Trädet 3 - bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trädet 3 - bruksanvisning"

Transkript

1 Trädet 3 - bruksanvisning 1

2 Introduktion... 3 Systemkrav... 4 Avinstallation / modifiering:... 6 Installation av digital penna... 6 Starta programmet... 6 Menyfönstret... 7 Lärarinställningar... 7 Var ska jag lagra loggfiler?... 8 Andra inställningar Elevinfo Utskrifter Gehörsskrivning Läsning Första nivån av läsningen består av korta ord Andra nivån är tvåstaviga ord Sjungbitsdelning Tredje nivån av läsningen är enstaviga ord med konsonantmöten Fjärde nivån är tvåstaviga ord med konsonantmöten Femte nivån är längre, icke sammansatta, Sammansatta ord morfologisk medvetenhet Småord Främmande ord Hitta ordet Läsning av meningar Roliga historier Läsning-Ljudstridiga ord Läsförståelse Språksprängarna Ordfantasi Historieverkstaden Stavning Ljudenlig stavning Ljudstridig stavning Kontrastiva övningar på 20 / 7-ljuden skiljer sig från de andra En annan övning som skiljer sig från de andra är dubbelteckning - lyssna och markera vokal Diktamen / test Främmande ord Felsökning och tips Tips för bättre teckenigenkänning Musik under arbetet Panorering av talet till höger för att utveckla högersidig örondominans

3 Introduktion Programmet Trädet 3 är ett kraftfullt verktyg i ett arbetssätt, där levande undervisning blandas med övningar framför datorn. Programmet täcker många olika behov, alltifrån den som har stora läs- och skrivsvårigheter till den som bara behöver bättra på sin stavningsförmåga eller öka sin läshastighet. Programmet är mycket uppskattat i invandrarundervisning, då det befäster kopplingen mellan språkljud och bokstav mycket grundligt. Några av de grundläggande tankarna bakom arbetssättet är: Börja i det du kan och ta stegvis in nya moment. Använd alla sinnen. Anpassa arbetssättet till olika lärstilar. Övningarna är strukturerade så att deltagaren ges goda möjligheter att bygga upp tyst kunskap för bakomliggande sammanhang, som avkodningsstrategier, stavningsregler, meningsbyggnad med mera. Eftersom avkodning och läsförståelse är mycket olika till sin natur, övas avkodning och övningar för att förbättra läsförståelse, var för sig.. Lärare och elev delar på ansvaret och för hela tiden en dialog om hur och när det är dags att ta nästa steg. Programmet består av följande delar: lärarinställningar gehörsskrivning läsning läsförståelse språksprängarna ordfantasi stavning historieverkstaden De olika delarna har sina motsvarigheter i det manuella arbetet som görs av lärare och studerande tillsammans. I den här bruksanvisningen beskrivs hur programmet används i praktiken. Mer om 3

4 arbetssättet, hur man gör analyser och gehörsskrivning, vad de olika övningarna är tänkta att utveckla, kan du läsa i den pedagogiska handledningen som finns att köpa separat. Systemkrav Operativsystem som stöds: XP och senare. Inga speciella krav på processorhastighet eller minneskapacitet. Om operativsystemet går att köra så kommer också programmet att fungera. Programmet passar att köras i nätverk. Installation: 1. Lägg i CD:n. Klicka på startknappen och sedan på dator. (i XP den här datorn ).Leta rätt på din CD enhet. Dubbelklicka på denna och dubbelklicka sedan på setup.exe. Detta är nästa bild. Som normal användare väljer du bara nästa. Om du har andra önskemål om var du vill lägga Trädet kan du göra det nu genom att klicka på bläddra. 4

5 Installationen är klar och du klickar nu på avsluta. 5

6 Avinstallation / modifiering: Om du vill ta bort programmet går du till kontrollpanelen och väljer LÄGG TILL/TA BORT PROGRAM. Leta reda på "Trädet 3" och välj "Lägg till/ta bort". På slutet av avinstalltionen kommer du att få en fråga om du vill ta bort tree.dat samt några filer till. Klicka på ta bort alla. Registrering av Trädet 3 När du startar programmet kommer denna ruta upp. Din dator får ett specifikt hårdvarunummer. Detta använder vi för att skapa ditt unika licensnummer (serienummer). När du köpt Trädet 3, skriver du in skolans namn eller för privatlicenser, ditt namn. Sedan klickar du på kopiera. Öppna ditt mailprogram och klistra in hårdvarunumret genom att välja "klistra in" eller så trycker Ctrl+V. Maila detta till oss. Om du inte har Internet kan du faxa eller ringa in numret, tillsammans med det namn du skrivit in på namnraden. Vi behöver också skolans namn, adress, telefonnummer, fax och e-post. Skicka meddelandet till Lindblå Läs & Skrivutveckling AB e-post: tel: En enanvändarlicens gäller alltså för en dator. Installation av digital penna Installation av USB pennor oavsett modell. (Det finns flera modeller och de byts ofta ut.) USB pennan har en kontakt. Gör så här: Du behöver inte slå av datorn för att ansluta pennan. Den får både ström och kommunikation via USB porten. Lägg i CD:n med drivrutinen. Följ installationsanvisningarna. När du är klar med installationen kan du gå in kontrollpanelen och leta på en ikon som ser ut som en pennplatta. Här kan du ställa in spetskänsligheten på mjuk. Det förbättrar teckenigenkänningen i programmet. Starta programmet När du startar programmet kommer en inloggningsruta upp. Första gången du kör programmet har du bara möjlighet att logga in som gäst, eftersom ingen elev hittills har skapats. 6

7 Man kan välja att ha elevens filer på hårddisk, i ett nätverk eller på tillgängligt utrymme på Internet. Man kan sedan välja att kopiera elevfilerna till USB-minne. Om man har elevfilerna på USB-minne och väljer att låta datorn läsa från detta, loggas man automatiskt in direkt man startar. OBS! Om man valt att ha någon elevs filer på USB-minne blir alla elever tillfrågade om de har elevfil på flyttbart medium. De som inte har detta, klickar i så fall "nej". Deras arbete loggas som vanligt på det ställe man valt. Mer om detta i avsnittet om lärarinställningar. Menyfönstret När du startat Trädet 3 och loggat in kommer du till denna bild. OBS! Bakgrundsbilden varierar med årets månader. Längst uppe ser du vem du är inloggad som. Till vänster ser du namnet på de olika delarna i programmet. Om du klickar på filmklappan till nere till höger kommer du in i Historieverkstaden. Längst nere till vänster finns Hjälpen och Lärarinställningarna. Högtalarsymbolen under filmklappan öppnar volymkontrollen. Om du trycker på HJÄLPKNAPPEN kan du se film om hur de olika programdelarna fungerar, du kan läsa den här bruksanvisningen, du kan skicka mail för att ställa frågor och du kan läsa om lösningar på vanliga frågor samt ladda ner uppdateringar. För att göra inställningar för elever går du in i Lärarinställningarna. Lösenordet är: "siljan", med gemena bokstäver. Den lilla röda knappen längst ner till höger avslutar programmet. Lärarinställningar Första gången du kommer in i Trädet loggar du in som "gäst". Därefter går du till LÄRARINSTÄLLNINGAR. För att komma in i lärarinställningarna skriver du lösenordet siljan (med gemena bokstäver). 7

8 I grundinställningen är alla övningar i programmet, utom gehörsskrivning, öppna. Om du vill lägga begränsningar på vilka övningar eleven har tillgång till, ställer du in detta under lärarinställningarna. I denna del kan du också följa upp hur arbetet går för eleven. Varje övning loggas med datum, tid och resultat. Under LÄRARINSTÄLLNINGAR fliken ÖVRIGT/UTSKRIFTER finns också en blankett som du och eleven kan ha som planeringsunderlag för arbetet. Var ska jag lagra loggfiler? Om du installerar lokalt på en dator och inte ska spara filerna centralt på en server behöver du inte ändra de här inställningarna. Om du arbetar i nätverk ska du välja var du vill att loggfilerna sparas. Som förval lagras elevfiler och loggfiler i katalogen C:/tree3/anvandare (gäller XP och Vista). För Windows 7 gäller följande sökväg C:/Users/namnet på användaren/appdata/local/virtualstore/ ProgramFiles/Trädet 3. (Här ligger också Windows 7 filen tree.ini) 8

9 Inställningen om var du lagrar når du under fliken ÖVRIGT. Klicka på BLÄDDRA nere till vänster och välj var du vill att filerna ska lagras. Om du vill att eleverna ska arbeta mot USB-minne klickar du i den rutan och klickar sedan på BLÄDDRA bredvid rutan för USB. Välj den enhetsbeteckning som är USB-minnet. Med hjälp av USB-minnet kan sedan eleven gå till vilken dator som helst som har Trädet installerat. Om eleven arbetar med programmet både i skolan och hemma kan det vara bra att loggfilerna följer med på ett USB-minne. Om man bara arbetar i skolan på en dator eller i ett nätverk, är det troligen bäst att inte använda USB-minne. 2/ När du bestämt var du vill spara logg-filer och användarfiler klickar du på knappen LÄGG TILL ELEV. Skriv sedan elevens namn. OBS! Använd endast bokstäver i namnet inga punkter eller liknande. OBS! Om du har många elever kan det vara bra att lägga dem gruppvis. Skapa då klasser genom att klicka på skapa klass. Och namnge klassen. Välj sedan bläddra och dubbelklicka på klassen du skapat. (Du ska se att mappen öppnat sig och att det står ett litet minustecken bredvid mappen. Klicka OK. Klicka sedan på lägg till elev. Skapa de elever som ska ligga i klassen. Därefter ska du ställa in vilka övningar eleven ska göra. 9

10 3/ Om eleven ska arbeta med gehörsskrivning måste du göra inställningar först. Klicka på fliken gehör 4/ Arbetet med gehörsskrivning börjar med att läraren väljer vilken övning som ska göras. Troligtvis är det lämpligt att börja med den förinställda övningen som övar stavelser med två bokstäver. 5/ Klicka sedan i de bokstavsljud du vill att eleven ska arbeta med. Hur analysen av säkra bokstavsljud går till beskrivs i den pedagogiska handledningen som kan köpas separat. Om man längre fram i arbetet med gehörsskrivning, vill prioritera vissa bokstäver, kan man göra detta genom att välja bort de man inte tycker behöver övas mera. 6/ I rutan i mitten ser du vilka och hur många stavelser eller ord de valda bokstäverna ger. 7/ Därefter väljer man hur många ord som ska övas vid varje tillfälle. 30 ord är det förinställda värdet. Det är viktigt att man inte väljer fler ord än att eleven orkar arbeta koncentrerat. Slentrianmässig och slarvig övning leder inte till önskat resultat. Hellre färre ord som bearbetas noggrant. Om eleven har få ord i sitt material beroende på att han har få bokstäver säkra, kommer ord att upprepas för att få det antal övningar som valts. Om man exempelvis har 15 ord i materialet och valt 30 övningsord, kommer alla att upprepas två gånger. 8/ I normala fall kan eleven göra fel två gånger innan svaret registreras som ett fel. Om du istället vill att eleven bara ska få ett försök på varje stavelse/ord klickar du i rutan nere till vänster märkt Medge endast ett försök vid skrivning. 10

11 Andra inställningar 8/ Under fliken läsning kan du klicka i vilka övriga övningar som eleven ska ha möjlighet att göra. 9/ Därefter går du till fliken ordfantasi/historieverkstaden och klickar i om eleven ska ha tillgång till dessa övningar. Sedan väljer du om och i så fall vilka delar av stavning och språksprängarna som ska vara öppna. 10/ Klicka sedan på knappen spara/uppdatera för att spara inställningarna för eleven. 11/ Om du valt att arbeta mot USB-minne stoppar du i det och trycker på skapa usb-elevfil OBS! Du måste först ha angett sökvägen till USB-minnet. 12/ För elever med perceptionsstörningar, kan du under fliken övrigt, välja att ta bort/ inaktivera bakgrundsbilden i gehörsskrivning. 13/ I programmet finns också ett pling-ljud som markerar rätt eller fel när man övar. Vissa elever upplever detta störande. Här kan du inaktivera ljudet. 14/ Du kan också välja att köra programmet i fönsterläge. Elevinfo När eleven övar lagras hans arbete i en fil med dagens datum. I denna fil kan du se vad eleven gjort och hur arbetet gått. Varje övning loggas med klockslag. 1/ Klicka på pilen och välj vilken elev du vill se 2/ Klicka på pilen och välj vilken dag du vill se. 3/ Här ser du resultatet timme för timme. Gehör registreras genom att orden som skrivits loggas och de felskrivna orden anges bredvid de sökta orden Exempel: "ol/ål". Det sökta ordet var "ol", men eleven hade uppfattat och skrivit som "ål". Läsning visas med typ av övning. Exempel: "läsning (rot), vilket innebär att eleven arbetat med ord som består av konsonant-vokal-kononant. Därefter kanske det står 16/20. Detta visar att eleven lyckats klicka på vokal, dvs. gjort rätt i 16 av 20 fall. Man ser dessutom att eleven gjort hela övningen eftersom den loggats. Om man avbryter i förtid loggas inget. 11

12 I läsning kan man välja två arbetssätt - snabbpresentation eller grundträning. Om man således väljer att göra bara göra snabbpresentation i en övning kommer detta inte att loggas som en övning. Om man däremot först övar grundträning och sedan kör snabbpresentation på orden, vilket rekommenderas, kommer det att synas i loggen. "läsning (rot) 20/20" om man gjort alla rätt, dvs antingen klickat på rätt vokaler eller delat i stavelser/sjungbitar korrekt får man 20/20. Språksprängarna loggas med antal rätt på samma sätt som läsningen. Läsförståelse övning 1 loggas på samma sätt som läsning, dvs antal rätt anges. Läsförståelse övning 2 loggas genom att frågorna och elevens svar lagras som text. Ordfantasi loggas inte automatiskt utan eleven väljer själv om han vill spara. Historieverkstaden loggas på så sätt att om eleven väljer att spara så kan läraren gå in i användarmappen och se vad eleven gjort. Stavningen loggas på samma sätt som Läsning och Språksprängarna. Om en elev arbetar mot USB-minne kommer hans loggfiler att sparas både på till datorns hårddisk (eller där du valt att spara) och på USB-minnet. Det går också att läsa in information från en elevs USB-minne. Välj elevens namn i listan och klicka på "läs in usb-elevfil". Du kan också skriva ut genom att klicka på skriv ut loggfiler Utskrifter Under övrigt-fliken hittar du också utskrifter. Dessa är i PDF- format. För att läsa dessa behöver du gratisprogrammet Acrobat Reader. Om du inte har det kan du hämta från Internet. Klicka på filen som du vill öppna och skriv ut. Följande dokument finns med för utskrift. Trädet 3 bruksanvisning dvs det du läser just nu. Planeringsblankett för arbetet i programmet Protokoll för läs- och skrivanalys Lärarprotokoll för gehörsskrivning Protokoll för arbete i Trädet. Skrivlinjer för gehörsskrivning De ord som ingår i ljudstridig stavning Diktamenstexter för ljudstridig stavning Roliga historier Stänga Lärarinställningar och logga ut/in i Trädet 3 Stäng lärarinställningarna genom att klicka på krysset i övre högra hörnet. När eleven sedan loggar in i Trädet med sitt namn kommer de inställningar du gjort att ta kraft. 12

13 OBS! Du kan alltså inte gå ut och arbeta direkt eftersom du nu är inloggad som "Guest"eller något annat. Genom att först gå ur programmet och sedan låta eleven logga in med sitt namn. Programmet registrerar då vem som loggar in och vilka inställningar som ska gälla, var och under vems namn resultaten ska sparas. Gehörsskrivning Lärare och elev bör öva gehörsskrivning tillsammans minst en gång i veckan. Arbeta sedan med Gehörsskrivning i Trädet 3, helst en liten stund varje dag eller åtminstone 3-4 gånger i veckan. Om du vill automatisera något ska du träna lite och ofta, hellre än länge och mer sällan. Hur gehörsskrivning går till förklaras i den pedagogiska handledningen. Gör så här: 1/ Klicka på den runda knappen med den gröna pilen längst ner till vänster, för att spela filmen med ordet. 2/ Säg efter läraren på filmen. Du bör använda headset för att kunna höra tillbaka din egen röst i hörlurarna. Bearbeta ordet i ditt inre (hör ljudet i huvudet), på samma som när du övar med en lärare. Du kan också spela in din egen röst genom att klicka på den röda knappen. Du stoppar på fyrkanten och spelar upp med den gröna pilknappen på ljudinspelsningspanelen. Om ljudet inte fungerar finns tips om hur du gör i slutet på den här bruksanvisningen. 3/ Skriv ordet med digitala pennan och tryck på blå pil för att datorn ska tolka. Skriver du fel använder du suddgummit (som ser ut som en sockerbit). Om du har svårt att få datorn att känna igen det du skriver finns tips längst bak i den här bruksanvisningen. Om du inte har digital penna, skriver du först med vanlig penna på papper och sedan på tangentbordet och trycker ENTER. OBS! Vissa elever behöver en övningsperiod innan de lärt sig hantera den digitala pennan ordentligt 13

14 Tidigare loggades därför inte svaret som fel förrän man gjort fel två gånger. Detta är också grundinställningen nu. När eleven känner sig säker på att skriva med pennan kan man nu med fördel välja att ge eleven bara ett skrivförsök innan man loggar svaret som fel. Detta gör att du också bättre ser hur säker eleven egentligen är. Denna inställningsmöjlighet gör att du nu också kan använda Gehörsdelen som ett enkelt test av ljudsäkerhet hos en elev. 4/ När du övat det antal ord som är inställt, kommer denna ruta upp. Här ser du hur övningen gått. Du väljer också om du vill läsa orden eller öva igen. 5/ När du väljer att läsa orden kommer denna bild upp. Du ställer in hur länge du vill att orden ska visas och klickar sedan på STARTA. Läs ordet högt. Datorn läser sedan så att du kan höra att du läst rätt. 6/ När du avslutar övningen sparas ditt resultat i elevloggen. Läsning När du klickar på knappen LÄSNING i huvudmenyn ser du denna bild. De gröna lamporna efter varje rubrik visar att du har tillåtelse att gå in i dessa övningar. De blå pilarna visar att det finns ytterligare valmöjligheter under denna knapp. När man valt övningstyp är nästa steg att välja övning. Den första övningstypen i läsning innehåller 12 övningar. Dessa representeras av övningslisten till vänster. Grön lampa visar att man gjort övningen och haft alla rätt. Gul lampa visar att man gjort övningen men inte haft alla rätt. Vit lampa visar var man befinner nu. Man väljer övning genom att klicka på den lampa/övning man vill göra. 14

15 Man ska sedan välja vilket sätt man vill öva på - GRUNDTRÄNING eller SNABBPRESENTATION direkt. Om du väljer SNABBPRESENTATION ställer man först in visningstiden av orden. Övningen startar när man trycker på den blå knappen och orden visas så lång tid som man valt. Man läser ordet högt och ordet läses sedan upp så att man kan höra om man läst rätt. Om du väljer detta sätt att öva registreras inget i loggen. Jag rekommenderar att man svarar du NEJ på frågan om du vill köra snabbpresentation. Då tränar du först den grundläggande lässtrategi som övningen vill träna och därefter kan du välja att snabbrepetera orden. Första nivån av läsningen består av korta ord som exempelvis "bad. Syftet med den här övningen är att träna läsning med sikte på vokal. Många tycker att det är ett effektivt sätt att läsa svåra ord. För att klara det måste du vara säker på alla vokaler. Lamporna längst ner visar rätt eller fel på det enskilda ordet. De visar också hur många ord som ingår i övningen. Gör så här: 1/ Läs ordet och markera rytmen med en nick. Klicka på örat för att höra ordet. Om du vill öva snabbt kan du också klicka på vokalen direkt. 2/ Markera vokalen. 3/ Klicka på blå pil för att se ett nytt ord. Du kan också trycka på ENTER. 4/ När övningen är klar följs den av snabbrepetition. Ställ in visningstiden och försök att läsa orden och ta sikte på vokalen. Andra nivån är tvåstaviga ord som "bara". Här kan du välja att arbeta på två sätt: Markera vokal och betonad vokal eller dela orden i "sjungbitar" (stavelser). Att arbeta med vokal och betonad vokal går till på samma sätt som i övningen här ovan. Skillnaden är att man lär sig känna var betoningen i ordet ligger. Om du har svårt att känna var 15

16 betoningen ligger kan man stå upp, lägga handen på "solar plexus" eller sätta händerna hårt i sidorna. Uttala sedan ordet högt. Om man andas ända ner i magen, känns den betonade vokalen tydligt som en muskelrörelse. Gör så här: 1/ Välj övning i övningslisten till vänster. 2/ Läs ordet högt och klicka på örat för att lyssna. (Eller klicka på vokalerna direkt.) 3/ Klicka på vokalerna och läs sedan ordet. Försök känna vilken vokal som är betonad 4/ Klicka på den betonade vokalen. (Om du tycker det är svårt, kan han hoppa över detta steg. Klicka då på pilen eller tryck ENTER för att få nytt ord.) 5/ När man så gjort orden som ingår i övningen följer snabbpresentation. Ställ in visningstid och kör igång övningen. Läs orden högt och försök att låta ögat studsa från vokal till vokal. Det andra sättet att arbeta med tvåstaviga ord är att lära sig dela i "sjungbitar". Man kan dela ett ord i stavelser på flera olika sätt. Det finns egentligen ingen regel för hur stavelsedelning går till. Det enda kravet är att det finns ett vokalljud i varje stavelse. Eftersom som syftet med övningen är att lära sig se och känna de rytmiska bitarna i orden, väljer jag att dela som man gör i en sångtext. Jag kallar således stavelser delade på detta vis för "sjungbitar". En grundregel i sångtexter är att man försöker börja den andra och de följande sjungbitarna (om det är ett flerstavigt ord) i ordet med en konsonant. Således kan man tipsa eleven om att sikta på den andra vokalen och dra konsonanten närmast före till den andra delen. Mönstret i orden i den här de flesta av dessa övningen blir alltså kv-kv Ex: (ba-ra, lu-ra, fa-vo-ri-se-ra ) 16

17 Grundprincip och undantag när det gäller stavelsedelning Sjungbitsdelning Typ 1 - Grundprincipen (KV): Dela i sjungbitar genom att först sikta på vokalen och dra konsonanten före till vokalen. Sedan nästa och nästa vokal etc. och dra med närmaste konsonant till vänster (ex. fa-vo-ri-se-ra.). I övningarna med ord som består av kvkv (ruta) följs alltid grundpricipen som beskrivits ovan. Detta gäller också de flesta ord i övningarna med längre ord. Orden i Längre ord övning 1-7 delas på detta sätt. Typ 2 - Två vokaler bredvid varandra delas naturligtvis. Detta gör att en sjungbit ibland kan inledas med vokal om inget alternativ finns. (Ex a-u-la) Ett undantag från denna regel är i ändelser med -tion och -sion. Här kommer det att se ut som två vokaler ingår i samma stavelse, men i själva verket finns bara ett vokalljud i stavelsen, eftersom i detta fall kombinationen ti och si betecknar sj-ljud. Delning typ 3 - Dubbelteckning delas mitt itu om den står som närmaste konsonant intill nästkommande vokal, däremot delas dubbelteckningen inte om det kommer en konsonant till efter. Jfr (hal-len, dall-ra-de) Delning typ 4 (KKV) I övningarna med 2-staviga ord med konsonantmöten, Längre ord övning 9-10 och i Främmande ord finns ord som re-klam, smul-tron, o-be-kväm. Här görs undantag från delningen som övats tidigare. Om två eller flera konsonantljud kan uttalas tillsammans dras de till nästkommande stavelse. Detta är fallet när r (smul-tron), l (re-klam) eller v finns före vokal (o-be-kväm) Det smakar bra att dra flera konsonanter till den senare vokalen/sjungbiten. Exempel på andra kombinationerna som kan uttalas ihop är sk (e-gen-skap), sp (in-spi-re-a), sl (kap-slar) och st (in-sti-tut). Delning typ 5 Ljudstridigt stavade ljud delas inte eftersom de utgör ett helt odelbart grafem. Ex. kläd-häng-a-re, järn-vägs-sta-tion (denna stavelse ser ut att innehålla två vokaler men ti låter här sj. När du övar läsning - dela i sjungbitar gör så här: 1/ Läs ordet högt. 2/ Klicka med vänster musknapp där du vill dela ordet i sjungbitar. Genom att klicka på knappen FÖRSLAG kan man få ett förslag på hur man kan dela. 17

18 3/ Läs ordet rytmiskt och försök känna "sjungbitarna." Klicka på pilen för att få nästa ord.. Efter grundträningen följer som vanligt snabbpresentation. Tredje nivån av läsningen är enstaviga ord med konsonantmöten. Här arbetar man som på den första nivån dvs markerar vokal. Fjärde nivån är tvåstaviga ord med konsonantmöten. Precis som på andra nivån finns här finns två arbetssätt markera vokal och dela i sjungbitar. Femte nivån är längre, icke sammansatta, som "fantasi". Även här finns två arbetssätt: markera vokal och dela i sjungbitar. Här finns som ovan nämnts ord i övning 8-9 som inte följer det vanliga mönstret. Läs mer ovan om principerna för delning. Sammansatta ord morfologisk medvetenhet På den sjätte nivån av läsdelen tränar vi nästa läsfärdighet läsning av sammansatta ord. De minsta betydelsebärande delarna i språket kallas morfem. Exempel på rotmorfem är "bil" och "pil". Andra morfem är prefix (förstavelser) som exempelvis "o-" i ovanlig och suffix (ändelser), som exempelvis "-lig" i kvinnlig. Det finns också böjningsändelser som exempelvis "-ar" som anger flertal i pojkar. De första två övningarna tränar ord sammansatta av två eller flera grundord. Gör så här: 1/ Läs ordet och lyssna. 2/ Klicka i gränsen mellan de två orden. 3/ Svara på frågan: Hur många saker pratar vi om? Om ordet är sammansatt talar vi alltid om en sak. En del missförstår orden och ser för sitt inre ett hus och en bil. När det i själva verket är en bil som fungerar som ett hus, vi talar om. 18

19 4/ Klicka på den knapp du tycker är rätt. 5/ Som vanligt följer sedan snabbpresentation. Försök att se morfemgränserna. Kom ihåg att det sista ordet bär huvudbetydelsen. Försök att både hinna läsa ordet och säga betydelsen. husbil = en bil som är som ett hus. Den andra typen av övningar i detta avsnitt tränar förstavelser och ändelser (prefix och suffix). Gör så här: 1/ Läs ordet och klicka i gränsen mellan rotord och förstavelse eller ändelse. 2/ Fundera över hur rotordet påverkas av förstavelsen eller ändelsen. I exemplet här så gör prefixet o att grundordet van ändras till sin motsatta betydelse. 3/ Som vanligt följer sedan snabbpresentation. Böjningsmorfem Den femte och sista delen i avsnittet om sammansatta ord är böjningsmorfem. Eleven lär sig rikta uppmärksamheten mot hur böjningsmorfemet bestämmer antal, bestämdhet och ägande när det gäller substantiv. (pojk-ar-na-s), tidform när det gäller verbet (hopp-ar, hopp-ade, hopp-at, hopp-a), grad av när det gäller adjektiv (gul-are, gul-ast). Småord Man ska inte behöva lägga kraft på att avkoda vanliga småord. Därför tränas de 200 vanligast förekommande orden som ordbilder med hjälp av flashmetod. Det fungerar som när du tränar snabbläsning i den övriga läsdelarna. Ställ in tiden och läs orden. När du läst ordet läser lärarrösten upp ordet så att du kan höra att du läst rätt. 19

20 Främmande ord Övningen innehåller vanliga främmande ord. Här kan man välja att träna läsning med fokus på vokal eller att läsa med hjälp av att dela i "sjungbitar". Gör på samma sätt som i de tidigare övningarna. Börja med att läsa förklaringen till ordet som står längst ner. Dela i sjungbitar samtidigt som du läser bit för bit (i-den-ti-fi-e-ra). De flesta ord i denna övning delas efter mönstret kv-kv-kv, men undantag finns. Du kan läsa om detta här ovan där principer för sjungbitsdelning redovisas. Hitta ordet Hitta ordet är en övning i tyst läsning. Din uppgift är att klicka på det ord som läses upp. Övningen har tre delar. Gör så här: 1/ Välj övning 1, 2 eller 3. I övning 1 visas fyra ord på skärmen. Orden har snarlika ordbilder. Det kan vara exempelvis "bil", "pil", "dun", "dur". I övning 2 kan eleven välja att se 4, 9 eller 16 ord samtidigt. Orden är tvåstaviga av typen konsonant-vokalkonsonant-vokal. Övning 3 är lika som övning 2 men orden är längre. Övningen tränar förmågan att snabbt hitta nyckelord och speciella delar i en textmassa. Den tränar också ren avkodningssäkerhet. 20

21 2/ Välj övning i övningslisten till vänster 3/ Ställ in hur länge du vill att orden ska synas. 4/ Starta övningen och klicka på det ord som läses upp. 5/ Avsluta genom att klicka på den röda knappen i nedre högra hörnet. Läsning av meningar Gör så här: 1/ Välj övning i övningslisten till vänster. Ställ in visningstiden. Tips: Textremsorna på TV syns cirka 4 ½ sekund. Börja med en lång visningstid och korta meningar. Meningarna blir längre eller innehåller mer komplikationer ju längre upp du kommer i övningslisten. 2/ Läs högt. Du bör som vanligt höra din egen röst i hörlurarna. 3/ Klicka på LYSSNA. Meningen läses upp och visas sedan. Roliga historier Gör så här: 1/ Välj övning och ställ visningstid. 2/ Klicka på START och NY HISTORIA. Historien presenteras nu rad för rad ungefär som på TV. 3/ När du läst färdigt klickar du på VISA HISTORIA. Du kan inte lyssna på historierna. 4/ Klicka på NY HISTORIA. Läsning-Ljudstridiga ord Med ljudstridiga menas ord som inte stavas som de låter. Det är exempelvis ord med sjljud, j-ljud, dubbelteckning etc. Även ljudenligt stavade ord finns med. Välj vilka typer av ord du vill träna. Välj sedan hur länge du vill öva och ställ sedan in hur länge du ska se orden. 21

22 Läsförståelse Läsförståelse består av två typer av övningar. Den första övningstypen, läsförståelse 1, har som mål att göra eleven uppmärksam på de meningsbärande orden i en mening. Detta sker genom att eleven får ta ställning till ett antal frågor kring meningen: finns svar på frågan vem, vad eller viken som gör något?. Finns svar på frågan vad som görs i meningen? etc. Om det inte finns svar klickar man på knappen gå vidare. Läsförståelse 2 tränar läsförståelse, snabb avkodning och arbetsminne. Texten presenteras på samma sätt som textremsan på TV. Eleven bestämmer själv hur länge varje textrad ska vara synlig. Det gäller att läsa och förstå texten, minnas det lästa och lägga ill innehållet i rad efter rad. Därefter kommer ett antal frågor. Frågorna är ofta av den typen att man måste kunna läsa mellan raderna, dvs all information finns inte i texten utan man måste själv dra slutsatser. Språksprängarna I Språksprängarna sprängs ord eller meningar i delar. Man kan välja korta, längre eller mer komplicerade ord. De kortare orden är också betydelsemässigt enklare än de längre. I övningarna på nivå 1 innehåller övning 1-8 ord som består av 3 bokstäver. De resterande övningarna på nivå 1 innehåller 4 bokstäver. Övningarna 1-8 på nivå 2 innehåller 5 bokstäver, resterande 6 bokstäver. Nivå 3 innehåller 7 eller fler bokstäver. När man spränger ord till bokstäver övas bland annat grundläggande avkodning. När man plockar ihop bokstäver till ord, kan man välja att ha ljudningen påslagen. När man klarar detta själv slår man av ljudet och ljudar själv. Man 22

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007 Photo Story Mitt tips: Om du inte ser bilderna i manualen backa ett steg och spar filen. Öppna sedan den sparade filen. Då ser du bilderna. Med Photo Story kan du skapa bildberättelser, genom att sätta

Läs mer

Läslandet 2 Ord och meningar

Läslandet 2 Ord och meningar Läslandet 2 Ord och meningar Av LäraMera Program AB och Leripa AB Grafik Musik Röst Kristina Grundström Erik truedsson Gerda Nilsson 1 Innehållsförteckning LÄSLANDET 2 ORD OCH MENINGAR 3 Styrsätt 4 Menyn

Läs mer

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD Programmet består av 21 övningar som övar förmågan att känna igen bokstäver och ord. Här tränas såväl läsning som stavning och bokstavsordning. Du får hela tiden stöd av inspelat

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

LäsFlyt Metodhandledning

LäsFlyt Metodhandledning LäsFlyt Metodhandledning Copyright Softogram AB LäsFlyt är skyddat i enlighet med upphovsmannarättslagen och programmet, bilderna, texterna liksom denna manual tillhör Softogram AB. LäsFlyt är ett registrerat

Läs mer

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten.

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten. LINGUS32 Handledning Anne Börjesson Introduktion Lingus32 är ett program som främst är avsett att användas för att göra multimedia-baserade språkövningar. Programmet är skrivet för PC. Det finns möjlighet

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Words and Sentences Träna engelska!

Words and Sentences Träna engelska! Words and Sentences Träna engelska! Av LäraMera Program AB och Leripa AB Grafik Musik Röst Kristina Grundström Erik truedsson Helen Melhuish 1 Innehållsförteckning WORDS AND SENTENCES 1 Words and Sentences

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt 1. Starta programmet Först öppnar vi programmet. Antingen finns det i rullningslisten, som jag har längst ner på skärmen. Klicka och programmet startas.1 Om det inte finns där välj program, hitta garageband

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Kom igång med Skype (PC)

Kom igång med Skype (PC) Kom igång med Skype (PC) 1. För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer du till sidan där du kan ladda ner Skype

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

En guide i Marratech. IKT-pedagogiskt centrum. Telefon: Högskolan Dalarna.

En guide i Marratech. IKT-pedagogiskt centrum. Telefon: Högskolan Dalarna. En guide i Marratech I denna guide beskrivs hur man laddar hem och installerar Marratech, använder programmet samt information om headset och webbkamera. Skapad: 2008-06-18 Version: 1.4 1 Hur laddar jag

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Handbok till Oribi Speak for Chrome

Handbok till Oribi Speak for Chrome Handbok till Oribi Speak for Chrome Oribi Speak for Chrome är ett tillägg (eng. extension) för webbläsaren Google Chrome och fungerar i Chrome OS (ChromeBook), Windows, OS X (Mac) och Linux. Oribi Speak

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun - En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun Denna handledning är än så länge bara ett arbetsmaterial. Innehållsförteckning Ladda ner/installera... 3 Börja använda programmet... 4 Första

Läs mer

1. Klicka en gång eller tryck på en tangent, vilken som helst, och en inloggningssida visas. Skriv ditt lösenord, klicka på pilen eller tryck Enter.

1. Klicka en gång eller tryck på en tangent, vilken som helst, och en inloggningssida visas. Skriv ditt lösenord, klicka på pilen eller tryck Enter. 2. Windows 10 Starta Windows logga in När du startar datorn, startar också Windows. Men för att du ska kunna använda systemets möjligheter, måste du i de allra flesta fall logga in. Det innebär att du

Läs mer

eller Snabbkurs i filhantering Tema: Mappar och filer i Windows samt Lagringsenheterna OBS! Endast för medlemmar i SeniorNet, Klubb Södertälje!

eller Snabbkurs i filhantering Tema: Mappar och filer i Windows samt Lagringsenheterna OBS! Endast för medlemmar i SeniorNet, Klubb Södertälje! eller Snabbkurs i filhantering Tema: Mappar och filer i Windows samt Lagringsenheterna OBS! Endast för medlemmar i SeniorNet, Klubb Södertälje! 1 Utgåva 1 Sammanställd av SeniorNet Södertälje Februari

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att Instruktioner Lösenordet för Säkert Läge är edit. Välkommen till Prata! Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att locka till kommunikation genom färg, form och lekfullhet.

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor ---------------

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor --------------- FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Besvara brev på olika sätt 2. Läsa och skicka bifogade filer 3. Byta lösenord 4. Lägga in en presentation 5.

Läs mer

Spela in och spara din PowerPointpresentation

Spela in och spara din PowerPointpresentation Spela in och spara din PowerPointpresentation som en film Gör tillägg till filmen med Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett välbekant program för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Innehållsförteckning. Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period.

Innehållsförteckning. Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period. 2 Resultat Innehållsförteckning Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period Screeningmoment Talserier Jämnt - udda Tal och obekanta

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

1 Photo Story Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder

1 Photo Story Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder 1 Photo Story Microsoft Photo Story är ett program för att skapa bildberättelser. Det är gratis att ladda hem från Microsofts webbplats för Photo Story. Programmet fungerar bara om du har Windows XP. Se

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare

Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare DATORTEKNIK 1A Nätverksskrivare Inlämningsuppgift 11e Nätvärksskrivare Namn: Datum: Här ska du: Installera skrivare i nätverket. Du behöver ha tillgång till följande: Minst två datorer Switch TP-kablar

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten BRAILLECELLEN 2 Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten Tack till Jan-Peter Lahall som har bidragit med bilder. Besök gärna hans hemsida på www.lahall.com 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett program som numer är välbekant för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte känner till är att

Läs mer

StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Tips på appar för träning av tidig läs- och skrivförmåga

StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd. Tips på appar för träning av tidig läs- och skrivförmåga StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd Tips på appar för träning av tidig läs- och skrivförmåga Oktober 2015 Appar för träning av tidig läs- och skrivförmåga Flertalet appar som nämns

Läs mer

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för elever och pedagoger. Filmskapande i PhotoStory 3

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för elever och pedagoger. Filmskapande i PhotoStory 3 PIM Examination 5 Inspirationsmaterial för elever och pedagoger Filmskapande i PhotoStory 3 Innehållsförteckning Inledning... 3 Hämta programmet... 4 Steg 1 hämta och fixa dina bilder... 5 Steg 2 skriv

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

MANUAL ORDTEST. 1 Februari 1998 Madison-Medri

MANUAL ORDTEST. 1 Februari 1998 Madison-Medri MANUAL ORDTEST 1 Februari 1998 Madison-Medri 2 ordtesty.doc INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSNITT Introduktion Övning Flerval Verktygsmodul Flerval Övning Förled Övning Latin Övning Grekiska Övning Trio Övning

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

man kan lyssna på vad de betyder man kan lyssna efter hur de låter utan att bry sig om vad de betyder.

man kan lyssna på vad de betyder man kan lyssna efter hur de låter utan att bry sig om vad de betyder. LJUDLEK Vad är språklig medvetenhet? Små barn använder språket för kommunikation HÄR och NU, och det viktiga är vad orden betyder. Man kan säga att orden är genomskinliga, man ser igenom dem på den bakomliggande

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel SymWriter Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Vad är SymWriter? Symwriter ingår i en serie som heter Communicate och riktar

Läs mer

Office 365. Vad är det?

Office 365. Vad är det? Office 365 Vad är det? Vad är Office 365? Om du sparar i Office 365 kommer du kunna fortsätta med ditt arbete var du än är så länge du har tillgång till en dator, en smartphone eller en surfplatta och

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

DIGITALA BERÄTTELSER. En handbok för digitalt berättande

DIGITALA BERÄTTELSER. En handbok för digitalt berättande DIGITALA BERÄTTELSER En handbok för digitalt berättande 1 Inledning I alla tider har det varit viktigt att berätta. Både för att lära och för att underhålla. Genom berättandet får alla möjlighet att ge

Läs mer

Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10

Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10 Interaktiv skrivtavla (IST) IST-kort Tutti Frutti3.indd 1 08-06-18 15.27.19 Manual digitalt lärarstöd för Tutti Frutti Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10 Välkommen!

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Lyssna Ljuda Läs 1(6) Lyssna Ljuda Läs ISLORMUA Lyssna Ljuda Läs ÅNBEKÄVWTPY Lyssna Ljuda Läs GÖJFDHXCZQ

Lyssna Ljuda Läs 1(6) Lyssna Ljuda Läs ISLORMUA Lyssna Ljuda Läs ÅNBEKÄVWTPY Lyssna Ljuda Läs GÖJFDHXCZQ 1(6) C LÄROMEDEL Lyssna Ljuda Läs Lyssna Ljuda Läs ISLORMUA 7762-512-4 Lyssna Ljuda Läs ÅNBEKÄVWTPY 7762-513-1 Lyssna Ljuda Läs GÖJFDHXCZQ 7762-514-8 Serien Lyssna Ljuda Läs är tre på varandra följande

Läs mer

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3)

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) BILDBOK Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) Sida 2 av 20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Rekommenderad utrustning... 4 Installation...

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Läshuset hjälp. Läshuset 1.0. Elevdata i Malmö AB

Läshuset hjälp. Läshuset 1.0. Elevdata i Malmö AB Läshuset hjälp Läshuset 1.0 Elevdata i Malmö AB Läshuset hjälp: Läshuset 1.0 Elevdata i Malmö AB Revision 1.21,19. januar 2009 Innehållsförteckning Förord... vii 1. Snabbhjälp... 1 1.1. Läshusets funktion...

Läs mer

Softphone. Funktioner

Softphone. Funktioner Softphone Funktioner Starta Cellip softphone Beroende på vilka val av genvägar du gjorde vid installationen kan du starta din Cellip Softphone på olika sätt. Du kan alltid välja den i Startmenyn, under

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Benga s IT-hörna. Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma

Benga s IT-hörna. Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Av Martin Appel Använd samma internetuppkoppling och nå dina filer överallt. Med ett hemmanätverk kan du som har flera datorer utnyttja kraften maximalt. Nätverk.

Läs mer

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget.

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget. Rullningslisten Om informationen i fönstret inte ryms på skärmen skapas automatiskt en rullningslist i fönstrets högra kant. Med rullningslisterna kan du snabbt och enkelt flytta dig i fönstret 1 Klicka

Läs mer

Bruksanvisning. Starta. Anpassad för Bildfabriken. Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se.

Bruksanvisning. Starta. Anpassad för Bildfabriken. Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se. Bruksanvisning Starta Anpassad för Bildfabriken Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se Rev B 05-02-03 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Installation...

Läs mer

Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma

Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Av Martin Appel Tips och skolor Använd samma internetuppkoppling och nå dina filer överallt. Med ett hemmanätverk kan du som har flera datorer utnyttja kraften maximalt.

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Encyklopedi Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...4 1.1 Vad är Encyklopedi?...4 2. Encyklopedis huvudmeny...5

Läs mer

Bilder till bildspel på TV med Lightroom. Förberedelser

Bilder till bildspel på TV med Lightroom. Förberedelser Bilder till bildspel på TV med Lightroom En beskrivning av ett arbetsflöde i Lightroom för att anpassa bilder till ett bildspel som skall visas på en TVskärm i full HD 1920x1080 pixlar. HD formatet 1920x1080

Läs mer

Spara dokument och bilder i molnet

Spara dokument och bilder i molnet Spara dokument och bilder i molnet Ett moln är en samling pyttesmå vattendroppar på 1 000 meters höjd eller till och med högre. Molnen är diffusa och ändrar hela tiden form. Det finns faktiskt en hel del

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer