Utgåva: Varumärken OBS!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utgåva: Varumärken OBS!"

Transkript

1 Användarhandbok

2 Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan föregående meddelande

3 Innehållsförteckning 1 Komma i gång Förstå hårdvarukomponenter... 1 Komponenter på framsidan... 1 Komponenter på baksidan... 2 Komponenter på höger sida... 2 Komponenter på ovansidan... 3 Komponenter på undersidan Genomföra inledande uppstart Använda din enhet i ett fordon... 6 Montera på fönstret... 6 Ansluta billaddaren Elementär användning... 7 Stänga av... 7 Använda enheten... 8 Startskärm Använda ett SD/MMC-kort MP Starta och avsluta MP3-spelare Förbereda MP3-filer för din enhet Spela upp MP3-filer MP3-uppspelningskontroller Använda spellistorna Skapa en spellista Öppna en spellista Equalizer Inställningar Starta och avsluta inställningar Bakgrundsbelysning Volym Skärm Ström i

4 3.6 Datum & tid Ändra språk Mio Transfer Installera filöverföringsassistenten Starta filöverföringsassistenten Kopierar MP3 eller bilder till din enhet Hantera MP Felsökning och underhåll Återställa ditt system Felsökning Strömförsörjningsproblem Problem med skärmen Anslutningsproblem GPS-problem Underhåll av enheten Information om föreskrifter Information om föreskrifter Europeisk information Säkerhetsföreskrifter Om laddning Om nätspänningsadaptern Om batteriet ii

5 Försiktighetsåtgärder och Försiktighetsåtgärder och information information För din egen säkerhet bör du avstå från att använda kontrollerna på enheten under körning. Använd enheten med försiktighet. Denna enhet är endast avsedd som ett navigeringshjälpmedel. Den är inte avsedd för exakta instruktioner om väganvisningar, avstånd, position eller topografi. Den beräknade rutten ska endast ses som en referens. Det är användarens skyldighet att följa trafikskyltningen och de lokala trafikreglerna under färden. När du stiger ur bilen ska du inte lämna enheten på instrumentbrädan om den utsätts för direkt solljus. Om batteriet överhettas kan detta medföra felaktig funktion och/eller fara. GPS-systemet opereras av USA:s regering vilken är ensamt ansvarig för prestandan och funktionen i GPS-systemet. Alla förändringar i GPS-systemet kan påverka precisionen hos alla slags GPS-utrustningar. GPS-satellitsignaler kan inte tränga igenom fasta föremål (utom glas). När du befinner dig inuti en tunnel eller en byggnad är GPS-positioneringen inte tillgänglig. Minst 4 GPS-satellitsignaler behövs för att bestämma den aktuella positionen. Signalmottagningen kan påverkas av faktorer som dåligt väder eller höga, svårgenomträngliga hinder (t.ex. träd och höga byggnader). Trådlösa enheter kan störa mottagningen av satellitsignaler och göra att mottagningen blir instabil. iii

6 En bilhållare behövs om du ska använda enheten i bilen. Vi rekommenderar att du placerar enheten på en lämplig plats, och undviker sådana platser som visas i figuren. Montera inte enheten så att förarens synfält blockeras. Placera inte enheten löst på instrumentbrädan. Montera inte enheten framför airbagpaneler. Montera inte enheten där en airbag kan tänkas utlösas. iv

7 1 Komma i gång 1.1 Förstå hårdvarukomponenter OBS: Beroende på vilken modell du har köpt, kanske färgen på enheten inte stämmer exakt med bilderna i denna handbok. Komponenter på framsidan Ref Komponent Beskrivning Pekskärm Visar utdata för din enhet. Peka på skärmen med din fingerspets för att välja menykommandon eller mata in information. Laddarindikator Lyser med ett gult sken för att indikera att batteriet laddar och övergår till grönt när batteriet är helt uppladdat. 1

8 Komponenter på baksidan Ref Komponent Beskrivning Högtalare Sänder ut musik, ljud och röst. Komponenter på höger sida 2

9 Ref Komponent Beskrivning SD/MMC-port Hörlurskontakt Accepterar ett SD-kort (Secure Digital) eller MMC (MultiMediaCard) för att tillgå data som t.ex. MP3-musik. Ansluter till stereohörlurar. Komponenter på ovansidan Ref Komponent Beskrivning Anslutning för extern GPS-antenn Strömknapp Med denna kontakt (under dammskyddet) kan man använda en extra extern GPS-antenn med magnetiskt fäste, vilken kan sättas på bilens tak för bättre GPS-signalmottagning i områden med dålig mottagning. Sätter på och stänger av enheten. Komponenter på undersidan Ref Komponent Beskrivning Mini-USB-kontakt Ansluts till laddaren eller till USB-kabel. 3

10 1.2 Genomföra inledande uppstart 1. Kontrollera att enheten får ström. (Se nästa avsnitt.) 2. För igångsättning för första gången trycker du ned strömbrytaren i 6 sekunder för att sätta på enheten. OBS: För normal användning trycker du lätt på strömbrytaren för att sätta på och stänga av enheten. 3. "Ändra språk"-skärmen visas. Tryck på vänster/höger pilknapp för att välja önskat språk. Tryck sedan på -knappen. 4. "Datum & Tid"-skärmen visas. Tryck på önskad pilknapp för att välja tidszon, datum och tid. Tryck sedan på -knappen.. 4

11 5. Startskärmen visas. Du kan nu använda din enhet. 5

12 1.3 Använda din enhet i ett fordon Montera på fönstret OBS: Beroende på den specifika modell som köpts, kanske den enhetshållare som medföljer din enhet inte ser ut exakt som i denna bruksanvisning. Om bilens vindruta är tonad med reflektionsfilm, kan det kanske behövas en extern antenn (extrautrustning) vilken man sätter på bilens tak genom ett fönster. Använd enhetshållaren för att montera din enhet i ett fordon. Se till att GPS-antennen kan se himlen. Ansluta billaddaren Billaddaren ger ström till din enhet när du använder enheten i en bil. VARNING: För att skydda din enhet mot strömfall ansluter du endast billaddaren efter att bilmotorn startats. 1. Anslut den ena änden av billaddaren till strömkontakten på din enhet. 2. Anslut den andra änden till 12-voltständaren eller strömuttaget för att ladda upp din enhet. Indikatorlampan på billaddaren lyser grönt för att indikera att det finns ström i din enhet. 6

13 OBS: För att optimera litiumbatteriets prestanda ska du följa dessa rekommendationer: Ladda inte batteriet vid höga temperaturer (t.ex. i direkt solljus). Du behöver inte ladda ur batteriet helt innan du laddar det på nytt. Du kan ladda batteriet innan det har laddats ur. Om du inte kommer att använda produkten under en längre period bör du ladda batteriet helt åtminstone varannan vecka. Om batteriet laddas ur för ofta kan detta försämra laddningsförmågan hos batteriet. OBS: Enheten kan även laddas när den är ansluten till en stationär dator via USB-sladden. Om du tänker ladda enheten på detta sätt, stäng av enheten så att det går fortare att ladda batteriet. 1.4 Elementär användning Stänga av Du stänger av enheten genom att trycka kort på strömknappen. Skärmen nedan visas. I normalt läge trycker du på Avbryt. Enheten försätts i viloläge och systemet avbryter driften. När du sätter på systemet igen återupptar det omedelbart driften. Om du inte ska använda enheten på länge kan du trycka på Stäng av så att strömmen stängs av helt. Du måste trycka på strömknappen i 6 sekunder nästa gång du sätter på enheten. OBS: Du kan även stänga av enheten genom att trycka på strömknappen i 6 sekunder. Klicka på Starta om ifall du vill starta om enheten på grund av programvarufel. 7

14 Använda enheten För att använda enheten pekar du på skärmen med din fingerspets. Du kan utföra följande åtgärder: Peka Peka på skärmen en gång med din fingerspets för att öppna objekt eller välja knappar eller alternativ. Dra Håll fingerspetsen på skärmen och dra upp/ner/vänster/höger eller över skärmen. Peka och håll Peka och håll fingerspetsen tills en åtgärd utförts, eller resultat eller en meny visas. Startskärm Den första gången du startar upp din enhet visas Startskärmen. Startskärmen är startpunkten för olika åtgärder. Peka på en knapp för att påbörja en åtgärd eller öppna en annan meny. Knapp Beskrivning Se även Mio Map Startar navigeringsprogrammet. Se brukanvisningen som medföljer programmet. MP3 Spelar upp MP3-musik. Kapitel 2 Inställningar Anpassar systeminställningarna. Kapitel 3 8

15 1.5 Använda ett SD/MMC-kort På enheten finns en kortplats för SD/MMC-kort där du kan sätta in lagringskort av typen Secure Digital eller MultiMediaCard. För att använda ett SD/MMC-kort sätter du in kortet i kortplatsen med kontakten vänd mot springan och etiketten vänd mot framsidan av enheten. För att ta ur ett kort, kontrollera först att ingen applikation läser från kortet, tryck sedan lätt på den övre änden av kortet för att frigöra det och dra sedan ut det ur kortplatsen. OBS: Se till att inga främmande föremål kan komma in i kortplatsen. Förvara SD- och MMC-kort i en ask som skyddar mot damm och fukt när du inte använder dem. 9

16

17 2 MP3 2.1 Starta och avsluta MP3-spelare MP3 förvandlar din enhet till en MP3-spelare. Den innehåller: Uppspelning av MP3-filer Vanliga uppspelningskontroller som uppspelning, paus, stopp, nästa och föregående Uppspelning inbegriper individuell uppspelning, repetition, individuell repetition, provuppspelning, normal sekvens och slumpmässig sekvens. 11 programmerade frekvensprofiler Stöd för spellista Tryck på MP3-knappen på Startskärmen för att starta programmet. Kontrollpanelen visas på skärmen där du enkelt kan kontrollera spelaren genom att trycka på kontrollknapparna. För att avsluta programmet, tryck på. 11

18 2.2 Förbereda MP3-filer för din enhet Innan du använder programmet ska du ha MP3-filerna redo antingen i din enhets flash-minne eller på ett lagringskort. Ett verktyg som kallas Mio Transfer erbjuds för att enkelt kopera filer från din dator till korrekt ställe. (Se kapitel 4 för information.) 2.3 Spela upp MP3-filer 1. Om dina filer finns på ett usb-minne, sätter du in det i din enhet. 2. Tryck på MP3-knappen på Startskärmen för att starta programmet. 3. Programmet kommer att söka efter MP3-filer i din enhet och på flashminnet. När det finns MP3-filer kommer de att läggas till i spellistan. OBS: Du kan skapa dina egna spellistor för framtida uppspelning. (Se avsnitt 2.5 för information.) 4. För att starta uppspelningn, tryck på. För att kontrollera uppspelningen, använd kontrollknapparna enligt nedanstående beskrivning. 12

19 2.4 MP3-uppspelningskontroller Kontrollknapp Namn Beskrivning Spela Spela upp eller pausa uppspelningen. upp/paus / Stopp Stoppa uppspelningen. / / Föregående /Nästa Volym Avsluta Spela upp föregående eller nästa fil. Öka eller minska volymen. Indikatorn på panelen visar nuvarande volymnivå. Stäng programmet och återgå till Startskärmen. Spellista Equalizer Uppspelnin gsläge Hjälp Öppna spellista. (Se avsnitt 2.5 för mer information.) Öppna equalizerpanel. (Se avsnitt 2.6 för mer information.) Bläddra mellan följande lägen: Repeterad uppspelning av alla filer i sekvens Repeterad uppspelning av alla filer i slumpmässig ordning Samplingsuppspelning i sekvens Samplingsuppspelning i slumpmässig ordning En uppspelning av nuvarande fil Repeterad uppspelning av nuvarande fil Visar funktion och användning för varje knapp. Tryck på en knapp för att se en beskrivning längst nere på skärmen. 13

20 2.5 Använda spellistorna Som standard laddar programmet automatiskt alla MP3-filer i spellistan. Du kan också skapa dina egna spellistor för framtida användning. Skapa en spellista 1. Efter att du startat en MP3-fil, trycker du på på kontrollpanelen för att öppna spellistan. Skärmen visar nuvarande spellista. Lägg till låt Tillbaka Radera aktuell låt från listan. Radera alla låtar från listan. Öppna listan med spellistor. Öppna listan med spellistor. 2. För att lägga till en låt i spellistan, tryck på. Välj mappen som innehåller dina låtar. 3. En skärm öppnas som visar alla MP3-filer. Tryck på den låt du vill lägga till och tryck sedan på. 14

21 Tillba Lägg till valda låtar i spellistan. Välj alla låtar. 4. Repetera denna åtgärd när du lägger till ytterligare låtar. 5. För att spara spellistan, tryck på. 6. För att återgå till kontrollpanelen, tryck på. Öppna en spellista För att öppna en av spellistorna du skapat: 1. Efter att MP3-filen startats, tryck på på kontrollpanelen. 2. Tryck på för att visa alla spellistor du har skapat. 3. Tryck på den spellista du vill öppna och tryck på. 15

22 Tillba Radera den valda spellistan. Öppna den valda spellistan. Radera alla spellistor förutom den valda. 4. För att återgå till kontrollpanelen, tryck på. 2.6 Equalizer Det finns 11 programmerade audioprofiler i programmet. Tryck på öppna equalizerpanelen. för att Tryck på eller för att bläddra mellan de olika alternativen: Default, Rock, Pop, Jazz, Classic, Dance, Heavy, Disco, Soft, 3D, och Hall. Tryck på för att spara ditt val och återgå till kontrollpanelen. Tryck på för att avbryta ditt val och återgå till kontrollpanelen. För att välja Default-profilen, tryck på. 16

23 3 Inställningar 3.1 Starta och avsluta inställningar Du kan anpassa systeminställningar som bakgrundsbelysning, volym och språk. Efter att du ändrat inställningarna kommer de att vara kvar tills du ändrar dem igen. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. Inställningar-menyn visas enligt nedan. För att avsluta inställningar, tryck på. De följande avsnitten beskriver de olika knapparna och deras funktioner. 17

24 3.2 Bakgrundsbelysning 1. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. 2. Tryck på Bakgrundsbelysningsknappen. 3. Flytta knappen längs mätaren för att justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka. För att förmörka bakgrundsbelysningen, flytta knappen till vänster. För att ljusna bakgrundsbelysningen, flytta knappen till höger. 4. Tryck på för att spara ändringarna. 18

25 3.3 Volym 1. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. 2. Tryck på Volymknappen. 3. Flytta knappen längs mätaren för att justera volymen. För att öka volymen, flytta knappen till vänster. För att sänka volymen, flytta knappen till höger. 4. Tryck på för att spara ändringarna. 3.4 Skärm Du kan kalibrera pekskärmen om den inte svarar på dina pekningar. 1. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. 2. Tryck på Skärmknappen. 19

26 3. Tryck på för att starta kalibreringen. 4. Tryck och håll nere målets mitt. 5. När målet flyttas till en annan position, tryck och håll nere det nya målets mitt. Repetera för att slutföra kalibreringsprocessen. 6. När du är färdig, tryck på. 20

27 3.5 Ström För att kontrollera återstående strömnivå i ditt batteri och/eller ställa in strömbesparingsfunktion: 1. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. 2. Tryck på Strömknappen. 3. Skärmen visar batteriets återstående strömnivå. Du kan ställa in en timer så att den automatiskt stänger av din enhet när den är i viloläge långa perioder. Alternativen inbegriper Aldrig, 30 minuter, 20 minuter och 10 minuter. 4. Tryck på för att spara ändringarna. 21

28 3.6 Datum & tid 1. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. 2. Tryck på Datum & tid-knappen. 3. För att ändra tidszon, tryck på vänster/höger pil i "Tidszons"-objektet. 4. För att ändra datum, tryck på nerpilen i "Datum"-objektet. En kalender visas. Tryck på vänster pil på kalendern för att gå till tidigare månad och år och höger pil för att gå till senare månad och år. Alternativt kan du trycka på månad och år längst upp på kalendern för att direkt ändra månad eller år. När kalendern visar nuvarande månad, tryck på datumet i kalendern. 22

29 5. För att ställa in tid, tryck först på timmar, minuter eller sekunder i "Tid"-objektet och tryck sedan på uppil för att öka eller nerpil för att minska värdet. 6. Tryck på för att spara ändringarna. 3.7 Ändra språk OBS: För att ändra språk i Mio Map navigeringsprogram, använd Mio Map-inställningar. (Se dokumentet som medföljer navigeringsprogrammet.) 1. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. 2. Tryck på Ändra språk-knappen. 3. Tryck på vänster/höger pilknapp för att välja önskat språk. 23

30 4. Tryck på för att spara ändringarna. 5. Tryck på -knappen för att aktivera den nya inställningen. 24

31 4 Mio Transfer 4.1 Installera filöverföringsassistenten Mio Transfer gör det möjligt för dig att enkelt överföra data, som t.ex MP3, mellan din enhet och en dator. För att installera Mio Transfer på din dator: 1. Slå på datorn och sätt in applikations-cd/dvd:n i CD/DVD-enheten på datorn. 2. När skärmen för språkval visas klickar du på det språk du vill installera. 25

32 3. Klicka på Installera Mio Transfer. 4. Klicka på Nästa. Follow the onscreen instructions to complete the installation. OSB: Om filöverföringsassistenten redan har installerats på datorn, och du klickar på Installera Mio Transfer, kommer detta istället att avinstallera applikationen från systemet. 26

33 4.2 Starta filöverföringsassistenten Klicka på ikonen Mio Transfer på skrivbordet i Windows för att starta programmet. Filöverföringsassistentens skärm visas. Menyfältet på Mio Transfer innehåller följande alternativ: MP3 Ger möjlighet att föra över MP3-filer mellan enheten och datorn. (Se avsnitt 4.3 för mer information.) Mio online Ger en länk till Mios hemsida. Om Tillhandahåller programinformation. För att stänga fönstret klickar du på Avsluta i det nedre, högra hörnet av skärmen. 27

34 4.3 Kopierar MP3 eller bilder till din enhet Innan du använder programmet ska du ha MP3-filerna redo antingen i din enhets flash-minne eller på ett lagringskort. Använd Mio Transfer för att kopiera filer från din dator till korrekt ställe i enheten. 1. Om du vill kopiera MP3 till ett lagringskort, sätt i kortet i enheten. 2. Slå på datorn och enheten. 3. Anslut mini-usb-änden av USB-kabeln till undersidan av enheten och den andra änden till en USB-port på datorn 4. Starta Filöverföringsassistenten (Mio Transfer) genom att klicka på ikonen Mio Transfer på skrivbordet i Windows. Ilöverföringsassistentens skärm visas. 5. För att kopiera MP3-filer, klicka på MP3 på den övre menyraden. Den vänstra kolumnen visar enheterna på din dator och den högra kolumnen visar filerna i den lämpliga mappen i målenheten (antingen eller ). 28

35 Målenhet 6. Välj målenhet genom att klicka på en av ikonerna: - din enhets flash-minne - ett lagringskort i enheten. 7. Välj den mapp där dina MP3/video/bildfiler är lagrade från vänster kolumn. Välj den fil du vill kopiera och klicka på knappen. Statuslisten visar förloppet för filöverföringen och den valda filen kopieras till målenheten. OBS: Du kan även kopiera filer från enheten till datorn. Börja med att välja den fil du vill kopiera i den högra kolumnen. Välj sedan en mapp i den vänstra kolumnen dit du vill kopiera filerna.klicka därefter på för att starta filöverföringen. 29

36 Hantera MP3 Olika knappar finns tillgängliga för dig för att hantera filerna: Byt namn ändra namn på den markerade filen. Radera ta bort den markerade filen. FÖRSIKTIGHET: Var försiktig när du raderar filer. Om du raderar filer vars funktion du inte känner till kan detta leda till att program eller funktioner upphör att fungera. Avbryt avbryter den pågående åtgärden i MP3-överföringen. Ny mapp Skapar en ny mapp i vald enhet eller mapp. 30

37 5 Felsökning och underhåll 5.1 Återställa ditt system Ibland kan du behöva starta om din enhet. Till exempel bör du starta om ditt system när det inte svarar; eller verkar ha "frusit" eller har "låst sig". Pröva att starta om enheten genom att först trycka på strömknappen och sedan trycka på Starta om. Om detta inte fungerar ska du trycka på strömknappen i 6 sekunder för att stänga av enheten. Tryck därefter på strömknappen i 6 sekunder för att starta enheten. 5.2 Felsökning OBS: Om du stöter på ett problem som du inte kan lösa, kontakta din återförsäljare för assistans. Strömförsörjningsproblem Enheten slås inte på när batteriet används Den återstående batteriladdningen kanske inte är tillräcklig för att köra enheten. Ladda batteriet. Problem med skärmen Skärmen reagerar långsamt Kontrollera om enhetens batteri håller på att ta slut. Om problemet kvarstår, starta om systemet. Skärmen fryser Starta om systemet. 31

38 Det är svårt att läsa på skärmen Kontrollera att bakgrundsljuset för skärmen är påslaget. Flytta till en plats med tillräckligt ljus. Felaktig respons på tryckning Kalibrera pekskärmen. (Se "Skärmen" i avsnitt 3.4 för mer information.) Anslutningsproblem Problem med kabelanslutningar Kontrollera att både enheten och datorn är påslagna innan du ansluter dem till varandra. Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till USB-porten på datorn. Anslut USB-kabeln direkt till datorn koppla inte kabeln genom en USB-hub. Starta om enheten innan du ansluter kabeln. Koppla alltid ur enheten innan du startar om datorn. GPS-problem Om inte enheten kan motta några giltiga signaler måste du tänka på att: Se till att GPS-antennen har fri sikt mot himlen. Observera att GPS-mottagningen kan påverkas av: Dåligt väder. Kompakta, höga hinder (t.ex. träd och höga byggnader). Andra trådlösa enheter i bilen. Färgtoning på bilens vindruta. 32

39 5.3 Underhåll av enheten Om du tar väl hand om din enhet kan du räkna med problemfri användning och du minskar även risken för skador. Håll enheten borta från kraftig fukt och extrema temperaturer. Utsätt inte enheten för direkt solljus eller starkt ultraviolett ljus under långa tidsperioder. Placera inga föremål ovanpå enheten eller tappa föremål på enheten. Tappa inte enheten eller utsätt den för kraftiga stötar. Utsätt inte enheten för plötsliga, stora temperaturförändringar. Detta kan göra att kondens bildas inuti enheten som kan skada den. Om kondens skulle utvecklas, låt enheten torka helt och hållet. Se till att du inte sätter dig på enheten om du t.ex. bär den i bakfickan på dina byxor. Skärmytan kan lätt repas. Vassa objekt kan repa skärmen. Du kan använda icke-slipande allmänna skärmskyddsmedel som speciellt tillverkats för användning på portabla enheter med LCD-skärmar för att skydda skärmen mot mindre repor. Rengör aldrig enheten när den är påslagen. Använd en mjuk, luddfri trasa, fuktad med vatten för att torka av skärmen och utsidan på enheten. Använd inte pappaerhanddukar för att rengöra skärmen. Försök aldrig montera isär, reparera eller utföra några modifieringar på enheten. Att montera isär, modifiera eller försöka reparera enheten kan orsaka skador på denna och även personskada eller skador på annan egendom. Förvara inte eller transportera brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva material i närheten av enheten, dess komponenter eller tillbehör. 33

40

41 6 Information om föreskrifter OBS: Märketiketterna som är placerade på utsidan av enheten indikerar det regelverk som din modell efterföljer. Kontrollera vilka märketiketter som finns på enheten och läs igenom motsvarande uttalanden i detta kapitel. Vissa meddelanden gäller bara specifika modeller. 6.1 Information om föreskrifter Europeisk information Produkter med EU-märkning uppfyller "Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE) (1999/5/EEC)", "the Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC)" och "the Low Voltage Directive (73/23/EEC) as amended by Directive 93/68/ECC" utgivna av EU-kommissionen. Överenstämmelse med dessa direktiv innebär konformitet med följande Europeiska standard: EN : Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard för radioutrustning och tjänster; Del 1: Vanliga tekniska krav EN : Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard för radioutrustning och tjänster; Del 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) som opererar på frekvenser mellan 9 khz och 40 GHz EN55022: Radio disturbance characteristics EN55024: Immunity characteristics EN : Limits for harmonic current emissions EN : Limitation of voltage fluctuation and flicker in low-voltage supply system EN60950 / IEC 60950: Product Safety EN : Earphone Regulaiton 35

42 Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för ändringar som gjorts av användaren och konsekvenser därav, vilka kan ändra produktens konformitet med EU-märkningen. 6.2 Säkerhetsföreskrifter Långvarigt lyssnande på musik på hög volym kan skada hörseln. Om laddning Använd endast den nätspänningsadapter som medföljde enheten. Om du använder någon annan typ av nätspänningsadapter kan detta resultera i felaktig funktion och/eller fara. Denna produkt är avsedd att strömförsörjas av en LISTED strömförsörjningsenhet märkt med "LPS," "Limited Power Source" och med utmatning +5 V DC / 1,0 A. Använd ett rekommenderat batteri i enheten. Om nätspänningsadaptern Använd inte adaptern i en fuktig omgivning. Vidrör aldrig adaptern om dina händer eller fötter är våta. Se till att ventilationen runt adaptern är god när den används för att driva enheten eller ladda batteriet. Täck aldrig över nätspänningsadaptern med papper eller andra föremål som kan försämra avkylningen. Använd inte nätspänningsadaptern när den är inuti en väska eller låda. Anslut adaptern till en korrekt nätspänningskälla. Du kan hitta kraven på spänning på produktens hölje och/eller förpackning. Använd aldrig adaptern om elkabeln har blivit skadad. Försök inte reparera enheten. Det finns inga delar inuti som går att reparera. Byt ut enheten om den har blivit skadad eller utsatts för väta. 36

43 Om batteriet Använd en specificerad laddare som godkänts av tillverkaren. FÖRSIKTIGHET: Denna enhet innehåller ett icke utbytbart, internt litiumjonbatteri. Batteriet kan spricka eller explodera och frigöra farliga kemikalier. Minska risken för brand och brännskador genom att inte montera isär, krossa, punktera eller kasta i eld eller vatten. Viktiga anvisningar (enbart för servicepersonal) Försiktighet: Risk för explosion om batteriet byts ut mot ett batteri av fel typ. Kassera förbrukade batterier enligt anvisningarna. Byt ut endast mot ett batteri av samma eller likvärdigt typ som rekommenderats av tillverkaren. Batteriet måste återvinnas eller kasseras på korrekt sätt. Använd batteriet enbart i den specificerade utrustningen. 37

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Juli 2013 190-01628-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare Funktionsguide Innehåll Squeezebox Touch: Funktionsguide Tack!................................................................ 5 Hjälp................................................................

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan

nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan nüvi 30/40/50 användarhandbok Augusti 2011 190-01336-39_0A Tryckt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna

Läs mer

Användarhandbok NPD5093-01 SV

Användarhandbok NPD5093-01 SV NPD5093-01 SV Copyright Copyright Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering,

Läs mer