Din manual SIEMENS GIGASET C100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual SIEMENS GIGASET C100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3954883"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET C100. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: hope you enjoy your Gigaset. Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset. Chère Cliente, Cher Client, la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH. auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset. Geachte klant, Gigaset Communications GmbH is de rechtsopvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigasetactiviteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien. Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset. Estimado cliente, la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) que por su parte continuó el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Gigaset Communications GmbH. Le deseamos que disfrute con su Gigaset. SCaros clientes, Gigaset Communications GmbH é a sucessora legal da Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negócios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declarações por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilização deverão, portanto, ser consideradas como declarações da Gigaset Communications GmbH. Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset. DA Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som fra deres side videreførte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forstås som Gigaset Communications GmbHs forklaringer. Vi håber, du får meget glæde af din Gigaset. Arvoisa asiakkaamme, Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)-yrityksen oikeudenomistaja, joka jatkoi puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Käyttöoppaissa mahdollisesti esiintyvät Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tämän vuoksi ymmärrettävä Gigaset Communications GmbH:n selosteina. Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne. Kära kund, Gigaset Communications GmbH övertar rättigheterna från Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Siemens AG. Alla förklaringar från Siemens AG eller SHC i användarhandboken gäller därför som förklaringar från Gigaset Communications GmbH. Vi önskar dig mycket nöje med din Gigaset. Kjære kunde, Gigaset Communications GmbH er rettslig etterfølger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som i sin tur videreførte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor å forstå som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH. Vi håper du får stor glede av din Gigaset-enhet.,, Gigaset Communications GmbH Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), Gigaset Siemens AG. Siemens AG SHC Gigaset Communications GmbH. Gigaset. Postovani korisnici, Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumaciti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset ureaj. Spostovani kupec! Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG. Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v prirocnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH. Zelimo vam veliko uzitkov ob uporabi naprave Gigaset. FI DE FR SV NO IT EL NL HR ES SL PT Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved. CS Vázení zákazníci, spolecnost Gigaset Communications GmbH je právním nástupcem spolecnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), která dále pejala segment produkt Gigaset spolecnosti Siemens AG. Jakékoli prohlásení spolecnosti Siemens AG nebo SHC, které naleznete v uzivatelských píruckách, je teba povazovat za prohlásení spolecnosti Gigaset Communications GmbH. Doufáme, ze jste s produkty Gigaset spokojeni. Vázený zákazník, Spolocnos Gigaset Communications GmbH je právnym nástupcom spolocnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktorá zasa pokracovala v cinnosti divízie Gigaset spolocnosti Siemens AG. Z tohto dôvodu je potrebné vsetky vyhlásenia spolocnosti Siemens AG alebo SHC, ktoré sa nachádzajú v pouzívateských príruckách, chápa ako vyhlásenia spolocnosti Gigaset Communications GmbH. Veríme, ze budete so zariadením Gigaset spokojní. Stimate client, Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rândul su, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmaii efectuate de Siemens AG sau SHC i incluse în ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparine Gigaset Communications GmbH. Sperm ca produsele Gigaset s fie la înlimea dorinelor dvs. Postovani potrosacu, Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co.

3 KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu nai u korisnickim uputstvima treba tumaciti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da ete uzivati u korisenju svog Gigaset ureaja., Gigaset Communications GmbH Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), Siemens AG., Siemens AG SHC,, Gigaset Communications GmbH. Gigaset. Tisztelt Vásárló! A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) törvényes jogutódja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset üzletágának utódja. Ebbl következen a Siemens AG vagy az SHC felhasználói kézikönyveiben található bármely kijelentést a Gigaset Communications GmbH kijelentésének kell tekinteni. Reméljük, megelégedéssel használja Gigaset készülékét. PL SK Szanowny Kliencie, Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobierc prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), która z kolei przejla segment produktów Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie owiadczenia firm Siemens AG i SHC, które mona znale w instrukcjach obslugi, naley traktowa jako owiadczenia firmy Gigaset Communications GmbH. yczymy wiele przyjemnoci z korzystania z produktów Gigaset. Sayin Müterimiz, Gigaset Communications GmbH, Siemens AG'nin Gigaset iletmesini yürüten Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)'nin yasal halefidir. Kullanma kilavuzlarinda bulunan ve Siemens AG veya SHC tarafindan yapilan bildiriler Gigaset Communications GmbH tarafindan yapilmi bildiriler olarak algilanmalidir. Gigaset'ten memnun kalmanizi ümit ediyoruz.! Gigaset Communications GmbH Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC),,, Gigaset Siemens AG., Siemens AG SHC, Gigaset Communications GmbH., Gigaset. TR RO RU SR BG HU Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved. s Be inspired Kortfattad översikt över handenheten Kortfattad översikt över handenheten Lyft på lurenknapp Telefonboksknapp: Övre halvan: N Ta emot samtal N Inleda val N Växla från handsfreeläge till normalläge (med lur) Undre halvan: N Öppna telefonboken Handsfree-knapp: N Växla från normalläge (med lur) till handsfreeläge N Lyser: handsfree är aktiverad N Blinkar: inkommande samtal Meddelandeknapp Tillgång till listor från operatörens röstbrevlåda, samtalslista Display (visningsfält) Batteriindikator = tom U full = blinkar: batteriet nästan tomt resp. batteriet laddas Aktuella funktioner och displayknappar Med displayknapparna får du tillgång till de funktioner som visas i displayen. Lägg på-knapp och På/Av-knapp: N Avsluta samtal N Avbryt funktion N Gå tillbaka en menynivå (tryck kort) N Återgår till viloläge (tryck i ca1 sek.) N Handenhet på/av (tryck i ca 2 sek.) Fyrkant-knapp Knapplås på/av (tryck i ca 1 sek.) Snabbvalsknapp Öppna snabbvalslista. (tryck kort) Mikrofon R-knapp Infoga paus i nummer (tryck länge) U Ûu v MENU Knapp 1 röstbrevlåda (tryck i ca 2 sek. ) Stjärna-knapp N Ringsignal på/av. (tryck i ca 2 sek.) N Vid textinmatning: växla mellan stora bokstäver, små bokstäver och siffror 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kortfattad översikt över handenheten Säkerhetsanvisningar Börja använda telefonen Installera basstationen Ansluta basstationen Börja använda handenheten Aktivera/avaktivera handenheten Aktivera/avaktivera knapplås..

4 . 31 Ringa internt och avsluta samtal Ändra namn på en handenhet Ändra internummer för en handenhet. Intern förfrågan.... Ta emot/avvisa väntkniska villkoren för berörd omgivning (t.ex. läkarmottagning). Handenheten kan orsaka en obehaglig brummande ton i hörapparater. Placera inte basstationen i bad- eller duschrum (se s. 43). Handenheten och basstationen är inte stänksäkra. Använd inte telefonen i miljöer med explosionsrisker (t. ex. lackeringsverkstäder). Se till att bruksanvisningen följer med Gigaset vid ägarbyte. Avfallshantera batterier och telefon på ett miljövänligt sätt. i Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder. 5 Börja använda telefonen Börja använda telefonen Förpackningen innehåller: N en basstation Gigaset C 100, N en handenhet Gigaset C 1 N en nätadapter med nätkabel N en telefonsladd N två batterier N en bruksanvisning. Installera basstationen Placeringsanvisningar Basstationen är avsedd att användas i skyddade, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 C och +45 C. Placera basstationen centralt i lägenheten/huset, t. ex. i hallen. W Räckvidd N Utsätt inte telefonen för följande: värmekällor, direkt solljus, andra elektriska apparater. N Skydda Gigaset mot väta, damm, frätande vätskor och fukt. Räckvidden utomhus är cirka 300 meter vid fri sikt, inomhus kan den uppgå till ca 50 meter. 6 Börja använda telefonen Ansluta basstationen Telefonkontakt Kabelspår Basstationens undersida (del av, i förstoring). 1. Telefonkontakt med telefonkabel N Anslut den lilla kontakten på telefonsladden till uttaget (snäpper i). N Lägg sladden i kabelspåret. N Anslut telefonkontakten till telejacket. Väggutag Kabelspår 1. Basstationens undersida (del av, i förstoring). 2. Telefonkontakt 230 V med nätkabel N Anslut den lilla kontakten på nätsladden till uttaget. N Lägg sladden i kabelspåret.

5 N Anslut nätadaptern till ett vägguttag. Stifttilldelning: fri fri a b fri fri 2. N För att din telefon ska vara driftsklar måste telefonkontakten alltid i sitta i. N När du köper en telefonsladd i efterhand, måste du säkerställa att den har rätt stifttilldelning (3-4-tilldelning). 7 Börja använda telefonen Börja använda handenheten Avlägsna skyddsfolie Displayen skyddas av en plastfolie. Avlägsna skyddsfolien! Sätta i batterierna N Lägg i batterierna åt rätt håll se bilden till vänster. N Lägg på locket med en förskjutning på ca 3 mm nedåt och skjut det uppåt tills det snäpper fast. N Tryck på räfflingen och skjut nedåt för att öppna. W Använd endast de uppladdningsbara batterier som Siemens (se s. 45) rekommenderar! Använd aldrig andra typer av batterier eller batterier som inte är laddningsbara, eftersom det kan leda till både personskada och materiell skada, t.ex till att batterikåpan resp. batterierna förstörs (farligt). Det kan dessutom leda till såväl driftsstörningar som skador på apparaten. 8 Börja använda telefonen Placera handenheten i basstationen och ladda batterierna Om du placerar handenheten i basstationen registreras den automatiskt på denna. Följ åtgärderna nedan, steg för steg: 1. Placera handenheten med displayen uppåt i basstationen. 2. Vänta tills handenhetens automatiska registreringen av basstationen är klar (se s. 28): Denna procedur varar ungefär en minut. Under denna tid står det Registrerar: i displayen och det blinkar Basstation 1. När registreringen är klar visas "1" till vänster i displayen. Det betyder att handenheten har tilldelats det första interna numret. 3. Låt nu handenheten ligga kvar i basstationen för laddning av batterierna eftersom dessa inte är laddade när de levereras. Uppladdningen av batterierna visas högst upp till höger genom att batterisymbolen = blinkar: = e Batterierna är urladdade Batterierna är 1/3-laddade V U Batterierna är 2/3-laddade Batterierna är fulladdade Skulle den automatiska registreringen bli avbruten registrerar du handenheten manuellt som beskrivs på s. 29. I hjälpavsnittet finns en tabell med de vanligaste frågorna och svaren (se s. 43). i W Information om hur du registrerar ytterligare handenheter, finns på s. 29. Första gången bör batterierna laddas minst fem timmar oberoende av vad batteriindikatorn visar! Batteriernas laddningsförmåga minskar av tekniska skäl efter en viss tid. Batteriindikatorn visar bara rätt efter oavbruten laddning och urladdning. Du bör därför inte ta bort batterierna i onödan och inte avsluta laddningsproceduren i förtid. N Efter första laddningen kan du sätta tillbaka handenheten i basstatio- i Obs! nen efter varje samtal. Laddningen styrs elektroniskt. Därmed laddas batterierna på ett skonsamt sätt. N Batterierna blir varma under laddningen. Detta är normalt och ofarligt. Telefonen är nu klar att användas. För korrekt tidsregistrering av samtal måste du ställa in datum och tid (se s. 13). 9 Börja använda telefonen Aktivera/avaktivera handenheten För att aktivera handenheten, trycker du länge på Lägg på-knappen a. Du hör då en bekräftande kvitteringston (allt högre). För att avaktivera handenheten trycker du i viloläge åter länge på Lägg på-knappen a (en bekräftande kvitteringston hörs). i När du placerar handenheten i basstationen eller laddningsstationen, aktiveras handenheten automatiskt. Aktivera/avaktivera knapplås Du kan "låsa" knapparna på handenheten, t.ex. när du bär den med dig. Med knapplåset på händer det då ingenting om du råkar trycka in knapparna. Håll Fyrkant-knappen nedtryckt (kvitteringston). I displayen visas symbolen Ø. För avaktivering ska du åter hålla fyrkantsknappenr nedtryckt (kvitteringston). i N Knapplåset avaktiveras automatiskt när du får ett samtal. När samta- let är avslutat, aktiveras det igen. N Om knapplåset är aktiverat, går det inte heller att ringa larmnummer. 10 Använda telefonen och menystyrd användning Använda telefonen och menystyrd användning Knappar Lyft luren-/handsfree-knapp Lyft luren/handsfreeknappen c är en tippknapp med två funktioner. Trycker du på den övre delen av knappen, inleder du ett samtal. Om du däremot trycker på den undre halvan, öppnas telefonboken. Tippknapp: Knappens övre halva = Lyft påluren-knapp Knappens undre halva = Telefonboksknapp Displayknappar Displayknapparna är de vågrätt belägna tippknapparna alldeles under displayen. De växlar funktion beroende på den aktuella användningssituationen och om du trycker på knappens vänstra eller högra sida. Aktuell funktion indikeras omedelbart i displayen. Exempel: MENU Ûu v Displayknappar De olika indikatorerna har följande betydelse: Displaysymboler [ ] [ ] INT [ ] OK [ ] MENU Betydelse vid knapptryck Knapp för nummerrepetition: en lista över de tio senast gjorda samtalen visas. Internknapp: i viloläge visas en lista över handenheter. OK-knapp: bekräfta menyfunktioner resp. spara inmatningar genom bekräftelse. Menyknapp: i viloläge öppna huvudmenyn. Under samtal öppna en statusberoende meny. Bläddra uppåt resp. neråt. Flytta markör åt vänster resp. höger. Raderingsknapp: radera inmatningar tecken för tecken från höger till vänster. [ ] Û 11 Använda telefonen och menystyrd användning Korrigera felaktiga inmatningar Efter korrekt inmatning hör du en kvitteringston (stigande tonföljd), vid felaktig inmatning en felton (sjunkande tonföljd). Du kan upprepa inmatningen. Om du har matat in felaktiga tecken i texten kan du korrigera dessa på följande sätt: Radera tecken till vänster om markören med Û För korrigering av ett telefonnummer eller en text sätter du med hjälp av displayknapparna markören uv bakom det tecken som är fel. Tryck därefter på displayknappen Û. Tecknet raderas. Skriv nu in rätt tecken.

6 Infoga tecken till vänster om markören Om du glömmer ett tecken hoppar du med displayknapparna uv till det ställe där tecknet ska infogas och skriver in det. Viloläge Display i viloläge Gigaset C 100: 1 INT Þ 12: V MENU Tid och datum har redan ställts in Återgå till viloläge från valfritt ställe i menyn N Tryck på Lägg på-knappena i ca 1 sek. alternativt N tryck inte på någon knapp alls: efter 2 min växlar displayen automatiskt till viloläge. Ändringar som du inte har bekräftat eller sparat genom att tryck på OK. Menyingång för "Ställa in handsfreevolym" 1. MENU 3. OK 4. s 5. OK 2. s Tryck på displayknappen. Menyn öppnas. Tryck på displayknappen tills Ljudinställn. visas i displayen. Bekräfta med displayknappen. Tryck på displayknappen tills Handsfree-volym visas i displayen. Bekräfta med displayknappen. 6. u v Tryck på vänster eller höger displayknapp för att ställa in önskad volym (15). 7. OK 8. a Tryck på displayknappen för att spara spara inställningen. Tryck länge på Lägg på-knappen för att återgå till viloläge. 12 Tidsfunktioner Tidsfunktioner Ställa in datum och tid Inställning av datum och tid krävs för att du ska kunna få korrekt information om när samtal har mottagits. [ ] MENU [ ] [ ] Alarm/Klocka [ ] OK [ ] [ ] Datum/tid OK [ ] OK Öppna menyn. Välj och bekräfta. Bekräfta. Ange datum: Mata in och bekräfta dag/månad/år. Exempel: för 20/ matar du in 2QQ5QI. Ange tid: [ ] OK Mata in och bekräfta timmar/minuter. Exempel: för kl matar du in QOI5. Endast vid 12-timmarsvisning. Välj och bekräfta del av dag. Tryck länge (återgår till viloläge). [ ] [ ] OK Ändra tidsvisningssystem När du ställer klockan kan du välja mellan 12-timmarsvisning och 24-timmarsvisning (fabriksinställning) (am = förmiddag, pm = eftermiddag). [ ] MENU [ ] [ ] Alarm/Klocka [ ] OK [ ] [ ] Visningsläge [ ] OK Öppna menyn. Välj och bekräfta. Välj och bekräfta. antingen... [ ] [ ] 24 timmarsvisning [ ] OK Välj och bekräfta ( = på).... eller [ ] [ ] 12 timmarsvisning OK Bekräfta ( = på). Tryck länge (återgår till viloläge). 13 Ringa Ringa Ringa externt och avsluta samtal Externa samtal är samtal ut på det allmänna telefonnätet. Mata in telefonnummer och tryck på den övre halvan av knappen. Telefonnumret slås. Avsluta samtalet: Tryck på Lägg på-knappen. N Du kan även först trycka på den övre delen av knappen c (du hör en i kopplingston) och därefter skriva in telefonnumret. N Du kan avbryta uppringningen genom att trycka på Lägg på-knappen a. Infoga paus i nummer Du kan lägga in en paus mellan prefixet och telefonnumret. Tryck då ca 2 sek. på knappen S. Därefter matar du in telefonnumret. i Hur du ringer till en annan handenhet kan du läsa på s. 31. Ta emot samtal Din handenhet ringer, samtalet visas på displayen och Handsfree-knappen d blinkar. Tryck på knappens övre halva c för att ta emot samtalet. Om handenheten står i basstationen/laddningsstationen och funktionen Autosvar är aktiverad (se s. 34), behöver du bara ta upp handenheten ur basstationen/laddningsstationen för att ta emot samtalet. i Om du störs av ringsignalen, trycker du en sekund på P-knappen. Du kan ta emot samtalet så länge som det visas på displayen. 14 Ringa Nummerpresentation Vid inkommande samtal visas den uppringande partens nummer i displayen. Förutsättningar: 1. Du har av din nätoperatör beställt tjänsten nummerpresentation dvs. överföring av den uppringande partens telefonnummer (CLIP). 2. Den uppringande parten har hos nätoperatören begärt att hans telefonnummer ska överföras (CLI). 3. Din nätoperatör stöder CLIP, CLI. CLIP CLI Calling Line Identification Presentation = Visning av uppringarens telefonnummer Calling Line Identification = Överföring av uppringarens telefonnummer Displayvisning vid CLIP/CLI Vid nummerpresentation visas uppringarens nummer på displayen. Om du har sparat en post för detta telefonnummer i telefonboken, visas denna post istället för telefonnumret, t. ex. "Anna" Å Ringsymbol Telefonummer resp. "Anna" På displayen visas Externt samtal om inget telefonnummer har överförts. På displayen visas Okänd om uppringaren antingen döljer nummerpresentation (se s. 17) alternativt om han saknar denna tjänst. i Nummerpresentation kan vara avgiftsbelagd. Ta reda på detta hos din nätoperatör. 15 Ringa Handsfree Aktivera/avaktivera handsfree Aktivera när du slår nummer: Mata in telefonnumret och tryck på Handsfreeknappen. Aktivera under pågående samtal: Tryck på Handsfree-knappen. Avaktivera handsfree: Tryck på knappens övre halva. När du avslutar handsfree, återgår du till "normalläge" (med lur) och fortsätter samtalet via handenheten. N Om du under samtalet vill ställa handenheten i basstationen, måste i du samtidigt hålla den nedre delen av Handsfree-knappen d nedtryckt. N Innan du övergår till handsfreefunktionen, bör du informera din samtalspartner. Ändra volym under samtal i handsfree-läge Du samtalar med handsfreefunktionen aktiverad. Trycken gång till på Handsfree-knappen. [ ] [ ] [ ] OK Minska eller öka volymen. Tryck på displayknappen för att spara inställningen. Sekretess på handenheten Under externa samtal kan du stänga av handenheten, t. ex. för att tala ostört med en annan person i rummet. Den du talar i telefon med kan då inte höra vad som sägs (pausmusik). Du kan inte heller höra den du talade med.

7 [ ] INT Öppna listan över handenheter. Samtalet "parkeras" (pausmusik). Häva sekretess: Tryck på displayknappen för att öppna menyn. Välj och bekräfta eller tryck på Lägg på-knappen [ ] MENU [ ] [ ] ****Tillbaka**** [ ] OK a. 16 Nättjänster (plustjänster) Nättjänster (plustjänster) Nättjänster utgör funktioner som din nätoperatör erbjuder. Sådana tjänster kan du bara använda när du har beställt dem av din nätoperatör. Fråga din nätoperatör vilka tjänster som är gratis och vilka som är avgiftsbelagda. i N Vid problem med nättjänsterna ska du vända dig till din operatör. Funktion som ställs in för nästa samtal Tryck före följande procedur på knapparna: MENU (öppna meny); s Nättjänster OK. När du har avslutat proceduren skickas en kod, som visas i handenhetens display. Dölja telefonnumret för nästa samtal (CLIR): Dölj eget nummer OK ~ (mata in telefonnummer) OK Funktioner som ställs in för alla följande samtal Före samtliga följande procedurer ska du trycka på knapparna: MENU (öppna meny); s Nättjänster OK; s För alla samtal OK. När du har avslutat en procedur skickas en kod, som visas i handenhetens display. Du avslutar den aktuella proceduren genom att efter bekräftelse från nätoperatören trycka på Lägg på-knappen a. Aktivera/avaktivera Samtal väntar (endast vid externt samtal): Aktivera/avaktivera samt ställa in allmän vidarekoppling av samtal: (Menyingång, se s. 17) s Samtal väntar OK På OK eller s Av OK Vidarekoppling OK Direkt OK eller svid ej svar OK eller svid upptaget OK På OK; ~ (mata in telefonnummer) OK eller s Av OK Funktioner under ett samtal Inleda förfrågan: Avsluta förfrågan: MENU; s Förfrågan OK ~ (ange telefonnummer till de som ska delta i samtalet) OK MENU; s Avsluta samtal OK 17 Nättjänster (plustjänster) Pendla: Avsluta pendling: st (pendla mellan två samtal) MENU; s Avsluta samtal OK Du pendlar mellan två samtal: MENU; s Konferens OK Inleda konferenssamtal: Avsluta konferenssamtal: Med en samtalspartner: MENU; s Avsluta konferens OK s (växla ev. till samtalspartner) MENU; s Avsluta samtal OK Med båda samtalspartner: Besvara samtal: Avvisa väntande samtal: a MENU; Besvara väntande samtal OK MENU; savvisa väntande samtal OK 18 Använda telefonboken och andra listor Använda telefonboken och andra listor Telefonbok och snabbvalslista I telefonboken och i snabbvalslistan kan du spara sammanlagt upp till 50 poster (beroende på hur stor varje enskild post är). Telefonboken gör det enklare att ringa. Du öppnar telefonboken genom att trycka på den undre halvan av knappen h. Snabbvalslistan är en separat telefonbok där du kan ange särskilt viktiga telefonnummer t.ex. privata telefonnummer, nätoperatörernas prefix (s. k. "call-by-callnummer"). Du öppnar snabbvalslistan med knappen C. Du använder snabbvalslistan på samma sätt som telefonboken. N Hur du ska mata in text på rätt sätt kan du se i i Teckenuppsättningstabellen på s. 46. till 16 bokstäver. N För ett nummer kan du mata in upp till 32 siffror och för ett namn upp N Hur du lägger in en paus i numret kan du läsa på (se s. 14). Spara telefonnummer i telefonboken Öppna telefonboken. [ ] [ ] Ny post OK [ ] OK [ ] MENU [ ] [ ] Spara post OK Bekräfta. Ange och bekräfta telefonnummer. Mata in namn och tryck på displayknappen. Bekräfta. Posten har sparats. Tryck länge (återgår till viloläge). i Om din telefon är ansluten till en telefonväxel, måste du eventuellt ange växelprefixet (för extern linje) som första siffra i telefonboksposten (se bruksanvisningen för telefonväxeln). 19 Använda telefonboken och andra listor Spara telefonnummer i snabbvalslistan Du kan ha upp till nio poster i din snabbvalslista som var och en tilldelats en siffra (0, 29). Om du trycker länge på någon av dessa siffror nedtryckt t. ex. "3" samtidigt som du trycker på den övre halvan av knappen c ansluts du genast till det telefonnummer som har tilldelats siffran 3. Öppna snabbvalslista. [ ] [ ] Ny post OK [ ] OK [ ] MENU [ ] [ ] Spara post OK [ ] MENU [ ] [ ] Program. knapp [ ] OK [ ] [ ] På knapp: 2 [ ] OK Bekräfta. Ange och bekräfta telefonnummer. Mata in namn och tryck på displayknappen. Bekräfta. Posten sparas. Tryck på displayknappen för att öppna menyn. Välj och bekräfta. Välj och bekräfta siffra. Tryck länge (återgår till viloläge). i Siffror som redan används kan inte tilldelas igen. Ringa upp nummer ur telefonboken/snabbvalslistan resp. Öppna telefonbok eller snabbvalslista. Bläddra till posten: Välj post Tryck på knappens övre halva. Telefonnumret slås. antingen eller Mata in de första bokstäverna: Mata in de första bokstäverna i namnet. Välj önskad post Tryck på knappen. Telefonnumret slås. 20 Använda telefonboken och andra listor Ändra post i telefonbok/snabbvalslista resp. Öppna telefonbok eller snabbvalslista. Välj post och tryck på displayknappen. Välj och bekräfta. Ändra och bekräfta telefonnummer. Ändra namn och tryck på displayknappen. Bekräfta. Posten sparas. Tryck länge (återgår till viloläge). [ ] [ ] MENU [ ] [ ] Ändra post [ ] OK [ ] OK [ ] MENU [ ] [ ] Spara post OK Radera enstaka post eller hela telefonboken/snabbvalslistan resp.

8 Öppna telefonbok resp. snabbvalslista. Välj post och tryck på displayknappen. Radera enstaka post: Välj och bekräfta. Radera hela telefonboken/snabbvalslistan: Välj och bekräfta. Tryck på displayknappen för att bekräfta förfrågan. Tryck länge (återgår till viloläge). [ ] [ ] MENU antingen... [ ] [ ] Radera post [ ] OK... eller [ ] [ ] Radera lista [ ] OK [ ] OK... sedan 21 Använda telefonboken och andra listor Kopiera (överföra) visat telefonnummer till telefonboken När ett telefonnummer visas i displayen (CLIP), kan du kopiera detta till din telefonbok. och bekräfta. Bekräfta telefonnummer. Mata eventuellt in namn och tryck på displayknappen. Bekräfta. Posten sparas. post och tryck på den övre halvan av knappen. post och öppna meny. Radera enstaka telefonnummer: Välj och bekräfta. 2. Samtalslista Så snart det har kommit in en ny post ( på en eller flera av listorna hörs en ljudsignal. I displayen visas symbolen Û. När du trycker på knappenf och öppnar en av listorna släcks symbolen Û när du har lämnat listan även om det fortfarande finns nya poster i andra listor. Om du trycker på knappen f visas följande listor: N Finns det bara nya poster i en lista visas den första nya posten i denna lista. N Om det finns nya poster i mer en än lista, får du välja mellan de aktuella listorna. N Om inte någon av listorna innehåller nya meddelanden, får du välja mellan samtliga listor. N Om samtal finns sparade i röstbrevlådan, får du ett meddelande om en sådan inställning (se bruksanvisningen för röstbrevlådan) föreligger. Samtalslista I samtalslistan sparas telefonnumren för de senaste 10 inkomna samtalen. Om samtalslistan är full och det kommer in nya poster, raderas den äldsta posten. Förutsättning: den uppringande partens nummer överförs (se s. 15). Samtalslistan (Samtal: ) visas i displayen t. ex. senast inkomna posten visas. Öppna samtalslistan och välj post. Därefter: Tryck på knappens övre halva. samtalslista och välj post. telefonnummer till telefonboken Välj och bekräfta. Posten har sparats. Telefonsv.: Samtalet är nytt i listan. Samtalet är gammalt i listan. Samtalet togs emot. och bekräfta. Obs! Alla gamla och nya poster raderas. s. och bekräfta. Mata in telefonnumret: Mata in telefonnumret. på knappens övre halva. Telefonnumret slås.... kan bara använda denna röstbrevlåda om du har beställt denna tjänst av din nätoperatör. Lägga in röstbrevlådan som snabbval Vid snabbval kan du direkt välja antingen röstbrevlådan genom att hålla 1. På Gigaset C 100 är nätoperatörens röstbrevlåda förinställd som snabbval. Du behöver bara ange telefonnumret till denna. Lägga in telefonnummer till röstbrevlådan och ange röstbrevlådan som snabbval. [ ] MENU [ ] [ ] Telefonsvarare [ ] OK [ ] [ ] Program. knapp 1 OK [ ] [ ] Röstbrevlåda OK [ ] OK [ ] [ ] Spara OK Tryck på displayknappen för att öppna menyn. Välj och bekräfta. Bekräfta. Bekräfta. Telefonnummer till operatörens röstbrevlåda (mata in och bekräfta ( = på). Bekräfta. Posten har sparats. Tryck länge (återgår till viloläge). Inställningen gäller för alla registrerade handenheter. Ringa upp röstbrevlådan Tryck länge på 1. Du kopplas direkt till röstbrevlådan. När du därefter trycker på d-knappen, kan du enkelt administrera röstbrevlådan samt lyssna av meddelandena via högtalarfunktionen. Visa meddelande i röstbrevlådan Om det kommer ett meddelande till dig får du en uppringning från röstbrevlådan. I displayen visas numret om du har beställt nummerpresentation. Om du tar emot samtalet överförs de nya meddelandena. Om du inte tar emot det sparas numret till röstbrevlådan i listan över inkomna samtal och Meddelandeknappen blinkar (se s. 23). 27 Registrera/avregistrera handenheter Registrera/avregistrera handenheter Du kan registrera upp till sex handenheter på din basstation. Registreringen på basstationen av en ännu icke registrerad C 1-handenhet sker automatiskt. Handenheter i Gigaset 1000-, 2000-, 3000-, 4000-familjerna samt handenheter från andra tillverkare måste du registrera manuellt. En C 1-handenhet kan registreras på en basstation. Automatisk registrering av Gigaset C 1 på Gigaset C 100 Det går att registrera alla handenheter som inte är registrerade på någon basstation. Vid första registreringen placerar du din handenhet med displayen uppåt i basstationen. Registreringsprocessen varar i ungefär en minut. Under denna tid står det Registrerar: Basstation 1 i displayen och det blinkar Basstation ) resp. ett annat namn (se s. och bekräfta. Välj och bekräfta. Sek.. Registreringen inleds. Sökning efter basstation avbryts efter 60 sek. handenheten Påbörja registreringen av handenheten enligt aktuell bruksanvisning. 2. Sek.. Registreringen inleds. Handenheten tilldelas vid registreringen automatiskt det lägsta lediga internummer (16). Om alla redan är upptagna, skrivs internnummer 6 över, förutsatt att handenheten befinner sig i viloläge. 29 Registrera/avregistrera handenheter Avregistrera handenheter Du kan avregistrera samtliga registrerade handenheter via alla registrerade C 1handenheter. [ ] INT [ ] [ ] MENU [ ] [ ] Avregistrera handenhet [ ] OK [ ] OK [ ] OK Öppna listan över handenheter. Välj den handenhet som ska avregistreras (den egna är markerad med ) och tryck på displayknappen.

9 Välj och bekräfta. Mata in aktuell system-pin (fabriksinställning 0000) och bekräfta. Tryck på displayknappen för att bekräfta förfrågan. Söka handenhet ("sökning") Om du har råkat förlägga din handenhet, kan du lokalisera den med hjälp av basstationen. Registerings-/Sökningsknappen återfinns på basenheten, bredvid laddningsstället för handenheten. Tryck på Registrerings-/Sökningsknappen på basstationen i en sekund. Alla handenheter ringer samtidigt ("paging"). Avsluta sökning: Tryck en gång till på Registrerings-/Sökningsknappen på basstationen i en sekund eller på den övre halvan av knappen c. i N Sökningen avslutas automatiskt efter 30 sekunder. N Sökningssignal hörs också vid avaktiverad ringsignal. 30 Använda flera handenheter Använda flera handenheter Ringa internt och avsluta samtal Interna samtal är samtal till andra handenheter som är registrerade på samma basstation. De är gratis. Ringa en specifik handenhet eller alla handenheter samtidigt. [ ] INT Öppna listan över handenheter. Ringa till en viss handenhet: Välj handenhet (den egna är markerad med ) och tryck på den övre halvan av knappen. Ringa till samtliga handenheter ("allanrop"): Tryck på Stjärna-knappen. Alla handenheter rings upp. antingen... [ ]... eller... sedan Avsluta samtalet: Tryck på Lägg på-knappen. N För att ringa till en viss handenhet kan du mata in numret också när i N Om du får ett samtal under ett internt samtal eller anrop, avbryts inte du redan har öppnat listan, t. ex. INT 2. allanropet. Ändra namn på en handenhet Namnen "INT 1", "INT 2" osv. tilldelas automatiskt. Du kan emellertid ändra dess namn, t. ex. till "Anna" (max tio tecken). Det ändrade namnet visas i listan för varje handenhet. [ ] INT [ ] [ ] MENU [ ] [ ] Ändra namn [ ] OK [ ] OK Öppna listan över handenheter. Välj handenhet och tryck på displayknappen. Välj och bekräfta. Radera det gamla namnet med Û. Välj och bekräfta namn. Tryck på Lägg på-knappen. 31 Använda flera handenheter Ändra internummer för en handenhet Handenheten tilldelas vid registrering automatiskt lägsta lediga interna anknytning (se s. 28). Det går att ändra internnumren på alla registrerade handenheter (16). [ ] INT [ ] MENU [ ] [ ] Ändra internnummer OK [ ] [ ] OK Öppna listan över handenheter. Tryck på displayknappen för att öppna menyn. Bekräfta. Välj handenhet. Aktuellt nummer blinkar. Ange det nya internnumret (16) och bekräfta. Det tidigare internnumret skrivs över. Tryck på Lägg på-knappen. i Om ett nummer anges två gånger hör du feltonen (stigande tonföljd). Upprepa proceduren men nu med ett nummer som fortfarande är ledigt. Koppla ett samtal till en annan handenhet Du kan överföra ett externt samtal till en annan handenhet (koppla). [ ] INT [ ] Öppna listan över handenheter. Den externa deltagaren hör pausmusiken. Välj en handenhet resp. Allanrop och tryck på den övre halvan av knappen. När någon svarar på den interna anknytningen talar du om att det kommer ett externt samtal. Tryck på Lägg på-knappen. Det externa samtalet kopplas över till den andra handenheten. Du kan även trycka direkt på Lägg på-knappen a i stället för att upplysa om samtalet. Om ingen svarar eller om det är upptaget kopplas samtalet automatiskt tillbaka till dig (i displayen visas Återringning). i 32 Använda flera handenheter Intern förfrågan Om du samtalar med en extern samtalspartner kan du samtidigt ringa till en intern samtalspartner för att t. ex. överlägga med denne. När du avslutar det interna samtalet återupptas samtalet med den externa samtalspartnern. [ ] INT [ ] Öppna listan över handenheter. Den externa samtalspartnern hör pausmusiken. Välj en handenhet och tryck på den övre halvan av knappen. Avsluta förfrågan: Tryck på displayknappen för att öppna menyn. Bekräfta. Nu har du återigen kontakt med den externa samtalspartnern. [ ] MENU [ ] [ ] Tillbaka OK Ta emot/avvisa väntande samtal vid internt samtal Om du får ett externt samtal under ett internt samtal hörs signalen Samtal väntar (en kort ton). Vid nummerpresentation visas den uppringande partens telefonnummer i displayen. antingen... [ ] MENU [ ] [ ] Besvara väntande samtal OK Avbryta internt samtal, ta emot externt: Tryck på displayknappen för att öppna menyn. Välj och bekräfta. Det interna samtalet avslutas. Nu är du kopplad till det externa samtalet. Avvisa externt samtal: Välj och bekräfta. Signalen Samtal väntar avaktiveras. Du fortsätter att vara kopplad till den interna anknytningen.... eller [ ] [ ] Avvisa väntande samtal [ ] OK i Om du avaktiverar (avvisar) signalen Samtal väntar på din handenhet, kan den fortfarande höras på andra registrerade handenheter. 33 Göra inställningar på handenheten Göra inställningar på handenheten Din handenhet är förinställd. Du kan ändra inställningarna indivuduellt. Ändra displayspråk Du kan visa displaytexten på flera språk. [ ] MENU [ ] [ ] Inställningar [ ] OK [ ] [ ] Språk [ ] OK [ ] [ ] OK Tryck på displayknappen för att öppna menyn. Välj och bekräfta. Välj och bekräfta. Det aktuella språket är markerat med (fabriksinställning: finska) Välja och bekräfta språk. Tryck länge (återgår till viloläge). N Om du har ställt in fel språk (ett som du inte förstår), trycker du på i MENU M 2.

10 Därefter väljer du rätt språk med s och bekräftar med OK. N När du ändrar displayspråk, kan även teckenuppsättningen ändras, t.ex. om du väljer ryska. Aktivera/avaktivera autosvar När denna funktion är aktiverad, tar du emot ett inkommande samtal genom att lyfta upp handenheten ur bassationen eller laddningsstationen. Du behöver inte trycka på Lyft luren-/telefonboksknappen c (fabriksinställning: på). [ ] MENU [ ] [ ] Inställningar [ ] OK [ ] [ ] Autosvar OK Tryck på displayknappen för att öppna menyn. Välj och bekräfta. Bekräfta för att aktivera resp. avaktivera funktionen ( = på). Tryck länge (återgår till viloläge). 34 Göra inställningar på handenheten Ändra volym Du kan ställa in volymen för luren i tre nivåer (13) och och högtalarvolymen för handsfree i fem nivåer (15) (även under pågående externt samtal). [ ] MENU [ ] [ ] Ljudinställn. [ ] OK [ ] [ ] Lurvolym OK [ ] [ ] OK [ ] [ ] Handsfree-volym [ ] OK [ ] [ ] OK Tryck på displayknappen för att öppna menyn. Välj och bekräfta. Bekräfta. Den aktuella inställningen hörs. Välja och bekräfta volym för telefonluren. Välj och bekräfta. Välja och bekräfta volym för handsfree. Tryck länge (återgår till viloläge). Ändra ringsignaler Du kan ställa in ringsignalen individuellt för internt eller externt samtal. Du har flera möjligheter: N Sex volymnivåer: Fem volymnivåer (15, t.ex. volymnivå 2 = ^), "Crescendo"-signal (6, volymen blir högre för varje ringsignal = ). N Tio ringsignaler (110, varav ringsignal 13 motsvarar de "klassiska ringsignalerna"). Ändra ringsignal [ ] MENU [ ] [ ] Ljudinställn. [ ] OK [ ] [ ] Ringsignalmelodi [ ] OK Tryck på displayknappen för att öppna menyn. Välj och bekräfta. Välj och bekräfta. För externa samtal: Bekräfta. För interna samtal: Välj och bekräfta. antingen... [ ] [ ] För externa samtal OK... eller [ ] [ ] För interna samtal [ ] OK... sedan [ ] [ ] Melodi 1 OK Bekräfta ringsignal (melodi), t. ex. Melodi 1 ( = på). Tryck länge (återgår till viloläge). 35 Göra inställningar på handenheten Ändra volym för ringsignal [ ] MENU [ ] [ ] Ljudinställn. [ ] OK [ ] [ ] Ringsignalvolym [ ] OK [ ] [ ] OK Tryck på displayknappen för att öppna menyn. Välj och bekräfta. Välj och bekräfta. Den aktuella volymen hörs. Välj och bekräfta volym. Tryck länge (återgår till viloläge). Aktivera/avaktivera ringsignal Vid inkommande externa samtal ringer det i samtliga handenheter. Innan du vid ett inkommande samtal tar upp handenheten eller när den är i viloläge, kan du avaktivera ringsignalen permanent eller för det aktuella samtalet. Varaktig avaktivering av ringsignal: Tryck på Stjärna-knappen tills ringsignalen inte hörs längre. Nu är ringsignalen varaktigt avstängd. I displayen visas symbolen Ú. Aktivera ringsignal igen: Tryck länge på Stjärna-knappen. För att avaktivera ringsignalen i viloläge håller du knappen nedtryckt tills symbolen Ú visas. Du kan därefter inte aktivera ringsignalen under ett pågående externt samtal. i För att avaktivera ringsignalen för det aktuella samtalet trycker du på displayknappen MENU och därefter på Tyst. Aktivera/avaktivera dold första ringsignal Du kan ändra denna inställning så att den första ringsignalen hörs. [ ] MENU Tryck på displayknappen för att öppna menyn. Tryck på knapparna. Den första ringsignalen ska höras: Tryck på knappen. Den första ringsignalen ska döljas: Tryck på knapp. Bekräfta. antingen eller [ ] OK 36 Göra inställningar på handenheten Aktivera/avaktivera hänvisningston På din handenhet indikeras olika aktiviteter och status med hjälp av ljudsignaler. Följande ljudsignaler kan du aktivera respektive avaktivera oberoende av varandra (fabriksinställning: på). N Knappljud: alla knapptryckningar bekräftas. N Kvitteringstoner: Kvitteringston = allt högre, vid slutet av inmatningen/inställningen, när handenheten placeras i basstationen och när det kommer ett en ny post i samtalslistan. Det hörs en felton (allt lägre) vid felinmatningar. Slutton för meny: när du har kommit till slutet av en meny. N Batteriton: batterierna behöver laddas. [ ] MENU [ ] [ ] Ljudinställn. [ ] OK [ ] [ ] Servicetoner [ ] OK Tryck på displayknappen för att öppna menyn. Välj och bekräfta. Välj och bekräfta. Aktivera/avaktivera knappljud Bekräfta ( = på). Aktivera/avaktivera batterivarningston Välj och bekräfta. Välj och bekräfta alternativ (Av, På, Under samtal): valt alternativt markeras med. Tryck kort på Lägg på-knappen för att komma till föregående menynivå. antingen... [ ] [ ] Knappljud OK... eller [ ] [ ] Batterivarning [ ] OK [ ] [ ] På [ ] OK.

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org).. eller [ ] [ ] Kvitteringston [ ] OK Aktivera/avaktivera kvitteringstoner: Välj och bekräfta ( = på).... sedan Tryck länge (återgår till viloläge). 37 Göra inställningar på handenheten Återställa handenheten till fabriksinställning Du kan återställa individuella inställningar och ändringar. Poster i telefonboken, samtalslistan och snabbvalslistan och handenhetens registrering på basstationen berörs ej. Med a avbryter du återställningen. [ ] MENU [ ] [ ] Inställningar [ ] OK [ ] [ ] Nollställ handenhet [ ] OK [ ] OK Tryck på displayknappen för att öppna menyn. Välj och bekräfta. Välj och bekräfta. Tryck på displayknappen för att bekräfta förfrågan. Tryck länge (återgår till viloläge). Handenhetens fabriksinställningar Volym för lur Volym för handsfree Volym för ringsignal Ringsignal Autosvar Batteriton/knappljud/kvitteringston Displayspråk Nummerrepetitionslista inkopplat inkopplat finska tom (se s. 35) (se s. 35) (se s. 35) (se s. 35) (se s. 34) (se s. 37) (se s. 34) (se s. 22) 38 Göra inställningar på basstationen Göra inställningar på basstationen Alla inställningar på basstationen görs med hjälp av en registrerad C1-handenhet. Skydda telefonen mot obehörig åtkomst Du kan skydda din telefon mot obehörig åtkomst genom att säkra systeminställningarna på basstationen med en system-pin som bara du känner till. Du måste ange system-pin bl. a. vid registrering och avregistrering av en handenhet på basstationen, vid återställning till fabriksinställningar, vid intern anslutning eller vid spärr av telefonnummer. Ändra system-pin Du kan ändra den inställda fyrsiffriga system-pin-koden för basstationen (fabriksinställning 0000) till en kod (fyrsiffrig) som bara du känner till. [ ] MENU [ ] [ ] Inställningar basstation [ ] OK [ ] [ ] System-PIN [ ] OK [ ] OK Tryck på displayknappen för att öppna menyn. Välj och bekräfta. Välj och bekräfta. Mata in aktuell system-pin och bekräfta. Av säkerhetsskäl visas inmatningen med fyra asterisker (****). Mata in ny system-pin och bekräfta. Upprepa ny system-pin och bekräfta. Tryck länge (återgår till viloläge). [ ] OK [ ] OK Repeaterstöd (signalförstärkare) Med en repeater (signalförstärkare) kan du öka basstationens räckvidd och mottagningsförmåga. Repeatern måste registreras. För att använda den måste du först aktivera funktionen repeaterdrift. När du gör detta avbryts eventuella pågående samtal. [ ] MENU [ ] [ ] Inställningar basstation [ ] OK [ ] [ ] Specialfunkt. [ ] OK [ ] [ ] Repeater [ ] OK [ ] OK Tryck på displayknappen för att öppna menyn. Välj och bekräfta. Välj och bekräfta. Välj och bekräfta ( = på). Tryck på displayknappen för att bekräfta förfrågan. Tryck länge (återgår till viloläge). 39 Göra inställningar på basstationen Återställa basstationen till fabriksinställningar Vid återställningen ändras inte system-pin och handenheterna förblir registrerade. [ ] MENU [ ] [ ] Inställningar basstation [ ] OK [ ] [ ] Återställa basstationen [ ] OK [ ] OK [ ] OK Tryck på displayknappen för att öppna menyn. Välj och bekräfta. Välj och bekräfta. Mata in system-pin (leverensläge: 0000) och bekräfta. Tryck på displayknappen för att bekräfta förfrågan. Basstationens fabriksinställningar Paus i nummer Paus efter R-knapp Paus efter linjetagning Flashtid Uppringningsmetod Snabbval1 3 ms 800 ms 3 ms 100 ms MFV Röstbrevlåda utan telefonnummer resp. (se s. 42) (se s. 42) (se s. 42) (se s. 41) (se s. 41) (se s. 27) 40 Ansluta basstationen till en telefonväxel Ansluta basstationen till en telefonväxel Följande inställningar behövs endast göras när de är nödvändiga för den aktuella telefonväxeln, se i telefonväxelns bruksanvisning. Uppringningsmetod och flashtid Aktuell inställning är markerad med. 1. Steg: Ändra uppringningsmetod Du har följande möjligheter att ställa in uppringningsmetod: N Tonval (MFV). [ ] MENU [ ] [ ] Inställningar basstation [ ] OK [ ] [ ] Specialfunkt. [ ] OK [ ] [ ] Uppr.metod OK [ ] [ ] OK Tryck på displayknappen för att öppna menyn. Välj och bekräfta. Välj och bekräfta. Bekräfta. Välj och bekräfta telefonnummer. Tryck länge (återgår till viloläge). 2. Steg: Ställa in flashtiden [ ] MENU [ ] [ ] Inställningar basstation [ ] OK [ ] [ ] Specialfunkt. [ ] OK [ ] [ ] Flashtider [ ] OK [ ] [ ] OK Tryck på displayknappen för att öppna menyn. Välj och bekräfta. Välj och bekräfta. Välj och bekräfta. Välj flashtid och bekräfta. Tryck länge (återgår till viloläge). 41 Ansluta basstationen till en telefonväxel Ställa in paustider Ändra paus efter linjetagning Du kan ställa in längden på den paus som infogas mellan tryck på den övre halvan av knappen c och till dess telefonnumret skickas (fabriksinställning: 3 sek.

Din manual SIEMENS GIGASET C1

Din manual SIEMENS GIGASET C1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET C1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Handenhet för A160/A265 Handenhet för A160/A165 Basstation utan telefonsvarare 14 5 1 Batteriets 1 laddningstillstånd 2 2 Handenhetens interna nummer 3 displayknappar 4 meddelandeknapp

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Handenhet för A160/A265 Handenhet för A160/A165 Basstation utan telefonsvarare 14 5 1 Batteriets 1 laddningstillstånd 2 2 Handenhetens interna nummer 3 displayknappar 4 meddelandeknapp

Läs mer

Din manual SIEMENS GIGASET AS200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3954304

Din manual SIEMENS GIGASET AS200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3954304 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET AS200. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Gigaset C450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset C450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset C450

Läs mer

Gigaset. Gigaset C470. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C470. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C470 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Läs mer

Gigaset. Gigaset A580

Gigaset. Gigaset A580 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

E490. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

E490. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG E490 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Kortfattad översikt handenhet

Kortfattad översikt handenhet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Läs mer

Din manual SIEMENS GIGASET A2

Din manual SIEMENS GIGASET A2 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET A2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG SL780 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Gigaset A160/A260/A165/A265 svenska

Gigaset A160/A260/A165/A265 svenska 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 svenska Handenhet för A160/A265 Handenhet för A160/A165 Basstation utan telefonsvarare 14 5 1 Batteriets 1 laddningstillstånd 2 2 Handenhetens interna nummer 3 displayknappar

Läs mer

C590 C590. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

C590 C590. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. C590 C590 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark

Läs mer

Gigaset AL140/AL145. Säkerhetsanvisningar W. T Flytta markören åt vänster/höger med u. Radera tecken för tecken åt vänster. Basstation.

Gigaset AL140/AL145. Säkerhetsanvisningar W. T Flytta markören åt vänster/höger med u. Radera tecken för tecken åt vänster. Basstation. Gigaset AL140/AL145 Obs! Nya meddelanden i samtalslistan/(nät-)telefonsvararlistan (s. 5) visas genom att displayen blinkar. Handenhet 1 Basstation 1 Batteriets 1 laddningstillstånd 2 2 Handenhetens interna

Läs mer

Gigaset E450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset E450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset E450

Läs mer

Gigaset S450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset S450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset S450

Läs mer

Gigaset S455. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset S455. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Gigaset S675/S685 IP. Installeras i några få steg SLADDLÖS KOMMUNIKATION HEMMA

Gigaset S675/S685 IP. Installeras i några få steg SLADDLÖS KOMMUNIKATION HEMMA Gigaset S675/S685 IP Installeras i några få steg SLADDLÖS KOMMUNIKATION HEMMA 2 Säkerhetsanvisningar Obs! Läs noga igenom säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen på CD-skivan före användning. Förklara

Läs mer

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Läs mer

Gigaset A140/Gigaset A240 svenska

Gigaset A140/Gigaset A240 svenska 1 Gigaset A140/Gigaset A240 svenska Handenhet A14 Basstation Handenhet A24 5 4 1 Laddningsnivå för batteripaketet 2 Handenhetens interna nummer 3 Displayknappar 4 Lyft luren-knapp// handsfree-knapp (endast

Läs mer

Handenhet Gigaset AL14H

Handenhet Gigaset AL14H Handenhet Gigaset AL14H 1 Nya meddelanden i samtalslistan/(nät-)telefonsvararlistan (s. 4) visas genom att displayen blinkar. 1 Batteriets 1 laddningstillstånd 2 2 Handenhetens interna nummer 3 Displayknappar

Läs mer

Gigaset A380. Hitta rätt i bruksanvisningen. Basstation Registrerings-/sökningsknapp ( s. 9) Handenhet

Gigaset A380. Hitta rätt i bruksanvisningen. Basstation Registrerings-/sökningsknapp ( s. 9) Handenhet Gigaset A380 1 Batteriernas laddningsnivå 2 Displayknappar 3 Meddelandeknapp blinkar: nya meddelanden 4 Handsfreeknapp 5 Navigationsknapp (u) 6 Lyft luren-knapp 7 Telefonboksknapp (tryck nedåt) 8 Lägg

Läs mer

Kortfattad översikt handenhet

Kortfattad översikt handenhet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Gigaset 5005* Liitännät Anslutningar FI / SV. 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin

Gigaset 5005* Liitännät Anslutningar FI / SV. 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin FI / Gigaset 5005* 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin 5 Taukonäppäin 6 Lyhytvalintanäppäin 7 Tallennusnäppäin 8 Mykistysnäppäin

Läs mer

Gigaset AS180/AS280. Kortfattad översikt handenhet. h Telefonboksknapp 2. d Handsfreeknapp. U Bläddra uppåt/nedåt resp. justera

Gigaset AS180/AS280. Kortfattad översikt handenhet. h Telefonboksknapp 2. d Handsfreeknapp. U Bläddra uppåt/nedåt resp. justera Gigaset AS180/AS280 Kortfattad översikt handenhet 1 Batteriernas laddningsnivå 2 Displayknappar 3 Meddelandeknapp Blinkar: nya meddelanden 4 AS180: 1 h Telefonboksknapp AS280: d Handsfreeknapp 5 Navigationsknapp

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

C300 - C300 A - C300 A

C300 - C300 A - C300 A C300 - C300 A - C300 A C300 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Läs mer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Läs mer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Läs mer

SL37 HH SL37. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL37 HH SL37. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL37 HH SL37 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Läs mer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

E49H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

E49H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG E49H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Läs mer

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista...

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista... Gigaset 4010 Comfort, svenska, 31008-G4010-B102-2- 4010CoIVZ.fm 05.07.01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Snabbguide.......................................................II Kortfattad översikt

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Din manual SIEMENS GIGASET C450 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952889

Din manual SIEMENS GIGASET C450 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952889 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET C450 IP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved. Subject to availability.

Läs mer

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet.

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Grattis till ett riktigt smart val! Hemtelefoni via mobilnätet är en smart och prisvärd tjänst, där du ringer precis som vanligt fast till ett lägre pris. Den enda skillnaden

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Läs mer

Gigaset. Gigaset SL370

Gigaset. Gigaset SL370 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset SL370 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Läs mer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Läs mer

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan. e V U blinkar: U Bläddra uppåt/nedåt

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan. e V U blinkar: U Bläddra uppåt/nedåt 1 Gigaset A130/A330 Kortfattad översikt handenhet 1 Batteriernas laddningsstatus = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan urladdade e V U blinkar: laddningsförlopp 2 Displayknappar 3 Lägg

Läs mer

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan. e V U blinkar: U Bläddra uppåt/nedåt

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan. e V U blinkar: U Bläddra uppåt/nedåt 1 Gigaset A120/A220 Kortfattad översikt handenhet 1 Batteriernas laddningsstatus = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan urladdade e V U blinkar: laddningsförlopp 2 Displayknappar 3 Lägg

Läs mer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Läs mer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

ECO DECT Med Gigaset A400 gör du en insats för miljön.

ECO DECT Med Gigaset A400 gör du en insats för miljön. Gigaset A400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ð 1 V INT 1 11.12. 11:56 Þ Meny Displayknappar på handenheten: Tryck på en av displayknapparna för att starta den funktion som visas ovanför knappen i displayen.

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Din manual SIEMENS GIGASET A160

Din manual SIEMENS GIGASET A160 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET A160. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

A58 HH A58. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

A58 HH A58. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A58 HH A58 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

SL400 SL400. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL400 SL400. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL400 SL400 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Gigaset C45. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset C45. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset C45

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Läs mer

Din manual TELIA KOBRA

Din manual TELIA KOBRA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TELIA KOBRA. Du hittar svar på alla dina frågor i TELIA KOBRA instruktionsbok (information,

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ Återförsäljare: 2008-07-08 Z:\Products Public\Telephones\CL Dect250\Swedish\Service\Dect250_DuSeGbA5V6.indd Bo EDIN AB utvecklar, tillverkar och säljer trådlösa slingsystem och hörseltekniska hjälpmedel.

Läs mer

Snabböversikt Gigaset DA210

Snabböversikt Gigaset DA210 1 Snabböversikt Gigaset DA10 Samtalsindikator blinkar vid inkommande samtal 1 3 1 Kortnummerknapp Sekretessknapp med LED LED-indikatorn blinkar när mikrofonen är avstängd. 3 Spara-knapp LED-indikatorn

Läs mer

DECT OFFICE DECT Handenhet

DECT OFFICE DECT Handenhet Swedish DECT OFFICE DECT Handenhet Bruksanvisning 1 Högtalare 2 Indikator 3 Display 4 Vänsterpil/återuppringning 5 Menyknapp 6 Specialknapp DECT OFFICE 7 R-knapp 8 Uttag för headset (på undersidan) 9 Mikrofon

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO AUDIOLINE CLD50. Du hittar svar på alla dina frågor i DORO AUDIOLINE CLD50 instruktionsbok

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Snabbstartguide CD181/CD186

Snabbstartguide CD181/CD186 Snabbstartguide CD181/CD186 Viktiga säkerhetsinstruktioner Använd endast den strömförsörjning som anges i tekniska data. Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska. Risk för explosion om batteriet

Läs mer

MANUAL DECT- TELEFON. Voxtel D570/D570 twin

MANUAL DECT- TELEFON. Voxtel D570/D570 twin 1 MANUAL SE UK DECT- TELEFON Voxtel D570/D570 twin V2 2 P1 1 2 7 P2 3 8 4 9 10 5 6 11 12 P3 P4 13 1 VI BRYR OSS Tack för att du köpt vår produkt. Produkten har utformats och monterats med största omsorg

Läs mer

Doro Comfort 1010. Svenska

Doro Comfort 1010. Svenska Doro Comfort 1010 Svenska 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 1. Upp/Samtalslista 2. Vänster menyknapp/ok 3. Samtalsknapp 4. Ned/Återuppringning 5. Knapplås 6. Högtalare 7. Telefonbok 8. Återupptagningsknapp 9. Ljudlös

Läs mer

Din manual PHILIPS SE1401B http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013531

Din manual PHILIPS SE1401B http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013531 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS SE1401B. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Välkommen. Snabbstartshandledning. Anslut. Installation. Använd

Välkommen. Snabbstartshandledning. Anslut. Installation. Använd Välkommen SV Snabbstartshandledning 1 2 3 Installation Använd Vad finns i lådan Handenhet Basstation Strömtillförsel för basstationen ningskabel 2 AAA laddningsbara batterier Batterilucka Användarbeskrivning

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. PhoneEasy. 336w

Svenska Norsk Dansk Suomi. PhoneEasy. 336w Norsk Dansk Suomi PhoneEasy 336w 1 2 6 3 4 7 8 12 13 5 9 10 11 14 1 15 2 3 5 6 7 Norsk 2 3 5 6 7 8 Ringindikator UPP Volym / Återuppringning NED Volym / Nummerpresentatör Snabbvalsknappar Ring upp / Avsluta

Läs mer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Standard telefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 FUNKTIONSTABELL...2 ALLMÄN INFORMATION...2 FUNKTIONER...2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER...3 RINGA EXTERNT...3 RINGA INTERNT...3 BESVARA SAMTAL...3

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

PhoneEasy 110. Svenska

PhoneEasy 110. Svenska PhoneEasy 110 Svenska 1 2 3 4 5 6 O a 1 3 ABC 2 DEF 4 GHI 5 MN O 7 8 W XY Z PQRS 7 L r JKL TUV 6 9 * 0 # Svenska 1. Telefonbok 2. Boost (ljudförstärkning) 3. Internsamtal 4. R-knapp 5. Linjeknapp/Högtalartelefon

Läs mer

1210 IP Bordstelefon Användarmanual

1210 IP Bordstelefon Användarmanual 1210 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1210 IP Bordstelefon Figur 1: 1210 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Display screen Context-sensitive

Läs mer

Lur på/av, som man tar emot och avslutar samtal med

Lur på/av, som man tar emot och avslutar samtal med BeoCom 5 Innan du börjar 3 Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren med en BeoLine 2-basstation. Du kan också använda luren med andra basstationer, t.ex. en BeoLine-

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

Doro Comfort 3000. Svenska

Doro Comfort 3000. Svenska Doro Comfort 3000 Svenska 1. Extra förstärkning (boost) 2. Volymkontroll för luren 3. Volymkontroll för högtalare 4. Snabbknappar för telefonitjänster 5. Tvåknappsminne 6. Upphängning för lur 7. Lagraknapp

Läs mer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Trådlös telefon 230 DT200 trådlös telefon BS230 basenhet DECT/GAP digital Användarhandbok tions A l Use a unic Com for Comm Not ricsson Mobile

Trådlös telefon 230 DT200 trådlös telefon BS230 basenhet DECT/GAP digital Användarhandbok tions A l Use a unic Com for Comm Not ricsson Mobile Trådlös telefon 230 DT200 trådlös telefon BS230 basenhet DECT/GAP digital Användarhandbok Inledning Denna användarhandbok består av olika delar och avsnitt som behandlar olika ämnen. De flesta kan läsas

Läs mer