FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter"

Transkript

1 FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används Rev 10

2 Sida Rev 10

3 Översikt Varumärken I denna handbok förekommer olika varumärken. I stället för att skriva en varumärkessymbol varje gång ett varumärkesnamn omnämns, förklarar utgivaren att namnen endast används i redaktionellt syfte och till gagn för varumärkesinnehavaren utan avsikt att använda varumärket på otillbörligt sätt. är ett registrerat varumärke som tillhör CAS Medical Systems, Inc. FORE-SIGHT LASER-SIGHT är ett registrerat varumärke som tillhör CAS Medical Systems, Inc. är ett registrerat varumärke som tillhör CAS Medical Systems, Inc. COOL-LIGHT är ett varumärke som tillhör CAS Medical Systems, Inc. HOLD-TIGHT är ett varumärke som tillhör CAS Medical Systems, Inc. Kontaktuppgifter CAS Medical Systems, Inc. 44 East Industrial Road Branford, CT USA Telefon: i USA: EG REP MediMark Europa 11 rue E. Zola Grenoble, Frankrike Fax: E-post: Webbplats: Kontakta återförsäljaren i inköpslandet om du behöver produktinformation eller service Rev 10 Sida 3

4 Denna sida har avsiktligt lämnats tom Sida Rev 10

5 Tillverkarens deklaration om överensstämmelse Tillverkarens deklaration om överensstämmelse Elektroniska emissioner och immunitet FORE-SIGHT-monitorn i MC-2000-serien är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Kunden eller användaren av FORE-SIGHT MC-2000-monitorn ska försäkra sig om att den används i sådan miljö. Emissionstest Överensstämmelse Elektromagnetisk miljö RF-strålning CISPR 11 Grupp 1 FORE-SIGHT-monitorn i serien MC-2000 använder endast radiofrekvensenergi för sin interna funktion. Därför är dess RF-strålning mycket låg och orsakar sannolikt inte några störningar på elektronisk utrustning i närheten. RF-strålning CISPR 11 Klass A FORE-SIGHT-monitorn i MC-2000-serien lämpar sig Övertonsemissioner IEC Spänningsvariationer/flickeremissioner Immunitetstest Elektrostatisk urladdning (ESD) IEC Elektriska snabba transienter/skurar IEC Stötpulser IEC Spänningsfall, korta avbrott och spänningsvariationer i inmatningsledningar IEC Magnetiskt fält vid nätfrekvens (50/60 Hz) IEC Klass A Överensstämmer för användning i alla anläggningar förutom bostäder och sådana byggnader som är direkt anslutna till det allmänna lågspänningsnätet som försörjer byggnader avsedda för bostadsändamål. Testnivå enligt IEC Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk miljö, riktlinjer Nivå 3 Nivå 3 FORE-SIGHT-monitorn i MC serien är utformad för att endast användas i kontrollerade miljöer. Enligt EU-Oshas riktlinjer för operationsrum måste området vara under kontroll avseende statisk elektricitet. Relativ luftfuktighet ska hållas omkring 50 %. ± 2 kv för matningsledningar ± 1 kv för ingångs- /utgångsledningar ± 1 kv mellan ledningar ± 2 kv mellan ledning(ar) och jord < 5 % U T (> 95 % fall i U T) under 0,5 cykel. 40 % U T (60 % fall i U T) under 5 cykler. 70 % U T (30 % fall i U T) under 25 cykler. < 5 % U T (> 95 % fall i U T) under 5 sek. ± 2 kv för matningsledningar ± 1 kv för ingångs- /utgångsledningar ± 0,5 kv mellan ledningar ± 2 kv mellan ledning(ar) och jord < 5 % U T (> 95 % fall i U T) under 0,5 cykel. 40 % U T (60 % fall i U T) under 5 cykler. 70 % U T (30 % fall i U T) under 25 cykler. < 5 % U T (> 95 % fall i U T) under 5 sek. FORE-SIGHT-monitorn i MC serien är utformad för att endast användas i kontrollerade miljöer. Enligt EU-Oshas riktlinjer för operationsrum ska nätströmmen hålla sådan kvalitet som är vanlig i kontors- eller sjukhusmiljö. Nätströmmen hålla sådan kvalitet som är vanlig i kontors- eller sjukhusmiljö. Nätströmmen hålla sådan kvalitet som är vanlig i kontors- eller sjukhusmiljö. Om användaren av FORE-SIGHT MC-2000-monitorn kräver kontinuerlig funktion under strömavbrott rekommenderar vi att FORE-SIGHT MC-200-monitorn försörjs från en UPS (avbrottsfri strömkälla) eller batteri. 3 A/m 3 A/m Magnetiska fält vid nätfrekvens ska ligga på de nivåer som kännetecknar en normal plats i normal kontorseller sjukhusmiljö. Obs! U T är nätspänningen innan testnivån tillämpas Rev 10 Sida 5

6 Riktlinjer och tillverkarens deklaration elektromagnetisk immunitet FORE-SIGHT-monitorn i MC-2000-serien är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Kunden eller användaren av FORE-SIGHT MC-2000-monitorn ska försäkra sig om att den används i sådan miljö. Immunitetstest Testnivå enligt IEC Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk miljö riktlinjer Ledningsbunden RF IEC Vrms 150 khz till 80 MHz 3 Vrms Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning ska inte användas närmare någon del av modell MC 2000-monitorn, inklusive kablar, än det rekommenderade avstånd som beräknas enligt den ekvation som gäller för sändarens frekvens. Rekommenderat avstånd: d = 1,2 P Utstrålad RF IEC V/m 80 MHz till 2,5 GHz 3 V/m d = 1,2 P 80 MHz till 800 MHz d = 2,3 P 800 MHz till 2.5 GHz Där P är sändarens maximala uteffekt i watt enligt uppgift från tillverkaren och d är det rekommenderade avståndet i meter. Fältstyrkor från fasta RF-sändare, bestämda vid en elektromagnetisk undersökning på plats a, ska understiga överensstämmelsenivån i varje frekvensområde b. Störningar kan förekomma i närheten av utrustning märkt med följande symbol: ANM. 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet. ANM. 2: Dessa riktlinjer kan eventuellt inte tillämpas i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och reflektion från byggnader, föremål och människor. a Fältstyrkor från fasta sändare som t.ex. basstationer för mobiltelefoner eller sladdlösa telefoner och mobilradioapparater, amatörradio, AM- och FM-radiosändringar samt TV-sändningar kan inte teoretiskt beräknas med noggrannhet. För att bedöma den elektromagnetiska miljön med avseende på fasta RF-sändare bör en elektromagnetisk undersökning utföras på plats. Om den uppmätta fältstyrkan på den plats där en monitor i modell MC-2000-serien används överstiger tillämpliga RF-nivåer enligt ovan ska monitorn övervakas för kontroll av normal funktion. Om onormal funktion iakttas kan ytterligare åtgärder bli nödvändiga, som t.ex. att monitorn riktas om eller flyttas till annan plats. b Inom frekvensområdet 150 khz till 80 MHz ska fältstyrkorna vara svagare än 3 V/m. Rekommenderat separationsavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och monitor i MC serien FORE-SIGHT-monitorn i MC-2000-serien är avsedd att användas i sådan elektromagnetisk miljö där utstrålade RF-störningar är kontrollerade. Kunden eller användaren av MC-2000-monitorn kan förhindra elektromagnetisk interferens genom att upprätthålla ett minsta avstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och MC-2000-monitorn enligt rekommendation nedan, baserat på maximal uteffekt hos kommunikationsutrustningen. Separationsavstånd enligt sändarfrekvens (meter) Sändarens maximala uteffekt enl. märkning (Watt) 150 khz till 80 MHz d = 1,2 P 80 MHz till 800 MHz d = 1,2 P 800 MHz till 2,5 GHz d = 2,3 P 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 7, För sändare med maximal uteffekt annan än i listan ovan kan det rekommenderade separationsavståndet d i meter beräknas med hjälp av den ekvation som gäller för sändarens frekvens, där P är sändarens maximala uteffekt i watt enligt tillverkaren. ANM. 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet. ANM. 2: Dessa riktlinjer kan eventuellt inte tillämpas i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och reflektion från byggnader, föremål och människor. Sida Rev 10

7 Information om CE-märkning Överensstämmelse FORE-SIGHT MC-2000-monitorn är märkt med CE-märkningen CE-0086, vilket innebär att utrustningen överensstämmer med bestämmelserna i rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och uppfyller de väsentliga kraven i bilaga 1 till detta direktiv. Undantag Inga Rev 10 Sida 7

8 Allmän information FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Denna handbok utgör en del av produkten och beskriver hur produkten är avsedd att användas. Iakttagande av handbokens innehåll är en förutsättning för korrekt funktion hos produkten och för korrekt drift, och garanterar patientens och användarens säkerhet. Denna symbol betyder VAR UPPMÄRKSAM: Läs medföljande dokument. Visar den applicerade delens skydd (BF) mot elektriska stötar. LASERPRODUKT KLASS 1 Visar att enheten innehåller en laserprodukt av klass 1. Garantin omfattar inte skador som orsakats av användning av tillbehör och förbrukningsartiklar från andra tillverkare. CAS Medical Systems, Inc. ansvarar för inverkan på produktens säkerhet, tillförlitlighet och funktion enbart under förutsättning att montering, hantering, utbyggnad, justering, förändring eller reparationer utförs av personer som auktoriserats av CAS Medical Systems, Inc. den elektriska installationen i det rum som berörs uppfyller tillämpliga bestämmelser enheten används i enlighet med bruksanvisningen alla publikationer följer produktspecifikationerna och tillämpliga IEC-publikationer om säkerhet och väsentliga prestanda hos elektromedicinsk utrustning samt även tillämpliga UL-krav och AHA-rekommendationer som gäller vid tiden för tryckning. Fullständig garantiinformation finns i Garantipolicy på sidan 107. Det kvalitetsstyrningssystem som CAS Medical System, Inc., tillämpar följer de internationella standarderna ISO och rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. Obs! På grund av kontinuerlig produktutveckling kan specifikationerna i denna handbok ändras utan föregående meddelande. I USA gäller följande försiktighetsåtgärd: Var försiktig: Enligt federal lag i USA får produkten endast säljas av eller på ordination av läkare eller person med särskilt tillstånd. Varning: Innan du använder monitorn för första gången ska du läsa igenom informationen i avsnittet Säkerhet som börjar på sidan 17. Sida Rev 10

9 Om denna handbok Handbokens syfte Tilltänkta läsare Uttryck I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används. Obs! I handboken tas alla parametrar upp som kan vara installerade på en monitor i FORE-SIGHT MC-2000-serien. Den kan användas även om monitorn endast har vissa parametrar installerade. Läs de avsnitt som gäller den modell du använder. Denna handbok innehåller de anvisningar som behövs för att FORE-SIGHT MC-2000-monitorn och dess funktioner ska kunna användas på ett säkert sätt och såsom avsett. Handboken är skriven för utbildad sjukvårdspersonal. Sjukvårdspersonalen förväntas ha de praktiska kunskaper om medicinska procedurer, praxis och terminologi som krävs för övervakning av svårt sjuka patienter. Var försiktig: För säker användning av utrustningen måste anvisningarna i handboken följas. Anvisningarna i denna handbok ersätter dock inte på något sätt etablerad medicinsk praxis rörande patientvård. Varning: Föreskrifter som varnar för förhållanden som innebär en risk för patient eller vårdgivare. Var försiktig: Föreskrifter för att undvika att monitorn skadas eller att data går förlorade. Obs! Föreskrifter som underlättar användningen av monitorn och som inte är direkt uppenbara. Figurer: Alla bilder i denna handbok är endast exempel. De visar inte nödvändigtvis just din monitoruppsättning eller de data som visas på din monitor Rev 10 Sida 9

10 Revideringshistorik Denna handbok har ett revideringsnummer längst ner på varje sida. Det ändras varje gång handboken uppdateras. Rev 00 04/2007 Rev 01 05/2007 Rev 02 05/2007 Rev 03 07/2007 Rev 04 10/2007 Rev 05 12/2007 Rev 06 02/2008 Rev 07 06/2008 Rev 09 03/2009 Rev 09 04/2009 Rev 10 07/2009 Läs handboken noga innan monitorn används på patient CAS Medical Systems, Inc. förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i handboken och att förbättra den beskrivna produkten utan meddelande eller förpliktelser. Copyright 2007 CAS Medical Systems, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt tillstånd från CAS Medical Systems, Inc. Sida Rev 10

11 Innehåll Översikt 3 Varumärken... 3 Kontaktuppgifter... 3 Tillverkarens deklaration om överensstämmelse 5 Information om CE-märkning... 7 Allmän information... 8 Om denna handbok... 9 Handbokens syfte... 9 Tilltänkta läsare... 9 Uttryck... 9 Revideringshistorik Säkerhet 17 Indikationer för användning Kontraindikationer Installation och inställningar Hantera enheten Säkerhetskontroller Övervakning Inledande inspektion Checklista för monitor Patientmiljö Monitorns klassificeringar avseende elektrisk isolering Grundläggande funktioner 27 Inledning Komma igång Monitorns yttre Framsida Baksida Monitorns reglage och kontroller Vridreglage Knappen På/Standby Knappen Tysta/Återställ larm Knappen Medel/Auto/Vänster/Höger Knappen Sensorstart/-omstart Monitorns display Displayens delar Navigera i menyerna Patientmenyn Popup-fönstret New Patient (Ny patient) Menyn Profiles (Profiler) Menyn View (Visning) Menyn Event (Händelse) Menyn Setup (Inställningar) Menyn Help (Hjälp) Lägga in text Ställa in monitorn för patienten Märka data med patient-id Välja användarprofil Ansluta monitorkablarna Ansluta monitorkablarna första gången Ta bort monitorkablarna Rev 10 Sida 11

12 Ansluta patientkablarna till monitorkablarna Ansluta patientkablarna Patientens ålder och vikt Universalmonitor (alla åldrar) 45 Monitorer för vuxna (> 18 år) 46 Ange patientens ålder och vikt 47 Ta bort patientkablarna Fästa SctO 2 -sensorn på patienten Förbereda patienten Applicera sensorerna Ta bort sensorerna Starta monitorn Slå på monitorn Börja övervaka en patient Konfigurera alternativen på menyerna Visning och Inställningar.. 52 Välja visning Ställa in larmgränser för SctO 2 samt högtalarvolym Flytta ett skjutreglage Diverse inställningar Ställa in displayens ljusstyrka Ställa in autodimmer Tillfälligt inaktivera autodimmern Välja språk Välja serieportar Ansluta till Philips IntelliVue FORE-SIGHT-utdata via serieport Ställa in datum och tid Patientövervakning Välja Medel, Auto, Vänster eller Höger Styra larmet Placera en händelsemarkör över patientdata Lägga till en händelsemarkering till menyn Lägga till en ny händelsemarkering i patientjournalen Lägga till en händelsemarkering i patientjournalen Placera eller radera befintliga händelsemarkeringar Ångra den senaste händelsemarkeringen Växla mellan aktivt och historiskt läge Granska patienthistorik Åtgärda systemmeddelanden FORE-SIGHT (FS) datainsamling Starta FS-datainsamling Stoppa FS-datainsamling Granska FS-data USB 83 USB-minnen Spara patientdata USB-status Ögonblicksbilder Skrivare 87 Inledning Skrivarens reglage och indikatorer Drift av skrivaren Kontinuerlig utskrift i tabellform Sida Rev 10

13 Utskrift i tabellform Diagramutskrift Ladda skrivarens batteri Sätta i papper Ta ut batteriet Sätta i det nya batteriet: Rengöring 97 Rengöra monitorn Rengöra monitorkablar Rengöra patientkablar Rengöra skrivaren Underhåll 99 Underhållsintervall Byta säkring Nätsäkringar Batteriunderhåll Koppla från batteriet Batterisäkring Bilaga 103 Symboler Symboler på frontpanelen Skärmindikatorer Symboler nära anslutningar för tillbehör Symboler på monitorn Symboler på förpackningen Placering av lasermärkning Garantipolicy Monitorer (FORE-SIGHT cerebral oximeter) Monitorkonfigurationer FORE-SIGHT MC-2000-monitorer Registrering av monitorkonfiguration Specifikationer Tillbehör Monitor FORE-SIGHT Guide för val av sensor Beställningsnummer: Övriga tillbehör och tillval Philips IntelliVue/VueLink tillbehör och tillval Rev 10 Sida 13

14 Figurer Figur 1: Patientmiljö Figur 2: Framsida Figur 3: Baksida Figur 4: Medsols och motsols riktning Figur 5: Huvudområden på monitorns display Figur 6: Menyn Patient (patientmenyn) Figur 7: Popup-fönstret New Patient (Ny patient) Figur 8: Exempel på dialog-rutan Enter Patient Parameter (Lägg in patientparameter) Figur 9: Menyn Profiles (Profiler) Figur 10: Menyn View (Visning) Figur 11: Menyn Event (Händelse) Figur 12: Menyn Setup (Inställningar) Figur 13: Menyn Help (Hjälp) Figur 14: Hjälpmeny Visa vid systemstart? Figur 15: Menyn About (Om) Figur 16: Layot för standardtangentbordet Figur 17: Layot för det utvidgade tangentbordet Figur 18: Ansluta och ta bort monitorkabeln Figur 19: Ansluta patientkabeln Figur 20: Dialogrutan Enter Patient Parameters (Lägg in patientparametrar) för universalmonitor Figur 21: Dialogrutan Enter Patient Parameters (Lägg in patientparametrar) för monitor för vuxna Figur 22: Knappen På/Standby Figur 23: Knappen Sensorstart/-omstart Figur 24: Knappen Medel/Auto/Vänster/Höger Figur 25: Dialogrutan SctO 2 Limits (SctO 2 -gränsvärden) Figur 26: Dialogrutan Preferences (Preferenser) Figur 27: Dialogrutan Brightness (Ljusstyrka) Figur 28: Dialogrutan Auto Dim (Autodimmer) Figur 29: Dialogrutan Languages (Språk) Figur 30 a: Dialogrutan Ports (Portar) Figur 31: Dialogrutan Date & Time (Datum och tid) Figur 32: Placera händelsemarkör Figur 33: Lägga till händesemarkering till meny Figur 34: Vertikal placering av händelsemarkering Figur 35: Horisontell placering av händelsemarkering Figur 36: Slutgiltig placering av händelsemarkering Figur 37: Event Action (Händelseåtgärd) Figur 38: Dialogrutan för att starta FS-datainsamling Figur 39: Dialogrutan för att stoppa FS-datainsamling Figur 40 a: Dialogrutan FS Data Review (FS-datagranskning) Sida Rev 10

15 Figur 41: Dialogrutan Save to USB... (Spara på USB ) Figur 42: Förlopp för nedsparning till USB Figur 43: Nedsparning till USB avslutad Figur 44: Exempel på USB-minnesfil Figur 45: Display vid meddelanden om USB-status Figur 46: Dialogrutan Snapshot to USB... (Ögonblicksbild till USB) Figur 47: Skrivarens reglage och indikatorer Figur 48: Dialogrutan Patient > Print Menu (menyn Skriv ut) Figur 49: Exempel på utskrift i tabellform Figur 50: Dialogrutan för tabellutskrift Figur 51: Dialogrutan för tabellutskrift av fullständigt patientfall Figur 52: Dialogrutan för diagramutskrift Figur 53: Exempel på diagramutskrift Figur 54: Dialogrutan för diagramutskrift av fullständigt patientfall Figur 55: Exempel på diagramutskrift av fullständigt patientfall Figur 56: Sätta i papper Figur 57: Öppna batteriluckan Figur 58: Sätta i det nya batteriet Figur 59: Placering av nätsäkring Figur 60: Placering av batterisäkring Figur 61: Placering av intern lasermärkning Tabeller Tabell 1: Användarmeddelanden Tabell 2: Användarmeddelanden på Philips IntelliVue Tabell 3: Meddelanden om USB-status Tabell 4: FORE-SIGHT MC-2000-monitorer Rev 10 Sida 15

16 Denna sida har avsiktligt lämnats tom Sida Rev 10

17 Säkerhet Säkerhet Användaren måste följa nedanstående varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar för att garantera säker användning av monitorn. Ytterligare varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar som gäller specifika parametrar finns i de avsnitt som behandlar respektive parameter. Indikationer för användning Kontraindikationer FORE-SIGHT cerebral oximeter i modell MC-2000-serien är avsedd för kontinuerlig noninvasiv övervakning av hemoglobinets syremättnad i hjärnans blod (SctO 2, cerebral tissue oxygen saturation). Den är avsedd att användas på individer som löper risk att drabbas av ischemi med reducerat eller inget blodflöde. FORE-SIGHT-monitorn får inte användas som enda grund för beslut om diagnos eller behandling. Värdet av data från FORE- SIGHT har inte visats vid sjukdomstillstånd. FORE-SIGHT MC-2000-sensorn är kontraindicerad för användning på patienter med begränsad användbar hudyta eller med allergisk reaktion mot adhesiven på elektroden. Engångssensorer för SctO 2 är kontraindicerade för användning under längre perioder. Platsen för sensorn måste kontrolleras minst var 8:e timme, och om cirkulationstillståndet eller hudens skick har försämrats ska sensorn appliceras på ett annat ställe. Fäst inte sensorn på outvecklad, omogen, skadad hud eller hud under läkning. FORE-SIGHT MC-2000-monitorer är inte avsedda för användning på lågviktiga nyfödda barn (dvs. < 2,5 kg). Inga andra kontraindikationer är kända för närvarande Rev 10 Sida 17

18 Säkerhet FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Installation och inställningar Varning: FORE-SIGHT MC-2000-monitorn är defibrillatorsäker. Den kan vara ansluten till patienten under defibrillering, men värdena kan bli otillförlitliga under användningen och en stund därefter (upp till 20 sekunder). Varning: FORE-SIGHT MC-2000-monitorn är endast avsedd som ett komplement vid bedömning av en patient. Den måste användas tillsammans med kliniska tecken och symtom. Varning: Lita inte enbart till ljudlarmet vid patientövervakningen. Om ljudet sänks till en låg nivå under patientövervakningen kan det innebära fara för patienten. Kom ihåg att den mest tillförlitliga metoden för patientövervakning kombinerar noggrann personlig övervakning med korrekt användning av övervakningsutrustning. Varning: Placera inte FORE-SIGHT MC-2000-monitorns framsida mot en yta. Det gör att larmljudet dämpas. Varning: Placera inte FORE-SIGHT MC-2000-monitorns baksida mot en yta. Fläkten kan då blockeras vilket gör att enheten överhettas och stängs av. Varning: Placera inte FORE-SIGHT MC-2000-monitorn eller dess tillbehör någonstans där de kan riskera att falla ner på patienten. Lyft inte FORE-SIGHT MC-2000-monitorn genom att ta tag i en kabel. Varning: Placera inte FORE-SIGHT MC-2000-monitorn så att patienten kan nå reglagen. Varning: Använd inte FORE-SIGHT MC-2000-monitorn för något annat syfte än de som anges i denna handbok. Om du gör det blir monitorns garanti ogiltig. Varning: Anslut inte mer än en patient till en monitor. Varning: Läckströmstest Inkoppling av extrautrustning, även en patientmonitor eller annan patientansluten utrustning, till denna enhet kan öka den totala läckströmmen. Vid sammankoppling med annan utrustning måste utbildade biomedicinska tekniker utföra ett läckströmstest innan utrustningen används på patienter. Om läckströmmarna överskrider gällande normer kan allvarlig personskada eller dödsfall bli följden. Varning: FORE-SIGHT MC-2000-monitorn får endast handhas av utbildad personal. Denna handbok, kompletterande anvisningar, all säkerhetsinformation och alla specifikationer ska läsas igenom innan enheten används. Varning: Utsätt inte FORE-SIGHT MC-2000-monitorn för stora mängder fukt, t.ex. direkt exponering för regn. Stora mängder fukt kan göra att FORE-SIGHT MC-2000-monitorns noggrannhet blir sämre eller att den inte fungerar alls. Sida Rev 10

19 Säkerhet Varning: Placera inte behållare med vätskor på eller nära FORE- SIGHT MC-2000-monitorn. Vätskor som spills på monitorn kan göra att noggrannheten blir sämre eller att monitorn inte fungerar alls. Varning: Patientsäkerhet Om en sensor är skadad på något vis ska den genast tas ur bruk. Varning: FORE-SIGHT MC-2000-monitorn är inte en kategori AP- eller APG-utrustning. Varning: Explosionsrisk Använd inte monitorn i närheten av lättantändlig anestesiblandning med luft, syrgas eller kvävgas. Varning: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Speciella försiktighetsåtgärder krävs om utrustningen placeras nära en stark sändare som t.ex. röntgenutrustning, MRI-enheter, TV, AF-/FMradio, polis-/brandstationer, HAM-radiooperatörer (amatörradio), flygplats eller mobiltelefon. Signalerna från dessa kan orsaka störningar i monitorn, vilket kan göra att enhetens funktion avbryts eller att monitorns mottagning av signaler störs. Utrustningen har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för medicinsk utrustning enligt EN :2002 och direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. Dessa gränsvärden har satts för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en normal medicinsk installation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt anvisningarna, orsaka skadliga störningar på andra enheter i närheten. Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att inträffa vid en specifik installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på andra enheter, vilket kan konstateras genom att utrustningen slås av och på, rekommenderas användaren att försöka åtgärda detta genom en eller flera av följande åtgärder: Rikta om eller flytta den mottagande enheten. Öka avståndet mellan enheterna. Kontakta tillverkaren för att få hjälp. Varning: Om det finns några tvivel om huruvida skyddsjordledningen är intakt, kan enheten användas med de inbyggda batterierna genom att nätkabeln kopplas loss helt från enheten. Var försiktig: Batterisäkringen måste vara installerad om enheten ska drivas av de inbyggda batterierna. Om enheten inte ska användas på en vecka eller mer ska batteriet kopplas bort (se avsnittet Koppla från batteriet på sidan 101). Var försiktig: USB-kontakten är avsedd för ett USB-minne från CASMED. Anslut ingen annan USB-enhet eller -kabel. Var försiktig: Endast utbildad biomedicinsk tekniker får koppla ihop övervakningsutrustning med annan typ av medicinsk utrustning. Läs tillverkarnas specifikationer för säker hantering! Rev 10 Sida 19

20 Säkerhet FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Var försiktig: Mätvärdena kan påverkas om starka elektromagnetiska källor som t.ex. elektrokirurgisk utrustning finns i närheten. Obs! FORE-SIGHT MC-2000-monitorn är utformad för kontinuerlig drift. Obs! FORE-SIGHT MC-2000-monitorn är lämplig för användning i närvaro av elektrokirurgisk utrustning, dock kan mätvärdena bli otillförlitliga under användning av sådan utrustning. Obs! FORE-SIGHT MC-2000-monitorn kan förbli ansluten till patienten under hjärtdefibrillering. Alla anslutna delar är defibrilleringssäkra typ BF. Monitorn har utformats för att främja patientens säkerhet. Alla delar av utrustningen är skyddade mot påverkan av urladdningen från en defibrillator. Inga speciella åtgärder krävs när denna utrustning används tillsammans med en defibrillator. Hantera enheten Varning: För patientens säkerhet ska du inte placera monitorn på sådant sätt att den kan falla ner på patienten. Varning: Lyft inte upp monitorn i någon av sensorkablarna/- ledningarna. De kan lossna från monitorn som då kan falla ned på patienten. Varning: Vätska får inte komma in i enheten då det kan orsaka elektrisk chock eller tekniskt fel i enheten. Om vätska har kommit in i enheten ska du avbryta användningen och låta servicetekniker kontrollera monitorn innan den används igen. Varning: FORE-SIGHT MC-2000-monitorn är skyddad mot inträngande fukt enligt graden droppsäker. Varning: Placera inga vätskor ovanpå monitorn. Sänk inte ner monitor eller nätkabel i vatten eller annan vätska. Varning: Monitorn får inte gassteriliseras eller autoklaveras. Varning: Efter borttagning av hölje, anslutningar etc. får du inte samtidigt vidröra någon del av icke-medicinsk utrustning och patienten. Varning: Vid tvivel om huruvida den externa skyddsledaren i installationen eller kringarrangemang är intakt ska UTRUSTNINGEN drivas med dess INTERNA ELEKTRISKA STRÖMKÄLLA. Varning: Produkten kan endast isoleras från elnätet genom att den externa nätkabeln tas bort. Varning: Led bort alla kablar från patientens hals och fäst dessa för att minska risken för strypning. Sida Rev 10

21 Säkerhet Säkerhetskontroller Var försiktig: Om du trycker på frontpanelens knappar med ett vasst eller spetsigt instrument kan membranet på knappen skadas permanent. Använd endast fingrarna för att trycka på knapparna. Var försiktig: Om monitorn oavsiktligt blir våt ska den tas ur drift. Torka den noga. Obs! Det finns inga kända risker i samband med kassering av utrustning eller tillbehör, dock ska det ske i enlighet med lokala sjukhusrutiner. Användaren ska försäkra sig om att dessa rutiner inte står i konflikt med andra lokala eller nationella riktlinjer. Varning: Under inga omständigheter får testning eller underhåll av monitorn eller nätkabeln göras samtidigt som enheten används för patientövervakning. Dra ur nätkabeln före rengöring eller service av monitorn. Användaren får inte utföra någon service förutom den som uttryckligen anges i denna handbok. Varning: Larmsystemets funktioner vid patientövervakning måste kontrolleras regelbundet. Varning: Testa alla funktioner med jämna mellanrum, och alltid så snart det råder tvekan om någon enhets tillstånd. Varning: Använd inte en sliten eller skadad nätkabel eller något tillbehör som visar tecken på skador. Kontakta CAS Medical Systems, Inc. för hjälp. Varning: Användning av tillbehör som inte uppfyller likvärdiga säkerhetskrav som denna utrustning kan leda till en lägre säkerhetsnivå i hela systemet. Vid val av tillbehör ska hänsyn tas till - den patientmiljö där tillbehöret ska användas - om det finns bevis på att säkerhetscertifiering av tillbehöret har utförts enligt tillämplig nationell harmoniserad standard IEC och/eller IEC Var försiktig: Undersök monitor, kablar och sensorer avseende skador före användningen. Om någon skada upptäcks ska monitorn inte användas förrän den har genomgått service. Monitorn får endast repareras av personal som auktoriserats av CAS Medical Systems, Inc. Var försiktig: Om monitorn inte reagerar ska den inte användas förrän tillståndet har åtgärdats av utbildad personal från CAS Medical Systems, Inc Rev 10 Sida 21

22 Säkerhet FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Övervakning Varning: Ledande anslutningar Du måste iaktta yttersta försiktighet när du kopplar in medicinsk elektrisk utrustning. Många delar i kretsen människa maskin är ledande, som t.ex. patienten, kontakterna, elektroderna och givarna. Det är mycket viktigt att de ledande delarna inte kommer i kontakt med andra jordade och ledande delar när de är anslutna till enhetens isolerade inmatning till patienten. Sådan kontakt skulle kunna gå förbi patientisoleringen och bryta det skydd som den isolerade inmatningen innebär. Det får i synnerhet inte finnas någon kontakt mellan neutralelektrod och jord. Varning: Rör inte patienten vid defibrillering. Allvarlig personskada eller dödsfall kan bli följden. Varning: Om du ifrågasätter riktigheten av ett värde som visas på monitorn måste patientens vitala tecken bedömas på annat sätt. Kontrollera att all utrustning fungerar korrekt. Varning: Använd endast patientkablar från CASMED tillsammans med denna monitor. Om du använder oskyddade patientkablar finns det risk att elektrisk kontakt skapas med jord eller med en högspänningskälla, vilket kan orsaka allvarlig personskada eller död för patienten. Varning: Som med all medicinsk utrustning ska du placera patientkablarna så att patienten inte riskerar att trassla in sig eller strypas. Varning: Ta alltid först bort sensorerna från patienten och koppla bort patienten från FORE-SIGHT MC-2000-monitorn innan patienten badas. Varning: Platsen för SctO 2 -sensorn måste inspekteras minst var 8:e timme för att garantera tillräcklig adhesion, cirkulation, att huden är oskadad och att den optiska inriktningen är korrekt. Om cirkulationstillståndet eller hudens skick har försämrats ska sensorn appliceras på ett annat ställe. Varning: Interfererande substanser: Karboxihemoglobin kan öka SctO 2 -värdena på ett felaktigt sätt. Ökningen står i proportion till mängden karboxihemoglobin som finns närvarande. Färgämnen eller substanser som innehåller färgämnen som kan ändra blodets normala pigmentering kan orsaka felaktiga värden. Sida Rev 10

23 Säkerhet Varning: Sensorerna är inte sterila och bör därför inte appliceras på ställen där huden inte är intakt. Var försiktig vid applicering av sensorer på ett ställe där huden inte är intakt. Om tejp eller tryck appliceras på ett sådant ställe kan cirkulationen minskas och/eller hudens skick försämras ytterligare. Varning: Hos patienter med komplett bilateral ocklusion av arteria carotis externa kan SctO 2 -värdena bli lägre än förväntat. Varning: Sensorer som inte är korrekt applicerade eller som delvis rubbats ur sitt läge kan orsaka såväl för höga som för låga värden på syremättnaden. Varning: För att undvika skador får sensorerna inte blötas ner eller sänkas ner i någon vätska. Försök inte sterilisera sensorerna. Varning: Intravaskulära färgämnen eller externt applicerad färg kan leda till felaktiga mätvärden. Varning: Förhöjda nivåer av karboxihemoglobin (COHb) kan leda till felaktiga mätvärden. Varning: Förhöjda nivåer av methemoglobin (MetHb) kan leda till felaktiga mätvärden. Varning: Om sensorerna inte appliceras korrekt kan det leda till felaktiga mätvärden. Varning: Gör inga ändringar av SctO 2 -sensorn på något sätt. Ändringar kan påverka funktionen och/eller noggrannheten. Varning: Applicera inte SctO 2 -sensorn på patientens panna om patientens temperatur ligger över 39,2 C. Detta för att förhindra eventuella skador på patientens hud. Varning: Innan SctO2-sensorerna används första gången ska du läsa medföljande instruktioner för dessa. Var försiktig: Använd endast tillbehör och sensorer som godkänts av CAS Medical Systems, Inc. för att garantera patientens säkerhet och bevara monitorn i oskadat skick, samt bevara dess noggrannhet och elektromagnetiska kompatibilitet. Var försiktig: Elektrokauterisering För att undvika oönskade brännskador på huden ska elektrokauteriseringselektroderna placeras så långt som möjligt från alla övriga sensorer. Ett avstånd på minst 15 cm rekommenderas Rev 10 Sida 23

24 Säkerhet FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Inledande inspektion Checklista för monitor Inspektera förpackningen efter skador innan monitorn packas upp. Om det finns tecken på skador på förpackningen ska en reklamation omedelbart inlämnas till speditören. Mottagaren ansvarar för att meddela speditörens lokalkontor så att de skadade delarna avhämtas. Spara den skadade transportförpackningen som bevis. Kontakta din återförsäljare, CAS Medical Systems säljrepresentant eller CAS Medical Systems, Inc., för att rapporterna yttre skador och för att se till att den skadade utrustningen repareras eller byts ut. Transportförpackningen ska innehålla de delar som räknas upp nedan. Packa upp monitorn och pricka av varje del. Inspektera alla delar efter tecken på yttre skador, bucklor, sprickor, repor etc. Om någon del saknas eller är skadad kontaktar du återförsäljaren, CAS Medical Systems säljrepresentant eller CAS Medical Systems, Inc. Notera monitormodell, serienummer och inköpsdatum på baksidan av denna handbok. 1 FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien 2 FORE-SIGHT monitorkablar 1 FORE-SIGHT liten rengöringssats 1.FORE-SIGHT laminerat åtgärdskort med kardborrfäste 1 användarhandbok för FORE-SIGHT cerebral oximeter i MC serien 1 nätkabel för sjukhusbruk 1 kabeluppsamlare 1 servicekort med insticksficka Var försiktig: Använd endast den av CASMED godkända nätkabel som medföljer monitorn för att bibehålla monitorns elektromagnetiska kompatibilitet. Var försiktig: Tillförlitlig jordning kan endast uppnås om utrustningen ansluts till en kontakt av sjukhusstandard ( hospital grade ). Obs! Monitorn levereras med lämplig nätkabel för det land och den spänning som används. Sida Rev 10

25 Säkerhet Patientmiljö Monitorn i FORE-SIGHT MC-2000-serien har testats med följande delar av systemet använda i patientmiljö: Monitor i FORE-SIGHT MC-2000-serien. Lämpliga tillbehör enligt förteckning under Tillbehör på sidan114 i denna handbok. AC-nätkabel. Figur 1: Patientmiljö Monitorns klassificeringar avseende elektrisk isolering FORE-SIGHT MC-2000-monitorn (monitorversion med inbyggd växelströmsförsörjning) är en klass 1-enhet. Den är certifierad i enlighet med kraven i tillämpliga delar av CFR rubrik 21, kapitel 1, underkapitel J, Radiological Health Rev 10 Sida 25

26 Säkerhet FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Denna sida har avsiktligt lämnats tom Sida Rev 10

27 Grundläggande funktioner Grundläggande funktioner Inledning En FORE-SIGHT MC-2000-monitor är en förkonfigurerad monitor med följande mätfunktioner: Absolut syremättnad i cerebral vävnad (SctO 2 ) FORE-SIGHT MC-2000-monitorn mäter förändringar i syresättning i biologisk vävnad främst på mikrocirkulationsnivå (kapillärer, arterioler och venoler) baserat på olika absorptionsegenskaper hos kromoforerna oxihemoglobin (HbO 2 ) och deoxihemoglobin (Hb) i det närinfraröda spektrat. Ett biologiskt spektroskopiområde finns inom våglängdsintervallet nm inom vilket Hb och HbO 2 kan särskiljas och mätas. Syremättnaden i hjärnvävnaden (SctO 2 ) beräknas ur kvoten ((HbO 2 ) (HbO 2 + Hb)) 100 %. FORE-SIGHT MC-2000-monitorn använder LASER-teknik för att lysa in i vävnaden och mäta syremättnaden. FORE-SIGHT MC-2000-monitorn använder COOL-LIGHT sensorteknik för att sända ljus från monitorn till kontaktpunkten på patienten via fiberoptik. Därmed elimineras värmegenerering från ljuset på kontaktpunkten på patienten. Modellerna MC 2010 och 2030 är utrustade med ett uppladdningsbart batteri. Monitorn kan därmed användas oberoende av extern strömkälla. Modellerna MC-2000 och 2020 är försedda med ett uppladdningsbart batteri som gör att monitorn tryggt kan stängas av med automatik vid längre tids strömlöshet. Dessa enheter är inte utformade för att användas helt utan extern strömkälla. Se avsnittet Batteriunderhåll på sidan 101. Komma igång Innan du börjar använda monitorn måste du vara väl bekant med följande: Alla varningar och försiktighetsåtgärder i avsnittet Säkerhet, sidorna Monitorns yttre, sidan 28. Hur monitorns reglage och kontroller används, sidan 30. Innehållet på displayen och hur den används, sidan 32. De procedurer som beskrivs i denna handbok, sidorna 39 och följande. Gör så här för att börja använda monitorn: 1 Ställ in monitorn för patienten (valfritt). Se sidan Anslut monitorns kabel/kablar till monitorn. Se sidan Anslut patientkabeln/-kablarna till monitorns kabel/kablar. Se sidan Fäst SctO 2 -sensorn/-sensorerna på patienten. Se sidan Börja övervakningen. Se sidan Spara patientdata på USB-minne när fallet är avslutat. Se sidan Skriv ut patientdata. Se sidan Rev 10 Sida 27

28 Grundläggande funktioner FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Monitorns yttre Kommentar [KI1]: försvunna bildtexter Framsida Display Knappen Tysta/Återställ larm Knappen På/Standby Knappen Medel/Auto/ Vänster/Höger Knappen Sensorstart/-omstart Lysdiodsindikator (LED) för växelströmsanslutning Lysdiodsindikator för batteri MC-2010 och MC-2030 Vridreglage Vänster patientanslutning Höger patientanslutning Uttag för USB-minne Figur 2: Framsida Sida Rev 10

29 Grundläggande funktioner Baksida Fack för växelströmssäkring Batterisäkring Uttag för nätkabel Ethernet-anslutning Uttag för skrivare från CASMED Jordanslutning Etikett med serienummer Gränssnitt för extern enhet (RS-232) Figur 3: Baksida Obs! Ethernet-anslutningen är endast avsedd för CASMEDs servicepersonal. Obs! RS-232-anslutningen (hane, i övre högra hörnet) kan användas för inkoppling av skrivaren från CASMED. De övriga RS- 232-portarna är reserver för framtida användningsområden Rev 10 Sida 29

30 Grundläggande funktioner FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Monitorns reglage och kontroller Vridreglage Med vridreglaget får du tillgång till funktionerna på monitorns skärm, och kan på så sätt navigera genom alla menyalternativen göra valfria inställningar lägga in data. Vridreglaget fungerar på två sätt: Vrid på vridreglaget för att stega fram mellan de olika alternativen på skärmen. Tryck på vridreglaget för att välja ett markerat alternativ. Reglaget kan vridas åt höger (medsols) eller vänster (motsols). Högerrotation (medsols) Vänsterrotation (motsols) Figur 4: Medsols och motsols riktning Obs! När du vrider vridreglaget åt höger (medsols) stegar du fram genom menyalternativen åt höger. När du vrider medsols i en specifik meny går du igenom de olika alternativen tills du kommer till slutet på menyn, och därefter börjar det om från början igen. Om du inte befinner dig i en meny när du vrider vridreglaget åt höger går du vidare till nästa avsnitt på displayen, i medsols riktning. Obs! När du vrider vridreglaget åt vänster (motsols) stegar du fram genom menyalternativen åt vänster. När du vrider motsols i en specifik meny går du igenom de olika alternativen tills du kommer till början på menyn, och därefter börjar det om från slutet igen. Om du inte befinner dig i en meny när du vrider vridreglaget åt vänster går du vidare till nästa avsnitt på displayen, i motsols riktning. Sida Rev 10

31 Grundläggande funktioner Knappen På/Standby Knappen Tysta/Återställ larm Tryck på denna knapp och håll den nere i 2 sekunder för att växla mellan På och Standby. Enheten stannar i standby-läge om den är ansluten till elnätet. Varning: Produkten kan endast isoleras från elnätet genom att den externa nätkabeln tas bort. Tryck en gång på knappen för att tysta larmet eller bekräfta ett larmtillstånd. Om inget larm är aktivt varar tillståndet tyst larm under två minuter. Varning: Lita inte enbart till ljudlarmet vid patientövervakningen. Om ljudet sänks till en låg nivå under patientövervakningen kan det innebära fara för patienten. Kom ihåg att den mest tillförlitliga metoden för patientövervakning kombinerar noggrann personlig övervakning med korrekt användning av övervakningsutrustning. Varning: Placera inte FORE-SIGHT MC-2000-monitorns framsida mot en yta. Det gör att larmet dämpas. Knappen Medel/Auto/Vänster/Höger Knappen Sensorstart/-omstart Tryck på denna knapp för att växla mellan följande visningar av patientvärden: Enkel medelvärdesberäkning för vänster och höger sensor. Automatisk växling mellan höger och vänster sensor. Vänster sensor. Höger sensor. Obs! Den valda sensorn visas på monitorn. Obs! Om Auto-växling har valts visas ikonen sensorindikator som visas, vänster eller höger. till höger om den Obs! FORE-SIGHT-programmet känner av om endast en sensor är ansluten till monitorn och visar automatiskt värdena för den sida som används. Tryck på denna knapp för att starta eller starta om sensorerna. Om du behöver starta om sensorerna får du ett meddelande om detta Rev 10 Sida 31

32 Grundläggande funktioner FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Monitorns display Kommentar [KI2]: fixa textrutor Displayens delar Huvuddelarna på monitorns display visas i Figur 5 nedan. Indikator för ögonblicksbild Indikator för USB-status (om USB-minne är installerat) Automatisk händelsemarkering för patient- ID och ålder/vikt Händelsemarkör Diagramområde Patientläge Indikator för skrivarstatus (om skrivare är installerad) Indikator för batteristatus Huvudmeny Knapp för val av läge (aktivt eller historiskt) Larmgräns för högt SctO 2- värde Vänster och höger larmindikator Intervall mellan larm för högt och lågt SctO 2-värde Indikator för datainsamling Indikator för automatisk växling av siffervisning Larmgräns för lågt SctO 2-värde Indikator för Vänster/Höger/Medel Aktuellt SctO 2-värde (%) Aktuellt val av patientens ålder och vikt 1 Område för indikering av kabelanslutningar Indikator för FORE-SIGHT (FS) datainsamling Status för högerkabel Status för vänsterkabel Datum och tid Det aktuella fallets varaktighet Tid för händelse samt mätvärde Meddelandeområde Aktuell visning Historikstapel (stapelns längd står i proportion till den del av den totala historiken som kurvan visar) Figur 5: Huvudområden på monitorns display 1 Om du inte anger patientens ålder eller vikt visas Unspecified (Ej angivet) och lasern kan inte slås på. Sida Rev 10

33 Grundläggande funktioner Navigera i menyerna De flesta funktionerna hos FORE-SIGHT MC 2000-monitorerna styr du genom menysystemet. I denna handbok hänvisas ofta till menysystemet. I det här avsnittet förklarar vi hur du navigerar genom menyerna. När du befinner dig i en rullgardinsmeny och vill återgå till huvudmenyn vrider du på vridreglaget tills du står på Main Menu (Huvudmeny) och trycker därefter på vridreglaget. Figur 6: Menyn Patient (patientmenyn) I följande stycken beskrivs kort vad du kan göra i de olika menyerna. Detta avsnitt ger en översikt över menysystemet. Specifika procedurer i menysystemet finner du längre fram i denna handbok. Patientmenyn I patientmenyn (se Figur 6 ovan) kan du koppla ett patient-id till ett antal värden som registrerats under en viss tid. Du kan också skriva ut och spara data, och hantera och granska värden från FSdatainsamlingen. Popup-fönstret New Patient (Ny patient) Obs! När du startar systemet för första gången får du frågan om du vill starta en ny patient. Om du svarar nej kommer de nya data du samlar in att läggas till på slutet av de data som redan finns sparade i enheten. Svarar du ja raderas gamla data som finns sparade i enheten. Figur 7: Popup-fönstret New Patient (Ny patient) Obs!: När en ny patient läggs in ska en händelsemarkering automatiskt läggas till på trenddiagrammet. Händelsetexten för den nya patienten ska vara ID: följt av det nya patient-id-numret (se avsnittet Lägga till en ny händelsemarkering i patientjournalen på sidan 65) Rev 10 Sida 33

34 Grundläggande funktioner FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Universalmonitor Monitor för vuxen Menyn Profiles (Profiler) Figur 8: Exempel på dialog-rutan Enter Patient Parameter (Lägg in patientparameter) Obs! När patientens ålder och vikt har uppdaterats ska en händelsemarkering automatiskt läggas till i patientjournalen. Dessa händelsemarkeringar kan endast raderas genom att en annan ny patient väljs. De visas som klargröna prickar. Händelsetexten ska vara de valda ålders- och viktintervallen (se avsnittet Patientens ålder och vikt på sidan 45). I profilmenyn (se Figur 9 nedan) ställer du in, namnger och hanterar profiler för olika monitorkonfigurationer och användarsituationer, allt för anpassning till användaren. Figur 9: Menyn Profiles (Profiler) Sida Rev 10

35 Grundläggande funktioner Menyn View (Visning) I visningsmenyn (se Figur 10 nedan) väljer du vilket tidsintervall diagramområdet ska omfatta. Menyn Event (Händelse) Figur 10: Menyn View (Visning) I händelsemenyn (se Figur 11 nedan) kan du markera händelser på diagramområdet och registrera dem tillsammans med patientdata. Menyn Setup (Inställningar) Figur 11: Menyn Event (Händelse) I inställningsmenyn (se Figur 12 nedan) ställer du in larmgränser och larmvolym, typ av diagram, tangentbordstyp, monitorns ljusstyrka, monitorns språk samt dagens datum och tid. När en inställning är klar kan du spara den med hjälp av profilmenyn. Figur 12: Menyn Setup (Inställningar) Rev 10 Sida 35

36 Grundläggande funktioner FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Menyn Help (Hjälp) I hjälpmenyn (se Figur 13 nedan) får du värdefulla tips om ikoner, knappar, symboler och inställningar. Figur 13: Menyn Help (Hjälp) Obs! När du är van vid att använda monitorn kan du få fler alternativ under hjälpmenyn med ytterligare funktioner. Det kan också ske om systemadministratören eller en servicetekniker arbetar med maskinen. Om du ser dessa extra funktioner vid normal användning ska du kontakta systemadministratören eller teknisk service för att rätta till felet. De flesta hjälpskärmar har ett alternativ som innebär att hjälpskärmen visas vid start (se Figur 14 nedan). Utgångsläget är av för alla hjälpskärmar. Figur 14: Hjälpmeny Visa vid systemstart? För att få information om just din FORE-SIGHT-enhet, som t.ex. serienummer och programversion, går du till menyn Help > About... (Hjälp > Om...) i Figur 13 ovan. Figur 15: Menyn About (Om) Obs! Serienummer och programversion som visas här kan skilja sig från din FORE-SIGHT-enhet. Sida Rev 10

37 Grundläggande funktioner Lägga in text I flera av menyalternativen kan du skriva in en kort textetikett. Du kan till exempel skapa och namnge profiler, och du kan lägga in ett patientnamn för att identifiera en datapost. Du kan antingen använda standardtangentbordet (se Figur 16 nedan) eller det utvidgade tangentbordet (se Figur 17 nedan). Om du vill använda det utvidgade tangentbordet anger du det under Setup > Preferences (Inställningar > Preferenser (se Figur 26, sidan 55). Obs! Om du väljer ett språk (på menyn Setup) som använder diakritiska tecken aktiveras det utvidgade tangentbordet automatiskt. Figur 16: Layot för standardtangentbordet I den utvidgade layouten finns diakritiska tecken som bör räcka till för att skriva namn på de flesta europeiska språk. Använd tangentbordet så som du skulle använda en vanlig etiketteringsmaskin (välj bokstav, klicka, välj bokstav, klicka...): 1 Vrid på vridreglaget tills du kommer till önskad knapp. 2 Tryck på vridreglaget för att välja bokstav eller funktion. Figur 17: Layot för det utvidgade tangentbordet Rev 10 Sida 37

38 Grundläggande funktioner FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Obs! För att skriva in en bokstav med en accent eller annat diakritiskt tecken väljer du först önskat diakritiskt tecken. De bokstäver som kan använda detta tecken lyser gula. Välj därefter en av de gulmarkerade bokstäverna. Om du valde fel diakritiskt tecken klickar du på det igen. Du kommer då tillbaka till tangentbordet utan att någon tecken är valt. Obs! Tangentbordet öppnas alltid i läget stora bokstäver (versaler), som visas i figur 17, och den gröna Caps Lockindikatorn lyser. Om du vill använda små bokstäver (gemener) vrider du på vridreglaget för att välja Caps Lock-tangenten och trycker sedan på vridreglaget. Den gröna indikatorn släcks och bokstäverna på tangenterna ändras till små bokstäver. Obs! Standardtangentbordet har den fördelen att du kan välja bokstäver snabbare eftersom det krävs färre val med vridreglaget. Om du inte behöver använda bokstäver med accenter eller andra diakritiska tecken för att ange patientnamn, profiler eller händelser finns det ingen anledning att använda det utvidgade tangentbordet. Obs! Antalet tecken som kan skrivas in är begränsat och beror på vilken typ av information som läggs in. Obs! Beroende på vilken typ av information som läggs in är eventuellt inte alla tecken på standardtangentbordet eller det utvidgade tangentbordet tillgängliga. Sida Rev 10

39 Grundläggande funktioner Ställa in monitorn för patienten Märka data med patient-id Välja användarprofil Procedurerna i detta avsnitt är valfria. FORE-SIGHT MC monitorerna fungerar omedelbart när de anslutits till patienten och har slagits på. Om du önskar kan du hoppa över följande steg och börja övervakningen direkt. Obs! Inget i denna handbok är avsett att åsidosätta rutiner och regler utfärdade av din institution eller högre instanser. De kvalitetssystem och sekretessregler som gäller på ditt sjukhus, och andra rättsliga eller politiska krav, kan vara avgörande för om och hur du genomför någon procedur i detta avsnitt. Obs! När du startar systemet för första gången får du frågan om du vill starta en ny patient. Om du svarar nej kommer de nya data du samlar in att läggas till på slutet av de data som redan finns sparade i enheten. Svarar du ja raderas gamla data som finns sparade i enheten. Obs! Vid utskrift av beställda diagram eller tabeller, eller när patientdata sparas på USB-minne, kan inte uppgifterna märkas med patient-id. Patient-ID kan visas på monitorns skärm och sparas tillsammans med patientdata. Gör så här för att märka data med patient-id: 1 Gå till menyn Patient och välj New (Ny). Systemet frågar om du vill starta en ny patient och varnar om att alla tidigare data raderas och att ny session påbörjas om du svarar ja. Obs!: Om du väljer Ny patient raderas all tidigare FSdatainformation (se FORE-SIGHT (FS) datainsamling på sidan 80). 2 Välj Ja. Tangentbordet öppnas. 3 Lägg in patient-id, max. 30 tecken, blanksteg inräknade (se Lägga in text, sidan 36). 4 Tryck på knappen DONE (KLAR) när du är klar. 5 Kryssa i rutan Enable FS Data collection för att aktivera FSdatainsamling (se FORE-SIGHT (FS) datainsamling på sidan 80). I menyn Profiles väljer du den profil du vill använda. Om det inte finns någon lämplig profil kan du skapa och spara en ny profil. Gör så här för att skapa och spara en ny profil: 1 Gå till menyn Profiles och välj New (Ny). 2 Lägg in namn på den nya profilen, max. 15 tecken, med blanksteg inräknade (se Lägga in text, sidan 36). 3 Tryck på knappen DONE (KLAR) när du är klar. 4 I menyerna View (Visning) och Setup (Inställningar) kan du göra önskade ändringar av de aktuella inställningarna (se sidan 52 och följande) Rev 10 Sida 39

40 Grundläggande funktioner FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Ansluta monitorkablarna 5 På profilmenyn väljer du Save (Spara). Alternativ metod: 1 I menyerna View (Visning) och Setup (Inställningar) kan du göra önskade ändringar av de aktuella inställningarna (se sidan 52 och följande). 2 På profilmenyn väljer du Save As (Spara som). 3 Lägg in namn på den nya profilen, max. 30 tecken, blanksteg inräknade (se Lägga in text, sidan 36). 4 Tryck på knappen DONE (KLAR) när du är klar. Den nya profilen väljs automatiskt, oavsett vilken metod du använt. Monitorkablarna (se Figur 18a d, sidan42) ansluter monitorn till patientkablarna. Monitorkablarna kan återanvändas. Varning: Lyft inte upp monitorn i någon av kablarna/ledningarna. De kan lossna från monitorn som då kan falla ned på patienten. Varning: Led bort alla kablar från patientens hals och fäst dem för att minska risken för strypning. Varning: Ledande anslutningar Du måste iaktta yttersta försiktighet när du kopplar in medicinsk elektrisk utrustning. Många delar i kretsen människa maskin är ledande, som t.ex. patienten, kontakterna, elektroderna och givarna. Det är mycket viktigt att de ledande delarna inte kommer i kontakt med andra jordade och ledande delar när de är anslutna till enhetens isolerade inmatning till patienten. Sådan kontakt skulle kunna gå förbi patientisoleringen och bryta det skydd som den isolerade inmatningen innebär. Det får i synnerhet inte finnas någon kontakt mellan neutralelektrod och jord. Var försiktig: Inspektera kablar och sensorer efter skador före användningen. Om någon skada upptäcks ska kablarna eller sensorerna inte användas förrän de har genomgått service eller bytts ut. Var försiktig: Kablarna får inte vikas eller böjas - Minsta böjningsradie måste vara ca 1,5 cm (1 tum). Obs! Monitorkablarna ska vara anslutna till monitorn även mellan användningarna. Obs!: Monitorkablarna innehåller fiberoptiska delar. Var försiktig så att inte monitorkablarna skadas. Obs! Monitorkablarna ska bytas ut årligen eller när de inte längre fungerar korrekt. Bevaka installationsdatum och användningstid för kablarna. Information om beställning finns i avsnittet Tillbehör på sidan 114. Obs!: I monitorkabeln finns både en elektrisk och en fiberoptisk kabel. Du måste se till att hela den fiberoptiska kanalen är ren. Luckan i änden av monitorkabeln (förförstärkaren) ska alltid vara helt stängd när monitorkabeln inte är ansluten till patientkabeln. Sida Rev 10

41 Grundläggande funktioner Om monitorkablarna kopplas bort mellan användningarna ska de fiberoptiska anslutningarna på både monitorn och monitorkabeln rengöras innan de kopplas in igen. Använd CASMEDs rengöringsstickor för fiberoptik som finns i FORE-SIGHT rengöringssats. Ansluta monitorkablarna första gången Ta bort monitorkablarna Gör så här för att ansluta monitorkablarna till monitorn: 1 Ta upp den vänstra monitorkabeln ur förpackningen (se Figur 18 a, sidan 41). 2 Ta bort det svarta skyddet från monitorkabelns kontakt (se Figur 18 b, sidan 41). 3 Använd en orange rengöringssticka för fiberoptik ( hane ) som medföljer i FORE-SIGHT rengöringssats. Rengör den fiberoptiska kontakten i den ände av monitorkabeln som ska anslutas till monitorn (se Figur 18 c nedan). 4 Öppna monitorns vänstra lucka för anslutning till patient och rengör den fiberoptiska kontakten på monitorn med den transparenta rengöringsstickan ( hane ) som medföljer i FORE-SIGHT rengöringssats (se Figur 18 d, sidan 42). 5 Rikta in monitorkabelns kontakt med pilen uppåt. 6 För med ett bestämt tryck in monitorkabelns kontakt i den vänstra monitoranslutningen (se Figur 18 e, sidan 42). 7 Upprepa ovanstående steg för höger monitorkabel. Gör så här för att ta bort en monitorkabel från monitorn: 1 Pressa in låsflikarna på kontaktens sidor. 2 Dra rakt utåt. a a b Pil Låsflikar Fiberoptisk anslutning Elektriska anslutningar CASMED orange rengöringssticka för fiberoptik, hane Elektriska anslutningar c b Rev 10 Sida 41

42 Grundläggande funktioner FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Elektriska anslutningar d b CASMED transparent rengöringssticka för fiberoptik, hane Fiberoptisk anslutning Elektriska anslutningar Monitorkablar Patientkabel För med ett bestämt tryck in monitorkabeln i det vänstra eller högra uttaget på monitorns framsida. Pilen måste vara uppåt. Pressa in låsflikarna för att lossa kontakten och dra ut den från uttaget när monitorkabeln ska tas bort från monitorn. Figur 18: Ansluta och ta bort monitorkabeln Sida Rev 10

43 Grundläggande funktioner Ansluta patientkablarna till monitorkablarna Ansluta patientkablarna Med patientkablarna (se Figur 19 a g) ansluts monitorkablarna till patienten. Patientkablarna är engångsartiklar. Använd nya patientkablar för varje patient och kassera dem efter användning. Varning: Lyft inte upp monitorn i någon av kablarna/ledningarna. De kan lossna från monitorn som då kan falla ned på patienten. Varning: Led bort alla kablar från patientens hals och fäst dem för att minska risken för strypning. Varning: Ledande anslutningar Du måste iaktta yttersta försiktighet när du kopplar in medicinsk elektrisk utrustning. Många delar i kretsen människa maskin är ledande, som t.ex. patienten, kontakterna, elektroderna och givarna. Det är mycket viktigt att de ledande delarna inte kommer i kontakt med andra jordade och ledande delar när de är anslutna till enhetens isolerade inmatning till patienten. Sådan kontakt skulle kunna gå förbi patientisoleringen och bryta det skydd som den isolerade inmatningen innebär. Det får i synnerhet inte finnas någon kontakt mellan neutralelektrod och jord. Var försiktig: Inspektera kablar och sensorer efter skador före användningen. Om någon skada upptäcks ska kablarna eller sensorerna inte användas förrän de har genomgått service eller bytts ut. Obs! I patientkabeln finns både en elektrisk och en fiberoptisk kabel. Du måste se till att hela den fiberoptiska kanalen är ren. Låt patientkabeln ligga kvar i förpackningen tills du är redo att ansluta den till monitorkabeln. Kablarna får inte vikas eller böjas. Kontaktänden på patientkabeln består av två delar. Den fiberoptiska kontakten har en (ej svart) färgad plastövergjutning och ett skyddande gummilock. Obs! Ta bort gummilocket från den fiberoptiska kontakten och kasta det innan du försöker ansluta patientkabeln till monitorkabeln. Om du inte tar bort locket kan du inte föra in kontakten i uttaget på monitorkabeln. Gör så här för att ansluta patientkablarna till monitorkablarna: 1 Ta upp den vänstra patientkabeln ur förpackningen (se Figur 19 a, sidan 44). 2 Ta bort och kasta skyddslocket som täcker den fiberoptiska kontakten. Var försiktig så att du inte rör vid den fiberoptiska spetsen med fingrarna (se Figur 19 b, sidan 44). 3 Öppna luckan på monitorkabelns kontakt (förförstärkaren) (se Figur 19 c, sidan 44). 4 Använd den transparenta rengöringsstickan för fiberoptik ( hane ) som medföljer sensorförpackningen och rengör den fiberoptiska kontakten på monitorkabelns ände (förförstärkaren) genom att försiktigt föra in stickan i det fiberoptiska uttaget och rotera medsols 360 grader (se Figur 19 d, sidan 44) Rev 10 Sida 43

44 Grundläggande funktioner FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien 5 Använd den transparenta rengöringsstickan ( hona ) som medföljer sensorförpackningen och rengör kontakten på patientkabeln genom att försiktigt placera den mot kontakten och rotera medsols 360 grader (se Figur 19 e nedan). 6 För in den fiberoptiska kontakten i uttaget med matchande färgmärkning så långt det går. Den passar bara på ett håll. Den färgade etiketten visar också hur kontakten ska sitta. Du ska höra eller känna ett lätt klick när kontakten är på plats (se Figur 19 f nedan). 7 Håll den elektriska kontakten med pilen (den rundade sidan) uppåt och för in den i uttaget så långt det går. Du ska höra eller känna ett lätt klick när kontakten är på plats (se Figur 19 g nedan). 8 Upprepa ovanstående steg för höger patientkabel. a b Patientkabel Fiberoptisk kontakt med skyddslock Ta av och kasta skyddslocket Monitorkabelns ände mot patientkabeln (Förförstärkare). Luckan ska vara helt stängd när kontakten inte används. c Öppna luckan för att ansluta till patientkabeln. d Använd medföljande CASMED transparent rengöringssticka för fiberoptik ("hane") för att rengöra den fiberoptiska anslutningen i förförstärkaren. Använd CASMED transparent rengöringssticka för fiberoptik ("hona") för att rengöra den fiberoptiska anslutningen på patientkabeln. e f Rikta in märkningen på den fiberoptiska kontakten mot märkningen runt uttaget och tryck in kontakten tills den snäpper på plats. Figur 19: Ansluta patientkabeln Rengör den fiberoptiska spetsen och uttaget före anslutning. Anslut den fiberoptiska kontakten och därefter den elektriska kontakten. g Håll den elektriska kontakten med pilen (den rundade sidan) uppåt och för in den i uttaget tills den snäpper på plats. Kommentar [KI3]: dessa två rader bör ligga ihop med föregående (flytta hela bilden? minska texten?) Sida Rev 10

45 Grundläggande funktioner Patientens ålder och vikt Varning: Innan sensorerna används första gången ska du läsa bruksanvisningen som följer med sensorerna. Universalmonitor (alla åldrar) Obs! När du har valt och lagt in en ny patient eller när du valt Enter Patient Parameters (Lägg in patientparametrar) under patientmenyn (se Patientmenyn, sidan 33), öppnas dialogrutan Enter Patient Parameters (Lägg in patientparametrar) för universalmonitor på skärmen (se Figur 20 nedan). Obs! Patientens vikt och ålder måste anges för att lasern ska kunna slås på. Kommentar [KI4]: FIXA TEXTRUTOR NEDAN Patientens ålder Åldersintervall för patient Patientens vikt Viktintervall för patient Om även en alternativ sensor rekommenderas visas den här. Rekommenderad sensor Figur 20: Dialogrutan Enter Patient Parameters (Lägg in patientparametrar) för universalmonitor Rev 10 Sida 45

46 Grundläggande funktioner FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Monitorer för vuxna (> 18 år) Obs! När du har valt och lagt in en ny patient eller när du valt Enter Patient Parameters (Lägg in patientparametrar) under patientmenyn (se Patientmenyn, sidan 33), öppnas dialogrutan Enter Patient Parameters (Lägg in patientparametrar) för monitor för vuxna på skärmen (se Figur 21 nedan). Obs! Patientens vikt och ålder måste anges för att lasern ska kunna slås på. Kommentar [KI5]: TEXTRUTOR NEDAN Patientens ålder Åldersintervall för patient (förvalda) Patientens vikt Viktintervall för patient Om även en alternativ sensor rekommenderas visas den här. Rekommenderad sensor Figur 21: Dialogrutan Enter Patient Parameters (Lägg in patientparametrar) för monitor för vuxna Sida Rev 10

47 Grundläggande funktioner Ange patientens ålder och vikt Gör så här för att ange åldersintervall för patienten: 1 Vrid på vridreglaget tills önskat åldersintervall är markerat. 2 Tryck på vridreglaget för att välja åldersintervall. Gör så här för att ange viktintervall för patienten: 1 Vrid på vridreglaget tills önskat viktintervall är markerat. 2 Tryck på vridreglaget för att välja viktintervall. Gör så här för att godkänna eller avbryta inmatning av patientparametrar: 1 Vrid på vridreglaget tills DONE (KLAR) är markerat och tryck på reglaget för att godkänna ändringarna. 2 Vrid på vridreglaget tills CANCEL (AVBRYT) är markerat och tryck på reglaget för att avbryta ändringarna. Obs! När patientens ålders- och viktintervall har uppdaterats ska en händelsemarkering automatiskt läggas till i patientjournalen. Händelsetexten ska vara de valda ålders- och viktintervallen (se avsnittet Lägga till en ny händelsemarkering i patientjournalen på sidan 65). Obs!: Om åldersintervall för patienten INTE anges kommer Unspecified (Ej angivet) att visas för patientens ålder och lasern kan inte slås på. Obs!: Om viktintervall för patienten INTE anges kommer Unspecified (Ej angivet) att visas för patientens vikt och lasern kan inte slås på. Obs! Lasrarna kommer inte att kunna slås på om de installerade sensorerna inte är de rekommenderade. Obs! Om du försöker slå på lasrarna utan att ange patientens ålder och vikt kommer Dialogrutan Enter Patient Parameters (Lägg in patientparametrar) för universalmonitor eller Dialogrutan Enter Patient Parameters (Lägg in patientparametrar) för monitor för vuxna att visas. Ta bort patientkablarna Gör så här för att ta bort en patientkabel från monitorkabeln: 1 Dra den elektriska kontakten rakt utåt. 2 Fatta tag i den fiberoptiska kontakten i den färgade (ej svarta) plastövergjutningen och dra rakt utåt. 3 Stäng luckan över förförstärkaren helt. 4 Kasta patientkabeln Rev 10 Sida 47

48 Grundläggande funktioner FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Fästa SctO 2 -sensorn på patienten Varning: Innan SctO 2 -sensorerna används första gången ska du läsa bruksanvisningen som medföljer sensorerna. Varning: Som med all medicinsk utrustning ska du noggrant placera patientkablarna så att patienten inte riskerar att trassla in sig eller strypas. Varning: Ta alltid bort sensorn och koppla bort alla delar av FORE-SIGHT MC-2000-monitorn från patienten innan patienten ska bada. Varning: Platsen för sensorn måste kontrolleras minst var 8:e timme, och om cirkulationstillståndet eller hudens skick har försämrats ska sensor appliceras på ett annat ställe. Varning: Platsen för sensorn måste inspekteras minst var 8:e timme för att garantera tillräcklig adhesion, cirkulation, att huden är oskadad och att den optiska inriktningen är korrekt. Varning: Patientsäkerhet Om en sensor är skadad på något vis ska den genast tas ur bruk. Varning: Lyft inte upp monitorn i någon av kablarna/ledningarna. De kan lossna från monitorn som då kan falla ned på patienten. Varning: Led bort alla kablar från patientens hals och fäst dem för att minska risken för strypning. Varning: Ledande anslutningar Du måste iaktta yttersta försiktighet när du kopplar in medicinsk elektrisk utrustning. Många delar i kretsen människa maskin är ledande, som t.ex. patienten, kontakterna, elektroderna och givarna. Det är mycket viktigt att de ledande delarna inte kommer i kontakt med andra jordade och ledande delar när de är anslutna till enhetens isolerade inmatning till patienten. Sådan kontakt skulle kunna gå förbi patientisoleringen och bryta det skydd som den isolerade inmatningen innebär. Det får i synnerhet inte finnas någon kontakt mellan neutralelektrod och jord. Var försiktig: Inspektera kablar och sensorer efter skador före användningen. Om någon skada upptäcks ska kablarna eller sensorerna inte användas förrän de har genomgått service eller bytts ut. Obs! Hudens pigmentering påverkar inte tillförlitligheten hos de insamlade uppgifterna. FORE-SIGHT MC-2000-monitorn kompenserar automatiskt för hudpigmentering. Obs! Sensorn måste placeras i tät kontakt med ren och torr hud. Fett, transpiration eller hår som förhindrar god kontakt mellan sensorn och huden påverkar tillförlitligheten hos de insamlade uppgifterna och kan resultera i ett felmeddelande. Obs!: Placera om möjligt sensorn en bit ifrån pannans mittlinje eller över en av bihålorna. Med patientkablarna (se Figur 19 a, sidan 44) ansluts monitorkablarna till patienten. Patientkablarna är engångsartiklar. Använd nya patientkablar för varje patient och kassera dem efter användning. Sida Rev 10

49 Grundläggande funktioner Förbereda patienten Varning: Innan SctO 2 -sensorerna används första gången ska du läsa bruksanvisningen som medföljer sensorerna. Gör så här för att förbereda patientens panna för sensorn: 1 Se till att huden där sensorn ska placeras är ren, torr och hel, och utan puder, olja eller lotion. 2 Om det behövs rakas huden ren från hår på den tilltänkta platsen. 3 Använd lämpligt rengöringsmedel för att försiktigt rengöra den tilltänkta platsen för sensorn. Låt huden torka helt innan sensorn appliceras. Applicera sensorerna Varning: Innan SctO 2 -sensorerna används första gången ska du läsa bruksanvisningen som medföljer sensorerna. Applicera sensorn med hjälp av de instruktioner som medföljer i sensorförpackningen. 1 Se till att alla kablar är anslutna och att sensorerna placeras på rätt sida av patientens huvud. (Se Börja övervaka en patient, sidan 50) 2 Använd klämman/kroken på baksidan av förförstärkarlådan (som sitter på monitorkabelns ände mot patienten) för att fästa kabeln mot ett fast föremål, t.ex. ett sängräcke. Detta för att förhindra att kabeln dras bort från patienten. Obs! Placera ljusskyddet över sensorerna före övervakningen. Om ljusskyddet inte sitter på plats kommer ett larm om att omgivningsljuset är för starkt att utlösas. Obs! Monitorn kan användas på den ena eller på båda hjärnhalvorna. I de flesta fall är det bäst att övervaka båda sidorna eftersom vissa tillstånd kan göra att den ena hjärnhalvan drabbas av syrebrist. Obs! Om den ena eller båda lasrarna inte fungerar (och både monitorkabel och patientkabel har anslutits på rätt sätt till monitorn) utlöses ett lågprioriterat ljudlarm (två snabba pip) som påminnelse. Ljudlarmet avges då 90 sekunder har gått med kablar och sensorer rätt anslutna men utan att den ena eller båda lasrarna avger någon strålning. Larmet upprepas var 10:e sekund och det kan inte tystas. Ta bort sensorerna Varning: Innan SctO 2 -sensorerna används första gången ska du läsa bruksanvisningen som medföljer sensorerna. Om sensorn är självhäftande ska den försiktigt plockas bort från patienten för att undvika att huden skadas. Kasta självhäftande sensorer och använt ljusskydd. Om sensorn inte är självhäftande ska fastsättningsmekanismen försiktigt plockas bort från patienten för att undvika att huden skadas. Kasta fastsättningsmekanism och använt ljusskydd Rev 10 Sida 49

50 Grundläggande funktioner FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Starta monitorn Slå på monitorn Obs! Monitorn kan slås på antingen före eller efter anslutningen av kablar och sensorer. Gör så här för slå på monitorn: 1 Sätt in nätkabeln i ett vägguttag. 2 Tryck på knappen On/Standby på monitorns framsida. Inom några få sekunder startar monitorn. Börja övervaka en patient Figur 22: Knappen På/Standby Obs! Modellerna MC-2010 och 2030 är utrustade med ett valfritt inbyggt batteri som gör att du kan slå på enheten utan att koppla den till ett eluttag. Batteristatusindikatorn visar hur mycket som återstår av batteriet i form av en färgad stapel i batteriikonen i övre högra hörnet på monitorns skärm. Stapelns längd svarar mot batteriets laddning. Om batteriet har mer än 30 % kapacitet visas kvarvarande laddning i grönt. Om det har mindre än 30 % kvar visas det i rött. Om batteriet är helt urladdat är batteriikonen tom. Varken röd eller grön stapel visas. Ett fulladdat batteri kan driva modell MC-2010 eller 2030 i ungefär 1,5 timme. Se avsnittet Batteriunderhåll på sidan 101. Obs! Medan monitorns programvara startar upp visas en kort diagnostisk text på monitorn. Därefter visas en animerad FORE- SIGHT välkomstskärm och därefter den normala displayen. Monitorn är nu redo för normal drift. Du kan hoppa över välkomstskärmen innan animeringen är avslutad genom att trycka på vridreglaget en gång. Obs! En hjälpdialog kan öppnas när systemet startar. Du kan hoppa över hjälpdialogen genom att trycka på vridreglaget en gång. Om du inte vill få upp dialogen vid systemstarten avmarkerar du Display at system start? ( Visa vid systemstart? ). Gör så här för att börja övervaka en patient: 1 Kontrollera att alla kablar och sensorer sitter på plats. Obs! Kontrollera att höger och vänster kabel är rätt ansluten genom att titta efter lysande lysdioder på förförstärkarlådan. En lysande lysdiod visar att kabeln är ansluten till monitorn. Om lysdioden intill den blå ansiktsikonen lyser betyder det att monitorkabeln är ansluten till patientens vänstra sida. Om lysdioden intill den gröna ansiktsikonen lyser betyder det att monitorkabeln är ansluten till patientens högra sida. Sida Rev 10

51 Grundläggande funktioner Obs! Indikatorerna för kabelanslutning (ansiktsikoner) som finns på monitorns skärm under SctO 2 -värdet visar anslutningsstatus för kablarna. Den svarta markeringen visar vilken kabel ikonen avser. Ett färgat ansikte (blått för vänster, grönt för höger) med en leende mun visar att kablarna är helt inkopplade. Vänster monitorkabel ansluten, vänster patientkabel inte ansluten. Ett vitt ansikte med ett vågrätt streck till mun visar att monitorkabeln är ansluten men inte patientkabeln. Vänsterkablarna helt anslutna. Det blå ansiktet med svart markering på ikonens högra sida visar status för anslutningarna på patientens vänstra sida. Höger monitorkabel ansluten, höger patientkabel inte ansluten. Ett vitt ansikte med ett vågrätt streck till mun visar att monitorkabeln är ansluten men inte patientkabeln. Högerkablarna helt anslutna. Det gröna ansiktet med svart markering på ikonens vänstra sida visar status för anslutningarna på patientens högra sida. Obs! Se till att sensorerna placeras på rätt sida av patientens huvud. Patientsensorn som är ansluten till förförstärkaren med lysande diod intill det blå ansiktet ska appliceras på patientens vänstra sida. Patientsensorn som är ansluten till förförstärkaren med lysande diod intill det gröna ansiktet ska appliceras på patientens högra sida. Obs! Sensorerna är märka med klistermärken som föreställer gröna och blå ansiktsikoner och som identifierar patientens högra och vänstra sida. Se till att vänster och höger sidas sensorer matchar de rätta lysande ansiktsikonerna på förförstärkaren. Detta underlättar för att identifiera den sida där sensorerna ska placeras. 1 Kontrollera att korrekt patient-id visas på monitorns skärm (sidan 39) och att önskad profil har valts (sidan 39). 2 Tryck på knappen Sensorstart/-omstart Figur 23: Knappen Sensorstart/-omstart Obs!: Påminnelse om laserstrålning lågprioriterat ljudlarm. Om den ena eller båda lasrarna inte avger någon strålning avges ett lågprioriterat ljudlarm 90 sekunder efter att Press sensor start/start 1X eller... 2X visats ( Tryck sensorstart/-omstart 1X ). Det lågprioriterade larmet är enbart ett ljudlarm (ingen blinkande triangel) och det upprepas var 10:e minut. Larmet är avsett som en påminnelse om att sensorerna är rätt placerade på patienten men att den ena eller båda lasrarna inte avger någon strålning. Detta ljudlarm åsidosätts av alla andra larm i systemet Rev 10 Sida 51

52 Grundläggande funktioner FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien 3 Tryck på knappen Medel/Auto/Vänster/Höger för att välja den första bilden. Figur 24: Knappen Medel/Auto/Vänster/Höger 4 Kontrollera att det inte finns några användarmeddelanden i meddelandeområdet (se Figur 5, sidan32). Om det finns ett meddelande i meddelandeområdet, läs Åtgärda systemmeddelanden på sidan 70. Konfigurera alternativen på menyerna Visning och Inställningar Välja visning I detta avsnitt beskrivs hur du konfigurerar de alternativ som du kan välja på menyerna View (Visning) och Setup (Inställningar). Du kan spara dessa som en profil (se sidan 39), eller bara göra tillfälliga ändringar under en övervakningssession, efter behov. I menyn View (Visning) (se sidan 35) väljer du vilket tidsintervall diagramområdet ska omfatta. Gör så här för att välja tidsintervall: 1 Vrid på vridreglaget för att välja menyn View (Visning). 2 Tryck på vridreglaget för att öppna menyn. 3 Vrid på vridreglaget för att markera önskat intervall. 4 Tryck på vridreglaget för att välja detta intervall. Ställa in larmgränser för SctO 2 samt högtalarvolym Den nedre och den övre gränsen för vad som är godtagbara procentvärden för SctO 2 i vänster och höger sensor kan du ställa in var och en för sig eller gemensamt. Du kan stänga av det nedre och det övre gränsvärdet för SctO2-procenttalet för vänster och höger sensor för sig. När gränsvärdena stängts av utlöses inga visuella larm eller ljudlarm. Om monitorn upptäcker ett värde som ligger under det nedre gränsvärdet eller över det övre gränsvärdet avges ett larm med den volym som du har ställt in. Ett visuellt larm blinkar också på skärmen. Du kan ställa in en fördröjning så att kortvariga tillstånd inte utlöser några larm. Du kan också justera differenslarmet vänster höger för att upptäcka om skillnaden i syremättnad mellan höger och vänster sidas sensorer ökar. Standardinställningen för differenslarmet är 10, men inställningen kan ändras med skjutreglaget från minimivärdet 1 till maximivärdet 50. Gör så här för att ställa in larmgränser för SctO 2 och högtalarvolym: 1 Vrid på vridreglaget för att välja menyn Setup (Inställningar). Sida Rev 10

53 Grundläggande funktioner 2 Tryck på vridreglaget för att öppna menyn. 3 Tryck på vridreglaget en gång till för att öppna dialogrutan SctO 2 Limits (SctO 2 -gränsvärden) (se Figur 25, sidan 53). 4 Gör de önskade ändringarna. 5 Välj DONE (KLAR) och tryck på vridreglaget för att spara ändringarna. Välj CANCEL (AVBRYT) för att avbryta ändringarna. Figur 25: Dialogrutan SctO 2 Limits (SctO 2 -gränsvärden) Använd vridreglaget för att flytta runt markören i dialogrutan. Tryck på vridreglaget för att markera eller avmarkera en post. Avmarkera rutan Right limits equal left ( Samma gränsvärden för höger och vänster ) om du vill kunna justera vänster och höger gränsvärden oberoende av varandra. Markera rutan om du vill justera vänster och höger gränsvärden tillsammans. Var försiktig: Om du ställer in den larmgränsen för högt SctO 2 på ett mycket högt värde (98) kan detekteringsmekanismen för högt värde bli verkningslös. Var försiktig: Om du ställer in gränsvärdet för lågt SctO 2 på ett mycket lågt värde (2) kan detekteringsmekanismen för lågt värde bli verkningslös. Obs! För att korrekt kunna urskilja larmsignalerna från enheten ska operatören befinna sig rakt framför enheten med ansiktet mot enhetens framsida. Obs! Om du vill testa larmfunktionen kan du ansluta en SctO 2 - simulator (kan beställas genom CAS) till monitorns patientanslutning. Ställ in det höga gränsvärdet för SctO 2 -larm på minst 1 % lägre än det värde som just nu visas och kontrollera att högt värde detekteras. Ställ tillbaka det höga gränsvärdet för SctO 2 -larm på önskad nivå. Ställ in det låga gränsvärdet för SctO 2 - larm på minst 1 % högre än det värde som just nu visas och Rev 10 Sida 53

54 Grundläggande funktioner FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Flytta ett skjutreglage Diverse inställningar kontrollera att lågt värde detekteras. Ställ tillbaka det låga gränsvärdet för SctO 2 -larm på önskad nivå. Larmfunktionen bör testas minst en gång i halvåret. Obs! Gränsvärdet för högt SctO 2 (vänster eller höger kanal) kan inte ställas in på ett värde som understiger gränsvärdet för lågt SctO 2 (för samma kanal). Gränsvärdet för lågt SctO 2 (vänster eller höger kanal) kan inte ställas in på ett värde som överstiger gränsvärdet för högt SctO 2 (för samma kanal). Det är alltid 5 % skillnad mellan de låga och höga gränsvärdena (för samma kanal). Obs! Larmfördröjningen är konstant vid alla larmtillstånd. Larmfördröjningen kan ändras av användaren när som helst och påverkar då bara alarm som ännu inte har inträffat. Om larmfördröjningen ställs in på 0 Seconds (0 sekunder) meddelar larmet omedelbart när ett gränsvärde passeras (om t.ex. det låga gränsvärdet är inställt på 50 och procentuellt SctO 2 -värde faller under 50 %, kommer larmet för lågt procentuellt SctO 2 -värde att utlösas omedelbart). Om larmfördröjningen ställs in på 10 Seconds (10 sekunder) fördröjs larmet efter att ett gränsvärde har passerats med 10 sekunder (om t.ex. det låga gränsvärdet är inställt på 50 och procentuellt SctO 2 -värde faller under 50 % och stannar där i 10 sekunder, kommer larmet för lågt procentuellt SctO 2 -värde att utlösas). I detta exempel måste det procentuella SctO 2 -värdet ligga under den nedre gränsen i 10 sekunder i sträck. Obs! Du kan också komma till dialogrutan för SctO 2 -gränsvärden genom att vrida på vridreglaget tills displayområdet för procentuellt SctO 2 är markerat (klarblå bakgrund) och då trycka på vridreglaget. Gör så här för att flytta ett skjutreglage när du vill ställa in ett gränsvärde eller högtalarvolymen: 1 Vrid på vridreglaget för att välja skjutreglage. 2 Tryck på vridreglaget för att aktivera skjutreglaget. 3 Vrid på vridreglaget åt vänster eller höger för att justera nivån. 4 Tryck på vridreglaget för att ställa in vald nivå. 5 Vrid på vridreglaget för att navigera bort ifrån skjutreglaget. Du kan ställa in horisontella och vågräta rutnätslinjer i diagramområdet eller användning av standard- eller utvidgat tangentbord (se sidan 37). Gör så här för att göra diversedisplayinställningar: 1 Vrid på vridreglaget för att välja menyn Setup (Inställningar). 2 Tryck på vridreglaget för att öppna menyn. 3 Vrid vridreglaget åt höger för att välja Preferences (Preferenser). 4 Tryck på vridreglaget en andra gång för att öppna dialogrutan Preferences (Preferenser) (Figur 26 nedan). Sida Rev 10

55 Grundläggande funktioner 5 Gör de önskade ändringarna. 6 Välj DONE (KLAR) och tryck på vridreglaget för att spara ändringarna. Välj CANCEL (AVBRYT) för att avbryta ändringarna. Ställa in displayens ljusstyrka Figur 26: Dialogrutan Preferences (Preferenser) Du kan ställa in monitorns ljusstyrka till en behaglig nivå med hänsyn till omgivande ljus. Gör så här för att ställa in displayens ljusstyrka: 1 Vrid på vridreglaget för att välja menyn Setup (Inställningar). 2 Tryck på vridreglaget för att öppna menyn. 3 Vrid vridreglaget åt höger för att välja Brightness (Ljusstyrka). 4 Tryck på vridreglaget en andra gång för att öppna dialogrutan Brightness (Figur 27 nedan). 5 Tryck på vridreglaget en tredje gång för att aktivera skjutreglaget för ljusstyrka. 6 Vrid vridreglaget åt vänster för att minska ljusstyrkan eller åt höger för att öka den. 7 Tryck på vridreglaget igen för att inaktivera skjutreglaget för ljusstyrka. 8 Välj DONE (KLAR) och tryck på vridreglaget för att spara ändringarna. Välj CANCEL (AVBRYT) för att avbryta ändringarna. Ställa in autodimmer Figur 27: Dialogrutan Brightness (Ljusstyrka) Du kan ställa in displayen så att den automatiskt dämpas ( dimmas ) efter en viss tid. Detta är till exempel bra om du använder monitorn i ett patientrum och den ljusa displayen stör patienten när denna ska vila. Gör så här för att ställa in funktionen autodimmer: 1 Vrid på vridreglaget för att välja menyn Setup (Inställningar). 2 Tryck på vridreglaget för att öppna menyn Rev 10 Sida 55

56 Grundläggande funktioner FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien 3 Vrid vridreglaget åt höger för att välja Auto Dim. 4 Tryck på vridreglaget en gång till för att öppna dialogrutan Auto Dim (Figur 28, sidan 56). 5 Tryck på vridreglaget för att slå på eller stänga av autodimmer. 6 Vrid vridreglaget åt höger för att välja skjutreglaget. 7 Tryck på vridreglaget för att aktivera skjutreglaget för inställning av tid innan autodimmern ska aktiveras. 8 Vrid vridreglaget åt vänster för att minska tiden eller åt höger för att öka den. 9 Tryck på vridreglaget igen för att inaktivera skjutreglaget för tid. 10 Välj DONE (KLAR) och tryck på vridreglaget för att spara ändringarna. Välj CANCEL (AVBRYT) för att avbryta ändringarna. Tillfälligt inaktivera autodimmern Välja språk Figur 28: Dialogrutan Auto Dim (Autodimmer) För att tillfälligt inaktivera autodimmerfunktionen trycker du på någon tangent eller vrider på vridreglaget. Monitorns skärm återgår automatiskt till full ljusstyrka. När ett larm aktiveras inaktiveras också autodimmern tillfälligt. (Språkalternativen kan vara annorlunda än de som visas i detta avsnitt) Du kan ändra vilket språk som ska användas i menyer, dialogrutor och på skärmen. Obs! När du har ändrat språk visas menyerna på det språk du har valt. Du bör välja ett språk som du kan läsa så pass bra att du kan återställa displayen till det ursprungliga språket, eftersom även benämningarna på de olika språken i listan i språkdialogrutan ändras. Gör så här för att välja språk: 1 Vrid på vridreglaget för att välja menyn Setup (Inställningar). 2 Tryck på vridreglaget för att öppna menyn. 3 Vrid vridreglaget åt höger för att välja Languages (Språk). 4 Tryck på vridreglaget en gång till för att öppna dialogrutan Languages (Språk) (Figur 29, sidan 57). 5 Vrid på vridreglaget för att välja önskat språk 6 Tryck på vridreglaget för att bekräfta valet. Knappen DONE (KLAR) aktiveras. Sida Rev 10

57 Grundläggande funktioner 7 Vrid på vridreglaget för att välja ordet DONE längst ner i listan över språk. 8 Tryck på vridreglaget för att aktivera knappen DONE. 9 Tryck på vridreglaget för att spara ändringarna. Välj CANCEL (AVBRYT) för att avbryta ändringarna. Välja serieportar Figur 29: Dialogrutan Languages (Språk) (Portalternativen kan vara annorlunda än de som visas i detta avsnitt) Du kan ändra portinställningarna för den information som sänds och tas emot via de fyra serieportarna på monitorns baksida (se Figur 3, sidan 29). Gör så här för att välja serieport: 1 Vrid på vridreglaget för att välja menyn Setup (Inställningar). 2 Tryck på vridreglaget för att öppna menyn. 3 Vrid vridreglaget åt höger för att välja Ports (Portar). 4 Tryck på vridreglaget en gång till för att öppna dialogrutan Ports (Figur 30 nedan). 5 Vrid på vridreglaget för att välja den port som du vill konfigurera. 6 Tryck på vridreglaget. Alternativen för Port Configuration (Portkonfiguration) aktiveras. 7 Vrid på vridreglaget för att visa önskad portkonfiguration. 8 Tryck på vridreglaget och du kommer tillbaka till Port selection (val av port). 9 Vrid på vridreglaget för att välja inställning (Setup) för den port som du vill konfigurera. 10 Tryck på vridreglaget och fönstret Port Setup (Portinställningar) aktiveras. 11 Vrid på vridreglaget för att visa önskad portinställning (Baud Rate baudhastighet). 12 Tryck på vridreglaget för att välja önskad portinställning, och du kommer tillbaka till valet av port. 13 Vrid på vridreglaget för att välja nästa port som du vill konfigurera. 14 När alla portarna är konfigurerade vrider du vridreglaget till knappen DONE (KLAR) för att spara dina val eller till Rev 10 Sida 57

58 Grundläggande funktioner FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien knappen CANCEL (AVBRYT) för att avbryta ändringarna. 15 Tryck på vridreglaget för att spara eller avbryta ändringarna. Figur 30 a: Dialogrutan Ports (Portar) Figur 30 b: Dialogrutan Port Setup (Portinställningar) Du kan ändra inställning för portinställningarna. Gör så här när du står i dialogrutan Ports för att ändra inställning för en serieport: 1 Vrid på vridreglaget för att välja önskad SETUP-knapp (Inställningar). 2 Tryck på vridreglaget för att öppna dialogrutan Port Setup (Portinställningar) (Figur 30 b: ovan). 3 Vrid på vridreglaget för att markera alternativet Baud Rate (Baudhastighet). 4 Tryck på vridreglaget och val av baudhastighet aktiveras. 5 Vrid på vridreglaget för att välja baudhastighet för porten. Alternativen för baudhastighet är 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, eller Obs! Standardinställningen för baudhastighet för gränssnittet mot Philips VueLink är Vid gränssnitt mot ett Philips VueLinksystem är de giltiga alternativen 4800, 9600 eller baud. 6 Tryck på vridreglaget och Setup-alternativen aktiveras. 7 Vrid vridreglaget till knappen DONE (KLAR) för att spara dina val eller till knappen CANCEL (AVBRYT) för att avbryta ändringarna. 8 Tryck på vridreglaget för att spara eller avbryta ändringarna. Sida Rev 10

59 Grundläggande funktioner Obs! Om du konfigurerar en oanvänd port och ställer in alternativ för denna kan ett felmeddelande som meddelar att porten inte kunde anslutas till den valda enheten bli följden Rev 10 Sida 59

60 Grundläggande funktioner FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Ansluta till Philips IntelliVue FORE-SIGHT MC-2000-monitorerna kan anslutas till en Philips IntelliVue patientmonitor vilket möjliggör fjärrvisning av aktuella SctO 2 -värden och larmmeddelanden. FORE-SIGHT MC-2000-monitorerna kan kopplas till följande Philips patientmonitorer med lämplig VueLink-modul och lämpliga kablar: Philips IntelliVue - MP40/50/60/70/80 och 90 För att ansluta FORE-SIGHT till Philips IntelliVue patientmonitor krävs följande: 1 FORE-SIGHT med lägst programversion Krav på Philips hårdvara: Philips IntelliVue patientmonitor MP40 MP 90. Philips VueLink-modul AUXPLUS; PN M1032A nr A05. Philips VueLink gränssnittskabel: PN M1032A nr K6C. Obs! Philips kontaktinformation: 3 FORE-SIGHT VueLink strömkabel: PN Obs! Se Philips IntelliVue/VueLink tillbehör och tillval på sidan 116 för information om beställning. 4 Välj en ledig kommunikationsport på monitorns baksida (se Figur 3, sidan 29), för att ansluta till Philips VueLink. 5 Konfigurera den valda kommunikationsporten till Philips VueLink på det sätt som beskrivs i avsnittet Välja serieportar på sidan 57. Obs!: Kommunikationsporten längst upp till höger kan inte konfigureras för Philips VueLink. Obs! Standardinställningen för baudhastighet för gränssnittet mot Philips VueLink är Vid gränssnitt mot ett Philips VueLinksystem är de giltiga alternativen 4800, 9600 eller baud. 6 Sätt in VueLink-modulen i ett ledigt uttag på Philips IntelliVue-monitorn. 7 Anslut Philips gränssnittskabel till VueLink-modulen. 8 Anslut FORE-SIGHT förlängningskabel till Philips gränssnittskabel och därefter till lämplig RS-232- kommunikationsport på monitorns baksida. 9 Konfigurera Philips IntelliVue patientmonitor så den visar FORE-SIGHT SctO 2 -värden. Följande alternativ finns: LSctO 2 (Vänster). RSctO 2 (Höger). ASctO 2 (Medel). Obs! Rör vid Philips patientmonitorn på det område där FORE- SIGHT-värdena ska visas. Beteckning och värde för vald FORE- Sida Rev 10

61 Grundläggande funktioner SIGHT visas i det markerade området. Obs! Om FORE-SIGHT-värdet är ogiltigt (streckat) visas inget värde på Philips-skärmen. Obs! Om FORE-SIGHT-värdet innebär ett larm blinkar värdet och motsvarande larmmeddelande i rött visas på Philips IntelliVue patientmonitor. Obs!: Ytterligare information finns i anvisningarna som medföljer Philips IntelliVue patientmonitor och VueLink-modulen. Obs! Överskridande av gränsvärden har högre prioritet än larm utrustningslarm när de skickas från FORE-SIGHT-monitorn till Philips patientmonitor. Se Tabell 2 om FORE-SIGHTtextmeddelanden som visas på Philips IntelliVue patientmonitor. FORE-SIGHT-utdata via serieport Enkel kommaseparerad text Du kan konfigurera monitorns serieportar RS-232 på monitorns baksida så att de levererar en ström av utdata i realtid som hämtas och visas på monitorn. 1. Välj en ledig kommunikationsport på monitorns baksida (se Figur 3, sidan 29). 2. Konfigurera den valda kommunikationsporten till formatet enkel kommaseparerad text på det sätt som beskrivs i avsnittet Välja serieportar på sidan 57. Utdata via serieport 1. Minsta programvarukrav: version Data levereras som enkla kommaseparerade värden (CSVformat) (dvs. värden för vänster, höger, medel, larm). 3. Värden för vänster, höger, medel och larm skickas varannan sekund. 4. Ogiltiga värden (t.ex. ingen sensor) visas som Ställ in serieportens önskade baudhastighet: Se avsnittet Välja serieportar på sidan Överförda larmstatusvärden: 0 = Inget gränsöverskridande 1 = Lågt SctO 2 vänster 2 = Lågt SctO 2 höger 4 = Högt SctO 2 vänster 8 = Högt SctO 2 höger 16 = SctO 2 -differens Exempel: 57, 1, 1, 0 Vänster = 57, höger = inget värde, medel = inget värde, inget gränsöverskridande 57, 49, 53, 4 Vänster = 57, höger = 49, medel = 53, lågt gränsvärde höger överskridet 57, 49, 52, 20 Vänster = 57, höger = 49, medel = 52, lågt gränsvärde höger & differens överskridet Rev 10 Sida 61

62 Grundläggande funktioner FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Ställa in datum och tid Du kan ändra datum och tid som visas på skärmen och på insamlade data. Var försiktig: Du kan inte ändra tid/datum under patientövervakning. Tryck på tangenten Sensorstart/-omstart en gång för att stoppa övervakningen, välj Ny patient (se sidan39). Därefter kan du ändra tid/datum. Obs! Tiden visas med 24-timmarsklocka. Gör så här för att ändra datum och tid: 1 Vrid på vridreglaget för att välja menyn Setup (Inställningar). 2 Tryck på vridreglaget för att öppna menyn. 3 Vrid vridreglaget åt höger för att välja Date & Time (datum och tid). 4 Tryck på vridreglaget en gång till för att öppna dialogrutan för datum och tid (Figur 31 nedan). 5 Vrid på vridreglaget för att välja det fält du vill ändra. 6 Tryck på vridreglaget för att aktivera valt fält. 7 Vrid vridreglaget åt vänster för att minska värdet i fältet eller åt höger för att öka värdet. 8 Tryck på vridreglaget igen ör att inaktivera det valda fältet. 9 Upprepa steg 6 till och med 8 för att ändra de övriga fält som du önskar ändra. 10 Välj DONE (KLAR) för att spara ändringarna. Välj CANCEL (AVBRYT) för att avbryta ändringarna. Figur 31: Dialogrutan Date & Time (Datum och tid) Läs avsnittet Börja övervaka en patient på sidan 50 för mer information om att starta patientövervakningen. Sida Rev 10

63 Grundläggande funktioner Patientövervakning Detta avsnitt förutsätter att du är väl bekant med reglagen på frontpanelen (se Figur 2, sidan 28) och de olika delarna på displayen (se Figur 5, sidan 32). Välja Medel, Auto, Vänster eller Höger Höger patientanslutn ing Vänster patientanslu tning Styra larmet Du kan växla mellan att visa värden från patientens vänstra hjärnhalva, högra hjärnhalva, ett enkelt medelvärde av dessa båda, eller att automatiskt växla mellan värdena för höger och vänster hjärnhalva. Tryck på knappen Medel/Auto/Vänster/Höger på monitorns frontpanel för att växla mellan dessa visningar. Obs!: Monitorn känner av om endast en sensor är ansluten till monitorn och visar automatiskt värdena från den sida som används. Obs! Indikatorerna för kabelanslutning (ansiktsikoner) som finns på monitorns skärm under SctO 2 -värdet visar anslutningsstatus för kablarna (mer information finns i avsnittet Börja övervaka en patient, sidan 50). Den svarta markeringen visar vilken kabel ikonen avser. Ikonen med svart markering på ikonens vänstra sida avser anslutningen på patientens högra sida, medan ikonen med svart markering på ikonens högra sida avser anslutningen på patientens vänstra sida. Ett vitt ansikte med ett vågrätt streck till mun visar att monitorkabeln är ansluten men inte patientkabeln. Ett färgat ansikte (blått för vänster, grönt för höger) med en leende mun visat att kablarna är helt inkopplade. Du kan inaktivera eller aktivera ljudlarmen genom att trycka på knappen Tysta/Återställ larm på monitorns frontpanel. Om inga larm är aktiva inaktiveras ljudlarmet vid överskridande av höga och låga gränsvärden och utrustningslarm under två minuter när du trycker på knappen Tysta/Återställ larm. För de flesta tillstånd påverkas inte de visuella larmen. I avsnittet Åtgärda systemmeddelanden på sidan 70 finns en förteckning över larmtillstånd och de åtgärder du kan vidta. Om du trycker på knappen Tysta/Återställ larm när ett larm för överskridande av ett gränsvärde är aktivt och larmet ljuder, tystas ljuddelen av larmet ner i upp till 30 sekunder. Om larmtillståndet finns kvar efter denna tidsperiod återupptas ljudlarmet. Om du trycker på knappen Tysta/Återställ larm när ett utrustningslarm är aktivt och larmet ljuder, tystas ljuddelen av larmet ner och i vissa fall försvinner även den visuella delen av larmet. Obs! Larm för överskridande av gränsvärden visas genom en blinkande röd larmikon. Utrustningslarm visas genom en blinkande gul larmikon. Se avsnittet Skärmindikatorer på sidan Rev 10 Sida 63

64 Grundläggande funktioner FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Placera en händelsemarkör över patientdata Du kan granska data på patientkurvan i antingen aktivt eller historiskt läge med hjälp av en händelsemarkör. Gör så här för välja händelsemarkören: 1 Vrid på vridreglaget för att välja menyn Event (Händelse). 2 Tryck på vridreglaget för att öppna menyn. 3 Vrid vridreglaget åt höger för att välja händelsemarkör. 4 Tryck på vridreglaget, och en händelsemarkör placeras över kurvan. 5 Vrid vridreglaget åt vänster eller höger för att placera händelsemarkören över kurvan. Ett fönster i kurvans nederkant visar motsvarande tidpunkt och värde för den punkt där händelsemarkören är placerad. 6 Tryck på vridreglaget en gång till för att avsluta. Händelsemarkören och informationsfönstret försvinner. Lägga till en händelsemarkering till menyn Figur 32: Placera händelsemarkör Du kan skapa en lista över händelsemarkeringar som du kan använda när du vill. Händelsemarkeringarna ska sparas för den aktiva profilen och de kan användas för att markera antingen aktiva eller historiska data för patienten. Gör så här för att lägga till en ny händelsemarkering: 1 Vrid på vridreglaget för att välja menyn Event (Händelse). 2 Tryck på vridreglaget för att öppna menyn. 3 Vrid på vridreglaget för att välja Add event to Menu (Lägg till händelse till meny). 4 Tryck på vridreglaget och lägg in den text som ska placeras på kurvan, max. 20 tecken inklusive blanksteg (se Lägga in text, sidan 36). Observera att Event name (Händelsenamn) kan lämnas tomt. Texten till den nya händelsemarkeringen kommer nu att visas under menyn Event Mark (Händelsemarkering) (se Figur 33, sidan 65). Var försiktig: Om du placerar en händelsemarkering i det tomma området innan kurvorna börjar visas kommer händelsen inte att Sida Rev 10

65 Grundläggande funktioner sparas. Figur 33: Lägga till händesemarkering till meny Lägga till en ny händelsemarkering i patientjournalen Du kan markera en punkt på patientkurvan med en händelsemarkering. Du kan lägga till en händelsemarkering antingen i aktivt eller i historiskt läge. Händelsemarkeringar visas som en lila prick med text till vänster. Gör så här för att lägga till en ny händelsemarkering: 1 Vrid på vridreglaget för att välja menyn Event (Händelse). 2 Tryck på vridreglaget för att öppna menyn. 3 Vrid på vridreglaget för att välja menyn Add new event (Lägg till ny händelse). 4 Tryck på vridreglaget och lägg in den text som ska placeras på kurvan, max. 20 tecken inklusive blanksteg (se Lägga in text, sidan 36). Observera att Event name (Händelsenamn) kan lämnas tomt. 5 Tryck på vridreglaget och välj något av följande: Yes (Ja) Lägg till händelsemarkering på listan och placera på kurvan. No (Nej) Placera händelsemarkering på kurvan. (se avsnittet Lägga till en händelsemarkering i patientjournalen nedan) Obs! När en ny patient läggs in ska en händelsemarkering automatisk läggas till i patientjournalen. Denna händelsemarkering kan endast raderas genom att en annan ny patient väljs. Den visas som klargröna prickar. Texten för den nya patienten ska vara ID: följt av det nya patient-id-numret (se avsnittet Popup-fönstret New Patient (Ny patient) på sidan 33). Obs! När patientens ålders- och viktintervall har uppdaterats ska en händelsemarkering automatiskt läggas till i patientjournalen. Dessa händelsemarkeringar kan endast raderas genom att en annan ny patient väljs. De visas som klargröna prickar. Händelsetexten ska vara de valda ålders- och viktintervallen (se avsnittet Patientens ålder och vikt på sidan 45) Rev 10 Sida 65

66 Grundläggande funktioner FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Lägga till en händelsemarkering i patientjournalen Obs!: Om du lägger till en händelsemarkering på skärmen och bilden visar mer än 1 timme (2, 3, 4, 8 eller 24) kommer endast en prick att placeras ut för händelsen. Texten kommer inte att bli synlig. Om du ändrar visning till 15 eller 30 minuter eller 1 timme kommer texten att synas. 1 Vrid vridreglaget till vänster eller höger för att korrekt placera den vertikala linjen på kurvan (se Figur 34 nedan). Figur 34: Vertikal placering av händelsemarkering 2 Tryck på vridreglaget en gång till för att lägga till en horisontell linje på kurvan (se Figur 35, sidan 66). 3 Vrid vridreglaget åt vänster eller höger för att korrekt placera den horisontella linjen på kurvan. Figur 35: Horisontell placering av händelsemarkering 4 Tryck på vridreglaget en gång till för att placera händelsemarkeringen på kurvan där de två linjerna korsar varandra (se Figur 36 nedan). Sida Rev 10

67 Grundläggande funktioner Figur 36: Slutgiltig placering av händelsemarkering Placera eller radera befintliga händelsemarkeringar Gör så här för att placera eller radera en befintlig händelsemarkering: 1 Vrid på vridreglaget för att välja menyn Event (Händelse). 2 Tryck på vridreglaget för att öppna menyn. 3 Vrid på vridreglaget för att markera önskad händelsemarkering. 4 Tryck på vridreglaget för att välja händelsemarkering. Välj en av de följande åtgärderna (Event Actions) (se Figur 37, sidan 67): Place (Placera) Placerar händelsemarkeringen på kurvan (se avsnittet Lägga till en händelsemarkering i patientjournalen, sidan 66). Delete (Radera) Raderar händelsemarkeringen från menylistan. CANCEL (AVBRYT) Avslutar menyn Event Mark. Ångra den senaste händelsemarkeringen Figur 37: Event Action (Händelseåtgärd) Gör så här för att ångra den senaste händelsemarkeringen som lagts in i patientjournalen: 1 Vrid på vridreglaget för att välja menyn Event (Händelse). 2 Tryck på vridreglaget för att öppna menyn. 3 Vrid på vridreglaget för att välja Undo last event (Ångra senaste händelsen). 4 Tryck på vridreglaget och den senast placerade händelsen tas bort från patientjournalen. Obs! Du kan bara ångra den senast inlagda händelsen. Valet Rev 10 Sida 67

68 Grundläggande funktioner FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Undo last event (Ångra senaste händelsen) är inte längre aktivt när den senaste händelsen har ångrats. Obs! Händelserna Ny patient och Patientens ålder och vikt kan endast ångras genom att en annan ny patient väljs. Sida Rev 10

69 Grundläggande funktioner Växla mellan aktivt och historiskt läge Granska patienthistorik Du kan växla visning mellan aktivt läge (visar data i realtid) och historiskt läge (visar data som inhämtats tidigare under den pågående sessionen). Obs! När du är i historiskt läge fortsätter data att registreras och sparas i minnet. Inga data går förlorade och du kan växla tillbaka till aktivt läge när du vill. För att växla mellan lägena vrider du på vridreglaget för att markera för knappen aktivt/historiskt läge längst upp till höger på skärmen (se Figur 5, sidan 32) och trycker på vridreglaget. Obs! Du kan också gå över till historiskt läge genom att markera historikstapeln längst ner i diagramområdet och trycka på vridreglaget. Du kan dock bara gå tillbaka till aktivt läge genom att använda knappen för aktivt/historiskt läge. Historikstapeln längst ner i diagramområdet ändrar längd allt eftersom sessionen fortskrider. Stapelns längd står i proportion till del av den totala historiken som kurvan visar. Om du till exempel har valt att visa 30-minutersintervall och sessionen har hållit på i två timmar, representerar den synliga kurvan en fjärdedel av den totala datamängden och historikstapelns längd är en fjärdedel av fönstrets bredd. De aktiva och historiska lägena har sina egna tidsskalor (se Menyn View (Visning), sidan 35). Gör så här för att granska patienthistorik: 1 Vrid på vridreglaget för att välja historikstapeln. 2 Tryck på vridreglaget för att aktivera historikstapeln. 3 Vrid vridreglaget åt vänster för att skrolla tillbaka genom uppgifterna eller åt höger för att skrolla framåt mot aktuell tidpunkt. 4 Tryck på vridreglaget igen för att komma bort från historikstapeln och navigera till en annan del av skärmen Rev 10 Sida 69

70 Grundläggande funktioner FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Åtgärda systemmeddelanden Meddelandeområdet längs ner på skärmen är i normala fall tomt. Ibland uppkommer ett tillstånd som gör att systemet visar ett meddelande i området. I Tabell 1 finns en förteckning över användarmeddelanden, vad som orsakar meddelandet samt rekommenderade åtgärder. Samma information kan du få via hjälpmenyn genom att trycka på Error Message Help (Hjälp om felmeddelande). Tabell 1: Användarmeddelanden Meddelande Orsak Rekommenderade åtgärder Patientlarm för SctO 2 (röd på vit) 1 - högprioriterade larm Left SctO 2 HIGH (Vänster SctO 2 HÖGT) Left SctO 2 LOW (Vänster SctO 2 LÅGT) Right SctO 2 HIGH (Höger SctO 2 HÖGT) Right SctO 2 LOW (Höger SctO 2 LÅGT) R-L SctO 2 differential alarm (Hö Vä SctO 2 differenslarm) Vänster SctO 2 -värde överstiger användarens inställda larmgräns för högt värde. Vänster SctO 2 -värde understiger användarens inställda larmgräns för lågt värde. Höger SctO 2 -värde överstiger användarens inställda larmgräns för högt värde. Höger SctO 2 -värde understiger användarens inställda larmgräns för lågt värde. Höger vänster SctO 2 -differens överstiger användarens inställda larmgräns för differens. Tryck på knappen Tysta/Återställ larm för att tysta larmet under 30 sekunder. Tryck på knappen Tysta/Återställ larm för att tysta larmet under 30 sekunder. Tryck på knappen Tysta/Återställ larm för att tysta larmet under 30 sekunder. Tryck på knappen Tysta/Återställ larm för att tysta larmet under 30 sekunder. Tryck på knappen Tysta/Återställ larm för att tysta larmet under 30 sekunder. SctO 2 utrustningslarm (gul på svart) 2 medelhögt prioriterade larm L Excessive Ambient Light (Starkt omgivningsljus vänster) 3 R Excessive Ambient light (Starkt omgivningsljus höger) 3 Vänster patientsensor har inte ordentlig kontakt med patienten. Ljusskyddet är inte korrekt placerat för att utestänga omgivande ljus. Höger patientsensor har inte ordentlig kontakt med patienten. Ljusskyddet är inte korrekt placerat för att utestänga omgivande ljus. Kontrollera att sensorn har direkt kontakt med huden och att ljusskyddet sitter på plats. Justera ljusskyddets placering så att det täcker sensorerna helt. Kontrollera att sensorn har direkt kontakt med huden och att ljusskyddet sitter på plats. Justera ljusskyddets placering så att det täcker sensorerna helt. 1 (Röd på vit) betyder röd text på vit bakgrund. 2 (Gul på svart) betyder gul text på svart bakgrund. 3 När du har tryckt på knappen Tysta/Återställ larm kan meddelandet * Excessive Ambient light (* Starkt omgivningsljus), eller No Signal * (Ingen signal *) ersättas med meddelandet Press sensor start/restart 1X/2X (Tryck på Sensorstart/-omstart 1X/2X) (där * står för L=Vänster eller R=Höger). Sida Rev 10

71 Grundläggande funktioner Meddelande Orsak Rekommenderade åtgärder L SctO 2 cable / sensor error ( Fel i SctO 2 - kabel/-sensor vä.) R SctO 2 cable / sensor error (Fel i SctO 2 - kabel/-sensor hö.) L SctO 2 M cable disconnect (SctO 2 m- kabel urkopplad vä.) Vänster patientsensor eller monitorkabel är defekt. Höger patientsensor eller monitorkabel är defekt. Vänster monitorkabel är urkopplad. Byt ut vänster patientkabel vid behov. Byt ut vänster monitorkabel vid behov. Byt ut höger patientkabel vid behov. Byt ut höger monitorkabel vid behov. Kontrollera anslutningarna för vänster monitorkabel. Rengör de fiberoptiska anslutningarna med CASMED rengöringsstickor, återanslut sedan den vänstra monitorkabeln. Byt ut vänster monitorkabel vid behov Rev 10 Sida 71

72 Grundläggande funktioner FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Meddelande Orsak Rekommenderade åtgärder SctO 2 utrustningslarm (gul på svart) medelhögt prioriterade larm, forts. L SctO 2 P cable disconnect (SctO 2 p-kabel urkopplad vä.) L Invalid Sensor (Fel sensor vä.) L Not calibrated for probe type (Vä. ej kalibrerad för sensortyp) R SctO 2 M cable disconnect (SctO 2 m-kabel urkopplad hö.) R SctO 2 P cable disconnect (SctO 2 p-kabel urkopplad hö.) R Invalid Sensor (Fel sensor hö.) R Not calibrated for probe type (Hö. ej kalibrerad för sensortyp) SctO 2 sensor mismatch (SctO 2 -sensor passar ej ) Incorrect Sensor Detected (fel sensor detekterad) Acquiring L SctO 2 signal (Mottar SctO 2 - signal vä.) Vänster patientkabel är urkopplad. Fel sensor har satts in i den vänstra monitorkabeln. En sensor utan kalibreringsinformation har satts in i den vänstra monitorkabeln. Höger monitorkabel är urkopplad. Höger patientkabel är urkopplad. Fel sensor har satts in i den högra monitorkabeln. En sensor utan kalibreringsinformation har satts in i den högra monitorkabeln. Fel patientkabel har anslutits. Sensorn är inte kompatibel med angiven ålder och vikt. Informationsmeddelande. Kontrollera anslutningarna för vänster patientkabel. Rengör de fiberoptiska anslutningarna med CASMED rengöringsstickor, återanslut sedan den vänstra patientkabeln. Byt ut vänster patientkabel vid behov. Ta bort denna sensor och sätt in en sensor som passar. Kontakta CAS kundtjänst om detta är en sensor som ska passa till din enhet. Ta bort denna sensor och sätt in en sensor som passar. Kontakta CAS kundtjänst om detta är en sensor som ska passa till din enhet. Kontrollera anslutningarna för höger monitorkabel. Rengör de fiberoptiska anslutningarna med CASMED rengöringsstickor, återanslut sedan den högra monitorkabeln. Byt ut höger monitorkabel vid behov. Kontrollera anslutningarna för höger patientkabel. Rengör de fiberoptiska anslutningarna med CASMED rengöringsstickor, återanslut sedan den högra patientkabeln. Byt ut höger patientkabel vid behov. Ta bort denna sensor och sätt in en sensor som passar. Kontakta CAS kundtjänst om detta är en sensor som ska passa till din enhet. Ta bort denna sensor och sätt in en sensor som passar. Kontakta CAS kundtjänst om detta är en sensor som ska passa till din enhet. Ta bort den felaktiga patientkabeln och anslut rätt patientkabel. Använd den sensor som rekommenderas för angiven ålder och vikt. Vänta tills meddelandet försvinner. Sida Rev 10

73 Grundläggande funktioner Acquiring R SctO 2 signal (Mottar SctO 2 - signal hö.) Press sensor start/restart 2X (Tryck på sensorstart/- omstart 2X) Informationsmeddelande. En laser är avstängd. Vänta tills meddelandet försvinner. Tryck på knappen Sensorstart/-omstart två gånger. Press sensor start/restart 1X (Tryck på sensorstart/- omstart 1X) Båda lasrar är avstängda. Tryck på knappen Sensorstart/-omstart en gång. Obs! En påminnelseton (2 snabba pip) hörs när meddelandet Press sensor start/restart 2X eller 1X visas. Tonen upprepas var 10:e minut och kan inte tystas Rev 10 Sida 73

74 Grundläggande funktioner FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Meddelande Orsak Rekommenderade åtgärder SctO 2 utrustningslarm (gul på svart) medelhögt prioriterade larm, forts. No Signal Left 3 (Ingen signal Vänster) No Signal Right 3 (Ingen signal Höger ) L Ambient Light Warning (Varning omgivningsljus vä.) R Ambient Light Warning (Varning omgivningslju s hö) L Signal out of Range (Vä. signal ej inom räckhåll) R Signal out of Range (Hö. signal ej inom räckhåll) L Check tissue under sensor (Kontrollera vävnad under vä. sensor) R Check tissue under sensor (Kontrollera vävnad under hö. sensor) Vänster sensor är felplacerad. Patientsensorkabeln har rubbats. Dålig anslutning i vänster kabel. Vänster patientsensorkabel är defekt. Vänster monitorkabel är defekt. Höger sensor är felplacerad. Patientsensorkabeln har rubbats. Dålig anslutning i höger kabel. Höger patientsensorkabel är defekt. Höger monitorkabel är defekt. Omgivande ljus på vänster sida närmar sig max-värdet. Omgivande ljus höger sida närmar sig max-värdet. Vänster sensor sitter på fel objekt. Höger sensor sitter på fel objekt. Vätskeansamling/ödem kan ha uppstått i vävnaden under sensorn. Vätskeansamling/ödem kan ha uppstått i vävnaden under sensorn. Minska patientens eller patientsensorkabelns rörelser. Kontrollera att sensorn har direkt kontakt med huden på patientens panna placera inte över hår. Koppla bort, rengör den fiberoptiska anslutningen och återanslut monitorkabeln och patientsensorkabeln. Byt ut patientsensorkabeln. Byt ut monitorkabeln. Minska patientens eller patientsensorkabelns rörelser. Kontrollera att sensorn har direkt kontakt med huden på patientens panna placera inte över hår. Koppla bort, rengör den fiberoptiska anslutningen och återanslut monitorkabeln och patientsensorkabeln. Byt ut patientsensorkabeln. Byt ut monitorkabeln. Kontrollera att sensorn har direkt kontakt med huden och att ljusskyddet sitter på plats. Justera ljusskyddets placering så att det täcker sensorerna helt. Kontrollera att sensorn har direkt kontakt med huden och att ljusskyddet sitter på plats. Justera ljusskyddets placering så att det täcker sensorerna helt. Ta bort sensorn från det felaktiga objektet och placera den på patientens panna. Ta bort sensorn från det felaktiga objektet och placera den på patientens panna. Kontrollera om patienten har ödem på skalpen. När vävnaden återgår till sitt normala tillstånd (dvs. inget ödem) försvinner larmmeddelandet och SctO2-värdet återkommer. Kontrollera om patienten har ödem på skalpen. När vävnaden återgår till sitt normala tillstånd (dvs. inget ödem) försvinner larmmeddelandet och SctO2-värdet återkommer. Sida Rev 10

75 Grundläggande funktioner Rev 10 Sida 75

76 Grundläggande funktioner FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Meddelande Orsak Rekommenderade åtgärder Systemlarm (röd på vit) högprioriterade larm Dead Battery (Batteri slut) Internal Temp Error (Fel innertemp.) Power Failure (Strömavbrott) Set Clock (Ställ klockan) Clock Battery (Klockbatteri) Low Battery (Lågt batteri) Loss of AC Power (Ingen nätström) System Memory Nearly Full (Systemminnet nästan fullt) System Memory Full (Systemminne fullt) Internal Temp Warning (Varning innertemp.) Battery Supply Inoperative (Ingen batteriförsörjnin g) Check Serial P1 (Kontrollera serieport P1) Batteriet måste laddas. Monitorns temperatur överstiger driftstemperaturen. Koppla in enheten i vägguttaget. Stäng av monitorn och kontakta CASMEDs kundtjänst. Systemlarm (gul på svart) medelhögt prioriterade larm Externt strömavbrott eller urkopplad nätkabel. Gäller enbart enheter utan batteri. Tryck på knappen Tysta/Återställ larm för att radera meddelandet eller stäng av och slå på monitorn igen. Klockan har inte ställts in. Ställ in datum och tid (se sidan 57). Klockans batteri måste bytas ut.. Batteriet måste laddas. Nätströmmen är inte ansluten, enheten går på batteri. Datalagringen är nära max. Datalagringen har nått max. Monitorn börjar överhettas. Batterisäkring saknas eller har utlösts, alternativt batteriupphängning har lossnat Problem med seriekommunikation. Kontakta CASMEDs kundtjänst. Koppla in enheten i vägguttaget. Koppla in enheten i vägguttaget. Spara dina data och radera aktuella data genom att välja ny patient. Inga data sparas längre. Spara dina data och radera aktuella data genom att välja ny patient. Se till att luft av rumstemperatur kan cirkulera runt monitorn. Flytta monitorn bort från väggen eller andra hinder. Flytta den till ett svalare område. Om tillståndet kvarstår ska du kontakta CASMEDs kundtjänst. Sätt i batterisäkring (se sidan 100) Kontakta CASMEDs kundtjänst Kontrollera kabelanslutningarna till serieport P1 Se till att kontakterna i serieport P1 har ordentlig kontakt. Kontrollera att inställningarna för FORE-SIGHT serieport P1 är korrekta. Kontrollera att enheten är påslagen och aktivt visar information. Sida Rev 10

77 Grundläggande funktioner Check Serial P2 (Kontrollera serieport P2) Check Serial P3 (Kontrollera serieport P4) Problem med seriekommunikation. Problem med seriekommunikation. Kontrollera kabelanslutningarna till serieport P2 Se till att kontakterna i serieport P2 har ordentlig kontakt. Kontrollera att inställningarna till FORE-SIGHT serieport P2 är korrekta. Kontrollera att enheten är påslagen och aktivt visar information. Kontrollera kabelanslutningarna till serieport P3 Se till att kontakterna i serieport P3 har ordentlig kontakt. Kontrollera att inställningarna till FORE-SIGHT serieport P3 är korrekta. Kontrollera att enheten är påslagen och aktivt visar information. Meddelande Orsak Rekommenderade åtgärder Popup-larm (röd på vit) högprioriterade larm System Error ## ### (Systemfel xx xxx) Fel i intern komponent. NSAM-fel vid signalmottagning vänster och höger (near infrared spectroscopy signal acquisition module). Kontakta CASMEDs kundtjänst. Sätt i batterisäkring om detta avser fel (se sidan 100). Obs! Larmtillståndens prioritet har ställts in av tillverkaren och kan inte ändras av användaren. Obs! Larmfördröjningen är konstant vid alla larmtillstånd. Larmfördröjningen kan ändras av användaren när som helst och påverkar då bara alarm som ännu inte har inträffat. Ljudsignalen vid högprioriterat larm består av 10 pipljud med frekvensen 880 Hz som upprepas var 10:e sekund. Ljudsignalen vid medelhögt prioriterat larm består av 3 pipljud med frekvensen 440 Hz som upprepas var 20:e sekund Rev 10 Sida 77

78 Grundläggande funktioner FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien I följande tabell visas hur användarmeddelandena omvandlas till text på Philips IntelliVue: Obs! Larmmeddelanden från monitorn kan se annorlunda ut på Philips Intellivue patientmonitor på grund av begränsningar i textens längd. Tabell 2: Användarmeddelanden på Philips IntelliVue Användarmeddelanden Text på Philips IntelliVue Left SctO2 HIGH (Vänster SctO2 HÖGT) L SctO_2 HIGH Left SctO2 LOW (Vänster SctO2 LÅGT) L SctO_2 LOW Right SctO2 HIGH (Höger SctO2 HÖGT) R SctO_2 HIGH Right SctO2 LOW (Höger SctO2 LÅGT) R SctO_2 LOW L-R SctO2 differential alarm (Vä Hö SctO2-differenslarm) L-R SctO_2 Diff SctO2 sensor mismatch (SctO2- FS Sens Mismatch sensor passar ej) Incorrect Sensor Detected (Fel sensor detekterad) Call Service (Ring service) FS System Error Internal Temp Error (Fel innertemp.) Dead Battery (Batteri slut) Battery supply inoperative (Ingen batteriförsörjning) System memory full (Systemminne fullt) Internal Temp Warning (Varning FS System Warning innertemp.) Low Battery (Lågt batteri) Loss of AC Power (Ingen nätström) System memory nearly full (Systemminnet nästan fullt) Set Clock (Ställ klockan) Clock Battery (Klockbatteri) L Ambient Light Warning FS L Chk Sensor (Varning omgivningsljus vä.) L Excessive Ambient Light FS L Amb Light (Starkt omgivningsljus vä.) No Signal Left (Ingen signal - FS L Signal Err vä.) L Signal out of range (Vä. signal ej inom räckvidd) L SctO2 cable/sensor error (Fel FS L Cable Err i SctO2-kabel/-sensor vä.) L SctO2 M cable disconnect FS L Cable Disc (SctO2 m-kabel urkopplad vä.) L SctO2 P cable disconnect FS L Sensor Disc (SctO2 p-kabel urkopplad vä.) Sida Rev 10

79 L Excessive Ambient Light (Starkt omgivningsljus vä.) Check L SctO2 sensor contact (Kontrollera SctO2- sensorkontakt vä.) L Check tissue under sensor (Kontrollera vävnad under vä. sensor) L Invalid Sensor (Fel sensor vä.) L Not calibrated for probe type (Vä. ej kalibrerad för sensortyp) R Ambient Light Warning (Varning omgivningsljus hö.) R Excessive Ambient Light (Starkt omgivningsljus hö.) No Signal Right (Ingen signal - höger) R Signal out of range (Hö. signal ej inom räckvidd) R SctO2 cable/sensor error (Fel i SctO2-kabel/-sensor hö.) R SctO2 M cable disconnect (SctO2 m-kabel urkopplad hö.) R SctO2 P cable disconnect (SctO2 p-kabel urkopplad hö.) R Excessive Ambient Light (Starkt omgivningsljus hö.) Check R SctO2 sensor contact (Kontrollera SctO2- sensorkontakt hö.) R Check tissue under sensor (Kontrollera vävnad under hö. sensor) R Invalid Sensor (Fel sensor hö.) R Not calibrated for probe type (Hö. ej kalibrerad för sensortyp) Grundläggande funktioner FS L Amb Light FS L Chk Sensor FS L Sensor Err FS R Chk Sensor FS R Amb Light FS R Signal Err FS R Cable Err FS R Cable Disc FS R Sensor Disc FS R Amb Light FS R Chk Sensor FS R Sensor Err Rev 10 Sida 79

80 Grundläggande funktioner FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien FORE-SIGHT (FS) datainsamling Starta FS-datainsamling FS-information kan samlas in från fall till fall. Användaren får en påminnelse om att börja och avsluta datainsamlingen baserat på utrustningens aktuella status. Under Miscellaneous Preferences (Diverse inställningar, se sidan54) kan användaren välja att visa automatiska påminnelser på huvudskärmen om att börja/avsluta FS-datainsamlingen. Obs!: Patientdata för vänster och/eller höger kanaler samlas in baserat på kablarnas/sensorernas anslutning och tillståndet för lasern vid starten av FS-datainsamlingen. Om den ena sidan inte är ansluten eller om lasern inte har slagits på när FS-datainsamlingen påbörjas kommer data från den sidan inte att ingå i FS-datagranskningen. Obs! Om FS-datainformation samlas in ska FS-datatexten längst ner till vänster i diagramområdet vara grön. Om ingen FS-datainformation samlas in ska FS-datatexten vara vit. Obs!: Du kan när som helst välja att starta och stoppa insamlingen av FS-data. Du behöver inte vänta på de automatiska popup-påminnelserna. Obs!: Du kan bara välja att starta FS-datainsamlingen om FSdatainsamlingen tidigare har stoppats. Så snart sensorn/sensorerna har applicerats på patienten och lasern/lasrarna har varit igång under en bestämd tidsperiod, kan en automatisk popup-påminnelse om att starta FS-datainsamlingen visas på huvudskärmen (se Figur 38 nedan). Om du svarar ja startar insamlingen av FS-datainformation och popup-påminnelsen försvinner. Om du svarar nej ska popup-påminnelsen försvinna och ingen FS-datainsamling inledas. Du kan starta FS-datainsamlingen genom att välja Start FS Data Collection... (Starta FS-datainsamling...) i patientmenyn (se sidan 33). Stoppa FS-datainsamling Figur 38: Dialogrutan för att starta FS-datainsamling Obs!: Du kan bara välja att stoppa FS-datainsamlingen om FSdatainsamlingen tidigare har startats. Så snart sensorn/sensorerna har tagits bort från patienten och lasern/lasrarna har varit avstängda under en bestämd tid, kan en automatisk popup-påminnelse om att stoppa FS-datainsamlingen visas på huvudskärmen (se Figur 39, sidan 80). Om du svarar ja stoppar insamlingen av FS-datainformation och popup-påminnelsen försvinner. Om du svarar nej ska popup-påminnelsen försvinna och FSdatainsamling fortsätter. Du kan stoppa FS-datainsamlingen genom att välja Stop FS Data Collection... (Stoppa FS-datainsamling) i patientmenyn (se sidan 33). Figur 39: Dialogrutan för att stoppa FS-datainsamling Sida Rev 10

81 Grundläggande funktioner Granska FS-data Obs!: Du kan när som helst välja att starta och stoppa insamlingen av FS-data. Du behöver inte vänta på de automatiska popup-påminnelserna. Obs! FS-datagranskningen kan visas efter att FS-datainsamlingen har startats eller när den har stoppats. Om du väljer FS Data Review... (Granska FS-data...) under patientmenyn (se sidan 33) visas den insamlade FS-datainformationen. FSdatainformation innehåller regional syremättnad vid baslinjen före induktion, ackumulerad syremättnad under tröskelvärdet samt regional syremättnad vid operationens slut (om FS-datainsamlingen har stoppats) se Figur 40 a nedan. Figur 40 a: Dialogrutan FS Data Review (FS-datagranskning) Ytterligare information inklusive ackumulerad syremättnad mellan 60 % och 30 % (i 5 %-steg) liksom den linjära tid som syremättnaden ligger under 60 till 30 % (i 5 %-steg) visas i dialogrutan FS Data Review (FSdatagranskning). Totalt antal minuter som differensen mellan vänster och höger ligger >10 % samt medelvärdet för differensen vänster/höger visas också på bilden. Om det inte finns några uppmäta data för höger eller vänster sensor kommer streck att visas i motsvarande textruta, se Figur 40 b nedan. Det kan bero på något av följande: Ingen sensor är ansluten. Lasern har inte aktiverats. Datainsamlingen avbröts Rev 10 Sida 81

82 Grundläggande funktioner FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Figur 40 b: Dialogrutan FS Data Review (FS-datagranskning) Sida Rev 10

83 USB-hantering USB USB-minnen Monitorerna i FORE-SIGHT-serien har en USB-anslutning på framsidan. Se Figur 2. USB-anslutningen är utformad för att spara patientdata från en monitor i FORE-SIGHT-serien till ett FORE-SIGHT USB-minne för granskning på en IBM-kompatibel pc eller Mac. Var försiktig: USB-kontakten är avsedd för ett USB-minne. Anslut ingen annan USB-enhet eller -kabel till USB-porten. Var försiktig: För säker och korrekt användning av USB-minnen ska följande förhållningsregler iakttas: Spara patientdata Ta bort USB-minnet från monitorn när det inte används och sätt på skyddslocket på USB-minnet. Undvik platser med mycket höga eller låga temperaturer. Undvik platser där det finns damm och platser där frätande gaser bildas. Försök aldrig ta isär eller reparera ett USB-minne. Kontrollera att patientdata har sparats på USB-minnet innan du raderar de patientdata som finns i FORE-SIGHT-monitorn. Sätt in USB-minnet i USB-porten på FORE-SIGHT-monitorns framsida. Om det inte går att föra in USB-minnet roterar du det 1/2 varv och försöker igen. Om det fortfarande inte går att föra in USB-minnet ska du kontakta servicepersonal. Var försiktig: Försök inte tvinga in USB-minnet i FORE-SIGHT-monitorn om du känner motstånd. USB-minnet kan bara sättas in på ett håll. Om du försöker tvinga in USB-minnet på fel håll kan du orsaka permanenta skador på monitorn och/eller på USB-minnet. På sidan 104 finns förklaringar till de USB-ikoner som visas i det övre högra hörnet på huvudskärmen. Välj Save to USB... (Spara på USB ) i patientmenyn när du vill spara patientdata på USB-minnet, se Figur 41. Figur 41: Dialogrutan Save to USB... (Spara på USB ) Rev 10 Sida 83

84 USB-hantering FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien FORE-SIGHT-monitorn ska skapa ett unikt filnamn. Om du vill ändra detta namn väljer du EDIT (redigera) och ändrar sedan filnamnet (se avsnittet Lägga in text på sidan 36). Om du vill ändra frekvensen för hur ofta data sparas använder du skjutreglaget och väljer önskad frekvens (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18 eller 20 sek.). Obs! Data samlas in varannan sekund. Om data sparas med annan frekvens än 2 sekunder kommer inte hela dataset att registreras och det kan göra att en del larm och händelsemarkeringar går förlorade Tryck på File Save (Spara fil) när du vill spara data på USB-minnet. Förloppsstapeln visar den mängd data som sparats i procent och en stapel ska fyllas i från vänster till höger, se Figur 42. Figur 42: Förlopp för nedsparning till USB Obs!: Data som sparas på USB-minnet innehåller den information som visas i dialogrutan FS-datagranskning, se Figur 40 a och b. Data sparas på USB-minnet med en hastighet på ungefär 1 timme patientdata per 30 sekunder, dvs. ett fall som tar 8 timmar kommer att ta ungefär 4 minuter att spara (om frekvensen för att spara är 2 sekunder). Välj DONE (KLAR) för att återgå till huvudskärmen. Obs!: När nedsparningen har börjat kan användaren när som helst lämna dialogrutan genom att välja DONE. Nedsparningen fortsätter. Obs!: För att stoppa nedsparningen väljer du CANCEL (AVBRYT) eller går till Save to USB (Spara på USB) på patientmenyn och väljer där CANCEL för att stoppa nedsparningen. Obs! Om nedsparningen avbryts kommer den fil som började sparas att raderas från USB-minnet. Var försiktig: Ta inte ut USB-minnet under nedsparning av data. Om du tar ut USB-minnet från monitorn medan data sparas ned kan du orsaka permanent skada på USB-minnet. När förloppsstapeln har nått 100 % kan USB-minnet tryggt tas bort, se Figur 43. Sida Rev 10

85 USB-hantering Figur 43: Nedsparning till USB avslutad Patientdata lagras i filer som kommaseparerade värden (CSV-format). Figur 44 visar ett exempel på patientdata som lagrats i ett USB-minne.,23:59:56,67,69,68,0,,23:59:58,67,69,68,0, ,00:00:00,67,69,68,0,,00:00:02,67,69,68,0,,00:00:04,66,69,68,1,PROCEDURE,00:00:06,65,69,67,5,... Figur 44: Exempel på USB-minnesfil Obs!: Om data för mer än 1,5 dygn sparas kan detta överskrida vissa kalkyleringsprograms kapacitet. USB-status När du försöker spara patientdata på ett USB-minne kan vissa tillstånd uppstå som kräver att du åtgärdar dem, se Figur 45. I Tabell 3 visas en förteckning över möjliga meddelanden som rör USB-status och de åtgärder du rekommenderas att vidta: Tabell 3: Meddelanden om USB-status Meddelande om USB-status Rekommenderad åtgärd File exists cannot overwrite (Filen finns redan kan ej skriva över) Memory Stick not plugged in (Inget USB-minne har satts in) Not enough room on memory stick (Otillräckligt utrymme på minnet) Icke-USB-minne detekterat Memory stick write error (Fel vid skrivning till USB-minne) Memory stick install failure (Fel vid installation av USB-minne) Memory stick open file error (Kunde ej öppna fil på USB-minne) Unknown USB error (Okänt USBfel) Ändra namn på den fil som ska sparas på USB-minnet. Ta ut USB-minnet och rensa det från onödiga filer med hjälp av en pc. Inget USB minne i porten, sätt in USB-minnet. Ta bort USB-minnet och rensa det från onödiga filer med hjälp av en pc. Annat än USB-minne har installerats, ta bort enheten och sätt in USB-minnet. Ta bort USB-minnet och försök med ett annat. Om problemet kvarstår ska du kontakta lämplig servicepersonal. Ta bort USB-minnet och försök med ett annat. Om problemet kvarstår ska du kontakta lämplig servicepersonal. Ta bort USB-minnet och försök med ett annat. Om problemet kvarstår ska du kontakta lämplig servicepersonal. Ta bort USB-minnet och försök med ett annat. Om problemet kvarstår ska du kontakta lämplig servicepersonal Rev 10 Sida 85

86 USB-hantering FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Ögonblicksbilder Figur 45: Display vid meddelanden om USB-status Sätt in USB-minnet i USB-porten på FORE-SIGHT-monitorns framsida. I avsnittet Spara patientdata finns en detaljerad beskrivning. Välj Snapshot to USB... (Ögonblicksbild till USB) i patientmenyn när du vill spara en ögonblicksbild på USB-minnet, se Figur 6. FORE-SIGHT-monitorn ska skapa ett unikt filnamn. Filen sparas som en 256- färgers bitmap-fil (.bmp). Om du vill ändra filnamnet väljer du EDIT (redigera) och ändrar sedan filnamnet (se avsnittet Lägga in text, på sidan 36). Tryck på DONE (KLAR) för att spara ögonblicksbilden på USB-minnet. Se Figur 46. Figur 46: Dialogrutan Snapshot to USB... (Ögonblicksbild till USB) Obs! En kameraikon visas i verktygsfältet så snart funktionen Ögonblicksbild är aktiv. Obs! Om du väljer Done (Klar) och inget USB-minne har installerats kommer funktionen Ögonblicksbild inte att aktiveras. Obs! Om funktionen Ögonblicksbild är på och USB-minnet tas ut innan en ögonblicksbild har hunnit tas kommer funktionen att stängas av. Om du trycker på knappen Tysta/Återställ larm tas en ögonblicksbild av den aktuella skärmen som sparas på USB-minnet. Om funktionen Ögonblicksbild är aktiverad och ett larm inträffar, tas en ögonblicksbild om du trycker på knappen Tysta/Återställ larm. Om du trycker på knappen Tysta/Återställ larm igen bekräftas larmtillståndet. Obs! Om en ögonblicksbild inte tas inom 5 minuter stängs funktionen av. Sida Rev 10

87 Skrivare Skrivare Inledning I denna handbok för FORE-SIGHT-serien avser skrivaren Citizen mobil termisk skrivare, modell CMP-10. Mer detaljerad information om Citizen mobil skrivare modell CMP-10 finns i skrivarens bruksanvisning. Detta avsnitt innehåller nödvändiga anvisningar för att handha FORE-SIGHT MC-2000-skrivare på ett säkert sätt och i enlighet med dess funktioner och avsedda användning. Skrivaren ansluts till monitorn via RS232-kabeln (följer med skrivaren). Var försiktig: För säker och korrekt användning av skrivaren ska följande observeras: Undvik platser där vätska av misstag kan komma in i skrivaren. Undvik platser med mycket höga eller låga temperaturer. Undvik platser där det finns damm och platser där frätande gaser bildas. Försök aldrig ta isär eller reparera skrivaren. Tappa inte och stöt inte till skrivaren. Hantering av termiskt papper: Förvara papperet på mörk, sval och torr plats. Placera inte papperet nära organiska lösningsmedel. Undvik kontakt med borttagningsmedel för vinylkloridfilm samt med tejp under längre perioder. Undvik höga temperaturer, hög luftfuktighet, vätska och solljus. Använd alltid det termiska papper som anges. Se avsnittet Övriga tillbehör och tillval på sidan 116 för information om beställning. Obs!: Se avsnittet Välja serieportar på sidan 57 för ytterligare information om hur du konfigurerar serieportarna på den bakre panelen Rev 10 Sida 87

88 Skrivare FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Skrivarens reglage och indikatorer Figur 47 nedan visar skrivarens reglage och indikatorer. Drift av skrivaren Figur 47: Skrivarens reglage och indikatorer 1. Laddningsdiod (röd = laddar, grön = fullt laddad) 2. Lysdiod för ström (grön = ström på, snabbt blinkande röd/grön = slut på papper, långsamt blinkande röd/grön = överhettat skrivarhuvud) 3. RS232 seriellt gränssnitt 4. PÅ/AV-knapp 5. Radframmatningsknapp 6. Frigöringsknapp för lock (tryck ner knappen för att öppna locket) 7. Pappersavrivare 8. Lock för papper Skrivarkabeln kopplas till ett DB9-uttag som finns på monitorns bakre panel. Använd den kabel som medföljer skrivaren för att koppla monitorn till skrivaren. Följ nedanstående steg för drift av skrivaren: Konfigurera monitorn för kontinuerlig utskrift i tabellform under menyn Patient/Print (Patient/Skriv ut). Markera alternativet Continuous Tabular Print (Kontinuerlig utskrift i tabellform) för att aktivera överföringen av procentuella SctO 2 -värden var 20:e sekund. Avmarkera alternativet Continuous Tabular Print för att aktivera användarinitierad utskrift. Anslut skrivaren till FORE-SIGHT-monitorn med den anslutningskabel som följer med skrivaren (se Figur 3, sidan 29). Sida Rev 10

89 Skrivare Figur 48: Dialogrutan Patient > Print Menu (menyn Skriv ut) Obs!: Anslut skrivaren till ett nätuttag om skrivarbatteriet behöver laddas. Slå på skrivaren genom att trycka på PÅ/AV-knappen på skrivaren. Slå på FORE-SIGHT-monitorn genom att trycka på knappen On/Standby på monitorns framsida. På sidan 104 finns förklaringar till de skrivarikoner som visas i det övre högra hörnet på huvudskärmen. Kontinuerlig utskrift i tabellform När alternativet Continuous Tabular Print (kontinuerlig utskrift i tabellform) är aktiverat kommer monitorn att kontinuerligt sända procentuella SctO 2 -värden för vänster, höger och medel var 20:e sekund åtföljt av tidsstämpel (timme:minut:sekund). Ett sidhuvud innehållande datum och kolumnrubriker skrivs ut i början av uppgifterna och sedan på var 20:e rad. Ett exempel på utskrift av värden i realtid visas nedan (se Figur 49, sidan 90). Obs!: Varje gång monitorn slås på och skrivaren är ansluten och påslagen skrivs FORE-SIGHTs logotyp automatiskt ut på papperet Rev 10 Sida 89

90 Skrivare FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien L R AVG 16:29: :29: :30: :30: :30: :31: :31: :31: :32: :32: :32:25 PROCEDURE 16:32:40 66* :33:00 66* :33:20 65* 69 67! 16:33:40 65* 69 67! 16:34:00 64* 69 67! 16:34:20 64* 69 67! 16:34:40 64* 69 67! 16:35:00 64* 69 67! 16:35:20 64* 69 67! L R AVG 16:35:40 64* 69 67! Figur 49: Exempel på utskrift i tabellform Obs!: En asterisk (*) efter vänster- eller högervärdet (L resp. R) indikerar att ett larmtillstånd (överskridande av det höga eller låga gränsvärdet) har inträffat. Ett utropstecken (!) efter medelvärdet (AVG) indikerar att ett differenslarm höger vänster har inträffat. Obs!: Händelseposter visas vid den tid då de lades in. Sida Rev 10

91 Skrivare Utskrift i tabellform Om alternativet för kontinuerlig tabellutskrift är inaktiverat måste användaren starta utskriften. För att skriva ut data i tabellform över den information som visas på skärmen väljer du Tabular (tabell-) under Print type (utskriftstyp), Screen (skärm) under Print length (utskriftslängd) och därefter PRINT (skriv ut) (se Figur 50, sidan 91). Figur 50: Dialogrutan för tabellutskrift För att skriva ut samtliga tabelldata för patienten väljer du Tabular (tabell-) under Print type (utskriftstyp), Full case (fullständigt patientfall) under Print length (utskriftslängd) och därefter PRINT (skriv ut) som Figur 51 visar. Figur 51: Dialogrutan för tabellutskrift av fullständigt patientfall Var försiktig: Om du försöker göra en tabellutskrift av ett fullständigt patientfall som är längre än 24 timmar krävs det mer än en rulle termiskt papper (80 fot ca 24 m). Förloppsstapeln visar den mängd data som skrivits ut i procent och en stapel ska fyllas i från vänster till höger. Obs!: När utskriften har startat kan användaren när som helst lämna dialogrutan och utskriften fortsätter. Obs!: För att stoppa utskriften väljer du CANCEL (AVBRYT) eller går till menyn Patient > Print och väljer CANCEL för att stoppa utskriften. Obs! Val av Time scale (Tidsskala) är inaktiverat när tabellutskrift är markerat Rev 10 Sida 91

92 Skrivare FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Diagramutskrift Användaren kan starta en diagramutskrift via menyn Patient > Print (Patient > Skriv ut). För att skriva ut diagram över den information som visas på skärmen väljer du Graphic (diagram) under Print type (utskriftstyp), Screen (skärm) under Print length (utskriftslängd) och därefter PRINT (skriv ut) (se Figur 52, sidan 92). Figur 52: Dialogrutan för diagramutskrift Obs! Val av Time scale (Tidsskala) är inaktiverat när Graphic och Screen är markerade. Figur 53: Exempel på diagramutskrift Obs! Händelsetext skrivs ut på papperet så som den visas på skärmen. Obs! Om händelsetexten är för lång fortsätter utskriften av texten förbi själva diagrammet som Figur 53 ovan visar. För att skriva ut samtliga diagramdata för patienten väljer du Graphic (diagram) under Print type (utskriftstyp), Full case (fullständigt patientfall) under Print length (utskriftslängd) och därefter PRINT (skriv ut) som Figur 54 nedan visar. Sida Rev 10

93 Skrivare Figur 54: Dialogrutan för diagramutskrift av fullständigt patientfall Obs! Om du har valt diagramutskrift av fullständigt patientfall kan du välja Time scale (tidsskala) och skriva ut hela patientfallet i en tidsskala som skiljer sig från den aktuella tidsskalan på skärmen (se Figur 54 ovan). Ladda skrivarens batteri Figur 55: Exempel på diagramutskrift av fullständigt patientfall Förloppsstapeln visar den mängd data som skrivits ut i procent och en stapel ska fyllas i från vänster till höger. Obs!: När utskriften har startat kan användaren när som helst lämna dialogrutan och utskriften fortsätter. Obs!: För att stoppa utskriften väljer du CANCEL (AVBRYT) eller går till menyn Patient > Print (Patient > Skriv ut) och väljer CANCEL för att stoppa utskriften. Skrivaren innehåller ett laddningsbart litiumjonbatteri. När batteriet börjar laddas ur skrivs meddelandet Low Battery (Lågt batteri) ut och en ton ljuder tre gånger. Varning: Ladda skrivarbatteriet med nätkontakten, modell TRC M från GROUP WEST som medföljer skrivaren, eller likvärdig kontakt. Anslut batteriets laddningskabel till skrivarens laddningsuttag som finns på den bakre panelen. Anslut laddaren till ett vägguttag med korrekt spänning. Kontrollera att laddningsdioden lyser rött. Ladda batteriet vid rumstemperatur (5 35 C). Batteriets laddningstid är ungefär 3 timmar. Så snart batteriet är fulladdat Rev 10 Sida 93

94 Skrivare FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Sätta i papper växlar laddningsdioden till grönt ljus. Var försiktig: Försök inte ladda på nytt när laddningen är avslutad. Batteriets prestanda kan försämras. Obs! En röd linje syns på det termiska papperet när det börjar ta slut. Stäng av skrivaren. Tryck på knappen för att öppna luckan och komma åt pappersfacket. Ta bort eventuella pappersrester innan den nya rullen sätts i. Placera den nya pappersrullen som bilden visar och dra ut tillräckligt mycket papper så att det når ut över skrivarens kontrollpanel (se Figur 56, sidan 94). Stäng luckan. Ta ut batteriet Figur 56: Sätta i papper Obs! Kontrollera att papperet är korrekt placerat. Om det är snett i någon riktning och inte kommer rakt ut från luckan måste du öppna luckan och justera pappersrullens placering. Varning: Rör inte skrivarhuvudet eller pappersavrivaren när du sätter i skrivarpapper. Varning: Använd inte skrivaren och anslut den inte till monitorn när batteriet är uttaget. Varning: Byt aldrig batteri när batteriladdaren är inkopplad och/eller monitorn används. Stäng av skrivaren. Koppla bort skrivaren från monitorn och dra ur väggkontakten till laddningskabeln. Öppna batteriluckan genom att trycka på locket och föra det uppåt som Figur 57 nedan visar. Sida Rev 10

95 Skrivare Avlägsna batteriluckan. Figur 57: Öppna batteriluckan Ta ut batteriet ur batterifacket och koppla loss batteriets anslutningskabel. Sätta i det nya batteriet: Figur 58: Sätta i det nya batteriet Koppla in batterikabeln i batteriets uttag. Sätt in batteriet med anslutningskabel i batterifacket som Figur 58 ovan visar. Sätt tillbaka batteriluckan genom att föra in den från skrivarens bakre ände och ner den så att den låses på plats. Varning: Ta inte isär batteriet. Batteriet innehåller elektrolyter som kan skada ögon, hud och kläder. Var försiktig: Se till att batteriluckan är ordentligt stängt när det nya batteriet har satts i. Obs! Vissa länder och lokala föreskrifter förbjuder att batterier kasseras bland hushållsavfall. Kontrollera reglerna för återvinning med din lokala myndighet Rev 10 Sida 95

96 Skrivare FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Denna sida har avsiktligt lämnats tom Sida Rev 10

97 Rengöring Rengöring Varning: Monitorn får inte under några omständigheter rengöras samtidigt som den används för patientövervakning. Monitorn måste stängas av. Dra ut monitorns kabel från vägguttaget och koppla bort alla tillbehör. Var försiktig: Öppna inte monitorn för att rengöra den. Rengöra monitorn Var försiktig: Sänk aldrig ner någon del av kabelns elektriska kontakt eller några tillbehör i rengörings- eller desinfektionslösning. Det kan orsaka skador på produkten och förkorta dess livslängd. Var försiktig: Använd inte slipande rengöringsmedel, isopropylalkohol eller organiska lösningsmedel för rengöringen. Dessa rengöringsmedel kan skada enheten, göra att monitorns yta blir hård och spröd och skada kablar och ledningar. Var försiktig: Koppla bort alla tillbehör från monitorn före rengöring. Se över monitorns hölje efter skador och kontrollera nätkabeln efter böjda eller brutna stift, sprickor och slitage. Varken monitor eller nätkabel ska användas om de är skadade. Om någon skada upptäcks ska du kontakta lämplig servicepersonal. Var försiktig: Spraya eller häll inte vatten eller rengöringsvätska direkt på monitorn. Chassi: Monitorns yta kan desinficeras med en mjuk trasa fuktad med 10-procentig klorinlösning (1:10) i vanligt kranvatten. När alla ytorna har desinficerats torkar du av hela monitorn med en mjuk trasa fuktad med rent vatten för att ta bort alla rester och/eller ångor från desinfektionsmedlet. Display: Rengör displayen med en mjuk, luddfri trasa sprayad med alkoholfritt glasrengöringsmedel. Pappershanddukar rekommenderas inte eftersom de kan repa ytan. Obs! Torka noggrant av allt överskott av rengöringsmedel. Var försiktig så att vatten eller rengöringsmedel inte kommer in i öppningar och springor i kontakterna Rev 10 Sida 97

98 Rengöring FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Rengöra monitorkablar Rengöra patientkablar Rengöra skrivaren Obs! Kablarna innehåller fiberoptiska delar. Var försiktig så att kablarna inte viks eller böjs vid rengöringen. Undersök monitorkablarna efter skador före varje användning på patient. Rengör de fiberoptiska kontakterna i varje monitorkabel med hjälp av rengöringsstickan för fiberoptik ( hane ) (medföljer i rengöringssats och i liten rengöringssats. (Den fiberoptiska kontakten omges av grön plast) Rengör monitorkabeln med en mjuk trasa fuktad med en 10-procentig klorinlösning (1:10) i vanligt kranvatten. Använd inte sprit. Var försiktig: Om monitorkabeln skulle bli mycket förorenad av blod eller andra kroppsvätskor ska den kasseras. Obs! Monitorkabeln får inte blötas ner eller sänkas ner i vätska. Vätska får inte tränga in ändarna på monitorkabeln på grund av risken för skada på instrumentet. Monitorkabeln ska vara helt torr innan den används. Rengör de fiberoptiska kontakterna i patientkablarna med hjälp av rengöringsstickan för fiberoptik ( hona ) (medföljer i rengöringssats och i liten rengöringssats). Var försiktig: Patientkabeln är avsedd för engångsanvändning och får inte återanvändas. Var försiktig: Patientkabeln får inte blötas ner eller sänkas ner i vätska. Försök inte sterilisera patientkabeln. Läs skrivarens bruksanvisning för att få mer information. Var försiktig: Koppla loss nätkontakten innan skrivaren rengörs. Torka av med mjuk, torr trasa. Om skrivaren är mycket smutsig: Blöt en trasa med milt rengöringsmedel, vrid ur ordentligt och torka av. Torka torrt med en mjuk och torr trasa. Var försiktig: Använd inte flyktiga kemikalier som thinner, bensen m.m. Var försiktig: Låt aldrig insidan av skrivarmekanismen bli våt. Sida Rev 10

99 Underhåll Underhåll Varning: Monitorn får under inga omständigheter testas eller underhållas samtidigt som den används för patientövervakning. Monitorn måste stängas av. Dra ut monitorns kabel från vägguttaget. Varning: Lyft inte upp monitorn i någon av kablarna/ledningarna. De kan lossna från monitorn som då kan falla ned på patienten. Varning: Ledande anslutningar Du måste iaktta yttersta försiktighet när du kopplar in medicinsk elektrisk utrustning. Många delar i kretsen människa maskin är ledande, som t.ex. patienten, kontakterna, elektroderna och givarna. Det är mycket viktigt att de ledande delarna inte kommer i kontakt med andra jordade och ledande delar när de är anslutna till enhetens isolerade inmatning till patienten. Sådan kontakt skulle kunna gå förbi patientisoleringen och bryta det skydd som den isolerade inmatningen innebär. Det får i synnerhet inte finnas någon kontakt mellan neutralelektrod och jord. Var försiktig: Om service utförs av ej auktoriserad personal kan monitorn skadas och garantin upphöra att gälla. Inbyggda batterier får endast bytas av auktoriserad personal. Kontakta din CAS-representant om du behöver service. Var försiktig: Inspektera kablar och sensorer efter skador före användningen. Om någon skada upptäcks ska kablarna eller sensorerna inte användas förrän de har genomgått service eller bytts ut. Var försiktig: Kablarna får inte vikas eller böjas. Underhållsintervall Förebyggande underhåll av monitorn är en viktig funktion som ska utföras rutinmässigt för att garantera säker och effektiv funktion. Vi rekommenderar följande underhållsintervall: Monitor: Ingen kalibrering behöver utföras av användaren. Batterier: Bör bytas ut vartannat år. Obs! För att batteriets laddning ska bevaras ska FORE-SIGHT cerebral oximeter anslutas till vägguttaget när den inte används. Om detta inte görs förkortas livslängden och batteriets funktion försämras. Obs! Monitorkablarna bör bytas ut årligen, eller när de inte längre fungerar som de ska. Bevaka installationsdatum och användningstid för kablarna. Information om beställning finns i avsnittet Tillbehör på sidan Rev 10 Sida 99

100 Underhåll FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Byta säkring FORE-SIGHT MC-2000-monitorn har ett uttag för växelström med två säkringar. Båda nätledningarna har säkringar. FORE-SIGHT MC-2000-monitorn har ett likströmsuttag med en säkring för de interna batterierna. Var försiktig: Batterisäkringen måste vara insatt om enheten ska drivas av de interna batterierna. Om enheten inte ska användas på mer än en vecka ska batteriet kopplas ur (se avsnittet Koppla från batteriet på sidan 101). Var försiktig: Sätt endast i säkringar med identisk märkning för fortsatt, kontinuerligt brandskydd (se avsnittet Strömförsörjning, sidan 111). En säkring kan behöva bytas ut om monitorn är kopplad till ett elektriskt uttag men batteriets spänningsindikator inte lyser grönt. Varning: Dra ut nätkabeln innan någon säkring byts ut. Obs! FORE-SIGHT MC-2000-monitorn har flera säkringar inuti monitorn. Dessa säkringar kan inte bytas ut av användaren. Nätsäkringar Gör så här för att byta ut nätsäkringarna: Stäng av monitorn och dra ut nätkabeln. Använd en liten skruvmejsel för att öppna locket till facket med nätsäkringar (se Figur 3, sidan 25). Använd en liten skruvmejsel och dra ut den röda säkringshållaren från facket med nätsäkringar. Ta bort den misstänkta säkringen. Placera den nya säkringen i säkringshållaren i den riktning som visas i Figur 59 nedan. Upprepa proceduren för säkringen på andra sidan i hållaren. Sätt tillbaka säkringshållaren i uttaget för nätström (säkringshållaren kan sättas in på båda hållen). Stäng luckan till facket för nätsäkringar. Det ska höras ett klickljud när den stängs. Anslut nätkabeln till monitorn igen. Rätt placering Felaktig placering Figur 59: Placering av nätsäkring Sida Rev 10

101 Underhåll Batteriunderhåll FORE-SIGHTMC-2000-monitorerna finns i två typer med batteribackup: Litet batteri (modellerna MC-2000 och MC-2020) Typen med litet batteri har tillräcklig med strömstyrka för att en kontrollerad avstängning av monitorn ska kunna utföras och patientdata samtidigt sparas i händelse av strömavbrott. Stort batteri (modellerna MC-2010 och MC-2030) Modellen med stort batteri har tillräcklig strömstyrka för att driva monitorn i upp till 1,5 timme (med nytt, fulladdat batteri). För att bibehålla batteriets laddningsnivå och förlänga dess livslängd ska monitorn hela tiden vara ansluten till elnätet. Batteriets kapacitet minskar med tiden. Vi rekommenderar att väl underhållna batterier byts ut av CAS servicepersonal vartannat år. Om modellen med stort batteri inte fungerar mer än 20 minuter vid batteridrift innan utbytesintervallet på 2 år har uppnåtts ska monitorn returneras till CAS för service och batteribyte. Koppla från batteriet Obs!: Vissa enheter kan ha en automatisk batteriavstängningskrets som kopplar från batteriet när de inte laddas. Kontakta vår kundtjänst om du vill veta om din enhet har denna funktion. Om denna funktion är installerad och monitorn inte ska användas under mer än en vecka följer du nedanstående procedur för att förvara enheten: Ladda upp enheten över natten (minst 16 tim.) innan den läggs undan för förvaring. Använd en skruvmejsel, sätt in den försiktigt och vrid låset motsols för att låsa upp (se Figur 60a på sidan 102). Dra försiktigt ut säkringshållaren så långt det går ta inte bort säkringen. För försiktigt tillbaka säkringshållaren i uttaget. Använd en skruvmejsel, sätt in den försiktigt och vrid låset medsols för att låsa det igen (se Figur 60a på sidan 102). Denna åtgärd kopplar från batteriet och förlänger batteriets livslängd när enheten förvaras. Om denna funktion INTE är installerad och monitorn inte ska användas på mer än en vecka följer du nedanstående procedur för att förvara enheten: Ladda upp enheten över natten (minst 16 tim.) innan den läggs undan för förvaring. Använd en skruvmejsel, sätt in den försiktigt och vrid låset motsols för att låsa upp (se Figur 60a på sidan 102). Dra försiktigt ut säkringshållaren ur uttaget så långt det går. Ta bort säkringen ur säkringshållaren (se Figur 60b, sidan 102). För försiktigt tillbaka säkringshållaren i uttaget. Använd en skruvmejsel, sätt in den försiktigt och vrid låset medsols för att låsa det igen (se Figur 60a nedan) Rev 10 Sida 101

102 Underhåll FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien När enheten ska användas igen upprepar du ovanstående i omvänd ordning och sätter tillbaka säkringen i monitorn. Obs!: För att enheten ska fungera måste nätströmmen kopplas in. Batterisäkring Gör så här för att byta ut batterisäkringen: Stäng av monitorn och dra ut nätkabeln. Leta upp batterisäkringen på den bakre panelen (se Figur 3 sidan 25). Använd en skruvmejsel, sätt in den försiktigt och vrid låset motsols för att låsa upp (se Figur 60a nedan). Dra försiktigt ut säkringshållaren ur uttaget så långt det går. Obs!: Säkringshållaren ska inte avlägsnas från säkringsfacket Försök inte dra ut säkringshållaren ur facket. Det kan skada säkringshållaren permanent. Ta bort säkringen helt ur säkringshållaren (se Figur 60b nedan). Placera en ny säkring i säkringshållaren (se Figur 60c nedan). Rotera och rikta in säkringshållaren så att säkringen ligger uppåt i hållaren. För försiktigt tillbaka säkringshållaren i uttaget. Använd en skruvmejsel, sätt in den försiktigt och vrid låset medsols för att låsa det igen (se Figur 60a nedan). Anslut nätkabeln till monitorn igen. Var försiktig: Sätt endast i säkringar med identisk märkning för fortsatt, kontinuerligt brandskydd (se avsnittet Strömförsörjning, sidan 111). Obs!: Använd inte överdriven kraft när du tar bort eller för in säkringshållaren i uttaget. Obs!: När batterisäkringen har satts i kan monitorn starta automatiskt. a c Figur 60: Placering av batterisäkring Sida Rev 10

103 Bilaga Bilaga Symboler Här nedan följer en sammanfattning av alla symboler som används på monitorn och på dess tillbehör. Symbolerna kan visas på produkten eller på dess förpackning. Symboler på frontpanelen Strömindikator Batteriindikator (endast modellerna MC-2010 och 2030) Strömbrytare (På/Standby) Larm (Tysta/Återställ) Vänster/Höger/Medel Sensorstart/-omstart Skärmindikatorer Larm avstängt (gul) Larm pausat (gul) Högprioriterat larm aktiverat (blinkande röd) Medelhögt prioriterat larm aktiverat (blinkande gul) Laseraktivitetsindikator (uppifrån och ned) Automatisk växling av värden har valts siffervärden för vänster och höger växlar med några sekunders mellanrum Rev 10 Sida 103

104 Bilaga FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Stor sensor ansluten till enheten Medelstor sensor ansluten till enheten Liten sensor ansluten till enheten FS DATA > 10 Yrs 18 yrs / > 60 kg (10 18 år / > 60 kg) Historical (Historik) FS DATA med vit text FS-Data samlas inte in FS DATA med grön text FS-Data samlas in Aktuell patients ålder och vikt (exempel) Om patientens ålder eller vikt INTE anges kommer Unspecified (Ej angivet) att visas för ålder eller vikt och lasern kan inte slås på. Den kurva som visas på monitorns display avser historisk information. Skrivare med vitt papper skrivaren är redo för utskrift Skrivare med grönt papper utskrift pågår Skrivare med gult papper Skrivaren har antingen slut på papper eller så är locket öppet. Sätt i papper eller stäng locket. Skrivare med rött papper Ingen kommunikation med skrivaren. Kontrollera skrivarkabel och strömförsörjning. Vitt USB-minne USB-minne är anslutet till monitorn Grönt USB-minne Nedsparning till USB-minne pågår Rött USB-minne USB-minnesfel Ögonblicksbild till USB har aktiverats Tryck på knappen Tysta/Återställ larm för att spara skärmbilden på USB-minnet Batteriladdningsindikator (endast modellerna MC-2010 och 2030) Symboler nära anslutningar för tillbehör Patientanslutningarna är av typ BF Kontakt för kommunikationsport RS-232 Sida Rev 10

105 Bilaga Symboler på monitorn VAR FÖRSIKTIG, läs anvisningarna innan enheten används Ekvipotentiell anslutning Denna symbol visas här istället för på enheten. De första två siffrorna i enhetens serienummer visa tillverkningsår under 2000-talet. Skydd mot vatteninträngning. CE-märkning och registreringsnummer för anmält organ visar att enheten uppfyller de väsentliga kraven i EU-direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. Visar att monitorn omfattas av EU-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Växelström Återvinning föreslås Symboler på förpackningen Partinummer Relativ luftfuktighet vid förvaring och transport Får ej återanvändas Temperatur vid förvaring och transport Kastas ej Avsedd för flergångsanvändning Rev 10 Sida 105

106 Bilaga FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Placering av lasermärkning Figur 61 nedan visar var lasermärkningen finns inuit i monitorn. Var försiktig: Om service utförs av ej auktoriserad personal kan monitorn skadas och garantin upphör att gälla. Monitorn får endast repareras av personal som auktoriserats av CAS Medical Systems, Inc. Kommentar [KI6]: text saknas i rutani bilden nedan Etiketterna finns på respektive NSAM-skiva Figur 61: Placering av intern lasermärkning Obs! LASERPRODUKT KLASS 1 Denna produkt är endast avsedd att vara en komponent i monitorerna i MC 2000-serien och uppfyller därför inte relevanta krav i 21 CFR del för kompletta laserprodukter. Denna produkt uppfyller kraven i IEC :2001 Sida Rev 10

107 Bilaga Garantipolicy Monitorer (FORE-SIGHT cerebral oximeter) Alla produkter säljs av CAS Medical Systems, Inc. (CASMED ) med de garantivillkor som beskrivs i följande stycken. Sådana garantier beviljas endast vid inköp av denna produkt direkt från CAS Medical Systems, Inc. eller CASMEDs auktoriserade återförsäljare, som ny produkt. Garantierna gäller den första köparen av produkten, förutom vid återförsäljning. Avseende monitorn för CASMED FORE-SIGHT cerebral oximeter gäller en garantitid på tolv (12) månader. Alla produkter, när så är tillämpligt, garanteras vara fria från funktionsfel i material och utförande och att överensstämma med produktbeskrivningen i bruksanvisningen, publicerade specifikationer och medföljande etiketter och/eller bipacksedlar, under förutsättning att densamma hanteras korrekt under normala användningsförhållanden i enlighet med tillämpliga säkerhetskrav och lagkrav, och att utbyten och reparationer sker i enlighet med anvisningarna från CAS Medical Systems, Inc. Samma garantivillkor gäller för batteriet under en period av tolv (12) månader. Nittio (90) dagars garanti gäller för tillbehör för flergångsanvändning som t.ex. återanvändbara monitorkablar och andra tillbehör från CASMED som utgör en del av det ursprungliga inköpet. När det gäller engångsartiklar eller produkter avsedda för en patient, inklusive SctO 2 -sensorer, omfattar garantin endast fel som föreligger vid leveransen. Om tillbehöret inte har tillverkats av CAS Medical Systems, Inc., gäller tillverkarens egen garanti. Garanti för tillbehör som köpts separat från förtecknade leverantörer är dessa leverantörers ansvar. Skada på någon del genom felanvändning, försummelse eller olycka, eller genom inkoppling av tillbehör eller andra delar som inte tillverkats av CASMED, omfattas inte av denna garanti. Ovanstående garantier gäller inte om produkten har konfigurerats, ändrats, justerats eller reparerats av annan än CAS Medical Systems, Inc. eller av personer som uttryckligen auktoriserats av CAS Medical Systems, Inc. Garantierna gäller inte heller om reparationer utförts utan att de skriftliga anvisningarna från CAS Medical Systems, Inc. har följts, eller om produkten har utsatts för felanvändning, försumlighet eller olycka. CASMED förbehåller sig rätten att utföra serviceåtgärder inom garantin vid sin egen tillverkningsanläggning, en auktoriserad reparationsanläggning eller hos kunden. CAS Medical Systems, Incs enda och exklusiva skyldighet, och köparens enda och exklusiva gottgörelse enligt ovannämnda garantier, begränsas till kostnadsfri reparation eller utbyte av en produkt som rapporterats skriftligen eller via telefon till CAS Medical Systems, Inc., har tilldelats ett returnummer (RMA-nummer) och returneras under normal kontorstid med transportkostnaderna förbetalda till: Rev 10 Sida 107

108 Bilaga FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien CAS Medical Systems, Inc. 44 East Industrial Road Branford, CT USA Telefon: Fax: E-post: CAS MEDICAL SYSTEMS, INC. ANSVARAR FÖR ÖVRIGT INTE FÖR NÅGRA SKADOR INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, TILLFÄLLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER SPECIELLA SKADOR. DET FINNS INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SOM GÅR UTÖVER DE SOM FASTSTÄLLS HÄR OVAN. CAS MEDICAL SYSTEMS, INC. GARANTERAR INTE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL AVSEENDE PRODUKTEN ELLER DELAR AV DENNA. Sida Rev 10

109 Bilaga Monitorkonfigurationer FORE-SIGHT MC-2000-monitorer Tabell 4: FORE-SIGHT MC-2000-monitorer CAS MC-2000 Tvåkanalig cerebral oximeter CAS MC-2010 CAS MC-2020 Tvåkanalig cerebral oximeter med interna batterier Tvåkanalig universell cerebral oximeter CAS MC-2030 Tvåkanalig universell cerebral oximeter med interna batterier Registrering av monitorkonfiguration Monitormodell CAS MC - 20 Serienummer: Installerade alternativ Batterier Rev 10 Sida 109

110 Bilaga FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Specifikationer SctO 2 -mätning Metod: Modifierad NIRS (nära infraröd spektroskopi) enligt Beer-Lamberts lag Utdata: Absolut syremättnad i cerebral vävnad (absolute cerebral tissue oxygenation saturation, SctO 2 ) Mätintervall: 0 till 100 % Noggrannhet: %: ± 4 % till 1 standardavvikelse 0 39 %: ej specificerat Displayens upplösning: 1 % Datafrekvenser: Datahämtning 100 Hz, numerisk visning = 0,5 Hz Laserinformation TILLVERKNINGSINFORMATION FÖR ENHETEN (DATABLAD) OM DEN KOMPONENT SOM INNEHÅLLER LASER Typbeteckning BM SM 4-färgs strålkombination med effektövervakning Maximal uteffekt 20 mw Pulstid 3,1 ms Patientlarm Inställbara larm: Larm för höga och låga värden för SctO 2, vänster, höger och differens Larmindikatorer: Ljudlarmstyrka 100 % volym Visuellt larm vänster och höger Ljudlarm Text i larmmeddelandefönster Högprioriterade larm: 58 db (snabbt A) 1 m rakt framför monitorn Medelhögt prioriterade larm: < 54 db (snabbt A) 1 m rakt framför monitorn Patientparameter Lågt Högt Vänster SctO 2 2 till 93 % 7 till 98 % Höger SctO 2 2 till 93 % 7 till 98 % Differens-SctO 2 Ej tillämpl. 1 till 50 % Du kan ställa patientparametrarna var och en för sig på AV. Låga gränsvärden kan inte ställas in på värden som överstiger de höga gränsvärdena. Höga gränsvärden kan inte ställas in på värden som understiger de låga gränsvärdena. Det måste alltid vara 5 % skillnad mellan de låga och höga gränsvärdena. Sida Rev 10

111 Bilaga Display Display: Siffervärden: Kurva: Visning: Händelser: LCD-display med mätresultat, anvisningar, felsökningsmeddelanden, kurvor och stapel för signalstyrka SctO 2 (från vänster kanal, höger kanal eller ett medelvärde av de båda) 1 motsvarande det tillhörande numeriska värdet SctO 2 15 eller 30 min., 1, 2, 3, 4, 8 eller 24 tim. Kan placeras var som helst på kurvan Mått och vikt H B D: (utan fötter) Vikt (MC-2000 och 2020): Vikt (MC-2010 och 2030): 20,3 cm 20,3 cm 33,0 cm 7,3 kg 9,9 kg Driftsmiljö Driftstemperatur: Luftfuktighet: Altitud: C % relativ luftfuktighet, ej kondenserande till fot (680 till hpa) Monitorerna uppfyller eventuellt inte den prestanda som anges i specifikationen om de förvaras eller används vid temperatur eller luftfuktighet som ligger utanför de angivna områdena. När du flyttar en monitor från en förvaringsplats ska du vänta minst en timme före användningen för att låta monitorn anpassas till rumstemperatur. Förvarings- och transportförhållanden Temperatur vid förvaring och transport: Luftfuktighet: Altitud: 20 till +60 C % relativ luftfuktighet, ej kondenserande till fot (680 till hpa) Strömförsörjning Extern strömförsörjning: AC: VAC, 50/60 Hz, 1,5A Säkring: T3.15AH250V (två medföljer) Läckström till chassit: 100 µa (max.) Modell MC-2010 eller 2030 Batteri: 2 förseglade bly/syra-batterier Säkring: F8AL250V (en medföljer) Laddningstid: 16 timmar (med enheten påslagen) Driftstid: 1½ tim (minimum) Rev 10 Sida 111

112 Bilaga FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Sida Rev 10

113 Bilaga Seriellt gränssnitt Gränssnittstyp: Hastighet: Signalnivå: Datalängd: Startbit: Stoppbit: Paritet: Flödeskontroll: Dubbelriktad seriell kommunikation Programmeras av användaren RS-232C 8 bitar 1 bit 1 bit Ingen Ingen Normer Enheterna uppfyller följande krav: CE-märkning enligt direktiv 93/42/EEG IEC , EN IEC , IEC , IEC UL-klass: UL , CAN/CSA C22.2 nr M90 IEC Alla enheter omfattas av US-patenten 6,456,862, 7,047,054 och 7,072,701. Andra patent har sökts Rev 10 Sida 113

114 Bilaga FORE-SIGHT monitor i MC-2000-serien Tillbehör Monitor Kontakta vår kundtjänst eller besök vår webbplats för information om de senaste produkterna. Se Kontaktuppgifter på sidan 3 för e-postadresser och telefonnummer. Katalognr Beskrivning FORE-SIGHT MC-2000 cerebral oximeter Medföljande (2) FORE-SIGHT universellmonitorkabel med förförstärkare produkter: (1) FORE-SIGHT liten rengöringssats (1) FORE-SIGHT laminerat åtgärdskort med kardborrfäste (1) FORE-SIGHT användarmanual på CD (1) FORE-SIGHT snabbguide (1) Nätkabel för sjukhusbruk (1) Kabeluppsamlare (1) Servicekort och insticksficka FORE-SIGHT MC-2010 cerebral oximeter med batteribackup Medföljande (2) FORE-SIGHT universellmonitorkabel med förförstärkare produkter: (1) FORE-SIGHT liten rengöringssats (1) FORE-SIGHT laminerat åtgärdskort med kardborrfäste (1) FORE-SIGHT användarmanual på CD (1) FORE-SIGHT snabbguide (1) Nätkabel för sjukhusbruk (1) Kabeluppsamlare (1) Servicekort och insticksficka FORE-SIGHT MC-2020 universalcerebral oximeter Medföljande (2) FORE-SIGHT universellmonitorkabel med förförstärkare produkter: (1) FORE-SIGHT liten rengöringssats (1) FORE-SIGHT laminerat åtgärdskort med kardborrfäste (1) FORE-SIGHT användarmanual på CD (1) FORE-SIGHT snabbguide (1) Nätkabel för sjukhusbruk (1) Kabeluppsamlare (1) Servicekort och insticksficka FORE-SIGHT MC-2030 universal cerebral oximeter med batteribackup Medföljande (2) FORE-SIGHT universellmonitorkabel med förförstärkare produkter: (1) FORE-SIGHT liten rengöringssats (1) FORE-SIGHT laminerat åtgärdskort med kardborrfäste (1) FORE-SIGHT användarmanual på CD (1) FORE-SIGHT snabbguide (1) Nätkabel för sjukhusbruk (1) Kabeluppsamlare (1) Servicekort och insticksficka Sida Rev 10

115 Bilaga FORE-SIGHT Guide för val av sensor Beställningsnummer: Katalognr Beskrivning FORE-SIGHT universell monitorkabel med förförstärkare FORE-SIGHT sats med singelsensorer, ej självhäftande (liten), 10 satser/förp FORE-SIGHT sats med singelsensorer (liten), 10 satser/förp FORE-SIGHT sats med dubbelsensorer (liten), 10 satser/förp FORE-SIGHT sats med singelsensorer (medium), 10 satser/förp FORE-SIGHT sats med dubbelsensorer (medium), 10 satser/förp FORE-SIGHT sats med singelsensorer (stor), 10 satser/förp FORE-SIGHT sats med dubbelsensorer (stor), 10 satser/förp FORE-SIGHT ljusskydd mot omgivande ljus, för användning med ej självhäftande sensor (liten), 10/förp FORE-SIGHT huvudband, för användning med sensorer, 10/förp FORE-SIGHT HOLD-TIGHT hydrogel fixeringsremsa för användning med ej självhäftande sensor (liten), 20/förp FORE-SIGHT liten rengöringssats för fiberoptik (10 orange rengöringsstickor för fiberoptik, hane, 10 transparenta rengöringsstickor för fiberoptik, hane, 10 rengöringsstickor för fiberoptik, hona, och 1 flaska rengöringsmedel för fiberoptiska kontakter) FORE-SIGHT användarmanual på CD, flerspråkig FORE-SIGHT snabbguide FORE-SIGHT laminerat kort över vanliga åtgärder Alla sensorsatser innehåller ett ljusskydd och en eller två sensorer beroende på sats. Satser med medium och stora sensorer innehåller även 1 sprittork. Satser med ej självhäftande sensorer innehåller även 1 huvudband och 1 HOLD-TIGHT Rev 10 Sida 115

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.1, och hur de används.

Läs mer

Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet

Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet Svenska Sidan AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Serie 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 y S8 Serie

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

1. Styrenhet: (Bild A) NeoPod T styrenhet är den elektroniska enhet som styr LavaBed befuktningskammare och som övervakar systemets temperatur.

1. Styrenhet: (Bild A) NeoPod T styrenhet är den elektroniska enhet som styr LavaBed befuktningskammare och som övervakar systemets temperatur. SWEDISH Beskrivning: NeoPod TM T befuktningssystem för transport och tillhörande andningskrets är ett uppvärmnings- och befuktningssystem för gas som är avsett att användas för spädbarn vid transport i

Läs mer

Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort. Swedish

Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort. Swedish Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort Swedish 80019404 Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort Ström på/displayens energisparläge Sitter på enhetens kåpa Sätter på monitorn Kort tryckning

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232)

MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232) MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232) BRUKSANVISNING Rev 20110525 Patentsökt ALLMÄNT Tack för att du köpt denna produkt. Det är viktigt att du läser

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER... 1 1. INLEDNING... 2 2. PRODUKTBESKRIVNING... 4 3. INSTALLATION... 8 4. ANVÄNDNING... 9 5. RENGÖRING...

ANVÄNDAR MANUAL VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER... 1 1. INLEDNING... 2 2. PRODUKTBESKRIVNING... 4 3. INSTALLATION... 8 4. ANVÄNDNING... 9 5. RENGÖRING... Pro-CARE AUTO Alternerande Självinställande Auomatiskt växlande Madrasssytem madrassystem ANVÄNDAR MANUAL Svenska VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER... 1 1. INLEDNING... 2 2. PRODUKTBESKRIVNING... 4 3. INSTALLATION...

Läs mer

Användarinstruktion/ Larmenhet, Förlängningsfiber & sensorplåster SVENSKA

Användarinstruktion/ Larmenhet, Förlängningsfiber & sensorplåster SVENSKA Användarinstruktion/ Larmenhet, Förlängningsfiber & sensorplåster SVENSKA Tillverkare: Redsense Medical AB Gyllenhammars väg 26 302 92 HALMSTAD SWEDEN www.redsensemedical.com Denna handledning frisläpptes

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

SmartView Synergy PI Version 140130

SmartView Synergy PI Version 140130 ' SmartView Synergy PI Version 140130 Polar Print SmartView Synergi PI Användarmanual Viktig säkerhetsinformation Följ alla varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner som markerats på produkten.

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Bruksanvisning Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Spisec AddOn spisvakt 1. Varningar Bruksanvisning Grattis till köpet av Spisec AddOn spisvakt. I denna anvisning beskrivs användning och underhåll av produkten.

Läs mer

Easi-Pulse. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Pulse. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Pulse eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide Innehåll Översikt 3 Vad finns i kartongen? 4 Vad finns i kartongen?... 4 Komma igång 6 Montera TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starta TomTom Hands-Free Car

Läs mer

FORE-SIGHT -Oximetern MC-2000-serien

FORE-SIGHT -Oximetern MC-2000-serien FORE-SIGHT -Oximetern MC-2000-serien Användarhandbok Denna användarmanual beskriver egenskaper och funktioner för FORE-SIGHT- Oximetern i MC-2000-serien: Programversion 6.1.2 21-22-0225 Rev 15 Sida 1 Allmänt

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER...

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER... Användarguide sv 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Om Suunto Cadence POD............................................... 5 2.1 INTRODUKTION...............................................

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Exergen TAT-5000S-RS232-TTL Tillägg till bruksanvisning

Exergen TAT-5000S-RS232-TTL Tillägg till bruksanvisning Korrekt temperatur via skonsam avläsning på pannan www.exergen.com/s Exergen TAT-5000S-RS232-TTL Tillägg till bruksanvisning För ytterligare specifikationer, se GE Healthcare CARESCAPE V100 Vital Signs

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO MEMORY BELT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual User manual HC5440/80 HC5440/16 HC5440/15 HC3424/80 HC3420/80 HC3420/17 HC3420/15 1 98 SVENSKA Introduktion Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

F: Anslutningsknapp G: Batterihållare H: Laddningsanslutning I: Rörelsesensor/rörelselampa. 12 h

F: Anslutningsknapp G: Batterihållare H: Laddningsanslutning I: Rörelsesensor/rörelselampa. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Produktinformation Mus Laddare F A B D G I E C H J A: Höger musknapp B: Intelli-hjul/batterilampa tom och laddning C: Vänster musknapp D: Bläddra bakåt-knapp E: Bläddra

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

HI-PRO 2. Installationsguide. Dokument nr. 7-50-0980-SE/02 Del nr. 7-50-09800-SE

HI-PRO 2. Installationsguide. Dokument nr. 7-50-0980-SE/02 Del nr. 7-50-09800-SE HI-PRO 2 Installationsguide Dokument nr. 7-50-0980-SE/02 Del nr. 7-50-09800-SE Meddelande om upphovsrätt Ingen delav dennadokumentation ellerdetta programfår reproduceras, lagras ihämtningssystem eller

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 OBS! Utsätt inte Vibration Steering Wheel RS-100 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Vibration

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning Grattis till ditt SurgeX-köp och tack för att du handlat av oss. Vår Defender Series flerstegsskyddsteknologi kommer att öka användningstiden för din server genom att skydda din utrustning från farliga

Läs mer

Jabra. Speak 810. Bruksanvisning

Jabra. Speak 810. Bruksanvisning Jabra Speak 810 Bruksanvisning 2015 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Audio A/ S (GN Netcom A/S). Övriga varumärken som nämns här tillhör deras

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE / E

BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE / E BRUKSANVISNING TELETEST TONGENERATOR OCH SÖKARE 42.1800 / E4209635 1. INLEDNING a. Allmänt 42 1800 är en ett smidigt hjälpmedel för service på teleinstallationer. Med en tongenerator och tillika kabeltestare

Läs mer

ERSÄTT KLOCKBATTERIET ENLIGT ANVISNINGARNA MED Maxell 43 ELLER MOTSVARANDE BATTERI. GRÖN KONTROLLAMPA ANGER ATT ELNÄTET ÄR ANSLUTET TILL ANORDNINGEN.

ERSÄTT KLOCKBATTERIET ENLIGT ANVISNINGARNA MED Maxell 43 ELLER MOTSVARANDE BATTERI. GRÖN KONTROLLAMPA ANGER ATT ELNÄTET ÄR ANSLUTET TILL ANORDNINGEN. Tack för inköpet av Welch Allyn 3,5 V 767 Väggtransformator. Avsikten med denna handbok är att tillhandahålla produktspecifikationer samt bruksanvisning och anvisningar för underhåll. Tillämpas bruksanvisningen

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

SVENSKA. Beskrivning av monitor. 1. TFT/LCD skärm 2. På/AV indikator 3. PÅ/AV knappen 4. Knappen för val av kanal

SVENSKA. Beskrivning av monitor. 1. TFT/LCD skärm 2. På/AV indikator 3. PÅ/AV knappen 4. Knappen för val av kanal Beskrivning av monitor 1. TFT/LCD skärm 2. På/AV indikator 3. PÅ/AV knappen 4. Knappen för val av kanal Kanalval Tryck på knappen för att växla mellan mottagna kanaler 5. Knappen för Färg, Svart/vitt 6.

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Bruksanvisning - S. Pediatric Audiometer PA5

Bruksanvisning - S. Pediatric Audiometer PA5 Bruksanvisning - S Pediatric Audiometer PA5 Datum: 1999-01-15 Sid 1/5 Avsedd användning PA5 är en handhållen pediatrisk undersökningsaudiometer som är konstruerad som en apparat för undersökning av förlust

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE / E / E OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhetsföreskrifter) användning.

BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE / E / E OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhetsföreskrifter) användning. BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE 42.3012 / E42 061 15 42.3013 / E42 061 20 OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhetsföreskrifter) noggrant innan användning. INNEHÅLL 1. Inledning a. Allmänt... 2 b. Speciella

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

ÄGARHANDBOK FÖR CHAdeMO-ADAPTER

ÄGARHANDBOK FÖR CHAdeMO-ADAPTER ÄGARHANDBOK FÖR CHAdeMO-ADAPTER KOMMUNIKATIONSFÖRESKRIFTER STÖRNING AV RADIO OCH TELEVISION Utrustningen som anges i den här handboken kan generera och utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer