IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND DISTRIKT SÖDRA SVERIGE NUMMER 2 MARS 2009 ETT VIKTIGT ÅR MEDLEMSFÖRENINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND DISTRIKT SÖDRA SVERIGE NUMMER 2 MARS 2009 ETT VIKTIGT ÅR MEDLEMSFÖRENINGEN"

Transkript

1 NYHETSBREV SÖDRA SVERIGE IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND DISTRIKT SÖDRA SVERIGE NUMMER 2 MARS 2009 ETT VIKTIGT ÅR LEDARE Frid vare med er alla! Alla till Ibn Rushd anknutna, och givetvis alla andra, hälsas hjärtligt välkomna till ett nytt och mycket viktigt verksamhetsår i Ibn Rushds historia är utmaningarnas år för oss och det andra som självständigt studieförbund, och vi står inför flera stora uppgifter. Vi måste fortsätta att arbeta hårt för att sprida kännedom om vad vårt studieförbund står för och vilken verksamhet vi bedriver. Vi måste se till att vår inre organisation faller på plats och stabiliseras. Våra kompetenta medarbetare och många eldsjälar kommer alltid att vara vår viktigaste resurs, men dessa måste backas upp av och känna trygghet i en fungerande struktur. Vi måste expandera. Vårt studieförbund står och faller med våra medlemsföreningar. Ju fler vi är desto mer kan vi åstadkomma. Vi måste uppfylla de förväntningar som våra bidragsgivare och alla andra har på oss. Våra allt större resurser måste vi använda väl. I detta nummer: Presentation av Månens Scoutkår Intervju med Idriz Karaman Artikelserie: Islamisk ekonomi del 1 Notera också att Ibn Rushd Södra har en ny besöks- och postadress: Ibn Rushd Södra År 2009 är ett mycket betydelsefullt år för vårt studieförbund, något som du kan läsa mer om i ledaren. Nyhetsbrevet är i detta sammanhang en viktig pusselbit och det centrala forum där vi kan tala med och till varandra. I varje nummer kommer vi att presentera en av våra medlemsföreningar i distriktet. Först ut är Månens scoutkår i Malmö. En intervju med Idriz Karaman och första delen i en artikelserie om islamisk ekonomi tillhör också huvudinslagen i marsbrevet. Däremot har vi fått skjuta upp den utlovade rapporten om en svensk imamutbildning till ett kommande nummer av nyhetsbrevet. MEDLEMSFÖRENINGEN Månens scoutkår svenska muslimer är alltid redo!

2 Liksom många muslimska föreningar är Månens scoutkår inhysta i källarutrymmen. Lokalerna på Cronmans väg är dock mycket välinredda och en behaglig hemtrevlighet slår emot den besökande. Jag har stämt träff med föreningens ordförande och kassör vid ettiden i samband med söndagsaktiviteterna. Visserligen har jag besökt lokalerna tidigare men vi tar ändå en snabb titt i varje rum och slår oss sedan ner i det kombinerade kontors- och mötesrummet. ordnar fest. Då hyr man en större lokal. Också särskilda sammankomster för kvinnor förekommer, t.ex. vid iftar det muslimska fastebrytandet efter en dags fasta. Verksamheten är öppen för alla men i nuläget är det bara muslimska barn som deltar i verksamheten. Verksamheten är inte religiös i sig men präglas av en islamisk syn på tillvaron. Scouterna delas i flick- och pojkgrupper där pojkarna har manliga ledare och flickorna kvinnliga. En sådan ordning är inte så vanlig längre i Sverige men däremot i många andra länders scoutkårer. Hon säger att man gärna skulle bygga ut verksamheten så att den fungerar som en verklig fritidsgård för barn och ungdomar som behöver en sådan. Att man inte har gjort det är i högsta grad en resursfråga. Den lokal som nu används är för liten och lämpar sig heller inte riktigt som en fritidsgård med de faciliteter som en sådan bör ha. Som föreningens namn antyder är Månens scoutkårs huvudinriktning scoutverksamhet och aktiviteterna vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 9-14 år. Varje lördag kl 13 fylls Cronmans väg 1 av glada pojkar och på söndagarna är det så dags för ett gäng livliga flickor att inta lokalerna. Fyra gånger om året, en per årstid, åker grupperna iväg på läger. Ibland åker man själva, ibland tillsammans med scoutgrupper från andra orter. Vid sidan av sin scoutverksamhet försöker Månen också samla scouternas föräldrar. Vid de islamiska högtiderna bjuder barnen in släkt och vänner och Scouter i storstan Det är på lägren som ungdomarna får möjlighet att fullt ut fungera som scouter. Man går på hajk, upplever och lär sig om djur och natur, lever friluftsliv och eldar och tränar sig på att laga mat. Däremot gör lokalerna mitt i Sveriges tredje största stad Malmö, den inrutade storstadstillvaron och resursbrist det praktiskt svårt att varje helg ge sig ut på scoutrelaterade utflykter. Helgaktiviteterna bedrivs därför oftast i eller i närheten av lokalerna på Cronmans väg och består i lekar, skattjakt, tipsrundor, utmaningar, lära sig knopar samt gå igenom scoutlagen och scoutrörelsens historia. Imene Mettichi, Månens ordförande, påpekar att ett uttalat syfte för föreningen är att ge barn och ungdomar i en känslig ålder ett alternativ och en meningsfull helgaktivitet. Därför blir byggandet av en social gemenskap och en meningsfull fritid viktiga inslag i de återkommande helgaktiviteterna. Scoutrelaterade aktiviteter blandas med lekar, spel, film m.m. Scoutverksamheten varvas med ren fritidsverksamhet. Imene betonar att man ska känna att man kan göra det man vill i föreningen, inte bara sådant som har med scoutliv att göra. En annan önskan är att utveckla mer specialiserad verksamhet inom olika typer av hantverk, något som också skulle stärka Månens scoutprofil. Också här är lokalen det främsta hindret. Under vårt samtal framkommer det att just lokalfrågan är mycket central. Det är redan ett faktum att lokalen inte rymmer alla de barn och ungdomar som skulle vilja komma, och föreningen måste säga nej till många. Överhuvudtaget tycks en central svårighet vara att man har för lite av mycket; för lite kompetens, för lite resurser, för liten lokal, för lite pengar, för lite kunskaper. En del av den svenska scoutrörelsen Scoutrörelsen är världens största idéburna ungdomsrörelse. Den är politiskt neutral och vill ge ungdomar en positiv

3 personlig och social utveckling samt demokratisk fostran i scoutlagens anda. Genom frilufts- och lägerliv och genom att lära sig genom att göra saker tillsammans vill scoutrörelsen utveckla ungdomars ansvarskänsla, laganda och förmåga att klara sig i naturen. Scoutrörelsen engagerar sig också i vad som sker i samhället. Miljötänkandet är en viktig del av programmet. Den globala samhörigheten och förståelsen för andra kulturer betonas. Scoutrörelsen i Sverige är organiserad i fem scoutförbund. Ett av dessa är KFUK- KFUM till vilket Månens scoutkår hör. Ett scoutförbund är indelat i distrikt som i sin tur består av lokala scoutkårer. I KFUM finns också Sveriges muslimska scouter (SMS) med ambition att bli Sveriges sjätte scoutförbund. Det var bland scouter i SMS som tanken på att ha en egen scoutverksamhet började gro och ledde till att den ideella föreningen Månens scoutkår bildades år I början bedrevs verksamheten i Drömmarnas hus på Rosengård och i Islamiska förbundets lokaler, men efter ett par år blev behovet av en egen lokal kännbart och man skaffade lokalerna på Cronmans väg. Månens ekonomiska medel kommer från Ibn Rushd, Fritidsförvaltningen i Malmö samt från fristående projekt. Det största projekt som kåren har deltagit i kallades Integration via scoutmetoden. Projektet påbörjades år 2006 och drevs av Svenska Scoutrådet (SSR) i samarbete med SMS. SSR är samarbetsorgan för de svenska scoutförbunden och ansvarar bl.a. för det internationella scoutarbetet. Syftet med projektet var att genom tillskott av resurser hjälpa integrationen. Imene och Khaoula, Månens sekreterare, är dock inte helt nöjda med hur projektet utvecklade sig och menar att de prioriteringar som gjordes inte alltid var till förmån för integration. Till exempel lyste utbildningar och utvecklingsprogram med inriktning på att hjälpa kåren att stå på egna ben helt med sin frånvaro. Framtiden är vår I Månens barndom ordnades externa kurser för kårens ledare. Därefter har man varken haft externa eller interna reguljära kurser, utan utbildning av ledare sker mer informellt inom föreningen. Jag frågar Imene och Khaoula vilka typer av utbildningar Månen har behov av. De svarar att kåren gärna skulle skicka sina ledare och styrelseledamöter på ledarutbildning och projektledarutbildning, och att man har stora förväntningar på Ibn Rushd studieförbund när det gäller saker som utbildning och utvecklingsprojekt. Föreningen har ingen aktiv strategi för att samarbeta med andra föreningar men ser positivt på att utveckla ett sådant. I dagsläget har man ett nära samarbete med Islamiska förbundet i Malmö, som är en paraplyorganisation för ett antal föreningar, och har också enstaka samarbetsprojekt med andra föreningar. Khaoula påpekar att det är viktigt för muslimer och muslimska föreningar att tänka långsiktigt och brett samhälleligt. Man bör aktivt arbeta för bra kontakter med etniskt svenska föreningar, stadsdelen, polisen och andra delar av samhället. Hon påpekar också hur viktigt det är för Ibn Rushd att vara i nära kontakt med föreningarna, besöka dem och informera dem om Ibn Rushds inriktning och verksamhet. För dig som vill komma i kontakt med Månens scoutkår finns följande kontaktmöjligheter: Månens scoutkår Cronmans väg Malmö Hemsidan är under uppbyggnad på INTERVJUN Idriz Karaman Idriz Karaman är överimam i det Bosniakiska islamiska samfundet (BIS) som är de bosniska församlingarnas riksorganisation i Sverige och består av 26 församlingar. Idriz är bosnier men bosatt i Sverige sedan Efter kvällsbönen sitter vi ned på hans kontor på ÖB i Malmö. Idriz berättar att BIS år 2010 blir fullvärdig medlem i SST (den statliga myndighet som ger stöd åt trossamfund). Man är på väg att registrera sig som trossamfund i Sverige och därmed bli det första islamiska samfund i Sverige som kan ta ut medlemsavgifter via skattsedeln. Jag frågar honom om hans bakgrund och varför han kom till Sverige och sedan blev kvar här. Idriz berättar att hans far var verksam som imam och att han själv har en femårig imamutbildning från Bosnien kompletterad med två års studier i Saudiarabien. Han gifte sig med en kvinna med anknytning till Sverige och kom då att besöka landet. Han blev ombedd att stanna och arbeta för Islamic Center i Malmö, och gjorde så en kortare tid. Sedan kom kriget och antalet bosnier i Sverige ökade kraftigt.

4 Bosniska församlingar växte fram och Idriz har sedan dess varit verksam i det sammanhanget. Vad är det mest hoppfulla med utvecklingen i Sverige idag (i ett islamiskt perspektiv)? De finns en ny generation svenska muslimer som kulturellt sett är svenska, som har svenska som modersmål och som är inställda på ett leva här, som ser Sverige som sitt hemland (Därmed inte sagt att det inte är viktigt att minnas sitt ursprung och sin familjs ursprungsspråk). Dessa svenska muslimer kommer att dra sig bort från en etniskt betingad identitet till en svensk islamisk sådan. Vi ser också att fredagsböner och tarawih (fastemånadsbönen) lockar många unga deltagare. Hoppfullt är också att många unga muslimer utbildar sig, åtminstone är det så bland bosnier och turkar. Bland andra grupper känner jag inte till förhållandena så bra. Vilka är de största svårigheterna för utvecklingen av en svensk islamisk kultur? Ett stort problem är att olika etniska och kulturella grupper har svårt att komma överens. Vi bör ta efter stora organisationer som EU som samarbetar och får saker uträttade. Som det är nu har vi svårt att ens komma överens om när ramadan börjar. Om vi kunde samverka bättre skulle det vara mycket lättare att kommunicera med det svenska samhället i form av skolor, fängelser, sjukhus etc. Detta hänger också samman med att vi muslimer i Sverige saknar en gemensam organisationsstruktur. Istället har vi flera parallella hierarkier. Alla vill vara den som sitter inne med alla svar. Ett annat problem handlar om obildning. Att vara outbildad och muslim är i en mening en motsägelse. En muslim bör sträva efter bildning och upplysning. Vi får heller inte glömma att en betydande andel som kommer hit planerar att åka tillbaka till sina hemländer. De har bristande motiv för att arbeta för integration. Hur kan man råda bot på dessa förhållanden? Är imamutbildning en bra sak? Och vad behöver muslimska föreningar och organisationer utveckla för att kunna spela en roll i en svensk islamisk kultur och i det svenska samhället? Imamutbildning är en sak. Men vi har ett islamiskt samarbetsorgan, Islamiska samarbetsrådet (IS), som står under SST. Min önskan är, det blir tufft, men när en föryngring sker kommer representanter för alla riksorganisationer att kunna samlas och enas till 95 procent. När vi har nått dit och kanske också har en imamutbildning finns möjlighet att bilda ett islamiskt råd i Sverige. Viktigt i det sammanhanget är att koppla detta organ till ett europeiskt råd. Vi behöver utveckla organisering och administrering. Till exempel är föreningars medlemsregister många gånger bristfälliga. Det finns exempel på organisationer med många hundra medlemmar som bara har några tiotal registrerade. Föryngring. I föreningsstyrelserna sitter i många fall gamla gubbar som inte kan tillräcklig svenska och inte har tillräcklig kunskap och förståelse om det svenska samhället. Viktigt är också att öppna sig och även välkomna de ickemuslimska svenskarna att komma och lyssna. Man behöver inte bara ha konfessionella muslimska föreläsningar och studiecirklar. Öppenhet kommer på ett dramatiskt sätt att minska islamofobin. Islamiska organisationer bör också arbeta för att bli accepterade som trossamfund. Då blir det mycket lättare att arbeta med till exempel en imamutbildning i sikte. Statusen som trossamfund ger också ökade ekonomiska möjligheter att ordna aktiviteter och faciliteter för framför allt unga. Vilken roll spelar bildning och folkbildning för utvecklingen av islam och muslimer i Sverige? Oerhört stor roll. En bildad muslim kan utöva större inflytande än en obildad. Folkbildning är en fantastisk form som vi inte har i till exempel Bosnien på det sätt som finns i Sverige. Folkbildning kanske är det bästa sättet att i Sverige öka kunskapen om islam och islamisk kultur. Om Ibn Rushd studieförbund är det för tidigt att säga något, utan tiden får utvisa hur resultatet blir. Ibn Rushd måste visa seriositet och vara noggranna med att stävja fusk och fiffel. Ett annat problem för Ibn Rushd är att de andra studieförbunden uppfattar Ibn Rushd som en stark konkurrent som tar medel från dem. Om Ibn Rushd utvecklas till en seriös organisation blir den kanske det bästa medlet för oss att utbilda och informera om islam. Ibn Rushd har en mycket stor potential. Finns det något som vi här i Sverige kan lära oss av din erfarenhet av tillvaron som minoritet i Bosnien? Vi bosniska muslimer kan visa för våra europeiska bröder att de inte behöver vara rädda för muslimer. Vi är egentligen väldigt lika; till exempel har vi samma bekymmer med våra ungdomar. Vi kan också visa för våra arabiska muslimska bröder att de inte behöver vara rädda för européerna. På samma sätt kan svenska muslimer

5 visa för nyanlända att de inte behöver vara rädda för det svenska samhället och svenskarna. Samtidigt kan de svenska muslimerna fungera som en bra länk till det svenska samhället och till svenska myndigheter. Tänk om vi i Malmö hade haft ett fungerande islamiskt råd som Malmö stad kunde vända sig till! Jag är övertygad om att politikerna då skulle samtala med oss och stödja oss med medel. Vi har kommit till det stadium där vi behövs. Är det så att muslimerna i Sverige nu kommer att spela en aktiv och bidragande roll i samhället på ett helt annat sätt än tidigare? Ja. När man får möjlighet att tala med svenskar och svenska forum lyssnar de mycket på vad vi har att säga. Det finns många kompetenser och mycket resurser hos muslimerna och de kommer mer och mer att synas och tillvaratas. Vad ska unga svenska muslimer tänka på idag? Utbildning, integration, idrottsutövande (det är särskilt viktigt för flickor att träna mer), att resa mycket, Hur ser Sverige ut om tjugo år (i ett muslimskt perspektiv)? Jag mer hoppas än tror att vi kommer att se en generation bra utbildade och helt integrerade, men samtidigt starkt troende, svenska muslimer. Utbildade och integrerade muslimer kommer att kunna påverka andra som kommer att närma sig oss. Låt oss leva som vi lär och träffa så många som möjligt. Se på Mehmed Kaplan när han debatterar i olika sammanhang. Så bra svenska och så fint förda resonemang! Jag kan inte beskriva hur glad jag blir när jag hör och ser honom. Han är en praktiserande muslim i Sveriges riksdag och utövar naturligtvis en stark påverkan på hur andra uppfattar muslimer. Min förhoppning är att vi lever som vi lär, att vi genom vårt goda exempel visar vilka vi är och utövar inflytande. En mer konkret dröm eller vision är ett stort moskékomplex med café, restaurang, barnomsorg, internetfaciliteter, äldreboende, kongresshall. Kort sagt ett islamiskt center sjudande av liv och aktivitet och öppet dygnet runt. ISLAMISK EKONOMI Islamisk finansiering och dess växande roll regionalt och internationellt en utmaning också i Sverige? Flertalet i Sverige har nog inte noterat att islamisk finansiering finns och inte heller att den fått en allt viktigare roll både regionalt i muslimska länder och globalt. Få vet att de flesta internationella storbankerna i väst har avdelningar för islamisk finansiering. Det gäller amerikanska, brittiska, tyska, franska och schweiziska såväl som japanska och andra storbanker. En av storbankerna, HSBC, har t.o.m. ambitionen att kunna erbjuda islamisk finansiering i alla europeiska länder där efterfrågan finns. De internationella storbankerna erbjuder främst islamiska finansiella tjänster knutna till investeringar i fastigheter, medan de islamiska storbankerna i muslimska länder har ett brett utbud av finansiella tjänster. Det finns emellertid ett växande tryck från muslimer i Väst att få tillgång till sin egen lokala islamiska bank liksom konsumenterna i allt fler muslimska länder kan. Detta önskemål har tillgodosetts i Storbritannien, där Islamic Bank of Britain startade för ett par år sedan. Banken har blivit en förebild för andra liknande initiativ. Det islamiska bankväsendet är en relativt ung företeelse - ca 45 år, och en av de första bankerna startade i Pakistan följt av Egypten. På 1970-talet kom den första expansionsvågen med följande banker: Dubai Islamic Bank 1975, Kuwait Finance House 1977 och därefter Bank Islam Malaysia Ett antal islamiska banker startade också utanför den muslimska världen, bl.a. i Schweiz och på Bahamas. På 1990-talet började islamiska banker att utveckla investeringsfonder och andra produkter. Ett viktigt steg var tillkomsten av en islamisk världsbank, the Islamic Development Bank, (IDB) i mitten av talet. Banken fick sitt säte i Jedda i Saudiarabien och har regionalkontor på olika håll i Asien, Nordafrika och Afrika söder om Sahara. Femtiosex muslimska länder är medlemmar i banken. Banken har stora resurser och är mycket solid. Utöver att delfinansiera infrastrukturella projekt i medlemsländerna kan den tillsammans med andra islamiska finansiella institutioner också erbjuda exportkrediter och exportkreditgarantier. IDB har också en central roll vad gäller vilka kriterier som skall uppfyllas för att olika islamiska finansiella produkter/tjänster skall kunna godkännas.

6 Tillväxten av islamiska banker och andra islamiska finansiella institutioner har påverkats av oljeprisets utveckling under åren. Höga oljepriser har gett en skjuts framåt för islamiska banker, då mycket nytt kapital har slussats in, medan tillväxten av nytt kapital har minskat radikalt i tider med låga oljepriser. De senaste årens rekordhöga oljepriser har gett den islamiska finansiella sektorn ett enormt tillskott av kapital. Även om oljepriser för närvarande är betydligt lägre och kapitaltillväxten inom den islamiska finansiella sfären kan förväntas bli låg, kommer islamisk finansiering att behålla en stark position inte minst i Malaysia och de arabiska Gulfstaterna, där prognosen är att hälften av alla finansiella aktiviteter kommer att vara islamiska redan före De islamiska bankerna beräknades ha ca miljarder USD före oljeprisuppgången Detta kapital har dubblats sedan dess. Dessutom har antalet islamiska fonder växt snabbt och dess kapital är mycket större än banksektorns. Parallellt har en islamisk obligationsmarknad skapats och har inom loppet av några år ökat från noll till minst 500 miljarder USD. Mot ovan beskrivna bakgrund och med det positiva exemplet med the Islamic Bank of Britain är frågan: när får vi en islamisk bank i Sverige given. Den första konferensen om islamisk finansiering i Sverige ägde rum i juni 2006 i Kista och den fick ett positivt gensvar. Sedan dess har Finansinspektionen kommit med en utredning i vilken fastslås att det inte finns några formella hinder för islamisk finansiering eller institutioner i Sverige. Hittills har bara ett steg tagits, men ett viktigt steg, nämligen erbjudandet om islamiskt fondsparande. Vad blir nästa steg och vilken aktör kommer först? Marianne Laanatza, Mena.se Distriktsstämman 2009 Den 25 januari hölls distriktets stämma år 2009 på Garaget i Malmö. 36 röstberättigade ombud närvarade och såg till att mötet blev en dynamisk tillställning. Ibn Rushd riks representerades av vikarierande rektor Othman al-tawalbeh och förbundsstyrelsens vice ordförande Kalsoom Kaleem. Eftersom distriktets hårt arbetande ordförande Andreas Hasslert numera är vikarierande studiekonsulent var en av stämmans viktiga uppgifter att välja en ny distriktsordförande. Uppdraget gick till Emerick Adolfsson. Emerick har tidigare suttit i distriktets styrelse och han valdes enhälligt. Ett fyllnadsval genomfördes också och den sittande styrelsen kompletterades med 3 ledamöter och 4 suppleanter. Nya ledamöter är Lina Persson, Khaoula Ghodhbani och Omar Malla. Nya suppleanter är Hina Ahmed, Salih Tufekcioglu, Lejla Sijercic och Yousef Matar. NOTISER Svensk shariafond PPM har fått sin första islamfond. Fonden investerar i enlighet med islamisk etik, och utesluter företag som sysslar med tobak, alkohol, pornografi, griskött och vapen. Det som skiljer fonden mest från andra etiska fonder är att inte heller bank- och finansföretag får finnas i den. Fonden som startades av fondbolaget Selector Management heter Selector world shariah value och erbjuds av Avanza Bank. Fonden är en global aktiefond med bolag utspridda över hela världen. Urvalet kontrolleras av Dow Jones shariaråd som består av fem imamer. Källa: DN, Privata Affärer Rosengårdsinitiativet 1 I slutat av december rådde stor oro och upprördhet i området Herrgården i Rosengård i Malmö. Den lokal som i flera år använts som lokal moské skulle nu användas till annan verksamhet. Människor vägrade lämna lokalen, bilar sattes i brand och räddningspersonal och polis attackerades. I området verkar ett antal av Ibn Rushds medlemsföreningar och i det spända läge som rådde tog Ibn Rushd i samverkan med Islamiska förbundet i Malmö initiativ till att lugna ner situationen. Ett möte sammankallades, föreningarna tog aktivt avstånd från våldsamheterna och bildade ett nattvandringslag på ca 150 personer som under flera nätter arbetade för att återställa ordningen. Initiativet var mycket lyckat och under nattvandringslagets insats framkom det också att ansvaret för eskaleringen av

7 händelserna i första hand bör läggas på huliganer ej bosatta i området och inte på boende i Rosengård. Rosengårdsinitiativet 2 I samband med den rapport om radikalisering som Försvarshögskolan presenterade i början av året tog Ibn Rushd och medlemsföreningarna i området initiativ till ett möte för att diskutera rapporten. Media bjöds in och närvarade också. Mötet konstaterade att rapporten ger en svartvit och onyanserad bild av situationen i Rosengård. Mötet resulterade också i att samverkan med myndigheter kommer att intensifieras och möten med både polis och stadsdelsförvaltning är planerade. NATIONELLT Seminarium räntefri ekonomi Mot bakgrund av att Finansinspektionen har slagit fast att det inte finns några hinder för ett islamiskt bankväsende i Sverige arrangerade Ibn Rushd i samarbete med Mena.se ett upplysande seminarium i frågan. Den 17 december 2008 var det dags och till Kista Science Tower i Stockholm kom cirka 45 personer för att delta i ett halvdagsseminarium. Först på programmet stod två föreläsningar och efter kaffepausen avslutade en paneldebatt. Marianne Laanatza från Mena.se inledde med en introduktion till det islamiska banksystemets nutida historia och islamisk finansieringsetik. Marianne är också Ibn Rushds cirkelledare i ämnet islamisk finansiering Därpå tog Shaher Abbas från Islamic Bank of Britain vid. Shahers föreläsning introducerade de tiotalet olika former av islamisk finansiering som används av Bank of Britain och redogjorde för hur de används rent konkret i dag. I den paneldebatt som följde deltog även företrädare för Folksam och generaldirektören för JAK Medlemsbank. Både kundägda Folksam och räntefria JAK företräder en finansetik som åtminstone till viss del samstämmer med den islamiska, och har under åren haft en hel del muslimer som kunder och medlemmar. Diskussionen var livlig och frågan på allas läppar var: När kommer islamisk finansiering till Sverige? Muslimska fredsagenter För att främja och utveckla en fredskultur mellan muslimer och ickemuslimer startades 2006 ett treårigt fredsprojekt av studieförbunden Ibn Rushd och Sensus under namnet Att främja islamisk fredskultur. Projektet har väckt intresse och skapat ett stort engagemang bland svenska unga muslimer. Projektet har resulterat i att det idag finns 100 utbildade fredsagenter, en bok, Salam, om muslimsk fredskultur och att Sveriges första muslimska fredsrörelse Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa bildades den 16 mars Den är nu en självständig organisation öppen för alla som vill arbeta för fred i enlighet med islams budskap. Projektet avslutades den 15 december 2008 med en diplomering av de 100 fredsagenterna på Kulturhuset i Stockholm. Det blev en fredskonferens som samlade cirka 300 deltagare och där bland andra handelsminister Eva Björling deltog. I slutet av 2008 påbörjades ett nytt projekt med syfte att föra ut fredsagenterna i Europa och utbilda fredsagenter i tio europeiska länder. Projektet heter European Muslim Peace Agents. AKTUELLT Seminarier Under året kommer Ibn Rushd att arrangera ett antal öppna seminarier i Malmö och Helsingborg. Program och datum är ännu inte spikade, så redaktionen uppmanar alla att hålla öron och ögon öppna. Mycket är på gång och Ibn Rushd rör på sig. Utbildningar De utbildningar för våra medlemsorganisationer som tidigare påannonserats kommer att rulla igång under våren: Utbildning i styrelsearbete: Medlemsföreningarna kommer inom kort att erbjudas en kostnadsfri utbildning i styrelsearbete. Alla medlemsföreningars styrelser kommer att få tillfälle att gå utbildningen under år Utbildning i cirkelledning: Under året kommer alla registrerade cirkelledare kostnadsfritt att utbildas i cirkelledning. Mer information om utbildningen och utbildningstillfällen kommer inom kort på posten.

8 Avsändare: Ibn Rushd Södra Sverige Utbildning i projektledning: Inom kort kommer alla medlemsorganisationer att få information om en kostnadsfri utbildning i projektledning som Ibn Rushd erbjuder. Alla medlemsorganisationer kommer under det första halvåret 2009 att få möjlighet att gå utbildningen. Efter genomgången utbildning finns möjlighet att söka projektmedel från Ibn Rushd. Alla utbildningar kommer att hållas i Ibn Rushds lokaler i Malmö och Helsingborg. FORUM Här vill vi att ni i föreningarna fyller ut. Skriv till oss! Det kan handla om ett förslag, en tanke, ett debattinlägg, eller bara en synpunkt på någonting. Givetvis bör ditt inlägg beröra förenings- eller studieförbundsverksamhet eller någonting av betydelse för muslimer i Sverige. Är din svenska dålig? Det gör ingenting! Vi på redaktionen rättar din text och förbehåller oss oinskränkt rätt att välja och redigera i det material som kommer in. Forumet är tänkt att fungera som en mötesplats för föreningar och enskilda i distriktet. KALENDARIUM Kalendariet är din förenings egen kostnadsfria reklampelare. Här har du möjlighet att nå muslimer i hela södra Sverige. Vi ber dig därför att meddela oss datum, tid och plats för aktiviteter som din förening anordnar eller deltar i, så kan vi lägga in uppgifterna här i kalendariet. Löpande verksamhet Månens scoutkår i Malmö: Scoutverksamhet för flickor, söndagar. Scoutverksamhet för pojkar, lördagar. Vår vision är att islam ska vara en självklar del av Sverige. Vår uppgift är att stärka muslimer i Sverige och ge ickemuslimer mer kunskap om islam. Ansvarig utgivare och chefredaktör: Björn Lindsten Nyhetsbrevet ges ut av: Ibn Rushd Södra Sverige IBN RUSHD SÖDRA SVERIGE Ibn Rushd Södra Sverige består av Skåne, Blekinge, Kronobergs län och Kalmar län. I distriktet finns två studiekonsulenter: Romdhane Boussaidi Telefon: Andreas Hasslert Telefon: Distriktets ordförande är: Emerick Adolfsson I NÄSTA NUMMER! Vi presenterar Lunds kvinnoförening, och lovar ett spännande intervjuobjekt. Den utlovade rapporten om imamutbildningen kommer. En rapport ges dessutom om det projekt om islam och miljö som Ibn Rushd drivit under hösten 2008 och planerar att utvidga. KOMMER I JUNI Om du eller din organisation inte vill ha Ibn Rushds nyhetsbrev skickat till er oss i ett mail eller ett brev så tar vi bort er som adressat. vänligen meddela Du som vill bedriva folkbildningsarbete i din förening tveka inte, utan hör av dig till våra studiekonsulenter!

NYHETSBREV SVERIGE DISTRIKTEN TAR FORM. Islamiska församlingen i Landskrona för en aktiv fritid! MEDLEMSFÖRENINGEN

NYHETSBREV SVERIGE DISTRIKTEN TAR FORM. Islamiska församlingen i Landskrona för en aktiv fritid! MEDLEMSFÖRENINGEN NYHETSBREV SVERIGE DET NATIONELLA NYHETSBREVET FÖR IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND NUMMER 2 JUNI 2010 DISTRIKTEN TAR FORM LEDARE Frid vare med er alla! Våra distrikt har delvis fått nya geografiska utseenden,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Västerbotten Ångermanlands Scoutdistrikt Vår vision Det här drömmer vi om: Unga som gör världen bättre If it isn t fun it isn t scouting, Robert Baden-Powell Vår uppgift: Vi ska

Läs mer

Copyright Brottsanalys 2014

Copyright Brottsanalys 2014 Copyright Brottsanalys 2014 BROTTSA ALYS Alice Bah Kuhnke vill använda muslimsk expertis Kulturdepartementet har tidigare anordnat ett dialogmöte med en rad organisationer och trossamfund för att diskutera

Läs mer

Föreningen Islamiska Skolan i Göteborg

Föreningen Islamiska Skolan i Göteborg Föreningen Islamiska Skolan i Göteborg R ömosseskolan är en skola som präglas av gemenskap, öppenhet och trygghet. Vi ser det som vår uppgift att skapa en skola där alla elever känner att de är lika mycket

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Stärk folkrörelsen. ABFs förenings- och funktionsutbildningar. Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt?

Stärk folkrörelsen. ABFs förenings- och funktionsutbildningar. Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt? Stärk folkrörelsen ABFs förenings- och funktionsutbildningar Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt? Folkrörelsen behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen

Läs mer

Tankar kring den pedagogiska grundsynen

Tankar kring den pedagogiska grundsynen Tankar kring den pedagogiska grundsynen Scoutprogrammet När det gäller de utvecklingsområdena så känner jag att de kommer in mer eller mindre i de ledarkurser vi kör. Vad som kommer att vara viktigt är

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Islams trosbekännelse

Islams trosbekännelse Islam Islams trosbekännelse Det finns ingen gud utom Gud (=Allah på arabiska) och Muhammed är hans profet (sändebud) Laa ilaaha illal-lah Muhammadun Rasoolullaah Profeter Adam första människan och profeten

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Styrelsens AU Styrelsemöte 13 mars 2008

Styrelsens AU Styrelsemöte 13 mars 2008 Rapport till stämman 2008 Stämmans beslut den 21-22 april 2007 Stämman beslöt avslå motionen. - att utreda erfarenheterna av Orsa-kontoret - att utreda möjligheterna och formerna till att expandera verksamheten

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Muslimska församlingar i Stockholm:

Muslimska församlingar i Stockholm: Muslimska församlingar i Stockholm: Etnicitetens roll och påverkan Rapport HT2013 Stockholms universitet Författare: Fayyad Assali Kursledare: Martin Säfström Sammanfattning: I dagens Sverige har mångfald

Läs mer

DET NATIONELLA NYHETSBREVET FÖR IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND NUMMER 1 MARS 2010 DET FÖRSTA NUMRET! Vi talar med chefredaktören

DET NATIONELLA NYHETSBREVET FÖR IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND NUMMER 1 MARS 2010 DET FÖRSTA NUMRET! Vi talar med chefredaktören NYHETSBREV SVERIGE DET NATIONELLA NYHETSBREVET FÖR IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND NUMMER 1 MARS 2010 DET FÖRSTA NUMRET! LEDARE Frid vare med er alla! Efter en hektisk tid av förberedelser är det för oss på redaktion

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande F O N D B O L A G E N S F Ö R E N I N G Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 6 februari 2007 Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Följande

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Distriktsstyrelseprotokoll nr 10 2009 12 november i Malmö

Distriktsstyrelseprotokoll nr 10 2009 12 november i Malmö Distriktsstyrelseprotokoll nr 10 2009 12 november i Malmö Närvarande: Carl Berggren ordförande Landskrona, Björn Jönsson ledamot Ekeby, Björn Löwenqvist kassör Landskrona, Viktoria Wallin v ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev februari 2015 nr 1 Nytt år nya utmaningar! Tack för ditt stöd! Vi har blivit fler under året och är nu 100 medlemmar! Det ökar våra möjligheter att bedriva en bra verksamhet.

Läs mer

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete RS 2013-04-08--09 Bilaga A till RS-prot nr 16/11-13 Strategi fö r Riksidröttsfö rbundets internatiönella arbete 2013-2017 Inledning Idrotten är

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO VÅRT GEMENSAMMA UPPDRAG UPPDRAG: GÖRA MEDLEMSFÖRBUNDEN OCH TCO MER ATTRAKTIVA, PRIMÄRT FÖR NYA, PÅ VÄG UT I ARBETSLIVET OCH BEFINTLIGA MEDLEMMAR

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP... 4 UTBILDNINGSOMRÅDE

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#

,!$-.&%'2## #####+!0*6!&#-33# ,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#!""#$%"!&'%(# )*&#%&+!"!#$!,#,!$-.&%"'#-/0# $123.('4%#&1""'40!"!&# '#"&-33%$)52,!2# '22!07(( )89:9;#

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet!

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Säters Scoutkår - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Innehåll Välkommen! 3 Redo för livet 4 Avdelningar 5 Scoutmötet 6 Scoutåret 7 Praktisk information 8 Scoutkåren och miljön 9 Trygga

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Protokoll 140411 Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Närvarande ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander,

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer