Innehållsförteckning. Ringa bekvämt Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista..."

Transkript

1 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B CoIVZ.fm Innehållsförteckning Innehållsförteckning Snabbguide II Kortfattad översikt över handenheten III Samband mellan navigationsknappen och displayknapparna III Navigationsknappens funktioner IV Displaysymboler IV Ex. på menyförflyttning för att ställa in volymen för handsfree IV Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar Börja använda telefonen Installera basstationen Börja använda handenheten Fästa bältesclipet Slå på/stänga av handenheten Slå på/stänga av knapplås Tidsfunktioner Ställa in datum och tid nvända väckarklockan Möte (larm) Larm och påminnelser om bemärkelsedagar som du inte tagit emot Ringa Ringa externt samtal Ringa internt samtal Ta emot samtal Visa inkommande telefonnummer (CLIP) Handsfree Stänga av mikrofonen (sekretess) Ringa bekvämt Nummerrepetition Telefonbok och förvalslista Teckentabell Samtalslista Nättjänster Funktioner före ett samtal Funktioner under ett samtal Återuppringning vid upptaget Se även sakregistret på s. 96! 1

2 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B CoIVZ.fm Innehållsförteckning Ringa kostnadsmedvetet Förvalslista (Call-by-Call) utomatiskt förval Textmeddelanden (SMS) Listan Inkommande Listan Utgående SMS-center Felsökning vid felmeddelanden Registrera/avregistrera handenheter utomatisk registrering Manuell registrering vregistrera handenheter Byta basstation nvända flera handenheter Ändra namnet på en handenhet Ändra internnumret till en handenhet Ringa internt samtal Koppla samtal Intern förfrågan Ta eller avvisa ett samtal som väntar nsluta sig till ett samtal Stänga av ringsignalen Tilldela behörighet för respektive handenhet Babylarm Walkie-Talkie-läge Individuella inställningar på handenheten Ändra displayspråk på handenheten Ändra volym, melodier och toner Slå på/stänga av autosvar Återställa handenheten till leveransläge Ställa in basstationen Repeater-stöd Återställa basstationen till leveransläge Säkerhet för basstationen och handenheten Ändra system-pin Spara och ändra larmnummer Visa och ringa larmnummer nsluta basstationen till en telefonväxel Uppringningsmetod och flashtid Spara växelprefix (linjeprefix) Tillfälligt växla till tonval Ställa in paustider

3 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B CoIVZ.fm Innehållsförteckning Bilaga Skötsel Fel du kan åtgärda själv Garanti Service Siemens på internet Tekniska data Procedurer för nättjänster Koppla in/ur funktioner Funktioner under ett samtal Kompatibilitet Menyöversikt Tillbehör Sakregister

4 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B sichhinw.fm Säkerhetsanvisningar Tack för att du valt Siemens Gigaset! För att kunna använda telefonen enkelt och bekvämt bör du läsa hur den fungerar på de följande sidorna. Säkerhetsanvisningar! nvänd endast den medföljande nätadaptern såsom anges på undersidan av basstationen/handenheten. nvänd bara godkända, laddningsbara batterier av samma typ! nvänd aldrig traditionella (inte laddningsbara) batterier, eftersom det kan vara hälsovådligt, och leda till personskada och dessutom skada telefonen. +, Lägg i de laddningsbara batterierna med polerna åt rätt håll (det finns en skylt i batterifacket till handenheten). nvänd den typ av batterier som anges i denna bruksanvisning och placera dessa rätt (det finns en skylt i batterifacket till handenheten). Medicinsk utrustning kan störas av trådlösa telefoner. Observera de tekniska villkoren för den berörda omgivningen (t.ex. läkarmottagning). Handenheten kan orsaka en obehaglig brummande ton i hörapparater. nvänd inte basstationen i bad- och duschrum eller andra fuktiga utrymmen. Ring inte medan du kör bil (walkie-talkie-funktion). Stäng av telefonen ombord på flygplan (walkie-talkie-funktion). Se till att den inte kan slås på av misstag. nvänd inte telefonen i miljöer med explosionsrisk, t.ex. i en lackeringsverkstad. ) Se till att bruksanvisningen följer med Gigaset vid ägarbyte. Œ 4 vfallshantera batterier och telefon på ett miljövänligt sätt. Utsätt inte telefonen för någonsomhelst form av väta, fukt, kondens. Utsätt inte telefonen för stötar och slag. lla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder.

5 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010- vorberei.fm Börja använda telefonen Börja använda telefonen Förpackningen innehåller: O en basstation, O en handenhet, O en nätadapter, O en telefonsladd, O ett bältesclip för handenheten, O två batterier, O en bruksanvisning. Installera basstationen Placeringsanvisningar Basstationen är avsedd att användas i skyddade utrymmen med en temperatur mellan +5 C och +45 C. Placera basstationen centralt i lägenheten/huset, t.ex. i hallen. Räckvidd och mottagningsfältstyrka Räckvidden utomhus är cirka 300 meter (fri sikt), inomhus kan den uppgå till ca 50 meter. Indikatorn för mottagningsfältstyrka visar hur bra kontakten är mellan basstationen och handenheten: T mottagningsfältstyrka 100 % K mottagningsfältstyrka 75 % U mottagningsfältstyrka 50 % V låg mottagningsfältstyrka 1 ingen mottagning (blinkar) 5

6 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B vorberei.fm Börja använda telefonen nsluta basstationen Till analoga fasta nätet: Nätadapter (220/230 V med nätsladd) Telefonkontakt och telefonsladd (Utseendet kan variera beroende på land!) 1 O nslut den lilla kontakten på nätsladden till uttaget. O Lägg sladden i kabelspåret. O nslut nätadaptern till ett vägguttag. Knapp för registrering av fler handenheter, side 55 2 O Sätt i den svarta kontakten på telefonsladden i uttaget ; (snäpper i). O Lägg sladden i kabelspåret. O nslut telefonkontakten till telejacket fri fri a b fri fri Œ O nvänd endast den medföljande nätadaptern såsom anges på basstationens undersida. 6

7 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010- vorberei.fm Börja använda telefonen Börja använda handenheten Displayen skyddas av en plastfolie. Ta av skyddsfolien! Lägga i batterierna + G O Lägg i batterierna åt rätt håll se bilden till vänster. O Lägg på locket och skjut det uppåt tills det snäpper fast. O Tryck på räfflingen och skjut nedåt för att öppna. Œ O nvänd bara godkända, laddningsbara batterier (s. 85)! nvänd aldrig vanliga batterier, eftersom det kan vara hälsovådligt och leda till personskada. O nvänd aldrig främmande batteriladdare, batterierna kan skadas. Placera handenheten i basstationen och ladda batterierna Innan du börjar använda handenheten placerar du den med displayen uppåt i basstationen. Efter cirka en minut visas handenhetens internnummer i displayen (t.ex. "INT 1"). När registreringen är klar hör du en kvitteringston (allt högre). Handenheten är nu registrerad på Œ Hur du registrerar fler handenheter (extra handenheter), ser du på s. 54. basstationen. 5 h Låt handenheten ligga i basstationen i cirka fem timmar för att ladda upp batterierna. De är inte laddade vid leverans. Laddningsförloppet visas på handenheten genom att batteriindikatorn blinkar: Batterierna tomma (batterisymbolen blinkar) Batterierna 2/ 3 laddat F Batterierna 1/ 3 laddat 7 Batterierna fulladdade 7

8 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B vorberei.fm Börja använda telefonen OBS: Telefonen är nu klar att användas. För att rätt tid ska kunna registreras för samtalen bör du nu ställa in datum och klockslag, s. 9. Œ O Efter första laddningen kan du lägga tillbaka handenheten i basstationen efter varje samtal. Laddningen styrs elektroniskt. På så sätt laddas alltid batterierna optimalt och skonsamt. OBS! Denna punkt gäller endast NiMH-batterier, ej NiCDbatterier. O Batterierna blir varma under laddningen. Detta är normalt och är inte något fel. O Batteriindikatorn visar bara rätt efter oavbruten laddning och urladdning. Därför bör du inte öppna batterifacket i onödan. Fästa bältesclipet Tryck fast bältesclipet på baksidan av handenheten tills clipets piggar snäpper fast i hålen på sidorna. Slå på/stänga av handenheten Håll knappen Lägg på nedtryckt du hör en kvitteringston* för att slå på/stänga av handenheten. Œ Handenheten slås på automatiskt när du sätter i batterierna eller placerar den i basstationen. Slå på/stänga av knapplås Du kan "låsa" knapparna på handenheten, t.ex. när du bär med dig den. Då händer det ingenting om du råkar trycka in knapparna. Om det kommer ett samtal slås knapplåset av automatiskt och kopplas sedan in igen när du har lagt på. Besvara samtal: Tryck Lyft luren-knappen!. B Håll nedtryckt du hör en kvitteringston* för att slå på/stänga av! * Kvitteringston = allt högre, felton = allt lägre. 8

9 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B uhrzeit.fm Tidsfunktioner Tidsfunktioner Gigaset hjälper dig att planera ditt schema som en klocka med larmfunktion. Ställa in datum och tid Du måste ställas in datum och klockslag för att det ska visas rätt tid för när meddelanden/samtal kom in. När det gäller tiden kan du även ställa in visningsläget. Välj mellan 12-timmarsvisning (fm eller em) och 24- timmarsvisning. larm/klocka Välj och bekräfta. Datum/tid Välj och bekräfta. Den aktuella inställningen visas. Ställa in datum t.ex.9[[<[ Mata in dag/månad/år. Exempel: Gå ned en rad. Ställa in klockslag t.ex. D[< Mata in timmar/minuter. Exempel: kl Leveransläge är 24-timmarsvisning. Om fm eller em visas bredvid klockslaget är 12-timmarsvisning aktiverat. Om du redan har valt raden "Tid" kan du växla från fm till em med vänster displayknapp. Gå ned en rad. Välja visningsläge 6SDUD Välj mellan 12- och 24-timmarsvisning. Spara inställningarna. 9

10 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B uhrzeit.fm Tidsfunktioner nvända väckarklockan Du kan använda handenheten som väckarklocka. ktivera väckarklockan När väckarklockan är aktiverad ringer den vid samma tidpunkt varje dag. Om du har ställt in en väckningstid, visas detta med symbolen I i displayen. Telefonen befinner sig i viloläge: larm/klocka Välj och bekräfta. Väckarklocka Välj och bekräfta. Den aktuella inställningen visas. Välj På. Gå ned en rad. Ställ in en larm-/väckningstid. t. ex. [=[[ Mata in timmar/minuter. Exempel: kl Gå ned en rad. Välja ringmelodi för väckningslarmet 6SDUD Välj ringmelodi. Spara inställningarna. När handenheten är i viloläge visar symbolen I att det finns ett larm inställt. Œ När funktionen babyalarm är aktiverad och under automatisk nummerrepetition hörs inte något väckningslarm. 10

11 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B uhrzeit.fm vaktivera väckarklockan Tidsfunktioner Väckarklockan är visserligen aktiverad, men ska inte ringa varje dag. larm/klocka Välj och bekräfta. Väckarklocka Välj och bekräfta. Välj v. 6SDUD Spara inställningarna. Stänga av väckningslarmet Ett väckningslarm signaleras som ett inkommande samtal. Det ringer på handenheten och statusindikatorn blinkar (ca 30 s). Du stänger av larmet genom att trycka på en valfri knapp. Möte (larm) Du kan få en påminnelse (larm) av handenheten om ett möte. För att få det måste du ange önskad tidpunkt. Du kan bara ställa in en påminnelse. Om du har ställt in en påminnelse om ett möte, visas detta med symbolen I i displayen. Ställa in larm larm/klocka Välj och bekräfta. nge alarm Välj och bekräfta. Slå på larmfunktionen Välj På om aktuell inställning är v. Gå ned en rad. Ställa in datum t.ex. 9[[< Mata in dag/månad. Exempel: Gå ned en rad. 11

12 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B uhrzeit.fm Tidsfunktioner Ställa in klockslag t.ex. [D[< Mata in timmar/minuter. Exempel: kl Gå ned en rad. 6SDUD Välja ringmelodi för larmfunktionen Välj ringmelodi. Spara inställningarna. Œ Ett larm avges bara när handenheten befinner sig i viloläge. När funktionen babyalarm är aktiverad, under automatisk nummerrepetition eller under interna och externa samtal hörs inte något larm. Stänga av larmet Ett larm signaleras som ett inkommande samtal. Det ringer på handenheten och statusindikatorn blinkar (ca 30 s). Du stänger av larmet genom att trycka på en valfri knapp. 12

13 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B uhrzeit.fm Tidsfunktioner Larm och påminnelser om bemärkelsedagar som du inte tagit emot Ett larm eller en bemärkelsedag som handenheten signalerat men som du inte har tagit emot, sparas i en lista. Ett nytt larm/bemärkelsedag som du inte tagit emot visas med $ODUP i displayen. Tryck på vänster displayknapp så visas händelselistan. Välj sedan Missat alar. Vill du titta en gång till på larmen, gör du så här: larm/klocka Välj och bekräfta. Missade alarm Välj och bekräfta. Välj ett larm som ägt rum. Då visas information om det här larmet som du inte har tagit emot. Ett larm som ägt rum indikeras med I. En bemärkelsedag (se s. 27) som ägt rum indikeras med 4. Med 5DGHUD kan du radera påminnelsen om mötet/ bemärkelsedagen som ägt rum. Gå tillbaka till listan. 13

14 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B telef.fm Ringa Ringa Ringa externt samtal Externa samtal är samtal ut på det allmänna telefonnätet. Q Mata in telefonnumret och korrigera ev. enstaka tecken med displayknappen.! Tryck på Lyft luren-knappen. Tryck på knappen Lägg på för att avsluta samtalet. Œ O Du kan även trycka på Lyft luren-knappen! först (du hör kopplingstonen) och sedan mata in telefonnumret varje siffra slås direkt. O Du kan avbryta nummerslagningen med Lägg på-knappen. O Du kan lägga in en paus i nummerslagningen mellan riktnumret och telefonnumret: När du har matat in riktnumret öppnar du menyn med hjälp av displayknappen och väljer menyposten "Infoga paus". Ringa internt samtal Interna samtal är samtal till andra registrerade handenheter. Interna samtal är gratis (t.ex. samtal mellan hobbyrummet och vardagsrummet). Öppna listan med internnummer. Den egna handenheten är markerad med "<".! Välj önskad handenhet och tryck på Lyft luren-knappen. eller t.ex. 9 Slå handenhetens interna nummer. Ringa alla handenheter: eller $OODQURS! Det ringer i samtliga handenheter. eller C 14

15 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B telef.fm Ringa vsluta samtalet: Tryck på knappen Lägg på för att avsluta samtalet. Ta emot samtal Handenheten ringer (ringsignal) och statusindikatorn och handsfreeknappen blinkar.!/, Tryck på Lyft luren-knappen eller handsfreeknappen eller M ta bara upp handenheten ur basstationen (leveransläge: "autosvar", se s. 73). Œ O Om ringsignalen stör trycker du på displayknappen 7\VW. O Så länge samtalet indikeras i displayen kan du ta det genom att trycka på Lyft lurenknappen! eller handsfreeknappen,. O Du kan även under ett pågående samtal ändra volymen för handenheten, se s. 69. Visa inkommande telefonnummer (CLIP * ) För att numret ska kunna visas måste nätoperatören stöda funktionen nummerpresentation (CLIP) och telefonnumret måste ha överförts. Vänd dig till nätoperatören för att beställa den här funktionen. När det kommer ett samtal visas detta i displayen (exempel): Ringsymbol Telefonnr. 7\VW 6YDUD Om telefonnumret finns sparat i handenhetens telefonbok, visas det sparade namnet (exempel: Johan). * finns inte i alla länder 15

16 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B telef.fm Ringa Om telefonnumret eller namnet inte visas: Externt samtal om du inte har beställt funktionen CLIP. eller Okänt om den som ringer medvetet hindrar att numret visas (CLIR). CLIP Calling Line Identification Presentation = nummerpresentation CLIR Calling Line Identification Restriction = dölj eget telefonnummer vid utgående samtal Handsfree Handsfreefunktionen ger dig möjlighet att: O höra kopplingstonen innan du slår ett telefonnummer, utan att du behöver hålla handenheten mot örat O låta andra personer lyssna på vad som sägs och tala de med O ha båda händerna fria, så att du t.ex. kan göra anteckningar Q Handsfree vid uppringning Slå numret., Tryck på handsfreeknappen. 16

17 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B telef.fm Ringa Handsfree under ett samtal, ktivera handsfreefunktionen. Ställ in volymen. Tryck på handsfreeknappen, en gång till. 6SDUD Ställ in lägre eller högre volym. Spara den inställda volymen.! Växla från handsfree till handenheten. vsluta samtalet. Œ Om du vill lägga tillbaka handenheten i basstationen/laddningsstället under ett pågående samtal (t.ex. för att batteriet är tomt), håller du handsfreeknappen,intryckt samtidigt som du gör det. S Stänga av mikrofonen (sekretess) Under externa samtal kan du stänga av mikrofonen, t.ex. för att tala ostört med en annan person i rummet. Den du talar i telefon med kan då inte höra vad som sägs. Du kan inte heller höra den du talade med. Stäng av mikrofonen samtalet parkeras och din samtalspartner hör väntemusik. Slå på mikrofonen igen: Tryck. Du återgår till din samtalspartner. 17

18 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B telef.fm Ringa Kopiera telefonnummer till telefonboken Under ett samtal kan du kopiera ett telefonnummer till telefonboken. Du för ett externt samtal: Öppna menyn Kopiera t. T-Bok Välj och bekräfta. Inmatningsfältet visas, där du kan mata in telefonnumret till och namnet på den som ringer. Om det inkommande telefonnumret visas, är det redan förinlagt i inmatningsfältet. Q Mata ev. in namnet på den som ringer. Spara Spara inställningarna. 18

19 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm Ringa bekvämt Ringa bekvämt Med Gigaset ringer du enkelt och bekvämt och använder alla moderna kommunikationsfunktioner. Nummerrepetition Handenheten sparar automatiskt de fem senast slagna telefonnumren eller namnen, se s. 21. Manuell nummerrepetition / Visa telefonnummer/namn. Välj önskat telefonnummer/namn.! Tryck på Lyft luren-knappen numret slås. utomatisk nummerrepetition Telefonnumret slås automatiskt med 20 sekunders mellanrum. Handsfreeknappen och statusindikatorn blinkar och medhörning är aktiverad. Funktionen stängs av automatiskt efter tio misslyckade uppringningsförsök. För att stänga av den automatiska nummerrepetitionen trycker du på v eller en valfri knapp. Det går inte att nå den du ringer: / Visa telefonnummer/namn. Välj telefonnummer/namn och öppna menyn. uto nummerrep. ktivera automatisk nummerrepetition. Om motparten svarar:! Tryck på Lyft luren-knappen. Œ Om du talar i telefon under tiden stängs den automatiska nummerrepetitionen av. Efter samtalet måste du slå på den igen. 19

20 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm Ringa bekvämt Kopiera telefonnummer till telefonboken / Visa telefonnummer. Välj telefonnummer och öppna menyn. Kopiera t. T-Bok Ett inmatningsfält i telefonboken visas. Telefonnumret är redan inlagt. ) Ändra ev. telefonnumret, mata in namnet (och ev. bemärkelsedag se s. 27 ). Hur du skriver in bokstäver och tecken, se s. 22. Spara Spara posten. Radera telefonnumret ur nummerrepetitionslistan / Visa telefonnummer/namn. Välj telefonnummer och öppna menyn. Radera post Telefonnumret raderas. Œ I nummerrepetitionsmenyn kan du även visa eller komplettera ett telefonnummer. 20

21 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm Ringa bekvämt Telefonbok och förvalslista Telefonboken rymmer upp till 200 poster (namn/ nummer), beroende på hur stora posterna är. I förvalslistan kan du lagra förvalsnumren (Call-by- Call) till olika telefonoperatörer, för att ringa kostnadsmedvetet. Telefonboken och förvalslistan används på precis samma sätt. / Spara en post Öppna telefonboken/förvalslistan. Ny post Välj och bekräfta. Q Mata in telefonnumret (max. 32 siffror). Hur du skriver in bokstäver och tecken, se s. 22. Q Gå till namnfältet och skriv in namnet (I telefonboken: mata in ev. bemärkelsedag, se s. 27). Spara Spara posten. Œ Om Gigaset är ansluten till en telefonväxel och man måste mata in ett växelprefix före telefonnumren för att kunna ringa externa samtal, t.ex. "0", måste du ange växelprefixet (linjeprefixet) som första siffra i telefonboksposten, se s

22 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm Ringa bekvämt Teckentabell Tryck på respektive knapp angivet antal gånger eller håll den intryckt: 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10 x 11 x 12 x 13 x 14 x * 1 \ $ 9 a b c 2 ä á à â ã ç d e f 3 ë é è ê ; g h i 4 ï í ì î < j k l 5 = m n o 6 ö ñ ó ò ô õ > p q r s 7 ß? t u v 8 ü ú ù û D w x y z 9 ÿ ý æ ø å C ao * / ( ) < = > % [.,?! : ; _ B \ & Œ Den första bokstaven i namnet skrivs automatiskt med stor bokstav (även efter skiljetecken), därefter följer små bokstäver. För att ändra ett tecken från stor till liten bokstav och tvärtom: Tryck C. Flytta markören med. Tecknet till vänster om markören raderas med. Tecknen infogas alltid till vänster om markören. Posterna sorteras i den här ordningen: 1. Mellanslag: * 2. Siffror: (0 9) 3.Bokstäver (alfabetiskt) 4.Övriga tecken Om du vill förbigå den alfabetiska ordningen för posterna i telefonboken infogar du ett mellanslag före namnet. Posten läggs då först i listan (exempel: "*Karla"). 22

23 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm Slå nummer ur telefonboken Öppna telefonboken. Ringa bekvämt t.ex. Mata in det första tecknet i namnet. För t.ex. "E" i förnamnet Ernst: tryck snabbt två gånger på knappen och bläddra med knappen. Namnen står i alfabetisk ordning.! Tryck på Lyft luren-knappen. Telefonnumret slås. Œ När du har valt nummer kan du även öppna menyn, välja Visa nummer, komplettera/ ändra numret med och slå det genom att trycka på Lyft luren-knappen!. Slå nummer ur förvalslistan (Call-by-Call) Med den här funktionen läggs operatörens förval till framför telefonnumret (länkning). Öppna förvalslistan. Välj Call-by-Call-nummer och öppna menyn. Visa nummer Välj och bekräfta. ) Mata in telefonnumret för att länka det. eller Välj telefonnumret från telefonboken för att länka det och bekräfta.! Tryck på Lyft luren-knappen. Telefonnumret slås. Œ Snabbval är det snabbaste sättet att slå nummer via förvalslistan, se s. 39. Förvalsnumret till nätoperatören läggs in före telefonnumret. 23

24 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm Ringa bekvämt / 9LVD {QGUD Q Q Visa och ändra en post i telefonboken/ förvalslistan Öppna telefonboken/förvalslistan. Välj önskad post. Visa all information om posten. Ändra telefonnumret/namnet vid behov. Öppna inmatningsfältet och gör önskade ändringar. Ändra ev. telefonnumret. Gå till namnfältet och ändra ev. namnet. (I telefonboken: mata in ev. bemärkelsedag, se s. 27). Hur du skriver in bokstäver och tecken, se s. 22. Spara Bekräfta ändringarna. / Radera enstaka post Öppna telefonboken/förvalslistan. Välj önskad post. Radera post En kvitteringston hörs. Posten raderas. 24

25 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm / Skicka en post till en annan handenhet Ringa bekvämt Du kan kopiera en post till en annan Comfort-handenhet, för att slippa behöva göra inmatningen två gånger. Öppna telefonboken/förvalslistan. Välj önskad post. Kopiera post Välj och bekräfta. Mata in internnumret (till den mottagande handenheten) och bekräfta. Sändningen startar. Skicka ytterligare en post: -D Tryck. Välj önskad post..rslhud 1HM Starta sändningen. vsluta sändningen: Tryck. Om överföringen lyckades hörs en kvitteringston på den mottagande handenheten. 25

26 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm Ringa bekvämt / Skicka telefonbok eller förvalslista Du kan skicka hela telefonboken eller förvalslistan till en annan Comfort-handenhet. På så sätt slipper du göra inmatningen flera gånger. Öppna telefonboken/förvalslistan. Välj önskad post. Kopiera lista Välj och bekräfta. Det visas en lista med internnumren. / Välj internnumret (till den mottagande handenheten) och bekräfta. Sändningen startar. Om överföringen lyckades hörs en kvitteringston på den mottagande handenheten. Befintliga poster ändras inte. Œ Ta emot telefonbok eller förvalslista Överföringen av telefonboken eller förvalslistan sker automatiskt. vslutningsvis visas det i displayen hur många poster som telefonen har tagit emot. Poster med identiska nummer skrivs inte över. ntalet sparade poster kan därför avvika från antalet överförda poster. Radera telefonbok eller förvalslista Öppna telefonboken eller förvalslistan. Välj en post. Radera lista Välj och bekräfta. Överföringen avbryts om: O Minnet är fullt i den mottagande handenheten (den senast överförda posten visas i displayen på den sändande handenheten). O Det ringer. Den aktuella överföringen av en post slutförs. -D Bekräfta att alla poster skall raderas. 26

27 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm / Visa ledigt minnesutrymme Öppna telefonboken/förvalslistan. Välj en post. Tillgängligt Det lediga minnesutrymmet visas. Œ Ringa bekvämt Minnesutrymmet delas mellan telefonboken och förvalslistan! Det lediga minnesutrymmet visas alltid för båda listorna. 9LVD {QGUD {QGUD Q Q Mata in födelsedagar/bemärkelsedagar Du kan spara datum och klockslag för födelsedagar/ bemärkelsedagar och annat som är viktigt att komma ihåg och sedan få en påminnelse om det. Öppna telefonboken. Välj önskad post i telefonboken. Visa posten. Öppna inmatningsfältet. Flytta markören till fältet för bemärkelsedag. Bekräfta. Mata in datum (dag/månad) eller ändra. Gå ned en rad och mata in klockslag. Om fm eller em visas bredvid klockslaget är 12- timmarsvisning aktiverat. Om du redan har valt raden "Bemärkelsedag" kan du växla från 12- till 24- timmarsvisning med vänster displayknapp. Gå ned en rad. Välj signal. Du kan välja mellan tio ringmelodier med visning i displayen eller optisk visning utan ringmelodi. Spara inmatningarna. Med displayknappen 5DGHUD kan du radera bemärkelsedagslarmet. 27

28 Gigaset 4010 Comfort, svenska, G4010-B komfort.fm Ringa bekvämt Samtalslista * I samtalslistan sparas telefonnumren för de senaste 30 inkommande samtalen. Förutsättning: Den uppringande partens telefonnummer kunde registreras (nummerpresentation, CLIP). Beroende på inställning sparas antingen alla samtal eller endast missade samtal (leveransläge). Om flera av de missade samtalen kommer från samma nummer sparas bara det senaste samtalet. Vid inställningen alla samtal sparas varje samtal, även om det redan finns i listan. Exempel på displayvisning för en post ur listan över missade samtal: Missade samtal Nytt samtal 02/ :33 5DGHUD Totalt antal nya samtal Det nya samtalets ordningsnummer Telefonnr eller namn Datum och klockslag Status för posten Nytt samtal Gmlt Samtal Besv. Samt. Œ Med knappen Samtalet är nytt i listan. Gammalt samtal i listan. Samtalet besvarades. öppnar du följande listor: O Meddelandelista för textmeddelanden (SMS) O Samtalslista Om det bara finns ett nytt meddelande i en av listorna kommer du direkt till den listan genom att trycka på. Om det finns nya meddelanden i flera listor trycker du på för att välja mellan de berörda listorna. * finns inte i alla länder 28

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Gigaset E450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset E450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset E450

Läs mer

Gigaset. Gigaset A580

Gigaset. Gigaset A580 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Gigaset C450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset C450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset C450

Läs mer

Gigaset S450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset S450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset S450

Läs mer

Gigaset. Gigaset C470. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C470. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C470 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Läs mer

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Läs mer

Gigaset S455. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset S455. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

E490. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

E490. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG E490 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Läs mer

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Läs mer

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved. Subject to availability.

Läs mer

C590 C590. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

C590 C590. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. C590 C590 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark

Läs mer

Kortfattad översikt handenhet

Kortfattad översikt handenhet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Läs mer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

C300 - C300 A - C300 A

C300 - C300 A - C300 A C300 - C300 A - C300 A C300 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Läs mer

Gigaset. Gigaset SL370

Gigaset. Gigaset SL370 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset SL370 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG SL780 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Aastra 7187a analog telefon

Aastra 7187a analog telefon Aastra 7187a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefonboken 6 Telefoninställningar 7 Väggmontering

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Handenhet för A160/A265 Handenhet för A160/A165 Basstation utan telefonsvarare 14 5 1 Batteriets 1 laddningstillstånd 2 2 Handenhetens interna nummer 3 displayknappar 4 meddelandeknapp

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

SL37 HH SL37. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL37 HH SL37. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL37 HH SL37 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Gigaset A380. Hitta rätt i bruksanvisningen. Basstation Registrerings-/sökningsknapp ( s. 9) Handenhet

Gigaset A380. Hitta rätt i bruksanvisningen. Basstation Registrerings-/sökningsknapp ( s. 9) Handenhet Gigaset A380 1 Batteriernas laddningsnivå 2 Displayknappar 3 Meddelandeknapp blinkar: nya meddelanden 4 Handsfreeknapp 5 Navigationsknapp (u) 6 Lyft luren-knapp 7 Telefonboksknapp (tryck nedåt) 8 Lägg

Läs mer

Gigaset A160/A260/A165/A265 svenska

Gigaset A160/A260/A165/A265 svenska 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 svenska Handenhet för A160/A265 Handenhet för A160/A165 Basstation utan telefonsvarare 14 5 1 Batteriets 1 laddningstillstånd 2 2 Handenhetens interna nummer 3 displayknappar

Läs mer

Handenhet Gigaset AL14H

Handenhet Gigaset AL14H Handenhet Gigaset AL14H 1 Nya meddelanden i samtalslistan/(nät-)telefonsvararlistan (s. 4) visas genom att displayen blinkar. 1 Batteriets 1 laddningstillstånd 2 2 Handenhetens interna nummer 3 Displayknappar

Läs mer

A580 A580. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

A580 A580.  GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 A580 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Gigaset A140/Gigaset A240 svenska

Gigaset A140/Gigaset A240 svenska 1 Gigaset A140/Gigaset A240 svenska Handenhet A14 Basstation Handenhet A24 5 4 1 Laddningsnivå för batteripaketet 2 Handenhetens interna nummer 3 Displayknappar 4 Lyft luren-knapp// handsfree-knapp (endast

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ Återförsäljare: 2008-07-08 Z:\Products Public\Telephones\CL Dect250\Swedish\Service\Dect250_DuSeGbA5V6.indd Bo EDIN AB utvecklar, tillverkar och säljer trådlösa slingsystem och hörseltekniska hjälpmedel.

Läs mer

Kortfattad översikt handenhet

Kortfattad översikt handenhet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Handenhet för A160/A265 Handenhet för A160/A165 Basstation utan telefonsvarare 14 5 1 Batteriets 1 laddningstillstånd 2 2 Handenhetens interna nummer 3 displayknappar 4 meddelandeknapp

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

Aastra 7147a analog telefon

Aastra 7147a analog telefon Aastra 7147a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefoninställningar 6 Väggmontering 8 Telefonens

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

Din manual TELIA KOBRA

Din manual TELIA KOBRA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TELIA KOBRA. Du hittar svar på alla dina frågor i TELIA KOBRA instruktionsbok (information,

Läs mer

Gigaset AS180/AS280. Kortfattad översikt handenhet. h Telefonboksknapp 2. d Handsfreeknapp. U Bläddra uppåt/nedåt resp. justera

Gigaset AS180/AS280. Kortfattad översikt handenhet. h Telefonboksknapp 2. d Handsfreeknapp. U Bläddra uppåt/nedåt resp. justera Gigaset AS180/AS280 Kortfattad översikt handenhet 1 Batteriernas laddningsnivå 2 Displayknappar 3 Meddelandeknapp Blinkar: nya meddelanden 4 AS180: 1 h Telefonboksknapp AS280: d Handsfreeknapp 5 Navigationsknapp

Läs mer

Gigaset S675/S685 IP. Installeras i några få steg SLADDLÖS KOMMUNIKATION HEMMA

Gigaset S675/S685 IP. Installeras i några få steg SLADDLÖS KOMMUNIKATION HEMMA Gigaset S675/S685 IP Installeras i några få steg SLADDLÖS KOMMUNIKATION HEMMA 2 Säkerhetsanvisningar Obs! Läs noga igenom säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen på CD-skivan före användning. Förklara

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2 Plustjänster Innehållsförteckning 1 Beskrivning av funktionerna...1 2 Plustjänster som aktiveras av slutkund...1 2.1 Förfrågan / Pendling...1 2.2 Trepart...1 2.3 Samtal väntar...2 2.4 Återuppringning...2

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet.

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Grattis till ett riktigt smart val! Hemtelefoni via mobilnätet är en smart och prisvärd tjänst, där du ringer precis som vanligt fast till ett lägre pris. Den enda skillnaden

Läs mer

Din manual SIEMENS GIGASET AS200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3954304

Din manual SIEMENS GIGASET AS200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3954304 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET AS200. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Lur på/av, som man tar emot och avslutar samtal med

Lur på/av, som man tar emot och avslutar samtal med BeoCom 5 Innan du börjar 3 Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren med en BeoLine 2-basstation. Du kan också använda luren med andra basstationer, t.ex. en BeoLine-

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

SL400 SL400. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL400 SL400. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL400 SL400 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Läs mer

Gigaset AL140/AL145. Säkerhetsanvisningar W. T Flytta markören åt vänster/höger med u. Radera tecken för tecken åt vänster. Basstation.

Gigaset AL140/AL145. Säkerhetsanvisningar W. T Flytta markören åt vänster/höger med u. Radera tecken för tecken åt vänster. Basstation. Gigaset AL140/AL145 Obs! Nya meddelanden i samtalslistan/(nät-)telefonsvararlistan (s. 5) visas genom att displayen blinkar. Handenhet 1 Basstation 1 Batteriets 1 laddningstillstånd 2 2 Handenhetens interna

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BeoCom 6000. Handledning

BeoCom 6000. Handledning BeoCom 6000 Handledning Innan du börjar 3 Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 6000 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex.

Läs mer

E49H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

E49H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG E49H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Doro Comfort 3000. Svenska

Doro Comfort 3000. Svenska Doro Comfort 3000 Svenska 1. Extra förstärkning (boost) 2. Volymkontroll för luren 3. Volymkontroll för högtalare 4. Snabbknappar för telefonitjänster 5. Tvåknappsminne 6. Upphängning för lur 7. Lagraknapp

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Trådlös telefon 230 DT200 trådlös telefon BS230 basenhet DECT/GAP digital Användarhandbok tions A l Use a unic Com for Comm Not ricsson Mobile

Trådlös telefon 230 DT200 trådlös telefon BS230 basenhet DECT/GAP digital Användarhandbok tions A l Use a unic Com for Comm Not ricsson Mobile Trådlös telefon 230 DT200 trådlös telefon BS230 basenhet DECT/GAP digital Användarhandbok Inledning Denna användarhandbok består av olika delar och avsnitt som behandlar olika ämnen. De flesta kan läsas

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Välkommen. Snabbstartshandledning. Anslut. Installation. Använd

Välkommen. Snabbstartshandledning. Anslut. Installation. Använd Välkommen SV Snabbstartshandledning 1 2 3 Installation Använd Vad finns i lådan Handenhet Basstation Strömtillförsel för basstationen ningskabel 2 AAA laddningsbara batterier Batterilucka Användarbeskrivning

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

A58 HH A58. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

A58 HH A58. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A58 HH A58 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

CL1400 Telefon med hörslinga, indikeringlampa och nummerpresentatör

CL1400 Telefon med hörslinga, indikeringlampa och nummerpresentatör CL1400 Telefon med hörslinga, indikeringlampa och nummerpresentatör Art nr 273022 Bruksanvisning Introduktion 3 Översikt...4 Display...6 Ikoner som visas i displayen...7 Ansluta telefonen, batterier...8

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

DECT OFFICE DECT Handenhet

DECT OFFICE DECT Handenhet Swedish DECT OFFICE DECT Handenhet Bruksanvisning 1 Högtalare 2 Indikator 3 Display 4 Vänsterpil/återuppringning 5 Menyknapp 6 Specialknapp DECT OFFICE 7 R-knapp 8 Uttag för headset (på undersidan) 9 Mikrofon

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

Snabbguide. Anslutningar. Digital trådlös telefon PQQW15793ZA DC0807PF0 NE-3/3. Modellnr. KX-TG8200NE

Snabbguide. Anslutningar. Digital trådlös telefon PQQW15793ZA DC0807PF0 NE-3/3. Modellnr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(sw-sw).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 9:35 AM Snabbguide Rutinunderhåll L Rengör produkten med en mjuk och torr trasa. Produktens yta kan repas om du torkar eller gnuggar på den med en

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP BRUKSANVISNING V3 Logger II Plus Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP 1 Innehåll Inkoppling sidan 4 Väggmontering sidan 4 Batteribyte sidan 5 Översikt sidan 6-7 Inställning av tid och datum sidan 8-9 Inställning

Läs mer

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan. e V U blinkar: U Bläddra uppåt/nedåt

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan. e V U blinkar: U Bläddra uppåt/nedåt 1 Gigaset A120/A220 Kortfattad översikt handenhet 1 Batteriernas laddningsstatus = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan urladdade e V U blinkar: laddningsförlopp 2 Displayknappar 3 Lägg

Läs mer

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan. e V U blinkar: U Bläddra uppåt/nedåt

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan. e V U blinkar: U Bläddra uppåt/nedåt 1 Gigaset A130/A330 Kortfattad översikt handenhet 1 Batteriernas laddningsstatus = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan urladdade e V U blinkar: laddningsförlopp 2 Displayknappar 3 Lägg

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet det är enkelt att ringa billigt med alltele Välkommen som kund till AllTeles telefoni. För oss är det viktigt att våra kunder har valfrihet man ska kunna välja den telefoni

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Doro Magna 4000. Svenska

Doro Magna 4000. Svenska Doro Magna 4000 Svenska 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Svenska 1. Volymkontroll för luren 2. Högtalare 3. Snabbknappar för telefonitjänster 4. Upphängning för lur 5. Radera

Läs mer

Lättanvänd mobiltelefon

Lättanvänd mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

PhoneEasy 110. Svenska

PhoneEasy 110. Svenska PhoneEasy 110 Svenska 1 2 3 4 5 6 O a 1 3 ABC 2 DEF 4 GHI 5 MN O 7 8 W XY Z PQRS 7 L r JKL TUV 6 9 * 0 # Svenska 1. Telefonbok 2. Boost (ljudförstärkning) 3. Internsamtal 4. R-knapp 5. Linjeknapp/Högtalartelefon

Läs mer

Gigaset 5005* Liitännät Anslutningar FI / SV. 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin

Gigaset 5005* Liitännät Anslutningar FI / SV. 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin FI / Gigaset 5005* 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Pikavalintanäppäimet 2 Välipuhelunäppäin 3 Valinnantoistonäppäin 4 Äänenvoimakkuusnäppäin 5 Taukonäppäin 6 Lyhytvalintanäppäin 7 Tallennusnäppäin 8 Mykistysnäppäin

Läs mer

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen.

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Användarhandbok Digital mobiltelefon EB-GD52 Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Snabbguide Med hjälp av denna snabbguide kan du omedelbart utnyttja telefonens mest grundläggande

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

Snabbstartguide CD181/CD186

Snabbstartguide CD181/CD186 Snabbstartguide CD181/CD186 Viktiga säkerhetsinstruktioner Använd endast den strömförsörjning som anges i tekniska data. Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska. Risk för explosion om batteriet

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer