Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare"

Transkript

1 Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare Kivik ( ), Simrishamn ( ) och Borrby ( ) Sammanfattning Tre Framtidsverkstäder hölls för allmänheten under våren 2011 i Kivik 22 maj, i Simrishamn 25 maj och i Borrby 29 maj. Deltagare delades upp i mindre grupper och i varje grupp blickade deltagarna framåt och berättade hur de vill att Simrishamns kommun ska se ut i framtiden. Allt mellan himmel och jord diskuterades. Nedan finns en sammanställning av anteckningarna från vad som blev sammanlagt åtta grupper. Punkterna har grupperats under olika teman för att underlätta överskådligheten. Många bra idéer och härliga framtidsbilder framkom under Framtidsverkstäderna. Ett citat från ena gruppen vill jag dock gärna lyfta fram: Se konflikterna som möjligheter. Det kan vara konstruktivt. Den påvisar det mod, engagemang och uthållighet som jag personligen tror krävs för att åstadkomma en positiv förändring. Tankar och idéer Barns behov Barn måste bli sedda, bekräftade och ha en plats. Barn som inte har tillgång till sina föräldrar på grund av till exempel alkoholism eller att de jobbar för mycket måste få tillgång till andra vuxna. Fördelen med liten kommun är att många ser dig och över en lång period. Det finns en kontinuitet. Använd detta för att förhindra statiska bilder eller roller av individer. De ungas engagemang ser idag annorlunda ut, i Borrby har man prövat med kamratstödjare och att barnen faktiskt får uttrycka sig och vara delaktiga i skolan. En mentor för ungdomsföretagare efterlystes, kontakter inom företagandet härute är viktigt. Det viktiga är att komma igång med något projekt. Någon berättade om ett projekt där de unga startade ett hönshus på skolområdet i Borrby och sedan sålde äggen till föräldrarna! Detta visar att arbetsuppgifter kan delas ut tidigare till barn, de gillar meningsfulla grejer att göra. Förr fanns enkla men viktiga små uppgifter att göra som t.ex. fönster/vädringsvakter etc. som fyllde behov. Idag får barnen knappt praoa för det anses för farligt 1 (12)

2 Skola Klasserna bör inte vara för stora. Föräldramöten mix på folk, stor respekt. Man tar vara på inputs utifrån Hur får vi folk att flytta hit? Lyssna på alla barn. 8:e klassare vill inte gå på ÖG, de anser att det är för dålig kvalitet. Om det finns bra kommunikationer så kan elever gå i skolan någon annan stans men bo i Simrishamn. I Tomelilla har de högstadieskola med musikinriktning. Profilera skolan mer redan från högstadiet, och hålla hög kvalitet, det är kanske en konkurrensmöjlighet. Barnen ska ges en entreprenörsanda och vilja att ta egna initiativ. Verktyg för detta är att tillhandahålla datorer och teknik i ung ålder då det är där gnistan tänds. Uppfinnarverkstäder som mötesplatser till exempelvis med spel/designinriktning är ett sätt där individer skulle kunna få utvecklas och få en grund som kan leda till framtida arbete inom spelindustri etc. De små byskolorna är en stor kvalitet som föräldrar värderar med skolornas småskaliga struktur och bra undervisningsplaner som gynnar barnen. En kvinna i 60 årsåldern berättade om hur imponerad hennes man var av Hammenhögs skola och deras arbetssätt efter ett studiebesök. Skolorna är annars ett område som man som utomstående inte ges stor inblick i. Ett sätt till förbättring är att skapa nya attraktiva utbildningar. T.ex. med gymnasieinriktning mot marinbiologi. Som aktör för detta nämndes kommunen i sin roll som brukspatron. Använd skolorna mer kvällstid, enligt amerikansk modell och sänk de nuvarande lokalhyrorna, skapa profilerade klasser som i Skillinge med inriktning på natur och miljö eller som i Hammenhög med kultur i fokus. Sommarläger och offentliga samordnade lektioner kunde prövas, skolan är idag under BUNs budget, lokalerna är en tillgång för alla och skulle kunna bli mer multifunktionella och inrymma fritidsgård t.ex... Samhället i Sverige är för grupperat, mer naturlig kommunikation emellan vore bra. Det för mycket kringuppgifter för lärarna idag, ca 20 av 45 arbetstimmar går till arbete utanför undervisningen. Bra är att pensionärsföreningar härute deltar i skolarbetet med t.ex. servering av frukostfika eller berättelser om Österlens och sina historier. Behovet av läxhjälp är stort idag. Vuxnas identitet Inflyttade har större möjlighet skapa sin egen roll. Infödda är mer låsta. 2 (12)

3 Trygghet Trygghet är olika saker för olika individer. Trygghet hos barnen grundas i en trygghet hos föräldrarna, har de säkra anställningar och inkomster påverkar detta familjelivet positivt. Trygg är man om man blir sedd och känner att man får plats. Simrishamn ska vara en plats för alla. Trygghet centralt, att inte vara ensam, hemtjänsten inte den enda lösningen. arbete, möjlighet att försörja sig Vad får människor att känna sig trygga? Sjukvård (nära till). Kollektivtrafik (med rätt utbud). Kollektivtrafik har konkret påverkan på utvecklingen i ett samhälle. Bra barnomsorg, bra skola. Bra arbetsmöjligheter/god arbetsmarknad. Inflyttning Inflyttade får kontinuitet. Inflyttning olika i kust och inlandsbyar. Olika dynamik mindre benägna för förändringar i inlandsbyar olika mognad. Stor polarisering vi och dem MOT sin egen särart på någon annans bekostad. Två anledningar att flytta hit 1. Jobb, 2. Lugnt, slow. Behöver ingen marknadsföring alla känner till Österlen Barnfamiljer vill gärna flytta hit, det är perfekt för dem. Ekologiskt hållbart samhälle är det som barnfamiljer vill ha, hållbart, ekologiskt, närodlat. Denna kommun anses inte som progressiv. Fler invånare genom: bättre pendlingsmöjligheter, kortare buss och tågtider tydlig inriktning på vad kommunen vill och står för levande bygd året runt bevara byarna mindre skolor möjlighet att placera barnen i skola/dagis där familjen bosätter sig tåget ska stanna i byarna så att dessa inte dör ut 30 % flyttar ut från Simrishamns kommun, hur kan 30 % lockas att komma tillbaka? Satsa på hantverkskunnande, utveckla Sjukhusområdet med spetskompetenser och Wellness, var tydlig i visionen och framförallt se till att få den förankrad. 3 (12)

4 Unikt Unique selling point. Vad är unikt? Vad är särart? De olika orterna olika karaktär. Olika, mångfald, särart, original, unikt i identitet. Hitta det nya. Det är så orört här, inga motorvägar som skär sönder, inga stora köpcentra, man har inte släppt på bebyggelsen längs kusterna, tack vare konservatismen. Man har startat waldorfskolor. Vi har alla jordens bergarter. Lugnet i Simrishamn med närhet till storslagen natur är en tillgång. Samarbete mot gemensamma mål Jämför med Malmö där man jobbar för gemensamma mål. Mer samarbete ger glädje. Kanske ett sätt att slippa jargongen den där jävla kommunen. Tjänstemän politiker medborgare behöver vara VI, inte vi och dem. Samarbete skapar mod, uthållighet, engagemang Så lite som är gjort som man skulle kunna göra. Det är viktigt med tydliga ramar vart man vill. Måste finnas en långsiktighet. Bygglov ska inte behandlas akut och ÖP:n ska vara bra så den fungerar som ett verktyg. Det gäller att engagera de som kommer hit i visionen även om de är i 60 årsåldern. Att kunna påverka sin närmiljö miljön där man växer upp och få inflytande på den fysiska gestaltningen ökar självkänslan. Detta kan göras med en samrådsgrupp med barn och ungdomar att diskutera planer och fysisk planering med. Arbete med ett ungdomspolitiskt handlingsprogram håller på att tas fram av kommunen, samrådsgrupp hade kunnat ingå i detta. Idag deltar landskapsarkitekt från kommunen i arbetet. Föräldrarna ska ha förtroende för pedagogerna den dialogen är viktig. Men problem uppstår på skolor där målbilderna är för många och, eller, otydliga. Samverkan, tydliga mål och visioner efterlystes, politisk ledning saknas, trots att goda intentioner finns, ekonomi och budget styr ändå allt. Korsavadskolan togs som ett exempel där pedagogerna inte lär veta hur de ska kunna genomföra de ålagda visionerna. 4 (12)

5 Stolt och positiv Man ska ha möjlighet att vara STOLT över sin ort. Mycket har hänt de sista åren! Mycket positivt! YA skriver mer positivt om Simrishamn men mycket mindre. Digital story telling utrusta folk med kamera. Projekt med Lena Alebo. SKL attitydundersökning, näringslivsråd, frukostar Mätproblem förväntningar i vissa mätningar ligger vi högt. Hur ser de som växer upp här på sin egen kommun? Inom kulturgarantin. Vilken bild har man? Förstärka utbildningar, utbilda lokala ungdomar, KY utbildningar till Simrishamn. För få känner till Österlen/Skåne, man känner ingen stolthet längre över våra byggnader. I skolan läser de bara Sveriges historia, inget om Skånes historia. Få folk att känna stolthet över vår bygd. Ungdomar ska ut i världen, men sen ska de komma tillbaka. Det finns många konstnärer och gallerier men många är omedvetna och sitter i stugorna. Årstider, kontraster, sommarboende, turism, våga vara stolta! Barnen i Simrishamn har en positiv självbild och vill berätta att här är det bra att växa upp. För att stärka självbilden är det viktigt att Simrishamnsborna, vuxna och personal slutar att klaga på avstannad tillväxt eftersom det till sist blir en självuppfyllande profetia som förs över till barnen. Det är naturligt och sunt att ungdomar efter sin uppväxt vill ut i världen, konsten är att få dem att vilja återvända till Simrishamn när det är dags att bilda familj och etablera sig. Framtidsverkstäder för barn föreslås. För att förbättra självbilden föreslås att innovationspris med olika inriktningar utvecklas såsom uppfinnarpris, oljemålningspris, entreprenörspris. I kommunen finns många äldre med spetskompetens som skulle kunna ställa upp i jury och senare med mentorskap för att stötta unga. I Uddevalla har kommunen arbetat med medborgarbudget där tävling med en summa pengar utlyst för ett ändamål. Vann gjorde förslag om en humor dag som också anordnades. Detsamma borde man göra här! När skapas stolthet och hur kan vi förmedla den känslan? vackert landskap miljö, kulturlandskapet närheten till vatten blommande landskap Lärarnas roll är viktig. Vilken bild ger man till sina elever? 5 (12)

6 Kommunikationer/infrastruktur Viktigt goda kommunikationer. Simrishamn knutpunkt viktigt att alla kan resa barn Organisera samåkning på hemsidan gäller alla kategorier. Kommunal bilpool. Amerikanskt exempel unga och pigga pensionärer mot ersättning (bensinpengar) kör andra pensionärer. Skapar samtal och mötesplats. Tid finns! Till exempel vi vill inte ha tåg till Kivik. Vi vill inte ha snabbtåg till Simrishamn. Bättre bredband behövs. I dagens globala samhälle ges större möjligheter att arbeta hemma, för att det ska fungera på Österlen krävs bättre bredband och utbyggnad av fiber. Även mobilnätet har dålig täckning. Kommunen behöver lobba för dessa frågor så att man kan arbeta härifrån. Även de allmänna kommunikationerna och infrastruktur med vägar och järnvägar är viktiga för politiker att driva så att kopplingen med omvärlden förbättras. Simrishamnsbanan, prioriterad. Kvällssnurringen, idé för dem över 65. Taxi, mer efterfrågestyrd kollektivtrafik. Bra infrastruktur bättre pendlingsmöjligheter tydliga projektplaner där även medel för projektet ingår. Cykelvägar viktiga. Samarbete och samordning för en infrastrukturplan Ystad/ Simrishamn för bättre genomfart och bättre väg hela vägen (för långsam genomfart genom Sandskogen i Ystad vid transport till och från Malmö). Mötesplatser Skolbyggnader står tomma efter jobb. Plats för samtal och möten såsom läxläsning, fritidsklubbar, debattklubbar, schackklubb, fritidsgård föräldraförening Se över inventera kommunens lokaler, hitta kommunala kontaktpersoner avlöna vaktmästare. Informella kontakter byalagen, affärerna, anslagstavlor. Hur personlig är kommunen? Personligt tilltal, ansiktet utåt. För stor respekt för kommunen, man vågar inte ta kontakt. Individ massa. I Simrishamn man förväntar sig att bli sedd, att bli tilltalad i förhållande till större orter exempelvis Helsingborg. Mötespunkter/mötesplatser. Som ett alternativ till det organiserade föreningslivet. 6 (12)

7 Turism Möjlighet till vård även under turistsäsong. Rytmen vinter och sommar är en del av identiteten (Påsk till 31 oktober) Turistort vad är det? Många företagare lever på turism. Turistparadis ofta jämförs med Gotland. Kan inte marknadsföra inflyttning Kontrasten är väldigt bra, gillar att man kan gå ut på vintern utan att möta någon. I Falköping är det tvärt om, det är dött på sommaren. Turismen är mycket viktig för kommunen. För fem år sedan sa tjänstemän att turismen inte är en näring, men turismen gör att man kan driva verksamhet året runt. Satsa på turism! Turism vad vill turisterna uppleva här? Österlen varumärke Bohemisk lantlig miljö Landsbygd Kulturlandskap By bebyggelse Basnäringen kvar för att bibehålla detta landskap Vad står Österlen för? Historia, Natur och Miljö, stillestånd kan bli resultatet menade någon. Vi vill inte visa upp Österlen som ett slags Skansen, vardagsbehoven härute måste tillgodoses också. Kommunikation /samtal Kommunens anslagstavla i Österlenmagasinet, använd mera. Medborgardialog finns många olika sätt att göra det. Positiv till att vi ska lyssna och att medborgarna talar, något helt nytt. Ska finnas möjlighet att få sagt vad man vill SOC hemsida en av de tio bästa i landet. Bättre kommunikation, hur går det till? Måste förbättras, viktigt med möten av denna typ, inte via PRO etc. Finns det rädsla att säga vad man vill/vad man önskar? Hur övervinner man den för att få möjlighet att föra fram sin syn? Politiker får dåliga signaler från seniorerna, får inte en tydlig bild av vad folk egentligen vill ha. Den seniora befolkningen måste berätta hur de vill ha det! Visionsarbetet kan bli starten/grunden för dialogen mellan seniorgruppen och politikerna. 7 (12)

8 Kompetenser Styrka finns flora av kompetens att kommunen ska nyttja det bättre. Identifiera kunskapsområdena, ex seniorer med mo. Kompetensutbyte, företagande. Näringslivet/Arbetsmarknad Näringslivsrådet består av företagare, banker, mäklare har inte kontakt med alla. De träffar inte företagarna. Företagare hur ska vi få kontakt? Vi ska vara fysiskt ute, frukostmöte positivt att ha olika tidpunkter. Småskalig industri, matproduktion, det lokala samhället behöver utvecklas. Satsa på det lokala, då får man snurr på ekonomin och man slipper transporter. Sysslar med kollektivtrafik, ett problem är att det inte finns kvalificerad arbetskraft. Det är ett problem att en akademiker ofta är gift med en annan akademiker och det är svårt att fixa två jobb. Man måste ha rotation, kanske kan man knyta gymnasiet till Marint centrum. Brett utbud och variation av arbeten. Universitetsstäder har positiv utveckling. I Simrishamn saknas det akademiker, undersköterskor, kock, servitriser Forskning och utveckling inom miljö, kursverksamhet i samverkan med Lunds universitet. Företagsinkubator, huset är fullt, behöver byggas ut. Det är offentliga medel som finansierar, kommunen, Region Skåne och Sparbanken Syd. Socialförvaltningen kommer att behöva anställa många fler, hur ska vi göra? Östersjön och marint centrum, mitt emellan jordbruk och fiske, vi ligger precis rätt, fokus på kväve och fosfor Här finns många hantverkare och lokala plåtslagare. Det har varit bra utveckling på politikerna i Simrishamn. Men det är svårt med arbetskraft. 55+ är överrepresenterade som köpstark grupp. Det är egentligen inte dåligt med hög medelålder. Jag har aldrig haft kontakt med kommunen. Inom livsmedelsindustrin finns det fler lagar och regler. Satsa på info hur man ska hantera livsmedel. Österlen är ett otroligt känt begrepp. Det har blivit så mycket bättre de senaste 5 åren. Men krishantering fungerar mycket dåligt i kommunen. Näringslivsrådet, det vore positivt om man gick utanför näringslivsrådet så man fick reda på vad som händer. I YA ser man inget, den läser man på 4 min. Kommunen borde vara fysiskt ute, ute i byarna. Frukostmöten är värdelöst om man jobbar på morgonen. Man hittar sällan på hemsidan. 8 (12)

9 Fler företag: kommunens tillgångar: Lantbruk är viktigt här, fiske (åsikter angående giftutsläpp som innebär dioxin i fiskarna framfördes), fruktodlingar utveckla de företag vi har förädling bör ske här utveckla förutsättningar för nya företag Lunds universitet, Campus, forum för brinnande krafter fiberoptik bondens marknad, möjlighet att sälja sin egenproducerade varor, egenodlad frukt, grönsaker etc. Turer ut i landskapet, kommunal angelägenhet eller forum för nyföretagande Vilket stöd ska kommunen bistå med? bra företagsklimat utvärdering av företagsbesöken vad ska de leda till genomförandeplaner vänligt bemötande service minded stöd vid lågsäsong, inte ekonomiskt men hjälp att tillvarata möjligheterna bistå med kontaktnät, exempelvis vart vänder man sig om man letar efter lokaler snabb handläggning lätt navigerad hemsida Prioritering av företag? nyföretagare hälsas välkomna ansvar på såväl företagare som kommun bra översiktsplan Verksamhet är svårt att driva då tjänstemännen på kommunen motarbetar företagarna alla tillstånd tar för lång tid enligt företagarföreningen. Potential i många näringar, t ex turistnäringen. Kommunens roll: sammanhållande. Vilken sorts aktiviteter ska man satsa på som funkar året runt? Man måste tänka i bisysslor, man måste tänka i tema. Mer samarbete mellan företagen, ta med den kraften som finns i nystartade företag (att de överlever), mentorer mellan företagen. Kommunens roll? Politiker Politiker är utsatta i kommunen, alla vet vem de är. Större rotation på politikerna, det är en otacksam roll. I ett så litet samhälle är det svårt att skilja mellan sak och person. Det upplevs som att det tar stopp någonstans, tjänstemännen byts ofta ut, bättre kontakt än med politiker. Politiker är svåra att få kontakt med, och de har suttit länge. Känns som låg utbildning? Välj rätt politiker, dagens medborgare är SLÖA! Det är låg status på politiker. Saknas kontaktpunkt mellan medborgare och politiker. Samarbete för kommunens bästa, ansvar, mindre ideologi, hitta nya sätt att knyta samman politiker och väljare. 9 (12)

10 Kultur Kulturgarantin har i studie presenterats som det bästa sättet för barn att få utlopp för sin kreativitet genom att de själva får bestämma över utbudet (ex. Benká di). Det är viktigt att föräldrarna trivs ett bra kulturutbud för vuxna är en del i detta. Fritid och föreningsliv En bredd i utbudet av aktiviteter och idrott behövs för att ge utlopp för kreativitet och känna att det finns plats för just dig. Föreningslivet har svårt att engagera ungdomsledare och behöver stöd i arbetet. Kommunen skulle kunna bidra med kunskap och stöd om hur föreningar kan söka bidrag och hur man ska formulera sig. Litteratur finns på biblioteket. Skateparker och konstgräs efterfrågas alltid. Deltagande och ekonomiska bidrag från företagare som kan gå samman för att bidra med större projekt i bygden önskas. Exempelvis en fullskalig permanent skatepark kostar omkring kr att bygga. Fler aktiviteter av kortare slag som till exempel det biblioteket och museet arrangerar, inte nödvändigt att vara medlem i förening för att få bli aktiverad. Benka dí lyftes fram som en tillsynes välfungerande verksamhet. Unikt: ett väldigt utbrett föreningsliv idag. Kreativitet. Kraft. Viktigt: hur kan dagens föreningsliv kopplas samman, koppla på näringslivet, koppla på andra projekt? Föreningsråd, kommunen som samlande punkt. Öppet hus, kansli. Föreningsmöte, som kommunen håller i. Dra en linje: hur kan föreningslivet samarbeta mer, för att stärka byarna? Bostad Unga önskar billiga ungdomsbostäder nära järnvägen, gärna med enklare standard för att hålla nere hyrorna. Gärsnäs kommunalhus hade varit perfekt att bygga om till ungdomslägenheter med exempelvis korridorboende. För att skapa fler ungdomsbostäder skulle kommunen kunna gå ut och hjälpa till med information till husägare som sitter i för stora hus om hur man enkelt kan hyra ut ett rum i sin bostad med info om skatter och villkor etc. Kanske hjälpa till med förmedling. Centrala bostäder. 10 (12)

11 Mix av bostäder, mix av ålderskategorier. Seniorbyar, ej åldersintegrerade. Erbjuda/peka ut områden för exploatering, vid havet, med havsutsikt. Seniorer vill bo centralt! Jämför med USA exemplet, ett boende där man kan köpa till service i takt med att man behöver den, dessutom möjlighet att flytta inom boende efter behov. Kommer man att efterfråga det vi erbjudet idag (till exempel Skönadal) (avtalet för kommunens boenden går ut 2020)? Hur uppfyller vi behovet av trygghet etc.? Processen behöver påbörjas nu. En av kommunens viktigaste frågor, vi måste vara beredda, det måste finnas alternativ när dessa efterfrågas. Kardinalfråga: vill brukarna detsamma som politikerna? Översyn av vård och omsorgsplanen, bortom 2020 är igång. Än en gång: hyresavtalen. Trygghetsboende, kollektiva eller ej? Exempel från Lund på ett boende som hade olika målgrupper såsom äldre och babysim. Klokt om man tänker på att blanda generationerna. Hitta boendeformer som medger detta. Nöjesliv Nöjespalats och mötesplatser för blandade åldrar i attraktiva lokaler behövs. Kommunen skulle kunna fungera som inkubator och skapa förutsättningar för detta genom att kratta manegen. Genom att tillhandahålla lokaler där unga och intresserade kan hålla spelningar för allmänheten ökar mervärdet och nöjesutbudet i kommunen. Ett centralt läge är viktigt ur trygghetsaspekt för att undvika stök. Den tidigare nöjeslokalen Modesty låg alldeles för öde i industriområdet vilket gynnade att det blev mycket stök. Gislövs stjärna och Kulla dansbana omnämndes som fina mötesplatser för blandade åldrar, men svåra att nå. Förslag att kunna förbättra kommunikationerna med en nöjeslinje för busslinjen Snurringen vissa kvällar och pensionärstaxi där äldre ställer upp och skjutsar med sin egen bil för bensinersättning föreslås. Idag är det svårt att boka taxi på helgen och förbättringar behövs! En kvinna berättade om avsaknaden av Slottstaden i Smedstorp som blåste omkull men aldrig byggdes upp igen. Ungdomars svårigheter att rättsligt få anordna arrangemang när de är omyndiga genom att de inte får skriva under fakturor etc. Ett sätt att kringgå detta är att samarbeta med andra föreningar. Ett sådant gränsöverskridande samarbete har gjorts mellan skolungdomar och byalaget i Sankt Olof som anordnade en Reggaefestival tillsammans. Öppna krogar, året runt. Det finns relativt gott om mötesplatser i Borrby. 11 (12)

12 Vård Mer personal till hälsovård. God mat/bra mat. Bra utbildning av vårdpersonalen. Heltidstjänster. Hur ska man annars vara attraktiv inom vård & omsorg som arbetsgivare? Vad ska vi göra när det inte finns tillräckligt med barn/ungdomar att ta hand om oss? Åldersintegrerat samhälle, boende, multifunktionella lokaler (sandsäck?). Alternativ till dagens former. Hur ska socialtjänsten svara upp mot de behov äldre har kopplat till trygghet etc? Satsa mer på friskvård. Kommunen och dess roll Kommunen som möjliggörare : Medborgarkontor, E tjänster och datorhandledning. God ekonomi: Långsiktig kommunal plan och bra service för företag. Kommunen borde gå från brukspatron till motivator. Kommunen ska göra sina bassaker och göra saker smidiga. Framtida visionsarbete Fokusgrupper borde hållas i byarna. Möten med ålderssegregerade grupper borde hållas. Ett förslag var studieresa för engagerade, tjänstemän och politiker till andra kommuner för att undvika sektorstänkandet och på sikt skapa en resurs/kontaktbank för skolan och samhällets behov. 12 (12)

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Vision. Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre. VISION OCH MÅLMODELL

Vision. Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre. VISION OCH MÅLMODELL Vision Vi har tagit fram fyra grundstenar som bygger visionen. Det handlar om ord och begrepp som hela tiden återkommit under arbetet och som kommer att bära upp visionen. Bättre Simrishamn är en plats

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun

landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun landsbygdsprogram Landsbygdsprogram för Timrå kommun 2015-2019 1 Bakgrund Programmets tillkomst En motion till kommunfullmäktige om att skapa ett landsbygdsprogram antogs 2007. Uppdraget genomfördes 2010-11

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge FJÄLKINGE BYPLAN Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge 1 BAKGRUND Fjälkinge är en så kallad basort i Kristianstad kommun med ca 1700 invånare. På orten

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Utflyttning från Simrishamns kommun

Utflyttning från Simrishamns kommun Enkätundersökning Utflyttning från s kommun Bilaga resultatredovisning Enkätundersökning Utflyttning från s kommun Innehåll Resultatredovisning 4 Ny boendeort (genererat från postnummer) 4 2. Hur länge

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Vad tycker den som flyttar om kommunen?

Vad tycker den som flyttar om kommunen? Pressinformation från Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Ystad i en egen division Vad tycker den som flyttar om kommunen? Fyra kommuner i sydöstra Skåne har undersökt attityden hos de som

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

Ung Förändring Ljusdal. - Ljusdals kommuns ungdomspolitiska handlingsprogram

Ung Förändring Ljusdal. - Ljusdals kommuns ungdomspolitiska handlingsprogram Ung Förändring Ljusdal - Ljusdals kommuns ungdomspolitiska handlingsprogram INNEHÅLL 1 Inledning 2 Varför behövs ett ungdomspolitiskt handlingsprogram? 3 Hur vi har jobbat 4 Hur kollar vi att vi når något

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Lärande och familj 1 Globalisering Värderingsförändringar individualisering Klimatförändringar Demografi 5 megatrender med sikte på 2030 Källor: SKL omvärldsanalys,

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Sammanfattning och analys Under arbetet med insamling och sammanställning av inkommet material är det tydligt att deltagare

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan Sammanställning Ängelholms kommun har en översiktsplan från 2004. Kommunfullmäktige har tagit beslut att en ny översiktsplan ska tas fram. Den nya översiktsplanen ska utgöra ett strategiskt dokument, en

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Lillpite 2014-03-11 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Bygg Ulricehamn starkare

Bygg Ulricehamn starkare Vi är stolta över Ulricehamn. Kommunen växer. Dessutom finns flera framgångsrika företag. De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i kommunen. Samtidigt kan vi inte blunda för att det

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

Bjäre Båstad Moderaterna VALPROGRAM Sida 1 av 6 2014-08-18

Bjäre Båstad Moderaterna VALPROGRAM Sida 1 av 6 2014-08-18 Bjäre Båstad Moderaterna VALPROGRAM Sida 1 av 6 Bjäre Båstad Moderaternas Valprogram 2015-2018. A. Allmänt Moderaterna fortsätter att ta ansvar för Båstads kommuns framtid, utveckling och unika miljö.

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

UTVECKLINGSPROGRAM FÖR TRÖNNINGE FRAMTID TRÖNNINGE

UTVECKLINGSPROGRAM FÖR TRÖNNINGE FRAMTID TRÖNNINGE UTVECKLINGSPROGRAM FÖR TRÖNNINGE FRAMTID TRÖNNINGE Antaget av kommunstyrelsen den 15 november 2016 FÖRORD Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Trönninge.

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år?

Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år? Kulturutskottet Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år? Inledning/bakgrund: Många ungdomar i åldern 15-18 år saknar naturliga

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på? Enkätsvar från medborgarpanel Sammanfattning Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Landvetter? Positivt och viktigt att det ska bli en idrottshall. Det är viktigt med polisiär närvaro för att

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ Våra kandidater till kommunfullmäktige. ETT VÄXANDE LULEÅ Vårt Luleå är ett samhälle där alla människor känner sig välkomna.

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Perspektivinsamling - frågeställningar

Perspektivinsamling - frågeställningar Perspektivinsamling - frågeställningar Elever och före detta elever Vad är en bra skola för dig och dina kompisar? Vad är mindre bra? Hur ska skolan vara för att du ska få lust att lära? Personal Vad är

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Plats Dialogmöte 1 hölls i Ladan, som ligger på Lennartsnäs, Öråkers gård. I byggnaden finns olika butiker, verksamheter och det anordnas även en del aktiviteter. Beskrivning

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer