Innehållsförteckning. Ringa bekvämt Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista..."

Transkript

1 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B CoIVZ.fm Innehållsförteckning Innehållsförteckning Snabbguide II Kortfattad översikt över handenheten III Samband mellan navigationsknappen och displayknapparna III Navigationsknappens funktioner IV Displaysymboler IV Ex. på menyförflyttning för att ställa in volymen för handsfree IV Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar Börja använda telefonen Installera basstationen Börja använda handenheten Fästa bältesclipet Slå på/stänga av handenheten Slå på/stänga av knapplås Tidsfunktioner Ställa in datum och tid nvända väckarklockan Möte (larm) Larm och påminnelser om bemärkelsedagar som du inte tagit emot Ringa Ringa externt samtal Ringa internt samtal Ta emot samtal Visa inkommande telefonnummer (CLIP) Handsfree Stänga av mikrofonen (sekretess) Ringa bekvämt Nummerrepetition Telefonbok och förvalslista Teckentabell Samtalslista Nättjänster Funktioner före ett samtal Funktioner under ett samtal Återuppringning vid upptaget Se även sakregistret på s. 96! 1

2 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B CoIVZ.fm Innehållsförteckning Ringa kostnadsmedvetet Förvalslista (Call-by-Call) utomatiskt förval Textmeddelanden (SMS) Listan Inkommande Listan Utgående SMS-center Felsökning vid felmeddelanden Registrera/avregistrera handenheter utomatisk registrering Manuell registrering vregistrera handenheter Byta basstation nvända flera handenheter Ändra namnet på en handenhet Ändra internnumret till en handenhet Ringa internt samtal Koppla samtal Intern förfrågan Ta eller avvisa ett samtal som väntar nsluta sig till ett samtal Stänga av ringsignalen Tilldela behörighet för respektive handenhet Babylarm Walkie-Talkie-läge Individuella inställningar på handenheten Ändra displayspråk på handenheten Ändra volym, melodier och toner Slå på/stänga av autosvar Återställa handenheten till leveransläge Ställa in basstationen Repeater-stöd Återställa basstationen till leveransläge Säkerhet för basstationen och handenheten Ändra system-pin Spara och ändra larmnummer Visa och ringa larmnummer nsluta basstationen till en telefonväxel Uppringningsmetod och flashtid Spara växelprefix (linjeprefix) Tillfälligt växla till tonval Ställa in paustider

3 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B CoIVZ.fm Innehållsförteckning Bilaga Skötsel Fel du kan åtgärda själv Garanti Service Siemens på internet Tekniska data Procedurer för nättjänster Koppla in/ur funktioner Funktioner under ett samtal Kompatibilitet Menyöversikt Tillbehör Sakregister

4 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B sichhinw.fm Säkerhetsanvisningar Tack för att du valt Siemens Gigaset! För att kunna använda telefonen enkelt och bekvämt bör du läsa hur den fungerar på de följande sidorna. Säkerhetsanvisningar! nvänd endast den medföljande nätadaptern såsom anges på undersidan av basstationen/handenheten. nvänd bara godkända, laddningsbara batterier av samma typ! nvänd aldrig traditionella (inte laddningsbara) batterier, eftersom det kan vara hälsovådligt, och leda till personskada och dessutom skada telefonen. +, Lägg i de laddningsbara batterierna med polerna åt rätt håll (det finns en skylt i batterifacket till handenheten). nvänd den typ av batterier som anges i denna bruksanvisning och placera dessa rätt (det finns en skylt i batterifacket till handenheten). Medicinsk utrustning kan störas av trådlösa telefoner. Observera de tekniska villkoren för den berörda omgivningen (t.ex. läkarmottagning). Handenheten kan orsaka en obehaglig brummande ton i hörapparater. nvänd inte basstationen i bad- och duschrum eller andra fuktiga utrymmen. Ring inte medan du kör bil (walkie-talkie-funktion). Stäng av telefonen ombord på flygplan (walkie-talkie-funktion). Se till att den inte kan slås på av misstag. nvänd inte telefonen i miljöer med explosionsrisk, t.ex. i en lackeringsverkstad. ) Se till att bruksanvisningen följer med Gigaset vid ägarbyte. Œ 4 vfallshantera batterier och telefon på ett miljövänligt sätt. Utsätt inte telefonen för någonsomhelst form av väta, fukt, kondens. Utsätt inte telefonen för stötar och slag. lla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder.

5 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010- vorberei.fm Börja använda telefonen Börja använda telefonen Förpackningen innehåller: O en basstation, O en handenhet, O en nätadapter, O en telefonsladd, O ett bältesclip för handenheten, O två batterier, O en bruksanvisning. Installera basstationen Placeringsanvisningar Basstationen är avsedd att användas i skyddade utrymmen med en temperatur mellan +5 C och +45 C. Placera basstationen centralt i lägenheten/huset, t.ex. i hallen. Räckvidd och mottagningsfältstyrka Räckvidden utomhus är cirka 300 meter (fri sikt), inomhus kan den uppgå till ca 50 meter. Indikatorn för mottagningsfältstyrka visar hur bra kontakten är mellan basstationen och handenheten: T mottagningsfältstyrka 100 % K mottagningsfältstyrka 75 % U mottagningsfältstyrka 50 % V låg mottagningsfältstyrka 1 ingen mottagning (blinkar) 5

6 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B vorberei.fm Börja använda telefonen nsluta basstationen Till analoga fasta nätet: Nätadapter (220/230 V med nätsladd) Telefonkontakt och telefonsladd (Utseendet kan variera beroende på land!) 1 O nslut den lilla kontakten på nätsladden till uttaget. O Lägg sladden i kabelspåret. O nslut nätadaptern till ett vägguttag. Knapp för registrering av fler handenheter, side 55 2 O Sätt i den svarta kontakten på telefonsladden i uttaget ; (snäpper i). O Lägg sladden i kabelspåret. O nslut telefonkontakten till telejacket fri fri a b fri fri Œ O nvänd endast den medföljande nätadaptern såsom anges på basstationens undersida. 6

7 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010- vorberei.fm Börja använda telefonen Börja använda handenheten Displayen skyddas av en plastfolie. Ta av skyddsfolien! Lägga i batterierna + G O Lägg i batterierna åt rätt håll se bilden till vänster. O Lägg på locket och skjut det uppåt tills det snäpper fast. O Tryck på räfflingen och skjut nedåt för att öppna. Œ O nvänd bara godkända, laddningsbara batterier (s. 85)! nvänd aldrig vanliga batterier, eftersom det kan vara hälsovådligt och leda till personskada. O nvänd aldrig främmande batteriladdare, batterierna kan skadas. Placera handenheten i basstationen och ladda batterierna Innan du börjar använda handenheten placerar du den med displayen uppåt i basstationen. Efter cirka en minut visas handenhetens internnummer i displayen (t.ex. "INT 1"). När registreringen är klar hör du en kvitteringston (allt högre). Handenheten är nu registrerad på Œ Hur du registrerar fler handenheter (extra handenheter), ser du på s. 54. basstationen. 5 h Låt handenheten ligga i basstationen i cirka fem timmar för att ladda upp batterierna. De är inte laddade vid leverans. Laddningsförloppet visas på handenheten genom att batteriindikatorn blinkar: Batterierna tomma (batterisymbolen blinkar) Batterierna 2/ 3 laddat F Batterierna 1/ 3 laddat 7 Batterierna fulladdade 7

8 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B vorberei.fm Börja använda telefonen OBS: Telefonen är nu klar att användas. För att rätt tid ska kunna registreras för samtalen bör du nu ställa in datum och klockslag, s. 9. Œ O Efter första laddningen kan du lägga tillbaka handenheten i basstationen efter varje samtal. Laddningen styrs elektroniskt. På så sätt laddas alltid batterierna optimalt och skonsamt. OBS! Denna punkt gäller endast NiMH-batterier, ej NiCDbatterier. O Batterierna blir varma under laddningen. Detta är normalt och är inte något fel. O Batteriindikatorn visar bara rätt efter oavbruten laddning och urladdning. Därför bör du inte öppna batterifacket i onödan. Fästa bältesclipet Tryck fast bältesclipet på baksidan av handenheten tills clipets piggar snäpper fast i hålen på sidorna. Slå på/stänga av handenheten Håll knappen Lägg på nedtryckt du hör en kvitteringston* för att slå på/stänga av handenheten. Œ Handenheten slås på automatiskt när du sätter i batterierna eller placerar den i basstationen. Slå på/stänga av knapplås Du kan "låsa" knapparna på handenheten, t.ex. när du bär med dig den. Då händer det ingenting om du råkar trycka in knapparna. Om det kommer ett samtal slås knapplåset av automatiskt och kopplas sedan in igen när du har lagt på. Besvara samtal: Tryck Lyft luren-knappen!. B Håll nedtryckt du hör en kvitteringston* för att slå på/stänga av! * Kvitteringston = allt högre, felton = allt lägre. 8

9 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B uhrzeit.fm Tidsfunktioner Tidsfunktioner Gigaset hjälper dig att planera ditt schema som en klocka med larmfunktion. Ställa in datum och tid Du måste ställas in datum och klockslag för att det ska visas rätt tid för när meddelanden/samtal kom in. När det gäller tiden kan du även ställa in visningsläget. Välj mellan 12-timmarsvisning (fm eller em) och 24- timmarsvisning. larm/klocka Välj och bekräfta. Datum/tid Välj och bekräfta. Den aktuella inställningen visas. Ställa in datum t.ex.9[[<[ Mata in dag/månad/år. Exempel: Gå ned en rad. Ställa in klockslag t.ex. D[< Mata in timmar/minuter. Exempel: kl Leveransläge är 24-timmarsvisning. Om fm eller em visas bredvid klockslaget är 12-timmarsvisning aktiverat. Om du redan har valt raden "Tid" kan du växla från fm till em med vänster displayknapp. Gå ned en rad. Välja visningsläge 6SDUD Välj mellan 12- och 24-timmarsvisning. Spara inställningarna. 9

10 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B uhrzeit.fm Tidsfunktioner nvända väckarklockan Du kan använda handenheten som väckarklocka. ktivera väckarklockan När väckarklockan är aktiverad ringer den vid samma tidpunkt varje dag. Om du har ställt in en väckningstid, visas detta med symbolen I i displayen. Telefonen befinner sig i viloläge: larm/klocka Välj och bekräfta. Väckarklocka Välj och bekräfta. Den aktuella inställningen visas. Välj På. Gå ned en rad. Ställ in en larm-/väckningstid. t. ex. [=[[ Mata in timmar/minuter. Exempel: kl Gå ned en rad. Välja ringmelodi för väckningslarmet 6SDUD Välj ringmelodi. Spara inställningarna. När handenheten är i viloläge visar symbolen I att det finns ett larm inställt. Œ När funktionen babyalarm är aktiverad och under automatisk nummerrepetition hörs inte något väckningslarm. 10

11 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B uhrzeit.fm vaktivera väckarklockan Tidsfunktioner Väckarklockan är visserligen aktiverad, men ska inte ringa varje dag. larm/klocka Välj och bekräfta. Väckarklocka Välj och bekräfta. Välj v. 6SDUD Spara inställningarna. Stänga av väckningslarmet Ett väckningslarm signaleras som ett inkommande samtal. Det ringer på handenheten och statusindikatorn blinkar (ca 30 s). Du stänger av larmet genom att trycka på en valfri knapp. Möte (larm) Du kan få en påminnelse (larm) av handenheten om ett möte. För att få det måste du ange önskad tidpunkt. Du kan bara ställa in en påminnelse. Om du har ställt in en påminnelse om ett möte, visas detta med symbolen I i displayen. Ställa in larm larm/klocka Välj och bekräfta. nge alarm Välj och bekräfta. Slå på larmfunktionen Välj På om aktuell inställning är v. Gå ned en rad. Ställa in datum t.ex. 9[[< Mata in dag/månad. Exempel: Gå ned en rad. 11

12 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B uhrzeit.fm Tidsfunktioner Ställa in klockslag t.ex. [D[< Mata in timmar/minuter. Exempel: kl Gå ned en rad. 6SDUD Välja ringmelodi för larmfunktionen Välj ringmelodi. Spara inställningarna. Œ Ett larm avges bara när handenheten befinner sig i viloläge. När funktionen babyalarm är aktiverad, under automatisk nummerrepetition eller under interna och externa samtal hörs inte något larm. Stänga av larmet Ett larm signaleras som ett inkommande samtal. Det ringer på handenheten och statusindikatorn blinkar (ca 30 s). Du stänger av larmet genom att trycka på en valfri knapp. 12

13 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B uhrzeit.fm Tidsfunktioner Larm och påminnelser om bemärkelsedagar som du inte tagit emot Ett larm eller en bemärkelsedag som handenheten signalerat men som du inte har tagit emot, sparas i en lista. Ett nytt larm/bemärkelsedag som du inte tagit emot visas med $ODUP i displayen. Tryck på vänster displayknapp så visas händelselistan. Välj sedan Missat alar. Vill du titta en gång till på larmen, gör du så här: larm/klocka Välj och bekräfta. Missade alarm Välj och bekräfta. Välj ett larm som ägt rum. Då visas information om det här larmet som du inte har tagit emot. Ett larm som ägt rum indikeras med I. En bemärkelsedag (se s. 27) som ägt rum indikeras med 4. Med 5DGHUD kan du radera påminnelsen om mötet/ bemärkelsedagen som ägt rum. Gå tillbaka till listan. 13

14 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B telef.fm Ringa Ringa Ringa externt samtal Externa samtal är samtal ut på det allmänna telefonnätet. Q Mata in telefonnumret och korrigera ev. enstaka tecken med displayknappen.! Tryck på Lyft luren-knappen. Tryck på knappen Lägg på för att avsluta samtalet. Œ O Du kan även trycka på Lyft luren-knappen! först (du hör kopplingstonen) och sedan mata in telefonnumret varje siffra slås direkt. O Du kan avbryta nummerslagningen med Lägg på-knappen. O Du kan lägga in en paus i nummerslagningen mellan riktnumret och telefonnumret: När du har matat in riktnumret öppnar du menyn med hjälp av displayknappen och väljer menyposten "Infoga paus". Ringa internt samtal Interna samtal är samtal till andra registrerade handenheter. Interna samtal är gratis (t.ex. samtal mellan hobbyrummet och vardagsrummet). Öppna listan med internnummer. Den egna handenheten är markerad med "<".! Välj önskad handenhet och tryck på Lyft luren-knappen. eller t.ex. 9 Slå handenhetens interna nummer. Ringa alla handenheter: eller $OODQURS! Det ringer i samtliga handenheter. eller C 14

15 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B telef.fm Ringa vsluta samtalet: Tryck på knappen Lägg på för att avsluta samtalet. Ta emot samtal Handenheten ringer (ringsignal) och statusindikatorn och handsfreeknappen blinkar.!/, Tryck på Lyft luren-knappen eller handsfreeknappen eller M ta bara upp handenheten ur basstationen (leveransläge: "autosvar", se s. 73). Œ O Om ringsignalen stör trycker du på displayknappen 7\VW. O Så länge samtalet indikeras i displayen kan du ta det genom att trycka på Lyft lurenknappen! eller handsfreeknappen,. O Du kan även under ett pågående samtal ändra volymen för handenheten, se s. 69. Visa inkommande telefonnummer (CLIP * ) För att numret ska kunna visas måste nätoperatören stöda funktionen nummerpresentation (CLIP) och telefonnumret måste ha överförts. Vänd dig till nätoperatören för att beställa den här funktionen. När det kommer ett samtal visas detta i displayen (exempel): Ringsymbol Telefonnr. 7\VW 6YDUD Om telefonnumret finns sparat i handenhetens telefonbok, visas det sparade namnet (exempel: Johan). * finns inte i alla länder 15

16 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B telef.fm Ringa Om telefonnumret eller namnet inte visas: Externt samtal om du inte har beställt funktionen CLIP. eller Okänt om den som ringer medvetet hindrar att numret visas (CLIR). CLIP Calling Line Identification Presentation = nummerpresentation CLIR Calling Line Identification Restriction = dölj eget telefonnummer vid utgående samtal Handsfree Handsfreefunktionen ger dig möjlighet att: O höra kopplingstonen innan du slår ett telefonnummer, utan att du behöver hålla handenheten mot örat O låta andra personer lyssna på vad som sägs och tala de med O ha båda händerna fria, så att du t.ex. kan göra anteckningar Q Handsfree vid uppringning Slå numret., Tryck på handsfreeknappen. 16

17 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B telef.fm Ringa Handsfree under ett samtal, ktivera handsfreefunktionen. Ställ in volymen. Tryck på handsfreeknappen, en gång till. 6SDUD Ställ in lägre eller högre volym. Spara den inställda volymen.! Växla från handsfree till handenheten. vsluta samtalet. Œ Om du vill lägga tillbaka handenheten i basstationen/laddningsstället under ett pågående samtal (t.ex. för att batteriet är tomt), håller du handsfreeknappen,intryckt samtidigt som du gör det. S Stänga av mikrofonen (sekretess) Under externa samtal kan du stänga av mikrofonen, t.ex. för att tala ostört med en annan person i rummet. Den du talar i telefon med kan då inte höra vad som sägs. Du kan inte heller höra den du talade med. Stäng av mikrofonen samtalet parkeras och din samtalspartner hör väntemusik. Slå på mikrofonen igen: Tryck. Du återgår till din samtalspartner. 17

18 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B telef.fm Ringa Kopiera telefonnummer till telefonboken Under ett samtal kan du kopiera ett telefonnummer till telefonboken. Du för ett externt samtal: Öppna menyn Kopiera t. T-Bok Välj och bekräfta. Inmatningsfältet visas, där du kan mata in telefonnumret till och namnet på den som ringer. Om det inkommande telefonnumret visas, är det redan förinlagt i inmatningsfältet. Q Mata ev. in namnet på den som ringer. Spara Spara inställningarna. 18

19 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm Ringa bekvämt Ringa bekvämt Med Gigaset ringer du enkelt och bekvämt och använder alla moderna kommunikationsfunktioner. Nummerrepetition Handenheten sparar automatiskt de fem senast slagna telefonnumren eller namnen, se s. 21. Manuell nummerrepetition / Visa telefonnummer/namn. Välj önskat telefonnummer/namn.! Tryck på Lyft luren-knappen numret slås. utomatisk nummerrepetition Telefonnumret slås automatiskt med 20 sekunders mellanrum. Handsfreeknappen och statusindikatorn blinkar och medhörning är aktiverad. Funktionen stängs av automatiskt efter tio misslyckade uppringningsförsök. För att stänga av den automatiska nummerrepetitionen trycker du på v eller en valfri knapp. Det går inte att nå den du ringer: / Visa telefonnummer/namn. Välj telefonnummer/namn och öppna menyn. uto nummerrep. ktivera automatisk nummerrepetition. Om motparten svarar:! Tryck på Lyft luren-knappen. Œ Om du talar i telefon under tiden stängs den automatiska nummerrepetitionen av. Efter samtalet måste du slå på den igen. 19

20 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm Ringa bekvämt Kopiera telefonnummer till telefonboken / Visa telefonnummer. Välj telefonnummer och öppna menyn. Kopiera t. T-Bok Ett inmatningsfält i telefonboken visas. Telefonnumret är redan inlagt. ) Ändra ev. telefonnumret, mata in namnet (och ev. bemärkelsedag se s. 27 ). Hur du skriver in bokstäver och tecken, se s. 22. Spara Spara posten. Radera telefonnumret ur nummerrepetitionslistan / Visa telefonnummer/namn. Välj telefonnummer och öppna menyn. Radera post Telefonnumret raderas. Œ I nummerrepetitionsmenyn kan du även visa eller komplettera ett telefonnummer. 20

21 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm Ringa bekvämt Telefonbok och förvalslista Telefonboken rymmer upp till 200 poster (namn/ nummer), beroende på hur stora posterna är. I förvalslistan kan du lagra förvalsnumren (Call-by- Call) till olika telefonoperatörer, för att ringa kostnadsmedvetet. Telefonboken och förvalslistan används på precis samma sätt. / Spara en post Öppna telefonboken/förvalslistan. Ny post Välj och bekräfta. Q Mata in telefonnumret (max. 32 siffror). Hur du skriver in bokstäver och tecken, se s. 22. Q Gå till namnfältet och skriv in namnet (I telefonboken: mata in ev. bemärkelsedag, se s. 27). Spara Spara posten. Œ Om Gigaset är ansluten till en telefonväxel och man måste mata in ett växelprefix före telefonnumren för att kunna ringa externa samtal, t.ex. "0", måste du ange växelprefixet (linjeprefixet) som första siffra i telefonboksposten, se s

22 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm Ringa bekvämt Teckentabell Tryck på respektive knapp angivet antal gånger eller håll den intryckt: 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10 x 11 x 12 x 13 x 14 x * 1 \ $ 9 a b c 2 ä á à â ã ç d e f 3 ë é è ê ; g h i 4 ï í ì î < j k l 5 = m n o 6 ö ñ ó ò ô õ > p q r s 7 ß? t u v 8 ü ú ù û D w x y z 9 ÿ ý æ ø å C ao * / ( ) < = > % [.,?! : ; _ B \ & Œ Den första bokstaven i namnet skrivs automatiskt med stor bokstav (även efter skiljetecken), därefter följer små bokstäver. För att ändra ett tecken från stor till liten bokstav och tvärtom: Tryck C. Flytta markören med. Tecknet till vänster om markören raderas med. Tecknen infogas alltid till vänster om markören. Posterna sorteras i den här ordningen: 1. Mellanslag: * 2. Siffror: (0 9) 3.Bokstäver (alfabetiskt) 4.Övriga tecken Om du vill förbigå den alfabetiska ordningen för posterna i telefonboken infogar du ett mellanslag före namnet. Posten läggs då först i listan (exempel: "*Karla"). 22

23 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm Slå nummer ur telefonboken Öppna telefonboken. Ringa bekvämt t.ex. Mata in det första tecknet i namnet. För t.ex. "E" i förnamnet Ernst: tryck snabbt två gånger på knappen och bläddra med knappen. Namnen står i alfabetisk ordning.! Tryck på Lyft luren-knappen. Telefonnumret slås. Œ När du har valt nummer kan du även öppna menyn, välja Visa nummer, komplettera/ ändra numret med och slå det genom att trycka på Lyft luren-knappen!. Slå nummer ur förvalslistan (Call-by-Call) Med den här funktionen läggs operatörens förval till framför telefonnumret (länkning). Öppna förvalslistan. Välj Call-by-Call-nummer och öppna menyn. Visa nummer Välj och bekräfta. ) Mata in telefonnumret för att länka det. eller Välj telefonnumret från telefonboken för att länka det och bekräfta.! Tryck på Lyft luren-knappen. Telefonnumret slås. Œ Snabbval är det snabbaste sättet att slå nummer via förvalslistan, se s. 39. Förvalsnumret till nätoperatören läggs in före telefonnumret. 23

24 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm Ringa bekvämt / 9LVD {QGUD Q Q Visa och ändra en post i telefonboken/ förvalslistan Öppna telefonboken/förvalslistan. Välj önskad post. Visa all information om posten. Ändra telefonnumret/namnet vid behov. Öppna inmatningsfältet och gör önskade ändringar. Ändra ev. telefonnumret. Gå till namnfältet och ändra ev. namnet. (I telefonboken: mata in ev. bemärkelsedag, se s. 27). Hur du skriver in bokstäver och tecken, se s. 22. Spara Bekräfta ändringarna. / Radera enstaka post Öppna telefonboken/förvalslistan. Välj önskad post. Radera post En kvitteringston hörs. Posten raderas. 24

25 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm / Skicka en post till en annan handenhet Ringa bekvämt Du kan kopiera en post till en annan Comfort-handenhet, för att slippa behöva göra inmatningen två gånger. Öppna telefonboken/förvalslistan. Välj önskad post. Kopiera post Välj och bekräfta. Mata in internnumret (till den mottagande handenheten) och bekräfta. Sändningen startar. Skicka ytterligare en post: -D Tryck. Välj önskad post..rslhud 1HM Starta sändningen. vsluta sändningen: Tryck. Om överföringen lyckades hörs en kvitteringston på den mottagande handenheten. 25

26 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm Ringa bekvämt / Skicka telefonbok eller förvalslista Du kan skicka hela telefonboken eller förvalslistan till en annan Comfort-handenhet. På så sätt slipper du göra inmatningen flera gånger. Öppna telefonboken/förvalslistan. Välj önskad post. Kopiera lista Välj och bekräfta. Det visas en lista med internnumren. / Välj internnumret (till den mottagande handenheten) och bekräfta. Sändningen startar. Om överföringen lyckades hörs en kvitteringston på den mottagande handenheten. Befintliga poster ändras inte. Œ Ta emot telefonbok eller förvalslista Överföringen av telefonboken eller förvalslistan sker automatiskt. vslutningsvis visas det i displayen hur många poster som telefonen har tagit emot. Poster med identiska nummer skrivs inte över. ntalet sparade poster kan därför avvika från antalet överförda poster. Radera telefonbok eller förvalslista Öppna telefonboken eller förvalslistan. Välj en post. Radera lista Välj och bekräfta. Överföringen avbryts om: O Minnet är fullt i den mottagande handenheten (den senast överförda posten visas i displayen på den sändande handenheten). O Det ringer. Den aktuella överföringen av en post slutförs. -D Bekräfta att alla poster skall raderas. 26

27 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm / Visa ledigt minnesutrymme Öppna telefonboken/förvalslistan. Välj en post. Tillgängligt Det lediga minnesutrymmet visas. Œ Ringa bekvämt Minnesutrymmet delas mellan telefonboken och förvalslistan! Det lediga minnesutrymmet visas alltid för båda listorna. 9LVD {QGUD {QGUD Q Q Mata in födelsedagar/bemärkelsedagar Du kan spara datum och klockslag för födelsedagar/ bemärkelsedagar och annat som är viktigt att komma ihåg och sedan få en påminnelse om det. Öppna telefonboken. Välj önskad post i telefonboken. Visa posten. Öppna inmatningsfältet. Flytta markören till fältet för bemärkelsedag. Bekräfta. Mata in datum (dag/månad) eller ändra. Gå ned en rad och mata in klockslag. Om fm eller em visas bredvid klockslaget är 12- timmarsvisning aktiverat. Om du redan har valt raden "Bemärkelsedag" kan du växla från 12- till 24- timmarsvisning med vänster displayknapp. Gå ned en rad. Välj signal. Du kan välja mellan tio ringmelodier med visning i displayen eller optisk visning utan ringmelodi. Spara inmatningarna. Med displayknappen 5DGHUD kan du radera bemärkelsedagslarmet. 27

28 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm Ringa bekvämt Samtalslista * I samtalslistan sparas telefonnumren för de senaste 30 inkommande samtalen. Förutsättning: Den uppringande partens telefonnummer kunde registreras (nummerpresentation, CLIP). Beroende på inställning sparas antingen alla samtal eller endast missade samtal (leveransläge). Om flera av de missade samtalen kommer från samma nummer sparas bara det senaste samtalet. Vid inställningen alla samtal sparas varje samtal, även om det redan finns i listan. Exempel på displayvisning för en post ur listan över missade samtal: Missade samtal Nytt samtal 02/ :33 5DGHUD Totalt antal nya samtal Det nya samtalets ordningsnummer Telefonnr eller namn Datum och klockslag Status för posten Nytt samtal Gmlt Samtal Besv. Samt. Œ Med knappen Samtalet är nytt i listan. Gammalt samtal i listan. Samtalet besvarades. öppnar du följande listor: O Meddelandelista för textmeddelanden (SMS) O Samtalslista Om det bara finns ett nytt meddelande i en av listorna kommer du direkt till den listan genom att trycka på. Om det finns nya meddelanden i flera listor trycker du på för att välja mellan de berörda listorna. * finns inte i alla länder 28

Din manual SIEMENS GIGASET C100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3954883

Din manual SIEMENS GIGASET C100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3954883 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET C100. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV Användarhandbok 9362076 Upplaga 4 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-10 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det

Läs mer

Sony Ericsson W800i Additional information

Sony Ericsson W800i Additional information Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen... 10 Översikt över telefonen,

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning FAX 1195L Avancerad bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom häftet Säkerhetsinformation

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet Ring billigare med AllTele Välkommen som telefonikund hos AllTele. För oss är det viktigt att kunden har valfrihet du väljer den telefoni som passar bäst. Dessutom vill

Läs mer

Avancerad bruksanvisning

Avancerad bruksanvisning Avancerad bruksanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Alla modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var finns

Läs mer

AVANCERAD BRUKSANVISNING

AVANCERAD BRUKSANVISNING AVANCERAD BRUKSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Vissa modeller är inte tillgängliga i alla länder. Version 0 SWE Bruksanvisningar och var de finns Vilken bruksanvisning? Vad innehåller den? Var

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

Inledning. Försäkran om överensstämmelse

Inledning. Försäkran om överensstämmelse Försäkran om överensstämmelse Härmed intygar Sharp Telecommunications of Europe Ltd att denna GX10i-telefon står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business SPA 300-serien IP-telefoner Modellerna 301 och 303 Juni 2010 Cisco och Cisco logotyp är varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dotterbolag i U.S.A. och

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

USER. XP1301 core. Svenska

USER. XP1301 core. Svenska USER Guide SONIM XP1301 core 1 Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara varumärken

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer