Handbok för service. Danvent - DV. Ventilationsaggregat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för service. Danvent - DV. Ventilationsaggregat"

Transkript

1 Handbok för service Danvent - DV Ventilationsaggregat

2 Service av aggregat Er ventilationsanläggning innehåller ett nytt Danvent ventilationsaggregat, och detta kommer att hjälpa till att ge byggnaden ett gott inomhusklimat i många år framöver. För att säkra bästa möjliga inomhusklimat är det viktigt att aggregatets uteffekter och specifikationer inte ändras väsentligt på grund av bristande tillsyn och service. Detta kan vara orsaken till driftsstörningar och nedsatt effektivitet. Sådana ändringar kan också ha stor betydelse för anläggningens driftsekonomi och driftssäkerhet. Det rekommenderas därför att man utför regelbunden service på anläggningen. Den här handboken går igenom de servicemoment som är nödvändiga för att få bästa möjliga driftstillstånd från ventilationsaggregatet. Vid konstruktionen av det här aggregatet har man lagt stor vikt på att minska ner servicearbetet till minsta möjliga, och eftersom tillgången till alla komponenter i aggregatet sker genom stora inspektionsdörrar går det enkelt och snabbt att utföra nödvändig service och underhåll. 2

3 Serviceöversikt Den här handboken innehåller på sida 3 och 4 en samlad översikt som förenklar arbetet med planläggningen av tillsyn och service på aggregatet. Kom ihåg att alltid bryta strömmen till aggregatets komponenter innan inspektion och service påbörjas. Utförs en gång om året Utförs när katalogvärdet för rekommenderad sluttryckförlust överskridits Utförs var 5000:e driftstimma, dock minst en gång om året Utförs fyra gånger om året Aggregathus Rengöring av aggregatet Kontroll av tätningar och låsbeslag Spjäll, blandluft- och returluftspjäll Kontroll av täthet Påsfilter Utbyte av filterceller och kontroll av tätningslister vid filterceller Planfilter Byte av filtermatta Roterande värmeväxlare Kontroll av rotorns nedsmutsning samt att den löper lätt Kontroll av tätningsborstar Kontroll av Varimatic-drivsystemets funktion Kontroll och spänning av remmen Kryssvärmeväxlar Kontroll av värmeväxlare Kontroll av täthet på bypass-spjäll Smörjning av ev. länkning till spjällmotorn Rensning av kondenstråg, avlopp och vattenlås 3

4 Serviceöversikt Vätskekopplade värmeväxlare Kontroll av nedsmutsning Avluftning av batterier Rensning av kondenstråg, avlopp och vattenlås (frånluft) Kontroll av dropavskiljare (frånluft) Pump Värmerörs värmeväxlare Kontroll av nedsmutsning Rensning av kondenstråg, avlopp och vattenlås Kontroll av dropavskiljare Kontroll av täthet vid bypass-spjäll Värme och kylbatteri Kontroll av nedsmutsning Avluftning av batterier Rensning av kondenstråg, avlopp och vattenlås Kontroll av dropavskiljare Befuktningsapparat Rensning av befuktningsapparatens cellblock Rensning av bottentråg, avlopp och vattenlås Rensning av vattenfördelarsystem Rensning av pumpar, sugfilter och flottörventil Fläkt Smörjning av kullager i stora fläktar Kontroll av fläkthjul Kontroll av vibrationsdämpare och flexibla anslutningar Smörjning av kullager i stora motorer Kontroll och spänning av remdrift Ljuddämpare Kontroll av nedsmutsning Luftfördelare Kontroll av nedsmutsning Flödesmätare Kontroll av nedsmutsning 4

5 Aggregathus Aggregathuset rengörs en gång per år. Rengöringen utförs genom avtorkning med en torr duk eller med en lösning av vatten/rengöringsmedel om så behövs. Ytervägsgaller för luftintag och kanal rensas en gång om året för att förhindra sättning. Låsbeslagen smörjes en gång per år. Gångjärnen i konstmaterial på inspektionsdörrarna är servicefria. Gångjärnen i metall på inspektionsdörrarna smörjes en gång per år. Tätningslisterna på inspektionsdörrarna rengörs en gång per år och kontrolleras för läckage. Det kan rekommenderas att man behandlar tätningslisterna med ett fuktavvisande skyddsmedel. Spjäll Spjällbladen är upphängda i konstmateriallager som inte skall smörjas. De enskilda spjällbladen är förbundna genom ett länksystem vars ledförbindelser inte kräver smörjning. En gång om året görs en visuell kontroll av att spjället är tätt när spjällmotorn drar det till stängt läge. Justera spjällmotorn eller eventuell länkning till motorn om spjället inte stänger riktigt. 5

6 Filter Filter Intervallet för filterbyte beror till stor del på dammkoncentrationen i den luft som passerar igenom filtret. Det enklaste sättet att bestämma när filtret behöver bytas är genom att använda: A. Differenstrycksmanometer som visar tryckförlusten över filtret. B. Differenstryckspressostat som genom en lampa eller annan elektrisk signal visar när filtret skall bytas ut. Påsfilter Filtren skall bytas ut när tryckförlusten överstiger katalogvärdet för den rekommenderade sluttryckförlusten. Påsfiltren lossas genom att handtagen vrids. Därefter dras filtren ut ur aggregatet. Rensa ramprofilerna och kontrollera att gummitätningslisterna är hela och oskadade. För att säkerställa korrekt täthet skall de nya påsfiltren monteras noggrant mot tätningslisterna i aggregatet. Planfilter Filtren skall bytas ut när tryckförlusten överstiger katalogvärdet för den rekommenderade sluttryckförlusten. Därefter dras ramen med filtret ut och filtermattan byts ut. Rensa samtidigt ramen och skenorna som filtermattan är monterade på. 6

7 Roterande värmeväxlare Kom ihåg att alltid bryta strömmen innan inspektion och service påbörjas. Rotor Kontrollera en gång per år att rotorn är lätt att vrida runt. Detta görs genom att avmontera remmen på motorn och vrida rotorn på omkretsbeläggningen. Kontrollera samtidigt att tätningsborstarna är oskadade. Rotorns kullager är fabrikssmorda och skall inte eftersmörjas. Efter flera års drift kan föroreningar sätta sig i rotorn. Detta kan medföra en kapacitetsnedgång i värmeväxlaren. Rotorn kan rengöras med en högtryckstvätt med spridningsmunstycke. På rotorns motsatta sida kan vatten och smuts sugas upp med en vattendammsugare. Rengöringen skall utföras med försiktighet så rotormaterialet inte skadas. Drivmotor och rem Drivmotorn är monterad med fabrikssmorda kullager som inte kan eftersmörjas. Den inbyggda snäckväxeln är fabrikssmord och kan inte eftersmörjas. Det rekommenderas dock att snäckväxeln tas loss och rengörs med ett intervall av två år. Därefter påläggs specialfett beräknat för ett stort temperaturområde (- 30ºC - +80ºC) på snäckväxeln. Kontrollera fyra gånger om året att remmen är korrekt spänd och att den är oskadad. Om remmen inte längre är tillräckligt spänd bör den avkortas så mycket att motorplåtens spännfjädrar kläms samman igen och håller remmen spänd. Om nya skruvar sätts in i remspännaren får de inte vara längre än tjockleken hos remmen och remspännaren. Eventuellt överskott tas bort med en fil. Varimatic system för variabelt varvtal Värmeväxlare med variabelt varvtal finns monterat tillsammans med Varimatic elektronisk hastighetsreglering. En gång per år aktiveras testknappen på elektronikenheten under cirka en minut. Efter några sekunder skall motorn starta och långsamt köra upp rotorn till maximihastigheten som är cirka 10 v/min. På så vis kontrolleras att Varimatic-systemet fungerar korrekt. 7

8 Kryssvärmeväxlare Kryssvärmeväxlare En gång per år kontrolleras att kanterna på värmeväxlarens plåtar är rena och oskadade. Om det finns smuts på kanterna kan det tas bort med en mjuk borste. Om det däremot finns fett eller liknande bör värmeväxlarens kanter tvättas med ett fettlösande rengöringsmedel. Värmeväxlaren kan rengöras med en högtryckstvätt med spridningsmunstycke. På växlarens motsatta sida kan vatten och smuts sugas upp med en vattendammsugare. För att undvika skada på värmeväxlarens ovansida bör rengöringen göras med försiktighet, och ovansidan får inte skrapas med hårda föremål. När värmeväxlaren är monterad i aggregat som arbetar med fetthaltig luft från t.ex. kök skall metallfettfiltren (i imkapa eller liknande) rengöras varje dag. Aggregatet skall stoppas när fettfiltren är avmonterade. Bypass-spjäll Spjällbladen är upphängda i konstmateriallager som inte skall smörjas. De enskilda spjällbladen är förbundna genom ett länksystem vars ledförbindelser inte kräver smörjning. En gång om året görs en visuell kontroll av att spjället är tätt när spjällmotorn drar det till stängt läge. Justera spjällmotorn eller eventuell länkning till motorn om spjället inte stänger riktigt. Kondensavlopp Kondenstråget under värmeväxlaren samt avlopp och vattenlås från kondenstråget bör rengöras en gång om året. 8

9 Vätskekopplade värmeväxlare Vätskekopplade värmeväxlare Ett återvinningssystem med vätskekopplade värmeväxlare består av ett värmebatteri i aggregatets tilluftdel, och ett kylbatteri i frånluftdelen. Efter en längre tidsperiod (normalt flera år) kan det sätta sig dammpartiklar på batteriernas yta. Detta kan medföra en nedgång i kapaciteten för återvinningssystemet. Batterierna kan rengöras med en högtryckstvätt med spridningsmunstycke eller med tryckluft. Rengöringen skall utföras försiktigt för att inte skada batteriernas lameller. En gång om året skall batteriernas kretsar avluftas genom rörsystemets avluftningsventil eftersom luft i rörsystemet kan sätta ner kapaciteten. Pump och expansionskärl På pumpen utförs tillsyn och service enligt pumptillverkarens föreskrifter. En gång om året kontrolleras övertrycket i expansionskärlet. Om så behövs pumpas trycket upp till korrekt nivå. Kondensavlopp Kondenstråget under kylbatteriet samt avlopp och vattenlås från kondenstråget bör rengöras en gång per år. Om droppavskiljare finns monterat bör detta kontrolleras en gång per år och rengöras om så behövs. Se sidan 11 för montering av droppavskiljare. 9

10 Värme- och kylbatteri Värme- och kylbatteri Se upp med varma batteri- och rörytor. Kom ihåg att alltid avbryta tillförseln av vatten, ånga eller el til värmebatteriet innan inspektion och service påbörjas. Efter en längre tidsperiod (normalt flera år) kan det sätta sig dammpartiklar på batteriernas yta. Detta kan medföra en nedgång i kapaciteten för batteriet. Batterierna kan rengöras med en högtryckstvätt med spridarmunstycke eller med tryckluft. Rengöringen skall utföras försiktigt för att inte skada batteriernas lameller. En gång om året skall batteriernas kretsar avluftas genom rörsystemets avluftningsventil eftersom luft i rörsystemet kan sätta ner kapaciteten. Luftriktning genom droppavskiljaren Kom ihåg att alltid bryta strömmen till värmebatteriet innan inspektion och service påbörjas. Kylbatteri Kondenstråget under batteriet samt avlopp och vattenlås från kondenstråget bör rengöras en gång per år. Om droppavskiljare finns monterat bör detta kontrolleras en gång per år och rengöras om så behövs. Elektriskt värmebatteri Batteriet har inbyggd överhettningstermostat med manuell återstallning. Termostaten betjänas vid inspektionssidan utanför värmebatteriet. 10

11 Fläkt Kom ihåg att alltid bryta strömmen till fläkten innan inspektion och service påbörjas. Fläkt Fläkten och motor är i mindre aggregat monterade på skenor så att de under service kan dras ut genom aggregatets sida. På fläkthjulen kan det sätta sig damm som ger obalans och vibrationer i fläktarna. Därför skall hjulen kontrolleras en gång per år och rengöras om det behövs. Kontrollera samtidigt att vibrationsdämpare och flexibla anslutningar inte är slitna. Om det finns skador i gummit på en vibrationsdämpare bör den bytas. Kullager Fläktar i mindre aggregat är monterade med täta fabrikssmorda kullager som inte kan eftersmörjas. Lagren är monterade i vibrationsisolerande gummibussningar som bör kontrolleras för slitage. Fläktar i stora aggregat är monterade med fabrikssmorda kullager som är utrustade med smörjnippel. Lagren skall eftersmörjas varje 5000:e driftstimme, dock minst en gång om året. Ovan nämnda intervall för eftersmörjning gäller för lufttemperatur i fläkten upp till +40 ºC. Intervallet är 4500 driftstimmar vid 50 ºC, och 4000 driftstimmar vid en temperatur i fläkten på +60 ºC. Ytterligare reduktion av smörjintervallet kan förekomma vid drift med mycket fuktig eller förorenad luft, samt vid hård belastning av lagren. Kullagerfett av bästa kvalitet skall användas, framställt på en bas av litiumsåpa. Fett som innehåller tillsatsämnen får inte användas. Lagren får inte smetas ner med för mycket fett, dvs. de skall inte översmörjas. Detta kan medföra att lagren värms upp och eventuellt skadas. Efter smörjning av lagren bör fläkten startas på följande sätt: Starta fläkten och låt den köras i cirka 2 minuter. Därefter stoppas den tills att lagren är kalla. Denna process upprepas ett par gånger varefter fläkten kan köras kontinuerligt. 11

12 Fläkt Kom ihåg att alltid bryta strömmen till aggregatets motor innan inspektion och service påbörjas. Motor Motorerna är normalt monterade med fabrikssmorda kullager som inte kan eftersmörjas. Stora motorer kan dock vara monterade med smörjnipplar och kullager som kräver eftersmörjning. Smörjningen skall ske enligt samma riktlinjer som gäller för fläktarna. På specialmotorer skall smörjningen ske enligt motorfabrikantens föreskrifter. Remdrift Remdriften skall kontrolleras fyra gånger om året. Om en eller flera remmar i en remdrift är slitna skall alla remmarna bytas ut. Nya och använda remmar får aldrig arbeta samtidigt i en remdrift eftersom de har olika längd. Kontrollera att remskivorna ligger i linie med varandra och att de är parallella. Remmarna spänns till lämplig spänning. De får inte spännas för mycket eftersom detta sliter mycket på kullagren och härmed minskas deras livslängd. Uppspänning av remmar L f kg Profil SPZ-XPZ SPA-XPA SPB-XPB Vikt kg 1,5 2,7 5 L mm f mm

13 Ljuddämpare Efter en längre driftsperiod kan det sätta sig dammpartiklar på bafflarnas ytor. Bafflarna, som kan demonteras för rengöring, tas ut och dammet tas bort med en borste eller med dammsugare. Efter demontering av ljuddämparens sidoplåt kan bafflarna frigöras från fästprofilerna och därefter dras ut genom aggregatets sida. Luftfördelare Luftfördelaren som är monterad på fläktens trycksida kontrolleras en gång per år, eftersom dammpartiklar kan sätta sig på luftfördelaren efter en längre driftsperiod. Dammet tas bort med en borste eller en dammsugare. Flödesmätare Mätsonderna, som är placerade i var och en av fläktens inloppsöppningar, kontrolleras en gång per år för nedsmutsning. Mätsondernas öppning, som vetter mot fläkten, skall vara dammfri. Vid behov fyller man på mätinstrumentet med manometervätska. 13

14 Danvent-Systemair A/S Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Danmark Tel: Fax: /

Drift- och skötselanvisningar Envistar Flex

Drift- och skötselanvisningar Envistar Flex Luftbehandlingsaggregat Drift- och skötselanvisningar Envistar Flex Ordernr :... Objekt :... Bruksanvisning i original Drift- och skötselanvisningar Sida Innehållsförteckning Allmänt...2 2 Drift 2. Igångkörningsföreskrifter

Läs mer

Drift- och skötselanvisningar Envistar Flex

Drift- och skötselanvisningar Envistar Flex Luftbehandlingsaggregat Drift- och skötselanvisningar Envistar Flex Ordernr :... Objekt :... Bruksanvisning i original Innehållsförteckning Allmänt. Avsedd användning...2.2 Säkerhetsföreskrifter...2.3

Läs mer

Drift- och skötselanvisningar. Objekt:...

Drift- och skötselanvisningar. Objekt:... Drift- och skötselanvisningar Objekt:... Innehållsförteckning Drift- och skötselanvisningar 2002-02-15 Sida 1 1. Allmänt 2 2. Huvudströmbrytare/säkerhetsbrytare 2 3. Skötsel 3 4. Tillsynsintervaller 3

Läs mer

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel för montering, drift och skötsel Mars 2010 Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) Funktioner... 3 Kontrollpanel, handhavande... 4 Skötsel och regöring av värmeväxlare och fläktar... 5 Filterbyte... 6

Läs mer

Spikregel. min. 600 mm. Vattenlås min. 100mm. Flexivent VGS 250 khgfdhgkhgoutgi fgfjklulöoöoiöö jhgkkjjhgkjhl45tt

Spikregel. min. 600 mm. Vattenlås min. 100mm. Flexivent VGS 250 khgfdhgkhgoutgi fgfjklulöoöoiöö jhgkkjjhgkjhl45tt Drift & Skötsel samt Monteringsanvisning för VGS 250 VGS 250 NS 971230 GENERELLT Placering: VGS 250 är avsedd att placeras i kök, garage, tvättstuga, etc Tillse att placeringen blir sådan att kondensvattenavloppet

Läs mer

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311 AVFUKTARE DA 290 Drift- och skötselinstruktion Gäller från serienummer 4690311 FUKTKONTROLL AB Tel: 08-792 11 55 Enhagsslingan 23 Fax: 08-792 55 59 187 40 TÄBY E-post: info@fuktkontroll.com Sweden Hemsidor:

Läs mer

Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800

Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800 Slipapparat med dammsugare BaehrTec A800 Art nr 125051 Manual Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Användarnoteringar 1.2 Symboler 1.2.1 Symboler i denna manual 1.2.2 Märkningsskylt, förklaring 1.2.3

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Solo Innova Panna för vedeldning

Solo Innova Panna för vedeldning Instruktion Språk/Nr./Rev/Datum INSTRUKTION S/137286/7/8-4-21 Sida 1 Panna för vedeldning DANAK Reg. nr. 51 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 91 af Det Norske Veritas Danmark

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

PEGASOS PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

PEGASOS PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING PEGASOS PROJEKTERINGS-, INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING Noram Produkter AS Pb 15, 3201 SANDEFJORD Tel: 0047 33 47 12 44 Faks: 0047 33 47 22 80 version 1 TYPBETECKNINGAR Före Du börjar läsa, kontrollera

Läs mer

Ventilationsaggregat RDAB. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Ventilationsaggregat RDAB. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel för montering, drift och skötsel Maj 2010 Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) Funktioner... 3 Kontrollpanel, handhavande... 4 Skötsel och regöring av värmeväxlare och fläktar... 5 Filterbyte... 6 Montering

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Yellow Cat BORSTAGGREGAT

Yellow Cat BORSTAGGREGAT Yellow Cat BORSTAGGREGAT BRUKSANVISNING MARS 2011 VERSION 1.2. 03/11 TILLVERKARE: Oy LAIMU Ab Niittaajantie 9 26820 RAUMA FINLAND Tel: +358-2 - 8387 2400 Fax: +358-2 - 8387 2444 laimu@laimu.fi www.laimu.fi

Läs mer

FZ... W. SE Bruksanvisning

FZ... W. SE Bruksanvisning FZ... W SE Bruksanvisning Varning Om enheten innehåller kolvätebaserat kylmedium, se följande riktlinjer. Då köldmediet som används i anordningen är en lättantändlig gas, är det viktigt att säkerställa

Läs mer

Flexit SPIRIT K2R. Marknadens mest tystgående Modern design Energieffektiv klarar de nya SFP-kraven Placeras i köket

Flexit SPIRIT K2R. Marknadens mest tystgående Modern design Energieffektiv klarar de nya SFP-kraven Placeras i köket N Y H E T! Flexit SPIRIT K2R Luftbehandlingsaggregat med spiskåpa Marknadens mest tystgående Modern design Energieffektiv klarar de nya SFP-kraven Placeras i köket Ny STyR! Flexit SPIRIT - en ny serie

Läs mer

Spara energi! Praktiska tips för gården. Foto: Anders Wirström

Spara energi! Praktiska tips för gården. Foto: Anders Wirström Spara energi! Praktiska tips för gården Foto: Anders Wirström Foto: Trons & Palm Bildbyrå Lantbrukarnas Riksförbund Förord Denna idéhandbok för lantbrukare och rådgivare är tänkt att stimulera till att

Läs mer

ML180, ML270, MLT350 Sorptionsavfuktare

ML180, ML270, MLT350 Sorptionsavfuktare Bruksanvisning i original Användarhandbok ML180, ML270, MLT350 Gäller för aggregat tillverkade fr.o.m. vecka 50, 2009. Sorptionsavfuktare 190TSV-1034-F1102 Munters Europe AB 2011 Viktig användarinformation

Läs mer

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Två i ett Energieffektiv Tystgående Patenterad Användningsområde två i ett! Flexit K2 R är ett ventilationsaggregat och spisfläkt i en och samma enhet.

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING. Ventilation-Värmepumpar-Radonteknik H d 15 T l 0501 137 60 FX 110 FX 110 LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING. Ventilation-Värmepumpar-Radonteknik H d 15 T l 0501 137 60 FX 110 FX 110 LEK Ventilation-Värmepumpar-Radonteknik H d 15 T l 0501 137 60 MOS SE 0320-1 M10192 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Till Villaägaren Innehåll 1 Till Villaägaren Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Anläggningsdata...

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Flexit SPIRIT K2 R. Luftbehandlingsaggregat med spiskåpa

Flexit SPIRIT K2 R. Luftbehandlingsaggregat med spiskåpa NYHET Flexit SPIRIT K2 R Luftbehandlingsaggregat med spiskåpa Marknadens mest tystgående Modern design Energieffektiv Placeras i köket Både EC- och AC-modellen klarar de nya SFP-kraven Flexit SPIRIT en

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP Kyl/avfukt./värme modell Beskrivning Denna luftkonditionering är av invertertyp som

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt ett utomhusspabad från Camargue-serien Denna monterings- och bruksanvisning

Läs mer