Utgåva: Varumärken OBS!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utgåva: Varumärken OBS!"

Transkript

1 Användarhandbok

2 Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan föregående meddelande

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...i 1 Komma i gång Förstå hårdvarukomponenter... 1 Komponenter på framsidan... 1 Komponenter på baksidan... 2 Komponenter på vänster sida... 2 Komponenter på höger sida... 3 Komponenter på ovansidan... 4 Komponenter på undersidan Att göra den första inställningen Ansluta till AC-ström och Ladda batteriet Använda din enhet i ett fordon... 8 Montera på fönstret... 8 Ansluta billaddaren Elementär användning... 9 Sätta på och stänga av... 9 Använda enheten... 9 Startskärm Låsa enheten Använda ett SD/MMC-kort Byta frontplatta Ansluta hörlurar med fjärrkontroll Rejsesaet Kompass Starta och avsluta Kompass Kommentarer angående användning av kompass Kalibrera kompassen Rejsesaet WorldMate Starta och avsluta WorldMate Klockor i

4 Ställa in alarmet Karta Väder Välja en stad Valutaomvandlare Lägga till, redigera eller radera Växlingskurser Mått Kläder Riktnummer Packningslista Lägga till, redigera eller radera alternativ Lägga till, redigera eller radera kategorier Dricks, skatteberäkning Kalkylatör WorldMate datauppdatering Installera WorldMate datauppdateringsverktyg Uppdatera WorldMate Data Kontakter Öppna och gå ur Kontakter Använda Kontaktlistan Använda Översiktsskärmen Navigera till en kontaktadress Hantera kontakter Lägga till en kontakt Redigera en kontakt Radera en kontakt MioPlayer MP3 Player Starta och avsluta MP3-spelare Förbereda MP3-filer för din enhet Spela upp MP3-filer MP3-uppspelningskontroller Visa sångtext Förbereda sångtextfilen för enheten Spela sånger med sångtexter Använda spellistorna Skapa en spellista Öppna en spellista Equalizer MioPlayer Video Player Starta och stänga videospelaren ii

5 6.2 Förbereda videofiler för enheten Spela videoklipp Videouppspelningskontroller MioPlayer Photo Viewer Starta och avsluta foton Förbereda bilderna för din enhet Se bilder i miniatyrbildsvy Se en bild i helskärm Kontrollknappar på skärmen Titta på bildsekvens Överföra bilder Inställningar Starta och avsluta inställningar Bakgrundsljus Volym Skärm Ström Datum & Tid Byt språk Spel Öppna och avsluta spel Mio Transfer Om Mio Transfer Installera Mio Transfer Kopiera MP3/video/bilder till enheten Hantera MP3/video/bildfiler Kopiera kontaktinformation till din enhet Återställa enheten Video ToolBox Om Video ToolBox Installera Video ToolBox Användargränssnitt Fyra steg för att skapa en videofil Steg 1: Bestämma videoutgångsinställning Steg 2: Lägga till/redigera medieklipp Steg 3: Välj stil Steg 4: Skapa videofil iii

6 11.5 Lägga till medieklipp Infoga klipp i ditt projekt Samla in digital video Samla in analog video Samla in stillbilder Redigera videoklipp Trimma ett klipp Trimma video till flera klipp Skapa ett bildspel Välja en stil Välja en filmstil Ändra övergångseffekt Redigera text Ändra bakgrundsmusik Felsökning och underhåll Återställa ditt system Felsökning Strömförsörjningsproblem Problem med skärmen Anslutningsproblem GPS-problem Underhåll av enheten Information om föreskrifter Information om föreskrifter Class B Regulations Europeisk information Säkerhetsföreskrifter Om laddning Om nätspänningsadaptern Om batteriet iv

7 Försiktighetsåtgärder och information För din egen säkerhet bör du avstå från att använda kontrollerna på enheten under körning. Använd enheten med försiktighet. Denna enhet är endast avsedd som ett navigeringshjälpmedel. Den är inte avsedd för exakta instruktioner om väganvisningar, avstånd, position eller topografi. Den beräknade rutten ska endast ses som en referens. Det är användarens skyldighet att följa trafikskyltningen och de lokala trafikreglerna under färden. Lämna inte enheten i en bil som står i direkt solljus utan luftkonditionering eller utan tillräcklig ventilation. Då kan enheten överhettas och fungera bristfälligt. Om enheten blivit överhettad måste den genast flyttas från det överhettade stället till en plats med sval luft. När enheten väl återfått sin normala temperatur, kan den börja fungera igen. GPS-systemet opereras av USA:s regering vilken är ensamt ansvarig för prestandan och funktionen i GPS-systemet. Alla förändringar i GPS-systemet kan påverka precisionen hos alla slags GPS-utrustningar. GPS-satellitsignaler kan inte tränga igenom fasta föremål (utom glas). När du befinner dig inuti en tunnel eller en byggnad är GPS-positioneringen inte tillgänglig. Minst 4 GPS-satellitsignaler behövs för att bestämma den aktuella positionen. Signalmottagningen kan påverkas av faktorer som dåligt väder eller höga, svårgenomträngliga hinder (t.ex. träd och höga byggnader). Trådlösa enheter kan störa mottagningen av satellitsignaler och göra att mottagningen blir instabil. v

8 En bilhållare behövs om du ska använda enheten i bilen. Vi rekommenderar att du placerar enheten på en lämplig plats, och undviker sådana platser som visas i figuren. Montera inte enheten så att förarens synfält blockeras. Placera inte enheten löst på instrumentbrädan. Montera inte enheten framför airbagpaneler. Montera inte enheten där en airbag kan tänkas utlösas. vi

9 1 Komma i gång 1.1 Förstå hårdvarukomponenter OBS: Beroende på vilken modell du har köpt, kanske färgen på enheten inte stämmer exakt med bilderna i denna handbok. Komponenter på framsidan Ref Komponent Beskrivning Laddarindikator Laddarindikator Hål för band Lyser med ett gult sken för att indikera att batteriet laddar och övergår till grönt när batteriet är helt uppladdat. Blinkar grön då enheten befinner sig i viloläge. Visar utdata för din enhet. Peka på skärmen med din fingerspets för att välja menykommandon eller mata in information. Bandet fästs i detta hål. 1

10 Komponenter på baksidan Ref Komponent Anslutning för extern antenn Högtalare Beskrivning Med denna kontakt (under dammskyddet) kan man använda en extra extern GPS-antenn med magnetiskt fäste, vilken kan sättas på bilens tak för bättre GPS-signalmottagning i områden med dålig mottagning. Sänder ut musik, ljud och röst. Komponenter på vänster sida Ref Komponent Beskrivning Menyknapp Visar Startskärmen. 2

11 Komponenter på höger sida Ref Komponent Beskrivning SD/MMC-port Omstartsknapp Låsomkopplare Accepterar ett SD-kort (Secure Digital) eller MMC (MultiMediaCard) för att tillgå data som t.ex. MP3-musik. Startar om din enhet (mjuk omstart). Låser och låser upp enheten. 3

12 Komponenter på ovansidan Ref Komponent Beskrivning Utlösningsknapp för frontplatta Frigör frontplattan för utbyte. Strömknapp Sätter på och stänger av enheten. Komponenter på undersidan Ref Komponent Beskrivning Hörlurskontakt Ansluter stereohörlurar. Mini-USB-kont akt Ansluter AC-adaptern eller USB-kabel. 4

13 1.2 Att göra den första inställningen 1. Kontrollera att enheten får ström. (Se nästa avsnitt.) 2. För igångsättning för första gången trycker du ned strömbrytaren i fem sekunder för att sätta på enheten. OBS: För normal användning trycker du lätt på strömbrytaren för att sätta på och stänga av enheten. 3. "Byt språk"-skärmen visas. Tryck på vänster/höger pilknapp för att välja önskat språk. Tryck sedan på -knappen. 4. "Datum & Tid"-skärmen visas. Tryck på önskad pilknapp för att välja tidszon, datum och tid. Tryck sedan på -knappen. 5

14 5. Skärmbild med huvudmeny visas. Nu kan du börja använda din enhet. 6

15 1.3 Ansluta till AC-ström och Ladda batteriet När man laddar upp batteriet för första gången bör du ladda upp det minst åtta timmar. 1. Skjut och anslut AC-konvertorn till AC-adaptern. 2. Anslut adapterkabeln till enhetens undersida. 3. Anslut AC-adaptern till ett vägguttag. 4. Uppladdningsindikatorn lyser gult när laddningen pågår. Koppla inte ur din enhet från AC-ström förrän batteriet är helt uppladdat, när uppladdningsindikatorn lyser grönt. Uppladdningen kan ta några timmar. OBS: Stäng inte av din enhet direkt efter att du satt AC-adaptern till uppladdning av ett urladdat batteri. Vänta minst en minut. Beroende på var du köpte enheten, kanske AC-konvertorn inte se ut på samma sätt som på bilden. Enheten kan även laddas när den är ansluten till en stationär dator via USB-sladden. Om du tänker ladda enheten på detta sätt, stäng av enheten så att det går fortare att ladda batteriet. OBS: För att optimera litiumbatteriets prestanda ska du följa dessa rekommendationer: Ladda inte batteriet vid höga temperaturer (t.ex. i direkt solljus). Du behöver inte ladda ur batteriet helt innan du laddar det på nytt. Du kan ladda batteriet innan det har laddats ur. Om du inte kommer att använda produkten under en längre period bör du ladda batteriet helt åtminstone varannan vecka. Om batteriet laddas ur för ofta kan detta försämra laddningsförmågan hos batteriet. 7

16 1.4 Använda din enhet i ett fordon Montera på fönstret Använd enhetshållaren för att montera din enhet i ett fordon. Se till att GPS-antennen kan se himlen. (Se Snabbstartguiden som medföljer enheten för installationsinstruktioner.) OBS: Beroende på den specifika modell som köpts, kanske den enhetshållare som medföljer din enhet inte ser ut exakt som i denna bruksanvisning. Om bilens vindruta är tonad med reflektionsfilm, kan det kanske behövas en extern antenn (extrautrustning) vilken man sätter på bilens tak genom ett fönster. Ansluta billaddaren Billaddaren ger ström till din enhet när du använder enheten i en bil. VARNING: För att skydda din enhet mot strömfall ansluter du endast billaddaren efter att bilmotorn startats. 1. Anslut den ena änden av billaddaren till strömkontakten på din enhet. 2. Anslut den andra änden till 12-voltständaren eller strömuttaget för att ladda upp din enhet. Indikatorlampan på billaddaren lyser grönt för att indikera att det finns ström i din enhet. 8

17 1.5 Elementär användning Sätta på och stänga av Tryck lätt på strömbrytaren för att sätta på och stänga av enheten. När du trycker på strömknappen för att stänga av, försätts enheten i viloläge. Systemet avbryter driften och laddningsindikatorn blinkar grön. OBS: Om du stänger av strömmen genom att trycka ned strömbrytaren i fem sekunder kommer du att behöva trycka ned strömbrytaren i fem sekunder igen för att sätta på den. Du kommer sedan att se uppstartsbilden på skärmen. Använda enheten För att använda enheten pekar du på skärmen med din fingerspets. Du kan utföra följande åtgärder: Peka Peka på skärmen en gång med din fingerspets för att öppna objekt eller välja knappar eller alternativ. Dra Håll fingerspetsen på skärmen och dra upp/ner/vänster/höger eller över skärmen. Peka och håll Peka och håll fingerspetsen tills en åtgärd utförts, eller resultat eller en meny visas. 9

18 Startskärm Den första gången du startar upp din enhet visas Startskärmen. Startskärmen är startpunkten för olika åtgärder. Peka på en knapp för att påbörja en åtgärd eller öppna en annan meny. Du kan gå till Startskärmen när som helst genom att trycka på Meny-knappen på enhetens sida. Ref Knapp Beskrivning Se även Rejsesaet Inkluderar Kompass och WorldMate. Kompass visar riktning. Kapitel 2 WorldMate tillhandahåller praktiska verktyg för resenärer som t ex klockor, Kapitel 3 väderprognoser, valutaomvandlare, packlista med mera. Kontakter Innehåller en lista med namn, adresser och telefonnummer. Kapitel 4 Inställningar Anpassar systeminställningarna. Kapitel 8 MioMap Startar navigeringsprogrammet. Se brukanvisningen som medföljer programmet. 10

19 Ref Button Name Description For Detailed Information MioPlayer Inkluderar MP3-spelare, videospelare och fotovisare. MP3 Player (MP3-spelaren) spelar Kapitel 5 MP3-musik. Video Player (Videospelaren) spelar Kapitel 6 videoklipp. Photo Viewer (Fotovisaren) visar bilder. Kapitel 7 Spel Innehåller olika spel. Kapitel 9 Låsa enheten Du kan låsa enheten så att du inte råkar sätta igång den vid ofrivillig kontakt. Du låser enheten genom att föra låsomkopplaren uppåt till det låsta ( ) läget. När du rör vid skärmen eller trycker på en knapp på enheten, visas låsikonen enligt nedan. Låst Olåst Du låser upp enheten genom att föra tillbaka låsomkopplaren till läget ( ). 11

20 Använda ett SD/MMC-kort På enheten finns en kortplats för SD/MMC-kort där du kan sätta in lagringskort av typen Secure Digital eller MultiMediaCard. För att använda ett SD/MMC-kort sätter du in kortet i kortplatsen med kontakten vänd mot springan och etiketten vänd mot framsidan av enheten. För att ta ur ett kort, kontrollera först att ingen applikation läser från kortet, tryck sedan lätt på den övre änden av kortet för att frigöra det och dra sedan ut det ur kortplatsen. OBS: Se till att inga främmande föremål kan komma in i kortplatsen. Förvara SD- och MMC-kort i en ask som skyddar mot damm och fukt när du inte använder dem. 1.6 Byta frontplatta Enheten har en avtagbar frontplatta. Du kan byta ut den mot den extra frontplatta (tillval) som medföljer enheten. 1. Tryck bestämt på frontplattans utlösningsknapp. 2. Dra isär övre delen av frontplattan för att lossa den från enheten. 3. Du monterar den andra frontplattan genom att sätta fast den nedre delen först och sedan sätta den övre delen på plats. 12

21 1.7 Ansluta hörlurar med fjärrkontroll Hörlurar och en fjärrkontroll till hörlurarna medföljer enheten. Fjärrkontrollen tillhandahåller grundläggande kontrollknappar för enheten då MP3-spelarfunktionen används. Spela upp/paus Stopp Föregående Nästa Volym 13

22

23 2 Rejsesaet Kompass 2.1 Starta och avsluta Kompass Kompass visar riktningen på skärmen. Tryck på knappen Rejsesaet på hemmaskärmen och tryck på knappen Kompass för att starta programmet. Kompasskärmen visar sig. När statusindikatorn är grön pekar bokstaven N ut magnetisk norr. När du rör på enheten kommer kompassen att rotera enligt det. OBS: Kalibrera kompassen när du använder den för första gången. (Se avsnitt 2.3.) 15

24 Statusindikator Visar aktuell riktning. Öppna återställningsskärmen. När du ska avsluta Kompass trycker du trycker du.. När du ska avsluta Resekitsmenyn 2.2 Kommentarer angående användning av kompass Följ dessa riktlinjer för att få tillgång till en noggrann elektronisk kompass: Håll enheten plant. Håll enheten borta från föremål som alstrar magnetfält som t ex bilar, stora bältesspännen, datorer, mobiltelefoner osv. Om du måste använda kompassen inuti en bil, ska enheten hållas minst 20 cm bort från metallföremål som t ex bildörrar, instrumentbräde, luftuttag osv. Undvik att spela MP3-musik med den interna högtalaren eller anslutning till växelströmsadaptern. Detta orsakar magnetiska störningar på kompassen. 16

25 2.3 Kalibrera kompassen Kalibrera kompassen vid behov. Till exempel: När statusindikatorn lyser röd. När enheten inte använts på länge. Efter stora miljöförändringar som t ex platsbyte och temperaturväxlingar. 1. Ha enheten utomhus och undvik metallföremål och magnetfält. 2. Tryck på kompasskärmen. 3. Lägg enhen flat i handen. Med handflatan vänd uppåt, sväng med armen enligt anvisning på skärmen. Gör det här flera gånger tills dess att ett meddelande visas, som talar om att kompassen är kalibrerad. 17

26 4. Tryck på knappen för att återgå till Kompasskärmen. När väl kalibreringen är avslutad slår statusindikatorn om till grönt. 18

27 3 Rejsesaet WorldMate 3.1 Starta och avsluta WorldMate WorldMate tillhandahåller användbara verktyg för resenärer, som t ex klockor, väderprognoser, valutaomvandlare, packlista och mycket mer. 1. Tryck på knappen Rejsesaet på Startskärmen. 2. Tryck på knappen WorldMate för att starta programmet. 3. Om det här är första gången som du använder WorldMate efter att din enhet har initierats, kommer stadslistan att visas. Välj din hemstad från listan. Din hemtid tillsammans med fyra andra klockor visas. 19

28 4. Om det här inte är första gången som du använder WorldMate kommer du att se skärmen med de tjänster som du använde sist. 5. Tryck för att gå till WorldMates huvudmeny varifrån du kan välja en tjänst. (Se senare avsnitt för detaljer.) 6. För att avsluta programmet trycker du i WorldMates huvudmeny. 20

29 3.2 Klockor Använd Klockor för att se datum, tid och väderprognoser för fem stora städer. ANMÄRKNING: De fem stora städerna är din hemstad och fyra andra städer, vilka är Tokyo, Los Angeles, London och Paris som standard. Var noga med att du har ställt in korrekt tidszom, datum och tid i Inställningar. (Se avsnitt 8.6 för information.) Innan du kan se väderprognoser måste du skaffa informationen med hjälp av internet, och föra över informationen till din enhet. (Se avsnitt 3.12 för mer information.) Tryck på knappen Klockor i WorldMates huvudmeny för att öppna skärmen som det visas här. För att ändra någon av de stora städerna trycker du på namnet på staden och väljer från listan över städer. När du ska se väderprognos för en viss stad trycker du. När du ska ställa in alarmet trycker du eller. (Se senare avsnitt för detaljer.) 21

30 Ställa in alarmet Tryck eller för att öppna alarminställningsskärmen. Tryck Hour/Minute (Timma/minut) och tryck eller för att öka eller minska värdet. Tryck för att aktivera alarmet (med ett kryss i rutan). Tryck för att aktivera ljudet (med ett kryss i rutan). Tryck för att välja alarmet. Tryck för att höra ljudet. Tryck på inmatningsfältet och tryck för att skriva ett meddelande. Spara och återgå till föregående skärm. Avbryt och återgå till föregående skärm. När alarmet startar kommer ett fönster att poppa upp samtidigt som ett ljud låter om du har ställt in det. Du kan trycka på knappen Dismiss (Avbryt) för att stänga alarmet och stänga av ljudet. 22

31 3.3 Karta Använd Karta för att se en dag/natt-världskarta. Tryck på knappen Karta i WorldMates huvudmeny för att öppna skärmen som det visas. Ett blinkande kryss visar på aktuell stads placering på kartan. För att välja en annan stad trycker du på namnet på staden och väljer från listan. Du kan också trycka på placeringen på kartan, och namnet på närmaste stad visas. När du ska se väderprognos för en viss stad trycker du. 3.4 Väder Med hjälp av en global väderprognostjänst kan du få en 5-dagars väderprognos för mer än ställen över hela världen. ANMÄRKNING: Innan du kan se väderprognoser måste du skaffa informationen med hjälp av internet, och föra över informationen till din enhet. (Se avsnitt 3.12 för mer information.) Tryck på knappen Väder i WorldMates huvudmeny för att öppna skärmen som det visas. Tryck för att se en 5-dagarsprognos för den valda staden. Tryck på knapparna C eller F för att byta mellan Celsius och Fahrenheit. För att välja en annan stad trycker du på namnet på staden och väljer från listan. (Se senare avsnitt för detaljer.) 23

32 Välja en stad Tryck på namnet på staden på väderskärmen för att öppna skärmen som det visas. Det här fältet varierat med inställningen av föregående alternativ. Det kan vara Stad, Land eller postnr i USA. Spara och återgå till föregående skärm. Tryck för att specificera sättet att söka en stad på. Alternativen är Stadslista, Stad och Land samt postnr i USA. Det här fältet syns bara om det första alternativet är inställt på Stad och land. Tryck på det här fältet och tryck sedan för att ange stadens namn. Avryt och återgå till föregående skärm. Öppna programtangentbordet för att ange information som t ex stadens namn samt U.S. postnummer. 24

33 3.5 Valutaomvandlare Använd Valutaomvandlare för att omvandla valutor. När du väl har matat in ett värde för en valuta visas två andra valutavärden samtidigt. Du kan ange upp till tre värden och värdena kommer att summeras automatiskt. ANMÄRKNING: Du kan få de senaste växlingskurserna genom internet, och föra över den informationen till din enhet. (Se avsnitt 3.12 för mer information.) Tryck på knappen Valutaomvandlare i WorldMates huvudmeny för att öppna skärmen som det visas. Tryck I ett inmatningsfält och tryck för att mata in värdet. Tryck för att byta till annan valuta. Redigera växlingskursen. (Se senare avsnitt för detaljer.) Tre valutor visas samtidigt. Tryck för att välja en annan valuta. Summa av det ovanstående. Växlingskurs. Tryck för att redigera växlingskursen. Rensa alla fält. Lägga till, redigera eller radera Växlingskurser Tryck på knappen Redigera på skärmen Valutaomvandlare för att öppna redigeringskärmen. Tryck för att ändra grundvalutan. Tryck för att redigera växlingskursen för den valda valutan. Spara och återgå till föregående skärm. Sida ned Lägg till ny valuta. Sida upp 25

34 När du ska lägga till en ny valuta trycker du på knappen. Tryck på ett inmatningsfält och tryck för att mata in text eller siffror. När du ska redigera en valuta trycker du på valutans namn. Sedan trycker du på det fält du vill redigera och trycker för att mata in text eller siffror. När du ska radera en valuta trycker du på namnet på valutan och sedan på knappen Ta bort. 26

35 3.6 Mått Använd Mått för att konvertera mått. Tryck på knappen Mått i WorldMates huvudmeny för att öppna skärmen som det visas. Tryck för att välja typ av mått som t ex längd och ytor. Tryck på fältet och tryck för att mata in värdet. Det konverterade värdet visas nedan. Tryck för att välja enhet at konvertera från. Tryck för att välja enhet att konvertera till. Tryck för att ändra inmatningsfälten. 3.7 Kläder Använd Kläder för att se storleksomvandlingsmodeller för USA, Europa, Storbritannien och Japan. ANMÄRKNING: Använd den här informationen som en fingervisning. Den verkliga storleken kan variera mellan olika tillverkare. Tryck på knappen Kläder i WorldMates huvudmeny för att öppna skärmen som det visas. Tryck för att välja klädkategori. Konversionstebell för den valda kategorin samt kön/ålder. Tryck för att välja man, kvinna, barn. 27

36 3.8 Riktnummer Använd Riktnummer för att se internationella samtalsprefix, och landskoder för USA och Kanada. Tryck på knappen Riktnummer i WorldMates huvudmeny för att öppna skärmen som det visas. Tryck på en kolumrubrik för att ändra sorteringsordningnen. Tryck för att välja kategori. Sida ned Sida upp Gå till föregående alternativ. Gå till nästa alternativ. 28

37 3.9 Packningslista Använd Packningslista som en påminnelselapp som hjälper dig att packa dina väskor. Tryck på knappen Packningslista i WorldMates huvudmeny för att öppna skärmen som det visas. Tryck för att välja kategori för packlistan. Tryck för att välja enheter som ska visas Alla, Markerad eller Omarkerad. Tryck på en flik för att visa Alla poster eller Min lista. Tryck på ett alternativ för att markera eller avmarkera det. Ett markerat alternativ I listan Alla poster kommer att läggas till Min lista. Gå till nästa alternativ. Lägg till nytt alternativ. Redigera valt alternativ. Gå till föregående alternativ. Lägga till, redigera eller radera alternativ In alternativet som du vill packa inte finns med i den inbyggda listan kan du lägga till den manuellt. Tryck på knappen för att öppna redigeringsskärmen. Välj en kategori. Tryck på sista inmatningsfältet och tryck för att ange namnet på alternativet. Tryck för att spara alternativet och återgå till föregående skärm. 29

38 När du ska redigera ett alternativ trycker du på i packlistan och tryck sedan. I redigeringsskärmen väljer du en annan kategori om det behövs. Tryck i beskrivningsfältet och tryck för att ändra texten. När du ska radera ett alternativ trycker du på alternativet i listan och tryck sedan. I redigeringsskärmen trycker du på knappen Ta bort. Lägga till, redigera eller radera kategorier När du ska redigera en kategori trycker du på kategorilistan och väljer det sista alternativet Redigera kategorier... Redigeringsskärmen visas enligt nedan. När du ska lägga till en ny kategori trycker du och tryck för att lägga till det till listan. för att ange kategorinamnet När du ska radera en kategori väljer du kategorin i fråga och trycker. 30

39 3.10 Dricks, skatteberäkning Använd Dricks, skatteberäkning för att räkna ut rekommenderad dricks och skattesummor i över 30 länder runt om i världen. ANMÄRKNING: Dricken är endast till som referens. Du kan manuellt ändra dricksen och skatter. Tryck på knappen Dricks, skatteberäkning i WorldMates huvudmeny för att öppna skärmen som det visas. Tryck för att välja landet du besöker. Tryck för att inkludera eller exkludera alternativet. Tryck för att välja tjänst. Tryck i inmatningsfältet och tryck för att ange summan. Total summa Tryck för att redigera dricksen. Tryck för att redigera skatten. 31

40 3.11 Kalkylatör Använd Kalkylatör för att göra grundläggande matematiska uträkningar. Tryck på knappen Kalkylatör i WorldMates huvudmeny för att öppna skärmen som det visas. Bakåt Rensa alla. Ändra tecken 3.12 WorldMate datauppdatering Använd verktyget WorldMate datauppdatering för att uppdatera de senaste väderprognoserna och den aktuella växlingskursen på din enhet. Installera WorldMate datauppdateringsverktyg 1. Sätt på din dator och för in applications- DVD i DVD-ROM-enheten på datorn. 2. Välj språk. 32

41 3. Klicka WorldMate. 4. Följ anvisningarna på skärmen för att avsluta installationen. 33

42 Uppdatera WorldMate Data ANMÄRKNING: Kontrollera att Mio Transfer är installerat innan du börjar använda uppdateringsverktyget. (Se avsnitt 10.2 för information.) Kontrollera att internetanslutningen på din dator är tillgänglig innan WorldMate data uppdateras. 1. Sätt på din dator och din enhet. 2. Anslut mini-usb-änden av USB-kabeln till botten på din enhet och den andra änden till en USB-port på din dator. 3. Klicka på ikonen WMSync på Windows skrivbord för att starta programmet. Överföringsskärmen för WorldMate visas. 4. Klicka på Uppdatera nu för att sätta igång synkroniseringen mellan din dator och enheten. 5. Uppdateringsprocessen är avslutad när förloppsindikatorn försvinner och knappen Stop Update (Stoppa uppdatering) ändrar tillbaka till Uppdatera nu. 34

43 4 Kontakter 4.1 Öppna och gå ur Kontakter I Kontakter kan du spara en lista med namn, adresser och telefonnummer. OBS: Om du skapat Microsoft Outlook-kontaktinformation på din dator kan du kopiera informationen till din enhet. (Se kapitel 10.4 för information.) Tryck på Kontakter-knappen i Startskärmen för att starta programmet. Kontaktlistan visas. För att avsluta programmet, tryck på. 35

44 4.2 Använda Kontaktlistan I kontaktlistan trycker man på en kontakt två gånger för att visa översiktsskärmen för kontakten. Tryck två gånger för att visa översiktsskärmen för en kontakt. Tryck en gång på bokstäverna för att snabbt hitta en kontakt. Navigera till adressen för vald kontakt. Radera vald kontakt. Lägg till en kontakt. Avsluta programmet. 4.3 Använda Översiktsskärmen I kontaktlistan trycker man på en kontakt två gånger för att visa översiktsskärmen för kontakten. Tryck för att scrolla bland punkterna. Tillbaka 36

45 4.4 Navigera till en kontaktadress Du kan ställa in en kontaktadress som din GPS-navigeringsdestination. 1. Tryck på Kontakter-knappen i Startskärmen för att starta programmet. 2. I kontaktlistan väljer du önskad kontakt och trycker på. 3. Tryck på för att välja hemadress eller för att välja arbetsadress. 4. Navigeringsprogrammet startar. (Se dokumentationen som medföljer navigeringsprogrammet för mer information.) 37

46 4.5 Hantera kontakter Lägga till en kontakt 1. Tryck på Kontakter-knappen i Startskärmen för att starta programmet. 2. Tryck på. 3. Tryck två gånger i ett fält. Tangentbordet visas. 4. Använd tangentbordet för att mata in information i fältet och tryck på OK. 38

47 Tryck på tangentbordet för att mata in text och siffror. Växla mellan stora och små bokstäver. Aktivera/avakivera accenter (umlauter). Växla till sifferknappar. 5. Mata in informationen i andra fält som adress och telefonnummer. Du måste scrolla ner för att se alla tillgängliga fält. 6. Tryck på för att spara kontaktinformationen och återgå till kontaktlistan. 39

48 Redigera en kontakt För att ändra en kontaktadress: 1. I kontaktlistan trycker man på kontakten två gånger för att öppna översiktsskärmen. 2. Tryck två gånger i fältet du vill redigera och använd tangentbordet för att redigera. 3. Tryck på för att spara ändringarna. Radera en kontakt I kontaktlistan väljer du den kontakt du vill radera och trycker på. 40

49 5 MioPlayer MP3 Player 5.1 Starta och avsluta MP3-spelare MP3 förvandlar din enhet till en MP3-spelare. Den innehåller: Uppspelning av MP3/WAV/WMA -filer Vanliga uppspelningskontroller som uppspelning, paus, stopp, nästa och föregående Uppspelning inbegriper individuell uppspelning, repetition, individuell repetition, provuppspelning, normal sekvens och slumpmässig sekvens. 11 programmerade frekvensprofiler Stöd för spellista Bakgrundsuppspelning Visar texten Tryck på MioPlayer på Home-skärmen och tryck på för att starta programmet. Kontrollpanelen visas på skärmen där du enkelt kan kontrollera spelaren genom att trycka på kontrollknapparna. 41

50 För att avsluta programmet, tryck på. 5.2 Förbereda MP3-filer för din enhet Innan du använder programmet, ha MP3-filerna klara antingen i enhetens mapp My Flash Disk\Mp3 eller på ett lagringskort. Ett verktyg som kallas Mio Transfer erbjuds för att enkelt kopera filer från din dator till korrekt ställe. (Se kapitel 10.3 för information.) 5.3 Spela upp MP3-filer 1. Om dina filer finns på ett usb-minne, sätter du in det i din enhet. 2. Tryck på MioPlayer på Home-skärmen och tryck på för att starta programmet. 3. Programmet kommer att söka efter MP3-filer i din enhet och på flashminnet. När det finns MP3-filer kommer de att läggas till i spellistan. OBS: Du kan skapa dina egna spellistor för framtida uppspelning. (Se avsnitt 5.6 för information.) 4. För att starta uppspelningn, tryck på. För att kontrollera uppspelningen, använd kontrollknapparna enligt nedanstående beskrivning. 42

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Utgåva: Varumärken Ansvarsfrihet

Utgåva: Varumärken Ansvarsfrihet Användarhandbok Utgåva: R00 (EU) Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. Ansvarsfrihet Specifikationer och manualer kan komma

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varumärken Alla märken- och produktbeteckningar är varumärken eller registerade varumärken tillhörande respektive företag. Anmärkn Vi förbehåller oss ändringar i manualens innehåll.

Läs mer

Papoo Touch. Manual. Version1.1

Papoo Touch. Manual. Version1.1 Papoo Touch Manual Version1.1 Introduktion...3 Säkerhetsinformation Innehåll Beskrivning...4 Koncept...5 Komma igång...5 Första gången du använder Papoo Touch Ladda batteriet Starta Standby Pekskärm...6

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Användarmanual MAP560 MAP360. Systeminställningar. MP3-spelare. Bildvisare

Användarmanual MAP560 MAP360. Systeminställningar. MP3-spelare. Bildvisare Användarmanual MAP560 MAP360 Systeminställningar MP3-spelare Bildvisare R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. Obs! Informationen

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok

Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan föregående meddelande ii

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Streamingbolaget hjälp!"#$%&'()*+,%)$" Sida 1 av 9

Streamingbolaget hjälp!#$%&'()*+,%)$ Sida 1 av 9 !"#$%&'()*+,%)$" Sida 1 av 9 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kontakt 3 Så här kommer du igång (snabbstart) 3 Översikt 4 Verktygsraden 4 Ladda upp en film 4 Mappvyn 5 Skapa mapp 5 Radera mapp 5 Filvyn

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering Viktiga tips N91 och N91 8GB Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för hantering av kontakter,

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles.

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång SE Network Media Player NSZ-GS7 Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång: ON/STANDBY Slår på eller stänger av spelaren. Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll: För att du ska kunna

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 2. Systemkrav...2 3. Installera Ladibug...3 4. Anslutning av Hårdvaran...5 5. Börja använda Ladibug...5

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

Manual för videoredigering

Manual för videoredigering imovie- Manual för videoredigering Författad av Anna Sabelström i samarbete med Film Stockholm och Ungdomsstyrelsen Får fritt användas och kopieras inom Stockholms län vid angivande av källan. Film Stockholm,

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER.

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER. Eye Pal Reader 2 Innehållsförteckning KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER... 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT... 6 GÖMDA KNAPPAR... 7 LÄSA TEXT... 9 RÖRELSEDETEKTORN... 10 AVANCERADE FUNKTIONER... 11 SPARA

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Lathund Windows Movie Maker

Lathund Windows Movie Maker Redigera film med Movie Maker Lägg in det filmade materialet på datorn och samla det i en ny mapp med lämpligt namn. Det är viktigt att du har en backup på ditt material. Backupen ska finnas på en annan

Läs mer

Mio 268/Mio 269 Användarhandbok

Mio 268/Mio 269 Användarhandbok Mio 268/Mio 269 Användarhandbok Utgåva: R00 December 2004 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Archive Player Divar Series. Användarhandbok

Archive Player Divar Series. Användarhandbok Archive Player Divar Series sv Användarhandbok Archive Player Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Funktion 5 2.1 Starta programmet 5 2.2 Introduktion till huvudfönstret 6 2.3

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Lathund Milestone 312

Lathund Milestone 312 Iris Hjälpmedel/Hedblom Januari 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Knappbeskrivning 4 Bild och knappbeskrivning. 4 Ovansidan 4 Övre kortsidan 4 Högra långsidan 5 Nederkant 5 Allmänt 5 Olika

Läs mer

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan...

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan... Innehåll SV Viktig information... 4 Säkerhetsföreskrifter... 4 Innan du använder spelaren... 5 Produktegenskaper... 5 Framsidan och baksidan... 6 Lägsta systemkrav... 6 Anslut USB... 7 Komma igång... 7

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

DF-1520 Digital Fotoram

DF-1520 Digital Fotoram DF-1520 Digital Fotoram Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Digital Fotoram Bruksanvisning Spectra Electronics DF800W

Digital Fotoram Bruksanvisning Spectra Electronics DF800W Digital Fotoram Bruksanvisning Spectra Electronics DF800W Innan du använder den Digitala Foto Ramen...2 Inledning...2 Förpackningens innehåll...2 Produktbeskrivningar...3 Fjärrkontroll funktioner...4 Montering

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Om du är en van användare kan du hoppa över de mest grundläggande instruktionerna.

Om du är en van användare kan du hoppa över de mest grundläggande instruktionerna. Dito manual Nedanstående manual är riktad till dig som inte tidigare har använt en läsplatta. Den hjälper dig med att komma igång med att läsa e-böcker på läsplattan och med att använda Akademibokhandelns

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

JoicePhone Installationsmanual

JoicePhone Installationsmanual JoicePhone Installationsmanual - 1 - Innehållsförteckning Krav på hårdvara...2 Installation av program...2 Hur man använder JoicePhone...9 Användargränssnitt...10 Att ringa samal...12 Lägga till kontakter...12

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel Programsnickaren Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet När programmet är installerat, hittar du programikonen

Läs mer

Rekonditionering. Handi Xcover 2. Art.nr 706350. Rev A SE

Rekonditionering. Handi Xcover 2. Art.nr 706350. Rev A SE Instruktion Rekonditionering Handi Xcover 2 Art.nr 706350 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 2 Medföljande delar... 3 3. Rekonditioneringsförfarande... 4 3.1 Funktionskontroll...

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Snabbguide Duxbury Braille Translator Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Innehåll Installation... 3 Installera SWIFT mall för Word... 7 Anpassa DBT... 8 Registrera

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Komma i kontakt med hjälp av snabbmeddelanden

Komma i kontakt med hjälp av snabbmeddelanden SNABBSTARTSGUIDE LYNC 2010 Bygga upp kontaktlistan Lägg till personer i listan Kontakter om du kommer att kontakta dem ofta eller om du bara vill hålla ordning på dem. 1. I huvudfönstret i Lync anger du

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering Datagrund Vista Grundläggande filhantering 1 Datagrund Vista Mer Windows, bilder och filhantering Det här materialet är avsett för den som genomgått de första två kurserna i Datagrund för Vista. Författare

Läs mer

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Börja använda Ladibug... 5 5. Drift... 6 5.1 Huvudmeny...

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Paletten Pennan Kalibrera tavlan Öppna Powerpoint direkt via paletten Öppna Scrapbooken (lektionsplaneraren) Pilen bredvid tangentbordsknappen visar att det finns fler

Läs mer