Drift och skotsel av konstgras GREENFIELDS KONSTGRASSYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drift och skotsel av konstgras GREENFIELDS KONSTGRASSYSTEM"

Transkript

1 Drift och skotsel av konstgras GREENFIELDS KONSTGRASSYSTEM Greenfields konstgrassystem ar konstgras med mycket goda spelegenskaper som paminner om naturgras och som har hog slittalighet. -» Ytan ar specialformad for att uppfylla aven den mest kravande idrottsmannens behov. For att du skall fa ut det mesta mojiiga av Greenfields konstgrassystem maste du underhalla det pa ratt satt. Om du forsummar underhallet blir underlagets prestanda samre och livslangden kortare. I den har gulden beskrivs vad du maste gora for att de estetiska, tekniska och idrottsliga egenskaperna skall kunna bibehallas. Det ar av yttersta vikt att underhallet skots enligt vara anvisningar for att lamnade garantier skall galla. Vid eventuella fragor kring underhallet av Er konstgrasplan vanliga kontakta oss for diskussion

2 DAGLIG OCH VECKOVIS SKOTSEL Sladdning Pa en konstgrasbana vill gummigranulatet rora sig i samband med spel. Vissa omraden ar mer utsatta an andra som t.ex. malomradet, straffpunkten, mittpunkten och vid hornflaggorna. - Sladdning av banan har till uppgift attfordela gummit (fyllningen) jamnt over konstgrasplanen. - Efter installation av konstgras bor planen sladdas 1 gang var 7-10;e dag. - Undvik att sladda banan mot skarv och variera korriktning i syfte att graset ej lagger sig pa ett hall. - Borste kopplas bakom eller framfor en traktor (se bilder nedan) med lagtrycksdack och max 2 tons axeltryck. - Vi rekommenderar att ni varierarar kormonstret vid sladdning av banan sa att korriktningen ar bade med och mot fibret. - Undvik oljespill pa konstgraset. - Undvik snabba start och stopp pa banan. - Sladdning av konstgrasplanen gors med fordel nar planen ar torr. - Vi rekommenderar att en skoborste placeras vid planen sa att spelare kan rengora sina skor innan de betrader planen. Stadning - Lost material som samlar sig pa planen pga naturligt slitage, spelaktivitet (tejp etc), skrap fran askadare (fimpar, flaskor, papper, snus etc.) samt luftfororening (stoft, partiklar, sot etc.) bor aviagsnas omgaende fran ytan da detta kan vara en grogrund for mossa. - Aviagsna aven lov fran planen med t.ex. en lovblas. Loven kommer annars att brytas ned och gynna mossvaxt och ogras. - Hall lovblasen sa horisontellt som mojiigt for att forhindra att gummigranulatet flyttar sig vid blasningen. Efterfyllning gummi, kritisk punkt Pa en fotbollsplan ar det malomradet, straffpunkten, mittpunkten och hornflaggsomradet som belastas mest. Detta innebar att det i dessa omraden finns ett behov att fylla pa gummi vid jamna mellanrum. - Efterfyllning gors mycket enkelt for hand eller med en borste/kratta. Inget behov av maskinell utrustning kravs. - Lagg pa gummi och borsta/kratta ned gummit tills jamn niva har uppnatts. Ett tips for att undvika stort slitage i malomradet ar att flytta runt malen pa traning. OBS! Vid snorojning med plog eller snoslunga ar det viktigt att kontrollera sa att gummigranulat inte aviagsnas med snon. Om sa sker ska granulatet aterforas sa att konstgrasets funktion kan bibehallas. Borste framfor traktorn Luftning For att uppratthalla planens mjukhet och vattengenomslapplighet bor planens gummigranulat luftas och luckras upp vid enstaka tillfallen. Luftningen ar i stor grad avgorande for planens livslangd samt dess spelegenskaper. Unisport Scandinavia AB har utvecklat en gumiharv anpassad for detta. Med Gummiharv UNI 20 som med justerbara hjul kan anpassastill olika hojder, luftar/harvar du din konstgrasplan enkelt. Sladdborste bakom traktorn

3 - Harvningen (uppluckringen) bor ske ca 1 gang per halvar eller vid behov, detta for att konstant halla banan i ett perfekt skick. - Gummiharven UNI 20 ar stallbar i hojdied tack vare justerbara hjul. Harven kan kopplas till de fiesta traktorer och ar mycket effektiv. Den kan kopplas till hydralik och pa sa satt lyftas och sankas ifran forarhytten. Ytrengoringsmaskin Kontroll av linjer/skarvar och straffpunkt - Vid de stallen dar linjerna har blivit inskurna skall kontroll utforas sa att inte linjerna lossnat. Aven om det inte hander speciellt ofta sa ar det dock viktigt att halla uppsikt over linjerna. - Om det skulle uppsta ett litet slapp vid en linje sa ar det viktigt att atgarda detta for att inte skadan skall bli storre. Gummiharv UNI 20 Ytrengoring Beroende pa vilken arstid, samt landskapet runt anlaggningen, kommer det da och da att finnas bade organiskt och vanligt avfall pa planen. Detta losa material skall aviagsnas systematiskt pa ett sadant satt att belaggningens utseende inte forsamras samt att konstgrasets tekniska standard vidhalles. - Ytrengoring bor goras 1 gang per ar med speciellt framtagen rengoringsmaskin (se bild ytrengoringsmaskin). - Denna ytrengoring kan Unisport Scandinavia utfora mot ersattning. - I de fall dar straffpunkten ar infalld ar det viktigt att efterfylla omradet kring straffpunkten med gummi. Detta da straffpunktsomradet ofta ar mer utsatt an andra omraden. - Vid limning av konstgrasets linjer/skarvar ska ett speciell lim (2-komponent) anvandas. Darfor ar det av stor vikt att reparationer utfors av kvalificerad personal. Unisport Scandinavia ombesorjer for att reparationer utfors snabbt och tillfredstallande. - I samband med slutbesiktningen overlamnas en reparationssats till planansvarig for reparation av skarvar samt linjer. Detta for att bestallaren snabbt och enkelt skall kunna laga eventuella slapp i skarvar utan att behova invanta personal fran Unisport. - Dessa lagningar skall ske i samrad med bestallaren och leverantoren. - Lagningar skall utforas vid torrt vader och temperaturen skall vara minst + 8 C. Rekommendation: Aktivitet pa planen bor ske med fotbollsskor, ej skor med platta sulor.

4 VINTERDRIFT Snordjning - Efter latt snofall eller plogning bor banan borstas med borste sa att snon lagger sig ned pa fyllningen. Om planen ej borstas kan en Isolerande luftficka uppsta mellan fyllningen och snon, vilket saktar ned snosmaltningen. - Vid plogning eller slungning av banan skall latta maskiner anvandas, heist minitraktor. Trycket bor vara max 2,0 kg/cm2, vid blot vaderiek skall transporter med maskiner pa plan undvikas. Graset tal en hogre belastning, men det ar underbyggnaden som avger vilket tryck ytan kan utsattas for utan att erhalla korskador (sattningar). - Sjalva plogningen bor ske tvars over banan och parallellt med skarvarna. - Grovmonstrade dack eller kattingar far ej anvandas. - Plogskaret skall vara konstruerat sa att det EJ kan komma i kontakt med graset. Montera garna utrustningen pa hjul eller medar. Unisport Scandinavia AB har tagit fram en egen plog som fungerar utmarkt till plogning av sno (se bild). Plogen monteras framfor traktorn och justeras i hojdied med stallbara hjul. Hjulen gor att snon EJ packas mot konstgraset nar plogen anvandes. Detta ar en stor fordel jamfort med plogar som ar forsedda med medar. Se till att plogen eller slungan inte kommer lagre ned an 2 cm ifran graset. De sista centimetrarna borstas eller saltas bort. Borsten bor stallas in sa att den inte gar ned i graset. Saltning Konstgraset och dess fyllning skadas ej av saltning. Var noggrann med mangden salt. Salt har pa sikt en formaga att minska vattengenomslappligheten i underbyggnaden om for stora mangder tillfors. - Vid saltning av en normalstor plan, berakna att anvanda denna mangd vagsalt (NaCI Natriumclqrid): (1O-I5 gr/m2 vid 0 gradigt, gr/m2^id snofall och minusgrader. Natriumkloriden ar verksamt ned till -10 grader. Efter saltning bor banan bearbetas for att blanda saltet med med is/sno. Detta galler ej for planer med markvarme. - Ett annat salt som kan anvandas ar Kalciumklorid (CaCI), vilket ar verksamt till betydligt lagre temperaturen Nackdelen med Kalciuimklorid ar att den ar latt fratande pa t.ex. skor och bollar. Vid snabbt omslag i vadretfran snomodd till minusgrader kan med fordel detta salt anvandas. - Anvandning av Magnesiumklorid ar ej tillatet. Exempel pa lampliga saltspridare: (Kontakta oss garna for information) Plog for konstgras. Vi onskar Er lycka till nned Er konstgrasbana och star an garna till Er tjanst vid eventuella fragor. Unisport Scandinavia AB Tel: +46 (0) Fax: +46 (0)

5 HARVUNI20 UNDERHALLSMASKINER FOR KONSTGRAS Harv UNI 20 anvands for uppluckring av gummigranulatet i konstgrasmattan. Uppluckring gor konstgraset mjukare. Montering Harv UNI 20 har tre stallbara axlar och kopplas till en trepunktslyft enligt foljande: - Lyftarmarna kopplas i bartapparna pa harven och sprintar satts i halen. - Tryckstangen kopplas i toppfastet pa harven med en lamplig bult med lassprint. - Uniharvens hjul ska rulla mot underlaget nar man harvar konstgraset. - Traktorn skall koras framat vid uppluckring och harven regleras da med hydraulen pa traktorn. - Traktorn far ej backas med pinnarna i marken. Justering Vinkeln pa pinnarna justeras med tryckstanger som sitter mellan ramfastet och axlarna. Lossa kontramuttern och justera med pinnen som sitter i roret. Efter justeringen sa spann fast kontramuttern igen. Pinnarna ska vinklas lite bakat nar man kor pa konstgraset. Djupreglering justeras med vevarna pa stodhjulen och aviases pa skalan vid gummihjulet. Kontrollera alia skruvar och muttrar efter 5 timmar, samt lufttrycket i gummihjulen. Vid lyft av Harv UNI 20 lyft med lamplig stropp runt ramen vid de fyra stodhjulen. Harv UNI 20 luckrar upp gummigranulatet i konstgrasmattan Reservdelslista Han/pinne 9 mm Paste komplett Bartapp Gummihjul komplett Tryckstang kort Tryckstang lang CE skylten sitter vid tryckstangsfastet. Arbetsbredd: 1.95 m. Vikt: 210 kg. Om salt anvands pa planen skall man vara extra noga med rengoringen. SPORT

6 SLADDBORSTE UNDERHALLSMASKINER FOR KONSTGRAS Sladdborste Unisport anvands till att rugga upp ytan pa konstgrasmattan. Borsten finns i tva olika utforande: 3 meter bred med justerbara hjul, eller 1.5 m bred for mindre konstgrasplanen Sladdborsten har tva kopplingsmdjiigheter. Koppling till trepunktslyft (sladdborste 3 m bred): Sladdborsten kopplas till trepunktslyft enligt foljande: - Lyftarmarnas kopplas i bartapparna pa sladdborsten. Sprintar satts i halen. - Tryckstangen kopplas i toppfaste pa sladdborsten med lamplig bult forsedd med lassprint. - Lyft upp lankarna sa att dessa inte ror vid konstgraset nar sladdborsten ar kopplad till trepunktslyften. : - CE skylten sitter vid tryckstangsfastet. Koppling med dragstropp (sladdborste 1,5 m bred): Sladdborsten kopplas med dragstropp pa lampligt fordon. - Vid behov justera lankarna med vantskrivarna - Genom att lossa kontramuttrarna kan man justera pa innerroret. - Spann fast kontramuttrama igen efter justering - Lankarna ska vara lika mycket strackta nar man kor rakt fram. - CE skylten sitter vid hjulet fram. Sladdborstens hjul ska rulla mot underlaget nar man borstar konstgraset. Vid behov lasta sladdborsten med t.ex. cementblock i belastningskorgen. Pa den 3 meter breda sladdborsten justeras stodhjulen med vevan Lyft lashaken, skruva pa veven, avias pa innerroret som sitter ovanfor gummihjulet och vand sedan tillbaka lashaken. Da den 3 meter breda borsten ej anvands ska hjulen justeras ner sa att borsten inte ror vid underlaget. Borsten som ar 1,5 m bred maste vandas upp och ned for att inte borstarna ska skadas. Om salt anvands pa konstgraset ar det extra viktigt med rengoring av sladdborsten. Sladdborste med cementblock i belastningskorgen Reservdelslista Borste (1.5 och 3 m) Borste (1.5 m) Gummihjul komplett (3 m) Lankhjul (1.5 m) 80 mm Fasthjul (1.5 m) 80 mm Vantskruv (1.5 och 3 m) Lank (3 m) 20 Lank (3 m) 31 Lank (1.5 m) 8 Lank (1.5) 18 Vikt: 3,0 m-135 kg 1,5 m - 40 kg

7 SNOPLOG UNDERHALLSMASKINER FOR KONSTGRAS Unisports sndplog ar anpassad for konstgras och gor det enkelt att sannia ihop och fora bort sno fran konstgrasplanen. Plogen monteras framfor traktorn och justeras i hojdied med stallbara hjul. Hjulen gor att snon inte packas mot konstgraset nar plogen anvands vilket ar en stor fordel jamfort med plogar som ar forsedda med medar Montering Snoplogen kopplas till en traktor eller liknande redskap med frontlyft. - Justera hallarna i sidled pa snoplogen sa att lyftarmarnas kulor passar mellan fastjarnen. Satt i lamplig bult och lassprint. - Tryckstangen kopplas i toppfastet pa snoplogen med lamplig bult och lassprint. - Om traktorn har ett A-faste sa kopplas snoplogen direkt pa detta. Den delen som sitter pa redskapet ar da lampligt att bulta fast i trepunktsfastet. Snoplogen passar till traktorer med trepunktsfaste. Justering Snoplogen finjusteras i hojdied med vevarna pa stodhjulen. Lyft lasbygein, skruva pa vevarna, avias pa innerroret som sitter ovanfor gummihjulet och vand sedan tillbaka lasbygein. Snoplogens hjul ska rulla mot underlaget vid plogning. Traktorn far ej backas nar snoplogen ar nedsankt mot underlaget. Vid lyftning av snoplogen, lyft med lampliga stroppar vid balken mellan stodhjulen. Om salt anvands pa konstgraset ar det extra viktigt med rengoring av snoplogen. Kontrollera alia skruvar och muttrar efter 5 timmar. Kontrollera lufttrycket i gummihjulen. CE skylten sitter vid tryckstangsfastet. Arbetsbredd: 3 m. Vikt: 225 kg. Reservdelar: Gummihjul komplett Kompletterande fastjarn

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C BRUKSNVISNING Cirrus 4 SV -C Inledning Vi gratulerar till ett bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien Vi rekommenderar, för din egen säkerhet

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Förord Med ny färg på väggarna kan du förändra hela upplevelsen av ett rum. Därför är det ett spännande och mycket roligt projekt du har framför dig när du ska måla ditt

Läs mer

Legend 2 Bruksanvisning

Legend 2 Bruksanvisning Legend 2 Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Legend 2 tillverkas av Handicare Produksjon

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

Råd för kompostering av hushållsavfall

Råd för kompostering av hushållsavfall Råd för kompostering av hushållsavfall Ta naturen till hjälp 2 När vi sorterar och komposterar den organiska delen av avfallet återför vi resurser till naturen. För att lyckas med komposteringen behövs

Läs mer

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING!

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! Använd aldrig löpbandet innan du har fäst säkerhetsklämman i kläderna. Om du drabbas av bröstsmärta eller annan smärta, illamående,

Läs mer

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Installationsanvisning / Manual Plansolfångare Intelli-heat PS2.4 2010-12-10 Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

AVANT 419 AVANT 420. 500 kg. 350 kg. 550 kg. 800 kg. 20 hp bensin. 20 hp bensin. 20 hp diesel. 20 hp diesel. 2,8 m. 1,4 m. 2,8 m. 2,8 m.

AVANT 419 AVANT 420. 500 kg. 350 kg. 550 kg. 800 kg. 20 hp bensin. 20 hp bensin. 20 hp diesel. 20 hp diesel. 2,8 m. 1,4 m. 2,8 m. 2,8 m. Svenska 400 SERIE Den nya AVANT 420 Den nyaste AVANT modellen 400 har en mycket viktig roll i Avant programmet. Det är en maskin som kunderna har bett om: en kompakt, ekonomisk kompakt lastare, med en

Läs mer

Arbete med motorsåg. Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg

Arbete med motorsåg. Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg H U S Q V A R N A P E R F O R M A N C E S E R I E S Arbete med motorsåg Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg Varför har Husqvarna gjort en bokom sågteknik? Vår ambition är att erbjuda

Läs mer

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Dags att se över Lek och friytor I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Nya standard Från och med 1 januari 1999 har vi en ny standard för lekredskap. Standarden är mycket omfattande och kräver

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

UPP-TAGET. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

UPP-TAGET. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av UPP-TAGET Positionering högre upp i säng ComfortSystem - vår erfarenhet din trygghet Innehåll 1. Introduktion 3 2. Instruktioner för bruksanvisningen 4 3. Monteringsanvisning

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Version 1.0-2014-03-28 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. EkoTreat fosforfällningsenhet för stora

Läs mer

Glasfiber handbok för nybörjare.

Glasfiber handbok för nybörjare. Glasfiber handbok för nybörjare. Med tanke på att det verkar finnas ett stort intresse att vilja lära sig gjuta i glasfiber så tänkte jag att jag skulle skriva en liten handbok i ämnet som förklarar från

Läs mer

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol.

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. MOTOROLJA Hur vet vi konsumenter att oljan har tillräckligt mycket av rätt sorts additiv (kemiska tillsatser) för att passa just

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Guide till underhåll av textilplattor UNDERHÅLL

Guide till underhåll av textilplattor UNDERHÅLL Guide till underhåll av textilplattor UNDERHÅLL Innehåll 1. Introduktion A. Betydelsen av underhåll 3 B. Produktval 4 C. Kartläggning av just dina underhållsbehov 4 D. Planerat underhåll 5 2. Förebyggande

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer

09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176.

09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. 09R:03 Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. STANDARD gemensam för alla Från och med 1999 gäller en ny standard

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS Beckers Spackel och Fog Det här är en liten skrift som innehåller det mesta du behöver veta om spackel och fog, oavsett om du är yrkesmålare eller

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Permanent förtöjning vid brygga. Förtöj alltid för storm!

Permanent förtöjning vid brygga. Förtöj alltid för storm! ATLANTICA SÄKERHETSGUIDE 5 Förtöjning Som erfaren båtägare känner du till»att rätt angöra en brygga«. För att vara på den säkra sidan, ta del av våra rekommendationer som tar upp det du bör tänka på. Läs

Läs mer