Användarhandbok.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok. www.mio-tech.com"

Transkript

1 Användarhandbok

2 Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan föregående meddelande

3 Innehållsförteckning 1 Komma i gång Förstå hårdvarukomponenter... 1 Komponenter framsida och sida... 1 Komponenter baksida... 2 Komponenter översida... 3 Komponenter undersida Genomföra inledande uppstart Använda din enhet i ett fordon... 6 Montera på fönstret... 6 Ansluta billaddaren Elementär användning... 7 Sätta på och stänga av... 7 Använda enheten... 7 Startskärm... 8 Använda ett SD/MMC-kort Kontakter Öppna och gå ur Kontakter Använda Kontaktlistan Använda Översiktsskärmen Navigera till en kontaktadress Ringa ett telefonsamtal till en kontakt Hantera kontakter Lägga till en kontakt Redigera en kontakt Radera en kontakt MP Starta och avsluta MP3-spelare Förbereda MP3-filer för din enhet Spela upp MP3-filer MP3-uppspelningskontroller Använda spellistorna i

4 Skapa en spellista Öppna en spellista Equalizer Foton Starta och avsluta foton Förbereda bilderna för din enhet Se bilder i miniatyrbildsvy Se en bild i helskärm Kontrollknappar på skärmen Titta på bildsekvens Överföra bilder Inställningar Starta och avsluta inställningar Bakgrundsbelysning Volym Skärm Ström Datum & tid Ändra språk Bluetooth Dialer Om Dialer Ansluta med en mobiltelefon Ringa ett samtal Knappsats Kontakter Samtalshistorik Återuppringning Åtgärder under ett samtal Ta emot ett samtal Olika knappar Ansluta Anslutningsläge Bluetoothhantering Avbryt Bluetoothhantering Om Bluetoothhantering Öppna och går ur Bluetoothhantering Sätta på/stänga av Bluetoothradio ii

5 7.4 Upptäck enheter Överföra filer Använda Mina genvägar Se aktiva anslutningar Konfigurera Bluetoothinställningar Mio Transfer Installera filöverföringsassistenten Starta filöverföringsassistenten Kopierar MP3 eller bilder till din enhet Hantera MP3/bildfiler Kopiera kontaktinformation till din enhet Felsökning och underhåll Återställa ditt system Felsökning Strömförsörjningsproblem Problem med skärmen Anslutningsproblem GPS-problem Underhåll av enheten Information om föreskrifter Information om föreskrifter klass B Föreskrifter Europeisk information Säkerhetsföreskrifter Om laddning Om laddaren Om batteriet iii

6

7 Försiktighetsåtgärder och Försiktighetsåtgärder och information information För din egen säkerhet bör du avstå från att använda kontrollerna på enheten under körning. Använd enheten med försiktighet. Denna enhet är endast avsedd som ett navigeringshjälpmedel. Den är inte avsedd för exakta instruktioner om väganvisningar, avstånd, position eller topografi. Den beräknade rutten ska endast ses som en referens. Det är användarens skyldighet att följa trafikskyltningen och de lokala trafikreglerna under färden. När du stiger ur bilen ska du inte lämna enheten på instrumentbrädan om den utsätts för direkt solljus. Om batteriet överhettas kan detta medföra felaktig funktion och/eller fara. GPS-systemet opereras av USA:s regering vilken är ensamt ansvarig för prestandan och funktionen i GPS-systemet. Alla förändringar i GPS-systemet kan påverka precisionen hos alla slags GPS-utrustningar. GPS-satellitsignaler kan inte tränga igenom fasta föremål (utom glas). När du befinner dig inuti en tunnel eller en byggnad är GPS-positioneringen inte tillgänglig. Minst 4 GPS-satellitsignaler behövs för att bestämma den aktuella positionen. Signalmottagningen kan påverkas av faktorer som dåligt väder eller höga, svårgenomträngliga hinder (t.ex. träd och höga byggnader). Trådlösa enheter kan störa mottagningen av satellitsignaler och göra att mottagningen blir instabil. v

8 En bilhållare behövs om du ska använda enheten i bilen. Vi rekommenderar att du placerar enheten på en lämplig plats, och undviker sådana platser som visas i figuren. Montera inte enheten så att förarens synfält blockeras. Placera inte enheten löst på instrumentbrädan. Montera inte enheten framför airbagpaneler. Montera inte enheten där en airbag kan tänkas utlösas. vi

9 1 Komma i gång 1.1 Förstå hårdvarukomponenter OBS: Beroende på vilken modell du har köpt, kanske färgen på enheten inte stämmer exakt med bilderna i denna handbok. Komponenter framsida och sida Ref Komponent Beskrivning Laddarindikator Bluetoothindikator Lyser med ett gult sken för att indikera att batteriet laddar och övergår till grönt när batteriet är helt uppladdat. Blinkar blått för att visa att Bluetooth är aktiverat. Pekskärm Visar utdata för din enhet. Peka på skärmen med din fingerspets för att välja menykommandon eller mata in information. Strömknapp Sätter på och stänger av enheten. 1

10 Menyknapp Volymkontroll Visar Startskärmen. Justerar volymnivån för din enhet. Komponenter baksida Ref Komponent Beskrivning Anslutning för extern antenn Högtalare Hål för band Med denna kontakt (under dammskyddet) kan man använda en extra extern GPS-antenn med magnetiskt fäste, vilken kan sättas på bilens tak för bättre GPS-signalmottagning i områden med dålig mottagning. Sänder ut musik, ljud och röst. Bandet fästs i detta hål. 2

11 Komponenter översida Ref Komponent Beskrivning GPS-antenn SD/MMC-port Tar emot signal från GPS-satelliter uppe i luften. Se till att enheten kan se himlen. Accepterar ett SD-kort (Secure Digital) eller MMC (MultiMediaCard) för att tillgå data som t.ex. MP3-musik. Komponenter undersida Ref Komponent Beskrivning Omstartsknapp Startar om din enhet (mjuk omstart). Mikrofon För handsfree Bluetooth-uppringning. Hörlurskontakt Ansluter stereohörlurar. Mini-USB-kontakt Ansluts till laddaren eller till USB-kabel. PÅ/AV-knapp Brytarkontakt för huvudström/batteri. 3

12 1.2 Genomföra inledande uppstart 1. Med hjälp av en penna skjuter du PÅ/AV-kontakten till PÅ-position. VARNING: Lämna alltid PÅ/AV-kontakten i PÅ-läget vid normal användning. 2. Din enhet aktiveras. 3. "Ändra språk"-skärmen visas. Tryck på vänster/höger pilknapp för att välja önskat språk. Tryck sedan på -knappen. 4. "Datum & Tid"-skärmen visas. Tryck på önskad pilknapp för att välja tidszon, datum och tid. Tryck sedan på -knappen.. 4

13 5. Startskärmen visas. Du kan nu använda din enhet. 5

14 1.3 Använda din enhet i ett fordon Det medföljer en enhetshållare och billaddare med din enhet. Montera på fönstret Använd enhetshållaren för att montera din enhet i ett fordon. Se till att GPS-antennen kan se himlen. (Se dokumentationen som medföljer enhetshållaren för installationsanvisningar.) OBS: Beroende på den specifika modell som köpts, kanske den enhetshållare som medföljer din enhet inte ser ut exakt som i denna bruksanvisning. Om bilens vindruta är tonad med reflektionsfilm, kan det kanske behövas en extern antenn (extrautrustning) vilken man sätter på bilens tak genom ett fönster. Ansluta billaddaren Billaddaren ger ström till din enhet när du använder enheten i en bil. VARNING: För att skydda din enhet mot strömfall ansluter du endast billaddaren efter att bilmotorn startats. 1. Anslut den ena änden av billaddaren till strömkontakten på din enhet. 2. Anslut den andra änden till 12-voltständaren eller strömuttaget för att ladda upp din enhet. Indikatorlampan på billaddaren lyser grönt för att indikera att det finns ström i din enhet. Till cigarettändare OBS: Din enhet kan också laddas upp när den är ansluten till en stationär dator via USB-kabeln. 6

15 1.4 Elementär användning Sätta på och stänga av Använd strömknappen ( av din enhet. ) för att sätta på och stänga När du trycker på strömknappen för att stänga av enheten går den in i ett viloläge och sedan stängs systemet av. När du sätter på systemet, startas det upp. Använda enheten För att använda enheten pekar du på skärmen med din fingerspets. Du kan utföra följande åtgärder: Peka Peka på skärmen en gång med din fingerspets för att öppna objekt eller välja knappar eller alternativ. Dra Håll fingerspetsen på skärmen och dra upp/ner/vänster/höger eller över skärmen. Peka och håll Peka och håll fingerspetsen tills en åtgärd utförts, eller resultat eller en meny visas. 7

16 Startskärm Den första gången du startar upp din enhet visas Startskärmen. Startskärmen är startpunkten för olika åtgärder. Peka på en knapp för att påbörja en åtgärd eller öppna en annan meny. Du kan gå till Startskärmen när som helst genom att trycka på Meny-knappen ( ) på enhetens sida. Ref Knapp Beskrivning Se även Inställningar Anpassar systeminställningarna. Kapitel 5 Kontakter Innehåller en lista med namn, adresser och Kapitel 2 telefonnummer. Mio Map Startar navigeringsprogrammet. Se brukanvisningen som medföljer programmet. Foton Visar bilder (.jpg,.gif, och.bmp format). Kapitel 4 MP3 Spelar upp MP3-musik. Kapitel 3 8

17 Använda ett SD/MMC-kort På enheten finns en kortplats för SD/MMC-kort där du kan sätta in lagringskort av typen Secure Digital eller MultiMediaCard. För att använda ett SD/MMC-kort sätter du in kortet i kortplatsen med kontakten vänd mot springan och etiketten vänd mot framsidan av enheten. För att ta ur ett kort, kontrollera först att ingen applikation läser från kortet, tryck sedan lätt på den övre änden av kortet för att frigöra det och dra sedan ut det ur kortplatsen. OBS: Se till att inga främmande föremål kan komma in i kortplatsen. Förvara SD- och MMC-kort i en ask som skyddar mot damm och fukt när du inte använder dem. 9

18

19 2 Kontakter 2.1 Öppna och gå ur Kontakter I Kontakter kan du spara en lista med namn, adresser och telefonnummer. OBS: Om du skapat Microsoft Outlook-kontaktinformation på din dator kan du kopiera informationen till din enhet. (Se kapitel 8 för information.) Tryck på Kontakter-knappen i Startskärmen för att starta programmet. Kontaktlistan visas. För att avsluta programmet, tryck på. 11

20 2.2 Använda Kontaktlistan Efter att Kontakter startats, visas kontaktlistan. Den visar namn och telefonnummer (mobiltelefonnummer som standard) för dina kontakter. Du kan använda de olika knapparna på skärmen för att söka efter en kontakt, navigera till en kontaktadress, ring en kontakt, och så vidare. Tryck en gång på bokstäverna för att snabbt hitta en kontakt. Navigera till adressen för vald kontakt. Tryck två gånger för att visa översiktsskärmen för en kontakt. Ring vald kontakt. Lägg till en kontakt. Radera vald kontakt. Avsluta programmet. Tryck för att scrolla ner i listan. 2.3 Använda Översiktsskärmen I kontaktlistan trycker man på en kontakt två gånger för att visa översiktsskärmen för kontakten. Tillbaka Tryck för att scrolla bland punkterna. 12

21 2.4 Navigera till en kontaktadress Du kan ställa in en kontaktadress som din GPS-navigeringsdestination. 1. Tryck på Kontakter-knappen i Startskärmen för att starta programmet. 2. I kontaktlistan väljer du önskad kontakt och trycker på. 3. Tryck på för att välja hemadress eller för att välja arbetsadress. 4. Navigeringsprogrammet startar. (Se dokumentationen som medföljer navigeringsprogrammet för mer information.) 13

22 2.5 Ringa ett telefonsamtal till en kontakt OBS: Det krävs en mobitelefon som stöder Bluetooth -anslutning. 1. Tryck på Kontakter-knappen i Startskärmen för att starta programmet. 2. I kontaktlistan väljer du önskad kontakt och trycker på. 3. Tryck på för att ringa hemnumret, jobbnumret, eller mobiltelefonnumret. 4. Dialerprogrammet startar. (Se kapitel 6 för mer information.) 14

23 2.6 Hantera kontakter Lägga till en kontakt 1. Tryck på Kontakter-knappen i Startskärmen för att starta programmet. 2. Tryck på. 3. Tryck två gånger i ett fält. Tangentbordet visas. 4. Använd tangentbordet för att mata in information i fältet och tryck på OK. 15

24 Tryck på tangentbordet för att mata in text och siffror. Växla mellan stora och små bokstäver. Aktivera/avakivera accenter (umlauter). Växla till sifferknappar. 5. Mata in informationen i andra fält som adress och telefonnummer. Du måste scrolla ner för att se alla tillgängliga fält. 6. Tryck på för att spara kontaktinformationen och återgå till kontaktlistan. 16

25 Redigera en kontakt För att ändra en kontaktadress: 1. I kontaktlistan trycker man på kontakten två gånger för att öppna översiktsskärmen. 2. Tryck två gånger i fältet du vill redigera och använd tangentbordet för att redigera. 3. Tryck på för att spara ändringarna. Radera en kontakt I kontaktlistan väljer du den kontakt du vill radera och trycker på. 17

26

27 3 MP3 3.1 Starta och avsluta MP3-spelare MP3 förvandlar din enhet till en MP3-spelare. Den innehåller: Uppspelning av MP3-filer Vanliga uppspelningskontroller som uppspelning, paus, stopp, nästa och föregående Uppspelning inbegriper individuell uppspelning, repetition, individuell repetition, provuppspelning, normal sekvens och slumpmässig sekvens. 11 programmerade frekvensprofiler Stöd för spellista Tryck på MP3-knappen på Startskärmen för att starta programmet. Kontrollpanelen visas på skärmen där du enkelt kan kontrollera spelaren genom att trycka på kontrollknapparna. För att avsluta programmet, tryck på. 19

28 3.2 Förbereda MP3-filer för din enhet Innan du använder programmet ska du ha MP3-filerna redo antingen i din enhets flash-minne eller på ett lagringskort. Ett verktyg som kallas Mio Transfer erbjuds för att enkelt kopera filer från din dator till korrekt ställe. (Se kapitel 8 för information.) 3.3 Spela upp MP3-filer 1. Om dina filer finns på ett usb-minne, sätter du in det i din enhet. 2. Tryck på MP3-knappen på Startskärmen för att starta programmet. 3. Programmet kommer att söka efter MP3-filer i din enhet och på flashminnet. När det finns MP3-filer kommer de att läggas till i spellistan. OBS: Du kan skapa dina egna spellistor för framtida uppspelning. (Se avsnitt 3.5 för information.) 4. För att starta uppspelningn, tryck på. För att kontrollera uppspelningen, använd kontrollknapparna enligt nedanstående beskrivning. 20

29 3.4 MP3-uppspelningskontroller Kontrollknapp Namn Beskrivning / Spela upp/paus Stopp Spela upp eller pausa uppspelningen. Stoppa uppspelningen. / / Föregående /Nästa Volym Avsluta Spela upp föregående eller nästa fil. Öka eller minska volymen. Indikatorn på panelen visar nuvarande volymnivå. Stäng programmet och återgå till Startskärmen. Spellista Equalizer Uppspelnin gsläge Hjälp Öppna spellista. (Se avsnitt 3.5 för mer information.) Öppna eller stäng equalizerpanel. (Se avsnitt 3.6 för mer information.) Bläddra mellan följande lägen: Repeterad uppspelning av nuvarande fil Samplingsuppspelning i sekvens Samplingsuppspelning i slumpmässig ordning En uppspelning av nuvarande fil Repeterad uppspelning av alla filer i sekvens Repeterad uppspelning av alla filer i slumpmässig ordning Visar funktion och användning för varje knapp. Tryck på en knapp för att se en beskrivning längst nere på skärmen. 21

30 3.5 Använda spellistorna Som standard laddar programmet automatiskt alla MP3-filer i spellistan. Du kan också skapa dina egna spellistor för framtida användning. Skapa en spellista 1. Efter att du startat en MP3-fil, trycker du på på kontrollpanelen för att öppna spellistan. Skärmen visar nuvarande spellista. Lägg till låt Tillbaka Radera aktuell låt från listan. Radera alla låtar från listan. Öppna listan med spellistor. Öppna listan med spellistor. 2. För att lägga till en låt i spellistan, tryck på. En skärm öppnas som visar alla MP3-filer. Tryck på den låt du vill lägga till och tryck sedan på. 22

31 Välj alla låtar. Tillba Avmarkera de valda låtarna. Lägg till de valda låtarna i spellistan och återgå till den föregående skärmen. Lägg till valda låtar i spellistan. 3. Repetera denna åtgärd när du lägger till ytterligare låtar. 4. För att spara spellistan, tryck på. 5. För att återgå till kontrollpanelen, tryck på. Öppna en spellista För att öppna en av spellistorna du skapat: 1. Efter att MP3-filen startats, tryck på på kontrollpanelen. 2. Tryck på för att visa alla spellistor du har skapat. 3. Tryck på den spellista du vill öppna och tryck på. 23

32 Tillba Radera den valda spellistan. Öppna den valda spellistan. Radera alla spellistor förutom den valda. 4. För att återgå till kontrollpanelen, tryck på. 3.6 Equalizer Det finns 11 programmerade audioprofiler i programmet. Tryck på öppna equalizerpanelen. för att Tryck på eller för att bläddra mellan de olika alternativen: Default, Rock, Pop, Jazz, Classic, Dance, Heavy, Disco, Soft, 3D, och Hall. 24

33 Tryck på för att spara ditt val och återgå till kontrollpanelen. Tryck på för att avbryta ditt val och återgå till kontrollpanelen. För att välja Default-profilen, tryck på. 25

34

35 4 Foton 4.1 Starta och avsluta foton Med Foton kan du visa bilder i formaten JPEG, GIF och BMP och se en sekvens av bilderna p å din enhet. Tryck på Foto-knappen på Startskärmen för att starta programmet. För att avsluta programmet, tryck på. 4.2 Förbereda bilderna för din enhet Innan du använder programmet ska du ha filerna redo antingen i din enhets flash-minne eller på ett lagringskort. Ett verktyg som kallas Mio Transfer erbjuds för att enkelt kopera filer från din dator till korrekt ställe. (Se kapitel 8 för information.) 27

36 4.3 Se bilder i miniatyrbildsvy 1. Om dina filer finns på ett usb-minne, sätter du in det i din enhet. 2. Tryck på Foto-knappen på Startskärmen för att starta programmet. 3. Programmet kommer att söka efter matchande filer i specifik mapp på din enhet och i alla mappar på ett usb-minne. Den visar sedan bilderna som miniatyrbilder. Du kan trycka på pilknapparna Upp eller Ner för att gå till nästa eller föregående sida. En ram visar att bilden är vald. Vald fil/totalt antal filer Avslut Radera den valda bilden. Sida ner Sida upp Starta bildsekvensen. 4.4 Se en bild i helskärm När du trycker på en miniatyrbild två gånger kommer bilden att visas i helskärm. 28

37 För att gå tillbaka till miniatyrbildsvisningen, trycker du på skärmen för att visa kontrollknapparna sedan trycker du på. 4.5 Kontrollknappar på skärmen Kontrollknapparna på skärmen tillhandahåller olika funktioner och inställningar. Tryck var som helst på en bild för att visa knapparna enligt nedan. Tryck på skärmen igen för att dölja knapparna. Kontrollknapp Namn Beskrivning Överföring Överför bilder mellan enheten och minneskortet. (Se avsnittet 4.7 för detaljerad information.) Bildsekvens Intervall Starta bildsekvensen. (Se avsnittet 4.6 för detaljerad information.) Ställ in tidslängden varje gång en bild visas innan du går till nästa bild. Tryck på knappen för att gå till nästa tillgängliga alternativ. 1 sekund 2 sekunder 5 sekunder 29

38 Information Aktiverar eller avaktiverar visning av namn och datum för filen. Radera Zoom Raderar aktuell bild. Öppnar zoomfältet. Tryck på knappen så många gånger som behövs för att zooma in 1.2x, 1.5x, 1.8x, eller 2.0x. När du zoomat in bilden kan du dra bilden för att granska andra delar av bilden. För att stänga zoomfältet, tryck på. Tillbaka Gå tillbaka till miniatyrbildsvisning. 30

39 4.6 Titta på bildsekvens För att titta på en bildsekvens med alla dina bilder, gör något av följande: I miniatyrbildsvisning, trycker du på för att starta bildsekvensen. I helskärm, trycker du var som helst på bilden för att visa kontrollknapparna på skärmen. Tryck sedan på för att starta bildsekvensen. En liten triangel på skärmens undre vänstra hörn indikerar att bildsekvensen är igång. För att stoppa bildsekvensen trycker du var som helst på skärmen. 31

40 4.7 Överföra bilder Du kan kopiera bilder från din enhet till ditt minneskort eller från ditt minneskort till din enhet. 1. I helskärmsvisning trycker du var som helst på bilden för att visa kontrollknapparna. 2. Tryck på. 3. Välj en av de två sätten att överföra bilder, antingen från enheten till minneskortet eller från minneskortet till enheten. Överför bilder från enheten och minneskortet. Överför bilder från minneskortet till enheten. 4. Skärmen för förhandsgranskning visas. Du kan trycka för att välja en bild eller flera bilder. Du kan också trycka på Välj alla-knappen för att välja alla bilderna i källmappen. En ram visar att bilden är vald. Tillbaka Välj alla. Välj alla. 32

41 5. Efter att du valt bilderna, trycker du på för att starta filöverföringen. 6. Efter att överföringen är slutförd, trycker du på för att gå tillbaka till skärmen för förhandsgranskning. 33

42

43 5 Inställningar 5.1 Starta och avsluta inställningar Du kan anpassa systeminställningar som bakgrundsbelysning, volym och språk. Efter att du ändrat inställningarna kommer de att vara kvar tills du ändrar dem igen. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. Inställningar-menyn visas enligt nedan. För att avsluta inställningar, tryck på. De följande avsnitten beskriver de olika knapparna och deras funktioner. 35

44 5.2 Bakgrundsbelysning 1. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. 2. Tryck på Bakgrundsbelysningsknappen. 3. Flytta knappen längs mätaren för att justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka. För att förmörka bakgrundsbelysningen, flytta knappen till vänster. För att ljusna bakgrundsbelysningen, flytta knappen till höger. 4. Tryck på för att spara ändringarna. 36

45 5.3 Volym 1. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. 2. Tryck på Volymknappen. 3. Flytta knappen längs mätaren för att justera volymen. För att öka volymen, flytta knappen till vänster. För att sänka volymen, flytta knappen till höger. 4. Tryck på för att spara ändringarna. 5.4 Skärm Du kan kalibrera pekskärmen om den inte svarar på dina pekningar. 1. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. 2. Tryck på Skärmknappen. 37

46 3. Tryck på för att starta kalibreringen. 4. Tryck och håll nere målets mitt. 5. När målet flyttas till en annan position, tryck och håll nere det nya målets mitt. Repetera för att slutföra kalibreringsprocessen. 6. När du är färdig, tryck på. 38

47 5.5 Ström För att kontrollera återstående strömnivå i ditt batteri och/eller ställa in strömbesparingsfunktion: 1. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. 2. Tryck på Strömknappen. 3. Skärmen visar batteriets återstående strömnivå. Du kan ställa in en timer så att den automatiskt stänger av din enhet när den är i viloläge långa perioder. Alternativen inbegriper Aldrig, 30 minuter, 20 minuter och 10 minuter. 4. Tryck på för att spara ändringarna. 39

48 5.6 Datum & tid 1. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. 2. Tryck på Datum & tid-knappen. 3. För att ändra tidszon, tryck på vänster/höger pil i "Tidszons"-objektet. 4. För att ändra datum, tryck på nerpilen i "Datum"-objektet. En kalender visas. Tryck på vänster pil på kalendern för att gå till tidigare månad och år och höger pil för att gå till senare månad och år. Alternativt kan du trycka på månad och år längst upp på kalendern för att direkt ändra månad eller år. När kalendern visar nuvarande månad, tryck på datumet i kalendern. 40

49 5. För att ställa in tid, tryck först på timmar, minuter eller sekunder i "Tid"-objektet och tryck sedan på uppil för att öka eller nerpil för att minska värdet. 6. Tryck på för att spara ändringarna. 5.7 Ändra språk OBS: För att ändra språk i Mio Map navigeringsprogram, använd Mio Map-inställningar. (Se dokumentet som medföljer navigeringsprogrammet.) 1. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. 2. Tryck på Ändra språk-knappen. 3. Tryck på vänster/höger pilknapp för att välja önskat språk. 41

50 4. Tryck på för att spara ändringarna. 5. Tryck på -knappen för att aktivera den nya inställningen. 5.8 Bluetooth 1. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. 2. Tryck på Bluetoothknappen. 3. Se de nästföljande två kapitlen för detaljerad information om användning av Bluetooth -anslutning. 42

51 6 Dialer 6.1 Om Dialer Med Dialer kan du använda din enhet som en handsfreeenhet för en mobiltelefon som stöder Bluetoothanslutning. Du kan trycka på din enhet för att ringa och ta emot samtal istället för att ta upp mobiltelefonen. 6.2 Ansluta med en mobiltelefon 1. Tryck på Inställningar-knappen på Startskärmen och sedan Bluetoothknappen. Bluetoothradion sätts på. OBS: Proceduren nedan beskriver scenariot när du startar Bluetoothanslutningen från din mobiltelefon. Du kan också starta Bluetoothanslutningen från din enhet. (Se avsnitt 7.4 för information.) 2. Om det är första gången du använder programmet kommer din enhet att växla över till Anslutningsläge och vänta på anslutning från din mobiltelefon i 60 sekunder. Anslutningen kommer att etableras om du initierar anslutningsprocessen på din mobiltelefon inom denna period. 43

52 3. Om du ombes ange lösenord, trycker du på lösenordet som specifierats av mobiltelefonen och trycker på OK. 4. Du kommer att se Dialer-huvudskärmen efter att anslutningen etablerats. Statusmätaren längst nere visar namnet på den anslutna mobiltelefonen. Kontakter Samtalshistorik Knappsats Återuppringning Ansluta Avbryt Anslutningsläge Bluetoothhantering 44

53 Nästa gång du använder Dialerprogrammet kommer din enhet automatiskt att söka och ansluta med en av de senast anslutna mobiltelefonerna. OBS: Din enhet måste vara i anslutningsläge för mobiltelefonen för att hitta din enhet. Om du manuellt måste ställa in din enhet till anslutningsläge, tryck på anslutningsläge i huvudskärmen. Vissa mobiltelefoner kan automatiskt ansluta till handsfreetjänsten. Upp till åtta anslutna mobiltelefoner kan sparas. Den nionde anslutna mobiltelefonen kommer att byta ut den äldsta. Dialerprogrammet kan inte tillgå data som telefonbok och samtalshistorik som sparats i en ansluten mobiltelefon. 6.3 Ringa ett samtal Efter anslutningen med din mobiltelefon kan du ringa ett samtal med någon av de fyra knapparna (knappsats, kontakt, samtalshistorik och återuppringning) på Dialer-huvudskärmen. Knappsats När du trycker på knappsatsknappen på Dialer-huvudskärmen kan du skriva in ett telefonnummer med tangentbordet på skärmen. Efter att du angivit telefonnumret, tryck på för att ringa samtalet. OBS: För att radera den senast inskrivna knappen, tryck på Tillbakaknappen. Med de andra två knapparna kan du växla över till kontakt- eller samtalshistorikskärmarna. 45

54 Kontakter När du trycker på kontakterknappen på Dialer-huvudskärmen kan du tillgå telefonnummer som sparats i kontaktprogrammet och välja ett telefonnummer att ringa till. (Se kapitel 2 för detaljerad information om kontakter.) Index Avsluta Ring det valda numret. När du trycker på önskad kontakt, visas telefonnummerlistan. Tryck på telefonnummer för att ringa och tryck på. Tryck på för att ringa det valda telefonnumret. 46

55 Samtalshistorik Tryck på samtalshistorikknappen på Dialer-huvudskärmen för att visa nyligen inkommande, utgående eller missade samtal med information om datum, tid och längd för varje samtal. Tryck på respektive knapp (inkommande, utgående, eller missade ) för att se de senaste 20 samtalen av den valda typen. När du valt något kan du trycka på för att ringa numret, för att radera objektet, eller för att spara telefonnumret i kontaktprogrammet. För att radera alla objekt i aktuell lista, tryck på. Återuppringning Tryck på återuppringningsknappen på Dialer-huvudskärmen för att ringa upp det senaste nummer du ringt eller tagit emot. 47

56 6.4 Åtgärder under ett samtal Under ett samtal finns det fyra tillgängliga funktioner: Tryck på för att minimera skärmen och gå tillbaka till föregående skärm. Knappen kommer att visas i skärmens högra undre hörn. Tryck på för att gå tillbaka till skärmen för inkommande samtal. Om du behöver skriva in andra nummer, som anknytningsnummer, tryck på för att öppna knappsatsen och skriva in siffrorna. Knappsatsen kommer att stänga när du trycker på knappen igen eller när ingen knapp tryckts i fem sekunder. Tryck på för att tysta ljudet så att den andra parten inte kan höra dig. För att avsluta det tysta läget, trycker du på samma knapp igen. Tryck på för att avsluta samtalet. Tryck på för att dirigera över samtalet till din mobiltelefon. För att återgå till din enhet, tryck på samma knapp igen. 48

57 6.5 Ta emot ett samtal När du får ett samtal efter anslutning med en mobiltelefon, ringer enheten och visar skärmen för inkommande samtal. För att acceptera samtalet, tryck på. För att inte acceptera samtalet, tryck på. För att tysta ringtonen innan du accepterar eller inte accepterar, tryck på. 6.6 Olika knappar Utöver knapparna för att ringa samtal finns det Anslut, Anslutningsläge, Annat och Avsluta på Dialer-huvudskärmen enligt beskrivningen nedan. Ansluta När du trycker på anslutningsknapparna på Dialer-huvudskärmen kan du manuellt söka de senaste anslutna mobiltelefonerna för en tillgänglig anslutning. 49

58 Anslutningsläge Genom att trycka på anslutningslägeknappen på Dialer-huvudskärmen kan du manuellt ställa in din enhet till anslutningsläge. Inom en period på 60 sekunder kan du initiera anslutningsproceduren på din mobiltelefon för att hitta din enhet som handsfreeenhet. Bluetoothhantering När du trycker på bluetoothhanteringsknappen på Dialer-huvudskärmen kan du starta bluetoothhanteringsprogrammet. (Se kapitel 7 för information om Bluetoothhantering.) 50

59 Avbryt För att dölja Dialerskärmen, tryck på avslutaknappen på Dialer-huvudskärmen. Dialer är fortfarande igång i bakgrunden OBS: För att stänga av Bluetoothradio, se avsnitt

60

61 7 Bluetoothhantering 7.1 Om Bluetoothhantering I din enhet finns det en trådlös Bluetoothkommunikationsteknologi. Enheter med Bluetoothmöjlighet kan utväxla information på ett avstånd av omkring 10 meter utan att behöva en fysisk anslutning. Med Bluetoothhantering kan du konfigurera och använda Bluetoothmöjligheter för din enhet. 7.2 Öppna och går ur Bluetoothhantering 1. Tryck på Inställningar-knappen på Startskärmen och sedan Bluetooth-knappen. 2. När Dialerskärmen visas, tryck på. 53

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Juli 2013 190-01628-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Användarmanual Svenska Augusti 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Bluetooth Handsfree-enhet

Bluetooth Handsfree-enhet Bluetooth Handsfree-enhet A. Produktbeskrivning SUPERTOOTH BUDDY är en Bluetooth handsfree-enhet för mobiltelefoni. Den har utvecklats för enkel handsfree-hantering och överlägsen prestation. Glöm inte:

Läs mer

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Version Firmware: 3.1x SV SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Grattis till ditt köp av denna produkt från Nolan N-Com. N-Com Bluetooth Kit3 har konstruerats med den allra senaste teknologin och med

Läs mer

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Användarmanual Svenska Februari 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Hur du sätter på dig din Flex... 1. Välja armband... 1. Ta av spännet... 1

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Hur du sätter på dig din Flex... 1. Välja armband... 1. Ta av spännet... 1 Produkthandbok Innehållsförteckning Komma igång... 1 Innehåll... 1 Hur du sätter på dig din Flex... 1 Välja armband... 1 Ta av spännet... 1 Knäppa fast spännet... 2 Sätt i trackern... 2 Hur du låser armbandet...

Läs mer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer