Stockholm stad Förskoleundersökning Enskede-Årsta-Vantör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm stad Förskoleundersökning Enskede-Årsta-Vantör"

Transkript

1

2 Stockholm stad Förskoleundersökning 04 Enskede-Årsta-Vantör

3 Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Stadsdel per år Stadsdel kommunala/fristående förskolor Stadsdel flickor/pojkar Index per område, KF-indikator och NFI Förskolorna i stadsdelen per fråga

4 Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga vårdnadshavare med barn i förskola i Stockholm stad, både kommunalt drivna förskolor och enskilt drivna ingår i undersökningen. Syftet med undersökningen är att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild förskola. Resultaten används även för att underlätta valet av förskola för vårdnadshavare i Stockholms stad genom att resultatet publiceras på stockholm.se. Undersökningen genomfördes med hjälp av postala utskick där möjlighet gavs att besvara undersökningen via en webblänk med personliga inloggningsuppgifter alternativt en postal enkät. Totalt genomfördes tre postala utskick varav det första innehöll information om undersökningen samt inloggningsuppgifter till att svara via webblänk och de två senare utskicken innehöll även en postal enkät. Undersökningen genomfördes under vecka 8-5 år 04. Urvalet tillhandahölls av Stockholm stad och är hämtat från Stockholm stads register BOSKO. Urvalet innefattade barn som var mantalsskrivna i Stockholm samt inskrivna på förskolan i slutet av januari år 04. Denna rapport visar resultaten för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantör. Resultaten i rapporten jämförs för staden totalt samt mellan år 0-04 för stadsdelen, flickor och pojkar samt förskolornas regiform såvida minst 5 personer har svarat i respektive grupp. Antal svar för Enskede-Årsta-Vantör är 7 st, vilket ger en svarsprocent på %. Totalt för Stockholm stad inkom 664 svar, vilket ger en svarsprocent på 7 %. Markör Marknad & Kommunikation AB, Maria Eklund,

5 Frågorna i enkäten. Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras.. Mitt barns utveckling synliggörs och dokumenteras.. Den pedagogiska miljön (material och dess tillgänglighet) uppmuntrar till utveckling och lärande. 4. Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt språk (t.ex. utveckla sitt ordförråd, sin förmåga att berätta, ställa frågor, uttrycka tankar, sin förmåga att lyssna, reflektera, utveckla sitt skriftspråk). 5. Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande (t.ex. förstå mängd, antal, ordning, mätning, tid). 6. Mitt barn uppmuntras till att utveckla förståelse för naturvetenskapliga fenomen (t.ex. förståelse för sambanden i naturen mellan människor, växter och djur). 7. Mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. 8. Mitt barn känner sig tryggt.. Flickor och pojkar ges lika möjligheter att utvecklas. 0. Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (t.ex. utveckla sin empati, ansvarskänsla, tolerans och omtanke inför andra).. Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar.. Personalen är lyhörd för mitt barns önskemål och behov.. Personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. 4. Jag är nöjd med hur förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av stadens kulturutbud (t.ex. bibliotek, teater, konserter, museer). 5. Mitt barn uppmuntras till att själv få skapa och uttrycka sig med musik, dans, sång, rytmik, rörelse. 6. Mitt barn tycker maten smakar bra. 7. Mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik kost. 8. Jag är nöjd med den information jag får om maten på förskolan.. Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten (t.ex. genom utvecklingssamtal, föräldramöten, andra forum). 0. Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten.. Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt.. Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker.. Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. 4. Jag kan rekommendera mitt barns förskola. 5. Jag har haft möjlighet att välja vilken förskola mitt barns ka gå på. Not: Vissa stadsdelar har egna extrafrågor utöver ovanstående 5 frågor.

6 Inför läsning av rapporten Maskinella avrundningar (avrundningar av andelar till heltal) och internt bortfall förekommer i resultatredovisningen. Resultaten redovisas enbart i grupper där minst 5 personer har svarat i varje grupp. Detta innebär exempelvis att om en förskola har färre än 5 svar redovisas inte förskolan separat men vårdnadshavarens svar ingår i totalresultaten. Andel som har svarat Vet ej visas vid sidan av diagrammen, även andel som besvarat påståendet med 4 eller 5 (5-Instämmer helt) visas som andel nöjda vid sidan av diagrammen. Index per område är en sammanvägning av andelen nöjda (betyg 4 + 5) svar per aktuellt frågeområde. KF-indikator är andelen nöjda (betyg 4 + 5) svar på fråga. Index per område och KF-indikator mäts i skalan 0-. NFI (NöjdFöräldraIndex) är en indexering av fråga och mäts i skalan 0-. Frågan nedan har sedan förra årets undersökning omformulerats vilket innebär att de jämförande resultaten mellan åren bör tolkas med försiktighet. Jag är nöjd med hur förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av stadens kulturutbud formulerades år 0 Jag är nöjd med de kulturupplevelser som mitt barn erbjuds i förskolan (t.ex. besök på teater, konserter, museer, möjligheten att själva uttrycka sig med musik, måla, dansa m.m.).

7 Svarsfrekvens Stockholm stad Urval brutto Urval netto Antal svar Urval brutto Urval netto Antal svar Svarsfrekvens (%) Svarsfrekvens (%) Stockholm stad totalt Enskede-Årsta-Vantör Enskede-Årsta-Vantör flickor Enskede-Årsta-Vantör pojkar Enskede-Årsta-Vantör kommunal regi Enskede-Årsta-Vantör fristående regi Bandängens Förskola AB Tärnan Förskola Föskolan Paletten Pelikanen Förskola Förskolan Enskede Sportstuga Sockenstugan Förskola Föskolan Stövargatan Förskolan Solrosen Förskolan Lännäsbacken Smått & Gott FKP Föskolan Bjursätra 66 4 Förskolan Grangården Förskolan Äppelgården Föskolan Spårfinnargränd Sandborgen Förskola Linden Förskola FKP Föskolan Gläntan Förskolan Bägersta Gård Förskolan Otto Föskolan Trollhöjden Föskolan Spårfinnargränd 7A Förskolan Bäverdammsgränd Förskolan Stålbogavägen Förskolan Valrossen Förskolan Jösses Förskolan Skärlingebacken Förskolan Glasmålningen Stureby Förskola Sture FKP Förskolan Regnbågen Förskolan Blåkullen ÅrstaliganFörskola FKP Förskolan Valvet Pionjären Förskola-PeopleProduction Förskolan Kastanjegården Rågens förskolor Glanshammarsg. Hu 4 55 änningevägens Förskola/Verbala Stigar Fö Förskolan Ekgården Enskede Gårds Förskola 44 Musikförskolan Plantan Föskolan Lillskogen

8 Svarsfrekvens Stockholm stad Urval brutto Urval netto Antal svar Urval brutto Urval netto Antal svar Svarsfrekvens (%) Svarsfrekvens (%) Förskolan Skogsbacken Filosofiska Enskededalen Vi som Växer AB 66 4 Förskolan Terassen Förskolan Kullerbyttan Förskolan Bäverbäcksgränd Förskolan Gullmyran Föskolan Trollesundsväg Förskolan Årstaängen Gläntan Pysslingen ABFörskola Föskolan Göksholmsbacken Globen Kulan Ekon.för Förskolan Långåkerstorpet Förskolan Paviljongen Butterfly Förskola AB Förskolan Gläntan Förskolan Torget Förskolan Treklövern Förskolan Hagsätravägen Förskolan Askersundsgatan Förskolan Rönnbärsgården RAKETEN/Qvalitetsförskolor Sverige Förskolan Blåsutgården Förskolan Pärongården Förskolan Humlan KulTurKrabaten ABFörskola Tämnargår Förskolan Sten Sture Förskolan Fyren Hasselgårdens fsk AB Vi som Växer AB Förskolan Kotten Förskolan Ädelstenen Förskolan Årstaliden Triangelns Fsk Förskolan Rörmokaren Svampen Förskolan Ripsavägen Förskolan Vingåkersvägen Gungan Förskola FKP Förskolan Lilla Dalen Valla Förskola KulTurKrabatenAB Förskola Backstug Lillstrumpa Förskola AB Skogsgläntan Pyssling Förskolan Önskeringen Förskolan Åkerögränd Förskolan Sandfjärden KulTurKrabaten ABFörskola Årstagård

9 Svarsfrekvens Stockholm stad Urval brutto Urval netto Antal svar Urval brutto Urval netto Antal svar Svarsfrekvens (%) Svarsfrekvens (%) KulTurKrabaten ABFörskola Sköntorpsgå Trollstugan Pysslingen Butterfly Förskola AB Tussmötevägen FörskolaPKP Föskolan Ripsavägen Föskolan Skogsstjärnan Föskolan Snesen Hagtornsgården Pyssling Cap Mini Förskola Fkp S:t Eriks Katolska Förskola Förskolan Äppelgården 4 64

10 Övergripande resultat

11 Enskede-Årsta-Vantör andel nöjda (betyg 4 + 5) år 04 : Trygg och säker : Information om förskolans mål 0: Välkommen att ställa frågor 5: Valmöjlighet av förskola 4: Rekommendera förskolan : Helhetsbild : Utveckling och lärande uppmuntras : Utveckling och lärande synliggörs : Pedagogiska miljön 4: Språklig utveckling 5: Matematiskt tänkande 6: Naturvetenskapliga fenomen 7: Fysiska aktiviteter Enskede-Årsta-Vantör : Delaktighet och inflytande 8: Känner sig tryggt 8: Information om maten : Lika möjlighet för flickor och pojkar 7: Varierad och näringsrik kost 0: Sociala förmågor 6: Maten smakar bra 5: Själv skapa och uttrycka sig 4: Kulturutbud : Eget initiativ och ansvar : Lyhörd för barnets : Blir bemött behov respektfullt Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten".

12 Enskede-Årsta-Vantör andel nöjda (betyg 4 + 5) per fråga per år : Utveckling och lärande uppmuntras 5: Valmöjlighet av förskola : Utveckling och lärande synliggörs 4: Rekommendera förskolan : Språklig utveckling Enskede-Årsta-Vantör Enskede-Årsta-Vantör 0 : Helhetsbild 0 0 5: Matematiskt tänkande Enskede-Årsta-Vantör : Trygg och säker 8: Känner sig tryggt : Information om förskolans mål : Lika möjlighet för flickor och pojkar 0: Välkommen att ställa frågor : Eget initiativ och ansvar 0: Sociala förmågor Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten". Endast frågor som är jämförbara över åren ingår i diagrammet.

13 Enskede-Årsta-Vantör andel nöjda (betyg 4 + 5) år 04 : Trygg och säker : Information om förskolans mål 0: Välkommen att ställa frågor 5: Valmöjlighet av förskola 4: Rekommendera förskolan : Helhetsbild : Utveckling och lärande uppmuntras : Utveckling och lärande synliggörs : Pedagogiska miljön 4: Språklig utveckling 5: Matematiskt tänkande 6: Naturvetenskapliga fenomen 7: Fysiska aktiviteter Kommunal 04 Fristående : Delaktighet och inflytande 8: Känner sig tryggt 8: Information om maten : Lika möjlighet för flickor och pojkar 7: Varierad och näringsrik kost 0: Sociala förmågor 6: Maten smakar bra 5: Själv skapa och uttrycka sig 4: Kulturutbud : Eget initiativ och ansvar : Lyhörd för barnets : Blir bemött behov respektfullt Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten".

14 Enskede-Årsta-Vantör andel nöjda (betyg 4 + 5) år 04 : Trygg och säker : Information om förskolans mål 0: Välkommen att ställa frågor 5: Valmöjlighet av förskola 4: Rekommendera förskolan : Helhetsbild : Utveckling och lärande uppmuntras : Utveckling och lärande synliggörs : Pedagogiska miljön 4: Språklig utveckling 5: Matematiskt tänkande 6: Naturvetenskapliga fenomen 7: Fysiska aktiviteter Pojke 04 Flicka : Delaktighet och inflytande 8: Känner sig tryggt 8: Information om maten : Lika möjlighet för flickor och pojkar 7: Varierad och näringsrik kost 0: Sociala förmågor 6: Maten smakar bra 5: Själv skapa och uttrycka sig 4: Kulturutbud : Eget initiativ och ansvar : Lyhörd för barnets : Blir bemött behov respektfullt Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten".

15 Stadsdelen per år

16 Utveckling och lärande Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras. Stadsdel 04 Stadsdel 0 Stadsdel Enskede-Årsta-Vantör per år Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Stadsdel 04 Stadsdel 0 Stadsdel Den pedagogiska miljön uppmuntrar till utveckling och lärande. Stadsdel 04 Stadsdel Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt språk. Stadsdel 04 Stadsdel 0 Stadsdel Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande. Stadsdel 04 Stadsdel 0 Stadsdel Mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Stadsdel 04 Stadsdel Mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Stadsdel 04 Stadsdel ) Instämmer inte alls ) ) 4) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och 5.

17 Enskede-Årsta-Vantör per år Normer och värden Andel (%) Nöjda* Vet ej Stadsdel Mitt barn känner sig tryggt. Stadsdel Stadsdel Stadsdel Flickor och pojkar ges lika möjligheter att utvecklas. Stadsdel Stadsdel Stadsdel Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (t.ex. utveckla sin empati, ansvarskänsla tolerans och omtanke inför andra). Stadsdel 0 Stadsdel ) Instämmer inte alls ) ) 4) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och 5.

18 Enskede-Årsta-Vantör per år Inflytande och delaktighet Andel (%) Nöjda* Vet ej Stadsdel Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar. Stadsdel Stadsdel Stadsdel Personalen är lyhörd för mitt barns önskemål och behov Stadsdel Personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt ) Instämmer inte alls ) ) 4) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och 5.

19 Enskede-Årsta-Vantör per år Kultur Andel (%) Nöjda* Vet ej Stadsdel Jag är nöjd med hur förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av stadens kulturutbud (till exempel bibliotek, teater, konserter eller museer). Stadsdel Stadsdel Mitt barn uppmuntras till att själv få skapa och uttrycka sig med hjälp av bild, musik, dans, sång, rytmik och rörelse ) Instämmer inte alls ) ) 4) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och 5.

20 Enskede-Årsta-Vantör per år Mat Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barn tycker att maten smakar bra. Stadsdel Stadsdel Mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik kost Stadsdel Jag är nöjd med den information jag får om maten på förskolan ) Instämmer inte alls ) ) 4) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och 5.

21 Enskede-Årsta-Vantör per år Samverkan med hemmet Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. Stadsdel Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. Stadsdel 04 Stadsdel Stadsdel Stadsdel Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Stadsdel Stadsdel ) Instämmer inte alls ) ) 4) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och 5.

22 Enskede-Årsta-Vantör per år Övriga frågor Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker. Stadsdel 04 Stadsdel 0 Stadsdel Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Stadsdel Stadsdel Stadsdel Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Stadsdel Stadsdel Stadsdel Jag har haft möjlighet att välja vilken förskola mitt barn ska gå på. Stadsdel 04 Stadsdel Stadsdel ) Instämmer inte alls ) ) 4) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och 5.

23 Stadsdelen kommunala/fristående förskolor

24 Enskede-Årsta-Vantör kommunala och fristående förskolor per år Utveckling och lärande Andel (%) Nöjda* Vet ej Kommunal Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras. Fristående 04 Kommunal Fristående Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Kommunal 04 Fristående 04 Kommunal Fristående Den pedagogiska miljön uppmuntrar till utveckling och lärande. Kommunal 04 Fristående 04 Kommunal Fristående Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt språk. Kommunal 04 Fristående 04 Kommunal Fristående ) Instämmer inte alls ) ) 4) 5) Instämmer helt 5 * Nöjda visar de som har svarat 4 och 5.

25 Enskede-Årsta-Vantör kommunala och fristående förskolor per år Utveckling och lärande Andel (%) Nöjda* Vet ej Kommunal Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande. Fristående 04 Kommunal Fristående Kommunal Mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Fristående 04 Kommunal 0 Fristående Kommunal Fristående Mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Kommunal 0 Fristående ) Instämmer inte alls ) ) 4) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och 5.

26 Enskede-Årsta-Vantör kommunala och fristående förskolor per år Normer och värden Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barn känner sig tryggt. Kommunal Fristående Kommunal Fristående Flickor och pojkar ges lika möjligheter att utvecklas. Kommunal 04 Fristående Kommunal Fristående Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (t.ex. utveckla sin empati, ansvarskänsla tolerans och omtanke inför andra). Kommunal 04 Fristående 04 Kommunal 0 Fristående ) Instämmer inte alls ) ) 4) 5) Instämmer helt 4 * Nöjda visar de som har svarat 4 och 5.

27 Enskede-Årsta-Vantör kommunala och fristående förskolor per år Inflytande och delaktighet Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar. Kommunal 04 Fristående Kommunal Fristående Personalen är lyhörd för mitt barns önskemål och behov. Kommunal 04 Fristående Personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. Kommunal 04 Fristående ) Instämmer inte alls ) ) 4) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och 5.

28 Enskede-Årsta-Vantör kommunala och fristående förskolor per år Kultur Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag är nöjd med hur förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av stadens kulturutbud (till exempel bibliotek, teater, konserter eller museer). Kommunal 04 Fristående Kommunal Fristående Mitt barn uppmuntras till att själv få skapa och uttrycka sig med hjälp av bild, musik, dans, sång, rytmik och rörelse. Kommunal 04 Fristående ) Instämmer inte alls ) ) 4) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och 5.

29 Enskede-Årsta-Vantör kommunala och fristående förskolor per år Mat Andel (%) Nöjda* Vet ej Kommunal Mitt barn tycker att maten smakar bra. Fristående Kommunal Mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik kost. Fristående Jag är nöjd med den information jag får om maten på förskolan. Kommunal Fristående ) Instämmer inte alls ) ) 4) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och 5.

30 Enskede-Årsta-Vantör kommunala och fristående förskolor per år Samverkan med hemmet Andel (%) Nöjda* Vet ej Kommunal Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. Fristående Kommunal Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. Fristående Kommunal Fristående Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Kommunal 04 Fristående Kommunal Fristående ) Instämmer inte alls ) ) 4) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och 5.

31 Övriga frågor Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker. Enskede-Årsta-Vantör kommunala och fristående förskolor per år Kommunal 04 Fristående 04 Kommunal 0 Fristående Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Kommunal 04 Fristående 04 Kommunal Fristående Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Kommunal 04 Fristående 04 Kommunal 0 Fristående Jag har haft möjlighet att välja vilken förskola mitt barn ska gå på. Kommunal 04 Fristående Kommunal 0 Fristående ) Instämmer inte alls ) ) 4) 5) Instämmer helt 7 * Nöjda visar de som har svarat 4 och 5.

32 Stadsdelen flickor/pojkar

33 Enskede-Årsta-Vantör flickor och pojkar per år Utveckling och lärande Andel (%) Nöjda* Vet ej Pojke Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras. Flicka 04 Pojke Flicka Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Pojke 04 Flicka 04 Pojke Flicka Den pedagogiska miljön uppmuntrar till utveckling och lärande. Pojke 04 Flicka 04 Pojke Flicka Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt språk. Pojke 04 Flicka 04 Pojke Flicka ) Instämmer inte alls ) ) 4) 5) Instämmer helt 5 * Nöjda visar de som har svarat 4 och 5.

34 Enskede-Årsta-Vantör flickor och pojkar per år Utveckling och lärande Andel (%) Nöjda* Vet ej Pojke Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande. Flicka 04 Pojke Flicka Pojke Mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Flicka 04 Pojke 0 Flicka Pojke Flicka 04 5 Mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Pojke 0 Flicka ) Instämmer inte alls ) ) 4) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och 5.

35 Enskede-Årsta-Vantör flickor och pojkar per år Normer och värden Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barn känner sig tryggt. Pojke Flicka Pojke Flicka Flickor och pojkar ges lika möjligheter att utvecklas. Pojke 04 Flicka Pojke Flicka Mitt barn uppmuntras i att utveckla sina sociala förmågor (t.ex. utveckla sin empati, ansvarskänsla tolerans och omtanke inför andra). Pojke 04 Flicka 04 Pojke 0 Flicka ) Instämmer inte alls ) ) 4) 5) Instämmer helt 4 * Nöjda visar de som har svarat 4 och 5.

36 Enskede-Årsta-Vantör flickor och pojkar per år Inflytande och delaktighet Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar. Pojke 04 Flicka Pojke Flicka Personalen är lyhörd för mitt barns önskemål och behov. Pojke 04 Flicka Personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. Pojke 04 Flicka ) Instämmer inte alls ) ) 4) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och 5.

37 Enskede-Årsta-Vantör flickor och pojkar per år Kultur Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag är nöjd med hur förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av stadens kulturutbud (till exempel bibliotek, teater, konserter eller museer). Pojke 04 Flicka Pojke Flicka Mitt barn uppmuntras till att själv få skapa och uttrycka sig med hjälp av bild, musik, dans, sång, rytmik och rörelse. Pojke 04 Flicka ) Instämmer inte alls ) ) 4) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och 5.

38 Enskede-Årsta-Vantör flickor och pojkar per år Mat Andel (%) Nöjda* Vet ej Pojke Mitt barn tycker att maten smakar bra. Flicka Pojke Mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik kost. Flicka Jag är nöjd med den information jag får om maten på förskolan. Pojke Flicka ) Instämmer inte alls ) ) 4) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och 5.

39 Enskede-Årsta-Vantör flickor och pojkar per år Samverkan med hemmet Andel (%) Nöjda* Vet ej Pojke Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. Flicka Pojke Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. Flicka Pojke Flicka Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Pojke 04 Flicka Pojke Flicka ) Instämmer inte alls ) ) 4) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och 5.

40 Enskede-Årsta-Vantör flickor och pojkar per år Övriga frågor Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker. Pojke 04 Flicka 04 Pojke Flicka Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Pojke 04 Flicka 04 Pojke Flicka Jag kan rekommendera mitt barns förskola. Pojke 04 Flicka 04 Pojke Flicka Jag har haft möjlighet att välja vilken förskola mitt barn ska gå på. Pojke 04 Flicka 04 Pojke Flicka ) Instämmer inte alls ) ) 4) 5) Instämmer helt * Nöjda visar de som har svarat 4 och 5.

41 Index per område, KF-indikator och NFI

42 Enskede-Årsta-Vantör index per område och år samt KF-indikator Utveckling och lärande Stadsdel 04 Stadsdel 0 Stadsdel Normer och värden Stadsdel 04 Stadsdel 0 Stadsdel 0 04 Inflytande och delaktighet Stadsdel 04 Stadsdel 0 Stadsdel 0 04 Samverkan med hemmet Stadsdel 04 Stadsdel 0 Stadsdel 0 04 Mat Stadsdel KF-indikator Stadsdel 04 Stadsdel 0 04

43 Enskede-Årsta-Vantör *NFI (NöjdFöräldraIndex ) är en indexering av fråga : "Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola." 0 Stadsdel 04 NFI Stadsdel 0 04

44 Förskolorna i stadsdelen per fråga

45 Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras. Andel nöjda (4 + 5) 04 0 % 44 Förskolan Äppelgården 4 Förskolan Solrosen 44 Förskolan Enskede Sportstuga 457 Sockenstugan Förskola 47 Cap Mini Förskola Fkp 004 Tärnan Förskola 46 Förskolan Ekgården 00 Föskolan Paletten 00 Föskolan Stövargatan 00 Förskolan Hagsätravägen 5 4 Förskolan Terassen 007 Föskolan Spårfinnargränd 7A 47 Gläntan Pysslingen ABFörskola 47 Linden Förskola FKP 4 Filosofiska Enskededalen 0057 Sture FKP Triangelns Fsk 0047 Bandängens Förskola AB 45 Stureby Förskola 4 Pionjären Förskola-PeopleProductionAB 005 Vi som Växer AB Förskolan Grangården 44 Bränningevägens Förskola/Verbala 4 Enskede Gårds Förskola 005 Vi som Växer AB 00 Föskolan Skogsstjärnan 000 Föskolan Lillskogen 46 Förskolan Årstaängen 000 Förskolan Bäverbäcksgränd 444 Förskolan Treklövern 0047 Pelikanen Förskola 47 Förskolan Blåsutgården 47 Förskolan Torget 47 Globen Kulan Ekon.för. 00 Skogsgläntan Pyssling 4 Förskolan Gullmyran 44 Musikförskolan Plantan 47 ÅrstaliganFörskola FKP 4 Hasselgårdens fsk AB 4 Förskolan Årstaliden 4 Förskolan Bägersta Gård 4 Förskolan Blåkullen 8 4 Förskolan Skogsbacken 4 Förskolan Humlan 45 Valla Förskola 46 Förskolan Lilla Dalen 004 Föskolan Trollesundsväg Gungan Förskola FKP 45 Förskolan Rönnbärsgården 47 Tussmötevägen FörskolaPKP 7

46 Mitt barns utveckling och lärande uppmuntras. Andel nöjda (4 + 5) 04 0 % 40 Förskolan Valvet 7 45 Förskolan Långåkerstorpet 4 Förskolan Sten Sture 00 Förskolan Bäverdammsgränd 4 Svampen 000 Förskolan Vingåkersvägen 446 Förskolan Ädelstenen 4 Förskolan Glasmålningen 006 Rågens förskolor Glanshammarsg. Hus G 44 Förskolan Gläntan-44 4 Förskolan Pärongården 47 Trollstugan Pysslingen 004 Förskolan Lännäsbacken 00 Smått & Gott FKP 46 Förskolan Rörmokaren 0047 Förskolan Otto 00 Föskolan Gläntan Förskolan Paviljongen 4 Förskolan Fyren 00 Förskolan Askersundsgatan 00 Föskolan Bjursätra 4547 RAKETEN/Qvalitetsförskolor Sverige AB 00 Förskolan Stålbogavägen Butterfly Förskola AB 00 Föskolan Göksholmsbacken 00 Föskolan Spårfinnargränd Föskolan Trollhöjden 57 4 Förskolan Kullerbyttan 47 Förskolan Sandfjärden 000 Förskolan Önskeringen Butterfly Förskola AB 4 Förskolan Kastanjegården 000 Förskolan Ripsavägen 4 Förskolan Jösses 0006 Förskolan Skärlingebacken 47 KulTurKrabatenAB Förskola Backstugan 00 Föskolan Ripsavägen Lillstrumpa Förskola AB 457 KulTurKrabaten ABFörskola Tämnargården 457 KulTurKrabaten ABFörskola 457 KulTurKrabaten ABFörskola Årstagården 44 Förskolan Valrossen 00 Föskolan Snesen 000 Förskolan Åkerögränd 47 Sandborgen Förskola Förskolan Kotten 47 Hagtornsgården Pyssling 006 Förskolan Regnbågen

47 Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Andel nöjda (4 + 5) 04 0 % 47 Cap Mini Förskola Fkp 47 Gläntan Pysslingen ABFörskola 47 Linden Förskola FKP 0057 Sture FKP Triangelns Fsk 4 Förskolan Solrosen 00 Skogsgläntan Pyssling 000 Föskolan Lillskogen 44 Förskolan Enskede Sportstuga 4 Pionjären Förskola-PeopleProductionAB Förskolan Bäverbäcksgränd 00 Förskolan Hagsätravägen 5 45 Stureby Förskola 0047 Förskolan Otto 000 Föskolan Trollhöjden 007 Föskolan Spårfinnargränd 7A 4 Hasselgårdens fsk AB 005 Vi som Växer AB 47 ÅrstaliganFörskola FKP 4 Förskolan Grangården 47 Gungan Förskola FKP 7 46 Förskolan Lilla Dalen 44 Bränningevägens Förskola/Verbala 0047 Bandängens Förskola AB 005 Vi som Växer AB 47 Förskolan Torget 00 Föskolan Paletten 0047 Pelikanen Förskola 4 Filosofiska Enskededalen 457 Sockenstugan Förskola 444 Förskolan Treklövern 00 Föskolan Stövargatan Butterfly Förskola AB 47 Globen Kulan Ekon.för. 004 Förskolan Lännäsbacken 4 Förskolan Bägersta Gård 47 Trollstugan Pysslingen 00 Förskolan Bäverdammsgränd 4 Förskolan Blåkullen 000 Förskolan Önskeringen 004 Föskolan Trollesundsväg Förskolan Ädelstenen 46 Förskolan Ekgården 4 Förskolan Skogsbacken 4 Enskede Gårds Förskola 4 Förskolan Årstaliden 45 Valla Förskola 46 Förskolan Årstaängen 004 Tärnan Förskola 44 Förskolan Äppelgården

48 Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Andel nöjda (4 + 5) 04 0 % 00 Föskolan Gläntan Föskolan Skogsstjärnan 006 Rågens förskolor Glanshammarsg. Hus G 44 Förskolan Gläntan-44 4 Svampen 006 Förskolan Regnbågen 4 Förskolan Kastanjegården 4 Förskolan Terassen 4 Förskolan Gullmyran 00 Föskolan Bjursätra 4 Förskolan Jösses 4 Förskolan Sten Sture Förskolan Blåsutgården 00 Förskolan Askersundsgatan 47 Sandborgen Förskola 46 Förskolan Rörmokaren 004 Butterfly Förskola AB 00 Smått & Gott FKP 45 Förskolan Långåkerstorpet 0006 Förskolan Skärlingebacken 47 Förskolan Paviljongen 47 KulTurKrabatenAB Förskola Backstugan 47 Hagtornsgården Pyssling 00 Föskolan Ripsavägen Förskolan Valvet Förskolan Sandfjärden 44 Musikförskolan Plantan 000 Förskolan Vingåkersvägen 45 Förskolan Rönnbärsgården 00 Föskolan Göksholmsbacken 4 Förskolan Kullerbyttan 00 Föskolan Snesen 457 KulTurKrabaten ABFörskola Tämnargården 4547 RAKETEN/Qvalitetsförskolor Sverige AB 4 Förskolan Fyren Lillstrumpa Förskola AB 00 Förskolan Stålbogavägen 58 4 Förskolan Glasmålningen 00 Föskolan Spårfinnargränd Förskolan Åkerögränd 457 KulTurKrabaten ABFörskola 44 Förskolan Valrossen 4 Förskolan Humlan 4 44 Förskolan Kotten 4 Förskolan Pärongården 000 Förskolan Ripsavägen KulTurKrabaten ABFörskola Årstagården 47 Tussmötevägen FörskolaPKP

49 Den pedagogiska miljön (material och dess tillgänglighet) uppmuntrar till utveckling och lärande. Andel nöjda (4 + 5) 04 0 % 44 Förskolan Enskede Sportstuga 4 Förskolan Gullmyran 457 Sockenstugan Förskola 0057 Sture FKP 0047 Bandängens Förskola AB 47 Gläntan Pysslingen ABFörskola 4 Förskolan Solrosen 004 Föskolan Trollesundsväg Sandborgen Förskola 4 Förskolan Jösses 45 Valla Förskola 004 Tärnan Förskola 000 Föskolan Lillskogen 00 Föskolan Skogsstjärnan Pelikanen Förskola Vi som Växer AB 00 Föskolan Paletten 4 Förskolan Blåkullen 4 Filosofiska Enskededalen 44 Bränningevägens Förskola/Verbala 4 Hasselgårdens fsk AB Triangelns Fsk 47 Globen Kulan Ekon.för. 47 Linden Förskola FKP 00 Föskolan Göksholmsbacken 4 Förskolan Sten Sture 000 Förskolan Bäverbäcksgränd 46 Förskolan Ekgården 006 Rågens förskolor Glanshammarsg. Hus G 46 Förskolan Årstaängen 4 Förskolan Terassen Gungan Förskola FKP 4 Förskolan Årstaliden 4 Förskolan Skogsbacken 4 Pionjären Förskola-PeopleProductionAB 47 Förskolan Torget 00 Skogsgläntan Pyssling 44 Förskolan Äppelgården 0047 Förskolan Otto 44 Musikförskolan Plantan 444 Förskolan Treklövern 7 45 Förskolan Rönnbärsgården 007 Föskolan Spårfinnargränd 7A 005 Vi som Växer AB 00 Föskolan Stövargatan 4 Enskede Gårds Förskola 47 ÅrstaliganFörskola FKP 44 Förskolan Gläntan Smått & Gott FKP 4 Förskolan Fyren

50 Den pedagogiska miljön (material och dess tillgänglighet) uppmuntrar till utveckling och lärande. Andel nöjda (4 + 5) 04 0 % 004 Förskolan Lännäsbacken 006 Förskolan Regnbågen 4 Förskolan Bägersta Gård 4 Svampen 00 Förskolan Bäverdammsgränd 4 Förskolan Grangården 0006 Förskolan Skärlingebacken 00 Föskolan Gläntan-00 4 Förskolan Pärongården 00 Förskolan Askersundsgatan 004 Butterfly Förskola AB 000 Förskolan Ripsavägen Förskolan Hagsätravägen KulTurKrabaten ABFörskola Tämnargården Föskolan Trollhöjden 40 Förskolan Valvet Förskolan Kullerbyttan 457 KulTurKrabaten ABFörskola 6 4 Förskolan Glasmålningen 45 Stureby Förskola 4 Förskolan Kastanjegården 47 Trollstugan Pysslingen 47 Hagtornsgården Pyssling 46 Förskolan Rörmokaren 0057 Lillstrumpa Förskola AB 00 Föskolan Ripsavägen Förskolan Stålbogavägen Föskolan Spårfinnargränd Förskolan Vingåkersvägen 46 Förskolan Lilla Dalen 64 4 Förskolan Humlan 47 KulTurKrabatenAB Förskola Backstugan Förskolan Ädelstenen 47 Förskolan Blåsutgården 00 Föskolan Bjursätra 47 Förskolan Sandfjärden 6 44 Förskolan Valrossen 00 Föskolan Snesen 4547 RAKETEN/Qvalitetsförskolor Sverige AB 47 Cap Mini Förskola Fkp Förskolan Önskeringen 47 Tussmötevägen FörskolaPKP Förskolan Åkerögränd 457 KulTurKrabaten ABFörskola Årstagården Butterfly Förskola AB 7 44 Förskolan Kotten Förskolan Paviljongen 7 45 Förskolan Långåkerstorpet 5 7

51 Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt språk (t.ex. utveckla sitt ordförråd, sin förmåga att berätta, ställa Andel nöjda (4 + 5) 04 0 % 44 Förskolan Äppelgården Skogsgläntan Pyssling 44 Förskolan Enskede Sportstuga 47 Cap Mini Förskola Fkp 47 Gläntan Pysslingen ABFörskola 4 Filosofiska Enskededalen 005 Vi som Växer AB 4 Enskede Gårds Förskola 005 Vi som Växer AB 47 Förskolan Torget 0047 Pelikanen Förskola 46 Förskolan Ekgården Sture FKP 0047 Bandängens Förskola AB 47 Globen Kulan Ekon.för. 46 Förskolan Lilla Dalen 004 Föskolan Trollesundsväg Föskolan Spårfinnargränd 7A 004 Tärnan Förskola 4 Förskolan Solrosen 4 Förskolan Blåkullen 45 Stureby Förskola 4 Förskolan Gullmyran 000 Föskolan Lillskogen Triangelns Fsk 4 Pionjären Förskola-PeopleProductionAB 47 ÅrstaliganFörskola FKP 4 Förskolan Årstaliden 4 Hasselgårdens fsk AB 47 Linden Förskola FKP 47 Gungan Förskola FKP 44 Bränningevägens Förskola/Verbala 46 Förskolan Årstaängen 00 Förskolan Hagsätravägen 5 00 Föskolan Gläntan Förskolan Treklövern 4 Förskolan Jösses 00 Föskolan Stövargatan 4 Förskolan Terassen 00 Föskolan Paletten 45 Valla Förskola 4 Förskolan Grangården 4 Förskolan Skogsbacken 46 Förskolan Rörmokaren 40 Förskolan Valvet 000 Förskolan Vingåkersvägen 00 Föskolan Skogsstjärnan 44 Musikförskolan Plantan Tussmötevägen FörskolaPKP Rågens förskolor Glanshammarsg. Hus G 70

52 Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt språk (t.ex. utveckla sitt ordförråd, sin förmåga att berätta, ställa Andel nöjda (4 + 5) 04 0 % 44 Förskolan Gläntan Förskolan Ripsavägen 4 Förskolan Glasmålningen 4 Förskolan Sten Sture 47 Sandborgen Förskola 4 47 Förskolan Sandfjärden 00 Föskolan Göksholmsbacken 45 Förskolan Rönnbärsgården 47 Trollstugan Pysslingen 00 Smått & Gott FKP 000 Förskolan Bäverbäcksgränd 47 Förskolan Paviljongen 4 Förskolan Humlan 45 Förskolan Långåkerstorpet 004 Butterfly Förskola AB 47 Hagtornsgården Pyssling Sockenstugan Förskola 4 Förskolan Pärongården 4 Förskolan Fyren 00 Föskolan Bjursätra 457 KulTurKrabaten ABFörskola Tämnargården 0006 Förskolan Skärlingebacken Svampen 004 Förskolan Lännäsbacken 457 KulTurKrabaten ABFörskola 000 Förskolan Önskeringen Föskolan Trollhöjden 5 00 Förskolan Askersundsgatan 6 47 Förskolan Blåsutgården 00 Förskolan Bäverdammsgränd 0057 Lillstrumpa Förskola AB 4 Förskolan Bägersta Gård 0047 Förskolan Otto 4 Förskolan Kastanjegården 006 Förskolan Regnbågen 6 00 Förskolan Stålbogavägen Butterfly Förskola AB 457 KulTurKrabaten ABFörskola Årstagården 00 Föskolan Spårfinnargränd Förskolan Valrossen 00 Föskolan Ripsavägen Föskolan Snesen RAKETEN/Qvalitetsförskolor Sverige AB 000 Förskolan Åkerögränd Förskolan Ädelstenen 4 Förskolan Kullerbyttan 47 KulTurKrabatenAB Förskola Backstugan 7 44 Förskolan Kotten 40

53 Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande (t.ex. förstå mängd, antal, ordning, mätning, Andel nöjda (4 + 5) 04 0 % 44 Förskolan Äppelgården 44 Förskolan Enskede Sportstuga 004 Föskolan Trollesundsväg Sockenstugan Förskola 47 Cap Mini Förskola Fkp 4 Förskolan Gullmyran 47 Gläntan Pysslingen ABFörskola 4 Filosofiska Enskededalen 00 Föskolan Stövargatan 47 Förskolan Torget 0057 Sture FKP 47 ÅrstaliganFörskola FKP Triangelns Fsk 4 Förskolan Solrosen 005 Vi som Växer AB 44 Bränningevägens Förskola/Verbala 0047 Pelikanen Förskola 6 47 Förskolan Sandfjärden 45 Stureby Förskola 47 Gungan Förskola FKP 444 Förskolan Treklövern 4 Enskede Gårds Förskola 47 Linden Förskola FKP 45 Förskolan Långåkerstorpet Bandängens Förskola AB 4 Förskolan Årstaliden 00 Förskolan Bäverdammsgränd 4 Svampen 46 Förskolan Ekgården 007 Föskolan Spårfinnargränd 7A 00 Skogsgläntan Pyssling Förskolan Bäverbäcksgränd 44 Musikförskolan Plantan 000 Förskolan Vingåkersvägen Hasselgårdens fsk AB 00 Föskolan Bjursätra 5 4 Förskolan Jösses 000 Föskolan Lillskogen 4 Förskolan Blåkullen 46 Förskolan Lilla Dalen 00 Föskolan Paletten 46 Förskolan Årstaängen 4 Pionjären Förskola-PeopleProductionAB 47 Hagtornsgården Pyssling 0047 Förskolan Otto 4 Förskolan Humlan 004 Förskolan Lännäsbacken 4 Förskolan Terassen 45 Förskolan Rönnbärsgården 47 Globen Kulan Ekon.för. 6 58

54 Mitt barn uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande (t.ex. förstå mängd, antal, ordning, mätning, Andel nöjda (4 + 5) 04 0 % 47 Trollstugan Pysslingen 45 Valla Förskola 4 Förskolan Kastanjegården 00 Förskolan Hagsätravägen Vi som Växer AB 4 Förskolan Grangården 7 00 Föskolan Gläntan Förskolan Paviljongen 4547 RAKETEN/Qvalitetsförskolor Sverige AB 47 Sandborgen Förskola 00 Smått & Gott FKP 47 KulTurKrabatenAB Förskola Backstugan Förskolan Sten Sture 44 Förskolan Gläntan Föskolan Göksholmsbacken 006 Förskolan Regnbågen Föskolan Trollhöjden 004 Butterfly Förskola AB 6 4 Förskolan Skogsbacken 4 Förskolan Glasmålningen 457 KulTurKrabaten ABFörskola Tämnargården Butterfly Förskola AB 0057 Lillstrumpa Förskola AB 46 Förskolan Rörmokaren Rågens förskolor Glanshammarsg. Hus G Förskolan Stålbogavägen Förskolan Kullerbyttan KulTurKrabaten ABFörskola 60 4 Förskolan Fyren 004 Tärnan Förskola 4 Förskolan Bägersta Gård 4 Förskolan Pärongården 00 Föskolan Spårfinnargränd Föskolan Ripsavägen KulTurKrabaten ABFörskola Årstagården 0006 Förskolan Skärlingebacken 00 Förskolan Askersundsgatan 000 Förskolan Önskeringen Föskolan Skogsstjärnan 446 Förskolan Ädelstenen 44 Förskolan Valrossen 000 Förskolan Åkerögränd Tussmötevägen FörskolaPKP 4 00 Föskolan Snesen Förskolan Ripsavägen 40 Förskolan Valvet 47 Förskolan Blåsutgården 44 Förskolan Kotten 4

55 Mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen (t.ex. förståelse för Andel nöjda (4 + 5) 04 0 % 44 Förskolan Äppelgården Triangelns Fsk 44 Förskolan Enskede Sportstuga 457 Sockenstugan Förskola 4 Enskede Gårds Förskola 004 Föskolan Trollesundsväg Cap Mini Förskola Fkp 64 4 Förskolan Grangården 47 Gläntan Pysslingen ABFörskola 4 Filosofiska Enskededalen 0057 Sture FKP 005 Vi som Växer AB 45 Valla Förskola 4 Förskolan Solrosen 45 Stureby Förskola 444 Förskolan Treklövern 46 Förskolan Ekgården 8 4 Förskolan Glasmålningen 00 Föskolan Bjursätra 44 Musikförskolan Plantan 0047 Pelikanen Förskola 00 Skogsgläntan Pyssling 0047 Bandängens Förskola AB 4 Förskolan Årstaliden 4 Hasselgårdens fsk AB 000 Föskolan Lillskogen 47 Förskolan Torget 44 Bränningevägens Förskola/Verbala 005 Vi som Växer AB 47 Förskolan Sandfjärden 47 Gungan Förskola FKP 00 Föskolan Skogsstjärnan 00 Föskolan Paletten 446 Förskolan Ädelstenen 7 47 Sandborgen Förskola 4 4 Svampen 007 Föskolan Spårfinnargränd 7A 47 Linden Förskola FKP 47 Globen Kulan Ekon.för. 004 Tärnan Förskola 4 Förskolan Skogsbacken 47 ÅrstaliganFörskola FKP 4 Förskolan Bägersta Gård 4 Förskolan Blåkullen 0047 Förskolan Otto 4 Förskolan Jösses 4 Pionjären Förskola-PeopleProductionAB 00 Förskolan Hagsätravägen 5 47 Tussmötevägen FörskolaPKP 4 Förskolan Gullmyran

56 Mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen (t.ex. förståelse för Andel nöjda (4 + 5) 04 0 % 006 Rågens förskolor Glanshammarsg. Hus G 4 Förskolan Kastanjegården 004 Förskolan Lännäsbacken 46 Förskolan Årstaängen 40 Förskolan Valvet 47 Hagtornsgården Pyssling 000 Förskolan Ripsavägen 00 Förskolan Bäverdammsgränd 4 Förskolan Sten Sture 44 Förskolan Gläntan Förskolan Bäverbäcksgränd Förskolan Terassen 4 Förskolan Fyren 00 Föskolan Gläntan Förskolan Önskeringen 006 Förskolan Regnbågen 000 Föskolan Trollhöjden 4 Förskolan Kullerbyttan 004 Butterfly Förskola AB Butterfly Förskola AB 00 Föskolan Ripsavägen Förskolan Rörmokaren Förskolan Pärongården 00 Föskolan Göksholmsbacken 00 Smått & Gott FKP 46 Förskolan Lilla Dalen 4 Förskolan Humlan 00 Föskolan Stövargatan 000 Förskolan Vingåkersvägen 47 KulTurKrabatenAB Förskola Backstugan 47 Förskolan Blåsutgården 45 Förskolan Långåkerstorpet 00 Förskolan Stålbogavägen Förskolan Skärlingebacken 47 Förskolan Paviljongen 00 Förskolan Askersundsgatan 4547 RAKETEN/Qvalitetsförskolor Sverige AB 000 Förskolan Åkerögränd 457 KulTurKrabaten ABFörskola Tämnargården 44 Förskolan Valrossen 457 KulTurKrabaten ABFörskola 00 Föskolan Snesen Föskolan Spårfinnargränd KulTurKrabaten ABFörskola Årstagården Förskolan Rönnbärsgården 0057 Lillstrumpa Förskola AB 47 Trollstugan Pysslingen Förskolan Kotten 6

57 Mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Andel nöjda (4 + 5) 04 0 % 4 Förskolan Solrosen 44 Förskolan Enskede Sportstuga 47 Linden Förskola FKP 4 Hasselgårdens fsk AB 0057 Sture FKP 47 Gläntan Pysslingen ABFörskola Triangelns Fsk 45 Stureby Förskola 0047 Bandängens Förskola AB 00 Föskolan Stövargatan 007 Föskolan Spårfinnargränd 7A 4 Filosofiska Enskededalen Förskolan Rörmokaren 47 Förskolan Torget 4 Förskolan Kastanjegården 00 Föskolan Göksholmsbacken 000 Förskolan Bäverbäcksgränd 005 Vi som Växer AB 40 Förskolan Valvet 006 Förskolan Regnbågen 0047 Förskolan Otto 4 Förskolan Blåkullen 46 Förskolan Ekgården 4 Förskolan Jösses 00 Skogsgläntan Pyssling 000 Föskolan Lillskogen 46 Förskolan Årstaängen 45 Förskolan Rönnbärsgården 004 Föskolan Trollesundsväg 55 4 Förskolan Gullmyran 004 Tärnan Förskola 47 Globen Kulan Ekon.för. 4 Pionjären Förskola-PeopleProductionAB 4 Förskolan Årstaliden 4 Svampen 00 Föskolan Paletten 005 Vi som Växer AB 44 Förskolan Gläntan Förskolan Lännäsbacken 0047 Pelikanen Förskola 47 Förskolan Blåsutgården 44 Bränningevägens Förskola/Verbala 00 Förskolan Bäverdammsgränd 457 Sockenstugan Förskola 006 Rågens förskolor Glanshammarsg. Hus G 000 Förskolan Vingåkersvägen 44 Förskolan Äppelgården 46 Förskolan Lilla Dalen Förskolan Skogsbacken 4 Enskede Gårds Förskola

58 Mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Andel nöjda (4 + 5) 04 0 % 00 Föskolan Bjursätra 00 Föskolan Skogsstjärnan 47 Sandborgen Förskola 47 Tussmötevägen FörskolaPKP 47 Förskolan Sandfjärden 45 Valla Förskola Butterfly Förskola AB 47 ÅrstaliganFörskola FKP 446 Förskolan Ädelstenen 00 Smått & Gott FKP 7 47 Förskolan Paviljongen 4 Förskolan Grangården 4 Förskolan Glasmålningen 4 Förskolan Fyren 00 Föskolan Spårfinnargränd Förskolan Stålbogavägen 58 4 Förskolan Terassen 6 47 Gungan Förskola FKP 45 Förskolan Långåkerstorpet 47 Cap Mini Förskola Fkp 0006 Förskolan Skärlingebacken 6 4 Förskolan Pärongården 44 Musikförskolan Plantan 4547 RAKETEN/Qvalitetsförskolor Sverige AB 000 Förskolan Önskeringen 4 Förskolan Bägersta Gård 00 Förskolan Hagsätravägen KulTurKrabaten ABFörskola Årstagården 47 Hagtornsgården Pyssling 00 Föskolan Snesen 47 KulTurKrabatenAB Förskola Backstugan 4 Förskolan Sten Sture 00 Föskolan Gläntan Föskolan Ripsavägen Förskolan Treklövern Förskolan Kullerbyttan 4 Förskolan Humlan 0057 Lillstrumpa Förskola AB 44 Förskolan Kotten 000 Förskolan Åkerögränd 00 Förskolan Askersundsgatan 5 44 Förskolan Valrossen 47 Trollstugan Pysslingen 000 Förskolan Ripsavägen KulTurKrabaten ABFörskola 457 KulTurKrabaten ABFörskola Tämnargården 004 Butterfly Förskola AB 000 Föskolan Trollhöjden

59 4 Förskolan Grangården 4 Förskolan Solrosen 44 Förskolan Enskede Sportstuga 4 Förskolan Gullmyran 44 Musikförskolan Plantan 47 Cap Mini Förskola Fkp 47 Gläntan Pysslingen ABFörskola 47 Linden Förskola FKP 4 Filosofiska Enskededalen 0047 Pelikanen Förskola 0057 Sture FKP 00 Skogsgläntan Pyssling 0047 Bandängens Förskola AB 005 Vi som Växer AB 46 Förskolan Årstaängen 4 Förskolan Sten Sture 4 Förskolan Blåkullen 4 Hasselgårdens fsk AB 005 Vi som Växer AB 46 Förskolan Ekgården 47 Globen Kulan Ekon.för. 004 Tärnan Förskola 4 Förskolan Terassen 44 Bränningevägens Förskola/Verbala 47 Förskolan Torget Mitt barn känner sig tryggt. Andel nöjda (4 + 5) 04 0 % 4 Förskolan Skogsbacken 4 Förskolan Jösses 457 Sockenstugan Förskola 000 Föskolan Lillskogen 45 Förskolan Långåkerstorpet Triangelns Fsk 4 Pionjären Förskola-PeopleProductionAB 47 ÅrstaliganFörskola FKP 46 Förskolan Lilla Dalen 00 Föskolan Stövargatan 8 47 Gungan Förskola FKP 007 Föskolan Spårfinnargränd 7A 47 Förskolan Sandfjärden 4 Svampen Föskolan Göksholmsbacken 47 Förskolan Blåsutgården 000 Förskolan Ripsavägen 00 Förskolan Bäverdammsgränd 47 Tussmötevägen FörskolaPKP 00 Förskolan Hagsätravägen 5 45 Stureby Förskola 4 Förskolan Årstaliden 004 Förskolan Lännäsbacken 4 Enskede Gårds Förskola 000 Förskolan Vingåkersvägen

60 00 Föskolan Gläntan Förskolan Regnbågen 004 Föskolan Trollesundsväg Förskolan Rönnbärsgården 47 Trollstugan Pysslingen 00 Smått & Gott FKP 00 Föskolan Paletten 47 Sandborgen Förskola 000 Föskolan Trollhöjden 000 Förskolan Bäverbäcksgränd 40 Förskolan Valvet 4 Förskolan Glasmålningen 0047 Förskolan Otto 45 Valla Förskola 4 Förskolan Bägersta Gård 4 Förskolan Fyren 47 KulTurKrabatenAB Förskola Backstugan 0006 Förskolan Skärlingebacken 00 Föskolan Skogsstjärnan 47 Hagtornsgården Pyssling 4 Förskolan Kullerbyttan 44 Förskolan Gläntan-44 4 Förskolan Humlan 00 Föskolan Bjursätra 46 Förskolan Rörmokaren Mitt barn känner sig tryggt. Andel nöjda (4 + 5) 04 0 % 444 Förskolan Treklövern Butterfly Förskola AB 000 Förskolan Önskeringen 457 KulTurKrabaten ABFörskola Tämnargården 457 KulTurKrabaten ABFörskola Årstagården 44 Förskolan Äppelgården 457 KulTurKrabaten ABFörskola 47 Förskolan Paviljongen Rågens förskolor Glanshammarsg. Hus G 00 Föskolan Spårfinnargränd -4 4 Förskolan Kastanjegården 446 Förskolan Ädelstenen 00 Förskolan Stålbogavägen Förskolan Valrossen 4547 RAKETEN/Qvalitetsförskolor Sverige AB 7 00 Förskolan Askersundsgatan 4 Förskolan Pärongården 004 Butterfly Förskola AB 00 Föskolan Ripsavägen Lillstrumpa Förskola AB 000 Förskolan Åkerögränd 00 Föskolan Snesen 44 Förskolan Kotten

Stockholm stad Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen ABFörskola

Stockholm stad Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen ABFörskola Stockholm stad Förskoleundersökning 86 Gläntan Pysslingen ABFörskola Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten

Stockholm stad Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten Stockholm stad Förskoleundersökning 214 27 Lilla Blå Elefanten Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola Stockholm stad Förskoleundersökning 214 44217 Månen Famnens förskola Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen Stockholm stad Förskoleundersökning 24 2 Förskolan Toppen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Hälsans Förskola Galaxen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen Stockholm stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Årstaängen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan Stockholm stad Förskoleundersökning 21 31 Förskolan Finska förskolan Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Sockenstugan Förskola Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Sockenstugan Förskola Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 213 1 Sockenstugan Förskola Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Gläntan Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Gläntan Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 13 131 Förskolan Gläntan Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten Farsta stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten Farsta stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 1892 Lilla Blå Elefanten Farsta stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år Förskolan

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Södermalm

Stockholm stad Familjedaghem Södermalm Stockholm stad Familjedaghem 2 Södermalm Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat övergripande resultat per år kommunala/fristående flickor/pojkar

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Kling & Klang Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Kling & Klang Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2013 094207 Kling & Klang Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år Förskolan

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 37 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Staden totalt

Stockholm stad Familjedaghem Staden totalt Stockholm stad Familjedaghem Staden totalt Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Sammanfattning av resultaten Resultat Övergripande resultat Staden

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Älvsjö stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Älvsjö stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning Älvsjö stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen kommunala/fristående

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 5 7 Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 157 Sockenstugan, Sockenvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr Stockholms stad Förskoleundersökning 15 7 Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Läs mer

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Skarpnäck stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Skarpnäck stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning Skarpnäck stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen kommunala/fristående

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Skärholmen stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning Skärholmen stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning Skärholmen stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen kommunala/fristående

Läs mer

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 15 857 Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Månen, Loviselundsvägen

Förskolan Månen, Loviselundsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 1 Förskolan Månen, Loviselundsvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Stockholm stad Familjedaghem 21 Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat Familjedaghemmet per år Familjedaghemmet

Läs mer

Fsk Trollgården

Fsk Trollgården Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Fsk Trollgården 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Gunghästen, Montebellogatan

Gunghästen, Montebellogatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 89 Gunghästen, Montebellogatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Sälen

Förskolan Sälen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 111 Förskolan Sälen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Vultejusvägen 1 BDE 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Mother Goose International Pre-school Kista

Mother Goose International Pre-school Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Mother Goose International Pre-school Kista 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd 1--11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Skärholmen

Stockholm stad Familjedaghem Skärholmen Stockholm stad Familjedaghem 14 Skärholmen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat övergripande resultat per år kommunala/fristående flickor/pojkar

Läs mer

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Små vänner, G:a Tyresövägen 9 Hus A 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Hägersten-Liljeholmen

Stockholm stad Familjedaghem Hägersten-Liljeholmen Stockholm stad Familjedaghem Hägersten-Liljeholmen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat övergripande resultat per år kommunala/fristående

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 6 5 Sockenstugan, Sockenvägen 6-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Pelikanen, Bäverbäcksgränd

Förskolan Pelikanen, Bäverbäcksgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Pelikanen, Bäverbäcksgränd Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Eden

Förskolan Eden Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Eden -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Hagtornsgården, Dalgränd

Pysslingen Förskolor - Hagtornsgården, Dalgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Pysslingen Förskolor - Hagtornsgården, Dalgränd -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

S:t Eriks Katolska Förskola, Hemmansvägen

S:t Eriks Katolska Förskola, Hemmansvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 917 S:t Eriks Katolska Förskola, Hemmansvägen 17-6-4 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 15 Sockenstugan, Sockenvägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 13-15

Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 13-15 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Föskolan Snesen Kvarntorpsgränd 1-1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Enskede Gård, Enskede Gårdsväg 16-20

Förskolan Enskede Gård, Enskede Gårdsväg 16-20 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Enskede Gård, Enskede Gårdsväg - Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 6 87 Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3 Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Förskolan Bullerbyn Fältvägen -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Älgen, Älghagsstigen 50

Förskolan Älgen, Älghagsstigen 50 Stockholms stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Älgen, Älghagsstigen 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen Stockholms stad Förskoleundersökning 16 19 Lilla Blå Elefanten, Hägervägen 16-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Humlan,Svärdlångsvägen 18

Förskolan Humlan,Svärdlångsvägen 18 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Humlan,Svärdlångsvägen 1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Skogsbacken, Bråviksvägen 45

Förskolan Skogsbacken, Bråviksvägen 45 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Skogsbacken, Bråviksvägen -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Gläntan i Sätra

Förskolan Gläntan i Sätra Stockholms stad Förskoleundersökning 17 777 Förskolan Gläntan i Sätra Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Regnbågen, Rågsveds skolgränd 5

Förskolan Regnbågen, Rågsveds skolgränd 5 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Regnbågen, Rågsveds skolgränd 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Skogen, Petrejusvägen

Pysslingen Förskolor - Skogen, Petrejusvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 55 Pysslingen Förskolor - Skogen, Petrejusvägen --5 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Kling och Klang Solvändan, Norrbackagatan

Kling och Klang Solvändan, Norrbackagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 16 Norrbackagatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Förskolan Sörgårdsvägen Sörgårdsvägen 155

Förskolan Sörgårdsvägen Sörgårdsvägen 155 Stockholms stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Sörgårdsvägen Sörgårdsvägen -6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Lejonkotten, Kronobergsgatan 13

Förskolan Lejonkotten, Kronobergsgatan 13 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Lejonkotten, Kronobergsgatan -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Gläntan, Lotterivägen 17

Förskolan Gläntan, Lotterivägen 17 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 917 Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan 1-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Månen, Loviselundsvägen

Förskolan Månen, Loviselundsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Månen, Loviselundsvägen -6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Regnbågen Tensta Allé 10

Förskolan Regnbågen Tensta Allé 10 Stockholms stad Förskoleundersökning 7 Förskolan Regnbågen Tensta Allé Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen

Lilla Blå Elefanten, Hägervägen Stockholms stad Förskoleundersökning 217 1827 Lilla Blå Elefanten, Hägervägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 6 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Pratbubblan Kista

Förskolan Pratbubblan Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 17 1787 Förskolan Pratbubblan Kista 17-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Lofoten

Förskolan Lofoten Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Förskolan Lofoten 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år

Läs mer

Propellern, Horisontvägen 97

Propellern, Horisontvägen 97 Stockholms stad Förskoleundersökning 17 1587 Propellern, Horisontvägen 97 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Rödklövern, Rödklövervägen

Förskolan Rödklövern, Rödklövervägen Stockholms stad Förskoleundersökning 16 88 Förskolan Rödklövern, Rödklövervägen 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Kastanjen

Förskolan Kastanjen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 71 Förskolan Kastanjen 17-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Villekulla/Maria

Förskolan Villekulla/Maria Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Förskolan Villekulla/Maria Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Sthlms Internationella Montessoriskola, förskola

Sthlms Internationella Montessoriskola, förskola Stockholms stad Förskoleundersökning Sthlms Internationella Montessoriskola, förskola -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Barnens Montessoriakademi, Torstenssonsgatan

Barnens Montessoriakademi, Torstenssonsgatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Barnens Montessoriakademi, Torstenssonsgatan 1-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Bild och Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild och Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 517 Förskolan Bild och Tanke, Hägerstensvägen 17-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Lammet, Gamla Brogatan 15

Lammet, Gamla Brogatan 15 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 88 Lammet, Gamla Brogatan 15 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Gökboet, Dybecksvägen

Gökboet, Dybecksvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 5 Gökboet, Dybecksvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Förskolan Spöket, Dalagatan

Förskolan Spöket, Dalagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 17 147 Förskolan Spöket, Dalagatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Små vänner G:a Tyresövägen 349

Förskolan Små vänner G:a Tyresövägen 349 Stockholms stad Förskoleundersökning 2 Förskolan Små vänner G:a Tyresövägen 9 2-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Toppen, Persmässgränd 16

Förskolan Toppen, Persmässgränd 16 Stockholms stad Förskoleundersökning 11 Förskolan Toppen, Persmässgränd 1 -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Banérportens Förskola, Karlavägen

Banérportens Förskola, Karlavägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 19 Banérportens Förskola, Karlavägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Äventyret, Rusthållarvägen 116

Förskolan Äventyret, Rusthållarvägen 116 Stockholms stad Förskoleundersökning 69 Förskolan Äventyret, Rusthållarvägen 6-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Långe Erik Kärrtorpsvägen 7 A

Förskolan Långe Erik Kärrtorpsvägen 7 A Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Långe Erik Kärrtorpsvägen A 1-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Tunnlandsvägen 30

Förskolan Tunnlandsvägen 30 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Förskolan Tunnlandsvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Birkagårdens Förskola Matteus, Karlbergsvägen

Birkagårdens Förskola Matteus, Karlbergsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 8 Birkagårdens Förskola Matteus, Karlbergsvägen 1-8- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Pusslet, Mockasinvägen 16

Förskolan Pusslet, Mockasinvägen 16 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Pusslet, Mockasinvägen 6-6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Blackebergs Montessoriförskola, Holbergsgatan

Blackebergs Montessoriförskola, Holbergsgatan Stockholms stad Förskoleundersökning 8 Blackebergs Montessoriförskola, Holbergsgatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Månstugan Hjulsta Backar 3-5

Förskolan Månstugan Hjulsta Backar 3-5 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Månstugan Hjulsta Backar - -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Sol och Måne, Bastugatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Bullerbyn, Johan Skyttes Väg

Bullerbyn, Johan Skyttes Väg Stockholms stad Förskoleundersökning Bullerbyn, Johan Skyttes Väg Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Olivträdets Skola och Förskola, Concordiavägen

Olivträdets Skola och Förskola, Concordiavägen Stockholms stad Förskoleundersökning 17 3857 Olivträdets Skola och Förskola, Concordiavägen 17-6-5 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Äventyret, Söderberga Gårdsväg 21a

Förskolan Äventyret, Söderberga Gårdsväg 21a Stockholms stad Förskoleundersökning 1 181 Förskolan Äventyret, Söderberga Gårdsväg 1a 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Björken Helsingborgsvägen 16

Förskolan Björken Helsingborgsvägen 16 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Björken Helsingborgsvägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Tallbacken Johannelundsvägen 9-11

Förskolan Tallbacken Johannelundsvägen 9-11 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Tallbacken Johannelundsvägen 9- -6- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

MA Vätterosen, Vita Huset, Nordmarksvägen 6a

MA Vätterosen, Vita Huset, Nordmarksvägen 6a Stockholms stad Förskoleundersökning 17 Nordmarksvägen a Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Önskeförskolan Södermalm, Magnus Ladulåsgatan

Önskeförskolan Södermalm, Magnus Ladulåsgatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 19 Önskeförskolan Södermalm, Magnus Ladulåsgatan Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Vittra Sjöstaden, Lugnets Allé

Vittra Sjöstaden, Lugnets Allé Stockholms stad Förskoleundersökning 1 11 Vittra Sjöstaden, Lugnets Allé 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Raoul Wallenberg förskolan, Bällstavägen 8

Raoul Wallenberg förskolan, Bällstavägen 8 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Raoul Wallenberg förskolan, Bällstavägen Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 9

Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 9 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 9 -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Rönnholmsgränd 42

Förskolan Rönnholmsgränd 42 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Rönnholmsgränd 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Montessoriförskolan Gitarren, Luftskeppsgatan

Montessoriförskolan Gitarren, Luftskeppsgatan Stockholms stad Förskoleundersökning 2 22 Montessoriförskolan Gitarren, Luftskeppsgatan 2-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer