ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

2 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet... 3 Naturbrukets Yrkesnämnd Medlemsorganisationer i NYN... 4 NYN:s styrelse... 4 Historik... 4 Kansli... 4 Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsesammanträden och årsmöte... 5 Arbetsutskott... 5 Gröna Jobb... 5 Plugga Grönt... 5 Grönt Kort och Yrkesbevis... 6 Nytt från departement och myndigheter... 7 Elevstatistik med tabell sid Branschråd för agronomutbildningen... 9 Samarbete HYN och SYN... 9 Årsredovisning för 2012 Ekonomisk redovisning av NYN Ekonomisk redovisning Gröna Jobb Ekonomisk redovisning Grönt Kort Revisionsberättelse Idé & byråproduktion: Jarl & Co Reklambyrå, Enköping Bilder: LRF arkiv samt Ingimage Tryckpropduktion: JOMA Grafisk Produktion, april 2013 Tryckt på Svanenmärkt Cyclus Offset 170 gr 22 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

3 Ordföranden har ordet Vi lever i en komplex värld. Att skapa strukturer som ska förenkla verkligheten är ett sätt att lättare kunna orientera sig. Bara man ser struktur som ett verktyg, inte ett mål. Det nya gymnasiet har två tydliga spår: Högskoleförberedande och yrkesutbildning. Därefter kan man bygga på med yrkeshögskola eller teoretiska högskolestudier. Det är bra i teorin, men hur fungerar det i praktiken? Våra näringar kräver både praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap, oavsett yrke. Det är dock inte alltid som de gröna näringarna lockar när man är 15 år och ska söka gymnasium, utan insikten kommer senare i livet. Då får inte strukturen stå i vägen! Foto: Johanna Norin Detta är en sammanfattning av årets verksamhetsberättelse. För dig som vill läsa hela berättelsen, hänvisar vi till vår hemsida under Nyhetsbrev har mycket av NYN:s arbete handlat om detta. Hur ser vi till att alla som vill arbeta inom våra yrken kan hitta rätt väg? Trädgårdsnäringen har haft svårt att få sökande till sina utbildningar, mycket på grund av att det ofta är vuxna människor som vill utbilda sig, men har fel bakgrund. Hur löser vi det? De långa högskoleutbildningarna har också varit en utmaning. Utexaminerade agronomer, hortonomer, veterinärer mm, måste ha praktisk erfarenhet och förståelse för företagen i näringen. Var får vi in praktiken i de utbildningarna? Vi är glada över att projektet Plugga Grönt kommit igång ordentligt. Den hemsidan hjälper till att hitta utbildningar och karriärvägar inom näringen. Dessa utmaningar ska vi arbeta med även framöver. Det vore tacksamt om vi också kunde få draghjälp av våra redan yrkesverksamma, att de talar varmt för våra fantastiska näringar! Titti Jöngren Ordförande ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE

4 Naturbrukets Yrkesnämnd (NYN) representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning, attraktionskraft och rekrytering inom lantbruk och trädgård. Medlemsorganisationer i NYN Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF) Trädgårdsanläggarna (STAF) Gröna näringens riksorganisation (GRO) NYN är huvudman för Grönt Kort och Gröna Jobb. Läs gärna mer på För yrkesbevis grönytearbete och trädgårdsanläggning hänvisar vi till Läs mer om NYN:s verksamhet på NYN:s styrelse Vid NYN:s årsmöte i maj anmälde medlemsorganisationerna följande styrelseledamöter, ledamöter i arbetsutskottet och suppleanter till NYN:s styrelse, i enlighet med stadgarna. Naturbrukets Yrkesnämnd Historik NYN bildades vid ett konstituerande sammanträde 11 november 1994 då Lantbrukets Yrkesnämnd, LYN, och Trädgårdsnäringens Yrkesnämnd, TYN, upphörde. TYN bildades redan 1948 medan LYN etablerades Sekreteriatsfunktionen uppehölls av Olof Brandesten, som utarbetade NYN:s stadgar och avtal, Jacob Bjärsdal, Bertil Larsson, Maria Elinder, Michael Insulander. NYN:s ordföranden genom åren har varit: Vilhem Wessén, Ove Eriksson, Åke Björn, Eva Telje-Ekbjörn, Tore Johansson, Åsa Odell, Per Sandberg, Elisabeth Gauffin, Titti Jöngren. Kansli Yrkesnämndens kansli är förlagt till LRF, Franzéngatan 6, Stockholm. Agronom Michael Insulander är kanslichef för nämnden. Kanslichef Michael Insulander Medlemsorg. Ordinarie ledamöter Suppleanter LRF Titti Jöngren, ordf. (AU) Karin Hilmér Håkan Nilsson Jenny Höglund Kristin Yderfors Håkan Persson SLA Lena Andersson (AU) Lars-Olov Söderberg Axel Lagerfelt - Kommunal Anja Westberg, v.ordf. (AU) Jörgen Gustavsson Ann Georgsson - SKAO Staffan Lundstedt Eva Grönwall SLF Henric Lagercrantz Anders Nilsson Trädgårdsanl. Göran Andersson Monica Timonen GRO Gunilla Nordberg Marcus Söderlind Adjungerad sedan december 2011 är Lennart Granström, Svensk Djursjukvård Foto: Henrik Hellström 4 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

5 Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsesammanträden och årsmöte Årsmöte hölls den 22 maj 2012 på LRF i Stockholm. Vid årsmötet medverkade Claes-Göran Claesson, rektor Stora Segerstad naturbruksgymnasium tillika ordförande Naturbruksskolornas Förening, med anförande där han presenterade Stora Segerstad naturbruksgymnasium. Styrelsen har, förutom årsmötet i maj, hållit tre sammanträden; den 23 mars, 24 september samt den 4 december. Årets naturbrukskonferens, som gick under namnet Naturbrukets Rikskonferens, hölls den mars på Kulturhuset Spira i Jönköping med temat Naturbruksutbildning dubbel kompetens. NYN representerades av Lena Andersson, SLA, Axel Lagerfelt, SLA, Göran Andersson, Trädgårdsanläggarna, och Marcus Söderlind, GRO. Rubriken för yrkesnämnderna var Kopplingen mellan nationella och lokala programråd Arbetsutskott AU har under året hållit gemensamma överläggningar med arbetsutskotten från Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN och Skogsbrukets Yrkesnämnd, SYN, den 12 september. SYN var denna gång värd för mötet som hölls på SLA. Minnesanteckningar från AU har sänts till samtliga medlemsorganisationer för kännedom. Gröna Jobb Under året har märkts ett hårt tryck från utländsk arbetskraft som vill komma till Sverige för arbete inom de gröna näringarna. Gröna Jobb har bl.a. varit representerat på Borgeby Fältdagar. Nya broschyrer är framtagna för Gröna Jobb. En variant med inriktning för arbetsgivare och en annan inriktad för arbetssökande. Under våren tecknade Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, ett tillsvidareavtal med Naturbrukets Yrkesnämnd om fortsatt intressentskap i Antalet besökare på sidan ökar fortfarande, vilket är mycket positivt. Vi har förändrat statistikverktyget för beräkning av besök på sidan. Tidigare har Gröna Jobb visat mycket höga siffror beroende på diverse sökmotorer och annat som gått in på sidan varje dygn, har det visat sig. När vi nu i stället fått möjlighet att räknar unika besökare, dvs. de personer som aktivt sökt och gått in på sidan, så hamnar vi på till i månaden, vilket får ses som en mycket bra siffra. Plugga Grönt LRF:s kommunikationsavdelning har i samråd med bl.a. NYN, Hästnäringens Yrkesnämnd och Skogsbrukets Yrkesnämnd, skapat en ny flik på med namnet Plugga Grönt. Plugga Grönt vänder sig främst till unga och vill inspirera till utbildning och jobb inom de gröna näringarna. Sidan är under ständig utveckling. Bl.a. kommer en koppling till olika sociala medier att genomföras efter sommaren. Vi på NYN tar gärna emot era synpunkter på förbättringar varsågod att botanisera! Jobb / Kategori (2012) Övrigt Tjänstemän övrigt Tjänstemän jord, skog, trädg Naturbruksutbildning FoU/Utbildn/Naturvetenskap Chef/Arbetsledare Mark/kartor/vatten mm Miljö, hälsa djurskydd Livsmedel Turism Jakt/fiske Skogsbruk Golf Trädg.anlägg/park/grönytor Trädgårdsbutik/Florist Trädgårdsodling/Plantskola Veterinär/djursjukvård Hund, djurvård, smådjur mm Häst Djurskötsel Blandad drift Jord/odling/maskin Verksamhetsledaren för Gröna Jobb Annika Bergman Jobb / År Jobb / Månad (2012) Januari Februari Mars 580 April Maj 471 Juni 386 Juli Augusti September Oktoboer November December ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6 Grönt Kort och Yrkesbevis Yrkesbevis Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, TCYK, har kommit igång med tester på en ny portal och hade den första utbildningsdagen i början av januari i år. De första 18 personerna gjorde testerna i november och det fungerade bra. Nu går arbetet vidare med att få till tester för alla TCYK:s 12 yrkesbevis. I dagslägen är fyra klara och målet är att alla skall vara klara under Grönt kort Mjölk, Gris, Växtodling, Yrkesmässig trädgårdsodling För Grönt Kort var målsättningen 2012 att genomföra lika många diplomeringar som året innan, 180 st. 302 (340 st 2011) elever anmälde sitt intresse. Av dessa genomgick 224 (262) diplomering varav 164 (208) slutligen blev godkända och fick ett Grönt Kort. Diplomerarna inbjudna av Skolverket NYN:s diplomerare var i augusti inbjudna till Skolverket för att delge NYN:s erfarenheter av arbetet med Grönt Kort och hur dessa erfarenheter kan användas i det fortsatta samarbetet mellan näring och naturbruksskolorna kring elevernas gymnasiearbeten. Skolverket har i samråd med de centrala yrkesnämnderna arbetat fram exempel på gymnasiearbeten. De hittills framtagna exemplen gäller för mjölkproduktion och trädgårdsyrket. NYN arbetar för att Skolverket skall ta fram fler exempel som kan användas när arbetslivet framöver skall medverka då eleverna vid naturbruksgymnasierna gör sina gymnasiearbeten inom ramen för den nya gymnasieskolan (GY 2011). Verksamhetsberättelse för 2012 Antal Yrkesbevis 2012 Skötsel och förvaltning 64 Ritningsläsning. avvägning och utsättning 42 Markbetong och asfalt 36 Trappor och murar 31 Naturstensarbeten - steg 1,2,3 73 Gräsanläggning 6 Växtkännedom - steg 1,2,3 162 Beskärning och trädvård 80 Lekredskap och träarbeten 39 Totalt 543 Statistiköversikt: Antal diplomeringar för Grönt Kort sedan starten Totalt antal anmälda Totalt antal diplomerade Totalt antal omprov Totalt antal godkända Antal godkända i procent (%) NYN:s diplomerare: Peter Borring, Claes Pettersson, Catharina Matsdotter Anne J Andersson Antal gjorda diplomeringar för Grönt Kort 2012 Skola Växtodling Gris Mjölk Trädgård Enskilda elever Bollerup Bräkne Hoby Dingle Forslundagymnasiet Umeå Gran Hvilan Himmelstalund Kvinnesta Ingelstorp/Kalmarsund Jälla Lillerud Lövsta Munkagård Nils Holgersson (Skurup) Nordvik Nuntorp Nybro Nytorp Plönninge Rättvik Svalöf Stora Segerstad Sötåsen Tenhult Uddetorp Vreta Åsbygden/Torstaskolan Ökna Önnestad Östra Ljungby Ösby/Sala Summa Totalt antal anmälda 302 Totalt antal diplomerade 224 Totalt antal omprov 51 Totalt antal godkända 164 Procent godkända 73 6 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

7 Verksamhetsberättelse för 2012 NYN:s representation i andra organ Nedan listas ett urval av organ där NYN:s styrelsemedlemmar verkar: YH-myndighetens branschreferensgrupp: Gunilla Nordberg, GRO / Nationellt programråd för Naturbruksprogrammet: Anja Westberg, Kommunal / Göran Andersson, Trädgårdsanläggarna / Michael Insulander, NYN / Axel Lagerfelt, Ordförande i Jordbrukstekniska föreningen samt i styrelsen för Spannmålsodlarna öst och Jordägareförbundet Närke Östergötland / Staffan Lundstedt, Moviums ledningsråd och Movium partnerskap kyrkogård, båda vid SLU i Alnarp / Styrelsen för Trädgårdsnäringens yrkeskommitté, TCYK: Staffan Lundstedt, Anja Westberg och Göran Andersson. Nytt från departement och myndigheter Kompetens- och försörjningsbehovet Regeringskansliet har via Landsbygdsdepartementet låtit sammanställa en rapport med djupintervjuer angående kompetens- och försörjningsbehovet inom de gröna näringarna nu och i framtiden. Rapporten är ett internt arbetsmaterial och Naturbrukets Yrkesnämnd trycker på för att följa upp rapporten med konkreta åtgärder exempelvis vad gäller omfattningen av olika utbildningssatsningar. Exempel på gymnasiearbeten Skolverket har i samråd med de centrala yrkesnämnderna och det nationella programrådet arbetat fram exempel på gymnasiearbeten. De hittills framtagna exemplen gäller för lantbruksyrket med specialisering mot mjölkproduktion och trädgårdsyrket med inriktning skötsel av utemiljöer inom examensmålen för naturbruksprogrammet. NYN arbetar för att Skolverket skall ta fram fler exempel på gymnasiearbeten. Problemställningar inom YH I april uppvaktade NYN, tillsammans med HYN och SYN, Utbildningsdepartementet. Syftet var att följa upp tidigare möte angående eftergymnasial yrkesutbildning där vi diskuterade ett antal problemställningar inom eftergymnasial yrkesutbildning. Vad gäller problemen för de s.k. yrkesbytarna har yrkesnämnderna föreslagit att man inrättar s.k. preparandår för dem som har annan gymnasieexamen än naturbruksprogram med viss inriktning. Vidare berördes frågan om nackdelen med kommunaliseringen av gymnasieskolan vilket bl.a. missgynnar naturbruksprogrammet och samarbetet vid exempelvis marknadsföringen av de olika gymnasieprogrammen (olika i olika kommuner). Departementet konstaterade att kritiken inte var främmande för dem och att man genomfört en hearing om detta. Andra branscher, som exempelvis vård- och omsorg har också påtalat samma problem. Departementet betonade att man inte vill lägga hinder utan söker sätt att komma över den beskrivna problematiken. Departementet avser att tillsätta en utredare som ska titta på tillståndsperioderna för vissa branscher med långsiktiga behov. Lärlingsprovanställning Utredningen om lärlingsprovanställning (Dir. 2011:87) bjöd i april in företrädare för yrkesnämnderna till samråd. Utredningen om lärlingsprovanställning ska utreda och föreslå lösningar i fråga om en ny anställningsform med utbildningsinnehåll för unga. Anställningen ska vara tidsbegränsad, som längst 18 månader, och erbjudas den som är yngre än 23 år. Utredningen ska bl a utreda vilka arbetsrättsliga regler som bör gälla för anställningsformen. Riksrekrytering I maj uppvaktade NYN, tillsammans med Hästnäringens Yrkesnämnd och Skogsbrukets Yrkesnämnd, Utbildningsdepartementet i syfte att diskutera utökade möjligheter för riksrekrytering inom Naturbruksprogrammet. Detta är en fråga som yrkesnämnderna länge argumenterat för. Departementet hänvisade till pågående utredning Modernisering av studiehjälpen och anpassning av studiestödet till nya studerandegrupper (Dir.2011:122). Konstaterade departementet (rätt eller fel?) att om riksrekrytering generellt skulle införas medför det att staten tvingas betala hela merkostnaden för kommunerna, vilket på nationell nivå skulle handla om betydande belopp. Information från YH-myndigheten Vid uppvaktning av YH-myndigheten i maj informerade myndigheten bl a följande: Under 2011 kom totalt 1127 ansökningar (ca utbildningsplatser), vilket kan jämföras med 2010 års ansökningsomgång då 885 ansökningar kom in. 29 procent eller 330 st. utbildningar (ca utbildningsplatser) blev beviljade i ansökningsomgången 2011, motsvarande siffra för 2010 var 26 procent eller 235 utbildningar beviljade. Myndigheten ser en stadig ökning av studerande på utbildningarna och idag är det omkring till årsplatser års studiehjälpsutredning I september uppvaktade NYN tillsammans med HYN och SYN 2012 års studiehjälpsutredning (U 2012:02) i syfte att diskutera inackorderingsersättning och dess kopplingar till frågan om riksrekrytering. ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE

8 Verksamhetsberättelse för 2012 Elevstatistik. Antal elever vid Naturbruksprogrammet Förändring Sökande 15/5 Andel sök Andel antagna Föränd- Antagna 15/9 Antal elever per inriktning i årskurs 2 Årskurs Årskull procent 1:a hand årskull % årskull % ring i % åk 1 Jord Trädg Skog Djur Häst / ,2 2, ,4 2, ,6 2, ,3 2, ,4 2, ,6 3, ,5 3, ,5 2, ,2 2, ,2 2, ,3 2, ,2 3, ,7 2, ,7 2, KÄLLA: NATURBRUKETS YRKESNÄMND OCH NATURBRUKSSKOLORNAS FÖRENING. 8 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

9 Elevstatistik - naturbruksprogrammet Skolorna rapporterar att de haft svårt att nå ut med budskap om att Naturbruksprogrammet kan kompletteras med högskolebehörighet. Många elever och föräldrar tror att yrkesprogram är återvändsgränder och har därför satsat på teoretiska program, ofta påhejade av grundskolornas Studie- och yrkesvägledare, SYV. Många naturbruksgymnasier har svag förankring i det lokala/ regionala arbetslivet, vilket kan vara en orsak att naturbruksprogrammet minskat sin attraktion bland eleverna. Branschråd för agronomutbildningen LRF och NYN är representerat i Sveriges Lantbruksuniversitets branschråd för agronomutbildningen. Branschrådet, som sammanträdde första gången i april, har som uppgift bl.a. att utveckla agronomutbildningen vid SLU och behandla frågor om rekrytering och fortbildning. I november diskuterade branschrådet den utredning om SLU:s utbildningar som genomförts under året. Därutöver tog rådet upp samverkan kring marknadsföring och studentrekrytering samt ökade kontaktytor mellan studenterna och arbetsmarknaden. Verksamhetsberättelse för 2012 Samarbete HYN och SYN NYN har sedan många år prioriterat ett nära samarbete med de centrala yrkesnämnderna Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) och Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN), inte minst vad gäller arbetet i Nationella rådet för naturbruksprogrammet. I september höll de centrala yrkesnämnderna Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, NYN och Skogsbrukets Yrkesnämnd, SYN, ett gemensamt AU-möte, vilket blivit en årlig tradition. För årets möte var SYN värd och mötet hölls på SLA i Stockholm. Under vintern har NYN, HYN och SYN bl.a. samverkat kring annonsering i Studie- och yrkesvägledarnas tidning Vägledaren, med temat Jobb inom de Gröna näringarna!. Även lärlingsfrågan, naturbrukskonferensen och ett antal remisser har varit föremål för gemensamma ställningstaganden. ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE

10 Ekonomisk redovisning 2012 Ekonomisk redovisning av NYN Den ekonomiska redovisningen för yrkesnämnden utgör en del av LRF:s (Lantbrukarnas Ekonomi AB, LEAB, org. nr , kostnadsställe 246) redovisning, vilket medför att det slutliga avgörandet om ansvarsfrihet för förvaltningen ligger hos LRF. Den partiella revision (se revisionsintyg sid 12) som genomförs för NYN innebär kontroll av att rätt kostnadsfördelning skett. Sammanställning utfall för NYN:s verksamhet år 2012 Intressent NYN Grönt Kort Gröna Jobb S:A LRF SLA Kommunal SKAO SLF Trädgårdsanläggarna GRO SLU HYN Summa Tabell 1. Budget och utfall för NYN 2012 Kostnader (Kr) Budget Utfall Kansli, 50% NYN.se, info, tryck Information, elevstatistik, etc Konferenser, projekt, etc Köpta tjänster Summa Tabell 2. Finansiering av NYN 2012, enligt avtal Medlemsorganisation Budget Utfall LRF 58 % SLA 20 % Kommunal 13 % SKAO 3 % SLF 2 % Trädgårdsanläggarna 2 % GRO 2 % Summa 100 % Tabell 2a. Historisk fördelning av kostnaderna för NYN, utfall Kostnader (Kr) Sekretariat och kontor Tryck, annons, Internet Konferenser, projekt Köpta tjänster Summa Tabell 2b. Historik över medlemsorg. finansiering av NYN Medlemsorganisation LRF SLA Kommunal SKAO SLF GRO Trädgårdsanläggarna Summa ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

11 Ekonomisk redovisning 2012 Ekonomisk redovisning Gröna Jobb Den ekonomiska redovisningen för verksamheten Gröna Jobb utgör en del av redovisningen inom NYN inom LRF (Lantbrukarnas Ekonomi AB, LEAB, kostnadsställe 246). Den partiella revision (se revisionsintyg sid 12) som genomförs för projektet innebär kontroll av att rätt kostnadsfördelning skett. NYN har konsultavtal med diplomerarna Catharina Matsdotter, Anne J Andersson, Claes Pettersson och Peter Borring. Samtliga innehar F-skattesedel. Tabell 3. Budget och utfall för Grönt Kort 2012 Kostnader (Kr) Budget Utfall Verksamhetsledning Externa diplomerare Info, resor, konferenser Köpta tjänster Summa Tabell 4. Finansiering av Grönt Kort 2012 Betalande intressenter Budget Utfall LRF SLA Kommunal SKAO 0 0 SLF Trädgårdsanläggarna 0 0 GRO 1) 0 0 Summa Fotnot 1: GRO har under verksamhetsåret själva finansierat utvecklingen av Grönt Kort Yrkesmässig trädgårdsodling, vilket inte framgår av tabell 4. Ekonomisk redovisning Grönt Kort Den ekonomiska redovisningen för verksamheten Grönt Kort utgör en del av redovisningen inom NYN inom LRF (Lantbrukarnas Ekonomi AB, LEAB, kostnadsställe 246). Den partiella revision (se revisionsintyg sid 12) som genomförs för projektet innebär kontroll av att rätt kostnadsfördelning skett. NYN har konsultavtal med verksamhetsledare Annika Bergman som innehar F-skattesedel. Tabell 5. Budget och utfall Gröna Jobb 2012 Kostnader (Kr) Budget Utfall Verksamhetsledning Marknadsföring Programmering Övrigt Summa Tabell 6. Finansiering av Gröna Jobb 2012 Betalande intressenter Budget Utfall LRF SLA SLU Kommunal SKAO SLF 0 0 Trädgårdsanläggarna GRO HYN Summa ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12 Stockholm den 10 april 2013 Titti Jöngren Håkan Nilsson Kristin Yderfors Lena Andersson Axel Lagerfelt Anja Westberg Ann Georgsson Staffan Lundstedt Henric Lagercrantz Göran Andersson Gunilla Nordberg Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6 Telefon:

NYHETSBREV nr 22 2012

NYHETSBREV nr 22 2012 1 (10) Juli 2012 NYHETSBREV nr 22 2012 Välkommen till NYN:s nyhetsbrev som utkommer ca två gånger per år. Läs mer på Gröna Jobb Under perioden märks ett hårt tryck från utländsk arbetskraft som vill komma

Läs mer

NYHETSBREV nr 20 2011

NYHETSBREV nr 20 2011 1 (6) Juli 2011 NYHETSBREV nr 20 2011 Nedan nyheter från NYN (se även ). Det kan noteras att NYN:s nya hemsida lanserades under våren. Inga stora åthävor vad gäller utseendet som dock blivit lite renare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet... 3 Naturbrukets Yrkesnämnd NYN:s styrelse... 4 Historik... 4 Kansli... 4 Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsesammanträden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Ordföranden har ordet Ordförande Titti Jöngren Inför 2009 beslutade NYN att, tillsammans med de andra yrkesnämnderna inom de gröna näringarna, ta ett grepp

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet... 3 Naturbrukets Yrkesnämnd Medlemsorganisationer i NYN... 4 NYN:s styrelse... 4 Historik... 4 Kansli... 4 Verksamhetsberättelse

Läs mer

NYHETSBREV nr 23 2013

NYHETSBREV nr 23 2013 1 (7) Januari 2013 NYHETSBREV nr 23 2013 Välkommen till NYN:s nyhetsbrev som utkommer ca två gånger per år. Läs mer på Gröna Jobb Allmänt Året har precis börjat. Vi lägger 2012 till handlingarna och sammanfattar

Läs mer

NYHETSBREV nr 17-2010

NYHETSBREV nr 17-2010 1 (5) Juli 2010 NYHETSBREV nr 17-2010 Nedan nyheter från NYN (se även vår hemsida ). För ytterligare information kontakta NYN:s kanslichef Michael Insulander, michael.insulander@lrf.se, tel 08-787 54 09.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet... 3 Naturbrukets Yrkesnämnd Medlemsorganisationer i NYN... 4 NYN:s styrelse... 4 Historik... 4 Kansli... 4 NYN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 010 Ordföranden har ordet Att arbeta inom de Gröna Näringarna är attraktivt! Det visar inte minst webbsidan www.gronajobb.se. Antalet annonsörer har slagit nytt

Läs mer

NYHETSBREV nr

NYHETSBREV nr 1 (8) Juli 2013 NYHETSBREV nr 24 2013 Välkommen till NYN:s nyhetsbrev som utkommer ca två gånger per år. Läs mer på Gröna Jobb Allmänt Under vårmånaderna är det hårt tryck på annonsmarknaden. Det har varit

Läs mer

NYHETSBREV nr 26 2014

NYHETSBREV nr 26 2014 1 (9) Augusti 2014 NYHETSBREV nr 26 2014 Välkommen till NYN:s nyhetsbrev som utkommer ca två gånger per år. Läs mer på Kris för trädgårdsbranschen Efter inledningen av året medstort medialt genomslag för

Läs mer

Vid mötet framkom också att Skolverket fått ett uppdrag att göra en webbaserad handledarutbildning för APL-värdar med beräknad start höst 2014.

Vid mötet framkom också att Skolverket fått ett uppdrag att göra en webbaserad handledarutbildning för APL-värdar med beräknad start höst 2014. 1 (7) Januari 2014 NYHETSBREV nr 25 2014 Välkommen till NYN:s nyhetsbrev som utkommer ca två gånger per år. Läs mer på Medialt genomslag Året inleddes med medialt genomslag för våra frågor då ATL den 14

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NYN representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning, attraktionskraft och rekrytering inom lantbruk, trädgård

Läs mer

NYHETSBREV nr 27 2015

NYHETSBREV nr 27 2015 1 (8) Januari 2015 NYHETSBREV nr 27 2015 Välkommen till NYN:s nyhetsbrev som utkommer ca två gånger per år. Läs mer på Fortsatt medialt intresse för läget i trädgårdsbranschen Förra årets mediala intresse

Läs mer

NYHETSBREV nr 28 2015

NYHETSBREV nr 28 2015 1 (14) Augusti 2015 NYHETSBREV nr 28 2015 Välkommen till NYN:s nyhetsbrev som utkommer ca två gånger per år. Läs mer på Debattartikel naturbruk Debattartikel om naturbruk publicerades i februari signerad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Ordföranden har ordet...3 NYN:s styrelse...4 Historik...4 Kansli...4 Verksamhetsberättelse för 2008 Styrelsesammanträden

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2007

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2007 1 (26) Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2007 Naturbrukets Yrkesnämnd (NYN) representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning och rekrytering inom

Läs mer

NYHETSBREV nr

NYHETSBREV nr 1 (10) Augusti 2016 NYHETSBREV nr 30 2016 Välkommen till NYN:s nyhetsbrev som utkommer ca två gånger per år. Läs mer på NYN inlägg i debatten - publicerat i tidningen ATL I mars uppvaktade NYN tillsammans

Läs mer

Naturvetenskapliga kurser på naturbruksprogrammet

Naturvetenskapliga kurser på naturbruksprogrammet Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2012-06-20 1 (5) Naturvetenskapliga kurser på naturbruksprogrammet Bakgrund Skolverket har tidigare föreskrivit om vilka kurser som ska ingå i gymnasieskolans

Läs mer

Observera. Handläggare: Staffan Lundstedt, kyrkogårdskonsulent, tel. 08-737 72 15 staffan.lundstedt@svenskakyrkan.se

Observera. Handläggare: Staffan Lundstedt, kyrkogårdskonsulent, tel. 08-737 72 15 staffan.lundstedt@svenskakyrkan.se Observera nr 14 NOVEMBER 2013 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Rekrytering av personal till kyrkogården Svenska

Läs mer

Skolverkets redovisning angående naturturism som egen inriktning på naturbruksprogrammet.

Skolverkets redovisning angående naturturism som egen inriktning på naturbruksprogrammet. Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (6) Skolverkets redovisning angående naturturism som egen inriktning på naturbruksprogrammet. Dnr U2015/04701/S Med utgångspunkt i delbetänkande

Läs mer

Bollerup. - mer än en vanlig skola

Bollerup. - mer än en vanlig skola Lisen och Peder kommer Ni att träffa ofta under Er tid på Bollerup! Bollerup - mer än en vanlig skola HÄSTUTBILDNINGAR PÅ BOLLERUP passar Dig som vill kombinera Dina studier med Ditt hästintresse. Du får

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 SYN är ett partssammansatt organ som har till uppgift att genom samverkan främja en positiv utveckling inom praktisk yrkesutbildning och arbetsmiljö inom skogsbruket. Parter

Läs mer

Studievägar 2016. 415 studerande varav - 300 gymnasiestuderande - 25 gymnasiesärskola - 90 vuxenstuderande. Djurvård * Djurpark.

Studievägar 2016. 415 studerande varav - 300 gymnasiestuderande - 25 gymnasiesärskola - 90 vuxenstuderande. Djurvård * Djurpark. Studievägar 2016 Himmelstalundsgymnasiet 415 studerande varav - 300 gymnasiestuderande - 25 gymnasiesärskola - 90 vuxenstuderande Studievägar 2016 Djursjukvård Djurvård * Djurpark Trädgård * Florist Hund

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2013 Protokoll Årsmöte 2013 www.sporren.info Datum: 2013-02-25 Plats: Stadshuset/Ryttmästaren Tid: 17.00-18.00 Närvarande: Helene Hopfgarten, Birgitta Lilja, Catharina Hedlund-Östman, Tordleif Hansson, Monica

Läs mer

Inbjudan till seminarium FRAMTIDA KOMPETENSBEHOV INOM LANTBRUKSSEKTORN

Inbjudan till seminarium FRAMTIDA KOMPETENSBEHOV INOM LANTBRUKSSEKTORN Inbjudan till seminarium FRAMTIDA KOMPETENSBEHOV INOM LANTBRUKSSEKTORN 6 oktober 2005, kl 09.00 på KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm Bakgrund Utbildning och kompetensbehov är stora frågor just nu: Lantbruksnäringen

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Örebros regionstämma 20 mars 2014 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 april 2014 Stadgar för LRF Örebro Namn, geografisk omfattning, ändamål, organ och medlemskap

Läs mer

HÄSTUTBILDNINGAR PÅ BOLLERUP

HÄSTUTBILDNINGAR PÅ BOLLERUP Lisen och Peder kommer Ni att träffa ofta under Er tid på Bollerup! Bollerup - mer än en vanlig skola HÄSTUTBILDNINGAR PÅ BOLLERUP passar Dig som vill kombinera Dina studier med Ditt hästintresse. Du får

Läs mer

Remiss. Remiss av: På Skolverkets vägnar. Johan Hardstedt Jurist. Bilagor - Skolverkets förslag - Sändlista (1) Dnr 2015:1247

Remiss. Remiss av: På Skolverkets vägnar. Johan Hardstedt Jurist. Bilagor - Skolverkets förslag - Sändlista (1) Dnr 2015:1247 1 (1) Remiss av: Redovisning av Skolverkets uppdrag att med utgångspunkt i Yrkesprogramsutredningens förslag om nya inriktningar inom naturbruksprogrammet föreslå hur många gymnasiepoäng som de nya inriktningarna

Läs mer

Djurvård/Djursjukvård

Djurvård/Djursjukvård Djurvård/Djursjukvård Naturbruksprogrammet - Djur Läs mer på www.nbgkalmar.se Årskurs 1 Året innehåller bl.a djurskötsel, djurskydd, djurbeteenden, djurens biologi Ditt första år på djurvård Under ditt

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Jönköpings länsförbundsstämma 20 mars 2015 Godkända av riksförbundsstyrelsen 28 april 2015 Stadgar för Lantbrukarnas länsförbund i Jönköpings Län Namn, geografisk

Läs mer

Lantbruk. Naturbruksprogrammet - Lantbruk. Läs mer på

Lantbruk. Naturbruksprogrammet - Lantbruk. Läs mer på Lantbruk Naturbruksprogrammet - Lantbruk Läs mer på www.ingelstorp.nu Årskurs 1 Året innehåller bl.a traktorkort, maskinkörning, grödor, djurraser Ditt första år på lantbruksutbildningen Under ditt första

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Skånes regionstämma 21 mars 2013 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 oktober 2013 Stadgar för LRF Skåne Namn, geografisk omfattning, ändamål, organ och medlemskap

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Västerbottens regionstämma 27 februari 2013 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 oktober 2013 Stadgar för LRF Västerbotten 1 Namn, geografisk omfattning, syfteändamål,

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Djurvård. Naturbruksprogrammet - Djur. Läs mer på

Djurvård. Naturbruksprogrammet - Djur. Läs mer på Djurvård Naturbruksprogrammet - Djur Läs mer på www.ingelstorp.nu Årskurs 1 Året innehåller bl.a djurskötsel, djurskydd, djurbeteenden, djurens biologi Ditt första år på djurvård Under ditt första år får

Läs mer

VI BEHÖVER DIN HJÄLP MED ATT FYLLA I EN ENKÄT!

VI BEHÖVER DIN HJÄLP MED ATT FYLLA I EN ENKÄT! Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi Till elev på naturbruksgymnasium På SLU i Alnarp vill vi genomföra en attitydundersökning: Hur attraheras och motiveras människor till att arbeta som anställda

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUN Protokoll Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott onsdagen den 6 augusti 2008 Ärenden: Au 48. Ordnings- och uppförandeomdömen Au 49. Remiss, Betänkandet Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola

Läs mer

Region Hallands naturbruksgymnasier, Nutid och framtid - frågor och svar

Region Hallands naturbruksgymnasier, Nutid och framtid - frågor och svar 1(6) 2014-03-04 Region Hallands naturbruksgymnasier, Nutid och framtid - frågor och svar Bakgrund Vilka skolor äger Region Halland? Region Halland äger och driver fyra skolor, varav två är naturbruksgymnasierna

Läs mer

Stadgar för LRF Västra Götaland

Stadgar för LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET LRF VÄSTRA GÖTALAND Antagna på LRF Västra Götalands regionstämma 23 mars 2015 Godkända av riksförbundsstyrelsen 28 april 2015 Stadgar för LRF Västra Götaland 1

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

HÄSTUTBILDNINGAR PÅ BOLLERUP

HÄSTUTBILDNINGAR PÅ BOLLERUP HÄSTUTBILDNINGAR PÅ BOLLERUP HÄSTUTBILNINGAR PÅ BOLLERUP passar Dig som vill kombinera Dina studier med Ditt hästintresse. Du får en god grund att stå på, oavsett om Du väljer att jobba direkt efter gymnasiet

Läs mer

Lantbrukets brandskyddskommitté

Lantbrukets brandskyddskommitté Brandskyddskommitté www.lantbruketsbrandskydd.nu Lantbrukets brandskyddskommitté Höstmöte hos Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund i Stockholm 25 september 2013 130925 LBK Höstmötesprotokoll -

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING TRÄDGÅRD STUDIEVÄG TRÄDGÅRD

Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING TRÄDGÅRD STUDIEVÄG TRÄDGÅRD Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING TRÄDGÅRD STUDIEVÄG TRÄDGÅRD Dina val gör Du på sidan 5 (som är valblankett och lämnas in) Skriv namn och personnummer överst på sidan och skriv

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNINGAR HÖSTEN 2011 DJURVÅRD LANTBRUK

NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNINGAR HÖSTEN 2011 DJURVÅRD LANTBRUK NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNINGAR HÖSTEN 2011 DJURVÅRD LANTBRUK GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN OCH PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 P Gemensamma kurser för alla yrkesförberedande

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Org nr 802441-9189 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6

Läs mer

Vretagymnasiet. 480 studerande varav gymnasiestuderande gymnasiesärskola vuxenstuderande

Vretagymnasiet. 480 studerande varav gymnasiestuderande gymnasiesärskola vuxenstuderande Vretagymnasiet 480 studerande varav - - - 335 gymnasiestuderande - - 15 gymnasiesärskola - 130 vuxenstuderande Studievägar 2017 Hästskötare ridning/trav* Inriktning Nationell idrottsutb ridning Djur Djurskötare*

Läs mer

Till dig som är anställd i mjölkproduktionen

Till dig som är anställd i mjölkproduktionen Sveriges Lantbruksuniversitet Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi Alnarp 2008-12-03 Till dig som är anställd i mjölkproduktionen På Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp genomför vi en attitydundersökning:

Läs mer

Stockholm Utbildningsdepartementet Stockholm. Regeringskansliet U2016/04660/GV

Stockholm Utbildningsdepartementet Stockholm. Regeringskansliet U2016/04660/GV Stockholm 2017-03-02 Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm U2016/04660/GV Yttrande över regeringens remiss SOU 2016:77 En gymnasieutbildning för alla åtgärder för att alla unga ska

Läs mer

Kris i trädgårdsbranschen

Kris i trädgårdsbranschen Kris i trädgårdsbranschen Inledning Svenska kyrkan är en av de största arbetsgivarna i landet för trädgårdsarbetare. Dessutom är vi en stor köpare av olika typer av varor och tjänster inom trädgårdssektorn.

Läs mer

TRÄDGÅRDSMILJÖ. Yrkesbevisutbildning för trädgårdspersonal. trädgårdsutbildning.com. i Kristianstad AB

TRÄDGÅRDSMILJÖ. Yrkesbevisutbildning för trädgårdspersonal. trädgårdsutbildning.com. i Kristianstad AB TRÄDGÅRDSMILJÖ i Kristianstad AB Yrkesbevisutbildning för trädgårdspersonal trädgårdsutbildning.com Varför behöver trädgårdspersonalen utbildas? Det är viktigt för parken och kyrkogårdens underhåll och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Yttrande - En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och avsluta en gymnasieutbildning (SOU 2016:77)

Yttrande - En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och avsluta en gymnasieutbildning (SOU 2016:77) Utbildningsdepartementet Yttrande 2017-02-28 Registrator Dnr: U2016/04660/GV 103 33 Stockholm Yttrande - En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och avsluta en gymnasieutbildning

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR STUDIEVÄG DJURSJUKVÅRD

Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR STUDIEVÄG DJURSJUKVÅRD Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR STUDIEVÄG DJURSJUKVÅRD Dina val gör Du på sidan 5 (som är valblankett och lämnas in) Skriv namn och personnummer överst på sidan och skriv

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (U2010/1388/G)

Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (U2010/1388/G) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 10-421/876 SID 1 (7) 2010-04-14 Handläggare: Björn Johansson Telefon: 08 508 33 818 Till Utbildningsnämnden 2010-05-20 Ett fjärde tekniskt

Läs mer

Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR STUDIEVÄG DJURSJUKVÅRD

Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR STUDIEVÄG DJURSJUKVÅRD Informations- och valblankett NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNING DJUR STUDIEVÄG DJURSJUKVÅRD Dina val gör Du på sidan 5 (som är valblankett och lämnas in) Skriv namn och personnummer överst på sidan och skriv

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

11. Kongress för Unga Hörselskadade

11. Kongress för Unga Hörselskadade Heldag, station 1 11. Kongress för Unga Hörselskadade Förslag om kongress vartannat år lagt av Riksstyrelsen. Bakgrund Riksstyrelsen vill effektivisera och skapa ett mer långsiktigt arbete inom Unga Hörselskadade.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening 1 (12) Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 19.30 Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21,

Läs mer

Vill du känna på hur det är på Bollerup?

Vill du känna på hur det är på Bollerup? NATURBRUKSGYMNASIUM Vill du känna på hur det är på Bollerup? Bollerup är en gymnasieskola med häst- och lantbruksinriktning och internatboende. Många elever har inlett sin utbildning här hos oss med att

Läs mer

Yttrande över Skolverkets redovisning av uppdraget gällande Naturbruksprogrammet (Dnr 2015:1247 samt 2016:268).

Yttrande över Skolverkets redovisning av uppdraget gällande Naturbruksprogrammet (Dnr 2015:1247 samt 2016:268). 2016-04-05 sid 1 (5) Skolverket Johan Hardstedt Yttrande över Skolverkets redovisning av uppdraget gällande Naturbruksprogrammet (Dnr 2015:1247 samt 2016:268). Bakgrund Skolverket har haft i uppdrag att

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Djursjukvård. Naturbruksprogrammet - Djur. Läs mer på

Djursjukvård. Naturbruksprogrammet - Djur. Läs mer på Djursjukvård Naturbruksprogrammet - Djur Läs mer på www.ingelstad.nu Årskurs 1 Inblick i yrket, praktiska hälsoundersökningar, veterinärklinik Ditt första år på Djursjukvård Ditt första år ger dig grundläggande

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 94 årsmöte Dag: Lördag 10 mars 2012 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och informerade

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

Himmelstalunds Utbildningscentrum

Himmelstalunds Utbildningscentrum Himmelstalunds Utbildningscentrum 425 studerande varav - 280 gymnasiestuderande - 28 gymnasiesärskola - 120 vuxenstuderande Studievägar 2017 Djursjukvård* Djurvård * Djurpark* Inriktning Djur Trädgård

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle 2014-09-29 kl.09.00 11.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, S, ordförande Lena Roos, M, 1:e vice ordförande Stig Eng, C, 2:e vice ordförande Eva Tjernström, S Göran Sjöstedt, Hanna Bruce

Läs mer

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association Protokoll Protokoll nr 153 Sammanträdesdag 2014-06-09 Art: Vårmöte och Styrelsesammanträde Tid: 2014-06-09, kl. 13.00-17.00 Plats: Elite Stora

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Kommunstyrelsen 2009-12-07 233 607 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 245 531 Dnr 09.672-613 deckf14 Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Bilaga: Sammanställning över kurser Ärendebeskrivning I

Läs mer

Uppdrag avseende åtgärder för att utbilda och ge praktik inom de gröna näringarna. Regeringsuppdrag

Uppdrag avseende åtgärder för att utbilda och ge praktik inom de gröna näringarna. Regeringsuppdrag Uppdrag avseende åtgärder för att utbilda och ge praktik inom de gröna näringarna Regeringsuppdrag Arbetsförmedlingen, 2016 Författare: Torbjörn Israelsson och Emma Thornström Datum: 2016-02-24 Diarienummer:

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

Tjänsteskrivelse Projektansökan - Vägen till anställning

Tjänsteskrivelse Projektansökan - Vägen till anställning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2013-04-04 DNR UN 2013.079 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 HANDLÄGGARE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Projektansökan - Vägen till anställning Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Tid och plats Lördagen den 2 april 2016, kl 14.00, Örnsköldsviks församlingshem.

Tid och plats Lördagen den 2 april 2016, kl 14.00, Örnsköldsviks församlingshem. 2016-04-02 1 (4) Tid och plats Lördagen den 2 april 2016, kl 14.00, Örnsköldsviks församlingshem. Vid årsmötet deltog 20 personer. Närvarande styrelseledamöter Britta Håkans Elly Gunnarsson Inger Söderlind

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning Två vägar mot samma yrkesexamen. Gymnasial lärlingsutbildning är en utbildning inom ett yrkesprogram

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Nyhetsbrev. från Naturbruksgymnasiet Nuntorp Nr 1, 2009. Mot ljusare tider!

Nyhetsbrev. från Naturbruksgymnasiet Nuntorp Nr 1, 2009. Mot ljusare tider! Mot ljusare tider! Här på Nuntorp märks våren och ljusare tider på många sätt. Bland vårtecknen märks traktorer och maskiner som görs i ordning för vårbruket, stängsel för hästar och kor som ses över och

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Yrkesutbildning i Sverige;

Yrkesutbildning i Sverige; Yrkesutbildning i Sverige; vart är vi på väg Seminarium Köpenhamn 23 september 2009 1 Yrkesutbildning i Sverigeen tillbakablick 1846 Skråväsendet upphör, näringsfrihet införs och hantverksföreningar bildasutbildningsfrågor

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer