Valnämndens redogörelse 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valnämndens redogörelse 2015"

Transkript

1 Valnämndens redogörelse 2015 Valnämnden har som tidigare år talat med samtliga styrelseledamöter och andra berörda för att på det sättet försökt skaffa sig en uppfattning om styrelsearbetet under det gångna året. Dessa kontakter har gett vid handen att styrelsearbetet varit konstruktivt, lärorikt och framåtsyftande, kort sagt fungerat mycket bra. Samarbetet med Svensk Scenkonsts kansli har också varit gott. Två styrelseledamöter har, av olika anledningar, meddelat att de inte har möjlighet att fortsätta som ledamöter i Svensk Scenkonsts styrelse. Som grund för vårt arbete har vi haft de instruktioner som tidigare stämma gett valnämnden. Vi har även ansett att det är viktigt med kontinuitet, liksom med viss förnyelse. Utmaningen har varit att finna en bra balans, så att styrelsen i så stor utsträckning som möjligt speglar medlemskårens sammansättning utifrån geografisk spridning, storlek och konstform, liksom även utifrån ett genus- och mångfaldsperspektiv. Som framgår nedan föreslår vi omval av styrelseordförande Stefan Forsberg. Som vice ordförande föreslår vi Åsa Söderberg, VD och konstnärlig ledare för Skånes Dansteater. Valnämndens ledamöter är helt eniga i sitt förslag.

2 Nominering Styrelse Ordförande Stefan Forsberg, omval, VD, Stockholms Konserthusstiftelse, invald i styrelsen 2004, ordförande sedan Vice ordförande Åsa Söderberg, nyval, VD/Konstnärlig ledare, Skånes Dansteater, invald i styrelsen 2007 Ledamöter Magnus Aspegren, omval, VD, Riksteatern, invald 2014 Petra Brylander, nyval, VD/Teaterchef, Malmö Stadsteater AB Mikael Brännvall, omval, vvd, Kungliga Dramatiska Teatern, invald 2011 Kjell Englund, omval, VD, Norrlandsoperan, invald 2011 Benny Fredriksson, omval, VD, Stockholms Stadsteater AB, invald 2003 Ronnie Hallgren, omval, VD, Göteborgsoperan, invald 2014 Magnus Holm, omval, VD/Teaterchef, Regionteatern Blekinge Kronoberg, invald 2011 Philip Johnsson, omval, Ordf. i Wermland Opera, ordf. i Regional Musik i Sverige, invald 2008 Kristina Nilsson, nyval, Länsmusikchef, Norrbottensmusiken Lars Nordström, omval, förste vice ordf. för kulturnämnden i Västra Götaland, invald 2011 Birgitta Svendén, omval, VD/Teaterchef, Kungliga Operan, invald 2010 Maria Weisby, omval, Scenkonstchef, Scenkonst Sörmland, invald 2012 Helena Wessman, omval, Konserthuschef, Berwaldhallen, invald 2007 Agneta Villman, omval, Villman Produktion AB, invald 2007 Nominering Revisorer Ordinarie Thomas Lönnström, omval, Aukt. Revisor, Ernst & Young AB Ylva Öhlund Brännholm, omval, Administrativ chef, Västerbottenteatern Suppleanter Jens Karlsson, omval, Aukt. revisor, Ernst & Young AB Magdalena Bergfors Dahlin, omval, Administrativ chef, Teater Västmanland Svensk Scenkonsts valnämnd Christina Olsson Britt Sandström Anders Söderlund Jörgen Rundgren Christina Nilsson Marco Feklistoff

3 Nominering styrelse för Svensk Scenkonst Stefan Forsberg, (f. -61) är utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg. Han har arbetat som solotrumpetare vid Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB) men även vid Sveriges olika symfoniorkestrar, operor och privatteatrar. Stefan har varit VD för SLB samt länsmusikchef senare program- och planeringschef vid Sveriges Radio. Sedan 2003 är Stefan VD och konserthuschef för Kungliga Filharmonikerna och Stockholms Konserthus. Åsa Söderberg, (f. -59) är utbildad dansare och danspedagog, hon har varit danskonsulent och danschef på Norrlandsoperan. Åsa är sedan 2007 VD/konstnärlig ledare för Skånes Dansteater. Åsa har tidigare varit ledamot i styrelsen för Dansens Hus, Trygghetsrådet TRS och Svensk Danskommitté. Magnus Aspegren, (f. -64) är sedan 1 januari 2014 VD för Riksteatern. Han har tidigare varit VD för Folkoperan , VD och konstnärlig ledare för Norrlandsoperan samt rektor för Operahögskolan Under åren var Magnus ledamot i Svensk Scenkonsts styrelse. Under sin tid som rektor för Operahögskolan var Magnus involverad i arbetet med att slå samman Stockholms Dramatiska Högskola och Operahögskolan, ett arbete för att stärka den konstnärliga forskningen. Petra Brylander, (f. -70) är utbildad på Teaterhögskolan i Malmö. Som skådespelare har hon arbetat på Norrbottensteatern, Helsingborgs stadsteater, Dramatiska teaterkompaniet i Malmö, Radioteatern och Malmö stadsteater, samt i film och TV produktioner. Hon har även regisserat och skrivit för radio och scen. Petra har undervisat på Teaterhögskolorna i Luleå och Malmö, samt sitter i styrelsen för Teaterhögskolan i Malmö. Under åren deltog Petra i ledaskapsprogrammet Framtidens ledare. Under åren delade Petra teaterchefskapet på Malmö stadsteater med Jesper Larsson. I augusti 2014 tog hon över ledarskapet och är sedan dess Malmö stadsteaters VD och teaterchef. Mikael Brännvall, (f. -68) är jur kand. Mikael blev personalchef vid Dramaten år Tidigare arbetade han bl a med arbetsgivarfrågor inom Försvarsmakten. Mikael är sedan 2009 vice VD för Dramaten. Mikael är styrelseledamot i Trygghetsrådet TRS sedan 2001 och suppleant i styrelsen för Stiftelsen Ingmar Bergman sedan 2009.

4 Kjell Englund, (f. -62) har bl.a. varit biträdande produktionschef vid The Banff Centre, Theatre Arts i Kanada och musik- och operachef för Norrbottensmusiken i Piteå. Han är sedan 2009 VD och konstnärlig ledare för Norrlandsoperan i Umeå. Kjell har haft flera förtroendeuppdrag, bland annat i styrelsen för Musikhögskolan i Piteå. Benny Fredriksson, (f. -59) är utbildad vid Statens scenskola i Stockholm och har sedan dess varit verksam både som skådespelare och regissör, bl.a. på Kungliga Operan, Göteborgs stadsteater, Riksteatern, Drottningholmsteatern och Stockholms stadsteater. Han var konstnärlig ledare för Parkteatern och ensemblechef på Stockholms stadsteater innan han blev VD/Teaterchef för Stockholms Stadsteater AB den 1 mars Från den 1 juli 2013 är Benny VD för Stockholms Stadsteater AB som driver verksamheten Kulturhuset Stadsteatern. Benny sitter även i styrelserna för Statens Kulturråd och Marianne och Sigvard Bernadottes Konstnärsfond. Ronnie Hallgren, (f. -48) är utbildad regissör vid Dramatiska Institutet i Stockholm. Han har varit verksam som regissör vid bl.a. Malmö stadsteater, Malmö Dramatiska Teater och Helsingborgs stadsteater. Ronnie har varit Teaterchef för Älvsborgsteatern , Teaterchef för Bohusläns Teater , VD/Teaterchef för nuvarande Regionteater Väst och VD för Göteborgs stadsteater Sedan den 1 augusti 2014 VD för GöteborgsOperan ingick Ronnie som en av fyra ledamöter i utredningen Genus och jämställdhet inom scenkonstområdet på regeringens uppdrag. Ronnie var professor i scenisk gestaltning vid Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs Universitet Magnus Holm, (f. -77) har varit producent på Byteatern, Kalmar Läns Teater och på Regionteatern Blekinge Kronoberg. Magnus är sedan 2007 VD/Teaterchef på Regionteatern Blekinge Kronoberg har han varit teaterchefsrepresentant i styrelsen för Länsteatrarna i Sverige. Philip Johnsson, (f. -43) är ordförande i Wermland Opera, ordförande i Regional Musik i Sverige (f.d. Länsmusikens samarbetsråd). Philip har tidigare varit socialdemokratiskt landstingsråd i Värmland och politiskt sakkunnig på kulturdepartementet hos Margot Wallström. Philip har en yrkesbakgrund som journalist och författare. Kristina Nilsson, (f. -63) är sedan 2011 länsmusikchef i Norrbotten. Hon har tidigare arbetat bl.a. som adjunkt och utbildningsledare på Musikhögskolan i Piteå, samt som chef för Kulturskolan i Luleå innehade hon ordförandeskapet i musikchefskollegiet (MCK).

5 Lars Nordström, (f. -41) är förste vice ordförande för kulturnämnden i Västra Götaland, (representerar Folkpartiet). Han har tidigare varit såväl ordförande som andre vice ordförande under ett antal år. Lars har varit rektor för Handelshögskolan i Göteborg och professor i kulturgeografi under 20 år. Lars är ledamot av styrelsen för Läcköstiftelsen i Lidköping, Skara Skolscen och Folkbildningsrådet och är aktiv i den kulturpolitiska debatten i Västsverige. Birgitta Svendén, (f.-52) var under åren anställd som solist vid Kungliga Operan, därefter freelance. Rektor för Operahögskolan i Stockholm Operachef vid Kungliga Operan från 2009 och VD/Operachef sedan Birgitta är styrelseledamot i Drottningholms Slottsteater. Hedersdoktor vid Luleå Tekniska Universitet och Mälardalens Högskola. Hovsångerska och Ledamot i Musikaliska Akademien. Maria Weisby, (f.-58) är utbildad på Teaterhögskolan i Stockholm. Under flera år var hon engagerad som skådespelerska vid Stockholms stadsteater. Hon har även arbetat med regi för teater/tv och film. Weisby har varit verksamhetsansvarig på Teaterhögskolan i Luleå men också ägnat sig åt undervisning i olika SIDA projekt i Sydafrika, Indien och Kina. Sedan 2009 är hon Scenkonstchef på Scenkonst Sörmland. Maria är ledamot i Svensk Scenkonsts och Teaterförbundets gemensamma Råd för jämställdhet. Tidigare har hon haft flera förtroendeuppdrag bl a i Kulturrådets referensgrupp för fria grupper och Länsmusikens samarbetsråd. Helena Wessman, (f. -64) är klassisk skolad trombonist och administratör med över 30 års yrkeserfarenhet av svenskt musikliv. Hon har bl.a. varit trombonist vid Musik i Uppland och informationschef och bitr. direktör för Västmanlandsmusiken var hon rektor för Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet och VD och konstnärlig chef för Göteborgs Symfoniker. Sedan augusti 2014 är hon Konserthuschef för Berwaldhallen med ansvar för Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören. Helena är styrelseordförande för Stiftelsen El Sistema och ledamot i Styrelsen för Kungl. Musikhögskolan. År 2013 valdes hon till ledamot i Kungliga Musikaliska Akademin. Agneta Villman, (f. -56) har arbetat som hotellchef innan hon startade Egerbladh & Villman Produktion AB 1985 (numera Villman Produktion AB) som producerar teater, konserter sant turnéer både i Sverige och Norge. Under senare år sätter hon även upp musikaler, senast Livet är en schlager på Cirkus i Stockholm ägde och drev hon Vasateatern i Stockholm tillsammans med Krister Henriksson. Från 2011 äger och driver Agneta Maximteatern i Stockholm, sedan 2012 med Mikael Persbrandt som delägare.

6 Nominerade revisorer Ylva Öhlund Brännholm, (f. -60) civilekonom. Har arbetat som revisor på PricewaterhouseCoopers och innan dess som redovisningsansvarig på ett antal bolag inom databranschen och har även erfarenhet från bank. Ylva är sedan 1996 administrativ chef på Västerbottensteatern AB. Hon har medverkat i RIS-gruppen (Redovisning inom scenkonsten, projekt finansierat av KUR och SvS) som arbetat fram redovisningsrekommendationer för teaterområdet. Magdalena Bergfors Dahlin, (f. -83) ekonomie mag. Hon har arbetat med redovisning och administration på olika företag innan hon 2007 började som ekonom på Västmanlands Teater där hon 2008 blev ekonomichef och sedan 2012 är vice VD/administrativ chef.

På spaning efter jämställdhet del 2

På spaning efter jämställdhet del 2 På spaning efter jämställdhet del 2 och män i scenkonsten i Sverige 2008 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI På spaning efter jämställdhet del 2 och män i scenkonsten i Sverige 2008 Innehåll 6 Inledning 9 Innehåll

Läs mer

Rapport svensk scenkonst 2015. Från länsmusik till regional musik utmaningar och behov i det nya samverkanslandskapet

Rapport svensk scenkonst 2015. Från länsmusik till regional musik utmaningar och behov i det nya samverkanslandskapet Rapport svensk scenkonst 2015 utmaningar och behov i det nya samverkanslandskapet Research och text: Simon Junström, Svensk Scenkonst Inledning: Ulrika Holmgaard, VD, Svensk Scenkonst Assistent: Emily

Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och presidium samt fråga om arvode till förbundsordförande och övriga förtroendevalda

Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och presidium samt fråga om arvode till förbundsordförande och övriga förtroendevalda Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och presidium samt fråga om arvode till förbundsordförande och övriga förtroendevalda 2 Principer för styrelsens sammansättning enligt valberedningen Vi

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Årsrapport 2002. Sparbanksstiftelsen Skåne

Årsrapport 2002. Sparbanksstiftelsen Skåne Årsrapport 2002 Sparbanksstiftelsen Skåne Innehåll 3 Ordföranden har ordet 4 7 Aktuella projekt 8 9 Beviljade anslag 2002 10 11 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

MUSIKVERKET ETT NYTT KONSTVERK TAR PLATS PÅ SCEN

MUSIKVERKET ETT NYTT KONSTVERK TAR PLATS PÅ SCEN MUSIKVERKET ETT NYTT KONSTVERK TAR PLATS PÅ SCEN 3 FOTO: IAN SERIYKOTIK (CC) D E N L I L L A, LILLA GUMMAN På mitt skrivbord står en liten rysk docka. En sådan där som rymmer flera dockor i olika storlekar.

Läs mer

Kultur i länet Historia och samtid. av Jeanette Wetterström

Kultur i länet Historia och samtid. av Jeanette Wetterström Kultur i länet Historia och samtid av Jeanette Wetterström 1 På framsidan ser vi mottagarna av 2008 års kulturstipendier för ungdomar. De står framför Wiks slott där stipendieutdelningen ägde rum den 10

Läs mer

VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)

VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till beslut vid årsstämman 2014 Bakgrund Agneta Edberg STYRELSEORDFÖRANDE I IMMUNICUM AB I överensstämmelse

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Carl Eric Stålberg Styrelseordförande i Swedbank sedan 2003.

Carl Eric Stålberg Styrelseordförande i Swedbank sedan 2003. Carl Eric Stålberg Styrelseordförande i Swedbank sedan 2003. Om tuffa tider: Efter regn kommer sol. Frågan är hur stort paraply man behöver Carl Eric Stålberg är född i Eskilstuna 1951. Han utbildade sig

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

årsredovisning 2014 SKAP Sveriges kompositörer och textförfattare

årsredovisning 2014 SKAP Sveriges kompositörer och textförfattare årsredovisning 2014 SKAP Sveriges kompositörer och textförfattare SKAP Sveriges kompositörer och textförfattare är Sveriges intresseorganisation för yrkesverksamma kompositörer, textförfattare och bearbetare.

Läs mer

Deltagit i: 4 Conventions, Areamöten, Distriktsmöten, Charterinvigning av Rigas Zontaklubb.

Deltagit i: 4 Conventions, Areamöten, Distriktsmöten, Charterinvigning av Rigas Zontaklubb. NOMINERAD till Guvernör 2016-2018 Christina Rylander Bergqvist Sundsvalls Zontaklubb Zontamedlem sedan 1989 Verksamhets- och ledarskapskonsult i eget företag sedan 2006 med målet att utveckla, driva och

Läs mer

Per Stenström, vd för koncernen Bertegruppen som äger Berte Qvarn. Helena Stenström är produktutvecklare på Sia Glass. Xxxx

Per Stenström, vd för koncernen Bertegruppen som äger Berte Qvarn. Helena Stenström är produktutvecklare på Sia Glass. Xxxx Per Stenström, vd för koncernen Bertegruppen som äger Berte Qvarn. Helena Stenström är produktutvecklare på Sia Glass. Xxxx 42 du&co 4 2009 Per Stenström och Helena Stenström kvalitetssäkrar ägglikörglassen.

Läs mer

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET MOTIONER TILL ÅRSMÖTET Motioner till s årsmöte 2015 samt styrelsens svar Motion om Västsahara sid 2 Styrelsens svar sid 3 Motion om föreningsstödet sid 4 Styrelsens svar sid 6 Motion om rättvisa banker

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport innehåll 31 Ordförande har ordet 32 Bolagsstyrning 2014 32 Aktieägare 32 Bolagsstämma 33 Valberedning 33 Styrelse 35 Styrelsens ledamöter 38 VD och koncernledning 39 Riktlinjer för

Läs mer

SLB medlemsmöte den 12-13 februari 2015

SLB medlemsmöte den 12-13 februari 2015 SLB medlemsmöte den 12-13 februari 2015 Närvarande: Maria Törnfeldt, Maria Ehrenberg (ordf), Katinka Borg, Carin Palmqvist Isaksson, Susanne Ljungström, Per-Erik Wik, Catarina Lundström, Sylvia Blomberg,

Läs mer

VÅREN KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS

VÅREN KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS VÅREN 2015 KULTUR SEMINARIER & KURSER RETREAT & SAMTAL BIBLIOTEK & ARKIV FORSKNING & UTVECKLING HOTELL & KONFERENS KALENDARIUM Januari 7 Frälsarkransens mystik, Martin Lönnebo 20 8 Högmässa som motkultur

Läs mer

EXAMENSARBETE. Varför ska vi dansa i skolan?

EXAMENSARBETE. Varför ska vi dansa i skolan? EXAMENSARBETE 2010:048 Varför ska vi dansa i skolan? Anna-Linda Järrendal Carolina Svensson Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik och lärande

Läs mer

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI Kommun- och landstingspolitiska dagar 2015 www.kristdemokraterna.se/kommundagarna Innehåll Välkommen 2 Huvudprogram 4 Föreläsningar lördag, pass A-B 8 15 Föreläsningar

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

Kommunernas region KOMMUNERNAS INFLYTANDE I REGIONEN. Kommunernas region 1

Kommunernas region KOMMUNERNAS INFLYTANDE I REGIONEN. Kommunernas region 1 Kommunernas region KOMMUNERNAS INFLYTANDE I REGIONEN Kommunernas region 1 Förord Frågan om den regionala samhällsorganisationen och inte minst det regionala utvecklingsansvaret har varit aktuell under

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2015

Valberedningens förslag till Årsstämman 2015 Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningens förslag till Årsstämman 2015 Valberedningen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson får härmed överlämna följande förslag och information till

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer