Utgåva: Varumärken OBS!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utgåva: Varumärken OBS!"

Transkript

1 Användarhandbok

2 Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan föregående meddelande

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...i 1 Komma i gång Förstå hårdvarukomponenter... 1 Komponenter på framsidan... 1 Komponenter på baksidan... 2 Komponenter på vänster sida... 2 Komponenter på höger sida... 3 Komponenter på ovansidan... 4 Komponenter på undersidan Att göra den första inställningen Ansluta till AC-ström och Ladda batteriet Använda din enhet i ett fordon... 8 Montera på fönstret... 8 Ansluta billaddaren Elementär användning... 9 Sätta på och stänga av... 9 Använda enheten... 9 Startskärm Låsa enheten Använda ett SD/MMC-kort Byta frontplatta Ansluta hörlurar med fjärrkontroll Rejsesaet Kompass Starta och avsluta Kompass Kommentarer angående användning av kompass Kalibrera kompassen Rejsesaet WorldMate Starta och avsluta WorldMate Klockor i

4 Ställa in alarmet Karta Väder Välja en stad Valutaomvandlare Lägga till, redigera eller radera Växlingskurser Mått Kläder Riktnummer Packningslista Lägga till, redigera eller radera alternativ Lägga till, redigera eller radera kategorier Dricks, skatteberäkning Kalkylatör WorldMate datauppdatering Installera WorldMate datauppdateringsverktyg Uppdatera WorldMate Data Kontakter Öppna och gå ur Kontakter Använda Kontaktlistan Använda Översiktsskärmen Navigera till en kontaktadress Hantera kontakter Lägga till en kontakt Redigera en kontakt Radera en kontakt MioPlayer MP3 Player Starta och avsluta MP3-spelare Förbereda MP3-filer för din enhet Spela upp MP3-filer MP3-uppspelningskontroller Visa sångtext Förbereda sångtextfilen för enheten Spela sånger med sångtexter Använda spellistorna Skapa en spellista Öppna en spellista Equalizer MioPlayer Video Player Starta och stänga videospelaren ii

5 6.2 Förbereda videofiler för enheten Spela videoklipp Videouppspelningskontroller MioPlayer Photo Viewer Starta och avsluta foton Förbereda bilderna för din enhet Se bilder i miniatyrbildsvy Se en bild i helskärm Kontrollknappar på skärmen Titta på bildsekvens Överföra bilder Inställningar Starta och avsluta inställningar Bakgrundsljus Volym Skärm Ström Datum & Tid Byt språk Spel Öppna och avsluta spel Mio Transfer Om Mio Transfer Installera Mio Transfer Kopiera MP3/video/bilder till enheten Hantera MP3/video/bildfiler Kopiera kontaktinformation till din enhet Återställa enheten Video ToolBox Om Video ToolBox Installera Video ToolBox Användargränssnitt Fyra steg för att skapa en videofil Steg 1: Bestämma videoutgångsinställning Steg 2: Lägga till/redigera medieklipp Steg 3: Välj stil Steg 4: Skapa videofil iii

6 11.5 Lägga till medieklipp Infoga klipp i ditt projekt Samla in digital video Samla in analog video Samla in stillbilder Redigera videoklipp Trimma ett klipp Trimma video till flera klipp Skapa ett bildspel Välja en stil Välja en filmstil Ändra övergångseffekt Redigera text Ändra bakgrundsmusik Felsökning och underhåll Återställa ditt system Felsökning Strömförsörjningsproblem Problem med skärmen Anslutningsproblem GPS-problem Underhåll av enheten Information om föreskrifter Information om föreskrifter Class B Regulations Europeisk information Säkerhetsföreskrifter Om laddning Om nätspänningsadaptern Om batteriet iv

7 Försiktighetsåtgärder och information För din egen säkerhet bör du avstå från att använda kontrollerna på enheten under körning. Använd enheten med försiktighet. Denna enhet är endast avsedd som ett navigeringshjälpmedel. Den är inte avsedd för exakta instruktioner om väganvisningar, avstånd, position eller topografi. Den beräknade rutten ska endast ses som en referens. Det är användarens skyldighet att följa trafikskyltningen och de lokala trafikreglerna under färden. Lämna inte enheten i en bil som står i direkt solljus utan luftkonditionering eller utan tillräcklig ventilation. Då kan enheten överhettas och fungera bristfälligt. Om enheten blivit överhettad måste den genast flyttas från det överhettade stället till en plats med sval luft. När enheten väl återfått sin normala temperatur, kan den börja fungera igen. GPS-systemet opereras av USA:s regering vilken är ensamt ansvarig för prestandan och funktionen i GPS-systemet. Alla förändringar i GPS-systemet kan påverka precisionen hos alla slags GPS-utrustningar. GPS-satellitsignaler kan inte tränga igenom fasta föremål (utom glas). När du befinner dig inuti en tunnel eller en byggnad är GPS-positioneringen inte tillgänglig. Minst 4 GPS-satellitsignaler behövs för att bestämma den aktuella positionen. Signalmottagningen kan påverkas av faktorer som dåligt väder eller höga, svårgenomträngliga hinder (t.ex. träd och höga byggnader). Trådlösa enheter kan störa mottagningen av satellitsignaler och göra att mottagningen blir instabil. v

8 En bilhållare behövs om du ska använda enheten i bilen. Vi rekommenderar att du placerar enheten på en lämplig plats, och undviker sådana platser som visas i figuren. Montera inte enheten så att förarens synfält blockeras. Placera inte enheten löst på instrumentbrädan. Montera inte enheten framför airbagpaneler. Montera inte enheten där en airbag kan tänkas utlösas. vi

9 1 Komma i gång 1.1 Förstå hårdvarukomponenter OBS: Beroende på vilken modell du har köpt, kanske färgen på enheten inte stämmer exakt med bilderna i denna handbok. Komponenter på framsidan Ref Komponent Beskrivning Laddarindikator Laddarindikator Hål för band Lyser med ett gult sken för att indikera att batteriet laddar och övergår till grönt när batteriet är helt uppladdat. Blinkar grön då enheten befinner sig i viloläge. Visar utdata för din enhet. Peka på skärmen med din fingerspets för att välja menykommandon eller mata in information. Bandet fästs i detta hål. 1

10 Komponenter på baksidan Ref Komponent Anslutning för extern antenn Högtalare Beskrivning Med denna kontakt (under dammskyddet) kan man använda en extra extern GPS-antenn med magnetiskt fäste, vilken kan sättas på bilens tak för bättre GPS-signalmottagning i områden med dålig mottagning. Sänder ut musik, ljud och röst. Komponenter på vänster sida Ref Komponent Beskrivning Menyknapp Visar Startskärmen. 2

11 Komponenter på höger sida Ref Komponent Beskrivning SD/MMC-port Omstartsknapp Låsomkopplare Accepterar ett SD-kort (Secure Digital) eller MMC (MultiMediaCard) för att tillgå data som t.ex. MP3-musik. Startar om din enhet (mjuk omstart). Låser och låser upp enheten. 3

12 Komponenter på ovansidan Ref Komponent Beskrivning Utlösningsknapp för frontplatta Frigör frontplattan för utbyte. Strömknapp Sätter på och stänger av enheten. Komponenter på undersidan Ref Komponent Beskrivning Hörlurskontakt Ansluter stereohörlurar. Mini-USB-kont akt Ansluter AC-adaptern eller USB-kabel. 4

13 1.2 Att göra den första inställningen 1. Kontrollera att enheten får ström. (Se nästa avsnitt.) 2. För igångsättning för första gången trycker du ned strömbrytaren i fem sekunder för att sätta på enheten. OBS: För normal användning trycker du lätt på strömbrytaren för att sätta på och stänga av enheten. 3. "Byt språk"-skärmen visas. Tryck på vänster/höger pilknapp för att välja önskat språk. Tryck sedan på -knappen. 4. "Datum & Tid"-skärmen visas. Tryck på önskad pilknapp för att välja tidszon, datum och tid. Tryck sedan på -knappen. 5

14 5. Skärmbild med huvudmeny visas. Nu kan du börja använda din enhet. 6

15 1.3 Ansluta till AC-ström och Ladda batteriet När man laddar upp batteriet för första gången bör du ladda upp det minst åtta timmar. 1. Skjut och anslut AC-konvertorn till AC-adaptern. 2. Anslut adapterkabeln till enhetens undersida. 3. Anslut AC-adaptern till ett vägguttag. 4. Uppladdningsindikatorn lyser gult när laddningen pågår. Koppla inte ur din enhet från AC-ström förrän batteriet är helt uppladdat, när uppladdningsindikatorn lyser grönt. Uppladdningen kan ta några timmar. OBS: Stäng inte av din enhet direkt efter att du satt AC-adaptern till uppladdning av ett urladdat batteri. Vänta minst en minut. Beroende på var du köpte enheten, kanske AC-konvertorn inte se ut på samma sätt som på bilden. Enheten kan även laddas när den är ansluten till en stationär dator via USB-sladden. Om du tänker ladda enheten på detta sätt, stäng av enheten så att det går fortare att ladda batteriet. OBS: För att optimera litiumbatteriets prestanda ska du följa dessa rekommendationer: Ladda inte batteriet vid höga temperaturer (t.ex. i direkt solljus). Du behöver inte ladda ur batteriet helt innan du laddar det på nytt. Du kan ladda batteriet innan det har laddats ur. Om du inte kommer att använda produkten under en längre period bör du ladda batteriet helt åtminstone varannan vecka. Om batteriet laddas ur för ofta kan detta försämra laddningsförmågan hos batteriet. 7

16 1.4 Använda din enhet i ett fordon Montera på fönstret Använd enhetshållaren för att montera din enhet i ett fordon. Se till att GPS-antennen kan se himlen. (Se Snabbstartguiden som medföljer enheten för installationsinstruktioner.) OBS: Beroende på den specifika modell som köpts, kanske den enhetshållare som medföljer din enhet inte ser ut exakt som i denna bruksanvisning. Om bilens vindruta är tonad med reflektionsfilm, kan det kanske behövas en extern antenn (extrautrustning) vilken man sätter på bilens tak genom ett fönster. Ansluta billaddaren Billaddaren ger ström till din enhet när du använder enheten i en bil. VARNING: För att skydda din enhet mot strömfall ansluter du endast billaddaren efter att bilmotorn startats. 1. Anslut den ena änden av billaddaren till strömkontakten på din enhet. 2. Anslut den andra änden till 12-voltständaren eller strömuttaget för att ladda upp din enhet. Indikatorlampan på billaddaren lyser grönt för att indikera att det finns ström i din enhet. 8

17 1.5 Elementär användning Sätta på och stänga av Tryck lätt på strömbrytaren för att sätta på och stänga av enheten. När du trycker på strömknappen för att stänga av, försätts enheten i viloläge. Systemet avbryter driften och laddningsindikatorn blinkar grön. OBS: Om du stänger av strömmen genom att trycka ned strömbrytaren i fem sekunder kommer du att behöva trycka ned strömbrytaren i fem sekunder igen för att sätta på den. Du kommer sedan att se uppstartsbilden på skärmen. Använda enheten För att använda enheten pekar du på skärmen med din fingerspets. Du kan utföra följande åtgärder: Peka Peka på skärmen en gång med din fingerspets för att öppna objekt eller välja knappar eller alternativ. Dra Håll fingerspetsen på skärmen och dra upp/ner/vänster/höger eller över skärmen. Peka och håll Peka och håll fingerspetsen tills en åtgärd utförts, eller resultat eller en meny visas. 9

18 Startskärm Den första gången du startar upp din enhet visas Startskärmen. Startskärmen är startpunkten för olika åtgärder. Peka på en knapp för att påbörja en åtgärd eller öppna en annan meny. Du kan gå till Startskärmen när som helst genom att trycka på Meny-knappen på enhetens sida. Ref Knapp Beskrivning Se även Rejsesaet Inkluderar Kompass och WorldMate. Kompass visar riktning. Kapitel 2 WorldMate tillhandahåller praktiska verktyg för resenärer som t ex klockor, Kapitel 3 väderprognoser, valutaomvandlare, packlista med mera. Kontakter Innehåller en lista med namn, adresser och telefonnummer. Kapitel 4 Inställningar Anpassar systeminställningarna. Kapitel 8 MioMap Startar navigeringsprogrammet. Se brukanvisningen som medföljer programmet. 10

19 Ref Button Name Description For Detailed Information MioPlayer Inkluderar MP3-spelare, videospelare och fotovisare. MP3 Player (MP3-spelaren) spelar Kapitel 5 MP3-musik. Video Player (Videospelaren) spelar Kapitel 6 videoklipp. Photo Viewer (Fotovisaren) visar bilder. Kapitel 7 Spel Innehåller olika spel. Kapitel 9 Låsa enheten Du kan låsa enheten så att du inte råkar sätta igång den vid ofrivillig kontakt. Du låser enheten genom att föra låsomkopplaren uppåt till det låsta ( ) läget. När du rör vid skärmen eller trycker på en knapp på enheten, visas låsikonen enligt nedan. Låst Olåst Du låser upp enheten genom att föra tillbaka låsomkopplaren till läget ( ). 11

20 Använda ett SD/MMC-kort På enheten finns en kortplats för SD/MMC-kort där du kan sätta in lagringskort av typen Secure Digital eller MultiMediaCard. För att använda ett SD/MMC-kort sätter du in kortet i kortplatsen med kontakten vänd mot springan och etiketten vänd mot framsidan av enheten. För att ta ur ett kort, kontrollera först att ingen applikation läser från kortet, tryck sedan lätt på den övre änden av kortet för att frigöra det och dra sedan ut det ur kortplatsen. OBS: Se till att inga främmande föremål kan komma in i kortplatsen. Förvara SD- och MMC-kort i en ask som skyddar mot damm och fukt när du inte använder dem. 1.6 Byta frontplatta Enheten har en avtagbar frontplatta. Du kan byta ut den mot den extra frontplatta (tillval) som medföljer enheten. 1. Tryck bestämt på frontplattans utlösningsknapp. 2. Dra isär övre delen av frontplattan för att lossa den från enheten. 3. Du monterar den andra frontplattan genom att sätta fast den nedre delen först och sedan sätta den övre delen på plats. 12

21 1.7 Ansluta hörlurar med fjärrkontroll Hörlurar och en fjärrkontroll till hörlurarna medföljer enheten. Fjärrkontrollen tillhandahåller grundläggande kontrollknappar för enheten då MP3-spelarfunktionen används. Spela upp/paus Stopp Föregående Nästa Volym 13

22

23 2 Rejsesaet Kompass 2.1 Starta och avsluta Kompass Kompass visar riktningen på skärmen. Tryck på knappen Rejsesaet på hemmaskärmen och tryck på knappen Kompass för att starta programmet. Kompasskärmen visar sig. När statusindikatorn är grön pekar bokstaven N ut magnetisk norr. När du rör på enheten kommer kompassen att rotera enligt det. OBS: Kalibrera kompassen när du använder den för första gången. (Se avsnitt 2.3.) 15

24 Statusindikator Visar aktuell riktning. Öppna återställningsskärmen. När du ska avsluta Kompass trycker du trycker du.. När du ska avsluta Resekitsmenyn 2.2 Kommentarer angående användning av kompass Följ dessa riktlinjer för att få tillgång till en noggrann elektronisk kompass: Håll enheten plant. Håll enheten borta från föremål som alstrar magnetfält som t ex bilar, stora bältesspännen, datorer, mobiltelefoner osv. Om du måste använda kompassen inuti en bil, ska enheten hållas minst 20 cm bort från metallföremål som t ex bildörrar, instrumentbräde, luftuttag osv. Undvik att spela MP3-musik med den interna högtalaren eller anslutning till växelströmsadaptern. Detta orsakar magnetiska störningar på kompassen. 16

25 2.3 Kalibrera kompassen Kalibrera kompassen vid behov. Till exempel: När statusindikatorn lyser röd. När enheten inte använts på länge. Efter stora miljöförändringar som t ex platsbyte och temperaturväxlingar. 1. Ha enheten utomhus och undvik metallföremål och magnetfält. 2. Tryck på kompasskärmen. 3. Lägg enhen flat i handen. Med handflatan vänd uppåt, sväng med armen enligt anvisning på skärmen. Gör det här flera gånger tills dess att ett meddelande visas, som talar om att kompassen är kalibrerad. 17

26 4. Tryck på knappen för att återgå till Kompasskärmen. När väl kalibreringen är avslutad slår statusindikatorn om till grönt. 18

27 3 Rejsesaet WorldMate 3.1 Starta och avsluta WorldMate WorldMate tillhandahåller användbara verktyg för resenärer, som t ex klockor, väderprognoser, valutaomvandlare, packlista och mycket mer. 1. Tryck på knappen Rejsesaet på Startskärmen. 2. Tryck på knappen WorldMate för att starta programmet. 3. Om det här är första gången som du använder WorldMate efter att din enhet har initierats, kommer stadslistan att visas. Välj din hemstad från listan. Din hemtid tillsammans med fyra andra klockor visas. 19

28 4. Om det här inte är första gången som du använder WorldMate kommer du att se skärmen med de tjänster som du använde sist. 5. Tryck för att gå till WorldMates huvudmeny varifrån du kan välja en tjänst. (Se senare avsnitt för detaljer.) 6. För att avsluta programmet trycker du i WorldMates huvudmeny. 20

29 3.2 Klockor Använd Klockor för att se datum, tid och väderprognoser för fem stora städer. ANMÄRKNING: De fem stora städerna är din hemstad och fyra andra städer, vilka är Tokyo, Los Angeles, London och Paris som standard. Var noga med att du har ställt in korrekt tidszom, datum och tid i Inställningar. (Se avsnitt 8.6 för information.) Innan du kan se väderprognoser måste du skaffa informationen med hjälp av internet, och föra över informationen till din enhet. (Se avsnitt 3.12 för mer information.) Tryck på knappen Klockor i WorldMates huvudmeny för att öppna skärmen som det visas här. För att ändra någon av de stora städerna trycker du på namnet på staden och väljer från listan över städer. När du ska se väderprognos för en viss stad trycker du. När du ska ställa in alarmet trycker du eller. (Se senare avsnitt för detaljer.) 21

30 Ställa in alarmet Tryck eller för att öppna alarminställningsskärmen. Tryck Hour/Minute (Timma/minut) och tryck eller för att öka eller minska värdet. Tryck för att aktivera alarmet (med ett kryss i rutan). Tryck för att aktivera ljudet (med ett kryss i rutan). Tryck för att välja alarmet. Tryck för att höra ljudet. Tryck på inmatningsfältet och tryck för att skriva ett meddelande. Spara och återgå till föregående skärm. Avbryt och återgå till föregående skärm. När alarmet startar kommer ett fönster att poppa upp samtidigt som ett ljud låter om du har ställt in det. Du kan trycka på knappen Dismiss (Avbryt) för att stänga alarmet och stänga av ljudet. 22

31 3.3 Karta Använd Karta för att se en dag/natt-världskarta. Tryck på knappen Karta i WorldMates huvudmeny för att öppna skärmen som det visas. Ett blinkande kryss visar på aktuell stads placering på kartan. För att välja en annan stad trycker du på namnet på staden och väljer från listan. Du kan också trycka på placeringen på kartan, och namnet på närmaste stad visas. När du ska se väderprognos för en viss stad trycker du. 3.4 Väder Med hjälp av en global väderprognostjänst kan du få en 5-dagars väderprognos för mer än ställen över hela världen. ANMÄRKNING: Innan du kan se väderprognoser måste du skaffa informationen med hjälp av internet, och föra över informationen till din enhet. (Se avsnitt 3.12 för mer information.) Tryck på knappen Väder i WorldMates huvudmeny för att öppna skärmen som det visas. Tryck för att se en 5-dagarsprognos för den valda staden. Tryck på knapparna C eller F för att byta mellan Celsius och Fahrenheit. För att välja en annan stad trycker du på namnet på staden och väljer från listan. (Se senare avsnitt för detaljer.) 23

32 Välja en stad Tryck på namnet på staden på väderskärmen för att öppna skärmen som det visas. Det här fältet varierat med inställningen av föregående alternativ. Det kan vara Stad, Land eller postnr i USA. Spara och återgå till föregående skärm. Tryck för att specificera sättet att söka en stad på. Alternativen är Stadslista, Stad och Land samt postnr i USA. Det här fältet syns bara om det första alternativet är inställt på Stad och land. Tryck på det här fältet och tryck sedan för att ange stadens namn. Avryt och återgå till föregående skärm. Öppna programtangentbordet för att ange information som t ex stadens namn samt U.S. postnummer. 24

33 3.5 Valutaomvandlare Använd Valutaomvandlare för att omvandla valutor. När du väl har matat in ett värde för en valuta visas två andra valutavärden samtidigt. Du kan ange upp till tre värden och värdena kommer att summeras automatiskt. ANMÄRKNING: Du kan få de senaste växlingskurserna genom internet, och föra över den informationen till din enhet. (Se avsnitt 3.12 för mer information.) Tryck på knappen Valutaomvandlare i WorldMates huvudmeny för att öppna skärmen som det visas. Tryck I ett inmatningsfält och tryck för att mata in värdet. Tryck för att byta till annan valuta. Redigera växlingskursen. (Se senare avsnitt för detaljer.) Tre valutor visas samtidigt. Tryck för att välja en annan valuta. Summa av det ovanstående. Växlingskurs. Tryck för att redigera växlingskursen. Rensa alla fält. Lägga till, redigera eller radera Växlingskurser Tryck på knappen Redigera på skärmen Valutaomvandlare för att öppna redigeringskärmen. Tryck för att ändra grundvalutan. Tryck för att redigera växlingskursen för den valda valutan. Spara och återgå till föregående skärm. Sida ned Lägg till ny valuta. Sida upp 25

34 När du ska lägga till en ny valuta trycker du på knappen. Tryck på ett inmatningsfält och tryck för att mata in text eller siffror. När du ska redigera en valuta trycker du på valutans namn. Sedan trycker du på det fält du vill redigera och trycker för att mata in text eller siffror. När du ska radera en valuta trycker du på namnet på valutan och sedan på knappen Ta bort. 26

35 3.6 Mått Använd Mått för att konvertera mått. Tryck på knappen Mått i WorldMates huvudmeny för att öppna skärmen som det visas. Tryck för att välja typ av mått som t ex längd och ytor. Tryck på fältet och tryck för att mata in värdet. Det konverterade värdet visas nedan. Tryck för att välja enhet at konvertera från. Tryck för att välja enhet att konvertera till. Tryck för att ändra inmatningsfälten. 3.7 Kläder Använd Kläder för att se storleksomvandlingsmodeller för USA, Europa, Storbritannien och Japan. ANMÄRKNING: Använd den här informationen som en fingervisning. Den verkliga storleken kan variera mellan olika tillverkare. Tryck på knappen Kläder i WorldMates huvudmeny för att öppna skärmen som det visas. Tryck för att välja klädkategori. Konversionstebell för den valda kategorin samt kön/ålder. Tryck för att välja man, kvinna, barn. 27

36 3.8 Riktnummer Använd Riktnummer för att se internationella samtalsprefix, och landskoder för USA och Kanada. Tryck på knappen Riktnummer i WorldMates huvudmeny för att öppna skärmen som det visas. Tryck på en kolumrubrik för att ändra sorteringsordningnen. Tryck för att välja kategori. Sida ned Sida upp Gå till föregående alternativ. Gå till nästa alternativ. 28

37 3.9 Packningslista Använd Packningslista som en påminnelselapp som hjälper dig att packa dina väskor. Tryck på knappen Packningslista i WorldMates huvudmeny för att öppna skärmen som det visas. Tryck för att välja kategori för packlistan. Tryck för att välja enheter som ska visas Alla, Markerad eller Omarkerad. Tryck på en flik för att visa Alla poster eller Min lista. Tryck på ett alternativ för att markera eller avmarkera det. Ett markerat alternativ I listan Alla poster kommer att läggas till Min lista. Gå till nästa alternativ. Lägg till nytt alternativ. Redigera valt alternativ. Gå till föregående alternativ. Lägga till, redigera eller radera alternativ In alternativet som du vill packa inte finns med i den inbyggda listan kan du lägga till den manuellt. Tryck på knappen för att öppna redigeringsskärmen. Välj en kategori. Tryck på sista inmatningsfältet och tryck för att ange namnet på alternativet. Tryck för att spara alternativet och återgå till föregående skärm. 29

38 När du ska redigera ett alternativ trycker du på i packlistan och tryck sedan. I redigeringsskärmen väljer du en annan kategori om det behövs. Tryck i beskrivningsfältet och tryck för att ändra texten. När du ska radera ett alternativ trycker du på alternativet i listan och tryck sedan. I redigeringsskärmen trycker du på knappen Ta bort. Lägga till, redigera eller radera kategorier När du ska redigera en kategori trycker du på kategorilistan och väljer det sista alternativet Redigera kategorier... Redigeringsskärmen visas enligt nedan. När du ska lägga till en ny kategori trycker du och tryck för att lägga till det till listan. för att ange kategorinamnet När du ska radera en kategori väljer du kategorin i fråga och trycker. 30

39 3.10 Dricks, skatteberäkning Använd Dricks, skatteberäkning för att räkna ut rekommenderad dricks och skattesummor i över 30 länder runt om i världen. ANMÄRKNING: Dricken är endast till som referens. Du kan manuellt ändra dricksen och skatter. Tryck på knappen Dricks, skatteberäkning i WorldMates huvudmeny för att öppna skärmen som det visas. Tryck för att välja landet du besöker. Tryck för att inkludera eller exkludera alternativet. Tryck för att välja tjänst. Tryck i inmatningsfältet och tryck för att ange summan. Total summa Tryck för att redigera dricksen. Tryck för att redigera skatten. 31

40 3.11 Kalkylatör Använd Kalkylatör för att göra grundläggande matematiska uträkningar. Tryck på knappen Kalkylatör i WorldMates huvudmeny för att öppna skärmen som det visas. Bakåt Rensa alla. Ändra tecken 3.12 WorldMate datauppdatering Använd verktyget WorldMate datauppdatering för att uppdatera de senaste väderprognoserna och den aktuella växlingskursen på din enhet. Installera WorldMate datauppdateringsverktyg 1. Sätt på din dator och för in applications- DVD i DVD-ROM-enheten på datorn. 2. Välj språk. 32

41 3. Klicka WorldMate. 4. Följ anvisningarna på skärmen för att avsluta installationen. 33

42 Uppdatera WorldMate Data ANMÄRKNING: Kontrollera att Mio Transfer är installerat innan du börjar använda uppdateringsverktyget. (Se avsnitt 10.2 för information.) Kontrollera att internetanslutningen på din dator är tillgänglig innan WorldMate data uppdateras. 1. Sätt på din dator och din enhet. 2. Anslut mini-usb-änden av USB-kabeln till botten på din enhet och den andra änden till en USB-port på din dator. 3. Klicka på ikonen WMSync på Windows skrivbord för att starta programmet. Överföringsskärmen för WorldMate visas. 4. Klicka på Uppdatera nu för att sätta igång synkroniseringen mellan din dator och enheten. 5. Uppdateringsprocessen är avslutad när förloppsindikatorn försvinner och knappen Stop Update (Stoppa uppdatering) ändrar tillbaka till Uppdatera nu. 34

43 4 Kontakter 4.1 Öppna och gå ur Kontakter I Kontakter kan du spara en lista med namn, adresser och telefonnummer. OBS: Om du skapat Microsoft Outlook-kontaktinformation på din dator kan du kopiera informationen till din enhet. (Se kapitel 10.4 för information.) Tryck på Kontakter-knappen i Startskärmen för att starta programmet. Kontaktlistan visas. För att avsluta programmet, tryck på. 35

44 4.2 Använda Kontaktlistan I kontaktlistan trycker man på en kontakt två gånger för att visa översiktsskärmen för kontakten. Tryck två gånger för att visa översiktsskärmen för en kontakt. Tryck en gång på bokstäverna för att snabbt hitta en kontakt. Navigera till adressen för vald kontakt. Radera vald kontakt. Lägg till en kontakt. Avsluta programmet. 4.3 Använda Översiktsskärmen I kontaktlistan trycker man på en kontakt två gånger för att visa översiktsskärmen för kontakten. Tryck för att scrolla bland punkterna. Tillbaka 36

45 4.4 Navigera till en kontaktadress Du kan ställa in en kontaktadress som din GPS-navigeringsdestination. 1. Tryck på Kontakter-knappen i Startskärmen för att starta programmet. 2. I kontaktlistan väljer du önskad kontakt och trycker på. 3. Tryck på för att välja hemadress eller för att välja arbetsadress. 4. Navigeringsprogrammet startar. (Se dokumentationen som medföljer navigeringsprogrammet för mer information.) 37

46 4.5 Hantera kontakter Lägga till en kontakt 1. Tryck på Kontakter-knappen i Startskärmen för att starta programmet. 2. Tryck på. 3. Tryck två gånger i ett fält. Tangentbordet visas. 4. Använd tangentbordet för att mata in information i fältet och tryck på OK. 38

47 Tryck på tangentbordet för att mata in text och siffror. Växla mellan stora och små bokstäver. Aktivera/avakivera accenter (umlauter). Växla till sifferknappar. 5. Mata in informationen i andra fält som adress och telefonnummer. Du måste scrolla ner för att se alla tillgängliga fält. 6. Tryck på för att spara kontaktinformationen och återgå till kontaktlistan. 39

48 Redigera en kontakt För att ändra en kontaktadress: 1. I kontaktlistan trycker man på kontakten två gånger för att öppna översiktsskärmen. 2. Tryck två gånger i fältet du vill redigera och använd tangentbordet för att redigera. 3. Tryck på för att spara ändringarna. Radera en kontakt I kontaktlistan väljer du den kontakt du vill radera och trycker på. 40

49 5 MioPlayer MP3 Player 5.1 Starta och avsluta MP3-spelare MP3 förvandlar din enhet till en MP3-spelare. Den innehåller: Uppspelning av MP3/WAV/WMA -filer Vanliga uppspelningskontroller som uppspelning, paus, stopp, nästa och föregående Uppspelning inbegriper individuell uppspelning, repetition, individuell repetition, provuppspelning, normal sekvens och slumpmässig sekvens. 11 programmerade frekvensprofiler Stöd för spellista Bakgrundsuppspelning Visar texten Tryck på MioPlayer på Home-skärmen och tryck på för att starta programmet. Kontrollpanelen visas på skärmen där du enkelt kan kontrollera spelaren genom att trycka på kontrollknapparna. 41

50 För att avsluta programmet, tryck på. 5.2 Förbereda MP3-filer för din enhet Innan du använder programmet, ha MP3-filerna klara antingen i enhetens mapp My Flash Disk\Mp3 eller på ett lagringskort. Ett verktyg som kallas Mio Transfer erbjuds för att enkelt kopera filer från din dator till korrekt ställe. (Se kapitel 10.3 för information.) 5.3 Spela upp MP3-filer 1. Om dina filer finns på ett usb-minne, sätter du in det i din enhet. 2. Tryck på MioPlayer på Home-skärmen och tryck på för att starta programmet. 3. Programmet kommer att söka efter MP3-filer i din enhet och på flashminnet. När det finns MP3-filer kommer de att läggas till i spellistan. OBS: Du kan skapa dina egna spellistor för framtida uppspelning. (Se avsnitt 5.6 för information.) 4. För att starta uppspelningn, tryck på. För att kontrollera uppspelningen, använd kontrollknapparna enligt nedanstående beskrivning. 42

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare Funktionsguide Innehåll Squeezebox Touch: Funktionsguide Tack!................................................................ 5 Hjälp................................................................

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

2 Användarmanual TrekStor Liro Color

2 Användarmanual TrekStor Liro Color 2 Användarmanual TrekStor Liro Color Innehåll Förpackningens innehåll... 3 Enhetens kontroller... 3 Sätta på och stänga av... 4 Hemskärm... 5 Hur man laddar TrekStor Liro Color... 6 Att ansluta TrekStor

Läs mer

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

DF-1520 Digital Fotoram

DF-1520 Digital Fotoram DF-1520 Digital Fotoram Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Komma igång med

Läs mer