Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare"

Transkript

1 Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare Kivik ( ), Simrishamn ( ) och Borrby ( ) Sammanfattning Tre Framtidsverkstäder hölls för allmänheten under våren 2011 i Kivik 22 maj, i Simrishamn 25 maj och i Borrby 29 maj. Deltagare delades upp i mindre grupper och i varje grupp blickade deltagarna framåt och berättade hur de vill att Simrishamns kommun ska se ut i framtiden. Allt mellan himmel och jord diskuterades. Nedan finns en sammanställning av anteckningarna från vad som blev sammanlagt åtta grupper. Punkterna har grupperats under olika teman för att underlätta överskådligheten. Många bra idéer och härliga framtidsbilder framkom under Framtidsverkstäderna. Ett citat från ena gruppen vill jag dock gärna lyfta fram: Se konflikterna som möjligheter. Det kan vara konstruktivt. Den påvisar det mod, engagemang och uthållighet som jag personligen tror krävs för att åstadkomma en positiv förändring. Tankar och idéer Barns behov Barn måste bli sedda, bekräftade och ha en plats. Barn som inte har tillgång till sina föräldrar på grund av till exempel alkoholism eller att de jobbar för mycket måste få tillgång till andra vuxna. Fördelen med liten kommun är att många ser dig och över en lång period. Det finns en kontinuitet. Använd detta för att förhindra statiska bilder eller roller av individer. De ungas engagemang ser idag annorlunda ut, i Borrby har man prövat med kamratstödjare och att barnen faktiskt får uttrycka sig och vara delaktiga i skolan. En mentor för ungdomsföretagare efterlystes, kontakter inom företagandet härute är viktigt. Det viktiga är att komma igång med något projekt. Någon berättade om ett projekt där de unga startade ett hönshus på skolområdet i Borrby och sedan sålde äggen till föräldrarna! Detta visar att arbetsuppgifter kan delas ut tidigare till barn, de gillar meningsfulla grejer att göra. Förr fanns enkla men viktiga små uppgifter att göra som t.ex. fönster/vädringsvakter etc. som fyllde behov. Idag får barnen knappt praoa för det anses för farligt 1 (12)

2 Skola Klasserna bör inte vara för stora. Föräldramöten mix på folk, stor respekt. Man tar vara på inputs utifrån Hur får vi folk att flytta hit? Lyssna på alla barn. 8:e klassare vill inte gå på ÖG, de anser att det är för dålig kvalitet. Om det finns bra kommunikationer så kan elever gå i skolan någon annan stans men bo i Simrishamn. I Tomelilla har de högstadieskola med musikinriktning. Profilera skolan mer redan från högstadiet, och hålla hög kvalitet, det är kanske en konkurrensmöjlighet. Barnen ska ges en entreprenörsanda och vilja att ta egna initiativ. Verktyg för detta är att tillhandahålla datorer och teknik i ung ålder då det är där gnistan tänds. Uppfinnarverkstäder som mötesplatser till exempelvis med spel/designinriktning är ett sätt där individer skulle kunna få utvecklas och få en grund som kan leda till framtida arbete inom spelindustri etc. De små byskolorna är en stor kvalitet som föräldrar värderar med skolornas småskaliga struktur och bra undervisningsplaner som gynnar barnen. En kvinna i 60 årsåldern berättade om hur imponerad hennes man var av Hammenhögs skola och deras arbetssätt efter ett studiebesök. Skolorna är annars ett område som man som utomstående inte ges stor inblick i. Ett sätt till förbättring är att skapa nya attraktiva utbildningar. T.ex. med gymnasieinriktning mot marinbiologi. Som aktör för detta nämndes kommunen i sin roll som brukspatron. Använd skolorna mer kvällstid, enligt amerikansk modell och sänk de nuvarande lokalhyrorna, skapa profilerade klasser som i Skillinge med inriktning på natur och miljö eller som i Hammenhög med kultur i fokus. Sommarläger och offentliga samordnade lektioner kunde prövas, skolan är idag under BUNs budget, lokalerna är en tillgång för alla och skulle kunna bli mer multifunktionella och inrymma fritidsgård t.ex... Samhället i Sverige är för grupperat, mer naturlig kommunikation emellan vore bra. Det för mycket kringuppgifter för lärarna idag, ca 20 av 45 arbetstimmar går till arbete utanför undervisningen. Bra är att pensionärsföreningar härute deltar i skolarbetet med t.ex. servering av frukostfika eller berättelser om Österlens och sina historier. Behovet av läxhjälp är stort idag. Vuxnas identitet Inflyttade har större möjlighet skapa sin egen roll. Infödda är mer låsta. 2 (12)

3 Trygghet Trygghet är olika saker för olika individer. Trygghet hos barnen grundas i en trygghet hos föräldrarna, har de säkra anställningar och inkomster påverkar detta familjelivet positivt. Trygg är man om man blir sedd och känner att man får plats. Simrishamn ska vara en plats för alla. Trygghet centralt, att inte vara ensam, hemtjänsten inte den enda lösningen. arbete, möjlighet att försörja sig Vad får människor att känna sig trygga? Sjukvård (nära till). Kollektivtrafik (med rätt utbud). Kollektivtrafik har konkret påverkan på utvecklingen i ett samhälle. Bra barnomsorg, bra skola. Bra arbetsmöjligheter/god arbetsmarknad. Inflyttning Inflyttade får kontinuitet. Inflyttning olika i kust och inlandsbyar. Olika dynamik mindre benägna för förändringar i inlandsbyar olika mognad. Stor polarisering vi och dem MOT sin egen särart på någon annans bekostad. Två anledningar att flytta hit 1. Jobb, 2. Lugnt, slow. Behöver ingen marknadsföring alla känner till Österlen Barnfamiljer vill gärna flytta hit, det är perfekt för dem. Ekologiskt hållbart samhälle är det som barnfamiljer vill ha, hållbart, ekologiskt, närodlat. Denna kommun anses inte som progressiv. Fler invånare genom: bättre pendlingsmöjligheter, kortare buss och tågtider tydlig inriktning på vad kommunen vill och står för levande bygd året runt bevara byarna mindre skolor möjlighet att placera barnen i skola/dagis där familjen bosätter sig tåget ska stanna i byarna så att dessa inte dör ut 30 % flyttar ut från Simrishamns kommun, hur kan 30 % lockas att komma tillbaka? Satsa på hantverkskunnande, utveckla Sjukhusområdet med spetskompetenser och Wellness, var tydlig i visionen och framförallt se till att få den förankrad. 3 (12)

4 Unikt Unique selling point. Vad är unikt? Vad är särart? De olika orterna olika karaktär. Olika, mångfald, särart, original, unikt i identitet. Hitta det nya. Det är så orört här, inga motorvägar som skär sönder, inga stora köpcentra, man har inte släppt på bebyggelsen längs kusterna, tack vare konservatismen. Man har startat waldorfskolor. Vi har alla jordens bergarter. Lugnet i Simrishamn med närhet till storslagen natur är en tillgång. Samarbete mot gemensamma mål Jämför med Malmö där man jobbar för gemensamma mål. Mer samarbete ger glädje. Kanske ett sätt att slippa jargongen den där jävla kommunen. Tjänstemän politiker medborgare behöver vara VI, inte vi och dem. Samarbete skapar mod, uthållighet, engagemang Så lite som är gjort som man skulle kunna göra. Det är viktigt med tydliga ramar vart man vill. Måste finnas en långsiktighet. Bygglov ska inte behandlas akut och ÖP:n ska vara bra så den fungerar som ett verktyg. Det gäller att engagera de som kommer hit i visionen även om de är i 60 årsåldern. Att kunna påverka sin närmiljö miljön där man växer upp och få inflytande på den fysiska gestaltningen ökar självkänslan. Detta kan göras med en samrådsgrupp med barn och ungdomar att diskutera planer och fysisk planering med. Arbete med ett ungdomspolitiskt handlingsprogram håller på att tas fram av kommunen, samrådsgrupp hade kunnat ingå i detta. Idag deltar landskapsarkitekt från kommunen i arbetet. Föräldrarna ska ha förtroende för pedagogerna den dialogen är viktig. Men problem uppstår på skolor där målbilderna är för många och, eller, otydliga. Samverkan, tydliga mål och visioner efterlystes, politisk ledning saknas, trots att goda intentioner finns, ekonomi och budget styr ändå allt. Korsavadskolan togs som ett exempel där pedagogerna inte lär veta hur de ska kunna genomföra de ålagda visionerna. 4 (12)

5 Stolt och positiv Man ska ha möjlighet att vara STOLT över sin ort. Mycket har hänt de sista åren! Mycket positivt! YA skriver mer positivt om Simrishamn men mycket mindre. Digital story telling utrusta folk med kamera. Projekt med Lena Alebo. SKL attitydundersökning, näringslivsråd, frukostar Mätproblem förväntningar i vissa mätningar ligger vi högt. Hur ser de som växer upp här på sin egen kommun? Inom kulturgarantin. Vilken bild har man? Förstärka utbildningar, utbilda lokala ungdomar, KY utbildningar till Simrishamn. För få känner till Österlen/Skåne, man känner ingen stolthet längre över våra byggnader. I skolan läser de bara Sveriges historia, inget om Skånes historia. Få folk att känna stolthet över vår bygd. Ungdomar ska ut i världen, men sen ska de komma tillbaka. Det finns många konstnärer och gallerier men många är omedvetna och sitter i stugorna. Årstider, kontraster, sommarboende, turism, våga vara stolta! Barnen i Simrishamn har en positiv självbild och vill berätta att här är det bra att växa upp. För att stärka självbilden är det viktigt att Simrishamnsborna, vuxna och personal slutar att klaga på avstannad tillväxt eftersom det till sist blir en självuppfyllande profetia som förs över till barnen. Det är naturligt och sunt att ungdomar efter sin uppväxt vill ut i världen, konsten är att få dem att vilja återvända till Simrishamn när det är dags att bilda familj och etablera sig. Framtidsverkstäder för barn föreslås. För att förbättra självbilden föreslås att innovationspris med olika inriktningar utvecklas såsom uppfinnarpris, oljemålningspris, entreprenörspris. I kommunen finns många äldre med spetskompetens som skulle kunna ställa upp i jury och senare med mentorskap för att stötta unga. I Uddevalla har kommunen arbetat med medborgarbudget där tävling med en summa pengar utlyst för ett ändamål. Vann gjorde förslag om en humor dag som också anordnades. Detsamma borde man göra här! När skapas stolthet och hur kan vi förmedla den känslan? vackert landskap miljö, kulturlandskapet närheten till vatten blommande landskap Lärarnas roll är viktig. Vilken bild ger man till sina elever? 5 (12)

6 Kommunikationer/infrastruktur Viktigt goda kommunikationer. Simrishamn knutpunkt viktigt att alla kan resa barn Organisera samåkning på hemsidan gäller alla kategorier. Kommunal bilpool. Amerikanskt exempel unga och pigga pensionärer mot ersättning (bensinpengar) kör andra pensionärer. Skapar samtal och mötesplats. Tid finns! Till exempel vi vill inte ha tåg till Kivik. Vi vill inte ha snabbtåg till Simrishamn. Bättre bredband behövs. I dagens globala samhälle ges större möjligheter att arbeta hemma, för att det ska fungera på Österlen krävs bättre bredband och utbyggnad av fiber. Även mobilnätet har dålig täckning. Kommunen behöver lobba för dessa frågor så att man kan arbeta härifrån. Även de allmänna kommunikationerna och infrastruktur med vägar och järnvägar är viktiga för politiker att driva så att kopplingen med omvärlden förbättras. Simrishamnsbanan, prioriterad. Kvällssnurringen, idé för dem över 65. Taxi, mer efterfrågestyrd kollektivtrafik. Bra infrastruktur bättre pendlingsmöjligheter tydliga projektplaner där även medel för projektet ingår. Cykelvägar viktiga. Samarbete och samordning för en infrastrukturplan Ystad/ Simrishamn för bättre genomfart och bättre väg hela vägen (för långsam genomfart genom Sandskogen i Ystad vid transport till och från Malmö). Mötesplatser Skolbyggnader står tomma efter jobb. Plats för samtal och möten såsom läxläsning, fritidsklubbar, debattklubbar, schackklubb, fritidsgård föräldraförening Se över inventera kommunens lokaler, hitta kommunala kontaktpersoner avlöna vaktmästare. Informella kontakter byalagen, affärerna, anslagstavlor. Hur personlig är kommunen? Personligt tilltal, ansiktet utåt. För stor respekt för kommunen, man vågar inte ta kontakt. Individ massa. I Simrishamn man förväntar sig att bli sedd, att bli tilltalad i förhållande till större orter exempelvis Helsingborg. Mötespunkter/mötesplatser. Som ett alternativ till det organiserade föreningslivet. 6 (12)

7 Turism Möjlighet till vård även under turistsäsong. Rytmen vinter och sommar är en del av identiteten (Påsk till 31 oktober) Turistort vad är det? Många företagare lever på turism. Turistparadis ofta jämförs med Gotland. Kan inte marknadsföra inflyttning Kontrasten är väldigt bra, gillar att man kan gå ut på vintern utan att möta någon. I Falköping är det tvärt om, det är dött på sommaren. Turismen är mycket viktig för kommunen. För fem år sedan sa tjänstemän att turismen inte är en näring, men turismen gör att man kan driva verksamhet året runt. Satsa på turism! Turism vad vill turisterna uppleva här? Österlen varumärke Bohemisk lantlig miljö Landsbygd Kulturlandskap By bebyggelse Basnäringen kvar för att bibehålla detta landskap Vad står Österlen för? Historia, Natur och Miljö, stillestånd kan bli resultatet menade någon. Vi vill inte visa upp Österlen som ett slags Skansen, vardagsbehoven härute måste tillgodoses också. Kommunikation /samtal Kommunens anslagstavla i Österlenmagasinet, använd mera. Medborgardialog finns många olika sätt att göra det. Positiv till att vi ska lyssna och att medborgarna talar, något helt nytt. Ska finnas möjlighet att få sagt vad man vill SOC hemsida en av de tio bästa i landet. Bättre kommunikation, hur går det till? Måste förbättras, viktigt med möten av denna typ, inte via PRO etc. Finns det rädsla att säga vad man vill/vad man önskar? Hur övervinner man den för att få möjlighet att föra fram sin syn? Politiker får dåliga signaler från seniorerna, får inte en tydlig bild av vad folk egentligen vill ha. Den seniora befolkningen måste berätta hur de vill ha det! Visionsarbetet kan bli starten/grunden för dialogen mellan seniorgruppen och politikerna. 7 (12)

8 Kompetenser Styrka finns flora av kompetens att kommunen ska nyttja det bättre. Identifiera kunskapsområdena, ex seniorer med mo. Kompetensutbyte, företagande. Näringslivet/Arbetsmarknad Näringslivsrådet består av företagare, banker, mäklare har inte kontakt med alla. De träffar inte företagarna. Företagare hur ska vi få kontakt? Vi ska vara fysiskt ute, frukostmöte positivt att ha olika tidpunkter. Småskalig industri, matproduktion, det lokala samhället behöver utvecklas. Satsa på det lokala, då får man snurr på ekonomin och man slipper transporter. Sysslar med kollektivtrafik, ett problem är att det inte finns kvalificerad arbetskraft. Det är ett problem att en akademiker ofta är gift med en annan akademiker och det är svårt att fixa två jobb. Man måste ha rotation, kanske kan man knyta gymnasiet till Marint centrum. Brett utbud och variation av arbeten. Universitetsstäder har positiv utveckling. I Simrishamn saknas det akademiker, undersköterskor, kock, servitriser Forskning och utveckling inom miljö, kursverksamhet i samverkan med Lunds universitet. Företagsinkubator, huset är fullt, behöver byggas ut. Det är offentliga medel som finansierar, kommunen, Region Skåne och Sparbanken Syd. Socialförvaltningen kommer att behöva anställa många fler, hur ska vi göra? Östersjön och marint centrum, mitt emellan jordbruk och fiske, vi ligger precis rätt, fokus på kväve och fosfor Här finns många hantverkare och lokala plåtslagare. Det har varit bra utveckling på politikerna i Simrishamn. Men det är svårt med arbetskraft. 55+ är överrepresenterade som köpstark grupp. Det är egentligen inte dåligt med hög medelålder. Jag har aldrig haft kontakt med kommunen. Inom livsmedelsindustrin finns det fler lagar och regler. Satsa på info hur man ska hantera livsmedel. Österlen är ett otroligt känt begrepp. Det har blivit så mycket bättre de senaste 5 åren. Men krishantering fungerar mycket dåligt i kommunen. Näringslivsrådet, det vore positivt om man gick utanför näringslivsrådet så man fick reda på vad som händer. I YA ser man inget, den läser man på 4 min. Kommunen borde vara fysiskt ute, ute i byarna. Frukostmöten är värdelöst om man jobbar på morgonen. Man hittar sällan på hemsidan. 8 (12)

9 Fler företag: kommunens tillgångar: Lantbruk är viktigt här, fiske (åsikter angående giftutsläpp som innebär dioxin i fiskarna framfördes), fruktodlingar utveckla de företag vi har förädling bör ske här utveckla förutsättningar för nya företag Lunds universitet, Campus, forum för brinnande krafter fiberoptik bondens marknad, möjlighet att sälja sin egenproducerade varor, egenodlad frukt, grönsaker etc. Turer ut i landskapet, kommunal angelägenhet eller forum för nyföretagande Vilket stöd ska kommunen bistå med? bra företagsklimat utvärdering av företagsbesöken vad ska de leda till genomförandeplaner vänligt bemötande service minded stöd vid lågsäsong, inte ekonomiskt men hjälp att tillvarata möjligheterna bistå med kontaktnät, exempelvis vart vänder man sig om man letar efter lokaler snabb handläggning lätt navigerad hemsida Prioritering av företag? nyföretagare hälsas välkomna ansvar på såväl företagare som kommun bra översiktsplan Verksamhet är svårt att driva då tjänstemännen på kommunen motarbetar företagarna alla tillstånd tar för lång tid enligt företagarföreningen. Potential i många näringar, t ex turistnäringen. Kommunens roll: sammanhållande. Vilken sorts aktiviteter ska man satsa på som funkar året runt? Man måste tänka i bisysslor, man måste tänka i tema. Mer samarbete mellan företagen, ta med den kraften som finns i nystartade företag (att de överlever), mentorer mellan företagen. Kommunens roll? Politiker Politiker är utsatta i kommunen, alla vet vem de är. Större rotation på politikerna, det är en otacksam roll. I ett så litet samhälle är det svårt att skilja mellan sak och person. Det upplevs som att det tar stopp någonstans, tjänstemännen byts ofta ut, bättre kontakt än med politiker. Politiker är svåra att få kontakt med, och de har suttit länge. Känns som låg utbildning? Välj rätt politiker, dagens medborgare är SLÖA! Det är låg status på politiker. Saknas kontaktpunkt mellan medborgare och politiker. Samarbete för kommunens bästa, ansvar, mindre ideologi, hitta nya sätt att knyta samman politiker och väljare. 9 (12)

10 Kultur Kulturgarantin har i studie presenterats som det bästa sättet för barn att få utlopp för sin kreativitet genom att de själva får bestämma över utbudet (ex. Benká di). Det är viktigt att föräldrarna trivs ett bra kulturutbud för vuxna är en del i detta. Fritid och föreningsliv En bredd i utbudet av aktiviteter och idrott behövs för att ge utlopp för kreativitet och känna att det finns plats för just dig. Föreningslivet har svårt att engagera ungdomsledare och behöver stöd i arbetet. Kommunen skulle kunna bidra med kunskap och stöd om hur föreningar kan söka bidrag och hur man ska formulera sig. Litteratur finns på biblioteket. Skateparker och konstgräs efterfrågas alltid. Deltagande och ekonomiska bidrag från företagare som kan gå samman för att bidra med större projekt i bygden önskas. Exempelvis en fullskalig permanent skatepark kostar omkring kr att bygga. Fler aktiviteter av kortare slag som till exempel det biblioteket och museet arrangerar, inte nödvändigt att vara medlem i förening för att få bli aktiverad. Benka dí lyftes fram som en tillsynes välfungerande verksamhet. Unikt: ett väldigt utbrett föreningsliv idag. Kreativitet. Kraft. Viktigt: hur kan dagens föreningsliv kopplas samman, koppla på näringslivet, koppla på andra projekt? Föreningsråd, kommunen som samlande punkt. Öppet hus, kansli. Föreningsmöte, som kommunen håller i. Dra en linje: hur kan föreningslivet samarbeta mer, för att stärka byarna? Bostad Unga önskar billiga ungdomsbostäder nära järnvägen, gärna med enklare standard för att hålla nere hyrorna. Gärsnäs kommunalhus hade varit perfekt att bygga om till ungdomslägenheter med exempelvis korridorboende. För att skapa fler ungdomsbostäder skulle kommunen kunna gå ut och hjälpa till med information till husägare som sitter i för stora hus om hur man enkelt kan hyra ut ett rum i sin bostad med info om skatter och villkor etc. Kanske hjälpa till med förmedling. Centrala bostäder. 10 (12)

11 Mix av bostäder, mix av ålderskategorier. Seniorbyar, ej åldersintegrerade. Erbjuda/peka ut områden för exploatering, vid havet, med havsutsikt. Seniorer vill bo centralt! Jämför med USA exemplet, ett boende där man kan köpa till service i takt med att man behöver den, dessutom möjlighet att flytta inom boende efter behov. Kommer man att efterfråga det vi erbjudet idag (till exempel Skönadal) (avtalet för kommunens boenden går ut 2020)? Hur uppfyller vi behovet av trygghet etc.? Processen behöver påbörjas nu. En av kommunens viktigaste frågor, vi måste vara beredda, det måste finnas alternativ när dessa efterfrågas. Kardinalfråga: vill brukarna detsamma som politikerna? Översyn av vård och omsorgsplanen, bortom 2020 är igång. Än en gång: hyresavtalen. Trygghetsboende, kollektiva eller ej? Exempel från Lund på ett boende som hade olika målgrupper såsom äldre och babysim. Klokt om man tänker på att blanda generationerna. Hitta boendeformer som medger detta. Nöjesliv Nöjespalats och mötesplatser för blandade åldrar i attraktiva lokaler behövs. Kommunen skulle kunna fungera som inkubator och skapa förutsättningar för detta genom att kratta manegen. Genom att tillhandahålla lokaler där unga och intresserade kan hålla spelningar för allmänheten ökar mervärdet och nöjesutbudet i kommunen. Ett centralt läge är viktigt ur trygghetsaspekt för att undvika stök. Den tidigare nöjeslokalen Modesty låg alldeles för öde i industriområdet vilket gynnade att det blev mycket stök. Gislövs stjärna och Kulla dansbana omnämndes som fina mötesplatser för blandade åldrar, men svåra att nå. Förslag att kunna förbättra kommunikationerna med en nöjeslinje för busslinjen Snurringen vissa kvällar och pensionärstaxi där äldre ställer upp och skjutsar med sin egen bil för bensinersättning föreslås. Idag är det svårt att boka taxi på helgen och förbättringar behövs! En kvinna berättade om avsaknaden av Slottstaden i Smedstorp som blåste omkull men aldrig byggdes upp igen. Ungdomars svårigheter att rättsligt få anordna arrangemang när de är omyndiga genom att de inte får skriva under fakturor etc. Ett sätt att kringgå detta är att samarbeta med andra föreningar. Ett sådant gränsöverskridande samarbete har gjorts mellan skolungdomar och byalaget i Sankt Olof som anordnade en Reggaefestival tillsammans. Öppna krogar, året runt. Det finns relativt gott om mötesplatser i Borrby. 11 (12)

12 Vård Mer personal till hälsovård. God mat/bra mat. Bra utbildning av vårdpersonalen. Heltidstjänster. Hur ska man annars vara attraktiv inom vård & omsorg som arbetsgivare? Vad ska vi göra när det inte finns tillräckligt med barn/ungdomar att ta hand om oss? Åldersintegrerat samhälle, boende, multifunktionella lokaler (sandsäck?). Alternativ till dagens former. Hur ska socialtjänsten svara upp mot de behov äldre har kopplat till trygghet etc? Satsa mer på friskvård. Kommunen och dess roll Kommunen som möjliggörare : Medborgarkontor, E tjänster och datorhandledning. God ekonomi: Långsiktig kommunal plan och bra service för företag. Kommunen borde gå från brukspatron till motivator. Kommunen ska göra sina bassaker och göra saker smidiga. Framtida visionsarbete Fokusgrupper borde hållas i byarna. Möten med ålderssegregerade grupper borde hållas. Ett förslag var studieresa för engagerade, tjänstemän och politiker till andra kommuner för att undvika sektorstänkandet och på sikt skapa en resurs/kontaktbank för skolan och samhällets behov. 12 (12)

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60 Sammansta llning Landsbygd 2.0 I Landsbygd 2.0 lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Vad tycker den som flyttar om kommunen?

Vad tycker den som flyttar om kommunen? Pressinformation från Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Ystad i en egen division Vad tycker den som flyttar om kommunen? Fyra kommuner i sydöstra Skåne har undersökt attityden hos de som

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel Näringslivsstrategi Vision, mål, medel 2006 Visionen Med sitt annorlunda företagsvänliga klimat och förträffliga läge är Ystad den naturliga miljön för företag och familj. Huvudpunkterna i Näringslivsstrategin

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år?

Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år? Kulturutskottet Motion gällande: Hur kan vi skapa fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15-18 år? Inledning/bakgrund: Många ungdomar i åldern 15-18 år saknar naturliga

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Mora. 2. Vad med Mora gör oss stolta.. Sammanställt svar. https://deltaonline.identx.se/workshops/print/mora-2015-05-...

Mora. 2. Vad med Mora gör oss stolta.. Sammanställt svar. https://deltaonline.identx.se/workshops/print/mora-2015-05-... Delta Online - Mora (/workshops/list) Mora 2. Vad med Mora gör oss stolta....och en sak som inte gör oss så stolta? Stark tradition Tryggt att bo här - nära det man behöver i livet Stolta över idrottskultur

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Rapport Workshop Kramfors kommun

Rapport Workshop Kramfors kommun Naturum 2011-02-08 Rapport Workshop Kramfors kommun Inflyttning & kompetensförsörjning Ansvarig processledare: Lisa Renander, Go Enterprise lisa@goenterprise.se, 070 748 70 64 www.goenterprise.se Bakgrund

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling

kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Minnesanteckningar Munkedal 6 november 2008 kulturarvet - en resurs i landsbygdsutveckling Moderator Ann Palmnäs, Coach & Company, inledde dagen med att tala om vikten av att gräva där du står utan att

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Arnemark 2014-02- 26 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax.

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax. På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. A Sökande Uddebo ekologiska Inköpsförening Organisations/personnummer 802476-9484 0700154224 E-post:

Läs mer

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

- den hållbara vägen in i framtiden

- den hållbara vägen in i framtiden - den hållbara vägen in i framtiden En stark och sammanhållen region, där invånarna har frihet att bo och arbeta i olika delar av Skåne, har sin grund i en god infrastruktur. Simrishamnsbanan kopplar samman

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

En bygd i avveckling?

En bygd i avveckling? Näshulta En bygd i avveckling? Näshulta Näshulta, som med sitt öppna jordbrukslandskap tillsammans med hagmarker, vattenspeglar och djupa skogar skapar en naturskön bygd Näshulta, en levande landsbygd

Läs mer

Färdplan Flen. FUTURE Researchbased. STRATEGY Futurebased. ACTION Strategy enforcement. Visionsworkshop 3 18 januari 2012. strategy.

Färdplan Flen. FUTURE Researchbased. STRATEGY Futurebased. ACTION Strategy enforcement. Visionsworkshop 3 18 januari 2012. strategy. Färdplan Flen Visionsworkshop 3 18 januari 2012 FUTURE Researchbased foresight STRATEGY Futurebased strategy ACTION Strategy enforcement Workshop 18 januari Välkomna! Kort tillbakablick Idéer till åtgärder

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Att leva, arbeta och bo på Bjärehalvön är att välja ett liv med både hjärta och puls. Mötesplatsen Båstad erbjuder ett levande kultur- och nöjesliv och en

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Vänliga positiva människor MÖJLIGHETER

Vänliga positiva människor MÖJLIGHETER STYRKOR Aktivt, rikt och utbrett föreningsliv som samverkar o Skateparker Aktiv by o Bydagar o Julskyltning mm Billigt att bo Besöksmål o Hembygdsparken o Medeltidskyrka o Golfbana o Kulturteater Bra o

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer