Verksamhetsberättelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014

2 Innehåll Verksamhetsberättelse VD:s förord... 4 Om Ålands Näringsliv... 5 Organisation... 5 Medlemmarna... 5 Medlemsservice och -förmåner... 6 Medlemskontakter... 6 Föreningsmöten... 7 Styrelsen... 7 Utskotten... 7 Föreningens anställda... 7 Ålands Näringslivs verksamhet... 8 Enkäter... 8 Epostutskick... 8 Näringslivsnytt... 8 Företagsbörs... 8 Besök och föredrag... 9 Rådgivning... 9 Initiativ & utlåtanden... 9 Handböcker Bergkulla Myndighetsverksamhet Utbildning med Ålands Näringsliv Kurser Boksluts- och skattedagarna Medlemsluncher & frukostar Evenemang ÅlandsMässan FöretagarEXPO Näringslivsdagen Jobbchansen Sommarträffen Restaurangdagarna Medlemsjulfest Projekt #Digitalimera Ungt Entreprenörskap Sommarlovsentreprenörerna Ett livskraftigt centrum Tillväxt Åland Business Lab Åland Nätverk Roslandsminglet Mentor Eget Företag Affärskvinnorna Unga Ledare Styrelsebank Centralhandelskammaren Finlands Näringsliv... 16

3 Verksamhetsberättelse Internationellt handel Handelskammarnätverket Handelsdokument Gränshandel Finpro Ålands Näringslivs förtroendevalda Styrelsen Arbetsmarknadsutskott Bygg- & Industriutskott City Mariehamn Handelsutskott IKT-utskott Lagutskott Logistikutskott Maskinentreprenörerna Turism- & Restaurangutskottet Revisionsutskottet Uppdrag för de anställda vid Ålands Näringsliv under Bokslut Bokslutsunderskrifter Revisionsberättelse Medlemmar

4 Verksamhetsberättelse VD:s förord 2014 var ett år som i många avseende överträffade våra förväntningar på Ålands Näringsliv. Vi startade upp vårt tionde utskott, vi kom med en mängd utlåtanden, vi arrangerade fler kurser och evenemang än någonsin tidigare, vi slog deltagarrekord när hela 160 personer deltog i vår servicekurs i oktober och vi engagerade oss i det intressanta nätverket Roslandsminglet. Ålands Näringsliv är lyckligt lottade att ha en kunnig och engagerad personal som driver föreningen. Jag kan konstatera som VD att det läggs ner oerhört många timmar varje vecka, även under kvällar och helger, för att driva verksamheten. Jag vill därför rikta ett stort tack till personalen vid Ålands Näringsliv. Jag vill även understryka det engagemang som finns hos företagen på Åland. Ålands Näringsliv samlar närmare 90 personer i vår styrelse och våra utskott. Här hittar vi människor som lägger en stor del av sin fritid på näringslivs- och strategifrågor. Det är svårt att nog värdesätta betydelsen av det arbetet, men jag vill rikta ett stort tack till alla er som gör vår förening möjlig. Ålands Näringsliv har alltid arrangerat ett stort antal kurser, evenemang och aktiviteter, men under 2014 nådde vi nya höjder. Vi genomförde över 80 arrangemang och deltagarantalet slog alla rekord. Bara på kurserna hade vi över 2000 deltagare, vilket naturligtvis är anmärkningsvärt med tanke på Ålands ca invånare! 2014 var också nätverkandets år. Vi engagerade oss i Roslandsminglet som ger åländska företag en fantastisk möjlighet att hitta affärskolleger. Vi intensifierade kontakterna med Centralhandelskammaren och deras ledningsgrupp gjorde även ett Ålandsbesök i juni. Besöket var mycket ovanligt då ledningsgruppen vanligtvis håller sig i Helsingfors. Hela besöket skedde på svenska och gästerna imponerades av den åländska företagarandan. Ålands Näringsliv är också aktiva på hemmaplan. Vi deltar varje år i ett stort antal kommittéer, branschråd och utredningsgrupper. Vi avger varje år ett antal utlåtanden och remissvar, förutom att vi regelbundet kallas till lagtingets utskott för hörande i olika frågor. I alla sammanhang framför vi näringslivets perspektiv. Det är inte alltid det kommer till allmän kännedom, det är inte alltid vår åsikt är populär och det är inte alltid övriga deltagare håller med oss men vi för alltid fram näringslivets åsikter. Vår ambition är att få gehör för våra stora frågor som t.ex. enklare regler, mer verksamhet i privat regi och åtgärder som underlättar internationalisering av åländska företag. Ålands Näringslivs målsättning är att öka konkurrenskraften hos de åländska företagen. Det är en ambition som många kan skriva under på, men för att lyckas behövs en vilja. Alla som ger sig in på den linjen behöver en ambition att förbättra sig. Den viljan finns hos många företag och vi kan hjälpa dem lyckas. Det är inspirerande att lyckas infria höga målsättningar. Här kan Ålands Näringsliv hjälpa dig. Hos oss träffar du andra företagare med samma ambition. Välkommen att bekanta dig med Ålands Näringsliv under Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, följ oss på naringsliv.ax, Facebook, LinkedIN och kom med på våra nätverksträffar. Vi ger dig möjligheten att göra bättre affärer. Anders Ekström Verkställande direktör

5 Verksamhetsberättelse Om Ålands Näringsliv Ålands Näringsliv är takorganisationen för åländska företag. Vi samlar en stor del av det åländska näringslivet och företräder medlemmarna i många olika utskott, kommittéer och utredningar. Ålands Näringsliv bildades 2011 då Ålands Arbetsgivarförening, Ålands Handelskammare och Ålands Köpmannaförening gick samman. Vårt strategiska arbete syftar till att åländska företag ska öka sin konkurrenskraft. Vi vill att Åland, mätt i BNP, ska höra till de mest framgångsrika regionerna i Norden. Det kräver ett vitalt näringsliv och ett stort mått av entreprenörskap i samhället. Organisation Då föreningen Ålands Näringsliv bildades 2011 bestod organisationen av två föreningar (Ålands Näringsliv samt Ålands Handelskammare). Under 2014 grundades Ålands Näringslivs Servicebolag Ab, vilket är ett helägt dotterbolag till Ålands Näringsliv r.f. Servicebolaget arrangerar våra kurser och evenemang. Ålands Näringsliv bedriver således idag verksamhet under tre olika juridiska personer, även om vi på Åland alltid beskriver oss själva som Ålands Näringsliv. Ålands Näringsliv Ålands Näringsliv r.f. Ålands Näringslivs Servicebolag Ab Ålands Handelskammare r.f. Nätverk Projekt Utskott Utbildning Evenemang ATA-carnet Medlemsservice Revisionsutskottet Skiljedomstol Ursprungsintyg Nätverk ICC/CHK Figur 1: Ålands Näringslivs organisation Ur ett internationellt perspektiv har vi fr.o.m fokuserat på Ålands Handelskammare, dvs The Åland Chamber of commerce på våra språksidor. Orsaken är att handelskammarnätverket är ett globalt känt varumärke som vi är del av. Det vill vi utnyttja för att locka internationella kontakter till Åland. Medlemmarna Medlemmarna utgör grunden i Ålands Näringslivs verksamhet. Vårt arbete går ut på att ge medlemmarna så stor medlemsnytta som möjligt. Medlemskapet i Ålands Näringsliv ger ett bollplank, en möjlighet att föra fram åsikter i ett större sammanhang, vilket i slutändan ger bättre verksamhetsförutsättningar att bedriva företag. Våra medlemmar är informerade om aktuella händelser samt utnyttjar våra nätverk för att göra bättre affärer.

6 Verksamhetsberättelse Medlemsstruktur Företag 0-2 anställda Företag 3-7 anställda 22 % Företag 8-10 anställda 3 % 1 % 2 % 1 % 5 % 1 % 3 % 45 % Företag anställda Förerag anställda Företag anställda Företag anställda Företag >250 anställda Kommuner 3 % 14 % Bostadsaktiebolagförening Personliga medlemmar Figur 2 Medlemsstrukturen i Ålands Näringsliv r.f. Vi noterar 636 medlemmar per Av dessa är 137 personliga medlemmar. Under 2014 utökades medlemsantalet (netto) med 12 medlemmar. Vi hade fortfarande en stor tillströmning av nya medlemmar (74 st), men ser ett större antal utträden. Orsaken är i de flesta fall att företaget avvecklas. Man kan även anta att vi börjar närma oss en nivå där det är svårt att fortsätta en kraftig medlemstillväxt på Åland utan extraordinära åtgärder. Med 636 medlemmar anser vi oss dock ha en stark ställning i det åländska näringslivet. Medlemsservice och -förmåner Ålands Näringsliv erbjuder service till medlemmarna i form av aktuell och relevant handels- och näringslivsinformation, viss arbetsgivar- och företagsrådgivning, rådgivning inför start av eget företag, överlåtelse eller ombildning av befintligt bolag, ansökan om investeringsstöd och finansiering, kurser och bildningstillfällen, samt rådgivning gällande export och importrelaterade frågor. Rådgivning och informationstjänster ges gratis till alla medlemmar medan omfattande konsultation/utredningar är avgiftsbelagd. Kurser hålls öppna för alla men våra medlemsföretag beviljas rabatter. Ålands Näringsliv är även engagerade i olika nätverk som medlemmarna kan utnyttja för sin verksamhet. Läs mer under Nätverk. Medlemskontakter Under året besökte personalen ett flertal av medlemsföretagen och vi tar dagligen emot samtal från medlemmar. Vi diskuterar vardagliga frågeställningar, anställningsvillkor, kollektivavtalsfrågor, konkreta utmaningar, hur företagen ser på de tjänster organisationen erbjuder, näringslivsklimatet, innehållet i utbildningsutbudet, informationen som ges i medlemstidningen Näringslivsnytt och övriga önskemål och synpunkter. Styrelsens ordförande och VD har även under året träffat flera medlemmar enskilt för att närmare diskutera närings-politiska ärenden.

7 Föreningsmöten Verksamhetsberättelse Ålands Näringslivs vårmöte hölls den 12 maj på Alandica. Vårmötet hölls i samband med finalen i entreprenörstävlingen Skraknästet och ett 30-tal medlemmar deltog. Verksamhetsberättelsen och bokslut för 2013 godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Trygve Eriksson valdes till hedersmedlem i Ålands Näringsliv. Höstmötet hölls den 27 november på restaurang Indigo. Verksamhetsplan och budget godkändes samt styrelsemedlemmar i tur att avgå omvaldes. Dessutom invaldes Anders Rundberg (Carus PBS) i styrelsen. Efter de stadgeenliga förhandlingarna höll Emma Hernell-Ohlsson och Håkan Strömmer från United Minds ett föredrag om handelns digitalisering. Det markerade även startskottet på vårt projekt #digitalimera. Styrelsen Styrelsen har under verksamhetsåret 2014 haft följande sammansättning: Peter Wiklöf, ordförande, Ålandsbanken Johanna Boijer-Svahnström, vice ordförande, Viking Line Anders Rundberg, Carus PBS (fr.o.m ) Ann-Louise Djupsund, Hotell Arkipelag Björn Kalm, Optinova Mikael Lundell, Simskäla Nina Nyman-Johansson, Ab Lantbruk Pernilla Söderlund, Mariehamns Bokhandel Ronny Isaksson, Sparhallen/Maxinge Tony Saarinen, Transmar Styrelsen har under året sammankommit till sju protokollförda möten. Anders Rundberg valdes in i styrelsen på höstmötet Övriga ledamöter omvaldes. Utskotten Ålands Näringsliv har idag nio utskott under föreningen, samt administrerar det lagstadgade revisionsutskottet under Ålands Handelskammare. Utskotten verkar som remissinstans och beredande instans och tar initiativ i specialfrågor, som medlemmarna finner angelägna. Utskotten samlas vanligtvis till två möten per år, där olika branschfrågor diskuteras. Utskotten påverkar även Ålands Näringslivs strategi. Den har diskuterats under året i utskotten och i oktober samlade vi styrelsen och utskottsordföranden till en strategidiskussion. Det utmynnade i en omformulering av vissa delar, samt även ett önskemål om ytterligare konkretisering av Ålands Näringslivs åsikter. Där kan expertkunskapen i utskotten bidra. På höstmötet valdes utskottsmedlemmarna på nytt och man kan inte nog understryka vikten av utskottsarbetet för näringslivet i stort. Ålands Näringsliv engagerar närmare 90 personer i styrelse- och utskottsarbete. Insatsen är svår att värdera, men att kunna samla så många delar av det åländska näringslivet ger oss stora möjligheter att påverka företagens dagliga situation. Föreningens anställda Ålands Näringsliv har haft flera personer anställda eller anlitade under Therese Ling har varit vikarierande projektledare för Ungt Entreprenörskap, där ordinarie projektledare Frida Gardberg har varit föräldraledig från augusti Ålands Näringsliv har också engagerat ett antal personer under i specifika projekt. Britt Biskop har fungerat som centrumledare under City Mariehamn där hon arbetar 40 % av heltid. Mikael Enroos har sedan november fungerat som projektledare för #digitalimera på 20 % av heltid. Ewa Danielsson har fungerade som affärsutvecklare & projektledare med ansvar för Ett Livskraftigt Centrum

8 Verksamhetsberättelse och Projekt AX. I oktober avslutade hon sin anställning för att bli personal- och avtalschef inom kommunala sektorn. Anders Ekström fungerar som verkställande direktör med ansvar för verksamheten. Inom Ålands Näringslivs Servicebolag har Dan Andersson ansvarat för kursverksamhet, administration och övriga frågor som rör verksamheten vid Ålands Näringsliv och Ålands Handelskammare. Johan Lindholm har varit handels- & evenemangsansvarig, med fokus på bl.a. Ålandsmässan och övriga evenemang, samt övriga frågor som rör Ålands Näringslivs verksamhet. Ålands Näringslivs verksamhet Ålands Näringsliv är aktiv inom en mängd olika områden. Man kan följa vår dagliga verksamhet genom att anmäla sig till våra nyhetsbrev, gilla oss på Facebook eller följa oss på LinkedIN. Dessutom uppdaterar vi ofta hemsidan naringsliv.ax där man hittar mycket information. Enkäter Under året genomfördes en medlemsenkät. Skolvitsordet för Ålands Näringsliv blev 7,8 när medlemmarna fick chansen att betygsätta näringslivsorganisationen. 84 procent av de svarande medlemmarna skulle rekommendera andra företag att bli medlemmar i Ålands Näringsliv. Under hösten genomförde vi även en enkät gällande företagens ekonomiska situation. Det var en uppföljning på 2013 års enkät. Svaren var något mer negativa men samtidigt upplevde den största delen av de svarande att deras verksamhet gick bra och kännetecknades av brist på personal, stabila intäkter eller stark efterfrågan. Svaren varierar dock stort även inom branscher, varvid man inte kan dra alltför säkra slutsatser om resultatet. Ålands Näringsliv genomförde även en enkät om effekterna av de ryska sanktionerna. Där var kontentan att Åland drabbas men endast indirekt. Livsmedelsbranschen har dock efter enkäten varslat personal och då hänvisat till dessa indirekta effekter. Epostutskick Ålands Näringslivs nyhetsbrev per epost är ett av våra viktigaste medel för kommunikation. Målet med nyhetsbreven är att ge kontinuerlig och aktuell näringslivsinformation från Åland och dess närregioner samt arbetsgivarinformation. Under 2014 har nyhetsbrev och skilda arbetsgivarinfobrev skickats ut till medlemmarna med jämna mellanrum. Vi har olika målgrupper för nyhetsbreven. Vårt allmänna nyhetsbrev skickas till samtliga som har anmält sig till nyhetsbrevet. Viss information skickas endast till medlemmar. Här informerar om aktuella frågor och regelförändringar. Vårt kursbrev skickas främst till personalansvariga. Här informerar vi om kurser och aktuella förändringar för arbetsgivare. Vårt nyhetsbrev till företagets högsta ledning skickas för att informera om speciella situationer, då vi riktar oss till beslutsfattare i olika frågor. Man kan anmäla sig till våra nyhetsbrev via vår hemsida Näringslivsnytt Medlemstidningen Näringslivsnytt utkom med totalt tre nummer under Upplagan är cirka exemplar och delas ut till registrerade företag på Åland. Tidningen trycks tillsammans med vår kurskatalog, vilket gör att vi får stor spridning på våra kurser och evenemang. Företagsbörs

9 Verksamhetsberättelse Ålands Näringsliv upprätthåller tillsammans med Ålands Företagarförening en företagsbörs där företagsrelaterade objekt kan utannonseras inklusive köp/försäljning av verksamheter. Företagsbörsen kan även förmedla uthyrning av affärslokaler, men vi har inte tillstånd att förmedla fastighetsaffärer. Under 2014 hade företagsbörsen 28 objekt. Besök och föredrag I likhet med tidigare år har Ålands Näringsliv administrerat en rad besök på Åland och då hållit föredrag och informerat gästerna om näringslivet. Ålands Näringsliv har även informerat om det åländska näringslivet utanför Åland. Majoriteten av besökarna kommer från våra närregioner, men vi noterar även Japan, Indonesien, Israel och Färöarna bland de besökandes hemorter. I juli 2014 bjöd Ålands Näringsliv in ungdomspolitiska organisationer från riket för att bekanta sig med Åland. Gensvaret blev stort och hela 24 personer, varav idel ordföranden och sekreterare, kom till Åland över dagen. I ett vackert sommarväder presenterade vi det åländska näringslivet, lagtinget och självstyrelsen samt åtta åländska företag. Därefter åkte vi ut till Rödhamn för att senare avsluta dagen med en middag på Rockoff. Evenemanget blev minnesvärt för besökarna. Rådgivning Ålands Näringsliv ger kostnadsfri rådgivning till sina medlemmar i frågor som rör företagens verksamhet. En speciell efterfrågan finns från personer som ska starta företag. Från och med 2014 är startaeget-rådgivningen avgiftsbelagd med en frikostig rabatt för de personerna som blir medlemmar i Ålands Näringsliv. Rådgivningen kan gälla bland annat utvärdering av affärsidéer, val av bolagsform, registrerings- och tillståndsfrågor. Initiativ & utlåtanden En av Ålands Näringslivs främsta uppgifter är att initiera och komma med initiativ inom områden som kan förbättra villkoren för företagandet. Till grund för organisationens utlåtande och initiativ ligger strategin för Ålands Näringsliv där vi förespråkar att man inför Nordens enklaste regelverk på Åland. Under 2014 har vi avgett följande utlåtanden: Remissvar om förslag till renhållningsföreskrifter och renhållningsplan Utlåtande om parkeringsnormen i Mariehamns centrum Utlåtande om Nextjets tidigare avgång Hörande om strategin för hållbar utveckling Hörande om offentlig upphandling Hörande om tilläggsbudgeten Utlåtande om beställarens utredningsskyldighet Utlåtande om skolskjutsar Utlåtande om ny hembygdsrättslagstiftning Remissvar om privatisering av avbytarverksamhet Utlåtande om förslag till ändring av ellagstiftning Hörande om andra tilläggsbudgeten Utlåtande om produktionsstöd för vindkraft Utlåtande om arbetsprogrammet för brobeståndet Hörande om hemvårdsstödet Yttrande om läroplansgrunderna för gymnasieutbildning

10 Verksamhetsberättelse Ålands Näringsliv har även betygsatt Landskapsregeringen i vår s.k. Näringslivsbarometer. Den har utkommit tre gånger under Vi publicerar samtliga utlåtanden och skrifter på naringsliv.ax. Handböcker Ålands Näringsliv ger ut den svenskspråkiga versionen av lönehandboken. Lönehandboken utges i två olika versioner, - arbetsförhållande och löneberäkning. Handboken finns sedan 2007 i digital for-mat och den uppdateras regelbundet i samarbete med Helsingfors Handelskammare. Lönehandboken kan beställas från Ålands Näringsliv. Bergkulla Föreningens fest- och rekreationslokal Bergkulla i Lemström har under sommarhalvåret varit tillgänglig för uthyrning. Totalt hyrdes lokalen ut 13 gånger under Särskilt för medlemsföretagen finns möjlighet att hyra lokalen till nedsatt pris i veckorna för personalaktiviteter, möten eller kursverksamhet. En aktivitetsdag/talka hölls i maj för personalen, dit medlemmarna också bjöds in. Myndighetsverksamhet Ålands Näringsliv administrerar verksamheten vid Ålands Handelskammare. Därmed utför vi ett antal myndighetsuppgifter som enligt handelskammarlagen åläggs varje handelskammare. Bland dessa myndighetsuppgifter kan nämnas upprätthållandet av revisorssystemet som inbegriper bl.a. godkännandet och övervakning av GRM-revisorerna. Utöver tillsynen av revisorer innefattar myndighetsuppgifterna även beviljandet och bestyrkandet av intyg och övriga dokument för utrikeshandel. Här kan nämnas t.ex. ursprungsintyg och ATA carnet. Vi planerar att övergå till elektronisk hantering av dessa, under förutsättning att systemet anpassas till våra åländska förhållanden. Vidare kan man vända sig till Handelskammaren för ett skiljemannaförfarande. Ålands Näringsliv kan även agera som opartiskt ombud vid deponering av källkod, ett förfarande som blir allt mer aktuell i takt med att affärerna bygger på digital grund. Utbildning med Ålands Näringsliv Ålands Näringsliv är en utbildningsinstans för näringslivet och anordnar varje år en rad olika kurser, seminarier, frukostträffar och medlemsluncher. Syftet är ge företagare och intresserade, medlemmar såväl som icke-medlemmar, nyttig information och inspiration. Rollen som utbildningsarrangör utgör en central och viktig del av Ålands Näringslivs verksamhet och utvecklas ständigt för att passa de krav som ställs på företag och motsvara de önskemål som lyfts fram från medlemmarnas sida. Utbildningarna riktar sig både till små och större företag och består allt från kostnadsfria tillfällen till utbildningar med internationellt erkända föreläsare. Kurser De öppna kurstillfällena utgör den största delen av utbildningsverksamheten. Kurserna erbjuds till ett lägre pris för medlemmar i Ålands Näringsliv men är öppna för alla som är intresserade. Under året har ett 60-tal kurser anordnats med teman allt ifrån utbildning av yrkesförare till utbildning i ledarskap och professionellt styrelsearbete. Bland kursutbudet kan nämnas fortbildning av yrkesförare där 30 kurser har hållits under 2014 med Ålands Näringsliv som utbildningsarrangör i samarbete med Ålands Trafikskolor rf. Sammanlagt deltog 819 personer i yrkesförarutbildningen (648 deltagare under våren och 171 deltagare under hösten). Utbildningen hålls enligt gällande EU-regler för att

11 Verksamhetsberättelse tillgodose upprätthållandet av yrkesförarnas kompetens på Åland. Totalt har ca 2000 personer deltagit i Ålands Näringsliv utbildningsverksamhet under Det stora antalet kurser består huvudsakligen av kortare kurstillfällen, vanligtvis halvdags till två dagars kurser. Ålands Näringsliv har under året gett ut två kurs- och evenemangskataloger (vår och höst) för marknadsföringen av kursutbudet. Katalogerna har distribuerats till samtliga åländska företag och organisationer. Boksluts- och skattedagarna 104 personer deltog på Boksluts- och skattedagarna som hölls den november på Alandica. Utbildningstillfället som är årligen återkommande hålls under två halvdagar och fokuserar på aktuella ekonomi- och skattefrågor för företag. Bland de ämnen som behandlades under årets evenemang kan nämnas, nya bokföringslagen, XBRL (ekonomirapporteringssystem), riskhantering i företag, aktuellt om byggrapportering, förändringar inom inkomst- och företagsbeskattningen, allmänt om moms, eget kapital och aktiebolagslagen samt aktuell rättspraxis. Medlemsluncher & frukostar Ålands Näringsliv har under året arrangerat åtta stycken medlemsluncher och frukosttillfällen under olika teman. Totalt har ca 230 personer deltagit på dessa tillfällen. Syftet med medlemsluncherna har varit att informera om aktuella ämnen samt att ge möjlighet till nätverkande mellan företagare. Följande medlemsträffar har anordnats 2014: Offentlig upphandling Generationsskifte i företag Åländska näringslivsfrågor på EU-nivå Ålands näringslivs vårmöte Affärsnyttan av att arbeta med hållbarhet Det naturliga steget Den ekonomiska situationen Finlands Banks direktör Erkki Liikanen Ålands näringslivs höstmöte Möte med Kraftnät Åland och Infrastrukturminstern angående elavbrotten

12 Evenemang Verksamhetsberättelse Ålands Näringsliv arrangerar varje år ett antal evenemang. De har stor variation i inriktning och målgrupp. Vissa är avgiftsfria, andra har ett inträde. Gemensamt för våra evenemang är att de syftar till att lyfta verksamheten hos medlemsföretagen. ÅlandsMässan Anordnades den mars. För programmet under mässdagarna stod en blandning av åländska förmågor samt underhållare utifrån. Barnartisten Apan Anders, mogenpublik-artisten Hasse Thor agerade årets dragplåster tillsammans med elbilen från TESLA, som besökarna dessutom fick provköra. Mässan hade ett 70-tal utställare och inbetalande besökare uppgick till ca 3500 personer. Elever från Ålands Gymnasium skötte som tidigare de praktiska uppgifterna såsom biljettförsäljning, parkering samt övriga praktiska göromål. FöretagarEXPO FöretagsExpo arrangerades 2014 på Havsvidden i kombination med Roslandsminglet. Vi har konstaterat att behovet finns för tjänsteföretag och B2B-försäljare att synas och att visa upp sig för företagen, samt för myndigheter att informera om sin verksamhet och sina stödfunktioner. Tyvärr har inte själva evenemanget lyckats nå ut till besökarna så som vi önskat. Samarrangemanget med Roslandsminglet var positivt och vi ser behovet av att kombinera företagsexpo med andra arrangemang. Näringslivsdagen Ålands Näringsliv har arrangerat den populära Näringslivsdagen sedan var Carin Holmquist, Jeanna Rutherhill och Stefan Hyttfors huvudtalare. Temat var Framtidens entreprenörer och vi räknade till ca 240 besökare. Under Näringslivsdagen delade vi även ut stipendier från vår Stipendiefond för unga entreprenörer. Under det efterföljande minglet och middagen presenterade vi höstens aktiviteter. En kort information hölls också om Roslandsminglet. Under 2015 arrangeras Näringslivsdagen torsdagen den 27 augusti. Årets tema är Engagemang, dvs det engagemang som driver entreprenörer. Sponsorer för Näringslivsdagen är DKCO, PAF, Ålandsbanken och Ömsen. Strax Kommunikation går trycksaker och Ålandstidningen är mediepartner. Jobbchansen Ålands Näringsliv arrangerade Jobbchansen i Sittkoffs Galleria tillsammans med AMS Arbeta och Bo på Åland. Konceptet är enkelt, under en eftermiddag möts arbetsgivare och studerande för att bekanta sig med varandra. Kontakten kan leda till framtida anställningar, men det är även en chans att visa upp bredden av åländska arbetsgivare för våra studerande. Ålands Näringsliv hade engagerat 24 arbetsgivare och AMS bjöd in över 1000 studenter. Evenemanget var lyckat och det beslutades att arrangera Jobbchansen igen under Sommarträffen Ålands Näringsliv arrangerade Sommarträffen 2014 tillsammans med AMS och Ålands Landskapsregering. Syftet är att skapa kontakt med studerande på annan ort. Under arrangemanget ordnades en middag där företrädare för näringsliv och offentlig förvaltning deltar i olika bordsdiskussioner. Ålands Näringsliv bjöd in arbetsgivare att presentera sig inför evenemanget, vilket blev ett lyckat

13 Verksamhetsberättelse inslag. Responsen från deltagarna var positiv, många kontakter knöts och förhoppningsvis leder detta till att våra bortastuderande en dag har en mer positiv bild av att flytta tillbaka till Åland. Restaurangdagarna 2014 Restaurangdagarna har blivit en stor framgång och mottagits väl av både restauranger och besökare. Under 2014 arrangerades både en vinter och en sommarvariant, vilka båda har dragit stora skaror besökare under en annars lugn period för restaurangerna. Vinterdagarna hölls den januari och sommardagarna arrangerades den 9-14 juni. Projektet drivs vidare av föreningen och återkommer i motsvarande format under Medlemsjulfest Den 5 januari arrangerade Ålands Näringsliv en traditionell medlemsjulfest på m/s Rosella. Kryssningsvärdarna tog emot oss och bjöd på underhållning, mat och dryck samt dans för medlemsföretagen. Ca 180 personer deltog och bidrog till den trevliga stämnigen. Projekt Ålands Näringslivs driver ett flertal projekt inom olika områden. Genom projekten kan vi lyfta flera för näringslivet viktiga frågor. Projekt finansieras på olika sätt, genom EU-medel, privata sponsorer eller offentliga projektmedel. Projektens syfte är att skapa bättre förutsättningar för affärsverksamhet. #Digitalimera Den 27e november gick startskottet för Ålands Näringslivs ettåriga digitaliseringsprojekt som vi marknadsför under hashtaggen #digitalimera. Projektet går ut på att stöda små och mellanstora företag på Åland att ta klivet ut på webben och bli mer tillgängliga på nätet. Vi vill att företagen ökar sin digitala närvaro. Projektet genomförs via månatliga seminarier och föreläsningar kring olika frågor som rör e-handel, marknadsföring och profilering. Projektet ska dessutom ge stöd åt beslutsprocessen att hitta nya affärsmodeller som på sikt hjälpa till att nå ut på nya marknader, få en ökad omsättning och bättre lönsamhet. Projektledare är Mikael Enroos. Under 2014 hölls en föreläsning där 24 personer deltog. Under 2015 har projektet haft fler deltagare och föreläsningarna har även sänts live på nätet. Projektet finansieras av Ålands landskapsregering, Andelsbanken för Åland, CarusPBS, Posten Åland, Paf, Strax kommunikation, Ålcom, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag och Ålandsbanken. Ungt Entreprenörskap Ungt entreprenörskap är ett ERUF projekt som Ålands Näringsliv driver. Delfinansiärer är Ålandsbanken, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, Crosskey och Alandia Försäkring. Projektledare under detta år har varit Therese Ling. Projektet vill skapa föreutsättningar för att öka åländska ungdomars kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap samt att öka integrationen mellan näringsliv och skola. Detta görs bland annat genom att presentera och införa utbildningsmaterialen Vårt samhälle och Se möjligheterna i låg och högstadium runt om på Åland. Under 2014 har de sista skolorna både genomgång och leverans av materiallådor.

14 Verksamhetsberättelse Ungt entreprenörskap arbetar även tillsammans med gymnasiet för att utveckla UF-företagandet på Åland drevs det tio UF- företag. Ungt Entreprenörskap har bland annat varit med och ordnat gästföreläsningstillfällen inom ämnena produktpaketering, monterbygge, grafisk design och mediekanaler. UF-företagen har även lyfts fram och presenterats på Facebooksidan UFföretagande som Ungt Entreprenörskap administrerar. Ålands Näringsliv ombesörjer den stipendiefond som föreningen tillsammans med 19 andra åländska företag tidigare har instiftat. Stipendiefonden vill lyfta fokus ifrån betygskriterierna och premiera entreprenörskap. Stipendierna delas ut årligen på tre olika nivåer, högstadie-, gymnasieoch högskolenivå. På Näringslivsdagen den 28 augusti delades det ut stipendium till 10 företagsamma åländska ungdomar. Under hösten anordnades också Näringslivsdagarna för årskurs 3 på gymnasiet där de fick göra hemma hos besök hos olika företag runt om Mariehamn. Ungt Entreprenörskap har även varit en del i den arbetsgupp som arbetat med ett nordiskt skärgårdsammarbetsprojekt, Egna pengar. Här ifrån har kunskapsutbyte mellan Åland, Finland och Sverige skett. Detta genom att diskutera olika exempel på åtgärder, varit på studiebesök och träffat ungdomar ifrån alla regioner. Arbetet har även kretsat kring att ordna en stor konferens och ta fram en broschyr som synliggör olika goda exempel på vad man som ung vuxen, kommun eller annan resursperson kan göra för att underlätta ungas möjlighet till försörjning i skärgård eller på landsbygd. Arbetet med Ungt Entreprenörskap har också inneburit föreläsningar om bland annat det åländska näringslivet, vad man ska tänka på som arbetstagare, projektpresentationer, erfarenhetsutbyte samt fortbildning med mera. Sommarlovsentreprenörerna 2014 Sommaren 2014 har Ålands Näringsliv erbjudit 13 ungdomar mellan 15-19år att vara sommarlovsentreprenörer. Dessa ungdomar har tillsammans drivit 10 stycken företag, antingen själva eller i grupp. Det har rört sig om allt ifrån måleri, bakverk, sång och till att guida piratrundor. Sju tjejer och sex killar drev så kallade SE-företag sommaren Sommarlovsentreprenörer är ett koncept som syftar till att vara ett utbildningsprojekt samtidigt som de ska inspirerar och ge ungdomarna möjlighet att skapa sitt eget sommarjobb. Ungdomarna har deltagit i utbildningsdagar där de fick upplysningar i frågor gällande bland annat affärsplan, kundbemötande, marknadsföring, prissättning, juridik, ekonomi, säkerhet m.m. Därefter ska de driva sin egen affärsverksamhet under minst 4 veckor under sommaren. Till sin hjälp får de ett startbidrag och en mentor som bistår dem med rådgivning, tips, nätverkande och idéer. Som en del av föreläsarna samt som mentorer ställde JCI Mariehamns deltagare upp. Ett livskraftigt centrum Projektet Ett livskraftigt centrum avslutades i mars Projektets syfte var att utveckla Mariehamns centrum till ett mer lönsamt, livskraftigt och attraktivt centrum för boende och besökare. Med bildandet av City Mariehamn, en ny form av centrumsamarbete som baserar sig på samverkan mellan fastighetsägare, verksamheter och Mariehamns stad, tog processen ytterligare ett kliv framåt. Projektet fortsätter idag iform av utskottsarbete inom City Mariehamn, där en centrumledare har anlitats för att driva verksamheten. Ewa Danielsson fungerade som projektledare för ett Livskraftigt Centrum. Tillväxt Åland Ålands Näringsliv är genom samarbete med i projektet Tillväxt Åland, som hjälper företag genom enskild företagslotsning. Projektägare är Styrgruppen för lands-bygdsutveckling och projektet är ett

15 Verksamhetsberättelse EJFLU-finansierat projekt med Ab Lantbruk, Andelsbanken, Dahlmans, Transmar, ÅCA, Ålandsbanken, ÅTH, Ålands Producentförbund och Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag som delfinansiärer. Business Lab Åland Ålands Näringsliv är involverade i Business Lab Åland tillsammans med Högskolan på Åland, Ålands Landskapsregering och Ålands utvecklings Ab. Business Lab Åland är ett sjuårigt projekt som ger företag en unik möjlighet att expandera sin verksamhet. Under 8 månader får lab-företagen en lokal, internetuppkoppling, en telefon samt en kontaktperson som de kan bolla ideer med. De har också möjlighet att kontakta något av partnerföretagen för fyra timmars kostnadsfri rådgivning. Partnerföretagen tillför expertkunskap inom olika områden och de bestod 2014 av April Kommunikation, DKCO, Företagsbyrån och Ålandsbanken. Högskolan på Åland är huvudman för projektet. Ålands Näringslivs roll är att hålla kontakten med partnerföretagen. Business Lab Åland har två ansökningsrundor per år och i den allra första ansökningsrundan under hösten 2014 sökte fem företag, varav två företag togs in i verksamheten. Nätverk Ålands Näringsliv vill skapa möjligheter och affärskontakter för våra medlemmar. Via våra olika nätverk kan människor bygga relationer till varandra, vilka är nyckeln till framtida affärer. Ålands Näringsliv skapar möjligheter för sina medlemmar via ett flertal nätverk. Roslandsminglet Ålands Näringsliv är engagerade i Roslandsminglet då vi ser stora möjligheter för åländska företag att knyta intressanta kontakter i västerled. Roslandsminglet är ett entreprenörsdrivet affärsnätverk som sträcker sig längs regionen Rosland, dvs den gamla postvägen från Åkersberga till Åbo. Roslandsminglet arrangerar nätverksträffar där företagare i regionen har möjlighet att träffas och skapa nya affärskontakter. Tanken är att nätverksträffarna ska ge dig bättre affärer med andra företagsamma företag. Under 2014 genomfördes fem mingelträffar, varav en hölls på Havsvidden. Ca 100 personer har deltagit i mingelträffarna. Totalt har Roslandsminglet besökts av ca 600 personer och ca 3000 personer har registrerat sina uppgifter hos nätverket. Åländska företag har varit aktiva och skapat nya kontakter med företag på andra sidan Ålands hav. Under 2015 planeras ytterligare mingelträffar och dessutom är det flera konkreta projekt som kommer att gynna regionen. Mer information hittas på naringsliv.ax Mentor Eget Företag Mentorprogrammet innebär att en företagare får tillgång till en personlig mentor under ett års tid. Mentorprogrammet genomförs i samarbete med Ålands Teknologicentrum. Tre företag har under året träffat sin mentor cirka en gång per månad. Mentorprogrammet har även innehållit en gemensam halvårsträff. Avslutningsträffen hålls i april Ett stort tack till alla mentorer, som ideellt ställer upp och delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Ni gör en skillnad! Affärskvinnorna Affärskvinnorna ett nätverk administrerat via Ålands Näringsliv. Syftet är att stärka och stimulera affärskvinnor, främst i ledande positioner. Ledare för nätverket är Johanna Backholm, vice vd för PAF

16 Verksamhetsberättelse och Tove Erikslund, Chief Administrative Officer vid Ålandsbanken Abp. Nätverket består av cirka 25 personer från medlemsföretag i Ålands Näringsliv. Nätverket träffas en gång i månaden och diskuterar olika ämnen, ibland med hjälp av inbjudna talare, ibland genom samtal i gruppen. Nätverket har även regelbundna luncher tillsammans under mer informella former. Unga Ledare Unga Ledare är ett nätverk med syfte att stärka unga ledare i deras ambitioner och att bidra till ökad erfarenhet och kunskap. Nätverket jobbar genom diskussion i gruppen kring gemensamma teman, som nätverket själva bestämmer, eller genom inbjudna talare. Deltagarna är cirka år, arbetar i en ledande position, är entreprenör eller har ledar-/entreprenörsambitioner. Nätverksledare är Rebecka Eriksson och nätverket administreras via Ålands Näringsliv. Styrelsebank Ålands Näringsliv tillhandahåller en styrelsebank för styrelseproffs. Syftet är att kunna tillhandahålla och erbjuda företag och organisationer personer med erfarenhet och kompetens av styrelsearbete. Styrelsebanken tillhandahåller namnkunniga styrelseproffs som har mångårig och bred erfarenhet av styrelsearbete från olika bolag och branscher. Den företagare som söker ny kompetens till sin styrelse kan med fördel nyttja styrelsebanken. Ålands Näringsliv kan även förmedla kontakt till styrelsebanker på andra orter via vårt nätverk av Handelskammare. Centralhandelskammaren Ålands Näringsliv är via Ålands Handelskammare medlem i Centralhandelshandelskammaren. Där samlas 19 handelskammare från hela Finland. Vi deltar regelbundet i VD-möten och håller oss informerade om aktiviteter i landet. Centralhandelskammaren är till stor hjälp för oss i vissa frågor som rör medlemsföretagen. Under 2014 besökte Centralhandelskammarens ledingsgrupp Åland. Det var deras första besök i landskapet på många år och även första gången ledningsgruppen gjorde en gemensam resa utanför Helsingfors. Förutom att vi informerade om Åland och vårt näringsliv, genomfördes även några företagsbesök. Dagen avslutades med en lyckad middag på Smakbyn. VD Risto Penttilä hyllade den åländska entreprenörsandan i sitt tacktal och menade att Finland borde se mer till Åland när man ska bygger strategier för tillväxt. Finlands Näringsliv Ålands Näringsliv har ett samarbetsavtal med Finlands Näringsliv. Det grundar sig på ett avtal som många av landets Handelskammare har undertecknat. Vi har ett samarbete då vi anlitar personal från Finlands Näringsliv att föreläsa om arbetsrätt och regelförändringar på arbetsmarknaden. Under 2014 deltog vi i Finlands Näringslivs höstseminarie där bl.a. statsminister Alexander Stubb höll ett längre anförande. Inför 2015 planerar vi ett större utbyte av aktiviteter..

17 Verksamhetsberättelse Internationellt handel Handel främjar tillväxt och utveckling. Därför arbetar Ålands Näringsliv aktivt med att hjälpa fler företag att ta del av den globala marknaden. De handelsfrämjande projekt som vi driver syftar till att skapa affärsmöjligheter för företag på nya marknader och att öka kunskapen bland åländska företag om nya intressanta marknader. Handelskammarnätverket Ålands Näringsliv är en del av ett världsomspännande nätverk bestående av handelskamrar i utlandet, samt lokala, regionala och nationella handelskamrar i världen. Handelskammarnätverket kan utnyttjas av medlemmar i Ålands Näringsliv för att reda ut praktiska frågor. Allt från hur en fakturering går till i Peru, till nya affärskontakter på Island. Vi deltar regelbundet i Centralhandelskammarens VD-möten i Helsingfors och har en bra relation till Stockholms Handelskammare. De svenska och finländska handelskamrarna i utlandet är en utmärkt ingång när företaget ska etablera sig på en ny marknad. Om du vill veta mer om en marknad eller till exempel hyra konferenslokaler - hör av dig till oss på Ålands Näringsliv. Handelsdokument Ålands Näringsliv administrerar verksamheten vid Ålands Handelskammare. Därmed kan du vända dig till oss för internationella handelsdokument. Vi utfärdar europeiska gemenskapens ursprungsintyg, handelsfakturor, rekommendationer för exportföretag, force-majeure-intyg samt ett antal specialintyg. Vi kan även utfärda ATA-carnet-tulldokument, dvs ett dokument som ger dig möjlighet att temporärt exportera utan tull eller skatter till 66 länder. ATA-carnet behövs t.ex. om du ska åka på en internationell mässa och medtar egna varor. Gränshandel Ålands Näringsliv kan hjälpa dig med gränshandel. Vi rådger hur man ska gå tillväga vid olika typer av handel över gränserna och vi informerar aktivt om reglerna till och från Åland. På vår hemsida naringslv.ax kan man läsa mer om hur gränshandeln ska gå till. Vi arbetar även aktivt för att underlätta gränshandeln. Ur Ålands synvinkel är det tyvärr ett extra problem då vi inte kan vara parter i gemenskapsintern handel. Under 2014 initierade vi en större diskussion för att hitta logistiklösningar för mindre företag. Vi hoppas kunna presentera några förslag under Finpro Ålands Näringsliv har under 2014 träffat representanter för Finpro. Deras verksamhet kan vara en bra kanal för åländska företag som vill ge sig ut världen. Finpro arrangerar resor tillsammans med ministrar från finska regeringen, samt ger rådgivning vid etablering i olika länder. Arbetsspråket på resorna är engelska. Finpro genomgick 2014 en större organisationsförändring och därför är det idagsläget aningen oklart hur deras service och tjänster erbjuds i praktiken. Vi hoppas återkomma under 2015 med mer information om deras verksamhet. Om man är intresserad av att delta i Finpros aktiviteter kan man kontakta Ålands Näringsliv.

18 Verksamhetsberättelse Ålands Näringslivs förtroendevalda per Styrelsen Peter Wiklöf, ordförande, Ålandsbanken Johanna Boijer-Svahnström, vice ordförande, Viking Line Anders Rundberg, Carus PBS Ann-Louise Djupsund, Hotell Arkipelag Ronny Isaksson, Sparhallen Björn Kalm, Optinova Mikael Lundell, Simskäla Nina Nyman-Johansson, Ab Lantbruk Tony Saarinen, Transmar Pernilla Söderlund, Mariehamns Bokhandel Arbetsmarknadsutskott Per Lycke Optinova Johanna Backholm - Paf Anne-Christine Silander - Alandiabolagen Linda Lund Ålandsbanken Lasse Karlsson - Rederi Ab Eckerö Inka Huttunen CarusPBS Dan Andersson - Ålands Näringsliv Bygg- & Industriutskott Sussie Henriksson VVS Kylcenter Mikael Lundell F:ma Mikael Lundell Mikael Aaltonen Goodtech Åsa Dahlman Dahlmans Jan-Erik Eklund Eklunds Fastigheter Ulf Hagström HP Kyla & Värme Agneta Sjöblom Ålands Bygg Jesper Blomsterlund Ab Rafael

19 Verksamhetsberättelse City Mariehamn Peter Enberg KlippUpp Pernilla Söderlund - Mariehamns bokhandel Susanne Fagerström Kappahl Dennis Jansson - Mariepark Magnus Karlsson - Citylivs Eva Karlsson Cityblommor Nina Bengtsson Fyndet/Sittkoffs galleria Petri Carlsson - Mariehamns stad Barbara Heinonen - Mariehamns stad Sirkka Wegelius - Mariehamns stad Tina Biskop - Wiklöf Holding Anncathrin Kytömäki - Eriksson Capital Dan Backman - Ålands landskapsregering Handelsutskott Nina Nyman-Johansson Ab Lantbruk Sven Westergård Håwe-bil Bengt Johansson Strax Björn Wennström Maxinge Sverker Jansson F:ma Erik Mattsson Pernilla Söderlund - Mariehamns Bokhandel Patrik Törnroos - Byggvaruhuset IKT-utskott Daniel Dahlen Ålcom Carina Söderlund - Strax Janne Engblom - Consilia Peter Granholm - Pedago Anders Rundberg - CarusPBS

20 Verksamhetsberättelse Andreas Perjus - PAF Niclas Södergård - Crosskey Anders Ekström - Ålands Näringsliv Lagutskott Petra Sjöstrand - Widmans Hanna Ekholm - Ålandsbanken Dan Karlsson - DKCO Tony Wingert - Uotila & Mattsson Bodil Wiklund - Alandiabolagen Anders Ekström - Ålands Näringsliv Logistikutskott Henrik Lundberg - Posten Johanna Boijer-Svahnström - Viking Line Tanja Sabel Finavia Tomas Karlsson - Eckerö Linjen Tony Saarinen - Transmar Otto Hojar - Visit.ax Maskinentreprenörerna Bo Jansén - Bergsprängaren Bo Jansén Ture Eriksson - Varggropens Sand Ab Roger Jansson - Firma Roger Jansson Kim Wahlsberg - Firma Kim Wahlsberg Tore Karlsson - Åkeri Söderström & Karlsson Lillemor Eckerman - Karlssons Gräv Ab Anders Ekström - Ålands Näringsliv Turism- & Restaurangutskottet Ann-Louise Djupsund - Hotell Arkipelag Susan Andersson - Edens stugor Hubertus von Frenckell - Käringsund Resort & Conference

21 Verksamhetsberättelse Stig Grönlund - Restaurang Indigo Lotta Berner-Sjölund - Visit Åland Dennis Jansson - Ångbåtsbryggans Äventyrsgolf Patrik Larsson - Larssons vattensport Maria Hellman-Aarnio - Rederi Ab Eckerö Revisionsutskottet (Lagstiftat utskott inom Ålands Handelskammare som administreras av Ålands Näringsliv) Ben Henriksson, ordförande Hanna Vetriö, viceordförande Fanny Johansson suppleant Jan Kangashaka Susanne Björkholm suppleant Svante Fagerlund Erika Sjölund suppleant Synnöve Pussinen Robert Lindfors suppleant Jenny Sundberg Ulf Toivonen suppleant Tom Bengtsson Christer Kullman suppleant Stefan Sundman Högskolan på Åland Viking Line PwC Ålands Företagsbyrå Ålands landskapsregering Jur.byrå Svante Fagerlund Hermans & revisorerna Firma Synnöve Pussinen Lindro Konsult Viking Line Ålandsbanken Ålcom Högskolan på Åland Ålands Handelsläroverk Uppdrag för de anställda vid Ålands Näringsliv under 2014 ANDERS EKSTRÖM, Verkställande Direktör Arbetskraftskommissionen Styrgruppen för landsbygdsutveckling vid Ålands Landsbygdscentrum. Styrgruppen för projektet Ett livskraftigt centrum. Styrgruppen för Tillväxt Åland 2 Styrgruppen för Green Key Åland Styrelseledamot Högskolan på Åland Styrelseledamot i Roslandsminglet Ab Övervakningskommittén för ERUF programmet Övervakningskommittén för ESF programmet Ålands landskapsregerings språkråd. Ålands statistik- och utredningsbyrås direktion. Landsbygdsutvecklingsprogrammet Samordningsgruppen för Turismstrategin.

22 Verksamhetsberättelse Ålands landskapsregerings regelråd Styrelsen för Ålands Handelskammare Ordförande och VD i Ålands Näringslivs Servicebolag Ab Bygg- och industriutskottet Lagutskottet Logistikutskottet Maskinentreprenörerna IKT-utskottet DAN ANDERSSON, Utbildnings- & medlemsansvarig Suppleant i övervakningskommittén för ESF programmet Suppleant i övervakningskommittén för ERUF programmet Suppleant i Landsbygdsutvecklingsprogrammet Medlem i arbetsgrupp Kompetens och delaktighet avseende utarbetandet av kommande EU-program Högskolan på Åland, branschrådet för IT-programmet Styrelseledamot för Ålands Näringslivs Servicebolag Ab Styrelsen för Ålands Handelskammare Revisionsutskottet inom Ålands Handelskammare Arbetsmarknadsutskottet JOHAN LINDHOLM, Handels- och evenemangsansvarig Medlem av grupp för nytt avgiftssystem för ÅMHM Rådgivande delegationen för AMS Styrgruppen för projektet Ett livskraftigt centrum Styrelseordförande i BAB Ålandsvägen 34 Styrelseledamot för Ålands Näringslivs Servicebolag Ab Turist- & Restaurangutskottet Handelsutskottet THERESE LING, Vik. projektledare Ungt Entreprenörskap FRIDA GARDBERG, Projektledare Ungt Entreprenörskap (föräldrarledig) Styrelseledamot för Ålands Näringslivs Servicebolag BRITT BISKOP, centrumledare City Mariehamn Evenemangsgruppen inom City Mariehamn Övriga Suppleant i arbetskraftskommissionen Ronny Isaksson Rådgivande delegationen för AMS Per Lycke

23 Bokslut 2014 Verksamhetsberättelse

24 Verksamhetsberättelse

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Ungt entreprenörskap. Therese Ling Projektledare Ålands Näringsliv

Ungt entreprenörskap. Therese Ling Projektledare Ålands Näringsliv 2015 Slutrapport Ungt entreprenörskap Ålands Näringsliv har mellan 2012-2015 drivit projektet Ungt entreprenörskap, ett ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt. Finansiärer och stödpartners

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) Moderbolaget Viking Line Abp är noterat på NASDAQ OMX Nordic, Helsingfors sedan den 5 juli 1995. Till koncernen hör de helägda dotterbolagen

Läs mer

Insiderregister. Information om beställningen. Ändringar i anmälningsskyldiges ägande, offentlig register

Insiderregister. Information om beställningen. Ändringar i anmälningsskyldiges ägande, offentlig register Insiderregister Information om beställningen Beställare Rapport Insider organisation Beställningstid 09:46 Beställningsreferens Beställningstyp En gång Körningsdag Namn av filen Perioden startar 15.08.2006

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 Å L A N D S N Ä R I N G S L I V. www.naringsliv.ax

VERKSAMHETSPLAN 2016 Å L A N D S N Ä R I N G S L I V. www.naringsliv.ax Å L A N D S N Ä R I N G S L I V www.naringsliv.ax INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 1. VERKSAMHETSIDÉ... 3 2. MÅLSÄTTNING... 3 3. STRATEGI... 3 4. ÅLANDS NÄRINGSLIVS ORGANISATION... 6 4.1 Utskott... 6 4.1.1Handelsutskottet...

Läs mer

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.

Ålands Brand och Räddningsförbund Rf. Ålands Brand och Räddningsförbund Rf. Art: Kallelse till styrelsemöte nr 1-2017 Ordinarie medlemmar Ersättare Plats: Hamnkontoret [+] Johan Ehn, ordförande Tid: Tisdag 17 januari 2017 kl. 18:30 [ ] Jan

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 2 Innehåll VD:s förord 4 Om Ålands Näringsliv 6 Organisation 6 Medlemmarna 6 Medlemsservice och -förmåner 7 Medlemskontakter 7 Föreningsmöten 8 Styrelsen

Läs mer

LÄRARNYTT NR 1 13/14. Senaste nytt inom UF-världen!

LÄRARNYTT NR 1 13/14. Senaste nytt inom UF-världen! LÄRARNYTT NR 1 13/14 Vi lanserar våra nya, fräscha webb! Kolla in årets kalendarium! Kickoff den 24 september i Kungsbacka och Halmstad Fortbildning: gruppdynamik och konflikthantering den 11 december

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012 kl. 18:30 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012 kl. 18:30 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 2 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 10 november 2012

Läs mer

näringslivsnytt En attraktiv stadskärna drar till sig människor som en magnet Så värderar man företag vid generationsväxling

näringslivsnytt En attraktiv stadskärna drar till sig människor som en magnet Så värderar man företag vid generationsväxling Nummer 1 2014 näringslivsnytt ÅLANDS NÄRINGSLIV Sommarlovsentreprenörer även sommaren 2014 En attraktiv stadskärna drar till sig människor som en magnet Så värderar man företag vid generationsväxling Vi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg

Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Owe Westberg Beredningen Näringsliv Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Tid: Fredagen den 18 oktober 2013, kl. 09:00 15:15 Plats: Närvarande: Förhindrade: Ordförande: Sekreterare: Innovatum hus 74 och företagsbesök

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 8 Ks 7 Au 169 Dnr 224/2010-101 Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga Från Sandra Åhs, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 78år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 03.05.2013 VERKSAM HETS BE RÄT TELSE VÄ STRA SA LTVI KS FBK 2012 Denna årsberättelse

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013

Läs mer

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Företagarna i Norrhult/Klavreström Torsdagen den 27mars 2014. Närvarande Företag: Dina Försäkringar, Norrhults Taxi, RosdalaButiken, Gästhamnsguiden, Noma Industri AB, Nordic

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Företagsplats Väsby 2 2014 Visa som webbsida»

Företagsplats Väsby 2 2014 Visa som webbsida» 1 av 5 2014-08-22 10:28 Företagsplats Väsby 2 2014 Visa som webbsida» Det goda företaget står sig starkare och är mer lönsamt, skapar ett attraktivt varumärke, får fler lojala kunder och medarbetare.i

Läs mer

Tillsammans får vi Gotland att växa

Tillsammans får vi Gotland att växa Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Tillsammans får vi Gotland att växa 2015 2015 2015 TILLVÄXT GOTLAND/VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Tillväxt Gotlands roll är att skapa bättre

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013 Företagarna Lycksele

Verksamhetsberättelse för 2013 Företagarna Lycksele Verksamhetsberättelse för 2013 Företagarna Lycksele Styrelsen för Företagarna Lycksele får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsåret 2013. Styrelsen Styrelsen har under verksamhetsåret haft

Läs mer

Högskolan på Åland, utexaminerade 2011 - uppföljning hösten 2012

Högskolan på Åland, utexaminerade 2011 - uppföljning hösten 2012 Högskolan på Åland, utexaminerade - uppföljning hösten 2012 Examen Antal intervjuade Genomströmningsprocent Sysselsättningskvot Egen företagare Relevant arbete Ledande ställning Arbetslöshetsgrad Ålandskvot

Läs mer

Ålands skärgårdsnämnd

Ålands skärgårdsnämnd Ålands skärgårdsnämnd Protokoll nr: 2/06 Tidpunkt: 22.9.2006, kl. 12-16 Plats: Vårdö Närvarande: Göran Stenroos, Sottunga, Roger Husell och John Wrede, Brändö, Magnus Sandberg, Vårdö, Harry Holmström,

Läs mer

Mötestid: Heldagsseminarium och styrelsemöte fredagen den 22 augusti 2003 kl. 10-16.

Mötestid: Heldagsseminarium och styrelsemöte fredagen den 22 augusti 2003 kl. 10-16. Sida 1 av 1 Mötestid: Heldagsseminarium och styrelsemöte fredagen den 22 augusti 2003 kl. 10-16. Plats: Lemböte lägergård. Närvarande: Styrelsen: Henning Lindström Gunilla Blomroos Gunnel Ekelund Anders

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kvinnors entreprenörskap jämställdhet som medel för hållbar tillväxt Attraktionskraft Norden 15.10.2013 5,4 miljoner

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

Landsbygdsnäringarna i siffror. Lantbruket, livsmedels- och skogsindustrin på Åland 2013. God mat sedan 1924. Lantbruk ax. Skogen 7.11.

Landsbygdsnäringarna i siffror. Lantbruket, livsmedels- och skogsindustrin på Åland 2013. God mat sedan 1924. Lantbruk ax. Skogen 7.11. NÄ R P R O D UC E RAT God mat sedan 1924 Landsbygdsnäringarna i siffror Lantbruket, livsmedels- och skogsindustrin på Åland Lantbruk ax 7.11.14/LB Skogen Förädlingsledet på Åland Ofta betraktas det åländska

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr Vikmanshyttan Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. Foto: Berit Zöllner Projektägare: Hedemora Näringsliv AB Projektledare: Inger Wilstrand Kommun: Hedemora Dnr: 84 Jnr:

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Tema: Framtidens Mötesplatser Välkommen till konferensen Om ungas mötesplatser som genomförs för femte gången. Under två

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Välkommen till. Årets Nyföretagare. I Sverige 2012

Välkommen till. Årets Nyföretagare. I Sverige 2012 Välkommen till Årets Nyföretagare I Sverige 2012 NyföretagarCentrum Sverige Sveriges ledande kraft för nyföretagande Finns i 200 kommuner Under 2013 kom över 20 000 personer för rådgivning, varav mer än

Läs mer

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet Verksamhetsplan 2016 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Innehåll Introduktion... 3 Medlemmar... 3 Kontoret... 4 Strategin... 4 Engagera Åland... 5 Samarbete med landskapsregeringen...

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

file://c:\documents and Settings\saca01\Lokala inställningar\temp\notese33295\~we...

file://c:\documents and Settings\saca01\Lokala inställningar\temp\notese33295\~we... Page 1 of 5 Ser nyhetsbrevet konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Till hemsidan Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Företagarlunch 10 april Den alltid lika välbesökta företagarlunchen arrangeras

Läs mer

TillväxtNytt nr 17. Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun.

TillväxtNytt nr 17. Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun. Ansvarig utgivare: Stig Kerttu TillväxtNytt nr 17 Nyregistrerade företag 2014 Under 2014 startade 34 nya företag i Övertorneå kommun. KarriärExpo 2015 Torsdag 29 januari anordnades KarriärExpo för tredje

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Onsdagen den 11 maj 2016 kl. 19.00 20.20 Kommungården

Onsdagen den 11 maj 2016 kl. 19.00 20.20 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 4 maj 2016 Byggnadstekniska nämnden 11.05.2016 47-62 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 11 maj 2016 kl. 19.00

Läs mer

Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55. Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60

Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55. Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60 Paragrafer: 50 60 Sidan 1 av 6 Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55 Plats: Hotell Elvira, Eckerö Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60 Folke

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Innehåll Projekt... 3 30-tal projekt... 3 Paraplyprojekt... 3 Medlemmar... 3 Kommuner... 3 Kontoret... 3 Information... 4 Synlighet... 4 Hemisida... 4 Media... 4 Strategin... 4 Konkreta

Läs mer

Kallelsedatum Nr 1/ Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida S:t Görans församlingshem

Kallelsedatum Nr 1/ Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida S:t Görans församlingshem S:t Görans församlingshem 13.01.2015 18.30 20.03 2 NÄRVARANDE Andersson Ove Andersson Ulla Beijar Christian Birney Julia Eriksson Hans Erik Eriksson Karl-Göran Fagerholm Inga-Britt Flink Margareta Forsbom

Läs mer

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE

FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE Förslag till första tilläggsbudget för år 2001 2000-2001 nr 3 FR nr 11 FM nr 30 och 31 SAMMANFATTNING Landskapsstyrelsens förslag Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Styrelsen har bestått av Ordförande Eva-Lena Blom Vice Ordförande Ingegärd Rådström Sekreterare ViviAnn Labba Kassör Trine Amundsen Ledamöter Helena

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Tips på billiga evenemang för företagare! Senast uppdaterad

Tips på billiga evenemang för företagare! Senast uppdaterad Tips på billiga evenemang för företagare! 2012-02-27 Senast uppdaterad 2012-03-02 Driftig.nu har bett medlemmarna att tipsa om olika evenemang för företagare. Här har vi sammanställt dem som känns aktuella

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 132-141 12.11.2013 1 Sammanträdestid: 13.30-16.30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Protokoll 2014.09.08. Styrelsemöte 9/2014. Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21. Tid Kl. 18.30 20.30

Protokoll 2014.09.08. Styrelsemöte 9/2014. Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21. Tid Kl. 18.30 20.30 Protokoll 2014.09.08 Styrelsemöte 9/2014 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid Kl. 18.30 20.30 Närvarande Föredragande Christina von Hertzen, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Kari

Läs mer

JFBK årsberättelse 2005 1935-2005 70år

JFBK årsberättelse 2005 1935-2005 70år JFBK årsberättelse 2005 1935-2005 70år Möten och resor Styrelsen har haft sex möten under året. Vårmötet hölls den 8 mars och höstmötet som var planerat till den 22 november sköts upp till den 20 december

Läs mer

Näringslivsnytt november 2016

Näringslivsnytt november 2016 Näringslivsnytt november 2016 Finalisterna klara till Årets företagare Under september månad öppnade kommunen upp för allmänheten att nominera det företag man önskade skulle få utmärkelsen Årets Företagare

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-06-24 till 2015-06-24

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-06-24 till 2015-06-24 Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-06-24 till 2015-06-24 Ank.datum Diarienr. ÅLR 2015/7616 Diariebtkn. 200 Ekonomi, allmänt Conny Nyholm Allmänna anvisningar för uppgörande av budgetförslag för år 2016

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. 1 Föreningsledningen... 3 Styrelsen 2013.01.01 2013.09.29...

Läs mer

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Agenda 1. Kort marknadsanalys 2. Visitaland.com 3. Fokus i höst 4. Enkäten Kort marknadsanalys Övernattningsstatistik Låg tillväxt Vissa marknader till och med vikande

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010 Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 sidan 1 (2) Verksamhetsåret 2010 var diabetesföreningens 23 verksamhetsår.

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

2 världar, tusen möjligheter

2 världar, tusen möjligheter 2 världar, tusen möjligheter Presentation powered by DIERESIS www.dieresis.es K ammaren En plattform för nätverkande och affärsförbindelser Skapad av svenska multinationella företag Mer än 240 medlemmar:

Läs mer

Utveckla ditt företag i Hedemora

Utveckla ditt företag i Hedemora Utveckla ditt företag i Hedemora Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Attraktiva Hedemora Ett näringsliv som präglas av engagemang och bredd I Hedemora går det ett företag på var tionde invånare.

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Om mentorskap. Mentorskapsprojekt 1.11.2010 31.01.2011. 9. Arrangör

1. Bakgrund. 2. Om mentorskap. Mentorskapsprojekt 1.11.2010 31.01.2011. 9. Arrangör Mentorskapsprojekt 1.11.2010 31.01.2011 1. Bakgrund 2. Om mentorskap 3. Målgrupp 4. Målsättningar 5. Nyttan för deltagarna 6. Projektets uppbyggnad 7. Ansökning och deltagaravgift 8. Dragare 9. Arrangör

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Sweden-Japan Foundation

Sweden-Japan Foundation Medlemskap En mötesplats för affärer, forskning och högre utbildning som ger tillgång till information om och kontakter med Japan Evenemang Nätverk Nyheter Stipendier Rekrytering Information Rådgivning

Läs mer

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1 Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 27 N10 1 (5) Europeiska Gemenskapen Datum Dnr 23.4.2015 ÅLR 2015/896 Enligt sändlista Bilaga 1 Hänvisning Initiativ Kontaktperson Christel Lindholm Ärende TILLSÄTTANDE AV ÖVERVAKNINGSKOM-

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-12-08 till 2015-12-08

Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-12-08 till 2015-12-08 Nya ärenden, ÅLR Avser perioden: 2015-12-08 till 2015-12-08 Ank.datum Diarienr. ÅLR 2015/11844 Diariebtkn. 400 Näringar, allmänt Linnea Johansson Finansieringshanläggare 18.1.2016-15.1.2017 Ank.datum Diarienr.

Läs mer

Ålands skärgårdsnämnd

Ålands skärgårdsnämnd Ålands skärgårdsnämnd Protokoll nr: 3/07 Tidpunkt: 28.9 kl 1300-1500 Plats: Lagtinget, Konferensrum 1 Deltagare: Roger Husell, Brändö, Ethel Sundblom, Föglö, Mats Perämaa och Jim Eriksson, Kumlinge, Harry

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

Dessutom ordnade vi Åländska Mästerskapen i bordtennis i april där 32 spelare deltog.

Dessutom ordnade vi Åländska Mästerskapen i bordtennis i april där 32 spelare deltog. Ifk Mariehamn Bordtennis r.f. Verksamhetsberättelse 2014-2015 Styrelse och Verksamhetsgranskare Följande personer har varit medlemmar i Ifk Mariehamn Bordtennis r.f.:s styrelse 2014-2015 : Harry Lindqvist

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer