ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

2 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Ordföranden har ordet...3 NYN:s styrelse...4 Historik...4 Kansli...4 Verksamhetsberättelse för 2008 Styrelsesammanträden och årsmöte...5 Arbetsutskott...5 Gröna Jobb...6 Grönt Kort...8 Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola...10 Yrkeshögskoleutredningen...11 Lantmästarutbildningen och kravet på praktik...12 Utredningen Utbildning till yrkeslärare...12 Fortbildningsdagar i höst för lärare/instruktörer...13 Samverkan med gröna yrkesnämnderna - HYN och SYN...13 AMS Yrkesbeskrivningar...13 Naturbrukskonferens...14 Nationell lärlingskommitté utsedd...14 European Qualifications Framework...14 Församlingsförbundet ny medlem i NYN...14 Gröna näringarnas attraktionskraft och utbildningsbehov...15 Elevstatistik...15 Remisser, nyhetsbrev och annonser...16 Regionala yrkesråd...16 Årsredovisning för 2008 Ekonomisk redovisning av NYN för verksamhetsåret Ekonomisk redovisning Grönt Kort...18 Ekonomisk redovisning Gröna Jobb...18 Revisionsberättelse...19 Idé och produktion: Jarl & Co Reklambyrå AB. Tryckt på Svanenmärkt papper.

3 Ordföranden har ordet Ordförande Titti Jöngren Vi lever i en föränderlig värld! Även vi i de gröna näringarna ser hur omvärlden snurrar allt snabbare. Vi kan dock konstatera att det vi producerar, livsmedel, energi och gröna miljöer, alltid kommer att behövas. Undersökningar visar också att våra ungdomars framtidsdrömmar handlar om att ha ett gott liv med trygghet, äkthet och god balans. Här borde våra yrken ligga högt på önskelistan. Förutsättningen är då att ungdomarna ska veta att vi finns och vilka utbildningsvägar som erbjuds. På utbildningssidan har det varit turbulent under 2008 med utredningar både på gymnasie- och högskolenivå. Det är viktigt att vi landar rätt när utbildningarna reformeras, så att vi inte ligger kvar i förlegade strukturer, utan lyfter blicken mot näringens framtida behov. Det handlar ju om att få rätt kompetens på rätt plats. Nu har vi en utmaning framför oss med minskade elevkullar. Ett gott samarbete med de övriga yrkesnämnderna inom de gröna näringarna är en förutsättning. Tillsammans ska vi arbeta för att framhäva vår attraktionskraft och se till att framtidens företagare och deras arbetskraft får den kompetens de efterfrågar. Det kräver god grundutbildning men även spetskompetens inom de olika sektorerna. Utmaningarna är många men möjligheterna är fler! Nu lägger vi ett bra år bakom oss och ser framtiden an. Titti Jöngren Ordförande Naturbrukets Yrkesnämnd (NYN) representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning och rekrytering inom lantbruk och trädgård. NYN är huvudman för Grönt Kort samt Gröna Jobb Medlemsorganisationer i NYN: Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) Gröna näringens riksorganisation (LRF-GRO) Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF) Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund (STAF) Under slutet av året har Svenska kyrkans Församlingsförbund varit adjungerad i NYN, för att fr.o.m upptas som ny medlem. 3

4 NYN:s styrelse Vid årsmötet i maj anmälde medlemsorganisationerna i Naturbrukets Yrkesnämnd följande styrelseledamöter, ledamöter i arbetsutskottet och suppleanter till NYN:s styrelse: Medlemsorganisation Ordinarie ledamöter Suppleanter LRF Titti Jöngren, ordf (AU) Anna Åman Sigbjörnsson Ingrid Pettersson Jenny Höglund John Enander SLA Lena Andersson (AU) Jan-Erik Johnson Karin Stiernblad Lars-Olov Söderberg Kommunal Anja Westberg, v ordf (AU) Karin Näsmark Annelie Karlgren Jörgen Gustavsson GRO Kennert Hallberg Gunilla Nordberg SLF Henric Lagercrantz Stefan Lindgren STAF Lennart Korén Monica Timonen Historik NYN bildades vid ett konstituerande sammanträde 11 november 1994 då Lantbrukets Yrkesnämnd, LYN, och Trädgårdsnäringens Yrkesnämnd, TYN, upphörde. TYN bildades redan 1948 medan LYN etablerades Sekreteriatsfunktionen uppehölls av Olof Brandesten som utarbetade NYN:s stadgar och avtal. Därefter har följande personer varit sekreterare: Jacob Bjärsdal ( ), Bertil Larsson ( ), Maria Elinder ( ), Michael Insulander (2000-). NYN:s ordföranden genom åren har varit: Vilhem Wessén ( ), Ove Eriksson ( ), Åke Björn ( ), Eva Telje-Ekbjörn ( ), Tore Johansson ( ), Åsa Odell ( ), Per Sandberg ( ), Elisabeth Gauffin ( ), Titti Jöngren (2005-). Kansli Yrkesnämndens kansli är förlagt till LRF, Franzéngatan 6, Stockholm. Agronom Michael Insulander är kanslichef för nämnden på deltid, ca 60 procent. Kanslichef Michael Insulander 4

5 Verksamhetsberättelse för 2008 Styrelsesammanträden och årsmöte Årsmöte hölls den 13 maj 2008 hos Jan-Erik Johnsson, Järna Rosodling AB, Järna. Jan-Erik Johnsson hälsade före årsmötet samtliga välkomna till Järna Rosodling AB och efter årsmötet berättade han om företaget samt guidade deltagarna runt och visade de imponerande rosenodlingarna. Jan-Erik Johansson, Järna Rosodling AB, visar sina odlingar för NYN:s styrelse Årsmötet behandlade bl.a. förslag till nya stadgar för NYN. Efter sammanträdet hölls anföranden av Eva Humble om LRF:s ungdomskommunikation, Jenny Svensson, LRF, talade om grön integration och Projekt Arbetskraft. Jenny Höglund avslutade med att betätta hur LRF Ungdomen arbetar med attraktionskraft. Styrelsen har, förutom årsmötet den 13 maj, hållit tre sammanträden; den 13 mars, 11 september samt den 11 december. Vid sammanträdet i september godkändes förslag till nya stadgar och avtal. Vidare beslöts att adjungera Svenska kyrkans Församlingsförbund till NYN:s styrelse under resten av året och att fr.o.m uppta Församlingsförbundet som fullvärdig medlem i yrkesnämnden, i enlighet med det nya avtal som tecknats under året. Vid sammanträdet i december behandlades frågan om de gröna näringarnas attraktionskraft och utbildningsbehov. Styrelsen beslutade bl.a. att mot bakgrund av minskande elevkullar, pågående Bolognaprocess vid Högskolan och bildandet av en Yrkeshögskola, att initiera ett projekt för att bl.a. kartlägga strukturerna inom utbildningsväsendet, analysera vad arbetslivet önskar med utbildningarna och i övrigt strukturera arbetet kring de gröna näringarnas attraktionskraft. Vidare behandlades frågan om förkunskapskrav för Lantmästarprogrammet, samt förordnades Lena Andersson, SLA, till ledamot i Utbildningsdepartementets Nationella lärlingskommitté. Arbetsutskott AU har under året hållit tre sammanträden, dels i anslutning till styrelsemötena 13 mars och 11 december, dels den 23 september i samband med gemensamma överläggningar med AU från SYN och HYN. Minnesanteckningar från AU har löpande sänts till samtliga medlemsorganisationer för kännedom. I syfte att föra djupare dialog med NYN:s medlemsorganisationer har kanslichefen under året haft ett antal enskilda möten med företrädare för dessa organisationer. 5

6 Gröna Jobb Gröna Jobb, uppvisar tillväxt på både vad gäller besökare och annonsvolym. Antalet publicerade jobbannonser under 2008 var (se diagram), en ökning med närmare 500 jobb jämfört med Antalet besökare (se diagram) har ökat från över besökare 2007 till över besökare Antal lediga jobb publicerade på under de senaste åren Gröna Jobb - antal besökare per år per månad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Verksamhetsledare Annika Bergman Den 22 maj anordnade NYN en intressentdag för Gröna Jobb i syfte att föra en dialog med befintliga och potentiella intressenter om att ytterligare utveckla jobb-portalen. Annika Bergman presenterade färsk statistik som visade att över besökte portalen i februari, vilket är all time high för gronajobb.se! Samtidigt ökar antalet annonser. 6

7 Under hösten har en del satsningar på marknadsföring genomförts som exempelvis annonser i fackpress, framtagning av rollups, give away-produkter, riktade brev till SYV etc. En stor mängd broschyrer är utskickade under augusti. Annonsering har skett i bl.a. tidningen Piraja. Under Elmia fanns Gröna Jobb på plats och deltog bland annat i Karriärjakten och mötte 400 elever från naturbruksskolorna. Gröna Jobb var också representerat i Alnarp under fortbildningsdagarna för naturbrukslärare och instruktörer vecka 44. Hemsidan har utvecklats med branschbeskrivningar för jord, djur, skog, golf och trädgård. På startsidan har SLU fått en framträdande plats för att visa på utbildningsmöjligheterna inom den gröna näringen. Gröna Jobb har blivit en efterfrågad leverantör av statistik för olika yrkesområden och regioner. Under höstens försvagade arbetsmarknad har många tidningar varit intresserade av den gröna näringens stabila efterfrågan av personal. Den 30 oktober publicerar Dagens Industri en artikel med rubriken Här är branschen med goda karriärmöjligheter, där man intervjuar Annika Bergman om Gröna Jobb. Annika Bergman har även medverkat i andra tidningar angående arbetsmarknadsläget. 7

8 Grönt Kort Intresset bland elever och naturbruksskolor för Grönt Kort har under året varit mycket stort. Målsättningen för 2008 var 180 diplomeringar. Hela 236 elever anmälde sitt intresse. Av dessa genomgick 169 diplomering varav 129 slutligen blev godkända och fick ett Grönt Kort. NYN:s diplomerare Catharina Matsdotter, Anne J Andersson, Peter Borring och Claes Pettersson har under året löpande tagit emot anmälningar. Följande skolor har 2008 deltagit i diplomeringen av sina elever (se tabell): Dingle, Kvinnersta, Ingelstorp, Lillerud, Lövsta, Munkagård, Nils Holgersson, Nuntorp, Rättvik, Svalöf, Stora Segerstad, Sötåsen, Uddetorp, Vreta, Ökna, Önnestad, Ösby/Sala. NYN:s diplomerare Fr v: Catharina, Matsdotter, Anne J Andersson (Foto Bosse Nilsson), Peter Borring och Claes Pettersson Antal elever som har genomgått diplomering för Grönt Kort vid olika naturbruksgymnasier Skola Växtodling Gris Mjölk Enskilda personer 1 Dingle 4 3 Kvinnersta 6 2 Ingelstorp 3 3 Lillerud Lövsta 9 Munkagård Nils Holgersson 5 3 Nuntorp 3 4 Rättvik 9 7 Svalöf Stora Segerstad Sötåsen 2 1 Uddetorp Vreta 7 8 Ökna 11 Önnestad 8 Ösby/Sala 1 3 Summa Totalt antal diplomerade elever 169 Foldern Gröna Kort Ytterligare ett antal skolor har anmält intresse inför kommande diplomeringsår. De nordligaste naturbruksgymnasierna har fått extra information om diplomeringarna genom besök av NYN:s diplomerare. Under våren har Västra Götalandsregionen meddelat att man från och med vårterminen 2008 beslutat att ge alla elever på de sju naturbruksgymnasierna i Västra Götaland att kostnadsfritt få chansen att diplomera sig för Grönt Kort. Därmed är man först i Sverige bland naturbruksgymnasierna att kostnadsfritt erbjuda Grönt Kort till sina elever. 8

9 Isabell Tranström, Svalöv, tar emot årets ungdomsdiplom från Svensk Mjölks ordförande Gunnar Pleijert I oktober delade Svensk Mjölks ordförande Gunnar Pleijert ut Tidningen Husdjurs diplom i samarbete med NYN på Elmia Lantbruk, Djur och Inomgård i Jönköping. Årets Ungdomsdiplom delades ut till Isabell Tranström, Svalöv som är 22 år och arbetar som djurskötare på Svalöfs Gymnasium. Priset består bland annat av Grönt Kort, ett diplom och ett resestipendium på kr från Naturbrukets Yrkesnämnd. Isabell har diplomerats och blivit godkänd för Grönt Kort Mjölk Nivå 1. Hon tilldelas priset Årets Ungdomsdiplom med motiveringen Isabell är en duktig och noggrann tjej med riktigt bra djuröga. Grönt Kort höll seminarier för naturbrukslärare och instruktörer både i Alnarp, Ultuna och Umeå under fortbildningsdagarna vecka 44. Verksamhetsledare Catharina Matsdotter har under verksamhetsåret framgångsrikt deltagit i EU-arbetet med GEOPA och EFFAT för att ta fram ett gemensamt Agripass liknande Grönt Kort där NYN-modellen utgjort ett viktigt inspel. Läs mer på NYN ingår i ett nätverk under ledning av Statliga Valideringsdelegationen som samlat ett antal yrkesnämnder, Skolverket m.fl. intressenter i ett samarbetsprojekt kring validering. Läs mer på: Under hösten genomfördes en elevutvärdering av de diplomeringar som hittills genomförts inom mjölk, gris och växtodling. I stort sett samtliga som diplomerats har svarat. De flesta var mycket positiva till diplomeringen, även de som inte blev godkända. Eleverna tyckte bl.a. att diplomeringen varit lärorik, en nyttig repetition, intressant och rolig, bra med praktisk förankring och bra med en utomstående neutral person. Flera elever tror också att arbetsgivarna kommer att fråga efter Grönt Kort i framtiden. På frågan om vilka förväntningar eleverna hade på Grönt Kort mjölk på en skala 1 till 9 låg förväntningarna på 6,5. På frågan hur eleverna upplevde Grönt Kort så låg svaren på 8,5. En viktig slutsats är således att trots att eleverna hade höga förväntningar upplevde de flesta diplomeringen som över förväntan. Under hösten har en enkät skickats till ett hundratal elever som tidigare tagit Grönt Kort. Syftet med enkäten är att få svar på vilken nytta eleverna haft av Grönt Kort när de väl kommit ut på arbetsmarknaden. Redovisning av resultaten planeras efter årsskiftet. Tidningen Husdjur okt

10 Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola Genom åren har NYN medverkat i ett antal arbetsgrupper på Utbildningsdepartementet, i Regeringskansliet och på Skolverket samt uppvaktat olika gymnasieutredare. Det började med Gymnasiekommittén 2000 vars ordförande Jan Björkman lämnade betänkandet Åtta vägar till kunskap - en ny struktur för gymnasieskolan (SOU 2002:120). Senast är det Gymnasieutredningen med utredaren Anita Ferm som den 31 mars presenterade betänkandet Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola (SOU 2008: 27). Det nya yrkesprogrammet för naturbruk föreslås få namnet Djurhållning och Naturbruk och får tre nationella inriktningar: Djurhållning, Odling och gröna miljöer samt Skog och vatten. Programmet ska leda till ett antal yrkesutgångar med direkt koppling till NYN:s Grönt Kort, vilket omnämns som exempel i utredningen. Intressant i betänkandet är förslaget att inrätta Nationella utbildningsråd och programråd knutna till Skolverket där yrkesnämnderna kommer att få ett reellt inflytande. Våra regionala yrkesråd kommer också att få en allt viktigare roll om utredningens förslag slår igenom. Lokala programråd föreslås bli obligatoriska. I juni och augusti hölls seminarier med Naturbruksskolornas Förening där Gymnasieutredningen diskuterades tillsammans med HYN och SYN. I augusti lämnade NYN sitt remissvar till Utbildningsdepartementet angående betänkandet Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27). Samråd kring detta yttrande skedde bl.a. med Hästnäringens Yrkesnämnd, Skogsbrukets Yrkesnämnd, Naturbruksskolornas Förening och SLU. NYN:s ståndpunkter i sammandrag: NYN är i huvudsak positiv till utredningens förslag till en reformerad gymnasieskola. NYN ser växande möjligheter för de gröna näringarna som utmärks av många typer av företag med varierande och nya behov av kompetenser, vilket gymnasieskolan måste kunna möta. Gymnasieskolan måste även utgå från att företagande kan vara ett lika naturligt mål för den studerande som en anställning. Jordbruks- och trädgårdsnäringens modeller för diplomering av elever, Grönt Kort och TCYK:s yrkesbevis, ska vara en del av den nya gymnasieexamen. Yrkesnämnden anser att programmet för Djurhållning och Naturbruk ska vara riksrekryterande. För NYN är det nödvändigt med obligatorisk samverkan mellan skola och arbetsliv, både på central, regional och lokal nivå och vi är beredda att engagera oss i detta arbete. NYN finner det synnerligen angeläget att behålla möjligheten för naturbruksskolorna att inom programmet för Djurhållning och Naturbruk kunna erbjuda särskild naturvetenskaplig behörighet till högskolan, t.ex. till SLU:s längre utbildningar. Den 1 december uppvaktades utbildningsministerns statssekreterare Bertil Östberg vid Utbildningsdepartementet samt Gymnasieenhetens expert Jacob Johansson av NYN, HYN och SYN. Främst berördes möjligheterna att kombinera naturbruk och naturvetenskap även i den reformerade gymnasieskolan samt möjligheterna till riksrekrytering för naturbruksgymnasierna. 10

11 Yrkeshögskoleutredningen I januari bjöd Yrkeshögskoleutredningen in NYN och övriga och centrala yrkesnämnder till Regeringskansliet. Utredaren förklarade att samspelet med arbetslivet skall utgöra en ledstjärna för en kommande yrkeshögskola. NYN framförde bl.a. att arbetslivet måste få reellt inflytande och finansieringen måste anpassas till att jord-, trädgårds- och skogsutbildningar är kapitalintensiva. En mängd nya näringsgrenar utmärker de gröna näringarna - viktigt att utbildningarna klarar av att anpassas efter denna verklighet. Kortare kurser vore en möjlighet att höja kompetensen inom de gröna näringarna. Det är angeläget att inte skapa återvändsgränder i utbildningssystemet. Det behövs en stark anknytning till entreprenörskap i utbildningarna samt koppling till tillämpning av FoU. Branschernas egna kompetenskriterier kan ligga till grund för yrkesutbildningar och examina. Det är viktigt att systemet med Yrkeshögskola blir tydligt så att de sökande förstår vilka utbildningar som finns att söka och vilka yrken utbildningarna leder till. Arbetslivet måste få reellt inflytande och finansieringen måste anpassas till att jord-, trädgårds- och skogsutbildningar är kapitalintensiva. Betonades också att de ledningsgrupper som finns inom Kvalificerad Yrkesutbildning kan tjäna som förebild även för en Yrkeshögskola. I april genomförde NYN tillsammans med LRF ett seminarium kring lantbrukets kompetensförsörjning och eftergymnasial yrkesutbildning. Syftet var att öka myndighetens omvärldskunskap samt diskutera problemet att få anordna kvalificerad yrkesutbildning för de s.k. yrkesbytarna. Generaldirektören för KY-myndigheten, Sonja Eriksson, medverkade bl.a. Generaldirektören för KY-myndigheten Sonja Eriksson och Erland Olbers, utbildningshandläggare I maj sändes en skrivelse till KY-myndigheten angående framtida arbetskraftsbehov. Skrivelsen var ett resultat av mötet med KY-myndigheten månaden innan. I skrivelsen framförs att antalet utbildningsplatser inom KY-lantbruk minst borde fördubblas för att klara den akuta bristen på kvalificerad arbetskraft enligt NYN-modellen. I dagsläget besätts dessa arbeten ofta med outbildad arbetskraft, vilket på sikt är ohållbart med den tillväxt som de gröna näringarna befinner sig i. Den 28 mars överlämnades Yrkeshögskoleutredningens betänkande Yrkeshögskolan - för yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) till utbildningsminister Jan Björklund. I juni samt augusti hölls seminarier med de gröna yrkesnämnderna NYN, HYN och SYN samt SLU och Naturbruksskolorna i syfte att diskutera och i största möjliga mån samordna remissvar på Yrkeshögskoleutredningen. NYN har den 1 juli avgett ett gemensamt remissvar med HYN och SYN till Utbildningsdepartementet på betänkandet Yrkeshögskolan - För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29). I remissvaret betonas att vi är positiva till inrättandet av en yrkeshögskola i enlighet med utredningens förslag, eftersom det kommer att bidra till att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet för de studerande samt förenkla regelverken, öka tydligheten och förbättra informationen till de studerande och till arbetsmarknaden. Vidare påpekas dock att vår bestämda uppfattning är att de s.k. yrkesbytarna måste fångas upp och ges möjlighet till kvalificerad yrkesutbildning, oavsett om det är ungdomar med en bakgrund inom lantbruk eller trädgård som skolar om sig inför ett generationsskifte eller de som inte har trädgårds- eller lantbruksbakgrund och som lockas till våra näringar utifrån. Yrkeshögskola är enligt vår analys en mycket relevant utbildningsform för dessa yrkesbytare. Yrkeshögskolemyndigheten placeras enligt Regeringens förslag i Västerås och Yrkeshögskolan planeras starta den 1 juli

12 Lantmästarutbildningen och kravet på praktik I samråd med NYN skrev LRF:s förbundsordförande Lars-Göran Pettersson i juni till fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, SLU i Alnarp. Bakgrunden var SLU Alnarps planer att minska förkunskapskravet på praktik, som ett led i Bolognaprocessen. I skrivelsen påpekas vikten av praktiskt kunnande i kombination med akademiska utbildningar - att det måste finnas en koppling mellan utbildning och framtida arbetsuppgifter. I november deltog NYN i Alnarp vid diskussion om förkunskapskrav för Lantmästarprogrammet. SLU har beslutat att alla tvååriga utbildningar, bl. a. Lantmästarprogrammet, ska bli tre år. För att yrkespraktik ska finnas som förkunskapskrav även i framtidens lantmästarutbildning måste SLU ansöka till Högskoleverket om detta. Högskoleverket kommer troligen att vara mycket restriktiv med praktik som antagningskrav och inför ansökningen önskade SLU inhämta synpunkter från NYN och övriga representanter från näringslivet. Vid mötet diskuterades bl.a. möjligheten av att använda Grönt Kort och NYN-modellens kompetenskriterier som en möjlighet till validering av yrkeslivserfarenhet, s.k. YLE. Utredningen Utbildning till yrkeslärare Utredningen Utbildning till yrkeslärare (Dir. 2008:41) särskilde utredare Ulf Melin, Generaldirektör på Internationella programkontoret, besökte NYN i september för att efterhöra de Gröna näringarnas syn på yrkeslärarutbildningen. Hästnäringen och Skogsbrukets yrkesnämnder bjöds också in till detta möte för att ge en allsidig belysning. 12

13 Fortbildningsdagar i höst för lärare/instruktörer NYN medverkade tillsammans med STAF på fortbildningsdagarna vecka 44 vid SLU i både Alnarp, Ultuna och Umeå. Totalt deltog lärare och instruktörer från landets alla naturbruksgymnasier. NYN och STAF arrangerade seminarier vid alla tre orterna för att informera om aktuella frågor inom trädgård och jordbruk samt informera om NYN:s arbete med Grönt Kort och Gröna Jobb. Upplägget innebar bl.a. gemensam inledning och avslutning via videolänk under medverkan av SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse, näringsminister Maud Olofsson och LRF:s förbundsordförande Lars-Göran Pettersson. LRF:s förbundsordförande Lars-Göran Pettersson Vid sitt anförande sade Lars-Göran Pettersson bl.a. Naturbrukets Yrkesnämnd, NYN, har utvecklat Grönt Kort för yrkesmässigt arbete inom mjölk, gris och växtodling. NYN diplomerar i första hand naturbrukselever i årskurs tre. Diplomeringen består av både ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Proven genomförs av våra diplomerare ute på Era skolor under en dag. Jag uppmanar Er att anmäla intresserade elever så att alla får en chans att ta Grönt Kort och kan visa att de är anställningsbara! Gå in på för mer info. Och på tal om att leta på Internet - alla som söker jobb inom de gröna näringarna är välkomna att gå in på - där finns årligen tusentals spännande gröna jobb av alla slag. Allt från djurskötare till forskare på Lantbruksuniversitetet. Samverkan med gröna yrkesnämnderna - HYN och SYN NYN prioriterar samverkan mellan de gröna yrkesnämnderna, Hästnäringens Yrkesnämnd och Skogsbrukets Yrkesnämnd. Detta har under året skett bl.a. genom samordning av våra uppvaktningar på Utbildningsdepartementet (se bl.a. avsnitten om Gymnasieutredningen och Yrkeshögskoleutredningen). Sekreterarna har träffats regelbundet för att utbyta information i syfte att samordna nämndernas arbete i största möjliga mån. I juli inlämnades ett remissvar till Utbildningsdepartementet på Yrkeshögskoleutredningen. I september genomfördes ett gemensamt möte med utredningen Utbildning till yrkeslärare (se särskilt avsnitt). Hästnäringens Yrkesnämnd inbjöd 23 september till gemensamt AU-möte. Under oktober skickades information om jobb inom de gröna näringarna till landets alla studie- och yrkesvägledare (SYV) vid högstadieskolor. I december uppvaktades Jan Björklunds statssekreterare. Det kan konstateras att yrkesnämnderna genom sitt samarbete har utformat gemensam syn i samtliga strategiska frågor, vilket varit av stor betydelse vid kontakterna med bl.a. utredningar, myndigheter, departement och utbildningsanordnare. AMS Yrkesbeskrivningar NYN har under våren fört en dialog med AMS i syfte att ge synpunkter på yrkesbeskrivningar för bl.a. följande yrken; avbytare, agronom, driftsledare, djurskötare, maskinförare, trädgårdsanläggare, trädgårdsmästare, parkarbetare, trädgårdsrådgivare och lantbruksrådgivare. Diplomering av Grönt Kort Växtodling 13

14 Naturbrukskonferens I april deltog NYN med egen monter vid årets naturbrukskonferens på Östra Ljungby i Skåne. Temat för årets konferens var Ny gymnasieskola - nya utmaningar. Lena Andersson, SLA, presenterade bl.a. Grönt Kort och Gröna Jobb. Nationell lärlingskommitté utsedd Utbildningsminister Jan Björklund förordnade i november ledamöter i en Nationell lärlingskommitté. Lärlingskommittén ska vara ett rådgivande organ för försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning, vilken startade höstterminen Kommittén ska främja den arbetsplatsförlagda utbildningen inom försöksverksamheten och kan därmed påverka utbildningens kvalitet och innehåll. Från NYN förordnades Lena Andersson, SLA som ledamot. European Qualifications Framework I oktober inbjöd Utbildningsdepartementet de gröna yrkesnämnderna till en diskussion om nationell implementering av European Qualifications Framework, EQF, som handlar om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Svenska kvalifikationer och kompetenskrav skall kunna anslutas till EQF. NYN kommer att bidra med de kompetenskrav som finns beskrivna inom NYNmodellen. Diskussionerna kring kompetens och kvalifikationer har kommit igång inom branscherna, inte minst tack vare Valideringsdelegationens arbete. Detta arbete och informella nätverk tas tillvara i det fortsatta arbetet. Den nya myndigheten för yrkeshögskolan som inleder sin verksamhet den 1 juli 2009 kommer att få i uppdrag att vara nationell samordningspunkt (NSP) för EQF. Den nära kopplingen mellan eftergymnasial yrkesutbildning och arbetslivet gör den nya myndigheten till en lämplig nationell samordningspunkt. I den fortsatta processen med implementering av EQF är samverkan med branscher och myndigheter en förutsättning för att resultatet ska bli bra. Församlingsförbundet ny medlem i NYN NYN tecknade under hösten 2008 avtal med Svenska kyrkans Församlingsförbund som formellt går in i som ny medlem i NYN fr.o.m. den 1 januari Kyrkogårdskonsulent Staffan Lundstedt motiverar medlemskapet i NYN bl.a. med att det handlar om att säkerställa att kyrkogårdsförvaltningarna, som är en av Sveriges största grönyteägare, ska kunna förses med den kompetens de behöver. Inom tio år kommer Svenska kyrkan att behöva nyrekrytera över 200 arbetsledare och cirka kyrkogårdsarbetare. I samband med att NYN utökat antalet medlemmar har nämndens stadgar och det avtal som ligger till grund för NYN omarbetats och moderniserats. 14

15 Gröna näringarnas attraktionskraft och utbildningsbehov NYN har initierat ett arbete med att, tillsammans med Skogsbrukets och Hästnäringens Yrkesnämnder, kartlägga de gröna utbildningarna från gymnasiet till högskolan, med anledning av LRF stämmans beslut kring de gröna näringarnas attraktionskraft och utbildningsbehov. Det görs bl.a. för att visa hur samverkan sker med arbetslivet och för att tydliggöra in- och utgångar för yrken i de gröna näringarna. Vidare skall Branschråd, Programråd och Yrkesråd kartläggas för att beskriva hur finansieringen kan ske och om det finns lämpliga modeller där skolorna mera aktivt finansierar näringsrepresentanternas deltagande Elevstatistik Elevstatistik över antalet elever vid de drygt 50 naturbruksgymnasierna, som är medlemmar i Naturbruksskolornas förening (NF), visar en svag nedgång. Detta kan bl.a. förklaras av vikande årskullar (se tabeller nedan). Elevstatistik Naturbruksprogrammet, antal elever Sökande Andel av Antagna Antal elever per inriktning i årskurs 2 % 1:a hand årskull % % åk 1 Jord Trdg Skog Djur Häst Övr. Åk1+2+3 Årskull , , , , , , , Källa: Naturbrukets Yrkesnämnd och Naturbruksskolornas Förening. Antal Andel av totalt åldersgrupp i % ÅK1, totalt ,7 ÅK2, totalt ,4 Fördelning på inriktningar: Jordbruk 528 Skogsbruk 341 Trädgård 128 Djurvård inkl. hund 863 Hästhållning 791 Övriga inriktningar *) 535 Därav Nv-inriktning 358 Andel Nv i ÅK2 i % 11,2 ÅK3, totalt ,4 Fördelning på inriktningar: Jordbruk 487 Skogsbruk 310 Trädgård 146 Djurvård inkl. hund 883 Hästhållning 810 Övriga inriktningar *) 540 Därav Nv-inriktning 329 Andel Nv i ÅK3 i % 10,4 Totalt Np-gymn.elever ,5 IV-elever, totalt 169 Särgymn.elever, totalt 498 Totalt Np-elever ,7 Elever i naturbruksprogrammet läsåret 2008/2009 per 15/ Sammanställning över elevantal vid 54 skolor per 15/ Källa: Naturbrukets Yrkesnämnd och Naturbruksskolornas Förening. 15

16 Remisser, nyhetsbrev och annonser I juli lämnades ett gemensamt remissvar från de gröna yrkesnämnderna till Utbildningsdepartementet på betänkandet Yrkeshögskolan - För yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29) (se särskilt avsnitt om utredningen). I augusti lämnade NYN sitt remissvar till Utbildningsdepartementet angående betänkandet Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27). Samråd kring detta yttrande skedde bl.a. med Hästnäringens Yrkesnämnd, Skogsbrukets Yrkesnämnd, Naturbruksskolornas Förening och SLU (se särskilt avsnitt om gymnasiereformen). NYN bistod med underlag till LRF:s remissvar på Utredningen om ökad integration inom de gröna näringarna (SOU 2008:56). Utredningen föreslår bl.a. att resurser avsätts för Grön validering, det vill säga för att utveckla valideringsmodeller för yrken inom de gröna näringarna. Detta bör kunna ske i samarbete mellan Naturbrukets Yrkesnämnd, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och någon befintlig eller ny valideringsaktör. Utredningen föreslår vidare att diplomeringsinstrumentet Grönt Kort utvecklas för målgruppen personer med utbildning eller erfarenhet inom naturbruksområdet som förvärvats utomlands. Två nyhetsbrev publicerades under året och distribuerades med e-brev. Samtliga nyhetsbrev finns också att läsa på NYN har publicerat annonser i Yrkeslandslaget som tagit fram ett annonsoriginal. Regionala yrkesråd Mot bakgrund av gymnasieutredningens förslag får regionala yrkesråd får en allt betydelsefullare roll. NYN har genom åren aktivt verkat för att stötta regionala yrkesråd i bl.a. Skåne, Västra Götaland och Mälardalen. 16

17 Årsredovisning för 2008 Ekonomisk redovisning av NYN för verksamhetsåret 2008 Den ekonomiska redovisningen för yrkesnämnden utgör en del av LRF:s (Lantbrukarnas Ekonomi AB, LEAB, org. nr , kostnadsställe 246) redovisning, vilket medför att det slutliga avgörandet om ansvarsfrihet för förvaltningen ligger hos LRF. NYN:s budgeterade verksamhet 2008 i sammandrag, kr. Intressent NYN Grönt Kort Gröna Jobb SUMMA LRF SLA Kommunal SLF STAF LRF-GRO SLU HYN Summa Den partiella revision (se bilagd revisionsberättelse) som genomförs för NYN innebär kontroll av att rätt kostnadsfördelning skett. Budget och utfall för NYN 2008, kr. Kostnader Budget Utfall Kansli NYN.se, info, tryck Elevstatistik Konferenser, projekt, etc Köpta tjänster Summa Finansiering av NYN 2008, enligt avtal, kr. Medlemsorganisation Budget Utfall LRF 61,4% SLA 21,4% Kommunal 5,4% LRF-GRO 6,4% SLF 2,4% STAF 3,0% Summa 100,0% Kommentar till differens mellan budget och utfall 2008: Riksstudiedagar/fortbildningsdagar (vecka 44) kr SoL-film med NYN information (vecka 44) 4000 kr Annons i Naturbrukaren (vecka 44) kr SYV utskick kr porto Gröna Jobb marknadsföringsmaterial/rollups kr Samarbete med LRF kring rekrytering till de gröna näringarna Framtidståget når ca niondeklassare på 130 orter. Kostnad kr Framtidsvalet. Gymnasiekatalog med alla program. Kostnad kr finns med som webbhänvisning Annonsering i studentmedia, Piraja och Studentvykort. Kostnad kr Naturbruk.se samarbete mellan LRF och NB-föreningen. Kostnad kr Historisk fördelning av kostnaderna för NYN, utfall, kr Sekretariat och kontor Tryck, annons, Internetinfo Konferenser, möten Köpta tjänster Summa Historik över medlemsorganisationernas finansiering av NYN, kr. Medlemsorganisation LRF SLA Kommunal SLF GRO STAF Summa

18 Ekonomisk redovisning Grönt Kort Den ekonomiska redovisningen för verksamheten Grönt Kort utgör en del av redovisningen av NYN inom LRF (Lantbrukarnas Ekonomi AB, LEAB, kostnadsställe 246). Den partiella revision (se bilagd revisionsberättelse) som genomförs för projektet innebär kontroll av att rätt kostnadsfördelning skett. Budget och utfall för Grönt Kort 2008, kr. Kostnader Budget Utfall Verksamhetsledning Externa examinatorer Info, resor, konferenser Köpta/sålda tjänster 1) Summa ) Intäkter från diplomeringar Finansiering av Grönt Kort 2008, kr. Betalande intressenter Budget Utfall LRF 43,0% SLA 43,0% Kommunal 9,0% LRF-GRO 0,0% 0 0 SLF 5,0% STAF 0,0% 0 0 Summa 100,0% Ekonomisk redovisning Gröna Jobb Den ekonomiska redovisningen för verksamheten Gröna Jobb utgör en del av redovisningen inom LRF FoU (Lantbrukarnas Ekonomi AB, LEAB, kostnadsställe 246). Den partiella revision (se bilagd revisionsberättelse) som genomförs för projektet innebär kontroll av att rätt kostnadsfördelning skett. Budget och utfall Gröna Jobb 2008, kr. Finansiering av Gröna Jobb 2008, kr. Kostnader Budget Utfall Betalande intressenter Finansiering Verksamhetsledning Marknadsföring Programmering Övrigt Summa LRF SLA SLU Kommunal LRF-GRO STAF HYN Summa NYN tecknar varje år avtal med verksamhetsledare Annika Bergman som innehar F-skattsedel. Stockholm den 17 mars 2009 Titti Jöngren Anna Åman Sigbjörnsson Jenny Höglund Lena Andersson Karin Stiernblad Anja Westberg Annelie Karlgren Kennert Hallberg Henric Lagercrantz Lennart Korén 18

19 Revisionsberättelse 19

20 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6 Telefon:

Vid mötet framkom också att Skolverket fått ett uppdrag att göra en webbaserad handledarutbildning för APL-värdar med beräknad start höst 2014.

Vid mötet framkom också att Skolverket fått ett uppdrag att göra en webbaserad handledarutbildning för APL-värdar med beräknad start höst 2014. 1 (7) Januari 2014 NYHETSBREV nr 25 2014 Välkommen till NYN:s nyhetsbrev som utkommer ca två gånger per år. Läs mer på Medialt genomslag Året inleddes med medialt genomslag för våra frågor då ATL den 14

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det?

Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det? Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det? Erfarenheter från första försöksåret Delbetänkande av Nationella Lärlingskommittén Stockholm 2009 SOU 2009:85 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby 1 LRF Ungdomen 2015 Förord Hjärtligt välkommen på en riksstämma utöver det vanliga. Varför? Jo, LRF Ungdomen fyller nämligen 25 år i år. För 25 år sedan

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

2012:29. Myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan

2012:29. Myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012:29 Myndighetsanalys av Myndigheten för yrkeshögskolan MISSIV DATUM DIARIENR 2012-10-16 2012/112-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-03 U2012/2730/GV Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden

Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden Inledning Hushållningssällskapens Förbund har getts möjlighet

Läs mer

Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm

Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm Välkomna Carl Klint, Näringsdepartementet hälsade välkomna och drog de praktiska förutsättningarna att befinna sig på Näringsdepartementen.

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Önskemål om inrättande av gymnasial vuxenutbildning, trädgård

Önskemål om inrättande av gymnasial vuxenutbildning, trädgård KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2014-03-21 UAN-2014-0189 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Önskemål om inrättande av gymnasial

Läs mer

Redovisning av uppdrag om nationella råd för yrkesprogrammen

Redovisning av uppdrag om nationella råd för yrkesprogrammen Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (18) Redovisning av uppdrag om nationella råd för yrkesprogrammen Dnr U2009/5399/G Härmed redovisas uppdraget angående nationella råd för yrkesprogrammen

Läs mer

Pernilla Johnsson Ingela Hallberg. Utbildning Synlighet Attraktionskraft Viktiga faktorer för livsmedelsbranschens utveckling

Pernilla Johnsson Ingela Hallberg. Utbildning Synlighet Attraktionskraft Viktiga faktorer för livsmedelsbranschens utveckling 2011 Pernilla Johnsson Ingela Hallberg Utbildning Synlighet Attraktionskraft Viktiga faktorer för livsmedelsbranschens utveckling Utbildning, synlighet, attraktionskraft Viktiga faktorer för livsmedelsbranschens

Läs mer

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2014 4 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/326 ISBN-nr: 978-91-87073-28-1 Västerås 2015-02-20 Tryck: Elanders Omslag:

Läs mer

Entreprenörskap i yrkeshögskoleutbildningarna. de kvalificerade yrkes utbildningarna

Entreprenörskap i yrkeshögskoleutbildningarna. de kvalificerade yrkes utbildningarna Entreprenörskap i yrkeshögskoleutbildningarna och de kvalificerade yrkes utbildningarna Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2010 1 (19) Datum: 2010-08-30 Diarienr: YH 2009/2104 Återrapportering

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

Årsrapport 2010. Gymnasieskola 2011

Årsrapport 2010. Gymnasieskola 2011 Gymnasieskola 2011 innehåll GY 2011 och det bejakande ögat...3 Viktiga beslut och verksamhetsplan...4. Verksamhet...5 Service...5 Skolförlagd yrkesutbildning...7 Yrkesutbildning i företag...13 Omvärlden...15

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN ÅRSRAPPORT 2014 Innehåll Förmånen att få arbeta på BYN 3

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning 2007-01-10 1 Dnr Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning Myndigheten för skolutveckling utger, på uppdrag av utbildningsdepartementet, ekonomiskt bidrag i syfte

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV

Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV 1 Förord Kompetensutvecklingsfrågorna för de yrkesverksamma inom scen, ton, film och TV var temat för ett seminarium

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Från dold turisminriktning till attraktiv Turismutbildning med lokal förankring.

Från dold turisminriktning till attraktiv Turismutbildning med lokal förankring. MALMÖ HÖGSKOLA Lärarutbildningen SÄL II:2 Examensarbete, 5 poäng HT 2003 Från dold turisminriktning till attraktiv Turismutbildning med lokal förankring. Författare: Eva Erlandsson Handledare: Karin Nyström

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDET ÅRSREDOVISNING 2000

FOLKBILDNINGSRÅDET ÅRSREDOVISNING 2000 f b r ÅRSREDOVISNING 2000 INNEHÅLL Inledning 3 Folkbildningens uppdrag 5 Folkbildningsrådet 6 Uppgifter 6 Organisation 6 Kansli 8 Hållbar folkbildning! 10 Verksamheten 11 Folkhögskolefrågor 11 Studieförbundsfrågor

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer