Guide till underhåll av textilplattor UNDERHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide till underhåll av textilplattor UNDERHÅLL"

Transkript

1 Guide till underhåll av textilplattor UNDERHÅLL

2 Innehåll 1. Introduktion A. Betydelsen av underhåll 3 B. Produktval 4 C. Kartläggning av just dina underhållsbehov 4 D. Planerat underhåll 5 2. Förebyggande mattunderhåll A. Entrémattor 6 3. Underhållstekniker A. Rutinunderhåll i Dammsugning 7 ii Lyftning av mattluggen 8 iii Fläckborttagning 9 a. Behandling av vattenbaserade fläckar 10 b. Behandling av fettbaserade fläckar 11 iiii Borttagning av tuggummi 11 B. Interimsunderhåll i Torr rengöring 12 ii Kristallolja 12 iii Maskinrengöring med dyna 13 C. Periodiskt underhåll i Rengöring med varmt vatten Golvvård A. Rengöringsmedel 15 B. Utrustning för underhållet Övrigt underhåll A. Utbyte av textilplattor 18 B. Kabelgolv Kontakta oss

3 1. Introduktion A. Betydelsen av underhåll B. Produktval Korrekt genomfört underhåll av mattan förlänger inte bara mattans livslängd utan bidrar också till att bibehålla en hög nivå på utseende och komfort på arbetsplatsen. För att skapa sig en positiv image spenderar företag miljontals kronor på byggnader och inredning. Dåligt underhållna mattor kan ge motsatt effekt på byggnadens image, minska produktiviteten och påskynda behovet av en ny matta. Interface är införstådda med behovet av att underhålla och förlänga mattans livslängd av såväl miljömässiga som ekonomiska skäl och erbjuder en lösning genom att tillhandahålla en detaljerad guide för hur mattor ska skötas. Interface kan också erbjuda utbildning och extra support för dem som internt handhar mattornas skötsel och underhåll, och även mer skräddarsydda underhållsprogram som är anpassade för lokalens särskilda behov. Att sköta och underhålla sin matta innebär mer än att välja rätt rengöringsmetoder. Att redan från börja välja rätt produkt med avseende på konstruktion, design och färg - bidrar i stor utsträckning till funktionaliteten och utseendet i det långa loppet. Exempel: Konstruktion En konstruktion med tät lugg kan hjälpa till att minska problem med slitage som beror på att smuts tränger in i mattan. Färg Valet av färg kan innebära att man skapar en tydlig image med ett budskap, men kan också göras för praktiska syften. Färg har stor betydelse för hur väl smuts och fläckar syns, så är till exempel dunkla färger bättre än ljusa klara färger eller mycket mörka färger. Design Mönstrade mattor är de som är bäst på att maskera smuts och fläckar, och de med oregelbundna mönster är särskilt lämpade. Med dessa, och många andra, faktorer i åtanke har Interface klassificerat sina produkter utefter deras förmåga att maskera smuts och fläckar. Detta hjälper visserligen till vid valet av produkt men vi vill understryka att det inte undanröjer behovet av ett genomtänkt underhållsprogram för produkten när den används. Våra kundhandläggare tillsammans med våra Site Service-experter arbetar tillsammans med dig för att försöka hjälpa dig att välja både rätt produkt för de ytor det gäller och rätt underhållsprogram för dina lokaler. 3 4

4 C. Kartläggning av just dina underhållsbehov D. Planerat underhåll Precis som inomhusytor utsätts för olika mycket användning och slitage så behöver dessa ytor sin anpassade nivå när det gäller skötsel och underhåll. Så kräver till exempel flitigt trafikerade utrymmen som entréhallar och korridorer effektiv daglig dammsugning medan ytor runt kaffeautomater och skrivbord behöver daglig tillsyn med avseende på spill och fläckar. Regelbunden skötsel från början innebär en produkt som håller längre och även bättre utseende i det långa loppet, så målet med Interfaces underhållsguide är att din matta ska hålla så länge som möjligt och därmed bespara dig onödiga kostnader. Med ett tydligt underhållsprogram, som det du ser här nedan, ser interna och externa lokalvårdare direkt vad de ska koncentrera sig på. LIFT SALES OFFICE På så sätt kan rutin-, interimsoch periodiskt underhåll schemaläggas vid lämpliga tidpunkter som en del av programmet SHOWROOM PRINT ROOM Byggnadens utformning, hur den används, trafikmönster, arbetstider etc., allt detta behöver bedömas när man ska ta fram ett underhållsprogram och denna guide ger detaljerade råd om godkända underhållstekniker och -lösningar. LIFT FINANCE BOARDROOM Daily Maintenance Areas to be vacuumed daily Daily spot and stain removal Programmed Cleaning Three monthly clean of heavy traffic areas Six monthly clean of medium traffic areas Twelve monthly clean of light traffic areas SALES DIRECTOR FACILITIES Exempel på underhållsprogram STATIONERY 5 6

5 2. Förebyggande underhåll A. Entrémattor Entrémattor ingår i alla underhållsprogram eftersom de är utformade för att fånga upp smuts vid ställen som t.ex. receptioner. Denna smuts kan avlägsnas med dammsugare så att den inte sprids till andra områden. Entrémattor ska rengöras dagligen och till och med bytas ut regelbundet så att de inte samlar på sig smuts som skulle göra dem ineffektiva. Minst 3-5 meter entrématta ska placeras vid entrén beroende på omfattningen av trafiken. Det bästa är en kombination av primära och sekundära entrésystem. Foyer Barricade 7 8

6 3. Underhållstekniker A. Rutinunderhåll Man har kunnat visa att 80 % av den smuts som samlas i en matta vanligen kommer utifrån och därför behövs lämpliga barriärytor, till exempel Barricade eller Foyer, i entréer som ett första försvar mot nedsmutsning. Mattor samlar emellertid ändå på sig smuts så följande rekommendationer är avsedda att minimera påverkan av smuts både på mattans hållbarhet och utseende. Hur ofta mattan rengörs beror på de särskilda behoven för de trafikerade områdena i dina lokaler. i Dammsugning En effektiv plan för dammsugning är viktig för att mattans underhållsprogam ska lyckas. Grus och smuts som inte dammsugs bort utan får stanna kvar i mattan kan slita på och skada fibrerna. Förutom att avlägsna smuts, förbättrar dammsugningen också produktens utseende när luggen ruggas upp och återställs. Att använda rätt utrustning och teknik är synnerligen viktigt för att dammsugninsprogramment ska vara framgångsrikt, och kraftfulla fabriksdammsugare med maskindrivet borstmunstycke rekommenderas. Enklare mattdammsugare tar bort smutsen från ytan men avlägsnar inte smuts som trängt ner i luggen. Mattan ska därför dammsugas noga med en dammsugare som har hög sugförmåga och är utrustad med roterande borste eller piskanordning. Höjden på de flesta dammsugare kan justeras för att de ska vara så effektiva som möjligt på olika typer av mattor. Hur ofta man ska dammsuga kan avgöras utifrån hur mattan ser ut, men det bästa är om det görs dagligen. Tungt trafikerade utrymmen som lobbier, entréer/ utgångar och Entrémattor - särskilt sådana som utsätts för olika väder och vind - kan kräva att man dammsuger oftare och det ska framgå av underhållsprogrammet. Om man dammsuger denna typ av områden oftare hindrar man att smuts förs vidare till andra områden. I t.ex. konferens- och styrelserum kan dammsugningen göras vid behov men minst en gång i veckan. För att rengöringen ska bli grundlig måste man arbeta långsamt och metodiskt med dammsugaren. Note: För Flor S, Superflor och andra nålfiltmattor med lugg eller struktur ska dammsugare med enbart sugfunktion användas. Exempel - rekommenderad dammsugare 9 10

7 A. Rutinunderhåll ii Lyftning av mattluggen Används för att förbereda mattan för generell rengöring. Det är en effektiv metod för att lyfta nedtrampad lugg och lösgöra intorkad smuts. Flitigt använda utrymmen med en matta med skuren lugg mår särskilt bra om detta görs varje vecka. Mattor med öglelugg behöver inte behandlas lika ofta och luggen kan lyftas mera sällan. För bästa resultat ska lyftningsproceduren göras mot luggens riktning. OBS! Lyftning av luggen ska inte göras på Flor S, Superflor ellen någon annan nålfiltmatta. Det ska heller inte göras på Elevation II, Made To Measure, Precious Ground, The Scandinavian Collection, Straightforward eller någon annan mikrotuft-produkt. iii Fläckborttagning Nedfläckning orsakad av att man råkar spilla något kommer att inträffa. Som en del av underhållsprogrammet ska man dagligen avlägsna fläckar och spill för att mattan ska behålla ett godtagbart utseende mellan de schemalagda rengöringarna. Fläckborttagningen ska ske så snart som möjligt när man upptäcker dem för att minska risken för permanenta fläckar. Försök klassificera fläcken, är den t.ex. vattenbaserad, en fettfläck eller en kombination av båda, eftersom det är viktigt att använda det fläckborttagningsmedel och den teknik som lämpar sig bäst för respektive typ av fläck. Vid fläckborttagning, kom alltid ihåg: DU SKA Rengöra stället omedelbart om det är praktiskt möjligt för att undvika permanenta fläckar Försöka klassificera fläcken. Använda en ren vit trasa och arbeta utifrån kanterna in mot mitten av fläcken för att hindra att den sprider sig. Ta bort överflödig fukt med en uppsugande trasa, handduk eller liknande och skydda det rengjorda området tills mattan är helt torr. DU SKA INTE Gnugga eller bearbeta stället häftigt eftersom det kan skada luggen och orsaka ljusare fläckar på mattan. Täcka över den våta mattan. Maskin för lyftning av luggen 11 12

8 A. Rutinunderhåll a. Behandling av vattenbaserade fläckar För vätskande fläckar, sug upp så mycket som möjligt med en ren vit trasa. Om fläcken är halvfast eller har stelnat, skrapa försiktigt med en sked eller spatel och sug sedan upp skrapet från fläcken med en fuktig svamp. Arbeta alltid utifrån fläckens kanter och in mot mitten. Gnugga aldrig på en våt fläck så att den sprider sig från sitt ursprungliga område. Efter att det vattenbaserade spillet sugits upp ska resterna tas bort omedelbart med hjälp av torrt pulver. Strö pulvret över fläcken och borsta försiktigt med handen för att fördela det. Låt området torka (ca minuter) och borsta sedan på pulvret igen. Om pulvret verkar fastna i mattan, borsta försiktigt området igen och dammsug sedan. Upprepa proceduren om det behövs. Undvik kraftig borstning eftersom det kan skada luggen. fläckborttagare efter att fläcken rengjorts. Följ anvisningarna för medlet och låt torka. Upprepa proceduren om det behövs. Kontakta lokalvårdsteamet för mer information om rekommenderade fläckborttagare. Obs: vissa fläckborttagare ska inte användas på produkter som innehåller ull eller som kan blekas. b. Behandling av fettbaserade fläckar För att ta bort fett- eller oljebaserade fläckar av färg, fett, tjära, asfalt, etc. ska man använda särskilda fläckborttagningsmedel för mattor. Kontrollera alltid att materialet är färgsäkert på en inte så väl synlig del av mattan innan du använder medlet. Spreja medlet på en ren, vit trasa och tryck den mot mattan. Kontrollera om mattan färgar av sig på trasan. Om den färgar av sig ska medlet inte användas. Om den inte färgar av sig, applicera medlet tunt på en ren, vit trasa och tryck den mot fläcken. Och återigen, gnugga inte tvärs över fläcken utan stryk försiktigt från fläckens ytterkanter in mot dess mitt. Upprepa proceduren till dess att fläcken är borta och om den behandlats med någon kemikalie ska fläcken sköljas med vatten för att eventuella rester ska avlägsnas. Skydda det rengjorda området tills mattan är helt torr. Följ upp med att applicera ett torrt pulver så som beskrivs för vattenbaserade fläckar. Obs: en liten mekanisk spolapparat kan underlätta sköljningen av fläcken. Fläckborttagning av kraftigare spill kanske inte avlägsnar det som hamnat längst ner i botten av luggen. Det kan bara tas bort effektivt med varmvattenspolning och uppsugning. iiii Borttagning av tuggummi För att ta bort tuggummi rekommenderas fläckborttagare i form av sprej. Spreja borttagningsmedlet sparsamt på fläcken så att medlet fryser tuggummit. Använd sedan ett icke vasst föremål för att försiktigt skrapa bort det. Var noga med att inte skada ytan genom att använda för mycket kraft eller ett vasst föremål. De frysta partiklarna ska tas bort så snart som möjligt, antingen genom att borstas bort eller dammsugas. För fläckar av kaffe, te, juice eller andra drycker som är svåra att ta bort kan man använda en rekommenderad 13 14

9 B. Interimsunderhåll i Torr rengöring Denna rengöringsmetod är lätt att använda och orsakar i stort sett inget avbrott i verksamheten eftersom området kan användas nästan omedelbart efter rengöringen. En annan fördel med metoden är att den inte lämnar några klibbiga rester av rengöringsmedel efter sig som kan dra till sig smuts. Börja med att lyfta luggen eller dammsuga mattan noggrant och för-spreja med ett lämpligt rengöringsmedel för gångmattor. Fördela sedan det torra pulvret över mattan och borsta försiktigt. Låt torka i 30 minuter innan partiklarna och smutsen dammsugs bort från mattan. Obs 1: För Flor S, Superflor eller andra nålfiltprodukter är dammsugning och varmvattenbehandling de enda rekommenderade tillvägagångssätten. The Scandinavian Collection, Straightforward eller någon annan mikrotuft-produkt. ii Kristallolja Kristalloljemetoden för underhållsrengöring är en metod med låg fukthalt som i viss mån påminner om torr rengöring. Fördelarna är att man snabbare kan ta sig an området än med varmvattenbehandling och torktiden är kortare. Mattan ska alltid dammsugas och luggen lyftas innan man applicerar kristalloljan med elektrisk sprejbehållare, en enkel trädgårdsspruta med pumpfunktion eller en rotationsmaskin med tre munstycken. Borsta sedan mattans lugg försiktigt så att lösningen når alla fibrer samtidigt som den lösgör smutsen som samlats i mattan. Låt lösningen torka tillräckligt länge för att den ska kunna bilda kristaller som innesluter fibrerna och effektivt fångar upp smutspartiklar och andra föroreningar. Torktiden varierar beroende på flera olika faktorer som luftfuktighet, luftcirkulation och omgivningens temperatur men kan förväntas vara 60 minuter eller mer. Så snart området är torrt kan det dammsugas och luggen lyftas. iii Maskinrengöring med dyna Rengöring med varmt vatten är i regel att föredra men maskintvätt kan ibland behövas som ett komplement på ställen där det förekommer mycket gångtrafik direkt utifrån. Liksom vid alla andra underhållsmetoder ska man alltid förbereda mattan genom att dammsuga den eller lyfta luggen och därefter använda maskinrengöring. Bearbeta ytan innan torkningen påbörjas med roterande golvmaskin och låg hastighet (max 175 varv/min) med en dyna av 100 % bomull. Var mycket noga med att gå över hela ytan noggrant så att mattluggen kan bli bearbetad i flera riktningar för att lösgöra smuts och andra föroreningar. Efter ca 15 m 2, vänd dynan och rengör samma yta om det behövs. Efterhand som området blir bearbetat samlas smuts och föroreningar i dynan som ska sköljas med speciella lösningar innan man fortsätter. Efter att ytan har torkat fullständigt ska mattan dammsugas eller luggen lyftas. Obs 1: Dynan ska kontrolleras ofta så att den är ren och så fort den blivit smutsig ska den bytas ut innan man fortsätter. Obs 2: Man ska vara noggrann och försiktig när man använder denna metod, särskilt när det gäller mattor med skuren lugg, eftersom felaktig behandling kan skada garn och fibrer. Maskinrengöring med dyna Obs 2: Torr rengöring lämpar sig inte för Elevation II, Made To Measure, Precious Ground, Torr rengörare (lyftning av luggen) Torr rengöring steg för steg 15 16

10 C. Periodisk i Rengöring med varmt vatten Trots regelbunden dammsugning och fläckborttagning försämras mattans utseende med tiden på grund av smuts och fläckar som den vanliga rengöringen inte kan avlägsna. Då blir det nödvändigt att våttvätta mattan. Interface rekommenderar att mattor rengörs periodiskt med hjälp av varmt vatten. Det är en effektiv metod för att avlägsna smuts och partiklar från mattan. Den fungerar genom att vatten och rengöringsmedel sprutas in i mattan och fångar upp smuts i en lösning som sedan avlägsnas via ett inbyggt vakuumsystem. Mattan ska alltid förberedas genom fläckborttagning och grundlig dammsugning före varmvattenrengöringen. Man använder en vattentvättmaskin som fylls med extraheringsvätska som är utspädd enligt tillverkarens anvisningar. Den rekommenderade tekniken är att arbeta med röret eller en självgående maskin genom att via en ventil eller knapp frigöra rengöringslösningen och dra utrustningen fram och tillbaka ca 1 till 2 meter (eller på bekvämt avstånd). Lösningsventilen ska frigöras innan man kommer till slutet av ett pass för att säkerställa att all lösning sugs upp. Samma yta ska gås över två eller tre gånger med lösningsventilen stängd för att avlägsna så mycket fukt som möjligt från mattan. Fortsätt att rengöra golvet genom att överlappa ca 5 cm av den yta som redan rengjorts, och fortsätt enligt ovan. På extremt smutsiga områden kan det bli nödvändigt att gå över ytan två eller tre gånger ytterligare med lösningsventilen öppen. Gå därefter över mattan igen flera gånger med lösningsventilen stängd för att avlägsna så mycket fukt som möjligt. Var alltid noga med att inte låta mattan bli för blöt. Man kan placera fläktar vid blöta områden för att minska torktiden. Mattan ska lämnas att torka så länge som möjligt innan den används, och hela processen avslutas med noggrann lyftning av luggen. TILLÅT INTE Temperaturen att överstiga 50 ºC (120 ºF) i mattan. Gångtrafik på mattan innan den är helt torr eftersom det kan orsaka skador på fibrerna och att den snabbt blir smutsig igen. Obs: För Flor S, Superflor och andra nålfiltsprodukter är varmvattenbehandling och dammsugning de enda rekommenderade tillvägagångssätten. Rengöring med varmt vatten 17 18

11 4. Golvvård A. Rengöringsmedel En del kommersiella rengöringslösningar är mycket aggressiva och kan skada både luggen på mattans ovansida och undersidan. Det är därför viktigt att välja lösningar som motsvarar de grundläggande kraven som beskrivits här och att utvärdera varje produkt innan den används. Interface textilplattor kan underhållas med hjälp av ett antal välkända och lättillgängliga rengöringsmedel för mattor. Generellt, Produkter med ph-nivåer över 9,5 eller som innehåller giftiga, illaluktande eller lättantändliga lösningsmedel ska undvikas. Produkter avsedda för utrustning för varmvattenrengöring ska inte innehålla oljebaserade skumdämpande medel (oljebaserade skumdämpare kan lämna kvar fett i mattan och orsaka att den snabbt tar åt sig smuts igen). Ingen produkt ska innehålla optiska vitmedel (optiska vitmedel kan påverka mattans färg negativt). Alla rengöringsmedel ska testas med avseende på om de kvarlämnar klibbiga rester som kan orsaka återsmutsning. För att testa ett rengöringsmedel, häll en liten mängd outspätt medel på en liten ren glastallrik. Låt medlet lufttorka helt och hållet (24 timmar minst). Bryt loss intorkat medel från glastallriken och undersök det. Om det intorkade medlet kan beskrivas som torrt pulver, torra flagor eller torra kristaller, är rengöringsmedlet godtagbart. Om medlet verkar oljigt, fett eller som vaxartade flagor är det inte godtagbart eftersom det troligen skulle bidra till att mattan snabbt blir smutsig igen. Fläckborttagningsmedel ska användas efter behov och ska alltid spolas bort med rent vatten efter att fläcken har behandlats. Specifikationer för rengöringsmedel Ett ph-värde på högst 9,5 i spädningen är att föredra. Lösningsmedlet ska vara högst 10 % av volymen. Inga optiska vitmedel

12 B. Utrustning för underhållet Att använda rätt utrustning är lika viktigt som att använda rätt rengöringsmedel och de bästa metoderna. Med denna handledning får du de tekniska specifikationer du behöver för de viktigaste delarna av underhållsutrustningen för dina mattor. Obs: För specifika rekommendationer ber vi dig kontakta ditt lokala Site Services-team på Interface. Följande specifikationer för utrustning är minimikraven för användning tillsammans med Interfaces produkter. Dammsugning Upprättstående maskiner med två motorer Strömkrav: 8 Amp 220/240 Volt Vakuummotor 750 Watt Vattenpelare 1700mm Luftpelare 38 liter/sekund Filtrering Ner till 0,3 mikron eller lägre (helst sjukhusklass) (Hospital grade preferred) Kapacitet dammpåse Helst minst 5 liter Borstmotor 150 Watt Borstremsa Utbytbar Borstdrev Tandad remdrift (helst non-slip) Justering Höjdjustering är viktigt Arbetsbredd 325mm-460mm Vakuum-maskiner med enbart sugfunktion Strömkrav 8 Amp 220/240 Volt Vakuummotor 750 Watt Vattenpelare 1700mm Luftpelare 38 liter/sekund Filtrering 3-steg, helst ner till 0,3 mikron Kapacitet dammbehållare Helst minst 5 liter Maskiner för lyftning av luggen Motordriven 1/2 hästkraft Vakuummotor 11/2-13/4 hästkraft Borstbredd Ca 100 mm; Spiraler, total bredd 400 mm Vegetabilisk fyllning eller nylon Justering av borsten Självjusterande efter nivå Maskiner för torr rengöring Strömkrav 2-8 Amp 220/240 Volt Motor 200 Watt Dubbelt borstsystem Motroterande Borstbredd 250mm-500mm Borsthastighet 400 varv/min Kristalloljesystem - Torrengöring och kristalloljeapplikator Ström 2-8 Amp Bredd 305mm-559mm Borstar (2) mm Borsthastighet 400 varv/min Roterande golvmaskiner med dyna Motordriven Minst 3/4 hästkraft Storlek 432mm x 508mm Varv/min Högst 175 varv/min Typ av borste Dyna Anmärkningar Överskrid inte 175 varv/min Dynor Absorberande 100 % bomull Maskiner för rengöring med varmt vatten Strömkrav Amp Volt Vakuummotor 1500 Watt Vakuum-typ 3-stegs by-pass Vakuumsula 300mm-500mm Vattenpelare 2,5 m - 3,5 m vid 100 CFM Vätsketillförsel 2 liter/minut vid PSI Lösningsbehållare Minst 15 liter för både lösningen och spillet Borstmotor 90 Watt 1/8 hästkraft Borstbredd 250mm-450mm med 4 v-formade rader nylonborst Obs: All ovanstående utrustning måste vara CE-godkänd och följa EU:s regelverk

13 5. Övrigt underhåll A. Utbyte av textilplattor B. Kabelgolv Textilplattor som har blivit illa nedfläckade eller skadade kan ersättas med plattor från förrådet. En skadad platta kan tas bort genom att man för in en kniv under ena hörnet och drar bort den från golvet, om de har installerats med traditionellt klister eller häftmassa. Om de har installerats med TacTiles TM, lyft bara upp hörnet på mattplattan. För att få veta mer om TacTiles TM, vårt klimatvänliga installationssystem, se vår särskilda TacTiles TM -guide eller kontakta närmaste försäljningsställe. När man byter ut skadade plattor ska man vara noga med att borsta upp luggen på angränsande plattor och att ersättningsplattan passas in noggrant så att inga fibrer från plattorna fastnar i fogarna. Textilplattor som kommer från förrådet ser förmodligen nyare ut än de som ersätts. Om man använder Interfaces oregelbundna mönster är den rekommenderade installationsmetoden att inte mönsterpassa plattorna vilket gör att mönstret på gamla och nya plattor bättre smälter samman visuellt. För andra mönstertyper kan nya plattor synas mer tydligt. I sådana fall bör de nya plattorna läggas in på inte så väl synliga ställen. För alla golvprodukter gäller att Interfaces rekommenderade installationanvisningar ska följas. Tillverkaren av access-golv bör kontaktas för att att ge rekommendationer för mattrengöring i förhållande till de metoder och tekniker som rekommenderas i denna guide. I regel är lågfuktighetsmetoder och -tekniker att föredra. Tillverkaren av kabelgolv bör kontaktas för att att ge rekommendationer för mattrengöring i förhållande till de metoder och tekniker som rekommenderas i denna guide. I regel är lågfuktighetsmetoder och -tekniker att föredra. TacTile TM 23 24

14 6. Kontakta oss För mer information kontakta: Showroom: Stockholm: Monopolet Maria Bangata 2 / Rosenlundsgatan 40 Malmö: Norregatan 13 Tel: E-post: Web:

15 Europe, Middle East, Africa, India A AE BA BE BG BY CH / CS CZ DE DK ES FR HR HU IE IL IN /54 IT KZ MK NL NO PL +48 (0) PT RO /42/43/44 RS RU SA SE SI SK TR UA +38(044) UK +44 (0) ZA

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Visitas branschriktlinjer för restauranger

Visitas branschriktlinjer för restauranger Visitas branschriktlinjer för restauranger En beskrivning av hur livsmedelslagstiftningens krav på restaurang kan uppfyllas Grafisk design: Katarina Viberg www.expedition46.se Innehåll VISITAS BRANSCHRIKTLINJER

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

Kan man minska exponeringen vid asbestsanering?

Kan man minska exponeringen vid asbestsanering? RAPPORT Kan man minska exponeringen vid asbestsanering? En jämförelse av två saneringsmetoder Annika Karlsson och Bengt Christensson B1758 Oktober 2007 Rapporten godkänd 2007-12-18 Lars-Gunnar Lindfors

Läs mer

Belastningar i städyrket - vilka är de och hur kan belastningen minskas?

Belastningar i städyrket - vilka är de och hur kan belastningen minskas? RAPPORT Belastningar i städyrket - vilka är de och hur kan belastningen minskas? Göran M Hägg, Centrum för belastningsskadeforskning Lisa Schmidt, IVL Svenska Miljöinstitutet AB Rupesh Kumar, Luleå tekniska

Läs mer

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Förord Med ny färg på väggarna kan du förändra hela upplevelsen av ett rum. Därför är det ett spännande och mycket roligt projekt du har framför dig när du ska måla ditt

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

-Dess mjuka och flexibla molekylstruktur med milt slipande egenskaper gör den till en förträfflig rengörare.

-Dess mjuka och flexibla molekylstruktur med milt slipande egenskaper gör den till en förträfflig rengörare. Vad är bikarbonat. NaHCO3 Bikarbonat Natriumbikarbonat Tvåfalt kolsyrat natron Dubbelsoda Soda-aska Det är en fullständigt ofarlig produkt. Skulle ett barn av misstag stoppa det i munnen så spottar de

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Vad händer vid alfa-1-antitrypsinbrist?

Vad händer vid alfa-1-antitrypsinbrist? Vad händer vid alfa-1-antitrypsinbrist? Talecris Biotherapeutics GmbH Lyoner Strasse 15 D-60528 Frankfurt am Main Tyskland www.talecris.eu www.alpha-1-info.com PRO088EU0510 Att leva med alfa-1-antitrypsinbrist

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING!

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! Använd aldrig löpbandet innan du har fäst säkerhetsklämman i kläderna. Om du drabbas av bröstsmärta eller annan smärta, illamående,

Läs mer

Grundförutsättningar och arbetsrutiner

Grundförutsättningar och arbetsrutiner Grundförutsättningar och arbetsrutiner Guide till god hygienisk praxis vid hantverksmässig tillverkning av ost och andra mjölkprodukter och vägledning i eget haccp-arbete 1:a versionen mars 2009 Innehåll

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

Information och vägledning. - för produkter från Omni Trafikmiljö

Information och vägledning. - för produkter från Omni Trafikmiljö Information och vägledning - för produkter från Innehåll: Aluminium, ett miljövänligt framtidsmaterial 3 Ytbehandling 3 Förbehandling vid lackering 3 Pulverlackering 4 Decoral 4 Ytförstärkning av betongplatta

Läs mer

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN. Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN. Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004 Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004 För en utförlig steg-för-steg-beskrivning, med bilder, läs vår bok Agility

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Liten handbok för kaninägare

Liten handbok för kaninägare Liten handbok för kaninägare 1 Tänk efter innan du köper kanin! Läs på ordentligt innan köpet. Ta reda på om det verkligen är kanin du vill ha som husdjur. Om du kommer fram till att det är det, lär dig

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer