Översikt över funktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översikt över funktioner"

Transkript

1 Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till ett riktigt mästerverk. Vi hoppas verkligen att den kommer att ge dig allt det nöje som den digitala tiden kan erbjuda. Översikt över funktioner Tilltalande utseende Rak och modern design, passande touch-känsla Stöder många olika ljudformat Till exempel MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc Uppgradering av förinstallerad programvara Den uppgraderade programvaran finns för nerladdning så att du kan få utökade funktioner i spelaren. USB-minne som inte kräver drivrutin Hanterar dina filer i USB-minnet utan speciell programvara, inget behov av drivrutiner i Windows 2k eller andra OS. Dolda utrymmen Du kan avdela del av minnet genom att kryptera och gömma undan med medföljande program så att data inte kan ses eller skrivas av andra. Inspelning/Repetition Tal kan spelas in och sparas i WAV- och ACT-format. Fras/kontrast repetition finns. 7 equalizer-lägen Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, Bass Uppspelningslägen Normal, Repetera en, Mapp, Repetera mapp, Repetera alla, Slump, Intro Timer-avstängning Spelaren har somna in- och batterisparlägen, bekvämare för dig! Fullständig dynamisk meny Visuella dynamiska menyer med textinstruktioner ger enkel kontroll. Deklarationer Först och främst, tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare! Innan du använder enheten, läs igenom bruksanvisningen noga så att du vet hur enheten fungerar. I vår strävan att ge bättre service kan bruksanvisningen komma att ändras. Den kan ändras på grund av nya egenskaper och funktioner utan föregående meddelande. Sida 1

2 Innehåll Översikt över funktioner 2 Deklarationer 2 Lär känna din spelare 5 Exteriört och knappar... 5 Skärm.. 5 Batteri... 5 Grundfunktioner Komma åt menyn.. 6 Se igenom funktionerna 6 Lista över menyer. 6 Justera volymen.. 7 On/Off 7 Starta och stoppa uppspelning.. 7 Starta och stoppa inspelning Knapparnas funktioner. 7 Definition av knapparnas funktioner.. 7 Definition av knapparnas hantering.. 7 Spela upp musik..7 Enkel användning... 7 Equalizer-lägen.7 Synkroniserad textdisplay (karaoke-funktion)... 8 Välja eller ta bort musikfil....8 Inspelning... 9 Inspelning i "inspelningsläge". 9 Inspelningstyp.. 9 Spela upp inspelade filer 9 Konvertera ACT-filer till WAV-format.10 E-book...10 Använda telefonboken.10 Att hitta information i telefonboken. 10 Skapa och redigera telefonboksfil...10 Importera och exportera telefonbok...11 Systeminställningar. 11 Att göra inställningar 11 Introduktion till olika tillval 11 Inställning av tid i systemet Inställning av bakgrundsbelysning. 12 Inställning av språk Inställning för avstängning..12 Inställning av kontrast. 12 Inställning av online-läge 12 Minnesinformation Version av förinstallerad programvara 13 Uppgradering av förinstallerad programvara.. 13 Sida 2

3 Använda USB-enhet 13 Uppgradera spelaren.. 13 Andra inställningar 15 Välja annan mapp Radera-läge Uppspelnings-läge Tempo.. 17 Repetitions-läge Repetitionstillfällen.. 18 Repetitionsmellanrum. 18 Rekommendation om nya funktioner 18 Felsökning. 21 Tekniska specifikationer. 22 Lär känna din spelare Exteriört och knappar Uppspelning / Paus / Stopp VOL+ Senaste Läge Nästa Uttag för hörlurar Mikrofon USB Skärm VOL- Skärm Nummer Repetitionsläge Bit-rate/Fil-format Programlägesikon Ljudeffekts-läge Speltid Batterinivå Titel/Artist Sida 3

4 Batteri Enhetens batterikontroll är i 9 nivåer. Batteriet är fullt vid 1,5V. Då tiden går kommer kapacitetsindikatorn att ändras. Indikatorn är tom då batteriet nästan är slut. Du kan ladda batteriet när som helst. Grundfunktioner Komma åt menyn Tryck Mode för att komma till menyn. Huvudmeny (långt tryck i stoppat läge), undermeny vid uppspelning (kort tryck) och undermeny i stoppat läge (kort tryck). Se igenom funktionerna Bläddra i musik, menyer Snabbt framåt/snabbt bakåt vid uppspelning. Lista över menyer För att komma till olika menyfunktioner under huvudmenyn. Huvudmeny: (Kort tryck på Mode för att komma dit) Musikläge: Inspelningsläge: Röstläge: E-book: Sida 4

5 Telefonbok: Inställningar: USB-läge (ansluten till dator): Justera volymen Tryck och håll VOL+ för att höja volymen: VOL- för att sänka volymen. On/Off Tryck länge Play för att sätta på spelaren då den är avstängd. Tryck länge Play för att stänga av spelaren då den är igång. Starta och stoppa uppspelning (pausfunktion vid inspelning); gå ur från undermeny I musikläge, tryck Play för uppspelning. Vid uppspelning, tryck Play för paus; tryck igen för att starta uppspelning. Starta inspelning (kort tryck) / Stoppa inspelning (långt tryck) I inspelningsläge, tryck Play för att stoppa inspelning. Knapparnas funktioner Definition av knapparnas funktioner 1. Uppspelning: On/Off, Uppspelning, Paus, Stopp 2. Mode: Gå till huvudmeny eller föregående meny. 3. Next: Nästa, Snabbt framåt. 4. Last: Föregående, Snabbt bakåt. 5. +: Höj volymen 6. -:Sänk volymen 7. USB: USB-enhet 8. Uttag för hörlurar: Standarduttag för hörlurar Definition av knapparnas hantering Knapparnas hantering inkluderar 4 åtgärder: Kort tryck, Långt tryck, Håll, Tryck och håll. Om inget annat sägs avses kort tryck. Kort tryck: Tryck och släpp upp knappen omedelbart; Långt tryck: Tryck och håll nere minst 1,2 sekunder, denna åtgärd gäller bara en gång. Sida 5

6 Push: Tryck och håll en knapp, verkställer då den släpps upp; Hold: Som snabbt framåt och snabbt bakåt. Spela upp musik Enkel användning 1. Sätt i hörlurarna 2. Sätt i batterier eller tryck Play länge för att sätta igång spelaren, gå till läget Music och tryck Play för att spela upp musik. 3. Välj musikfil: Last: Föregående musikfil; Next: Nästa musikfil. Justera volymen: Tryck VOL+ för att höja, VOL- för att sänka. Equalizer-lägen 1. Vid uppspelning av musik 2. Tryck Mode för att komma till undermenyn för uppspelning; 3. Tryck och håll Next för att välja läge Equalizer; 4. Tryck Mode för att komma till undermenyn för läge Equalizer. 5. Detaljinformation för de olika equalizer-lägena (EQ): Natural Rock Pop Classic Soft Jazz DBB 6. Tryck och håll Next för att välja och tryck Mode för att bekräfta. Synkroniserad textdisplay Spelaren stöder textfiler med ändelsen *.lrc, och visar texter till ljudet. Hur använder man text-filer? Se till att text-filen har samma namn som ljud-filen. Sida 6

7 Exempel: Ljud-fil: I DO IT FOR YOU.mp3 Text-fil:I DO IT FOR YOU.lrc Hur vet du om det finns text-fil tillgänglig? Om text-filen stämmer kommer att visas i. 1. När du hittat passande text-fil: 2. Tryck länge Mode för att komma till gränssnittet för text-filer; 3. Textvisning 4. Tryck Mode för att återgå till musikläge. Välja eller ta bort musikfil Välja musik-filer: i pausläge vid uppspelning, tryck Mode för att komma till menyn, tryck och håll Next för att välja, tryck Mode för att komma till Music. Om det finns mappar, tryck Mode igen, tryck och håll Next för att välja musikfil, tryck Mode för att bekräfta och spela upp. Radera filer: i pausläge vid uppspelning, tryck Mode för att komma till menyn, tryck och håll Next för att välja Delete file eller Delete all, tryck Mode för att komma till Delete, välj Yes för att radera, välj No för att återgå, tryck Mode för att radera filen. Inspelning Kontrollera att batteriet har tillräcklig kapacitet innan inspelning påbörjas. Varje mapp kan innehålla upp till 99 inspelade filer. Inspelning i "inspelningsläge" 1. Gå till huvudmenyn: 2. Tryck och håll Next till inspelningsläge 3. Tryck och håll Mode för att välja inspelningsläge, skärmen visar följande: 4. Tryck Play för att starta inspelning. Tal kommer att spelas in i den aktuella foldern som är inställd i Record stop/main fold. Om Memory full visas innebär det att det inte finns utrymme att spara nya inspelade filer, radera andra filer för att frigöra minne. Om Folder full visas innebär det att det redan finns 99 inspelade filer i mappen. Välj en annan mapp. Spelaren reagerar enbart på Play och Mode då inspelning pågår. Sida 7

8 Inspelningstyp 1. Under gränssnittet "Record stop" 2. Tryck Mode för att komma till undermenyn för inspelning 3. Tryck och håll Next för att välja undermenyn "Record type" och tryck Mode för att välja. Fine record wav-fil, hög kvalitet Long record act-file, normal kvalitet Fine voice control wav-fil, (inspelningen styrs av rösten, pausas vid tystnad) Long voice control act-fil, (inspelningen styrs av rösten, pausas vid tystnad) 4. Tryck Next för att välja typ och tryck Mode för att bekräfta. 5. Tryck Play för att starta inspelning 6. Tryck Play för att pausa. Tryck länge Mode för att spara och återgå från huvudmenyn. Spela upp inspelade filer 1. Gå till huvudmenyn: 2. Tryck och håll Next för att välja läge Voice 3. Tryck Mode för att komma till gränssnittet för uppspelning 4. Tryck Play igen för att spela upp filen. 5. Välj röstinspelade filer. Last: Välj senaste filen; Next: Välj nästa fil; 6. Volymkontroll: Tryck och håll VOL+ för att höja volymen; VOL- för att sänka. 7. Välja filer: i pausläge vid uppspelning, tryck Mode för att komma till menyn, tryck och håll Next för att välja meny, tryck Mode för att komma till Record. Om det finns mappar, tryck Mode igen, tryck och håll Next för att välja musikfil, tryck Mode för att bekräfta och spela upp. 8. Radera filer: i pausläge vid uppspelning, tryck Mode för att komma till menyn, tryck och håll Next för att välja Delete file eller Delete all, tryck Mode för att komma till Delete, välj Yes för att radera, välj No för att återgå, tryck Mode för att radera filen. Konvertera ACT-filer till WAV-format ACT-filer i spelaren kan konverteras till WAV-format med det medföljande konverteringsverktyget. 1. Kör programmet Sound Converter tool, klicka Open enligt nedan 2. Välj de ACT-filer du vill konvertera. Sida 8

9 3. Klicka "Convert", välj plats att spara, och påbörja sedan konverteringen till WAV-fil. Dessutom kan detta verktyg också spela upp filer i WVA- och MP3-format. E-book 1. Gå till huvudmenyn 2. Tryck och håll Next/Last för att välja E-book 3. Tryck Mode för att komma till E-book 4. Tryck och håll Next/Last för att välja fil. 5. Tryck Play för att spela upp filen. 6. Välja filer: Innan uppspelning av filen, tryck Mode för att komma till menyn, tryck och håll Next för att välja meny, tryck Mode för att bekräfta filvalet. Om det finns mappar, tryck Mode igen, tryck och håll Next för att välja musikfil, tryck Mode för att bekräfta och spela upp. 7. Radera filer: Innan uppspelning av filen, tryck Mode för att komma till menyn, tryck och håll Next för att välja Delete file eller Delete all, tryck Mode för att komma till Delete, välj Yes för att radera, välj No för att återgå, tryck Mode för att radera filen. 8. Inställning av läge: manual replay eller auto replay Använda telefonboken Att hitta information i telefonboken Sida 9

10 I en annan meny, tryck och håll Next / Last för att välja telefonboken, tryck Mode för att bekräfta. 1. Browse TEL 2. Import Tel File 3. Export Tel File 4. Exit Tryck och håll Next/Last för att välja Browse TEL, tryck Mode för att bekräfta. Tryck och håll Next/Last för att välja fil att använda, tryck Mode för att återgå. Browse TEL: Markera den kontakt som du importerat till, inklusive Name, , Mobile, QQ, Telephone, Fax etc. (tillgängligt bara om du har någon telefonbok sparad). Annars får du en varning: No File! Långt tryck på Mode för att återgå!) Import Tel File: Importera telefonboksfil från dator till spelare. Export Tel File: Exportera telefonboksfil från spelare till dator. Skapa och redigera telefonboksfil Skapa en telefonboksfil Telefonboksfilen kan skapas med de medföljande verktygen 1. Starta programmet "Telephone Book", klicka "OPEN" 2. Ange den information som efterfrågas, klicka "Add" så sparar systemet informationen i listan. Om du behöver lägga till mer information, upprepa proceduren. Sida 10

11 3. Klicka "Save", så visas en fil med namnet TELBOOK. Då är telefonboken skapad. Importera och exportera telefonbok: Importera telefonbok: Funktionen gör att du kan importera en telefonbok till din MP3-spelare från en dator. Skapa Telbook.bin med den medföljande Telbook-redigeraren Telbook.exe Anslut spelaren med USB, kopiera telbook.bin till rotkatalogen på MP3-spelaren. Sätt på spelaren och gå till Import Tel Importera telbook.bin till spelaren Exportera telefonbok: Funktionen gör att du kan exportera en telefonbok från din MP3-spelare för att redigera på dator. Sätt på spelaren och gå till Export Tel Välj och bekräfta de filer du vill exportera. Anslut spelaren med USB, du hittar telesave.bin i roten och den kan kopieras och redigeras på dator. Systeminställning Att göra inställningar Du kan ställa in systemets prestanda här, alternativen kan variera i olika versioner av den förinstallerade programvaran 1. Gå till huvudmenyn 2. Tryck och håll Next för att välja "Setting" 3. Tryck Mode för att komma till "Setting" Introduktion till olika tillval Sida 11

12 1. Detaljerad anvisning: (Systemtid) (Tid för bakgrundsbelysning) (Språk) (Avstängning) (Inställning av contrast) (Online-läge) (Minnesinfo.) (Version av förinstallerad programvara) (Uppgradering av förinstallerad programvara) Ställ in datum och tid då den inspelade filen sparades. Ställ in hur lång tid (sekunder) som ska gå innan bakgrundsbelysningen släcks vid inaktivitet. Sälj mellan olika språk Ställ in nedräkningstid i minuter tills spelaren stängs av vid inaktivitet. Ställ in kontrasten på skärmen Alternativ för "Dolt utrymme" Kontrollerar minnesutrymme och användning Versionsnummer på spelarens förinstallerade programvara Användning för förinstallerad programvara Inställning av systemtid 1. Gränssnitt för inställning 2. Tryck Mode för att komma till gränssnittet Ange tid 3. Tryck VOL+,, årtal börjar blinka, tryck VOL- för att bekräfta tiden. 4. Tryck Next för att öka, Last för att minska. 5. Tryck Mode för att återgå. Inställning av tid för bakgrundsbelysning 1. Gränssnitt för inställning 2. Tryck Next för att välja "Backlight" 3. Tryck Mode för att komma till bakgrundsbelysningens gränssnitt "tid för bakgrundsbelysning": 4. Tryck Next/ Last för att justera tiden 5. Tryck Mode för att återgå. Inställning av språk Inkluderade språk: kinesiska, engelska, danska, tyska etc. Tryck Mode för att komma till gränssnittet, tryck och håll Next för at välja språk, tryck Mode för att välja språk, tryck Mode för att bekräfta. Inställning för avstängning Observera: Du kan ställa in tiden i sekunder i läget "off time", låta spelaren stängas av automatiskt då spelaren har stoppats och varit i viloläge under den tid du ställt in. Funktionen avaktiveras om tiden sätts till 0. Du kan ställa in tiden i sekunder i läget "sleep mode", låta spelaren stängas av automatiskt då spelaren har varit i viloläge (oberoende av aktuell status) under den tid du ställt in. Funktionen finns för att kunna lyssna på musik då du somnar in. Sida 12

13 Observera: "Sleep mode" aktiveras bara för ett tillfälle vid varje inställning, du måste ställa in det igen när du vill använda det nästa gång. Inställning av kontrast 1. Välj "justera kontrast" i gränssnittet för inställningar 2. Tryck Mode för att bekräfta. 3. Tryck och håll Next/Last för att justera kontrasten 4. Tryck Mode för att bekräfta Inställning av online-läge 1. Välj Online mode i gränssnittet inställningar 2. Tryck Mode för att bekräfta. 3. Tryck och håll Next/Last för att välja: Multi-drive, Normal enbart, Krypterat enbart 4. Tryck Mode för att bekräfta Vissa operativsystem (före Windows 2K SP4) kanske inte känner igen en USB-enhet med två disksymboler. Därför måste du välja en aktiverad disk här då du använder "Dolt utrymme" då enbart den aktiva disken kan hittas på datorn. Minnesinformation Du kan kontrollera det totala minnesutrymmet och den procentuella användningen. Förinstallerad programvara Du kan hitta versionen av den förinstallerade programvaran på spelaren. Uppgradering av förinstallerad programvara Användning för förinstallerad programvara. Välj detta alternativ då du behöver uppgradera. Tips: Tryck Mode efter att inställningen är gjord. Tryck Play för att direkt lämna aktuell meny. Denna funktion gäller för alla menyer. Använda USB-enhet Spelaren kan också användas som en USB-lagringsenhet. Den stöder Windows 2K, Windows XP, Windows Vista Spelaren stöder strömförsörjning via USB och kan användas utan batteri om den är ansluten till en dator. I viloläge, tryck Mode för att återgå till huvudmenyn och välj den funktion du behöver. Spelaren stöder "Suspend mode". Då den är ansluten till dator kan spelaren fungera i tre lägen enligt nedan: 1. Vänta 2. Nerladdning 3. Uppladdning Sida 13

14 Uppgradera spelaren Du kan använda datorns mjukvara för att hantera eller uppgradera spelarens förinstallerade programvara. 1. Installera Product tool (finns på den medföljande CD-skivan), och dubbelklicka Setup för att installera. Anslut spelaren till datorn after att installationen är slutförd. 2. Kör Media Player Utilities 1.58 i verktyget Media Player Upgrade Tool, enligt nedan: 3. Välj den nya förinstallerade programvaran. 4. Klicka på Börja uppgradering, så startar uppgraderingen. Sida 14

15 5. Då uppgraderingen är klar, klicka OK. Ta bort MP3-spelaren och anslut den till spelaren igen. Uppgraderingen av den förinstallerade programvaran är för att förbättra spelarens prestanda, du kan fortfarande använda den utan att göra uppgraderingen. Spelaren kanske inte fungerar vid felaktig process! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du gör uppgraderingen. Den uppgraderade programvaran fungerar inte på andra spelare. Andra inställningar Välja annan mapp (undermeny till Stop) Du kan klassificera filer i olika mappar så det är enkelt att hålla reda på dem (mapparna kan skapas på datorn först). Spelaren kan identifiera 9 mappar i roten. 1. Under gränssnittet stop(som i musikläge) 2. Tryck Mode för att komma till undermenyn till stop. 3. Tryck Mode för att komma till gränssnittet för 4. Tryck Nexteller Last för att välja i menyn. Sida 15

16 menyval. 5. Tryck Mode för att bekräfta valet av meny Observera: Du kan ställa in mappar oberoende av varandra i lägen Musik/Inspelning/Uppspelning. Radera-läge (undermeny till Stop) Du kan radera motsvarande filer/kanaler i lägena Musik/Uppspelning. 1. I gränssnittet för stop 2. Tryck Mode för att komma till undermenyn till stop. 3. Tryck Nexteller Last för att välja "Radera fil" eller "Radera alla". 4. Tryck Mode för att komma till gränssnittet för att radera 5. Tryck och håll Next för att välja "Yes 6. Tryck Mode för att bekräfta raderingen "Radera alla" kommer att radera alla filer i den aktuella mappen i aktuella läget. Exempel: Välj Radera alla i musikläge så kommer alla musikfiler att raderas; inspelade filer påverkas inte. Ta bort den raderade spelaren och koppla bort USB efter att du raderat filer på datorn, annars kommer en del av filerna inte att tas bort. Uppspelnings-läge (undermeny till Play) Du kan välja olika spellägen (t ex repetition, slumpvis) när du spelar musik eller spelar in filer. Första alternativet i undermenyn till Play är "uppspelningsläge". REPETITION Normal Repetera en fil Mapp Repetera mapp Repetera alla SLUMPVIS Slump INTRO (Intro) Spelar upp alla musikfiler i mappen i ordning Repeterar en musikfil Spelar upp alla musikfilerna i mappen Repeterar alla musikfilerna i mappen Repeterar alla musikfiler Spelar upp musikfilerna i mappen i slumpvis ordning Spelar de första 10 sekunderna av filerna i ordning Sida 16

17 Tempo (undermeny till Play) Du kan välja olika hastighet på uppspelningen utan att det påverkar ljudkvaliteten. (gäller bara MP3-filer) 1. Vid uppspelning av musik 2. Tryck och håll Mode för att komma till undermenyn för uppspelning; 3. Tryck och håll Next för att välja alternativet "Tempo" 4. Tryck och håll Mode för att bekräfta 5. Tryck och håll Next för högre tempo, Last för långsammare OBS: Hastigheten på uppspelningen kommer att gälla för alla låtar Repetitionsläge (undermeny till Play) A-B repetition 1. Vid uppspelning eller inspelning 2. Tryck och håll Mode för att komma till undermenyn för uppspelning; 3. Tryck och håll Next för att välja alternativet "Repetitionsläge" 4. Tryck och håll Mode för att bekräfta Repetitionsläge "A" på symbolen blinkar när den väntar på angivande av startpunkt A 5. Tryck och håll Next för att bekräfta "A" "B" på symbolen blinkar när den väntar på angivande av punkt B 6. Tryck och håll Next för att bekräfta "B" Symbolen slutar blinka och börjar repetera mellan A-B, tryck och håll Last för att återställa punkt"a". I repetitionsläge, tryck direkt och håll Next eller Last för att ställa in hastigheten på uppspelningen. Karaoke-läge (funktionen inte tillgänglig i uppspelningsläge) 1. A-B repetition 2. Tryck och håll Next för att komma till karaokeläge 3. Repetitionssymbolen kommer att ersättas av karaoke-symbolen. Spelaren börjar spela in tal under tiden för A-B-repetition. 4. Då tiden är ute, och spelaren återgår till att spela upp musikfiler och symbolen ersätts av, tryck och håll Next för att komma till kontrastfunktionen. Tryck Next för att återgå till A-B-repetition. Kontrastfunktion (funktionen inte tillgänglig i uppspelningsläge) 1. Då du kommit till kontrastfunktionen, visas repetitionssymbolen, och originalljudet spelas upp. 2. Då originalet avslutas, ersätts repetitionssymbolen med, och spelaren spelar upp inspelningen. Tryck och håll Last för att återgå till karaoke-läge Tryck Mode för att lämna repetitionsläge för ovanstående tre lägen. Repetitionstillfällen (undermeny till Play) Sida 17

18 Se inställning av tid för bakgrundsbelysning Repetitionstillfällen avgör hur många gånger A-B spelas upp innan den återgår. Repetitionsmellanrum (undermeny till Play) Se inställning av tid för bakgrundsbelysning Repetitionsmellanrummen avgör tidsperioden från föregående repetition (i sekunder). Rekommendation om nya funktioner Om dolda utrymmen Vissa MP3-användare är lite oroliga för att yppa sina hemligheter. De vill inte att andra ska hitta personlig information så därför måste denna information tas bort innan de lånar ut sin MP3 till någon. Det kan leda till en del bekymmer. Men, dessa bekymmer är helt lösta med tekniken "Dolt utrymme"! Du kan använda den medföljande programvaran att dela din disk i två delar och kryptera den ena. Sedan flyttar du det vill hålla personligt till den krypterade delen där det är skyddat. 1. Anslut din spelare till en dator. 2. Kör Media Player Disk Manager som finns på den medföljande CD-skivan. 3. Välj alternativet Dela upp och kryptera", tilldela tillräckligt med utrymme och ställ in användarnamn och lösenord, klick sedan Start. Om det finns några filer på spelaren kommer datorn att visa det enligt nedan: Sida 18

19 4. Efter uppdelning av disken kommer du att hitta två diskar (bara en av dem syns i versioner före Windows 2K SP4), klicka på RdiskDecrypt, enligt nedan: 5. Kör filen RdiskDecrypt.exe och ange användarnamn oh lösenord. Om allt är rätt, kommer disken att öppnas och filer kan kopieras till den. 6. Du måste ange användarnamn och lösenord varje gång du ska öppna den krypterade disken. Varning: När du delar upp en disk i två delar kommer alla data att raderas och likadant vid sammanslagning av dem. Sida 19

20 Varning: Glöm inte ditt användarnamn och lösenord. Om du skulle glömma det kan du enbart göra sammanslagningar och du kommer att förlora all krypterad data. Skärm Felsökning Tekniska specifikationer Matrisskärm (128*32) flytande kristall Anslutning till dator High Speed USB2.0 (Läser 1000K, Skriver 800K) Minne Ingen ström Inget ljud Konstiga tecken på skärmen Kan inte ladda ner musik Strömförsörjning Inspelning 4GB Max 6 timmars speltid(batteriets kapacitet) Samplingsfrekvens Format Kontrollera så att batterierna sitter i ordentligt. Se till att enheten är påslagen Kontrollera så att batterierna har tillräcklig laddning Kontrollera att volymen inte är inställd på 0 och att kontakten med hörlurarna fungerar Kontrollera så att hörlurarna är rena Skadade MP3-filer kan orsaka brus och till och med inte spelas upp. Kontrollera så att du ställt i rätt språk Kontrollera USB och se till att spelaren är korrekt ansluten till datorn Kontrollera enhetens anslutning Kontrollera så att det finns ledigt minnesutrymme 8KHz WAV(32K bps), ACT(8K bps) Max. output (L)10mW +(R)10mW(32Ohm) MP3 bitrate 8K bps 320K bps MP3, WMA WMA bitrate 5K bps 320K bps Frekvens- omfång 20Hz 20KHz Max. output (L)10mW +(R)10mW(32Ohm) Stödda musikformat MP1, MP2, MP3, WMA, WAV Driftstemperatur språkig skärm Förenklad kinesiska, engelska, traditionell kinesiska, tyska, franska, italienska, spanska med flera Stödda system Windows2000, Windows XP, Windows Vista Sida 20

21 Instruktioner för miljöskydd Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt. Elektrisk och elektronisk utrustning är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat. Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning. MED ENSAMRÄTT UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS Sida 21

Översikt. Inledning. AMV-filmfunktion. Bläddringsfunktion för JPEG-bilder

Översikt. Inledning. AMV-filmfunktion. Bläddringsfunktion för JPEG-bilder Detta är en ny generation av mediaspelare som stöder MP3-, WMA- och WAV-filer. Kombinationen av perfekt musikåtergivning, extrem tillförlitlighet och snyggt utseende gör den till ett mästerverk på alla

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Översikt. Deklarationer. Varning. Redo att använda

Översikt. Deklarationer. Varning. Redo att använda Översikt Elegant exteriör design Unik handpassning Stöder flera filformat Denna spelare stöder MP3, WMA, WAV etc. filformat. USB-minne utan drivenhet Hanterar dina filer i USB-minnet utan att ange program,

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Del I Nyckelfunktioner:

Del I Nyckelfunktioner: Diktafon A50 Del I Nyckelfunktioner: Extra lång inspelningstid, med röstanpassad ACT-formatering, som gör att du kan spela in längre än med en konventionell diktafon utan att sänka ljudkvaliteten. Röstaktiverad

Läs mer

Bruksanvisning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Bruksanvisning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Bruksanvisning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Instruktioner för knapp: Ström på/av Ange ihopparningsläge Pausa/Spela Svara i telefonen Avsluta ett samtal Avvisa ett samtal Volym upp Föregående

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Översikt. Deklarationer. Varning

Översikt. Deklarationer. Varning Översikt Elegant exteriör design Unik handpassning Stöder flera filformat Denna spelare stöder MP3, WMA, WAV etc. filformat. USB-minne utan drivenhet Hanterar dina filer i USB-minnet utan att ange program,

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A.VARNING Läs säkerhetsanvisningarna innan du gör några

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

MANUAL & INSTRUKTIONER

MANUAL & INSTRUKTIONER MANUAL & INSTRUKTIONER Sida 1. Innehållsförteckning 2. Översikt 3. Ihopkoppling av sladdar 4. Information om laddning och information om hur batteritiden varar längre Bäste kund! Tack för ditt köp av mp4

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet 29 Introduktion knappar DAB/FM Omkopplingsläge DAB/FM ENTER Ange systemmenyn (tryck på ENTER i 3 sekunder) och välj funktion INFO Kontrollera programvaruversionen (tryck på INFO i 3 sekunder) och kontrollera

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Xemio-301 Säkerhetsföreskrifter Användning och förvaring För att bibehålla prestandan samt kvalitén på denna spelare, så bör du undvika att placera den på följande ställen: - Dammiga ställen - Ställen

Läs mer

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON 150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett fel, ta

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

CCT Användarhandbok. Bilkamera för fordon. Innan du använder denna produkt, läs denna

CCT Användarhandbok. Bilkamera för fordon.  Innan du använder denna produkt, läs denna Användarhandbok Bilkamera för fordon CCT-1210 www.denver-electronics.com Innan du använder denna produkt, läs denna bruksanvisning noggrant och fullständigt. 1 Produktens utformning 1. LCD-skärm 2. UPP/Dämpa

Läs mer

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr 080327 Komma igång Ladda och starta spelaren Öppna först spelarens lock, sedan batteriluckan som sitter inne i spelaren, och sätt i de två medföljande batterierna. Vänd inte

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan...

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan... Innehåll SV Viktig information... 4 Säkerhetsföreskrifter... 4 Innan du använder spelaren... 5 Produktegenskaper... 5 Framsidan och baksidan... 6 Lägsta systemkrav... 6 Anslut USB... 7 Komma igång... 7

Läs mer

BRUKSANVISNING BTL-300

BRUKSANVISNING BTL-300 BRUKSANVISNING BTL-300 MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ PANELBESKRIVNING 1.LED-display 2.EFFEKT/INGÅNG: EFFEKT/USB/LINJEINGÅNG/väljarknapp för BLUETOOTH-ingång.

Läs mer

BEAT MP3 Innehållsförteckning

BEAT MP3 Innehållsförteckning BEAT MP3 Innehållsförteckning Förord... 2 Funktionsöversikt... 2 Meddelanden... 2 Knappikoner... 2 LCD-display... 2 Grundfunktioner... 2 Visa menyer... 3 Spela upp musik... 3 Användningsinstruktioner...

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Användarinnehåll S V. Notera 4. Huvudfunktion 4. Spelarinstruktion 5. Grundläggande krav för datorkonfiguration 6. USB-anslutning 6.

Användarinnehåll S V. Notera 4. Huvudfunktion 4. Spelarinstruktion 5. Grundläggande krav för datorkonfiguration 6. USB-anslutning 6. Användarinnehåll S V Notera 4 Huvudfunktion 4 Spelarinstruktion 5 Grundläggande krav för datorkonfiguration 6 USB-anslutning 6 Laddning 6 Ström på / ström av 6 Inställning knapplås 6 Musikuppspelning 7

Läs mer

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner...

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... User Guide V1.1 Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... 4 Basdrift av spelaren... 5 Video... 8 FM Tuner...

Läs mer

KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK

KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK Svensk bruksanvisning Sidhänvisningarna avser den medföljande originalbruksanvisningen Egenskaper Nyutvecklad digitalförstärkare med optimalt ljud Snabb

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Användarmanual för smart armband - Svenska [Kompatibilitet]

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Manual Milestone 112 Ace

Manual Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Manual Milestone 112 Ace Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie-stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie-stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie-stick Läs anvisningarna noggrant före användning och spara dem för framtida bruk. Friskrivningsklausul Denver Electronics A/S kommer under inga omständigheter ta ansvar

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. HANDBOK TAD-10021 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Egenskaper...3 Överblick

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

K7 Encoder 5 Användarmanual

K7 Encoder 5 Användarmanual K7 Encoder 5 Användarmanual - 1 - Innehåll Återvinning och säkerhetsföreskrifter för denna apparat...3 Viktiga anvisningar om återvinning av apparaten...3 Viktiga anvisningar om användning & återvinning

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

XEMIO XEMIO XEMIO XEMIO MB 256MB 512MB 1GB. Svensk bruksanvisning

XEMIO XEMIO XEMIO XEMIO MB 256MB 512MB 1GB. Svensk bruksanvisning XEMIO107 -- XEMIO117 -- XEMIO127 -- XEMIO137 -- 128MB 256MB 512MB 1GB Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Lenco Xemio 107 / 117 / 127 / 137 Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå

Läs mer

Snabbstartguide. Installera Anslut och ladda Överför Njut. Philips GoGear MP3-spelare

Snabbstartguide. Installera Anslut och ladda Överför Njut. Philips GoGear MP3-spelare Philips GoGear MP3-spelare SA2920 SA2925 SA2926 SA2928 SA2940 SA2945 SA2947 SA2948 SA2980 SA2985 Snabbstartguide 1 2 3 4 Installera Anslut och ladda Överför Njut Behöver du hjälp? Besök gärna www.philips.com/welcome

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Lathund Plextalk Pocket, PTP1 Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Knappbeskrivning.... 4 Ovansidan.... 4 Numeriskt tangentbord....

Läs mer

Snabbstartsinstruktioner

Snabbstartsinstruktioner Philips GoGear musikspelare SA4310 SA4320 SA4340 utan FM-tuner SA4315 SA4325 SA4345 med FM-tuner Snabbstartsinstruktioner 1 2 3 4 Installation Anslut och ladda Överföring Spela Behöver du hjälp? Besök

Läs mer

Snabbstartsinstruktioner

Snabbstartsinstruktioner Philips GoGear audio-spelare Snabbstartsinstruktioner SA2610 SA2611 SA2615 SA2616 SA2620 SA2621 SA2625 SA2626 SA2640 SA2641 SA2645 SA2646 1 2 3 4 Installation Anslut Överföring Spela Behöver du hjälp?

Läs mer

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Juni 2006 Vi gratulerar dig till ditt val av Milestone 311 Daisy. Vi hoppas att denna bruksanvisning ska hjälpa dig att använda din daisyspelare på bästa sätt. Bones

Läs mer

Voicemail i FirstClass

Voicemail i FirstClass Voicemail i FirstClass För att använda voicemail måste du ha FirstClass klienten installerad och vara uppkopplad mot Internet. *Om du är på en ort med dålig internetuppkoppling kan det bli problem att

Läs mer

CMTECH CA-F200 100136

CMTECH CA-F200 100136 CMTECH CA-F200 100136 Manual Svenska Teknikmagasinet Sweden AB, Box 2020, 174 02 Sundbyberg Tel: 08-4451030 INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 3 KOMPONENTER OCH TILLBEHÖR... 3 Tillbehör...

Läs mer

Användarmanual. Innehåll. Varningar...2. Säkerhetsvarningar 3. Funktioner. 4. Produktöversikt och nyckelfunktioner.5. Grundläggande drift..

Användarmanual. Innehåll. Varningar...2. Säkerhetsvarningar 3. Funktioner. 4. Produktöversikt och nyckelfunktioner.5. Grundläggande drift.. Användarmanual Innehåll Varningar...2 Säkerhetsvarningar 3 Funktioner. 4 Produktöversikt och nyckelfunktioner.5 Grundläggande drift.. 6 Instruktion för verktyg för musikbildspel....8 Extern anslutning..

Läs mer

Digital diktafon med röststyrning

Digital diktafon med röststyrning VR-260 150336 Digital diktafon med röststyrning Manual Svenska SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

1 Photo Story Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder

1 Photo Story Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder 1 Photo Story Microsoft Photo Story är ett program för att skapa bildberättelser. Det är gratis att ladda hem från Microsofts webbplats för Photo Story. Programmet fungerar bara om du har Windows XP. Se

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Snabbstartsinstruktioner

Snabbstartsinstruktioner Philips GoGear audio-spelare SA2815 SA2816 SA2825 SA2826 SA2845 SA2846 SA2885 SA2886 Snabbstartsinstruktioner 1 2 3 4 Installation Anslut Överföring Spela Behöver du hjälp? Besök www.philips.com/welcome

Läs mer

Å ÒÚ È Á ÔÛÒÍ Ú ÁÔÚË Ó ÚÍË

Å ÒÚ È Á ÔÛÒÍ Ú ÁÔÚË Ó ÚÍË Digital Audio Player SA170 Quick start guide 1 Hurtig start 57 Guide de démarrage rapide 8 Nopea aloitus 64 Kurzanleitung 15 Rychlý přehled 71 Guía de inicio rápido 22 Gyors áttekintés 78 Handleiding voor

Läs mer

Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual

Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual Hur startar/stänger jag min Spectra Optics KCP-10? Du startar den genom att hålla in knappen Meny som finns belägen på baksidan av enheten i ca 2-3 sekunder Du

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Problem med ljudet i Adobe Connect

Problem med ljudet i Adobe Connect Problem med ljudet i Adobe Connect Förberedelser Jag hör inte de andra deltagarna De andra deltagarna hör inte mig De andra deltagarna säger att min röst hackar Jag hör inte en av de andra deltagarna Ljudet

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Snabbstartsguide BFH-11 Läs denna användarmanual noggrant, innan du börjar använda produkten.

Snabbstartsguide BFH-11  Läs denna användarmanual noggrant, innan du börjar använda produkten. Snabbstartsguide BFH-11 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Läs denna användarmanual noggrant, innan du börjar använda produkten. Ladda träningsarmbandet i 30 minuter innan du använder det. Minimikrav för den smarta

Läs mer

Problem med ljudet i Adobe Connect

Problem med ljudet i Adobe Connect Problem med ljudet i Adobe Connect Förberedelser Jag hör inte de andra deltagarna De andra deltagarna hör inte mig De andra deltagarna säger att min röst hackar Jag hör inte en av de andra deltagarna Ljudet

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

SBQ-50011G ANVÄNDARMANUAL

SBQ-50011G ANVÄNDARMANUAL SBQ-50011G ANVÄNDARMANUAL 1 2 1. EN ÖVERSIKT ÖVER ENHETEN Knapparnas placering 1. Strömbrytare 2. VOL+ 3. VOL- 4. Hörlursuttag 5. USB kontaktdon 3 2. KOMMA IGÅNG 2.1 INSTALLATION AV KORT Stäng av enheten

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer