Översikt. Deklarationer. Varning. Redo att använda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översikt. Deklarationer. Varning. Redo att använda"

Transkript

1

2 Översikt Elegant exteriör design Unik handpassning Stöder flera filformat Denna spelare stöder MP3, WMA, WAV etc. filformat. USB-minne utan drivenhet Hanterar dina filer i USB-minnet utan att ange program, inget behov av drivenheter i WIN2000 eller senare versioner av Windows Inspelning/Repetera Röst kan spelas in och sparas i WAV-format Uppspelningslägen Normal, Repetera en, Mapp, Repetera mapp, Repetera Alla, slumpmässigt, intro Stänger av tajmer Spelaren har ett bekvämt Sova- och batterisparläge. Komplett dynamisk meny Visualiserade dynamiska menyer med textinstruktioner gör kontrollerna lätt att använda Deklarationer Tack för att du valt vår produkt. Var vänlig och läs igenom manualen noggrannt. Funktioner och prestanda kan variera med produktförbättringar utan föregående varsel. Varning Läs säkerhetsanvisningarna innan du gör volymändringar. Säker användning beror på exponeringstid och volymnivåer. Exponering bör begränsas till 40 timmar/vecka när volymen är 80 db (A). Vid 89 db(a) bör exponeringen inte överstiga 5 timmar/vecka. Redo att använda Efter laddning koppla från enheten från datorn. För in Micro SD kortet i uttaget! Se till att det finns filer på kortet.

3 Nu kan du använda din MP4-spelare. Innehåll Översikt...1 Deklarationer...1 Varning...1 Lär känna din spelare...3 Huvudmeny...5 Musik...7 Inspelning...8 Röst...9 Foto...9 Installation...9 E-bok...10 Spel...11 Använda som USB-disk...12 Uppgradera din spelare...12 Övriga inställningar...14 Felsökning...18 Tekniska specifikationer...19

4 Lär känna din spelare Definition av nyckelfunktioner 1. : Bekräfta/Ström På/Av, Spela upp, Paus 2. M: Öppna huvudmeny eller avsluta aktuell meny 3. : Föregående/snabbspola bakåt/sänk volym 4. : Nästa/snabbspola framåt/höj volym 5. VOL: Volymval 6. USB: USB-kontakt 7. På/Av: Power på/av 8. Hörtelefonuttag 9. Micro SD kortuttag Skärm

5 Repeat mode Playback time File name File format Playback status Sound level Battery charge remaining Track number Song information Lyrics Play progress Repetitionsläge Uppspelningstid Filnamn Filformat Uppspelningsstatus Ljudnivå Batteriladdning kvar Spårnummer Låtinformation Sångtext Uppspelningsprogrss Batterinivå Batteriet är fullt på 3,7 V. Med tiden, kommer du att se när effekten försvagas. Indikatorn visar tomt när batteriet närapå är slut. Batteriet behöver laddas. Ladda batteri Sätt på spelaren innan du startar batteriladdningen. Den här spelaren kan inte laddas i av-läge. Du kan också ansluta enheten till en dator för att ladda om det. Stäng av strömmen när du inte använder spelaren.

6 Huvudmeny Tillgång till meny Tryck på -knappen för att öppna menyn. Menylista Musikläge Inspelningsläge Röstläge Bildläge Systeminstallationsläge

7 Textläge Spelläge USB-läge

8 Musik Enkla åtgärder 1. Anslut hörluren till uttaget för hörluren; 2. Välj musik i huvudmenyn och tryck på för åtkomst, kort tryck på igen för att spela upp musik. 3. Välj musik: : Föregående musik; : Nästa musik. 4. Justera volym: Kort tryck på VOL-knappen och tryck på för att sänka volymen Kort tryck på VOL-knappen och tryck på för att höja volymen Equalizer-läge När du spelar musik, tryck på M för att öppna undermenyn för spela upp. Detaljer för equalizer (EQ): Välj de EQ-modeller du vill ställa in och tryck på för att bekräfta. Synkron textskärm Spelaren stödjer textfiler med *.LRC suffix, och visas synkront. Hur man använder textfiler. Se till att textfilen har samma namn som musikfilen Till exempel: Musikfil: My heart will go on.mp3 Textfil: My heart will go on.lrc Hur vet man om texterna är tillgängliga När texterna är tillgägliga, under uppspelning, tryck och håll ner M-knappen för att öppna gränssnittet för texterna.

9 Inspelning Kontrollera att batteriet har tillräcklig kapacitet innan du startar inspelningen. Varje mapp kan spara upp till 99 röstinspelningsfiler. Spela in i "Inspelningsläge" Öppna huvudmenyn och välj Spela in och öppna Tryck kort på knappen för att starta inspelningen, tryck på igen för att stoppa inspelningen. Långt tryck på M-knappen för att spara aktuell inspelning. Röst spelas in i röstmappen. Om Minnet fullt visas betyder det att det finns inte tillräckligt med utrymme för att spara de nyinspelade filerna; radera filer för att frigöra minne. Om Mappen full visas betyder det att det finns 99 inspelade filer i mappen.välj en annan mapp. Spelaren reagerar endast på och M-knapparna när inspelningarna utförs. Välj inspelningstyp 1. När gränssnittet visar inspelningsstopp 2. Tryck på M-knappen för att öppna undermenyn för inspelning. 3. Välj undermenyn REC-type tryck sedan kort på för att öppna, 32K BPS WAV-fil

10 64K BPS 128K BPS 256K BPS WAV-fil WAV-fil WAV-fil 4. Välj lämplig typ och tryck på knappen för att välja det 5. Tryck på för att starta inspelning. Röst Under huvudmenyn välj Röst och tryck kort på tryck därefter på igen för att spela upp. för att öppna gränssnittet för röstuppspelning och Foto Spelaren stöder foton i JPEG och BMP-format Under huvudmenyn, välj Foto, och tryck på för att öppna. Tryck på eller för fotot du vill se, tryck på för att visa det. Installation Under huvudmenyn, välj Installation, och tryck på för att öppna.

11 Installation av Systemtid Tryck på för att öppna gränssnittet för "systemtid": Tryck kort på VOL för att ställa in år Tryck på / för att justera data Tryck kort på VOL för att ställa in månad När du har justerat tryck på för att avsluta. LCD -tv Du kan justera tillbaka skärmens tid för automatisk avstängning av skärmen genom undermenyn. Språkinställning Välj språk du vill använda genom att trycka på / knappen och trycka på för att bekräfta. E-bok Under huvudmenyn, välj E-bok, och tryck på för att öppna Tryck på / för att välja dokument, tryck sedan på M-knappen för att öppna undermenyn.

12 Spel Under huvudmenyn, välj Spel, och tryck på -knappen för att öppna spelet. Tetrix Flytta till vänster Flytta till höger Paus/börja M ändra form, tryck ett långt tryck för att avsluta, VOL : Öka hastighet Boxman Flytta till vänster Flytta till höger M Flytta upp VOL Flytta ner

13 Avsluta Använda som USB-disk Spelaren fungerar även som en vanlig USB-disk. Stöds av Windows 2000 eller högre (kräver inga drivenheter), Red hat Linux 8.0 eller högre. Spelaren stöder USB-strömförsörjning. För att öppna i väntläge, tryck på Meny för att återvända till huvudmenyn och välj den funktion du behöver medan spelaren är ansluten till en dator. Denna spelare stöder läget Suspend. Ansluten till en dator fungerar spelaren i de tre lägena nedan: Anslut dator Ladda ner data Ladda upp data Uppgradera din spelare Du kan använda dataprogram för att bibehålla eller uppgradera spelarens firmware. 1. Anslut spelaren till en dator. 2. Kör MP3 Player uppdateringsverktyg (levereras med installations-cd), klicka sedan på Välj ny firmware-fil för att välja den uppgraderade filen.

14 3. Välj en ny firmwarefil. 4. Klicka på "Starta uppgradering", uppgraderingsprocessen startar. 5. När uppgraderingen är avslutad kommer skärmen att se ut så här:

15 En uppgradering av firmware är att förbättra spelarens prestation, du kan fortfarande använda den normalt utan att slutföra uppgraderingsprocessen Spelaren kanske inte fungerar korrekt om uppgraderingsprocessen inte görs på rätt sätt! Läs noggrant igenom denna manual innan du avslutar uppgraderingsprocessen. Uppgraderingsprogrammet fungerar inte för andra spelare och vice versa. Övriga inställningar Välj en annan mapp (undermeny för Stopp) Du kan klassificera filer i flera olika mappar för att göra dem mer lätthanterliga (mappar ska skapas på en dator). Spelaren kan identifiera 9 mappar i rotkatalogen. 1. Stoppad 2. Tryck på M-knappen för att öppna undermenyn för Stopp. 3. Tryck på -knappen för att öppna mapp för att välja gränssnitt. 4. Tryck på för att välja en mapp

16 5. Tryck på [ ] för att ange den markerade mappen. Vänligen observera: Du kan ställa in mappar självständigt i musik/inspelning/röstlägen Ta bort fil (undermeny för Stopp) Du tar bort motsvarande filer/kanaler i varje musik/röst. 1. Stoppad. 2. Tryck på M-knappen för att öppna undermenyn för Stopp. 3. Tryck på / för att välja Ta bort eller Ta bort alla 4. Tryck på / för att välja JA, välj NEJ för att annullera 5. Tryck på knappen för att bekräfta ta bort Ta bort alla kommer att ta bort filer i den aktuella mappen i aktuellt lägen. Dvs genom att välj "Radera alla" i Musikläge kommer duu att ta bort alla musikfiler; inspelade filer kommer inte att påverkas. Ta bort spelaren och dra ur USB-kabeln efter att du tagit bort filer på datorn, annars kommer vissa filer inte att tas bort. Spelläge (undermeny Spela upp) Du kan välja olika uppspelningslägen (dvs, repetera, blanda) när du spelar musik eller inspelade filer

17 REPETERA (Normal) (Repetera en) (Mapp) (Repetera mapp) (Repetera alla) BLANDA (Slumpvis) INTRO (Intro) Spela upp musikfiler i sekvens fram till slutet av mappen Repetera spela upp enkla musikfiler Spela upp alla musikfiler i mappen Repetera alla musikfiler i mappen Repetera alla musikfiler Spela upp alla musikfiler i mappen slumpmässigt Spela de första 10 sekunderna i varje musikfil i sekvens EQ-läge Natural Rock Pop Klassisk Soft Jazz DBB Om Secret Space OBS: MP3 Player Disk Tool är inte kompatibel med Windows Vista. Vissa MP3-användare kan oroa sig för att avslöja hemligheter. De vill inte att andra ska hitta privat information, så denna data måste tas bort innan de lånar ut sin MP3-spelare till andra. Detta problem kan lösas genom Secret Space -tekniken! Medföljande programvara kan dela USB-disken i två delar, kryptera en del. Privata filer kan flyttas till den krypterade delen, där de kan skyddas med ett lösenord. För att aktivera "Secret Space": 1. Anslut spelaren till en dator 2. Kör Media Player Disk Manager som du hittar i den medföljande CD-ROM.

18 3. Klicka på Partition och Encrypt kort. Allokera en lämplig plats och ställ in användarnamn och lösenord, klicka på Starta. 4. Efter en omstart hittar du två diskar (endast en skiva kan ses på Windows 2K SP4 eller tidigare), klicka på den krypterade disken (den andra) enligt följande:

19 5. Kör den körbara filen "RdiskDecrypt.exe" och ange användarnamn och lösenord. Om alla är korrekta öppnas disken och filerna kan kopieras in. 6. Du måste ange ett användarnamn och lösenord varje gång för åtkomst av den krypterade disken. Varning: Att dela en disk i delar tar bort all data det gör även kombinerad process. Varning: Kom ihåg ditt användarnamn och lösenord. Skulle du glömma bort dem kan du endast kombinera disken och all krypterad data går förlorad. Felsökning Ingen ström Inget ljud Konstiga tecken på skärmen Det går inte att ladda ner musik Kontrollera om batteriet har tillräckligt kapacitet Se till att du har satt på spelaren Kontrollera att volymen inte är i läget 0 och att hörlurarna är korrekt anslutna. Kontrollera att hörlurarna är rena Skadade MP3 filer kan ge ifrån sig oljud eller vara ospelbara. Se till att du har valt rätt språk. Kontrollera USB-kablen och se till att du har anslutit spelaren korrekt till datorn Kontrollera om drivrutinen har installerats korrekt. Kontrollera om det finns utrymme på minnet

20 Tekniska specifikationer Skärm Matrix (128 x 160), färger Anslut till persondator High Speed USB2.0 Full Speed Minne 4GB mircosd minneskort Eltillförsel Maximum 7 timmars uppspelning av musik Röstinspelning Samplingsfrekvens 8KHz Format WAV (32K bps) Tid 35 tmmar (512M Flash) MP3/WMA Max. uteffekt (L) 10mW + (R) 10mW (32Ohm) MP3 bithastighet 8K bps 320K bps WMA bithastighet 5K bps 384K bps Frekvens Respons 20H till 20KHz SNR 85dB Understödda musikformat MP3, WMA, WAV Driftstemperatur -5 till 40 grader Flerspråkig skärm Engelska, Tyska, Svenska etc. Understödda system Windows 2000/XP/Vista

21 Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt. Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat. Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön. Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning. MED ENSAMRÄTT UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

Observera. Översikt över funktioner

Observera. Översikt över funktioner Observera Informationen är för att användaren ska kunna använda spelaren på ett riktigt sätt, läs den noga. Undvik höga, över 35ºC, och låga, under -5 ºC, temperaturer. Utsätt inte spelaren för kraftiga

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

HANDBOK TAC-97032. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

HANDBOK TAC-97032. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. HANDBOK TAC-97032 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Egenskaper...3 Överblick

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar att sparas med produkten. Läs igenom noggrant

Viktiga säkerhetsanvisningar att sparas med produkten. Läs igenom noggrant Viktiga säkerhetsanvisningar att sparas med produkten Läs igenom noggrant För att förhindra brand eller elchock, utsätt inte denna mottagare för regn eller fukt. För att undvika risker för elektriska stötar,

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD Digital Set Top Box Instruktionsmanual DMB-105HD DVB-T SPELARE DENVER DMB-105HD TACK FÖR ATT DU KÖPT DENVER DMD-105HD. 1. VID INSPELNING TILL USB-MINNE ELLER EXTERN HÅRDDISK PÅ DENNA MODELL, MÅSTE DU VÄNTA

Läs mer

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan...

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan... Innehåll SV Viktig information... 4 Säkerhetsföreskrifter... 4 Innan du använder spelaren... 5 Produktegenskaper... 5 Framsidan och baksidan... 6 Lägsta systemkrav... 6 Anslut USB... 7 Komma igång... 7

Läs mer

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING WIQ-10024 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Viktigt information om säkerhet och hantering Denna produkt är lämplig

Läs mer

204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk

204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk 1 204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk Svensk Bruksanvisning Version 1 - Vänligen besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen för denna manual. 2

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC.

DM-901 DIGITAL DIKTAFON ANVÄNDARHANDBOK. Komma igång. Spelar in. Spela upp. Schema. Meny. Wi-Fi-funktion. Använda med en PC. DIGITAL DIKTAFON DM-901 ANVÄNDARHANDBOK Komma igång Spelar in Spela upp Schema Meny Wi-Fi-funktion Använda med en PC Övrig information 1 2 3 4 5 6 7 8 Tack för att du köpte en digital Olympus diktafon.

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer

SKIVSPELARE I PLAST MED INSPELARE FÖR DATOR

SKIVSPELARE I PLAST MED INSPELARE FÖR DATOR SKIVSPELARE I PLAST MED INSPELARE FÖR DATOR MODELL: VPL-100 ANVÄNDARHANDBOK LÄS IGENOM HELA ANVÄNDARHANDBOKEN INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN OCH SPARA DEN FÖR EVENTUELLA FRAMTIDA BEHOV. 1 SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

SVENSK ANVÄNDARMANUAL

SVENSK ANVÄNDARMANUAL SVENSKA SVENSK ANVÄNDARMANUAL Version 2.2 Vänligen besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen för denna manual. Bäste kund, tack för att du valt denna Archos-produkt. Vi hoppas

Läs mer

ipod Användar- handbok

ipod Användar- handbok ipod Användarhandbok Innehåll 3 Komma igång snabbt 5 Vad du behöver för att komma igång 8 Ställa in ipod för att spela musik 13 Använda ipod 13 Använda ipods reglage 20 Ansluta och koppla ifrån ipod 25

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700. SV Användarmanual Registrera din produkt och få support på www.philips.com/dictation DVT2500 DVT2700 SV Användarmanual 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Viktig säkerhetsinformation 5 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING DIGITAL DIKTAFON DETALJERADE BRUKSANVISNING Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus. Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt. Ha instruktionerna

Läs mer

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON 150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett fel, ta

Läs mer

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1

SVENSKA MIKRO KOMPONENT SYSTEM BRUKSANVISNING. Tillbehör. Volymkontroll. Speciell anmärkning 92LMUH12H012RR 12F R MW 1 MODELL XL-UH12H MIKRO KOMPONENT SYSTEM SVENSKA BRUKSANVISNING Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar hur man handhar

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

DF-1520 Digital Fotoram

DF-1520 Digital Fotoram DF-1520 Digital Fotoram Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa

Läs mer

Innehå llsförteckning ska ska ven ven

Innehå llsförteckning ska ska ven ven Innehållsförteckning 1 VIKTIG ANMÄRKNING Vänligen installera Jockey programmet (förinstallerat eller nedladdat till enheten) till datorn innan du använder enheten. För att skapa en avspelningslista, draochsläpp

Läs mer

Din USB-skivspelare är kompatibel med alla program som stödjer USBljudenheter. Vi har inkluderat Audacity. Du kan dock använda vilket program du vill.

Din USB-skivspelare är kompatibel med alla program som stödjer USBljudenheter. Vi har inkluderat Audacity. Du kan dock använda vilket program du vill. AUDACITY Mjukvaruinstallation För ION USB Skivspelare Mjukvaruinstallation Audacity Inspelningsmjukvara Innehåll Allmänt om programmet 2 Audacity mjukvaruinstallation 3 Innan du startar programmet 3 Datorinställningar

Läs mer

Mobil Videohårddisk. Användarmanual

Mobil Videohårddisk. Användarmanual Mobil Videohårddisk Användarmanual 1 EGENSKAPER 6 TA UR OCH SÄTTA TILLBAKA FJÄRRKONTROLLEN 8 ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN 8 BYTA BATTERI PÅ FJÄRRKONTROLLEN 9 ANVÄNDA ENHET SOM EXTERN HÅRDDISK

Läs mer

Svensk bruksanvisning till Diasonic DDR-3064 Art 150316

Svensk bruksanvisning till Diasonic DDR-3064 Art 150316 Svensk bruksanvisning till Diasonic DDR-3064 Art 150316 Komma igång: Börja med att montera dom 2 medföljande AAA batterierna, notera polvändningen. Slå på ditt fickminne: Se först till att knapplåset är

Läs mer

Lathund Milestone 312

Lathund Milestone 312 Iris Hjälpmedel/Hedblom Januari 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Knappbeskrivning 4 Bild och knappbeskrivning. 4 Ovansidan 4 Övre kortsidan 4 Högra långsidan 5 Nederkant 5 Allmänt 5 Olika

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer