Trädet 3 - bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trädet 3 - bruksanvisning"

Transkript

1 Trädet 3 - bruksanvisning 1

2 Introduktion... 3 Systemkrav... 4 Avinstallation / modifiering:... 6 Installation av digital penna... 6 Starta programmet... 6 Menyfönstret... 7 Lärarinställningar... 7 Var ska jag lagra loggfiler?... 8 Andra inställningar Elevinfo Utskrifter Gehörsskrivning Läsning Första nivån av läsningen består av korta ord Andra nivån är tvåstaviga ord Sjungbitsdelning Tredje nivån av läsningen är enstaviga ord med konsonantmöten Fjärde nivån är tvåstaviga ord med konsonantmöten Femte nivån är längre, icke sammansatta, Sammansatta ord morfologisk medvetenhet Småord Främmande ord Hitta ordet Läsning av meningar Roliga historier Läsning-Ljudstridiga ord Läsförståelse Språksprängarna Ordfantasi Historieverkstaden Stavning Ljudenlig stavning Ljudstridig stavning Kontrastiva övningar på 20 / 7-ljuden skiljer sig från de andra En annan övning som skiljer sig från de andra är dubbelteckning - lyssna och markera vokal Diktamen / test Främmande ord Felsökning och tips Tips för bättre teckenigenkänning Musik under arbetet Panorering av talet till höger för att utveckla högersidig örondominans

3 Introduktion Programmet Trädet 3 är ett kraftfullt verktyg i ett arbetssätt, där levande undervisning blandas med övningar framför datorn. Programmet täcker många olika behov, alltifrån den som har stora läs- och skrivsvårigheter till den som bara behöver bättra på sin stavningsförmåga eller öka sin läshastighet. Programmet är mycket uppskattat i invandrarundervisning, då det befäster kopplingen mellan språkljud och bokstav mycket grundligt. Några av de grundläggande tankarna bakom arbetssättet är: Börja i det du kan och ta stegvis in nya moment. Använd alla sinnen. Anpassa arbetssättet till olika lärstilar. Övningarna är strukturerade så att deltagaren ges goda möjligheter att bygga upp tyst kunskap för bakomliggande sammanhang, som avkodningsstrategier, stavningsregler, meningsbyggnad med mera. Eftersom avkodning och läsförståelse är mycket olika till sin natur, övas avkodning och övningar för att förbättra läsförståelse, var för sig.. Lärare och elev delar på ansvaret och för hela tiden en dialog om hur och när det är dags att ta nästa steg. Programmet består av följande delar: lärarinställningar gehörsskrivning läsning läsförståelse språksprängarna ordfantasi stavning historieverkstaden De olika delarna har sina motsvarigheter i det manuella arbetet som görs av lärare och studerande tillsammans. I den här bruksanvisningen beskrivs hur programmet används i praktiken. Mer om 3

4 arbetssättet, hur man gör analyser och gehörsskrivning, vad de olika övningarna är tänkta att utveckla, kan du läsa i den pedagogiska handledningen som finns att köpa separat. Systemkrav Operativsystem som stöds: XP och senare. Inga speciella krav på processorhastighet eller minneskapacitet. Om operativsystemet går att köra så kommer också programmet att fungera. Programmet passar att köras i nätverk. Installation: 1. Lägg i CD:n. Klicka på startknappen och sedan på dator. (i XP den här datorn ).Leta rätt på din CD enhet. Dubbelklicka på denna och dubbelklicka sedan på setup.exe. Detta är nästa bild. Som normal användare väljer du bara nästa. Om du har andra önskemål om var du vill lägga Trädet kan du göra det nu genom att klicka på bläddra. 4

5 Installationen är klar och du klickar nu på avsluta. 5

6 Avinstallation / modifiering: Om du vill ta bort programmet går du till kontrollpanelen och väljer LÄGG TILL/TA BORT PROGRAM. Leta reda på "Trädet 3" och välj "Lägg till/ta bort". På slutet av avinstalltionen kommer du att få en fråga om du vill ta bort tree.dat samt några filer till. Klicka på ta bort alla. Registrering av Trädet 3 När du startar programmet kommer denna ruta upp. Din dator får ett specifikt hårdvarunummer. Detta använder vi för att skapa ditt unika licensnummer (serienummer). När du köpt Trädet 3, skriver du in skolans namn eller för privatlicenser, ditt namn. Sedan klickar du på kopiera. Öppna ditt mailprogram och klistra in hårdvarunumret genom att välja "klistra in" eller så trycker Ctrl+V. Maila detta till oss. Om du inte har Internet kan du faxa eller ringa in numret, tillsammans med det namn du skrivit in på namnraden. Vi behöver också skolans namn, adress, telefonnummer, fax och e-post. Skicka meddelandet till Lindblå Läs & Skrivutveckling AB e-post: tel: En enanvändarlicens gäller alltså för en dator. Installation av digital penna Installation av USB pennor oavsett modell. (Det finns flera modeller och de byts ofta ut.) USB pennan har en kontakt. Gör så här: Du behöver inte slå av datorn för att ansluta pennan. Den får både ström och kommunikation via USB porten. Lägg i CD:n med drivrutinen. Följ installationsanvisningarna. När du är klar med installationen kan du gå in kontrollpanelen och leta på en ikon som ser ut som en pennplatta. Här kan du ställa in spetskänsligheten på mjuk. Det förbättrar teckenigenkänningen i programmet. Starta programmet När du startar programmet kommer en inloggningsruta upp. Första gången du kör programmet har du bara möjlighet att logga in som gäst, eftersom ingen elev hittills har skapats. 6

7 Man kan välja att ha elevens filer på hårddisk, i ett nätverk eller på tillgängligt utrymme på Internet. Man kan sedan välja att kopiera elevfilerna till USB-minne. Om man har elevfilerna på USB-minne och väljer att låta datorn läsa från detta, loggas man automatiskt in direkt man startar. OBS! Om man valt att ha någon elevs filer på USB-minne blir alla elever tillfrågade om de har elevfil på flyttbart medium. De som inte har detta, klickar i så fall "nej". Deras arbete loggas som vanligt på det ställe man valt. Mer om detta i avsnittet om lärarinställningar. Menyfönstret När du startat Trädet 3 och loggat in kommer du till denna bild. OBS! Bakgrundsbilden varierar med årets månader. Längst uppe ser du vem du är inloggad som. Till vänster ser du namnet på de olika delarna i programmet. Om du klickar på filmklappan till nere till höger kommer du in i Historieverkstaden. Längst nere till vänster finns Hjälpen och Lärarinställningarna. Högtalarsymbolen under filmklappan öppnar volymkontrollen. Om du trycker på HJÄLPKNAPPEN kan du se film om hur de olika programdelarna fungerar, du kan läsa den här bruksanvisningen, du kan skicka mail för att ställa frågor och du kan läsa om lösningar på vanliga frågor samt ladda ner uppdateringar. För att göra inställningar för elever går du in i Lärarinställningarna. Lösenordet är: "siljan", med gemena bokstäver. Den lilla röda knappen längst ner till höger avslutar programmet. Lärarinställningar Första gången du kommer in i Trädet loggar du in som "gäst". Därefter går du till LÄRARINSTÄLLNINGAR. För att komma in i lärarinställningarna skriver du lösenordet siljan (med gemena bokstäver). 7

8 I grundinställningen är alla övningar i programmet, utom gehörsskrivning, öppna. Om du vill lägga begränsningar på vilka övningar eleven har tillgång till, ställer du in detta under lärarinställningarna. I denna del kan du också följa upp hur arbetet går för eleven. Varje övning loggas med datum, tid och resultat. Under LÄRARINSTÄLLNINGAR fliken ÖVRIGT/UTSKRIFTER finns också en blankett som du och eleven kan ha som planeringsunderlag för arbetet. Var ska jag lagra loggfiler? Om du installerar lokalt på en dator och inte ska spara filerna centralt på en server behöver du inte ändra de här inställningarna. Om du arbetar i nätverk ska du välja var du vill att loggfilerna sparas. Som förval lagras elevfiler och loggfiler i katalogen C:/tree3/anvandare (gäller XP och Vista). För Windows 7 gäller följande sökväg C:/Users/namnet på användaren/appdata/local/virtualstore/ ProgramFiles/Trädet 3. (Här ligger också Windows 7 filen tree.ini) 8

9 Inställningen om var du lagrar når du under fliken ÖVRIGT. Klicka på BLÄDDRA nere till vänster och välj var du vill att filerna ska lagras. Om du vill att eleverna ska arbeta mot USB-minne klickar du i den rutan och klickar sedan på BLÄDDRA bredvid rutan för USB. Välj den enhetsbeteckning som är USB-minnet. Med hjälp av USB-minnet kan sedan eleven gå till vilken dator som helst som har Trädet installerat. Om eleven arbetar med programmet både i skolan och hemma kan det vara bra att loggfilerna följer med på ett USB-minne. Om man bara arbetar i skolan på en dator eller i ett nätverk, är det troligen bäst att inte använda USB-minne. 2/ När du bestämt var du vill spara logg-filer och användarfiler klickar du på knappen LÄGG TILL ELEV. Skriv sedan elevens namn. OBS! Använd endast bokstäver i namnet inga punkter eller liknande. OBS! Om du har många elever kan det vara bra att lägga dem gruppvis. Skapa då klasser genom att klicka på skapa klass. Och namnge klassen. Välj sedan bläddra och dubbelklicka på klassen du skapat. (Du ska se att mappen öppnat sig och att det står ett litet minustecken bredvid mappen. Klicka OK. Klicka sedan på lägg till elev. Skapa de elever som ska ligga i klassen. Därefter ska du ställa in vilka övningar eleven ska göra. 9

10 3/ Om eleven ska arbeta med gehörsskrivning måste du göra inställningar först. Klicka på fliken gehör 4/ Arbetet med gehörsskrivning börjar med att läraren väljer vilken övning som ska göras. Troligtvis är det lämpligt att börja med den förinställda övningen som övar stavelser med två bokstäver. 5/ Klicka sedan i de bokstavsljud du vill att eleven ska arbeta med. Hur analysen av säkra bokstavsljud går till beskrivs i den pedagogiska handledningen som kan köpas separat. Om man längre fram i arbetet med gehörsskrivning, vill prioritera vissa bokstäver, kan man göra detta genom att välja bort de man inte tycker behöver övas mera. 6/ I rutan i mitten ser du vilka och hur många stavelser eller ord de valda bokstäverna ger. 7/ Därefter väljer man hur många ord som ska övas vid varje tillfälle. 30 ord är det förinställda värdet. Det är viktigt att man inte väljer fler ord än att eleven orkar arbeta koncentrerat. Slentrianmässig och slarvig övning leder inte till önskat resultat. Hellre färre ord som bearbetas noggrant. Om eleven har få ord i sitt material beroende på att han har få bokstäver säkra, kommer ord att upprepas för att få det antal övningar som valts. Om man exempelvis har 15 ord i materialet och valt 30 övningsord, kommer alla att upprepas två gånger. 8/ I normala fall kan eleven göra fel två gånger innan svaret registreras som ett fel. Om du istället vill att eleven bara ska få ett försök på varje stavelse/ord klickar du i rutan nere till vänster märkt Medge endast ett försök vid skrivning. 10

11 Andra inställningar 8/ Under fliken läsning kan du klicka i vilka övriga övningar som eleven ska ha möjlighet att göra. 9/ Därefter går du till fliken ordfantasi/historieverkstaden och klickar i om eleven ska ha tillgång till dessa övningar. Sedan väljer du om och i så fall vilka delar av stavning och språksprängarna som ska vara öppna. 10/ Klicka sedan på knappen spara/uppdatera för att spara inställningarna för eleven. 11/ Om du valt att arbeta mot USB-minne stoppar du i det och trycker på skapa usb-elevfil OBS! Du måste först ha angett sökvägen till USB-minnet. 12/ För elever med perceptionsstörningar, kan du under fliken övrigt, välja att ta bort/ inaktivera bakgrundsbilden i gehörsskrivning. 13/ I programmet finns också ett pling-ljud som markerar rätt eller fel när man övar. Vissa elever upplever detta störande. Här kan du inaktivera ljudet. 14/ Du kan också välja att köra programmet i fönsterläge. Elevinfo När eleven övar lagras hans arbete i en fil med dagens datum. I denna fil kan du se vad eleven gjort och hur arbetet gått. Varje övning loggas med klockslag. 1/ Klicka på pilen och välj vilken elev du vill se 2/ Klicka på pilen och välj vilken dag du vill se. 3/ Här ser du resultatet timme för timme. Gehör registreras genom att orden som skrivits loggas och de felskrivna orden anges bredvid de sökta orden Exempel: "ol/ål". Det sökta ordet var "ol", men eleven hade uppfattat och skrivit som "ål". Läsning visas med typ av övning. Exempel: "läsning (rot), vilket innebär att eleven arbetat med ord som består av konsonant-vokal-kononant. Därefter kanske det står 16/20. Detta visar att eleven lyckats klicka på vokal, dvs. gjort rätt i 16 av 20 fall. Man ser dessutom att eleven gjort hela övningen eftersom den loggats. Om man avbryter i förtid loggas inget. 11

12 I läsning kan man välja två arbetssätt - snabbpresentation eller grundträning. Om man således väljer att göra bara göra snabbpresentation i en övning kommer detta inte att loggas som en övning. Om man däremot först övar grundträning och sedan kör snabbpresentation på orden, vilket rekommenderas, kommer det att synas i loggen. "läsning (rot) 20/20" om man gjort alla rätt, dvs antingen klickat på rätt vokaler eller delat i stavelser/sjungbitar korrekt får man 20/20. Språksprängarna loggas med antal rätt på samma sätt som läsningen. Läsförståelse övning 1 loggas på samma sätt som läsning, dvs antal rätt anges. Läsförståelse övning 2 loggas genom att frågorna och elevens svar lagras som text. Ordfantasi loggas inte automatiskt utan eleven väljer själv om han vill spara. Historieverkstaden loggas på så sätt att om eleven väljer att spara så kan läraren gå in i användarmappen och se vad eleven gjort. Stavningen loggas på samma sätt som Läsning och Språksprängarna. Om en elev arbetar mot USB-minne kommer hans loggfiler att sparas både på till datorns hårddisk (eller där du valt att spara) och på USB-minnet. Det går också att läsa in information från en elevs USB-minne. Välj elevens namn i listan och klicka på "läs in usb-elevfil". Du kan också skriva ut genom att klicka på skriv ut loggfiler Utskrifter Under övrigt-fliken hittar du också utskrifter. Dessa är i PDF- format. För att läsa dessa behöver du gratisprogrammet Acrobat Reader. Om du inte har det kan du hämta från Internet. Klicka på filen som du vill öppna och skriv ut. Följande dokument finns med för utskrift. Trädet 3 bruksanvisning dvs det du läser just nu. Planeringsblankett för arbetet i programmet Protokoll för läs- och skrivanalys Lärarprotokoll för gehörsskrivning Protokoll för arbete i Trädet. Skrivlinjer för gehörsskrivning De ord som ingår i ljudstridig stavning Diktamenstexter för ljudstridig stavning Roliga historier Stänga Lärarinställningar och logga ut/in i Trädet 3 Stäng lärarinställningarna genom att klicka på krysset i övre högra hörnet. När eleven sedan loggar in i Trädet med sitt namn kommer de inställningar du gjort att ta kraft. 12

13 OBS! Du kan alltså inte gå ut och arbeta direkt eftersom du nu är inloggad som "Guest"eller något annat. Genom att först gå ur programmet och sedan låta eleven logga in med sitt namn. Programmet registrerar då vem som loggar in och vilka inställningar som ska gälla, var och under vems namn resultaten ska sparas. Gehörsskrivning Lärare och elev bör öva gehörsskrivning tillsammans minst en gång i veckan. Arbeta sedan med Gehörsskrivning i Trädet 3, helst en liten stund varje dag eller åtminstone 3-4 gånger i veckan. Om du vill automatisera något ska du träna lite och ofta, hellre än länge och mer sällan. Hur gehörsskrivning går till förklaras i den pedagogiska handledningen. Gör så här: 1/ Klicka på den runda knappen med den gröna pilen längst ner till vänster, för att spela filmen med ordet. 2/ Säg efter läraren på filmen. Du bör använda headset för att kunna höra tillbaka din egen röst i hörlurarna. Bearbeta ordet i ditt inre (hör ljudet i huvudet), på samma som när du övar med en lärare. Du kan också spela in din egen röst genom att klicka på den röda knappen. Du stoppar på fyrkanten och spelar upp med den gröna pilknappen på ljudinspelsningspanelen. Om ljudet inte fungerar finns tips om hur du gör i slutet på den här bruksanvisningen. 3/ Skriv ordet med digitala pennan och tryck på blå pil för att datorn ska tolka. Skriver du fel använder du suddgummit (som ser ut som en sockerbit). Om du har svårt att få datorn att känna igen det du skriver finns tips längst bak i den här bruksanvisningen. Om du inte har digital penna, skriver du först med vanlig penna på papper och sedan på tangentbordet och trycker ENTER. OBS! Vissa elever behöver en övningsperiod innan de lärt sig hantera den digitala pennan ordentligt 13

14 Tidigare loggades därför inte svaret som fel förrän man gjort fel två gånger. Detta är också grundinställningen nu. När eleven känner sig säker på att skriva med pennan kan man nu med fördel välja att ge eleven bara ett skrivförsök innan man loggar svaret som fel. Detta gör att du också bättre ser hur säker eleven egentligen är. Denna inställningsmöjlighet gör att du nu också kan använda Gehörsdelen som ett enkelt test av ljudsäkerhet hos en elev. 4/ När du övat det antal ord som är inställt, kommer denna ruta upp. Här ser du hur övningen gått. Du väljer också om du vill läsa orden eller öva igen. 5/ När du väljer att läsa orden kommer denna bild upp. Du ställer in hur länge du vill att orden ska visas och klickar sedan på STARTA. Läs ordet högt. Datorn läser sedan så att du kan höra att du läst rätt. 6/ När du avslutar övningen sparas ditt resultat i elevloggen. Läsning När du klickar på knappen LÄSNING i huvudmenyn ser du denna bild. De gröna lamporna efter varje rubrik visar att du har tillåtelse att gå in i dessa övningar. De blå pilarna visar att det finns ytterligare valmöjligheter under denna knapp. När man valt övningstyp är nästa steg att välja övning. Den första övningstypen i läsning innehåller 12 övningar. Dessa representeras av övningslisten till vänster. Grön lampa visar att man gjort övningen och haft alla rätt. Gul lampa visar att man gjort övningen men inte haft alla rätt. Vit lampa visar var man befinner nu. Man väljer övning genom att klicka på den lampa/övning man vill göra. 14

15 Man ska sedan välja vilket sätt man vill öva på - GRUNDTRÄNING eller SNABBPRESENTATION direkt. Om du väljer SNABBPRESENTATION ställer man först in visningstiden av orden. Övningen startar när man trycker på den blå knappen och orden visas så lång tid som man valt. Man läser ordet högt och ordet läses sedan upp så att man kan höra om man läst rätt. Om du väljer detta sätt att öva registreras inget i loggen. Jag rekommenderar att man svarar du NEJ på frågan om du vill köra snabbpresentation. Då tränar du först den grundläggande lässtrategi som övningen vill träna och därefter kan du välja att snabbrepetera orden. Första nivån av läsningen består av korta ord som exempelvis "bad. Syftet med den här övningen är att träna läsning med sikte på vokal. Många tycker att det är ett effektivt sätt att läsa svåra ord. För att klara det måste du vara säker på alla vokaler. Lamporna längst ner visar rätt eller fel på det enskilda ordet. De visar också hur många ord som ingår i övningen. Gör så här: 1/ Läs ordet och markera rytmen med en nick. Klicka på örat för att höra ordet. Om du vill öva snabbt kan du också klicka på vokalen direkt. 2/ Markera vokalen. 3/ Klicka på blå pil för att se ett nytt ord. Du kan också trycka på ENTER. 4/ När övningen är klar följs den av snabbrepetition. Ställ in visningstiden och försök att läsa orden och ta sikte på vokalen. Andra nivån är tvåstaviga ord som "bara". Här kan du välja att arbeta på två sätt: Markera vokal och betonad vokal eller dela orden i "sjungbitar" (stavelser). Att arbeta med vokal och betonad vokal går till på samma sätt som i övningen här ovan. Skillnaden är att man lär sig känna var betoningen i ordet ligger. Om du har svårt att känna var 15

16 betoningen ligger kan man stå upp, lägga handen på "solar plexus" eller sätta händerna hårt i sidorna. Uttala sedan ordet högt. Om man andas ända ner i magen, känns den betonade vokalen tydligt som en muskelrörelse. Gör så här: 1/ Välj övning i övningslisten till vänster. 2/ Läs ordet högt och klicka på örat för att lyssna. (Eller klicka på vokalerna direkt.) 3/ Klicka på vokalerna och läs sedan ordet. Försök känna vilken vokal som är betonad 4/ Klicka på den betonade vokalen. (Om du tycker det är svårt, kan han hoppa över detta steg. Klicka då på pilen eller tryck ENTER för att få nytt ord.) 5/ När man så gjort orden som ingår i övningen följer snabbpresentation. Ställ in visningstid och kör igång övningen. Läs orden högt och försök att låta ögat studsa från vokal till vokal. Det andra sättet att arbeta med tvåstaviga ord är att lära sig dela i "sjungbitar". Man kan dela ett ord i stavelser på flera olika sätt. Det finns egentligen ingen regel för hur stavelsedelning går till. Det enda kravet är att det finns ett vokalljud i varje stavelse. Eftersom som syftet med övningen är att lära sig se och känna de rytmiska bitarna i orden, väljer jag att dela som man gör i en sångtext. Jag kallar således stavelser delade på detta vis för "sjungbitar". En grundregel i sångtexter är att man försöker börja den andra och de följande sjungbitarna (om det är ett flerstavigt ord) i ordet med en konsonant. Således kan man tipsa eleven om att sikta på den andra vokalen och dra konsonanten närmast före till den andra delen. Mönstret i orden i den här de flesta av dessa övningen blir alltså kv-kv Ex: (ba-ra, lu-ra, fa-vo-ri-se-ra ) 16

17 Grundprincip och undantag när det gäller stavelsedelning Sjungbitsdelning Typ 1 - Grundprincipen (KV): Dela i sjungbitar genom att först sikta på vokalen och dra konsonanten före till vokalen. Sedan nästa och nästa vokal etc. och dra med närmaste konsonant till vänster (ex. fa-vo-ri-se-ra.). I övningarna med ord som består av kvkv (ruta) följs alltid grundpricipen som beskrivits ovan. Detta gäller också de flesta ord i övningarna med längre ord. Orden i Längre ord övning 1-7 delas på detta sätt. Typ 2 - Två vokaler bredvid varandra delas naturligtvis. Detta gör att en sjungbit ibland kan inledas med vokal om inget alternativ finns. (Ex a-u-la) Ett undantag från denna regel är i ändelser med -tion och -sion. Här kommer det att se ut som två vokaler ingår i samma stavelse, men i själva verket finns bara ett vokalljud i stavelsen, eftersom i detta fall kombinationen ti och si betecknar sj-ljud. Delning typ 3 - Dubbelteckning delas mitt itu om den står som närmaste konsonant intill nästkommande vokal, däremot delas dubbelteckningen inte om det kommer en konsonant till efter. Jfr (hal-len, dall-ra-de) Delning typ 4 (KKV) I övningarna med 2-staviga ord med konsonantmöten, Längre ord övning 9-10 och i Främmande ord finns ord som re-klam, smul-tron, o-be-kväm. Här görs undantag från delningen som övats tidigare. Om två eller flera konsonantljud kan uttalas tillsammans dras de till nästkommande stavelse. Detta är fallet när r (smul-tron), l (re-klam) eller v finns före vokal (o-be-kväm) Det smakar bra att dra flera konsonanter till den senare vokalen/sjungbiten. Exempel på andra kombinationerna som kan uttalas ihop är sk (e-gen-skap), sp (in-spi-re-a), sl (kap-slar) och st (in-sti-tut). Delning typ 5 Ljudstridigt stavade ljud delas inte eftersom de utgör ett helt odelbart grafem. Ex. kläd-häng-a-re, järn-vägs-sta-tion (denna stavelse ser ut att innehålla två vokaler men ti låter här sj. När du övar läsning - dela i sjungbitar gör så här: 1/ Läs ordet högt. 2/ Klicka med vänster musknapp där du vill dela ordet i sjungbitar. Genom att klicka på knappen FÖRSLAG kan man få ett förslag på hur man kan dela. 17

18 3/ Läs ordet rytmiskt och försök känna "sjungbitarna." Klicka på pilen för att få nästa ord.. Efter grundträningen följer som vanligt snabbpresentation. Tredje nivån av läsningen är enstaviga ord med konsonantmöten. Här arbetar man som på den första nivån dvs markerar vokal. Fjärde nivån är tvåstaviga ord med konsonantmöten. Precis som på andra nivån finns här finns två arbetssätt markera vokal och dela i sjungbitar. Femte nivån är längre, icke sammansatta, som "fantasi". Även här finns två arbetssätt: markera vokal och dela i sjungbitar. Här finns som ovan nämnts ord i övning 8-9 som inte följer det vanliga mönstret. Läs mer ovan om principerna för delning. Sammansatta ord morfologisk medvetenhet På den sjätte nivån av läsdelen tränar vi nästa läsfärdighet läsning av sammansatta ord. De minsta betydelsebärande delarna i språket kallas morfem. Exempel på rotmorfem är "bil" och "pil". Andra morfem är prefix (förstavelser) som exempelvis "o-" i ovanlig och suffix (ändelser), som exempelvis "-lig" i kvinnlig. Det finns också böjningsändelser som exempelvis "-ar" som anger flertal i pojkar. De första två övningarna tränar ord sammansatta av två eller flera grundord. Gör så här: 1/ Läs ordet och lyssna. 2/ Klicka i gränsen mellan de två orden. 3/ Svara på frågan: Hur många saker pratar vi om? Om ordet är sammansatt talar vi alltid om en sak. En del missförstår orden och ser för sitt inre ett hus och en bil. När det i själva verket är en bil som fungerar som ett hus, vi talar om. 18

19 4/ Klicka på den knapp du tycker är rätt. 5/ Som vanligt följer sedan snabbpresentation. Försök att se morfemgränserna. Kom ihåg att det sista ordet bär huvudbetydelsen. Försök att både hinna läsa ordet och säga betydelsen. husbil = en bil som är som ett hus. Den andra typen av övningar i detta avsnitt tränar förstavelser och ändelser (prefix och suffix). Gör så här: 1/ Läs ordet och klicka i gränsen mellan rotord och förstavelse eller ändelse. 2/ Fundera över hur rotordet påverkas av förstavelsen eller ändelsen. I exemplet här så gör prefixet o att grundordet van ändras till sin motsatta betydelse. 3/ Som vanligt följer sedan snabbpresentation. Böjningsmorfem Den femte och sista delen i avsnittet om sammansatta ord är böjningsmorfem. Eleven lär sig rikta uppmärksamheten mot hur böjningsmorfemet bestämmer antal, bestämdhet och ägande när det gäller substantiv. (pojk-ar-na-s), tidform när det gäller verbet (hopp-ar, hopp-ade, hopp-at, hopp-a), grad av när det gäller adjektiv (gul-are, gul-ast). Småord Man ska inte behöva lägga kraft på att avkoda vanliga småord. Därför tränas de 200 vanligast förekommande orden som ordbilder med hjälp av flashmetod. Det fungerar som när du tränar snabbläsning i den övriga läsdelarna. Ställ in tiden och läs orden. När du läst ordet läser lärarrösten upp ordet så att du kan höra att du läst rätt. 19

20 Främmande ord Övningen innehåller vanliga främmande ord. Här kan man välja att träna läsning med fokus på vokal eller att läsa med hjälp av att dela i "sjungbitar". Gör på samma sätt som i de tidigare övningarna. Börja med att läsa förklaringen till ordet som står längst ner. Dela i sjungbitar samtidigt som du läser bit för bit (i-den-ti-fi-e-ra). De flesta ord i denna övning delas efter mönstret kv-kv-kv, men undantag finns. Du kan läsa om detta här ovan där principer för sjungbitsdelning redovisas. Hitta ordet Hitta ordet är en övning i tyst läsning. Din uppgift är att klicka på det ord som läses upp. Övningen har tre delar. Gör så här: 1/ Välj övning 1, 2 eller 3. I övning 1 visas fyra ord på skärmen. Orden har snarlika ordbilder. Det kan vara exempelvis "bil", "pil", "dun", "dur". I övning 2 kan eleven välja att se 4, 9 eller 16 ord samtidigt. Orden är tvåstaviga av typen konsonant-vokalkonsonant-vokal. Övning 3 är lika som övning 2 men orden är längre. Övningen tränar förmågan att snabbt hitta nyckelord och speciella delar i en textmassa. Den tränar också ren avkodningssäkerhet. 20

21 2/ Välj övning i övningslisten till vänster 3/ Ställ in hur länge du vill att orden ska synas. 4/ Starta övningen och klicka på det ord som läses upp. 5/ Avsluta genom att klicka på den röda knappen i nedre högra hörnet. Läsning av meningar Gör så här: 1/ Välj övning i övningslisten till vänster. Ställ in visningstiden. Tips: Textremsorna på TV syns cirka 4 ½ sekund. Börja med en lång visningstid och korta meningar. Meningarna blir längre eller innehåller mer komplikationer ju längre upp du kommer i övningslisten. 2/ Läs högt. Du bör som vanligt höra din egen röst i hörlurarna. 3/ Klicka på LYSSNA. Meningen läses upp och visas sedan. Roliga historier Gör så här: 1/ Välj övning och ställ visningstid. 2/ Klicka på START och NY HISTORIA. Historien presenteras nu rad för rad ungefär som på TV. 3/ När du läst färdigt klickar du på VISA HISTORIA. Du kan inte lyssna på historierna. 4/ Klicka på NY HISTORIA. Läsning-Ljudstridiga ord Med ljudstridiga menas ord som inte stavas som de låter. Det är exempelvis ord med sjljud, j-ljud, dubbelteckning etc. Även ljudenligt stavade ord finns med. Välj vilka typer av ord du vill träna. Välj sedan hur länge du vill öva och ställ sedan in hur länge du ska se orden. 21

22 Läsförståelse Läsförståelse består av två typer av övningar. Den första övningstypen, läsförståelse 1, har som mål att göra eleven uppmärksam på de meningsbärande orden i en mening. Detta sker genom att eleven får ta ställning till ett antal frågor kring meningen: finns svar på frågan vem, vad eller viken som gör något?. Finns svar på frågan vad som görs i meningen? etc. Om det inte finns svar klickar man på knappen gå vidare. Läsförståelse 2 tränar läsförståelse, snabb avkodning och arbetsminne. Texten presenteras på samma sätt som textremsan på TV. Eleven bestämmer själv hur länge varje textrad ska vara synlig. Det gäller att läsa och förstå texten, minnas det lästa och lägga ill innehållet i rad efter rad. Därefter kommer ett antal frågor. Frågorna är ofta av den typen att man måste kunna läsa mellan raderna, dvs all information finns inte i texten utan man måste själv dra slutsatser. Språksprängarna I Språksprängarna sprängs ord eller meningar i delar. Man kan välja korta, längre eller mer komplicerade ord. De kortare orden är också betydelsemässigt enklare än de längre. I övningarna på nivå 1 innehåller övning 1-8 ord som består av 3 bokstäver. De resterande övningarna på nivå 1 innehåller 4 bokstäver. Övningarna 1-8 på nivå 2 innehåller 5 bokstäver, resterande 6 bokstäver. Nivå 3 innehåller 7 eller fler bokstäver. När man spränger ord till bokstäver övas bland annat grundläggande avkodning. När man plockar ihop bokstäver till ord, kan man välja att ha ljudningen påslagen. När man klarar detta själv slår man av ljudet och ljudar själv. Man 22

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

Bygg sajten i flash html - Del 1

Bygg sajten i flash html - Del 1 Bygg sajten i flash html - Del 1 Drömmer du om en egen sajt? Glöm kodknackande och krångliga html-editorer. Gör som proffsen och skapa en sajt med animeringsprogrammet Flash. Text Andreas Weidman, (artikeln

Läs mer

När tålamodsburken rinner över

När tålamodsburken rinner över När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Beställningsadress: Specialpedagogiska

Läs mer

Läs-, skriv och matematiksvårigheter

Läs-, skriv och matematiksvårigheter Läs-, skriv och matematiksvårigheter - En studie om några lärares tankar kring sambandet mellan dessa svårigheter. Patrik Holm Examensarbete 10 poäng VT 06 Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p Institutionen

Läs mer

Vårt ansvar som vuxna språkförebilder 15 Att vara aktiv lyssnare 16. Språket i leken 17 Leken och språket går hand i hand 17 Låtsaslek 18

Vårt ansvar som vuxna språkförebilder 15 Att vara aktiv lyssnare 16. Språket i leken 17 Leken och språket går hand i hand 17 Låtsaslek 18 Innehåll Förord 2 Vad är språk 4 Tal 8 Språkförsening och avvikande språkutveckling 9 Hur fungerar det egentligen 9 Uttal 11 Den ungefärliga språkutvecklingen 11 Utveckling av språkets delar 12 (fonologisk,

Läs mer

Wittingmetoden och dess grundelement

Wittingmetoden och dess grundelement Wittingmetoden och dess grundelement Wittingmetoden är sedan 1970-talet en etablerad metod för arbete med läsning och skrivning. Metoden utvecklades av Maja Witting under ett flerårigt, systematiskt arbete,

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Jönköping Per Brahe Gymnasiet 20/4-2012 Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Slutarbete om min och andras dyslexi Johanna Gustafsson SP3a Innehållsförteckning Att läsa en mening

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden om Muntlig presentation Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber Studieverkstaden Inledning I din utbildning ingår troligen muntliga redovisningar och presentationer. Här har

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

Metoder för att skapa delaktighet

Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Presentation- och Lära känna-metoder Ballongen Dela upp gruppen två och två, ge varje par två ballonger och en penna som fäster på ballongen.

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning 3 Steg 1 Vad ska podcasten handla om? Steg 2 Ringa in er målgrupp. Steg 3 Hitta er unika ingång. Steg 4 Bygg en struktur

INNEHÅLL. Inledning 3 Steg 1 Vad ska podcasten handla om? Steg 2 Ringa in er målgrupp. Steg 3 Hitta er unika ingång. Steg 4 Bygg en struktur Redaktör: Mattias Vepsä Text och research: Thor Rutgersson Grafisk form: Andreas Kjellander Illustrationer: all-silhouetts.com & Sthlm Connection Arbetarnas Bildningsförbund 2014 INNEHÅLL Inledning 3 Steg

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

efter idéer av Arne Trageton

efter idéer av Arne Trageton Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn Skriva sig till läsning på datorn efter idéer av Arne Trageton ASFDJKÖA SDFJLSSLIR IRJWMV AS OFOEIRGOMW WPO- TRIMWO MFLOLQW

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering Sus Andersson Lär dig kryptering lär dig kryptering 2 kryptering och nycklar vad är det? 3 kryptera meddelanden 3 pc: hämta hem och installera gnupg 4 skapa nycklar 6 testa nycklarna 9 ta emot en krypterad

Läs mer

Sambanden mellan stavning och läsförståelse. i årskurs sju. Henrik Husberg

Sambanden mellan stavning och läsförståelse. i årskurs sju. Henrik Husberg Sambanden mellan stavning och läsförståelse i årskurs sju Henrik Husberg Avhandling i specialpedagogik för pedagogie magisterexamen Åbo Akademi Pedagogiska fakulteten Vasa, 2008 ABSTRAKT Författare Årtal

Läs mer