BRUKSANVISNING MF 5591DN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING MF 5591DN"

Transkript

1 BRUKSANVISNING MF 5591DN

2 INTRODUKTION BÄSTE KUND Brand Variabel Vid köpet av denna apparat har du valt en kvalitetsprodukt från Sagemcom. Den uppfyller en mängd krav som rör privat användning, kontoret och butiken. Strömbesparingsläge Med de ekologiska sparfunktionerna sparar du ström och toner, då apparaten snabbt kopplar om till strömsparläget eller skriver ut i tonersparläget. Med ECO-knappen kan du snabbt och enkelt göra tonersparande kopior. Startpatron Din apparat skriver ut med den modernaste laserutskriftsteknologin. I leveransen ingår en startpatron. Denna startpatron är redan inlagd, men du måste ta bort transportförpackningarna innan du kan använda apparaten. Papperskassett I papperskassetten kan du lägga in ett pappersförråd på upp till 250 blad. I den manuella papperstillförseln kan du lägga in speciella pappersformat, kuvert, transparentfolier, etikettark eller blanketter med text. Dokumentintag Apparaten är försedd med en automatisk dokumentmatare. Upp till 50 dokument kan matas in automatiskt och skannas, faxas eller kopieras. Enstaka dokument eller mindre original kan du skanna med flatbäddsskannern. Crystal Din apparat är försedd med bild- och textoptimeringsfunktionen Crystal, med vars hjälp du kan uppnå en optimal utskrifts- och kopieringskvalitet på dina dokument. Med visitkortskopian kan du kopiera båda sidorna av ett litet dokument (exempelvis ett visitkort) på en sida. Utskrift av en kalender Apparaten skriver ut en veckoöversikt som kalenderblad för den aktuella veckan, den kommande veckan eller för en valfri vecka. Apparaten kan skriva ut Sudoku i fyra olika svårighetsgrader med lösning om så önskas. Med Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) kan du avropa adressdata från en katalogtjänst på en LDAP-server och sända faxmeddelanden eller skannade dokument per e-post till mottagaren. Dessa adressdata från LDAP-servern visas tillsammans med din apparats sparade poster (poster på LDAP-servern markeras med en +). För faxsändning står många funktioner till förfogande, till exempel olika upplösningar eller timerfunktionen). Det går att spara faxmottagningen med en kod. Ingående faxmeddelanden skrivs inte ut, utan de sparas istället i faxminnet. Med funktionen Pollning hämtar du de dokument som ligger klara i en vald fax. Tidsstämpel Apparaten skriver mottagningsdatumet och den exakta tidpunkten på alla ingående faxmeddelanden Därmed kan du dokumentera när du fick en viss faxsändning. Ett buffertminne i apparaten säkerställer att det riktiga datumet och den korrekta tidpunkten anges, även efter ett strömavbrott. Med faxmottagningen på USB-minnesmedium sparar apparaten ankommande faxsändningar på ett anslutet USB-minnesmedium. Faxmeddelandena sparas som TIFF-fil med mottagningsdatum och -klockslag. Urvalsmenyn för USB-minnesmedier visas på displayen så snart ett USB-minnesmedium (USB-stick, extern hårddisk etc.) ansluts till USB-värd-uttaget på apparatens framsida. Man kan skriva ut en lista över alla sparade dokument eller enstaka dokument och radera filer. Spara skannade dokument eller ankommande faxmeddelande på USB-minnesmediet. Companion Center SFX Du kan ansluta apparaten till en dator och använda den som skrivare eller scanner. På den medföljande installations-cd:n finns programvaran Companion Center SFX. Härmed kan du skanna och bearbeta foton och texter, skicka och motta faxmeddelanden samt aktivera apparatens webbgränssnitt, med vilket du kan göra många inställningar. Nätverk Med en nätverkskabel eller en WLAN-adapter kan du integrera apparaten som nätverksskrivare i ett befintligt nätverk. Alla datorer i nätverket har då åtkomst till apparaten och kan skanna eller skriva ut med den. tillval och original WLAN ÄR TILLVAL WLAN är ett tillval och fungerar uteslutande med en originaladapter som du kan beställa från vår Beställningsservice (se baksidan av den här bruksanvisningen). Närmare information: Scanner Apparaten understöder skanning av original i färg samt faxsändning, utskrift och kopiering i svartvitt. Om du har anslutit apparaten till ett nätverk, står olika möjligheter för inläsning av dokument till förfogande: Du kan skanna ett dokument och spara det på en dator i nätverket, du kan sända det som bilaga till ett e-postmeddelande, spara det på en FTP-server eller spara det med SMB på en dator i nätverket. Mycket nöje med din apparat och dess mångfaldiga funktioner! 2 Sagemcom MF 5591dn

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 2 Bäste kund ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5 Om den här bruksanvisningen ÖVERSIKT... 8 Översikt över faxjeten... 8 Uttag på baksidan... 8 Kontrollpanel med LCD-teckenfönster... 9 Översikt över menyfunktionerna FÖRSTA IDRIFTTAGNINGEN Förpackningsinnehåll Borttagning av förpackningsmaterialet Fastsättning av dokumentstöd Anslutning av telefonsladd Anslutning av nätverkskabel Anslutning av nätsladd Första installationen Anslutning till en dator COMPANION CENTER SFX Förutsättningar Installering av drivrutiner och programvara WEBBGRÄNSSNITT Aktivering av webbgränssnittet Aktivering av webbgränssnittet med internetbläddrare SCANNER Lägga i papper Skanna dokument och spara det på datorn Skanna dokument och spara det på USB-minne. 23 Skanna dokument och spara det på nätverksdatorn Skanna dokument och sänd det med E-post Skanna dokument och spara det på FTP-server.. 26 Skanna dokument och spara det på nätverksdatorn med SMB Skanna med Companion Center SFX SKRIVARE OCH SKRIVARMEDIER Specifikationer för skrivarmedier Inläggning av papper i papperskassetten Inläggning av papper i den manuella papperstillförseln Lägga in kuvert Inläggning av transparentfolier och etiketter Iläggning av förlagor Skriv ut lista över tillgängliga dokument på USBminne Skriv ut dokument från USB-minnet Radera filer på USB-minnet Utskrift av en kalender Sudoku: skriva ut spel KOPIERINGSFUNKTION Lägga i papper Skapande av kopia med standardinställningar Skapande av flera kopior Skapa Crystal-kopia med bild- och textoptimering (Crystal) Skapande av kopior med den andra profilen Skapande av kopior med anpassade inställningar Skapande av förstorad eller förminskad kopia Kopiering av flera dokument på en sida (= mosaikkopia) Kopiera båda sidor av ett dokument på en sida (= visitkortskopia) Installation av inställningar för en andra profil APPARATENS TELEFONBOKEN Söka införande Spara poster Ändring av post Radering av en post Radering av alla poster Utskrivning av telefonbok Grupper Import/export av telefonkatalog Byt telefonkatalog med LDAP-server FAX Sändning av fax med standardinställningar Lägga i papper Välj nummer Sidoanläggningar Uppskjuten sändning av faxmeddelande (= timerfunktion) Manuell sändning av faxmeddelande Förening av nummer Avlyssning medan uppkopplingen sker Gruppsändning (= broadcasting) Använda faxmall Faxa med Companion Center SFX Mottagning av faxmeddelande Manuell mottagning av faxmeddelande Tyst faxmottagning Faxmottagning på USB-minnesmedium Tidsstämpel Inställning av skyddad faxmottagning Sändning av faxmeddelanden Uppdrag Missade inkomna samtal NÄTVERK Inställning av nätverket Inställning av nätverksanslutningen Till- och frånkoppling av nätverksdrift (LAN) Inställning av nätverk (LAN) Ytterligare nätverksinställningar Trådlöst nätverk (WLAN) Anslutning av WLAN-adapter Innehållsförteckning 3

4 Till- och frånkoppling av drift med trådlöst nätverk (WLAN) Installation av trådlöst nätverk (WLAN) med assistenten Manuell installation av trådlöst nätverk (WLAN) 58 Ytterligare inställningar för trådlöst nätverk INSTÄLLNINGAR Inställning av ekologisk sparfunktion för ström. 62 Inställning av ekologisk sparfunktion för toner. 62 Inställning av ekologisk sparfunktion för papper 62 Val av land Välja språk Inställning av datum och klockslag Inmatning av nummer och namn Ställa in ringsignaler Avstängning av knappsignaler Utförande av pappersinställningar Inställning av upplösning Inställning av kontrast Inställning av ljusstyrkan Ytterligare skanneralternativ Ytterligare kopieringsalternativ Inställning av PCL-teckensnitt Inställning av faxmottagningsläge Tyst faxmottagning Ytterligare faxsändningsalternativ Ytterligare faxmottagningsalternativ Inställning av e-post-sändningen Låsning av apparat Utskrift av listor och rapporter TELEFONANSLUTNINGAR OCH SIDOANSLUTNA APPARATER Till och frånkoppling av nummerpresentation (CLIP) Inställning av uppringningsmetod Inställning av offentligt telefonnätverk (PSTN). 72 Inställning av telefonväxel (PABX) DSL-förbindelse ISDN-förbindelse Registrering och avregistrering av andra trådlösa telefoner Ansluta sidoapparater Använda sidotelefoner (Easylink) Användning av extern telefonsvarare RVICE Aktivering av hjälpsidorna Visning av mätarställningar Visning av tonernivå Firmware-Version Aktualisering av firmware Byte av tonerpatron Åtgärdande av pappersstopp Åtgärdande av dokumentstopp Rengöring Kalibrering av skannern Använda servicekoder Snabbhjälp Problem och möjliga orsaker Felmeddelanden och möjliga orsaker ORDLISTA BILAGA Tekniska data Garantibestämmelser Konformitetsintyg Kundinformation Sagemcom MF 5591dn

5 1 ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 Apparaten har testats enligt normerna EN respektive IEC och får endast användas i telefon- och elnät som uppfyller dessa standarder. Apparaten är speciellt byggd för användning i det aktuella inköpslandet. 2 Gör inga inställningar eller ändringar som inte beskrivs i den här bruksanvisningen. Felaktig användning kan leda till kroppsskador eller andra skador, skador på apparaten eller förlust av data. Iaktta alla givna varnings- och säkerhetsinstruktioner. UTPLACERING AV APPARATEN Apparaten måste stå säkert och stabilt på en jämn yta. Apparaten måste stå säkert och stabilt på en jämn yta. Skulle apparaten falla ner kan den såväl skadas som skada människor särskilt småbarn. Dra alla kablar på ett sådant sätt att ingen kan snubbla över dem och därmed skada sig själv alternativt skada apparaten. Låt en teknisk servicestation undersöka apparaten om den skulle falla ner. Avståndet till andra apparater och föremål måste vara minst 15 cm. Avståndet till andra apparater eller föremål måste vara minst 15 cm, vilket även gäller för användning av extra trådlösa telefoner. Placera inte apparaten i närheten av radio- och TV-apparater. Skydda apparaten mot direkt solljus Skydda apparaten mot direkt solljus, hetta, stora temperaturförändringar och fukt. Placera inte apparaten i närheten av värme- eller klimatanläggningar. Beakta anvisningarna om temperatur och luftfuktighet i den tekniska informationen. Apparaten måste luftas tillräckligt Apparaten måste luftas tillräckligt och får inte övertäckas. Placera inte apparaten i ett stängt skåp eller i en låda. Ställ den inte på ett mjukt underlag, som till exempel täcke eller kudde, och täck inte heller över ventilationsöppningarna. Apparaten kan i så fall bli överhettad och fatta eld. Det rum som apparaten ska stå i måste ha god ventilation Det rum som apparaten ska stå i måste ha god ventilation särskilt om apparaten används ofta. Placera apparaten på ett sådant sätt att dess frånluftsflöde inte riktas mot en arbetsplats. Om apparaten blir för varm eller om det ryker från den Om apparaten blir för varm eller om det ryker från den, ska du genast dra ut stickkontakten ur eluttaget. Låt då en teknisk serviceverkstad undersöka apparaten. Håll öppen eld borta från den här produkten för att undvika att elden sprids. Anslut inte apparaten i fuktiga utrymmen. Anslut inte apparaten i fuktiga utrymmen. Rör aldrig stickkontakten, nätuttaget eller telefonjacket med våta händer. Det får inte komma in någon vätska i apparaten. Det får inte komma in någon vätska i apparaten. Skilj apparaten från eluttaget och telefonnätet om vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten och låt en serviceverkstad undersöka apparaten. Låt inte barn leka utan uppsikt med apparaten. Låt inte barn leka utan uppsikt med apparaten. Förpackningarna av plast får inte hamna i barns händer. Tryck inte med våld på skannerns lock. Tryck inte med våld på skannerlocket, om du tänker skanna tjockare dokument eller tredimensionella förlagor, då det skulle kunna leda till att locket och/ eller skannerglaset skadas. STRÖMFÖRSÖRJNING/ TELEFONANSLUTNING Testa om nätspänningen i din apparat Testa om nätspänningen i din apparat (typskylt) stämmer överens med förhandenvarande nätspänning på placeringsstället. Störningssändning Apparaten motsvarar EN klass B. Använd endast bifogad nät- och telefonkabel. Se till att du anslutit den medlevererade telefonkabeln enligt beskrivningen innan du använder apparaten. Rör aldrig vid nät- eller telefonkabeln om isoleringen är skadad. Rör aldrig vid nät- eller telefonkabeln om isoleringen är skadad. Byt genast ut skadade kablar. Använd endast lämpliga kablar; kontakta vår tekniska kundtjänst eller din återförsäljare vid behov. Avskilj apparaten från både el- och telefonnätet under åskväder: Koppla bort apparaten från el- och telefonnätet vid åskväder för att undvika skador pga. överspänning. Om det inte är möjligt skall du inte använda apparaten under åskväder. Avskilj apparaten från el- och telefonnät innan du rengör utsidan av apparaten. Avskilj apparaten från el- och telefonnät innan du rengör utsidan av apparaten. Använd en mjuk trasa som inte luddar. Använd under inga omständigheter flytande, i gasform eller lättantändliga rengöringsmedel (sprejer, skurmedel, polityrer, alkohol etc..). Låt aldrig fukt tränga in i apparaten. Rengör displayen med en torr och mjuk trasa. Rengör displayen med en torr och mjuk trasa. Om displayen går sönder kan en svagt frätande vätska läcka ut. Undvik att få vätskan på huden eller i ögonen. Apparaten fungerar inte vid ett strömavbrott; Apparaten fungerar inte vid ett strömavbrott (lagrad data bibehålls). DATORANSLUTNING Uteslutande High-Speed-USB-kabel Använd endast en i handeln gängse High-Speed-certifierad USB-kabel för att ansluta apparaten till din dator. Kabeln bör inte vara längre än 1,5 meter. TRÅDLÖST NÄTVERK (WLAN) Trådlöst nätverk (WLAN) Funktionen hos säkerhetsanläggningar, medicinska eller känsliga apparater kan störas av apparatens sändningseffekt. Beakta mögliga användarföreskrifter (eller - inskränkningar) in närheten av sådana inrättningar. Högfrekvensstrålning påverkar mediciniska apparater Användningen av denna apparat kan genom utsändningen av högfrekvensstrålning påverka funktionen av otillräckligt avskärmade mediciniska apparater liksom som även hörapparater eller pacemakers. Kontakta en läkare eller den mediciniska apparatens tillverkare, för att få reda på om den är tillräckligt avskärmad mot extern högfrekvensstrålning. Allmänna säkerhetsanvisningar 5

6 USB-MINNESMEDIER Använd endast minnestyper som är kompatibla med apparaten. Använd endast minnestyper som är kompatibla med apparaten. Se till att en USB-apparats strömförbrukning inte överskrider USB-anslutningens tillåtna amperevärde. Du kan bara sticka in en High Powerapparat (USB 2.0) i varje USB-anslutning. Anslut inga extraapparater som till exempel batterier, fläktar, laddare till apparaten. Apparaten registrerar endast minnesmedier som är formaterade med FAT16 eller FAT32. NTFS understöds ej. Dra aldrig ut det insatta minnesmediet när apparaten just använder det. Dra aldrig ut det insatta minnesmediet när apparaten just använder det. Data skulle då kunna skadas eller förstöras. Aktualisering av firmware Använd för aktualiseringen av din firmware uteslutande firmwarefilen för din apparat från internetsidan: Andra firmware-filer kan leda till att apparaten inte längre fungerar utan störningar. Sagemcom övertar ingen garanti för felfunktioner på apparaten som kan återföras till firmwarefiler från andra leverantörer. GPL-text Den firmware som används i apparaten, är delvis licensierad under GPL. Har Du frågor om licensen för en bestämd del av denna firmware, ta kontakt med oss på följande e-postadress: Vi skickar dig en CD-skiva med motsvarande källkod till tillverkarpris. FÖRBRUKNINGSMATERIAL Original-förbrukningsmaterial Använd uteslutande originalförbrukningsmaterial. Dessa erhåller ni i specialistbutik eller via vår beställningsservice (se baksidan av den här bruksanvisningen). Andra förbrukningsmaterial kan skada apparaten respektive minska apparatens livslängd. Miljø Se till att gammalt förbrukningsmaterial omhändertas enligt avfallsbestämmelserna i ditt land. Var försiktig vid hantering med tonerpulver: Var försiktig vid hantering med tonerpulver: Gå genast ut i friska luften om du skulle råka andas in tonerpulver. Uppsök genast läkare! Om tonerpulver skulle komma in i ögonen, skölj ögonen i minst 15 minuter med mycket vatten. Uppsök genast läkare! Drick små mängder vatten om du råkat svälja tonerpulver. Försök INTE att framkalla uppkastning. Uppsök genast läkare! Tonerpatron 1 Öppna aldrig tonerpatronen. Förvara nya och begagnade patroner så att de inte barn kommer åt dem. Pappersstopp Dra ut pappret försiktigt ur apparaten i fall av ett pappersstopp. Kasta bort pappret försiktigt: Tonern på papperet har eventuellt inte fixerats klart och det skulle därmed kunna frisättas tonerdamm. Skulle det tränga ut tonerdamm ur patronen, så måste du undvika att få det på huden eller i ögonen. Skulle det tränga ut tonerdamm ur patronen, så måste du undvika att få det på huden eller i ögonen. Andas inte in löst tonerdamm. Ta bort dammet från kläder och föremål med kallt vatten; varmt vatten fixerar tonern. Ta under inga omständigheter bort löst tonerdamm med en dammsugare. REPARATION Fara hetta! Fixeringsenheten och dess omgivning inuti apparaten blir heta under drift. Vidrör ej dessa delar, när du öppnat apparaten. Gå försiktigt tillväga när du exempelvis tar bort ett pappersstopp. Bildskärm Vänligen beakta anvisningarna på displayen och i felrapporten om störningar uppkommer. Reparation Försök inte reparera apparaten själv. Icke fackmässig behandling kan leda till person- och produktskador. Låt endast en auktoriserad serviceverkstad reparera apparaten. Avlägsna inte typskylten från apparaten. Om du gör det upphör garantin att gälla. LARSÄKERHET Lasersäkerhet Apparaten motsvarar avseende den ingående laserteknologin de driftsstandarder för laserprodukter, som av regeringen resp. nationella eller internationella instanser klassificerats som laserprodukt av klass 1. Inga farliga ljusstrålar frisätts, då laserstrålen är fullständigt innesluten i alla användarens driftsfaser och under hela underhållsarbetets varaktighet. Direkt (eller indirekt reflekterad) okulär kontakt med laserstrålen kan leda till allvarliga ögonskador. Genom säkerhetsåtgärder och spärrmekanismer förhindras att operatören utsätts för laserstrålen. Endast en kvalificerad servicetekniker får öppna apparaten och genomföra servicearbeten. Klass 1 laserprodukt à Klass 1 laserprodukt 6 Sagemcom MF 5591dn

7 OM DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN Med installationshjälpen på följande sidor kan du snabbt och enkelt ta din apparat i bruk. Detaljerade beskrivningar finner du i följande kapitel i denna bruksanvisning. Läs noggrant igenom bruksanvisningen. Beakta framförallt säkerhetsanvisningar för att garantera en problemfri användning av din apparat. Tillverkaren övertar inget ansvar om du inte skulle iaktta anvisningarna. ANVÄNDA SYMBOLER Råd och tips RÅD OCH TIPS Med denna symbol markeras tips som hjälper dig att använda din apparat på ett effektivare och enklare sätt. Apparatskador eller förlust av data! OBRVER! Fara för personer! APPARATSKADOR ELLER FÖRLUST AV DA- TA! Denna symbol varnar för skador på apparaten eller en möjlig förlust av data. Dessa skador kan uppstå genom icke fackmässig hantering. FARA! FARA FÖR PERSONER! Denna symbol varnar för faror för personer. Felaktig användning kan leda till kroppsskador eller andra skador. Fara genom laserstrålar! FARA LAR! FARA GENOM LARSTRÅLAR! Denna symbol i bruksanvisningen eller inuti apparaten hänvisar till faror genom synliga eller osynliga laserstrålar. Felaktig användning kan leda till skador på ögonen eller andra skador. Fara genom hetta! FARA VÄRMA FARA GENOM HETTA! Denna symbol i bruksanvisningen eller inuti apparaten hänvisar till faror genom heta ytor. Felaktig användning kan leda till kroppsskador eller andra skador. 7

8 2 ÖVERSIKT ÖVERSIKT ÖVER FAXJETEN Den automatiska dokumentmatarens lock Den automatiska dokumentmatarens lock Dokumentintag ƒ Dokumentintag Dokumentstyrning Dokumentstyrning Dokumentstöd Dokumentstöd Skannerlock Skannerlock Bokstavstangentbord (dolt) Bokstavstangentbord (dolt) Papperskassett ˆ Papperskassett Manuell papperstillförsel Manuell papperstillförsel Hållare för utskriftsutmatning Š Hållare för utskriftsutmatning Apparatlock Apparatlock Kontrollpanel med LCD-teckenfönster Œ Panel med teckenfönster USB-värd-anslutning ý-uttag USB-värd-anslutning för lagringsmedier Übersicht nummeriert Den automatiska dokumentmatarens skannerglas Den automatiska dokumentmatarens skannerglas Skannerglas ƒ Skannerglas Tonerpatron Tonerpatron Pappersstoppslucka (skrivenhet) Pappersstoppslucka (skrivenhet) Übersicht nummeriert UTTAG PÅ BAKSIDAN LINE-uttag FAX/Ñ-uttag uttag för telefonkabel Fixeringsenhetens spännspak ƒ Fixeringsenhetens spännspakar (Två spakar!) USB-värd-anslutning ý-uttag USB-värd-anslutning för lagringsmedier USB-anslutning för datorn ý-uttag USB-anslutning för datorn Anslutning för nätverkskabeln (RJ-45) -Uttag Anslutning för nätverkskabeln (RJ-45) Pappersstoppslucka (fixeringsenhet) Pappersstoppslucka (fixeringsenhet) Anslutning för nätsladd ˆ Anslutning för nätsladd Påslagning och avstängning Påslagning och avstängning Rückansicht nummeriert SFF4 Spaltenumbruch Spaltenumbruch 8 Sagemcom MF 5591dn

9 KONTROLLPANEL MED LCD- TECKENFÖNSTER Röd lampa Röd lampa Æ Om lampan blinkar eller lyser, ska du läsa anvisningarna på displayen. Grön lampa Grön lampa â Den gröna lampan â på kontrollpanelen blinkar när det finns ett faxmeddelande i minnet. Stopp 2 j Avbryt funktionen/återvänd till utgångsläget C Aktivera menyfunktioner / tillbaka till tidigare menynivå / radera enskilda tecken Pilknappar [ Inställning av antalet kopior/navigering i menyn/val av alternativ/förflyttning av markören OK OK Tryck en gång: anpassning av kopior / menynavigering: bekräfta inmatningar Start (starta överföring av meddelande/aktion) o Starta överföring av meddelande/aktion Kontrast Ställ in kontrasten för skanningen Zoom Ô/ZOOM Ställ in zoomparameter (skanna förminskat eller förstorat) Dubbelsidig utskrift Õ/DUPLEX Välj dubbelsidig eller ensidig utskrift (Duplex/Simplex) Upplösning f Ställ in högre upplösning för faxsändning och kopiering (AUTOMATISKT, TEXT, KVALITET, FOTO) Fax FAX Starta faxöverföring, faxmottagning Copy COPY Tryck 2 gånger: kopiera automatiskt; tryck 1 gång: Anpassa kopior Skanning SCAN Öppna urvalsmeny för skanningsfunktionerna Nummerrepetering-/påringningslista: Nummerrepetering-/påringningslistan innehåller de senast uppringda numren och ingående samtalen ( kännetecknar de uppringda numren, de ingångna samtalen och * de missade samtalen). Rundsändning À Gruppsändning (= Broadcast): Du kan sända ett faxmeddelande till flera mottagare efter varandra. Högtalaren (Basic) μ lyssna på uppkopplingen Sifferknappar Sifferknappar (0 9) Ange siffror ECO ECO Aktivera ekologiska sparfunktioner för papper, ström och toner/gör kopia med ekologisk tonersparfunktion Bokstavsknappar 3 Knappar (A Z) Skriv in bokstäver / + Omkopplingsknapp: mata in stora bokstäver / \ Radera enstaka tecken / Infoga radbyte / õ och bokstavstangent Skriv in specialtecken / ½ Infoga mellanslag och Paneel MF 5571dw Spaltenumbruch Spaltenumbruch Översikt Kontrollpanel med LCD-teckenfönster 9

10 ÖVERSIKT ÖVER MENYFUNKTIONERNA Följande funktioner är tillgängliga på apparaten Det finns två möjligheter att aktivera dem: Menynavigering Navigering i menyn: Tryck på C, för att öppna funktions menyn. Bläddra genom menyn med hjälp av [. Välj en menyfunktion genom att trycka på OK. Med C kommer du tillbaka till den tidigare menynivån. Med j avslutar du menyn och återvänder till utgångsläget. Direktuppringning Aktivering av funktionerna direkt: Med funktionsnumret aktiverar du en menyfunktion direkt. Tryck på C och ange det aktuella funktionsnumret med hjälp av sifferknapparna. Bekräfta med OK. Du hittar funktionsnumren i listan nedan. 0 INSTÄLLNINGAR Inställning av ekologiska sparfunktioner för papper, ström och toner 002 Inställning av ekologiska sparfunktioner för papper, ström och toner... sidan 62 Inställning av PCL-teckensnitt 005 Inställning av PCL-teckensnitt. sidan 66 Avstängning av knappsignaler 007 Avstängning av knappsignaler.. sidan 64 Inställning av datum och klockslag 01 Inställning av datum och klockslag sidan 63 Mata in namn 021 Mata in namn... sidan 64 Mata in nummer 022 Mata in nummer... sidan 64 Inställning av land 031 Inställning av land... sidan 63 Inställning av telefonnätverk 032 Inställning av telefonnätverk *.. sidan 72 Inställning av språk 033 Inställning av språk... sidan 63 Inställning av faxmottagningsläge 041 Inställning av faxmottagningsläge... sidan 67 Inställning av antalet ringsignaler för faxmottagning 042 Inställning av antalet ringsignaler för faxmottagning... sidan 64 Till- och frånkoppling av telefonväxelfunktion 051 Till- och frånkoppling av telefonväxelfunktion... sidan 73 Inmatning av förvalsnummer för telefonväxelfunktion 0522 Inmatning av förvalsnummer för telefonväxelfunktion... sidan 73 Inställning av uppringningsmetod 053 Inställning av uppringningsmetod (ton-/pulsval) *... sidan 72 Inställning av ringsignal 054 Välja ringsignal... sidan 64 Inställning av ringsignalernas ljudvolym 055 Inställning av ringsignalernas ljudvolym... sidan 64 Till och frånkoppling av nummerpresentation (CLIP) 057 Till och frånkoppling av nummerpresentation (CLIP)... sidan 72 * funktionen stöds inte i alla länder och nätverk * funktionen stöds inte i alla länder och nätverk 1 KOPIERINGSFUNKTION Installation av kopieringsinställningar 10 Installation av kopieringsinställningar... sidan 65 Skapande av kopia med standardinställningar 11 Skapande av kopia med standardinställningar... sidan 37 Skapande av kopia med den andra profilens inställningar 12 Skapande av kopior med den andra profilen... sidan 38 Skapande av förstorad eller förminskad kopia 13 Skapande av förstorad eller förminskad kopia... sidan 39 Kopiering av flera dokument på en sida (= mosaikkopia) 14 Kopiering av flera dokument på en sida (= mosaikkopia)... sidan 40 Skapa Crystal-kopia med bild- och textoptimering (Crystal) 15 Skapa Crystal-kopia med bild- och textoptimering (Crystal)... sidan 38 Kopiera båda sidor av ett dokument på en sida (= visitkortskopia) 16 Kopiera båda sidor av ett dokument på en sida (= visitkortskopia)... sidan 40 2 SKRIVARE Utförande av pappersinställningar 20 Utförande av pappersinställningar. sidan 64 Utskrift av en lista över de installerade PCL-teckensnitten 204 Utskrift av en lista över de installerade PCL-teckensnitten... sidan 71 Skriv ut lista över tillgängliga dokument på USB-minne 211 Skriv ut lista över tillgängliga dokument på USB-minne... sidan 32 Skriv ut dokument från USB-minnet 212 Skriv ut dokument från USB-minnet... sidan 33 3 SKANNER Skanna dokument och spara det på datorn 31 Skanna dokument och spara det på datorn... sidan 22 Skanna dokument och spara det på USB-minne 32 Skanna dokument och spara det på USB-minnesmedium... sidan 23 Skanna dokument och sänd det med E-post 33 Skanna dokument och sänd det med e-post... sidan 26 Skanna dokument och spara det på FTP-server 34 Skanna dokument och spara det på FTP-server... sidan 26 Skanna dokument och spara det på SMB-server 35 Skanna dokument och spara det på nätverksdatorn med SMB... sidan 27 Skanna dokument och spara det på nätverksdatorn 36 Skanna dokument och spara det på nätverksdatorn... sidan 25 Göra skannerinställningar 30 Göra skannerinställningar... sidan 66 4 FAX Inställningar för faxsändning 401 Installation av faxsändning... sidan 68 Inställningar för faxmottagning 402 Installation av faxmottagning.. sidan 68 Inställning av skyddad faxmottagning 403 Inställning av skyddad faxmottagning... sidan 52 Påslagning respektive avstängning av tidsstämpel 404 Påslagning respektive avstängning av tidsstämpel... sidan 68 Sändning av faxmeddelande 41 Sändning av faxmeddelande... sidan 46 Faxavrop 42 Faxavrop... sidan 53 Faxmottagning på USB-minnesmedium 44 Faxmottagning på USB-minnesmedium... sidan 52 Skriva ut faxmallar 45 Skriva ut faxmallar... sidan 49 5 TELEFONBOK Söka införande 511 Sök post... sidan 42 Spara poster 512 Spara poster... sidan 42 Skapande av grupp 513 Skapa grupp... sidan 43 Ändring av post 514 Ändring av post... sidan 43 Radering av poster 515 Radering av poster... sidan 43 Utskrivning av telefonbok 516 Utskrivning av telefonbok... sidan 71 Ladda telefonkatalog från USB-minnet 517 Ladda telefonkatalog från USB-minnet... sidan 44 Spara telefonkatalog på USB-minne 518 Spara telefonkatalog på USB-minne... sidan 44 Byt telefonkatalog med LDAP-server 510 Byt telefonkatalog med LDAP-server... sidan Sagemcom MF 5591dn

11 5 TRÅDLÖS TELEFON Registrering av trådlös telefon 521 Registrering av trådlös telefon *sidan 73 Avregistrering av trådlös telefon 522 Avregistrering av trådlös telefon *... sidan 74 Sökning av trådlösa telefoner 523 Sökning av trådlösa telefoner *... sidan 74 * Funktionen är tillvalsmöjlig * Funktionen är ett tillval och fungerar uteslutande med en originaladapter, vilken du kan beställa via vår beställningsservice. Närmare information: 6 Skanna dokument och sänd det med E-post 61 Skanna dokument och sänd det med e-post... sidan 26 Inställning av e-postsändningen 60 Inställning av e-postsändningen... sidan 69 7 UPPDRAG Utför uppdrag genast 71 Utför uppdrag genast... sidan 53 Ändra uppdrag 72 Ändra uppdrag... sidan 53 Radera uppdrag 73 Radera uppdrag... sidan 53 Skriva ut uppdrag 74 Skriva ut uppdrag... sidan 53 Utskrivning av uppdragslista 75 Utskrivning av uppdragslista... sidan 71 8 LISTOR OCH RAPPORTER Utskrift av lista över inställningarna 80 Utskrift av lista över inställningarna... sidan 71 Skriv ut lista över de tillgängliga funktionerna 81 Skriv ut lista över de tillgängliga funktionerna... sidan 71 Utskrivning av faxjournal 82 Utskrivning av faxjournal... sidan 71 Utskrivning av telefonbok 83 Utskrivning av telefonbok... sidan 71 Utskrivning av uppdragslista 84 Utskrivning av uppdragslista... sidan 71 Utskrift av en kalender 85 Utskrift av en kalender... sidan 34 Utskrift av Sudoku 86 Sudoku: skriva ut spel... sidan 35 Skriva ut faxmallar 87 Skriva ut faxmallar... sidan 49 Utskrift av en lista över de installerade PCL-teckensnitten 88 Utskrift av en lista över de installerade PCL-teckensnitten... sidan 71 9 USB-MINNESMEDIUM Skriv ut lista över tillgängliga dokument på USB-minne 911 Skriv ut lista över tillgängliga dokument på USB-minne... sidan 32 Skriv ut dokument från USB-minnet 912 Skriv ut dokument från USB-minnet... sidan 33 Skanna dokument och spara det på USB-minne 913 Skanna dokument och spara det på USB-minnesmedium... sidan 23 Faxmottagning på USB-minnesmedium 914 Faxmottagning på USB-minnesmedium... sidan 52 Radera filer på USB-minnet 915 Radera filer på USB-minnet... sidan 34 9 ÖVRIGT Låsning av apparat 92 Låsning av apparat... sidan 70 Kalibrering av skannern 931 Kalibrering av skannern... sidan 83 Använda servicekoder 933 Använda servicekoder... sidan 83 Förfrågan om firmware-version 934 Förfrågan om firmware-version sidan 76 Avläsning av räknarställningar 94 Avläsning av räknarställningar... sidan 76 Visning av tonernivå 946 Visning av tonernivå... sidan NÄTVERK (LAN) Inställning av nätverksanslutningen 06 Inställning av nätverksanslutningen... sidan 54 Installation av IP-adresstilldelning 071 Installation av IP-adresstilldelning... sidan 55 Installation av statisk IP-adresstilldelning 072 Installation av statisk IP-adresstilldelning... sidan 55 Kontroll av DHCP-inställningarna 073 Kontroll av DHCP-inställningarna... sidan 56 Ytterligare nätverksinställningar 074 Ytterligare nätverksinställningar... sidan TRÅDLÖST NÄTVERK (WLAN) tillval och original WLAN ÄR TILLVAL WLAN är ett tillval och fungerar uteslutande med en originaladapter som du kan beställa från vår Beställningsservice (se baksidan av den här bruksanvisningen). Närmare information: Till- och frånkoppling av trådlöst nätverk (WLAN) 080 Till- och frånkoppling av trådlöst nätverk (WLAN)... sidan 57 Installation av trådlöst nätverk (WLAN) med assistenten 081 Installation av trådlöst nätverk (WLAN) med assistenten... sidan 57 Manuell installation av trådlöst nätverk (WLAN) 082 Manuell installation av trådlöst nätverk (WLAN)... sidan 58 Installation av IP-adresstilldelning 083 Installation av IP-adresstilldelning... sidan 59 Installation av statisk IP-adresstilldelning 084 Installation av statisk IP-adresstilldelning... sidan 59 Kontroll av DHCP-inställningarna 085 Kontroll av DHCP-inställningarna... sidan 60 Ytterligare inställningar för trådlöst nätverk 086 Ytterligare inställningar för trådlöst nätverk... sidan 60 Översikt Översikt över menyfunktionerna 11

12 3 FÖRSTA IDRIFTTAGNINGEN FÖRPACKNINGSINNEHÅLL Apparat Apparat Dokumentstöd ƒ Dokumentstöd Startpatron (redan inlagd) Startpatron (redan inlagd) Nätsladd med nätkontakt (specifik för det land det gäller) Nätkabel med stickkontakt (specifik för landet ifråga) Telefonsladd med kontakt (specifik för det land det gäller) Telefonsladd med jack (specifik för landet ifråga) Papperskassett (redan inlagd) Papperskassett (redan inlagd) Bruksanvisning med installationshjälp (utan uppbyggnad) Bruksanvisning med installationshjälp (utan uppbyggnad) Verpackungsinhalt BORTTAGNING AV FÖRPACKNINGSMATERIALET TA BORT FÖRPACKNINGSMATERIALET FRÅN APPARATEN Ta bort förpackningsmaterialet från apparaten Ta bort transportklisterremsorna utanpå apparaten. Verpackungsmaterial entfernen TA BORT FÖRPACKNINGSMATERIALET FRÅN TONERPATRONEN 1 Öppna apparatens övre lock genom att ta tag i locket vid de ytter pilmarkeringarna och fälla upp det. Förpackningsinnehåll saknas FÖRPACKNINGSINNEHÅLL SAKNAS Vänligen vänd dig till din specialiståterförsäljare eller vår kundtjänst om delar saknas eller är skadade. 2 Öppna apparaten genom att fälla apparatens lock framåt. Spaltenumbruch 12 Sagemcom MF 5591dn

13 3 Ta bort tonerpatronen genom att ta tag i handtaget i mitten och dra ut den framåt ur apparaten. FARA! UTTRÄDANDE TONERDAMM! Skaka inte tonerpatronen mer efter att du har dragit ut skyddsremsan. Det skulle i så fall kunna tränga ut tonerdamm ur den. 7 Lägg i tonerpatronen i apparaten. Patronen måste haka i helt och hållet. 4 Ta bort den klisterremsan och det skyddspappret, men ännu inte skyddsremsan i patronen. 8 Stäng apparaten. FARA! UTTRÄDANDE TONERDAMM! Öppna aldrig tonerpatronen. Skulle det tränga ut tonerdamm ur patronen, så måste du undvika att få det på huden eller i ögonen. Andas inte in löst tonerdamm. Ta bort dammet från kläder och föremål med kallt vatten; varmt vatten fixerar tonern. Ta under inga omständigheter bort löst tonerdamm med en dammsugare. 5 Sväng tonerpatronen flera gånger fram och tillbaka för att fördela tonern jämnt och därmed förbättra utskriftskvaliteten. OBRVER! TONERPATRONEN EJ RIKTIGT INSATT! Om apparatens lock inte kan stängas, är tonerpatronen felaktigt insatt. Ta ut tonerpatronen och sätt in den korrekt. 9 Stäng apparatens övre lock. 6 Dra först därefter ut skyddsremsan på patronens vänstra sida helt och hållet. Första idrifttagningen Borttagning av förpackningsmaterialet 13

14 TA BORT FÖRPACKNINGSMATERIA- LET UR PAPPERSKASTTEN 1 Dra ut papperskassetten ur apparaten. PAPPERSKASTTENS LOCK Om papperskassettens lock har lossnat, sätt fast locket i fästena. Se till att lockets släta sida (med ritningarna) pekar uppåt. 2 Fäll upp papperskassettens lock. 6 Skjut in papperskassetten till anslaget i apparaten. 3 Var vänlig ta bort kartonginlägget ur papperskassetten innan du lägger in papper. FASTSÄTTNING AV DOKUMENTSTÖD 4 Ta bort transportklisterremsorna inuti papperskassetten. Fastsättning av dokumentstöd Sätt i dokumentstödet i lockets båda öppningar. Stödet måste haka fast ordentligt. Dokumentenhalter anbringen ILÄGGNING AV PAPPER Ställ in papperskassetten till pappret och lägg i papper (se även kapitel Skrivarmedier, sidan 29). 5 Stäng papperskassettens lock. 14 Sagemcom MF 5591dn

15 ANSLUTNING AV TELEFONSLADD Anslutning av telefonsladd Anslut telefonsladden till det uttag på apparaten som är märkt med FAX/Ñ (RJ-11-anslutning). Sätt i telefonproppen i ett telefonjack. Telefonkabel anschließen ANSLUTNING AV NÄTSLADD Nätspänning på platsen OBRVER! NÄTSPÄNNING PÅ PLATN! Testa om nätspänningen i din apparat (typskylt) stämmer överens med förhandenvarande nätspänning på placeringsstället. 1 Sätt i nätkabeln i uttaget på baksidan av apparaten. Sätt i stickkontakten i ett vägguttag. Anslutning till ISDN-anläggning! OBRVER! Anknytningsanläggningar 1 ANSLUTNING AV NÄTVERKSKABEL Anslutning av nätverkskabel Stick in nätverkskabeln (RJ-45) i LAN-uttaget på apparatens baksida. Anslut den andra änden till nätverkets router. LAN-Kabel anschließen ANSLUTNING TILL ISDN-ANLÄGGNING! Du kan inte ansluta apparaten direkt till den digitala utgången på en ISDN-anläggning. Detaljer rörande ISDN-anslutningen hittar du i den bruksanvisning som följer med terminaladaptern eller routern. ANSLUTNING TILL TELEFONVÄXEL Om du ansluter apparaten som telefonväxel till en telefonanläggning, så måste du ställa in den för telefonväxelfunktion (se även kapitlet Telefonanslutningar och andra apparater, sidan 72). 2 Koppla på apparaten med strömbrytaren på baksidan. Spaltenumbruch Första idrifttagningen Anslutning av telefonsladd 15

16 FÖRSTA INSTALLATIONEN Första installationen Apparaten startar när du har anslutit apparaten till elnätet. Lamporna blinkar under bootprocessen. Vänta tills den första installationsprocessen börjar. VÄLJA SPRÅK 1 Välj önskat språk för teckenfönstret genom att trycka på [. 2 Bekräfta med OK. VAL AV LAND Ställ in land på korrekt sätt Inställning av land 1 Välj med hjälp av [ det land, där apparaten ska användas. 2 Bekräfta med OK. INSTÄLLNING AV TIDSZON funktionen stöds inte i alla länder och nätverk (funktionen stöds inte i alla länder och nätverk) Inställning av tidszon I länder med flera tidszoner kan du välja bland förhandsinställda tidszoner eller mata in din tidszons avvikelse från UTC manuellt (se även kapitel Inställning av tidszon, sidan 63). I länder med en tidszon anpassas inställningen automatiskt om du ställer in landet rätt. 1 Välj med hjälp av [ den tidszon, i vilken apparaten ska användas. 2 Bekräfta med OK. Automatisk omställning sommartid/vintertid OBRVER! STÄLL IN LAND KORREKT! Ställ in vilket land som ni använder apparaten i. Din apparat kommer annars inte att vara anpassad till telefonnätet. Om ditt land inte finns i listan måste du välja en annan inställning och använda den korrekta telefonkabeln i landet. Fråga er specialiståterförsäljare. AUTOMATISK OMSTÄLLNING SOMMAR- TID/VINTERTID Med inställning av landet och tidszonen kopplas den automatiska omställningen mellan sommar- och vinter till. Den automatiska omställningen kopplas från om du matar in avvikelsen från UTC manuellt med tidszon-editorn. MATA IN NAMN sidhuvud Ditt faxnummer och ditt namn sänds längst upp på varje faxsändning (sidhuvudet) tillsammans med datumet, tiden och antalet sidor. 1 Fäll upp skyddslocket över bokstavsknapparna. 2 Ange namnet med hjälp av knapparna (A Z). INMATNING AV BOKSTÄVER Skriv stor bokstav med intryckt +-knapp. Ange mellanslag genom att trycka på ½. De tillgängliga specialtecknen visas till höger ovanför bokstavstangentbordet och kan skrivas in genom att trycka samtidigt på õ-knappen och respektive bokstavsknapp. Med [ flyttar du markören. Med hjälp av C raderar du enskilda tecken. MATA IN NUMMER 1 Ange ditt faxnummer. 2 Bekräfta med OK. INMATNING AV DATUM OCH KLOCKSLAG 1 Mata in datumet ( tvåsiffrigt) t.ex för Mata in klockslag t.ex för kl Spaltenumbruch 16 Sagemcom MF 5591dn

17 ANSLUTNING TILL EN DATOR USB-port till dator Med USB-kabeln kan du ansluta apparaten till en dator som är ansluten till ett nätverk. Andra datorer i samma nätverk har då åtkomst till apparaten, under förutsättning att den är frigiven härför. Du kan inte ansluta apparaten direkt med en USB-kabel till ett nätverk om du inte har något USB-printserveruttag. Companion Center SFX Du kan ansluta apparaten till en dator och använda den som skrivare eller scanner. På den medföljande installations-cd:n finns programvaran Companion Center SFX. Härmed kan du skanna och bearbeta foton och texter, skicka och motta faxmeddelanden samt aktivera apparatens webbgränssnitt, med vilket du kan göra många inställningar. Nätverksanslutning NÄTVERKSANSLUTNING Informationer om installation av apparaten i ett nätverk hittar du i kapitel Nätverk (se även kapitel Nätverk, sidan 54) FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningar Din dator måste vara utrustad med ett av följande operativsystem. Microsoft Windows Microsoft Windows 2000 (SP 4) XP Vista Windows 7 Windows Server 2003/2008 Apple Macintosh Apple Macintosh OS Linux Linux Redhat 9.0 Debian 5,0 Suse 11,1 Fedora 11 Ubuntu 9.10 ANSLUTNING AV USB-KABELN 1 Stäng alla öppna program och applikationer innan du startar installationen. Lägg installations-cd:n i datorns CD-ROM-enhet. Programmet startar automatiskt. 2 Anslut apparaten med en vanlig USB-kabeln till datorn. Apparatens USB-gränssnitt sitter på baksidan. UTESLUTANDE HIGH-SPEED-CERTIFIE- RAD USB-KABEL Använd endast en i handeln gängse High-Speed-certifierad USB-kabel för att ansluta apparaten till din dator. Kabeln bör inte vara längre än 1,5 meter. Första idrifttagningen Anslutning till en dator 17

18 4 COMPANION CENTER SFX Companion Center SFX Du kan ansluta apparaten till en dator och använda den som skrivare eller scanner. På den medföljande installations-cd:n finns programvaran Companion Center SFX. Härmed kan du skanna och bearbeta foton och texter, skicka och motta faxmeddelanden samt aktivera apparatens webbgränssnitt, med vilket du kan göra många inställningar. Nätverksanslutning NÄTVERKSANSLUTNING Informationer om installation av apparaten i ett nätverk hittar du i kapitel Nätverk (se även kapitel Nätverk, sidan 54) FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningar Din dator måste vara utrustad med ett av följande operativsystem. Microsoft Windows Microsoft Windows 2000 (SP 4) XP Vista Windows 7 Windows Server 2003/2008 Apple Macintosh Apple Macintosh OS Linux Linux Redhat 9.0 Debian 5,0 Suse 11,1 Fedora 11 Ubuntu 9.10 Informationer för den tekniska kundtjänsten INFORMATIONER FÖR DEN TEKNISKA KUNDTJÄNSTEN Skulle problem med din datorförbindelse uppträda, ha följande informationer tillhands, när du kontaktar vår tekniska kundtjänst: din dators maskinvarukonfiguration, installerat driftssystem och använda säkerhetsprogram (antivirusprogram, Firewall). Vi kan då hjälpa dig snabbare. INSTALLERING AV DRIVRUTINER OCH PROGRAMVARA Installera först programvaran! OBRVER! INSTALLERA FÖRST PROGRAMVARAN! Installera först programvaran. Apparaten får inte anslutas till PC:n före installationen. Starta om PC:n efter att programvaran har installerats. Anslut först därefter din PC till apparaten med hjälp av en USB-kabel. 1 Stäng alla öppna program och applikationer innan du startar installationen. Lägg installations-cd:n i datorns CD-ROM-enhet. Programmet startar automatiskt. MANUELL START AV PROGRAMMET Om programmet inte skulle starta, ska du välja den aktuella CD-Rom-enheten i Windows-Explorer och sedan dubbelklicka på Setup.exe för att starta programmet. 2 På bildskärmen visas rutan Companion Center SFX. Klicka på Install All, för att installera programvaran och alla drivrutiner. Klicka på Bläddra i innehåll för att se vilka filer som finns på installations-cd:n. Klicka på Visa användarguider, för att öppna bruksanvisningarna för apparaten. Spaltenumbruch 3 Därefter uppmanas du att acceptera licensvillkoren. Klicka på Ja. 4 Programvaran och drivrutinerna installeras. Denna process kan ta en liten stund. 18 Sagemcom MF 5591dn

19 5 För att avsluta installationen måste datorn startas om. Välj om datorn ska startas om automatiskt eller om du själv vill starta om den vid en senare tidpunkt. 6 Anslut apparaten till din PC med hjälp av en vanlig USB-kabel först efter omstarten. Apparatens USB-gränssnitt sitter på baksidan. UTESLUTANDE HIGH-SPEED-CERTIFIE- RAD USB-KABEL Använd endast en i handeln gängse High-Speed-certifierad USB-kabel för att ansluta apparaten till din dator. Kabeln bör inte vara längre än 1,5 meter. 7 Apparaten identifieras och registreras som en ny periferienhet. 8 Om du använder operativsystemet Windows XP (Service Pack 2), visas ytterligare ett fönster vid slutinstallationen. Välj Nej, inte den här gången och klicka på Nästa. 9 Används Windows XP så ska du vid slutinstallationen välja Installera programvaran automatiskt och sedan klicka på Nästa. Companion Center SFX Installering av drivrutiner och programvara 19

20 5 WEBBGRÄNSSNITT Webbgränssnittet står till förfogande under alla operativsystem. Du kan aktivera webbgränssnittet över programvaran Companion Center SFX eller med en internetbläddrare på datorn. Webbgränssnittet visar apparatens aktuella status och alla inställningar. Du kan bearbeta inställningarna samt apparatens telefonkatalog. Du får åtkomst till webbgränssnittet om du har anslutit apparaten direkt till en dator via USB-uttaget eller om apparaten är förbunden med ett nätverk via LAN-uttaget eller per WLAN. AKTIVERING AV WEBBGRÄNSSNITTET 1 Starta programvaran Companion Center SFX, genom att antingen klicka på Companion Center SFX-symbolen på skrivbordet eller välja Start > Program > Companion Center SFX > Laser SFX > Companion Center SFX i startmenyn. 2 Ljussignalen i övre högra hörnet visar om apparaten är ansluten till datorn och fungerar felfritt. 3 Välj registret Inställningar. AKTIVERING AV WEBBGRÄNSSNITTET MED INTERNETBLÄDDRARE Du behöver apparatens aktuella IP-adress för att aktivera webbgränssnittet med en internetbläddrare. IP-adressen hittar du på inställningslistan. Skriv ut inställningslista SKRIV UT INSTÄLLNINGSLISTA Tryck på C, 80 och OK för att skriva ut en lista över apparatens alla inställningar. 1 Starta en internetbläddrare på en dator som är ansluten till nätverket. LÄMPLIGA INTERNETBLÄDDRARE Vi rekommenderar följande internetbläddrare: Windows PC: Internet Explorer (minst version 6.0), Apple Macintosh: Safari (minst version 1.3), Linux: Conquerer (minst version 3.2.1). 2 Skriv in apparatens IP-adress i bläddrarens adressfält. 3 Bekräfta med Return. 4 Webbgränssnittets inställningssidor är skyddade med ett lösenord. Skriv in inloggningsdata: Namn: user Lösenord: user 5 Klicka på Logga in. OBRVER! ÄNDRA OCH NOTERA LÖNORDET! Ändra lösenordet vid första aktiveringen av webbgränssnittet så att ingen obehörig person har åtkomst till apparaten. Skriv upp lösenordet på ett säkert ställe. Skulle du ha glömt lösenordet, måste apparaten återställas till fabriksinställningen, för att få åtkomst igen. Alla personliga inställningar raderas. 20 Sagemcom MF 5591dn

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Innehåll 1 Hjälp för HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lär dig mer om HP Officejet 4630 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor...

Läs mer

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Innehåll 1 HP ENVY 4500 e-all-in-one series Hjälp... 1 2 Lär dig mer om HP ENVY 4500 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor... 5 Inställningar

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Användarhandbok 2 optimail 30 display och tangentbord Display Multifunktionstangenter (Softkeys) Piltangenter Navigera Bläddra Höja / sänka värden Bekräfta inmatning

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Läs mer

AR-M150/AR-M155 Online-manual

AR-M150/AR-M155 Online-manual AR-M150/AR-M155 Online-manual Med monterad RSPF/SPF Start Klicka på "Start". Inledning Denna manual beskriver skrivar- och skannerfunktionerna i det digitala multifunktionella systemet AR-M150/AR-M155.

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDBOK DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Grattis! Vi gratulerar dig till köpet av Data Tank Gateway. Data

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer