Grankulla stad INVANDRARGUIDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grankulla stad INVANDRARGUIDE"

Transkript

1 Grankulla stad INVANDRARGUIDE

2 TILL LÄSAREN Detta informationspaket för invandrare är avsett för dig som nyss flyttat till Grankulla. Uppgifterna i guiden motsvarar situationen Guiden ger dig information om Grankulla kommuns basservice, specialservice för invandrare samt om de myndigheter som handhar invandrarärenden i Grankulla och i Finland. Närmare upplysningar om Grankullas service får du på stadens webbsidor 2

3 INNEHÅLL 1 DET FÖRSTA SOM BÖR GÖRAS EFTER FLYTTNING TILL GRANKULLA REGISTRERING FLYTTNINGSANMÄLAN UTRÄTTANDE AV ÄRENDEN HOS POLISEN BANKÄRENDEN FPA / FOLKPENSIONSANSTALTEN ARBETSKRAFTSBYRÅN SKATTEBYRÅN BOENDE LOKALTRAFIK TAXI GRANKULLA STADS TJÄNSTER SOCIALTJÄNSTER TOLKNINGSTJÄNSTER FAMILJERÅDGIVNING HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER BARNDAGVÅRD SKOLOR UNGDOMSBYRÅN KULTURBYRÅN IDROTTSBYRÅN BIBLIOTEKSTJÄNSTER MEDBORGARINSTITUTET ANDRA TJÄNSTER I GRANKULLA FÖRSAMLINGAR MOTIONS- OCH IDROTTSFÖRENINGAR BARN- OCH UNGDOMSORGANISATIONER PENSIONÄRSFÖRENINGAR KVINNOFÖRENINGAR ANNAN FÖRENINGS- OCH ORGANISATIONSVERKSAMHET SKOLFÖRENINGAR MYNDIGHETER OCH ANDRA ORGANISATIONER FÖR INVANDRARE UTLÄNNINGSVERKET (UVI) MINORITETSOMBUDSMANNEN FINLANDS RÖDA KORS (FRK) FLYKTINGRÅDGIVNINGEN R.F FÖRBUNDET FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER R.F FINLANDS FLYKTINGHJÄLP HELSINGFORS DIAKONISSANSTALT REHABILITERINGSCENTRET FÖR TORTYROFFER FÖRENINGEN FÖR MENTAL HÄLSA I FINLAND/HELSINGFORS SOS-CENTRAL KULTURCENTRET CAISA INTERNETLÄNKAR OCH FÖRENINGAR FÖR INVANDRARE

4 VÄLKOMMEN TILL GRANKULLA! Grankulla är en av huvudstadsregionens fyra städer. Det grundades Grankulla ligger ca 15 väster om Helsingfors omgiven av grannstaden Esbo. Grankulla är en liten stad med få invånare jämfört med sina stora grannstäder i huvudstadsregionen. I slutet av 2004 hade staden 8465 invånare. 57 % av befolkningen talade finska som modersmål, 39 % svenska och återstående 292 invånare (3,4 %) andra språk. De mest talade främmande språken i Grankulla var i storleksordning persiska, engelska, estniska, albanska, tyska, ryska, somali, kinesiska, danska och franska. Utöver dessa talades också 18 andra språk som modersmål. Under samma tidpunkt bodde det 258 utländska medborgare i Grankulla, av vilka de största grupperna var svenska, estniska och danska medborgare. Dessa nationaliteter representerades av över 20 personer var. Somaliska, iranska, brittiska och bosniska medborgare fanns det under tjugo men över tio invånare var. Av de utländska medborgarna var 139 män och 119 kvinnor. Typiskt för Grankulla är att staden under åren har kunnat bibehålla sin prägel av villa- och trädgårdsstad. Karaktäristiskt för stadsbilden i dag är småhusdominansen och närheten till naturen. Grankulla representerar en liten modern trivsam trädgårdsstad. Dagens stadsplanering strävar efter att bevara ovan nämnda värderingar. Utöver sina yttre förhållanden är villastaden också ett socialt fenomen, vars omedelbarhet och öppenhet accentueras i den sociala gemenskap, som vi kallar livskvalitet. 4

5 KAUNIAINEN GRANKULLA GRANKULLA STAD Grankullavägen Grankulla Tfn (09) Fax (09) Grankullas guidekarta hittar du också på adressen 5

6 1 DET FÖRSTA SOM BÖR GÖRAS EFTER FLYTTNING TILL GRANKULLA 1.1 REGISTRERING Du bör registrera dig inom tre dagar från inresedagen. Registreringen görs hos magistraten i Esbo. Magistraten i Esbo Östanvindsvägen 2 A (3:e våningen) PB ESBO (Hagalund) Registrering av utlänningar Tfn Öppet: må-fr kl eller Utgående från registreringen får du en personbeteckning som postas till din hemadress inom en vecka från registreringen. Personbeteckningen består av födelsedatum, ett individuellt nummer och en kontrollbeteckning, som kan vara en siffra eller en bokstav. I Finland används personbeteckningen för identifiering t.ex. i banker, på sjukhus eller i olika myndigheters register. I befolkningsdatasystemet antecknas basuppgifter om i Finland fast bosatta personer: namn, födelsedatum, medborgarskap, uppgifter om familjeförhållanden och adress. Den stad eller kommun där invandraren bor i Finland registreras som hemkommun. Hemkommun i Finland registreras för den som har för avsikt att bosätta sig här stadigvarande och har minst ett års uppehållstillstånd. Befolkningsregisterdata används vid beskattningen, hälsovården, uppgörande av statistik och vid val. VAD BÖR DU GÖRA NÄR DU REGISTRERAR DIG? - Anmäl dig till magistraten i Esbo - Ta med dig pass och uppehållstillstånd - Ta med dig ursprungliga intyg och eventuella auktoriserade översättningar och legitimeringar av dessa, t.ex. äktenskapsintyg och barnens födelseattester - Fyll i och underteckna blanketten Registreringsanmälan för utlänningar hos magistraten - Hos magistraten kan du också göra flyttningsanmälan för posten OBS! Tänk ut på förhand hur ditt namn ska skivas med latinska bokstäver. Om du tycker att namnet ska skrivas annorlunda än i ditt pass, ska du tala om detta för myndigheten i samband med registreringen. 6

7 1.2 FLYTTNINGSANMÄLAN Varje person som flyttar till Finland för att bosätta sig här stadigvarande ska personligen göra en flyttningsanmälan. Anmälan görs skriftligen på en blankett för flyttningsanmälan. Blanketter fås hos magistraten och på posten. Posten Finland Abp Grankullavägen 13 Tfn Öppet: må-fr Försändelser som lämnas till posten vardagar före kl hinner till dagens transport. 1.3 UTRÄTTANDE AV ÄRENDEN HOS POLISEN Efter registreringen hos magistraten ska du besöka polisens avdelning för utrikesärenden för att uppvisa ditt pass och ditt gällande uppehållstillstånd. Polisinrättningen i Esbo härad svarar för polisverksamheten i Grankulla. Polisinrättningen i Esbo Knektbrogränd 4 PB ESBO Tfn (09) (växel) Invandrares tillståndsärenden sköts av enheten för tillståndsärenden för utlänningar: Rådgivningstelefon: (09) , må-fr kl och Utdelningen av könummer för kunder inom tillståndsärenden för utlänningar upphör dagligen kl Efter detta får kunder som kommit in före en individuell besökstid, om det inte varit möjligt att få betjäning samma dag. Utdelningen av könummer kan fortsätta också efter kl beroende på antalet kunder. Hos polisen behandlas: - Ansökan om fortsatt uppehållstillstånd - Överföring av uppehållstillstånd till nytt pass - Ansökan om medborgarskap - Ansökan om identitetskort för utlänning 7

8 I Finland är polisens uppgift enligt polislagen att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet, förebygga och reda ut brott och se till att brott blir föremål för åtalsprövning. Ta kontakt med polisen om du behöver hjälp i dessa frågor. Vid akut hjälpbehov ska du ringa det allmänna nödnumret 112. (se s. 23) Vid polisens kundbetjäning kan du sköta exempelvis körkortsärenden. Närmare upplysningar får du via växeln. OBS! Utländsk medborgare som är stadigvarande bosatt i Finland behöver pass när han eller hon reser inom EU. Endast personer med finskt medborgarskap kan resa med identitetskort inom Schengenområdet. 1.4 BANKÄRENDEN Du behöver ett bankkonto i Finland. Till bankkontot kan man foga ett automatkort, med vilket man kan ta ut pengar från en bankomat och själv betala räkningar. Enligt lag ska banken kunna identifiera kunden. Som legitimation godkänner banken ett giltigt pass eller ett av polismyndigheten i Finland utfärdat permanent eller temporärt identitetskort. UPPGIFTER SOM BANKEN BEHÖVER FÖR ATT ÖPPNA ETT KONTO: - Kontoöppnarens och/eller kontoinnehavarens namn - Personbeteckning - Adress och hemort i Finland Makar kan ha ett gemensamt bankkonto. Kontoinnehavaren kan också vid behov ge sitt skriftliga samtycke till att kontot får användas av annan person. Banker i Grankulla: Aktia Sparbank Abp Köpcentrum Grani Promenaden 1 Tfn Fax Öppet: vardagar kl , ons (gäller inte juni-augusti) Nordea Bank Abp Köpcentrum Grani Promenaden 1 Tfn (09) Fax (09) Öppet: vardagar kl

9 Sampo Bank Grankulla Köpcentrum Grani Grankullavägen 7 Tfn Fax Öppet: må-fr kl , med tidsbeställning må-to FPA / FOLKPENSIONSANSTALTEN FPA Grankulla Grankullavägen 7 (Köpcentrum Grani 3:e våningen) Grankulla Öppet: må-on, fr kl , to Tfn eller När du fått en personbeteckning kan du gå till FPA och fylla i en ansökan för att komma i åtnjutande av det finländska socialskyddet. Den är samtidigt en ansökan om FPA-kort. FPA skickar ett skriftligt beslut om rätten till socialskydd till din hemadress. Om du inte har en personbeteckning, kan FPA inte behandla dina ansökningar. När du fått ditt FPA-kort omfattas du av socialskyddet i Finland. På kortet finns dina personuppgifter och din personbeteckning. Också för ett i Finland fött barn som inte är finsk medborgare bör en ansökan till FPA fyllas i. Med FPA-kortet får du ersättning för receptbelagda mediciner som ersätts enligt sjukförsäkringslagen. Kortet ska alltid visas upp när du besöker hälsovårdscentralen, sjukhuset eller apoteket. Ett FPA-kort utan foto är gratis och ett med foto är avgiftsbelagt. Det avgiftsbelagda kortet ska beställas separat och för kortet behövs ett passfoto. Med ett fotoförsett FPA-kort kan du legitimera dig t.ex. på banken, men det är inte något identitetsbevis. Hos FPA kan du ansöka om sociala trygghetsförmåner, t.ex. arbetslöshetsdagpenning, moderskapspenning, barnbidrag och bostadsstöd. Närmare upplysningar om förmånerna får du på FPA:s kontor. 9

10 FPA:s servicenummer: (Ett samtal till FPA:s servicenummer kostar i hela landet 3 cent/minut, oberoende om du ringer från en fast eller mobil telefonanslutning. Dessutom betalar den som ringer en lokalsamtalsavgift eller, om mobiltelefon används, en mobilsamtalsavgift. FPA betalar en del av samtalskostnaderna till operatören.) Flyttning till eller från Finland Stöd till värnpliktiga Stöd för boende Pensionsärenden FPA-kort och EU-sjukvårdskort Sjukvårdsersättningar och dagpenningar Rehabiliteringstjänster och rehabiliteringspenning Stöd till barnfamiljer Vid anhörigs frånfälle Stöd till studerande Stöd vid arbetslöshet Bidrag till handikappade Övriga ärenden ARBETSKRAFTSBYRÅN eller En utlänning som vill förvärvsarbeta i Finland behöver i allmänhet uppehållstillstånd för arbetstagare. Den som utövar näringsverksamhet eller ett självständigt yrke ska ansöka om uppehållstillstånd för näringsidkare. Arbetskraftsbyråerna hjälper dig i frågor som gäller arbetsplatser och arbete. Arbetslösa invandrare mellan 17 och 64 år kan anmäla sig till arbetskraftsbyrån som arbetslösa arbetssökande. Du kan anmäla dig som kund hos arbetskraftsbyrån om du har beviljats uppehållstillstånd i Finland med A-status. Du är inskriven hos arbetskraftsbyrån från den dag du personligen meddelat dina personuppgifter till arbetskraftsbyråns register. Grankulla har ingen egen arbetskraftsbyrå. Tjänsterna för arbetslösa erbjuds i samarbete med Esbo stad. Kunderna kan hänvisas till Esbo centrums eller Hagalunds arbetskraftsbyrå eller till Esbos servicecenter för arbetskraft i Alberga. 10

11 När du besöker en arbetskraftskonsulent ska du ha med dig till finska översatta arbetsoch studieintyg, betyg över kurser i finska och andra intyg som kan hjälpa dig att få en arbetsplats. Råd och information om sysselsättningsfrågor får du på arbetskraftsbyrån. Esbo centrums arbetskraftsbyrå Kamrersvägen 8 A, 2-3 vån Esbo (Esbo centrum) Växel må-fr Invandrare, tfn (växel) kl Öppettid må-fr kl Hagalunds arbetskraftsbyrå Östanvindsvägen 2 A, 2:a vån Esbo (Hagalund) Invandrare, tfn (växel) kl Öppettid må-fr kl Esbos servicecenter för arbetskraft Bleckslagargränden 2 A, 4:e vån Esbo (Alberga) Telefontid må-fr kl Tfn Öppettid må-fr kl Servicecentret för arbetskraft är en gemensam serviceenhet för arbetskraftsbyrån i Esbo, städerna Esbo och Grankulla samt Folkpensionsanstalten. Centret erbjuder sina klienter individuella sysselsättnings-, utbildnings- och rehabiliteringstjänster. Tjänsterna är avsedda främst för personer som länge varit arbetslösa och för personer som behöver stöd för att lösa problem vilka försvårar sysselsättningen och som gagnas av servicecentrets mångprofessionella tjänster och omfattande samarbetsnätverk. Tjänster erbjuds också unga och invandrare. Vid servicecentret för arbetskraft arbetar man fram en individuell lösning utgående från klientens behov och situation. Det främsta målet är sysselsättning, men lösningen kan också vara utbildning, rehabilitering eller pension. Målet är att förbättra klientens livssituation varaktigt och få klientens egna resurser i bruk. Klienten kallas till en personlig intervju där hans eller hennes situation kartläggs och en plan utarbetas. Arbetslösa unga mellan 17 och 25 år får stöd och råd också på Grankulla ungdomsbyrå. Ungdomsbyrån Ungdomsgården Västra Skolstigen Grankulla 11

12 1.7 SKATTEBYRÅN eller När du arbetar i Finland ska du ge arbetsgivaren ditt skattekort. Skattekort får du på skattebyrån. Alla som förvärvsarbetar i Finland betalar skatt till staten och kommunen. Också FPA behöver ibland klientens skattekort. Information om beskattningsfrågor fås på skattebyrån. Esbo skattebyrå betjänar Grankullaborna. Esbo skattebyrå Östanvindsvägen 1 (Hagalund) PB Skatt Växel (09) Öppet må-on, fr , to må-fr kl endast mottagande av handlingar 1.8 BOENDE Invandrare ska själva skaffa bostad åt sig. De vanligaste boendeformerna i Finland är att bo på hyra eller i egen ägarbostad. Folkpensionsanstalten (FPA) och socialbyrån har normer enligt vilka bostadsbidrag och utkomststöd betalas. Om du behöver stöd för boendekostnaderna, lönar det sig för dig att på förhand höra dig för till vilket pris och hur stor bostad du kan exempelvis hyra. Du kan ansöka om hyresbostad hos bostadsmyndigheten i din egen stad, producenterna av hyresbostäder eller hos privatpersoner exempelvis via tidningsannonser. Studerande och unga kan ansöka om studentbostäder och ungdomsbostäder. För ägarbostad kan lån sökas på banken. En bostadsrättsbostad är ett alternativ till att köpa bostad. Då betalar du först 15 % av priset. Dessutom betalar du bruksvederlag, som utgör hyran för bostaden. En bostadsrättsbostad är ett tryggt alternativ, eftersom du kan bo i bostaden så länge du vill. Det är också möjligt att byta bostadsrättsbostäder. 12

13 Att hyra bostad Hyresvärden och hyresgästen ingår alltid ett skriftligt hyresavtal. Du får nycklarna till bostaden när avtalet träder i kraft. I avtalet skrivs ut bl.a. hyresbeloppet, betalningsdagen, hyrestidens längd, storleken på hyressäkerheten och underhållsskyldigheten. Några hyresvärdar begär hyressäkerhet. I allmänhet är den 2 månaders hyra. När du flyttar ut från bostaden får du tillbaka hyressäkerheten. Hyressäkerheten är en garanti för hyresvärden vid eventuella obetalda hyror och reparationskostnader. Hyresavtalet sägs upp skriftligen. Hyresgästen måste flytta från bostaden inom en månad från uppsägningen. Hyra betalas för uppsägningstiden. Du ska betala hyra varje månad senast den avtalade betalningsdagen. Hyresvärden svarar för underhållet av bostaden, men ersätter inte skador som hyresgästen vållat. Du ansvarar för skador som du eller dina gäster orsakat. Hyresvärden skall underrättas om skadorna. Du ska iaktta husets ordningsregler. Hyresvärden kan säga upp avtalet endast skriftligen och för uppsägningen bör finnas ett godtagbart skäl. Om du bott under 1 år i bostaden, kan du fortsätta att bo där i 3 månader. Har du bott över 1 år i bostaden kan du stanna där ytterligare 6 månader från uppsägningen. Om hyrorna är obetalda och invånaren ständigt för ett störande liv, kan hyresvärden vräka hyresgästen med stöd av beslut av bostadsdomstolen. Grankulla stad hyr ut både s.k. allmänna hyresbostäder och ungdomsbostäder. Stadens bostäder som blir lediga under innevarande år kan sökas utan särskild ansökningstid. De allmänna bostäderna kan sökas av alla. Ungdomsbostäderna är avsedda för unga mellan 18 och 26 år och de hyrs ut på sex år med visstidsavtal. Pensionärsbostäder kan sökas endast av pensionärer som är skrivna i Grankulla. Ansökningsblanketter och instruktioner om vilka dokument som ska fogas till ansökan samt information om lägenhetstyperna och hyresbostädernas läge fås hos stadshusets information tfn (09) samt på stadens webbsidor eller Förfrågningar om hyresbostäder kan också riktas till socialbyrån, tfn (09) eller Eftersom staden har ett begränsat antal hyresbostäder är det skäl att söka bostad också via privata hyresvärdar. Viktigt att komma ihåg i fråga om flyttning och boende Flyttanmälan En gratis flyttanmälan görs på posten. Du kan göra anmälan också per telefon (avgiftsbelagd). Den nya adressen meddelas därifrån direkt till posten och magistraten. Magistraten upprätthåller i Finland ett register från vilket myndigheterna får dina uppgifter. Kom ihåg att göra flyttanmälan i tid så att din post inte försvinner. Inflyttnings- / utflyttningsanmälan till husbolaget En inflyttningsanmälan görs på disponentbyrån när du flyttar in i bostaden. Då införs ditt namn i boenderegistret. Anmälan ska göras senast en vecka från den dag du flyttat in i bostaden, först därefter skrivs ditt och din familjs efternamn på brevinkastet. Gör anmälan också när du flyttar ut. 13

14 Lägenhetsbesiktningsblankett I några bostadsbolag fyller man i en lägenhetsbesiktningsblankett inom en vecka från flyttningen. Besiktningsblanketten är ett intyg över bostadens skick vid flyttningstidpunkten. Det är dyrt att renovera och reparera i Finland och därför ska bostaden hållas i gott skick. Hyresbetalning Vi rekommenderar att bostadsbidrag från FPA betalas direkt på hyresvärdens konto. Vi rekommenderar också att hyrans självriskandel betalas genom direktdebitering till hyresvärden. Uppsägning av bostaden Säg upp bostaden i tid när du vill flytta. Uppsägningen ska göras skriftligen. Uppsägningstiden är i regel en månad. Lämna en officiell flyttanmälan till magistraten eller en adressanmälan till posten. Städa bostaden innan du flyttar. Lämna nycklarna till bostaden på en överenskommen plats. Saknas det nycklar, kan låset bytas och du måste stå för kostnaderna. El Gör ett elavtal till din nya adress. Du kan ingå elavtal genom att ringa ett elbolag och meddela ditt namn och din nya adress. Elavtal kan ingås med olika elleverantörer beroende på vilket husbolag du bor i. I Grankulla ingås elavtal i allmänhet med Fortum Esbo Abp. Invånaren köper själv glödlampor och säkringar. Elförbrukningen kan kontrolleras på elmätaren. Närmare upplysningar: Fortum Esbo Abp: eller Vattenavgift Det står i hyresavtalet om vattenavgiften ingår i hyran eller om den ska betalas separat varje månad. Telefon Om du har fast anslutning, ska du meddela din nya adress till telefonbolaget, som öppnar telefonlinjen. Har du mobiltelefon, ska du meddela din operatör din nya adress. Nycklar Ring servicebolaget om du glömmer eller tappar din nyckel. Fastighetsskötaren kommer och öppnar dörren för dig. I allmänhet kostar denna tjänst. Dörren öppnas bara för dem vars namn finns i boenderegistret. Du kan bli tvungen att legitimera dig. Därför är det viktigt att lämna en inflyttningsanmälan till husbolaget. Ta väl vara på dina nycklar! Lås och dörröga Endast fackmän kan installera lås och dörrögon. Invånaren betalar själv för dessa. Hemförsäkring och andra försäkringar För ditt eget rättsskydd rekommenderas att du tecknar en hemförsäkring. Försäkringsbolag hjälper dig i försäkringsärenden. Ta reda på vad hemförsäkringen ersätter i bostaden. 14

15 Televisionsavgift I Finland ska ibruktagande av en televisionsapparat anmälas. Närmare information om anmälan och tv-avgiften fås hos Kommunikationsverket. Postkontoren tillhandahåller anmälningsblanketter. Anmälan kan också göras via Internet. Det räcker med en avgift per hushåll. I Finland besöker kontrollanter husbolagen och kontrollerar om tv-anmälan gjorts. Enligt lagen har kontrollanterna rätt att påföra en kontrollavgift för olovlig användning av televisionen eller t.o.m. beslagta tv-apparaten, om du inte gjort anmälan. Närmare upplysningar: eller Brandvarnare Enligt finsk lag ska varje hem ha en brandvarnare. Se till att brandvarnaren fungerar. Invånarens uppgift är att ungefär en gång om året byta batteri i brandvarnaren. Hemförsäkringen ersätter inte brandskador, om varnaren är i olag. Hushållsmaskiner Skötseln av hushållsmaskiner, såsom kylskåp, frys, spis, köksfläkt och tvättmaskin, är på invånarens ansvar. Hos servicebolaget kan du fråga efter manualer för hushållsmaskinerna. Kylskåp och frys förbrukar mycket el. Genom att ställa in rätt kyltemperatur kan du minska elförbrukningen. Värme och ventilation Bostäderna värms i regel upp med värmeelement. Gardiner eller fuktiga kläder får inte läggas på elektriska värmeelement. Kläder på ett hett värmeelement kan medföra brandrisk. Många hus har automatisk ventilation som sköter om vädringen. Ventilationen får inte justeras eller täppas till. Husbolaget har hand om justeringen av ventilationen. Invånaren sköter om tätningen av fönster. Avlopp och toalett Avlopp kan ibland bli igenproppade, och då öppnar fastighetsskötaren rören. Skräp eller plast får inte läggas i avloppet eller toalettstolen, eftersom de proppar igen rören. Satellitantenn För satellitantenn behövs tillstånd av husbolaget. Satellitantenn kan monteras på den egna balkongen med husbolagets samtycke. Lagen förbjuder installering av en antenn på husväggen, taket eller fönstret. Installera inte satellitantenn utan tillstånd! Balkong Balkongen är avsedd som invånarens vistelseutrymme. Mat får inte tillverkas eller förvaras på balkongen. Det är också förbjudet att förvara skräp på balkongen. Invånarnas gemensamma lokaliteter Bastu Du får en bastutur och nycklar till bastun när du ingår ett bastuavtal på disponentbyrån. För användningen av bastun betalas en bastuavgift i allmänhet en gång i månaden. Den överenskomna bastutiden bör följas och renlighet iakttas, annars kan du förlora rätten att använda bastun. 15

16 Tvättstuga och torkrum Till tvättstugan och torkrummet bokas tid på förhand. Tiden ska avbokas om den inte används. Torkrummet är avsett endast för torkning av tvätt. Det är tillrådligt att så fort som möjligt ta bort den torra tvätten. Förrådsrum Husets förrådsrum är avsedda för saker som man inte behöver dagligen. I förrådet får man inte förvara mat eller farliga ämnen. Håll dörren låst för att hindra stölder. Gårdsområden Gården är invånarnas gemensamma område. Träd, gräsmattor, blommor eller andra planteringar får inte skadas. Bilplats Bilen lämnas på en för bilar reserverad plats. Husbolaget kan ha egna bilplatser. Du kan hyra en egen bilplats genom att ingå ett bilplatsavtal hos disponenten. Avfall och sortering av avfall Lägg avfallet i en tillsluten påse i de för avfall avsedda kärlen. Giftiga ämnen, el- och elektronikskot är problemavfall. De får inte sättas i husbolagets insamlingskärl. Bioavfallskärlet (brunt kärl) är för livsmedelsavfall. I det får man inte lägga plast eller andra sopor. I returpapperskärlet (grönt kärl) läggs endast tidningar och reklamblad, inte plast eller annat skräp. Avfall på gården lockar fåglar och andra djur. Djuren sprider också många sjukdomar. Därför är det viktigt att alltid lägga avfallet i avfallskärlen. Närmare upplysningar om avfallshanteringen: eller Invånarverksamhet Nästan alla husbolag har verksamhet som de boende själva ordnat. Genom att delta i invånarverksamheten kan du inverka på beslut som gäller huset och samtidigt lära känna andra invånare. På anslagstavlan finns ofta viktig information om vad som händer huset. 16

17 1.9 LOKALTRAFIK I huvudstadsregionen är det lätt att åka kollektivt: med buss, närtåg, metro och spårvagn. Du behöver biljett för att resa i dessa. Det är lätt att resa, eftersom ett enhetligt biljettsystem används inom Helsingfors, Esbos, Grankullas och Vandas kollektivtrafik. Med regionbiljett avses en biljett med vilken man kan resa över kommungränserna. Regiontrafikens biljetter gäller inom Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. Om du reser inom Grankulla och Esbo kan du resa med intern biljett, som är billigare än regionbiljetten. Det finns många olika slags biljetter för olika resebehov. De mest förmånliga är reseperioder som laddas i ett resekort. Om du använder kollektivtrafiken kontinuerligt, lönar det sig att skaffa resekort. Resekortet används i hela huvudstadsregionen och du kan skaffa ett hos SAD:s kundservice eller i R-kiosker. Enkelbiljetter fås lättast från biljettautomater, som finns på stationerna. Man kan också köpa enkelbiljetter på tåg, i bussar och spårvagnar. Det är ändå bäst att köpa biljetten före resan. Barnbiljetterna är för 7-16-åringar och de är billigare än biljetterna för vuxna. 17 år fyllda behöver vuxenbiljett. Barn under 7 år får resa gratis. En del av pensionärerna och studerandena kan köpa biljetter för rabattpris. Av person som reser utan gällande biljett tas ut en kontrollavgift och priset för en enkelbiljett. Kontrollavgiften är 66 euro. På Helsingfors stads trafikverks HST:s webbplats hittar du information om lokaltrafiken i Helsingfors. Om den regionala trafiken finns det information på Huvudstadsregionens samarbetsdelegations (SAD) webbsidor: eller 17

18 Från Grankulla reser man lätt med närtåg. VR trafikerar både närtågen och fjärrtågen. Information om närtågen finns på VR:s webbsidor. eller TAXI I Finland får du taxi lättast genom att ringa närmaste taxistation och beställa en bil till önskad adress. Grankulla station tfn (90 cent/samtal + lna) Om taxistationen är tom, överförs samtalet automatiskt till mobiltelefonen i den närmaste lediga bilen. Om det inte finns någon ledig bil nära taxistationen styrs samtalet automatiskt till Lähitaksis taxicentral. Taxicentralen tfn (90 cent/samtal + 8 cent /10 s + lna) Berätta för den som tar emot samtalet vilken kommun, stadsdel och postadress du vill beställa taxi till. Ge också eventuella andra köranvisningar. Lähitaksi har ett vidsträckt verksamhetsområde, och därför är det bra att alltid berätta i vilken kommun eller stad den aktuella adressen finns. På så sätt undviker man missförstånd, eftersom samma adress kan förekomma i flera kommuner och städer. Ju noggrannare adressen är, desto lättare och snabbare hittar chauffören fram. Mer information om taxitrafiken finns på (på finska). 18

19 2 GRANKULLA STADS TJÄNSTER eller 2.1 SOCIALTJÄNSTER Socialbyrån Grankullavägen Grankulla Telefon (växel) Socialarbetare (telefontid kl ) Tfn (invandrarärenden) Byrån har öppet vardagar kl På socialbyrån sköter man de tjänster som gäller mottagande av flyktingar och återflyttare från det forna Sovjetunionen. Socialbyrån deltar tillsammans med arbetskraftsbyrån i utarbetandet av integrationsplaner för invandrare. Kontaktperson är den socialarbetare som svarar för invandrarärenden. På socialbyrån kan man få råd i frågor som gäller utkomst, barnskydd, missbrukarproblem och handikapp. Klienten kan besöka socialarbetaren för att diskutera sina problem. Man bör på förhand beställa tid hos socialarbetaren antingen per telefon eller vid besök på socialbyrån. Invandrare som flyttat på eget initiativ till Grankulla och har bott över tre år i kommunen uppsöker socialarbetaren för sitt eget bostadsområde. Socialbyrån kan betala integrationsstöd eller utkomststöd till invandrare. Via socialbyrån är det också möjligt att ansöka om stadens hyresbostad. Ansökningsblanketter finns på socialbyrån. Socialombudsman och patientombudsman Socialombudsmannen ger information om socialvårdsklienternas rättigheter och verkar för att främja dessa. Socialombudsmannen ger klienterna råd i frågor som gäller klientskap på socialbyrån och hjälper vid behov med att framställa anmärkningar om klienten inte är nöjd med servicen. Patientombudsmannen ger information om patientens rättigheter bland annat i fråga om tillgången till information och vård. Patientombudsmannen arbetar för att främja patientens rättigheter. Patienter som behöver hjälp med att framföra en anmärkning, klagan eller anmälan om patientskada kan ta kontakt med patientombudsmannen. Socialombudsmannen och patientombudsmannen har ingen beslutanderätt, utan rollen är handledande. Servicen är avgiftsfri. Grankullas socialombudsman och patientombudsman når du på tfn , telefontid tisdagar kl eller via stadens växel tfn (09)

20 2.2 TOLKNINGSTJÄNSTER Tolknings- och översättningstjänster är nödvändiga när invandrare använder olika slag av service och besöker myndigheter. De har ofta avgörande betydelse för både myndighetens arbete och klientens rättsskydd. RÅD FÖR ANVÄNDNING AV TOLK: Klienten kan inte själv kalla tolk till platsen. Myndigheten beställer tolken. När klienten har ärende till en myndighet har han eller hon möjlighet att be att en tolk kallas till platsen. Om klienten behöver tolk, ska klienten meddela om detta genast exempelvis i samband med tidsbeställningen. När myndigheten beställt en tolk, är det viktigt att hålla den överenskomna tiden, för det blir dyrt för samhället att ordna tolkningsservice. Tolkens uppgift är att tolka diskussionen mellan klienten och myndigheten. Tolken är inte en vän eller assistent; tolken gör diskussionen möjlig. Tolken tolkar allt som sägs och har absolut tystnadsplikt. Via tolk ska man tala så tydligt som möjligt. Talet är inte riktat till tolken, utan till myndigheten. Förstår parterna i tolkningssituationen inte tolkningen eller det ärende som tolkas, ska de genast uppge detta. Den språkliga jämlikheten och rättsskyddet verkställs bäst när professionella tolkningstjänster används. 2.3 FAMILJERÅDGIVNING Familjerådgivningen erbjuder sakkunnig hjälp i frågor som gäller barns och ungas psykiska utveckling och hälsa. Ungdomar kan också själva ta kontakt med familjerådgivningen. Vuxna kan söka hjälp i personliga svårigheter och samlevnadsproblem. Familjerådgivningen betjänar invånarna i Grankulla och invandrare betjänas på samma sätt som övriga klienter. Besöken är konfidentiella och avgiftsfria. Familjerådgivningen Stationsvägen 19 (hälsovårdscentralens bottenvåning, ingång från sportplanens sida) Grankulla Tidsbeställning vardagar kl Tfn (09)

21 2.4 HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER Hälsocentralens tjänster Hälsocentralen har som mål att erbjuda invånarna i Grankulla högklassiga hälsovårdstjänster. Syftet är att ge kundorienterad, jämlik och helhetsinriktad vård, med respekt för patientens/kundens självbestämmanderätt. Hälsocentralen Stationsvägen Grankulla Tfn (09) Mottagning: Tidsbeställning till läkare eller sjukskötare tfn (09) Läkarjour för akuta sjukdomsfall vardagar kl och kl , fredagar och dagar före helg kl (också under sommarmånaderna och julhelgen). Efter detta övergår jouren till Jorvs sjukhus hälsocentralsjour, som är öppen vardagar kl , samt dygnet runt på veckoslut och helger. Jorvs sjukhus/hälsocentralsjour Åbovägen 150, Esbo Tfn (09) Jourmottagningen på Bolarskogs hälsostation är öppen måndag fredag och dagar före helg kl samt på veckoslut och helger kl Bolarskogs sjukhus/hälsocentralsjour Bolarsporten Esbo Tfn (09) Laboratorium: På remiss av hälsocentralsläkare, provtagning vardagar kl Röntgentjänster: Köps av Esbo stads hälsostationer, på remiss av hälsocentralsläkare. 21

22 Vid graviditet, ta kontakt med mödrarådgivningen: Mödrarådgivningstjänster: Tidsbeställning vardagar kl Tfn (09) När familjen har små barn: Barnrådgivningstjänster: Tidsbeställning vardagar kl Tfn (09) eller (09) När du är över 65 år och önskar hälsorådgivning: Seniortjänster: Tidsbeställning vardagar kl Tfn (09) Fysioterapitjänster och uthyrning av hjälpmedel: Tidsbeställning vardagar kl Tfn (09) Tandvård: Tidsbeställning vardagar kl Tfn (09) Hemvård: Hemsjukvård tfn (09) (telefontid vardagar kl ) Annan hemvårdsservice tfn (09) (telefontid vardagar kl ) De anställda inom hemvården hjälper när du behöver stöd i de dagliga sysslorna hemma. Ditt hjälpbehov kan bero på sjukdom, handikapp, hög ålder, familjesituation eller någon liknande orsak. Du kan få hjälp om du har svårigheter exempelvis med att klara av dina måltider, butiksärenden, din hygien eller din medicinering. Via hemvården kan du få tjänster som stödjer ditt boende hemma. Dessa är exempelvis hemkörd varm måltid, trygghetstelefon, färdtjänst vid resor för att sköta ärenden eller rekreationsresor, bastu- och tvättservice och stöd för närståendevård. Du kan få hemvårdstjänster enligt ditt individuella behov. Hemvården är avgiftsbelagd. Sjukhus och vårdinrättningar: Ekkullas vårdavdelning Klappträskvägen 1 Tfn (09) Vårdhemmet Villa Anemone Boende-, intervall- och dagvårdsservice för demenspatienter Klappträskvägen 1 Tfn (09)

23 Ålderdomshemmet Villa Breda Bredavägen 16 Tfn (09) Villa Bredas servicecentral arrangerar verksamhet för pensionärer bl.a. rekreations- och hobbyverksamhet samt lunchrestaurang Bredavägen 16 Tfn (09) , (09) DET ALLMÄNNA NÖDNUMRET ÄR 112 Ring det allmänna nödnumret 112 när du behöver brådskande hjälp i en nödsituation. När du ringer nödnumret behöver du inget riktnummer, inte ens när du ringer från en mobiltelefon. Nödsamtalet är gratis från alla telefoner. 112 Så här ringer du nödsamtal: - Berätta först vad som har hänt och var - Ange olycksplatsens exakta adress och läge, om du känner till den - Svara lugnt på de frågor som ställs - Handla enligt de instruktioner du får - Avsluta samtalet först när du fått tillstånd till det Utgående från ditt samtal bedömer nödcentralen läget och skickar till platsen en räddningsenhet, brandkåren, polisen, en ambulans eller annan nödvändig hjälp. I Finland beställs ambulans endast i akuta, allvarliga och brådskande fall. I allmänhet förväntas patienten ta sig till sjukhuset med buss eller egen bil. Om du är tvungen att åka taxi ska du be ett kvitto av taxichauffören och ett intyg från sjukhuset där det konstateras att det varit nödvändigt att åka taxi. Efteråt kan du ansöka om ersättning för taxikostnaderna hos FPA. För ansökan behöver du kvitto och intyg. 23

24 2.5 BARNDAGVÅRD Med barndagvård avses daghems-, familjedagvårds- och lekverksamhet för barn i åldern 1-6 år. Som alternativ till dagvård har familjen möjlighet att välja hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd för barn under 3 år (se ;Barn och familjer). I dagvården bekantar sig barnet med levnadssättet och språket i Finland. Till dagvården hör lek med andra barn i samma ålder, ledd verksamhet (t.ex. motion, pyssel), utevistelse och måltider. Vid 6 års ålder får barnen delta i daghemmets förskoleundervisning. I förskoleundervisningen tränas färdigheter som barnen behöver i skolan. Förskoleundervisning ges 4 timmar om dagen och den pågår i ett år. Barndagvård Dagvårds- och förskoletjänster Grankullavägen Grankulla Dagvårdsansökningar och förfrågningar: Dagvårdschefen må-to kl Tfn (09) SKOLOR Alla som bor i Finland har rätt till gratis grundläggande utbildning. Skolgången börjar i regel i början av höstterminen det år barnet fyller 7. I grundskolan får eleverna en gratis måltid om dagen. Grundskolan räcker nio år i Finland. Flickor och pojkar har jämbördiga möjligheter till studier. Efter den grundläggande utbildningen kan man fortsätta studera i gymnasium eller yrkesskola. I Esbo är det möjligt att studera i en frivillig 10:e årskurs, om eleven vill förbättra sina studieresultat eller få mer tid att fundera över framtidsplanerna. Elever med invandrarbakgrund får undervisning i finska som andra språk, stödundervisning i finska samt vid behov och i mån av möjlighet undervisning i det egna modersmålet. Skolans hälsovårdare och läkare följer barnens utveckling. Tandvård, vaccinationer, synoch hörselkontroller sköts via skolans hälsovårdare. Skolpsykologen och skolkuratorn står till förfogande vid eventuella problemsituationer som gäller skolgången. 24

25 Grankullas finskspråkiga skolor Grundskolor: Grankullas svenskspråkiga skolor Grundskolor: Mäntymäen koulu (åk 1-6) Granhultsskolan (åk 1-6) Tallbackavägen 2 Elevhemsvägen Grankulla Grankulla Tfn (09) Tfn (09) Kasavuoren koulu (åk 7-9) Hagelstamska högstadiet (åk 7-9) Kasabergsvägen 1 Västra skolstigen Grankulla Grankulla Tfn (09) Tfn (09) Gymnasium: Gymnasium: Kauniaisten lukio Gymnasiet Grankulla samskola Kasabergsvägen Västra Skolstigen Grankulla Grankulla Tfn (09) , Tfn (09) UNGDOMSBYRÅN Ungdomsverksamheten är för alla ungdomar lämplig, öppen verksamhet. Unga med invandrarbakgrund deltar i samma grupper och aktiviteter som alla andra ungdomar. Var och en tas emot som individ. Om den unga behöver särskilt stöd, vare sig det är fråga om integrationssvårigheter eller annat, strävar vi efter att ge detta stöd. På ungdomsgården kan man spela olika spel, använda dator, musicera, umgås med andra unga, göra läxor eller bara fördriva tiden. Ungdomsgårdens personal hjälper vid behov med läxläsningen. Ungdomsgården har också ett flickrum bara för flickor. Vid behov är det möjligt att ordna särskild verksamhet för invandrarungdomar. Ungdomsbyråns samarbetspartner är främst skolorna, socialvården och olika organisationer, exempelvis scouter och andra frivilligorganisationer. För invandrarärenden har utsetts en ansvarig person och de anställda har fått handledning och utbildning i samverkan mellan olika kulturer. Inom ungdomsverksamheten främjas toleransen med öppen och föredömlig verksamhet. I eventuella diskrimineringsfall ingriper man omedelbart. 25

26 Ungdomsbyrån, Ungdomsgården Västra Skolstigen Grankulla Tfn (09) (ungdomsgårdens kafé) Ungdomsledare: Tfn (svenskspråkig) Tfn (finskspråkig) Språkområdena är riktgivande, ledarna talar finska, svenska och engelska 2.8 KULTURBYRÅN Kulturlivet i Grankulla är vitalt och mångsidigt. Stadens många kulturaktörer erbjuder både mindre, lokala evenemang och toppartister. De i staden verkande konstskolorna ger barn och unga grundläggande konstundervisning. Stadens kulturbyrå producerar och koordinerar olika kulturevenemang i kulturcentret Vallmogård, Nya Paviljongen och Villa Junghans. Stadshusets entréhall fungerar också som utställningsrum. Staden hyr också ut lokaliteter för kulturevenemang och fester. Om programutbudet och kulturtjänsterna berättas på stadens webbsidor, i lokaltidningen och evenemangskalendern. I staden finns en biograf, BioGrani, samt talrika föreningar om vars verksamhet det finns närmare upplysningar bl.a. på stadens webbsidor. Kulturbyrån Grankullavägen 10, Grankulla Tfn (09) E-post: eller Lokaliteter: Nya Paviljongen Uusi Paviljonki Västra Skolstigen 3 Kulturcentret Vallmogård Vallmogränden 3 Villa Junghans Leagränden 4 26

27 BioGrani Grankullas biograf Djäknestigen 4 Tfn (09) Konstkolor: Grankulla musikinstitut Vallmogränden 3 Tfn (09) Konstskolan i Grankulla Västra Skolstigen 3 Tfn (09) IDROTTSBYRÅN I Grankulla ordnas motionsverksamhet av stadens idrottsbyrå och av idrottsföreningar. Idrottsbyrån upprätthåller idrottsplatserna och anordnar ledd motionsverksamhet med beaktande av invandrarbefolkningen. I Grankulla bosatta invandrare har samma möjligheter att utnyttja idrottsbyråns alla tjänster som övriga invånare i kommunen. Om invandrare behöver särskilda motionstjänster, försöker idrottsbyrån ordna dessa i mån av möjligheter och resurser. Den centrala verksamhetsprincipen är att man försöker uppmuntra invandrare att delta i samma motionsverksamhet som den finländska befolkningen. Målet är att invandrare ska kunna bekanta sig med idrottsorganisationernas och idrottsföreningarnas verksamhet. Vuxna invandrare motiveras att sporra sina barn och unga att delta i någon motionsverksamhet. Syftet är att informera om idrottsbyråns tjänster och verksamhet så att de når också invandrarna. Närmare upplysningar om idrottsbyrån och föreningsverksamheten: Idrottsbyrån Stadshuset Grankullavägen 10 Idrottssekreteraren Tfn (09) eller eller 27

28 Idrottsplatser i Grankulla: Simhallen Stationsvägen 26 Tfn (09) Bollhallen Elevhemsvägen 11 Tfn (09) Centralidrottsplanen Bembölevägen 9 ( ) Tfn (09) Saharas bollplan Södra Mossagränden 1 Tfn (09) Tennisplaner utomhus Stationsvägen 24 ( ) Tfn (09) Ishallen Gamla Åbovägen 42 Tfn (09) Slalombacken Petasvägen ( ) Tfn (09) Rekreationsområde på Sökö udd Frosterusvägen 3 Grankullaborna kan fritt disponera området. Serviceutbudet omfattar en villabyggnad, toaletter, täckt grillplats, bollplan, simstrand med omklädningshytt, bryggor och möjlighet till fiske. I rekreationsområdet och byggnaderna ska de av idrottsnämnden fastställda ordningsreglerna iakttas. Närmare upplysningar om motionsplatsernas öppettider fås på eller BIBLIOTEKSTJÄNSTER Stadsbiblioteket står till allas förfogande och användningen är gratis. Biblioteket har en stor samling böcker, tidningar, språkkurser, filmer och musik för vuxna och barn. Du kan läsa på biblioteket eller låna hem böcker. Biblioteket har material på många språk. 28

29 Biblioteket har också flera datorer, med vilka du kan använda Internet. Det finns ett stort antal dagstidningar från olika länder som kan läsas på webben. Lånetiden för bibliotekets material är högst fyra veckor. För att kunna låna behöver du ett bibliotekskort. Du får kortet gratis genom att visa upp ditt identitetsbevis. Personer som inte har finskt medborgarskap kan få kort på viss tid. Det är viktigt att sätta sig in i bibliotekets låneregler, som du får med kortet. Som kund hos Grankulla stadsbibliotek kan du också använda de andra HelMetbiblioteken i huvudstadsregionen, dvs. Helsingfors, Esbos och Vandas bibliotek. Vill du ha material som inte finns i Grankulla, kan du mot betalning beställa materialet från ett annat HelMet-bibliotek. Bibliotekets personal står till tjänst om du behöver hjälp med att använda biblioteket. Grankulla stadsbibliotek Hantverksgatan 4 Tfn (09) MEDBORGARINSTITUTET Medborgarinstitutet ordnar kurser inom olika ämnesområden. Institutets uppgift är att främja ett fortsatt livslångt lärande, fritidsintressen, självutveckling och psykisk tillväxt. Bland invandrarna har i synnerhet kurserna i finska och svenska varit populära. Kurserna i finska är gratis. Välkommen! Grankulla stads medborgarinstitut Petra Norra Mossavägen 5 A Grankulla Tfn (09) , fax Telefontid må-to kl och samt under terminen kl Ansvarig person för invandrarärenden: Planeringsansvarig lärare Tfn (09)

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Grundläggande utkomststöd Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Innehåll Grundläggande utkomststöd 1 För vilka utgifter kan man få utkomststöd? 2 Grunddelen 2 Övriga grundutgifter 3 Hur inverkar

Läs mer

Klientens ställning och

Klientens ställning och Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Lagen om klientens ställning och rättigheter kallas kort för klientlagen. Med klient menas den som ansöker om eller använder socialvård. Lagen gäller

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd som s.k. ingermanländsk återflyttare. 1) Du har

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på grund av att du har hört till de ingermanlänningar

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD GRANKULLA STAD SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD Social- och hälsovård 22.1.2010 Social- och hälsovård 1 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Målet för social- och hälsovården är att upprätthålla och främja kommuninvånarnas

Läs mer

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

OLE_OPI 1 + + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV IDROTT ELLER TRÄNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV IDROTT ELLER TRÄNING OLE_TY4 1 *1149901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV IDROTT ELLER TRÄNING Denna blankett är avsedd för dig om du ansöker om uppehållstillstånd i Finland som idrottare, idrottstränare och bedriver

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_MUU 1 *1069901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND I FINLAND; ÖVRIG GRUND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på basis av en grund för vilken

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA OLE_PH1 1 *1299901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016

GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016 GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016 INNEHÅLL ÖVERSIKT SAMARBETE MELLAN STADEN OCH VETERANERNA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER A. Specialtjänster för krigsinvalider Rehabilitering Hälsokontroller Kommunala

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA Färdtjänsten är avsedd för resor för skötsel av ärenden, rekreation och/eller arbete

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_EN 1 *1049901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV TIDIGARE FINSKT MEDBORGARSKAP Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på grund

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND

+ + ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND OLE_JATKO_PS 1 *1289901* ANSÖKAN OM FORTSATT TILLSTÅND; UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV FAMILJEBAND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING OLE_TUT 1 *1109901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd för genomförande

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten.

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND OLE_PH3 1 *1449901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND Denna blankett är avsedd för dig om du ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Du har

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_ADO 1 *1019901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ADOPTION Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som är bosatt i Finland och ansöker om uppehållstillstånd för ett

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND - MAKEN/MAKAN FINSK MEDBORGARE

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND - MAKEN/MAKAN FINSK MEDBORGARE OLE_PH2 1 *1309901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND - MAKEN/MAKAN FINSK MEDBORGARE Denna blankett är avsedd för dig om du ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Din make/maka

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_TY5 1 *1155501* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETE Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för att arbeta hos en finländsk arbetsgivare eller en arbetsgivare som är

Läs mer

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING OLE_AUP 1 *1029901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland som au pair i en familj. Syftet med au pair-placeringen

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER VÄLKOMMEN SOM KUND TILL ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅN! Arbets- och näringsbyrån kallas också TE-byrån. TE är en förkortning av byråns finska namn, työ-

Läs mer

Välkommen till ditt SATOhem. Ofta ställda frågor från inflyttaren

Välkommen till ditt SATOhem. Ofta ställda frågor från inflyttaren Välkommen till ditt SATOhem Ofta ställda frågor från inflyttaren SATOs Kundtjänst tel. 020 334 443 asiakaspalvelu@sato.fi sato.fi facebook.com/sato När får jag hämta mina nycklar? Nycklarna till ditt nya

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier.

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. 1 Hälsotjänsterna och kontakterna inom social- och hälsovården för studeranden vid Karis-Billnäs gymnasium 2014-2015 God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Din fysiska hälsa kan

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_PH4 1 *1319901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR BARN Med denna blankett ansöks om ett första uppehållstillstånd i Finland för ett barn under 18 år på grund av familjeband. Avsikten med ansökan om

Läs mer

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH UTREDNINGSBYRÅ OCH STATISTIK ÅLANDS Att leva och bo som inflyttad på Åland Syfte och metod Syftet med barometern är att ge en överblick av de inflyttades möjligheter att delta aktivt i det åländska samhällslivet

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier.

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Hälsotjänsterna och kontakterna inom social- och hälsovården för studeranden vid Karis-Billnäs gymnasium 2011-2012 God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Din fysiska hälsa kan

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt socialvårdslagen SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten. Färdtjänstresorna är avsedda

Läs mer

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2006 (2008 uppdaterad för webben) 4.8.2005 Social- och hälsovården INNEHÅLL Badservice...2 Bibliotekstjänster...2 Bostadsbidrag...2 Diabetesrådgivning / tidsbeställning...2

Läs mer

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER 15.05.2008 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR

Läs mer

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE Registerbeskrivning Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbiblioteks kundregister Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Avfattad den 15.5.2008 1 REGISTRETS NAMN HelMet-bibliotekens kundregister

Läs mer

MIGRATIONSVERKET. Från immigration till medborgarskap ledande expert, samarbetspartner och serviceproffs. www.migri.fi

MIGRATIONSVERKET. Från immigration till medborgarskap ledande expert, samarbetspartner och serviceproffs. www.migri.fi MIGRATIONSVERKET Från immigration till medborgarskap ledande expert, samarbetspartner och serviceproffs www.migri.fi Organisation Överdirektör Stöd för verkets ledning Substansenheter Immigration Asyl

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer

Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? tillräckligt för lite inte alls

Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? tillräckligt för lite inte alls DELAKTIGHET I PLANERINGEN AV DEN EGNA VARDAGEN Har ni deltagit i uppgörandet av er vård- och serviceplan?, varför? Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? Har

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN

ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN Bästa färdtjänstkund! Här får Ni en bruksanvisning för färdtjänsten till Er hjälp. Färdtjänstresorna är avsedda för resor

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Anvisning desinficering av händerna ANVÄND HANDDESINFICERINGSMEDEL när ni kommer in i rummet innan ni går ut ur rummet i 2 pumpdoser av medlet kom ihåg att

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND OLE_PH3 1 *1449901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR VÅRDNADSHAVARE BARNET I FINLAND Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Du har

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Beställning av broschyren: E-post: lahettamo@yliopistopaino.fi Fax: (09) 7010 2370 Yliopistopaino, expedition, PB 26, 00014 Helsingfors universitet 2005:5swe Minimibeställning 50 ex. Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV NÄRINGSIDKANDE

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV NÄRINGSIDKANDE OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren ska vanligen

Läs mer

Helsingfors /2017. Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland

Helsingfors /2017. Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland HÄLSOVÅRDSMINISTERIET KOMMUNINFO Helsingfors 31.1.2017 2/2017 Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland Med hjälp av denna rekommendation

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även personer

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

+ + Har du eller har du tidigare haft en finländsk personbeteckning? Ja Nej. OLE_PH5_sv_311216PP +

+ + Har du eller har du tidigare haft en finländsk personbeteckning? Ja Nej. OLE_PH5_sv_311216PP + OLE_PH5 1 *1329901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR ANNAN ANHÖRIG Denna blankett är avsedd för dig om du ansöker om ditt första uppehållstillstånd i Finland på basis av familjeband som annan anhörig

Läs mer

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (nedan ELY-centralen) och Grankulla stad (nedan staden) avtalar om följande när det gäller anvisande

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 2 Arbetslöshetsdagpenning 2 Arbetsmarknadsstöd 4 Arbetsinkomster och arbetsmarknadsstöd

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

Social trygghet för äldre

Social trygghet för äldre Social trygghet för äldre 2015 Information om den sociala tryggheten för äldre i Malax kommun. Malax kommun, socialkansliet, Malmgatan 5, 66100 Malax Hemservice och stödtjänster Kontaktpersoner: Hemserviceledare

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse 3 FIRMA NÄRINGSIDKARE Firma Rättslig form på språket i näringsidkarens hemland Den stat under vars lagstiftning näringsidkaren

Läs mer

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP +

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP + KAN_2 1 *1179901* ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR BARN SOM ÄR SÖKANDE Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som är finsk medborgare och som ansöker om finskt medborgarskap för ett minderårigt barn som

Läs mer

FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Bästa färdtjänstkund! Här får Ni en bruksanvisning för färdtjänsten till Er hjälp. Färdtjänstresorna är avsedda för resor

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER Pidä työnhaku voimassa Asioi kanssamme verkossa: Ilmoita yhteystietoihisi sekä työnhakuusi liittyvät muutostiedot ja asioinnin opastus: 0295 020

Läs mer

Helle-bibliotekens användningsregler

Helle-bibliotekens användningsregler Helle-bibliotekens användningsregler FRÅN 23.5.2017 Helle-biblioteken De här reglerna gäller alla Hellebibliotek. De städer och kommuner som har Hellebibliotek är: Askola Hangö (från 11/2017) Ingå (från

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

HYY FPA KELA YTHS HYY HUS HU HY SHVS HUS. Puhutko suomea? Anteeksi, mutta

HYY FPA KELA YTHS HYY HUS HU HY SHVS HUS. Puhutko suomea? Anteeksi, mutta HUS HYY FPA HU HY KELA SHVS YTHS HUS Anteeksi, mutta Puhutko suomea? HYY För dig som vill använda svenska i universitetssamfundet Om din rätt till svenska vid universitetet och olika studentserviceorganisationer

Läs mer

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift)

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift) Situationsbedömning SOS-projektet PILOT 1. Grunduppgifter Klientens namn: Adress: Socialarbetare: Datum: Personsignum: Telefonnummer: Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling

Läs mer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt........................................1 Flaggregeln..................................1 EU-lagstiftning som tillämpas

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande Ärende Regeringen har till 2004 års riksmöte

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR ARBETSTAGARE (TTOL)

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR ARBETSTAGARE (TTOL) OLE_TY1 1 *1129901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR ARBETSTAGARE (TTOL) Denna blankett är avsedd för dig om du ansöker om uppehållstillstånd för arbetstagare. Du ska komma till Finland

Läs mer

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA Helsingfors 7.1.2016 Innehåll MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA...3 Nya flyktingförläggningar... 3 Undervisning för asylsökandes barn... 4 Inflyttning av asylsökande

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

HelMet-bibliotekets låneregler

HelMet-bibliotekets låneregler Till våra kunder HelMet-bibliotekets låneregler HelMet är en förkortning av Helsinki Metropolitan Area Libraries. Invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda har rätt att använda bibliotekstjänsterna

Läs mer

Kirkkonummen kunta PTL Perusturva 164 Liite 1 Dno 654/231/2009 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDARNA AV FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSLAGEN

Kirkkonummen kunta PTL Perusturva 164 Liite 1 Dno 654/231/2009 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDARNA AV FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSLAGEN ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDARNA AV FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSLAGEN Bästa färdtjänstkund! Här får du en bruksanvisning för färdtjänsten till din hjälp. Kommunen ska ordna skälig färdtjänst för en gravt handikappad

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors 17,6,2014 Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:1swe Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0893-4 Klientens

Läs mer

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap.

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap. ÅBO Välfärdssektorn Ansökan om utkomststöd Ankomstdag 1 (5) Sänts till klienten Per post Inlämnats på byrån Sökande Adress Telefon Medborgarskap För vilken tid ansöker Ni om utkomststöd? Modersmål jag

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDARNA AV FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDARNA AV FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDARNA AV FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN Bästa färdtjänstkund! Här får du en bruksanvisning för färdtjänsten till din hjälp. Avsikten med färdtjänst enligt socialvårdslagen är att

Läs mer

KUNDREGISTER FÖR ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS HELMET- BIBLIOTEK 5 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR DESS UPPRÄTTHÅLLANDE

KUNDREGISTER FÖR ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS HELMET- BIBLIOTEK 5 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR DESS UPPRÄTTHÅLLANDE KUNDREGISTER FÖR ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS HELMET- BIBLIOTEK 1.5.2014 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 KONTAKTPERSONER I ÄRENDEN ANGÅENDE REGISTRET

Läs mer

Allmänna villkor för hyresavtal

Allmänna villkor för hyresavtal 01.01.2016 Allmänna villkor för hyresavtal 1. Premisser Stiftelsens studentbostäder är avsedda att under studietiden utgöra bostäder för personer som på heltid studerar för grundexamen vid läroinrättningar

Läs mer

ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI

ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI Bästa färdtjänstkund! Här får Ni en bruksanvisning för färdtjänsten till Er hjälp. Färdtjänstresorna är avsedda för resor enligt färdjänstkundernas

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_TY1 1 *1129901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETE Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som kommer till Finland för att arbeta hos en finländsk arbetsgivare,

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik

Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik 2014 Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik 1.1.2014 Dessa resevillkor är giltiga fr.o.m. den 1.1.2014 och gäller användningen av HRT:s

Läs mer