Grankulla stad INVANDRARGUIDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grankulla stad INVANDRARGUIDE"

Transkript

1 Grankulla stad INVANDRARGUIDE

2 TILL LÄSAREN Detta informationspaket för invandrare är avsett för dig som nyss flyttat till Grankulla. Uppgifterna i guiden motsvarar situationen Guiden ger dig information om Grankulla kommuns basservice, specialservice för invandrare samt om de myndigheter som handhar invandrarärenden i Grankulla och i Finland. Närmare upplysningar om Grankullas service får du på stadens webbsidor 2

3 INNEHÅLL 1 DET FÖRSTA SOM BÖR GÖRAS EFTER FLYTTNING TILL GRANKULLA REGISTRERING FLYTTNINGSANMÄLAN UTRÄTTANDE AV ÄRENDEN HOS POLISEN BANKÄRENDEN FPA / FOLKPENSIONSANSTALTEN ARBETSKRAFTSBYRÅN SKATTEBYRÅN BOENDE LOKALTRAFIK TAXI GRANKULLA STADS TJÄNSTER SOCIALTJÄNSTER TOLKNINGSTJÄNSTER FAMILJERÅDGIVNING HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER BARNDAGVÅRD SKOLOR UNGDOMSBYRÅN KULTURBYRÅN IDROTTSBYRÅN BIBLIOTEKSTJÄNSTER MEDBORGARINSTITUTET ANDRA TJÄNSTER I GRANKULLA FÖRSAMLINGAR MOTIONS- OCH IDROTTSFÖRENINGAR BARN- OCH UNGDOMSORGANISATIONER PENSIONÄRSFÖRENINGAR KVINNOFÖRENINGAR ANNAN FÖRENINGS- OCH ORGANISATIONSVERKSAMHET SKOLFÖRENINGAR MYNDIGHETER OCH ANDRA ORGANISATIONER FÖR INVANDRARE UTLÄNNINGSVERKET (UVI) MINORITETSOMBUDSMANNEN FINLANDS RÖDA KORS (FRK) FLYKTINGRÅDGIVNINGEN R.F FÖRBUNDET FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER R.F FINLANDS FLYKTINGHJÄLP HELSINGFORS DIAKONISSANSTALT REHABILITERINGSCENTRET FÖR TORTYROFFER FÖRENINGEN FÖR MENTAL HÄLSA I FINLAND/HELSINGFORS SOS-CENTRAL KULTURCENTRET CAISA INTERNETLÄNKAR OCH FÖRENINGAR FÖR INVANDRARE

4 VÄLKOMMEN TILL GRANKULLA! Grankulla är en av huvudstadsregionens fyra städer. Det grundades Grankulla ligger ca 15 väster om Helsingfors omgiven av grannstaden Esbo. Grankulla är en liten stad med få invånare jämfört med sina stora grannstäder i huvudstadsregionen. I slutet av 2004 hade staden 8465 invånare. 57 % av befolkningen talade finska som modersmål, 39 % svenska och återstående 292 invånare (3,4 %) andra språk. De mest talade främmande språken i Grankulla var i storleksordning persiska, engelska, estniska, albanska, tyska, ryska, somali, kinesiska, danska och franska. Utöver dessa talades också 18 andra språk som modersmål. Under samma tidpunkt bodde det 258 utländska medborgare i Grankulla, av vilka de största grupperna var svenska, estniska och danska medborgare. Dessa nationaliteter representerades av över 20 personer var. Somaliska, iranska, brittiska och bosniska medborgare fanns det under tjugo men över tio invånare var. Av de utländska medborgarna var 139 män och 119 kvinnor. Typiskt för Grankulla är att staden under åren har kunnat bibehålla sin prägel av villa- och trädgårdsstad. Karaktäristiskt för stadsbilden i dag är småhusdominansen och närheten till naturen. Grankulla representerar en liten modern trivsam trädgårdsstad. Dagens stadsplanering strävar efter att bevara ovan nämnda värderingar. Utöver sina yttre förhållanden är villastaden också ett socialt fenomen, vars omedelbarhet och öppenhet accentueras i den sociala gemenskap, som vi kallar livskvalitet. 4

5 KAUNIAINEN GRANKULLA GRANKULLA STAD Grankullavägen Grankulla Tfn (09) Fax (09) Grankullas guidekarta hittar du också på adressen 5

6 1 DET FÖRSTA SOM BÖR GÖRAS EFTER FLYTTNING TILL GRANKULLA 1.1 REGISTRERING Du bör registrera dig inom tre dagar från inresedagen. Registreringen görs hos magistraten i Esbo. Magistraten i Esbo Östanvindsvägen 2 A (3:e våningen) PB ESBO (Hagalund) Registrering av utlänningar Tfn Öppet: må-fr kl eller Utgående från registreringen får du en personbeteckning som postas till din hemadress inom en vecka från registreringen. Personbeteckningen består av födelsedatum, ett individuellt nummer och en kontrollbeteckning, som kan vara en siffra eller en bokstav. I Finland används personbeteckningen för identifiering t.ex. i banker, på sjukhus eller i olika myndigheters register. I befolkningsdatasystemet antecknas basuppgifter om i Finland fast bosatta personer: namn, födelsedatum, medborgarskap, uppgifter om familjeförhållanden och adress. Den stad eller kommun där invandraren bor i Finland registreras som hemkommun. Hemkommun i Finland registreras för den som har för avsikt att bosätta sig här stadigvarande och har minst ett års uppehållstillstånd. Befolkningsregisterdata används vid beskattningen, hälsovården, uppgörande av statistik och vid val. VAD BÖR DU GÖRA NÄR DU REGISTRERAR DIG? - Anmäl dig till magistraten i Esbo - Ta med dig pass och uppehållstillstånd - Ta med dig ursprungliga intyg och eventuella auktoriserade översättningar och legitimeringar av dessa, t.ex. äktenskapsintyg och barnens födelseattester - Fyll i och underteckna blanketten Registreringsanmälan för utlänningar hos magistraten - Hos magistraten kan du också göra flyttningsanmälan för posten OBS! Tänk ut på förhand hur ditt namn ska skivas med latinska bokstäver. Om du tycker att namnet ska skrivas annorlunda än i ditt pass, ska du tala om detta för myndigheten i samband med registreringen. 6

7 1.2 FLYTTNINGSANMÄLAN Varje person som flyttar till Finland för att bosätta sig här stadigvarande ska personligen göra en flyttningsanmälan. Anmälan görs skriftligen på en blankett för flyttningsanmälan. Blanketter fås hos magistraten och på posten. Posten Finland Abp Grankullavägen 13 Tfn Öppet: må-fr Försändelser som lämnas till posten vardagar före kl hinner till dagens transport. 1.3 UTRÄTTANDE AV ÄRENDEN HOS POLISEN Efter registreringen hos magistraten ska du besöka polisens avdelning för utrikesärenden för att uppvisa ditt pass och ditt gällande uppehållstillstånd. Polisinrättningen i Esbo härad svarar för polisverksamheten i Grankulla. Polisinrättningen i Esbo Knektbrogränd 4 PB ESBO Tfn (09) (växel) Invandrares tillståndsärenden sköts av enheten för tillståndsärenden för utlänningar: Rådgivningstelefon: (09) , må-fr kl och Utdelningen av könummer för kunder inom tillståndsärenden för utlänningar upphör dagligen kl Efter detta får kunder som kommit in före en individuell besökstid, om det inte varit möjligt att få betjäning samma dag. Utdelningen av könummer kan fortsätta också efter kl beroende på antalet kunder. Hos polisen behandlas: - Ansökan om fortsatt uppehållstillstånd - Överföring av uppehållstillstånd till nytt pass - Ansökan om medborgarskap - Ansökan om identitetskort för utlänning 7

8 I Finland är polisens uppgift enligt polislagen att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet, förebygga och reda ut brott och se till att brott blir föremål för åtalsprövning. Ta kontakt med polisen om du behöver hjälp i dessa frågor. Vid akut hjälpbehov ska du ringa det allmänna nödnumret 112. (se s. 23) Vid polisens kundbetjäning kan du sköta exempelvis körkortsärenden. Närmare upplysningar får du via växeln. OBS! Utländsk medborgare som är stadigvarande bosatt i Finland behöver pass när han eller hon reser inom EU. Endast personer med finskt medborgarskap kan resa med identitetskort inom Schengenområdet. 1.4 BANKÄRENDEN Du behöver ett bankkonto i Finland. Till bankkontot kan man foga ett automatkort, med vilket man kan ta ut pengar från en bankomat och själv betala räkningar. Enligt lag ska banken kunna identifiera kunden. Som legitimation godkänner banken ett giltigt pass eller ett av polismyndigheten i Finland utfärdat permanent eller temporärt identitetskort. UPPGIFTER SOM BANKEN BEHÖVER FÖR ATT ÖPPNA ETT KONTO: - Kontoöppnarens och/eller kontoinnehavarens namn - Personbeteckning - Adress och hemort i Finland Makar kan ha ett gemensamt bankkonto. Kontoinnehavaren kan också vid behov ge sitt skriftliga samtycke till att kontot får användas av annan person. Banker i Grankulla: Aktia Sparbank Abp Köpcentrum Grani Promenaden 1 Tfn Fax Öppet: vardagar kl , ons (gäller inte juni-augusti) Nordea Bank Abp Köpcentrum Grani Promenaden 1 Tfn (09) Fax (09) Öppet: vardagar kl

9 Sampo Bank Grankulla Köpcentrum Grani Grankullavägen 7 Tfn Fax Öppet: må-fr kl , med tidsbeställning må-to FPA / FOLKPENSIONSANSTALTEN FPA Grankulla Grankullavägen 7 (Köpcentrum Grani 3:e våningen) Grankulla Öppet: må-on, fr kl , to Tfn eller När du fått en personbeteckning kan du gå till FPA och fylla i en ansökan för att komma i åtnjutande av det finländska socialskyddet. Den är samtidigt en ansökan om FPA-kort. FPA skickar ett skriftligt beslut om rätten till socialskydd till din hemadress. Om du inte har en personbeteckning, kan FPA inte behandla dina ansökningar. När du fått ditt FPA-kort omfattas du av socialskyddet i Finland. På kortet finns dina personuppgifter och din personbeteckning. Också för ett i Finland fött barn som inte är finsk medborgare bör en ansökan till FPA fyllas i. Med FPA-kortet får du ersättning för receptbelagda mediciner som ersätts enligt sjukförsäkringslagen. Kortet ska alltid visas upp när du besöker hälsovårdscentralen, sjukhuset eller apoteket. Ett FPA-kort utan foto är gratis och ett med foto är avgiftsbelagt. Det avgiftsbelagda kortet ska beställas separat och för kortet behövs ett passfoto. Med ett fotoförsett FPA-kort kan du legitimera dig t.ex. på banken, men det är inte något identitetsbevis. Hos FPA kan du ansöka om sociala trygghetsförmåner, t.ex. arbetslöshetsdagpenning, moderskapspenning, barnbidrag och bostadsstöd. Närmare upplysningar om förmånerna får du på FPA:s kontor. 9

10 FPA:s servicenummer: (Ett samtal till FPA:s servicenummer kostar i hela landet 3 cent/minut, oberoende om du ringer från en fast eller mobil telefonanslutning. Dessutom betalar den som ringer en lokalsamtalsavgift eller, om mobiltelefon används, en mobilsamtalsavgift. FPA betalar en del av samtalskostnaderna till operatören.) Flyttning till eller från Finland Stöd till värnpliktiga Stöd för boende Pensionsärenden FPA-kort och EU-sjukvårdskort Sjukvårdsersättningar och dagpenningar Rehabiliteringstjänster och rehabiliteringspenning Stöd till barnfamiljer Vid anhörigs frånfälle Stöd till studerande Stöd vid arbetslöshet Bidrag till handikappade Övriga ärenden ARBETSKRAFTSBYRÅN eller En utlänning som vill förvärvsarbeta i Finland behöver i allmänhet uppehållstillstånd för arbetstagare. Den som utövar näringsverksamhet eller ett självständigt yrke ska ansöka om uppehållstillstånd för näringsidkare. Arbetskraftsbyråerna hjälper dig i frågor som gäller arbetsplatser och arbete. Arbetslösa invandrare mellan 17 och 64 år kan anmäla sig till arbetskraftsbyrån som arbetslösa arbetssökande. Du kan anmäla dig som kund hos arbetskraftsbyrån om du har beviljats uppehållstillstånd i Finland med A-status. Du är inskriven hos arbetskraftsbyrån från den dag du personligen meddelat dina personuppgifter till arbetskraftsbyråns register. Grankulla har ingen egen arbetskraftsbyrå. Tjänsterna för arbetslösa erbjuds i samarbete med Esbo stad. Kunderna kan hänvisas till Esbo centrums eller Hagalunds arbetskraftsbyrå eller till Esbos servicecenter för arbetskraft i Alberga. 10

11 När du besöker en arbetskraftskonsulent ska du ha med dig till finska översatta arbetsoch studieintyg, betyg över kurser i finska och andra intyg som kan hjälpa dig att få en arbetsplats. Råd och information om sysselsättningsfrågor får du på arbetskraftsbyrån. Esbo centrums arbetskraftsbyrå Kamrersvägen 8 A, 2-3 vån Esbo (Esbo centrum) Växel må-fr Invandrare, tfn (växel) kl Öppettid må-fr kl Hagalunds arbetskraftsbyrå Östanvindsvägen 2 A, 2:a vån Esbo (Hagalund) Invandrare, tfn (växel) kl Öppettid må-fr kl Esbos servicecenter för arbetskraft Bleckslagargränden 2 A, 4:e vån Esbo (Alberga) Telefontid må-fr kl Tfn Öppettid må-fr kl Servicecentret för arbetskraft är en gemensam serviceenhet för arbetskraftsbyrån i Esbo, städerna Esbo och Grankulla samt Folkpensionsanstalten. Centret erbjuder sina klienter individuella sysselsättnings-, utbildnings- och rehabiliteringstjänster. Tjänsterna är avsedda främst för personer som länge varit arbetslösa och för personer som behöver stöd för att lösa problem vilka försvårar sysselsättningen och som gagnas av servicecentrets mångprofessionella tjänster och omfattande samarbetsnätverk. Tjänster erbjuds också unga och invandrare. Vid servicecentret för arbetskraft arbetar man fram en individuell lösning utgående från klientens behov och situation. Det främsta målet är sysselsättning, men lösningen kan också vara utbildning, rehabilitering eller pension. Målet är att förbättra klientens livssituation varaktigt och få klientens egna resurser i bruk. Klienten kallas till en personlig intervju där hans eller hennes situation kartläggs och en plan utarbetas. Arbetslösa unga mellan 17 och 25 år får stöd och råd också på Grankulla ungdomsbyrå. Ungdomsbyrån Ungdomsgården Västra Skolstigen Grankulla 11

12 1.7 SKATTEBYRÅN eller När du arbetar i Finland ska du ge arbetsgivaren ditt skattekort. Skattekort får du på skattebyrån. Alla som förvärvsarbetar i Finland betalar skatt till staten och kommunen. Också FPA behöver ibland klientens skattekort. Information om beskattningsfrågor fås på skattebyrån. Esbo skattebyrå betjänar Grankullaborna. Esbo skattebyrå Östanvindsvägen 1 (Hagalund) PB Skatt Växel (09) Öppet må-on, fr , to må-fr kl endast mottagande av handlingar 1.8 BOENDE Invandrare ska själva skaffa bostad åt sig. De vanligaste boendeformerna i Finland är att bo på hyra eller i egen ägarbostad. Folkpensionsanstalten (FPA) och socialbyrån har normer enligt vilka bostadsbidrag och utkomststöd betalas. Om du behöver stöd för boendekostnaderna, lönar det sig för dig att på förhand höra dig för till vilket pris och hur stor bostad du kan exempelvis hyra. Du kan ansöka om hyresbostad hos bostadsmyndigheten i din egen stad, producenterna av hyresbostäder eller hos privatpersoner exempelvis via tidningsannonser. Studerande och unga kan ansöka om studentbostäder och ungdomsbostäder. För ägarbostad kan lån sökas på banken. En bostadsrättsbostad är ett alternativ till att köpa bostad. Då betalar du först 15 % av priset. Dessutom betalar du bruksvederlag, som utgör hyran för bostaden. En bostadsrättsbostad är ett tryggt alternativ, eftersom du kan bo i bostaden så länge du vill. Det är också möjligt att byta bostadsrättsbostäder. 12

13 Att hyra bostad Hyresvärden och hyresgästen ingår alltid ett skriftligt hyresavtal. Du får nycklarna till bostaden när avtalet träder i kraft. I avtalet skrivs ut bl.a. hyresbeloppet, betalningsdagen, hyrestidens längd, storleken på hyressäkerheten och underhållsskyldigheten. Några hyresvärdar begär hyressäkerhet. I allmänhet är den 2 månaders hyra. När du flyttar ut från bostaden får du tillbaka hyressäkerheten. Hyressäkerheten är en garanti för hyresvärden vid eventuella obetalda hyror och reparationskostnader. Hyresavtalet sägs upp skriftligen. Hyresgästen måste flytta från bostaden inom en månad från uppsägningen. Hyra betalas för uppsägningstiden. Du ska betala hyra varje månad senast den avtalade betalningsdagen. Hyresvärden svarar för underhållet av bostaden, men ersätter inte skador som hyresgästen vållat. Du ansvarar för skador som du eller dina gäster orsakat. Hyresvärden skall underrättas om skadorna. Du ska iaktta husets ordningsregler. Hyresvärden kan säga upp avtalet endast skriftligen och för uppsägningen bör finnas ett godtagbart skäl. Om du bott under 1 år i bostaden, kan du fortsätta att bo där i 3 månader. Har du bott över 1 år i bostaden kan du stanna där ytterligare 6 månader från uppsägningen. Om hyrorna är obetalda och invånaren ständigt för ett störande liv, kan hyresvärden vräka hyresgästen med stöd av beslut av bostadsdomstolen. Grankulla stad hyr ut både s.k. allmänna hyresbostäder och ungdomsbostäder. Stadens bostäder som blir lediga under innevarande år kan sökas utan särskild ansökningstid. De allmänna bostäderna kan sökas av alla. Ungdomsbostäderna är avsedda för unga mellan 18 och 26 år och de hyrs ut på sex år med visstidsavtal. Pensionärsbostäder kan sökas endast av pensionärer som är skrivna i Grankulla. Ansökningsblanketter och instruktioner om vilka dokument som ska fogas till ansökan samt information om lägenhetstyperna och hyresbostädernas läge fås hos stadshusets information tfn (09) samt på stadens webbsidor eller Förfrågningar om hyresbostäder kan också riktas till socialbyrån, tfn (09) eller Eftersom staden har ett begränsat antal hyresbostäder är det skäl att söka bostad också via privata hyresvärdar. Viktigt att komma ihåg i fråga om flyttning och boende Flyttanmälan En gratis flyttanmälan görs på posten. Du kan göra anmälan också per telefon (avgiftsbelagd). Den nya adressen meddelas därifrån direkt till posten och magistraten. Magistraten upprätthåller i Finland ett register från vilket myndigheterna får dina uppgifter. Kom ihåg att göra flyttanmälan i tid så att din post inte försvinner. Inflyttnings- / utflyttningsanmälan till husbolaget En inflyttningsanmälan görs på disponentbyrån när du flyttar in i bostaden. Då införs ditt namn i boenderegistret. Anmälan ska göras senast en vecka från den dag du flyttat in i bostaden, först därefter skrivs ditt och din familjs efternamn på brevinkastet. Gör anmälan också när du flyttar ut. 13

14 Lägenhetsbesiktningsblankett I några bostadsbolag fyller man i en lägenhetsbesiktningsblankett inom en vecka från flyttningen. Besiktningsblanketten är ett intyg över bostadens skick vid flyttningstidpunkten. Det är dyrt att renovera och reparera i Finland och därför ska bostaden hållas i gott skick. Hyresbetalning Vi rekommenderar att bostadsbidrag från FPA betalas direkt på hyresvärdens konto. Vi rekommenderar också att hyrans självriskandel betalas genom direktdebitering till hyresvärden. Uppsägning av bostaden Säg upp bostaden i tid när du vill flytta. Uppsägningen ska göras skriftligen. Uppsägningstiden är i regel en månad. Lämna en officiell flyttanmälan till magistraten eller en adressanmälan till posten. Städa bostaden innan du flyttar. Lämna nycklarna till bostaden på en överenskommen plats. Saknas det nycklar, kan låset bytas och du måste stå för kostnaderna. El Gör ett elavtal till din nya adress. Du kan ingå elavtal genom att ringa ett elbolag och meddela ditt namn och din nya adress. Elavtal kan ingås med olika elleverantörer beroende på vilket husbolag du bor i. I Grankulla ingås elavtal i allmänhet med Fortum Esbo Abp. Invånaren köper själv glödlampor och säkringar. Elförbrukningen kan kontrolleras på elmätaren. Närmare upplysningar: Fortum Esbo Abp: eller Vattenavgift Det står i hyresavtalet om vattenavgiften ingår i hyran eller om den ska betalas separat varje månad. Telefon Om du har fast anslutning, ska du meddela din nya adress till telefonbolaget, som öppnar telefonlinjen. Har du mobiltelefon, ska du meddela din operatör din nya adress. Nycklar Ring servicebolaget om du glömmer eller tappar din nyckel. Fastighetsskötaren kommer och öppnar dörren för dig. I allmänhet kostar denna tjänst. Dörren öppnas bara för dem vars namn finns i boenderegistret. Du kan bli tvungen att legitimera dig. Därför är det viktigt att lämna en inflyttningsanmälan till husbolaget. Ta väl vara på dina nycklar! Lås och dörröga Endast fackmän kan installera lås och dörrögon. Invånaren betalar själv för dessa. Hemförsäkring och andra försäkringar För ditt eget rättsskydd rekommenderas att du tecknar en hemförsäkring. Försäkringsbolag hjälper dig i försäkringsärenden. Ta reda på vad hemförsäkringen ersätter i bostaden. 14

15 Televisionsavgift I Finland ska ibruktagande av en televisionsapparat anmälas. Närmare information om anmälan och tv-avgiften fås hos Kommunikationsverket. Postkontoren tillhandahåller anmälningsblanketter. Anmälan kan också göras via Internet. Det räcker med en avgift per hushåll. I Finland besöker kontrollanter husbolagen och kontrollerar om tv-anmälan gjorts. Enligt lagen har kontrollanterna rätt att påföra en kontrollavgift för olovlig användning av televisionen eller t.o.m. beslagta tv-apparaten, om du inte gjort anmälan. Närmare upplysningar: eller Brandvarnare Enligt finsk lag ska varje hem ha en brandvarnare. Se till att brandvarnaren fungerar. Invånarens uppgift är att ungefär en gång om året byta batteri i brandvarnaren. Hemförsäkringen ersätter inte brandskador, om varnaren är i olag. Hushållsmaskiner Skötseln av hushållsmaskiner, såsom kylskåp, frys, spis, köksfläkt och tvättmaskin, är på invånarens ansvar. Hos servicebolaget kan du fråga efter manualer för hushållsmaskinerna. Kylskåp och frys förbrukar mycket el. Genom att ställa in rätt kyltemperatur kan du minska elförbrukningen. Värme och ventilation Bostäderna värms i regel upp med värmeelement. Gardiner eller fuktiga kläder får inte läggas på elektriska värmeelement. Kläder på ett hett värmeelement kan medföra brandrisk. Många hus har automatisk ventilation som sköter om vädringen. Ventilationen får inte justeras eller täppas till. Husbolaget har hand om justeringen av ventilationen. Invånaren sköter om tätningen av fönster. Avlopp och toalett Avlopp kan ibland bli igenproppade, och då öppnar fastighetsskötaren rören. Skräp eller plast får inte läggas i avloppet eller toalettstolen, eftersom de proppar igen rören. Satellitantenn För satellitantenn behövs tillstånd av husbolaget. Satellitantenn kan monteras på den egna balkongen med husbolagets samtycke. Lagen förbjuder installering av en antenn på husväggen, taket eller fönstret. Installera inte satellitantenn utan tillstånd! Balkong Balkongen är avsedd som invånarens vistelseutrymme. Mat får inte tillverkas eller förvaras på balkongen. Det är också förbjudet att förvara skräp på balkongen. Invånarnas gemensamma lokaliteter Bastu Du får en bastutur och nycklar till bastun när du ingår ett bastuavtal på disponentbyrån. För användningen av bastun betalas en bastuavgift i allmänhet en gång i månaden. Den överenskomna bastutiden bör följas och renlighet iakttas, annars kan du förlora rätten att använda bastun. 15

16 Tvättstuga och torkrum Till tvättstugan och torkrummet bokas tid på förhand. Tiden ska avbokas om den inte används. Torkrummet är avsett endast för torkning av tvätt. Det är tillrådligt att så fort som möjligt ta bort den torra tvätten. Förrådsrum Husets förrådsrum är avsedda för saker som man inte behöver dagligen. I förrådet får man inte förvara mat eller farliga ämnen. Håll dörren låst för att hindra stölder. Gårdsområden Gården är invånarnas gemensamma område. Träd, gräsmattor, blommor eller andra planteringar får inte skadas. Bilplats Bilen lämnas på en för bilar reserverad plats. Husbolaget kan ha egna bilplatser. Du kan hyra en egen bilplats genom att ingå ett bilplatsavtal hos disponenten. Avfall och sortering av avfall Lägg avfallet i en tillsluten påse i de för avfall avsedda kärlen. Giftiga ämnen, el- och elektronikskot är problemavfall. De får inte sättas i husbolagets insamlingskärl. Bioavfallskärlet (brunt kärl) är för livsmedelsavfall. I det får man inte lägga plast eller andra sopor. I returpapperskärlet (grönt kärl) läggs endast tidningar och reklamblad, inte plast eller annat skräp. Avfall på gården lockar fåglar och andra djur. Djuren sprider också många sjukdomar. Därför är det viktigt att alltid lägga avfallet i avfallskärlen. Närmare upplysningar om avfallshanteringen: eller Invånarverksamhet Nästan alla husbolag har verksamhet som de boende själva ordnat. Genom att delta i invånarverksamheten kan du inverka på beslut som gäller huset och samtidigt lära känna andra invånare. På anslagstavlan finns ofta viktig information om vad som händer huset. 16

17 1.9 LOKALTRAFIK I huvudstadsregionen är det lätt att åka kollektivt: med buss, närtåg, metro och spårvagn. Du behöver biljett för att resa i dessa. Det är lätt att resa, eftersom ett enhetligt biljettsystem används inom Helsingfors, Esbos, Grankullas och Vandas kollektivtrafik. Med regionbiljett avses en biljett med vilken man kan resa över kommungränserna. Regiontrafikens biljetter gäller inom Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. Om du reser inom Grankulla och Esbo kan du resa med intern biljett, som är billigare än regionbiljetten. Det finns många olika slags biljetter för olika resebehov. De mest förmånliga är reseperioder som laddas i ett resekort. Om du använder kollektivtrafiken kontinuerligt, lönar det sig att skaffa resekort. Resekortet används i hela huvudstadsregionen och du kan skaffa ett hos SAD:s kundservice eller i R-kiosker. Enkelbiljetter fås lättast från biljettautomater, som finns på stationerna. Man kan också köpa enkelbiljetter på tåg, i bussar och spårvagnar. Det är ändå bäst att köpa biljetten före resan. Barnbiljetterna är för 7-16-åringar och de är billigare än biljetterna för vuxna. 17 år fyllda behöver vuxenbiljett. Barn under 7 år får resa gratis. En del av pensionärerna och studerandena kan köpa biljetter för rabattpris. Av person som reser utan gällande biljett tas ut en kontrollavgift och priset för en enkelbiljett. Kontrollavgiften är 66 euro. På Helsingfors stads trafikverks HST:s webbplats hittar du information om lokaltrafiken i Helsingfors. Om den regionala trafiken finns det information på Huvudstadsregionens samarbetsdelegations (SAD) webbsidor: eller 17

18 Från Grankulla reser man lätt med närtåg. VR trafikerar både närtågen och fjärrtågen. Information om närtågen finns på VR:s webbsidor. eller TAXI I Finland får du taxi lättast genom att ringa närmaste taxistation och beställa en bil till önskad adress. Grankulla station tfn (90 cent/samtal + lna) Om taxistationen är tom, överförs samtalet automatiskt till mobiltelefonen i den närmaste lediga bilen. Om det inte finns någon ledig bil nära taxistationen styrs samtalet automatiskt till Lähitaksis taxicentral. Taxicentralen tfn (90 cent/samtal + 8 cent /10 s + lna) Berätta för den som tar emot samtalet vilken kommun, stadsdel och postadress du vill beställa taxi till. Ge också eventuella andra köranvisningar. Lähitaksi har ett vidsträckt verksamhetsområde, och därför är det bra att alltid berätta i vilken kommun eller stad den aktuella adressen finns. På så sätt undviker man missförstånd, eftersom samma adress kan förekomma i flera kommuner och städer. Ju noggrannare adressen är, desto lättare och snabbare hittar chauffören fram. Mer information om taxitrafiken finns på (på finska). 18

19 2 GRANKULLA STADS TJÄNSTER eller 2.1 SOCIALTJÄNSTER Socialbyrån Grankullavägen Grankulla Telefon (växel) Socialarbetare (telefontid kl ) Tfn (invandrarärenden) Byrån har öppet vardagar kl På socialbyrån sköter man de tjänster som gäller mottagande av flyktingar och återflyttare från det forna Sovjetunionen. Socialbyrån deltar tillsammans med arbetskraftsbyrån i utarbetandet av integrationsplaner för invandrare. Kontaktperson är den socialarbetare som svarar för invandrarärenden. På socialbyrån kan man få råd i frågor som gäller utkomst, barnskydd, missbrukarproblem och handikapp. Klienten kan besöka socialarbetaren för att diskutera sina problem. Man bör på förhand beställa tid hos socialarbetaren antingen per telefon eller vid besök på socialbyrån. Invandrare som flyttat på eget initiativ till Grankulla och har bott över tre år i kommunen uppsöker socialarbetaren för sitt eget bostadsområde. Socialbyrån kan betala integrationsstöd eller utkomststöd till invandrare. Via socialbyrån är det också möjligt att ansöka om stadens hyresbostad. Ansökningsblanketter finns på socialbyrån. Socialombudsman och patientombudsman Socialombudsmannen ger information om socialvårdsklienternas rättigheter och verkar för att främja dessa. Socialombudsmannen ger klienterna råd i frågor som gäller klientskap på socialbyrån och hjälper vid behov med att framställa anmärkningar om klienten inte är nöjd med servicen. Patientombudsmannen ger information om patientens rättigheter bland annat i fråga om tillgången till information och vård. Patientombudsmannen arbetar för att främja patientens rättigheter. Patienter som behöver hjälp med att framföra en anmärkning, klagan eller anmälan om patientskada kan ta kontakt med patientombudsmannen. Socialombudsmannen och patientombudsmannen har ingen beslutanderätt, utan rollen är handledande. Servicen är avgiftsfri. Grankullas socialombudsman och patientombudsman når du på tfn , telefontid tisdagar kl eller via stadens växel tfn (09)

20 2.2 TOLKNINGSTJÄNSTER Tolknings- och översättningstjänster är nödvändiga när invandrare använder olika slag av service och besöker myndigheter. De har ofta avgörande betydelse för både myndighetens arbete och klientens rättsskydd. RÅD FÖR ANVÄNDNING AV TOLK: Klienten kan inte själv kalla tolk till platsen. Myndigheten beställer tolken. När klienten har ärende till en myndighet har han eller hon möjlighet att be att en tolk kallas till platsen. Om klienten behöver tolk, ska klienten meddela om detta genast exempelvis i samband med tidsbeställningen. När myndigheten beställt en tolk, är det viktigt att hålla den överenskomna tiden, för det blir dyrt för samhället att ordna tolkningsservice. Tolkens uppgift är att tolka diskussionen mellan klienten och myndigheten. Tolken är inte en vän eller assistent; tolken gör diskussionen möjlig. Tolken tolkar allt som sägs och har absolut tystnadsplikt. Via tolk ska man tala så tydligt som möjligt. Talet är inte riktat till tolken, utan till myndigheten. Förstår parterna i tolkningssituationen inte tolkningen eller det ärende som tolkas, ska de genast uppge detta. Den språkliga jämlikheten och rättsskyddet verkställs bäst när professionella tolkningstjänster används. 2.3 FAMILJERÅDGIVNING Familjerådgivningen erbjuder sakkunnig hjälp i frågor som gäller barns och ungas psykiska utveckling och hälsa. Ungdomar kan också själva ta kontakt med familjerådgivningen. Vuxna kan söka hjälp i personliga svårigheter och samlevnadsproblem. Familjerådgivningen betjänar invånarna i Grankulla och invandrare betjänas på samma sätt som övriga klienter. Besöken är konfidentiella och avgiftsfria. Familjerådgivningen Stationsvägen 19 (hälsovårdscentralens bottenvåning, ingång från sportplanens sida) Grankulla Tidsbeställning vardagar kl Tfn (09)

21 2.4 HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER Hälsocentralens tjänster Hälsocentralen har som mål att erbjuda invånarna i Grankulla högklassiga hälsovårdstjänster. Syftet är att ge kundorienterad, jämlik och helhetsinriktad vård, med respekt för patientens/kundens självbestämmanderätt. Hälsocentralen Stationsvägen Grankulla Tfn (09) Mottagning: Tidsbeställning till läkare eller sjukskötare tfn (09) Läkarjour för akuta sjukdomsfall vardagar kl och kl , fredagar och dagar före helg kl (också under sommarmånaderna och julhelgen). Efter detta övergår jouren till Jorvs sjukhus hälsocentralsjour, som är öppen vardagar kl , samt dygnet runt på veckoslut och helger. Jorvs sjukhus/hälsocentralsjour Åbovägen 150, Esbo Tfn (09) Jourmottagningen på Bolarskogs hälsostation är öppen måndag fredag och dagar före helg kl samt på veckoslut och helger kl Bolarskogs sjukhus/hälsocentralsjour Bolarsporten Esbo Tfn (09) Laboratorium: På remiss av hälsocentralsläkare, provtagning vardagar kl Röntgentjänster: Köps av Esbo stads hälsostationer, på remiss av hälsocentralsläkare. 21

22 Vid graviditet, ta kontakt med mödrarådgivningen: Mödrarådgivningstjänster: Tidsbeställning vardagar kl Tfn (09) När familjen har små barn: Barnrådgivningstjänster: Tidsbeställning vardagar kl Tfn (09) eller (09) När du är över 65 år och önskar hälsorådgivning: Seniortjänster: Tidsbeställning vardagar kl Tfn (09) Fysioterapitjänster och uthyrning av hjälpmedel: Tidsbeställning vardagar kl Tfn (09) Tandvård: Tidsbeställning vardagar kl Tfn (09) Hemvård: Hemsjukvård tfn (09) (telefontid vardagar kl ) Annan hemvårdsservice tfn (09) (telefontid vardagar kl ) De anställda inom hemvården hjälper när du behöver stöd i de dagliga sysslorna hemma. Ditt hjälpbehov kan bero på sjukdom, handikapp, hög ålder, familjesituation eller någon liknande orsak. Du kan få hjälp om du har svårigheter exempelvis med att klara av dina måltider, butiksärenden, din hygien eller din medicinering. Via hemvården kan du få tjänster som stödjer ditt boende hemma. Dessa är exempelvis hemkörd varm måltid, trygghetstelefon, färdtjänst vid resor för att sköta ärenden eller rekreationsresor, bastu- och tvättservice och stöd för närståendevård. Du kan få hemvårdstjänster enligt ditt individuella behov. Hemvården är avgiftsbelagd. Sjukhus och vårdinrättningar: Ekkullas vårdavdelning Klappträskvägen 1 Tfn (09) Vårdhemmet Villa Anemone Boende-, intervall- och dagvårdsservice för demenspatienter Klappträskvägen 1 Tfn (09)

23 Ålderdomshemmet Villa Breda Bredavägen 16 Tfn (09) Villa Bredas servicecentral arrangerar verksamhet för pensionärer bl.a. rekreations- och hobbyverksamhet samt lunchrestaurang Bredavägen 16 Tfn (09) , (09) DET ALLMÄNNA NÖDNUMRET ÄR 112 Ring det allmänna nödnumret 112 när du behöver brådskande hjälp i en nödsituation. När du ringer nödnumret behöver du inget riktnummer, inte ens när du ringer från en mobiltelefon. Nödsamtalet är gratis från alla telefoner. 112 Så här ringer du nödsamtal: - Berätta först vad som har hänt och var - Ange olycksplatsens exakta adress och läge, om du känner till den - Svara lugnt på de frågor som ställs - Handla enligt de instruktioner du får - Avsluta samtalet först när du fått tillstånd till det Utgående från ditt samtal bedömer nödcentralen läget och skickar till platsen en räddningsenhet, brandkåren, polisen, en ambulans eller annan nödvändig hjälp. I Finland beställs ambulans endast i akuta, allvarliga och brådskande fall. I allmänhet förväntas patienten ta sig till sjukhuset med buss eller egen bil. Om du är tvungen att åka taxi ska du be ett kvitto av taxichauffören och ett intyg från sjukhuset där det konstateras att det varit nödvändigt att åka taxi. Efteråt kan du ansöka om ersättning för taxikostnaderna hos FPA. För ansökan behöver du kvitto och intyg. 23

24 2.5 BARNDAGVÅRD Med barndagvård avses daghems-, familjedagvårds- och lekverksamhet för barn i åldern 1-6 år. Som alternativ till dagvård har familjen möjlighet att välja hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd för barn under 3 år (se ;Barn och familjer). I dagvården bekantar sig barnet med levnadssättet och språket i Finland. Till dagvården hör lek med andra barn i samma ålder, ledd verksamhet (t.ex. motion, pyssel), utevistelse och måltider. Vid 6 års ålder får barnen delta i daghemmets förskoleundervisning. I förskoleundervisningen tränas färdigheter som barnen behöver i skolan. Förskoleundervisning ges 4 timmar om dagen och den pågår i ett år. Barndagvård Dagvårds- och förskoletjänster Grankullavägen Grankulla Dagvårdsansökningar och förfrågningar: Dagvårdschefen må-to kl Tfn (09) SKOLOR Alla som bor i Finland har rätt till gratis grundläggande utbildning. Skolgången börjar i regel i början av höstterminen det år barnet fyller 7. I grundskolan får eleverna en gratis måltid om dagen. Grundskolan räcker nio år i Finland. Flickor och pojkar har jämbördiga möjligheter till studier. Efter den grundläggande utbildningen kan man fortsätta studera i gymnasium eller yrkesskola. I Esbo är det möjligt att studera i en frivillig 10:e årskurs, om eleven vill förbättra sina studieresultat eller få mer tid att fundera över framtidsplanerna. Elever med invandrarbakgrund får undervisning i finska som andra språk, stödundervisning i finska samt vid behov och i mån av möjlighet undervisning i det egna modersmålet. Skolans hälsovårdare och läkare följer barnens utveckling. Tandvård, vaccinationer, synoch hörselkontroller sköts via skolans hälsovårdare. Skolpsykologen och skolkuratorn står till förfogande vid eventuella problemsituationer som gäller skolgången. 24

25 Grankullas finskspråkiga skolor Grundskolor: Grankullas svenskspråkiga skolor Grundskolor: Mäntymäen koulu (åk 1-6) Granhultsskolan (åk 1-6) Tallbackavägen 2 Elevhemsvägen Grankulla Grankulla Tfn (09) Tfn (09) Kasavuoren koulu (åk 7-9) Hagelstamska högstadiet (åk 7-9) Kasabergsvägen 1 Västra skolstigen Grankulla Grankulla Tfn (09) Tfn (09) Gymnasium: Gymnasium: Kauniaisten lukio Gymnasiet Grankulla samskola Kasabergsvägen Västra Skolstigen Grankulla Grankulla Tfn (09) , Tfn (09) UNGDOMSBYRÅN Ungdomsverksamheten är för alla ungdomar lämplig, öppen verksamhet. Unga med invandrarbakgrund deltar i samma grupper och aktiviteter som alla andra ungdomar. Var och en tas emot som individ. Om den unga behöver särskilt stöd, vare sig det är fråga om integrationssvårigheter eller annat, strävar vi efter att ge detta stöd. På ungdomsgården kan man spela olika spel, använda dator, musicera, umgås med andra unga, göra läxor eller bara fördriva tiden. Ungdomsgårdens personal hjälper vid behov med läxläsningen. Ungdomsgården har också ett flickrum bara för flickor. Vid behov är det möjligt att ordna särskild verksamhet för invandrarungdomar. Ungdomsbyråns samarbetspartner är främst skolorna, socialvården och olika organisationer, exempelvis scouter och andra frivilligorganisationer. För invandrarärenden har utsetts en ansvarig person och de anställda har fått handledning och utbildning i samverkan mellan olika kulturer. Inom ungdomsverksamheten främjas toleransen med öppen och föredömlig verksamhet. I eventuella diskrimineringsfall ingriper man omedelbart. 25

26 Ungdomsbyrån, Ungdomsgården Västra Skolstigen Grankulla Tfn (09) (ungdomsgårdens kafé) Ungdomsledare: Tfn (svenskspråkig) Tfn (finskspråkig) Språkområdena är riktgivande, ledarna talar finska, svenska och engelska 2.8 KULTURBYRÅN Kulturlivet i Grankulla är vitalt och mångsidigt. Stadens många kulturaktörer erbjuder både mindre, lokala evenemang och toppartister. De i staden verkande konstskolorna ger barn och unga grundläggande konstundervisning. Stadens kulturbyrå producerar och koordinerar olika kulturevenemang i kulturcentret Vallmogård, Nya Paviljongen och Villa Junghans. Stadshusets entréhall fungerar också som utställningsrum. Staden hyr också ut lokaliteter för kulturevenemang och fester. Om programutbudet och kulturtjänsterna berättas på stadens webbsidor, i lokaltidningen och evenemangskalendern. I staden finns en biograf, BioGrani, samt talrika föreningar om vars verksamhet det finns närmare upplysningar bl.a. på stadens webbsidor. Kulturbyrån Grankullavägen 10, Grankulla Tfn (09) E-post: eller Lokaliteter: Nya Paviljongen Uusi Paviljonki Västra Skolstigen 3 Kulturcentret Vallmogård Vallmogränden 3 Villa Junghans Leagränden 4 26

27 BioGrani Grankullas biograf Djäknestigen 4 Tfn (09) Konstkolor: Grankulla musikinstitut Vallmogränden 3 Tfn (09) Konstskolan i Grankulla Västra Skolstigen 3 Tfn (09) IDROTTSBYRÅN I Grankulla ordnas motionsverksamhet av stadens idrottsbyrå och av idrottsföreningar. Idrottsbyrån upprätthåller idrottsplatserna och anordnar ledd motionsverksamhet med beaktande av invandrarbefolkningen. I Grankulla bosatta invandrare har samma möjligheter att utnyttja idrottsbyråns alla tjänster som övriga invånare i kommunen. Om invandrare behöver särskilda motionstjänster, försöker idrottsbyrån ordna dessa i mån av möjligheter och resurser. Den centrala verksamhetsprincipen är att man försöker uppmuntra invandrare att delta i samma motionsverksamhet som den finländska befolkningen. Målet är att invandrare ska kunna bekanta sig med idrottsorganisationernas och idrottsföreningarnas verksamhet. Vuxna invandrare motiveras att sporra sina barn och unga att delta i någon motionsverksamhet. Syftet är att informera om idrottsbyråns tjänster och verksamhet så att de når också invandrarna. Närmare upplysningar om idrottsbyrån och föreningsverksamheten: Idrottsbyrån Stadshuset Grankullavägen 10 Idrottssekreteraren Tfn (09) eller eller 27

28 Idrottsplatser i Grankulla: Simhallen Stationsvägen 26 Tfn (09) Bollhallen Elevhemsvägen 11 Tfn (09) Centralidrottsplanen Bembölevägen 9 ( ) Tfn (09) Saharas bollplan Södra Mossagränden 1 Tfn (09) Tennisplaner utomhus Stationsvägen 24 ( ) Tfn (09) Ishallen Gamla Åbovägen 42 Tfn (09) Slalombacken Petasvägen ( ) Tfn (09) Rekreationsområde på Sökö udd Frosterusvägen 3 Grankullaborna kan fritt disponera området. Serviceutbudet omfattar en villabyggnad, toaletter, täckt grillplats, bollplan, simstrand med omklädningshytt, bryggor och möjlighet till fiske. I rekreationsområdet och byggnaderna ska de av idrottsnämnden fastställda ordningsreglerna iakttas. Närmare upplysningar om motionsplatsernas öppettider fås på eller BIBLIOTEKSTJÄNSTER Stadsbiblioteket står till allas förfogande och användningen är gratis. Biblioteket har en stor samling böcker, tidningar, språkkurser, filmer och musik för vuxna och barn. Du kan läsa på biblioteket eller låna hem böcker. Biblioteket har material på många språk. 28

29 Biblioteket har också flera datorer, med vilka du kan använda Internet. Det finns ett stort antal dagstidningar från olika länder som kan läsas på webben. Lånetiden för bibliotekets material är högst fyra veckor. För att kunna låna behöver du ett bibliotekskort. Du får kortet gratis genom att visa upp ditt identitetsbevis. Personer som inte har finskt medborgarskap kan få kort på viss tid. Det är viktigt att sätta sig in i bibliotekets låneregler, som du får med kortet. Som kund hos Grankulla stadsbibliotek kan du också använda de andra HelMetbiblioteken i huvudstadsregionen, dvs. Helsingfors, Esbos och Vandas bibliotek. Vill du ha material som inte finns i Grankulla, kan du mot betalning beställa materialet från ett annat HelMet-bibliotek. Bibliotekets personal står till tjänst om du behöver hjälp med att använda biblioteket. Grankulla stadsbibliotek Hantverksgatan 4 Tfn (09) MEDBORGARINSTITUTET Medborgarinstitutet ordnar kurser inom olika ämnesområden. Institutets uppgift är att främja ett fortsatt livslångt lärande, fritidsintressen, självutveckling och psykisk tillväxt. Bland invandrarna har i synnerhet kurserna i finska och svenska varit populära. Kurserna i finska är gratis. Välkommen! Grankulla stads medborgarinstitut Petra Norra Mossavägen 5 A Grankulla Tfn (09) , fax Telefontid må-to kl och samt under terminen kl Ansvarig person för invandrarärenden: Planeringsansvarig lärare Tfn (09)

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd som s.k. ingermanländsk återflyttare. 1) Du har

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA OLE_PH1 1 *1299901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd

Läs mer

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA Färdtjänsten är avsedd för resor för skötsel av ärenden, rekreation och/eller arbete

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_MUU 1 *1069901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND I FINLAND; ÖVRIG GRUND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på basis av en grund för vilken

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

MIGRATIONSVERKET. Från immigration till medborgarskap ledande expert, samarbetspartner och serviceproffs. www.migri.fi

MIGRATIONSVERKET. Från immigration till medborgarskap ledande expert, samarbetspartner och serviceproffs. www.migri.fi MIGRATIONSVERKET Från immigration till medborgarskap ledande expert, samarbetspartner och serviceproffs www.migri.fi Organisation Överdirektör Stöd för verkets ledning Substansenheter Immigration Asyl

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV NÄRINGSIDKANDE

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV NÄRINGSIDKANDE OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren ska vanligen

Läs mer

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2006 (2008 uppdaterad för webben) 4.8.2005 Social- och hälsovården INNEHÅLL Badservice...2 Bibliotekstjänster...2 Bostadsbidrag...2 Diabetesrådgivning / tidsbeställning...2

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten.

Läs mer

Välkommen till ditt SATOhem. Ofta ställda frågor från inflyttaren

Välkommen till ditt SATOhem. Ofta ställda frågor från inflyttaren Välkommen till ditt SATOhem Ofta ställda frågor från inflyttaren SATOs Kundtjänst tel. 020 334 443 asiakaspalvelu@sato.fi sato.fi facebook.com/sato När får jag hämta mina nycklar? Nycklarna till ditt nya

Läs mer

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier.

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. 1 Hälsotjänsterna och kontakterna inom social- och hälsovården för studeranden vid Karis-Billnäs gymnasium 2014-2015 God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Din fysiska hälsa kan

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH UTREDNINGSBYRÅ OCH STATISTIK ÅLANDS Att leva och bo som inflyttad på Åland Syfte och metod Syftet med barometern är att ge en överblick av de inflyttades möjligheter att delta aktivt i det åländska samhällslivet

Läs mer

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap.

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap. ÅBO Välfärdssektorn Ansökan om utkomststöd Ankomstdag 1 (5) Sänts till klienten Per post Inlämnats på byrån Sökande Adress Telefon Medborgarskap För vilken tid ansöker Ni om utkomststöd? Modersmål jag

Läs mer

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER 15.05.2008 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR

Läs mer

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE Registerbeskrivning Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbiblioteks kundregister Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Avfattad den 15.5.2008 1 REGISTRETS NAMN HelMet-bibliotekens kundregister

Läs mer

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP +

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP + KAN_2 1 *1179901* ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR BARN SOM ÄR SÖKANDE Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som är finsk medborgare och som ansöker om finskt medborgarskap för ett minderårigt barn som

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

HelMet-bibliotekets låneregler

HelMet-bibliotekets låneregler Till våra kunder HelMet-bibliotekets låneregler HelMet är en förkortning av Helsinki Metropolitan Area Libraries. Invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda har rätt att använda bibliotekstjänsterna

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt socialvårdslagen SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten. Färdtjänstresorna är avsedda

Läs mer

Ansökan om utkomststöd 1 (5)

Ansökan om utkomststöd 1 (5) Ansökan om utkomststöd 1 (5) Inkommit: Ansökan om utkomststöd för tiden s efternamn och förnamn s personbeteckning s yrke s arbetsgivare och arbetsplats Civilstånd ogift gift sambo särboende frånskild

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER Pidä työnhaku voimassa Asioi kanssamme verkossa: Ilmoita yhteystietoihisi sekä työnhakuusi liittyvät muutostiedot ja asioinnin opastus: 0295 020

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan:

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan: OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN

ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN Bästa färdtjänstkund! Här får Ni en bruksanvisning för färdtjänsten till Er hjälp. Färdtjänstresorna är avsedda för resor

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Anvisning desinficering av händerna ANVÄND HANDDESINFICERINGSMEDEL när ni kommer in i rummet innan ni går ut ur rummet i 2 pumpdoser av medlet kom ihåg att

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP + KAN_6 1 *1219901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; UNG PERSON Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt medborgarskap för dig som är mellan 18 och 22 år gammal, inte har dömts till fängelsestraff

Läs mer

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift)

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift) Situationsbedömning SOS-projektet PILOT 1. Grunduppgifter Klientens namn: Adress: Socialarbetare: Datum: Personsignum: Telefonnummer: Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors 17,6,2014 Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA PK2_plus 1 *1439901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA Denna blankett är avsedd för dig, finsk medborgare, vars utländska make/maka ansöker om

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE PK3_plus 1 *1479901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE Denna blankett är avsedd för dig vars vårdnadshavare ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband.

Läs mer

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla Föreläsningens innehåll FPA Vårdbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Reseersättningar Färdtjänst Socialvårdslagen

Läs mer

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå?

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå? LAPPTRÄSK KOMMUN Socialbyrå Lappträskvägen 20 07800 Lappträsk tel. (019) 510 860 fax (019) 610 124 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Anlänt / 20 enligt socialskyddslagen SÖKANDE Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Hyresavtalets bilaga 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRESAVTAL Fastighets Ab Majstranden, Bostads Ab Majstrandsgården i Helsingfors Fastighets Ab Majparken, Bostads Ab Majlunden i Helsingfors 1. Premisser Studentbostäderna

Läs mer

Startpaket Mångkulturell frivilligverksamhet

Startpaket Mångkulturell frivilligverksamhet Startpaket Mångkulturell frivilligverksamhet Verksamhetsformer Vänverksamhet Finska och svenska språkklubbar Läxhjälpen Internationella klubben Lägerverksamhet Boendehjälp Verksamhet i flyktingförläggningar

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Utrikesministeriets. tjänster för resenärer

Utrikesministeriets. tjänster för resenärer Utrikesministeriets tjänster för resenärer Mera info i Finland: Utrikesministeriets konsulära enhet PB 415, 00023 Statsrådet Tfn: +358 295 350 000 (växel) Jour dygnet runt: +358 9 1605 5555 Fax: +358 9

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Anställning av utländsk arbetskraft

Anställning av utländsk arbetskraft Anställning av utländsk arbetskraft Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Anställning av utländsk arbetskraft Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI

ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI Bästa färdtjänstkund! Här får Ni en bruksanvisning för färdtjänsten till Er hjälp. Färdtjänstresorna är avsedda för resor enligt färdjänstkundernas

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD Anlänt / VERIFIKAT SOM BÖR BIFOGAS TILL DEN FÖRSTA UTKOMSTSTÖDSANSÖKAN, se sida 4. TILL VARJE ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD BÖR BIFOGAS VERIFIKAT ÖVER ALLA INKOMSTER/UTGIFTER SAMT DE SENASTE

Läs mer

Raseborgs ungdomar Raaseporin nuoret Flytta hemifrån-guide

Raseborgs ungdomar Raaseporin nuoret Flytta hemifrån-guide Raseborgs ungdomar Raaseporin nuoret Flytta hemifrån-guide Ida-Sofie Asplund Ida-Sofie Asplund 2014 Layout: Niklas Schönberg Guiden har sammanställts i samband med informations- och rådgivningsprojektet

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER Grankulla

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER Grankulla SERVICEGUIDE FÖR SENIORER Grankulla 2 Allmänt nödnummer 112 Man ska ringa nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara, eller om det finns

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Handbok för invånaren

Handbok för invånaren Till ett riktigt hem. Handbok för invånaren Sivu 14 TEEMA Vammaisten ja osatyökykyisten työllisyys Suomessa Sivu 4 Sivu 8 Sivu 20 Förvara den här handboken i din lägenhet. Innehåll Välkommen som hyresgäst

Läs mer

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007.

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007. RP 277/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 46 i utlänningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att utlänningslagen ändras.

Läs mer

Vad är diskriminering?

Vad är diskriminering? LIKABEHANDLING I KUNDBETJÄNING - vad är det? - hur undviker jag att diskriminera? En restaurang skall betjäna sina kunder lika och särskilt valet av kunder skall vara sådant att ingen diskrimineras. Syftet

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN HÄLSOCENTRALEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN HÄLSOCENTRALEN Hannele Repo/hr 23.11.2010 1 (7) uppdaterad 12.9.2012 (den ansvariges uppgifter) KYRKSLÄTTS KOMMUN HÄLSOCENTRALEN REGISTERBESKRIVNING Register över patientjournaler: Registeringssystem (programmet MawellCareCC)

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS Socialförvaltningen Handikappservice 1/5 ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS A. SÖKANDENS GRUNDUPPGIFTER Släktnamn och förnamn Personbeteckning Yrke Adress Telefon hem Mobiltelefon Postnummer

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Alla resor med ett resekort HRT:s tredje zon utsträcks till Sibbo och HRT:s resekort med period- och värdebiljetter tas i bruk i busstrafiken i Sibbo i början av år

Läs mer

Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram

Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram När CIMO-praktikplatsen har bekräftats, kan praktikanten i regel avtala om praktiska saker kring praktikperioden direkt med arbetsgivaren. Inom praktikprogrammen

Läs mer

Rekommendation av arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen KONTAKTER, ANTRÄFFBARHET OCH MÖJLIGHETERNA ATT FÅ INFORMATION

Rekommendation av arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen KONTAKTER, ANTRÄFFBARHET OCH MÖJLIGHETERNA ATT FÅ INFORMATION 1 Rekommendation av arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen 14.4.2011 KONTAKTER, ANTRÄFFBARHET OCH MÖJLIGHETERNA ATT FÅ INFORMATION Inledning Frågor som är väsentliga både för

Läs mer

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Elineberg Uppdaterad 2010-03-17 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna åldras i trygghet med värdighet.

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Socialförvaltningen 1/7 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Handikappservice A. GRUNDUPPGIFTER Släktnamn och förnamn Adress Personbeteckning Postnummer och postort Tel. hem Tel. gsm Yrke Arbetsplats Jag är mantalsskriven

Läs mer

Handbok för entreprenörer

Handbok för entreprenörer Handbok för entreprenörer Hej! Att trivas och må bra i sitt hem är för de flesta av oss en av de viktigaste och mest betydelsefyllda delarna i livet. Mitt hem är min borg, som det så bekant heter. Vetskapen

Läs mer

Elever med annan språk och kulturbakgrund

Elever med annan språk och kulturbakgrund Elever med annan språk och kulturbakgrund En guide för rektorn och skolan 2010 Pedersöre kommun Glenn Sundstedt Elever med annan språk och kulturbakgrund en guide för rektorn och skolan Hur kan vi från

Läs mer

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem Intresseanmälan Alla våra lägenheter fördelas via vår kommunala bostadsförmedling. Ett första steg till lägenhet hos Vimarhem är därför att fylla i en intresseanmälan.

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

INFORMATIONSSYSTEMET FÖR MISSTÄNKTA

INFORMATIONSSYSTEMET FÖR MISSTÄNKTA Polisstyrelsen DATASKYDDSBESKRIVN 1 (5) ING Kombinerad register- och dataskyddsbeskrivning samt informationsdokument Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Offentlighetslagen (621/1999) 18 Offentlighetsförordningen

Läs mer

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Solhällan Solvägen 37 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Solhällan På Solhällan finns 48 lägenheter fördelat på fyra olika enheter. Hälften av lägenheterna ligger i markplan och andra hälften

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Patientens rättigheter 1 Patientens rättigheter Var och en som är stadigvarande bosatt i Finland har rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Patientens människovärde, övertygelse och integritet

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Migrationsinstitutet

Migrationsinstitutet Krister Björklund Forskare Migrationsinstitutet Eriksgatan 34 20100 Åbo Tel. 02-2840453, 040-7478953 krister.bjorklund@utu.fi Migrationsinstitutet http://www.migrationinstitute.fi Tio procent av Närpes

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011 Statens revisionsverk INSTRUKTION 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Ikraftträdande och giltighetstid: 1.1.2012 - tills vidare. Tillämpas på efterhandsredovisning vid det riksdagsval som hölls 17.4.2011.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer