Utgåva: Varumärken OBS!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utgåva: Varumärken OBS!"

Transkript

1 Användarhandbok

2 Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan föregående meddelande

3 Innehållsförteckning 1 Komma i gång Förstå hårdvarukomponenter... 1 Komponenter på framsidan... 1 Komponenter på baksidan... 2 Komponenter på höger sida... 2 Komponenter på ovansidan... 3 Komponenter på undersidan Genomföra inledande uppstart Använda din enhet i ett fordon... 6 Montera på fönstret... 6 Ansluta billaddaren Elementär användning... 7 Stänga av... 7 Använda enheten... 8 Startskärm Använda ett SD/MMC-kort MP Starta och avsluta MP3-spelare Förbereda MP3-filer för din enhet Spela upp MP3-filer MP3-uppspelningskontroller Använda spellistorna Skapa en spellista Öppna en spellista Equalizer Inställningar Starta och avsluta inställningar Bakgrundsbelysning Volym Skärm Ström i

4 3.6 Datum & tid Ändra språk Mio Transfer Installera filöverföringsassistenten Starta filöverföringsassistenten Kopierar MP3 eller bilder till din enhet Hantera MP Felsökning och underhåll Återställa ditt system Felsökning Strömförsörjningsproblem Problem med skärmen Anslutningsproblem GPS-problem Underhåll av enheten Information om föreskrifter Information om föreskrifter Europeisk information Säkerhetsföreskrifter Om laddning Om nätspänningsadaptern Om batteriet ii

5 Försiktighetsåtgärder och Försiktighetsåtgärder och information information För din egen säkerhet bör du avstå från att använda kontrollerna på enheten under körning. Använd enheten med försiktighet. Denna enhet är endast avsedd som ett navigeringshjälpmedel. Den är inte avsedd för exakta instruktioner om väganvisningar, avstånd, position eller topografi. Den beräknade rutten ska endast ses som en referens. Det är användarens skyldighet att följa trafikskyltningen och de lokala trafikreglerna under färden. När du stiger ur bilen ska du inte lämna enheten på instrumentbrädan om den utsätts för direkt solljus. Om batteriet överhettas kan detta medföra felaktig funktion och/eller fara. GPS-systemet opereras av USA:s regering vilken är ensamt ansvarig för prestandan och funktionen i GPS-systemet. Alla förändringar i GPS-systemet kan påverka precisionen hos alla slags GPS-utrustningar. GPS-satellitsignaler kan inte tränga igenom fasta föremål (utom glas). När du befinner dig inuti en tunnel eller en byggnad är GPS-positioneringen inte tillgänglig. Minst 4 GPS-satellitsignaler behövs för att bestämma den aktuella positionen. Signalmottagningen kan påverkas av faktorer som dåligt väder eller höga, svårgenomträngliga hinder (t.ex. träd och höga byggnader). Trådlösa enheter kan störa mottagningen av satellitsignaler och göra att mottagningen blir instabil. iii

6 En bilhållare behövs om du ska använda enheten i bilen. Vi rekommenderar att du placerar enheten på en lämplig plats, och undviker sådana platser som visas i figuren. Montera inte enheten så att förarens synfält blockeras. Placera inte enheten löst på instrumentbrädan. Montera inte enheten framför airbagpaneler. Montera inte enheten där en airbag kan tänkas utlösas. iv

7 1 Komma i gång 1.1 Förstå hårdvarukomponenter OBS: Beroende på vilken modell du har köpt, kanske färgen på enheten inte stämmer exakt med bilderna i denna handbok. Komponenter på framsidan Ref Komponent Beskrivning Pekskärm Visar utdata för din enhet. Peka på skärmen med din fingerspets för att välja menykommandon eller mata in information. Laddarindikator Lyser med ett gult sken för att indikera att batteriet laddar och övergår till grönt när batteriet är helt uppladdat. 1

8 Komponenter på baksidan Ref Komponent Beskrivning Högtalare Sänder ut musik, ljud och röst. Komponenter på höger sida 2

9 Ref Komponent Beskrivning SD/MMC-port Hörlurskontakt Accepterar ett SD-kort (Secure Digital) eller MMC (MultiMediaCard) för att tillgå data som t.ex. MP3-musik. Ansluter till stereohörlurar. Komponenter på ovansidan Ref Komponent Beskrivning Anslutning för extern GPS-antenn Strömknapp Med denna kontakt (under dammskyddet) kan man använda en extra extern GPS-antenn med magnetiskt fäste, vilken kan sättas på bilens tak för bättre GPS-signalmottagning i områden med dålig mottagning. Sätter på och stänger av enheten. Komponenter på undersidan Ref Komponent Beskrivning Mini-USB-kontakt Ansluts till laddaren eller till USB-kabel. 3

10 1.2 Genomföra inledande uppstart 1. Kontrollera att enheten får ström. (Se nästa avsnitt.) 2. För igångsättning för första gången trycker du ned strömbrytaren i 6 sekunder för att sätta på enheten. OBS: För normal användning trycker du lätt på strömbrytaren för att sätta på och stänga av enheten. 3. "Ändra språk"-skärmen visas. Tryck på vänster/höger pilknapp för att välja önskat språk. Tryck sedan på -knappen. 4. "Datum & Tid"-skärmen visas. Tryck på önskad pilknapp för att välja tidszon, datum och tid. Tryck sedan på -knappen.. 4

11 5. Startskärmen visas. Du kan nu använda din enhet. 5

12 1.3 Använda din enhet i ett fordon Montera på fönstret OBS: Beroende på den specifika modell som köpts, kanske den enhetshållare som medföljer din enhet inte ser ut exakt som i denna bruksanvisning. Om bilens vindruta är tonad med reflektionsfilm, kan det kanske behövas en extern antenn (extrautrustning) vilken man sätter på bilens tak genom ett fönster. Använd enhetshållaren för att montera din enhet i ett fordon. Se till att GPS-antennen kan se himlen. Ansluta billaddaren Billaddaren ger ström till din enhet när du använder enheten i en bil. VARNING: För att skydda din enhet mot strömfall ansluter du endast billaddaren efter att bilmotorn startats. 1. Anslut den ena änden av billaddaren till strömkontakten på din enhet. 2. Anslut den andra änden till 12-voltständaren eller strömuttaget för att ladda upp din enhet. Indikatorlampan på billaddaren lyser grönt för att indikera att det finns ström i din enhet. 6

13 OBS: För att optimera litiumbatteriets prestanda ska du följa dessa rekommendationer: Ladda inte batteriet vid höga temperaturer (t.ex. i direkt solljus). Du behöver inte ladda ur batteriet helt innan du laddar det på nytt. Du kan ladda batteriet innan det har laddats ur. Om du inte kommer att använda produkten under en längre period bör du ladda batteriet helt åtminstone varannan vecka. Om batteriet laddas ur för ofta kan detta försämra laddningsförmågan hos batteriet. OBS: Enheten kan även laddas när den är ansluten till en stationär dator via USB-sladden. Om du tänker ladda enheten på detta sätt, stäng av enheten så att det går fortare att ladda batteriet. 1.4 Elementär användning Stänga av Du stänger av enheten genom att trycka kort på strömknappen. Skärmen nedan visas. I normalt läge trycker du på Avbryt. Enheten försätts i viloläge och systemet avbryter driften. När du sätter på systemet igen återupptar det omedelbart driften. Om du inte ska använda enheten på länge kan du trycka på Stäng av så att strömmen stängs av helt. Du måste trycka på strömknappen i 6 sekunder nästa gång du sätter på enheten. OBS: Du kan även stänga av enheten genom att trycka på strömknappen i 6 sekunder. Klicka på Starta om ifall du vill starta om enheten på grund av programvarufel. 7

14 Använda enheten För att använda enheten pekar du på skärmen med din fingerspets. Du kan utföra följande åtgärder: Peka Peka på skärmen en gång med din fingerspets för att öppna objekt eller välja knappar eller alternativ. Dra Håll fingerspetsen på skärmen och dra upp/ner/vänster/höger eller över skärmen. Peka och håll Peka och håll fingerspetsen tills en åtgärd utförts, eller resultat eller en meny visas. Startskärm Den första gången du startar upp din enhet visas Startskärmen. Startskärmen är startpunkten för olika åtgärder. Peka på en knapp för att påbörja en åtgärd eller öppna en annan meny. Knapp Beskrivning Se även Mio Map Startar navigeringsprogrammet. Se brukanvisningen som medföljer programmet. MP3 Spelar upp MP3-musik. Kapitel 2 Inställningar Anpassar systeminställningarna. Kapitel 3 8

15 1.5 Använda ett SD/MMC-kort På enheten finns en kortplats för SD/MMC-kort där du kan sätta in lagringskort av typen Secure Digital eller MultiMediaCard. För att använda ett SD/MMC-kort sätter du in kortet i kortplatsen med kontakten vänd mot springan och etiketten vänd mot framsidan av enheten. För att ta ur ett kort, kontrollera först att ingen applikation läser från kortet, tryck sedan lätt på den övre änden av kortet för att frigöra det och dra sedan ut det ur kortplatsen. OBS: Se till att inga främmande föremål kan komma in i kortplatsen. Förvara SD- och MMC-kort i en ask som skyddar mot damm och fukt när du inte använder dem. 9

16

17 2 MP3 2.1 Starta och avsluta MP3-spelare MP3 förvandlar din enhet till en MP3-spelare. Den innehåller: Uppspelning av MP3-filer Vanliga uppspelningskontroller som uppspelning, paus, stopp, nästa och föregående Uppspelning inbegriper individuell uppspelning, repetition, individuell repetition, provuppspelning, normal sekvens och slumpmässig sekvens. 11 programmerade frekvensprofiler Stöd för spellista Tryck på MP3-knappen på Startskärmen för att starta programmet. Kontrollpanelen visas på skärmen där du enkelt kan kontrollera spelaren genom att trycka på kontrollknapparna. För att avsluta programmet, tryck på. 11

18 2.2 Förbereda MP3-filer för din enhet Innan du använder programmet ska du ha MP3-filerna redo antingen i din enhets flash-minne eller på ett lagringskort. Ett verktyg som kallas Mio Transfer erbjuds för att enkelt kopera filer från din dator till korrekt ställe. (Se kapitel 4 för information.) 2.3 Spela upp MP3-filer 1. Om dina filer finns på ett usb-minne, sätter du in det i din enhet. 2. Tryck på MP3-knappen på Startskärmen för att starta programmet. 3. Programmet kommer att söka efter MP3-filer i din enhet och på flashminnet. När det finns MP3-filer kommer de att läggas till i spellistan. OBS: Du kan skapa dina egna spellistor för framtida uppspelning. (Se avsnitt 2.5 för information.) 4. För att starta uppspelningn, tryck på. För att kontrollera uppspelningen, använd kontrollknapparna enligt nedanstående beskrivning. 12

19 2.4 MP3-uppspelningskontroller Kontrollknapp Namn Beskrivning Spela Spela upp eller pausa uppspelningen. upp/paus / Stopp Stoppa uppspelningen. / / Föregående /Nästa Volym Avsluta Spela upp föregående eller nästa fil. Öka eller minska volymen. Indikatorn på panelen visar nuvarande volymnivå. Stäng programmet och återgå till Startskärmen. Spellista Equalizer Uppspelnin gsläge Hjälp Öppna spellista. (Se avsnitt 2.5 för mer information.) Öppna equalizerpanel. (Se avsnitt 2.6 för mer information.) Bläddra mellan följande lägen: Repeterad uppspelning av alla filer i sekvens Repeterad uppspelning av alla filer i slumpmässig ordning Samplingsuppspelning i sekvens Samplingsuppspelning i slumpmässig ordning En uppspelning av nuvarande fil Repeterad uppspelning av nuvarande fil Visar funktion och användning för varje knapp. Tryck på en knapp för att se en beskrivning längst nere på skärmen. 13

20 2.5 Använda spellistorna Som standard laddar programmet automatiskt alla MP3-filer i spellistan. Du kan också skapa dina egna spellistor för framtida användning. Skapa en spellista 1. Efter att du startat en MP3-fil, trycker du på på kontrollpanelen för att öppna spellistan. Skärmen visar nuvarande spellista. Lägg till låt Tillbaka Radera aktuell låt från listan. Radera alla låtar från listan. Öppna listan med spellistor. Öppna listan med spellistor. 2. För att lägga till en låt i spellistan, tryck på. Välj mappen som innehåller dina låtar. 3. En skärm öppnas som visar alla MP3-filer. Tryck på den låt du vill lägga till och tryck sedan på. 14

21 Tillba Lägg till valda låtar i spellistan. Välj alla låtar. 4. Repetera denna åtgärd när du lägger till ytterligare låtar. 5. För att spara spellistan, tryck på. 6. För att återgå till kontrollpanelen, tryck på. Öppna en spellista För att öppna en av spellistorna du skapat: 1. Efter att MP3-filen startats, tryck på på kontrollpanelen. 2. Tryck på för att visa alla spellistor du har skapat. 3. Tryck på den spellista du vill öppna och tryck på. 15

22 Tillba Radera den valda spellistan. Öppna den valda spellistan. Radera alla spellistor förutom den valda. 4. För att återgå till kontrollpanelen, tryck på. 2.6 Equalizer Det finns 11 programmerade audioprofiler i programmet. Tryck på öppna equalizerpanelen. för att Tryck på eller för att bläddra mellan de olika alternativen: Default, Rock, Pop, Jazz, Classic, Dance, Heavy, Disco, Soft, 3D, och Hall. Tryck på för att spara ditt val och återgå till kontrollpanelen. Tryck på för att avbryta ditt val och återgå till kontrollpanelen. För att välja Default-profilen, tryck på. 16

23 3 Inställningar 3.1 Starta och avsluta inställningar Du kan anpassa systeminställningar som bakgrundsbelysning, volym och språk. Efter att du ändrat inställningarna kommer de att vara kvar tills du ändrar dem igen. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. Inställningar-menyn visas enligt nedan. För att avsluta inställningar, tryck på. De följande avsnitten beskriver de olika knapparna och deras funktioner. 17

24 3.2 Bakgrundsbelysning 1. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. 2. Tryck på Bakgrundsbelysningsknappen. 3. Flytta knappen längs mätaren för att justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka. För att förmörka bakgrundsbelysningen, flytta knappen till vänster. För att ljusna bakgrundsbelysningen, flytta knappen till höger. 4. Tryck på för att spara ändringarna. 18

25 3.3 Volym 1. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. 2. Tryck på Volymknappen. 3. Flytta knappen längs mätaren för att justera volymen. För att öka volymen, flytta knappen till vänster. För att sänka volymen, flytta knappen till höger. 4. Tryck på för att spara ändringarna. 3.4 Skärm Du kan kalibrera pekskärmen om den inte svarar på dina pekningar. 1. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. 2. Tryck på Skärmknappen. 19

26 3. Tryck på för att starta kalibreringen. 4. Tryck och håll nere målets mitt. 5. När målet flyttas till en annan position, tryck och håll nere det nya målets mitt. Repetera för att slutföra kalibreringsprocessen. 6. När du är färdig, tryck på. 20

27 3.5 Ström För att kontrollera återstående strömnivå i ditt batteri och/eller ställa in strömbesparingsfunktion: 1. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. 2. Tryck på Strömknappen. 3. Skärmen visar batteriets återstående strömnivå. Du kan ställa in en timer så att den automatiskt stänger av din enhet när den är i viloläge långa perioder. Alternativen inbegriper Aldrig, 30 minuter, 20 minuter och 10 minuter. 4. Tryck på för att spara ändringarna. 21

28 3.6 Datum & tid 1. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. 2. Tryck på Datum & tid-knappen. 3. För att ändra tidszon, tryck på vänster/höger pil i "Tidszons"-objektet. 4. För att ändra datum, tryck på nerpilen i "Datum"-objektet. En kalender visas. Tryck på vänster pil på kalendern för att gå till tidigare månad och år och höger pil för att gå till senare månad och år. Alternativt kan du trycka på månad och år längst upp på kalendern för att direkt ändra månad eller år. När kalendern visar nuvarande månad, tryck på datumet i kalendern. 22

29 5. För att ställa in tid, tryck först på timmar, minuter eller sekunder i "Tid"-objektet och tryck sedan på uppil för att öka eller nerpil för att minska värdet. 6. Tryck på för att spara ändringarna. 3.7 Ändra språk OBS: För att ändra språk i Mio Map navigeringsprogram, använd Mio Map-inställningar. (Se dokumentet som medföljer navigeringsprogrammet.) 1. Tryck på Inställningar-knappen i Startskärmen. 2. Tryck på Ändra språk-knappen. 3. Tryck på vänster/höger pilknapp för att välja önskat språk. 23

30 4. Tryck på för att spara ändringarna. 5. Tryck på -knappen för att aktivera den nya inställningen. 24

31 4 Mio Transfer 4.1 Installera filöverföringsassistenten Mio Transfer gör det möjligt för dig att enkelt överföra data, som t.ex MP3, mellan din enhet och en dator. För att installera Mio Transfer på din dator: 1. Slå på datorn och sätt in applikations-cd/dvd:n i CD/DVD-enheten på datorn. 2. När skärmen för språkval visas klickar du på det språk du vill installera. 25

32 3. Klicka på Installera Mio Transfer. 4. Klicka på Nästa. Follow the onscreen instructions to complete the installation. OSB: Om filöverföringsassistenten redan har installerats på datorn, och du klickar på Installera Mio Transfer, kommer detta istället att avinstallera applikationen från systemet. 26

33 4.2 Starta filöverföringsassistenten Klicka på ikonen Mio Transfer på skrivbordet i Windows för att starta programmet. Filöverföringsassistentens skärm visas. Menyfältet på Mio Transfer innehåller följande alternativ: MP3 Ger möjlighet att föra över MP3-filer mellan enheten och datorn. (Se avsnitt 4.3 för mer information.) Mio online Ger en länk till Mios hemsida. Om Tillhandahåller programinformation. För att stänga fönstret klickar du på Avsluta i det nedre, högra hörnet av skärmen. 27

34 4.3 Kopierar MP3 eller bilder till din enhet Innan du använder programmet ska du ha MP3-filerna redo antingen i din enhets flash-minne eller på ett lagringskort. Använd Mio Transfer för att kopiera filer från din dator till korrekt ställe i enheten. 1. Om du vill kopiera MP3 till ett lagringskort, sätt i kortet i enheten. 2. Slå på datorn och enheten. 3. Anslut mini-usb-änden av USB-kabeln till undersidan av enheten och den andra änden till en USB-port på datorn 4. Starta Filöverföringsassistenten (Mio Transfer) genom att klicka på ikonen Mio Transfer på skrivbordet i Windows. Ilöverföringsassistentens skärm visas. 5. För att kopiera MP3-filer, klicka på MP3 på den övre menyraden. Den vänstra kolumnen visar enheterna på din dator och den högra kolumnen visar filerna i den lämpliga mappen i målenheten (antingen eller ). 28

35 Målenhet 6. Välj målenhet genom att klicka på en av ikonerna: - din enhets flash-minne - ett lagringskort i enheten. 7. Välj den mapp där dina MP3/video/bildfiler är lagrade från vänster kolumn. Välj den fil du vill kopiera och klicka på knappen. Statuslisten visar förloppet för filöverföringen och den valda filen kopieras till målenheten. OBS: Du kan även kopiera filer från enheten till datorn. Börja med att välja den fil du vill kopiera i den högra kolumnen. Välj sedan en mapp i den vänstra kolumnen dit du vill kopiera filerna.klicka därefter på för att starta filöverföringen. 29

36 Hantera MP3 Olika knappar finns tillgängliga för dig för att hantera filerna: Byt namn ändra namn på den markerade filen. Radera ta bort den markerade filen. FÖRSIKTIGHET: Var försiktig när du raderar filer. Om du raderar filer vars funktion du inte känner till kan detta leda till att program eller funktioner upphör att fungera. Avbryt avbryter den pågående åtgärden i MP3-överföringen. Ny mapp Skapar en ny mapp i vald enhet eller mapp. 30

37 5 Felsökning och underhåll 5.1 Återställa ditt system Ibland kan du behöva starta om din enhet. Till exempel bör du starta om ditt system när det inte svarar; eller verkar ha "frusit" eller har "låst sig". Pröva att starta om enheten genom att först trycka på strömknappen och sedan trycka på Starta om. Om detta inte fungerar ska du trycka på strömknappen i 6 sekunder för att stänga av enheten. Tryck därefter på strömknappen i 6 sekunder för att starta enheten. 5.2 Felsökning OBS: Om du stöter på ett problem som du inte kan lösa, kontakta din återförsäljare för assistans. Strömförsörjningsproblem Enheten slås inte på när batteriet används Den återstående batteriladdningen kanske inte är tillräcklig för att köra enheten. Ladda batteriet. Problem med skärmen Skärmen reagerar långsamt Kontrollera om enhetens batteri håller på att ta slut. Om problemet kvarstår, starta om systemet. Skärmen fryser Starta om systemet. 31

38 Det är svårt att läsa på skärmen Kontrollera att bakgrundsljuset för skärmen är påslaget. Flytta till en plats med tillräckligt ljus. Felaktig respons på tryckning Kalibrera pekskärmen. (Se "Skärmen" i avsnitt 3.4 för mer information.) Anslutningsproblem Problem med kabelanslutningar Kontrollera att både enheten och datorn är påslagna innan du ansluter dem till varandra. Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till USB-porten på datorn. Anslut USB-kabeln direkt till datorn koppla inte kabeln genom en USB-hub. Starta om enheten innan du ansluter kabeln. Koppla alltid ur enheten innan du startar om datorn. GPS-problem Om inte enheten kan motta några giltiga signaler måste du tänka på att: Se till att GPS-antennen har fri sikt mot himlen. Observera att GPS-mottagningen kan påverkas av: Dåligt väder. Kompakta, höga hinder (t.ex. träd och höga byggnader). Andra trådlösa enheter i bilen. Färgtoning på bilens vindruta. 32

39 5.3 Underhåll av enheten Om du tar väl hand om din enhet kan du räkna med problemfri användning och du minskar även risken för skador. Håll enheten borta från kraftig fukt och extrema temperaturer. Utsätt inte enheten för direkt solljus eller starkt ultraviolett ljus under långa tidsperioder. Placera inga föremål ovanpå enheten eller tappa föremål på enheten. Tappa inte enheten eller utsätt den för kraftiga stötar. Utsätt inte enheten för plötsliga, stora temperaturförändringar. Detta kan göra att kondens bildas inuti enheten som kan skada den. Om kondens skulle utvecklas, låt enheten torka helt och hållet. Se till att du inte sätter dig på enheten om du t.ex. bär den i bakfickan på dina byxor. Skärmytan kan lätt repas. Vassa objekt kan repa skärmen. Du kan använda icke-slipande allmänna skärmskyddsmedel som speciellt tillverkats för användning på portabla enheter med LCD-skärmar för att skydda skärmen mot mindre repor. Rengör aldrig enheten när den är påslagen. Använd en mjuk, luddfri trasa, fuktad med vatten för att torka av skärmen och utsidan på enheten. Använd inte pappaerhanddukar för att rengöra skärmen. Försök aldrig montera isär, reparera eller utföra några modifieringar på enheten. Att montera isär, modifiera eller försöka reparera enheten kan orsaka skador på denna och även personskada eller skador på annan egendom. Förvara inte eller transportera brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva material i närheten av enheten, dess komponenter eller tillbehör. 33

40

41 6 Information om föreskrifter OBS: Märketiketterna som är placerade på utsidan av enheten indikerar det regelverk som din modell efterföljer. Kontrollera vilka märketiketter som finns på enheten och läs igenom motsvarande uttalanden i detta kapitel. Vissa meddelanden gäller bara specifika modeller. 6.1 Information om föreskrifter Europeisk information Produkter med EU-märkning uppfyller "Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE) (1999/5/EEC)", "the Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC)" och "the Low Voltage Directive (73/23/EEC) as amended by Directive 93/68/ECC" utgivna av EU-kommissionen. Överenstämmelse med dessa direktiv innebär konformitet med följande Europeiska standard: EN : Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard för radioutrustning och tjänster; Del 1: Vanliga tekniska krav EN : Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard för radioutrustning och tjänster; Del 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) som opererar på frekvenser mellan 9 khz och 40 GHz EN55022: Radio disturbance characteristics EN55024: Immunity characteristics EN : Limits for harmonic current emissions EN : Limitation of voltage fluctuation and flicker in low-voltage supply system EN60950 / IEC 60950: Product Safety EN : Earphone Regulaiton 35

42 Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för ändringar som gjorts av användaren och konsekvenser därav, vilka kan ändra produktens konformitet med EU-märkningen. 6.2 Säkerhetsföreskrifter Långvarigt lyssnande på musik på hög volym kan skada hörseln. Om laddning Använd endast den nätspänningsadapter som medföljde enheten. Om du använder någon annan typ av nätspänningsadapter kan detta resultera i felaktig funktion och/eller fara. Denna produkt är avsedd att strömförsörjas av en LISTED strömförsörjningsenhet märkt med "LPS," "Limited Power Source" och med utmatning +5 V DC / 1,0 A. Använd ett rekommenderat batteri i enheten. Om nätspänningsadaptern Använd inte adaptern i en fuktig omgivning. Vidrör aldrig adaptern om dina händer eller fötter är våta. Se till att ventilationen runt adaptern är god när den används för att driva enheten eller ladda batteriet. Täck aldrig över nätspänningsadaptern med papper eller andra föremål som kan försämra avkylningen. Använd inte nätspänningsadaptern när den är inuti en väska eller låda. Anslut adaptern till en korrekt nätspänningskälla. Du kan hitta kraven på spänning på produktens hölje och/eller förpackning. Använd aldrig adaptern om elkabeln har blivit skadad. Försök inte reparera enheten. Det finns inga delar inuti som går att reparera. Byt ut enheten om den har blivit skadad eller utsatts för väta. 36

43 Om batteriet Använd en specificerad laddare som godkänts av tillverkaren. FÖRSIKTIGHET: Denna enhet innehåller ett icke utbytbart, internt litiumjonbatteri. Batteriet kan spricka eller explodera och frigöra farliga kemikalier. Minska risken för brand och brännskador genom att inte montera isär, krossa, punktera eller kasta i eld eller vatten. Viktiga anvisningar (enbart för servicepersonal) Försiktighet: Risk för explosion om batteriet byts ut mot ett batteri av fel typ. Kassera förbrukade batterier enligt anvisningarna. Byt ut endast mot ett batteri av samma eller likvärdigt typ som rekommenderats av tillverkaren. Batteriet måste återvinnas eller kasseras på korrekt sätt. Använd batteriet enbart i den specificerade utrustningen. 37

Utgåva: Varumärken Ansvarsfrihet

Utgåva: Varumärken Ansvarsfrihet Användarhandbok Utgåva: R00 (EU) Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. Ansvarsfrihet Specifikationer och manualer kan komma

Läs mer

Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok

Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan föregående meddelande ii

Läs mer

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varumärken Alla märken- och produktbeteckningar är varumärken eller registerade varumärken tillhörande respektive företag. Anmärkn Vi förbehåller oss ändringar i manualens innehåll.

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Användarmanual MAP560 MAP360. Systeminställningar. MP3-spelare. Bildvisare

Användarmanual MAP560 MAP360. Systeminställningar. MP3-spelare. Bildvisare Användarmanual MAP560 MAP360 Systeminställningar MP3-spelare Bildvisare R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. Obs! Informationen

Läs mer

Mio 268/Mio 269 Användarhandbok

Mio 268/Mio 269 Användarhandbok Mio 268/Mio 269 Användarhandbok Utgåva: R00 December 2004 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

MAG. GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA. Användarmanual OBSERVERA

MAG. GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA. Användarmanual OBSERVERA MAG GPS Navigationssystem GP1020 ANVÄNDARMANUAL HÅRDVARA Användarmanual OBSERVERA Säkerhet För att denna produkt ska fungera i navigeringsläge krävs satellitsignaler. Det kan finnas situationer i ditt

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Papoo Touch. Manual. Version1.1

Papoo Touch. Manual. Version1.1 Papoo Touch Manual Version1.1 Introduktion...3 Säkerhetsinformation Innehåll Beskrivning...4 Koncept...5 Komma igång...5 Första gången du använder Papoo Touch Ladda batteriet Starta Standby Pekskärm...6

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD

ANVÄNDARMANUAL. Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD Modell: TK-004 37 TANGENTER MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISKT KEYBOARD ANVÄNDARMANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volyminställningar 32-level tempo kontroll Spela in / spela

Läs mer

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1 TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 11005-01 v1.1 Information in this User manual is subject to change without notice. NEAT Electronics AB reserves the right to change or improve their products

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING WIQ-10024 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Viktigt information om säkerhet och hantering Denna produkt är lämplig

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem Snabbstarts guide ZTE MF831 4G modem SE Kom igång med ditt 4G-modem Följ anvisningarna i handboken så är du snart igång med ditt mobila bredband snabbt och säkert via 4G. Här hittar du även en guide för

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Snabb installationsguide Dokument-ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Snabb installationsguide

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Snabb installationsguide Disk Station DS209+, DS207+, DS207 Snabb installationsguide SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W SVENSKA Med AD-47W-adaptern kan du ansluta ett kompatibelt headset som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik till datorn (eller andra kompatibla enheter). På så sätt

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Svenska

AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Welcome Guide. Svenska AutoSet CS POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE Welcome Guide Svenska Välkommen Tack för att du valt AutoSet CS. Läs välkomst- och informationsguiderna helt och hållet innan du använder apparaten. Modul-/adapterport

Läs mer

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok Plantronics DA80 ljudprocessor Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Ström 4 Programvaran Plantronics Spokes 5 Installera Plantronics Hub 5 Starta Hub 5 Hub-flikar 5 Använda headsetet 6 Besvara, avsluta

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Externa mediekort. Användarhandbok

Externa mediekort. Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De

Läs mer

montana 600-serien snabbstartshandbok för användning med modellerna 600, 650, 650t Snabbstartshandbok för Montana 600-serien 1

montana 600-serien snabbstartshandbok för användning med modellerna 600, 650, 650t Snabbstartshandbok för Montana 600-serien 1 montana 600-serien snabbstartshandbok för användning med modellerna 600, 650, 650t Snabbstartshandbok för Montana 600-serien 1 Komma igång varning Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer