriser. De senaste årens rekordhöga oljepriser har gett den islamiska finansiella sektorn ett enormt tillskott av kapital. Även om oljepriser för närvarande är betydligt lägre och kapitaltillväxten inom den islamiska finansiella sfären kan förväntas bli låg, kommer islamisk finansiering att behålla en stark position inte minst i Malaysia och de arabiska Gulfstaterna, där prognosen är att hälften av alla finansiella aktiviteter kommer att vara islamiska redan före De islamiska bankerna beräknades ha ca miljarder USD före oljeprisuppgången Detta kapital har dubblats sedan dess. Dessutom har antalet islamiska fonder växt snabbt och dess kapital är mycket större än banksektorns. Parallellt har en islamisk obligationsmarknad skapats och har inom loppet av några år ökat från noll till minst 500 miljarder USD. Mot ovan beskrivna bakgrund och med det positiva exemplet med the Islamic Bank of Britain är frågan: när får vi en islamisk bank i Sverige given. Den första konferensen om islamisk finansiering i Sverige ägde rum i juni 2006 i Kista och den fick ett positivt gensvar. Sedan dess har Finansinspektionen kommit med en utredning i vilken fastslås att det inte finns några formella hinder för islamisk finansiering eller institutioner i Sverige. Hittills har bara ett steg tagits, men ett viktigt steg, nämligen erbjudandet om islamiskt fondsparande. Vad blir nästa steg och vilken aktör kommer först? Marianne Laanatza, Mena.se Distriktsstämman 2009 Den 25 januari hölls distriktets stämma år 2009 på Garaget i Malmö. 36 röstberättigade ombud närvarade och såg till att mötet blev en dynamisk tillställning. Ibn Rushd riks representerades av vikarierande rektor Othman al-tawalbeh och förbundsstyrelsens vice ordförande Kalsoom Kaleem. Eftersom distriktets hårt arbetande ordförande Andreas Hasslert numera är vikarierande studiekonsulent var en av stämmans viktiga uppgifter att välja en ny distriktsordförande. Uppdraget gick till Emerick Adolfsson. Emerick har tidigare suttit i distriktets styrelse och han valdes enhälligt. Ett fyllnadsval genomfördes också och den sittande styrelsen kompletterades med 3 ledamöter och 4 suppleanter. Nya ledamöter är Lina Persson, Khaoula Ghodhbani och Omar Malla. Nya suppleanter är Hina Ahmed, Salih Tufekcioglu, Lejla Sijercic och Yousef Matar. NOTISER Svensk shariafond PPM har fått sin första islamfond. Fonden investerar i enlighet med islamisk etik, och utesluter företag som sysslar med tobak, alkohol, pornografi, griskött och vapen. Det som skiljer fonden mest från andra etiska fonder är att inte heller bank- och finansföretag får finnas i den. Fonden som startades av fondbolaget Selector Management heter Selector world shariah value och erbjuds av Avanza Bank. Fonden är en global aktiefond med bolag utspridda över hela världen. Urvalet kontrolleras av Dow Jones shariaråd som består av fem imamer. Källa: DN, Privata Affärer Rosengårdsinitiativet 1 I slutat av december rådde stor oro och upprördhet i området Herrgården i Rosengård i Malmö. Den lokal som i flera år använts som lokal moské skulle nu användas till annan verksamhet. Människor vägrade lämna lokalen, bilar sattes i brand och räddningspersonal och polis attackerades. I området verkar ett antal av Ibn Rushds medlemsföreningar och i det spända läge som rådde tog Ibn Rushd i samverkan med Islamiska förbundet i Malmö initiativ till att lugna ner situationen. Ett möte sammankallades, föreningarna tog aktivt avstånd från våldsamheterna och bildade ett nattvandringslag på ca 150 personer som under flera nätter arbetade för att återställa ordningen. Initiativet var mycket lyckat och under nattvandringslagets insats framkom det också att ansvaret för eskaleringen av

7 händelserna i första hand bör läggas på huliganer ej bosatta i området och inte på boende i Rosengård. Rosengårdsinitiativet 2 I samband med den rapport om radikalisering som Försvarshögskolan presenterade i början av året tog Ibn Rushd och medlemsföreningarna i området initiativ till ett möte för att diskutera rapporten. Media bjöds in och närvarade också. Mötet konstaterade att rapporten ger en svartvit och onyanserad bild av situationen i Rosengård. Mötet resulterade också i att samverkan med myndigheter kommer att intensifieras och möten med både polis och stadsdelsförvaltning är planerade. NATIONELLT Seminarium räntefri ekonomi Mot bakgrund av att Finansinspektionen har slagit fast att det inte finns några hinder för ett islamiskt bankväsende i Sverige arrangerade Ibn Rushd i samarbete med Mena.se ett upplysande seminarium i frågan. Den 17 december 2008 var det dags och till Kista Science Tower i Stockholm kom cirka 45 personer för att delta i ett halvdagsseminarium. Först på programmet stod två föreläsningar och efter kaffepausen avslutade en paneldebatt. Marianne Laanatza från Mena.se inledde med en introduktion till det islamiska banksystemets nutida historia och islamisk finansieringsetik. Marianne är också Ibn Rushds cirkelledare i ämnet islamisk finansiering Därpå tog Shaher Abbas från Islamic Bank of Britain vid. Shahers föreläsning introducerade de tiotalet olika former av islamisk finansiering som används av Bank of Britain och redogjorde för hur de används rent konkret i dag. I den paneldebatt som följde deltog även företrädare för Folksam och generaldirektören för JAK Medlemsbank. Både kundägda Folksam och räntefria JAK företräder en finansetik som åtminstone till viss del samstämmer med den islamiska, och har under åren haft en hel del muslimer som kunder och medlemmar. Diskussionen var livlig och frågan på allas läppar var: När kommer islamisk finansiering till Sverige? Muslimska fredsagenter För att främja och utveckla en fredskultur mellan muslimer och ickemuslimer startades 2006 ett treårigt fredsprojekt av studieförbunden Ibn Rushd och Sensus under namnet Att främja islamisk fredskultur. Projektet har väckt intresse och skapat ett stort engagemang bland svenska unga muslimer. Projektet har resulterat i att det idag finns 100 utbildade fredsagenter, en bok, Salam, om muslimsk fredskultur och att Sveriges första muslimska fredsrörelse Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa bildades den 16 mars Den är nu en självständig organisation öppen för alla som vill arbeta för fred i enlighet med islams budskap. Projektet avslutades den 15 december 2008 med en diplomering av de 100 fredsagenterna på Kulturhuset i Stockholm. Det blev en fredskonferens som samlade cirka 300 deltagare och där bland andra handelsminister Eva Björling deltog. I slutet av 2008 påbörjades ett nytt projekt med syfte att föra ut fredsagenterna i Europa och utbilda fredsagenter i tio europeiska länder. Projektet heter European Muslim Peace Agents. AKTUELLT Seminarier Under året kommer Ibn Rushd att arrangera ett antal öppna seminarier i Malmö och Helsingborg. Program och datum är ännu inte spikade, så redaktionen uppmanar alla att hålla öron och ögon öppna. Mycket är på gång och Ibn Rushd rör på sig. Utbildningar De utbildningar för våra medlemsorganisationer som tidigare påannonserats kommer att rulla igång under våren: Utbildning i styrelsearbete: Medlemsföreningarna kommer inom kort att erbjudas en kostnadsfri utbildning i styrelsearbete. Alla medlemsföreningars styrelser kommer att få tillfälle att gå utbildningen under år Utbildning i cirkelledning: Under året kommer alla registrerade cirkelledare kostnadsfritt att utbildas i cirkelledning. Mer information om utbildningen och utbildningstillfällen kommer inom kort på posten.

8 Avsändare: Ibn Rushd Södra Sverige Utbildning i projektledning: Inom kort kommer alla medlemsorganisationer att få information om en kostnadsfri utbildning i projektledning som Ibn Rushd erbjuder. Alla medlemsorganisationer kommer under det första halvåret 2009 att få möjlighet att gå utbildningen. Efter genomgången utbildning finns möjlighet att söka projektmedel från Ibn Rushd. Alla utbildningar kommer att hållas i Ibn Rushds lokaler i Malmö och Helsingborg. FORUM Här vill vi att ni i föreningarna fyller ut. Skriv till oss! Det kan handla om ett förslag, en tanke, ett debattinlägg, eller bara en synpunkt på någonting. Givetvis bör ditt inlägg beröra förenings- eller studieförbundsverksamhet eller någonting av betydelse för muslimer i Sverige. Är din svenska dålig? Det gör ingenting! Vi på redaktionen rättar din text och förbehåller oss oinskränkt rätt att välja och redigera i det material som kommer in. Forumet är tänkt att fungera som en mötesplats för föreningar och enskilda i distriktet. KALENDARIUM Kalendariet är din förenings egen kostnadsfria reklampelare. Här har du möjlighet att nå muslimer i hela södra Sverige. Vi ber dig därför att meddela oss datum, tid och plats för aktiviteter som din förening anordnar eller deltar i, så kan vi lägga in uppgifterna här i kalendariet. Löpande verksamhet Månens scoutkår i Malmö: Scoutverksamhet för flickor, söndagar. Scoutverksamhet för pojkar, lördagar. Vår vision är att islam ska vara en självklar del av Sverige. Vår uppgift är att stärka muslimer i Sverige och ge ickemuslimer mer kunskap om islam. Ansvarig utgivare och chefredaktör: Björn Lindsten Nyhetsbrevet ges ut av: Ibn Rushd Södra Sverige IBN RUSHD SÖDRA SVERIGE Ibn Rushd Södra Sverige består av Skåne, Blekinge, Kronobergs län och Kalmar län. I distriktet finns två studiekonsulenter: Romdhane Boussaidi Telefon: Andreas Hasslert Telefon: Distriktets ordförande är: Emerick Adolfsson I NÄSTA NUMMER! Vi presenterar Lunds kvinnoförening, och lovar ett spännande intervjuobjekt. Den utlovade rapporten om imamutbildningen kommer. En rapport ges dessutom om det projekt om islam och miljö som Ibn Rushd drivit under hösten 2008 och planerar att utvidga. KOMMER I JUNI Om du eller din organisation inte vill ha Ibn Rushds nyhetsbrev skickat till er oss i ett mail eller ett brev så tar vi bort er som adressat. vänligen meddela Du som vill bedriva folkbildningsarbete i din förening tveka inte, utan hör av dig till våra studiekonsulenter!

IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND DISTRIKT SÖDRA SVERIGE NUMMER 1 NOVEMBER 2008 DET FÖRSTA NUMRET!

IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND DISTRIKT SÖDRA SVERIGE NUMMER 1 NOVEMBER 2008 DET FÖRSTA NUMRET! NYHETSBREV SÖDRA SVERIGE IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND DISTRIKT SÖDRA SVERIGE NUMMER 1 NOVEMBER 2008 LEDARE Frid vare med er alla! Efter en hektisk tid av förberedelser är det för oss på redaktion oerhört glädjande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND DISTRIKT SÖDRA SVERIGE NUMMER 3 JUNI 2009 MEDLEMSFÖRENINGEN

IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND DISTRIKT SÖDRA SVERIGE NUMMER 3 JUNI 2009 MEDLEMSFÖRENINGEN NYHETSBREV SÖDRA SVERIGE IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND DISTRIKT SÖDRA SVERIGE NUMMER 3 JUNI 2009 FÖRÄNDRINGENS VIND BLÅSER LEDARE Frid vare med er alla! Våren är till ända och sommaren är nu här. I Sverige är

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Arbetsplan. Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! För Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Arbetsplan 2006 2007 Nytt år! Nya löften! Nya chanser! Nya möjligheter! Nya utmaningar! Foto:Torkel Edenborg För alla oss som på något sätt är verksamma inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund innebär ett

Läs mer

I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen.

I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen. Spårare 8-9 år I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen. I Scouterna kan du hitta på nästan vad som helst,

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Bosniakiska Islamiska Samfundet BIS STADGAR STADGAR

Bosniakiska Islamiska Samfundet BIS STADGAR STADGAR Bosniakiska Islamiska Samfundet BIS 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Bosniakiska Islamiska Samfundet, nedan kallad BIS, är islamiskt samfund som består av bosniaker och andra muslimer i Sverige, organiserade

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Tankar kring den pedagogiska grundsynen

Tankar kring den pedagogiska grundsynen Tankar kring den pedagogiska grundsynen Scoutprogrammet När det gäller de utvecklingsområdena så känner jag att de kommer in mer eller mindre i de ledarkurser vi kör. Vad som kommer att vara viktigt är

Läs mer

Copyright Brottsanalys 2014

Copyright Brottsanalys 2014 Copyright Brottsanalys 2014 BROTTSA ALYS Alice Bah Kuhnke vill använda muslimsk expertis Kulturdepartementet har tidigare anordnat ett dialogmöte med en rad organisationer och trossamfund för att diskutera

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

NYHETSBREV SVERIGE DISTRIKTEN TAR FORM. Islamiska församlingen i Landskrona för en aktiv fritid! MEDLEMSFÖRENINGEN

NYHETSBREV SVERIGE DISTRIKTEN TAR FORM. Islamiska församlingen i Landskrona för en aktiv fritid! MEDLEMSFÖRENINGEN NYHETSBREV SVERIGE DET NATIONELLA NYHETSBREVET FÖR IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND NUMMER 2 JUNI 2010 DISTRIKTEN TAR FORM LEDARE Frid vare med er alla! Våra distrikt har delvis fått nya geografiska utseenden,

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016

NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016 NYHETSBREV LUND FEBRUARI 2016 I detta nyhetsbrev: v Hälsningsgille på AF-Borgen v Många kom för att lära sig om Rädda Barnen på Intro v Infoträffen drog fullt hus v Bli fadder och var med i SMILE v Familj

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Föreningen Islamiska Skolan i Göteborg

Föreningen Islamiska Skolan i Göteborg Föreningen Islamiska Skolan i Göteborg R ömosseskolan är en skola som präglas av gemenskap, öppenhet och trygghet. Vi ser det som vår uppgift att skapa en skola där alla elever känner att de är lika mycket

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008 Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008 Internationella arbetslag (IAL) är en organisation som verkar för fred genom att skapa mötesplatser mellan människor. Vi arbetar förebyggande genom

Läs mer

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Stärk folkrörelsen. ABFs förenings- och funktionsutbildningar. Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt?

Stärk folkrörelsen. ABFs förenings- och funktionsutbildningar. Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt? Stärk folkrörelsen ABFs förenings- och funktionsutbildningar Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt? Folkrörelsen behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. FÖRENING Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet

Läs mer

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO VÅRT GEMENSAMMA UPPDRAG UPPDRAG: GÖRA MEDLEMSFÖRBUNDEN OCH TCO MER ATTRAKTIVA, PRIMÄRT FÖR NYA, PÅ VÄG UT I ARBETSLIVET OCH BEFINTLIGA MEDLEMMAR

Läs mer

ATT HITTA RESURSER TID, PENGAR, OCH SAKER

ATT HITTA RESURSER TID, PENGAR, OCH SAKER ATT HITTA RESURSER TID, PENGAR, OCH SAKER FÖR DELTAGANDE I JAMBOREEE17 Det arbete ni gör i scoutkåren är värdefullt! Det ni tycker är självklart och enkelt är många gånger svårt och väldigt mycket värt

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Låt fler forma framtiden!

Låt fler forma framtiden! Yttrande från Sverok 20160617 Ku2016/00504/D Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Sverok svarar på: Låt fler forma framtiden! Palett för ett stärkt civilsamhälle! SOU 2016:13 Ku2016/00504/D Sammanfattning

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med

Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med Ideella sektorn i Örebro län - En kraft att räkna med 2013-02-19 Föreningar i Örebro län Det finns drygt 3 100 föreningar i Örebro län. Nästan hälften av alla vuxna är aktiva i en förening. Största engagemanget

Läs mer

Sveriges Elevkårer bjuder in till Ledarskapsprogrammet 2017 tillsammans med Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders

Sveriges Elevkårer bjuder in till Ledarskapsprogrammet 2017 tillsammans med Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Ansökan Sveriges Elevkårer bjuder in till Ledarskapsprogrammet 2017 tillsammans med Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Sveriges Elevkårer i samarbete med Raoul Wallenberg Academy genomför ett ledarskapsprogram

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2010-12-09 1.0 Malin Midler Norén Fritidsförvaltningen Fritidsförvaltningen Syfte

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Kommunikationsguide Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Kommunikationsguide Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Uppdaterad 2015 11 04 Sammanfattning Guiden innehåller kortfattade tips och riktlinjer för SCUF-kommunikation som du har användning av i text eller muntlig kommunikation

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av ca 20 lokalföreningar & hälsoråd, med totalt 2000 unga medlemmar. Föreningar som ansluter sig till

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 25 augusti 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-BUO är ett kristet Barn och Ungdomsorganisation,

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#

,!$-.&%'2## #####+!0*6!&#-33# ,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#!""#$%"!&'%(# )*&#%&+!"!#$!,#,!$-.&%"'#-/0# $123.('4%#&1""'40!"!&# '#"&-33%$)52,!2# '22!07(( )89:9;#

Läs mer

STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS)

STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) 1 NAMN Somaliska Paraplyorganisation i Skåne 2 ÄNDAMÅL SPS är en humanitär, kulturell, demokratisk, transparant och ideell Paraply organisation.

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

du verkligen tycker om!

du verkligen tycker om! Din guide till rekryteringstips, nya idéer och ett smakprov på alla de häftiga och roliga aktiviteter som du och din kår kan genomföra tillsammans med en konsulent eller själva när det kommer till rekrytering!

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 Det regionala brukarrådet med inriktning på missbruk och beroende 1 bjöd, den 9 november

Läs mer

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för 2017 Detta händer i december Har du vägarna förbi, kom gärna upp och ta en kopp kaffe/te. Våra öppettider: måndag, tisdag, torsdag 10-16 och fredagar 10-15.

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma Centerkvinnornas internationella strategi Antagen på 2009 års förbundsstämma Varför har Centerkvinnorna ett internationellt arbete? Det övergripande målet med Centerkvinnornas internationella arbete är

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall Omar Barsom på sitt kontor Vad är en talang, hur definierar du det? En utvecklare med nya idéer och inspiration. En inspiratör! Hur utvecklas

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Inventering av forum för samverkan och delaktighet inom

Inventering av forum för samverkan och delaktighet inom Tjänsteskrivelse 1 (9) 2015-10-05 Bildnings- och omsorgsförvaltningen Handläggare Eva Westlund Utvecklingsledare/utredare 033-430 56 11 eva.westlund@bollebygd.se Dnr : 67608 Bildnings- och omsorgsnämnden

Läs mer

VÅREN 2016 KURSER SÖDRA CIRKLAR SPRÅK ATT SÖKA BOSTAD STÖD I SKOLAN HÄLSA FRANSKA BAKELSER DEMOKRATI BYGG DIN EGEN HEMSIDA OCH MYCKET MER

VÅREN 2016 KURSER SÖDRA CIRKLAR SPRÅK ATT SÖKA BOSTAD STÖD I SKOLAN HÄLSA FRANSKA BAKELSER DEMOKRATI BYGG DIN EGEN HEMSIDA OCH MYCKET MER VÅREN 2016 SÖDRA KURSER & SPRÅK ATT SÖKA BOSTAD STÖD I SKOLAN HÄLSA FRANSKA BAKELSER DEMOKRATI BYGG DIN EGEN HEMSIDA OCH MYCKET MER CIRKLAR INNEHÅLL Ibn Rushds vison och kärnvärden Skapa din egen hemsida

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

IOGT-NTO är en stark folkrörelse

IOGT-NTO är en stark folkrörelse Arbetsplan 2012 IOGT-NTO Kalmar län Utvecklingsplanen utgår från IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010-2015, som antogs vid kongressen 2009. IOGT-NTO Kalmar län har valt att prioritera några av punkterna

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer