Innehållsförteckning. Ringa bekvämt Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista..."

Transkript

1 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B CoIVZ.fm Innehållsförteckning Innehållsförteckning Snabbguide II Kortfattad översikt över handenheten III Samband mellan navigationsknappen och displayknapparna III Navigationsknappens funktioner IV Displaysymboler IV Ex. på menyförflyttning för att ställa in volymen för handsfree IV Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar Börja använda telefonen Installera basstationen Börja använda handenheten Fästa bältesclipet Slå på/stänga av handenheten Slå på/stänga av knapplås Tidsfunktioner Ställa in datum och tid nvända väckarklockan Möte (larm) Larm och påminnelser om bemärkelsedagar som du inte tagit emot Ringa Ringa externt samtal Ringa internt samtal Ta emot samtal Visa inkommande telefonnummer (CLIP) Handsfree Stänga av mikrofonen (sekretess) Ringa bekvämt Nummerrepetition Telefonbok och förvalslista Teckentabell Samtalslista Nättjänster Funktioner före ett samtal Funktioner under ett samtal Återuppringning vid upptaget Se även sakregistret på s. 96! 1

2 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B CoIVZ.fm Innehållsförteckning Ringa kostnadsmedvetet Förvalslista (Call-by-Call) utomatiskt förval Textmeddelanden (SMS) Listan Inkommande Listan Utgående SMS-center Felsökning vid felmeddelanden Registrera/avregistrera handenheter utomatisk registrering Manuell registrering vregistrera handenheter Byta basstation nvända flera handenheter Ändra namnet på en handenhet Ändra internnumret till en handenhet Ringa internt samtal Koppla samtal Intern förfrågan Ta eller avvisa ett samtal som väntar nsluta sig till ett samtal Stänga av ringsignalen Tilldela behörighet för respektive handenhet Babylarm Walkie-Talkie-läge Individuella inställningar på handenheten Ändra displayspråk på handenheten Ändra volym, melodier och toner Slå på/stänga av autosvar Återställa handenheten till leveransläge Ställa in basstationen Repeater-stöd Återställa basstationen till leveransläge Säkerhet för basstationen och handenheten Ändra system-pin Spara och ändra larmnummer Visa och ringa larmnummer nsluta basstationen till en telefonväxel Uppringningsmetod och flashtid Spara växelprefix (linjeprefix) Tillfälligt växla till tonval Ställa in paustider

3 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B CoIVZ.fm Innehållsförteckning Bilaga Skötsel Fel du kan åtgärda själv Garanti Service Siemens på internet Tekniska data Procedurer för nättjänster Koppla in/ur funktioner Funktioner under ett samtal Kompatibilitet Menyöversikt Tillbehör Sakregister

4 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B sichhinw.fm Säkerhetsanvisningar Tack för att du valt Siemens Gigaset! För att kunna använda telefonen enkelt och bekvämt bör du läsa hur den fungerar på de följande sidorna. Säkerhetsanvisningar! nvänd endast den medföljande nätadaptern såsom anges på undersidan av basstationen/handenheten. nvänd bara godkända, laddningsbara batterier av samma typ! nvänd aldrig traditionella (inte laddningsbara) batterier, eftersom det kan vara hälsovådligt, och leda till personskada och dessutom skada telefonen. +, Lägg i de laddningsbara batterierna med polerna åt rätt håll (det finns en skylt i batterifacket till handenheten). nvänd den typ av batterier som anges i denna bruksanvisning och placera dessa rätt (det finns en skylt i batterifacket till handenheten). Medicinsk utrustning kan störas av trådlösa telefoner. Observera de tekniska villkoren för den berörda omgivningen (t.ex. läkarmottagning). Handenheten kan orsaka en obehaglig brummande ton i hörapparater. nvänd inte basstationen i bad- och duschrum eller andra fuktiga utrymmen. Ring inte medan du kör bil (walkie-talkie-funktion). Stäng av telefonen ombord på flygplan (walkie-talkie-funktion). Se till att den inte kan slås på av misstag. nvänd inte telefonen i miljöer med explosionsrisk, t.ex. i en lackeringsverkstad. ) Se till att bruksanvisningen följer med Gigaset vid ägarbyte. Œ 4 vfallshantera batterier och telefon på ett miljövänligt sätt. Utsätt inte telefonen för någonsomhelst form av väta, fukt, kondens. Utsätt inte telefonen för stötar och slag. lla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder.

5 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010- vorberei.fm Börja använda telefonen Börja använda telefonen Förpackningen innehåller: O en basstation, O en handenhet, O en nätadapter, O en telefonsladd, O ett bältesclip för handenheten, O två batterier, O en bruksanvisning. Installera basstationen Placeringsanvisningar Basstationen är avsedd att användas i skyddade utrymmen med en temperatur mellan +5 C och +45 C. Placera basstationen centralt i lägenheten/huset, t.ex. i hallen. Räckvidd och mottagningsfältstyrka Räckvidden utomhus är cirka 300 meter (fri sikt), inomhus kan den uppgå till ca 50 meter. Indikatorn för mottagningsfältstyrka visar hur bra kontakten är mellan basstationen och handenheten: T mottagningsfältstyrka 100 % K mottagningsfältstyrka 75 % U mottagningsfältstyrka 50 % V låg mottagningsfältstyrka 1 ingen mottagning (blinkar) 5

6 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B vorberei.fm Börja använda telefonen nsluta basstationen Till analoga fasta nätet: Nätadapter (220/230 V med nätsladd) Telefonkontakt och telefonsladd (Utseendet kan variera beroende på land!) 1 O nslut den lilla kontakten på nätsladden till uttaget. O Lägg sladden i kabelspåret. O nslut nätadaptern till ett vägguttag. Knapp för registrering av fler handenheter, side 55 2 O Sätt i den svarta kontakten på telefonsladden i uttaget ; (snäpper i). O Lägg sladden i kabelspåret. O nslut telefonkontakten till telejacket fri fri a b fri fri Œ O nvänd endast den medföljande nätadaptern såsom anges på basstationens undersida. 6

7 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010- vorberei.fm Börja använda telefonen Börja använda handenheten Displayen skyddas av en plastfolie. Ta av skyddsfolien! Lägga i batterierna + G O Lägg i batterierna åt rätt håll se bilden till vänster. O Lägg på locket och skjut det uppåt tills det snäpper fast. O Tryck på räfflingen och skjut nedåt för att öppna. Œ O nvänd bara godkända, laddningsbara batterier (s. 85)! nvänd aldrig vanliga batterier, eftersom det kan vara hälsovådligt och leda till personskada. O nvänd aldrig främmande batteriladdare, batterierna kan skadas. Placera handenheten i basstationen och ladda batterierna Innan du börjar använda handenheten placerar du den med displayen uppåt i basstationen. Efter cirka en minut visas handenhetens internnummer i displayen (t.ex. "INT 1"). När registreringen är klar hör du en kvitteringston (allt högre). Handenheten är nu registrerad på Œ Hur du registrerar fler handenheter (extra handenheter), ser du på s. 54. basstationen. 5 h Låt handenheten ligga i basstationen i cirka fem timmar för att ladda upp batterierna. De är inte laddade vid leverans. Laddningsförloppet visas på handenheten genom att batteriindikatorn blinkar: Batterierna tomma (batterisymbolen blinkar) Batterierna 2/ 3 laddat F Batterierna 1/ 3 laddat 7 Batterierna fulladdade 7

8 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B vorberei.fm Börja använda telefonen OBS: Telefonen är nu klar att användas. För att rätt tid ska kunna registreras för samtalen bör du nu ställa in datum och klockslag, s. 9. Œ O Efter första laddningen kan du lägga tillbaka handenheten i basstationen efter varje samtal. Laddningen styrs elektroniskt. På så sätt laddas alltid batterierna optimalt och skonsamt. OBS! Denna punkt gäller endast NiMH-batterier, ej NiCDbatterier. O Batterierna blir varma under laddningen. Detta är normalt och är inte något fel. O Batteriindikatorn visar bara rätt efter oavbruten laddning och urladdning. Därför bör du inte öppna batterifacket i onödan. Fästa bältesclipet Tryck fast bältesclipet på baksidan av handenheten tills clipets piggar snäpper fast i hålen på sidorna. Slå på/stänga av handenheten Håll knappen Lägg på nedtryckt du hör en kvitteringston* för att slå på/stänga av handenheten. Œ Handenheten slås på automatiskt när du sätter i batterierna eller placerar den i basstationen. Slå på/stänga av knapplås Du kan "låsa" knapparna på handenheten, t.ex. när du bär med dig den. Då händer det ingenting om du råkar trycka in knapparna. Om det kommer ett samtal slås knapplåset av automatiskt och kopplas sedan in igen när du har lagt på. Besvara samtal: Tryck Lyft luren-knappen!. B Håll nedtryckt du hör en kvitteringston* för att slå på/stänga av! * Kvitteringston = allt högre, felton = allt lägre. 8

9 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B uhrzeit.fm Tidsfunktioner Tidsfunktioner Gigaset hjälper dig att planera ditt schema som en klocka med larmfunktion. Ställa in datum och tid Du måste ställas in datum och klockslag för att det ska visas rätt tid för när meddelanden/samtal kom in. När det gäller tiden kan du även ställa in visningsläget. Välj mellan 12-timmarsvisning (fm eller em) och 24- timmarsvisning. larm/klocka Välj och bekräfta. Datum/tid Välj och bekräfta. Den aktuella inställningen visas. Ställa in datum t.ex.9[[<[ Mata in dag/månad/år. Exempel: Gå ned en rad. Ställa in klockslag t.ex. D[< Mata in timmar/minuter. Exempel: kl Leveransläge är 24-timmarsvisning. Om fm eller em visas bredvid klockslaget är 12-timmarsvisning aktiverat. Om du redan har valt raden "Tid" kan du växla från fm till em med vänster displayknapp. Gå ned en rad. Välja visningsläge 6SDUD Välj mellan 12- och 24-timmarsvisning. Spara inställningarna. 9

10 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B uhrzeit.fm Tidsfunktioner nvända väckarklockan Du kan använda handenheten som väckarklocka. ktivera väckarklockan När väckarklockan är aktiverad ringer den vid samma tidpunkt varje dag. Om du har ställt in en väckningstid, visas detta med symbolen I i displayen. Telefonen befinner sig i viloläge: larm/klocka Välj och bekräfta. Väckarklocka Välj och bekräfta. Den aktuella inställningen visas. Välj På. Gå ned en rad. Ställ in en larm-/väckningstid. t. ex. [=[[ Mata in timmar/minuter. Exempel: kl Gå ned en rad. Välja ringmelodi för väckningslarmet 6SDUD Välj ringmelodi. Spara inställningarna. När handenheten är i viloläge visar symbolen I att det finns ett larm inställt. Œ När funktionen babyalarm är aktiverad och under automatisk nummerrepetition hörs inte något väckningslarm. 10

11 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B uhrzeit.fm vaktivera väckarklockan Tidsfunktioner Väckarklockan är visserligen aktiverad, men ska inte ringa varje dag. larm/klocka Välj och bekräfta. Väckarklocka Välj och bekräfta. Välj v. 6SDUD Spara inställningarna. Stänga av väckningslarmet Ett väckningslarm signaleras som ett inkommande samtal. Det ringer på handenheten och statusindikatorn blinkar (ca 30 s). Du stänger av larmet genom att trycka på en valfri knapp. Möte (larm) Du kan få en påminnelse (larm) av handenheten om ett möte. För att få det måste du ange önskad tidpunkt. Du kan bara ställa in en påminnelse. Om du har ställt in en påminnelse om ett möte, visas detta med symbolen I i displayen. Ställa in larm larm/klocka Välj och bekräfta. nge alarm Välj och bekräfta. Slå på larmfunktionen Välj På om aktuell inställning är v. Gå ned en rad. Ställa in datum t.ex. 9[[< Mata in dag/månad. Exempel: Gå ned en rad. 11

12 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B uhrzeit.fm Tidsfunktioner Ställa in klockslag t.ex. [D[< Mata in timmar/minuter. Exempel: kl Gå ned en rad. 6SDUD Välja ringmelodi för larmfunktionen Välj ringmelodi. Spara inställningarna. Œ Ett larm avges bara när handenheten befinner sig i viloläge. När funktionen babyalarm är aktiverad, under automatisk nummerrepetition eller under interna och externa samtal hörs inte något larm. Stänga av larmet Ett larm signaleras som ett inkommande samtal. Det ringer på handenheten och statusindikatorn blinkar (ca 30 s). Du stänger av larmet genom att trycka på en valfri knapp. 12

13 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B uhrzeit.fm Tidsfunktioner Larm och påminnelser om bemärkelsedagar som du inte tagit emot Ett larm eller en bemärkelsedag som handenheten signalerat men som du inte har tagit emot, sparas i en lista. Ett nytt larm/bemärkelsedag som du inte tagit emot visas med $ODUP i displayen. Tryck på vänster displayknapp så visas händelselistan. Välj sedan Missat alar. Vill du titta en gång till på larmen, gör du så här: larm/klocka Välj och bekräfta. Missade alarm Välj och bekräfta. Välj ett larm som ägt rum. Då visas information om det här larmet som du inte har tagit emot. Ett larm som ägt rum indikeras med I. En bemärkelsedag (se s. 27) som ägt rum indikeras med 4. Med 5DGHUD kan du radera påminnelsen om mötet/ bemärkelsedagen som ägt rum. Gå tillbaka till listan. 13

14 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B telef.fm Ringa Ringa Ringa externt samtal Externa samtal är samtal ut på det allmänna telefonnätet. Q Mata in telefonnumret och korrigera ev. enstaka tecken med displayknappen.! Tryck på Lyft luren-knappen. Tryck på knappen Lägg på för att avsluta samtalet. Œ O Du kan även trycka på Lyft luren-knappen! först (du hör kopplingstonen) och sedan mata in telefonnumret varje siffra slås direkt. O Du kan avbryta nummerslagningen med Lägg på-knappen. O Du kan lägga in en paus i nummerslagningen mellan riktnumret och telefonnumret: När du har matat in riktnumret öppnar du menyn med hjälp av displayknappen och väljer menyposten "Infoga paus". Ringa internt samtal Interna samtal är samtal till andra registrerade handenheter. Interna samtal är gratis (t.ex. samtal mellan hobbyrummet och vardagsrummet). Öppna listan med internnummer. Den egna handenheten är markerad med "<".! Välj önskad handenhet och tryck på Lyft luren-knappen. eller t.ex. 9 Slå handenhetens interna nummer. Ringa alla handenheter: eller $OODQURS! Det ringer i samtliga handenheter. eller C 14

15 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B telef.fm Ringa vsluta samtalet: Tryck på knappen Lägg på för att avsluta samtalet. Ta emot samtal Handenheten ringer (ringsignal) och statusindikatorn och handsfreeknappen blinkar.!/, Tryck på Lyft luren-knappen eller handsfreeknappen eller M ta bara upp handenheten ur basstationen (leveransläge: "autosvar", se s. 73). Œ O Om ringsignalen stör trycker du på displayknappen 7\VW. O Så länge samtalet indikeras i displayen kan du ta det genom att trycka på Lyft lurenknappen! eller handsfreeknappen,. O Du kan även under ett pågående samtal ändra volymen för handenheten, se s. 69. Visa inkommande telefonnummer (CLIP * ) För att numret ska kunna visas måste nätoperatören stöda funktionen nummerpresentation (CLIP) och telefonnumret måste ha överförts. Vänd dig till nätoperatören för att beställa den här funktionen. När det kommer ett samtal visas detta i displayen (exempel): Ringsymbol Telefonnr. 7\VW 6YDUD Om telefonnumret finns sparat i handenhetens telefonbok, visas det sparade namnet (exempel: Johan). * finns inte i alla länder 15

16 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B telef.fm Ringa Om telefonnumret eller namnet inte visas: Externt samtal om du inte har beställt funktionen CLIP. eller Okänt om den som ringer medvetet hindrar att numret visas (CLIR). CLIP Calling Line Identification Presentation = nummerpresentation CLIR Calling Line Identification Restriction = dölj eget telefonnummer vid utgående samtal Handsfree Handsfreefunktionen ger dig möjlighet att: O höra kopplingstonen innan du slår ett telefonnummer, utan att du behöver hålla handenheten mot örat O låta andra personer lyssna på vad som sägs och tala de med O ha båda händerna fria, så att du t.ex. kan göra anteckningar Q Handsfree vid uppringning Slå numret., Tryck på handsfreeknappen. 16

17 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B telef.fm Ringa Handsfree under ett samtal, ktivera handsfreefunktionen. Ställ in volymen. Tryck på handsfreeknappen, en gång till. 6SDUD Ställ in lägre eller högre volym. Spara den inställda volymen.! Växla från handsfree till handenheten. vsluta samtalet. Œ Om du vill lägga tillbaka handenheten i basstationen/laddningsstället under ett pågående samtal (t.ex. för att batteriet är tomt), håller du handsfreeknappen,intryckt samtidigt som du gör det. S Stänga av mikrofonen (sekretess) Under externa samtal kan du stänga av mikrofonen, t.ex. för att tala ostört med en annan person i rummet. Den du talar i telefon med kan då inte höra vad som sägs. Du kan inte heller höra den du talade med. Stäng av mikrofonen samtalet parkeras och din samtalspartner hör väntemusik. Slå på mikrofonen igen: Tryck. Du återgår till din samtalspartner. 17

18 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B telef.fm Ringa Kopiera telefonnummer till telefonboken Under ett samtal kan du kopiera ett telefonnummer till telefonboken. Du för ett externt samtal: Öppna menyn Kopiera t. T-Bok Välj och bekräfta. Inmatningsfältet visas, där du kan mata in telefonnumret till och namnet på den som ringer. Om det inkommande telefonnumret visas, är det redan förinlagt i inmatningsfältet. Q Mata ev. in namnet på den som ringer. Spara Spara inställningarna. 18

19 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm Ringa bekvämt Ringa bekvämt Med Gigaset ringer du enkelt och bekvämt och använder alla moderna kommunikationsfunktioner. Nummerrepetition Handenheten sparar automatiskt de fem senast slagna telefonnumren eller namnen, se s. 21. Manuell nummerrepetition / Visa telefonnummer/namn. Välj önskat telefonnummer/namn.! Tryck på Lyft luren-knappen numret slås. utomatisk nummerrepetition Telefonnumret slås automatiskt med 20 sekunders mellanrum. Handsfreeknappen och statusindikatorn blinkar och medhörning är aktiverad. Funktionen stängs av automatiskt efter tio misslyckade uppringningsförsök. För att stänga av den automatiska nummerrepetitionen trycker du på v eller en valfri knapp. Det går inte att nå den du ringer: / Visa telefonnummer/namn. Välj telefonnummer/namn och öppna menyn. uto nummerrep. ktivera automatisk nummerrepetition. Om motparten svarar:! Tryck på Lyft luren-knappen. Œ Om du talar i telefon under tiden stängs den automatiska nummerrepetitionen av. Efter samtalet måste du slå på den igen. 19

20 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm Ringa bekvämt Kopiera telefonnummer till telefonboken / Visa telefonnummer. Välj telefonnummer och öppna menyn. Kopiera t. T-Bok Ett inmatningsfält i telefonboken visas. Telefonnumret är redan inlagt. ) Ändra ev. telefonnumret, mata in namnet (och ev. bemärkelsedag se s. 27 ). Hur du skriver in bokstäver och tecken, se s. 22. Spara Spara posten. Radera telefonnumret ur nummerrepetitionslistan / Visa telefonnummer/namn. Välj telefonnummer och öppna menyn. Radera post Telefonnumret raderas. Œ I nummerrepetitionsmenyn kan du även visa eller komplettera ett telefonnummer. 20

21 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm Ringa bekvämt Telefonbok och förvalslista Telefonboken rymmer upp till 200 poster (namn/ nummer), beroende på hur stora posterna är. I förvalslistan kan du lagra förvalsnumren (Call-by- Call) till olika telefonoperatörer, för att ringa kostnadsmedvetet. Telefonboken och förvalslistan används på precis samma sätt. / Spara en post Öppna telefonboken/förvalslistan. Ny post Välj och bekräfta. Q Mata in telefonnumret (max. 32 siffror). Hur du skriver in bokstäver och tecken, se s. 22. Q Gå till namnfältet och skriv in namnet (I telefonboken: mata in ev. bemärkelsedag, se s. 27). Spara Spara posten. Œ Om Gigaset är ansluten till en telefonväxel och man måste mata in ett växelprefix före telefonnumren för att kunna ringa externa samtal, t.ex. "0", måste du ange växelprefixet (linjeprefixet) som första siffra i telefonboksposten, se s

22 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm Ringa bekvämt Teckentabell Tryck på respektive knapp angivet antal gånger eller håll den intryckt: 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10 x 11 x 12 x 13 x 14 x * 1 \ $ 9 a b c 2 ä á à â ã ç d e f 3 ë é è ê ; g h i 4 ï í ì î < j k l 5 = m n o 6 ö ñ ó ò ô õ > p q r s 7 ß? t u v 8 ü ú ù û D w x y z 9 ÿ ý æ ø å C ao * / ( ) < = > % [.,?! : ; _ B \ & Œ Den första bokstaven i namnet skrivs automatiskt med stor bokstav (även efter skiljetecken), därefter följer små bokstäver. För att ändra ett tecken från stor till liten bokstav och tvärtom: Tryck C. Flytta markören med. Tecknet till vänster om markören raderas med. Tecknen infogas alltid till vänster om markören. Posterna sorteras i den här ordningen: 1. Mellanslag: * 2. Siffror: (0 9) 3.Bokstäver (alfabetiskt) 4.Övriga tecken Om du vill förbigå den alfabetiska ordningen för posterna i telefonboken infogar du ett mellanslag före namnet. Posten läggs då först i listan (exempel: "*Karla"). 22

23 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm Slå nummer ur telefonboken Öppna telefonboken. Ringa bekvämt t.ex. Mata in det första tecknet i namnet. För t.ex. "E" i förnamnet Ernst: tryck snabbt två gånger på knappen och bläddra med knappen. Namnen står i alfabetisk ordning.! Tryck på Lyft luren-knappen. Telefonnumret slås. Œ När du har valt nummer kan du även öppna menyn, välja Visa nummer, komplettera/ ändra numret med och slå det genom att trycka på Lyft luren-knappen!. Slå nummer ur förvalslistan (Call-by-Call) Med den här funktionen läggs operatörens förval till framför telefonnumret (länkning). Öppna förvalslistan. Välj Call-by-Call-nummer och öppna menyn. Visa nummer Välj och bekräfta. ) Mata in telefonnumret för att länka det. eller Välj telefonnumret från telefonboken för att länka det och bekräfta.! Tryck på Lyft luren-knappen. Telefonnumret slås. Œ Snabbval är det snabbaste sättet att slå nummer via förvalslistan, se s. 39. Förvalsnumret till nätoperatören läggs in före telefonnumret. 23

24 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm Ringa bekvämt / 9LVD {QGUD Q Q Visa och ändra en post i telefonboken/ förvalslistan Öppna telefonboken/förvalslistan. Välj önskad post. Visa all information om posten. Ändra telefonnumret/namnet vid behov. Öppna inmatningsfältet och gör önskade ändringar. Ändra ev. telefonnumret. Gå till namnfältet och ändra ev. namnet. (I telefonboken: mata in ev. bemärkelsedag, se s. 27). Hur du skriver in bokstäver och tecken, se s. 22. Spara Bekräfta ändringarna. / Radera enstaka post Öppna telefonboken/förvalslistan. Välj önskad post. Radera post En kvitteringston hörs. Posten raderas. 24

25 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm / Skicka en post till en annan handenhet Ringa bekvämt Du kan kopiera en post till en annan Comfort-handenhet, för att slippa behöva göra inmatningen två gånger. Öppna telefonboken/förvalslistan. Välj önskad post. Kopiera post Välj och bekräfta. Mata in internnumret (till den mottagande handenheten) och bekräfta. Sändningen startar. Skicka ytterligare en post: -D Tryck. Välj önskad post..rslhud 1HM Starta sändningen. vsluta sändningen: Tryck. Om överföringen lyckades hörs en kvitteringston på den mottagande handenheten. 25

26 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm Ringa bekvämt / Skicka telefonbok eller förvalslista Du kan skicka hela telefonboken eller förvalslistan till en annan Comfort-handenhet. På så sätt slipper du göra inmatningen flera gånger. Öppna telefonboken/förvalslistan. Välj önskad post. Kopiera lista Välj och bekräfta. Det visas en lista med internnumren. / Välj internnumret (till den mottagande handenheten) och bekräfta. Sändningen startar. Om överföringen lyckades hörs en kvitteringston på den mottagande handenheten. Befintliga poster ändras inte. Œ Ta emot telefonbok eller förvalslista Överföringen av telefonboken eller förvalslistan sker automatiskt. vslutningsvis visas det i displayen hur många poster som telefonen har tagit emot. Poster med identiska nummer skrivs inte över. ntalet sparade poster kan därför avvika från antalet överförda poster. Radera telefonbok eller förvalslista Öppna telefonboken eller förvalslistan. Välj en post. Radera lista Välj och bekräfta. Överföringen avbryts om: O Minnet är fullt i den mottagande handenheten (den senast överförda posten visas i displayen på den sändande handenheten). O Det ringer. Den aktuella överföringen av en post slutförs. -D Bekräfta att alla poster skall raderas. 26

27 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm / Visa ledigt minnesutrymme Öppna telefonboken/förvalslistan. Välj en post. Tillgängligt Det lediga minnesutrymmet visas. Œ Ringa bekvämt Minnesutrymmet delas mellan telefonboken och förvalslistan! Det lediga minnesutrymmet visas alltid för båda listorna. 9LVD {QGUD {QGUD Q Q Mata in födelsedagar/bemärkelsedagar Du kan spara datum och klockslag för födelsedagar/ bemärkelsedagar och annat som är viktigt att komma ihåg och sedan få en påminnelse om det. Öppna telefonboken. Välj önskad post i telefonboken. Visa posten. Öppna inmatningsfältet. Flytta markören till fältet för bemärkelsedag. Bekräfta. Mata in datum (dag/månad) eller ändra. Gå ned en rad och mata in klockslag. Om fm eller em visas bredvid klockslaget är 12- timmarsvisning aktiverat. Om du redan har valt raden "Bemärkelsedag" kan du växla från 12- till 24- timmarsvisning med vänster displayknapp. Gå ned en rad. Välj signal. Du kan välja mellan tio ringmelodier med visning i displayen eller optisk visning utan ringmelodi. Spara inmatningarna. Med displayknappen 5DGHUD kan du radera bemärkelsedagslarmet. 27

28 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm Ringa bekvämt Samtalslista * I samtalslistan sparas telefonnumren för de senaste 30 inkommande samtalen. Förutsättning: Den uppringande partens telefonnummer kunde registreras (nummerpresentation, CLIP). Beroende på inställning sparas antingen alla samtal eller endast missade samtal (leveransläge). Om flera av de missade samtalen kommer från samma nummer sparas bara det senaste samtalet. Vid inställningen alla samtal sparas varje samtal, även om det redan finns i listan. Exempel på displayvisning för en post ur listan över missade samtal: Missade samtal Nytt samtal 02/ :33 5DGHUD Totalt antal nya samtal Det nya samtalets ordningsnummer Telefonnr eller namn Datum och klockslag Status för posten Nytt samtal Gmlt Samtal Besv. Samt. Œ Med knappen Samtalet är nytt i listan. Gammalt samtal i listan. Samtalet besvarades. öppnar du följande listor: O Meddelandelista för textmeddelanden (SMS) O Samtalslista Om det bara finns ett nytt meddelande i en av listorna kommer du direkt till den listan genom att trycka på. Om det finns nya meddelanden i flera listor trycker du på för att välja mellan de berörda listorna. * finns inte i alla länder 28

Gigaset C450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset C450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset C450

Läs mer

Gigaset. Gigaset A580

Gigaset. Gigaset A580 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Gigaset S450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset S450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset S450

Läs mer

Gigaset S455. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset S455. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Läs mer

Kortfattad översikt handenhet

Kortfattad översikt handenhet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Gigaset. Gigaset SL370

Gigaset. Gigaset SL370 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset SL370 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ Återförsäljare: 2008-07-08 Z:\Products Public\Telephones\CL Dect250\Swedish\Service\Dect250_DuSeGbA5V6.indd Bo EDIN AB utvecklar, tillverkar och säljer trådlösa slingsystem och hörseltekniska hjälpmedel.

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Gigaset AS180/AS280. Kortfattad översikt handenhet. h Telefonboksknapp 2. d Handsfreeknapp. U Bläddra uppåt/nedåt resp. justera

Gigaset AS180/AS280. Kortfattad översikt handenhet. h Telefonboksknapp 2. d Handsfreeknapp. U Bläddra uppåt/nedåt resp. justera Gigaset AS180/AS280 Kortfattad översikt handenhet 1 Batteriernas laddningsnivå 2 Displayknappar 3 Meddelandeknapp Blinkar: nya meddelanden 4 AS180: 1 h Telefonboksknapp AS280: d Handsfreeknapp 5 Navigationsknapp

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan. e V U blinkar: U Bläddra uppåt/nedåt

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan. e V U blinkar: U Bläddra uppåt/nedåt 1 Gigaset A120/A220 Kortfattad översikt handenhet 1 Batteriernas laddningsstatus = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan urladdade e V U blinkar: laddningsförlopp 2 Displayknappar 3 Lägg

Läs mer

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan. e V U blinkar: U Bläddra uppåt/nedåt

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan. e V U blinkar: U Bläddra uppåt/nedåt 1 Gigaset A130/A330 Kortfattad översikt handenhet 1 Batteriernas laddningsstatus = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan urladdade e V U blinkar: laddningsförlopp 2 Displayknappar 3 Lägg

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

DECT OFFICE DECT Handenhet

DECT OFFICE DECT Handenhet Swedish DECT OFFICE DECT Handenhet Bruksanvisning 1 Högtalare 2 Indikator 3 Display 4 Vänsterpil/återuppringning 5 Menyknapp 6 Specialknapp DECT OFFICE 7 R-knapp 8 Uttag för headset (på undersidan) 9 Mikrofon

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Doro Magna 4000. Svenska

Doro Magna 4000. Svenska Doro Magna 4000 Svenska 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Svenska 1. Volymkontroll för luren 2. Högtalare 3. Snabbknappar för telefonitjänster 4. Upphängning för lur 5. Radera

Läs mer

SENSOR 55. Nummerpresentatör

SENSOR 55. Nummerpresentatör SENSOR 55 Nummerpresentatör Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO SENSOR 55 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma.

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

Exklusiv nummerpresentatör

Exklusiv nummerpresentatör X5 Exklusiv nummerpresentatör Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO X5 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma.

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Comsys Maxima TELEFON MED NUMMERPRESENTATÖR HÖGTALARFUNKTION TELEFONBOK VIP SIGNAL FÖR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND

Comsys Maxima TELEFON MED NUMMERPRESENTATÖR HÖGTALARFUNKTION TELEFONBOK VIP SIGNAL FÖR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND SVENSKA Comsys Maxima TELEFON MED NUMMERPRESENTATÖR HÖGTALARFUNKTION TELEFONBOK VIP SIGNAL FÖR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND BRUKSANVISNING OND-2038 Comsys Maxima Sid 2 TELEFONDELEN * För bord eller

Läs mer

sid. E-postavisering Headset Hotline Inkoppling Inställningar 20-21 Kortnummer Namnupplysning Medflyttning Nummerpresentation 13-14 Placering

sid. E-postavisering Headset Hotline Inkoppling Inställningar 20-21 Kortnummer Namnupplysning Medflyttning Nummerpresentation 13-14 Placering BRUKSANVISNING 1 2 Innehåll sid. E-postavisering 18 Headset 9 Hotline 16 Inkoppling 4 Inställningar 20-21 Kortnummer 12 Namnupplysning 15 Medflyttning 16 Nummerpresentation 13-14 Placering 5 Predial 6

Läs mer

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner. !2# Aktuell variant visas! Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp. Intern- knapp.

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner. !2# Aktuell variant visas! Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp. Intern- knapp. S 33, S 34, S 40 Telekommunikation Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner Beteckning Visa variant av linjeuppkoppling Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp Variant linjeuppkoppling med

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

Aethra NT1 Plus ISDN-NÄTTERMINAL

Aethra NT1 Plus ISDN-NÄTTERMINAL Aethra NT1 Plus ISDN-NÄTTERMINAL Bruksanvisning Ring-Data Oy 1 1 NT1plus NÄTTERMINAL... 3 1.1 Allmänt...3 1.2 Egenskaper... 4 1.3 Märklampor och anslutningar... 4 1.3.1 Märklampor... 5 1.3.2 Dip-omkopplare...

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln Mobil Växel PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas Välkommen till Tele2 Mobila

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3904 Index A ACD-funktioner..... B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3904 D Datum och klocka i displayen.. Direktinslag av inkommande

Läs mer

BUTLER 920. Bruksanvisning. v 1.1

BUTLER 920. Bruksanvisning. v 1.1 BUTLER 920 Viktigt För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt behöver du ett separat abonnemang från ditt telefonbolag för att kunna aktivera

Läs mer

Doro PhoneEasy. 312cs

Doro PhoneEasy. 312cs Doro PhoneEasy 312cs 1 9 2 10 11 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 Svenska 1. Uttag för telefonsladd 2. Hake för luren 3. Knappsats 4. Uttag för sladd till luren 5. Volymkontroll för luren 6. R-knapp 7. Samtalsminne/

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060

INDeX. Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Instruktion för Displaytelefon 2030, 2050 & 2060 INDeX Bruksanvisning! 1 INDeX Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Systemtelefonen...4 Allmänt...4 Displayen...4 Rulla

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Systemtelefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 EPS2 SYSTEMTELEFON...2 ALLMÄNT...2 DISPLAYEN OCH DISPLAY-KNAPPARNA...2 ANVÄNDA DISPLAYEN I EPS2 SYSTEMTELEFONEN...3 PROGRAMMERING AV EPS2 SYSTEMTELEFONENS

Läs mer

DORO X20 Bruksanvisning

DORO X20 Bruksanvisning DORO Telefoni AB DORO X20 Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO X20 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. DORO X20 har ställbar ringsignal

Läs mer

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 Kortfattad översikt handenhet 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð INT 1 V 10.10.08 07:15 Þ Meny 1 2 3 4 5 6 7 Kortfattad översikt handenhet Knappar handenhet 1 Display

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView ReBell

BRUKSANVISNING. PreView ReBell BRUKSANVISNING V4 PreView ReBell Index Anslutning Avvisa / Pendla Direktval (M1-M3) Felsökning Garanti Grundinställningar Högtalaren Knappar och funktioner Kontrastjustering Lysdiodens funktion Namnprogrammering

Läs mer

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln.

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln. Välkommen till Tele2 Mobila Växeln. Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

Telia Cerette. Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation. Bruksanvisning

Telia Cerette. Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation. Bruksanvisning Telia Cerette Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation Bruksanvisning Översikt Innehåll Bläddra bland påringningarna i Nummerpresentation och Telesvar Sekretess/Återgå* Menyknapp Repetition av senast

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet Ring billigare med AllTele Välkommen som telefonikund hos AllTele. För oss är det viktigt att kunden har valfrihet du väljer den telefoni som passar bäst. Dessutom vill

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag Snabbguide VT8882 Installera VT8882 och koppla den till ditt nätverk. Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 och din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning SMS Programversion 4.8.0 eller senare Rev D Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Använda SMS... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Skriva nytt SMS... 4 2.3 Inkomna

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?......................................... 2 När du vill

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Ladda telefonlur(ar) i 24 timmar före användning.

Ladda telefonlur(ar) i 24 timmar före användning. Bruksanvisning Ladda telefonlur(ar) i 24 timmar före användning. Innehåll SV 3 Innehåll 4 Viktig information 6 Paketet innehåller 7 Din VOIP 433 9 Ikoner på handenhetens display 10 Anslutning 11 Installation

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

X50. Exklusiv högtalartelefon med nummerpresentation

X50. Exklusiv högtalartelefon med nummerpresentation X50 Exklusiv högtalartelefon med nummerpresentation Gratulerar till din nya telefon! DORO X50 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. X50 kombinerar

Läs mer

Svenska. 1 Ljudförstärkning/Boost 2 Snabbval ABC 3 Volymkontroll 4 Linjeknapp/OK 5 Tonjustering 6 * och ringsignal av/på 7 Återuppringning

Svenska. 1 Ljudförstärkning/Boost 2 Snabbval ABC 3 Volymkontroll 4 Linjeknapp/OK 5 Tonjustering 6 * och ringsignal av/på 7 Återuppringning HearPlus 318w 1 2 13 3 12 4 5 11 6 10 7 9 8 Svenska 1 Ljudförstärkning/Boost 2 Snabbval ABC 3 Volymkontroll 4 Linjeknapp/OK 5 Tonjustering 6 * och ringsignal av/på 7 Återuppringning 8 Telefonbok 9 Nummerpresentation

Läs mer

Telefoni från Bredbandsbolaget

Telefoni från Bredbandsbolaget Kundtjänst Telefon 020-120 00 70. Eller använd vårt kundtjänstformulär på sidan: www.bredbandsbolaget.se/kundtjanst Teknisk support Telefon 020-120 00 70. Eller använd vårt supportformulär på sidan: www.bredbandsbolaget.se/support

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll Mobilt Guide för Telia Mobil Full koll Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Mobil Full koll abonnemang, hur det fungerar, hur du laddar det med extra

Läs mer

Handi SMS. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Version 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi SMS. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Version 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi SMS För Handi med telefonfunktion Version 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

A150 A300. Ascotel IntelliGate Kommunikationssystem. Aastra 620d Bruksanvisning A150 A300

A150 A300. Ascotel IntelliGate Kommunikationssystem. Aastra 620d Bruksanvisning A150 A300 Ascotel IntelliGate Kommunikationssystem A150 A150 A300 A300 2025 2025 2045 2065 Aastra 620d Bruksanvisning Funktions- och displayknappar Funktions- och displayknappar Funktions- och displayknappar Funktionsknappar

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort Mobilt Guide för Telia Refill kontantkort Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Refill kontantkort, hur du laddar det med samtalstid, vilka tjänster

Läs mer

CD140. www.philips.com/support. SE Digital Trådlös Telefon

CD140. www.philips.com/support. SE Digital Trådlös Telefon CD140 www.philips.com/support SE Digital Trådlös Telefon Varning Använd bara uppladdningsbara batterier! Handenheter skall laddas i 24 timmar innan de används. Innehåll 1 Viktigt 2 1.1 Strömförsörjning

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok 2 Handbok Förenklad administration Telia Jobbmobil Växel Du hittar alltid senaste versionen

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer