BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING!"

Transkript

1 BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! Använd aldrig löpbandet innan du har fäst säkerhetsklämman i kläderna. Om du drabbas av bröstsmärta eller annan smärta, illamående, yrsel eller andnöd måste du genast avbryta träningen och rådfråga din läkare innan du fortsätter. Använd inte kläder som kan fastna i någon av löpbandets delar. Ha alltid på dig träningsskor när du använder utrustningen. Hoppa inte på löpbandet. Håll sladdarna borta från varma ytor. Tappa eller stick inte in något i öppningarna. Koppla bort löpbandet från eluttaget innan du flyttar eller rengör det. Rengör löpbandet genom att torka av ytorna med rengöringsmedel och en lätt fuktad trasa. Använd aldrig lösningsmedel (se UNDERHÅLL). Det får aldrig befinna sig mer än en person på löpbandet när det är i drift.

2 Löpbandet får inte användas av personer som väger mer än 113 kg. Garantin upphör om dessa instruktioner inte följs. Löpbandet är avsett för hemmabruk. Löpbandet får inte användas i kommersiellt syfte eller hyras ut, och får inte användas i skolor eller på institutioner. Garantin upphör om dessa instruktioner inte följs. Använd inte löpbandet i ouppvärmda lokaler, till exempel i garage, på terrasser, vid simbassänger, kallbadhus, i en carport eller utomhus. Garantin kan upphöra om dessa instruktioner inte följs. Löpbandet får endast användas i enlighet med denna bruksanvisning. Husdjur och barn under 12 år får ALDRIG befinna sig närmare än tre meter från löpbandet. Barn under 12 år får ALDRIG använda löpbandet. Barn över 12 år får använda löpbandet under vuxens överinseende. ANDRA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR LÖPBANDET ANVÄNDNING För att minska risken att viktiga komponenter på löpbandet skadas bör löpbandet helst vara anslutet till en egen krets, utan extra förlängningssladdar och/eller grenuttag. Garantin kan upphöra om dessa instruktioner inte följs. VIKTIGT! Löpbandet får endast användas inomhus i ett uppvärmt rum. Om löpbandet utsätts för låga temperaturer eller hög luftfuktighet rekommenderar vi att det värms upp till rumstemperatur innan du använder det första gången. Annars kan det uppstå elektroniska fel. /6/ VARNING! STÅ INTE PÅ BANDET Stå inte på bandet när du gör i ordning löpbandet före träningen. Stå med fötterna på sidoskenorna innan du startar löpbandet. Börja inte gå på bandet förrän det har börjat röra på sig. Börja aldrig med att starta löpbandet i hög hastighet för att sedan försöka hoppa upp på bandet! SÄKERHETSNYCKEL Det går inte att starta löpbandet om nyckeln inte är på plats. Fäst klämman ordentligt i dina kläder. Säkerhetsnyckeln bryter strömmen till löpbandet om du ramlar. Kontrollera att säkerhetsnyckeln fungerar varannan vecka. /7/ FÄLLA IHOP LÖPBANDET Ta ett fast grepp om löpbandets baksida. Lyft försiktigt upp löpbandets däck till upprätt läge så att låsspärren verkligen får fäste. Kontrollera att löpdäcket är ordentligt fastlåst innan du släpper det. Öppna löpbandet genom att ta ett fast grepp om dess baksida. Lossa försiktigt låsspärren med handen tills den släpper.

3 Sänk försiktigt ner löpdäcket mot golvet. TRANSPORT Löpbandet har ett par transporthjul inbyggda i basen. Fäll ihop löpbandet och se till att det är ordentligt låst innan du flyttar det. Ta ett fast grepp om handtagen, luta löpbandet bakåt och rulla det på hjulen. /8/ LÖPBANDETS SPÄNNING Löpbandet är korrekt inställt på fabriken före leverans. Ibland händer det dock att bandet flyttas från mittpositionen under transporten. VARNING! Bandet får INTE vara i rörelse när det spänns. Om bandet är för hårt spänt kan det leda till onormalt högt slitage på maskinen och komponenterna. Spänn aldrig bandet för hårt. Om du upplever en glidande känsla när du springer på löpbandet måste bandet spännas. I de flesta fall töjs bandet ut efter ett tag, så att det glider. Detta är en vanlig och helt normal justering. Korrigera glidningen genom att STÄNGA AV LÖPBANDET och dra åt de två bakre skruvarna med den medföljande sexkantnyckeln. Vrid skruvarna 1/4 VARV till höger, så som visas på bilden. Slå på löpbandet igen och se om det glider. Upprepa om nödvändigt, men VRID ALDRIG skruvarna mer än 1/4 varv åt gången. Bandet är tillräckligt spänt när du inte längre upplever den glidande känslan. CENTRERING AV BANDET Löpbandet är korrekt inställt på fabriken före leverans. Ibland händer det dock att bandet flyttas från mittpositionen under transporten. Innan du använder löpbandet måste du se till att bandet är i mitten och att det stannar kvar där, så att maskinen fungerar korrekt.

4 VARNING! Kör inte löpbandet snabbare än 1,5 km/timme medan du centrerar bandet. Håll fingrar, hår och kläder borta från bandet. Om bandet sitter för långt till höger: Låt bandet rotera med 1,5 km/timme och vrid samtidigt den högra justerskruven medurs 1/4 varv åt gången med den medföljande sexkantnyckeln. Kontrollera att bandet är rätt inställt. Låt bandet gå ett helt varv och se om det behövs ytterligare justeringar. Upprepa vid behov tills bandet stannar kvar i mitten när maskinen används. Om bandet sitter för långt till vänster: Låt bandet rotera med 1,5 km/timme och vrid samtidigt den högra justerskruven moturs 1/4 varv åt gången med den medföljande sexkantnyckeln. Kontrollera att bandet är rätt inställt. Låt bandet gå ett helt varv och se om det behövs ytterligare justeringar. Upprepa vid behov tills bandet stannar kvar i mitten när maskinen används.

5 /9/ ANVÄNDA LÖPBANDET (T507) Obs! På kontrollpanelens ovansida sitter ett skydd i form av en tunn plastfilm som ska tas bort. A) DISPLAY: Hastighet, tid, pulsmätning, distans, lutning och kaloriförbrukning. B) STOPP: Tryck på knappen för att pausa/avsluta träningen. Om du håller knappen intryckt i 3 sekunder återställs löpbandet. C) START: Tryck på knappen för att börja träna eller starta programmet. D) PILTANGENTER FÖR LUTNING: Används för att justera lutningen i små steg. E) PILTANGENTER FÖR HASTIGHET: Används för att justera hastigheten i små steg. F) ENTER: Används för att välja program och tid. G) SNABBTANGENTER FÖR LUTNING: Används för att snabbt uppnå önskad lutning. H) SNABBTANGENTER FÖR HASTIGHET: Används för att snabbt uppnå önskad hastighet. /10/ ANVÄNDA LÖPBANDET (T607) Obs! På kontrollpanelens ovansida sitter ett skydd i form av en tunn plastfilm som ska tas bort.

6 A) DISPLAY: Hastighet, tid, pulsmätning, distans, lutning och kaloriförbrukning. B) STOPP: Tryck på knappen för att pausa/avsluta träningen. Om du håller knappen intryckt i 3 sekunder återställs löpbandet. C) START: Tryck på knappen för att börja träna eller starta programmet. D) PILTANGENTER FÖR LUTNING: Används för att justera lutningen i små steg. E) PILTANGENTER FÖR HASTIGHET: Används för att justera hastigheten i små steg. F) FLÄKT: Tryck på knappen för att sätta på/stänga av fläkten. G) ENTER: Används för att välja program och tid. H) SNABBTANGENTER FÖR LUTNING: Används för att snabbt uppnå önskad lutning. I) SNABBTANGENTER FÖR HASTIGHET: Används för att snabbt uppnå önskad hastighet. /11/ DISPLAY SPEED (Hastighet) Visar hur snabbt ytan som du går eller springer på rör sig. TIME (Tid) Visar tiden i minuter:sekunder. Du kan välja att visa återstående tid, eller hur lång tid av träningspasset som har gått. HEART RATE (Hjärtfrekvens) Visar pulsen som antal slag per minut. Används för att kontrollera pulsen (visas när det finns kontakt mellan tummen och tumpulsknappen, eller när du griper om handpulssensorerna med händerna). DISTANCE (Sträcka) Anger hur långt du har sprungit/gått under träningspasset. INCLINE (Lutning) Visas som ett procentvärde. Visar lutningen på ytan som du går eller springer på. CALORIES (Kalorier) Den totala kaloriförbrukningen under träningspasset. PULSMÄTNING SENSORER I HANDTAGEN Så här används de: Placera handflatorna på pulshandtagen. Du måste gripa om handtagen med båda händerna för att pulsen ska registreras. Det krävs fem hjärtslag i rad (15 20 sekunder) för att pulsen ska registreras. När du greppar om pulshandtagen ska du inte hålla för hårt om dem. Om du griper för hårt om dem finns det risk för förhöjt blodtryck. Håll om dem med ett löst och ledigt grepp. Om du hela tiden håller hårt runt pulshandtagen kan du få fel mätvärden. Var noga med att rengöra pulssensorerna så att du alltid får bra kontakt. TILLGÄNGLIGA PROGRAM T507: MANUAL: Gör att du manuellt kan justera hastighet och lutning under träningen. Tidsbaserade mål. INTERVALS: Intervallträning med varierande hastigheter. Tidsbaserade mål. ROLLING: Skapar en känsla av att gå eller springa i backar. Tidsbaserade mål.

7 WEIGHT LOSS: Viktminskning, ser till att du befinner dig i den optimala fettförbränningszonen. T607: MANUAL: Gör att du manuellt kan justera hastighet och lutning under träningen. Tidsbaserade mål. INTERVALS: Intervallträning med varierande hastigheter. Tidsbaserade mål. ROLLING: Skapar en känsla av att gå eller springa i backar. Tidsbaserade mål. WEIGHT LOSS: Viktminskning, ser till att du befinner dig i den optimala fettförbränningszonen. FAT BLAST: Bränner fett snabbare. CARDIO BURN: Bränner kolhydrater och stärker musklerna. Tidsbaserade mål. ENDURANCE CHALLENGE: Stärker musklerna och tränar hjärt- och kärlsystemet. /12/ KOMMA I GÅNG/VÄLJA PROGRAM 1) Kontrollera att det inte finns några föremål som hindrar löpbandets rörelse. 2) Anslut strömkabeln och slå på löpbandet. 3) Stå på löpbandets sidskenor. 4) Fäst klämman till säkerhetsnyckeln i kläderna. 5) Sätt i säkerhetsnyckeln i nyckelhålet på kontrollpanelen. 6) Du kan börja träna på två sätt: A) SNABBSTART Tryck på startknappen för att starta träningspasset. ELLER... B) VÄLJ ETT PROGRAM Välj ett PROGRAM med någon av SNABBTANGENTERNA (MANUAL, INTERVALS, ROLLING eller WEIGHT LOSS). C) VÄLJ TID Välj tid med PILTANGENTERNA eller använd standardtiden. Tryck på START när du har valt TID. ÅTERSTÄLLNING AV KONTROLLPANELEN: Håll STOPP-knappen nedtryckt i 3 sekunder. AVSLUTA TRÄNINGSPASSET När du har avslutat träningspasset blinkar displayen samtidigt som det hörs en ljudsignal. Träningsinformationen visas på kontrollpanelen i ytterligare 30 sekunder och sedan återställs den. ÄNDRA DATAVISNING

8 Om du vill att alla funktionsfält ska visas trycker du på CHANGE DISPLAY (Ändra display). Då visas värdena växelvis i de olika fälten. /13/ PROGRAMPROFILER SEGMENT HASTIGHET (MPH) HASTIGHET (KM/T) T507: INTERVALS (HASTIGHETSFÖRÄNDRINGAR, STANDARDTIDEN ÄR 20 MINUTER) ROLLING (HASTIGHETSFÖRÄNDRINGAR, STANDARDTIDEN ÄR 20 MINUTER) WEIGHT LOSS (HASTIGHETSFÖRÄNDRINGAR, STANDARDTIDEN ÄR 20 MINUTER) T607: INTERVALS (HASTIGHETSFÖRÄNDRINGAR, STANDARDTIDEN ÄR 20 MINUTER) ROLLING (HASTIGHETSFÖRÄNDRINGAR, STANDARDTIDEN ÄR 20 MINUTER) WEIGHT LOSS (HASTIGHETSFÖRÄNDRINGAR, STANDARDTIDEN ÄR 20 MINUTER)

9 FAT BLAST (LUTNINGSFÖRÄNDRINGAR, STANDARDTIDEN ÄR 20 MINUTER) CARDIO BURN (HASTIGHETSFÖRÄNDRINGAR, STANDARDTIDEN ÄR 20 MINUTER) ENDURANCE CHALLENGE (LUTNINGSFÖRÄNDRINGAR, STANDARDTIDEN ÄR 20 MINUTER) Obs! Varje program har 20 tidssegment. De fyra första segmenten i varje program är på vardera 1 minut. Det innebär att du alltid får en uppvärmning på 4 minuter. De fyra sista segmenten i varje program är på vardera 1 minut. Det innebär att du alltid får en nedvarvning på 4 minuter. De övriga segmenten delar på den resterande tiden, vilket innebär att du får 12 lika långa träningssegment. /15/ DIAGRAM ÖVER MÅLPULSZONER Vad är målpulszoner? Målpulszonen anger hur många slag per minut som hjärtat ska slå för att du ska uppnå önskad träningseffekt. Detta motsvarar en procentandel av din maxpuls. Målzonen är individuell och varierar beroende på ålder, nuvarande kondition och personligt träningsmål. American Heart Association rekommenderar träning vid en målpulszon mellan 60 % och 75 % av maxpulsen. Nybörjare tränar vanligtvis i 60 %-intervallet medan mer erfarna personer ligger i %-intervallet under träning. Se diagrammet.

10 EXEMPEL: För en användare på 42 år: Hitta åldern längst ner i diagrammet (avrunda till 40) och följ åldersstapeln upp till målzonen. Resultat: 60 % av din maxpuls = 108 slag per minut. 75 % av din maxpuls = 135 slag per minut. PRATA ALLTID MED DIN LÄKARE INNAN DU PÅBÖRJAR ETT TRÄNINGSPROGRAM. 100% 75% 60% HJÄRTSLAG PER MINUT ÅLDER MÅLZON /20/ UNDERHÅLL Om du håller löpbandet och området runt det rent kommer behovet av underhåll och service att vara minimalt. Därför rekommenderar vi att du följer schemat nedan för förebyggande underhåll. EFTER VARJE ANVÄNDNING (DAGLIGEN) Rengör och kontrollera löpbandet på följande sätt: Stäng av löpbandet med strömbrytaren och dra därefter ut kontakten ur vägguttaget. Torka av bandet, löpdäcket, motorkåpan och kontrollpanelen med en fuktig trasa. Använd aldrig lösningsmedel. Sådana medel kan skada löpbandet.

11 Kontrollera strömsladden. Kontakta din återförsäljare om strömsladden är skadad. Se till att strömsladden inte ligger under löpbandet eller någon annanstans där den kan bli klämd eller skäras av. Kontrollera bandets spänning och riktning. Kontrollera att bandet inte löper ojämnt så att det skadar andra delar av löpbandet. VARJE VECKA Gör rent löpbandets undersida på följande sätt: Stäng av löpbandet med strömbrytaren och dra därefter ut kontakten ur vägguttaget. Ställ löpbandet i upprätt läge och se till att låsspärren verkligen får fäste. Flytta löpbandet från uppställningsplatsen. Sopa eller dammsug upp dammpartiklar och annat skräp som kan ha samlats under löpbandet. Ställ tillbaka löpbandet. VARJE MÅNAD VIKTIGT! Stäng av löpbandet med strömbrytaren och dra därefter ut kontakten ur vägguttaget. Kontrollera att alla monteringsskruvar på maskinen är väl åtdragna. Stäng av löpbandet och vänta i 60 sekunder. Ta bort motorkåpan. Vänta tills ALLA lysdioder är släckta. Rengör motorn och området under den. Ta bort ludd och damm som kan ha samlats här. Om du inte följer dessa instruktioner kan det uppstå fel på viktiga elektriska komponenter. Dammsug bandet och torka av med en fuktig trasa. Dammsug upp alla svarta/vita partiklar som kan ha samlats runt bandet. Sådana partiklar kan uppstå under normal drift av löpbandet. För att löpbandet ska behålla optimal funktion måste löpdäcket smörjas med 1 till 2 månaders mellanrum. Använd endast smörjmedel som är avsedda för löpband. Kort instruktion: Lyft upp mattan i höger eller vänster kant, och spraya in silikon mellan mattan och löpbandets golv. Starta bandet på låg hastighet och gå på det för att fördela silikonet mellan mattan och löpbandets golv.

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 Innehåll Välkommen 4 Nyheter 5 Vad är nytt i denna utgåva... 5 Komma igång 6 Din klocka 7 Om din klocka... 7 Bära din klocka... 7 Rengöra din klocka... 8

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA Läs före användning. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD Läs när ytterligare information behövs. NYTTOSÖMMAR BILAGA Datorstyrd symaskin Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs dessa säkerhetsanvisningar

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

Svenska. Modell 5KSM7580 Modell 5KSM7591 113

Svenska. Modell 5KSM7580 Modell 5KSM7591 113 6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER Instructions KÜCHENMASCHINE MIT SCHÜSSELHEBER UND 6,9-LITER-SCHÜSSEL Bedienungsanleitung ROBOT SUR SOCLE À BOL RELEVABLE DE 6,9 LITRES Instructions ROBOT DA CUCINA CON SOLLEVAMENTO

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2.

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Picanto instruktionsbok Så här hittar du rätt sida i boken. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida).. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås så

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

PICANTO INSTRUKTIONSBOK

PICANTO INSTRUKTIONSBOK PICANTO INSTRUKTIONSBOK Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås

Läs mer

Bruksanvisning. Spis SK6551

Bruksanvisning. Spis SK6551 SV Bruksanvisning Spis SK6551 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 5 Innan maskinen används första gången 6 Häll daglig användning 7 Häll - Råd och tips 7 Häll underhåll

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR

FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR Introduktion: Denna handbok för nya bågskyttar är avsedd som en vägledning för både skyttar och tränare på grundläggande nivå, FITA nivå

Läs mer

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN. Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN. Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004 Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004 För en utförlig steg-för-steg-beskrivning, med bilder, läs vår bok Agility

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Arbete med motorsåg. Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg

Arbete med motorsåg. Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg H U S Q V A R N A P E R F O R M A N C E S E R I E S Arbete med motorsåg Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg Varför har Husqvarna gjort en bokom sågteknik? Vår ambition är att erbjuda

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer