Guide till underhåll av textilplattor UNDERHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide till underhåll av textilplattor UNDERHÅLL"

Transkript

1 Guide till underhåll av textilplattor UNDERHÅLL

2 Innehåll 1. Introduktion A. Betydelsen av underhåll 3 B. Produktval 4 C. Kartläggning av just dina underhållsbehov 4 D. Planerat underhåll 5 2. Förebyggande mattunderhåll A. Entrémattor 6 3. Underhållstekniker A. Rutinunderhåll i Dammsugning 7 ii Lyftning av mattluggen 8 iii Fläckborttagning 9 a. Behandling av vattenbaserade fläckar 10 b. Behandling av fettbaserade fläckar 11 iiii Borttagning av tuggummi 11 B. Interimsunderhåll i Torr rengöring 12 ii Kristallolja 12 iii Maskinrengöring med dyna 13 C. Periodiskt underhåll i Rengöring med varmt vatten Golvvård A. Rengöringsmedel 15 B. Utrustning för underhållet Övrigt underhåll A. Utbyte av textilplattor 18 B. Kabelgolv Kontakta oss

3 1. Introduktion A. Betydelsen av underhåll B. Produktval Korrekt genomfört underhåll av mattan förlänger inte bara mattans livslängd utan bidrar också till att bibehålla en hög nivå på utseende och komfort på arbetsplatsen. För att skapa sig en positiv image spenderar företag miljontals kronor på byggnader och inredning. Dåligt underhållna mattor kan ge motsatt effekt på byggnadens image, minska produktiviteten och påskynda behovet av en ny matta. Interface är införstådda med behovet av att underhålla och förlänga mattans livslängd av såväl miljömässiga som ekonomiska skäl och erbjuder en lösning genom att tillhandahålla en detaljerad guide för hur mattor ska skötas. Interface kan också erbjuda utbildning och extra support för dem som internt handhar mattornas skötsel och underhåll, och även mer skräddarsydda underhållsprogram som är anpassade för lokalens särskilda behov. Att sköta och underhålla sin matta innebär mer än att välja rätt rengöringsmetoder. Att redan från börja välja rätt produkt med avseende på konstruktion, design och färg - bidrar i stor utsträckning till funktionaliteten och utseendet i det långa loppet. Exempel: Konstruktion En konstruktion med tät lugg kan hjälpa till att minska problem med slitage som beror på att smuts tränger in i mattan. Färg Valet av färg kan innebära att man skapar en tydlig image med ett budskap, men kan också göras för praktiska syften. Färg har stor betydelse för hur väl smuts och fläckar syns, så är till exempel dunkla färger bättre än ljusa klara färger eller mycket mörka färger. Design Mönstrade mattor är de som är bäst på att maskera smuts och fläckar, och de med oregelbundna mönster är särskilt lämpade. Med dessa, och många andra, faktorer i åtanke har Interface klassificerat sina produkter utefter deras förmåga att maskera smuts och fläckar. Detta hjälper visserligen till vid valet av produkt men vi vill understryka att det inte undanröjer behovet av ett genomtänkt underhållsprogram för produkten när den används. Våra kundhandläggare tillsammans med våra Site Service-experter arbetar tillsammans med dig för att försöka hjälpa dig att välja både rätt produkt för de ytor det gäller och rätt underhållsprogram för dina lokaler. 3 4

4 C. Kartläggning av just dina underhållsbehov D. Planerat underhåll Precis som inomhusytor utsätts för olika mycket användning och slitage så behöver dessa ytor sin anpassade nivå när det gäller skötsel och underhåll. Så kräver till exempel flitigt trafikerade utrymmen som entréhallar och korridorer effektiv daglig dammsugning medan ytor runt kaffeautomater och skrivbord behöver daglig tillsyn med avseende på spill och fläckar. Regelbunden skötsel från början innebär en produkt som håller längre och även bättre utseende i det långa loppet, så målet med Interfaces underhållsguide är att din matta ska hålla så länge som möjligt och därmed bespara dig onödiga kostnader. Med ett tydligt underhållsprogram, som det du ser här nedan, ser interna och externa lokalvårdare direkt vad de ska koncentrera sig på. LIFT SALES OFFICE På så sätt kan rutin-, interimsoch periodiskt underhåll schemaläggas vid lämpliga tidpunkter som en del av programmet SHOWROOM PRINT ROOM Byggnadens utformning, hur den används, trafikmönster, arbetstider etc., allt detta behöver bedömas när man ska ta fram ett underhållsprogram och denna guide ger detaljerade råd om godkända underhållstekniker och -lösningar. LIFT FINANCE BOARDROOM Daily Maintenance Areas to be vacuumed daily Daily spot and stain removal Programmed Cleaning Three monthly clean of heavy traffic areas Six monthly clean of medium traffic areas Twelve monthly clean of light traffic areas SALES DIRECTOR FACILITIES Exempel på underhållsprogram STATIONERY 5 6

5 2. Förebyggande underhåll A. Entrémattor Entrémattor ingår i alla underhållsprogram eftersom de är utformade för att fånga upp smuts vid ställen som t.ex. receptioner. Denna smuts kan avlägsnas med dammsugare så att den inte sprids till andra områden. Entrémattor ska rengöras dagligen och till och med bytas ut regelbundet så att de inte samlar på sig smuts som skulle göra dem ineffektiva. Minst 3-5 meter entrématta ska placeras vid entrén beroende på omfattningen av trafiken. Det bästa är en kombination av primära och sekundära entrésystem. Foyer Barricade 7 8

6 3. Underhållstekniker A. Rutinunderhåll Man har kunnat visa att 80 % av den smuts som samlas i en matta vanligen kommer utifrån och därför behövs lämpliga barriärytor, till exempel Barricade eller Foyer, i entréer som ett första försvar mot nedsmutsning. Mattor samlar emellertid ändå på sig smuts så följande rekommendationer är avsedda att minimera påverkan av smuts både på mattans hållbarhet och utseende. Hur ofta mattan rengörs beror på de särskilda behoven för de trafikerade områdena i dina lokaler. i Dammsugning En effektiv plan för dammsugning är viktig för att mattans underhållsprogam ska lyckas. Grus och smuts som inte dammsugs bort utan får stanna kvar i mattan kan slita på och skada fibrerna. Förutom att avlägsna smuts, förbättrar dammsugningen också produktens utseende när luggen ruggas upp och återställs. Att använda rätt utrustning och teknik är synnerligen viktigt för att dammsugninsprogramment ska vara framgångsrikt, och kraftfulla fabriksdammsugare med maskindrivet borstmunstycke rekommenderas. Enklare mattdammsugare tar bort smutsen från ytan men avlägsnar inte smuts som trängt ner i luggen. Mattan ska därför dammsugas noga med en dammsugare som har hög sugförmåga och är utrustad med roterande borste eller piskanordning. Höjden på de flesta dammsugare kan justeras för att de ska vara så effektiva som möjligt på olika typer av mattor. Hur ofta man ska dammsuga kan avgöras utifrån hur mattan ser ut, men det bästa är om det görs dagligen. Tungt trafikerade utrymmen som lobbier, entréer/ utgångar och Entrémattor - särskilt sådana som utsätts för olika väder och vind - kan kräva att man dammsuger oftare och det ska framgå av underhållsprogrammet. Om man dammsuger denna typ av områden oftare hindrar man att smuts förs vidare till andra områden. I t.ex. konferens- och styrelserum kan dammsugningen göras vid behov men minst en gång i veckan. För att rengöringen ska bli grundlig måste man arbeta långsamt och metodiskt med dammsugaren. Note: För Flor S, Superflor och andra nålfiltmattor med lugg eller struktur ska dammsugare med enbart sugfunktion användas. Exempel - rekommenderad dammsugare 9 10

7 A. Rutinunderhåll ii Lyftning av mattluggen Används för att förbereda mattan för generell rengöring. Det är en effektiv metod för att lyfta nedtrampad lugg och lösgöra intorkad smuts. Flitigt använda utrymmen med en matta med skuren lugg mår särskilt bra om detta görs varje vecka. Mattor med öglelugg behöver inte behandlas lika ofta och luggen kan lyftas mera sällan. För bästa resultat ska lyftningsproceduren göras mot luggens riktning. OBS! Lyftning av luggen ska inte göras på Flor S, Superflor ellen någon annan nålfiltmatta. Det ska heller inte göras på Elevation II, Made To Measure, Precious Ground, The Scandinavian Collection, Straightforward eller någon annan mikrotuft-produkt. iii Fläckborttagning Nedfläckning orsakad av att man råkar spilla något kommer att inträffa. Som en del av underhållsprogrammet ska man dagligen avlägsna fläckar och spill för att mattan ska behålla ett godtagbart utseende mellan de schemalagda rengöringarna. Fläckborttagningen ska ske så snart som möjligt när man upptäcker dem för att minska risken för permanenta fläckar. Försök klassificera fläcken, är den t.ex. vattenbaserad, en fettfläck eller en kombination av båda, eftersom det är viktigt att använda det fläckborttagningsmedel och den teknik som lämpar sig bäst för respektive typ av fläck. Vid fläckborttagning, kom alltid ihåg: DU SKA Rengöra stället omedelbart om det är praktiskt möjligt för att undvika permanenta fläckar Försöka klassificera fläcken. Använda en ren vit trasa och arbeta utifrån kanterna in mot mitten av fläcken för att hindra att den sprider sig. Ta bort överflödig fukt med en uppsugande trasa, handduk eller liknande och skydda det rengjorda området tills mattan är helt torr. DU SKA INTE Gnugga eller bearbeta stället häftigt eftersom det kan skada luggen och orsaka ljusare fläckar på mattan. Täcka över den våta mattan. Maskin för lyftning av luggen 11 12

8 A. Rutinunderhåll a. Behandling av vattenbaserade fläckar För vätskande fläckar, sug upp så mycket som möjligt med en ren vit trasa. Om fläcken är halvfast eller har stelnat, skrapa försiktigt med en sked eller spatel och sug sedan upp skrapet från fläcken med en fuktig svamp. Arbeta alltid utifrån fläckens kanter och in mot mitten. Gnugga aldrig på en våt fläck så att den sprider sig från sitt ursprungliga område. Efter att det vattenbaserade spillet sugits upp ska resterna tas bort omedelbart med hjälp av torrt pulver. Strö pulvret över fläcken och borsta försiktigt med handen för att fördela det. Låt området torka (ca minuter) och borsta sedan på pulvret igen. Om pulvret verkar fastna i mattan, borsta försiktigt området igen och dammsug sedan. Upprepa proceduren om det behövs. Undvik kraftig borstning eftersom det kan skada luggen. fläckborttagare efter att fläcken rengjorts. Följ anvisningarna för medlet och låt torka. Upprepa proceduren om det behövs. Kontakta lokalvårdsteamet för mer information om rekommenderade fläckborttagare. Obs: vissa fläckborttagare ska inte användas på produkter som innehåller ull eller som kan blekas. b. Behandling av fettbaserade fläckar För att ta bort fett- eller oljebaserade fläckar av färg, fett, tjära, asfalt, etc. ska man använda särskilda fläckborttagningsmedel för mattor. Kontrollera alltid att materialet är färgsäkert på en inte så väl synlig del av mattan innan du använder medlet. Spreja medlet på en ren, vit trasa och tryck den mot mattan. Kontrollera om mattan färgar av sig på trasan. Om den färgar av sig ska medlet inte användas. Om den inte färgar av sig, applicera medlet tunt på en ren, vit trasa och tryck den mot fläcken. Och återigen, gnugga inte tvärs över fläcken utan stryk försiktigt från fläckens ytterkanter in mot dess mitt. Upprepa proceduren till dess att fläcken är borta och om den behandlats med någon kemikalie ska fläcken sköljas med vatten för att eventuella rester ska avlägsnas. Skydda det rengjorda området tills mattan är helt torr. Följ upp med att applicera ett torrt pulver så som beskrivs för vattenbaserade fläckar. Obs: en liten mekanisk spolapparat kan underlätta sköljningen av fläcken. Fläckborttagning av kraftigare spill kanske inte avlägsnar det som hamnat längst ner i botten av luggen. Det kan bara tas bort effektivt med varmvattenspolning och uppsugning. iiii Borttagning av tuggummi För att ta bort tuggummi rekommenderas fläckborttagare i form av sprej. Spreja borttagningsmedlet sparsamt på fläcken så att medlet fryser tuggummit. Använd sedan ett icke vasst föremål för att försiktigt skrapa bort det. Var noga med att inte skada ytan genom att använda för mycket kraft eller ett vasst föremål. De frysta partiklarna ska tas bort så snart som möjligt, antingen genom att borstas bort eller dammsugas. För fläckar av kaffe, te, juice eller andra drycker som är svåra att ta bort kan man använda en rekommenderad 13 14

9 B. Interimsunderhåll i Torr rengöring Denna rengöringsmetod är lätt att använda och orsakar i stort sett inget avbrott i verksamheten eftersom området kan användas nästan omedelbart efter rengöringen. En annan fördel med metoden är att den inte lämnar några klibbiga rester av rengöringsmedel efter sig som kan dra till sig smuts. Börja med att lyfta luggen eller dammsuga mattan noggrant och för-spreja med ett lämpligt rengöringsmedel för gångmattor. Fördela sedan det torra pulvret över mattan och borsta försiktigt. Låt torka i 30 minuter innan partiklarna och smutsen dammsugs bort från mattan. Obs 1: För Flor S, Superflor eller andra nålfiltprodukter är dammsugning och varmvattenbehandling de enda rekommenderade tillvägagångssätten. The Scandinavian Collection, Straightforward eller någon annan mikrotuft-produkt. ii Kristallolja Kristalloljemetoden för underhållsrengöring är en metod med låg fukthalt som i viss mån påminner om torr rengöring. Fördelarna är att man snabbare kan ta sig an området än med varmvattenbehandling och torktiden är kortare. Mattan ska alltid dammsugas och luggen lyftas innan man applicerar kristalloljan med elektrisk sprejbehållare, en enkel trädgårdsspruta med pumpfunktion eller en rotationsmaskin med tre munstycken. Borsta sedan mattans lugg försiktigt så att lösningen når alla fibrer samtidigt som den lösgör smutsen som samlats i mattan. Låt lösningen torka tillräckligt länge för att den ska kunna bilda kristaller som innesluter fibrerna och effektivt fångar upp smutspartiklar och andra föroreningar. Torktiden varierar beroende på flera olika faktorer som luftfuktighet, luftcirkulation och omgivningens temperatur men kan förväntas vara 60 minuter eller mer. Så snart området är torrt kan det dammsugas och luggen lyftas. iii Maskinrengöring med dyna Rengöring med varmt vatten är i regel att föredra men maskintvätt kan ibland behövas som ett komplement på ställen där det förekommer mycket gångtrafik direkt utifrån. Liksom vid alla andra underhållsmetoder ska man alltid förbereda mattan genom att dammsuga den eller lyfta luggen och därefter använda maskinrengöring. Bearbeta ytan innan torkningen påbörjas med roterande golvmaskin och låg hastighet (max 175 varv/min) med en dyna av 100 % bomull. Var mycket noga med att gå över hela ytan noggrant så att mattluggen kan bli bearbetad i flera riktningar för att lösgöra smuts och andra föroreningar. Efter ca 15 m 2, vänd dynan och rengör samma yta om det behövs. Efterhand som området blir bearbetat samlas smuts och föroreningar i dynan som ska sköljas med speciella lösningar innan man fortsätter. Efter att ytan har torkat fullständigt ska mattan dammsugas eller luggen lyftas. Obs 1: Dynan ska kontrolleras ofta så att den är ren och så fort den blivit smutsig ska den bytas ut innan man fortsätter. Obs 2: Man ska vara noggrann och försiktig när man använder denna metod, särskilt när det gäller mattor med skuren lugg, eftersom felaktig behandling kan skada garn och fibrer. Maskinrengöring med dyna Obs 2: Torr rengöring lämpar sig inte för Elevation II, Made To Measure, Precious Ground, Torr rengörare (lyftning av luggen) Torr rengöring steg för steg 15 16

10 C. Periodisk i Rengöring med varmt vatten Trots regelbunden dammsugning och fläckborttagning försämras mattans utseende med tiden på grund av smuts och fläckar som den vanliga rengöringen inte kan avlägsna. Då blir det nödvändigt att våttvätta mattan. Interface rekommenderar att mattor rengörs periodiskt med hjälp av varmt vatten. Det är en effektiv metod för att avlägsna smuts och partiklar från mattan. Den fungerar genom att vatten och rengöringsmedel sprutas in i mattan och fångar upp smuts i en lösning som sedan avlägsnas via ett inbyggt vakuumsystem. Mattan ska alltid förberedas genom fläckborttagning och grundlig dammsugning före varmvattenrengöringen. Man använder en vattentvättmaskin som fylls med extraheringsvätska som är utspädd enligt tillverkarens anvisningar. Den rekommenderade tekniken är att arbeta med röret eller en självgående maskin genom att via en ventil eller knapp frigöra rengöringslösningen och dra utrustningen fram och tillbaka ca 1 till 2 meter (eller på bekvämt avstånd). Lösningsventilen ska frigöras innan man kommer till slutet av ett pass för att säkerställa att all lösning sugs upp. Samma yta ska gås över två eller tre gånger med lösningsventilen stängd för att avlägsna så mycket fukt som möjligt från mattan. Fortsätt att rengöra golvet genom att överlappa ca 5 cm av den yta som redan rengjorts, och fortsätt enligt ovan. På extremt smutsiga områden kan det bli nödvändigt att gå över ytan två eller tre gånger ytterligare med lösningsventilen öppen. Gå därefter över mattan igen flera gånger med lösningsventilen stängd för att avlägsna så mycket fukt som möjligt. Var alltid noga med att inte låta mattan bli för blöt. Man kan placera fläktar vid blöta områden för att minska torktiden. Mattan ska lämnas att torka så länge som möjligt innan den används, och hela processen avslutas med noggrann lyftning av luggen. TILLÅT INTE Temperaturen att överstiga 50 ºC (120 ºF) i mattan. Gångtrafik på mattan innan den är helt torr eftersom det kan orsaka skador på fibrerna och att den snabbt blir smutsig igen. Obs: För Flor S, Superflor och andra nålfiltsprodukter är varmvattenbehandling och dammsugning de enda rekommenderade tillvägagångssätten. Rengöring med varmt vatten 17 18

11 4. Golvvård A. Rengöringsmedel En del kommersiella rengöringslösningar är mycket aggressiva och kan skada både luggen på mattans ovansida och undersidan. Det är därför viktigt att välja lösningar som motsvarar de grundläggande kraven som beskrivits här och att utvärdera varje produkt innan den används. Interface textilplattor kan underhållas med hjälp av ett antal välkända och lättillgängliga rengöringsmedel för mattor. Generellt, Produkter med ph-nivåer över 9,5 eller som innehåller giftiga, illaluktande eller lättantändliga lösningsmedel ska undvikas. Produkter avsedda för utrustning för varmvattenrengöring ska inte innehålla oljebaserade skumdämpande medel (oljebaserade skumdämpare kan lämna kvar fett i mattan och orsaka att den snabbt tar åt sig smuts igen). Ingen produkt ska innehålla optiska vitmedel (optiska vitmedel kan påverka mattans färg negativt). Alla rengöringsmedel ska testas med avseende på om de kvarlämnar klibbiga rester som kan orsaka återsmutsning. För att testa ett rengöringsmedel, häll en liten mängd outspätt medel på en liten ren glastallrik. Låt medlet lufttorka helt och hållet (24 timmar minst). Bryt loss intorkat medel från glastallriken och undersök det. Om det intorkade medlet kan beskrivas som torrt pulver, torra flagor eller torra kristaller, är rengöringsmedlet godtagbart. Om medlet verkar oljigt, fett eller som vaxartade flagor är det inte godtagbart eftersom det troligen skulle bidra till att mattan snabbt blir smutsig igen. Fläckborttagningsmedel ska användas efter behov och ska alltid spolas bort med rent vatten efter att fläcken har behandlats. Specifikationer för rengöringsmedel Ett ph-värde på högst 9,5 i spädningen är att föredra. Lösningsmedlet ska vara högst 10 % av volymen. Inga optiska vitmedel

12 B. Utrustning för underhållet Att använda rätt utrustning är lika viktigt som att använda rätt rengöringsmedel och de bästa metoderna. Med denna handledning får du de tekniska specifikationer du behöver för de viktigaste delarna av underhållsutrustningen för dina mattor. Obs: För specifika rekommendationer ber vi dig kontakta ditt lokala Site Services-team på Interface. Följande specifikationer för utrustning är minimikraven för användning tillsammans med Interfaces produkter. Dammsugning Upprättstående maskiner med två motorer Strömkrav: 8 Amp 220/240 Volt Vakuummotor 750 Watt Vattenpelare 1700mm Luftpelare 38 liter/sekund Filtrering Ner till 0,3 mikron eller lägre (helst sjukhusklass) (Hospital grade preferred) Kapacitet dammpåse Helst minst 5 liter Borstmotor 150 Watt Borstremsa Utbytbar Borstdrev Tandad remdrift (helst non-slip) Justering Höjdjustering är viktigt Arbetsbredd 325mm-460mm Vakuum-maskiner med enbart sugfunktion Strömkrav 8 Amp 220/240 Volt Vakuummotor 750 Watt Vattenpelare 1700mm Luftpelare 38 liter/sekund Filtrering 3-steg, helst ner till 0,3 mikron Kapacitet dammbehållare Helst minst 5 liter Maskiner för lyftning av luggen Motordriven 1/2 hästkraft Vakuummotor 11/2-13/4 hästkraft Borstbredd Ca 100 mm; Spiraler, total bredd 400 mm Vegetabilisk fyllning eller nylon Justering av borsten Självjusterande efter nivå Maskiner för torr rengöring Strömkrav 2-8 Amp 220/240 Volt Motor 200 Watt Dubbelt borstsystem Motroterande Borstbredd 250mm-500mm Borsthastighet 400 varv/min Kristalloljesystem - Torrengöring och kristalloljeapplikator Ström 2-8 Amp Bredd 305mm-559mm Borstar (2) mm Borsthastighet 400 varv/min Roterande golvmaskiner med dyna Motordriven Minst 3/4 hästkraft Storlek 432mm x 508mm Varv/min Högst 175 varv/min Typ av borste Dyna Anmärkningar Överskrid inte 175 varv/min Dynor Absorberande 100 % bomull Maskiner för rengöring med varmt vatten Strömkrav Amp Volt Vakuummotor 1500 Watt Vakuum-typ 3-stegs by-pass Vakuumsula 300mm-500mm Vattenpelare 2,5 m - 3,5 m vid 100 CFM Vätsketillförsel 2 liter/minut vid PSI Lösningsbehållare Minst 15 liter för både lösningen och spillet Borstmotor 90 Watt 1/8 hästkraft Borstbredd 250mm-450mm med 4 v-formade rader nylonborst Obs: All ovanstående utrustning måste vara CE-godkänd och följa EU:s regelverk

13 5. Övrigt underhåll A. Utbyte av textilplattor B. Kabelgolv Textilplattor som har blivit illa nedfläckade eller skadade kan ersättas med plattor från förrådet. En skadad platta kan tas bort genom att man för in en kniv under ena hörnet och drar bort den från golvet, om de har installerats med traditionellt klister eller häftmassa. Om de har installerats med TacTiles TM, lyft bara upp hörnet på mattplattan. För att få veta mer om TacTiles TM, vårt klimatvänliga installationssystem, se vår särskilda TacTiles TM -guide eller kontakta närmaste försäljningsställe. När man byter ut skadade plattor ska man vara noga med att borsta upp luggen på angränsande plattor och att ersättningsplattan passas in noggrant så att inga fibrer från plattorna fastnar i fogarna. Textilplattor som kommer från förrådet ser förmodligen nyare ut än de som ersätts. Om man använder Interfaces oregelbundna mönster är den rekommenderade installationsmetoden att inte mönsterpassa plattorna vilket gör att mönstret på gamla och nya plattor bättre smälter samman visuellt. För andra mönstertyper kan nya plattor synas mer tydligt. I sådana fall bör de nya plattorna läggas in på inte så väl synliga ställen. För alla golvprodukter gäller att Interfaces rekommenderade installationanvisningar ska följas. Tillverkaren av access-golv bör kontaktas för att att ge rekommendationer för mattrengöring i förhållande till de metoder och tekniker som rekommenderas i denna guide. I regel är lågfuktighetsmetoder och -tekniker att föredra. Tillverkaren av kabelgolv bör kontaktas för att att ge rekommendationer för mattrengöring i förhållande till de metoder och tekniker som rekommenderas i denna guide. I regel är lågfuktighetsmetoder och -tekniker att föredra. TacTile TM 23 24

14 6. Kontakta oss För mer information kontakta: Showroom: Stockholm: Monopolet Maria Bangata 2 / Rosenlundsgatan 40 Malmö: Norregatan 13 Tel: E-post: Web:

15 Europe, Middle East, Africa, India A AE BA BE BG BY CH / CS CZ DE DK ES FR HR HU IE IL IN /54 IT KZ MK NL NO PL +48 (0) PT RO /42/43/44 RS RU SA SE SI SK TR UA +38(044) UK +44 (0) ZA

Skötsel och rengöringsanvisning

Skötsel och rengöringsanvisning Skötsel och rengöringsanvisning Innehållsförteckning Allmänt om skötsel av textila golv i offentlig miljö... 2 Förebyggande åtgärder... 2 Rekommenderade rengöringsmetoder... 3 Rengöringsmetoder... 3 Daglig

Läs mer

Skötsel- och underhållsguide för textila golv

Skötsel- och underhållsguide för textila golv Skötsel- och underhållsguide för textila golv Det bästa som hänt på länge för skötsel och underhåll av textila golv Städmetoder Golvekonomi Fläckborttagning Skötsel- och underhållsguide för textila golv

Läs mer

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Följande text är ett utdrag är Kährs tekniska handbok. Den finns i sin helhet på www.kahrs.se 9.1 Skötsel och reparation av Kährs trägolv i bostadsmiljö

Läs mer

Enitor AB. Tel +46 (0)8 734 92 60 fax +46 (0)8 83 24 40 Sandhamnsgatan 81, box 27105 102 52 Stockholm Sweden www.enitorab.se info@enitorab.

Enitor AB. Tel +46 (0)8 734 92 60 fax +46 (0)8 83 24 40 Sandhamnsgatan 81, box 27105 102 52 Stockholm Sweden www.enitorab.se info@enitorab. Inledning 3 Inomhusklimat och rengörning 3 Underhåll 3 Rekommenderad rengörningsmetod 4 Smutsförebyggande åtgärder 5 Dammsugning/Mekaniskrengöring 6 Mellanrengöring 6 Grundrengöring 7 Rengöringsmetod 7

Läs mer

BRUKSANVISNING. Installationsgolv

BRUKSANVISNING. Installationsgolv BRUKSANVISNING Installationsgolv Bruksanvisning INSTALLATIONSGOLV Projekt: Typ: Golvhöjd: Tillåten belastning: Max punktlast: Max jämt fördelad utbredd belastning: N N/kvm Vid transporter på golvet försök

Läs mer

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring Två rengöringslägen (renovering eller underhåll) för bästa resultat (AX 410) Robust och driftsäker utan en massa finesser, enkel att använda (AX 310)

Läs mer

Skötselanvisning LINOLEUM

Skötselanvisning LINOLEUM Skötselanvisning Allmän information Denna information gäller Linoleum i offentlig miljö Praktiska skötselråd för professionell städpersonal. För golv i bostäder finns separata detaljerade skötselråd. STOPPA

Läs mer

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

STÄDNING OCH UNDERHÅLL STÄDANVISNINGAR OFFENTLIGA MILJÖER för CC Höganäs kakel och klinker. VÄRDA ATT VÅRDA Golv i offentliga miljöer väljs av speciella orsaker. I köpcentrumet ska golvet vara både funktionellt och vackert,

Läs mer

Fotosfera. www.interface.com. Europa, Mellanöstern, Afrika, Indien

Fotosfera. www.interface.com. Europa, Mellanöstern, Afrika, Indien Europa, Mellanöstern, Afrika, Indien AE +971 4 399 6934 A +41 44.913.68.00 BA +387 33 522 534 BE +32 2 475 27 27 BG +359 2 808 303 BY +375 17 226 75 14 CH +41 44/9136800 CS +381 11 212 95 79 CZ +42 0 233

Läs mer

8. Städning och underhåll

8. Städning och underhåll 8. Städning och underhåll Golv och väggar med plattor av keramik är extremt tåliga. Erfarenheter från olika typer av miljöer med hårda påfrestningar under lång tid är goda. Förutom mekaniskt slitage tål

Läs mer

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs. 2014-10 SE UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se UNDERHÅLL AV KÄHRS TRÄGOLV 2 INNEHÅLL UNDERHÅLL

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB - www.stenskivor.se Showroom Stockholm Fågelviksvägen 9 6TR - 145 53 - Norsborg Stockholm Showroom Malmö Stenyxegatan 29-213 76 Malmö Telefon

Läs mer

Fläckborttagning FÖRSTA HJÄLPEN

Fläckborttagning FÖRSTA HJÄLPEN Fläckborttagning Fläckar uppstår vanligen vid spill eller när något smetar av sig från skor. Fläckarna bör avlägsnas omedelbart. Oavsett vilken typ av matta ni har valt, hjälper dessa första hjälpen-åtgärder

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

STÄDANVISNINGAR HEMMILJÖ för CC Höganäs kakel och klinker.

STÄDANVISNINGAR HEMMILJÖ för CC Höganäs kakel och klinker. STÄDANVISNINGAR HEMMILJÖ för CC Höganäs kakel och klinker. VÄRDA ATT VÅRDA Vi vill börja med att gratulera till ett utmärkt val av keramiska plattor. Som allt kakel och klinker från CC Höganäs uppfyller

Läs mer

Skiffergrå 90x150 cm 79226 Skiffergrå 130x200 cm 79225

Skiffergrå 90x150 cm 79226 Skiffergrå 130x200 cm 79225 Mattor 183 3M Nomad Aqua 4500 Används som sekundärmatta, inomhus vid låg trafik. Randigt mönster som tar bort och gömmer stora mängder fin smuts och fukt. Kantad runt om, vinylbaksida. Tjocklek 6 mm. Antracitgrå

Läs mer

Golvvård och golvunderhåll

Golvvård och golvunderhåll Arbetsbeskrivningar Av Björn Ljungquist. www.abljungquist.se Golvvård och golvunderhåll Följande beskrivningar är framtagna och utprovade av företrädare för branschens Specialavdelningar och bearbetade

Läs mer

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank VÄGGAR OCH TAK för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank Vattenburna färgers goda egenskaper uppnås först efter ett par

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

Karbonneutrala textilplattor

Karbonneutrala textilplattor Karbonneutrala textilplattor CO 2 kompensation Till dig som är tveksam till miljökompensationer, har jag bara en fråga: när du har gjort allt du kan for att reducera din miljöpåverkan genom att ändra din

Läs mer

U nderhå llstips för utomhustyger. Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger?

U nderhå llstips för utomhustyger. Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger? U nderhå llstips för utomhustyger Vill du skydda och återfå lystern i dina utomhustyger? Varför ska tyget underhållas? Ett av de bästa sätten att hålla Sunbrella -tygerna i bästa skick och minimera behovet

Läs mer

Hårdvaxoljade trägolv

Hårdvaxoljade trägolv Underhåll Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Underhåll Byggstädning April 2013 - byggstädning Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm, sågspån och grus. Vid behov

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

SKÖTSELRÅD PERUKER OCH HÅRERSÄTTNINGAR SYNTETFIBER SID 2-3 020-36 87 00 / SHOP ONLINE TOUPEMABELGAL.SE

SKÖTSELRÅD PERUKER OCH HÅRERSÄTTNINGAR SYNTETFIBER SID 2-3 020-36 87 00 / SHOP ONLINE TOUPEMABELGAL.SE SKÖTSELRÅD PERUKER OCH HÅRERSÄTTNINGAR SYNTETFIBER SID 2-3 ÄKTA HÅR SID 4-5 CYBERHAIR SID 6-7 VITAL HAIR SID 8 SYNTETFIBER Vi gratulerar till ditt val av denna kvalitetsprodukt från Toupéma Belgal. Ditt

Läs mer

Skötselanvisning. Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Linoleum Plast Parkett

Skötselanvisning. Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Linoleum Plast Parkett Skötselanvisning Enkelt! Ekonomiskt! Ergonomiskt! Linoleum Plast Parkett Byggstädning ANVISNING OM BYGGSTÄDNING EFTER GOLVLÄGGNING ANVISNINGEN GÄLLER: 1. Linoleumgolv: Marmoleum, Artoleum Plastgolv : Smaragd,

Läs mer

Naturliga städtips lika rent men snällare mot miljön

Naturliga städtips lika rent men snällare mot miljön April 2015 Naturliga städtips lika rent men snällare mot miljön har sammanställt en lista med tips på hur man kan städa naturligt med till exempel ättika, citron och såpa. Det blir lika rent, men är snällare

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller

MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller! Läs noga igenom monteringsanvisningen innan montering. Bör installeras av auktoriserad VVS-installatör. Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 1 (7) RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Textilgatan 31 120 86 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : coatings@tikkurila.se Styrelsens

Läs mer

Funktion kommunikation design.

Funktion kommunikation design. Entrémattor. Funktion kommunikation design. Hyr entrémattor Funktion som lönar sig. Omkring 80 % av all smuts och damm som finns i era lokaler kommer in via skorna. Därför är det en mycket god idé att

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Skötsel & Underhåll. Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö. Lackerade trägolv

Skötsel & Underhåll. Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö. Lackerade trägolv Underhåll Avsnitt 1: Byggstädning Avsnitt 2: Hemmiljö Avsnitt 3: Offentlig miljö Underhåll Byggstädning December 2012 - byggstädning Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös smuts, t.ex. damm,

Läs mer

ÅNGTVÄTTAR Upptäck hur ångtvätten kan göra skillnad i hemmet

ÅNGTVÄTTAR Upptäck hur ångtvätten kan göra skillnad i hemmet ÅNGTVÄTTAR Upptäck hur ångtvätten kan göra skillnad i hemmet *) Vid grundlig rengöring av hårda golvytor med Kärchers ångtvätt dödas 99.99% av de vanliga hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus

Läs mer

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB 2014-03-27 1 (5) Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare Herrljunga Terrazzo AB Box 13, SE-524 21 Herrljunga Office +46 (0)513-78 50 00 www.terrazzo.se 2014-03-27

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

Academy Active Cushion

Academy Active Cushion Academy Active Cushion GB User manual NL Gebruikershandleiding Bruksanvisning Vicair Academy Active sittdyna Bästa kund/brukare av Vicair Academy Active Tack för att du har valt en Vicair Academy Active.

Läs mer

Betsa på trä. Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä.

Betsa på trä. Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä. Betsa på trä Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä. Alcro Träbets Dekorfärg trä färgar träet och framhäver den naturliga ådringen! Med Alcro Träbets Dekorfärg trä kan du t ex färgsätta väggpanelen

Läs mer

Anvisningar för skötsel

Anvisningar för skötsel Anvisningar för skötsel Möbeltyg Skötsel av möbeltyg Regelbunden rengöring är viktig för att möbeltyget ska behålla sin kvalitet och hålla längre. Damm och smuts sliter på tyget och försämrar dessutom

Läs mer

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S

J u N C K E R S u N D E R H å L L S S y S T E m F ö R T R ä G O LV Golv- behandling I N O m H u S Junckers Underhållssystem för trägolv Golvbehandling Inomhus Lutbehandling För obehandlade eller slipade barrträgolv Produkten Golv av barrträ gulnar naturligt med åren. Om Du vill att golvet skall behålla

Läs mer

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Sidan 1 Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Generell brukar och förskrivarinformation Dynan ska endast användas till det den är avsedd för. Dynan får inte användas utan överdrag. Dynan ska placeras

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

I-VAX. maxitgolv i publik miljö. Skötselsystem för. för en renare morgondag

I-VAX. maxitgolv i publik miljö. Skötselsystem för. för en renare morgondag I-VAX för en renare morgondag Skötselsystem för maxitgolv i publik miljö På ett naturligt vis Färre produkter enklare rutiner PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städmetoder. Vi arbetar med miljöbesparande

Läs mer

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt.

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Välj din favoritfärg bland tusentals Alcro väggkulörer. Alcro Sober och Tålig är snabbtorkande latexfärger för målning

Läs mer

ÅNGTVÄTTAR. Upptäck hur ångtvätten kan göra skillnad i hemmet HOME & GARDEN ÅNGTVÄTTSGUIDE

ÅNGTVÄTTAR. Upptäck hur ångtvätten kan göra skillnad i hemmet HOME & GARDEN ÅNGTVÄTTSGUIDE *) Vid grundlig rengöring av hårda golvytor med Kärchers ångtvätt dödas 99.99% av de vanliga hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae. ÅNGTVÄTTAR Upptäck hur ångtvätten kan göra skillnad

Läs mer

www.tergo.nu Bäste kund,

www.tergo.nu Bäste kund, Bäste kund, Olsson Cleaning Technology, med varumärket Tergo, har etablerat sig som en leverantör av städmaterial på den svenska och internationella marknaden. Från att ha tillverkat miljövänliga rengöringsprodukter

Läs mer

Nedan följer en uppräkning av metoder i kronologisk ordning.

Nedan följer en uppräkning av metoder i kronologisk ordning. SVENSKA I STÄDBRANSCHEN Björn Ljungquist 2006-01-10 Inledning Alla branscher utvecklar ett eget språk, baserat på de speciella ord, uttryck och nomenklaturen som finns. Städbranschen har skapat sitt speciella

Läs mer

Augusti. Minska på kemikalierna. 1.Välj ekologisk mat. 2. Dra ned på snabbmat och halvfabrikat

Augusti. Minska på kemikalierna. 1.Välj ekologisk mat. 2. Dra ned på snabbmat och halvfabrikat Augusti Minska på kemikalierna Tänk igenom vad som är nödvändigt i kemikalieskåpet och undvik onödig närkontakt med skadliga ämnen och kemikalier. Vi möter många kemikalier varje dag, och tyvärr är det

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

KÅBE CORAL. Ordertelefon 0585-255 50 www.kabe-mattan.se

KÅBE CORAL. Ordertelefon 0585-255 50 www.kabe-mattan.se KÅBE CORAL Ordertelefon 0585-255 50 www.kabe-mattan.se FRÅN PRAKTISK OCH FUNKTIONELL... Antal steg för att stoppa 90% av smutsen Gata (standard) smuts Strand sand Extrem lera...till ATTRAKTIV OCH SPECIELL

Läs mer

Checklista för inredning av städvänliga lokaler

Checklista för inredning av städvänliga lokaler 1 (8) Checklista för inredning av städvänliga lokaler Checklistan beskriver vad ni själva ska göra för att underlätta städningen av era lokaler. Checklistan tar både upp sådant som kan förbättras i befintliga

Läs mer

Mattor med valfri design.

Mattor med valfri design. Mattor med valfri design. Mörkare och ofta gråa nyanser på en entrématta är så klart bra under hösten och vintern när mattan tar mycket stryk. Det är smutsigt ute och vi drar in både snö, slask och grus

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA 1 (2) Materialet Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

I detta dokument kan du hitta följande skötselanvisningar:

I detta dokument kan du hitta följande skötselanvisningar: I detta dokument kan du hitta följande skötselanvisningar: Byggstädning Lackerade trägolv sid 2-3 Skötsel & underhåll Lackerade trägolv sid 4-5 Skötsel & underhåll Proteco Natura trägolv sid 6-7 Skötsel

Läs mer

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Icopal Byggkemiska produkter Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Allt du behöver! Icopal erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggmaterial som skyddar husets skal mot

Läs mer

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem.

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem. Lasera träfasader Arbetsråd för Timmer målningssystem. Innan du börjar måla. Timmer målningssystem. Timmer Lasyrfärg är en fyllig, lättstruken och mycket väderbeständig vattenburen lasyr baserad på alkyd/akrylat

Läs mer

K-400 K-3800 K-750 K-7500

K-400 K-3800 K-750 K-7500 K-400 K-3800 K-750 K-7500 GB p. 1 DE p. 3 FR p. 5 NL p. 7 IT p. 9 ES p. 11 PT p. 13 SV p. 15 DA p. 17 NO p. 19 FI p. 21 HR p. 23 PL p. 25 RO p. 27 CZ p. 29 HU p. 31 GR p. 33 RU p. 35 Figures p. 37 RIDGE

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

plast- och linoleumgolv

plast- och linoleumgolv I-VAX för en renare morgondag Skötselsystem för nya Forbo plast- och linoleumgolv På ett naturligt vis Färre produkter enklare rutiner PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städmetoder. Vi arbetar

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer

Rengöringsanvisning för ege objektmattor

Rengöringsanvisning för ege objektmattor * Lycka till med din nya ege objektmatta * För att du framöver ska få ut mesta möjliga av investeringen vill vi gärna orientera dig om bästa sättet att ta hand om våra objektmattor. Objektmattan är konstruerad

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Sto Scandinavia AB Golvbeläggning. Underhålls- och skötselanvisningar för golv

Sto Scandinavia AB Golvbeläggning. Underhålls- och skötselanvisningar för golv Sto Scandinavia AB Golvbeläggning Underhålls- och skötselanvisningar för golv Golvbeläggning Skötsel Att ligga steget före med god golvvård Ett golv behöver inte se slitet och nött ut även fast många människor

Läs mer

UPDATE/02. Textilplattor gjorda av växter? Rum i rummet. Design with Purpose. Bio-baserat nylon i Fotosfera. och kreativa golvzoner

UPDATE/02. Textilplattor gjorda av växter? Rum i rummet. Design with Purpose. Bio-baserat nylon i Fotosfera. och kreativa golvzoner Textilplattor gjorda av växter? Bio-baserat nylon i Fotosfera Rum i rummet och kreativa golvzoner Design with Purpose Nytt globalt varumärke UPDATE/02 Välkommen Till en ny värld. Nya möjligheter. Och ett

Läs mer

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä.

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Måla med linoljefärg Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Alcro har färg för traditionellt måleri. Samtidigt som vi har utvecklat nya färger har vi alltid värnat om att behålla den fina, svenska målningstraditionen.

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg.

Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg. Måla tak Arbetsråd för Sober Natur Takfärg. Med högtäckande Sober Natur Takfärg räcker det oftast med en strykning. Sober Natur Takfärg är en vattenspädbar, och extra täckande färg, för målning av tak

Läs mer

Brf. Sommarviken. Fogbruk till klinkerplatta Tätningsmassa till infästningar Klinkerplatta

Brf. Sommarviken. Fogbruk till klinkerplatta Tätningsmassa till infästningar Klinkerplatta Brf. Sommarviken Fastighetspärm Fogbruk till klinkerplatta Tätningsmassa till infästningar Klinkerplatta Parkettgolv Dammbindning (ytskikt) Täckfärg till tak Täckfärg till vägg Fönster Aluminiumpartier

Läs mer

Städa kemikaliefritt!

Städa kemikaliefritt! Städa kemikaliefritt! För att städa ditt hem behöver du egentligen bara; 1 Sopset 1 Microfibermopp med mopplatta för sopning av golv 1 Microfibermopp för våttorkning av golv 1 Hink med urvridare Eventuellt

Läs mer

Tjocklek 2 3mm Vätskegenomsläpplighet ingen. Vikt ca7kg/m2 Inverkan av termochock ingen. Tryckhållfasthet 42N/mm2 Kemikalieresistens se sep info

Tjocklek 2 3mm Vätskegenomsläpplighet ingen. Vikt ca7kg/m2 Inverkan av termochock ingen. Tryckhållfasthet 42N/mm2 Kemikalieresistens se sep info AcryMaster Industry200 är avsedd för industrigolv och andra ytor där höga krav ställs på vätsketäthet, korrosionsskydd, halksäkerhet, dammfrihet och hygien. Golvet lägges i utrymmen där slitaget är lättare

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Penetrantprovning. Inspecta Academy

Penetrantprovning. Inspecta Academy Penetrantprovning Inspecta Academy 1 Penetrantprovning Inspecta Sweden AB 2 3 Penetrantprovning Penetrantprovning Denna presentation är avsedd att ge en grundläggande information om hur penetrantprovning

Läs mer

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten www.htc-twister.com www.htc-twister.com HTC introducerar ett revolutionerande sätt att rengöra golv DCS Diamond Cleaning System är ett nytt sätt att mekaniskt

Läs mer

Fr på arbetsplatsen Bra akustik ån golv till tak

Fr på arbetsplatsen Bra akustik ån golv till tak Bra akustik på arbetsplatsen Från golv till tak Välmående och nöjda anställda är A och O i en verksamhet Varje år går miljontals arbetsdagar förlorade på grund av arbetsrelaterade skador och sjukdomar,

Läs mer

Siljan furugolv den nya generationen

Siljan furugolv den nya generationen Siljan furugolv den nya generationen etablerat 1897 Våra furugolv den nya generationen Det finns trägolv och det finns trägolv. Vi törs påstå att ett trägolv från Siljan är något extra. Det är tillverkat

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket TM Conical Kvarn med Burr Coffee koniskt Grinder malverk Operations Bruksanvisning Manual 1 Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNINGAR FÖR VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR AV KERAMISKA PLATTOR

SKÖTSEL- ANVISNINGAR FÖR VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR AV KERAMISKA PLATTOR SKÖTSEL- ANVISNINGAR FÖR VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR AV KERAMISKA PLATTOR Högbergsgatan 27, 116 20 Stockholm Telefon 08-641 21 25. Fax 08-702 20 15 Beklädnader och beläggningar av keramiska plattor

Läs mer

STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I

STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM 1 (5) STÄDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LOKALER I KÅRHUSET Fastställda av Förvaltningsutskottet 2005-01-12. Generella föreskrifter: MF tillhandahåller sopborstar, sopskyfflar,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RENGÖRING

RIKTLINJER FÖR RENGÖRING Allmänt Knauf AMF mineralplattor finns med många olika ytbehandlingar. Ytorna rengörs med olika metoder. Normalt behöver inte innertakspannor rengöras i de flesta standardtillämpningar, men rengöring kan

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

SKÖTSELBIBELN. De bästa tipsen för. den perfekta golvvård

SKÖTSELBIBELN. De bästa tipsen för. den perfekta golvvård SKÖTSELBIBELN De bästa tipsen för den perfekta golvvård 2 SNABBT, ENKELT OCH NATURLIGT: SÅ VÅRDAR MAN GOLV I DAG. Rätt golvvård på ett enkelt sätt! Rätt golvvård bevarar värdet på ditt vackra golv och

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv Herdins golvguide Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack Ytbehandla ditt trägolv När du vill ha ett ljust och vackert trägolv Herdins Golvlut vit Lutbehandling med Golvlut, görs för att bromsa träets mörkergulning

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow RainJet ett serienummer för kundvård, men

Läs mer

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem Innehåll: 1. Korrosivitetsklass, miljöklass 2. System efter korrosivitetsklass 3. Rostgrad för objektet 4. Underhållsmålning av tidigare

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Skötsel & Underhåll. Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6

Skötsel & Underhåll. Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6 1 Skötsel & Underhåll Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6 2 Generellt om virke Trä är en naturprodukt som förändras hela tiden. Färgskillnader, oregelbundenheter

Läs mer

Hushållskemikalier. Information 2010. Miljö & Teknik

Hushållskemikalier. Information 2010. Miljö & Teknik Hushållskemikalier Information 2010 Miljö & Teknik De flesta av oss använder dagligen kemikalier av olika slag. Det kan vara tvättmedel, rengöringsmedel, diskmedel, bil- eller båtvårdsprodukter, färger

Läs mer

Welins Gammeldags produkter

Welins Gammeldags produkter slutbehandlas. Till slutbehandling rekommenderas Timberex Heavy Duty UV eller annan opigmenterad/pigmenterad produkt ur Timberex sortiment, Gammeldags Träsåpa eller Gammeldags Träsåpa Vit. När yta som

Läs mer

ALKALISK AVFETTNING, MILJÖ

ALKALISK AVFETTNING, MILJÖ ALKALISK AVFETTNING, MILJÖ A100 0005/30/0205 VAFM ENTER ALKALISK AVFETTNING MILJÖ är en vattenbaserad avfettning med mycket stort användningsområde. Den passar bra till biltvätt, hårt smutsade golv typ

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

HYGIENANVISNINGAR. Dusch- och bassängavdelningen

HYGIENANVISNINGAR. Dusch- och bassängavdelningen HYGIENANVISNINGAR Dusch- och bassängavdelningen Användarnas hygien och agerande har den största betydelsen för renligheten gällande badvattnet i bassängerna och de fuktiga utrymmenas ytor. 1. TVÄTTNING

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma Att tapetsera själv Här har vi samlat råd, tips och enkla uppsättningsanvisningar. Läs igenom och kom fram till det du behöver veta så är du snart igång med ditt nya rum! OBS! Kom ihåg att arbetet måste

Läs mer