Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare"

Transkript

1 Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare Kivik ( ), Simrishamn ( ) och Borrby ( ) Sammanfattning Tre Framtidsverkstäder hölls för allmänheten under våren 2011 i Kivik 22 maj, i Simrishamn 25 maj och i Borrby 29 maj. Deltagare delades upp i mindre grupper och i varje grupp blickade deltagarna framåt och berättade hur de vill att Simrishamns kommun ska se ut i framtiden. Allt mellan himmel och jord diskuterades. Nedan finns en sammanställning av anteckningarna från vad som blev sammanlagt åtta grupper. Punkterna har grupperats under olika teman för att underlätta överskådligheten. Många bra idéer och härliga framtidsbilder framkom under Framtidsverkstäderna. Ett citat från ena gruppen vill jag dock gärna lyfta fram: Se konflikterna som möjligheter. Det kan vara konstruktivt. Den påvisar det mod, engagemang och uthållighet som jag personligen tror krävs för att åstadkomma en positiv förändring. Tankar och idéer Barns behov Barn måste bli sedda, bekräftade och ha en plats. Barn som inte har tillgång till sina föräldrar på grund av till exempel alkoholism eller att de jobbar för mycket måste få tillgång till andra vuxna. Fördelen med liten kommun är att många ser dig och över en lång period. Det finns en kontinuitet. Använd detta för att förhindra statiska bilder eller roller av individer. De ungas engagemang ser idag annorlunda ut, i Borrby har man prövat med kamratstödjare och att barnen faktiskt får uttrycka sig och vara delaktiga i skolan. En mentor för ungdomsföretagare efterlystes, kontakter inom företagandet härute är viktigt. Det viktiga är att komma igång med något projekt. Någon berättade om ett projekt där de unga startade ett hönshus på skolområdet i Borrby och sedan sålde äggen till föräldrarna! Detta visar att arbetsuppgifter kan delas ut tidigare till barn, de gillar meningsfulla grejer att göra. Förr fanns enkla men viktiga små uppgifter att göra som t.ex. fönster/vädringsvakter etc. som fyllde behov. Idag får barnen knappt praoa för det anses för farligt 1 (12)

2 Skola Klasserna bör inte vara för stora. Föräldramöten mix på folk, stor respekt. Man tar vara på inputs utifrån Hur får vi folk att flytta hit? Lyssna på alla barn. 8:e klassare vill inte gå på ÖG, de anser att det är för dålig kvalitet. Om det finns bra kommunikationer så kan elever gå i skolan någon annan stans men bo i Simrishamn. I Tomelilla har de högstadieskola med musikinriktning. Profilera skolan mer redan från högstadiet, och hålla hög kvalitet, det är kanske en konkurrensmöjlighet. Barnen ska ges en entreprenörsanda och vilja att ta egna initiativ. Verktyg för detta är att tillhandahålla datorer och teknik i ung ålder då det är där gnistan tänds. Uppfinnarverkstäder som mötesplatser till exempelvis med spel/designinriktning är ett sätt där individer skulle kunna få utvecklas och få en grund som kan leda till framtida arbete inom spelindustri etc. De små byskolorna är en stor kvalitet som föräldrar värderar med skolornas småskaliga struktur och bra undervisningsplaner som gynnar barnen. En kvinna i 60 årsåldern berättade om hur imponerad hennes man var av Hammenhögs skola och deras arbetssätt efter ett studiebesök. Skolorna är annars ett område som man som utomstående inte ges stor inblick i. Ett sätt till förbättring är att skapa nya attraktiva utbildningar. T.ex. med gymnasieinriktning mot marinbiologi. Som aktör för detta nämndes kommunen i sin roll som brukspatron. Använd skolorna mer kvällstid, enligt amerikansk modell och sänk de nuvarande lokalhyrorna, skapa profilerade klasser som i Skillinge med inriktning på natur och miljö eller som i Hammenhög med kultur i fokus. Sommarläger och offentliga samordnade lektioner kunde prövas, skolan är idag under BUNs budget, lokalerna är en tillgång för alla och skulle kunna bli mer multifunktionella och inrymma fritidsgård t.ex... Samhället i Sverige är för grupperat, mer naturlig kommunikation emellan vore bra. Det för mycket kringuppgifter för lärarna idag, ca 20 av 45 arbetstimmar går till arbete utanför undervisningen. Bra är att pensionärsföreningar härute deltar i skolarbetet med t.ex. servering av frukostfika eller berättelser om Österlens och sina historier. Behovet av läxhjälp är stort idag. Vuxnas identitet Inflyttade har större möjlighet skapa sin egen roll. Infödda är mer låsta. 2 (12)

3 Trygghet Trygghet är olika saker för olika individer. Trygghet hos barnen grundas i en trygghet hos föräldrarna, har de säkra anställningar och inkomster påverkar detta familjelivet positivt. Trygg är man om man blir sedd och känner att man får plats. Simrishamn ska vara en plats för alla. Trygghet centralt, att inte vara ensam, hemtjänsten inte den enda lösningen. arbete, möjlighet att försörja sig Vad får människor att känna sig trygga? Sjukvård (nära till). Kollektivtrafik (med rätt utbud). Kollektivtrafik har konkret påverkan på utvecklingen i ett samhälle. Bra barnomsorg, bra skola. Bra arbetsmöjligheter/god arbetsmarknad. Inflyttning Inflyttade får kontinuitet. Inflyttning olika i kust och inlandsbyar. Olika dynamik mindre benägna för förändringar i inlandsbyar olika mognad. Stor polarisering vi och dem MOT sin egen särart på någon annans bekostad. Två anledningar att flytta hit 1. Jobb, 2. Lugnt, slow. Behöver ingen marknadsföring alla känner till Österlen Barnfamiljer vill gärna flytta hit, det är perfekt för dem. Ekologiskt hållbart samhälle är det som barnfamiljer vill ha, hållbart, ekologiskt, närodlat. Denna kommun anses inte som progressiv. Fler invånare genom: bättre pendlingsmöjligheter, kortare buss och tågtider tydlig inriktning på vad kommunen vill och står för levande bygd året runt bevara byarna mindre skolor möjlighet att placera barnen i skola/dagis där familjen bosätter sig tåget ska stanna i byarna så att dessa inte dör ut 30 % flyttar ut från Simrishamns kommun, hur kan 30 % lockas att komma tillbaka? Satsa på hantverkskunnande, utveckla Sjukhusområdet med spetskompetenser och Wellness, var tydlig i visionen och framförallt se till att få den förankrad. 3 (12)

4 Unikt Unique selling point. Vad är unikt? Vad är särart? De olika orterna olika karaktär. Olika, mångfald, särart, original, unikt i identitet. Hitta det nya. Det är så orört här, inga motorvägar som skär sönder, inga stora köpcentra, man har inte släppt på bebyggelsen längs kusterna, tack vare konservatismen. Man har startat waldorfskolor. Vi har alla jordens bergarter. Lugnet i Simrishamn med närhet till storslagen natur är en tillgång. Samarbete mot gemensamma mål Jämför med Malmö där man jobbar för gemensamma mål. Mer samarbete ger glädje. Kanske ett sätt att slippa jargongen den där jävla kommunen. Tjänstemän politiker medborgare behöver vara VI, inte vi och dem. Samarbete skapar mod, uthållighet, engagemang Så lite som är gjort som man skulle kunna göra. Det är viktigt med tydliga ramar vart man vill. Måste finnas en långsiktighet. Bygglov ska inte behandlas akut och ÖP:n ska vara bra så den fungerar som ett verktyg. Det gäller att engagera de som kommer hit i visionen även om de är i 60 årsåldern. Att kunna påverka sin närmiljö miljön där man växer upp och få inflytande på den fysiska gestaltningen ökar självkänslan. Detta kan göras med en samrådsgrupp med barn och ungdomar att diskutera planer och fysisk planering med. Arbete med ett ungdomspolitiskt handlingsprogram håller på att tas fram av kommunen, samrådsgrupp hade kunnat ingå i detta. Idag deltar landskapsarkitekt från kommunen i arbetet. Föräldrarna ska ha förtroende för pedagogerna den dialogen är viktig. Men problem uppstår på skolor där målbilderna är för många och, eller, otydliga. Samverkan, tydliga mål och visioner efterlystes, politisk ledning saknas, trots att goda intentioner finns, ekonomi och budget styr ändå allt. Korsavadskolan togs som ett exempel där pedagogerna inte lär veta hur de ska kunna genomföra de ålagda visionerna. 4 (12)

5 Stolt och positiv Man ska ha möjlighet att vara STOLT över sin ort. Mycket har hänt de sista åren! Mycket positivt! YA skriver mer positivt om Simrishamn men mycket mindre. Digital story telling utrusta folk med kamera. Projekt med Lena Alebo. SKL attitydundersökning, näringslivsråd, frukostar Mätproblem förväntningar i vissa mätningar ligger vi högt. Hur ser de som växer upp här på sin egen kommun? Inom kulturgarantin. Vilken bild har man? Förstärka utbildningar, utbilda lokala ungdomar, KY utbildningar till Simrishamn. För få känner till Österlen/Skåne, man känner ingen stolthet längre över våra byggnader. I skolan läser de bara Sveriges historia, inget om Skånes historia. Få folk att känna stolthet över vår bygd. Ungdomar ska ut i världen, men sen ska de komma tillbaka. Det finns många konstnärer och gallerier men många är omedvetna och sitter i stugorna. Årstider, kontraster, sommarboende, turism, våga vara stolta! Barnen i Simrishamn har en positiv självbild och vill berätta att här är det bra att växa upp. För att stärka självbilden är det viktigt att Simrishamnsborna, vuxna och personal slutar att klaga på avstannad tillväxt eftersom det till sist blir en självuppfyllande profetia som förs över till barnen. Det är naturligt och sunt att ungdomar efter sin uppväxt vill ut i världen, konsten är att få dem att vilja återvända till Simrishamn när det är dags att bilda familj och etablera sig. Framtidsverkstäder för barn föreslås. För att förbättra självbilden föreslås att innovationspris med olika inriktningar utvecklas såsom uppfinnarpris, oljemålningspris, entreprenörspris. I kommunen finns många äldre med spetskompetens som skulle kunna ställa upp i jury och senare med mentorskap för att stötta unga. I Uddevalla har kommunen arbetat med medborgarbudget där tävling med en summa pengar utlyst för ett ändamål. Vann gjorde förslag om en humor dag som också anordnades. Detsamma borde man göra här! När skapas stolthet och hur kan vi förmedla den känslan? vackert landskap miljö, kulturlandskapet närheten till vatten blommande landskap Lärarnas roll är viktig. Vilken bild ger man till sina elever? 5 (12)

6 Kommunikationer/infrastruktur Viktigt goda kommunikationer. Simrishamn knutpunkt viktigt att alla kan resa barn Organisera samåkning på hemsidan gäller alla kategorier. Kommunal bilpool. Amerikanskt exempel unga och pigga pensionärer mot ersättning (bensinpengar) kör andra pensionärer. Skapar samtal och mötesplats. Tid finns! Till exempel vi vill inte ha tåg till Kivik. Vi vill inte ha snabbtåg till Simrishamn. Bättre bredband behövs. I dagens globala samhälle ges större möjligheter att arbeta hemma, för att det ska fungera på Österlen krävs bättre bredband och utbyggnad av fiber. Även mobilnätet har dålig täckning. Kommunen behöver lobba för dessa frågor så att man kan arbeta härifrån. Även de allmänna kommunikationerna och infrastruktur med vägar och järnvägar är viktiga för politiker att driva så att kopplingen med omvärlden förbättras. Simrishamnsbanan, prioriterad. Kvällssnurringen, idé för dem över 65. Taxi, mer efterfrågestyrd kollektivtrafik. Bra infrastruktur bättre pendlingsmöjligheter tydliga projektplaner där även medel för projektet ingår. Cykelvägar viktiga. Samarbete och samordning för en infrastrukturplan Ystad/ Simrishamn för bättre genomfart och bättre väg hela vägen (för långsam genomfart genom Sandskogen i Ystad vid transport till och från Malmö). Mötesplatser Skolbyggnader står tomma efter jobb. Plats för samtal och möten såsom läxläsning, fritidsklubbar, debattklubbar, schackklubb, fritidsgård föräldraförening Se över inventera kommunens lokaler, hitta kommunala kontaktpersoner avlöna vaktmästare. Informella kontakter byalagen, affärerna, anslagstavlor. Hur personlig är kommunen? Personligt tilltal, ansiktet utåt. För stor respekt för kommunen, man vågar inte ta kontakt. Individ massa. I Simrishamn man förväntar sig att bli sedd, att bli tilltalad i förhållande till större orter exempelvis Helsingborg. Mötespunkter/mötesplatser. Som ett alternativ till det organiserade föreningslivet. 6 (12)

7 Turism Möjlighet till vård även under turistsäsong. Rytmen vinter och sommar är en del av identiteten (Påsk till 31 oktober) Turistort vad är det? Många företagare lever på turism. Turistparadis ofta jämförs med Gotland. Kan inte marknadsföra inflyttning Kontrasten är väldigt bra, gillar att man kan gå ut på vintern utan att möta någon. I Falköping är det tvärt om, det är dött på sommaren. Turismen är mycket viktig för kommunen. För fem år sedan sa tjänstemän att turismen inte är en näring, men turismen gör att man kan driva verksamhet året runt. Satsa på turism! Turism vad vill turisterna uppleva här? Österlen varumärke Bohemisk lantlig miljö Landsbygd Kulturlandskap By bebyggelse Basnäringen kvar för att bibehålla detta landskap Vad står Österlen för? Historia, Natur och Miljö, stillestånd kan bli resultatet menade någon. Vi vill inte visa upp Österlen som ett slags Skansen, vardagsbehoven härute måste tillgodoses också. Kommunikation /samtal Kommunens anslagstavla i Österlenmagasinet, använd mera. Medborgardialog finns många olika sätt att göra det. Positiv till att vi ska lyssna och att medborgarna talar, något helt nytt. Ska finnas möjlighet att få sagt vad man vill SOC hemsida en av de tio bästa i landet. Bättre kommunikation, hur går det till? Måste förbättras, viktigt med möten av denna typ, inte via PRO etc. Finns det rädsla att säga vad man vill/vad man önskar? Hur övervinner man den för att få möjlighet att föra fram sin syn? Politiker får dåliga signaler från seniorerna, får inte en tydlig bild av vad folk egentligen vill ha. Den seniora befolkningen måste berätta hur de vill ha det! Visionsarbetet kan bli starten/grunden för dialogen mellan seniorgruppen och politikerna. 7 (12)

8 Kompetenser Styrka finns flora av kompetens att kommunen ska nyttja det bättre. Identifiera kunskapsområdena, ex seniorer med mo. Kompetensutbyte, företagande. Näringslivet/Arbetsmarknad Näringslivsrådet består av företagare, banker, mäklare har inte kontakt med alla. De träffar inte företagarna. Företagare hur ska vi få kontakt? Vi ska vara fysiskt ute, frukostmöte positivt att ha olika tidpunkter. Småskalig industri, matproduktion, det lokala samhället behöver utvecklas. Satsa på det lokala, då får man snurr på ekonomin och man slipper transporter. Sysslar med kollektivtrafik, ett problem är att det inte finns kvalificerad arbetskraft. Det är ett problem att en akademiker ofta är gift med en annan akademiker och det är svårt att fixa två jobb. Man måste ha rotation, kanske kan man knyta gymnasiet till Marint centrum. Brett utbud och variation av arbeten. Universitetsstäder har positiv utveckling. I Simrishamn saknas det akademiker, undersköterskor, kock, servitriser Forskning och utveckling inom miljö, kursverksamhet i samverkan med Lunds universitet. Företagsinkubator, huset är fullt, behöver byggas ut. Det är offentliga medel som finansierar, kommunen, Region Skåne och Sparbanken Syd. Socialförvaltningen kommer att behöva anställa många fler, hur ska vi göra? Östersjön och marint centrum, mitt emellan jordbruk och fiske, vi ligger precis rätt, fokus på kväve och fosfor Här finns många hantverkare och lokala plåtslagare. Det har varit bra utveckling på politikerna i Simrishamn. Men det är svårt med arbetskraft. 55+ är överrepresenterade som köpstark grupp. Det är egentligen inte dåligt med hög medelålder. Jag har aldrig haft kontakt med kommunen. Inom livsmedelsindustrin finns det fler lagar och regler. Satsa på info hur man ska hantera livsmedel. Österlen är ett otroligt känt begrepp. Det har blivit så mycket bättre de senaste 5 åren. Men krishantering fungerar mycket dåligt i kommunen. Näringslivsrådet, det vore positivt om man gick utanför näringslivsrådet så man fick reda på vad som händer. I YA ser man inget, den läser man på 4 min. Kommunen borde vara fysiskt ute, ute i byarna. Frukostmöten är värdelöst om man jobbar på morgonen. Man hittar sällan på hemsidan. 8 (12)

9 Fler företag: kommunens tillgångar: Lantbruk är viktigt här, fiske (åsikter angående giftutsläpp som innebär dioxin i fiskarna framfördes), fruktodlingar utveckla de företag vi har förädling bör ske här utveckla förutsättningar för nya företag Lunds universitet, Campus, forum för brinnande krafter fiberoptik bondens marknad, möjlighet att sälja sin egenproducerade varor, egenodlad frukt, grönsaker etc. Turer ut i landskapet, kommunal angelägenhet eller forum för nyföretagande Vilket stöd ska kommunen bistå med? bra företagsklimat utvärdering av företagsbesöken vad ska de leda till genomförandeplaner vänligt bemötande service minded stöd vid lågsäsong, inte ekonomiskt men hjälp att tillvarata möjligheterna bistå med kontaktnät, exempelvis vart vänder man sig om man letar efter lokaler snabb handläggning lätt navigerad hemsida Prioritering av företag? nyföretagare hälsas välkomna ansvar på såväl företagare som kommun bra översiktsplan Verksamhet är svårt att driva då tjänstemännen på kommunen motarbetar företagarna alla tillstånd tar för lång tid enligt företagarföreningen. Potential i många näringar, t ex turistnäringen. Kommunens roll: sammanhållande. Vilken sorts aktiviteter ska man satsa på som funkar året runt? Man måste tänka i bisysslor, man måste tänka i tema. Mer samarbete mellan företagen, ta med den kraften som finns i nystartade företag (att de överlever), mentorer mellan företagen. Kommunens roll? Politiker Politiker är utsatta i kommunen, alla vet vem de är. Större rotation på politikerna, det är en otacksam roll. I ett så litet samhälle är det svårt att skilja mellan sak och person. Det upplevs som att det tar stopp någonstans, tjänstemännen byts ofta ut, bättre kontakt än med politiker. Politiker är svåra att få kontakt med, och de har suttit länge. Känns som låg utbildning? Välj rätt politiker, dagens medborgare är SLÖA! Det är låg status på politiker. Saknas kontaktpunkt mellan medborgare och politiker. Samarbete för kommunens bästa, ansvar, mindre ideologi, hitta nya sätt att knyta samman politiker och väljare. 9 (12)

10 Kultur Kulturgarantin har i studie presenterats som det bästa sättet för barn att få utlopp för sin kreativitet genom att de själva får bestämma över utbudet (ex. Benká di). Det är viktigt att föräldrarna trivs ett bra kulturutbud för vuxna är en del i detta. Fritid och föreningsliv En bredd i utbudet av aktiviteter och idrott behövs för att ge utlopp för kreativitet och känna att det finns plats för just dig. Föreningslivet har svårt att engagera ungdomsledare och behöver stöd i arbetet. Kommunen skulle kunna bidra med kunskap och stöd om hur föreningar kan söka bidrag och hur man ska formulera sig. Litteratur finns på biblioteket. Skateparker och konstgräs efterfrågas alltid. Deltagande och ekonomiska bidrag från företagare som kan gå samman för att bidra med större projekt i bygden önskas. Exempelvis en fullskalig permanent skatepark kostar omkring kr att bygga. Fler aktiviteter av kortare slag som till exempel det biblioteket och museet arrangerar, inte nödvändigt att vara medlem i förening för att få bli aktiverad. Benka dí lyftes fram som en tillsynes välfungerande verksamhet. Unikt: ett väldigt utbrett föreningsliv idag. Kreativitet. Kraft. Viktigt: hur kan dagens föreningsliv kopplas samman, koppla på näringslivet, koppla på andra projekt? Föreningsråd, kommunen som samlande punkt. Öppet hus, kansli. Föreningsmöte, som kommunen håller i. Dra en linje: hur kan föreningslivet samarbeta mer, för att stärka byarna? Bostad Unga önskar billiga ungdomsbostäder nära järnvägen, gärna med enklare standard för att hålla nere hyrorna. Gärsnäs kommunalhus hade varit perfekt att bygga om till ungdomslägenheter med exempelvis korridorboende. För att skapa fler ungdomsbostäder skulle kommunen kunna gå ut och hjälpa till med information till husägare som sitter i för stora hus om hur man enkelt kan hyra ut ett rum i sin bostad med info om skatter och villkor etc. Kanske hjälpa till med förmedling. Centrala bostäder. 10 (12)

11 Mix av bostäder, mix av ålderskategorier. Seniorbyar, ej åldersintegrerade. Erbjuda/peka ut områden för exploatering, vid havet, med havsutsikt. Seniorer vill bo centralt! Jämför med USA exemplet, ett boende där man kan köpa till service i takt med att man behöver den, dessutom möjlighet att flytta inom boende efter behov. Kommer man att efterfråga det vi erbjudet idag (till exempel Skönadal) (avtalet för kommunens boenden går ut 2020)? Hur uppfyller vi behovet av trygghet etc.? Processen behöver påbörjas nu. En av kommunens viktigaste frågor, vi måste vara beredda, det måste finnas alternativ när dessa efterfrågas. Kardinalfråga: vill brukarna detsamma som politikerna? Översyn av vård och omsorgsplanen, bortom 2020 är igång. Än en gång: hyresavtalen. Trygghetsboende, kollektiva eller ej? Exempel från Lund på ett boende som hade olika målgrupper såsom äldre och babysim. Klokt om man tänker på att blanda generationerna. Hitta boendeformer som medger detta. Nöjesliv Nöjespalats och mötesplatser för blandade åldrar i attraktiva lokaler behövs. Kommunen skulle kunna fungera som inkubator och skapa förutsättningar för detta genom att kratta manegen. Genom att tillhandahålla lokaler där unga och intresserade kan hålla spelningar för allmänheten ökar mervärdet och nöjesutbudet i kommunen. Ett centralt läge är viktigt ur trygghetsaspekt för att undvika stök. Den tidigare nöjeslokalen Modesty låg alldeles för öde i industriområdet vilket gynnade att det blev mycket stök. Gislövs stjärna och Kulla dansbana omnämndes som fina mötesplatser för blandade åldrar, men svåra att nå. Förslag att kunna förbättra kommunikationerna med en nöjeslinje för busslinjen Snurringen vissa kvällar och pensionärstaxi där äldre ställer upp och skjutsar med sin egen bil för bensinersättning föreslås. Idag är det svårt att boka taxi på helgen och förbättringar behövs! En kvinna berättade om avsaknaden av Slottstaden i Smedstorp som blåste omkull men aldrig byggdes upp igen. Ungdomars svårigheter att rättsligt få anordna arrangemang när de är omyndiga genom att de inte får skriva under fakturor etc. Ett sätt att kringgå detta är att samarbeta med andra föreningar. Ett sådant gränsöverskridande samarbete har gjorts mellan skolungdomar och byalaget i Sankt Olof som anordnade en Reggaefestival tillsammans. Öppna krogar, året runt. Det finns relativt gott om mötesplatser i Borrby. 11 (12)

12 Vård Mer personal till hälsovård. God mat/bra mat. Bra utbildning av vårdpersonalen. Heltidstjänster. Hur ska man annars vara attraktiv inom vård & omsorg som arbetsgivare? Vad ska vi göra när det inte finns tillräckligt med barn/ungdomar att ta hand om oss? Åldersintegrerat samhälle, boende, multifunktionella lokaler (sandsäck?). Alternativ till dagens former. Hur ska socialtjänsten svara upp mot de behov äldre har kopplat till trygghet etc? Satsa mer på friskvård. Kommunen och dess roll Kommunen som möjliggörare : Medborgarkontor, E tjänster och datorhandledning. God ekonomi: Långsiktig kommunal plan och bra service för företag. Kommunen borde gå från brukspatron till motivator. Kommunen ska göra sina bassaker och göra saker smidiga. Framtida visionsarbete Fokusgrupper borde hållas i byarna. Möten med ålderssegregerade grupper borde hållas. Ett förslag var studieresa för engagerade, tjänstemän och politiker till andra kommuner för att undvika sektorstänkandet och på sikt skapa en resurs/kontaktbank för skolan och samhällets behov. 12 (12)

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen Vid dialogkaféet deltog 18 anställda och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under dialogen. Kafébord dukades

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun

En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun En sjukt bra rapport! Förbättringsåtgärder för barns och ungas hälsa i Kungsbacka kommun Utges av Kungsbacka kommun och Region Halland Juli 2013 Författare: Fabian Ausmark, Erik Nylander, Jesper Lesseur

Läs mer