Flexomix Inredning fläkt (kod MIE-FD/FR) Tillbehör MIE-FD. Tillbehör MIE-FR. Anslutningsram, stor (kod EMMT-02-a-1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flexomix 060-950. Inredning fläkt (kod MIE-FD/FR) Tillbehör MIE-FD. Tillbehör MIE-FR. Anslutningsram, stor (kod EMMT-02-a-1)"

Transkript

1 Inredning fläkt (kod MIE-FD/FR) Tillbehör MIE-FD nslutningsram, stor (kod EMMT-02-a-1) nslutningsram, maximal (kod EMMT-02-a-2) Dukstosanslutning, stor (kod EMMT-03-a-1) Dukstosanslutning, maximal (kod EMMT-03-a-2) Stålfjäderdämpare ( ) (kod MIET-FD-03-a-d) Fläktinredning MIE-FD/FR består av fästdetaljer och höljesfront. Tillsammans med valbar fläkt ELFD/ELFR och övriga funktionsdelar i Flexomixserien ingår enheten som till- eller frånluftsfläkt i luftbehandlingsanläggningar. MIE-FD med direktdriven fläkt (kod ELFD). Den direktdrivna fläkten levereras med någon av följande motortyper: - Motor inklusive påbyggd frekvensomformare. - Motor enligt effektivitetsklass eff1, för anslutning till extern frekvensomformare. - Motor enligt effektivitetsklass eff2, för anslutning till extern frekvensomformare. MIE-FR med remdriven fläkt (kod ELFR). Den remdrivna fläkten finns i två utföranden: - ELFR-FB remdriven radialfläkt med kåpa, framåtböjda skovlar. - ELFR-BB remdriven radialfläkt med kåpa, bakåtböjda skovlar ( ). För att underlätta service är fläkt- och motorenheten monterad på glidskenor. För att motorn skall få tillräcklig kylning bör ej lufttemperaturen överstiga 50 C. Fläkt och motor är mycket effektivt vibrationsisolerade mot höljet med en avvibrerad utloppsstos och gummifjädrar som dimensioneras beroende på fläktens driftsförhållande. Normal resonansfrekvens är 7-10 Hz. Fläktsektionen är vid remdrift som standard utrustad med en anslutningsgavel på utloppssidan. Utförandet på några av komponenterna i fläktsystemen är ej i korrosionsklass C4. Flödesmätare manometertyp (kod MIET-F-09-d-DD) Flödesmätare elektronisk (kod MIET-F-10) Se även avsnitt Tillbehör. Tillbehör MIE-FR nslutningsram, liten (kod MIET-F-01-a) nslutningsram, stor (kod EMMT-02-a-1) nslutningsram, maximal (kod EMMT-02-a-2) Dukstosanslutning, liten (kod MIET-F-02-a) Dukstosanslutning, stor (kod EMMT-03-a-1) Dukstosanslutning, maximal (kod EMMT-03-a-2) Stålfjäderdämpare (till ELFR-FB/BB ), (kod MIET-F-03-a) Mätuttag flödesmätare exkl. mätare (till ELFR-FB), (kod MIET-F-08-d-FB) Flödesmätare manometertyp (till ELFR-FB), (kod MIET-F-09-d-FB) Flödesmätare manometertyp (till ELFR-BB), (kod MIET-F-09-d-BB) Flödesmätare elektronisk (kod MIET-F-10) Se även avsnitt Tillbehör. Övrig information finns under Fläkt direktdriven (kod ELFD) och Fläkt remdriven (kod ELFR).

2 Mått och vikt Inredning för fläkt direktdriven (kod ELFD) H Modul B MIE-FD -aaa- Fläkthjul -ddd- Modul (mm) Mått (mm) B H MIE-FD vikt (kg)* Max motor IEC * inkl. fläkt/motor med högst vikt och hölje med standardisolering. För hölje med isolering i brandklass EI30 beräknas vikten i produktvalsprogram IV Produkt Designer.

3 Mått och vikt Inredning för fläkt remdriven (kod ELFR-FB/BB) C H Modul D E B MIE- FR -aaa- Fläkthjul -ddd- Modul (mm) Mått (mm) B C D E H MIE-FR vikt (kg)* ELFR -FB ELFR -BB Max motor IEC M M M M * inkl. fläkt/motor med högst vikt och hölje med standardisolering. För hölje med isolering i brandklass EI30 beräknas vikten i produktvalsprogram IV Produkt Designer.

4 nslutningsramar till MIE-FD, mått MIE-FD Stor ram: EMMT-02 (mm) Maximal ram: EMMT-02 (mm) C D E C D E C E D nslutningsram till MIE-FD C E D nslutningsramar till MIE-FR, mått nslutningsram till MIE-FR Liten ram: MIET-F-01 (mm) Stor ram: EMMT-02 (mm) Maximal ram: EMMT-02 (mm) MIE-FR Fläkthjul C D E C D E C D E

5 Drift- och skötselanvisningar Fläkt llmänt Fläktens uppgift är att transportera luft genom systemet, dvs fläkten ska övervinna det strömningsmotstånd som finns i luftdon, kanaler och aggregat. Fläktens varvtal är avpassat för att ge rätt luftflöde. Ger fläkten ett lägre flöde medför detta att anläggningens funktion störs. Är tilluftsflödet för lågt blir det obalans i systemet vilket kan medföra dragproblem. Ventilationseffekten blir för låg vilket kan leda till dåligt rumsklimat. Om frånluftsflödet är för lågt blir ventilationseffekten dålig. Dessutom kan obalansen leda till att fuktig luft trycks ut i byggnadskonstruktionen. Ett för lågt frånluftsflöde ger ökad energiförbrukning om värmeåtervinning är installerad. Orsak till att fläkten ger för lite luft kan vara att kilrepen slirar. Det kan också vara stoftbeläggning på fläkthjulets skovlar. Om en radialfläkt har fel rotationsriktning går luften åt rätt håll men med stor kapacitetsminskning. Rotationsriktningen kan ha ändrats pga elinstallationer, därför ska rotationsriktningen kontrolleras. Åtgärder OBS! Före arbetets början stoppas aggregatet med sin omkopplare, därefter vrids arbetsbrytare i 0-läge. Vid dubbla motorer kan det förekomma två arbetsbrytare. 1. Fläkt era att fläkthjulet roterar lätt, är i balans och ej vibrerar samt att hjulen sitter fast på sina axlar och att de ej förskjutits i sidled mot inloppskonorna. Obalans kan bero på beläggning eller skador på fläkthjulsskovlarna. era, genom att lyssna, om skador uppstått på lagren. Placera en skruvmejsel, eller liknande mot lagerhuset och lyssna med örat mot mejselns handtag. Normalt ska endast ett mjukt spinnande ljud höras. Om oljud hörs i form av gnissel är smörjningen för dålig. Skrapande ljud tyder på att det har kommit in främmande partiklar i lagret. Oljud med metallisk ton, som kan vara regelbunden, tyder på att lagret är skadat. Lagret ska i dessa båda fall bytas ut. Fotogen bör ej användas då den kan ge anledning till rostbildning. Dammsug sedan i aggregatet så att dammet ej blåses ut i kanalsystemet. Fläktkåporna rengörs på samma sätt som fläkthjulen. era att kåpor och inloppskonor sitter ordentligt fast. Smörjning Är fläktens lager försedd med smörjnippel smörjes vid behov med fett SKF LF LUBE LG MT2 i annat fall är lagren permanentsmorda och behöver normalt ej smörjas. 2. Remväxel era att drivremmen ej är sliten, brusten, torkad eller skadad på något sätt. Om remmen är skadad ska den bytas. Vid byte med mer än en rem ska samtliga remmar bytas. era att remmarna är rätt spända. För hög spänning på remmen kan medföra varmgång i lager och överbelastning av motor. För lös spänning medför att remmen slirar och slits ned snabbt. Rembyte eller remspänning Remmen spänns genom att motorn flyttas med motorhyllans spännskruvar. Remmen får inte krängas över skivorna utan spännskruvarna ska först släppas. era vid rembyte att skivornas anliggningsytor ej är slitna. era med linjal att remskivorna är parallella och att deras spår ligger i linje, se fig 2. Observera att nya remmar bör efterspännas efter ca 14 dagar. Fig 2 Fläkthjul, lagerhus och motorer är monterade på en vibrationsbrygga försedd med vibrationsdämpare. era att dämparna sitter fast och är hela. era beröringsskydd, flexibel stos, fästbultar samt upphängningsanordningar och stativ. era att hjulen är rena från anhopningar av partiklar. era att remskivornas montageskruvar är dragna. Rengöring Fläkthjulens skovlar torkas rena från eventuella beläggningar. Härvid kan användas en blandning av Toluol och denaturerad alkohol (2:1) eller i nödfall kristallolja (mineralterpentin).

6 nvisning för remspänning Spänning av Poly V-remmar (Rippenband) Inkörning Poly V-remmen måste spännas korrekt för att uppnå bästa livslängd. För låg eller hög remspänning medför att remmens livslängd förkortas. Vi rekommenderar förlängningsmetoden som är enkel och ej fordrar specialverktyg. 1. Lägg remmen i skivspåren utan att spänna. 2. Rita två linjer tvärs över ryggsidan med ett avstånd av cirka 80% av axelavståndet (eller en meter om axelavståndet är långt). 3. Öka avståndet mellan de två linjerna med 0,5 till 0,75% genom att spänna remmen (ger 5 till 7,5 mm vid 1000 mm axelavstånd). 4. Kör driften belastad under cirka 10 minuter. 5. era remspänningen genom att mäta avståndet mellan linjerna och justera om nödvändigt. Spänning av smalkilremmar Inkörning Nya remmar skall spännas så, att den erforderliga intryckningskraften (se fig 3) såvitt möjligt motsvarar det högre tabellvärdet P i tabellen nedan. erar remspänningen efter 50 timmars drift. 80% av den uppkommande remförlängningen inträffar inom de första 15 drifttimmarna. Korrekt remspänning kontrolleras på följande sätt: 1. Mät axelavståndet () 2. Mät den kraft som erfordras för att åstadkomma 16 mm intryckning av remmen, räknat per meter axelavstånd, vinkelrätt mot remriktningen och ungefär mitt emellan remskivorna. 3. Öka remspänningen, om kraften är mindre än P i tabellen och omvänt mm 1007,5 mm Spänningsavstånd för Poly V-remmar vstånd mellan strecken Före uppspänning, Efter uppspänning, mm mm min max ,5 150,8 201,0 251,3 301,5 351,8 402,0 452,3 502,5 603,0 703,5 804,0 904,5 1005,0 100,8 151,1 201,5 251,9 302,3 352,6 403,0 453,4 503,8 604,5 705,3 806,0 906,8 1007,5 Remprofil SPZ SPB SPC Intryckskraft P för pilhöjd 16 mm/m axelavstånd Lilla skivans P Newton (N) diameter, dy Korrekt remspänning kontrolleras på följande sätt: 1. Mät axelavståndet. 2. Mät den kraft som erfordras för att åstadkomma 16 mm intryckning av remmen, räknat per meter axelavstånd, vinkelrätt mot remriktningen och ungefär mitt emellan remskivorna. 3. Öka remspänningen, om kraften är mindre än P i tabellen ovan och omvänt. 4. Rekommenderad remspänning: 0,8 P max.

7 Fläkt direktdriven Motor 1. Följ punkt 1-6 under Fläkt, kontroll. 2. era att motorernas infästningar är hela och att fästskruvarna är åtdragna. 3. Lyssna på lagerljud. Om lagrena är i sin ordning hörs ett svagt surrande ljud. Ett skrapande eller dunkande ljud kan betyda att lagerna är skadade. Serviceåtgärd erfordras. 4. Följ punkt 7-8 under Fläkt, kontroll. Fläktenhet 1. Lossa skruvarna, pos, och dra ut fläktenheterna (fläkt och motor är mon terad på skenor). 2. era att fläkthjulen roterar lätt, är i balans och inte vibrerar. Obalans kan bero på beläggning eller skador på fläkthjulsskovlarna. 3. era att hjulen sitter fast på sina axlar och att de inte förskjuts i sidled mot inloppskonorna. 4. Fläkthjul och motor är monterade på stativ försedda med gummidämpare. era att dämparna sitter fast och är hela. 5. era fästbultar samt upphängningsanordningar och stativ. Rengöring Följ punkt 1-6 under Fläkt, kontroll. Motorerna och reglerenheterna ska utvändigt hållas rena från damm, smuts och olja. Rengör med torkduk. Vid kraftigare nedsmutsning kan t ex miljövänligt avfettningsmedel användas som lösningsmedel. Risk för invändig överhettning kan föreligga om tjocka smutslager hindrar kylning av statorstommen Följ punkt 7-8 under Fläkt, kontroll. Vid larm, från motor med inbyggd frekvensomformare, återställs frekvensomformaren genom att göra motorn spänningslös minst 45 sekunder. era spänningen och att aggregatet är rätt installerat. Återstarta därefter motorn. 6. era att hjulen är rena från anhopningar av partiklar. 7. Återmontera fläktenheterna. 8. era luftflödena genom att mäta Δp i anslutningarna för flödesmätning. Beräkna luftflödet med hjälp av fläktens K-faktor. Rengöring 1. Följ punkt 1-6 under. 2. Torka ren fläkthjulens skovlar från eventuella beläggningar. nvänd ett miljö vänligt avfettningsmedel. Fotogen bör inte användas, eftersom den kan ge anledning till rostbildning. 3. Dammsug sedan i aggregatet, så att dammet inte blåses ut i kanalsystemet. 4. Rengör övriga delar på samma sätt som fläkthjulen. era att intags konorna sitter ordentligt fast. 5. Följ punkt 7-8 under.

Inredning direktdriven fläkt (kod MIE-FD)

Inredning direktdriven fläkt (kod MIE-FD) Inredning direktdriven fläkt (kod MIE-FD) Tillbehör MIE-FD Anslutningsram, stor (kod EMMT-0-a-) Anslutningsram, maximal (kod EMMT-0-a-) Fläktinredning MIE-FD består av fästdetaljer och höljesfront. Tillsammans

Läs mer

Instruktion BASIC Fläkt BCRB, storlek 080 120

Instruktion BASIC Fläkt BCRB, storlek 080 120 Instruktion BSIC Fläkt BCRB, storlek 080 120 1. llmänt På inspektionsdörren sitter en skylt för aggregat samt motor. BCRB är en fläkt med bakåtböjda skovlar för tryck upp till 2500 Pa. Fläkten har som

Läs mer

Instruktion BASIC Fläkt BCRWR, storlek 004 027. 1. Allmänt

Instruktion BASIC Fläkt BCRWR, storlek 004 027. 1. Allmänt Instruktion BASIC Fläkt BCRWR, storlek 004 027 1. Allmänt Basic Wing BCRWR är en remdriven fläkt av axi-radiell konstruktion med inriktning på god el-effektivitet, låg och jämn utloppshastighet, lågt ljud

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

Instruktion Fläktar FML, FKL, FAM, FAH

Instruktion Fläktar FML, FKL, FAM, FAH 2010 In Instruktion Fläktar FML, FKL, FAM, FAH Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Markus Åkerstedt

Läs mer

Instruktion Radialfläktar FMLB, FKLB, FAMB, FAHB (P, R)-1,-3

Instruktion Radialfläktar FMLB, FKLB, FAMB, FAHB (P, R)-1,-3 Instruktion Radialfläktar FMLB, FKLB, FAMB, FAHB (P, R)-1,-3 1. ALLMÄNT Denna instruktion gäller i tillämpliga delar för hela Swegons sortiment av radialfläktar och skall läsas av berörd personal innan

Läs mer

Instruktion Fläktar LPM

Instruktion Fläktar LPM 2008 2008 11 10 In Instruktion Fläktar LPM Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts

Läs mer

Centriflow Plus GPEB Installation, drift och skötsel

Centriflow Plus GPEB Installation, drift och skötsel Centriflow Plus GPEB Installation, drift och skötsel Allmänt Denna instruktion är avsedd för användning av professionell drifts- och underhållspersonal. Installation, igångkörning och drift av fläktarna

Läs mer

Drift- och skötselanvisningar Envistar Compact

Drift- och skötselanvisningar Envistar Compact Luftbehandlingsaggregat Drift- och skötselanvisningar Objekt:... Drift- och skötselanvisningar Sida 1 Innehållsförteckning Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 14 1.1 Säkerhet 2 1.2 Skötsel 3 1.3 Tillsynsintervaller

Läs mer

Radialfläktar RF,D F

Radialfläktar RF,D F Radialfläktar RF,DF Drift och skötsel Denna bruksanvisning omfattar följande produkter: CK, CV, KV, RK, RKC, IRE, TKK, TKS,TKC, RF, DF, RAB, IFK, IFA, RS. Användning Fläkten används för transport av luft

Läs mer

ROOFMASTER Plus EC Takfläkt STEC Installation, drift och skötsel

ROOFMASTER Plus EC Takfläkt STEC Installation, drift och skötsel ROOFMASTER Plus EC Takfläkt STEC Installation, drift och skötsel 1. Viktig information Fläktar av Fläkt Woods är tillverkade enligt bestämmelser i EG Maskindirektivet. Alla takfläktar är testade på fabrik

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Åkerstedts Verkstad AB Broholm Kvänum Tel Kammarfläkt KML Montering och skötsel

Åkerstedts Verkstad AB Broholm Kvänum Tel Kammarfläkt KML Montering och skötsel BILD Åkerstedts Verkstad AB Broholm 1 53 591 Kvänum Tel 0512-325 60 www.akerstedts.com Kammarfläkt KML Montering och skötsel 1. Viktig information Installation och service av fläkten ska endast ske av

Läs mer

Bruksanvisning TERU SVENSK VERSION

Bruksanvisning TERU SVENSK VERSION Bruksanvisning TERU SVENSK VERSION 2 Denna bruksanvisning omfattar följande produkt: TERU. AGGREGATBESKRIVNING Torpargrundsaggregatet TERU är främst konstruerat för ventilation. Aggregatet levereras olackerat

Läs mer

Handbok för service. Danvent - DV. Ventilationsaggregat

Handbok för service. Danvent - DV. Ventilationsaggregat Handbok för service Danvent - DV Ventilationsaggregat Service av aggregat Er ventilationsanläggning innehåller ett nytt Danvent ventilationsaggregat, och detta kommer att hjälpa till att ge byggnaden ett

Läs mer

Installationsanvisning och Skötselinstruktion takfläkt Sky Wing, LTCW

Installationsanvisning och Skötselinstruktion takfläkt Sky Wing, LTCW Installationsanvisning och Skötselinstruktion takfläkt Sky Wing, LTCW 1 Allmänt Sky Wing är en frånluftsfläkt, avsedd att användas i de flesta olika frånluftssystem i komfortanläggningar, där luften har

Läs mer

V = Flöde. dpt = Totaltryckökning

V = Flöde. dpt = Totaltryckökning + respektive - Om fläkttypen föregås av ett + tecken i urvalslistan så ligger arbetspunkten utanför fläktens rekommenderade, optimala arbetsområde. Om möjligt välj en större fläktstorlek. Om fläkttypen

Läs mer

Centrifugalfläkt typ CAL Montering och underhåll

Centrifugalfläkt typ CAL Montering och underhåll 915962-0 S Centrifugalfläkt typ CAL Montering och underhåll 1. Hantering 1.1 Transportsäkring 1.2 Lodrät transport 2. Förvaring 3. Montering 3.1 Montering 3.2 Kanalanslutningar 3.3 Säkerhet 4. Igångsättning

Läs mer

Vakuumalstrare. Vakuumalstrare

Vakuumalstrare. Vakuumalstrare 7 Om vakuumalstrare Systemets hjärta n är systemets hjärta. Här skapas det undertryck som driver sugluften. I sugsystem av den här typen ligger vakuumet på - ka. I normala punktutsugnings- och städsystem

Läs mer

kammarfläkt CENTRIFLOW 3D (EQLP) KAMMARFLÄKT, DIREKTDRIVEN » MONTERING OCH SKÖTSEL

kammarfläkt CENTRIFLOW 3D (EQLP) KAMMARFLÄKT, DIREKTDRIVEN » MONTERING OCH SKÖTSEL AIR COMFORT AIR TREATMENT 9933 SE 2016.05.26 kammarfläkt CENTRIFLOW 3D (EQLP) KAMMARFLÄKT, DIREKTDRIVEN» MONTERING OCH SKÖTSEL innehåll sida Installationsalternativ.... 2 Kontroll före igångkörning...

Läs mer

CENTRIFUGALFLÄKTAR BRUKS- OCH SKÖTSELINSTRUKTION

CENTRIFUGALFLÄKTAR BRUKS- OCH SKÖTSELINSTRUKTION 1 / 16 CENTRIFUGALFLÄKTAR BRUKS- OCH SKÖTSELINSTRUKTION INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt 2. Montering 3. Idrifttagning 4. Start 5. Kontroll under driften 6. Service 6.1. Fläkthjul 6.2. Lager 6.3. Drivanordning

Läs mer

eqrb, roterande värmeväxlare 270 ROTOR

eqrb, roterande värmeväxlare 270 ROTOR AIR COMFORT AIR TREATMENT 9755 SE 2015.09.15 eqrb, roterande värmeväxlare 270 ROTOR» MONTERINGS- OCH SKÖTSELINSTRUKTION kontroll före start av värmeväxlaren: Storlek 005-018 Fläktarna får inte köras under

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

TILLBEHÖR.

TILLBEHÖR. TILLBEHÖR 164 KORT OM TILLBEHÖR KORT OM TILLBEHÖR VÅRT UTBUD Vi erbjuder en mängd tillbehör till elmotorer. Utöver de som nämns nedan, lagerför vi även reservdelar till våra motorer. Dessa hittar du under

Läs mer

Rumsaggregat. Emil, Ida Flödesområde. 0,1-0,28 m 3 /s

Rumsaggregat. Emil, Ida Flödesområde. 0,1-0,28 m 3 /s Emil, Ida Flödesområde 0,1-0,28 m 3 /s 80904 1 Rumsaggregat IDA Allmänt Rumsaggregat IDA är ett komplett luftbehandlingsaggregat avsett att installeras vid såväl nybyggnation som vid klimatförbättringar

Läs mer

Radialfläkt FML (B, P, R) -1, -3 Storlek för tryck upp till cirka 2500 Pa.

Radialfläkt FML (B, P, R) -1, -3 Storlek för tryck upp till cirka 2500 Pa. Radialfläkt FML (B, P, R) -1, -3 Storlek 0-080 för tryck upp till cirka 00 Pa. Användningsområde Radialfläkt FML är en industri- och ventilationsfläkt som arbetar med en hög verkningsgrad. FML-serien levereras

Läs mer

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...3 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...6 Underhåll...10

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat 1 2 Dubbel korsströmsväxlare med sektionsavfrostning. Luftbehandlingsaggregatet PrimAir PrimAir är ett luftbehandlingsaggregat utvecklat med sikte på: Allt från enkelt tilluftsaggregat

Läs mer

Isolerade Kanalfläktar IRE CAU IFK IFA. web-version

Isolerade Kanalfläktar IRE CAU IFK IFA. web-version Isolerade Kanalfläktar IRE CAU IFK IFA web-version 2 Sedan starten 1981 har Östberg vuxit till att bli en av världens främsta tillverkare av fläktar. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete som innefattat

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

Stoftavskiljare SDFB. Stoftavskiljare SDFB 09-10-11. Allmän information: Filterrensning: Stoftkärl:

Stoftavskiljare SDFB. Stoftavskiljare SDFB 09-10-11. Allmän information: Filterrensning: Stoftkärl: Stoftavskiljare SDFB Allmän information: Stoftavskiljare SDFB är ett skakrensat påsfilter med inbyggd remdriven fläkt för filtrering av spån och stoft. Avskiljaren är speciellt lämplig för avskiljning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Indholdsfortegnelse. Danvent luftbehandlingsaggregat SERVICE MANUAL

Indholdsfortegnelse. Danvent luftbehandlingsaggregat SERVICE MANUAL Indholdsfortegnelse Danvent luftbehandlingsaggregat SERVICE MANUAL Service! OBS! Kom ihåg att slå ifrån huvudströmbrytaren Underhåll av luftbehandlingsaggregatet Ditt ventilationssystem är utrustat med

Läs mer

Fläktluftvärmare Galv TOP Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Galv TOP Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Galv TOP Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Galv TOP Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare

Läs mer

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2 1 2 4 4 (med Irisspjäll) Plan förhindrar brandgasspridning via tilluftssystemet i FT(X)-system med fläktar i drift. Lämplig för bostäder, hotell och äldreboende. Typgodkänd, P-märkt. BACKSTRÖMNINGSSKYDD

Läs mer

Broschyr 1006 Utgåva Remmar och skivor JENS S. Eagle kuggremsdrifter. En starkare rem med lägre ljudnivå

Broschyr 1006 Utgåva Remmar och skivor JENS S. Eagle kuggremsdrifter. En starkare rem med lägre ljudnivå Remmar och skivor Broschyr 1006 Utgåva 2006.05 JENS S. Eagle kuggremsdrifter En starkare rem med lägre ljudnivå Innehåll Del 1 Slutna remmar för kraftöverföring (Svarta) Konstruktion egenskaper... 2 mensionering...

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SVENSK/ENGLISH VERSION EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller kraven i

Läs mer

Skötselanvisning RDAA/RDAC

Skötselanvisning RDAA/RDAC SKÖTSEL Skötselanvisning RDAA/RDAC OBS! Anläggningen skall köras kontinuerligt för att förhindra kondensutfällning i motorerna. A. Stoppa aggregatet med arbetsbrytaren som är placerad invid RDAA/RDAC B.

Läs mer

Bruksanvisning TERU SVENSK VERSION

Bruksanvisning TERU SVENSK VERSION Bruksanvisning TERU SVENSK VERSION Vi intygar härmed att TERU uppfyller kraven i nedan angivna EU-direktiv och harmoniserande standarder. Tillverkare: AB C.A. ÖSTBERG Industrigatan 2 SE-774 35 Avesta,

Läs mer

Modulbyggt luftbehandlingsaggregat Flexomix. 060 950 Luftflöde 0,2-10,0 m³/s. Produktkatalog

Modulbyggt luftbehandlingsaggregat Flexomix. 060 950 Luftflöde 0,2-10,0 m³/s. Produktkatalog Modulbyggt luftbehandlingsaggregat Flexomix 060 950 Luftflöde 0,2-10,0 m³/s Produktkatalog IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat. Detta

Läs mer

Plastfläkt CMV CMMV CMHV CHVN

Plastfläkt CMV CMMV CMHV CHVN MANUAL Plastfläkt CMV 450 800 CMMV 450 800 CMHV 450 800 CHVN 450 710 För frågor och reservdelar till denna fläkt kontakta: Colasit Scandinavia AB Tel: +46(0)511-20080 Fax: +46(0)511-14295 E-mail: info@colasit.se

Läs mer

Energieffektiv ventilation! Kanalfläktar och takfläktar med lågenergimotorer

Energieffektiv ventilation! Kanalfläktar och takfläktar med lågenergimotorer EC Energieffektiv ventilation! Kanalfläktar och takfläktar med lågenergimotorer Innehåll EC-FLÄKTAR... 5 CK 125 C EC... 6 CK 150 B EC... 6 CK 160 B EC... 7 CK 160 C EC... 7 CK 200 B EC... 8 CK 250 B EC...

Läs mer

Fläktluftvärmare SWT. Fläktluftvärmare SWT. Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme

Fläktluftvärmare SWT. Fläktluftvärmare SWT. Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Fläktluftvärmare 3 modeller Vattenburen värme Fläktluftvärmare Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Användningsområden Fläktluftvärmare används för uppvärmning av entréer, lager, industrilokaler,

Läs mer

Drift- och skötselanvisningar Envistar Compact

Drift- och skötselanvisningar Envistar Compact Luftbehandlingsaggregat Drift- och skötselanvisningar Envistar Compact Ordernr :... Objekt :... Bruksanvisning i original Drift- och skötselanvisningar Sida 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt...2 2 Drift

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Drift- och skötselanvisningar Envistar Top

Drift- och skötselanvisningar Envistar Top Luftbehandlingsaggregat Drift- och skötselanvisningar Objekt:... Drift- och skötselanvisningar Sida 1 Innehållsförteckning Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 16 1.1 Säkerhet 2 1.2 Skötsel 3 1.3 Tillsynsintervaller

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Instruktion för drift och skötsel av Minimaster

Instruktion för drift och skötsel av Minimaster V entilationssystemet vi har i våra lägenheter är Minimaster som är avsett för bostadsventilation med värmeåtervinning. För att bibehålla god funktionen och energispareffekt behövs en viss skötsel av värmeåtervinningsaggregatet.

Läs mer

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek VENTILATION Frisk luft eller bara problem Ventilation, principer Aggregat och fläktar Styrsystem OVK Obligatorisk ventilationskontroll Förväntningar påp bra ventilation Brukarens förvf rväntningar Frisk

Läs mer

Fläkt LQLR. Skötsel. Remdrift LQLR och LQLS

Fläkt LQLR. Skötsel. Remdrift LQLR och LQLS Remdrift LQLR och LQLS Sida Förvaring före installation...2 Åtgärder före start...2 Skötsel...2 Rengöring...2 Justering av remmar (LQLR, LQLS)...2 Byte av remmar (LQLR, LQLS)...3 Montering av HABASIT planremsdrift

Läs mer

Roterande värmeväxlare

Roterande värmeväxlare EQRA Kontroll, rotortätning, drivanordning Kontroll före start av värmeväxlaren Fläktarna får inte köras under byggtiden utan att värmeväxlaren är igång. Tillse att avsedda filter finns installerade. Rotorn

Läs mer

RoomMaster ABR - storlek 1 Drift- och skötselanvisning

RoomMaster ABR - storlek 1 Drift- och skötselanvisning RoomMaster ABR - storlek 1 Drift- och skötselanvisning Innehåll Innehållsförteckning Sid Allmänt... 3 Kontrollpanel... 4 Larm... 4 Drift... 4 Öppning av aggregatlucka... 5 Filter... 5 Roterande värmeväxlare...

Läs mer

Instruktionsbok. progra

Instruktionsbok. progra 09-07 års nti gara 3 Instruktionsbok erings v o n e R m progra Kära Pro-Aqua ägare Vi vill gratulera er till köpet av städmaskinen Pro-Aqua. Ni har investerat i en produkt som kombinerar teknisk perfektion

Läs mer

TRA/TRAC TRA2/TRAC2 TRA/TRAC TRA2/TRAC2 TRA/TRAC TRA2/TRAC2 TRA/TRAC TRA2/TRAC2

TRA/TRAC TRA2/TRAC2 TRA/TRAC TRA2/TRAC2 TRA/TRAC TRA2/TRAC2 TRA/TRAC TRA2/TRAC2 TRA-TRAC-TRAR är dubbelsugande fläktar avsedda för remdrift. Används främst för industriventilation och inbyggnad i anläggningar för transport av ren luft och icke aggresiva gaser och ångor. TRA är en

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat KLASIK

Luftbehandlingsaggregat KLASIK Luftbehandlingsaggregat KLASIK Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat Aggregatserien KLASIK erbjuder kunden en pålitlig och kvalitativ utrustning med tekniska parametrar som gör det möjligt att

Läs mer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. SE SVENSKA SYMBOLER Följande symboler finns på maskinen för att påminna Er om den försiktighet och uppmärksamhet

Läs mer

Komponent Gör följande... 1 gång årligen Byts när displayen visar filterlarm. Det är lämpligt att byta båda filtren samtidigt.

Komponent Gör följande... 1 gång årligen Byts när displayen visar filterlarm. Det är lämpligt att byta båda filtren samtidigt. 3004693-2013-03-13 VE340H - 5. 5.1 Driftsvisningar i manöverpanelen HMI-panel Se i Handboken för Eact för VE320/330/340/350/360 hur man via teknikermenyn (lösenord 1111) kan gå in i meny 2 Driftsvisningar

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Montage-/installationsanvisning Assembly/Installation instructions

Montage-/installationsanvisning Assembly/Installation instructions Montage-/installationsanvisning Assembly/Installation instructions HERU 70 T, HERU 00 T EC HERU T, HERU 0 T EC, HERU 0 T HERU 0 S, HERU 7 S, HERU 00 S EC HERU 0 S, HERU 0 S EC HERU 80 S, HERU 80 S EC SVENSK/ENGLISH

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

Centrimaster GT Installations- och skötselanvisning. Version

Centrimaster GT Installations- och skötselanvisning. Version Centrimaster GT Installations och skötselanvisning Version 22.02.2002 Centrimaster, GT Installationsanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 2 1. Mottagning och kontroll av produkten... 2 1.1 Kontroll

Läs mer

Smoke Master JMHT HATCH Montering, drift och skötsel. November 2011

Smoke Master JMHT HATCH Montering, drift och skötsel. November 2011 Montering, drift och skötsel November 2011 Innehåll Innehållsförteckning...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Systemöversikt...3 Montering...4 Elanskutningar...5 Skötsel och underhåll...6 Skötsel av fläkt - lagerunderhåll...7

Läs mer

VESTMEK HÖKANON MK 66

VESTMEK HÖKANON MK 66 VESTMEK HÖKANON MK 66 REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 6 559 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM Tel. +46 (0)511-701 00

Läs mer

Drift- och skötselanvisningar Envistar Top

Drift- och skötselanvisningar Envistar Top Luftbehandlingsaggregat Drift- och skötselanvisningar Envistar Top Ordernr :... Objekt :... Bruksanvisning i original Drift- och skötselanvisningar Sida 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 2 2 Drift 2.1

Läs mer

# /12/2009. Drivsystems (fläkt) remmar som haverar tidigt

# /12/2009. Drivsystems (fläkt) remmar som haverar tidigt Drivsystems (fläkt) remmar som haverar tidigt GATES REFERENS : Alla kilremmar och Micro-V XF remmar TILLVERKARE: MODELL: MOTOR TYP: MOTOR KOD:: Eftersom många av hjälpaggregatens drivsystem fortfarande

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Uppgradera ventilationssystemet!

Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-500 Uppgradera ventilationssystemet! Aircode TM ID AC-535 / ID AC-550 Aircode TM ID AC-500 är joniseringsaggregat för installation i ventilationskanaler. et skapar ett rent inomhusklimat

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Kanalböj eller annan störning

Kanalböj eller annan störning Variabel-/Konstantflödesspjäll onteringsanvisning Cirkulära spjäll Avgörande för låg mätosäkerhet vid flödesmätning i kanal är tillräcklig raksträcka och rätt montage. ätrör 2 x ØD Erforderlig raksträcka

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB 00: Installationsanvisning Drift och skötsel Index P Tillverkardeklartion Montage, drift och underhåll Installation Beteckningssystem 5 Elschema 6 Anslutning rör 7 Rengöring 8 Tillverkardeklaration I enlighet

Läs mer

DOMEKT REGO 400VE-B Aggregatmanual

DOMEKT REGO 400VE-B Aggregatmanual DOMEKT REGO 400VE-B Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...3 Kort beskrivning av aggregatet...5 Montering och installation...6 Underhåll...11 Teknisk information...12 Ordernyckel...14

Läs mer

PV 444-445 ( Avd.4 ) KARDANAXEL

PV 444-445 ( Avd.4 ) KARDANAXEL PV 444-445 ( Avd.4 ) KARDANAXEL Innehållsförteckning Beskrivning..................................................... l Reparationsanvisningar............................................ 2 Arbeten på kardanaxel,

Läs mer

Isolerade Kanalfläktar IRE CAU IFK IFA. web-version

Isolerade Kanalfläktar IRE CAU IFK IFA. web-version Isolerade Kanalfläktar IRE CAU IFK IFA web-version 2 Sedan starten 1981 har Östberg vuxit till att bli en av världens främsta tillverkare av fläktar. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete som innefattat

Läs mer

SKÖTSELANVISNING LUFTBEHANDLINGS- AGGREGAT. Anläggning. Aggregatbeteckning. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles

SKÖTSELANVISNING LUFTBEHANDLINGS- AGGREGAT. Anläggning. Aggregatbeteckning. Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles SKÖTSELANVISNING LUFTBEHANDLINGS- AGGREGAT Anläggning Aggregatbeteckning 94 03 1 Innehållsförteckning Funktionsdel sid Spjäll blandningsdel 4 Filter bortkastnings 5 rengöringsbart 6 Värmeåtervinnare roterande

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

1 / 8 SUNDA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda Alliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Modulbyggt luftbehandlingsaggregat Flexomix. 060 950 Luftflöde 0,2-10,0 m³/s. Produktkatalog

Modulbyggt luftbehandlingsaggregat Flexomix. 060 950 Luftflöde 0,2-10,0 m³/s. Produktkatalog Modulbyggt luftbehandlingsaggregat Flexomix 060 950 Luftflöde 0,2-10,0 m³/s Produktkatalog IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljöoch energieffektiva luftbehandlingsprodukter. Detta

Läs mer

Drift- & Skötselanvisning. Uniguard Superfl ow

Drift- & Skötselanvisning. Uniguard Superfl ow Drift- & Skötselanvisning Uniguard Superfl ow UNDERHÅLL OCH ÖVERVAKNING För att motverka nedsmutsning av detektorinsatsen bör den rengöras med lämpliga intervaller dock minst en gång per år. Beroende på

Läs mer

Plattvibrator Typ PL20

Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Art. 9049036 Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Plattvibrator PL20 Art. 9049036 Beskrivning: Bensindriven plattvibrator som används till att vibrera jord, grus eller sand vid olika anläggningsarbeten,

Läs mer

PRIDUX. världens tystaste spjäll

PRIDUX. världens tystaste spjäll PRIDUX världens tystaste spjäll Pridux är ett patenterat regler- och mätspjäll med unika egenskaper. Dubbelt så tyst som ett IRIS-spjäll och hela fyra gånger tystare än ett vridspjäll. Det innebär att

Läs mer

AGF - Frånluftsgaller AGF. Frånluftsgaller. Produktmodeller och tillbehör

AGF - Frånluftsgaller AGF. Frånluftsgaller. Produktmodeller och tillbehör AGF Frånluftsgaller Stor fri area, stora luftflöden med minimalt tryckfall Inbyggt filter i klass EU3 Demonterbart galler förenklar rengöring av kanalsystemet Clips för fastsättning Produktmodeller och

Läs mer

Tack för att du valt en fläkt från CBI!

Tack för att du valt en fläkt från CBI! DRIFTHANDBOK INNEHÅLL 1.1 SÄKERHETSSTANDARDER OCH CE-MÄRKNING 4 1.2 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 5 1.3 UNDERHÅLLSFÖRESKRIFTER 6 1.4 RESTRISKER 7 1.5 LJUDNIVÅ 8 1.6 SKYLTAR PÅ MASKINEN 9 2.1 LEVERANSMOTTAGNING

Läs mer

Manual Monterings- och bruksanvisning. Q Basic Q Cyklon Q Cyklon DL

Manual Monterings- och bruksanvisning. Q Basic Q Cyklon Q Cyklon DL Manual Monterings- och bruksanvisning Q Basic Q Cyklon Q Cyklon DL 2 Gratulerar och lycka till Gratulerar till ditt val av centraldammsugare, som du kommer att ha stor glädje av i många år. Eftersom du

Läs mer

FDV -Fire Valve. Halton FDV. Brandventil

FDV -Fire Valve. Halton FDV. Brandventil Halton FDV Brandventil Kombinerad frånluftsventil och brandspjäll för cirkulära kanaler Typgodkänd och uppfyller kraven i normerna EN 1366-2 och EN 13501-3 Brandklass ES120/EIS15 vid installation på lättbetongsväggar/murade

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Frisk luft från SAU. Tilluftsaggregat.

Frisk luft från SAU. Tilluftsaggregat. Frisk luft från SAU Tilluftsaggregat www.ostberg.com Innehåll SAU TILLUFTSAGGREGAT.......3 SAU 125 A1......................4 SAU 125 C1......................4 SAU 200 B1/B3..................5 SAU 200 C3......................5

Läs mer

Svenska CNA-CNB. Centrifugalfläktar Montering och underhåll

Svenska CNA-CNB. Centrifugalfläktar Montering och underhåll 916505-0 Svenska CNA-CNB Centrifugalfläktar Montering och underhåll 916505-0 S Radialfläktar typ CNA, CNB, CNA-M och CNB-M Montage och underhåll 1. Användningsområde 2. Hantering 2.1 Märkning 2.2 Vikt

Läs mer

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare Nevada

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna. Förvara

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

5. Underhåll, hygien och service

5. Underhåll, hygien och service 5. 5.1 Driftsvisningar via manöverpanelen Manöverpanel Se Handboken för Eact för VE20/0/40/50/60 hur man via teknikermenyn (åtkomstkod 1111) kan gå in i meny 2 Driftsvisningar och avläsa anläggningens

Läs mer