Malin Hedberg, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarig på Stena Stål i Molkom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malin Hedberg, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarig på Stena Stål i Molkom."

Transkript

1 Stena Metallkoncernen 2008/2009

2 man, säljare på Stena Recycling i Bollnäs. Innehåll Enkelt. Tryggt. Utvecklande. Stena Metallkoncernen 1 08/09 i korthet 4 Koncernchefens kommentar 6 Prisutveckling 8 Affärsområdeskommentarer 10 Medarbetare 12 Förbättringsarbete 14 Forskning och utveckling 15 Innovativa lösningar 18 Stena i samhället 20 Återvinning Sverige 22 Återvinning Danmark 28 Återvinning Norge 32 Återvinning Finland 36 Återvinning Polen 39 Återvinning Ryssland 41 Försäljning 43 Trading 44 WEEE 46 Aluminium 50 Stål 52 Olja 56 Ekonomi och Finans 58 Stenasfären 60 Våra värden Enkelt, Tryggt och Utvecklande sammanfattar vad vi står för och hur vi vill bli uppfattade av alla vi samarbetar med. Enkelt. Det ska vara enkelt att samarbeta med oss. Vi finns nära och erbjuder kostnadseffektiva, enkla lösningar. Vår närhet gör att vi ser kundens behov och ger snabba, tydliga besked. Tryggt. Med 70 års erfarenhet inom återvinning skapar vi en unik trygghet för våra kunder. Vårt ständiga förbättringsarbete gör att våra kunder kan vara trygga i att de samarbetar med en pålitlig partner. Utvecklande. Vi bidrar till ny kunskap och nya hållbara lösningar som är viktiga för resurshushållningen i samhället och som är till nytta för både våra kunder och oss själva. EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse 62 Koncernen Resultaträkning 65 Eget kapital 65 Balansräkning 66 Kassaflödesanalys 68 Redovisnings- och värderingsprinciper 69 Noter 72 Moderbolaget Resultaträkning 83 Eget kapital 83 Balansräkning 84 Kassaflödesanalys 86 Noter 87 Innehav 90 Förslag till vinstdisposition 92 Revisionsberättelse 93 Styrelse 94 Adresser 96 Malin Hedberg, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarig på Stena Stål i Molkom. Jag har förmånen att få arbeta med kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor. Det här skapar en spännande mix av uppgifter. Jag får arbeta med exempelvis leveranssäkerhet till kunder och utveckla miljöriktiga transportlösningar i Molkom där vi finns. Dessutom får jag bidra till en trygg arbetsmiljö så att vi kan vara en förebild för de som arbetar hos oss och tilltala nya medarbetare. Desirée Westman, säljare på Stena Recycling i Bollnäs. Variationen i arbetet stimulerar, ena dagen kan jag besöka ett hotell och dagen efter en verkstad, för att se över avfallshanteringen och finna nya kloka lösningar. Med våra helhetslösningar är det inte ovanligt att vi på samma gång kan minska kundens kostnader för avfallshantering, skapa miljövinster och utbilda deras personal.

3 Stena Metallkoncernen Stena Metallkoncernen erbjuder en heltäckande avfallshantering och återvinning med kund - anpassade och innovativa tjänster och produkter. I koncernen ingår också förädling och distribution av stål och aluminium, finansverksamhet samt internationell handel med metaller och olja. Vår vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget i samtliga verksamheter. Stena Metallkoncernen ingår i Stenasfären som utgörs av de av familjen Sten A Olsson helägda moderbolagen Stena AB (publ), Stena Sessan AB och Stena Metall AB samt hel- eller delägda bolag till dessa. Hållbara affärer Stena i samhället Nya lösningar Ny kunskap & förbättringar Stenakulturen Med nya lönsamma lösningar bidrar vi till kundernas framgång, skapar miljö- och samhällsnytta och bygger vår egen styrka. Den ständiga målsättningen är att bli bättre på allt och att erbjuda marknadens bästa tjänster och produkter. Stena-kulturen är grunden i hela vår utveckling. Med medarbetarnas kompetens och engagemang kan vi genomföra ett systematiskt förbättringsarbete av hela vår verksamhet och skapa hållbara affärer. 1

4 Detta är Stena Metallkoncernen Stena Metallkoncernens verksamheter Via Stena Metal Inc. bedriver bolaget också verksamhet i Stamford, USA, Belo Horizonte, Brasilien, Rayong, Thailand och Tianjin, Kina. 2

5 Återvinning Återvinning bedrivs inom affärsområdena Järn och Metall, Returpapper och Farligt avfall av följande bolag: SVERIGE Stena Recycling AB DANMARK Stena Metall A/S Stena Jern & Metal A/S Averhoff & Co A/S Stena Miljø A/S NORGE Stena Metall AS FINLAND Stena Recycling Oy POLEN Stena Sp. z o. o. RYSSLAND OOO Chermet Invest WEEE Trading & Sales Inom affärsområde WEEE bedrivs insamling, bearbetning och återvinning av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment). Handel med skrot, tackjärn, järnsvamp och färdiga stålprodukter. SVERIGE Stena Technoworld AB DANMARK Stena Technoworld A/S NORGE Stena Metall AS FINLAND Stena Technoworld Oy POLEN Stena Sp. z o. o. TYSKLAND Stena Bresch GmbH GRIAG Glasrecycling AG TJECKIEN Stena Safina a.s. (66%) ÖSTERRIKE Stena Technoworld GmbH ITALIEN Stena Technoworld S.r.l RUMÄNIEN SC Stena DTM SRL (75%) HONG KONG Stena Technoworld Asia Pacific Company Ltd. (51%) Aluminium Produktion av kundanpassade aluminiumlegeringar från återvunnen råvara för leverans till gjuterier och stålindustri. SVERIGE Stena Aluminium AB DANMARK Stena Aluminium A/S EUROPA, NORDAMERIKA, SYDAMERIKA, ASIEN Stena Metal International AB, Stena Metal Inc. Olja Leveranser av bunkerolja till fartyg och internationell handel med olja. SVERIGE Stena Oil AB Stål Affärsområde Stål erbjuder ett brett sortiment av stålprodukter samt för behan dling av stålprodukter och figur skuren plåt. SVERIGE Stena Stål AB NORGE Stena Stål Moss AS Finans Affärsområde Finans bedriver finansiell verksamhet och intern bankverksamhet inom koncernen. SVERIGE AB Stena Metall Finans (publ) SCHWEIZ Stena Metall Limited, Zug branch MALTA Stena Metall Holding Malta Limited Miljöteknik Inom verksamhetsområdet Miljöteknik bedrivs forskning och utveckling i syfte att skapa nya miljöriktiga och lönsamma återvinnings lösningar. SVERIGE Stena Miljöteknik 3

6 Från vänster: John Jørgensen, teknisk chef, Stena Aluminium, Ann-Charlotte Ivarsson, laboratorieingenjör, Stena Recycling, Thang van Tran, lagerarbetare, Stena Stål, John Gustafsson, besättningsman, Stena Oil. 08/09 i korthet Första förlusten på 30 år, resultatet före skatt blev 538 Mkr. Den globala ekonomiska krisen påverkade Stena Metallkoncernen negativt med volymnedgång och extrema prisfall på de viktigaste råvarorna. Snabbt agerande för att minska kostnaderna och anpassa verksamheterna till en ny marknadssituation. Medarbetarnas engagemang och ett starkt affärsmannaskap har varit avgörande ingredienser för att hantera utmaningarna. Ökade marknadsandelar på en mindre totalmarknad och stark positionering för fortsatt tillväxt. Bibehållen eller utökad service till våra samarbetspartners med fortsatt fokus på innovativa, hållbara, kundnära lösningar. Stena Oil redovisade sitt bästa resultat någonsin. Hög takt i koncernens systematiska förbättringsarbete. 4

7 Från vänster: Le Minh Nhut, driftschef Stena Metall AS, Helene Andréasson, administratör, Stena Recycling, Steffen Nehmzow, platschef, GRIAG Glasrecycling AG. Fem år i sammandrag Mkr 2008/ / / / /2005 Nettoomsättning EBITDA Rörelseresultat Eget kapital Soliditet, % 32,5 28,0 28,5 33,9 32,2 Antal anställda

8 Koncernchefens kommentarer Den globala ekonomiska kris som snabbt utvecklade sig under hösten 2008 drabbade huvuddelen av Stena Metalls verksamheter hårt. Tidiga, kraftfulla åtgärder har bidragit till en successivt förbättrad situation efter en mycket tuff inledning av verksamhetsåret. Resultatet före skatt blev 538 Mkr, Stena Metalls första förlust på 30 år. Stena Metalls återvinningsverksamheter påverkades tidigt av krisen. Under våren och sommaren 2008 var efterfrågan hög och råvarupriserna låg på rekordnivåer. Efter sommaren förändrades bilden dramatiskt. Då spreds den finansiella oron och skrotpriserna föll kraftigt för att nå botten i början av november Parallellt var det i princip omöjligt att sälja, framförallt järnskrot. Metallmarknaden fungerade något bättre men led också av stora prisfall och periodvisa marknadskollapser. Många försäljningsavtal infriades dessutom aldrig. Flertalet av Stena Metalls kunder och leverantörer påverkades inledningsvis inte av den begynnande krisen och volymingången var fortsatt god. Kombinationen av fortsatt höga inkommande volymer, ej marknadsanpassade avtal, kraftiga prisfall och marknadskollaps ledde till en stor lageruppbyggnad och omedelbara prisförluster. Detta påverkade främst de skrotbaserade verksamheterna. Med centrala beslut och ett dedikerat lokalt affärsmannaskap samlade koncernen snabbt kraft och ett omfattande åtgärdsprogram lanserades under hösten. Syftet var att anpassa verksamheterna till helt nya förhållanden samt att återställa Stena Metallkoncernens resultat- och balansräkning till ett normalläge genom att fokusera på kassaflödet. Det var imponerande att uppleva den kraft och det engagemang som samtliga medarbetare visade när vi så snabbt gick från beslut till handling. Framflyttade positioner Efter ett besvärligt första tertial har det löpande, operationella resultatet successivt förbättrats. Efter åtgärdsprogrammet har kassaflödet stärkts och koncernen kommer kraftigt reducera sina kostnader. Detta får till följd att en stor andel av den totala personalstyrkan, anställda och inhyrda, lämnar koncernen. Samtidigt har större delen av de kontrakt och avtal som förlorade sin marknadsmässighet i krisen omförhandlats. Parallellt har vi bibehållit vårt starka fokus på relationerna till våra kunder och leverantörer. Vi har inte bara lyckats bevara våra marknads andelar utan även flyttat fram våra positioner på många områden. Vårt arbete med kontinuerliga förbättringar med hjälp av bland annat Six Sigma-metodiken har utvecklats ytterligare och är idag ett strategiskt instrument för att kontinuerligt leverera bättre värden för oss själva och för dem vi samarbetar med. Krisen har påverkat alla Koncernens omsättning har fallit kraftigt beroende på till lika delar minskade volymer och prisnedgångar. Stena Metalls kunder och leverantörer har drabbats hårt av recessionen även om olika branscher och regioner har påverkats i varierande grad. Effekterna för koncernen är en nedgång av inkommande volymer på mellan procent. Vårt åtgärdsprogram syftar till att säkerställa vår lönsamhet även under dessa förutsättningar, samtidigt som vi fortsätter att utveckla både innehåll och kvalitet i våra produkter och tjänster. Verksamheternas utveckling Successivt har samtliga av Stena Metalls verksamheter på något sätt påverkats under året. Som tidigare nämnts har de lokala förutsättningarna för återvinningsverksamheterna varierat men vi har ändå avancerat. Med basen i ett starkt, kundfokuserat förbättringsarbete och vårt affärsmannaskap har vi ökat våra marknadsandelar på alla hemmamarknader. Genom bildandet av ett gemensamt försäljningsbolag, Stena Metal International, samlar vi försäljningen av järn och metaller från våra hemmamarknader. Syftet med det nya bolaget är att genom en än mer professionell organisation förbättra försäljningsvärdet, minska riskexponeringen och möta nya marknader som en starkare aktör. Marknadsförutsättningarna för Stena Aluminium har varit mycket svaga med stora utmaningar för flertalet av bolagets kunder såväl som för branschen totalt. Med fokus på kostnadsoch processeffektivitet koncentrerades produktionen till Älmhult samtidigt som nya, kundanpassade lösningar erbjuds. Vår ställning som Europas ledande elektronikåtervinnare befästes under året bland annat med en etablering i Italien. Volymutvecklingen har totalt sett varit god men även här har krisen tvingat fram nödvändiga marknadsanpassningar i pris- och avtalsmodeller mellan branschens aktörer. 6

9 Stena Stål påverkades relativt sent av den ekonomiska nedgången. Med en snabb anpassning till nya förutsättningar och stärkta marknadsandelar har bolaget till del motverkat effekten av en minskad efterfrågan och fallande stålpriser under året. Med finansoron och den snabbt inbromsande världskonjunkturen försämrades marknadsförutsättningarna för flertalet av Stena Metal Inc.s kunder under hösten Det påverkade såväl efterfrågan som priser under, framförallt, inledningen av verksamhetsåret. Med ett skyndsamt agerande baserat på affärsmässig konstruktivitet och historiskt långsiktiga relationer har Stena Metal Inc. omförhandlat en del av sina kundavtal och presenterar ett under omständigheterna bra resultat för året. Stena Oil har under året stärkt sina marknadsandelar och tack vare ett gott affärsmannaskap visar bolaget sitt bästa resultat hittills. Stena Metall Finans har under ett mycket volatilt år på finansmarknaden i sin helhet lyckats återhämta sig från en resultatmässigt mycket tuff start på verksamhetsåret. Parallellt har bolaget levererat ett viktigt, proaktivt stöd till koncernens övriga verksamheter. Glädjande är också att vi under året säkerställt Stena Metallkoncernens finansiering genom det syndikerade låneavtal med sex nordiska banker som ingicks i våras. Stärkta av utmaningarna I takt med att finansmarknaden har återhämtat sig har även råvarupriserna stigit även om de inte är tillbaka på nivåerna från sommaren 2008 (läs mer under Prisutveckling, sid 8). För Stena Metall har marknaden stabiliserat sig, fast på en lägre nivå och med en svagare volymingång och efterfrågan än för ett drygt år sedan. Åtgärdsprogrammet har anpassat Stena Metall till dessa nya marknadsförutsättningar. Vårt lokala affärsmannaskap en gemensam nämnare för hela koncernen har stärkts av årets utmaningar. Tillsammans med stödet från våra långsiktiga, stabila ägare är affärsmannaskapet vår främsta resurs inför framtiden. I skrivande stund är det svårt att bedöma den ekonomiska utvecklingen framöver. Personligen tror jag inte på en snabb återhämtning och därför behåller vi nuvarande fokus och disciplin. Jag förväntar mig dock ett väsentligt förbättrat resultat för Stena Metall för verksamhetsåret 2009/2010. Anders Jansson Göteborg i oktober 2009 Koncernchef Anders Jansson i samtal med Jan-Erik Mattsson, arbetsledare på Stena Technoworlds anläggning i Bräkne-Hoby. 7

10 Prisutveckling Den allt oroligare marknadsbilden under föregående verksamhetsår utvecklades under hösten 2008 till en global finanskrasch med bland annat extrema riskpremier och stora börsfall. Priserna på flertalet av koncernens väsentliga råvaror rasade. En viss återhämtning, dock under fortsatt låga volymer, inleddes under andra halvan av verksamhetsåret. Osäkerheten i inledningen av verksamhetsåret 09/10 är fortsatt mycket stor där bland annat Kinas agerande är av stor betydelse för fortsättningen. Metaller Det gångna verksamhetsåret har kännetecknats av en extremt volatil marknad för samtliga metaller. Så sent som under sommaren 2008 noterades all time high för både koppar och aluminium. I september drabbades världen av en finansiell kris vilket påverkade både efterfrågan och priser på metaller på ett synnerligen negativt sätt. Från verksamhetsårets början i september fram till december upplevde vi en metallmarknad i fritt fall. LME-koppar föll 60 procent från USD/ ton till USD per ton. Bly och nickel föll 55 procent, aluminium 50 procent och zink 40 procent. Fram till verksamhetsårets slut har priserna successivt förbättrats, men ligger fortfarande mellan 6 och 25 procent lägre jämfört med verksamhetsårets början. LME-lagren har under året ökat för samtliga metaller, i synnerhet för aluminium, från 1,1 till 4,6 miljoner ton. Detta är den högsta lagersiffra som noterats. Orsaken till den enorma lageruppbyggnaden på aluminium är den minskade efterfrågan från bilindustrin, som traditionellt är den dominerande köparen. Även nickellagren är på en förhållandevis hög nivå. För övriga metaller ligger LME-lagren på en mer normal nivå. Metallskrot: Under hösten 2008 slog den ekonomiska krisen till med full kraft. Detta ledde till att efterfrågan på metallskrot i princip upphörde på alla marknader samtidigt som priserna föll kraftigt. Kina, som traditionellt är den dominerande köparen av metallskrot, gick ur marknaden helt. Under våren 2009 såg vi en återhämtning av metallpriserna på LME. Detta ledde till ett ökat intresse för metallskrot från framför allt Indien och Kina. Under sommaren har prisökningarna på LME accelererat till följd av förväntningar om en förbättrad världsekonomi. Den senaste tidens prisuppgång har dock inte visat sig i motsvarande intresse för fysisk metall. Detta visar sig bland annat i ökningen av LME-lagren under senare tid. För metallskrot är utvecklingen likartad, där Kina för närvarande har ett svagare intresse, vilket innebär försämrade villkor jämfört med tidigare. Koppar (USD/ton), LME USD/ton Aluminium (USD/ton), LME USD/ton Nickel (USD/ton), LME USD/ton /07 07/08 08/ /07 07/08 08/ /07 07/08 08/09 Stål Under hösten 2008 började priserna på stål att sjunka kraftigt, dock senare än de flesta metaller. Fallet leddes av de långa skrotbaserade produkterna men det dröjde inte länge förrän även de platta produkterna följde efter. Vid kalenderårsskiftet var nedgången dryga 20 procent i snitt men på vissa produkter redan 35 procent. När vi gick in i maj månad var nedgången i snitt 37 procent och där har det sedan stabiliserat sig. Under perioden har efterfrågan varit mycket svag till följd av den ekonomiska krisen och volymerna är nu runt 40 procent lägre än under våren Stålverken har till följd av detta tvingats skära ned stora delar av sin produktion och har i princip kört på 50 procent kapacitetsutnyttjande för att även kompensera för de stora överlager som fanns när konjunkturen snabbt vände nedåt. Priserna på legeringsämnen till rostfritt och legerade stål har varit fallande men under senvåren började priserna vända upp och vi ser nu stigande priser på dessa stålprodukter. Från stålproducenterna signaleras, inför fjärde kvartalet 2009, höjda priser även på handelsstål. Handelsstål (SEK/ton), Importpriser SEK/ton /07 07/08 08/09 8 Samtliga grafer på sidan avser prisutveckling under perioden 1/ till och med 16/ Alla grafer avser månadssiffror. Källa: Reuters, MBR och Stena Metall

11 Returpapper Wellpapp (Euro/ton), Exportpriser Euro/ton 120 Tackjärn 90 Verksamhetsåret inleddes med mycket höga returpapperspriser men under hösten 2008 föll priserna på de viktigaste kvaliteterna mycket kraftigt. Den ekonomiska krisen påverkade efterfrågan negativt med omedelbar verkan medan tillgången på returpapper fortfarande var opåverkad. Runt årsskiftet var priserna lägre än vad de varit någon gång under de senaste tio åren. De kinesiska köparna, som hade minskat sina inköp betydligt under hösten, började på nyåret åter köpa normala volymer och samtidigt började krisen påverka även tillgången på retur /07 07/08 08/09 papper. Från februari 2009 har priserna stigit månad för månad men trots det är priserna 30 till 50 procent lägre i slutet av verksamhetsåret jämfört med nivån tolv månader tidigare. Under hela året har den insamlade volymen kunnat avsättas kontinuerligt. Priserna på tackjärn föll brant under andra halvåret 2008 och första kvartalet Stålverken, med stora lager av råmaterial, drabbades hårt av nedgången i efterfrågan på deras färdiga produkter. Efterfrågan på tackjärn var därför mycket låg och resulterade i kraftigt fallande priser, som stabiliserades först i början av 2009, när nya beställningar från Kina kom tillbaka. Tackjärn (USD/ton), cfr New Orleans USD/ton Olja Världsmarknadspriserna föll mycket kraftigt på råoljemarknaden under första halvan av verksamhetsåret. Perioden inleddes med ett pris på omkring 120 USD/fat för att under vintern falla ned till omkring 35 USD/fat. Under sommaren steg råoljepriset till 75 USD/fat, priserna har varit mycket volatila. Vid verksamhetsårets slut var priset 70 USD/fat. De fallande priserna beror på den häftiga inbromsningen i världsekonomin med fallande efterfrågan som följd. Lagernivåerna i framförallt USA har också stigit kraftigt. Flaskhalsen under prisuppgången våren/sommaren 2008 var bland annat raffinaderikapaciteten. Årets lägre efterfrågan har resulterat i väsentligt Olja (USD/fat), Nymex USD/fat /07 07/08 08/09 lägre nyttjandegrad som i sig har bidragit till prisfallet. Under verksamhetsårets sista tertial har en svagare dollar, lägre amerikanska lagernivåer, högre råvarupriser rent allmänt, ökad kinesisk oljeimport och mer positiva signaler rörande världsekonomin fått oljepriset att röra sig uppåt. OPECs utbudsreduktion har också bidragit till uppgången /07 07/08 08/09 Frakter Järnskrot Efter den extrema prisuppgången på järnskrot och andra råvaror till basindustrin under första halvåret 2008, kom den finansiella krisen med full kraft. Stålbranschen var en av de första att drabbas i september Priserna på fragmenterat järnskrot sjönk fram till oktober från toppnoteringen med cirka 80 procent. Många satt med stora järnskrotlager samtidigt som stålverken fick ställa om från full kapacitet ned till som allra värst cirka procent. Färdigvarulagren av stål var stora hos både stålverk, grossister och slutanvändare. Effekten blev extra kännbar fram till den tidpunkt då man åter började se ett inköpsbehov. Denna tidpunkt kom under andra kvartalet Långsamt skruvades nu produktionstakterna upp steg för steg, beroende på vilket segment man sålde stål till. Marknaden kännetecknas för närvarande av en stor Järnskrot (USD/ton), fob Rotterdam USD/ton /07 07/08 08/09 nervositet. Fundamentalt är dock att med minskat inflöde av skrot och långsamt ökande stålproduktion, balanseras nu tillgång och efterfrågan. I framtiden kan vi dock få uppleva en skrotbrist när stålverken börjar få riktig fart igen. Under denna resa uppstår även likviditetsproblem hos kunder som med en ansträngd kassa ska öka volymer och samtidigt ser priser på råvaror öka. Sannolikt kommer en hel del strukturella förändringar på järnskrot och stålmarknaden att visa sig de kommande åren. Frakterna har genom att båtar ställs utanför trafik återhämtat sig till mer normala nivåer. Fraktpriserna drevs upp rejält under sensommaren 2009 till följd av en ökad efterfrågan. Det blev en brist på containerfrakter efter våren 2009, när detta inledningsvis var ett mycket billigare alternativ på deep sea-transporter, jämfört med bulkfrakter. Frakt Baltic Dry Index /07 07/08 08/09 9

12 Affärsområdeskommentarer Så hanterar vi utmaningarna Förutsättningarna på återvinningsmarknaden påverkades dramatiskt av läget i världsekonomin. Under verksamhetsåret framträdde en ny verklighet att förhålla sig till såväl för Stena Metall som för våra kunder med volatila råvarupriser och fallande volymer. Affärsområdesansvariga Torbjörn Hedberg (Järn och metall), Lorentz Rondahl (Returpapper) och Carina Nowak (Farligt avfall) berättar om hur verksamheten påverkats och hur Stena Metallkoncernen hanterat utmaningarna. TH: Året har inneburit en anspänning för alla medarbetare, men jag är imponerad av den starka krismedvetenheten och kraften i att se framåt, bortom nuläget. Alla har ställt upp! De extrema förhållanden som vi sett i världen har även fött möjligheter. Vi har fört dialoger med våra kunder på fler plan och lärt känna dem ännu bättre. Vi är en stor organisation med lång erfarenhet och stor kunskap. Det ger oss en styrka som gör att vi står stabila också i tuffa tider, vilket har varit väldigt viktigt under året. LR: Marknadsläget har tvingat oss att bli ännu bättre på en smidig hantering. Vi har många välfungerande koncept, som vi ska fortsätta exportera på våra marknader. Vi fortsätter att sälja utökad återvinningsservice inom hela affärsområdet. CN: Vi kan lära oss mycket av att studera varandras områden. Vinsterna med synergier har blivit ännu tydligare än förut. Vi tittar till exempel på att kunna använda skrottåget även till transporter av farligt avfall. Hur ser effekterna ut inom respektive område? TH: I juni 2008 låg priserna för järn, metaller och rostfritt på rekordhöga nivåer men under sommarmånaderna som följde såg vi att man började dra åt bromsen. Vi satt plötsligt med allt större lager som vi försökte sälja av så gott det gick. När den globala krisen kom i oktober samma år föll priserna och stålverken stoppade sina inköp. Då krävdes snabba omställningar. Vi fattade många svåra beslut om kapacitetsneddragningar för att anpassa organisationen efter volymerna. Vi lade som exempel ned ett aluminiumsmältverk i danska Kolding. LR: Jämfört med Järn och metall höll Returpapper sina nivåer fram till november då nedgången kom. Men den blev dramatisk på bara några veckor sjönk priserna med 75 procent. Produktionsneddragningarna kom slag i slag och returpapper drabbades i två led: Dels genom prissänkningar på grund av ett överskott av material i Europa, dels genom sjunkande inkommande volymer. Efter nyår kom Kina tillbaka in på marknaden och eftersom vi får in mindre med material än före krisen har vi nått en balans mellan tillgång och efterfrågan. Vad gäller plaståtervinningen, som ryms inom samma affärsområde, är 10

13 Stena Metalls verksamhet är indelad i nio affärsområden. Här träffas cheferna Thorbjörn Hedberg (AO Järn och Metall), Lorentz Rondahl (AO Returpapper) och Carina Nowak (AO Farligt avfall) för att diskutera året som gått. priserna kopplade till oljepriset. Även där såg vi ett dramatiskt prisfall under hösten 2008 men en återhämtning under våren och försommaren. CN: Farligt avfall påverkas ofta sent vid konjunkturnedgångar och vi gjorde ett bra resultat under sommar och höst. Nedgången kom runt årsskiftet 2008/2009, men den har varit gradvis. Farligt avfall-branschen som helhet har sett en nedgång på cirka 25 procent i volym och det kommer som en direkt följd av industrins produktionsneddragningar. Dock har vi, på några av våra marknader, stått väldigt starka och kunnat dra nytta av turbulensen i vår omvärld. Hur har ni hanterat krisen? TH: Vi har valt att behålla i princip alla våra anläggningar, men har skräddarsytt kostymen efter lägre volymer. Hela vår affär är lokal och kräver lokal närvaro. Vi har anpassat oss snabbt till de lägre volymerna men när vändningen kommer står vi i startblocken, redo att möta våra kunder. På avsättningsmarknaden har vi börjat samla affärer i större omfattning för att bättre utnyttja möjliga synergier inom koncernens bolag. Marknaden är i skrivande stund fortsatt volatil, men nu har vi ett jämnare flöde av material om än på en lägre nivå än förut. Det har varit enormt viktigt för oss att upprätthålla samma goda service gentemot kunderna och det tycker jag att vi lyckats med. LR: Året har gått åt till att hantera situationen och justera priserna i takt med de snabba fluktuationerna på marknaden. Vi har plockat nya kvantiteter genom intensiv kundbearbetning och förvärv och har därmed undvikit att tappa lika mycket som många konkurrenter. Så länge man har full avsättning för det återvunna materialet finns förutsättningar för att bedriva en lönsam verksamhet. Inom Returpapper har vi många framgångsrika konceptlösningar som vi fortsätter att etablera på våra marknader. Vi är en stor koncern men också snabba med att implementera nya, förbättrade lösningar. CN: Liksom för de andra har året handlat om att räkna på volymer, marginaler och kostnader. Vi koncentrerar oss på att ta marknadsandelar och på att införa konceptet med farligt avfall på nya marknader genom att hänga på och växa tillsammans med de andra avfallsslagen. Det är svårt att sia om en vändning för farligt avfall, vi har vid verksamhetsårets slut inte sett den ännu. Vad gäller våra utvecklingsmöjligheter så är de stora. Vi ska finnas där för våra kunder, göra det enkelt för dem med bra service och genom att fortsätta utveckla enkla koncept som gynnar både kunden och oss. 11

14 Stena i samhället Nya lösningar Ny kunskap & förbättringar Stenakulturen Både vi själva och omvärlden ställer höga krav på vår verksamhet. Under de närmaste åren ska vi satsa intensivt på kompetensutveckling på nya sätt. Det stärker vår förmåga att erbjuda marknadens bästa lösningar. Vi blir också en attraktivare arbetsgivare, säger Per-Martin Schedwin, personal direktör i Stena Metallkoncernen. Medarbetare Starkare kompetens i en framtidsbransch Verksamhetsåret 2008/2009 var mycket tufft. Som de flesta andra företag drabbades Stena hårt av den finansiella krisen och tvingades säga upp medarbetare. Detta är något synnerligen ovanligt i Stena Metallkoncernen. Uppsägningar innebär alltid tuffa men nödvändiga beslut. Jag tycker vi hanterade detta på ett bra sätt som skapade lugn och ro för alla medarbetare som arbetar kvar. Vårt affärsmannaskap har visat sig vara ytterst värdefullt även i kristider. Kompetensutveckling stärker affärerna Trender, ny lagstiftning, kundkrav och våra egna ambitioner skapar mer kunskapsintensiva affärer där kompetensutveckling har stor betydelse för ett framgångsrikt Stena. Rätt kompetens och goda möjligheter att utvecklas i arbetet är också en nyckel till trivsel, prestation och kundlösningar i toppklass. En mängd insatser är på gång, till exempel ska vi säkra att vi använder vår kompetens på rätt sätt, arbeta mer med mentorskap, ledarskapsutveckling, tydligare karriärvägar och skapa ett flertal nya utbildningar. En ökad rörlighet för medarbetarna inom koncernen är också något vi strävar mot. På så sätt kan vi dra mer nytta av varandras kunskap mellan både bolag och länder det utvecklar ofta våra kundlösningar på nya sätt. Per-Martin Schedwin, personaldirektör Stena Metall. 12 Säkerhetsarbete för medarbetare och omvärld Stenas värden Enkelt, Tryggt och Utvecklande ska prägla allt vi gör och visar hur vi vill bli uppfattade av både omvärlden och av varandra. Till stor del bedriver Stena en verksamhet i industriell miljö med exempelvis maskiner, avfall av alla de slag, produktion och transporter. Alla vi samarbetar med ska känna att vi hanterar risker på bästa sätt. Medarbetare ska känna sig trygga i att vi har säkra arbetsmiljöer. Därför ska vi fokusera ännu mer på säkerhetstänkandet hos oss alla de kommande åren, säger Schedwin. Satsningarna i koncernens hälsoarbete för medarbetarna är ett annat prioriterat område. Medarbetare som mår bra blir effektivare och mer kreativa i sitt arbete. Hälsoarbetet gör

15 Stena-medarbetarna Grazyna Ostaszewska och Staffan Johansson i möte via videolänk. Stena Metallkoncernens videokonferenssystem finns på ett tjugotal anläggningar i Europa. Tekniken bidrar till minskade resekostnader, mindre miljöpåverkan och effektivare möten. Friheten inom Stena skapar en speciell entreprenörsanda oss på så sätt mer konkurrenskraftiga. Målet med hälsosatsningen Sundare Stena är att uppnå just detta, samtidigt som sjukfrånvaron minskar och effektiviteten i arbetet ökar. En framtidsbransch Koncernen arbetar i en framtidsbransch med stark koppling till globala megatrender som hållbar utveckling, klimatdebatt och andra miljöfrågor. Det är påtagligt nu och det kommer att bli ännu tydligare i framtiden. Allt fler vill inte bara ha ett bra jobb utan också ett arbete som stämmer överens med deras värderingar. Vår kultur, friheten att ta egna initiativ och driva egna projekt samt medarbetarens möjlighet att bidra till miljö- och samhällsnytta är en kraftfull kombination som ligger rätt i tiden, säger Per-Martin Schedwin. Detta blir också tydligt i Stena Voice, en attitydundersökning som görs hos alla medarbetare vartannat år. Stoltheten över att arbeta på Stena är hög i mätning efter mätning. Detta är en ovärderlig tillgång och något som vi är mycket rädda om. Målen i verksamheten är klara men på vägen dit får Stena Metallkoncernens medarbetare en unik frihet att ta vara på egna idéer och utveckla nya innovativa lösningar. Stena-kulturen skapar en speciell entreprenörsanda. Det tycker Stena-medarbetarna Grazyna Ostaszewska och Staffan Johansson. Grazyna ansvarar för Stenas försäljning av järnskrot och marknadsaktiviteter i Polen. Med snart 20 års Stena-erfarenhet har hon fått uppleva en stor förändring, både av sitt eget jobb men också i Polen som helhet. I början var Stena en liten aktör och jag var en mångsysslare. Idag är min roll mer renodlad och Stena har blivit ett av Polens ledande återvinningsbolag. Det är spännande att få ha upplevt denna utveckling och för egen del vill jag vara med ända tills jag går i pension, säger Grazyna. Staffan började i Stenas traineeutbildning för tre år sedan. Idag arbetar han i Tyskland som VD för GRIAG Glasrecycling, som ingår i affärsområde WEEE. Det är ett av få bolag i Europa som kan återvinna bildrörsglas. Jag fastnade för Stenas affärsmodell och att elektronikåtervinning är en verksamhet med enorm potential. Det är ett stort spann i mina uppgifter, allt från produktion, forsknings- och utvecklingsprojekt till marknadsföring och strategi. Det är stimulerande att ingen dag är den andra lik. Enligt Staffan och Grazyna avviker Stenas arbetssätt från det brukliga i Tyskland och Polen. Stenas medarbetare får stort förtroende att med egna idéer och innovationer nå bolagets mål. Friheten skapar en speciell entreprenörsanda som inte är så vanlig i Polen och som jag trivs med, säger Grazyna. Bolagens mål är också ofta nedbrutna till varje lokal anläggning. Det gör det lätt för många medarbetare att identifiera sig med verksamheten. Man arbetar så att säga för sitt företag, inflikar Staffan. Även koncernens värden Enkelt, Tryggt och Utvecklande har betydelse för medarbetarna. Precis som inom en familj har värdena betydelse för att man ska känna sig hemma och veta vad man står för. Men ett värdearbete blir förstås aldrig färdigt. En av utmaningarna de kommande åren är att bli ännu bättre på att förmedla vad vi står för till alla vi arbetar med, säger Grazyna. Miljö- och samhällsnyttan med återvinning blir en allt viktigare tillgång, både för medarbetare och i affärerna. Vår verksamhet skapar miljövinster och detta kommer att bli en allt viktigare tillgång i rekrytering framöver. Vi är tidigt ute med att kunna erbjuda helhetslösningar för kunderna och styrkan i detta kommer att bli tydligare ju mer Polen anpassas till europeisk avfallslagstiftning, avslutar Grazyna. Detsamma gäller elektronikåtervinningen, tillägger Staffan. Vi ligger långt framme och är ledande i Europa. Jag är övertygad om att våra satsningar på innovativa lösningar kommer att löna sig ännu mer framöver. Det är spännande att få vara en kugge i utvecklingen. 13

16 Förbättringskultur som skapar nya värden Stena Metallkoncernen arbetar systematiskt med förbättringsarbete sedan Vid verksamhetsårets slut fanns över inregistrerade projekt och actions som bidrar till förbättringar av alla de slag i hela koncernen. Antalet avslutade och pågående förbättringar växer hela tiden. En viktig poäng är att förbättringsarbetet är utformat för att vara tydligt och passa alla medarbetare. Det gäller oavsett om man arbetar som säljare, truckförare, inköpare, chef eller något annat, säger Daniel Jansson, programansvarig. Enkla metoder kan förstås av alla och innebär att fler blir intresserade av att delta. På så vis kan fler idéer från medarbetarna tas tillvara och kopieras vilket ökar takten i arbetet. Samtliga projekt följs upp, mäts, rapporteras och verifieras Stena har alltid varit bra på att lösa problem men med systematiken får vi ordning och reda och kan ta vara på framstegen bättre. Vi är en stor organisation och finns på hundratals platser i Europa. Inte minst lokala framsteg i förbättringsarbetet är oerhört viktiga att sprida och dela inom och mellan bolag, samt över landsgränser. Vårt sätt att arbeta ser till att alla kan ta del av framgångar. Detta gynnar både våra kunder och oss själva. Spännvidden i projekten är stor och omfattar allt från produktion och logistiklösningar till inköp och försäljning. Förbättringsarbetet skapar också utrymme för att vara proaktiva och utveckla nya lösningar. Vår förbättringskultur fortplantar sig in i kundrelationerna och detta är viktigt eftersom vi vill skapa mervärden för kunder och ständigt komma med nya innovativa lösningar, avslutar Daniel Jansson. Koncern Objectives & Strategi Bolag Objectives & Strategi Aktivitetslista Aktivitetslista med pågående och planerade projekt och actions Alla pågående förbättringsprojekt och aktiviteter är knutna till koncernens och bolagens objectives. 14

17 Stena i samhället Nya lösningar Ny kunskap & förbättringar Stena Metallkoncernen har långsiktiga ägare och en stark drivkraft att utveckla innovativa och hållbara återvinningsmetoder. Den internationella forskningen om återvinning är fortfarande liten och outvecklad. Våra egna satsningar fyller därför ett tomrum, säger Christer Forsgren som är teknik- och miljöchef i Stena Metallkoncernen. Stenakulturen Forskning och utveckling Forskning alstrar kloka lösningar Hela vårt forsknings- och utvecklingsarbete ska leda till hållbara lösningar som skapar nya värden för kunder, miljö, samhälle och bidra till ett starkt Stena. En viktig poäng är att ju mer lönsamma lösningar vi finner, desto mer kan vi satsa på att finna ännu fler hållbara lösningar. Den ständiga utmaningen är att materialåtervinna så mycket som möjligt av samhällets avfall. Deponimängderna ska minimeras och kan avfallet inte materialåtervinnas så ska det åtminstone kunna användas för energiåtervinning. Så kan hela vår målsättning med FoUverksamheten sammanfattas, säger Christer Forsgren. Koncernen driver forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med framstående samarbetspartners i forskarvärlden och näringslivet. Stena Metall finansierar till exempel en världsunik professur i materialåtervinning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Nytt unikt kompetenscentrum Professuren är ett exempel på en långsiktig satsning. Nya metoder för återvinning av LCDbildskärmar och annat elektronikavfall är några aktuella forskningsområden. En nyhet inom professuren är bildandet av Competence Center Recycling, CCR, ett unikt kompetenscentrum för återvinning där Stena samarbetar med institut och universitet i Sverige. I CCR ingår olika discipliner inom beteendevetenskap, livscykelanalys och materialåter- vinning. Forskningen är inriktad på praktiska lösningar och omfattar även frågor knutna till livsstil, till exempel vad som styr vår konsumtion. Forskarskola och magisterkurser i avfallshantering för blivande civilingenjörer är andra exempel på resultat av professuren. Waste Refinery Waste Refinery är ett annat samarbete tillsammans med näringsliv och organisationer. Det övergripande målet är att uppnå en hållbar energianvändning av avfall som inte kan materialåtervinnas. Ett aktuellt projekt gäller energianvändning av komplexa avfall som inte kan materialåtervinnas, till exempel inredning i bilar. Målsättningen i vårt fullskaleprojekt är att ta vara på all energi i sådant material och återvinna mer av exempelvis skrotbilar. Framtidsbransch Miljövinsterna med återvinning är ofta betydande jämfört med att framställa råvaror av nya material ur begränsade naturresurser som gruvor, oljekällor och skog. Befolkningen i världen växer och med en stigande konsumtion ökar miljöpåverkan. Här har en återvinning som är både lönsam och miljö riktig stor betydelse för att inte spä på de problem som redan finns, avslutar Christer Forsgren. Christer Forsgren, teknik- och miljöchef, i samtal med Marianne Gyllenhammar som leder Stenaprojekt inom energiåtervinning av avfall. 15

18 Forskning och utveckling Satsning på återvinning av glasfiberarmerad plast Uttjänta vindkraftverk, fritidsbåtar och husvagnar är exempel på produkter som innehåller glasfiberarmerad plast, ett starkt konstruktionsmaterial som är mycket svårt att materialåtervinna. Det organiska innehållet är för högt för att få deponeras enligt gällande lagstiftning. Inte heller förbränning är en bra lösning då energiinnehållet är lågt och askhalten är hög. I brist på hållbara lösningar läggs glasfiberarmerad plast idag på deponi med dispens. En positiv nyhet är att Stena Metall beviljats pengar ur EUs Lifefonder under tre år för att hitta nya återvinningslösningar med pyrolysteknik. Pyrolysmetoden kan enkelt beskrivas som att laga mat baklänges. Från en färdig rätt får man ut ingredienserna åtskilda igen, i det här fallet olja och glasfiber, säger Christer Forsgren som är teknik- och miljöchef i Stena Metallkoncernen. Slår projektet väl ut kan återvunnen olja ur plasten användas för nya oljeprodukter och glasfiber kan användas exempelvis som isoleringsmaterial. 16

19 Så fungerar återvinning Förbrukad produkt När en uttjänt bil skrotas inleds återvinningsprocessen med en manuell sortering. Sådant som kan användas som reservdelar plockas bort. Bilen saneras på vätskor. Bensin, olja, spolarvätska, bromsolja med flera tas om hand för återanvändning eller återvinning. Batteri, däck, glas, katalysatorer och andra delar som innehåller farliga ämnen plockas bort och återvinns. Bilen går genom en fragmenteringsanläggning som mal sönder den i smådelar. Den maskinella sorteringen tar vid och sorterar ut järn, koppar, aluminium och annat som kan återvinnas. 1. Manuell sortering 2. Neddelning 3. Maskinell sortering 10% till återanvändning 20% till energiråvara Miljömål för Stena Metallkoncernen Distribution av råvara Moderbolaget Stena Metall har tre övergripande miljömål för Stena Metallkoncernen. Målen ska vara uppfyllda senast år 2015: 1. Minskad energiförbrukning Energiförbrukningen ska minska med minst 20 procent. Målet ska nås genom inventeringar och åtgärder som bland annat ska leda till effektivare processer och uppvärmning av lokaler samt sparsam körning. 3. Minskad bränsleförbrukning Samtliga medarbetare som kör fordon i tjänsten ska genomgå kurs i sparsam och säker körning. Genom utbildningar ska medarbetare få ökad kunskap i hur man kör för att minska bränsleförbrukningen och öka säkerheten vid alla transporter och i arbetet på egna anläggningar. Utöver koncernens övergripande miljömål har en del av dotterbolagen kompletterande miljömål för sin verksamhet. Ny produkt 2. Ökad material- och energiåtervinning Material- och energiåtervinningen ska öka med 50 procent av avfall som deponeras. I huvudsak gäller det komplext restavfall från frag menterings anläggningar, till exempel bil interiörer, gummi, härdplaster och textilier. 17 Ny produk

20 Stena i samhället Nya lösningar Ny kunskap & förbättringar Stenakulturen Ett ständigt mål för Stena är att utveckla service och produkter som skapar mervärden för kunderna. Våra lösningar ska inte bara förenkla kundernas avfallshantering utan också bidra till att stärka deras miljöprofil, konkurrenskraft och säkerhet. Innovativa lösningar Mervärden för kunden Det ställs allt högre krav på hur avfall hanteras i hela återvinningskedjan. Det finns tre övergripande trender i den europeiska avfallshanteringen: skärpta regler på säkerhet, ökad materialåtervinning och minskade mängder som läggs på deponi. Vi möter utvecklingen genom investeringar, kundsamarbeten samt genom en ständig dialog med myndigheter och forskning. Målet för hela affärsverksamheten är att proaktivt finna innovativa och hållbara lösningar som stärker både våra kunder och oss själva. Stena har 70 års erfarenhet från branschen och vår målsättning är att erbjuda de bästa kund anpassade lösningarna på marknaden. I dessa ingår en rad tjänster som hjälper kunderna, till exempel miljöutbildningar, rådgivning, statistiktjänster, myndighetskontakter och nya avsättningsmöjligheter. Nästan allt material kan återvinnas och användas som en råvaruresurs. Saknas metoder söker vi nya kloka lösningar. Eller som vi brukar säga: Avfall är bara det som finns kvar när fantasin tar slut. 18

21 tädaktion vid finskt båteveneman Städaktion vid finskt båtevenemang I finska Vanda har det under många somrar genomförts en båthappening, ett evenemang som numera lockar tusentals finländare att delta med gummibåtar av alla de slag. Evenemanget saknar arrangör. Istället är det via Facebook och andra sociala nätverk som information sprids. Nedskräpning har blivit ett allt större problem. Stena Recyclings initiativ att hjälpa till kostnadsfritt med att ta hand om avfallet har mottagits väl av både lokala myndigheter och deltagare. Med containers i målområdet kan deltagarna göra sig av med sitt avfall på ett enkelt sätt. Bunkerflotta rustad för tuffaste kraven Under en rad av år har Stena Oil utvecklat sin chartrade bunkerflotta genom investeringar i nya fartyg. De har en hög prestanda både när det gäller kundfördelar, miljö och säkerhet. Fartygen är utrustade med dubbla skrov och däck. Genom en termoseffekt kan oljan numera hålla rätt värme till leverans med 75 procent mindre energiåtgång än tidigare. De är utrustade med dieselelektriskt maskineri som minskar bränsleåtgången. Besättningsmännen är drillade i säkerhetsrutinerna och bolaget har medverkat till att utveckla Grön Bunkring, ett unikt säkerhetskoncept. Vi arbetar i känsliga marina miljöer som ställer höga krav på att bränsleleveranser sker på bästa sätt. Vår satsning är ett sätt att proaktivt möta ökade krav från omvärlden. Punktliga leveranser har stor betydelse för en effektiv sjöfart, säger Jonas Persson, VD Stena Oil. Ny lösning ger sjukhusen total avfallskontroll Stena Recycling tar hand om avfallet från en majoritet av sjukhusen i Sverige. Med avfallslösningen Mediclean hanteras papper, skrot, plast, elektronik och farligt avfall. En särskild utmaning är det speciella avfallet för sjukhus, till exempel sprutor, kasserade läkemedel och avfall från operationsavdelningar. Detta avfall hanteras i specialutformade emballage och oskadliggörs i särskilda förbränningsanläggningar. En nyhet är en streckkodslösning som ger sjukhusen total insyn i avfallsströmmarna. Varje sjukhusavdelning tilldelas en egen etikett med streckkod som sätts på emballagen. Dessa koder skannas när emballaget är fullt. Uppgifterna lagras på en server där sjukhusets behöriga kan spåra var avfallet uppstod, volymer med mera. Med uppgifterna kan sjukhuset utveckla avfallshanteringen på varje avdelning. Dessutom kan kostnaderna för avfallshanteringen fördelas rättvist på sjukhuset. 19

22 Stena i samhället Nya lösningar Ny kunskap & förbättringar Stenakulturen Återvinning är en viktig kugge i en hållbar samhällsutveckling. En ständig målsättning är att vara ett föredöme genom att utveckla nya innovativa lösningar. Återvinning bidrar till minskad energiåtgång. Stora mängder avfall förädlas till nya värdefulla råvaror som kan användas på nytt i samhällets produktion. Verksamheten bidrar till minskade utsläpp av koldioxid och att miljöskadliga ämnen i avfallet tas om hand på ett säkert sätt, istället för att spridas i miljön. Stena deltar i en mängd olika nätverk och samarbeten. I dessa nätverk lär vi oss mer av andra och kan också dela med oss av 70 års erfarenhet. Stena i samhället 20

23 WWF. Stena stöder Naturväktarna som drivs av Världsnaturfonden, WWF. Naturväktarna är en praktisk undervisningsform som används i skolor. Syftet är att öka elevernas intresse för och kunskap om miljön och naturen. Under året lanserades ett nytt skolmaterial på temat Hållbar konsumtion. Återvunnet avfall en stark råvaruresurs. Naturresurserna är begränsade och återvinningen av material som kasseras blir allt viktigare för att möta en ökad global efterfrågan på råvaror. Varje år återvinner eller behandlar Stena Metallkoncernen stora mängder järn, metaller, papper, plast och farligt avfall i Europa. Avfallet kommer från hela samhället. Om våra avfallsvolymer inte återvanns utan producerades av nya råvaror från olja, malm eller skog skulle koldioxidutsläppen öka med cirka 8 miljoner ton. Det motsvarar de totala utsläppen från mer än 1,4 miljoner svenskar varje år. Samarbete med lokalsamhället. Återvinningsanläggningar måste ligga förhållandevis nära där avfallet uppstår i samhället. På så sätt kan man undvika långväga transporter och skapa en lokal tillgång på råvaror. I likhet med andra verksamheter i samhället blir platser för återvinningsanläggningar ifrågasatta ibland. En viktig uppgift är att sprida information om återvinningens betydelse. Ökat samarbete med närboende och lokala myndigheter är ett sätt. Vi satsar även resurser på att utveckla våra anläggningar för att minska vår miljöpåverkan när det gäller exempelvis buller. SymbioCity. Ett svenskt nätverk som driver projekt inom stadsutveckling. Målsättningen är att finna nya hållbara och lönsamma synergier i städernas möjligheter. Stena bidrar med sin mångåriga erfarenhet inom miljökommunikation. BLICC, Business Leaders Initiative on Climate Change. Myndigheter, beslutsfattare och svenska företag arbetar tillsammans för att systematiskt minska utsläpp av växthusgaser. BLICC arbetar med information och opinion och offentliggör framstegen i årliga rapporter. Clinton Climate Initiative. En majoritet av världens befolkning lever i storstadsområden. Städerna bidrar till två tredjedelar av de globala utsläppen av klimatpåverkande gaser. Storskaliga lösningar med klok avfallshantering i storstäder är en del i ett globalt utvecklingsprogram som drivs av Clinton Climate Initiative. Stena bidrar med sin samlade kunskap om hur i stort sett alla typer av avfall ska hanteras. I samarbete med experter runt om i världen skapas underlag för förändring. AGS. Alliance for Global Sustainability, AGS, är ett globalt nätverk med världsledande universitet, näringsliv och beslutsfattare i frågor som rör hållbar utveckling. 21

24 Återvinning Sverige Steget före i en Vår storlek ger kunden stora fördelar, men vårt arbete kommer alltid att genomsyras av vår förmåga att täcka den lokala kundens behov. Det säger Stena Recyclings VD Leif Gustafsson, som berättar att fokus för framtiden är att bli en ännu större del av kundens affär genom att fortsätta presentera nya, innovativa lösningar och att lära oss mer om kundernas verksamhet. Få områden har fått lika stort genomslag hos svenska företag de senaste åren som återvinning. Återvinningsbranschen har utvecklats till en modern företagsnäring och är en mycket viktig del av den svenska industrin och samhället i stort. För två år sedan bildade Stena Metallkoncernens fyra svenska återvinningsbolag en gemensam, starkare aktör: Stena Recycling, som nu är det ledande återvinningsföretaget i Sverige. För kunderna innebär sammanslagningen stora fördelar då de genom att enbart ha en kontaktperson kan få en helhetslösning för alla sina avfallsfrågor och avfallsslag. Det märks att våra kunder har ett intresse av en partner som kan erbjuda en helhet, säger Leif Gustafsson. Hos oss får de en bredd i kompetensen och en långsiktig, trygg partner samtidigt som de får uppleva enkelheten med filialnätet. Höja kundens värde Med anläggningar på över 100 platser runt om i landet har man nära till kunderna geografiskt, men målsättningen är att stötta kundens verksamhet på flera plan. Vi nöjer oss inte med att ställa ut en container. Vi vill att vår kund ska höja sitt värde STENA RECYCLING AB Stena Recycling är Sveriges ledande återvinningsföretag med ett rikstäckande nät av filialer och produktionsanläggningar. Företaget omhändertar och förädlar avfall från industri, handel, kontor, kommuner och hushåll. Avfallet levereras sedan som nya kvalitetsråvaror till bland annat stålverk, gjuterier och pappersbruk. Stena Recycling erbjuder också sina kunder avfallsnära tjänster i form av intern avfallslogistik, inventering, utbildningar, säkerhetsrådgivning mm. 22

STENA SATSAR I HALMSTAD.

STENA SATSAR I HALMSTAD. STENA SATSAR I HALMSTAD. En investering som säkrar arbetstillfällen och skapar nya. EN BETYDANDE INVESTERING STENA RECYCLING OCH STENA TECHNOWORLD EN DEL AV STENA METALLKONCERNEN FAKTA Stena Metallkoncernen

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Stena Metallkoncernen 2007/2008

Stena Metallkoncernen 2007/2008 Stena Metallkoncernen 2007/2008 5 10 0,8 28 8,5 0,9 9,8 4,7 8,6 2,0 0,004 1,0 0 10 000 750 28 000 8 500 900 9 825 4 700 8 600 2 000 4 1 000 0 Innehåll Stena Metallkoncernen 2 Återvinning Finland 38 EKONOMISK

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Capacities of sinks are limited!

Capacities of sinks are limited! Capacities of sinks are limited! Size of Earth s atmosphere Size of Earth s water. Source: Nieman/Novartis; Döberl Klimatneutralisering och företagsnätverket BLICC 1. Stena Metall 2. Återvinning är resurseffektivt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Stena Metallkoncernen 2006/2007

Stena Metallkoncernen 2006/2007 Stena Metallkoncernen 2006/2007 Stena Metallkoncernen Stena Metallkoncernens verksamheter Nya verksamheter under 2006/2007 Bolaget bedriver också via Stena Metal Inc. verksamhet i Stamford, USA, Belo Horizonte,

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

Händelser som präglade året

Händelser som präglade året Årsstämma 2014 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 28 april Lars Renström VD och koncernchef Händelser som präglade året Fortsatt osäkerhet i världsekonomin Ökande efterfrågan inom varvsindustrin Fortsatt

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 INNEHÅLL Stena Metallkoncernen 1 2009/2010 i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Stena i samhället en hållbar affär 6 Forskning, utveckling och förbättringar

Läs mer

Sekab rapport för tertial 3 samt. preliminär årsrapport Tertial 3: Helår 2012:

Sekab rapport för tertial 3 samt. preliminär årsrapport Tertial 3: Helår 2012: Sekab rapport för tertial 3 samt preliminär årsrapport 2012 Tertial 3: Nettoomsättningen är 264 Mkr (416) Bruttovinsten uppgick till 42 Mkr (42) Rörelseresultatet (EBIT) 18 Mkr (-15) Resultat efter finansiella

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Utökad kapacitet för e-skrot i Rönnskär Nästan trefaldigar Bolidens kapacitet för återvinning av elektronikskrot

Utökad kapacitet för e-skrot i Rönnskär Nästan trefaldigar Bolidens kapacitet för återvinning av elektronikskrot Utökad kapacitet för e-skrot i Rönnskär Nästan trefaldigar Bolidens kapacitet för återvinning av elektronikskrot Boliden 1 E-skrotexpansion i korthet Investeringslogik Tillgång på kopparkoncentrat fortsatt

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 INNEHÅLL Stena Metallkoncernen 1 2009/2010 i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Stena i samhället en hållbar affär 6 Forskning, utveckling och förbättringar

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012. 26 oktober 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-september 2012. 26 oktober 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-september 2012 26 oktober 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari september 2012 Under tredje kvartalet ökade Byggmax rörelseresultatet med 4,9 Mkr. Nettoomsättning

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - JUNI 2012 o Nettoomsättning för perioden 2,5 Mkr (2,3) o Resultat efter finansnetto 0,2 Mkr (-0,7) o Resultat per aktie -0,02 kr (-0,27) o Likvida medel vid

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2012/2013

STENA METALLKONCERNEN 2012/2013 STENA METALLKONCERNEN 2012/2013 STENA METALLKONCERNEN Vår gemensamma vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter. Oavsett bransch vill vi vara med och skapa

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011 PRESSINFORMATION 2011-08- 05 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011 Stark efterfrågan, försäljningen ökade kraftigt och resultatet blev bättre Koncernens omsättning ökade med 41,4 procent till 628,0

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Remissynpunkter RUFS 2050"

Remissynpunkter RUFS 2050 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Remissynpunkter RUFS 2050" Dnr: TRN 2016-0047 SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län som ägs av kommunerna Danderyd,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2010/2011

STENA METALLKONCERNEN 2010/2011 STENA METALLKONCERNEN 2010/2011 Se vår animerade film om återvinning! Vår animerade film om återvinning kan du även se på www.stenametall.se /atervinningsfilm INNEHÅLL 2010/2011 i korthet flik Vi är Stena

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 1999-12-01--2000-08-31 Perioden i korthet: Koncernens omsättning för niomånadersperioden uppgick till MSEK 25.428 (MSEK 23.549), en ökning med 8 procent jämfört med samma

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

Haldex delårsrapport, januari - september 2015

Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Landskrona, 23 oktober, 2015 Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Stark rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde Fokuserat arbete med kostnadsbasen

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation

Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation Konkurrenskraftiga gruvor och smältverk Boliden koncernpresentation Boliden levererar metaller till det moderna samhället Ledande metallföretag med fokus på hållbar utveckling Kärnkompetens inom prospektering,

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Välkommen till Elos årsstämma 2014

Välkommen till Elos årsstämma 2014 Välkommen till Elos årsstämma 2014 Ökad tillväxttakt, förbättrad produktivitet och stärkta marknadspositioner under 2013 Omsättningen ökade med 12% till 479 mkr (434) Rörelseresultatet förbättrades med

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer