Användarhandbok.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok. www.mio-tech.com"

Transkript

1 Användarhandbok

2 Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan föregående meddelande

3 Innehållsförteckning 1 Komma i gång Förstå hårdvarukomponenter... 1 Komponenter framsida och sida... 1 Komponenter baksida... 2 Komponenter översida... 3 Komponenter undersida Genomföra inledande uppstart Använda din enhet i ett fordon... 6 Montera på fönstret... 6 Ansluta billaddaren Elementär användning... 7 Sätta på och stänga av... 7 Använda enheten... 7 Startskärm... 8 Använda ett SD/MMC-kort Kontakter Öppna och gå ur Kontakter Använda Kontaktlistan Använda Översiktsskärmen Navigera till en kontaktadress Ringa ett telefonsamtal till en kontakt Hantera kontakter Lägga till en kontakt Redigera en kontakt Radera en kontakt MP Starta och avsluta MP3-spelare Förbereda MP3-filer för din enhet Spela upp MP3-filer MP3-uppspelningskontroller Använda spellistorna i

4 Skapa en spellista Öppna en spellista Equalizer Foton Starta och avsluta foton Förbereda bilderna för din enhet Se bilder i miniatyrbildsvy Se en bild i helskärm Kontrollknappar på skärmen Titta på bildsekvens Överföra bilder Inställningar Starta och avsluta inställningar Bakgrundsbelysning Volym Skärm Ström Datum & tid Ändra språk Bluetooth Dialer Om Dialer Ansluta med en mobiltelefon Ringa ett samtal Knappsats Kontakter Samtalshistorik Återuppringning Åtgärder under ett samtal Ta emot ett samtal Olika knappar Ansluta Anslutningsläge Bluetoothhantering Avbryt Bluetoothhantering Om Bluetoothhantering Öppna och går ur Bluetoothhantering Sätta på/stänga av Bluetoothradio ii

5 7.4 Upptäck enheter Överföra filer Använda Mina genvägar Se aktiva anslutningar Konfigurera Bluetoothinställningar Mio Transfer Installera filöverföringsassistenten Starta filöverföringsassistenten Kopierar MP3 eller bilder till din enhet Hantera MP3/bildfiler Kopiera kontaktinformation till din enhet Felsökning och underhåll Återställa ditt system Felsökning Strömförsörjningsproblem Problem med skärmen Anslutningsproblem GPS-problem Underhåll av enheten Information om föreskrifter Information om föreskrifter klass B Föreskrifter Europeisk information Säkerhetsföreskrifter Om laddning Om laddaren Om batteriet iii

6

7 Försiktighetsåtgärder och Försiktighetsåtgärder och information information För din egen säkerhet bör du avstå från att använda kontrollerna på enheten under körning. Använd enheten med försiktighet. Denna enhet är endast avsedd som ett navigeringshjälpmedel. Den är inte avsedd för exakta instruktioner om väganvisningar, avstånd, position eller topografi. Den beräknade rutten ska endast ses som en referens. Det är användarens skyldighet att följa trafikskyltningen och de lokala trafikreglerna under färden. När du stiger ur bilen ska du inte lämna enheten på instrumentbrädan om den utsätts för direkt solljus. Om batteriet överhettas kan detta medföra felaktig funktion och/eller fara. GPS-systemet opereras av USA:s regering vilken är ensamt ansvarig för prestandan och funktionen i GPS-systemet. Alla förändringar i GPS-systemet kan påverka precisionen hos alla slags GPS-utrustningar. GPS-satellitsignaler kan inte tränga igenom fasta föremål (utom glas). När du befinner dig inuti en tunnel eller en byggnad är GPS-positioneringen inte tillgänglig. Minst 4 GPS-satellitsignaler behövs för att bestämma den aktuella positionen. Signalmottagningen kan påverkas av faktorer som dåligt väder eller höga, svårgenomträngliga hinder (t.ex. träd och höga byggnader). Trådlösa enheter kan störa mottagningen av satellitsignaler och göra att mottagningen blir instabil. v

8 En bilhållare behövs om du ska använda enheten i bilen. Vi rekommenderar att du placerar enheten på en lämplig plats, och undviker sådana platser som visas i figuren. Montera inte enheten så att förarens synfält blockeras. Placera inte enheten löst på instrumentbrädan. Montera inte enheten framför airbagpaneler. Montera inte enheten där en airbag kan tänkas utlösas. vi

9 1 Komma i gång 1.1 Förstå hårdvarukomponenter OBS: Beroende på vilken modell du har köpt, kanske färgen på enheten inte stämmer exakt med bilderna i denna handbok. Komponenter framsida och sida Ref Komponent Beskrivning Laddarindikator Bluetoothindikator Lyser med ett gult sken för att indikera att batteriet laddar och övergår till grönt när batteriet är helt uppladdat. Blinkar blått för att visa att Bluetooth är aktiverat. Pekskärm Visar utdata för din enhet. Peka på skärmen med din fingerspets för att välja menykommandon eller mata in information. Strömknapp Sätter på och stänger av enheten. 1

10 Menyknapp Volymkontroll Visar Startskärmen. Justerar volymnivån för din enhet. Komponenter baksida Ref Komponent Beskrivning Anslutning för extern antenn Högtalare Hål för band Med denna kontakt (under dammskyddet) kan man använda en extra extern GPS-antenn med magnetiskt fäste, vilken kan sättas på bilens tak för bättre GPS-signalmottagning i områden med dålig mottagning. Sänder ut musik, ljud och röst. Bandet fästs i detta hål. 2

11 Komponenter översida Ref Komponent Beskrivning GPS-antenn SD/MMC-port Tar emot signal från GPS-satelliter uppe i luften. Se till att enheten kan se himlen. Accepterar ett SD-kort (Secure Digital) eller MMC (MultiMediaCard) för att tillgå data som t.ex. MP3-musik. Komponenter undersida Ref Komponent Beskrivning Omstartsknapp Startar om din enhet (mjuk omstart). Mikrofon För handsfree Bluetooth-uppringning. Hörlurskontakt Ansluter stereohörlurar. Mini-USB-kontakt Ansluts till laddaren eller till USB-kabel. PÅ/AV-knapp Brytarkontakt för huvudström/batteri. 3

12 1.2 Genomföra inledande uppstart 1. Med hjälp av en penna skjuter du PÅ/AV-kontakten till PÅ-position. VARNING: Lämna alltid PÅ/AV-kontakten i PÅ-läget vid normal användning. 2. Din enhet aktiveras. 3. "Ändra språk"-skärmen visas. Tryck på vänster/höger pilknapp för att välja önskat språk. Tryck sedan på -knappen. 4. "Datum & Tid"-skärmen visas. Tryck på önskad pilknapp för att välja tidszon, datum och tid. Tryck sedan på -knappen.. 4

13 5. Startskärmen visas. Du kan nu använda din enhet. 5

14 1.3 Använda din enhet i ett fordon Det medföljer en enhetshållare och billaddare med din enhet. Montera på fönstret Använd enhetshållaren för att montera din enhet i ett fordon. Se till att GPS-antennen kan se himlen. (Se dokumentationen som medföljer enhetshållaren för installationsanvisningar.) OBS: Beroende på den specifika modell som köpts, kanske den enhetshållare som medföljer din enhet inte ser ut exakt som i denna bruksanvisning. Om bilens vindruta är tonad med reflektionsfilm, kan det kanske behövas en extern antenn (extrautrustning) vilken man sätter på bilens tak genom ett fönster. Ansluta billaddaren Billaddaren ger ström till din enhet när du använder enheten i en bil. VARNING: För att skydda din enhet mot strömfall ansluter du endast billaddaren efter att bilmotorn startats. 1. Anslut den ena änden av billaddaren till strömkontakten på din enhet. 2. Anslut den andra änden till 12-voltständaren eller strömuttaget för att ladda upp din enhet. Indikatorlampan på billaddaren lyser grönt för att indikera att det finns ström i din enhet. Till cigarettändare OBS: Din enhet kan också laddas upp när den är ansluten till en stationär dator via USB-kabeln. 6

15 1.4 Elementär användning Sätta på och stänga av Använd strömknappen ( av din enhet. ) för att sätta på och stänga När du trycker på strömknappen för att stänga av enheten går den in i ett viloläge och sedan stängs systemet av. När du sätter på systemet, startas det upp. Använda enheten För att använda enheten pekar du på skärmen med din fingerspets. Du kan utföra följande åtgärder: Peka Peka på skärmen en gång med din fingerspets för att öppna objekt eller välja knappar eller alternativ. Dra Håll fingerspetsen på skärmen och dra upp/ner/vänster/höger eller över skärmen. Peka och håll Peka och håll fingerspetsen tills en åtgärd utförts, eller resultat eller en meny visas. 7

16 Startskärm Den första gången du startar upp din enhet visas Startskärmen. Startskärmen är startpunkten för olika åtgärder. Peka på en knapp för att påbörja en åtgärd eller öppna en annan meny. Du kan gå till Startskärmen när som helst genom att trycka på Meny-knappen ( ) på enhetens sida. Ref Knapp Beskrivning Se även Inställningar Anpassar systeminställningarna. Kapitel 5 Kontakter Innehåller en lista med namn, adresser och Kapitel 2 telefonnummer. Mio Map Startar navigeringsprogrammet. Se brukanvisningen som medföljer programmet. Foton Visar bilder (.jpg,.gif, och.bmp format). Kapitel 4 MP3 Spelar upp MP3-musik. Kapitel 3 8

17 Använda ett SD/MMC-kort På enheten finns en kortplats för SD/MMC-kort där du kan sätta in lagringskort av typen Secure Digital eller MultiMediaCard. För att använda ett SD/MMC-kort sätter du in kortet i kortplatsen med kontakten vänd mot springan och etiketten vänd mot framsidan av enheten. För att ta ur ett kort, kontrollera först att ingen applikation läser från kortet, tryck sedan lätt på den övre änden av kortet för att frigöra det och dra sedan ut det ur kortplatsen. OBS: Se till att inga främmande föremål kan komma in i kortplatsen. Förvara SD- och MMC-kort i en ask som skyddar mot damm och fukt när du inte använder dem. 9

18

19 2 Kontakter 2.1 Öppna och gå ur Kontakter I Kontakter kan du spara en lista med namn, adresser och telefonnummer. OBS: Om du skapat Microsoft Outlook-kontaktinformation på din dator kan du kopiera informationen till din enhet. (Se kapitel 8 för information.) Tryck på Kontakter-knappen i Startskärmen för att starta programmet. Kontaktlistan visas. För att avsluta programmet, tryck på. 11

20 2.2 Använda Kontaktlistan Efter att Kontakter startats, visas kontaktlistan. Den visar namn och telefonnummer (mobiltelefonnummer som standard) för dina kontakter. Du kan använda de olika knapparna på skärmen för att söka efter en kontakt, navigera till en kontaktadress, ring en kontakt, och så vidare. Tryck en gång på bokstäverna för att snabbt hitta en kontakt. Navigera till adressen för vald kontakt. Tryck två gånger för att visa översiktsskärmen för en kontakt. Ring vald kontakt. Lägg till en kontakt. Radera vald kontakt. Avsluta programmet. Tryck för att scrolla ner i listan. 2.3 Använda Översiktsskärmen I kontaktlistan trycker man på en kontakt två gånger för att visa översiktsskärmen för kontakten. Tillbaka Tryck för att scrolla bland punkterna. 12

21 2.4 Navigera till en kontaktadress Du kan ställa in en kontaktadress som din GPS-navigeringsdestination. 1. Tryck på Kontakter-knappen i Startskärmen för att starta programmet. 2. I kontaktlistan väljer du önskad kontakt och trycker på. 3. Tryck på för att välja hemadress eller för att välja arbetsadress. 4. Navigeringsprogrammet startar. (Se dokumentationen som medföljer navigeringsprogrammet för mer information.) 13

22 2.5 Ringa ett telefonsamtal till en kontakt OBS: Det krävs en mobitelefon som stöder Bluetooth -anslutning. 1. Tryck på Kontakter-knappen i Startskärmen för att starta programmet. 2. I kontaktlistan väljer du önskad kontakt och trycker på. 3. Tryck på för att ringa hemnumret, jobbnumret, eller mobiltelefonnumret. 4. Dialerprogrammet startar. (Se kapitel 6 för mer information.) 14

23 2.6 Hantera kontakter Lägga till en kontakt 1. Tryck på Kontakter-knappen i Startskärmen för att starta programmet. 2. Tryck på. 3. Tryck två gånger i ett fält. Tangentbordet visas. 4. Använd tangentbordet för att mata in information i fältet och tryck på OK. 15

24 Tryck på tangentbordet för att mata in text och siffror. Växla mellan stora och små bokstäver. Aktivera/avakivera accenter (umlauter). Växla till sifferknappar. 5. Mata in informationen i andra fält som adress och telefonnummer. Du måste scrolla ner för att se alla tillgängliga fält. 6. Tryck på för att spara kontaktinformationen och återgå till kontaktlistan. 16

25 Redigera en kontakt För att ändra en kontaktadress: 1. I kontaktlistan trycker man på kontakten två gånger för att öppna översiktsskärmen. 2. Tryck två gånger i fältet du vill redigera och använd tangentbordet för att redigera. 3. Tryck på för att spara ändringarna. Radera en kontakt I kontaktlistan väljer du den kontakt du vill radera och trycker på. 17

26

27 3 MP3 3.1 Starta och avsluta MP3-spelare MP3 förvandlar din enhet till en MP3-spelare. Den innehåller: Uppspelning av MP3-filer Vanliga uppspelningskontroller som uppspelning, paus, stopp, nästa och föregående Uppspelning inbegriper individuell uppspelning, repetition, individuell repetition, provuppspelning, normal sekvens och slumpmässig sekvens. 11 programmerade frekvensprofiler Stöd för spellista Tryck på MP3-knappen på Startskärmen för att starta programmet. Kontrollpanelen visas på skärmen där du enkelt kan kontrollera spelaren genom att trycka på kontrollknapparna. För att avsluta programmet, tryck på. 19

28 3.2 Förbereda MP3-filer för din enhet Innan du använder programmet ska du ha MP3-filerna redo antingen i din enhets flash-minne eller på ett lagringskort. Ett verktyg som kallas Mio Transfer erbjuds för att enkelt kopera filer från din dator till korrekt ställe. (Se kapitel 8 för information.) 3.3 Spela upp MP3-filer 1. Om dina filer finns på ett usb-minne, sätter du in det i din enhet. 2. Tryck på MP3-knappen på Startskärmen för att starta programmet. 3. Programmet kommer att söka efter MP3-filer i din enhet och på flashminnet. När det finns MP3-filer kommer de att läggas till i spellistan. OBS: Du kan skapa dina egna spellistor för framtida uppspelning. (Se avsnitt 3.5 för information.) 4. För att starta uppspelningn, tryck på. För att kontrollera uppspelningen, använd kontrollknapparna enligt nedanstående beskrivning. 20

29 3.4 MP3-uppspelningskontroller Kontrollknapp Namn Beskrivning / Spela upp/paus Stopp Spela upp eller pausa uppspelningen. Stoppa uppspelningen. / / Föregående /Nästa Volym Avsluta Spela upp föregående eller nästa fil. Öka eller minska volymen. Indikatorn på panelen visar nuvarande volymnivå. Stäng programmet och återgå till Startskärmen. Spellista Equalizer Uppspelnin gsläge Hjälp Öppna spellista. (Se avsnitt 3.5 för mer information.) Öppna eller stäng equalizerpanel. (Se avsnitt 3.6 för mer information.) Bläddra mellan följande lägen: Repeterad uppspelning av nuvarande fil Samplingsuppspelning i sekvens Samplingsuppspelning i slumpmässig ordning En uppspelning av nuvarande fil Repeterad uppspelning av alla filer i sekvens Repeterad uppspelning av alla filer i slumpmässig ordning Visar funktion och användning för varje knapp. Tryck på en knapp för att se en beskrivning längst nere på skärmen. 21

30 3.5 Använda spellistorna Som standard laddar programmet automatiskt alla MP3-filer i spellistan. Du kan också skapa dina egna spellistor för framtida användning. Skapa en spellista 1. Efter att du startat en MP3-fil, trycker du på på kontrollpanelen för att öppna spellistan. Skärmen visar nuvarande spellista. Lägg till låt Tillbaka Radera aktuell låt från listan. Radera alla låtar från listan. Öppna listan med spellistor. Öppna listan med spellistor. 2. För att lägga till en låt i spellistan, tryck på. En skärm öppnas som visar alla MP3-filer. Tryck på den låt du vill lägga till och tryck sedan på. 22

31 Välj alla låtar. Tillba Avmarkera de valda låtarna. Lägg till de valda låtarna i spellistan och återgå till den föregående skärmen. Lägg till valda låtar i spellistan. 3. Repetera denna åtgärd när du lägger till ytterligare låtar. 4. För att spara spellistan, tryck på. 5. För att återgå till kontrollpanelen, tryck på. Öppna en spellista För att öppna en av spellistorna du skapat: 1. Efter att MP3-filen startats, tryck på på kontrollpanelen. 2. Tryck på för att visa alla spellistor du har skapat. 3. Tryck på den spellista du vill öppna och tryck på. 23

32 Tillba Radera den valda spellistan. Öppna den valda spellistan. Radera alla spellistor förutom den valda. 4. För att återgå till kontrollpanelen, tryck på. 3.6 Equalizer Det finns 11 programmerade audioprofiler i programmet. Tryck på öppna equalizerpanelen. för att Tryck på eller för att bläddra mellan de olika alternativen: Default, Rock, Pop, Jazz, Classic, Dance, Heavy, Disco, Soft, 3D, och Hall. 24

33 Tryck på för att spara ditt val och återgå till kontrollpanelen. Tryck på för att avbryta ditt val och återgå till kontrollpanelen. För att välja Default-profilen, tryck på. 25

34

35 4 Foton 4.1 Starta och avsluta foton Med Foton kan du visa bilder i formaten JPEG, GIF och BMP och se en sekvens av bilderna p å din enhet. Tryck på Foto-knappen på Startskärmen för att starta programmet. För att avsluta programmet, tryck på. 4.2 Förbereda bilderna för din enhet Innan du använder programmet ska du ha filerna redo antingen i din enhets flash-minne eller på ett lagringskort. Ett verktyg som kallas Mio Transfer erbjuds för att enkelt kopera filer från din dator till korrekt ställe. (Se kapitel 8 för information.) 27

36 4.3 Se bilder i miniatyrbildsvy 1. Om dina filer finns på ett usb-minne, sätter du in det i din enhet. 2. Tryck på Foto-knappen på Startskärmen för att starta programmet. 3. Programmet kommer att söka efter matchande filer i specifik mapp på din enhet och i alla mappar på ett usb-minne. Den visar sedan bilderna som miniatyrbilder. Du kan trycka på pilknapparna Upp eller Ner för att gå till nästa eller föregående sida. En ram visar att bilden är vald. Vald fil/totalt antal filer Avslut Radera den valda bilden. Sida ner Sida upp Starta bildsekvensen. 4.4 Se en bild i helskärm När du trycker på en miniatyrbild två gånger kommer bilden att visas i helskärm. 28

37 För att gå tillbaka till miniatyrbildsvisningen, trycker du på skärmen för att visa kontrollknapparna sedan trycker du på. 4.5 Kontrollknappar på skärmen Kontrollknapparna på skärmen tillhandahåller olika funktioner och inställningar. Tryck var som helst på en bild för att visa knapparna enligt nedan. Tryck på skärmen igen för att dölja knapparna. Kontrollknapp Namn Beskrivning Överföring Överför bilder mellan enheten och minneskortet. (Se avsnittet 4.7 för detaljerad information.) Bildsekvens Intervall Starta bildsekvensen. (Se avsnittet 4.6 för detaljerad information.) Ställ in tidslängden varje gång en bild visas innan du går till nästa bild. Tryck på knappen för att gå till nästa tillgängliga alternativ. 1 sekund 2 sekunder 5 sekunder 29

38 Information Aktiverar eller avaktiverar visning av namn och datum för filen. Radera Zoom Raderar aktuell bild. Öppnar zoomfältet. Tryck på knappen så många gånger som behövs för att zooma in 1.2x, 1.5x, 1.8x, eller 2.0x. När du zoomat in bilden kan du dra bilden för att granska andra delar av bilden. För att stänga zoomfältet, tryck på. Tillbaka Gå tillbaka till miniatyrbildsvisning. 30

39 4.6 Titta på bildsekvens För att titta på en bildsekvens med alla dina bilder, gör något av följande: I miniatyrbildsvisning, trycker du på för att starta bildsekvensen. I helskärm, trycker du var som helst på bilden för att visa kontrollknapparna på skärmen. Tryck sedan på för att starta bildsekvensen. En liten triangel på skärmens undre vänstra hörn indikerar att bildsekvensen är igång. För att stoppa bildsekvensen trycker du var som helst på skärmen. 31

40 4.7 Överföra bilder Du kan kopiera bilder från din enhet till ditt minneskort eller från ditt minneskort till din enhet. 1. I helskärmsvisning trycker du var som helst på bilden för att visa kontrollknapparna. 2. Tryck på. 3. Välj en av de två sätten att överföra bilder, antingen från enheten till minneskortet eller från minneskortet till enheten. Överför bilder från enheten och minneskortet. Överför bilder från minneskortet till enheten. 4. Skärmen för förhandsgranskning visas. Du kan trycka för att välja en bild eller flera bilder. Du kan också trycka på Välj alla-knappen för att välja alla bilderna i källmappen. En ram visar att bilden är vald. Tillbaka Välj alla. Välj alla. 32

41 5. Efter att du valt bilderna, trycker du på för att starta filöverföringen. 6. Efter att överföringen är slutförd, trycker du på för att gå tillbaka till skärmen för förhandsgranskning. 33

42

43 5 Inställningar 5.1 Starta och avsluta inställningar Du kan anpassa systeminställningar som bakgrundsbelysning, volym och språk. Efter att du ändrat inställningarna kommer de att vara kvar tills du ändrar dem igen. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. Inställningar-menyn visas enligt nedan. För att avsluta inställningar, tryck på. De följande avsnitten beskriver de olika knapparna och deras funktioner. 35

44 5.2 Bakgrundsbelysning 1. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. 2. Tryck på Bakgrundsbelysningsknappen. 3. Flytta knappen längs mätaren för att justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka. För att förmörka bakgrundsbelysningen, flytta knappen till vänster. För att ljusna bakgrundsbelysningen, flytta knappen till höger. 4. Tryck på för att spara ändringarna. 36

45 5.3 Volym 1. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. 2. Tryck på Volymknappen. 3. Flytta knappen längs mätaren för att justera volymen. För att öka volymen, flytta knappen till vänster. För att sänka volymen, flytta knappen till höger. 4. Tryck på för att spara ändringarna. 5.4 Skärm Du kan kalibrera pekskärmen om den inte svarar på dina pekningar. 1. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. 2. Tryck på Skärmknappen. 37

46 3. Tryck på för att starta kalibreringen. 4. Tryck och håll nere målets mitt. 5. När målet flyttas till en annan position, tryck och håll nere det nya målets mitt. Repetera för att slutföra kalibreringsprocessen. 6. När du är färdig, tryck på. 38

47 5.5 Ström För att kontrollera återstående strömnivå i ditt batteri och/eller ställa in strömbesparingsfunktion: 1. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. 2. Tryck på Strömknappen. 3. Skärmen visar batteriets återstående strömnivå. Du kan ställa in en timer så att den automatiskt stänger av din enhet när den är i viloläge långa perioder. Alternativen inbegriper Aldrig, 30 minuter, 20 minuter och 10 minuter. 4. Tryck på för att spara ändringarna. 39

48 5.6 Datum & tid 1. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. 2. Tryck på Datum & tid-knappen. 3. För att ändra tidszon, tryck på vänster/höger pil i "Tidszons"-objektet. 4. För att ändra datum, tryck på nerpilen i "Datum"-objektet. En kalender visas. Tryck på vänster pil på kalendern för att gå till tidigare månad och år och höger pil för att gå till senare månad och år. Alternativt kan du trycka på månad och år längst upp på kalendern för att direkt ändra månad eller år. När kalendern visar nuvarande månad, tryck på datumet i kalendern. 40

49 5. För att ställa in tid, tryck först på timmar, minuter eller sekunder i "Tid"-objektet och tryck sedan på uppil för att öka eller nerpil för att minska värdet. 6. Tryck på för att spara ändringarna. 5.7 Ändra språk OBS: För att ändra språk i Mio Map navigeringsprogram, använd Mio Map-inställningar. (Se dokumentet som medföljer navigeringsprogrammet.) 1. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. 2. Tryck på Ändra språk-knappen. 3. Tryck på vänster/höger pilknapp för att välja önskat språk. 41

50 4. Tryck på för att spara ändringarna. 5. Tryck på -knappen för att aktivera den nya inställningen. 5.8 Bluetooth 1. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. 2. Tryck på Bluetoothknappen. 3. Se de nästföljande två kapitlen för detaljerad information om användning av Bluetooth -anslutning. 42

51 6 Dialer 6.1 Om Dialer Med Dialer kan du använda din enhet som en handsfreeenhet för en mobiltelefon som stöder Bluetoothanslutning. Du kan trycka på din enhet för att ringa och ta emot samtal istället för att ta upp mobiltelefonen. 6.2 Ansluta med en mobiltelefon 1. Tryck på Inställningar-knappen på Startskärmen och sedan Bluetoothknappen. Bluetoothradion sätts på. OBS: Proceduren nedan beskriver scenariot när du startar Bluetoothanslutningen från din mobiltelefon. Du kan också starta Bluetoothanslutningen från din enhet. (Se avsnitt 7.4 för information.) 2. Om det är första gången du använder programmet kommer din enhet att växla över till Anslutningsläge och vänta på anslutning från din mobiltelefon i 60 sekunder. Anslutningen kommer att etableras om du initierar anslutningsprocessen på din mobiltelefon inom denna period. 43

52 3. Om du ombes ange lösenord, trycker du på lösenordet som specifierats av mobiltelefonen och trycker på OK. 4. Du kommer att se Dialer-huvudskärmen efter att anslutningen etablerats. Statusmätaren längst nere visar namnet på den anslutna mobiltelefonen. Kontakter Samtalshistorik Knappsats Återuppringning Ansluta Avbryt Anslutningsläge Bluetoothhantering 44

53 Nästa gång du använder Dialerprogrammet kommer din enhet automatiskt att söka och ansluta med en av de senast anslutna mobiltelefonerna. OBS: Din enhet måste vara i anslutningsläge för mobiltelefonen för att hitta din enhet. Om du manuellt måste ställa in din enhet till anslutningsläge, tryck på anslutningsläge i huvudskärmen. Vissa mobiltelefoner kan automatiskt ansluta till handsfreetjänsten. Upp till åtta anslutna mobiltelefoner kan sparas. Den nionde anslutna mobiltelefonen kommer att byta ut den äldsta. Dialerprogrammet kan inte tillgå data som telefonbok och samtalshistorik som sparats i en ansluten mobiltelefon. 6.3 Ringa ett samtal Efter anslutningen med din mobiltelefon kan du ringa ett samtal med någon av de fyra knapparna (knappsats, kontakt, samtalshistorik och återuppringning) på Dialer-huvudskärmen. Knappsats När du trycker på knappsatsknappen på Dialer-huvudskärmen kan du skriva in ett telefonnummer med tangentbordet på skärmen. Efter att du angivit telefonnumret, tryck på för att ringa samtalet. OBS: För att radera den senast inskrivna knappen, tryck på Tillbakaknappen. Med de andra två knapparna kan du växla över till kontakt- eller samtalshistorikskärmarna. 45

54 Kontakter När du trycker på kontakterknappen på Dialer-huvudskärmen kan du tillgå telefonnummer som sparats i kontaktprogrammet och välja ett telefonnummer att ringa till. (Se kapitel 2 för detaljerad information om kontakter.) Index Avsluta Ring det valda numret. När du trycker på önskad kontakt, visas telefonnummerlistan. Tryck på telefonnummer för att ringa och tryck på. Tryck på för att ringa det valda telefonnumret. 46

55 Samtalshistorik Tryck på samtalshistorikknappen på Dialer-huvudskärmen för att visa nyligen inkommande, utgående eller missade samtal med information om datum, tid och längd för varje samtal. Tryck på respektive knapp (inkommande, utgående, eller missade ) för att se de senaste 20 samtalen av den valda typen. När du valt något kan du trycka på för att ringa numret, för att radera objektet, eller för att spara telefonnumret i kontaktprogrammet. För att radera alla objekt i aktuell lista, tryck på. Återuppringning Tryck på återuppringningsknappen på Dialer-huvudskärmen för att ringa upp det senaste nummer du ringt eller tagit emot. 47

56 6.4 Åtgärder under ett samtal Under ett samtal finns det fyra tillgängliga funktioner: Tryck på för att minimera skärmen och gå tillbaka till föregående skärm. Knappen kommer att visas i skärmens högra undre hörn. Tryck på för att gå tillbaka till skärmen för inkommande samtal. Om du behöver skriva in andra nummer, som anknytningsnummer, tryck på för att öppna knappsatsen och skriva in siffrorna. Knappsatsen kommer att stänga när du trycker på knappen igen eller när ingen knapp tryckts i fem sekunder. Tryck på för att tysta ljudet så att den andra parten inte kan höra dig. För att avsluta det tysta läget, trycker du på samma knapp igen. Tryck på för att avsluta samtalet. Tryck på för att dirigera över samtalet till din mobiltelefon. För att återgå till din enhet, tryck på samma knapp igen. 48

57 6.5 Ta emot ett samtal När du får ett samtal efter anslutning med en mobiltelefon, ringer enheten och visar skärmen för inkommande samtal. För att acceptera samtalet, tryck på. För att inte acceptera samtalet, tryck på. För att tysta ringtonen innan du accepterar eller inte accepterar, tryck på. 6.6 Olika knappar Utöver knapparna för att ringa samtal finns det Anslut, Anslutningsläge, Annat och Avsluta på Dialer-huvudskärmen enligt beskrivningen nedan. Ansluta När du trycker på anslutningsknapparna på Dialer-huvudskärmen kan du manuellt söka de senaste anslutna mobiltelefonerna för en tillgänglig anslutning. 49

58 Anslutningsläge Genom att trycka på anslutningslägeknappen på Dialer-huvudskärmen kan du manuellt ställa in din enhet till anslutningsläge. Inom en period på 60 sekunder kan du initiera anslutningsproceduren på din mobiltelefon för att hitta din enhet som handsfreeenhet. Bluetoothhantering När du trycker på bluetoothhanteringsknappen på Dialer-huvudskärmen kan du starta bluetoothhanteringsprogrammet. (Se kapitel 7 för information om Bluetoothhantering.) 50

59 Avbryt För att dölja Dialerskärmen, tryck på avslutaknappen på Dialer-huvudskärmen. Dialer är fortfarande igång i bakgrunden OBS: För att stänga av Bluetoothradio, se avsnitt

60

61 7 Bluetoothhantering 7.1 Om Bluetoothhantering I din enhet finns det en trådlös Bluetoothkommunikationsteknologi. Enheter med Bluetoothmöjlighet kan utväxla information på ett avstånd av omkring 10 meter utan att behöva en fysisk anslutning. Med Bluetoothhantering kan du konfigurera och använda Bluetoothmöjligheter för din enhet. 7.2 Öppna och går ur Bluetoothhantering 1. Tryck på Inställningar-knappen på Startskärmen och sedan Bluetooth-knappen. 2. När Dialerskärmen visas, tryck på. 53

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Din manual MIO C510E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2706384

Din manual MIO C510E http://sv.yourpdfguides.com/dref/2706384 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MIO C510E. Du hittar svar på alla dina frågor i MIO C510E instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.be

Användarhandbok. www.mio-tech.be Användarhandbok www.mio-tech.be Utgåva: R00 Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

Utgåva: Varumärken Ansvarsfrihet

Utgåva: Varumärken Ansvarsfrihet Användarhandbok Utgåva: R00 (EU) Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. Ansvarsfrihet Specifikationer och manualer kan komma

Läs mer

Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok

Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan föregående meddelande ii

Läs mer

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varumärken Alla märken- och produktbeteckningar är varumärken eller registerade varumärken tillhörande respektive företag. Anmärkn Vi förbehåller oss ändringar i manualens innehåll.

Läs mer

Användarmanual MAP560 MAP360. Systeminställningar. MP3-spelare. Bildvisare

Användarmanual MAP560 MAP360. Systeminställningar. MP3-spelare. Bildvisare Användarmanual MAP560 MAP360 Systeminställningar MP3-spelare Bildvisare R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. Obs! Informationen

Läs mer

Din manual ROUTE 66 CHICAGO HW MP3

Din manual ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Du hittar svar på alla dina frågor i ROUTE 66 CHICAGO HW MP3

Läs mer

Mio 268/Mio 269 Användarhandbok

Mio 268/Mio 269 Användarhandbok Mio 268/Mio 269 Användarhandbok Utgåva: R00 December 2004 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide Innehåll Översikt 3 Vad finns i kartongen? 4 Vad finns i kartongen?... 4 Komma igång 6 Montera TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starta TomTom Hands-Free Car

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

Säkerhetsinformation. - Enbart skärmade gränssnittskablar bör användas.

Säkerhetsinformation. - Enbart skärmade gränssnittskablar bör användas. Bruksanvisning 1 Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information och teknisk support, var vänlig kontakta vårt

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd Bruksanvisning Mark / lås position, bakgrundsbelysning Knapp- och displayguide Riktning till markerad plats eller Norr-indikator (i kompassläge) På-Av / val lägesikon Satellit låst Lägesikoner Favoritplats,

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Jabra BT2047 BRUKSANVISNING JABRA BT2047. jabra

Jabra BT2047 BRUKSANVISNING JABRA BT2047. jabra Jabra BT2047 jabra BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL TACK!...2 OM...2 HEADSETETS FUNKTIONER...2 KOMMA IGÅNG...3 LADDA HEADSETET...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV HEADSETET...4 PARA IHOP HEADSETET MED TELEFONEN...5 BÄR

Läs mer

Användarhandbok för IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Användarhandbok för IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Användarhandbok för IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelnummer: NN40050-102-SW Datum: Augusti 2006 Copyright

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok Plantronics DA80 ljudprocessor Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Ström 4 Programvaran Plantronics Spokes 5 Installera Plantronics Hub 5 Starta Hub 5 Hub-flikar 5 Använda headsetet 6 Besvara, avsluta

Läs mer

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Utgåva 1.2 2 Innehåll Om högtalaren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-anslutningar 4 Knappar och delar 5 Sätta på högtalaren 6 Koppla din enhet 6 Koppla

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida SNABBSTART GUIDE Introduktion SmartVision är den första Android smartphone som utformats speciellt för personer med nedsatt syn. SmartVision är den första verkligt tillgängliga allt-i-ett smartphone, med

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Lathund Plextalk Pocket, PTP1 Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Knappbeskrivning.... 4 Ovansidan.... 4 Numeriskt tangentbord....

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-3W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv:

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Bluetooth Handsfree-enhet

Bluetooth Handsfree-enhet Bluetooth Handsfree-enhet A. Produktbeskrivning SUPERTOOTH BUDDY är en Bluetooth handsfree-enhet för mobiltelefoni. Den har utvecklats för enkel handsfree-hantering och överlägsen prestation. Glöm inte:

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Viktig säkerhetsinformation 1 Batteriet... 1

Viktig säkerhetsinformation 1 Batteriet... 1 Pratsam Mobile Innehåll Viktig säkerhetsinformation 1 Batteriet........................................ 1 Strömkälla....................................... 1 Hörlurar........................................

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

Din manual HP HDX X EA PREMIUM

Din manual HP HDX X EA PREMIUM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP HDX X18-1005EA PREMIUM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP HDX X18-1005EA PREMIUM

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Pocket Hive Bluetoothhögtalare

Pocket Hive Bluetoothhögtalare kitsound.co.uk SE För att visa och hämta hem denna manual på andra språk, följ länken nedan: www.kitsound.co.uk/product/ksphivebk Pocket Hive Bluetoothhögtalare Bruksanvisning JB.3363/Tillverkad i Kina.

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

JABRA speak 510. Bruksanvisning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Bruksanvisning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Bruksanvisning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok Juli Rev. A Tryckt i Taiwan för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790

nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok Juli Rev. A Tryckt i Taiwan för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790 nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-59 Rev. A Tryckt i Taiwan Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA.  Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SVENSKA 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Ström Tryck för att slå på eller av

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer