SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS"

Transkript

1 SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS

2 Beckers Spackel och Fog Det här är en liten skrift som innehåller det mesta du behöver veta om spackel och fog, oavsett om du är yrkesmålare eller hemmafixare. Beckers målerispackel, som går under samlingsnamnet Breplasta, är en serie produkter för dig som har höga krav på kvalitet. De är lätta, har bra fyllighet och är lätta att slipa till ett perfekt målningsunderlag. Olika ytor kräver olika egenskaper hos spacklet. Därför finns ett spektrum av produkter. För att du lättare ska veta vilket spackel som passar till vilket objekt finns en överskådlig tabell i broschyren. 2 BECKERS SPACKEL & FOG

3 Vad krävs av ett bra målerispackel? Det finns inte ett universalspackel som fungerar i alla sammanhang. Olika underlag kräver olika sorters spackel. Olika krav på slutfinish lika så. Men det finns ändå några grundläggande egenskaper som utmärker ett spackel av hög kvalitet: Låg vikt. För att underlätta användandet och spara rygg och axlar är det viktigt att spacklet väger så lite som möjligt. Onödigt tunga spackel fördyrar dessutom transporterna. Bearbetning. Spacklet måste vara lätt, men inte för lätt, att applicera och breda ut. Det ska varken drälla eller stänka, utan vara lagom tjockt. Spackel kan vara uttorkande på huden varför vi rekommenderar att du bär skyddshandskar. Öppettid. Spacklet får inte torka till för fort. Det ska inte bli för tungt att bre ut och ska kunna jämnas till utan att det bildas repor och ojämnheter. Torktid. När spacklet väl är på plats ska det torka snabbt utan att spricka. Torktiden varierar beroende på skikttjocklek, temperatur, luftfuktighet och hur mycket underlaget suger. Slipbarhet. Den torra spackelytan ska vara lätt att slipa utan att ge repor och ojämnheter. Slipdammet bör vara så ofarligt som möjligt och snabbt falla till golvet utan att virvla runt i luften. Vi rekommenderar dock alltid andningsskydd och skyddsglasögon vid slipning. Miljö. Vår målsättning är att spacklens miljöpåverkan under hela livscykeln tillverkning, användning, brukstid och destruktion ska vara så liten som möjligt. BECKERS SPACKEL & FOG 3

4 De vanligaste typerna av spackel Man skiljer på hand- och sprutspackel. Alla är färdigblandade för omedelbar användning. Notera också att målerispackel endast är avsedda att användas inomhus. Grovspackel, hand. Vanligtvis ett lättspackel (låg vikt per liter) med grövre fyllnadsmedel. Spacklen har hög fyllförmåga och kan appliceras i tjocka skikt på väggar och tak. Det rekommenderas på grova underlag och vid lagningar av skador. Mediumspackel, hand. Kallas oftast Lätt Hand och innehåller mediumgraderat fyllnadsmedel (mellanstora partiklar). De är lätta med goda appliceringsegenskaper och bra fyllförmåga. Det lämpar sig på de flesta vägg- och takytor som inte är väldigt grova och ojämna. Ett allroundspackel, och som sådant det mest populära målerispacklet. Finspackel, hand. Oftast lätta, fingraderade spackel för vägg och tak. Detta kan appliceras i tunna skikt och ger en mycket fin yta som särskilt lämpar sig för sista spacklingen på gipsskiveskarvar och vid finbredspackling. Skarvspackel, hand. Fingraderat spackel speciellt för skarvspackling på gipsskivor. Det lämpar sig också för maskinapplicering tillsammans med skarvremsa av papper. Spacklet är tonat i en kulör nära gipsskivans pappersskikt. Våtrumsspackel, hand. Lätta, fingraderade spackel som uppfyller Hus AMA -98:s krav på våtrumsspackel. Spackeltypen har stort våtmotstånd och mycket god vidhäftning. Våtrumsspackel är blåtonat (för igenkänning) och innehåller mögelskydd. Rull- och sprutspackel. Lätta, mediumgraderade spackel för applicering med rulle (med efterföljande utspackling för hand) eller för applicering med högtrycksspruta. 4 BECKERS SPACKEL & FOG

5 Sprutspackel. Traditionella sprutspackel för bred- och skarvspackling av väggar och tak av främst betong, lättbetong eller puts. Lämpar sig också utmärkt för så kallad grängning (ytor med struktur). Appliceras med högtrycksspruta eller skruvspruta. Snickeri-/Snabbspackel. Extra fingraderade spackel för spackling av trä, snickerier och stål före målning. Snickerispackel är också lämplig för mindre bredspacklingar på exempelvis köksluckor. Den speciellt snabbtorkande snabbspackeltypen används oftast för mindre lagningar av skador på trä och stål inomhus. Att välja spackeltyp Valet av spackeltyp styrs av underlagstyp, vilken ytbehandlingstyp (målning, tapetsering etc.) som ska utföras och vilken appliceringsmetod som du ska använda. Underlaget ska vara rent, torrt och fast inför spacklingen. Spacklingsarbete brukar indelas i fyra moment: I-spackling för utfyllnad av hål, sprickor och grövre ojämnheter. Påspackling för ytterligare spackling på redan i-spacklade ytor. Detta görs för att få slutfinish. Skarvspackling för utjämning av fogar och gjutskarvar på byggskivor, byggstenar och betong, samt för skarvar på tapet och väv. På bygg- och gipsskivor ska speciell skarvremsa användas för att förstärka fogen och minimera risk för sprickbildning. Bredspackling för avjämning av stora ytor på bl a puts, betong och väv. För att underlätta val av spackel för ditt behov: titta i snabbtabellen längst bak! BECKERS SPACKEL & FOG 5

6 Montering av gipsskivor före spackling Gipsskivor har blivit den vanligaste skivtypen för innerväggar och tak som ska slutbehandlas med målning eller tapet. Normalt går det lätt att spackla och måla detta väggmaterial. Men just den släta ytan kan få många att bortse från vissa saker som man bör tänka på för att få ett optimalt slutresultat. Generellt gäller följande regler: Angivna toleranser enligt beskrivning (oftast enligt Hus AMA -98) skall hållas. Skivorna skall vid montering vara torra, rena och fria från missfärgande fläckar såsom efter de varit utsatta för vatten och fukt. Gipsskivor skall monteras i rätt riktning och vid öppningar enligt tillverkarens anvisning. Yttre lager av gipsskivor som monteras oskarvade där vägghöjden understiger 3,0 m. Springor större än 3 mm mellan skivor skall i-spacklas (tätspacklas) med Breplasta LG eller Latexfog. Skivkanter som skadats vid håltagning skall lagas med Breplasta LG eller lämplig lagningsmassa. Eventuella kanter runt bl a eldosor skall vara avslipade. Fogsprång får inte vara större än 0,6 mm (13 mm skiva) eller 0,8 mm (15 mm skiva). Nivåskillnad mellan kanterna på fogens båda sidor. Gipsskivor med försänkt kant får inte monteras mot skivor med rak kant. Rak kant kan dock passmonteras mot vägghörn och takvinkel. Raka kortkanter eller skurna kanter skall fasas före spackling. Djup och bredd på fasningen skall vara 2 3 mm. Fasningen grundas med grundfärg för att minska fuktinträngning i gipsen. 2 3 mm 2 3 mm Skurna kanter skall vara fasade. Fasen grundas för att förhindra kantresning och inträngning av fukt. 6 BECKERS SPACKEL & FOG

7 Montageskruvar skall vara försänkta med max 0,5 1,0 mm under ytskiktspappret (kartong). Skruvskallar får inte vara rostangripna. Fel typ kantskador, slagskador och lös kartongyta måste skäras bort och lagas. Vid hål tas lös gips bort och kanterna grundas varefter en passbit limmas fast. Kant-, slagskador och lös kartong måste skäras bort. Lös gips borttages och kanter grundas. Spackling av gipsskivor Idealiskt för spackling är en rums- och yttemperatur på C och en relativ luftfuktighet på 40 60%. Lägre eller högre temperatur och fuktighet påverkar mer eller mindre appliceringsegenskaper, torktid och slipegenskaper. Lägg inte ett för tjockt lager. Hellre fler tunnare lager med mellanslipning än få tjocka lager. Tänk också på att underlaget ska vara rent, torrt, fast och fritt från kraftigt uppstickande ojämnheter. Som tidigare nämnts skall fogar och skarvar på bygg- och gipsskivor utjämnas och förses med förstärkande pappersremsa. Till gipsskivor skall pappersremsa användas. Remsan på ca 50 mm bredd skall vara perforerad för att kunna släppa igenom luft. Det är en fördel om remsan också är förberedd för vikning i hörn (bigad). Spackelremsa av papper är stark och formstabil i alla riktningar. Stark Stark Stark Stark Stark Svag Pappersremsa Glasfiberremsa Glasfiberremsa är stark parallellt med fibrerna men har mindre styrka diagonalt. BECKERS SPACKEL & FOG 7

8 Första spackling: Välj gärna ett speciellt anpassat skarvspackel som Breplasta J. Försänkta fogar utfylls i sin hela längd med spackel (minst 0,5 1 mm). Lämplig bredd på spackelverktyget är ca 200 mm. Skarvremsa av papper läggs i det våta spacklet och trycks fast med spackelspaden så att ett tunt spackellager bildas på remsan. Observera att pappersremsor normalt har en fram- och baksida. Remsan ska inte fuktas eller dylikt före montering. Vid fogar med avskurna och fasade kanter ska fogen utfyllas med spackel. Den ska sedan torka och avslipas lätt. Därefter appliceras vävlim, och remsan monteras i detta. Undvik vävlim på remsans ovansida. Fler spacklingar: Efter tork spacklas fogen erforderligt antal gånger med slipning mellan skikten. Antal spacklingar är beroende på krav och skicklighet men en tumregel är minst två spacklingar vid tapetsering och minst tre vid efterföljande målning. Öka spackelspadens bredd ca 100 mm för varje påföljande spackling. Vid slipning bör slipkloss som är bredare än försänkningen användas och föras tvärs över den spacklade fogen så att inte nerslipning i försänkningen sker. Använd papper med max kornstorlek för att inte rugga upp kartongytan på gipsskivan. Innerhörn, ytterhörn och takvinklar Spackling av innerhörn och takvinklar sker på samma sätt som vid spackling på fogar med avskurna kanter. Alternativt används Beckers Latexfog eller Beckers Målarfog. Ytterhörn bör förstärkas med speciella hörnförband eller metallförstärkt pappersremsa vid spackling. Använd ett mediumgraderat spackel. 8 BECKERS SPACKEL & FOG

9 Förbered för målning och tapetsering Efter att sista lagret slipats och torkat ordentligt kan målning samt väv- och tapetsättning utföras. Vid målning där det ställs extra höga krav på ytjämnhet rekommenderar vi förgrundning med utspädd väggrundfärg eller Scotte Binder. Förgrundning bör också ske inför tapetsering. Glöm inte att damma av ytor ordentligt som ska vidarebehandlas. För att det inte ska finnas risk för ojämn insugning och missfärgningar från utfällda ämnen i kartongen på gipsskivan, är det mycket viktigt att underlaget är genomtorrt före målning. Andra skivmaterial Det har blivit vanligare med vägg- och takskivor i andra material, såsom MDF-board, grova spånskivor och fibercement. Eftersom dessa inte är försedda med försänkta sidokanter kan det rekommenderas att, efter första skarvspacklingen har torkat och slipats av, lägga skarvremsan med vävlim. MDF och spånskiva kan lätt röra sig vid olika luftfuktighet. Därför är det av yttersta vikt att de är genomtorra vid montering för att minska risken för torksprickor senare. Vid höga krav på ytfinish bör det övervägas att montera en tunn renoveringsgips som sista skikt på ytan. Denna behandlas sedan som tidigare beskrivits. Bredspackling Spackling av större ytor bestående av puts, betong, byggsten eller vävsatta ytor, kallas bredspackling. Med breda spackelspadar, 300 och 500 mm, lägger du ut spacklet på ca 1 m 2 stora fält. Sedan arbetar du ut spacklet korsvis. Du avslutar med att dra ut det fint åt ett håll och sedan släta ut åt motsatt håll. BECKERS SPACKEL & FOG 9

10 Torktiden påverkas av temperatur och luftfuktighet Våra spackel kan appliceras och torkas vid luft- och underlagstemperaturer från +5 C till +30 C. Under normala förutsättningar är spacklet genomtorrt för slipning och övermålning efter timmar men kan beröras redan efter ett par timmar. Temperatur Högre temperaturer förkortar torktiden men ökar risken för sprickbildning i spackelskiktet. Lägre temperaturer förlänger torktiden, vilket kan ge sämre hållfasthet och risk för missfärgningar från underlaget. Under 5 C torkar inte spacklet som det skall och spackelskiktet blir försvagat. Luftfuktighet Optimal luftfuktighet är runt 50% RF (relativ luftfuktighet). Luftfuktigheten kan dock vara svår att styra, eftersom denna påverkas av bl a väder och vind. Vid allt för torr luft blir även underlaget mycket torrt och i olyckliga fall kan luftbubblor uppstå i spackelskiktet. Vid allt för fuktig luft kan torktiden förlängas och spackelskiktet kan bli blankt, hårt och ha sämre vidhäftning till underlaget. Vid osäkerhet om luftfuktigheten bör man med en s.k. hygrometer kontrollera denna. Luftväxling En god luftväxling utan att vara allt för kraftig och dragig påskyndar torktiden. Vid allt för kraftig och forcerad luftväxling med ex byggtork kan krympsprickor uppstå vid kanten av ilagd pappersremsa. Detta beror på att spacklet tvingas att torka utifrån och in. 10 BECKERS SPACKEL & FOG

11 Temperatur % RF 10 C 15 C 20 C 25 C Samband luftfuktighet och temperatur Tabellen ovan visar sambandet mellan temperatur och luftfuktighetens inverkan på torktiden i timmar. Vid angivna värden innehåller spackelskiktet fortfarande fuktighet, men redan på kortare tid är skiktet hårt och slipbart. Bästa resultat erhålls efter det antal timmar som anges i kraftigt gröna timangivelser. Rull- och sprutspackling Ett snabbare och mer skonsamt arbetssätt än bredspackling för hand, är att rulla eller spruta ut spackel med efterföljande slätning med stålspackel. Vid rullning används vanliga målningsrullar. Fukta rullen i vatten som sedan fylls rejält med spackel som rullas ut i lagom stora områden och efterslätas med stålspackel. Vid sprutning används oftast idag luftlösa högtryckssprutor som ger relativt jämna ytor och obetydligt med sprutdimma. Utrustningen arbetar dessutom ganska tyst. Vid rullning eller sprutning bör de speciellt utvecklade spacklen Breplasta RS och S användas. BECKERS SPACKEL & FOG 11

12 Slipning Noggrann slipning är naturligtvis avgörande för slutresultatet. På vägg- och takytor som ska målas bör inte slippapper med grövre kornstorlek än 120 användas. På ytor som ska tapetseras eller vävsättas kan kornstorlek upp till 80 användas. På snickeriytor bör maximal kornstorlek 180 väljas. Vid slipning av större ytor på höjd bör ledad slipkloss på förlängningsskaft användas. Vid upprepade stora spacklingsarbeten rekommenderas slipmaskin helst kopplad till dammsugare. Glöm inte att använda andningsskydd och skyddsglasögon och damma av ytorna ordentligt efter slipning. Fogmassor För elastiska fogningar vid hörn, takvinklar och springor vid exempelvis fönsterkarmar rekommenderar vi fogmassa i patron. De är lämpliga också vid tätning mellan olika material som glas, klinker, metall, plast, betong och trä. För tätning och fogning i torra utrymmen väljer du Beckers Latexfog. I fuktiga utrymmen samt utomhus rekommenderar vi Beckers Målarfog. Båda kan övermålas utan problem. 12 BECKERS SPACKEL & FOG

13 TIO TIPS FÖR BÄSTA RESULTAT 1 Välj rätt spackel. Handspackel för mindre objekt, rullspackel på mellanstora och sprutspackel på stora och återkommande objekt. Välj spackeltyp beroende på metod och underlag. 2 Avsyna ytorna. Kräv att eventuell byggare lämnar ifrån sig målnings- eller tapetsättningsfärdiga ytor. Betong ska vara lagad och skrotad och gipsskivor ska vara monterade enligt regler. Underlaget ska vara fast, rent och torrt. 3 Använd rätt verktyg. Att välja rätt verktyg av god kvalitet gör arbetet roligare och enklare. Dessutom blir slutresultatet bättre. 4 Se upp med kyla och fukt. Spackla aldrig på ytor med temperatur under +5 C. Bästa resultat erhålls vid ca 20 C och ca 50% relativ luftfuktighet. Förvara inte heller spacklet för kallt, och aldrig vid temperaturer under 0 C. 6 Börja högst upp. Börja med taket om detta ska spacklas. Arbeta helst från fönster och inåt i rummet. 7 Spackla tunt. Tjocka skikt torkar långsamt och riskerar spricka. Fler tunna skikt ger alltid bättre resultat. 8 Spackla väl. Ju noggrannare du är vid spacklingen desto mindre sliparbete. 9 Slipa väl. Använd bra slipverktyg och undvik allt för grovkornigt slippapper. Damma av ordentligt dammiga ytor kan försämra vidhäftningen på nästa skikt. 10 Följ anvisningarna. Följ alltid råd och anvisningar på förpackningar och produktblad. Produkt- och användarinformation finns också på vår hemsida 5 Skydda det som inte ska spacklas. Det är viktigt med bra andnings- och ögonskydd, och vid behov även använda skyddshandskar och hörselskydd. Källa: Rätt & Slätt Scanspac, Ytbehandling av gipsskivor YBG, Hus AMA -98. BECKERS SPACKEL & FOG 13

14 Spackel & Fog Beckers inomhusspackel för väggar, tak, snickerier och metall Breplasta F Breplasta LF Breplasta LH Lätt, fingraderat handspackel för skarv- och bredspackling på vägg och i tak där extra slät yta önskas. Fingraderat handspackel av traditionell typ för allsidig användning på vägg och tak och på de flesta underlag. Lätt, medelgraderat handspackel för allsidig användning på vägg och tak. Ett utpräglat allroundspackel. Användning Gipsskivor, fibercement Skarvar, vid iläggning av pappersremsa Tapet (främst skarvar) Lagning skador, hål mm Målad väv och målad puts Betong, lättbetong, puts Tegel, grövre mur MDF, spånskiva Snickerier, stål Egenskaper Max rekommenderat skikt (vått) 4 mm 3 mm 5 mm Fyllförmåga Mycket god Mycket god Hög Slip- och övermålningsbar 7 10 timmar 7 10 timmar 7 10 timmar Rekommenderat slippapper Förpackningar Storlek Hink 3 och 10 liter Hink 0,6; 3 och 10 liter Hink 3 och 10 liter Breplasta LW Lätt, mediumgraderat och våtstarkt handspackel för vägg och tak i främst våtrum. Uppfyller Hus AMA -98:s krav. Innehåller mögelskydd, blåtonat. Breplasta RS Lätt, mediumgraderat spackel för skarv- och bredspackling främst med hjälp av rulle eller högtrycksspruta på vägg och tak. Breplasta J Traditionellt, fingraderat spackel speciellt för skarvspackling med pappersremsa för hand eller med sprutbazooka. Användning Gipsskivor, fibercement Skarvar, vid iläggning av pappersremsa Tapet Lagning skador, hål mm Målad väv och målad puts Betong, lättbetong, puts Tegel, grövre murbruk MDF, spånskiva Snickerier, stål Egenskaper Max rekommenderat skikt (vått) 3 mm 5 mm 2 mm Fyllförmåga Mycket god Hög God Slip- och övermålningsbar 7 10 timmar 7 10 timmar 7 10 timmar Rekommenderat slippapper Förpackningar Storlek Hink 0,6; 3 och 10 liter Hink 15 liter. Säck 15 liter Hink 10 liter

15 Breplasta LG Breplasta LB Latexspackel Lätt, mediumgraderat handspackel. Främst avsedd för bredspackling på större väggoch takytor. Lätt, grovgraderat handspackel med maximal fyllförmåga. Främst avsedd för lagning och bred-/skarvspackling i tjocka skikt på vägg- och takytor. Mediumgraderat handspackel för mindre i-, på och bredspacklingar på de flesta underlag. Mycket lättslipad och snabbtorkande. Snabbspackel-V Snabbtorkande handspackel för i- och påspackling samt mindre bredspacklingar på vägg, tak och snickerier. Snabbtorkande. Snickerispackel Fingraderat handspackel för främst i, på- och bredspackling på möbler och snickerier. Snabbtorkande. 15 mm 5 mm 3 mm 3 mm 3 mm Mycket hög Hög Mycket god God God 7 10 timmar 7 10 timmar 1 timma 1 timma 1 timma Hink 10 liter Hink 10 liter Tub 0,2 liter. Hink 0,5 och 3 liter Tub 0,2 och 0,5 liter Tub 0,2 och 0,5. Hink 3 liter Breplasta S Traditionellt, medelgraderat sprutspackel. För bred- och skarvspackling av vägg och tak. Även för grängning av betong, puts och mur. Latexfog Vit fogmassa i patron för tätning av springor och fogar. Lätt att applicera med patronspruta. Kan övermålas efter ca 1 timma. Max fogbredd 30 mm, tål 10% fogrörelse. Målarfog Blåtonad fogmassa med mögelskydd i patron för tätning av springor och fogar i främst våtrum. Kan övermålas efter ca 1 timma. Max fogbredd 30 mm, tål 10% fogrörelse. Universalspackel Lösningsmedelsburet snabbtorkande spackel för metall och trä inomhus. Kan målas över med alla färgtyper. 3 mm 2 mm God Mycket god Mycket god God 7 10 timmar 1 timma 1 timma 2 timmar Slipas inte Slipas inte Säck 15 liter Patron 0,3 liter Patron 0,3 liter Tub 0,17 liter

16 Beckers Färg, Stockholm. Tel , fax ART NR /2006

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta för dig som ska laga och spackla ute och inne. Det kan till eempel vara

Läs mer

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Förord Med ny färg på väggarna kan du förändra hela upplevelsen av ett rum. Därför är det ett spännande och mycket roligt projekt du har framför dig när du ska måla ditt

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

BYGGNADSMÅLERIMED FÖRORD

BYGGNADSMÅLERIMED FÖRORD BYGGNADSMÅLERIMED FÖRORD Traditionella fårger som linoljefärg, slamfärg och kalkfärg har använts i århundraden. Ännu på 1950-talet hörde de till de vanligaste färgerna vid såväl nymålning som ommålning.

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav Montering av keramik Ett smart val för dig med höga krav Casco En bit bortom lagom Bara att du håller i den här broschyren visar att du tänker kvalitet. Du nöjer dig helt enkelt inte med lagom. Under

Läs mer

Glasfiber handbok för nybörjare.

Glasfiber handbok för nybörjare. Glasfiber handbok för nybörjare. Med tanke på att det verkar finnas ett stort intresse att vilja lära sig gjuta i glasfiber så tänkte jag att jag skulle skriva en liten handbok i ämnet som förklarar från

Läs mer

De första viktiga timmarna. Plastiska krympsprickor

De första viktiga timmarna. Plastiska krympsprickor De första viktiga timmarna Plastiska krympsprickor 4 De första viktiga timmarna Risken för så kallade plastiska krympsprickor finns alltid vid betonggjutning. Risken är som störst under de första timmarna

Läs mer

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Rev 2013.02.04 1 Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Undergolv och golvvärme

Undergolv och golvvärme Undergolv Kährs trägolv 1 2008-10 SE Undergolv och golvvärme AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel: 0481-460 00 I Fax: 0481-178 31 info@kahrs.se I www.kahrs.se Undergolv Kährs trägolv 2 INNEHÅLL Generella

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paulaa Wahlgren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2010:09 Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paula Wahlgren 3

Läs mer

Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden.

Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden. Ännu fler dammreducerade produkter, ännu fler användningsområden. Let s stick together www.schonox.se Välj en dammfri arbetsmiljö. För hälsan, tiden och kundens skull Vårt sortiment av dammreducerade produkter

Läs mer

Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix

Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix SE Inledning Kvalitet i flera solida skikt Alfix har sedan 1963 tillverkat produkter för uppsättning, läggning, fogning och vård av keramiska plattor.

Läs mer

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Introduktion Detta är ett av tio undervisningsmaterial i ENGINEER projektet som är utvecklade för att stödja teknik

Läs mer

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning.

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning. 3.1. UNDERGOLV 1. GENERELLA KRAV PÅ UNDERGOLV Vid läggning skall material, underlag och arbetsställe vara uppvärmda till minst 18ºC Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara mellan 30-60 % Underlaget

Läs mer

MURA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura

MURA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura MURA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura 1 Några tips och råd innan du börjar mura 2 Murskiftstråd När du murar, använder du i stort sett samma teknik för alla arbeten stora som små. Den

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

Råd till när man tar ämnen till pilbågar

Råd till när man tar ämnen till pilbågar Råd till när man tar ämnen till pilbågar Till pilbågskurs i Stjärnsund, 2015 Markus Nyström Att kunna köpa sågat timmer på Bauhaus är givetvis ett modernt fenomen. Historiskt sett har folk i alla tider

Läs mer

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar Innehåll Förord 5 Om- och nybyggnad 6 Takhöjd 6 Längd- och breddmått 6 Värmeisolerad eller oisolerad stallbyggnad 7 Portar och dörrar 8 Övrigt

Läs mer

Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott?

Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott? Information till privatpersoner, fastighetsägare, beredskapssamordnare och energirådgivare Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott? Olika behov av åtgärder och konkreta råd TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING

Läs mer

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets

Läs mer

:mm o k]z ^g drkdz : mm o k]z ^ g d rkdz : :m mm o m o kk] ] Z ^ Z ^ g d g d r rkkd d Z Z : : m m m o m o k k ] ] Z ^ Z ^ g d g d r r k k d d Z Z

:mm o k]z ^g drkdz : mm o k]z ^ g d rkdz : :m mm o m o kk] ] Z ^ Z ^ g d g d r rkkd d Z Z : : m m m o m o k k ] ] Z ^ Z ^ g d g d r r k k d d Z Z Att vårda en kyrka Redaktör Elisabeth Svalin Denna bok är tryckt med bidrag från Kyrkofondens medel för kyrkoantikvarisk ersättning. Tredje tryckningen. 2004 Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan och Verbum

Läs mer

Handledning för hem och hobby

Handledning för hem och hobby Limguide Handledning för hem och hobby Värt att veta Du känner kanske igen situationen - din sko har gått upp i sömmen, barnets favorit leksak har gått sönder eller porslinsfiguren från moster Anna har

Läs mer

Belasta rätt. arbeta ergonomiskt smartare i byggbranschen

Belasta rätt. arbeta ergonomiskt smartare i byggbranschen Belasta rätt arbeta ergonomiskt smartare i byggbranschen Vår kropp är gjord för rörelse och belastning den mår bra av det. Men vi behöver en lagom blandning av belastning och vila för att kroppen ska fungera

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer