Översikt över funktioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översikt över funktioner"

Transkript

1 Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till ett riktigt mästerverk. Vi hoppas verkligen att den kommer att ge dig allt det nöje som den digitala tiden kan erbjuda. Översikt över funktioner Tilltalande utseende Rak och modern design, passande touch-känsla Stöder många olika ljudformat Till exempel MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc Uppgradering av förinstallerad programvara Den uppgraderade programvaran finns för nerladdning så att du kan få utökade funktioner i spelaren. USB-minne som inte kräver drivrutin Hanterar dina filer i USB-minnet utan speciell programvara, inget behov av drivrutiner i Windows 2k eller andra OS. Dolda utrymmen Du kan avdela del av minnet genom att kryptera och gömma undan med medföljande program så att data inte kan ses eller skrivas av andra. Inspelning/Repetition Tal kan spelas in och sparas i WAV- och ACT-format. Fras/kontrast repetition finns. 7 equalizer-lägen Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, Bass Uppspelningslägen Normal, Repetera en, Mapp, Repetera mapp, Repetera alla, Slump, Intro Timer-avstängning Spelaren har somna in- och batterisparlägen, bekvämare för dig! Fullständig dynamisk meny Visuella dynamiska menyer med textinstruktioner ger enkel kontroll. Deklarationer Först och främst, tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare! Innan du använder enheten, läs igenom bruksanvisningen noga så att du vet hur enheten fungerar. I vår strävan att ge bättre service kan bruksanvisningen komma att ändras. Den kan ändras på grund av nya egenskaper och funktioner utan föregående meddelande. Sida 1

2 Innehåll Översikt över funktioner 2 Deklarationer 2 Lär känna din spelare 5 Exteriört och knappar... 5 Skärm.. 5 Batteri... 5 Grundfunktioner Komma åt menyn.. 6 Se igenom funktionerna 6 Lista över menyer. 6 Justera volymen.. 7 On/Off 7 Starta och stoppa uppspelning.. 7 Starta och stoppa inspelning Knapparnas funktioner. 7 Definition av knapparnas funktioner.. 7 Definition av knapparnas hantering.. 7 Spela upp musik..7 Enkel användning... 7 Equalizer-lägen.7 Synkroniserad textdisplay (karaoke-funktion)... 8 Välja eller ta bort musikfil....8 Inspelning... 9 Inspelning i "inspelningsläge". 9 Inspelningstyp.. 9 Spela upp inspelade filer 9 Konvertera ACT-filer till WAV-format.10 E-book...10 Använda telefonboken.10 Att hitta information i telefonboken. 10 Skapa och redigera telefonboksfil...10 Importera och exportera telefonbok...11 Systeminställningar. 11 Att göra inställningar 11 Introduktion till olika tillval 11 Inställning av tid i systemet Inställning av bakgrundsbelysning. 12 Inställning av språk Inställning för avstängning..12 Inställning av kontrast. 12 Inställning av online-läge 12 Minnesinformation Version av förinstallerad programvara 13 Uppgradering av förinstallerad programvara.. 13 Sida 2

3 Använda USB-enhet 13 Uppgradera spelaren.. 13 Andra inställningar 15 Välja annan mapp Radera-läge Uppspelnings-läge Tempo.. 17 Repetitions-läge Repetitionstillfällen.. 18 Repetitionsmellanrum. 18 Rekommendation om nya funktioner 18 Felsökning. 21 Tekniska specifikationer. 22 Lär känna din spelare Exteriört och knappar Uppspelning / Paus / Stopp VOL+ Senaste Läge Nästa Uttag för hörlurar Mikrofon USB Skärm VOL- Skärm Nummer Repetitionsläge Bit-rate/Fil-format Programlägesikon Ljudeffekts-läge Speltid Batterinivå Titel/Artist Sida 3

4 Batteri Enhetens batterikontroll är i 9 nivåer. Batteriet är fullt vid 1,5V. Då tiden går kommer kapacitetsindikatorn att ändras. Indikatorn är tom då batteriet nästan är slut. Du kan ladda batteriet när som helst. Grundfunktioner Komma åt menyn Tryck Mode för att komma till menyn. Huvudmeny (långt tryck i stoppat läge), undermeny vid uppspelning (kort tryck) och undermeny i stoppat läge (kort tryck). Se igenom funktionerna Bläddra i musik, menyer Snabbt framåt/snabbt bakåt vid uppspelning. Lista över menyer För att komma till olika menyfunktioner under huvudmenyn. Huvudmeny: (Kort tryck på Mode för att komma dit) Musikläge: Inspelningsläge: Röstläge: E-book: Sida 4

5 Telefonbok: Inställningar: USB-läge (ansluten till dator): Justera volymen Tryck och håll VOL+ för att höja volymen: VOL- för att sänka volymen. On/Off Tryck länge Play för att sätta på spelaren då den är avstängd. Tryck länge Play för att stänga av spelaren då den är igång. Starta och stoppa uppspelning (pausfunktion vid inspelning); gå ur från undermeny I musikläge, tryck Play för uppspelning. Vid uppspelning, tryck Play för paus; tryck igen för att starta uppspelning. Starta inspelning (kort tryck) / Stoppa inspelning (långt tryck) I inspelningsläge, tryck Play för att stoppa inspelning. Knapparnas funktioner Definition av knapparnas funktioner 1. Uppspelning: On/Off, Uppspelning, Paus, Stopp 2. Mode: Gå till huvudmeny eller föregående meny. 3. Next: Nästa, Snabbt framåt. 4. Last: Föregående, Snabbt bakåt. 5. +: Höj volymen 6. -:Sänk volymen 7. USB: USB-enhet 8. Uttag för hörlurar: Standarduttag för hörlurar Definition av knapparnas hantering Knapparnas hantering inkluderar 4 åtgärder: Kort tryck, Långt tryck, Håll, Tryck och håll. Om inget annat sägs avses kort tryck. Kort tryck: Tryck och släpp upp knappen omedelbart; Långt tryck: Tryck och håll nere minst 1,2 sekunder, denna åtgärd gäller bara en gång. Sida 5

6 Push: Tryck och håll en knapp, verkställer då den släpps upp; Hold: Som snabbt framåt och snabbt bakåt. Spela upp musik Enkel användning 1. Sätt i hörlurarna 2. Sätt i batterier eller tryck Play länge för att sätta igång spelaren, gå till läget Music och tryck Play för att spela upp musik. 3. Välj musikfil: Last: Föregående musikfil; Next: Nästa musikfil. Justera volymen: Tryck VOL+ för att höja, VOL- för att sänka. Equalizer-lägen 1. Vid uppspelning av musik 2. Tryck Mode för att komma till undermenyn för uppspelning; 3. Tryck och håll Next för att välja läge Equalizer; 4. Tryck Mode för att komma till undermenyn för läge Equalizer. 5. Detaljinformation för de olika equalizer-lägena (EQ): Natural Rock Pop Classic Soft Jazz DBB 6. Tryck och håll Next för att välja och tryck Mode för att bekräfta. Synkroniserad textdisplay Spelaren stöder textfiler med ändelsen *.lrc, och visar texter till ljudet. Hur använder man text-filer? Se till att text-filen har samma namn som ljud-filen. Sida 6

7 Exempel: Ljud-fil: I DO IT FOR YOU.mp3 Text-fil:I DO IT FOR YOU.lrc Hur vet du om det finns text-fil tillgänglig? Om text-filen stämmer kommer att visas i. 1. När du hittat passande text-fil: 2. Tryck länge Mode för att komma till gränssnittet för text-filer; 3. Textvisning 4. Tryck Mode för att återgå till musikläge. Välja eller ta bort musikfil Välja musik-filer: i pausläge vid uppspelning, tryck Mode för att komma till menyn, tryck och håll Next för att välja, tryck Mode för att komma till Music. Om det finns mappar, tryck Mode igen, tryck och håll Next för att välja musikfil, tryck Mode för att bekräfta och spela upp. Radera filer: i pausläge vid uppspelning, tryck Mode för att komma till menyn, tryck och håll Next för att välja Delete file eller Delete all, tryck Mode för att komma till Delete, välj Yes för att radera, välj No för att återgå, tryck Mode för att radera filen. Inspelning Kontrollera att batteriet har tillräcklig kapacitet innan inspelning påbörjas. Varje mapp kan innehålla upp till 99 inspelade filer. Inspelning i "inspelningsläge" 1. Gå till huvudmenyn: 2. Tryck och håll Next till inspelningsläge 3. Tryck och håll Mode för att välja inspelningsläge, skärmen visar följande: 4. Tryck Play för att starta inspelning. Tal kommer att spelas in i den aktuella foldern som är inställd i Record stop/main fold. Om Memory full visas innebär det att det inte finns utrymme att spara nya inspelade filer, radera andra filer för att frigöra minne. Om Folder full visas innebär det att det redan finns 99 inspelade filer i mappen. Välj en annan mapp. Spelaren reagerar enbart på Play och Mode då inspelning pågår. Sida 7

8 Inspelningstyp 1. Under gränssnittet "Record stop" 2. Tryck Mode för att komma till undermenyn för inspelning 3. Tryck och håll Next för att välja undermenyn "Record type" och tryck Mode för att välja. Fine record wav-fil, hög kvalitet Long record act-file, normal kvalitet Fine voice control wav-fil, (inspelningen styrs av rösten, pausas vid tystnad) Long voice control act-fil, (inspelningen styrs av rösten, pausas vid tystnad) 4. Tryck Next för att välja typ och tryck Mode för att bekräfta. 5. Tryck Play för att starta inspelning 6. Tryck Play för att pausa. Tryck länge Mode för att spara och återgå från huvudmenyn. Spela upp inspelade filer 1. Gå till huvudmenyn: 2. Tryck och håll Next för att välja läge Voice 3. Tryck Mode för att komma till gränssnittet för uppspelning 4. Tryck Play igen för att spela upp filen. 5. Välj röstinspelade filer. Last: Välj senaste filen; Next: Välj nästa fil; 6. Volymkontroll: Tryck och håll VOL+ för att höja volymen; VOL- för att sänka. 7. Välja filer: i pausläge vid uppspelning, tryck Mode för att komma till menyn, tryck och håll Next för att välja meny, tryck Mode för att komma till Record. Om det finns mappar, tryck Mode igen, tryck och håll Next för att välja musikfil, tryck Mode för att bekräfta och spela upp. 8. Radera filer: i pausläge vid uppspelning, tryck Mode för att komma till menyn, tryck och håll Next för att välja Delete file eller Delete all, tryck Mode för att komma till Delete, välj Yes för att radera, välj No för att återgå, tryck Mode för att radera filen. Konvertera ACT-filer till WAV-format ACT-filer i spelaren kan konverteras till WAV-format med det medföljande konverteringsverktyget. 1. Kör programmet Sound Converter tool, klicka Open enligt nedan 2. Välj de ACT-filer du vill konvertera. Sida 8

9 3. Klicka "Convert", välj plats att spara, och påbörja sedan konverteringen till WAV-fil. Dessutom kan detta verktyg också spela upp filer i WVA- och MP3-format. E-book 1. Gå till huvudmenyn 2. Tryck och håll Next/Last för att välja E-book 3. Tryck Mode för att komma till E-book 4. Tryck och håll Next/Last för att välja fil. 5. Tryck Play för att spela upp filen. 6. Välja filer: Innan uppspelning av filen, tryck Mode för att komma till menyn, tryck och håll Next för att välja meny, tryck Mode för att bekräfta filvalet. Om det finns mappar, tryck Mode igen, tryck och håll Next för att välja musikfil, tryck Mode för att bekräfta och spela upp. 7. Radera filer: Innan uppspelning av filen, tryck Mode för att komma till menyn, tryck och håll Next för att välja Delete file eller Delete all, tryck Mode för att komma till Delete, välj Yes för att radera, välj No för att återgå, tryck Mode för att radera filen. 8. Inställning av läge: manual replay eller auto replay Använda telefonboken Att hitta information i telefonboken Sida 9

10 I en annan meny, tryck och håll Next / Last för att välja telefonboken, tryck Mode för att bekräfta. 1. Browse TEL 2. Import Tel File 3. Export Tel File 4. Exit Tryck och håll Next/Last för att välja Browse TEL, tryck Mode för att bekräfta. Tryck och håll Next/Last för att välja fil att använda, tryck Mode för att återgå. Browse TEL: Markera den kontakt som du importerat till, inklusive Name, , Mobile, QQ, Telephone, Fax etc. (tillgängligt bara om du har någon telefonbok sparad). Annars får du en varning: No File! Långt tryck på Mode för att återgå!) Import Tel File: Importera telefonboksfil från dator till spelare. Export Tel File: Exportera telefonboksfil från spelare till dator. Skapa och redigera telefonboksfil Skapa en telefonboksfil Telefonboksfilen kan skapas med de medföljande verktygen 1. Starta programmet "Telephone Book", klicka "OPEN" 2. Ange den information som efterfrågas, klicka "Add" så sparar systemet informationen i listan. Om du behöver lägga till mer information, upprepa proceduren. Sida 10

11 3. Klicka "Save", så visas en fil med namnet TELBOOK. Då är telefonboken skapad. Importera och exportera telefonbok: Importera telefonbok: Funktionen gör att du kan importera en telefonbok till din MP3-spelare från en dator. Skapa Telbook.bin med den medföljande Telbook-redigeraren Telbook.exe Anslut spelaren med USB, kopiera telbook.bin till rotkatalogen på MP3-spelaren. Sätt på spelaren och gå till Import Tel Importera telbook.bin till spelaren Exportera telefonbok: Funktionen gör att du kan exportera en telefonbok från din MP3-spelare för att redigera på dator. Sätt på spelaren och gå till Export Tel Välj och bekräfta de filer du vill exportera. Anslut spelaren med USB, du hittar telesave.bin i roten och den kan kopieras och redigeras på dator. Systeminställning Att göra inställningar Du kan ställa in systemets prestanda här, alternativen kan variera i olika versioner av den förinstallerade programvaran 1. Gå till huvudmenyn 2. Tryck och håll Next för att välja "Setting" 3. Tryck Mode för att komma till "Setting" Introduktion till olika tillval Sida 11

12 1. Detaljerad anvisning: (Systemtid) (Tid för bakgrundsbelysning) (Språk) (Avstängning) (Inställning av contrast) (Online-läge) (Minnesinfo.) (Version av förinstallerad programvara) (Uppgradering av förinstallerad programvara) Ställ in datum och tid då den inspelade filen sparades. Ställ in hur lång tid (sekunder) som ska gå innan bakgrundsbelysningen släcks vid inaktivitet. Sälj mellan olika språk Ställ in nedräkningstid i minuter tills spelaren stängs av vid inaktivitet. Ställ in kontrasten på skärmen Alternativ för "Dolt utrymme" Kontrollerar minnesutrymme och användning Versionsnummer på spelarens förinstallerade programvara Användning för förinstallerad programvara Inställning av systemtid 1. Gränssnitt för inställning 2. Tryck Mode för att komma till gränssnittet Ange tid 3. Tryck VOL+,, årtal börjar blinka, tryck VOL- för att bekräfta tiden. 4. Tryck Next för att öka, Last för att minska. 5. Tryck Mode för att återgå. Inställning av tid för bakgrundsbelysning 1. Gränssnitt för inställning 2. Tryck Next för att välja "Backlight" 3. Tryck Mode för att komma till bakgrundsbelysningens gränssnitt "tid för bakgrundsbelysning": 4. Tryck Next/ Last för att justera tiden 5. Tryck Mode för att återgå. Inställning av språk Inkluderade språk: kinesiska, engelska, danska, tyska etc. Tryck Mode för att komma till gränssnittet, tryck och håll Next för at välja språk, tryck Mode för att välja språk, tryck Mode för att bekräfta. Inställning för avstängning Observera: Du kan ställa in tiden i sekunder i läget "off time", låta spelaren stängas av automatiskt då spelaren har stoppats och varit i viloläge under den tid du ställt in. Funktionen avaktiveras om tiden sätts till 0. Du kan ställa in tiden i sekunder i läget "sleep mode", låta spelaren stängas av automatiskt då spelaren har varit i viloläge (oberoende av aktuell status) under den tid du ställt in. Funktionen finns för att kunna lyssna på musik då du somnar in. Sida 12

13 Observera: "Sleep mode" aktiveras bara för ett tillfälle vid varje inställning, du måste ställa in det igen när du vill använda det nästa gång. Inställning av kontrast 1. Välj "justera kontrast" i gränssnittet för inställningar 2. Tryck Mode för att bekräfta. 3. Tryck och håll Next/Last för att justera kontrasten 4. Tryck Mode för att bekräfta Inställning av online-läge 1. Välj Online mode i gränssnittet inställningar 2. Tryck Mode för att bekräfta. 3. Tryck och håll Next/Last för att välja: Multi-drive, Normal enbart, Krypterat enbart 4. Tryck Mode för att bekräfta Vissa operativsystem (före Windows 2K SP4) kanske inte känner igen en USB-enhet med två disksymboler. Därför måste du välja en aktiverad disk här då du använder "Dolt utrymme" då enbart den aktiva disken kan hittas på datorn. Minnesinformation Du kan kontrollera det totala minnesutrymmet och den procentuella användningen. Förinstallerad programvara Du kan hitta versionen av den förinstallerade programvaran på spelaren. Uppgradering av förinstallerad programvara Användning för förinstallerad programvara. Välj detta alternativ då du behöver uppgradera. Tips: Tryck Mode efter att inställningen är gjord. Tryck Play för att direkt lämna aktuell meny. Denna funktion gäller för alla menyer. Använda USB-enhet Spelaren kan också användas som en USB-lagringsenhet. Den stöder Windows 2K, Windows XP, Windows Vista Spelaren stöder strömförsörjning via USB och kan användas utan batteri om den är ansluten till en dator. I viloläge, tryck Mode för att återgå till huvudmenyn och välj den funktion du behöver. Spelaren stöder "Suspend mode". Då den är ansluten till dator kan spelaren fungera i tre lägen enligt nedan: 1. Vänta 2. Nerladdning 3. Uppladdning Sida 13

14 Uppgradera spelaren Du kan använda datorns mjukvara för att hantera eller uppgradera spelarens förinstallerade programvara. 1. Installera Product tool (finns på den medföljande CD-skivan), och dubbelklicka Setup för att installera. Anslut spelaren till datorn after att installationen är slutförd. 2. Kör Media Player Utilities 1.58 i verktyget Media Player Upgrade Tool, enligt nedan: 3. Välj den nya förinstallerade programvaran. 4. Klicka på Börja uppgradering, så startar uppgraderingen. Sida 14

15 5. Då uppgraderingen är klar, klicka OK. Ta bort MP3-spelaren och anslut den till spelaren igen. Uppgraderingen av den förinstallerade programvaran är för att förbättra spelarens prestanda, du kan fortfarande använda den utan att göra uppgraderingen. Spelaren kanske inte fungerar vid felaktig process! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du gör uppgraderingen. Den uppgraderade programvaran fungerar inte på andra spelare. Andra inställningar Välja annan mapp (undermeny till Stop) Du kan klassificera filer i olika mappar så det är enkelt att hålla reda på dem (mapparna kan skapas på datorn först). Spelaren kan identifiera 9 mappar i roten. 1. Under gränssnittet stop(som i musikläge) 2. Tryck Mode för att komma till undermenyn till stop. 3. Tryck Mode för att komma till gränssnittet för 4. Tryck Nexteller Last för att välja i menyn. Sida 15

16 menyval. 5. Tryck Mode för att bekräfta valet av meny Observera: Du kan ställa in mappar oberoende av varandra i lägen Musik/Inspelning/Uppspelning. Radera-läge (undermeny till Stop) Du kan radera motsvarande filer/kanaler i lägena Musik/Uppspelning. 1. I gränssnittet för stop 2. Tryck Mode för att komma till undermenyn till stop. 3. Tryck Nexteller Last för att välja "Radera fil" eller "Radera alla". 4. Tryck Mode för att komma till gränssnittet för att radera 5. Tryck och håll Next för att välja "Yes 6. Tryck Mode för att bekräfta raderingen "Radera alla" kommer att radera alla filer i den aktuella mappen i aktuella läget. Exempel: Välj Radera alla i musikläge så kommer alla musikfiler att raderas; inspelade filer påverkas inte. Ta bort den raderade spelaren och koppla bort USB efter att du raderat filer på datorn, annars kommer en del av filerna inte att tas bort. Uppspelnings-läge (undermeny till Play) Du kan välja olika spellägen (t ex repetition, slumpvis) när du spelar musik eller spelar in filer. Första alternativet i undermenyn till Play är "uppspelningsläge". REPETITION Normal Repetera en fil Mapp Repetera mapp Repetera alla SLUMPVIS Slump INTRO (Intro) Spelar upp alla musikfiler i mappen i ordning Repeterar en musikfil Spelar upp alla musikfilerna i mappen Repeterar alla musikfilerna i mappen Repeterar alla musikfiler Spelar upp musikfilerna i mappen i slumpvis ordning Spelar de första 10 sekunderna av filerna i ordning Sida 16

17 Tempo (undermeny till Play) Du kan välja olika hastighet på uppspelningen utan att det påverkar ljudkvaliteten. (gäller bara MP3-filer) 1. Vid uppspelning av musik 2. Tryck och håll Mode för att komma till undermenyn för uppspelning; 3. Tryck och håll Next för att välja alternativet "Tempo" 4. Tryck och håll Mode för att bekräfta 5. Tryck och håll Next för högre tempo, Last för långsammare OBS: Hastigheten på uppspelningen kommer att gälla för alla låtar Repetitionsläge (undermeny till Play) A-B repetition 1. Vid uppspelning eller inspelning 2. Tryck och håll Mode för att komma till undermenyn för uppspelning; 3. Tryck och håll Next för att välja alternativet "Repetitionsläge" 4. Tryck och håll Mode för att bekräfta Repetitionsläge "A" på symbolen blinkar när den väntar på angivande av startpunkt A 5. Tryck och håll Next för att bekräfta "A" "B" på symbolen blinkar när den väntar på angivande av punkt B 6. Tryck och håll Next för att bekräfta "B" Symbolen slutar blinka och börjar repetera mellan A-B, tryck och håll Last för att återställa punkt"a". I repetitionsläge, tryck direkt och håll Next eller Last för att ställa in hastigheten på uppspelningen. Karaoke-läge (funktionen inte tillgänglig i uppspelningsläge) 1. A-B repetition 2. Tryck och håll Next för att komma till karaokeläge 3. Repetitionssymbolen kommer att ersättas av karaoke-symbolen. Spelaren börjar spela in tal under tiden för A-B-repetition. 4. Då tiden är ute, och spelaren återgår till att spela upp musikfiler och symbolen ersätts av, tryck och håll Next för att komma till kontrastfunktionen. Tryck Next för att återgå till A-B-repetition. Kontrastfunktion (funktionen inte tillgänglig i uppspelningsläge) 1. Då du kommit till kontrastfunktionen, visas repetitionssymbolen, och originalljudet spelas upp. 2. Då originalet avslutas, ersätts repetitionssymbolen med, och spelaren spelar upp inspelningen. Tryck och håll Last för att återgå till karaoke-läge Tryck Mode för att lämna repetitionsläge för ovanstående tre lägen. Repetitionstillfällen (undermeny till Play) Sida 17

18 Se inställning av tid för bakgrundsbelysning Repetitionstillfällen avgör hur många gånger A-B spelas upp innan den återgår. Repetitionsmellanrum (undermeny till Play) Se inställning av tid för bakgrundsbelysning Repetitionsmellanrummen avgör tidsperioden från föregående repetition (i sekunder). Rekommendation om nya funktioner Om dolda utrymmen Vissa MP3-användare är lite oroliga för att yppa sina hemligheter. De vill inte att andra ska hitta personlig information så därför måste denna information tas bort innan de lånar ut sin MP3 till någon. Det kan leda till en del bekymmer. Men, dessa bekymmer är helt lösta med tekniken "Dolt utrymme"! Du kan använda den medföljande programvaran att dela din disk i två delar och kryptera den ena. Sedan flyttar du det vill hålla personligt till den krypterade delen där det är skyddat. 1. Anslut din spelare till en dator. 2. Kör Media Player Disk Manager som finns på den medföljande CD-skivan. 3. Välj alternativet Dela upp och kryptera", tilldela tillräckligt med utrymme och ställ in användarnamn och lösenord, klick sedan Start. Om det finns några filer på spelaren kommer datorn att visa det enligt nedan: Sida 18

19 4. Efter uppdelning av disken kommer du att hitta två diskar (bara en av dem syns i versioner före Windows 2K SP4), klicka på RdiskDecrypt, enligt nedan: 5. Kör filen RdiskDecrypt.exe och ange användarnamn oh lösenord. Om allt är rätt, kommer disken att öppnas och filer kan kopieras till den. 6. Du måste ange användarnamn och lösenord varje gång du ska öppna den krypterade disken. Varning: När du delar upp en disk i två delar kommer alla data att raderas och likadant vid sammanslagning av dem. Sida 19

20 Varning: Glöm inte ditt användarnamn och lösenord. Om du skulle glömma det kan du enbart göra sammanslagningar och du kommer att förlora all krypterad data. Skärm Felsökning Tekniska specifikationer Matrisskärm (128*32) flytande kristall Anslutning till dator High Speed USB2.0 (Läser 1000K, Skriver 800K) Minne Ingen ström Inget ljud Konstiga tecken på skärmen Kan inte ladda ner musik Strömförsörjning Inspelning 4GB Max 6 timmars speltid(batteriets kapacitet) Samplingsfrekvens Format Kontrollera så att batterierna sitter i ordentligt. Se till att enheten är påslagen Kontrollera så att batterierna har tillräcklig laddning Kontrollera att volymen inte är inställd på 0 och att kontakten med hörlurarna fungerar Kontrollera så att hörlurarna är rena Skadade MP3-filer kan orsaka brus och till och med inte spelas upp. Kontrollera så att du ställt i rätt språk Kontrollera USB och se till att spelaren är korrekt ansluten till datorn Kontrollera enhetens anslutning Kontrollera så att det finns ledigt minnesutrymme 8KHz WAV(32K bps), ACT(8K bps) Max. output (L)10mW +(R)10mW(32Ohm) MP3 bitrate 8K bps 320K bps MP3, WMA WMA bitrate 5K bps 320K bps Frekvens- omfång 20Hz 20KHz Max. output (L)10mW +(R)10mW(32Ohm) Stödda musikformat MP1, MP2, MP3, WMA, WAV Driftstemperatur språkig skärm Förenklad kinesiska, engelska, traditionell kinesiska, tyska, franska, italienska, spanska med flera Stödda system Windows2000, Windows XP, Windows Vista Sida 20

21 Instruktioner för miljöskydd Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt. Elektrisk och elektronisk utrustning är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat. Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning. MED ENSAMRÄTT UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS Sida 21

Översikt. Deklarationer. Varning. Redo att använda

Översikt. Deklarationer. Varning. Redo att använda Översikt Elegant exteriör design Unik handpassning Stöder flera filformat Denna spelare stöder MP3, WMA, WAV etc. filformat. USB-minne utan drivenhet Hanterar dina filer i USB-minnet utan att ange program,

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON 150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett fel, ta

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

BEAT MP3 Innehållsförteckning

BEAT MP3 Innehållsförteckning BEAT MP3 Innehållsförteckning Förord... 2 Funktionsöversikt... 2 Meddelanden... 2 Knappikoner... 2 LCD-display... 2 Grundfunktioner... 2 Visa menyer... 3 Spela upp musik... 3 Användningsinstruktioner...

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan...

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan... Innehåll SV Viktig information... 4 Säkerhetsföreskrifter... 4 Innan du använder spelaren... 5 Produktegenskaper... 5 Framsidan och baksidan... 6 Lägsta systemkrav... 6 Anslut USB... 7 Komma igång... 7

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Användarinnehåll S V. Notera 4. Huvudfunktion 4. Spelarinstruktion 5. Grundläggande krav för datorkonfiguration 6. USB-anslutning 6.

Användarinnehåll S V. Notera 4. Huvudfunktion 4. Spelarinstruktion 5. Grundläggande krav för datorkonfiguration 6. USB-anslutning 6. Användarinnehåll S V Notera 4 Huvudfunktion 4 Spelarinstruktion 5 Grundläggande krav för datorkonfiguration 6 USB-anslutning 6 Laddning 6 Ström på / ström av 6 Inställning knapplås 6 Musikuppspelning 7

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Användarmanual för smart armband - Svenska [Kompatibilitet]

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

Digitalt Fickminne M-Any FBM-1640 Nr 150324

Digitalt Fickminne M-Any FBM-1640 Nr 150324 Digitalt Fickminne M-Any FBM-1640 Nr 150324 M-Any FBM1640 Gratulerar till ditt köp av M-Any FBM1640! I din ägo har du nu ett kombinerat digitalt fickminne och MP3-spelare med flera avancerade funktioner

Läs mer

Voicemail i FirstClass

Voicemail i FirstClass Voicemail i FirstClass För att använda voicemail måste du ha FirstClass klienten installerad och vara uppkopplad mot Internet. *Om du är på en ort med dålig internetuppkoppling kan det bli problem att

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

GN 8120 USB - Bruksanvisning. 1. Om GN 8120 USB. Innehållsförteckning

GN 8120 USB - Bruksanvisning. 1. Om GN 8120 USB. Innehållsförteckning GN 8120 USB - Bruksanvisning Tack för att du har köpt GN 8120 USB. I den här bruksanvisningen finns information och användarinstruktioner för GN 8120 USB. Bruksanvisningen innehåller följande avsnitt:

Läs mer

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Innehåll 1. 1. Installationsprocess för Windows 8 2. Systemkrav 3. Förberedelser 2. 3. ESD 4. 5. 6. 1. Anpassa 2. Trådlös 3. Anpassa inställningar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

HANDBOK TAC-97032. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

HANDBOK TAC-97032. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. HANDBOK TAC-97032 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Egenskaper...3 Överblick

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING WIQ-10024 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Viktigt information om säkerhet och hantering Denna produkt är lämplig

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Introduktion Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 2. Systemkrav...2 3. Installera Ladibug...3 4. Anslutning av Hårdvaran...5 5. Börja använda Ladibug...5

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall)

Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall) Skärminspelningsprogram Screencast-o-matic (med stimulated recall) Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@humlab.lu.se 1 Skärminspelningsprogram Det finns fler skärminspelningsprogram

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Problem med ljudet i Adobe Connect

Problem med ljudet i Adobe Connect Problem med ljudet i Adobe Connect Förberedelser Jag hör inte de andra deltagarna De andra deltagarna hör inte mig De andra deltagarna säger att min röst hackar Jag hör inte en av de andra deltagarna Ljudet

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

HANDBOK TAC-70061 MK2

HANDBOK TAC-70061 MK2 HANDBOK TAC-70061 MK2 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SWEDISH SVENSKA Innehållsförteckning Innehållsförteckning Egenskaper

Läs mer

Papoo Touch. Manual. Version1.1

Papoo Touch. Manual. Version1.1 Papoo Touch Manual Version1.1 Introduktion...3 Säkerhetsinformation Innehåll Beskrivning...4 Koncept...5 Komma igång...5 Första gången du använder Papoo Touch Ladda batteriet Starta Standby Pekskärm...6

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering Viktiga tips N91 och N91 8GB Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för hantering av kontakter,

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550

Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Bruksanvisning för B.A.Bar Artnr: 02550 Streckkodsläsare Röd/grön lampa (LED) Mikrofon 4st snabbmeddelande Inspelningsknapp Kontakt för säkerhetskopiering Volymkontroll Hörlurar/ Högtalare Kontakt för

Läs mer

Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill...

Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill... Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill... februari 01 Jag Vill har 8 rutor i när du startar det. Varje ruta innehåller en bild (jpg eller png) och en ljudfil (wav). Ljudet spelas upp när man klickar

Läs mer

Bakgrunds info Installation Musik. Koreografi Optioner Verktyg Nästa version. Agenda

Bakgrunds info Installation Musik. Koreografi Optioner Verktyg Nästa version. Agenda SqView Bakgrunds info Installation Musik Texter Koreografi Optioner Verktyg Nästa version Agenda SqView Historia Började skriva programmet 1999 Första versionen var bara för att visa koreografi Spela musik

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA Underhåll: Neo+ klockan är tålig och vattentät. För att hålla klockan i bästa skick, följ tillverkarens rekommendationer nedan: Undvik slag direkt på/mot klockan. Tvätta klockan

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

Rekommenderad felsökning av dator innan service

Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Detta dokument beskriver åtgärder som kan testas för att utesluta mjukvarufel innan en Mac skickas in på

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Instruktion BT och Programmerings-app v. 0. Sida 1 av 5 Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Observera, instruktionen bearbetas och uppdateras fortfarande. Kolla då och då www.mollehem.se/doc/instuktion/instruktion_programmering.pdf

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte

Programvara för musikdatahantering. Datahanteraren för Windows. Instruktionshäfte SW Programvara för musikdatahantering Datahanteraren för Windows Instruktionshäfte Använd detta instruktionshäfte i kombination med instruktionshäftet som medföljer instrumentet. DATAMANAGERSW1C Innehåll

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Lathund Milestone 312

Lathund Milestone 312 Iris Hjälpmedel/Hedblom Januari 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Knappbeskrivning 4 Bild och knappbeskrivning. 4 Ovansidan 4 Övre kortsidan 4 Högra långsidan 5 Nederkant 5 Allmänt 5 Olika

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer