Grankulla stad INVANDRARGUIDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grankulla stad INVANDRARGUIDE"

Transkript

1 Grankulla stad INVANDRARGUIDE

2 TILL LÄSAREN Detta informationspaket för invandrare är avsett för dig som nyss flyttat till Grankulla. Uppgifterna i guiden motsvarar situationen Guiden ger dig information om Grankulla kommuns basservice, specialservice för invandrare samt om de myndigheter som handhar invandrarärenden i Grankulla och i Finland. Närmare upplysningar om Grankullas service får du på stadens webbsidor 2

3 INNEHÅLL 1 DET FÖRSTA SOM BÖR GÖRAS EFTER FLYTTNING TILL GRANKULLA REGISTRERING FLYTTNINGSANMÄLAN UTRÄTTANDE AV ÄRENDEN HOS POLISEN BANKÄRENDEN FPA / FOLKPENSIONSANSTALTEN ARBETSKRAFTSBYRÅN SKATTEBYRÅN BOENDE LOKALTRAFIK TAXI GRANKULLA STADS TJÄNSTER SOCIALTJÄNSTER TOLKNINGSTJÄNSTER FAMILJERÅDGIVNING HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER BARNDAGVÅRD SKOLOR UNGDOMSBYRÅN KULTURBYRÅN IDROTTSBYRÅN BIBLIOTEKSTJÄNSTER MEDBORGARINSTITUTET ANDRA TJÄNSTER I GRANKULLA FÖRSAMLINGAR MOTIONS- OCH IDROTTSFÖRENINGAR BARN- OCH UNGDOMSORGANISATIONER PENSIONÄRSFÖRENINGAR KVINNOFÖRENINGAR ANNAN FÖRENINGS- OCH ORGANISATIONSVERKSAMHET SKOLFÖRENINGAR MYNDIGHETER OCH ANDRA ORGANISATIONER FÖR INVANDRARE UTLÄNNINGSVERKET (UVI) MINORITETSOMBUDSMANNEN FINLANDS RÖDA KORS (FRK) FLYKTINGRÅDGIVNINGEN R.F FÖRBUNDET FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER R.F FINLANDS FLYKTINGHJÄLP HELSINGFORS DIAKONISSANSTALT REHABILITERINGSCENTRET FÖR TORTYROFFER FÖRENINGEN FÖR MENTAL HÄLSA I FINLAND/HELSINGFORS SOS-CENTRAL KULTURCENTRET CAISA INTERNETLÄNKAR OCH FÖRENINGAR FÖR INVANDRARE

4 VÄLKOMMEN TILL GRANKULLA! Grankulla är en av huvudstadsregionens fyra städer. Det grundades Grankulla ligger ca 15 väster om Helsingfors omgiven av grannstaden Esbo. Grankulla är en liten stad med få invånare jämfört med sina stora grannstäder i huvudstadsregionen. I slutet av 2004 hade staden 8465 invånare. 57 % av befolkningen talade finska som modersmål, 39 % svenska och återstående 292 invånare (3,4 %) andra språk. De mest talade främmande språken i Grankulla var i storleksordning persiska, engelska, estniska, albanska, tyska, ryska, somali, kinesiska, danska och franska. Utöver dessa talades också 18 andra språk som modersmål. Under samma tidpunkt bodde det 258 utländska medborgare i Grankulla, av vilka de största grupperna var svenska, estniska och danska medborgare. Dessa nationaliteter representerades av över 20 personer var. Somaliska, iranska, brittiska och bosniska medborgare fanns det under tjugo men över tio invånare var. Av de utländska medborgarna var 139 män och 119 kvinnor. Typiskt för Grankulla är att staden under åren har kunnat bibehålla sin prägel av villa- och trädgårdsstad. Karaktäristiskt för stadsbilden i dag är småhusdominansen och närheten till naturen. Grankulla representerar en liten modern trivsam trädgårdsstad. Dagens stadsplanering strävar efter att bevara ovan nämnda värderingar. Utöver sina yttre förhållanden är villastaden också ett socialt fenomen, vars omedelbarhet och öppenhet accentueras i den sociala gemenskap, som vi kallar livskvalitet. 4

5 KAUNIAINEN GRANKULLA GRANKULLA STAD Grankullavägen Grankulla Tfn (09) Fax (09) Grankullas guidekarta hittar du också på adressen 5

6 1 DET FÖRSTA SOM BÖR GÖRAS EFTER FLYTTNING TILL GRANKULLA 1.1 REGISTRERING Du bör registrera dig inom tre dagar från inresedagen. Registreringen görs hos magistraten i Esbo. Magistraten i Esbo Östanvindsvägen 2 A (3:e våningen) PB ESBO (Hagalund) Registrering av utlänningar Tfn Öppet: må-fr kl eller Utgående från registreringen får du en personbeteckning som postas till din hemadress inom en vecka från registreringen. Personbeteckningen består av födelsedatum, ett individuellt nummer och en kontrollbeteckning, som kan vara en siffra eller en bokstav. I Finland används personbeteckningen för identifiering t.ex. i banker, på sjukhus eller i olika myndigheters register. I befolkningsdatasystemet antecknas basuppgifter om i Finland fast bosatta personer: namn, födelsedatum, medborgarskap, uppgifter om familjeförhållanden och adress. Den stad eller kommun där invandraren bor i Finland registreras som hemkommun. Hemkommun i Finland registreras för den som har för avsikt att bosätta sig här stadigvarande och har minst ett års uppehållstillstånd. Befolkningsregisterdata används vid beskattningen, hälsovården, uppgörande av statistik och vid val. VAD BÖR DU GÖRA NÄR DU REGISTRERAR DIG? - Anmäl dig till magistraten i Esbo - Ta med dig pass och uppehållstillstånd - Ta med dig ursprungliga intyg och eventuella auktoriserade översättningar och legitimeringar av dessa, t.ex. äktenskapsintyg och barnens födelseattester - Fyll i och underteckna blanketten Registreringsanmälan för utlänningar hos magistraten - Hos magistraten kan du också göra flyttningsanmälan för posten OBS! Tänk ut på förhand hur ditt namn ska skivas med latinska bokstäver. Om du tycker att namnet ska skrivas annorlunda än i ditt pass, ska du tala om detta för myndigheten i samband med registreringen. 6

7 1.2 FLYTTNINGSANMÄLAN Varje person som flyttar till Finland för att bosätta sig här stadigvarande ska personligen göra en flyttningsanmälan. Anmälan görs skriftligen på en blankett för flyttningsanmälan. Blanketter fås hos magistraten och på posten. Posten Finland Abp Grankullavägen 13 Tfn Öppet: må-fr Försändelser som lämnas till posten vardagar före kl hinner till dagens transport. 1.3 UTRÄTTANDE AV ÄRENDEN HOS POLISEN Efter registreringen hos magistraten ska du besöka polisens avdelning för utrikesärenden för att uppvisa ditt pass och ditt gällande uppehållstillstånd. Polisinrättningen i Esbo härad svarar för polisverksamheten i Grankulla. Polisinrättningen i Esbo Knektbrogränd 4 PB ESBO Tfn (09) (växel) Invandrares tillståndsärenden sköts av enheten för tillståndsärenden för utlänningar: Rådgivningstelefon: (09) , må-fr kl och Utdelningen av könummer för kunder inom tillståndsärenden för utlänningar upphör dagligen kl Efter detta får kunder som kommit in före en individuell besökstid, om det inte varit möjligt att få betjäning samma dag. Utdelningen av könummer kan fortsätta också efter kl beroende på antalet kunder. Hos polisen behandlas: - Ansökan om fortsatt uppehållstillstånd - Överföring av uppehållstillstånd till nytt pass - Ansökan om medborgarskap - Ansökan om identitetskort för utlänning 7

8 I Finland är polisens uppgift enligt polislagen att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet, förebygga och reda ut brott och se till att brott blir föremål för åtalsprövning. Ta kontakt med polisen om du behöver hjälp i dessa frågor. Vid akut hjälpbehov ska du ringa det allmänna nödnumret 112. (se s. 23) Vid polisens kundbetjäning kan du sköta exempelvis körkortsärenden. Närmare upplysningar får du via växeln. OBS! Utländsk medborgare som är stadigvarande bosatt i Finland behöver pass när han eller hon reser inom EU. Endast personer med finskt medborgarskap kan resa med identitetskort inom Schengenområdet. 1.4 BANKÄRENDEN Du behöver ett bankkonto i Finland. Till bankkontot kan man foga ett automatkort, med vilket man kan ta ut pengar från en bankomat och själv betala räkningar. Enligt lag ska banken kunna identifiera kunden. Som legitimation godkänner banken ett giltigt pass eller ett av polismyndigheten i Finland utfärdat permanent eller temporärt identitetskort. UPPGIFTER SOM BANKEN BEHÖVER FÖR ATT ÖPPNA ETT KONTO: - Kontoöppnarens och/eller kontoinnehavarens namn - Personbeteckning - Adress och hemort i Finland Makar kan ha ett gemensamt bankkonto. Kontoinnehavaren kan också vid behov ge sitt skriftliga samtycke till att kontot får användas av annan person. Banker i Grankulla: Aktia Sparbank Abp Köpcentrum Grani Promenaden 1 Tfn Fax Öppet: vardagar kl , ons (gäller inte juni-augusti) Nordea Bank Abp Köpcentrum Grani Promenaden 1 Tfn (09) Fax (09) Öppet: vardagar kl

9 Sampo Bank Grankulla Köpcentrum Grani Grankullavägen 7 Tfn Fax Öppet: må-fr kl , med tidsbeställning må-to FPA / FOLKPENSIONSANSTALTEN FPA Grankulla Grankullavägen 7 (Köpcentrum Grani 3:e våningen) Grankulla Öppet: må-on, fr kl , to Tfn eller När du fått en personbeteckning kan du gå till FPA och fylla i en ansökan för att komma i åtnjutande av det finländska socialskyddet. Den är samtidigt en ansökan om FPA-kort. FPA skickar ett skriftligt beslut om rätten till socialskydd till din hemadress. Om du inte har en personbeteckning, kan FPA inte behandla dina ansökningar. När du fått ditt FPA-kort omfattas du av socialskyddet i Finland. På kortet finns dina personuppgifter och din personbeteckning. Också för ett i Finland fött barn som inte är finsk medborgare bör en ansökan till FPA fyllas i. Med FPA-kortet får du ersättning för receptbelagda mediciner som ersätts enligt sjukförsäkringslagen. Kortet ska alltid visas upp när du besöker hälsovårdscentralen, sjukhuset eller apoteket. Ett FPA-kort utan foto är gratis och ett med foto är avgiftsbelagt. Det avgiftsbelagda kortet ska beställas separat och för kortet behövs ett passfoto. Med ett fotoförsett FPA-kort kan du legitimera dig t.ex. på banken, men det är inte något identitetsbevis. Hos FPA kan du ansöka om sociala trygghetsförmåner, t.ex. arbetslöshetsdagpenning, moderskapspenning, barnbidrag och bostadsstöd. Närmare upplysningar om förmånerna får du på FPA:s kontor. 9

10 FPA:s servicenummer: (Ett samtal till FPA:s servicenummer kostar i hela landet 3 cent/minut, oberoende om du ringer från en fast eller mobil telefonanslutning. Dessutom betalar den som ringer en lokalsamtalsavgift eller, om mobiltelefon används, en mobilsamtalsavgift. FPA betalar en del av samtalskostnaderna till operatören.) Flyttning till eller från Finland Stöd till värnpliktiga Stöd för boende Pensionsärenden FPA-kort och EU-sjukvårdskort Sjukvårdsersättningar och dagpenningar Rehabiliteringstjänster och rehabiliteringspenning Stöd till barnfamiljer Vid anhörigs frånfälle Stöd till studerande Stöd vid arbetslöshet Bidrag till handikappade Övriga ärenden ARBETSKRAFTSBYRÅN eller En utlänning som vill förvärvsarbeta i Finland behöver i allmänhet uppehållstillstånd för arbetstagare. Den som utövar näringsverksamhet eller ett självständigt yrke ska ansöka om uppehållstillstånd för näringsidkare. Arbetskraftsbyråerna hjälper dig i frågor som gäller arbetsplatser och arbete. Arbetslösa invandrare mellan 17 och 64 år kan anmäla sig till arbetskraftsbyrån som arbetslösa arbetssökande. Du kan anmäla dig som kund hos arbetskraftsbyrån om du har beviljats uppehållstillstånd i Finland med A-status. Du är inskriven hos arbetskraftsbyrån från den dag du personligen meddelat dina personuppgifter till arbetskraftsbyråns register. Grankulla har ingen egen arbetskraftsbyrå. Tjänsterna för arbetslösa erbjuds i samarbete med Esbo stad. Kunderna kan hänvisas till Esbo centrums eller Hagalunds arbetskraftsbyrå eller till Esbos servicecenter för arbetskraft i Alberga. 10

11 När du besöker en arbetskraftskonsulent ska du ha med dig till finska översatta arbetsoch studieintyg, betyg över kurser i finska och andra intyg som kan hjälpa dig att få en arbetsplats. Råd och information om sysselsättningsfrågor får du på arbetskraftsbyrån. Esbo centrums arbetskraftsbyrå Kamrersvägen 8 A, 2-3 vån Esbo (Esbo centrum) Växel må-fr Invandrare, tfn (växel) kl Öppettid må-fr kl Hagalunds arbetskraftsbyrå Östanvindsvägen 2 A, 2:a vån Esbo (Hagalund) Invandrare, tfn (växel) kl Öppettid må-fr kl Esbos servicecenter för arbetskraft Bleckslagargränden 2 A, 4:e vån Esbo (Alberga) Telefontid må-fr kl Tfn Öppettid må-fr kl Servicecentret för arbetskraft är en gemensam serviceenhet för arbetskraftsbyrån i Esbo, städerna Esbo och Grankulla samt Folkpensionsanstalten. Centret erbjuder sina klienter individuella sysselsättnings-, utbildnings- och rehabiliteringstjänster. Tjänsterna är avsedda främst för personer som länge varit arbetslösa och för personer som behöver stöd för att lösa problem vilka försvårar sysselsättningen och som gagnas av servicecentrets mångprofessionella tjänster och omfattande samarbetsnätverk. Tjänster erbjuds också unga och invandrare. Vid servicecentret för arbetskraft arbetar man fram en individuell lösning utgående från klientens behov och situation. Det främsta målet är sysselsättning, men lösningen kan också vara utbildning, rehabilitering eller pension. Målet är att förbättra klientens livssituation varaktigt och få klientens egna resurser i bruk. Klienten kallas till en personlig intervju där hans eller hennes situation kartläggs och en plan utarbetas. Arbetslösa unga mellan 17 och 25 år får stöd och råd också på Grankulla ungdomsbyrå. Ungdomsbyrån Ungdomsgården Västra Skolstigen Grankulla 11

12 1.7 SKATTEBYRÅN eller När du arbetar i Finland ska du ge arbetsgivaren ditt skattekort. Skattekort får du på skattebyrån. Alla som förvärvsarbetar i Finland betalar skatt till staten och kommunen. Också FPA behöver ibland klientens skattekort. Information om beskattningsfrågor fås på skattebyrån. Esbo skattebyrå betjänar Grankullaborna. Esbo skattebyrå Östanvindsvägen 1 (Hagalund) PB Skatt Växel (09) Öppet må-on, fr , to må-fr kl endast mottagande av handlingar 1.8 BOENDE Invandrare ska själva skaffa bostad åt sig. De vanligaste boendeformerna i Finland är att bo på hyra eller i egen ägarbostad. Folkpensionsanstalten (FPA) och socialbyrån har normer enligt vilka bostadsbidrag och utkomststöd betalas. Om du behöver stöd för boendekostnaderna, lönar det sig för dig att på förhand höra dig för till vilket pris och hur stor bostad du kan exempelvis hyra. Du kan ansöka om hyresbostad hos bostadsmyndigheten i din egen stad, producenterna av hyresbostäder eller hos privatpersoner exempelvis via tidningsannonser. Studerande och unga kan ansöka om studentbostäder och ungdomsbostäder. För ägarbostad kan lån sökas på banken. En bostadsrättsbostad är ett alternativ till att köpa bostad. Då betalar du först 15 % av priset. Dessutom betalar du bruksvederlag, som utgör hyran för bostaden. En bostadsrättsbostad är ett tryggt alternativ, eftersom du kan bo i bostaden så länge du vill. Det är också möjligt att byta bostadsrättsbostäder. 12

13 Att hyra bostad Hyresvärden och hyresgästen ingår alltid ett skriftligt hyresavtal. Du får nycklarna till bostaden när avtalet träder i kraft. I avtalet skrivs ut bl.a. hyresbeloppet, betalningsdagen, hyrestidens längd, storleken på hyressäkerheten och underhållsskyldigheten. Några hyresvärdar begär hyressäkerhet. I allmänhet är den 2 månaders hyra. När du flyttar ut från bostaden får du tillbaka hyressäkerheten. Hyressäkerheten är en garanti för hyresvärden vid eventuella obetalda hyror och reparationskostnader. Hyresavtalet sägs upp skriftligen. Hyresgästen måste flytta från bostaden inom en månad från uppsägningen. Hyra betalas för uppsägningstiden. Du ska betala hyra varje månad senast den avtalade betalningsdagen. Hyresvärden svarar för underhållet av bostaden, men ersätter inte skador som hyresgästen vållat. Du ansvarar för skador som du eller dina gäster orsakat. Hyresvärden skall underrättas om skadorna. Du ska iaktta husets ordningsregler. Hyresvärden kan säga upp avtalet endast skriftligen och för uppsägningen bör finnas ett godtagbart skäl. Om du bott under 1 år i bostaden, kan du fortsätta att bo där i 3 månader. Har du bott över 1 år i bostaden kan du stanna där ytterligare 6 månader från uppsägningen. Om hyrorna är obetalda och invånaren ständigt för ett störande liv, kan hyresvärden vräka hyresgästen med stöd av beslut av bostadsdomstolen. Grankulla stad hyr ut både s.k. allmänna hyresbostäder och ungdomsbostäder. Stadens bostäder som blir lediga under innevarande år kan sökas utan särskild ansökningstid. De allmänna bostäderna kan sökas av alla. Ungdomsbostäderna är avsedda för unga mellan 18 och 26 år och de hyrs ut på sex år med visstidsavtal. Pensionärsbostäder kan sökas endast av pensionärer som är skrivna i Grankulla. Ansökningsblanketter och instruktioner om vilka dokument som ska fogas till ansökan samt information om lägenhetstyperna och hyresbostädernas läge fås hos stadshusets information tfn (09) samt på stadens webbsidor eller Förfrågningar om hyresbostäder kan också riktas till socialbyrån, tfn (09) eller Eftersom staden har ett begränsat antal hyresbostäder är det skäl att söka bostad också via privata hyresvärdar. Viktigt att komma ihåg i fråga om flyttning och boende Flyttanmälan En gratis flyttanmälan görs på posten. Du kan göra anmälan också per telefon (avgiftsbelagd). Den nya adressen meddelas därifrån direkt till posten och magistraten. Magistraten upprätthåller i Finland ett register från vilket myndigheterna får dina uppgifter. Kom ihåg att göra flyttanmälan i tid så att din post inte försvinner. Inflyttnings- / utflyttningsanmälan till husbolaget En inflyttningsanmälan görs på disponentbyrån när du flyttar in i bostaden. Då införs ditt namn i boenderegistret. Anmälan ska göras senast en vecka från den dag du flyttat in i bostaden, först därefter skrivs ditt och din familjs efternamn på brevinkastet. Gör anmälan också när du flyttar ut. 13

14 Lägenhetsbesiktningsblankett I några bostadsbolag fyller man i en lägenhetsbesiktningsblankett inom en vecka från flyttningen. Besiktningsblanketten är ett intyg över bostadens skick vid flyttningstidpunkten. Det är dyrt att renovera och reparera i Finland och därför ska bostaden hållas i gott skick. Hyresbetalning Vi rekommenderar att bostadsbidrag från FPA betalas direkt på hyresvärdens konto. Vi rekommenderar också att hyrans självriskandel betalas genom direktdebitering till hyresvärden. Uppsägning av bostaden Säg upp bostaden i tid när du vill flytta. Uppsägningen ska göras skriftligen. Uppsägningstiden är i regel en månad. Lämna en officiell flyttanmälan till magistraten eller en adressanmälan till posten. Städa bostaden innan du flyttar. Lämna nycklarna till bostaden på en överenskommen plats. Saknas det nycklar, kan låset bytas och du måste stå för kostnaderna. El Gör ett elavtal till din nya adress. Du kan ingå elavtal genom att ringa ett elbolag och meddela ditt namn och din nya adress. Elavtal kan ingås med olika elleverantörer beroende på vilket husbolag du bor i. I Grankulla ingås elavtal i allmänhet med Fortum Esbo Abp. Invånaren köper själv glödlampor och säkringar. Elförbrukningen kan kontrolleras på elmätaren. Närmare upplysningar: Fortum Esbo Abp: eller Vattenavgift Det står i hyresavtalet om vattenavgiften ingår i hyran eller om den ska betalas separat varje månad. Telefon Om du har fast anslutning, ska du meddela din nya adress till telefonbolaget, som öppnar telefonlinjen. Har du mobiltelefon, ska du meddela din operatör din nya adress. Nycklar Ring servicebolaget om du glömmer eller tappar din nyckel. Fastighetsskötaren kommer och öppnar dörren för dig. I allmänhet kostar denna tjänst. Dörren öppnas bara för dem vars namn finns i boenderegistret. Du kan bli tvungen att legitimera dig. Därför är det viktigt att lämna en inflyttningsanmälan till husbolaget. Ta väl vara på dina nycklar! Lås och dörröga Endast fackmän kan installera lås och dörrögon. Invånaren betalar själv för dessa. Hemförsäkring och andra försäkringar För ditt eget rättsskydd rekommenderas att du tecknar en hemförsäkring. Försäkringsbolag hjälper dig i försäkringsärenden. Ta reda på vad hemförsäkringen ersätter i bostaden. 14

15 Televisionsavgift I Finland ska ibruktagande av en televisionsapparat anmälas. Närmare information om anmälan och tv-avgiften fås hos Kommunikationsverket. Postkontoren tillhandahåller anmälningsblanketter. Anmälan kan också göras via Internet. Det räcker med en avgift per hushåll. I Finland besöker kontrollanter husbolagen och kontrollerar om tv-anmälan gjorts. Enligt lagen har kontrollanterna rätt att påföra en kontrollavgift för olovlig användning av televisionen eller t.o.m. beslagta tv-apparaten, om du inte gjort anmälan. Närmare upplysningar: eller Brandvarnare Enligt finsk lag ska varje hem ha en brandvarnare. Se till att brandvarnaren fungerar. Invånarens uppgift är att ungefär en gång om året byta batteri i brandvarnaren. Hemförsäkringen ersätter inte brandskador, om varnaren är i olag. Hushållsmaskiner Skötseln av hushållsmaskiner, såsom kylskåp, frys, spis, köksfläkt och tvättmaskin, är på invånarens ansvar. Hos servicebolaget kan du fråga efter manualer för hushållsmaskinerna. Kylskåp och frys förbrukar mycket el. Genom att ställa in rätt kyltemperatur kan du minska elförbrukningen. Värme och ventilation Bostäderna värms i regel upp med värmeelement. Gardiner eller fuktiga kläder får inte läggas på elektriska värmeelement. Kläder på ett hett värmeelement kan medföra brandrisk. Många hus har automatisk ventilation som sköter om vädringen. Ventilationen får inte justeras eller täppas till. Husbolaget har hand om justeringen av ventilationen. Invånaren sköter om tätningen av fönster. Avlopp och toalett Avlopp kan ibland bli igenproppade, och då öppnar fastighetsskötaren rören. Skräp eller plast får inte läggas i avloppet eller toalettstolen, eftersom de proppar igen rören. Satellitantenn För satellitantenn behövs tillstånd av husbolaget. Satellitantenn kan monteras på den egna balkongen med husbolagets samtycke. Lagen förbjuder installering av en antenn på husväggen, taket eller fönstret. Installera inte satellitantenn utan tillstånd! Balkong Balkongen är avsedd som invånarens vistelseutrymme. Mat får inte tillverkas eller förvaras på balkongen. Det är också förbjudet att förvara skräp på balkongen. Invånarnas gemensamma lokaliteter Bastu Du får en bastutur och nycklar till bastun när du ingår ett bastuavtal på disponentbyrån. För användningen av bastun betalas en bastuavgift i allmänhet en gång i månaden. Den överenskomna bastutiden bör följas och renlighet iakttas, annars kan du förlora rätten att använda bastun. 15

16 Tvättstuga och torkrum Till tvättstugan och torkrummet bokas tid på förhand. Tiden ska avbokas om den inte används. Torkrummet är avsett endast för torkning av tvätt. Det är tillrådligt att så fort som möjligt ta bort den torra tvätten. Förrådsrum Husets förrådsrum är avsedda för saker som man inte behöver dagligen. I förrådet får man inte förvara mat eller farliga ämnen. Håll dörren låst för att hindra stölder. Gårdsområden Gården är invånarnas gemensamma område. Träd, gräsmattor, blommor eller andra planteringar får inte skadas. Bilplats Bilen lämnas på en för bilar reserverad plats. Husbolaget kan ha egna bilplatser. Du kan hyra en egen bilplats genom att ingå ett bilplatsavtal hos disponenten. Avfall och sortering av avfall Lägg avfallet i en tillsluten påse i de för avfall avsedda kärlen. Giftiga ämnen, el- och elektronikskot är problemavfall. De får inte sättas i husbolagets insamlingskärl. Bioavfallskärlet (brunt kärl) är för livsmedelsavfall. I det får man inte lägga plast eller andra sopor. I returpapperskärlet (grönt kärl) läggs endast tidningar och reklamblad, inte plast eller annat skräp. Avfall på gården lockar fåglar och andra djur. Djuren sprider också många sjukdomar. Därför är det viktigt att alltid lägga avfallet i avfallskärlen. Närmare upplysningar om avfallshanteringen: eller Invånarverksamhet Nästan alla husbolag har verksamhet som de boende själva ordnat. Genom att delta i invånarverksamheten kan du inverka på beslut som gäller huset och samtidigt lära känna andra invånare. På anslagstavlan finns ofta viktig information om vad som händer huset. 16

17 1.9 LOKALTRAFIK I huvudstadsregionen är det lätt att åka kollektivt: med buss, närtåg, metro och spårvagn. Du behöver biljett för att resa i dessa. Det är lätt att resa, eftersom ett enhetligt biljettsystem används inom Helsingfors, Esbos, Grankullas och Vandas kollektivtrafik. Med regionbiljett avses en biljett med vilken man kan resa över kommungränserna. Regiontrafikens biljetter gäller inom Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. Om du reser inom Grankulla och Esbo kan du resa med intern biljett, som är billigare än regionbiljetten. Det finns många olika slags biljetter för olika resebehov. De mest förmånliga är reseperioder som laddas i ett resekort. Om du använder kollektivtrafiken kontinuerligt, lönar det sig att skaffa resekort. Resekortet används i hela huvudstadsregionen och du kan skaffa ett hos SAD:s kundservice eller i R-kiosker. Enkelbiljetter fås lättast från biljettautomater, som finns på stationerna. Man kan också köpa enkelbiljetter på tåg, i bussar och spårvagnar. Det är ändå bäst att köpa biljetten före resan. Barnbiljetterna är för 7-16-åringar och de är billigare än biljetterna för vuxna. 17 år fyllda behöver vuxenbiljett. Barn under 7 år får resa gratis. En del av pensionärerna och studerandena kan köpa biljetter för rabattpris. Av person som reser utan gällande biljett tas ut en kontrollavgift och priset för en enkelbiljett. Kontrollavgiften är 66 euro. På Helsingfors stads trafikverks HST:s webbplats hittar du information om lokaltrafiken i Helsingfors. Om den regionala trafiken finns det information på Huvudstadsregionens samarbetsdelegations (SAD) webbsidor: eller 17

18 Från Grankulla reser man lätt med närtåg. VR trafikerar både närtågen och fjärrtågen. Information om närtågen finns på VR:s webbsidor. eller TAXI I Finland får du taxi lättast genom att ringa närmaste taxistation och beställa en bil till önskad adress. Grankulla station tfn (90 cent/samtal + lna) Om taxistationen är tom, överförs samtalet automatiskt till mobiltelefonen i den närmaste lediga bilen. Om det inte finns någon ledig bil nära taxistationen styrs samtalet automatiskt till Lähitaksis taxicentral. Taxicentralen tfn (90 cent/samtal + 8 cent /10 s + lna) Berätta för den som tar emot samtalet vilken kommun, stadsdel och postadress du vill beställa taxi till. Ge också eventuella andra köranvisningar. Lähitaksi har ett vidsträckt verksamhetsområde, och därför är det bra att alltid berätta i vilken kommun eller stad den aktuella adressen finns. På så sätt undviker man missförstånd, eftersom samma adress kan förekomma i flera kommuner och städer. Ju noggrannare adressen är, desto lättare och snabbare hittar chauffören fram. Mer information om taxitrafiken finns på (på finska). 18

19 2 GRANKULLA STADS TJÄNSTER eller 2.1 SOCIALTJÄNSTER Socialbyrån Grankullavägen Grankulla Telefon (växel) Socialarbetare (telefontid kl ) Tfn (invandrarärenden) Byrån har öppet vardagar kl På socialbyrån sköter man de tjänster som gäller mottagande av flyktingar och återflyttare från det forna Sovjetunionen. Socialbyrån deltar tillsammans med arbetskraftsbyrån i utarbetandet av integrationsplaner för invandrare. Kontaktperson är den socialarbetare som svarar för invandrarärenden. På socialbyrån kan man få råd i frågor som gäller utkomst, barnskydd, missbrukarproblem och handikapp. Klienten kan besöka socialarbetaren för att diskutera sina problem. Man bör på förhand beställa tid hos socialarbetaren antingen per telefon eller vid besök på socialbyrån. Invandrare som flyttat på eget initiativ till Grankulla och har bott över tre år i kommunen uppsöker socialarbetaren för sitt eget bostadsområde. Socialbyrån kan betala integrationsstöd eller utkomststöd till invandrare. Via socialbyrån är det också möjligt att ansöka om stadens hyresbostad. Ansökningsblanketter finns på socialbyrån. Socialombudsman och patientombudsman Socialombudsmannen ger information om socialvårdsklienternas rättigheter och verkar för att främja dessa. Socialombudsmannen ger klienterna råd i frågor som gäller klientskap på socialbyrån och hjälper vid behov med att framställa anmärkningar om klienten inte är nöjd med servicen. Patientombudsmannen ger information om patientens rättigheter bland annat i fråga om tillgången till information och vård. Patientombudsmannen arbetar för att främja patientens rättigheter. Patienter som behöver hjälp med att framföra en anmärkning, klagan eller anmälan om patientskada kan ta kontakt med patientombudsmannen. Socialombudsmannen och patientombudsmannen har ingen beslutanderätt, utan rollen är handledande. Servicen är avgiftsfri. Grankullas socialombudsman och patientombudsman når du på tfn , telefontid tisdagar kl eller via stadens växel tfn (09)

20 2.2 TOLKNINGSTJÄNSTER Tolknings- och översättningstjänster är nödvändiga när invandrare använder olika slag av service och besöker myndigheter. De har ofta avgörande betydelse för både myndighetens arbete och klientens rättsskydd. RÅD FÖR ANVÄNDNING AV TOLK: Klienten kan inte själv kalla tolk till platsen. Myndigheten beställer tolken. När klienten har ärende till en myndighet har han eller hon möjlighet att be att en tolk kallas till platsen. Om klienten behöver tolk, ska klienten meddela om detta genast exempelvis i samband med tidsbeställningen. När myndigheten beställt en tolk, är det viktigt att hålla den överenskomna tiden, för det blir dyrt för samhället att ordna tolkningsservice. Tolkens uppgift är att tolka diskussionen mellan klienten och myndigheten. Tolken är inte en vän eller assistent; tolken gör diskussionen möjlig. Tolken tolkar allt som sägs och har absolut tystnadsplikt. Via tolk ska man tala så tydligt som möjligt. Talet är inte riktat till tolken, utan till myndigheten. Förstår parterna i tolkningssituationen inte tolkningen eller det ärende som tolkas, ska de genast uppge detta. Den språkliga jämlikheten och rättsskyddet verkställs bäst när professionella tolkningstjänster används. 2.3 FAMILJERÅDGIVNING Familjerådgivningen erbjuder sakkunnig hjälp i frågor som gäller barns och ungas psykiska utveckling och hälsa. Ungdomar kan också själva ta kontakt med familjerådgivningen. Vuxna kan söka hjälp i personliga svårigheter och samlevnadsproblem. Familjerådgivningen betjänar invånarna i Grankulla och invandrare betjänas på samma sätt som övriga klienter. Besöken är konfidentiella och avgiftsfria. Familjerådgivningen Stationsvägen 19 (hälsovårdscentralens bottenvåning, ingång från sportplanens sida) Grankulla Tidsbeställning vardagar kl Tfn (09)

21 2.4 HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER Hälsocentralens tjänster Hälsocentralen har som mål att erbjuda invånarna i Grankulla högklassiga hälsovårdstjänster. Syftet är att ge kundorienterad, jämlik och helhetsinriktad vård, med respekt för patientens/kundens självbestämmanderätt. Hälsocentralen Stationsvägen Grankulla Tfn (09) Mottagning: Tidsbeställning till läkare eller sjukskötare tfn (09) Läkarjour för akuta sjukdomsfall vardagar kl och kl , fredagar och dagar före helg kl (också under sommarmånaderna och julhelgen). Efter detta övergår jouren till Jorvs sjukhus hälsocentralsjour, som är öppen vardagar kl , samt dygnet runt på veckoslut och helger. Jorvs sjukhus/hälsocentralsjour Åbovägen 150, Esbo Tfn (09) Jourmottagningen på Bolarskogs hälsostation är öppen måndag fredag och dagar före helg kl samt på veckoslut och helger kl Bolarskogs sjukhus/hälsocentralsjour Bolarsporten Esbo Tfn (09) Laboratorium: På remiss av hälsocentralsläkare, provtagning vardagar kl Röntgentjänster: Köps av Esbo stads hälsostationer, på remiss av hälsocentralsläkare. 21

22 Vid graviditet, ta kontakt med mödrarådgivningen: Mödrarådgivningstjänster: Tidsbeställning vardagar kl Tfn (09) När familjen har små barn: Barnrådgivningstjänster: Tidsbeställning vardagar kl Tfn (09) eller (09) När du är över 65 år och önskar hälsorådgivning: Seniortjänster: Tidsbeställning vardagar kl Tfn (09) Fysioterapitjänster och uthyrning av hjälpmedel: Tidsbeställning vardagar kl Tfn (09) Tandvård: Tidsbeställning vardagar kl Tfn (09) Hemvård: Hemsjukvård tfn (09) (telefontid vardagar kl ) Annan hemvårdsservice tfn (09) (telefontid vardagar kl ) De anställda inom hemvården hjälper när du behöver stöd i de dagliga sysslorna hemma. Ditt hjälpbehov kan bero på sjukdom, handikapp, hög ålder, familjesituation eller någon liknande orsak. Du kan få hjälp om du har svårigheter exempelvis med att klara av dina måltider, butiksärenden, din hygien eller din medicinering. Via hemvården kan du få tjänster som stödjer ditt boende hemma. Dessa är exempelvis hemkörd varm måltid, trygghetstelefon, färdtjänst vid resor för att sköta ärenden eller rekreationsresor, bastu- och tvättservice och stöd för närståendevård. Du kan få hemvårdstjänster enligt ditt individuella behov. Hemvården är avgiftsbelagd. Sjukhus och vårdinrättningar: Ekkullas vårdavdelning Klappträskvägen 1 Tfn (09) Vårdhemmet Villa Anemone Boende-, intervall- och dagvårdsservice för demenspatienter Klappträskvägen 1 Tfn (09)

23 Ålderdomshemmet Villa Breda Bredavägen 16 Tfn (09) Villa Bredas servicecentral arrangerar verksamhet för pensionärer bl.a. rekreations- och hobbyverksamhet samt lunchrestaurang Bredavägen 16 Tfn (09) , (09) DET ALLMÄNNA NÖDNUMRET ÄR 112 Ring det allmänna nödnumret 112 när du behöver brådskande hjälp i en nödsituation. När du ringer nödnumret behöver du inget riktnummer, inte ens när du ringer från en mobiltelefon. Nödsamtalet är gratis från alla telefoner. 112 Så här ringer du nödsamtal: - Berätta först vad som har hänt och var - Ange olycksplatsens exakta adress och läge, om du känner till den - Svara lugnt på de frågor som ställs - Handla enligt de instruktioner du får - Avsluta samtalet först när du fått tillstånd till det Utgående från ditt samtal bedömer nödcentralen läget och skickar till platsen en räddningsenhet, brandkåren, polisen, en ambulans eller annan nödvändig hjälp. I Finland beställs ambulans endast i akuta, allvarliga och brådskande fall. I allmänhet förväntas patienten ta sig till sjukhuset med buss eller egen bil. Om du är tvungen att åka taxi ska du be ett kvitto av taxichauffören och ett intyg från sjukhuset där det konstateras att det varit nödvändigt att åka taxi. Efteråt kan du ansöka om ersättning för taxikostnaderna hos FPA. För ansökan behöver du kvitto och intyg. 23

24 2.5 BARNDAGVÅRD Med barndagvård avses daghems-, familjedagvårds- och lekverksamhet för barn i åldern 1-6 år. Som alternativ till dagvård har familjen möjlighet att välja hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd för barn under 3 år (se ;Barn och familjer). I dagvården bekantar sig barnet med levnadssättet och språket i Finland. Till dagvården hör lek med andra barn i samma ålder, ledd verksamhet (t.ex. motion, pyssel), utevistelse och måltider. Vid 6 års ålder får barnen delta i daghemmets förskoleundervisning. I förskoleundervisningen tränas färdigheter som barnen behöver i skolan. Förskoleundervisning ges 4 timmar om dagen och den pågår i ett år. Barndagvård Dagvårds- och förskoletjänster Grankullavägen Grankulla Dagvårdsansökningar och förfrågningar: Dagvårdschefen må-to kl Tfn (09) SKOLOR Alla som bor i Finland har rätt till gratis grundläggande utbildning. Skolgången börjar i regel i början av höstterminen det år barnet fyller 7. I grundskolan får eleverna en gratis måltid om dagen. Grundskolan räcker nio år i Finland. Flickor och pojkar har jämbördiga möjligheter till studier. Efter den grundläggande utbildningen kan man fortsätta studera i gymnasium eller yrkesskola. I Esbo är det möjligt att studera i en frivillig 10:e årskurs, om eleven vill förbättra sina studieresultat eller få mer tid att fundera över framtidsplanerna. Elever med invandrarbakgrund får undervisning i finska som andra språk, stödundervisning i finska samt vid behov och i mån av möjlighet undervisning i det egna modersmålet. Skolans hälsovårdare och läkare följer barnens utveckling. Tandvård, vaccinationer, synoch hörselkontroller sköts via skolans hälsovårdare. Skolpsykologen och skolkuratorn står till förfogande vid eventuella problemsituationer som gäller skolgången. 24

25 Grankullas finskspråkiga skolor Grundskolor: Grankullas svenskspråkiga skolor Grundskolor: Mäntymäen koulu (åk 1-6) Granhultsskolan (åk 1-6) Tallbackavägen 2 Elevhemsvägen Grankulla Grankulla Tfn (09) Tfn (09) Kasavuoren koulu (åk 7-9) Hagelstamska högstadiet (åk 7-9) Kasabergsvägen 1 Västra skolstigen Grankulla Grankulla Tfn (09) Tfn (09) Gymnasium: Gymnasium: Kauniaisten lukio Gymnasiet Grankulla samskola Kasabergsvägen Västra Skolstigen Grankulla Grankulla Tfn (09) , Tfn (09) UNGDOMSBYRÅN Ungdomsverksamheten är för alla ungdomar lämplig, öppen verksamhet. Unga med invandrarbakgrund deltar i samma grupper och aktiviteter som alla andra ungdomar. Var och en tas emot som individ. Om den unga behöver särskilt stöd, vare sig det är fråga om integrationssvårigheter eller annat, strävar vi efter att ge detta stöd. På ungdomsgården kan man spela olika spel, använda dator, musicera, umgås med andra unga, göra läxor eller bara fördriva tiden. Ungdomsgårdens personal hjälper vid behov med läxläsningen. Ungdomsgården har också ett flickrum bara för flickor. Vid behov är det möjligt att ordna särskild verksamhet för invandrarungdomar. Ungdomsbyråns samarbetspartner är främst skolorna, socialvården och olika organisationer, exempelvis scouter och andra frivilligorganisationer. För invandrarärenden har utsetts en ansvarig person och de anställda har fått handledning och utbildning i samverkan mellan olika kulturer. Inom ungdomsverksamheten främjas toleransen med öppen och föredömlig verksamhet. I eventuella diskrimineringsfall ingriper man omedelbart. 25

26 Ungdomsbyrån, Ungdomsgården Västra Skolstigen Grankulla Tfn (09) (ungdomsgårdens kafé) Ungdomsledare: Tfn (svenskspråkig) Tfn (finskspråkig) Språkområdena är riktgivande, ledarna talar finska, svenska och engelska 2.8 KULTURBYRÅN Kulturlivet i Grankulla är vitalt och mångsidigt. Stadens många kulturaktörer erbjuder både mindre, lokala evenemang och toppartister. De i staden verkande konstskolorna ger barn och unga grundläggande konstundervisning. Stadens kulturbyrå producerar och koordinerar olika kulturevenemang i kulturcentret Vallmogård, Nya Paviljongen och Villa Junghans. Stadshusets entréhall fungerar också som utställningsrum. Staden hyr också ut lokaliteter för kulturevenemang och fester. Om programutbudet och kulturtjänsterna berättas på stadens webbsidor, i lokaltidningen och evenemangskalendern. I staden finns en biograf, BioGrani, samt talrika föreningar om vars verksamhet det finns närmare upplysningar bl.a. på stadens webbsidor. Kulturbyrån Grankullavägen 10, Grankulla Tfn (09) E-post: eller Lokaliteter: Nya Paviljongen Uusi Paviljonki Västra Skolstigen 3 Kulturcentret Vallmogård Vallmogränden 3 Villa Junghans Leagränden 4 26

27 BioGrani Grankullas biograf Djäknestigen 4 Tfn (09) Konstkolor: Grankulla musikinstitut Vallmogränden 3 Tfn (09) Konstskolan i Grankulla Västra Skolstigen 3 Tfn (09) IDROTTSBYRÅN I Grankulla ordnas motionsverksamhet av stadens idrottsbyrå och av idrottsföreningar. Idrottsbyrån upprätthåller idrottsplatserna och anordnar ledd motionsverksamhet med beaktande av invandrarbefolkningen. I Grankulla bosatta invandrare har samma möjligheter att utnyttja idrottsbyråns alla tjänster som övriga invånare i kommunen. Om invandrare behöver särskilda motionstjänster, försöker idrottsbyrån ordna dessa i mån av möjligheter och resurser. Den centrala verksamhetsprincipen är att man försöker uppmuntra invandrare att delta i samma motionsverksamhet som den finländska befolkningen. Målet är att invandrare ska kunna bekanta sig med idrottsorganisationernas och idrottsföreningarnas verksamhet. Vuxna invandrare motiveras att sporra sina barn och unga att delta i någon motionsverksamhet. Syftet är att informera om idrottsbyråns tjänster och verksamhet så att de når också invandrarna. Närmare upplysningar om idrottsbyrån och föreningsverksamheten: Idrottsbyrån Stadshuset Grankullavägen 10 Idrottssekreteraren Tfn (09) eller eller 27

28 Idrottsplatser i Grankulla: Simhallen Stationsvägen 26 Tfn (09) Bollhallen Elevhemsvägen 11 Tfn (09) Centralidrottsplanen Bembölevägen 9 ( ) Tfn (09) Saharas bollplan Södra Mossagränden 1 Tfn (09) Tennisplaner utomhus Stationsvägen 24 ( ) Tfn (09) Ishallen Gamla Åbovägen 42 Tfn (09) Slalombacken Petasvägen ( ) Tfn (09) Rekreationsområde på Sökö udd Frosterusvägen 3 Grankullaborna kan fritt disponera området. Serviceutbudet omfattar en villabyggnad, toaletter, täckt grillplats, bollplan, simstrand med omklädningshytt, bryggor och möjlighet till fiske. I rekreationsområdet och byggnaderna ska de av idrottsnämnden fastställda ordningsreglerna iakttas. Närmare upplysningar om motionsplatsernas öppettider fås på eller BIBLIOTEKSTJÄNSTER Stadsbiblioteket står till allas förfogande och användningen är gratis. Biblioteket har en stor samling böcker, tidningar, språkkurser, filmer och musik för vuxna och barn. Du kan läsa på biblioteket eller låna hem böcker. Biblioteket har material på många språk. 28

29 Biblioteket har också flera datorer, med vilka du kan använda Internet. Det finns ett stort antal dagstidningar från olika länder som kan läsas på webben. Lånetiden för bibliotekets material är högst fyra veckor. För att kunna låna behöver du ett bibliotekskort. Du får kortet gratis genom att visa upp ditt identitetsbevis. Personer som inte har finskt medborgarskap kan få kort på viss tid. Det är viktigt att sätta sig in i bibliotekets låneregler, som du får med kortet. Som kund hos Grankulla stadsbibliotek kan du också använda de andra HelMetbiblioteken i huvudstadsregionen, dvs. Helsingfors, Esbos och Vandas bibliotek. Vill du ha material som inte finns i Grankulla, kan du mot betalning beställa materialet från ett annat HelMet-bibliotek. Bibliotekets personal står till tjänst om du behöver hjälp med att använda biblioteket. Grankulla stadsbibliotek Hantverksgatan 4 Tfn (09) MEDBORGARINSTITUTET Medborgarinstitutet ordnar kurser inom olika ämnesområden. Institutets uppgift är att främja ett fortsatt livslångt lärande, fritidsintressen, självutveckling och psykisk tillväxt. Bland invandrarna har i synnerhet kurserna i finska och svenska varit populära. Kurserna i finska är gratis. Välkommen! Grankulla stads medborgarinstitut Petra Norra Mossavägen 5 A Grankulla Tfn (09) , fax Telefontid må-to kl och samt under terminen kl Ansvarig person för invandrarärenden: Planeringsansvarig lärare Tfn (09)

VÄLKOMMEN TILL FINLAND

VÄLKOMMEN TILL FINLAND VÄLKOMMEN TILL FINLAND 1. VÄLKOMMEN TILL FINLAND! FÖRORD 5 HUR KOMMER JAG IGÅNG? 6 1. Bostad 6 2. Magistraten 6 3. Telefon 6 4. Bankkonto 6 5. Ta reda på om du har rätt till socialskydd 6 6. Skattekort

Läs mer

Jobba i Finland. te-tjanster.fi. Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland. Anton Ivanov/Shutterstock

Jobba i Finland. te-tjanster.fi. Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland. Anton Ivanov/Shutterstock Jobba i Finland Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland Anton Ivanov/Shutterstock te-tjanster.fi Arbets- och näringsministeriet, 11/2014 Layout: Edita Publishing Ltd Tryck:

Läs mer

Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till

Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till Innehåll Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

ung till ung-vänverksamheten Vänskap ger glädje. Handbok om Ung till ung-vänverksamheten

ung till ung-vänverksamheten Vänskap ger glädje. Handbok om Ung till ung-vänverksamheten ung till ung-vänverksamheten Vänskap ger glädje. Handbok om Ung till ung-vänverksamheten Innehåll 1. ENSAMHET BLAND UNGA 3 2. UNG TILL UNG-VÄNVERKSAMHETEN 4 Volontärer och vänklienter inom Ung till ung-vänverksamheten

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Mångfald ger kommunen livskraft Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Innehåll Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken 3 Bakgrundspromemoria till riktlinjerna 7 Invandringen

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper Utanför nästan allt En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper ta ur och sätt upp! Checklista för socialsekreterare i kontakt med barn utan papper LÄS MER PÅ: räddabarnen.se/barn-utan-papper

Läs mer

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar FORUM FUNKTIONSHINDER Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag från A-Ö Adresser

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi PRIVATEKONOMI PÅ ENKEL SVENSKA 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information om bland annat att spara

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Innehåll Öppenhet och kommunikation 2 Upprättande av hyresavtal 2 Att avtala om hyreshöjningar och hyreshöjning för

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

PARGAS STADS HANDLINGSMODELL FÖR INGRIPANDE I OCH HANTERING AV VÅLD I PAR- OCH NÄRRELATIONER

PARGAS STADS HANDLINGSMODELL FÖR INGRIPANDE I OCH HANTERING AV VÅLD I PAR- OCH NÄRRELATIONER PARGAS STADS HANDLINGSMODELL FÖR INGRIPANDE I OCH HANTERING AV VÅLD I PAR- OCH NÄRRELATIONER 1 PARGAS STADS HANDLINGSMODELL FÖR INGRIPANDE I OCH HANTERING AV VÅLD I PAR- OCH NÄRRELATIONER Koordinerings-

Läs mer

Goda råd om pengar 1

Goda råd om pengar 1 Goda råd om pengar 1 Innehåll Så får du pengarna att räcka till... 3 Planera din ekonomi... 4 Månadens inkomster och utgifter... 5 Att betala räkningar... 6 Lån och kredit... 12 Reklam och erbjudanden...

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET 2015 Koll på pengarna FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET Råd och tips om din ekonomi Din ekonomi Du vill att pengarna ska räcka hela månaden, varje månad. Du har något du vill spara till men

Läs mer