SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS"

Transkript

1 SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS

2 Beckers Spackel och Fog Det här är en liten skrift som innehåller det mesta du behöver veta om spackel och fog, oavsett om du är yrkesmålare eller hemmafixare. Beckers målerispackel, som går under samlingsnamnet Breplasta, är en serie produkter för dig som har höga krav på kvalitet. De är lätta, har bra fyllighet och är lätta att slipa till ett perfekt målningsunderlag. Olika ytor kräver olika egenskaper hos spacklet. Därför finns ett spektrum av produkter. För att du lättare ska veta vilket spackel som passar till vilket objekt finns en överskådlig tabell i broschyren. 2 BECKERS SPACKEL & FOG

3 Vad krävs av ett bra målerispackel? Det finns inte ett universalspackel som fungerar i alla sammanhang. Olika underlag kräver olika sorters spackel. Olika krav på slutfinish lika så. Men det finns ändå några grundläggande egenskaper som utmärker ett spackel av hög kvalitet: Låg vikt. För att underlätta användandet och spara rygg och axlar är det viktigt att spacklet väger så lite som möjligt. Onödigt tunga spackel fördyrar dessutom transporterna. Bearbetning. Spacklet måste vara lätt, men inte för lätt, att applicera och breda ut. Det ska varken drälla eller stänka, utan vara lagom tjockt. Spackel kan vara uttorkande på huden varför vi rekommenderar att du bär skyddshandskar. Öppettid. Spacklet får inte torka till för fort. Det ska inte bli för tungt att bre ut och ska kunna jämnas till utan att det bildas repor och ojämnheter. Torktid. När spacklet väl är på plats ska det torka snabbt utan att spricka. Torktiden varierar beroende på skikttjocklek, temperatur, luftfuktighet och hur mycket underlaget suger. Slipbarhet. Den torra spackelytan ska vara lätt att slipa utan att ge repor och ojämnheter. Slipdammet bör vara så ofarligt som möjligt och snabbt falla till golvet utan att virvla runt i luften. Vi rekommenderar dock alltid andningsskydd och skyddsglasögon vid slipning. Miljö. Vår målsättning är att spacklens miljöpåverkan under hela livscykeln tillverkning, användning, brukstid och destruktion ska vara så liten som möjligt. BECKERS SPACKEL & FOG 3

4 De vanligaste typerna av spackel Man skiljer på hand- och sprutspackel. Alla är färdigblandade för omedelbar användning. Notera också att målerispackel endast är avsedda att användas inomhus. Grovspackel, hand. Vanligtvis ett lättspackel (låg vikt per liter) med grövre fyllnadsmedel. Spacklen har hög fyllförmåga och kan appliceras i tjocka skikt på väggar och tak. Det rekommenderas på grova underlag och vid lagningar av skador. Mediumspackel, hand. Kallas oftast Lätt Hand och innehåller mediumgraderat fyllnadsmedel (mellanstora partiklar). De är lätta med goda appliceringsegenskaper och bra fyllförmåga. Det lämpar sig på de flesta vägg- och takytor som inte är väldigt grova och ojämna. Ett allroundspackel, och som sådant det mest populära målerispacklet. Finspackel, hand. Oftast lätta, fingraderade spackel för vägg och tak. Detta kan appliceras i tunna skikt och ger en mycket fin yta som särskilt lämpar sig för sista spacklingen på gipsskiveskarvar och vid finbredspackling. Skarvspackel, hand. Fingraderat spackel speciellt för skarvspackling på gipsskivor. Det lämpar sig också för maskinapplicering tillsammans med skarvremsa av papper. Spacklet är tonat i en kulör nära gipsskivans pappersskikt. Våtrumsspackel, hand. Lätta, fingraderade spackel som uppfyller Hus AMA -98:s krav på våtrumsspackel. Spackeltypen har stort våtmotstånd och mycket god vidhäftning. Våtrumsspackel är blåtonat (för igenkänning) och innehåller mögelskydd. Rull- och sprutspackel. Lätta, mediumgraderade spackel för applicering med rulle (med efterföljande utspackling för hand) eller för applicering med högtrycksspruta. 4 BECKERS SPACKEL & FOG

5 Sprutspackel. Traditionella sprutspackel för bred- och skarvspackling av väggar och tak av främst betong, lättbetong eller puts. Lämpar sig också utmärkt för så kallad grängning (ytor med struktur). Appliceras med högtrycksspruta eller skruvspruta. Snickeri-/Snabbspackel. Extra fingraderade spackel för spackling av trä, snickerier och stål före målning. Snickerispackel är också lämplig för mindre bredspacklingar på exempelvis köksluckor. Den speciellt snabbtorkande snabbspackeltypen används oftast för mindre lagningar av skador på trä och stål inomhus. Att välja spackeltyp Valet av spackeltyp styrs av underlagstyp, vilken ytbehandlingstyp (målning, tapetsering etc.) som ska utföras och vilken appliceringsmetod som du ska använda. Underlaget ska vara rent, torrt och fast inför spacklingen. Spacklingsarbete brukar indelas i fyra moment: I-spackling för utfyllnad av hål, sprickor och grövre ojämnheter. Påspackling för ytterligare spackling på redan i-spacklade ytor. Detta görs för att få slutfinish. Skarvspackling för utjämning av fogar och gjutskarvar på byggskivor, byggstenar och betong, samt för skarvar på tapet och väv. På bygg- och gipsskivor ska speciell skarvremsa användas för att förstärka fogen och minimera risk för sprickbildning. Bredspackling för avjämning av stora ytor på bl a puts, betong och väv. För att underlätta val av spackel för ditt behov: titta i snabbtabellen längst bak! BECKERS SPACKEL & FOG 5

6 Montering av gipsskivor före spackling Gipsskivor har blivit den vanligaste skivtypen för innerväggar och tak som ska slutbehandlas med målning eller tapet. Normalt går det lätt att spackla och måla detta väggmaterial. Men just den släta ytan kan få många att bortse från vissa saker som man bör tänka på för att få ett optimalt slutresultat. Generellt gäller följande regler: Angivna toleranser enligt beskrivning (oftast enligt Hus AMA -98) skall hållas. Skivorna skall vid montering vara torra, rena och fria från missfärgande fläckar såsom efter de varit utsatta för vatten och fukt. Gipsskivor skall monteras i rätt riktning och vid öppningar enligt tillverkarens anvisning. Yttre lager av gipsskivor som monteras oskarvade där vägghöjden understiger 3,0 m. Springor större än 3 mm mellan skivor skall i-spacklas (tätspacklas) med Breplasta LG eller Latexfog. Skivkanter som skadats vid håltagning skall lagas med Breplasta LG eller lämplig lagningsmassa. Eventuella kanter runt bl a eldosor skall vara avslipade. Fogsprång får inte vara större än 0,6 mm (13 mm skiva) eller 0,8 mm (15 mm skiva). Nivåskillnad mellan kanterna på fogens båda sidor. Gipsskivor med försänkt kant får inte monteras mot skivor med rak kant. Rak kant kan dock passmonteras mot vägghörn och takvinkel. Raka kortkanter eller skurna kanter skall fasas före spackling. Djup och bredd på fasningen skall vara 2 3 mm. Fasningen grundas med grundfärg för att minska fuktinträngning i gipsen. 2 3 mm 2 3 mm Skurna kanter skall vara fasade. Fasen grundas för att förhindra kantresning och inträngning av fukt. 6 BECKERS SPACKEL & FOG

7 Montageskruvar skall vara försänkta med max 0,5 1,0 mm under ytskiktspappret (kartong). Skruvskallar får inte vara rostangripna. Fel typ kantskador, slagskador och lös kartongyta måste skäras bort och lagas. Vid hål tas lös gips bort och kanterna grundas varefter en passbit limmas fast. Kant-, slagskador och lös kartong måste skäras bort. Lös gips borttages och kanter grundas. Spackling av gipsskivor Idealiskt för spackling är en rums- och yttemperatur på C och en relativ luftfuktighet på 40 60%. Lägre eller högre temperatur och fuktighet påverkar mer eller mindre appliceringsegenskaper, torktid och slipegenskaper. Lägg inte ett för tjockt lager. Hellre fler tunnare lager med mellanslipning än få tjocka lager. Tänk också på att underlaget ska vara rent, torrt, fast och fritt från kraftigt uppstickande ojämnheter. Som tidigare nämnts skall fogar och skarvar på bygg- och gipsskivor utjämnas och förses med förstärkande pappersremsa. Till gipsskivor skall pappersremsa användas. Remsan på ca 50 mm bredd skall vara perforerad för att kunna släppa igenom luft. Det är en fördel om remsan också är förberedd för vikning i hörn (bigad). Spackelremsa av papper är stark och formstabil i alla riktningar. Stark Stark Stark Stark Stark Svag Pappersremsa Glasfiberremsa Glasfiberremsa är stark parallellt med fibrerna men har mindre styrka diagonalt. BECKERS SPACKEL & FOG 7

8 Första spackling: Välj gärna ett speciellt anpassat skarvspackel som Breplasta J. Försänkta fogar utfylls i sin hela längd med spackel (minst 0,5 1 mm). Lämplig bredd på spackelverktyget är ca 200 mm. Skarvremsa av papper läggs i det våta spacklet och trycks fast med spackelspaden så att ett tunt spackellager bildas på remsan. Observera att pappersremsor normalt har en fram- och baksida. Remsan ska inte fuktas eller dylikt före montering. Vid fogar med avskurna och fasade kanter ska fogen utfyllas med spackel. Den ska sedan torka och avslipas lätt. Därefter appliceras vävlim, och remsan monteras i detta. Undvik vävlim på remsans ovansida. Fler spacklingar: Efter tork spacklas fogen erforderligt antal gånger med slipning mellan skikten. Antal spacklingar är beroende på krav och skicklighet men en tumregel är minst två spacklingar vid tapetsering och minst tre vid efterföljande målning. Öka spackelspadens bredd ca 100 mm för varje påföljande spackling. Vid slipning bör slipkloss som är bredare än försänkningen användas och föras tvärs över den spacklade fogen så att inte nerslipning i försänkningen sker. Använd papper med max kornstorlek för att inte rugga upp kartongytan på gipsskivan. Innerhörn, ytterhörn och takvinklar Spackling av innerhörn och takvinklar sker på samma sätt som vid spackling på fogar med avskurna kanter. Alternativt används Beckers Latexfog eller Beckers Målarfog. Ytterhörn bör förstärkas med speciella hörnförband eller metallförstärkt pappersremsa vid spackling. Använd ett mediumgraderat spackel. 8 BECKERS SPACKEL & FOG

9 Förbered för målning och tapetsering Efter att sista lagret slipats och torkat ordentligt kan målning samt väv- och tapetsättning utföras. Vid målning där det ställs extra höga krav på ytjämnhet rekommenderar vi förgrundning med utspädd väggrundfärg eller Scotte Binder. Förgrundning bör också ske inför tapetsering. Glöm inte att damma av ytor ordentligt som ska vidarebehandlas. För att det inte ska finnas risk för ojämn insugning och missfärgningar från utfällda ämnen i kartongen på gipsskivan, är det mycket viktigt att underlaget är genomtorrt före målning. Andra skivmaterial Det har blivit vanligare med vägg- och takskivor i andra material, såsom MDF-board, grova spånskivor och fibercement. Eftersom dessa inte är försedda med försänkta sidokanter kan det rekommenderas att, efter första skarvspacklingen har torkat och slipats av, lägga skarvremsan med vävlim. MDF och spånskiva kan lätt röra sig vid olika luftfuktighet. Därför är det av yttersta vikt att de är genomtorra vid montering för att minska risken för torksprickor senare. Vid höga krav på ytfinish bör det övervägas att montera en tunn renoveringsgips som sista skikt på ytan. Denna behandlas sedan som tidigare beskrivits. Bredspackling Spackling av större ytor bestående av puts, betong, byggsten eller vävsatta ytor, kallas bredspackling. Med breda spackelspadar, 300 och 500 mm, lägger du ut spacklet på ca 1 m 2 stora fält. Sedan arbetar du ut spacklet korsvis. Du avslutar med att dra ut det fint åt ett håll och sedan släta ut åt motsatt håll. BECKERS SPACKEL & FOG 9

10 Torktiden påverkas av temperatur och luftfuktighet Våra spackel kan appliceras och torkas vid luft- och underlagstemperaturer från +5 C till +30 C. Under normala förutsättningar är spacklet genomtorrt för slipning och övermålning efter timmar men kan beröras redan efter ett par timmar. Temperatur Högre temperaturer förkortar torktiden men ökar risken för sprickbildning i spackelskiktet. Lägre temperaturer förlänger torktiden, vilket kan ge sämre hållfasthet och risk för missfärgningar från underlaget. Under 5 C torkar inte spacklet som det skall och spackelskiktet blir försvagat. Luftfuktighet Optimal luftfuktighet är runt 50% RF (relativ luftfuktighet). Luftfuktigheten kan dock vara svår att styra, eftersom denna påverkas av bl a väder och vind. Vid allt för torr luft blir även underlaget mycket torrt och i olyckliga fall kan luftbubblor uppstå i spackelskiktet. Vid allt för fuktig luft kan torktiden förlängas och spackelskiktet kan bli blankt, hårt och ha sämre vidhäftning till underlaget. Vid osäkerhet om luftfuktigheten bör man med en s.k. hygrometer kontrollera denna. Luftväxling En god luftväxling utan att vara allt för kraftig och dragig påskyndar torktiden. Vid allt för kraftig och forcerad luftväxling med ex byggtork kan krympsprickor uppstå vid kanten av ilagd pappersremsa. Detta beror på att spacklet tvingas att torka utifrån och in. 10 BECKERS SPACKEL & FOG

11 Temperatur % RF 10 C 15 C 20 C 25 C Samband luftfuktighet och temperatur Tabellen ovan visar sambandet mellan temperatur och luftfuktighetens inverkan på torktiden i timmar. Vid angivna värden innehåller spackelskiktet fortfarande fuktighet, men redan på kortare tid är skiktet hårt och slipbart. Bästa resultat erhålls efter det antal timmar som anges i kraftigt gröna timangivelser. Rull- och sprutspackling Ett snabbare och mer skonsamt arbetssätt än bredspackling för hand, är att rulla eller spruta ut spackel med efterföljande slätning med stålspackel. Vid rullning används vanliga målningsrullar. Fukta rullen i vatten som sedan fylls rejält med spackel som rullas ut i lagom stora områden och efterslätas med stålspackel. Vid sprutning används oftast idag luftlösa högtryckssprutor som ger relativt jämna ytor och obetydligt med sprutdimma. Utrustningen arbetar dessutom ganska tyst. Vid rullning eller sprutning bör de speciellt utvecklade spacklen Breplasta RS och S användas. BECKERS SPACKEL & FOG 11

12 Slipning Noggrann slipning är naturligtvis avgörande för slutresultatet. På vägg- och takytor som ska målas bör inte slippapper med grövre kornstorlek än 120 användas. På ytor som ska tapetseras eller vävsättas kan kornstorlek upp till 80 användas. På snickeriytor bör maximal kornstorlek 180 väljas. Vid slipning av större ytor på höjd bör ledad slipkloss på förlängningsskaft användas. Vid upprepade stora spacklingsarbeten rekommenderas slipmaskin helst kopplad till dammsugare. Glöm inte att använda andningsskydd och skyddsglasögon och damma av ytorna ordentligt efter slipning. Fogmassor För elastiska fogningar vid hörn, takvinklar och springor vid exempelvis fönsterkarmar rekommenderar vi fogmassa i patron. De är lämpliga också vid tätning mellan olika material som glas, klinker, metall, plast, betong och trä. För tätning och fogning i torra utrymmen väljer du Beckers Latexfog. I fuktiga utrymmen samt utomhus rekommenderar vi Beckers Målarfog. Båda kan övermålas utan problem. 12 BECKERS SPACKEL & FOG

13 TIO TIPS FÖR BÄSTA RESULTAT 1 Välj rätt spackel. Handspackel för mindre objekt, rullspackel på mellanstora och sprutspackel på stora och återkommande objekt. Välj spackeltyp beroende på metod och underlag. 2 Avsyna ytorna. Kräv att eventuell byggare lämnar ifrån sig målnings- eller tapetsättningsfärdiga ytor. Betong ska vara lagad och skrotad och gipsskivor ska vara monterade enligt regler. Underlaget ska vara fast, rent och torrt. 3 Använd rätt verktyg. Att välja rätt verktyg av god kvalitet gör arbetet roligare och enklare. Dessutom blir slutresultatet bättre. 4 Se upp med kyla och fukt. Spackla aldrig på ytor med temperatur under +5 C. Bästa resultat erhålls vid ca 20 C och ca 50% relativ luftfuktighet. Förvara inte heller spacklet för kallt, och aldrig vid temperaturer under 0 C. 6 Börja högst upp. Börja med taket om detta ska spacklas. Arbeta helst från fönster och inåt i rummet. 7 Spackla tunt. Tjocka skikt torkar långsamt och riskerar spricka. Fler tunna skikt ger alltid bättre resultat. 8 Spackla väl. Ju noggrannare du är vid spacklingen desto mindre sliparbete. 9 Slipa väl. Använd bra slipverktyg och undvik allt för grovkornigt slippapper. Damma av ordentligt dammiga ytor kan försämra vidhäftningen på nästa skikt. 10 Följ anvisningarna. Följ alltid råd och anvisningar på förpackningar och produktblad. Produkt- och användarinformation finns också på vår hemsida 5 Skydda det som inte ska spacklas. Det är viktigt med bra andnings- och ögonskydd, och vid behov även använda skyddshandskar och hörselskydd. Källa: Rätt & Slätt Scanspac, Ytbehandling av gipsskivor YBG, Hus AMA -98. BECKERS SPACKEL & FOG 13

14 Spackel & Fog Beckers inomhusspackel för väggar, tak, snickerier och metall Breplasta F Breplasta LF Breplasta LH Lätt, fingraderat handspackel för skarv- och bredspackling på vägg och i tak där extra slät yta önskas. Fingraderat handspackel av traditionell typ för allsidig användning på vägg och tak och på de flesta underlag. Lätt, medelgraderat handspackel för allsidig användning på vägg och tak. Ett utpräglat allroundspackel. Användning Gipsskivor, fibercement Skarvar, vid iläggning av pappersremsa Tapet (främst skarvar) Lagning skador, hål mm Målad väv och målad puts Betong, lättbetong, puts Tegel, grövre mur MDF, spånskiva Snickerier, stål Egenskaper Max rekommenderat skikt (vått) 4 mm 3 mm 5 mm Fyllförmåga Mycket god Mycket god Hög Slip- och övermålningsbar 7 10 timmar 7 10 timmar 7 10 timmar Rekommenderat slippapper Förpackningar Storlek Hink 3 och 10 liter Hink 0,6; 3 och 10 liter Hink 3 och 10 liter Breplasta LW Lätt, mediumgraderat och våtstarkt handspackel för vägg och tak i främst våtrum. Uppfyller Hus AMA -98:s krav. Innehåller mögelskydd, blåtonat. Breplasta RS Lätt, mediumgraderat spackel för skarv- och bredspackling främst med hjälp av rulle eller högtrycksspruta på vägg och tak. Breplasta J Traditionellt, fingraderat spackel speciellt för skarvspackling med pappersremsa för hand eller med sprutbazooka. Användning Gipsskivor, fibercement Skarvar, vid iläggning av pappersremsa Tapet Lagning skador, hål mm Målad väv och målad puts Betong, lättbetong, puts Tegel, grövre murbruk MDF, spånskiva Snickerier, stål Egenskaper Max rekommenderat skikt (vått) 3 mm 5 mm 2 mm Fyllförmåga Mycket god Hög God Slip- och övermålningsbar 7 10 timmar 7 10 timmar 7 10 timmar Rekommenderat slippapper Förpackningar Storlek Hink 0,6; 3 och 10 liter Hink 15 liter. Säck 15 liter Hink 10 liter

15 Breplasta LG Breplasta LB Latexspackel Lätt, mediumgraderat handspackel. Främst avsedd för bredspackling på större väggoch takytor. Lätt, grovgraderat handspackel med maximal fyllförmåga. Främst avsedd för lagning och bred-/skarvspackling i tjocka skikt på vägg- och takytor. Mediumgraderat handspackel för mindre i-, på och bredspacklingar på de flesta underlag. Mycket lättslipad och snabbtorkande. Snabbspackel-V Snabbtorkande handspackel för i- och påspackling samt mindre bredspacklingar på vägg, tak och snickerier. Snabbtorkande. Snickerispackel Fingraderat handspackel för främst i, på- och bredspackling på möbler och snickerier. Snabbtorkande. 15 mm 5 mm 3 mm 3 mm 3 mm Mycket hög Hög Mycket god God God 7 10 timmar 7 10 timmar 1 timma 1 timma 1 timma Hink 10 liter Hink 10 liter Tub 0,2 liter. Hink 0,5 och 3 liter Tub 0,2 och 0,5 liter Tub 0,2 och 0,5. Hink 3 liter Breplasta S Traditionellt, medelgraderat sprutspackel. För bred- och skarvspackling av vägg och tak. Även för grängning av betong, puts och mur. Latexfog Vit fogmassa i patron för tätning av springor och fogar. Lätt att applicera med patronspruta. Kan övermålas efter ca 1 timma. Max fogbredd 30 mm, tål 10% fogrörelse. Målarfog Blåtonad fogmassa med mögelskydd i patron för tätning av springor och fogar i främst våtrum. Kan övermålas efter ca 1 timma. Max fogbredd 30 mm, tål 10% fogrörelse. Universalspackel Lösningsmedelsburet snabbtorkande spackel för metall och trä inomhus. Kan målas över med alla färgtyper. 3 mm 2 mm God Mycket god Mycket god God 7 10 timmar 1 timma 1 timma 2 timmar Slipas inte Slipas inte Säck 15 liter Patron 0,3 liter Patron 0,3 liter Tub 0,17 liter

16 Beckers Färg, Stockholm. Tel , fax ART NR /2006

Spackelguide för proffs. Här hittar du alla våra spackel och när, var och hur du ska använda dem.

Spackelguide för proffs. Här hittar du alla våra spackel och när, var och hur du ska använda dem. Spackelguide för proffs Här hittar du alla våra spackel och när, var och hur du ska använda dem. P3 Innehåll Lätt Finspackel... 6 Lätt Handspackel...8 Lätt Bredspackel... 10 Lätt Grovspackel...12 Våtrumsspackel...

Läs mer

Spackelguiden PROFFS 1

Spackelguiden PROFFS 1 Spackelguiden PROFFS 1 Innehåll Så väljer du rätt spackel 5 Nyhet! Rolla på spacklet 6 Hela vår spackelfamilj 9 Produkterna 10 Att tänka på innan 16 Kolla väderleksrapporten Perfekt temperatur ger perfekt

Läs mer

Spackel och fog Alcro spackel- och fogsortiment.

Spackel och fog Alcro spackel- och fogsortiment. Spackel och fog Alcro spackel- och fogsortiment. Ett brett sortiment av spackel och fogmedel som ger ett professionellt målningsunderlag. Med våra spackel och fogmedel ger vi alla en möjlighet att få ett

Läs mer

Skillnaden syns på slutresultatet. Målerispackel anpassade för dina behov

Skillnaden syns på slutresultatet. Målerispackel anpassade för dina behov Skillnaden syns på slutresultatet Målerispackel anpassade för dina behov Några enkla råd för ett bättre slutresultat Välj spackel utifrån metod och underlag. Avsyna ytorna innan du börjar arbetet. Underlaget

Läs mer

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus.

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus. Spackling Arbetsråd för spackling inomhus. En lyckad renovering börjar med ett noggrant spacklingsarbete. Du vet det säkert. Att det är viktigt att vara noggrann. Men när det gäller förarbetet innan målning

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA TAK ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA TAK ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA TAK ARBETSRÅD INOMHUS DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA TAK! Täckpapper eller plast till ytor som skall skyddas Tvättsvampar och trasor samt en hink Beckers Målartvätt Gummihandskar,

Läs mer

Måla metalliska ytor. Metall Dekorfärg. Guld och Silver.

Måla metalliska ytor. Metall Dekorfärg. Guld och Silver. Måla metalliska ytor Metall Dekorfärg. Guld och Silver. Skapa spännande effekter med Metall Dekorfärg. Metall Dekorfärg är en ny vattenburen färg som ger en metalliknande yta. Den lämpar sig lika bra för

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÄGGAR ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÄGGAR ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÄGGAR ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA VÄGGAR INOMHUS Målade väggar inomhus ger härliga ytor. Det är relativt enkelt och går snabbt att utföra. I stort sett alla typer av väggmaterial går

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA VÅTRUM! Tvättsvampar och trasor samt en hink Beckers Målartvätt Alg & Mögeltvätt Skyddshandskar Breplasta LW Stålspackel

Läs mer

Väggspackel för alla ytor BOSTIK GER DIG EN HJÄLPANDE HAND MED DET VIKTIGA UNDERARBETET

Väggspackel för alla ytor BOSTIK GER DIG EN HJÄLPANDE HAND MED DET VIKTIGA UNDERARBETET Väggspackel för alla ytor BOSTIK GER DIG EN HJÄLPANDE HAND MED DET VIKTIGA UNDERARBETET 1 INNEHÅLL Välkommen till vår smarta värld! 4 Användningsguide 6 Oavsett om du ska tapetsera eller måla 7 Roll Thermo

Läs mer

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt.

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Välj din favoritfärg bland tusentals Alcro väggkulörer. Alcro Sober och Tålig är snabbtorkande latexfärger för målning

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Mars 2013. Ersätter tidigare anvisning från oktober 2002. Laga och spackla ute och inne www.casco.se Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta för dig som ska laga och spackla ute och inne. Det kan till eempel vara

Läs mer

3.11 Fogning och ytbehandling

3.11 Fogning och ytbehandling Fogning och ytbehandling Fogning och ytbehandling Innehåll.1 Akustisk tätning och fogning Ljud- och tätningsfogar... 447 4 mm Polyetenduk... 447 Akustisk tätmassa... 447.1 Akustisk tätning och fogning

Läs mer

Arbetsråd inomhus, konsument. Hur gör man? Måla tak och väggar

Arbetsråd inomhus, konsument. Hur gör man? Måla tak och väggar Arbetsråd inomhus, konsument Hur gör man? Måla tak och väggar Så målar du tak och väggar 1. 4. 7. 11. 12. 5. 13. 8. 2. 9. 14. 3. 10. Har du bestämt dig för att måla om? Kul! Oavsett om du ska måla taket,

Läs mer

Måla metalliska ytor Metall Dekorfärg.

Måla metalliska ytor Metall Dekorfärg. Måla metalliska ytor Metall Dekorfärg. Skapa spännande effekter med Metall Dekorfärg. Målade ytor. 4. Metall Dekorfärg är en vattenburen färg som ger en metallliknande yta. Den lämpar sig lika bra för

Läs mer

Måla möbler & snickerier. Arbetsråd för Servalac Aqua Täckfärg och Servalac Exklusiv Täckfärg.

Måla möbler & snickerier. Arbetsråd för Servalac Aqua Täckfärg och Servalac Exklusiv Täckfärg. Måla möbler & snickerier Arbetsråd för Servalac Aqua Täckfärg och Servalac Exklusiv Täckfärg. Sveriges populäraste lackfärg. Servalac Aqua Täckfärg trä & metall. Servalac Aqua är en vattenspädbar och miljöanpassad

Läs mer

Brokett- och svampmålning Arbetsråd för Sober Natur Täckfärg, Kashmir Täckfärg, Tålig Täckfärg, Tät Täckfärg och Brokett Dekorfärg

Brokett- och svampmålning Arbetsråd för Sober Natur Täckfärg, Kashmir Täckfärg, Tålig Täckfärg, Tät Täckfärg och Brokett Dekorfärg Brokett- och svampmålning Arbetsråd för Sober Natur Täckfärg, Kashmir Täckfärg, Tålig Täckfärg, Tät Täckfärg och Brokett Dekorfärg Svampmålning. Svampmålning är en gammaldags målningsteknik som användes

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA MÖBLER/ SNICKERIER ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA MÖBLER OCH SNICKERIER INOMHUS Med Beckers Elegant Aqua Lackfärg kan du måla det mesta i snickeriväg inomhus. Med snickerier menas fönster,

Läs mer

Föreskrifter och rekommendationer utgivna av branschrådet YBG

Föreskrifter och rekommendationer utgivna av branschrådet YBG Föreskrifter och rekommendationer utgivna av branschrådet YBG 1 Detta är YBG Ytbehandling av gipsskivor, YBG, är ett branschråd med följande medlemmar: Akzo-Nobel Decorative Coatings Sverige (Nordsjö)

Läs mer

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING För- och efterarbete 1. Rengöring alla golv 2. Primning alla golv Grovstäda och dammsug ytan noggrant. Se till så att inga

Läs mer

Måla möbler och snickerier. Arbetsråd för Servalac Täckfärg trä & metall och Servalac Aqua Täckfärg trä & metall.

Måla möbler och snickerier. Arbetsråd för Servalac Täckfärg trä & metall och Servalac Aqua Täckfärg trä & metall. Måla möbler och snickerier Arbetsråd för Servalac Täckfärg trä & metall och Servalac Aqua Täckfärg trä & metall. Sveriges populäraste lackfärg. Servalac Aqua Täckfärg trä & metall. Servalac Aqua är en

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Yrkesmässig behandling av. gipsskivor. Föreskrifter och rekommendationer utgivna av www.ybg.nu

Yrkesmässig behandling av. gipsskivor. Föreskrifter och rekommendationer utgivna av www.ybg.nu Yrkesmässig behandling av gipsskivor 2011 Föreskrifter och rekommendationer utgivna av www.ybg.nu INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 5 2. ARBETSFLÖDE... 6 3. PRODUKTER... 7 12 4. PROJEKTERING... 13 19 5. HANTERING...

Läs mer

BADRUM INSPIRATION FÖR BADRUM OCH ANDRA VÅTUTRYMMEN INOMHUS

BADRUM INSPIRATION FÖR BADRUM OCH ANDRA VÅTUTRYMMEN INOMHUS BADRUM INSPIRATION FÖR BADRUM OCH ANDRA VÅTUTRYMMEN INOMHUS Framsidan och denna sida: Väggen är målad med Biarritz Blue ur Beckers Selection 2005 Art Deco. En liten insats som ger en stor förändring. Det

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer

Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg.

Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg. Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg. Med högtäckande Sober Natur Takfärg räcker det oftast med en strykning. Sober Natur Takfärg är en vattenspädbar, och extra täckande färg, för målning av tak

Läs mer

Guide för måleriarbeten enligt AMA Hus 14

Guide för måleriarbeten enligt AMA Hus 14 Guide för måleriarbeten enligt AMA Hus 14 Beckers måleriombud Beckers finns på ett 60-tal platser över hela landet. Hitta ditt närmaste måleriombud på www.beckers.se/proffs. Där finner du också information

Läs mer

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 11 Caparol Våtrumssystem Utförandeanvisning Klass VT & VA enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Obs! detta är endast en utförandeanvisning. Måleribranschens fullständiga

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Montera keramik på balkong och terrass Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik på balkong och terrass/altan. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar

Läs mer

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak AQUABEAD Självhäftande profiler Kant- och hörnprofiler För innerväggar och tak För innerväggar och tak Gyproc AquaBead är användarvänliga profiler för ytterhörn och avslut av gipsskivor. Profilerna är

Läs mer

Vad får man göra i sin lägenhet?

Vad får man göra i sin lägenhet? Vad får man göra i sin lägenhet? Enligt hyreslagen får man som hyresgäst göra mindre förbättringsarbeten i sin lägenhet. Det innebär att man till exempel får: måla och tapetsera sätta upp kakel ovanför

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Underarbete och tapetsering Handledning för dig som gör det själv Underarbete Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta för dig som bygger nytt eller som ska renovera befintliga

Läs mer

Produktdatablad Maj 2011

Produktdatablad Maj 2011 Precleaners P980-251/9010 Produktdatablad Maj 2011 INTERNATIONELLT STANDARD DOKUMENT ENDAST FÖR PROFESSIONELLT BRUK Sortiment av 2K polyesterspackel Produkt Beskrivning P551-1050 Standardspackel P551-1052/E1.5K

Läs mer

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

fermacell Ytbehandling Februari 2016

fermacell Ytbehandling Februari 2016 101 fermacell Ytbehandling Februari 2016 102 2 Information Tele 2 Arena, Stockholm, Sverige Byggherre Arkitekt Entreprenör Stockholm Stad White Arkitekter PEAB Sverige Byggår 2010-2013 103 3 5. Ytbehandling

Läs mer

Sätt färg på tillvaron genom att måla och tapetsera

Sätt färg på tillvaron genom att måla och tapetsera Du får måla och din lägenhet. Arbetet måste dock göras på ett fackmannamässigt sätt, och förändringen får inte vara för extrem. Foto: Johan lindqvist fotografi Du får måla och din lägenhet Arbetet måste

Läs mer

Produktkatalog. För yrkesmålare. Nr 12

Produktkatalog. För yrkesmålare. Nr 12 Produktkatalog För yrkesmålare Nr 12 Produktregister a ö Produktkatalog För yrkesmålare Sprutspackel, golvflingor, takfärg, betongfärg, golvfärg, möbellasyr, metallfärg, handspackel, kvistlack, linolja,

Läs mer

Produktkatalog. För yrkesmålare

Produktkatalog. För yrkesmålare Produktkatalog För yrkesmålare NR 11 Produktkatalog för yrkesmålare Sprutspackel, golvflingor, takfärg, betongfärg, golvfärg, möbellasyr, metallfärg, handspackel, kvistlack, linolja, fasadfärg you name

Läs mer

ZAR Oljebaserad Träbets

ZAR Oljebaserad Träbets Produktbeskrivning ZAR Oljebaserad Träbets är en oljebaserad bets som tillför trä en skyddande och enhetligt betston. ZAR Oljebaserad Träbets appliceras enkelt med en ren tygtrasa och kan användas på all

Läs mer

Tekniskt faktablad Sto Akustikputs

Tekniskt faktablad Sto Akustikputs Flerskiktig silikat-akustikputs Karakteristik Användning Egenskaper Utseende Teknisk data invändigt för tak och övre delen av väggar svårantändlig ljudabsorberande W = 0,45 finstrukturerad yta många färgmöjligheter

Läs mer

Måla trä- och betonggolv

Måla trä- och betonggolv Arbetsråd inomhus, konsument Hur gör man? Måla trä- och betonggolv Så målar du trä- och betonggolv 1. 2. 3. 6. 7. 4. 8. 5. 9. 10. Det finns flera alternativ att välja mellan när du ska måla trä- eller

Läs mer

PRODUKTKATALOG FÖR YRKESMÅLAREN 2010

PRODUKTKATALOG FÖR YRKESMÅLAREN 2010 PRODUKTKATALOG FÖR YRKESMÅLAREN 2010 PRODUKTKATALOG FÖR YRKESMÅLAREN I den här katalogen har vi samlat hela vårt sortiment av färgprodukter för yrkesmåleriet. Vår förhoppning är att den ska kunna fungera

Läs mer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning/användning Gyptone BIG är ett akustikundertak av gips som har stora designmässiga fördelar eftersom det inte förekommer några synliga skarvar. Gyptone

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Arbetsråd utomhus, konsument. Hur gör man? Måla träfasad

Arbetsråd utomhus, konsument. Hur gör man? Måla träfasad Arbetsråd utomhus, konsument Hur gör man? Måla träfasad Så målar du träfasad 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Att måla om en träfasad är ett projekt som består av flera delmoment. Tvätten är kanske det allra viktigaste,

Läs mer

Förbereda underlag för montering av keramik

Förbereda underlag för montering av keramik Förbereda underlag för montering av keramik Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Montera keramik Lägga Värmegolv Förbereda underlag Denna arbetsbeskrivning

Läs mer

Tekniskt faktablad StoSilent Sil AP

Tekniskt faktablad StoSilent Sil AP Flerskiktig silikat-akustikputs Karakteristik Användning Egenskaper Utseende Teknisk data Underlag Krav invändigt för innertak och övre delen av väggar ljudgenomsläpplig dekorativ beläggning svårantändlig

Läs mer

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Byggvägledning Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Englund-Gruppen i Stockholm AB f.d. Golvterminalen Årsta Skolgränd 14 117 43 Stockholm Tel 08-556

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1 FÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja e d tas bort. 1.2 Underlag

Läs mer

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg.

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg. Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg. Skyddar trä i vått och torrt. Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer och spricker

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik.

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik. Lägga värmegolv Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik Lägga värmegolv Denna arbetsbeskrivning gäller för ingjutning/spackling

Läs mer

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg Monteringsanvisning Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg September 2010 (ers. september 2001) Information SVERIGE Tarkett AB Box 4538 191 24 Sollentuna Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83 info.se@tarkett.com

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

3.11 Fogning och ytbehandling

3.11 Fogning och ytbehandling Fogning och ytbehandling Fogning och ytbehandling Innehåll.1 Akustisk tätning och fogning Ljud- och tätningsfogar...451 4 mm Polyetenduk...451 Akustisk tätmassa...451 Fogstorlek och placering...452 Gyproc

Läs mer

Gyproc Planum...ger dig släta tak och väggar

Gyproc Planum...ger dig släta tak och väggar Gyproc Planum...ger dig släta tak och väggar traditionell spackelskarv perfekt spackelskarv Planum har försänkta kanter på alla fyra sidor också de korta Perfekta fogar...snabbt Tak så släta som... Planum

Läs mer

Hjälp vid LAGNING. Bruksanvisning

Hjälp vid LAGNING. Bruksanvisning Hjälp vid LAGNING Bruksanvisning Allmänt Vid alla typer av lagningar är utförandet lika viktigt som valet av produkter. Läs därför dessa anvisningar noggrant. Lagning är ett begrepp som omfattar uppbyggnad,

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar?

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Du som vet använder Sika Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Foga, täta & limma har alltid varit grunden i vårt företag. Sedan starten 1910 har vi blivit en av världens bästa på specialprodukter

Läs mer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer ! Att tänka på Följ alltid gällande byggnormer, se till att monteringen är säker och var försiktig under installationen. Det är viktigt att installationsytan

Läs mer

Scottesortimentet. Sexton framgångsrika recept av målare för målare.

Scottesortimentet. Sexton framgångsrika recept av målare för målare. Scottesortimentet. Sexton framgångsrika recept av målare för målare. Det finns ett recept för varje målningstillfälle inomhus. SID 2 SCOTTE PATENTFÄRG SCOTTE BINDER SID 3 SCOTTE ISOLERFÄRG SCOTTE LIM &

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS LACKA/OLJA GOLV INOMHUS Finns det något vackrare än ett nyslipat och nylackat trägolv? Träets ådring bildar ett naturligt och oregelbundet mönster.

Läs mer

Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM. Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700

Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM. Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : temafloor@kemira.com Web : www.tikkurila.se SIMBASSÄNGMÅLNING MED TEMAFLOOR 50 PRODUKTBESKRIVNING

Läs mer

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se Montageanvisningar Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud www.hydropanel.se utgåva april 2008 1400 2 1400 Innehållsförteckning 1 Produkt 1.1 Produktsammansättning 4 1.2 Användningsområden 5 1.3

Läs mer

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Kölskyddet som har en blandning av EPDM och SBR kan limmas mot plast, bly och järn. Den yta som limning sker mot ska vara behandlad

Läs mer

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma Att tapetsera själv Här har vi samlat råd, tips och enkla uppsättningsanvisningar. Läs igenom och kom fram till det du behöver veta så är du snart igång med ditt nya rum! OBS! Kom ihåg att arbetet måste

Läs mer

Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. BRUKSANVISNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget ska

Läs mer

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar

SPACKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar SPACKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar 1 Några tips och råd innan du börjar spackla 2 Förvattning Ska du spackla inför tapetseringen? Laga håligheter och sprickor

Läs mer

Måla våtrum Arbetsråd för Tät Våtrumssystem.

Måla våtrum Arbetsråd för Tät Våtrumssystem. Måla våtrum Arbetsråd för Tät Våtrumssystem. Gör så här för ett lyckat resultat. Tålamod, noggrannhet, riktiga verktyg och ett ordentligt underarbete lägger grunden till ett lyckat slutresultat. Börja

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

en handledning i hur du tillverkar

en handledning i hur du tillverkar Modellteknik en handledning i hur du tillverkar modeller och prototyper Vad är modellteknik? Modellteknik är en arbetsprocess som du utför för att tillverka modeller och prototyper. Du bör veta skillnaden

Läs mer

Arbetsråd utomhus, konsument. Hur gör man? Måla puts och betong

Arbetsråd utomhus, konsument. Hur gör man? Måla puts och betong Arbetsråd utomhus, konsument Hur gör man? Måla puts och betong Så målar du puts och betong 1. 5. 2. 3. 6. 7. 4. 8. Puts- och stenfasader är mycket tåliga mot väder och vind. Men även den tåligaste yta

Läs mer

LAGNING BRUKSANVISNING

LAGNING BRUKSANVISNING Hjälp vid LAGNING BRUKSANVISNING Allmänt Lagning är ett vitt begrepp som omfattar reparationer och avjämning av bl a puts, murverk och betong. Finja har i produktgruppen Laga samlat de mest användbara

Läs mer

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR LÄGGNINGSANVISNING VÅTRUMSGODKÄNDA GOLV Januari 2015 Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR Verona PUR Vogue Ultra PUR Corona PUR Mosaic PUR Standard PUR Ultima Hydro 2 1

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

spackla Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar

spackla Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar spackla Tips, råd och beskrivningar till dig som ska spackla golv eller väggar 1 Några tips och råd innan du börjar spackla 2 Förvattning Ska du spackla inför tapetseringen? Laga håligheter och sprickor

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid fastigheter Lufttätning av i alla väder oavsett årstid Minskad energiförbrukning Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med 3M 0E FAST F kan du snabbt och enkelt

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

Måla Tak. Alcro Sober Takfärg.

Måla Tak. Alcro Sober Takfärg. Måla Tak Alcro Sober Takfärg. Med högtäckande Alcro Sober Takfärg räcker det oftast med en strykning. Alcro Sober Takfärg är en vattenspädbar, och extra täckande färg, för målning av tak inomhus. Vid normalt

Läs mer

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Icopal Byggkemiska produkter Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Allt du behöver! Icopal erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggmaterial som skyddar husets skal mot

Läs mer

Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg.

Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. 2 Alcros färger ger slitstarka golv. Studio Golvfärg är en vattenburen golvfärg för målning av trä- och parkettgolv inomhus. Färgen är lämplig

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING INDUSTRIFÄRG BASSÄNGMÅLNING MED TEMACOAT GPL BASSÄNGMÅLNING MED TEMAPOOL GPL PRODUKTBESKRIVNING Lösningsmedelhaltig tvåkomponent epoxifärg. För målning av gamla och

Läs mer

Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden.

Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden. Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden. Let s stick together www.schonox.se Välj en dammfri arbetsmiljö. För hälsan, tiden och kundens skull Vårt sortiment av dammreducerade produkter

Läs mer

Centro Pro System - vårt eget proffsmärke

Centro Pro System - vårt eget proffsmärke CENTRO PRO SYSTEM Centro Pro System - vårt eget proffsmärke Vi på Centro har sålt kakel, klinker och fäst & fogprodukter i nästan 45 år. Mycket har förändrats under åren och inte minst den tekniska utvecklingen

Läs mer

Glöm allt du vet om spackling, slipning, målning och tapetsering!

Glöm allt du vet om spackling, slipning, målning och tapetsering! Glöm allt du vet om spackling, slipning, målning och tapetsering! målade väggar och tak Våra penselmålade innertak passar också i badrummet. Våra innertak tillverkas i miljövänlig, slitstark, hårt sammanpressad

Läs mer

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank 1 Sander Pruijssers [spr@ivarssonsverige.se]; Maxit Serposol putslösning på fibersilikatskivan ivarit RendaCo, 10 mm. Ventilerat system, utomhus.

Läs mer

Flügger Våtrumssystem Utförandeanvisning

Flügger Våtrumssystem Utförandeanvisning Flügger Våtrumssystem Utförandeanvisning För Flügger Våtrumssystem enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Användningsområde / Inomhus / Våtrum Innehållsförteckning Måleribranschens regler för våtrum

Läs mer

Flügger Våtrumssystem Utförandeanvisning

Flügger Våtrumssystem Utförandeanvisning Flügger Våtrumssystem Utförandeanvisning För Flügger Våtrumssystem enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Användningsområde / Inomhus / Våtrum Innehållsförteckning Måleribranschens regler för våtrum

Läs mer

Lady Våtrumssystem. Ett säkert resultat. När bara det bästa är gott nog.

Lady Våtrumssystem. Ett säkert resultat. När bara det bästa är gott nog. Lady Våtrumssystem Ett säkert resultat Lady Våtrumssystem är testat och godkänt enligt branschstandarden klass VT (vattentätt) och klass VA (vattenavvisande) samt klarar de extrema krav som ställs i ett

Läs mer

Manuell Produkter Painting The Past

Manuell Produkter Painting The Past Manuell Produkter Painting The Past KRITFÄRG Färgen innehåller emulsioner med mycket krita. Det gör dem mycket mattare än vanlig färg. De är mjukare och du kommer inte att bli uttråkad. Färger från förr,

Läs mer

Vi drivs av en enkel filosofi. Med moderna trappor och designade räcken kan man skapa vackrare hem och offentliga miljöer.

Vi drivs av en enkel filosofi. Med moderna trappor och designade räcken kan man skapa vackrare hem och offentliga miljöer. Vi drivs av en enkel filosofi. Med moderna trappor och designade räcken kan man skapa vackrare hem och offentliga miljöer. Efterdragning Den miljö som en trappa är placerad i ändrar sig regelbundet avseende

Läs mer

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Balkonger och terrasser utomhus Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Rev. 2011.05.26 Weber Tät- och sättsystem för balkonger och terrasser utomhus Förord System för vattentätning utomhus. Systemets

Läs mer

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Icopal Byggkemiska produkter Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Allt du behöver! Icopal erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggmaterial som skyddar husets skal mot

Läs mer

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv Herdins golvguide Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack Ytbehandla ditt trägolv När du vill ha ett ljust och vackert trägolv Herdins Golvlut vit Lutbehandling med Golvlut, görs för att bromsa träets mörkergulning

Läs mer