Översikt över funktioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översikt över funktioner"

Transkript

1 Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till ett riktigt mästerverk. Vi hoppas verkligen att den kommer att ge dig allt det nöje som den digitala tiden kan erbjuda. Översikt över funktioner Tilltalande utseende Rak och modern design, passande touch-känsla Stöder många olika ljudformat Till exempel MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc Uppgradering av förinstallerad programvara Den uppgraderade programvaran finns för nerladdning så att du kan få utökade funktioner i spelaren. USB-minne som inte kräver drivrutin Hanterar dina filer i USB-minnet utan speciell programvara, inget behov av drivrutiner i Windows 2k eller andra OS. Dolda utrymmen Du kan avdela del av minnet genom att kryptera och gömma undan med medföljande program så att data inte kan ses eller skrivas av andra. Inspelning/Repetition Tal kan spelas in och sparas i WAV- och ACT-format. Fras/kontrast repetition finns. 7 equalizer-lägen Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, Bass Uppspelningslägen Normal, Repetera en, Mapp, Repetera mapp, Repetera alla, Slump, Intro Timer-avstängning Spelaren har somna in- och batterisparlägen, bekvämare för dig! Fullständig dynamisk meny Visuella dynamiska menyer med textinstruktioner ger enkel kontroll. Deklarationer Först och främst, tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare! Innan du använder enheten, läs igenom bruksanvisningen noga så att du vet hur enheten fungerar. I vår strävan att ge bättre service kan bruksanvisningen komma att ändras. Den kan ändras på grund av nya egenskaper och funktioner utan föregående meddelande. Sida 1

2 Innehåll Översikt över funktioner 2 Deklarationer 2 Lär känna din spelare 5 Exteriört och knappar... 5 Skärm.. 5 Batteri... 5 Grundfunktioner Komma åt menyn.. 6 Se igenom funktionerna 6 Lista över menyer. 6 Justera volymen.. 7 On/Off 7 Starta och stoppa uppspelning.. 7 Starta och stoppa inspelning Knapparnas funktioner. 7 Definition av knapparnas funktioner.. 7 Definition av knapparnas hantering.. 7 Spela upp musik..7 Enkel användning... 7 Equalizer-lägen.7 Synkroniserad textdisplay (karaoke-funktion)... 8 Välja eller ta bort musikfil....8 Inspelning... 9 Inspelning i "inspelningsläge". 9 Inspelningstyp.. 9 Spela upp inspelade filer 9 Konvertera ACT-filer till WAV-format.10 E-book...10 Använda telefonboken.10 Att hitta information i telefonboken. 10 Skapa och redigera telefonboksfil...10 Importera och exportera telefonbok...11 Systeminställningar. 11 Att göra inställningar 11 Introduktion till olika tillval 11 Inställning av tid i systemet Inställning av bakgrundsbelysning. 12 Inställning av språk Inställning för avstängning..12 Inställning av kontrast. 12 Inställning av online-läge 12 Minnesinformation Version av förinstallerad programvara 13 Uppgradering av förinstallerad programvara.. 13 Sida 2

3 Använda USB-enhet 13 Uppgradera spelaren.. 13 Andra inställningar 15 Välja annan mapp Radera-läge Uppspelnings-läge Tempo.. 17 Repetitions-läge Repetitionstillfällen.. 18 Repetitionsmellanrum. 18 Rekommendation om nya funktioner 18 Felsökning. 21 Tekniska specifikationer. 22 Lär känna din spelare Exteriört och knappar Uppspelning / Paus / Stopp VOL+ Senaste Läge Nästa Uttag för hörlurar Mikrofon USB Skärm VOL- Skärm Nummer Repetitionsläge Bit-rate/Fil-format Programlägesikon Ljudeffekts-läge Speltid Batterinivå Titel/Artist Sida 3

4 Batteri Enhetens batterikontroll är i 9 nivåer. Batteriet är fullt vid 1,5V. Då tiden går kommer kapacitetsindikatorn att ändras. Indikatorn är tom då batteriet nästan är slut. Du kan ladda batteriet när som helst. Grundfunktioner Komma åt menyn Tryck Mode för att komma till menyn. Huvudmeny (långt tryck i stoppat läge), undermeny vid uppspelning (kort tryck) och undermeny i stoppat läge (kort tryck). Se igenom funktionerna Bläddra i musik, menyer Snabbt framåt/snabbt bakåt vid uppspelning. Lista över menyer För att komma till olika menyfunktioner under huvudmenyn. Huvudmeny: (Kort tryck på Mode för att komma dit) Musikläge: Inspelningsläge: Röstläge: E-book: Sida 4

5 Telefonbok: Inställningar: USB-läge (ansluten till dator): Justera volymen Tryck och håll VOL+ för att höja volymen: VOL- för att sänka volymen. On/Off Tryck länge Play för att sätta på spelaren då den är avstängd. Tryck länge Play för att stänga av spelaren då den är igång. Starta och stoppa uppspelning (pausfunktion vid inspelning); gå ur från undermeny I musikläge, tryck Play för uppspelning. Vid uppspelning, tryck Play för paus; tryck igen för att starta uppspelning. Starta inspelning (kort tryck) / Stoppa inspelning (långt tryck) I inspelningsläge, tryck Play för att stoppa inspelning. Knapparnas funktioner Definition av knapparnas funktioner 1. Uppspelning: On/Off, Uppspelning, Paus, Stopp 2. Mode: Gå till huvudmeny eller föregående meny. 3. Next: Nästa, Snabbt framåt. 4. Last: Föregående, Snabbt bakåt. 5. +: Höj volymen 6. -:Sänk volymen 7. USB: USB-enhet 8. Uttag för hörlurar: Standarduttag för hörlurar Definition av knapparnas hantering Knapparnas hantering inkluderar 4 åtgärder: Kort tryck, Långt tryck, Håll, Tryck och håll. Om inget annat sägs avses kort tryck. Kort tryck: Tryck och släpp upp knappen omedelbart; Långt tryck: Tryck och håll nere minst 1,2 sekunder, denna åtgärd gäller bara en gång. Sida 5

6 Push: Tryck och håll en knapp, verkställer då den släpps upp; Hold: Som snabbt framåt och snabbt bakåt. Spela upp musik Enkel användning 1. Sätt i hörlurarna 2. Sätt i batterier eller tryck Play länge för att sätta igång spelaren, gå till läget Music och tryck Play för att spela upp musik. 3. Välj musikfil: Last: Föregående musikfil; Next: Nästa musikfil. Justera volymen: Tryck VOL+ för att höja, VOL- för att sänka. Equalizer-lägen 1. Vid uppspelning av musik 2. Tryck Mode för att komma till undermenyn för uppspelning; 3. Tryck och håll Next för att välja läge Equalizer; 4. Tryck Mode för att komma till undermenyn för läge Equalizer. 5. Detaljinformation för de olika equalizer-lägena (EQ): Natural Rock Pop Classic Soft Jazz DBB 6. Tryck och håll Next för att välja och tryck Mode för att bekräfta. Synkroniserad textdisplay Spelaren stöder textfiler med ändelsen *.lrc, och visar texter till ljudet. Hur använder man text-filer? Se till att text-filen har samma namn som ljud-filen. Sida 6

7 Exempel: Ljud-fil: I DO IT FOR YOU.mp3 Text-fil:I DO IT FOR YOU.lrc Hur vet du om det finns text-fil tillgänglig? Om text-filen stämmer kommer att visas i. 1. När du hittat passande text-fil: 2. Tryck länge Mode för att komma till gränssnittet för text-filer; 3. Textvisning 4. Tryck Mode för att återgå till musikläge. Välja eller ta bort musikfil Välja musik-filer: i pausläge vid uppspelning, tryck Mode för att komma till menyn, tryck och håll Next för att välja, tryck Mode för att komma till Music. Om det finns mappar, tryck Mode igen, tryck och håll Next för att välja musikfil, tryck Mode för att bekräfta och spela upp. Radera filer: i pausläge vid uppspelning, tryck Mode för att komma till menyn, tryck och håll Next för att välja Delete file eller Delete all, tryck Mode för att komma till Delete, välj Yes för att radera, välj No för att återgå, tryck Mode för att radera filen. Inspelning Kontrollera att batteriet har tillräcklig kapacitet innan inspelning påbörjas. Varje mapp kan innehålla upp till 99 inspelade filer. Inspelning i "inspelningsläge" 1. Gå till huvudmenyn: 2. Tryck och håll Next till inspelningsläge 3. Tryck och håll Mode för att välja inspelningsläge, skärmen visar följande: 4. Tryck Play för att starta inspelning. Tal kommer att spelas in i den aktuella foldern som är inställd i Record stop/main fold. Om Memory full visas innebär det att det inte finns utrymme att spara nya inspelade filer, radera andra filer för att frigöra minne. Om Folder full visas innebär det att det redan finns 99 inspelade filer i mappen. Välj en annan mapp. Spelaren reagerar enbart på Play och Mode då inspelning pågår. Sida 7

8 Inspelningstyp 1. Under gränssnittet "Record stop" 2. Tryck Mode för att komma till undermenyn för inspelning 3. Tryck och håll Next för att välja undermenyn "Record type" och tryck Mode för att välja. Fine record wav-fil, hög kvalitet Long record act-file, normal kvalitet Fine voice control wav-fil, (inspelningen styrs av rösten, pausas vid tystnad) Long voice control act-fil, (inspelningen styrs av rösten, pausas vid tystnad) 4. Tryck Next för att välja typ och tryck Mode för att bekräfta. 5. Tryck Play för att starta inspelning 6. Tryck Play för att pausa. Tryck länge Mode för att spara och återgå från huvudmenyn. Spela upp inspelade filer 1. Gå till huvudmenyn: 2. Tryck och håll Next för att välja läge Voice 3. Tryck Mode för att komma till gränssnittet för uppspelning 4. Tryck Play igen för att spela upp filen. 5. Välj röstinspelade filer. Last: Välj senaste filen; Next: Välj nästa fil; 6. Volymkontroll: Tryck och håll VOL+ för att höja volymen; VOL- för att sänka. 7. Välja filer: i pausläge vid uppspelning, tryck Mode för att komma till menyn, tryck och håll Next för att välja meny, tryck Mode för att komma till Record. Om det finns mappar, tryck Mode igen, tryck och håll Next för att välja musikfil, tryck Mode för att bekräfta och spela upp. 8. Radera filer: i pausläge vid uppspelning, tryck Mode för att komma till menyn, tryck och håll Next för att välja Delete file eller Delete all, tryck Mode för att komma till Delete, välj Yes för att radera, välj No för att återgå, tryck Mode för att radera filen. Konvertera ACT-filer till WAV-format ACT-filer i spelaren kan konverteras till WAV-format med det medföljande konverteringsverktyget. 1. Kör programmet Sound Converter tool, klicka Open enligt nedan 2. Välj de ACT-filer du vill konvertera. Sida 8

9 3. Klicka "Convert", välj plats att spara, och påbörja sedan konverteringen till WAV-fil. Dessutom kan detta verktyg också spela upp filer i WVA- och MP3-format. E-book 1. Gå till huvudmenyn 2. Tryck och håll Next/Last för att välja E-book 3. Tryck Mode för att komma till E-book 4. Tryck och håll Next/Last för att välja fil. 5. Tryck Play för att spela upp filen. 6. Välja filer: Innan uppspelning av filen, tryck Mode för att komma till menyn, tryck och håll Next för att välja meny, tryck Mode för att bekräfta filvalet. Om det finns mappar, tryck Mode igen, tryck och håll Next för att välja musikfil, tryck Mode för att bekräfta och spela upp. 7. Radera filer: Innan uppspelning av filen, tryck Mode för att komma till menyn, tryck och håll Next för att välja Delete file eller Delete all, tryck Mode för att komma till Delete, välj Yes för att radera, välj No för att återgå, tryck Mode för att radera filen. 8. Inställning av läge: manual replay eller auto replay Använda telefonboken Att hitta information i telefonboken Sida 9

10 I en annan meny, tryck och håll Next / Last för att välja telefonboken, tryck Mode för att bekräfta. 1. Browse TEL 2. Import Tel File 3. Export Tel File 4. Exit Tryck och håll Next/Last för att välja Browse TEL, tryck Mode för att bekräfta. Tryck och håll Next/Last för att välja fil att använda, tryck Mode för att återgå. Browse TEL: Markera den kontakt som du importerat till, inklusive Name, , Mobile, QQ, Telephone, Fax etc. (tillgängligt bara om du har någon telefonbok sparad). Annars får du en varning: No File! Långt tryck på Mode för att återgå!) Import Tel File: Importera telefonboksfil från dator till spelare. Export Tel File: Exportera telefonboksfil från spelare till dator. Skapa och redigera telefonboksfil Skapa en telefonboksfil Telefonboksfilen kan skapas med de medföljande verktygen 1. Starta programmet "Telephone Book", klicka "OPEN" 2. Ange den information som efterfrågas, klicka "Add" så sparar systemet informationen i listan. Om du behöver lägga till mer information, upprepa proceduren. Sida 10

11 3. Klicka "Save", så visas en fil med namnet TELBOOK. Då är telefonboken skapad. Importera och exportera telefonbok: Importera telefonbok: Funktionen gör att du kan importera en telefonbok till din MP3-spelare från en dator. Skapa Telbook.bin med den medföljande Telbook-redigeraren Telbook.exe Anslut spelaren med USB, kopiera telbook.bin till rotkatalogen på MP3-spelaren. Sätt på spelaren och gå till Import Tel Importera telbook.bin till spelaren Exportera telefonbok: Funktionen gör att du kan exportera en telefonbok från din MP3-spelare för att redigera på dator. Sätt på spelaren och gå till Export Tel Välj och bekräfta de filer du vill exportera. Anslut spelaren med USB, du hittar telesave.bin i roten och den kan kopieras och redigeras på dator. Systeminställning Att göra inställningar Du kan ställa in systemets prestanda här, alternativen kan variera i olika versioner av den förinstallerade programvaran 1. Gå till huvudmenyn 2. Tryck och håll Next för att välja "Setting" 3. Tryck Mode för att komma till "Setting" Introduktion till olika tillval Sida 11

12 1. Detaljerad anvisning: (Systemtid) (Tid för bakgrundsbelysning) (Språk) (Avstängning) (Inställning av contrast) (Online-läge) (Minnesinfo.) (Version av förinstallerad programvara) (Uppgradering av förinstallerad programvara) Ställ in datum och tid då den inspelade filen sparades. Ställ in hur lång tid (sekunder) som ska gå innan bakgrundsbelysningen släcks vid inaktivitet. Sälj mellan olika språk Ställ in nedräkningstid i minuter tills spelaren stängs av vid inaktivitet. Ställ in kontrasten på skärmen Alternativ för "Dolt utrymme" Kontrollerar minnesutrymme och användning Versionsnummer på spelarens förinstallerade programvara Användning för förinstallerad programvara Inställning av systemtid 1. Gränssnitt för inställning 2. Tryck Mode för att komma till gränssnittet Ange tid 3. Tryck VOL+,, årtal börjar blinka, tryck VOL- för att bekräfta tiden. 4. Tryck Next för att öka, Last för att minska. 5. Tryck Mode för att återgå. Inställning av tid för bakgrundsbelysning 1. Gränssnitt för inställning 2. Tryck Next för att välja "Backlight" 3. Tryck Mode för att komma till bakgrundsbelysningens gränssnitt "tid för bakgrundsbelysning": 4. Tryck Next/ Last för att justera tiden 5. Tryck Mode för att återgå. Inställning av språk Inkluderade språk: kinesiska, engelska, danska, tyska etc. Tryck Mode för att komma till gränssnittet, tryck och håll Next för at välja språk, tryck Mode för att välja språk, tryck Mode för att bekräfta. Inställning för avstängning Observera: Du kan ställa in tiden i sekunder i läget "off time", låta spelaren stängas av automatiskt då spelaren har stoppats och varit i viloläge under den tid du ställt in. Funktionen avaktiveras om tiden sätts till 0. Du kan ställa in tiden i sekunder i läget "sleep mode", låta spelaren stängas av automatiskt då spelaren har varit i viloläge (oberoende av aktuell status) under den tid du ställt in. Funktionen finns för att kunna lyssna på musik då du somnar in. Sida 12

13 Observera: "Sleep mode" aktiveras bara för ett tillfälle vid varje inställning, du måste ställa in det igen när du vill använda det nästa gång. Inställning av kontrast 1. Välj "justera kontrast" i gränssnittet för inställningar 2. Tryck Mode för att bekräfta. 3. Tryck och håll Next/Last för att justera kontrasten 4. Tryck Mode för att bekräfta Inställning av online-läge 1. Välj Online mode i gränssnittet inställningar 2. Tryck Mode för att bekräfta. 3. Tryck och håll Next/Last för att välja: Multi-drive, Normal enbart, Krypterat enbart 4. Tryck Mode för att bekräfta Vissa operativsystem (före Windows 2K SP4) kanske inte känner igen en USB-enhet med två disksymboler. Därför måste du välja en aktiverad disk här då du använder "Dolt utrymme" då enbart den aktiva disken kan hittas på datorn. Minnesinformation Du kan kontrollera det totala minnesutrymmet och den procentuella användningen. Förinstallerad programvara Du kan hitta versionen av den förinstallerade programvaran på spelaren. Uppgradering av förinstallerad programvara Användning för förinstallerad programvara. Välj detta alternativ då du behöver uppgradera. Tips: Tryck Mode efter att inställningen är gjord. Tryck Play för att direkt lämna aktuell meny. Denna funktion gäller för alla menyer. Använda USB-enhet Spelaren kan också användas som en USB-lagringsenhet. Den stöder Windows 2K, Windows XP, Windows Vista Spelaren stöder strömförsörjning via USB och kan användas utan batteri om den är ansluten till en dator. I viloläge, tryck Mode för att återgå till huvudmenyn och välj den funktion du behöver. Spelaren stöder "Suspend mode". Då den är ansluten till dator kan spelaren fungera i tre lägen enligt nedan: 1. Vänta 2. Nerladdning 3. Uppladdning Sida 13

14 Uppgradera spelaren Du kan använda datorns mjukvara för att hantera eller uppgradera spelarens förinstallerade programvara. 1. Installera Product tool (finns på den medföljande CD-skivan), och dubbelklicka Setup för att installera. Anslut spelaren till datorn after att installationen är slutförd. 2. Kör Media Player Utilities 1.58 i verktyget Media Player Upgrade Tool, enligt nedan: 3. Välj den nya förinstallerade programvaran. 4. Klicka på Börja uppgradering, så startar uppgraderingen. Sida 14

15 5. Då uppgraderingen är klar, klicka OK. Ta bort MP3-spelaren och anslut den till spelaren igen. Uppgraderingen av den förinstallerade programvaran är för att förbättra spelarens prestanda, du kan fortfarande använda den utan att göra uppgraderingen. Spelaren kanske inte fungerar vid felaktig process! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du gör uppgraderingen. Den uppgraderade programvaran fungerar inte på andra spelare. Andra inställningar Välja annan mapp (undermeny till Stop) Du kan klassificera filer i olika mappar så det är enkelt att hålla reda på dem (mapparna kan skapas på datorn först). Spelaren kan identifiera 9 mappar i roten. 1. Under gränssnittet stop(som i musikläge) 2. Tryck Mode för att komma till undermenyn till stop. 3. Tryck Mode för att komma till gränssnittet för 4. Tryck Nexteller Last för att välja i menyn. Sida 15

16 menyval. 5. Tryck Mode för att bekräfta valet av meny Observera: Du kan ställa in mappar oberoende av varandra i lägen Musik/Inspelning/Uppspelning. Radera-läge (undermeny till Stop) Du kan radera motsvarande filer/kanaler i lägena Musik/Uppspelning. 1. I gränssnittet för stop 2. Tryck Mode för att komma till undermenyn till stop. 3. Tryck Nexteller Last för att välja "Radera fil" eller "Radera alla". 4. Tryck Mode för att komma till gränssnittet för att radera 5. Tryck och håll Next för att välja "Yes 6. Tryck Mode för att bekräfta raderingen "Radera alla" kommer att radera alla filer i den aktuella mappen i aktuella läget. Exempel: Välj Radera alla i musikläge så kommer alla musikfiler att raderas; inspelade filer påverkas inte. Ta bort den raderade spelaren och koppla bort USB efter att du raderat filer på datorn, annars kommer en del av filerna inte att tas bort. Uppspelnings-läge (undermeny till Play) Du kan välja olika spellägen (t ex repetition, slumpvis) när du spelar musik eller spelar in filer. Första alternativet i undermenyn till Play är "uppspelningsläge". REPETITION Normal Repetera en fil Mapp Repetera mapp Repetera alla SLUMPVIS Slump INTRO (Intro) Spelar upp alla musikfiler i mappen i ordning Repeterar en musikfil Spelar upp alla musikfilerna i mappen Repeterar alla musikfilerna i mappen Repeterar alla musikfiler Spelar upp musikfilerna i mappen i slumpvis ordning Spelar de första 10 sekunderna av filerna i ordning Sida 16

17 Tempo (undermeny till Play) Du kan välja olika hastighet på uppspelningen utan att det påverkar ljudkvaliteten. (gäller bara MP3-filer) 1. Vid uppspelning av musik 2. Tryck och håll Mode för att komma till undermenyn för uppspelning; 3. Tryck och håll Next för att välja alternativet "Tempo" 4. Tryck och håll Mode för att bekräfta 5. Tryck och håll Next för högre tempo, Last för långsammare OBS: Hastigheten på uppspelningen kommer att gälla för alla låtar Repetitionsläge (undermeny till Play) A-B repetition 1. Vid uppspelning eller inspelning 2. Tryck och håll Mode för att komma till undermenyn för uppspelning; 3. Tryck och håll Next för att välja alternativet "Repetitionsläge" 4. Tryck och håll Mode för att bekräfta Repetitionsläge "A" på symbolen blinkar när den väntar på angivande av startpunkt A 5. Tryck och håll Next för att bekräfta "A" "B" på symbolen blinkar när den väntar på angivande av punkt B 6. Tryck och håll Next för att bekräfta "B" Symbolen slutar blinka och börjar repetera mellan A-B, tryck och håll Last för att återställa punkt"a". I repetitionsläge, tryck direkt och håll Next eller Last för att ställa in hastigheten på uppspelningen. Karaoke-läge (funktionen inte tillgänglig i uppspelningsläge) 1. A-B repetition 2. Tryck och håll Next för att komma till karaokeläge 3. Repetitionssymbolen kommer att ersättas av karaoke-symbolen. Spelaren börjar spela in tal under tiden för A-B-repetition. 4. Då tiden är ute, och spelaren återgår till att spela upp musikfiler och symbolen ersätts av, tryck och håll Next för att komma till kontrastfunktionen. Tryck Next för att återgå till A-B-repetition. Kontrastfunktion (funktionen inte tillgänglig i uppspelningsläge) 1. Då du kommit till kontrastfunktionen, visas repetitionssymbolen, och originalljudet spelas upp. 2. Då originalet avslutas, ersätts repetitionssymbolen med, och spelaren spelar upp inspelningen. Tryck och håll Last för att återgå till karaoke-läge Tryck Mode för att lämna repetitionsläge för ovanstående tre lägen. Repetitionstillfällen (undermeny till Play) Sida 17

18 Se inställning av tid för bakgrundsbelysning Repetitionstillfällen avgör hur många gånger A-B spelas upp innan den återgår. Repetitionsmellanrum (undermeny till Play) Se inställning av tid för bakgrundsbelysning Repetitionsmellanrummen avgör tidsperioden från föregående repetition (i sekunder). Rekommendation om nya funktioner Om dolda utrymmen Vissa MP3-användare är lite oroliga för att yppa sina hemligheter. De vill inte att andra ska hitta personlig information så därför måste denna information tas bort innan de lånar ut sin MP3 till någon. Det kan leda till en del bekymmer. Men, dessa bekymmer är helt lösta med tekniken "Dolt utrymme"! Du kan använda den medföljande programvaran att dela din disk i två delar och kryptera den ena. Sedan flyttar du det vill hålla personligt till den krypterade delen där det är skyddat. 1. Anslut din spelare till en dator. 2. Kör Media Player Disk Manager som finns på den medföljande CD-skivan. 3. Välj alternativet Dela upp och kryptera", tilldela tillräckligt med utrymme och ställ in användarnamn och lösenord, klick sedan Start. Om det finns några filer på spelaren kommer datorn att visa det enligt nedan: Sida 18

19 4. Efter uppdelning av disken kommer du att hitta två diskar (bara en av dem syns i versioner före Windows 2K SP4), klicka på RdiskDecrypt, enligt nedan: 5. Kör filen RdiskDecrypt.exe och ange användarnamn oh lösenord. Om allt är rätt, kommer disken att öppnas och filer kan kopieras till den. 6. Du måste ange användarnamn och lösenord varje gång du ska öppna den krypterade disken. Varning: När du delar upp en disk i två delar kommer alla data att raderas och likadant vid sammanslagning av dem. Sida 19

20 Varning: Glöm inte ditt användarnamn och lösenord. Om du skulle glömma det kan du enbart göra sammanslagningar och du kommer att förlora all krypterad data. Skärm Felsökning Tekniska specifikationer Matrisskärm (128*32) flytande kristall Anslutning till dator High Speed USB2.0 (Läser 1000K, Skriver 800K) Minne Ingen ström Inget ljud Konstiga tecken på skärmen Kan inte ladda ner musik Strömförsörjning Inspelning 4GB Max 6 timmars speltid(batteriets kapacitet) Samplingsfrekvens Format Kontrollera så att batterierna sitter i ordentligt. Se till att enheten är påslagen Kontrollera så att batterierna har tillräcklig laddning Kontrollera att volymen inte är inställd på 0 och att kontakten med hörlurarna fungerar Kontrollera så att hörlurarna är rena Skadade MP3-filer kan orsaka brus och till och med inte spelas upp. Kontrollera så att du ställt i rätt språk Kontrollera USB och se till att spelaren är korrekt ansluten till datorn Kontrollera enhetens anslutning Kontrollera så att det finns ledigt minnesutrymme 8KHz WAV(32K bps), ACT(8K bps) Max. output (L)10mW +(R)10mW(32Ohm) MP3 bitrate 8K bps 320K bps MP3, WMA WMA bitrate 5K bps 320K bps Frekvens- omfång 20Hz 20KHz Max. output (L)10mW +(R)10mW(32Ohm) Stödda musikformat MP1, MP2, MP3, WMA, WAV Driftstemperatur språkig skärm Förenklad kinesiska, engelska, traditionell kinesiska, tyska, franska, italienska, spanska med flera Stödda system Windows2000, Windows XP, Windows Vista Sida 20

21 Instruktioner för miljöskydd Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt. Elektrisk och elektronisk utrustning är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat. Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning. MED ENSAMRÄTT UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS Sida 21

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering Sus Andersson Lär dig kryptering lär dig kryptering 2 kryptering och nycklar vad är det? 3 kryptera meddelanden 3 pc: hämta hem och installera gnupg 4 skapa nycklar 6 testa nycklarna 9 ta emot en krypterad

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Ställa in en radiostation

Ställa in en radiostation Information om AM/FM-uppspelning Ställa in en radiostation Ställa in kanaler automatiskt 1. Tryck på TUNER på huvudenheten upprepade gånger för att välja antingen AM eller FM. 2. Tryck på TUNING MODE,

Läs mer

PRONTO! Användarmanual. Mjukvaruversion 3.3. För Pronto! 18 V3

PRONTO! Användarmanual. Mjukvaruversion 3.3. För Pronto! 18 V3 PRONTO! Användarmanual För Pronto! 18 V3 Mjukvaruversion 3.3 Juli 2011 Manualens uppbyggnad Denna manual är i tre delar. Del 1 är riktad till nybörjare som har liten erfarenhet av datorer eller liknande

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 15. Inklusive Studio, Studio Ultimate och Studio Ultimate Collection

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 15. Inklusive Studio, Studio Ultimate och Studio Ultimate Collection Pinnacle Studio Version 15 Inklusive Studio, Studio Ultimate och Studio Ultimate Collection Ditt liv i filmform 41007140 Dokumentation av Nick Sullivan Copyright 1996-2011 Avid Technology, Inc. All rights

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara

iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara iphone Användarhandbok För ios 5.1-programvara Innehåll 9 Kapitel 1: iphone i överblick 9 iphone-översikt 9 Tillbehör 10 Knappar 12 Statussymboler 14 Kapitel 2: Komma igång 14 Visa användarhandboken på

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer