Sidnr 1 (12) Tillhör objekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sidnr 1 (12) Tillhör objekt"

Transkript

1 UNDERBILAGA PRODUKTSPECIFIKATION 1 (12) SDH Sweden Innehåll Sida 1 Allmänt Beskrivning 3 2 Accesser Allmänt om accesser och moduler Accessbeteckningar Registrering/Produktkoder Maximal antal förbindelser och kapacitet per accessprodukt Anslutningar Anslutning på kundadress (T- och F- accesser) Anslutning av N- och X-accesser Kundlastmoduler Strömförsörjning Strömförsörjningsmodul Jordning Teknisk specification Access 2T (Terminal) Access 2TS (Terminal) Access 32T (Terminal) Access 34T (Terminal) Access 45T (Terminal) Access 155T (Terminal) Access 622T (Terminal) Access 2500T (Terminal) Access 155F (Fiber) Access 622F (Fiber) Access 622FC (Fiber, Contigious) Access 2500F (Fiber) Access 10000F (Fiber) Nod-accesser: 2EN, 2TN, 34TN, 45TN,155TN, 622TN, 2500TN, 10000TN, 155EN, 155FN, 622FN, 622FCN och 2500FN Access 2X samt 2XA Gränssnitt Specifika gränssnittsvillkor Benämning av gränssnittsmoduler Virtuella containers 12 3 Förbindelser/kundlaster Allmänt Förbindelsestruktur Huvudregel Mbit/s förbindelser med G.703 och V.35/V.36 gränssnitt Bitfelsprestanda Kvalitetsmätning på bitfelsprestanda Löptid Kundlast Konfigurering Takt Förbindelseprodukter 12 TeliaSonera Network Sales AB

2 2 (12) 3.7 Tillgänglighet Bastillgänglighet Premiumtillgänglighet Mätning/beräkning av tillgänglighet 12 4 Överlämning på kundnod Allmänt Slutkundsadress TeliaSoneranod Kontakttyper i servicetermineringspunkten (STP) Räckvidder Räckvidder för olika gränssnitt hos TN/EN-access Räckvidder för olika gränssnitt hos F/FN-accesser 12 5 Ansvar för service och underhåll Servicefönster 12 6 Övervakning 12 7 Referenser 12 8 Begrepp och förkortningar 12 Underbilagor, se sida 34 till 36 Bilaga 1. Sammanställning av möjliga kombinationer av gränssnitt för olika typer av förbindelser Bilaga 2. Teoretiskt samband mellan ESR och BER. Bilaga 3. Egenskaper för säljstoppat 10BaseT-gränssnitt från RAD Bilaga 4. Tillägg för Ethernetprodukter

3 3 (12) 1 Allmänt SDH Sweden är en Produkt med stor flexibilitet som ger möjlighet av framföring av nio olika kundlaster från punkt till punkt i TeliaSoneras nät. Produkten består av följande produktenheter: 16 stycken accesser avsedda för anslutning av kundadress 14 stycken accesser avsedda för anslutning av kundnod som är inplacerad på TeliaSoneras nod 2 stycken accesser avsedda för anslutning till AXE-station. 9 stycken förbindelser för framförning av kundlaster punkt till punkt. Access-produkter för Ethernet, se underbilaga Beskrivning Schematiskt bild av en SDH Sweden (SDH S)-lösning punkt till punkt STP FKP SDH S-nod SDH S-nod FKP STP Eventuellt Fastigetsnät Accessnät SDH Sweden Accessnät Eventuellt Fastighetsnät SDH Sweden-Access SDH Sweden Förbindelse SDH Sweden-Access SDH S-nod: SDH Sweden-nod STP: Service Termination Point FKP: Första kopplingspunkt Schematiskt bild av en SDH Sweden (SDH S)-lösning mellan flera kundadresser 622T SDH S-nod 2M SDH S-nod 2T 2T VC3 VC4 2T 155T VC3 622F 2T SDH S-nod: SDH Sweden-nod Access Förbindelse

4 4 (12) SDH Sweden-produkten realiseras med hjälp av fasta digitala punkt-till-punkt förbindelser i TeliaSoneras nät med en garanterad Quality of Service (garanterad bandbredd). Varje förbindelse består av två kundspecifika kanaler, en för vardera transmissionsriktning, vilket innebär att förbindelserna erbjuder full duplex för Kundens trafik. En förbindelse terminerar i respektive STP via en access. Val av Access-produkt avgör det totala antalet förbindelser som kan anslutas till en och samma STP. Från en och samma STP kan en eller flera förbindelser framföras till en eller flera STP:er med olika hastigheter, gränssnitt och tillgänglighet. Framföring i TeliaSoneras nät innebär att kundlasten är helt skyddad mot intrång och förvanskning av sitt innehåll. Skyddet avser logisk säkerhet och grundar sig på att kundlasten konfigureras som en egen autonom förbindelse. De kundplacerade utrustningarna är flexibla och i många av dem kan olika förbindelser och gränssnitt hanteras i en och samma terminal. All kundplacerad utrustning utplacerad av Network Sales ingår i respektive access och ägs av TeliaSonera. Produkten levereras med hög tillgänglighet och kvalitet. Förutom den tillgänglighet som ingår i Produkten som standard (bastillgänglighet) kan för enskild förbindelse en högre tillgänglighetsnivå erbjudas (premiumtillgänglighet). Produkten kan framföra alla former av tele-, IP- och datatrafik. Produkten medger också att Kunden med egen tillkommande utrustning kan konfigurera egna fysiska och logiska nät, t.ex. IP-nät och VPN. Produktens geografiska täckning framgår av bilagor till prislistan. De typer av kundlaster som kan framföras i en förbindelse är PDH-lasterna 2, 34, 45 och 140 Mbit/s samt SDH-lasterna VC-12, VC-2, VC-3, VC-4 och VC-4-4c. In- och urkoppling av förbindelser sker med fjärrhantering. Förbindelsen VC-2 kan inte erbjudas generellt beroende på att stöd för VC-2 hantering inte är allmänt etablerat i TeliaSoneras nät. 2 Accesser 2.1 Allmänt om accesser och moduler Val av access bestämmer det totala antalet kundlaster som kan anslutas till en och samma adress. Accesserna levereras alltid fullbestyckade detta för att möjliggöra en snabb uppkoppling av förbindelser.

5 5 (12) Till vissa accessprodukter kan följande typer av moduler knytas: - moduler för realisering av olika kundlaster (K-moduler) - moduler för realisering av olika gränssnitt (G- moduler)) - modul för realisering av strömförsörjning (S- modul) Accessbeteckningar En accessprodukt betecknas med högst tre bokstäver och en eller flera siffror Första bokstaven står för: T står för att accessen överlämnas i Terminal placerad på kundadress. ( Terminalen ägs av TeliaSonera ) F står för optisk Fiberöverlämning på kundadress X står för samtrafikanslutning till AXE. Andra (i vissa fall tredje) bokstaven står för: A står för samtrafikanslutning till AXE men utan ETC-kort C står för att kapaciteten är Contigious concatenated dvs en homogen kundlast (se närmare beskrivning i avsnitt 2.3). N står för att accessen är ansluten till Kundnod som finns inplacerad på en TeliaSoneraNod. E står för att accessen överlämnas Elektriskt utan terminal. D står för Datakombaserad access (Ethernet) S står för Small 2T-access ACC står för Access Siffran(-orna) står för: maximal Mbit/s kapacitet för accessen Följande accesser finns: T-accesser F-accesser N-accesser X-accesser TN-access FN-access EN-access 2T 155F 2TN, 155FN 2EN 2X 2TS 622F 34TN 622FN 155EN 2XA 32T 622FC 45TN 622FCN 34T 2500F 155TN 2500FN 45T 10000F 622TN 10000FN 155T 2500TN 622T 2500T Tabell Sammanställning över SDH Sweden-accesser med beteckningar

6 6 (12) Registrering/Produktkoder Varje Access registreras med ett unikt ID-nummer och en produktkod. Produktkoden består av accessens beteckning enligt ovanstående med tillägg SDH Sweden Access. Ex. SDH Sweden Access 2T Maximal antal förbindelser och kapacitet per accessprodukt Antal kundlaster och kapacitet för respektive accessprodukt framgår av nedanstående tabell. Accessprodukt Access T/TS/TN/EN/X/ XA Access 32T Access 34T/TN Access 45T/TN Access 155T/TN Access 622T/TN Access 2500T/TN Access 155F/FN/EN Access 622F/FN Access 622FC/FCN Access 2500F/FN Access 10000F/FN Antal förbindelser med maximal kapacitet 1*2 Mbit/s 16*2 Mbit/s 1*34 Mbit/s 1*45 Mbit/s 63*2 Mbit/s, 3*34 Mbit/s, 3*45 Mbit/s, 1*140 Mbit/s, 63*VC-12, 21*VC-2, 3*VC-3, 1*VC-4 252*2 Mbit/s, 12*34 Mbit/s, 12*45 Mbit/s, 4*140 Mbit/s, 252*VC-12, 84*VC-2, 12*VC-3, 4*VC *VC-12, 336*VC-2, 48*VC-3, 16*VC-4, 4*VC-4-4c 63*VC-12, 21*VC-2, 3*VC-3, 1*VC-4 252*VC-12, 84*VC-2, 12*VC-3, 4*VC-4 1*VC-4-4c 1008*VC-12, 336*VC-2, 48*VC-3, 16*VC-4, 4*VC-4-4c 4032*VC-12, 1344*VC-2, 192*VC-3, 64*VC-4, 16*VC-4-4c Tabell Maximal kapacitet för SDH Sweden-accesser

7 7 (12) 2.2 Anslutningar Anslutning på kundadress (T- och F- accesser) Nedanstående figur anger de accesser som kan anslutas på kundadress och fritt kopplas mot varandra. Sammankoppling av accesser förutsätter att gränssnitten i vardera förbindelseänden är hastighetskompatibla. Access 2T/TS Access 32T Kop par 2 Mbit/s Optisk Fiber 155/51 Mbit/s Access 34T Access 45T Access 155T Optisk Fiber 155 Mbit/s Access 622T Optisk Fiber 622 Mbit/s Access 2500T Optisk Fiber 2,5 Gbit/s N -accesser Transportnät X- accesser SDH Sweden Accessnät = Debiteringspunkt Optisk Fiber 155 Mbit/s Optisk Fiber 622 Mbit/s Optisk Fiber 2,5 Gbit/s Optisk Fiber 10 Gbit/s = K undplacerad TeliaSonera - terminal = Kundnod (kundadress) Access 155F Access 622F Access 622FC Access 2500F Access 10000F Figur Accesser som medger fri sammankoppling Anslutning av N- och X-accesser N-accesser N-accesser är avsedda för anslutning av kundnod som finns inplacerad på en TeliaSoneraNod. Dessa accesser är i princip ekvivalenta med accesserna för anslutning mot kundadress. Accesser med elektriskt gränssnitt erbjuds p.g.a begränsad räckvidd endast som N-accesser. Dessa är 2EN och 155EN som beskrivs närmare under avsnitt Anslutningen sker via Produkten Skanova Operatörstrunk som beställs separat. X-accesser Access 2X och 2XA utgör anslutning av 1*2Mbit/s till AXE, se vidare avsnitt

8 8 (12) 2.3 Kundlastmoduler Vissa typer av T-accesser måste bestyckas med särskild hårdvara för att kunna realisera kundlaster. Hårdvaran benämns som kundlastmodul (K-modul). Följande sex typer av K-moduler förekommer i olika accesser: Kundlastmodul Benämning Antal portar Anm Modul 2M SDH-S_K_2M portar i Access 32T Modul 34M SDH-S_K_34M 3 Modul 45M SDH-S_K_45M 3 Modul 140M SDH-S_K_45M 1 Modul 155M SDH-S_K_155M 1 4 portar i Access 10000T Modul 622M SDH-S_K_622 M 1 Tabell 2.3 Kundlastmoduler Modulerna 2M, 34M, 45M samt 140M bär de PDH-kundlaster (i Mbit/s) som namnen anger. Modulen 155M bär SDH-kundlasterna VC-12, VC-2, VC-3, VC-4 och modulen 622M bär förutom nämnda SDH-kundlaster även VC-4-4c. Den senare kundlasten består av fyra konkatenerade VC-4:or (contigious concatenation) som resulterar i en homogen kundlast med en bandbredd på ca 600 Mbit/s. De olika accesserna kan ha olika antal möjliga moduler beroende på maximal linjehastighet i aktuell access. Kunden kan alltså fritt kombinera moduler, förutsatt att den access som väljs, kan hantera modulen samt att maximal kapacitet för accessen inte överskrids, se vidare avsnitt Strömförsörjning Kund skall tillhandahålla strömförsörjning för terminal som finns placerade hos slutkund (T-accesser) eller i Kundens utrymme (TN-accesser). Erforderlig spänning och effektförbrukning framgår av avsnitt Strömförsörjningsmodul För accesser som kräver matning med -48V erbjuds en särskild strömförsörjningsmodul som producerar -48 V med batteribackup på minst 4 timmar. Modulen är avsedd för anslutning till 230 V, jordat uttag med en säkring på minst 10 A Jordning Kundens och TeliaSoneras magasin eller rack skall vara anslutna till en gemensam jordreferens. Kunden svarar för att hans utrustningar är potentialutjämnade med en gemensam jordreferens. TeliaSonera svarar, vid behov, för att inom samma lokal dra en utjämningsledare till Kundens jordreferenspunkt.

9 9 (12) 2.5 Teknisk specification Access 2T (Terminal) Access 2T består av en 2 Mbit/s port med internationellt standardiserade gränssnitt enligt tabell med specifika villkor enligt avsnitt Strömförsörjning: 230V, jordat uttag. Effektförbrukning: 5W Access 2TS (Terminal) Access 2TS består av en 2 Mbit/s port med möjlighet att begränsa kapaciteten. Kapaciteten begränsas genom att i accessterminalen blockera önskat antal tidluckor på pay-load till 128, 256, 384, 512, 768, 1024 eller 1984 kbit/s. Access 2TS har internationellt standardiserade gränssnitt enligt tabell med specifika villkor enligt avsnitt Upp- och nedgradering mellan dessa hastigheter på befintliga ACC2TS tar cirka 24 timmar att verkställa och medför ett kort avbrott på förbindelsen, cirka 5 minuter. Accessen belägger alltid en 2M-förbindelse oavsett vald kapacitet. Strömförsörjning: 230V, jordat uttag. Effektförbrukning: 5W Access 32T (Terminal) Access32T kan erhållas med modul 2M (16 portar). Modul 2M består av av sexton stycken 2 Mbit/s portar med internationellt standardiserade gränssnitt enligt tabell med specifika villkor enligt avsnitt Strömförsörjning: För Access med enbart gränssnitt G.703, 230 V, jordat uttag, med en säkring på minst 6A. TeliaSonera tillhandahåller batteribackup på minst 4 timmar. Om accessen innehåller gränssnitt G.703 kombinerat med något av gränssnitten V.35 eller V V, jordat uttag, med en säkring på minst 6A och separat strömförsörjning med -48V och en tillgänglig effekt på minst 220 W Access 34T (Terminal) Access 34T består av en 34 Mbit/s port med det internationellt standardiserade gränssnittet enligt tabell Strömförsörjning: 230 V, jordat uttag, med en säkring på minst 6A. TeliaSonera tillhandahåller batteribackup på minst 4 timmar.

10 10 (12) Access 45T (Terminal) Access 45T består av en 45 Mbit/s port med det internationellt standardiserade gränssnittet enligt tabell Strömförsörjning: 230 V, jordat uttag, med en säkring på minst 6A. TeliaSonera tillhandahåller batteribackup på minst 4 timmar Access 155T (Terminal) Access 155T kan erhållas med modulerna 2M, 34M, 45M, 140M och 155M med internationellt standardiserade gränssnitt enligt tabell och med specifika villkor för modul 2M enligtavsnitt I nedanstående figur framgår vilka kundlaster som är möjliga att ansluta till de olika modulerna i TeliaSoneras utrustning (betecknade med K xxx i figuren) och hur dessa laster kan kombineras till linjesignalen 155 Mbit/s. I accessen ingår alltid en 2M-modul. Denna kan kombineras med ytterligare maximalt två valfria moduler, med utnyttjande av kundlaster inom ramen för maximal linjekapacitet 155 Mbit/s. Kundlaster Linjesignal 155 Mbit/s 1*VC-4 VC-4 3*VC-3 VC-3 1*140 Mbit/s 1*45 Mbit/s K 140M K 45M 1*140 Mbit/s 3*45 Mbit/s 7*VC-2 1*34 Mbit/s x21 VC-2 K 34M 3*34 Mbit/s 3*VC-12 VC-12 1*2 Mbit/s K 2M 21*2 Mbit/s TeliaSonera ägd, kundplacerad utrustning Skanovaägd, kundplacerad utrustning K 155M 1*155 Mbit/s (VC-n) Figur TeliaSonera ägd, kundplacerad utrustning. Möjliga kundlaster i Access 155T. Strömförsörjning: -48V och en tillgänglig effekt mellan W beroende på bestyckning. Ett preciserat värde lämnas ut vid förfrågan Access 622T (Terminal)

11 11 (12) Access 622T kan erhållas med modulerna 2M, 34M, 45M, 140M och 155M med internationellt standardiserade gränssnitt enligt tabell och med specifika villkor för modul 2M enligt avsnitt I nedanstående figur framgår vilka kundlaster som är möjliga att ansluta till de olika modulerna i TeliaSoneras utrustning (betecknade med K xxx i figuren) och hur dessa laster kan kombineras till linjesignalen 622 Mbit/s (ej konkatenerad!). I accessen ingår alltid en 2M-modul. Accessen kan i maximalfallet bestyckas med ytterligare sju valfria moduler, med utnyttjning av kundlaster inom ramen för maximal linjekapacitet 622 Mbit/s. Om endast modul 2M skall ingå i accessen är det emellertid möjligt att erhålla 12 sådana moduler. För övriga kundönskemål krävs särskild undersökning. Kundlaster Linjesignal 622 Mbit/s 4*VC-4 VC-4 3*VC-3 VC-3 1*140 Mbit/s 1*45 Mbit/s K 140M K 45M 1*140 Mbit/s 3*45 Mbit/s 7*VC-2 1*34 Mbit/s x21 VC-2 K 34M 3*34 Mbit/s 3*VC-12 VC-12 1*2 Mbit/s K 2M 21*2 Mbit/s TeliaSonera ägd kundplacerad utrustning Skanovaägd, kundplacerad utrustning K 155M Figur TeliaSonera ägd kundplacerad utrustning. Möjliga kundlaster i Access 622T. Strömförsörjning: -48V och en tillgänglig effekt mellan W beroende på bestyckning. Ett preciserat värde lämnas ut vid förfrågan. 1*155 Mbit/s (VC-n) Access 2500T (Terminal) Access 2500T kan erhållas med modulerna 155M och 622M med internationellt standardiserade gränssnitt enligt tabell

12 12 (12) Accessen kan bestyckas med en godtycklig kombination av moduler upp till maximal linjekapacitet Mbit/s (2,5 Gbit/s), vilket motsvarar maximalt sexton (16) VC4:or inklusive konkatenerade VC-4:or. Konkatenerade VC-4:or kan erhållas i positionerna 1-4, 5-8, 9-12, och skall ligga i nummerordning. Varje enskild VC-4:a kan innehålla VC-3, VC-2 och VC-12. Kundlaster Linjesignal 2500 Mbit/s (2,5 Gbit/s) VC-4 VC-3 VC-2 VC-12 K 155M 1*155 Mbit/s (VC-n) Max 16 st VC-4 VC-4 VC-4 VC-4 VC-3 VC-2 VC-12 K 622M 1*622 Mbit/s (VC-n) VC-4 k k+1 k+2 k+3 VC-4 VC-4 VC-4 VC-4 K 622M 1*622 Mbit/s konkatenerad (VC-4-4c) k = 1, 5, 9, 13 TeliaSonera ägd, kundplacerad utrustning Skanovaägd, kundplacerad utrustning Figur TeliaSonera ägd, kundplacerad utrustning. Möjliga kundlaster i Access 2500T. Strömförsörjning: -48V och en tillgänglig effekt på minst 230 W Access 155F (Fiber) Access 155F består av ett fiberpar (en fiber för vardera transmissionsriktning) med standardiserat optiskt short-haul gränssnitt enligt tabell Kund får inte ansluta utrustning med long-haul gränssnitt till denna access, om inte överenskommelse härom träffats. I nedanstående figur framgår vilka kombinationer av kundlaster (VC-laster) som är möjliga att generera i kundutrustningen för överföring till TeliaSoneras nät med maximal linjehastighet 155 Mbit/s.

13 13 (12) Figur Möjliga kundlaster i Access 155F Denna Access medger överföring via linjesignalen 155 Mbit/s av max 1 st VC-4 eller max 3 st VC-3 eller max 21 st VC-2 eller max 63 st VC-12, eller en kombination av dessa VC-laster. TeliaSonera tillåter 2 db dämpning mellan STP och kundutrustning, vilket motsvarar ca 1-2 km kabellängd Access 622F (Fiber) Access 622F består av ett fiberpar (en fiber för vardera transmissionsriktning) med standardiserat optiskt short-haul gränssnitt enligt tabell Kund får inte ansluta utrustning med long-haul gränssnitt till denna access, om inte överenskommelse härom träffats. TeliaSonera tillåter 2 db dämpning mellan STP och kundutrustning, vilket motsvarar ca 1-2 km kabellängd. I nedanstående figur framgår vilka kombinationer av kundlaster (VC-laster) som är möjliga att generera i kundutrustningen för överföring till TeliaSoneras nät med maximal linjehastighet 622 Mbit/s. Varje VC-4 kan vara konfigurerad i enlighet med principerna för access 155F. Figur Möjliga kundlaster i Access 622F.

14 14 (12) Access 622FC (Fiber, Contigious) Access 622FC består av ett fiberpar (en fiber för vardera transmissionsriktning) med optiska gränssnitt enligt tabell Avstånd mellan kundnod och SDH Sweden-nod kan vara ca km med gränssnitt S-4.1 (short-haul) och ca km med gränssnitt L-4.2 (long-haul). Kund beställer lämpligt gränssnitt i samråd med TeliaSonera. Om kund har beställt gränssnitt S-4.1 (short-haul), vilket är standard, får kund inte ansluta utrustning med L-4.2 (long-haul) till denna access. TeliaSonera tillåter 2 db dämpning mellan STP och kundutrustning, vilket motsvarar ca 1-2 km kabellängd. Access 622FC kan överföra en VC-4-4c från kundutrustning till TeliaSoneras nät med linjehastigheten 622 Mbit/sse nedanstående figur. Figur Möjliga kundlaster i Access 622FC Access 2500F (Fiber) Access 2500F består av ett fiberpar (en fiber för vardera transmissionsriktning) med optiska gränssnitt enligt tabell Avstånd mellan kundnod och SDH Sweden-nod kan vara ca km med gränssnitt S-16.1 (short-haul) och ca km med gränssnitt L-16.2 (long-haul). Kund beställer lämpligt gränssnitt i samråd med TeliaSonera. Om kund har beställt gränssnitt S-16.1 (short-haul), vilket är standard, får kund inte ansluta utrustning med L-16.2 (long-haul) till denna access. TeliaSonera tillåter 2 db dämpning mellan STP och kundutrustning, vilket motsvarar ca 1-2 km kabellängd. I nedanstående figur framgår vilka de kombinationer av kundlaster (VC-4-laster) som är möjliga att generera i kundutrustningen för överföring genom TeliaSoneras nät med maximal linjehastighet Mbit/s (2,5 Gbit/s). Varje VC-4 kan vara konfigurerad i enlighet med principerna för access 155 F.

15 15 (12) Figur Möjliga kundlaster i Access 2500F Access 10000F (Fiber) Access 10000F består av ett fiberpar (en fiber för vardera transmissionsriktning) med ett standardiserat optiskt gränssnitt enligt tabell Avstånd mellan kundnod och SDH Sweden-nod kan vara ca km. Kund får inte ansluta utrustning med long-haul gränssnitt till denna access, om inte överenskommelse härom träffats. TeliaSonera tillåter 2 db dämpning mellan STP och kundutrustning, vilket motsvarar ca 1-2 km kabellängd. I nedanstående figur framgår vilka de kombinationer av kundlaster (VC-laster) som är möjliga att generera i kundutrustningen för överföring genom TeliaSoneras nät med maximal linjehastighet Mbit/s (10 Gbit/s). Varje VC-4 kan vara konfigurerad i enlighet med principerna för access 155F. Figur Möjliga kundlaster i Access 10000F.

16 16 (12) Nod-accesser: 2EN, 2TN, 34TN, 45TN,155TN, 622TN, 2500TN, 10000TN, 155EN, 155FN, 622FN, 622FCN och 2500FN Accesserna 2TN, 45TN, 155TN, 622TN, 2500TN, 155FN, 622FN, 622FCN, 2500FN och 10000TN är i princip ekvivalenta med sina motsvarande accesser utan N-prefixet. Av nedanstående tabell framgår när terminal skall placeras i Kundens utrymme. Access Gränssnitt Placering i Kundens utrymme Relevant standard Access 2EN G.703, 120 Ja, om dämpning på operatörstrunk >6 db vid 1 MHz, vilket ITU-T Rek G.703 eller 75 ohm motsvarar ca m kabellängd Access 2TN V.35, V.36, Ja, för samtliga längder på operatörstrunk. ITU-T Rek V.35, V.36 Access 34TN - Ja, om dämpning på operatörstrunk >12 db vid 17 MHz, ITU-T Rek G.703 vilket motsvarar ca 200 m kabellängd. Access 45TN - Ja, om dämpning på operatörstrunk >11,6 db vid 22 MHz, ANSI T1.102 vilket motsvarar ca 170 m kabellängd. Access 155TN - Ja, för samtliga längder på operatörstrunk. Access 622TN Access 2500TN Access 155EN - Ja, om dämpning på operatörstrunk >12,7 db vid 78 MHz, ITU-T Rek G.703 vilket motsvarar ca 100 m kabellängd Access 155FN - Nej Access 622FN - Nej Access 622FCN - Nej Access 2500FN - Nej Access 10000FN - Nej Tabell Terminalplacering i kundutrymme för nodaccesserna. Access 2EN består av en 2 Mbit/s port med internationellt standardiserade gränssnitt enligt tabell Access 155EN består av en elektrisk 155 Mbit/s port med internationellt standardiserat gränssnitt enligt tabell Accesen erbjuder överföring av samma kombinationer av kundlaster som Access 155F (se avsnitt 2.5.9) Access 2X samt 2XA Access 2X utgör en 2 Mbit/s-anslutning till AXE. Accessen är avsedd som bärare för telefonitjänster och inkluderar även anslutningen mot AXE:n (de så kallade ETC-avgifterna). Kund har ej någon fysisk åtkomlighet till accessen. Access 2XA utgör en 2 Mbit/s-anslutning till AXE. Accessen är avsedd som bärare för telefonitjänster.exkluderat ETC-kortet Kund har ej någon fysisk åtkomlighet till accessen.

17 17 (12) Gränssnitt Accesserna och (i aktuella fall) ingående kundlastmoduler har internationellt standardiserade gränssnitt. Tabell utgör en sammanställning av standardgränssnitt och förekommande alternativa gränssnitt. Access Kund -last Standardgränssnitt Alternativa gränssnitt 2EN kbit/s, G.703, 120 ohm 2048 kbit/s, G.703, 75 ohm 2T/TN kbit/s, G.703, 120 ohm 2048 kbit/s, G.703, 75 ohm 2048 kbit/s, V.35 eller V.36* 1984 kbit/s, V.35 eller V.36 utan CRC-4* 1984 kbit/s, V.35 eller V.36 med CRC-4* 2TS kbit/s, V.35 utan CRC-4* 256 kbit/s, V.35 utan CRC-4* 384 kbit/s, V.35 utan CRC-4* 512 kbit/s, V.35 utan CRC-4* 768 kbit/s, V.35 utan CRC-4* 1024 kbit/s, V.35 utan CRC-4* 1984 kbit/s, V.35 utan CRC-4* 32T 155T/TN, 622T/TN 2M 2M 2048 kbit/s, G.703, 120 ohm 2048 kbit/s, G.703, 120 ohm 2048 kbit/s, G.703, 75 ohm 2048 kbit/s, V.35 eller V.36* 1984 kbit/s, V.35 eller V.36 utan CRC-4* 1984 kbit/s, V.35 eller V.36 med CRC-4* 2048 kbit/s, G.703, 75 ohm 34T/TN Mbit/s, G T/TN Mbit/s, G.703 och ANSI T T/TN, 622T/TN 34M 34 Mbit/s, G T/TN, 622T/TN 45M 45 Mbit/s, G.703 och ANSI T T/TN, 622T/TN 140M 140 Mbit/s, G T/TN, 622T/TN, 2500T/TN, 10000T/TN 2048 kbit/s, V.35 eller V.36* 1984 kbit/s, V.35 eller V.36 utan CRC kbit/s, V.35 eller V.36 med CRC-4 155M 155 Mbit/s, G.957, S-1.1 (optisk) 155 Mbit/s, G.703 (elektriskt) 2500T/TN 622M 622 Mbit/s, G.957, S-4.1 (optisk) 155F/FN Mbit/s, G.957, S-1.1 (optisk) 155EN Mbit/s, G.703 (elektriskt) 622F/FN Mbit/s, G.957, S-4.1 (optisk) 622FC/FCN Mbit/s, G.957, S-4.1 (optisk) 622 Mbit/s, G.957, L-4.2 (optisk) 2500F/FN - - 2,5 Gbit/s, G.957, S-16.1 (optisk) 2,5 Gbit/s, G.957, L-16.2 (optisk) 10000F/FN Gbit/s, G.691, S-64.2b (optisk) * Se specifika villkor i avsnitt 3.2 Tabell Möjliga gränssnitt för olika accesser och kundlastmoduler Specifika gränssnittsvillkor V.35-gränssnittet i Access 2TS kan endast beställas med strukturerad framföring och utan CRC-4 generering. Övriga accesser med gränssnitt V.35 och V.36 kan beställas antingen för 2048 kbit/s ostrukturerad framföring eller för 1984 kbit/s strukturerad framföring, med eller utan CRC-4 generering från accessen in mot

18 18 (12) nätet till andra kundänden. Härvid gäller att CRC-4 endast kan överföras via kundgränssnitten G.703 och STM-N (VC-12). Se vidare avsnitt 3.2. Gränssnitt V.36 har en lägre utnivå än vad ITU-Rekommendationen specificerar, vilket medför att räckvidden från STP (överlämningspunkt) till kundutrustning är begränsad till ca 10 m Benämning av gränssnittsmoduler I nedanstående tabeller specificeras benämningar för gränssnittsmodul (G-modul) Gränssnitt (G-moduler) Accessprodukt Accesserna 2TN, 45TN,155TN, 622TN, 2500TN, 10000TN, 155FN, 622FN, 622FCN, 2500FN och 10000TN 2T, 2TN 2TS 34T 45T, 45TN G703/120_OHM_KRON E G703/120_OHM_RJ45 G703/75_OHM V.35_2048 V.35_1984 V.35_1984_CRC V.36_2048 V.36_1984 V.36_1984_CRC 128 kbit/s, V.35 utan CRC kbit/s, V.35 utan CRC kbit/s, V.35 utan CRC kbit/s, V.35 utan CRC kbit/s, V.35 utan CRC kbit/s, V.35 utan CRC kbit/s, V.35 utan CRC-4 G703/75_OHM Accessprodukt (forts) 155F, 155FN 622F, 622 FN 622FC, 622 FCN Gränssnitt (G-moduler) G957_S1_1_OPTISK G957_S4_1_OPTISK G957_S4_1_OPTISK G957_L4_2_OPTISK Accessprodukt (forts) 2500F, 2500 FN 10000F, FN G957_S16_1_OPTISK G691_S64_2B_OPTISK Gränssnitt G957_L16_2_OPTISK (G-moduler) Tabell a Benämning av gränssnittsmoduler i Accesser med ett gränssnitt

19 19 (12) Gränssnitt (G-moduler) SDH-S_K_2M G703/120_OHM G703/75_OHM V.35_2048 V.35_1984 V.35_1984_CRC V.36_2048 V.36_1984 V.36_1984_CRC Kundlastmoduler (K-moduler) SDH-S_K_34M SDH-S_K_45M SDH-S_K_140M G703/75_OHM SDH-S_K_155M G957_S1_1_OPTISK G703/75_OHM Tabell b Benämning av gränssnittsmoduler i K-moduler i bestyckningsbara accesser. SDH-S_K_622M G957_S4_1_OPTISK Virtuella containers För de accesser som framför virtuella containers (VC) gäller följande: - En VC-4 kan bära antingen 1 st 140 Mbit/s signal eller 3 st VC-3 - en VC-3 kan bära antingen 1 st 34 Mbit/s signal eller 1 st 45 Mbit/s signal - en VC-12 kan bära 1 st 2 Mbit/s signal - 3 st VC-12 motsvarar kapacitetsmässigt 1 st VC-2-7 st VC-2 motsvarar kapacitetsmässigt 1 st VC-3 En VC-4-4c bär en homogen ca 600 Mbit/s signal, genom att transportera fyra stycken intilliggande VC-4 med gemensam overhead. I figurer under pkt. 2.5 illustreras vilka kundlaster som är möjliga att ansluta till olika kundlastmoduler i TeliaSoneras utrustning (betecknade med K xxx i figuren) och hur olika VC kan kombineras till en linjesignal. Det skall observeras att illustrationerna skiljer sig från de tekniska realiseringarna. 3 Förbindelser/kundlaster 3.1 Allmänt De typer av kundlaster som kan framföras i en förbindelse är PDH-lasterna 2, 34, 45 och 140 Mbit/s samt SDH-lasterna VC-12, VC-2 1, VC-3, VC-4 och VC-4-4c 2. Kundlaster av PDH-typ packas i närmaste TeliaSonera-ägd SDH-utrustning som en VC -virtuell container, för vidare framföring i TeliaSoneras nät. 1 Geografiska begränsningar finns. 2 Erbjuds genom Offert.

20 20 (12) Kundlaster av SDH-typ packas av Kunden som en VC, med en av TeliaSonera bestämd konfigurering. En PDH-kundlast från en kundnod kan överlämnas som en SDH-kundlast på en annan kundnod. Mellan kundnoderna framförs kundlasten som VC-förbindelse i TeliaSoneras SDH-nät. In- och urkoppling av kundlaster sker med fjärrhantering. En VC-n förbindelse (t.ex. VC-12 förbindelse) kräver fysiska SDH-gränssnitt, t.ex.155 Mbit/s, i bägge ändar av förbindelsen. I tabell 3.6 finns samtliga typer av förbindelser uppräknade med angivande av produktkod för olika konfigureringar i respektive förbindelseände. 3.2 Förbindelsestruktur Huvudregel Förbindelser har med undantag enligt avsnitt 3.2.2, så kallad ostrukturerad (oramad) framföring. Det innebär att förbindelsens nominella kundlast i Mbit/s helt och hållet kan nyttjas och : att nätet inte kräver att kundutrustning genererar några specifika bitar t.ex. ramlåsord att nätet inte lägger till bitar (t.ex. ramlåsord) eller drar ifrån några bitar, i det bitflöde som genereras av kundutrustning att alla bitar som kundutrustning genererar (innefattande t.ex. ramlåsord) överförs transparent (helt oförändrat) genom nätet Mbit/s förbindelser med G.703 och V.35/V.36 gränssnitt 2 Mbit/s- förbindelse med strukturerad (ramad) framföring enl. G.704 erhålls, om uppkoppling beställs från en access som har gränssnitt V.35, 1984 kbit/s alternativt V.36, 1984 kbit/s till en access som har gränssnitt G.703, 2048 kbit/s alternativt STM-N (VC-12), där N = 1, 4, 16 eller 64.

21 21 (12) Observera: att tidlucka 0 genereras av den kundutrustning som är ansluten till gränssnitten G.703 eller STM-N (VC-12) i ena änden av nätet och termineras i andra änden i TeliaSoneras nät och på motsvarande sätt för den andra transmissionsriktningen. Tidlucka 0 passerar således inte gränssnitten V.35, V.36. Detta är det enda fallet av strukturerad framföring som Produkten SDH Sweden erbjuder. att Kunden i beställningen skall precisera om tidlucka 0 skall innehålla checksumman CRC-4 eller inte. Access 2TS levereras dock alltid utan generering av CRC-4. Figur 3.2.2, se vidare fallen i tabellen i bilaga Bitfelsprestanda Mätvärdena i nedanstående tabell 3.2 uppfyller och är bättre än de krav som anges i ITU-T rekommendationerna G.826 och G.828: Långtidsprestanda för bitfel har en mättid som är lika med en månad och mäts under tillgänglig tid (tillgänglig tid definieras i ITU-T Rek. G.828). Parametrarna som specificeras är Errored Second Ratio, ESR, respektive Severely Errorred Second Ratio, SESR. Värdena anges per förbindelseriktning. Exempel på en teoretisk jämförelse framgår av bilaga 2. VC-12 / 2 Mbit/s, VC-2 Avstånd (km) ESR 0, ,0012 0,0013 0,0014 0,0015 SESR 2,2 * ,4 * ,6 * ,8 * * ESR = 0,0011 innebär att förbindelsen är helt bitfelsfri 99,89 % av tillgänglig tid. 3 Bilaga 1 innehåller en tabell över möjliga kombinationer av gränssnitt för olika typer av förbindelser.

22 22 (12) VC-3 / 34, 45 Mbit/s Avstånd (km) ESR 0,0022 0,0024 0,0026 0,0028 0,0030 SESR 2,2 * ,4 * ,6 * ,8 * * 10-4 VC-4 / 140 Mbit/s Avstånd (km) ESR 0,0044 0,0048 0,0052 0,0056 0,0060 SESR 2,2 * ,4 * ,6 * ,8 * * 10-4 VC-4-4c ( kbit/s) Avstånd (km) ESR 0, , , , , SESR 2,2 * ,4 * ,6 * ,8 * * ESR är mindre relevant för höga bitrater och specificeras därför inte av ITU-T för bitrater över 160 Mbit/s. Ovanstående ESR-värden ska därför enbart ses som vägledande. Tabell 3.3 Bitfelsprestanda Kvalitetsmätning på bitfelsprestanda Kvalitetsmätning enligt G.826/G.828 erbjuds endast efter överenskommelse med Kund. Om de verkliga avstånden (längderna) vid kvalitetsmätning inte är kända ska avståndet uppskattas med hjälp av fågelvägsavståndet och en routing factor (1,25-1,5) enligt principerna som anges i ITU-T rekommendation G Löptid Löptiden enkel väg är i normala fall lika med (1+0,01G) ms där G = geografiska distansen i km. Typiskt maxvärde inom Sverige är ms. Värdena avser en förbindelse punkt till punkt d.v.s. kundnod till kundnod.

23 23 (12) 3.5 Kundlast Konfigurering För att förenkla och förkorta leveranstiden för Accesserna 155F och 622F samt 155T och 622T med Modul 155M rekommenderas Kunden att konfigurera overhead-bitarna i 155 Mbit/s signalen (RS, MS och VC) enligt TeliaSonerastandard Takt Kundutrustning, som ansluts till Accesserna 2T, 32T, 155T och 622T och nyttjar någon av kundlasterna 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 45 Mbit/s eller 140 Mbit/s, skall generera takt. I det fall kundutrustning ansluts till förbindelse med gränssnitten V.35 eller V.36 i bägge ändar av förbindelsen, skall dock taktstyrning ske från TeliaSoneras nät. Slingkoppling av takt i motsatt ände av förbindelsen är tillåten. Kundutrustning, som ansluts till Modulerna 155M och 622M samt till Accesserna 155F, 622F, 622FC, 2500F och 10000F skall ha en takt som är spårbar till en klocka som uppfyller kraven i ITU-T Rekommendation G.811. Den inkommande signalen till kundens utrustning uppfyller detta krav under förutsättning att inget fel föreligger i TeliaSoneras nät.

24 24 (12) 3.6 Förbindelseprodukter Varje uppkoppling av en förbindelseprodukt registreras med ett FB-nummer och med en produktkod. Förbindelsernas produktkoder i relation till kundlast och konfigureringen i respektive förbindelseände (accessprodukter och moduler) åskådliggörs i nedanstående tabell Produktkod Kundlast Konfigurering i respektive förbindelseände Accessprodukt (avser även motsvarande accesser för anslutning av Kund på TeliaSoneranod) SDH-S_2M 2 Mbit/s 2T, 2EN, 2TS 2T, 2EN 2T, 2EN, 2TS 32T 2T, 2EN, 2TS 155T, 622T 2T, 2EN, 2TS 2500T 2T, 2EN, 2TS 155F, 622F, 2500F, 10000F 32T 155T, 622T 32T 2500T 32T 155F, 622F, 2500F, 10000F 155T, 622T 155T, 622T 155T, 622T 2500T 155T, 622T 155F, 622F, 2500F, 10000F SDH-S_2M4 2 Mbit/s 2T, 2EN, 2TS (prisnivå 4) 2T, 2EN (Förb som 2T, 2EN, 2TS (prisnivå 4) 32T terminerar i 2T, 2EN, 2TS (prisnivå 4) 155T, 622T Access i 2T, 2EN, 2TS (prisnivå 4) 2500T, prisnivå 4) 2T, 2EN, 2TS (prisnivå 4) 155F, 622F, 2500F, 10000F SDH-S_34M 34 Mbit/s 34T 34T 34T 155T, 622T 34T 155F, 622F, 2500F, 10000F 155T, 622T 155T, 622T 155T, 622T 155F, 622F, 2500F, 10000F SDH-S_45M 45 Mbit/s 45T 45T 45T 155T, 622T 45T 155F, 622F, 2500F, 10000F 155T, 622T 155T, 622T 155T, 622T 155F, 622F, 2500F, 10000F 155T - 155F F (ej 622FC) 155F F 155F F (ej 622FC) K-Modul M - - 2M, 155M M, 622M M 2M, 155M 2M 155M, 622M 2M - - 2M 2M, 155M 2M 155M, 622M 2M M - - 2M, 155M M, 622M M, 155M M 34M, 155M 34M M, 155M M 45M, 155M 45M M 140M, 155M 140M M, 622M 155M, 622M 155M, 622M SDH-S_140M 140 Mbit/s 155T, 622T 155T, 622T 155T, 622T 155F, 622F SDH-S_VC- VC T 155T 12 SDH-S_VC-2 VC-2 SDH-S_VC-3 VC-3 SDH-S_VC-4 VC-4 SDH-S_VC-4- VC-4-4c 2500T, 2500T 622M 622M 4c 2500T, 622FC, 2500F, 10000F 622M FC, 2500F, 10000F 622FC, 2500F, 10000F Tabell 3.6 Förbindelseprodukterna och tillåtna termineringar i olika accesser och kundlastmoduler

25 25 (12) 3.7 Tillgänglighet Förbindelser som är uppkopplade mot SDH Sweden-noder i prisnivå 1-3 erbjuds med två tillgänglighetsnivåer, Bastillgänglighet (ingår i Produktens grundpris) och Premiumtillgänglighet. Tillgänglighetsnivåerna avser varje förbindelse för sig från STP till STP. Terminalutrustningen ingår alltid i tillgängligheten oavsett dess fysiska placering. Tillgängligheten redovisas på begäran av Kunden. OBS! För förbindelser som är uppkopplade mot noder i prisnivå 4 ingår inte tillgänglighet som standard Bastillgänglighet Bastillgängligheten är lägst 99,8 %, mätt på årsbasis. Detta motsvarar en total hindertid på 17,5 timmar per år Premiumtillgänglighet Premiumtillgängligheten är lägst 99,95 %, mätt på årsbasis. Detta motsvarar en total hindertid på 4,4 timmar per år. Detta tillgänglighetsvärde gäller ej för förbindelser som etablerats via accesserna 2500T, 622FC, 2500F, och 10000F. Tillämpligt värde lämnas i samband med Offert. Premiumtillgänglighet innebär att förbindelsen skyddsomkopplas automatiskt mellan två fysiskt skilda vägar i transportnätet Mätning/beräkning av tillgänglighet Otillgänglig tid mäts från den tidpunkt som en felanmälan inkommer till TeliaSonera till dess att felet är Klarrapporterat, s.k. Trouble Ticketing. Tillgängligheten mäts och gäller från STP på kundadress A till STP på kundadress B. Tillgänglighet mäts per helt kalenderår, mellan 1/1 och 31/12. Under första hyresåret räknas tillgängligheten från Faktisk leveransdag till 31/12. Vid uppsägning räknas tillgängligheten 1/1 till Hyrestiden är slut. Tillgängligheten beräknas enligt följande: Tillgänglighet (%) = 100 * Total mättid (1 år) - otillgänglig tid Total tid (1 år)

26 26 (12) Som otillgänglig tid räknas inte: Otillgänglig tid under planerade avbrott som informerats Kunden, se Allmänna villkor. Otillgänglig tid som Kunden orsakar Otillgänglig tid orsakad av kundägd utrustning och kraft, inkluderande avbrott längre tid än 4 timmar på kundens 230V-matning till TeliaSoneras strömförsörjningsmodul. Otillgänglig tid orsakad av Fel i Fastighetsnät. Otillgänglig tid orsakad av att förutsättningarna förändras för tillhandahållandet av radiobaserad access, exempelvis påverkan på fri sikt mellan Kunds utrustning och TeliaSoneras radiobas. Otillgänglig tid orsakad av Force Majeure, se Allmänna villkor 4 Överlämning på kundnod 4.1 Allmänt TeliaSoneras nät slutar i NTP (Network Termination Point) i utrymmet för FKP. Produkten överlämnas i STP (Service Termination Point) i nära anslutning till FKP, STP är en kopplingspunkt som Kunden har tillgång till. Av praktiska skäl (t.ex. räckviddsskäl) kan efter överenskommelse överlämning ske på annan plats i fastigheten. Även i detta fall slutar nätet i NTP, medan tjänsten slutar där den överlämnas d.v.s. i STP. Kunden kan beställa framföring i fastighetsnät och viss nyanläggning av fastighetsnät genom produkten TeliaSonera Installation (tidigare kallad Arbifas). Terminalen för Access 32T, 155T, 622T och 2500T placeras av säkerhetsskäl i ett låst skåp hos Kunden. Access 32T placeras i ett väggmonterat skåp medan övriga T-accesser monteras i ett stativ (ingår i produkten) med måtten 400x600x2200 mm (dxbxh). Strömförsörjningsmodulen monteras i ett separat stativ med måtten 400x600x1200 mm (dxbxh). Access 2T/TS levereras normalt som en fjärrmatad desktoputrustning hos Kunden. Accesserna 155F, 622F, 622FC, 2500F och 10000F är rena fiberaccesser utan TeliaSonera-ägd utrustning placerad hos Kunden. STP är därför alltid placerad i anslutning till FKP.

27 27 (12) 4.2 Slutkundsadress Figur nedan visar principer för anslutning av terminalutrustning på slutkundsadress. För Access 2T är en RJ-45 kontakt placerad mellan ingående kabel och terminalutrustning innan anslutningspunkt, se vidare figur 4.2c nedan. (Nytt leveranssätt för access 2T är giltigt från och med 30:e september 2009). Telia- Soneras nät Kundfastighet fkp Skanovas nät ODF fastighetsnät Kundutrustning SDH Sweden Access NTP BB-Access STP Figur 4.2a Överlämning av fibertjänst i Första kopplingspunkt (FKP). Kundfastighet Kundfastighet Telia- Soneras nät Skanovas nät fkp Kundutrustning Terminalutrustning ODF fastighetsnät Telia- Soneras nät Skanovas nät fkp ODF fastighetsnät Terminal - Kundutrustning utrustning SDH Sweden Access NTP NTP NTP SDH Sweden Access BB-Access BB-Access STP STP Figur 4.2b Överlämning via terminal i Första kopplingspunkt (FKP) respektive via terminal i kundlokal, med fiberbaserat Fastighetsnät Kundfastighet Kundfastighet Telia- Sonera nät Skanovas nät fkp DDF Terminal- Kundutrustning utrustning Terminalutrustning Kund- KK fastighetsnät Kundutrustning Telia- Soneras nät Skanovas nät fkp DDF fastighetsnät Kund- KK SDH Sweden Access BB-Access NTP STP NTP SDH Sweden Access BB-Access STP Figur 4.2 c Överlämning i Första kopplingspunkt (FKP) respektive i kundlokal, med kopparbaserat Fastighetsnät. För Access 2T är en RJ-45 kontakt placerad mellan ingående kabel och terminalutrustning innan anslutningspunkt, så att möjlighet till anslutning mellan kabel och terminalutrustning finns. (Gäller leveranser från och med 30:e september 2009).

28 28 (12) 4.3 TeliaSoneranod Figur 0a och 0b nedan visar principer för anslutning av kundutrustning till SDH Sweden-nod respektive anslutning mellan SDH Sweden-nod och AXE-station. Access 2EN, 155FN,.10000FN TeliaSone r a nod NTP/STP TeliaSoneras nät SDH - S- nod NTP Operatörstrunk O F P STP Kund - utrustning Operatörstrunk Ev. Term O F P Kund - utrustning Access 2TN, TN Figur 0a. Överlämning i TeliaSoneranod STP:n är åtkomlig för Kunden TeliaSoneranod STP SDH S- nod E T C AXE Access 2X Figur 0b. Sammankoppling med AXE STP:n är inte åtkomlig för Kunden.

29 29 (12) 4.4 Kontakttyper i servicetermineringspunkten (STP) Kundgränssnitt 2 Mbit/s, G.703, E1 Kontakttyp 120 Ω balanserat. Krone LSA med brytpunkt 120 Ω balanserat. RJ-45, 8-polig jack. Stift 1 & 2 (Network output, Tx) och stift 4& 5 (Network input, Rx) 75 Ω obalanserat. BNC jack i DDF 2 Mbit/s, V.35 ISO 2593 (34-pol, Winchester, jack) 2 Mbit/s, V.36 Balanserat. ISO 4902 (D-sub, 37-pol, jack) 34 Mbit/s, G.703, E3 75Ω BNC jack i DDF 45 Mbit/s, G.703, T3 75Ω BNC jack i DDF 140 Mbit/s, G.703, E4 75Ω BNC jack i DDF 155 Mbit/s optiskt, G.957, S-1.1 SC/PC kontakt i ODF 155 Mbit/s elektriskt, G.703, ES1 75Ω BNC jack i DDF 622 Mbit/s optiskt, G.957, S-4.1, L-4.2 SC/PC kontakt i ODF 2,5 Gbit/s optiskt, G.957, S-16.1, L-16.2 SC/PC kontakt i ODF 10 Gbit/s optiskt, G.691, S-64.2b SC/PC kontakt i ODF Tabell 4.4 Kontakttyper i TeliaSoneras utrustning för respektive kundgränssnitt 4.5 Räckvidder I vissa fall kan kabellängden mellan NTP och kundens utrustning sätta begränsningar var TeliaSoneras terminalutrustning kan placeras i förhållande till kundutrustningen. I tabell 4.5 anges ungefärlig räckvidd mellan TeliaSoneras terminalutrustning och kundutrustning för olika tributärgränssnitt hos en T-access. Gränssnitt 2 Mbit/s 34 G.703, 120 ohm G.703, 75 ohm V.35 V.36 Mbit /s m 400 m 40 m 10 m 200 m 45 Mbit/s 155 Mbit/s (elektriskt) 155 Mbit/s 622 Mbit/s (optiskt) Ungefärlig räckvidd 170 m 100 m 13 km Tabell 4.5 Ungefärlig räckvidd för olika tributärgränssnitt hos en T-access Räckvidder för olika gränssnitt hos TN/ENaccess Se tabell 4.5 Räckvidder Räckvidder för olika gränssnitt hos F/FNaccesser

30 30 (12) Maximalt 2 db dämpning mellan STP och kundutrustning, vilket motsvarar ca 1-2 km kabellängd. 5 Ansvar för service och underhåll Network Sales ansvarar för och tillhandahåller service och underhåll av Produkten fram till och med STP. Network Sales felavgränsar fram till STP (tjänsteterminerings-punkten), även om denna inte sammanfaller med NTP. Eventuell felavhjälpning mellan NTP och STP, där dessa ej sammanfaller, sker alltid på Kundens bekostnad. Produktens tillgänglighets- och servicenivåer omfattar inte Fastighetsnät eller motsvarande. Någon skillnad görs ej om fastighetsnät är TeliaSonera-ägt eller ej. Om en SDH Sweden-förbindelse etablerats med Accesser som hyrs av olika kunder skall den kund som hyr förbindelsen vara ensam kontaktperson och ensam behörig att företräda båda kunderna vid anmälan av Fel på förbindelsen och under efterföljande felhantering, inbegripet att godkänna utförd felavhjälpning. Ersättning vid bristande tillgänglighet utgår enbart till den kund som hyr förbindelsen. 5.1 Servicefönster Servicefönster för TeliaSoneras transmissionsnät är kl natt till tisdag t.o.m. natt till fredag (4 nätter). 6 Övervakning Övervakning av samtliga förbindelser sker dygnet runt årets alla dagar Övervakningen avser framföringen av kundlasten och inte lasten i sig. Eventuell övervakning av kundlasten ansvarar kunden för. T-accesser: Övervakning sker fram till TeliaSoneras nätelement på kundadress F-accesser: Övervakning sker fram till och med TeliaSoneras nätelement som är placerat närmast kundadress eller i förekommande fall på kundadress.

31 31 (12) 7 Referenser TU-T Rekommendationer: Rek. nr. Benämning G.703 Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces. G.704 Synchronous frame structures used at primary and secondary hierarchical levels G.707 Network node interface for the synchronous digital hierarchy (SDH) G.811 Timing requirements at the outputs of primary reference clocks suitable for plesichronous operation of international digital links G.826 Error performance parameters and objectives for international, constant bit rate digital paths at or above the primary rate. G.828 Error performance parameters and objectives for international, constant bit rate synchronous digital paths. G.957 Optical interfaces for equipments and systems relating to the synchronous digital hierarchy G.691 Optical interfaces for single channel STM.64, STM-256 systems and other SDH systems with optical amplifiers V.35 Data transmission at 48 kilobits per second using khz group band circuits V.36 Modems for synchronous data transmission using khz group band circuits IEEE Standard: Nr Benämning IEEE Information technology--local and metropolitan area networks--part 3: Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) access method and physical layer specifications ANSI Standard: Nr Benämning T Description of the electrical interfaces for the DS1, DS1C, DS2, and DS3 levels of the North American digital telecommunications hierarchy

32 32 (12) 8 Begrepp och förkortningar Kundlast Access Förbindelse ES ESR SES SESR VC VC-n ODF DDF KK SDH PDH VPN STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 Den kapacitet som framförs mellan två noder (kundadresser) En anslutning mellan TeliaSoneras nod och Kunds nod. (Kommentar: Kundens nod kan vara på TeliaSoneras nod) Den kundlast som transporteras i och mellan två accesser. Errored Second, sekund med bitfel Errored Second Ratio, andel sekunder med bitfel under mätperiodens tillgängliga tid Severely Errored Second, sekund med kraftiga störningar enligt definition i ITU-T G.828 Severely Errored Second Ratio, andel svårt störda sekunder under tillgänglig tid Virtuell Container Förkortning för VC-12, VC-2, VC-3 och VC-4 Optiskt Distributions Fält Digitalt Distributions Fält KorsKoppling Synkron Digital Hierarki Plesiokron Digital Hierarki Virtuellt Privat Nät 155 Mbit/s SDH linjesignal 622 Mbit/s SDH linjesignal 2,5 Gbit/s (2 500 Mbit/s) SDH linjesignal 10 Gbit/s ( Mbit/s) SDH linjesignal

33 33 (12) Underbilaga 1 Sammanställning av möjliga kombinationer av gränssnitt för olika typer av förbindelser (ej förbindelser med Ethernet) Ett streck (-) i kolumnen Ramstruktur innebär att bitflödet i aktuellt gränssnitt inte är känt av TeliaSonera. En ramstruktur enligt G.704 innebär att bitflödet innehåller en s.k. tidlucka 0 (motsvarande bithastigheten 64 kbit/s) som i sin tur innehåller ett känt ramlåsord och eventuell CRC-4 checksumma, men att bitflödet i övrigt inte är känt av TeliaSonera. Kundutrustningar som ansluts till olika gränssnitt förutsätts vara anpassade efter respektive sådant. Fall nr Förbtyp Ena förbindelseänden Gränssnitt Tabellen nedan innehåller en sammanställning av möjliga kombinationer av gränssnitt för olika typer av förbindelser, dock ej förbindelser med Ethernetgränssnitt. Ramstruktur Andra förbindelseänden Gränssnitt Ramstruktur 1 2Mb G.703, 120 ohm, 2048 kbit/s - G.703, 120 ohm, 2048 kbit/s - 2 2Mb G.703, 75 ohm, 2048 kbit/s Mb V.35, 2048 kbit/s Mb V.36, 2048 kbit/s Mb STM-N (N=1, 4, 16 eller 64) Mb G.703, 75 ohm, 2048 kbit/s - G.703, 75 ohm, 2048 kbit/s - 7 2Mb V.35, 2048 kbit/s Mb V.36, 2048 kbit/s Mb STM-N (N=1, 4, 16 eller 64) Mb V.35, 2048 kbit/s - V.35, 2048 kbit/s Mb V.36, 2048 kbit/s Mb STM-N (N=1, 4, 16 eller 64) Mb V.36, 2048 kbit/s - V.36, 2048 kbit/s Mb STM-N (N=1, 4, 16 eller 64) Mb V.35, 1984 kbit/s 1) - G.703, 120 ohm, 2048 kbit/s G.704 utan CRC Mb V.35, 1984 kbit/s G.704 med CRC Mb V.36, 1984 kbit/s G.704 utan CRC Mb V.36, 1984 kbit/s G.704 med CRC Mb V.35, 1984 kbit/s 1) - G.703, 75 ohm, 2048 kbit/s G.704 utan CRC Mb V.35, 1984 kbit/s G.704 med CRC Mb V.36, 1984 kbit/s G.704 utan CRC Mb V.36, 1984 kbit/s G.704 med CRC Mb V.35, 1984 kbit/s 1) - VC-12 via STM-N (N=1,4,16 eller 64) G.704 utan CRC Mb V.35, 1984 kbit/s G.704 med CRC Mb V.36, 1984 kbit/s G.704 utan CRC Mb V.36, 1984 kbit/s G.704 med CRC Mb G.703, 75 ohm - G.703, 75 ohm Mb VC-3 via STM-N (N=1, 4, 16 eller 64) Mb G.703, 75 ohm Mb VC-3 via STM-N (N=1, 4, 16 eller 64) -

34 34 (12) Mb G.703, 75 ohm Mb VC-4 via STM-N (N=1, 4, 16 eller 64) - 33 VC-12 STM-N (N=1, 4, 16 eller 64) - STM-N (N=1, 4, 16 eller 64) - 34 VC VC VC VC-4-4c STM-N (N=4, 16 eller 64) - STM-N (N=4, 16 eller 64) - 1) Gäller även hastigheterna 128, 256, 384, 512, 768 och 1024 kbit/s i Access 2TS Underbilaga 2 Teoretiskt samband mellan ESR och BER. Under antagandet att bitfelen följer en Poisson-fördelning och under för övrigt ideala förhållanden kan man göra jämförelser BER-ESR (Bit Error Ratio-Errored Second Ratio). Observera dock att detta gäller helt ideala förhållanden vilka inte råder i praktiken, yttre störningar påverkar, m.m.. Men dessa värden kan ändå ge en viss uppfattning om storleksförhållandena BER-ESR. Vid praktiska mätningar inkluderas normalt inte svårt störda sekunder (Severely Errored Second, SES) vid framräknandet av BER. Detta kan också medföra större diskrepanser mellan nedanstående teoretiska värden och vad man får fram vid en praktisk mätning. I tabellen nedan redovisas de ungefärliga BER-värdena (för mycket långa mättider) som man får fram vid en beräkning med Poisson-fördelning, utgående från de angivna ESR-värdena i bitfelsprestanda-avsnittets tabeller. Bitrat / VC-typ VC-12 / VC-2/ 2 Mbit/s VC-3 / 34, 45 Mbit/s VC-4 / 140 Mbit/s VC-4-4c ( kbit/s) ESR 0,0011-0,0015 0,0022-0,0030 0,0044-0,0060 0,0088-0,0120 BER (0,7 3,2)*10-10 (2,0-3,8)*10-11 (1,3-1,9)*10-11 (6,4-8,7)*10-12

Sidnr 1 (7) Security Public. 2 Geografisk täckning 2. 3 Kundlaster kbit/s kbit/s kbit/s Strömförsörjning 3

Sidnr 1 (7) Security Public. 2 Geografisk täckning 2. 3 Kundlaster kbit/s kbit/s kbit/s Strömförsörjning 3 1 (7) DIGITEL 1 Inledning 2 2 Geografisk täckning 2 3 Kundlaster 2 3.1 64 kbit/s 2 3.2 1984 kbit/s 3 3.3 2048 kbit/s 3 3.4 Strömförsörjning 3 4 Gränssnitt och kontakttyper i Kundgränssnittet 4 5 Överlämning

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2014-01-01. Prislista, SDH SWEDEN

Gäller fr.o.m. 2014-01-01. Prislista, SDH SWEDEN under Avtal mellan Network Sales och Kunden 1 (12) Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Prislista, SDH SWEDEN Innehåll Sida 1 Allmänt 2 1.1 Struktur för priser 2 1.2 Villkor 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Nyanläggning av

Läs mer

Reglerad Backhaul Kanal

Reglerad Backhaul Kanal UNDERBILAGA PRODUKTSPECIFIKATION 1 (5) Reglerad Backhaul Kanal 1 Inledning 2 2 Definition av produkten 2 2.1 Allmänt 2 2.2 Anslutning 2 2.3 Geografisk täckning 2 2.4 Produktvarianter 2 2.5 gränssnitt för

Läs mer

Våglängd. Inledning. Tjänstens uppbyggnad. Signaltyp och optiska parametrar. Tjänstebeskrivning

Våglängd. Inledning. Tjänstens uppbyggnad. Signaltyp och optiska parametrar. Tjänstebeskrivning Inledning IP-Only tillhandahåller en transportnättjänst, Våglängd, baserad på WDM-teknik (Wavelength Division Multiplexing). Tjänsten erbjuder snabb och effektiv transmissionskapacitet över långa avstånd.

Läs mer

Våglängd TJÄNSTEBESKRIVNING

Våglängd TJÄNSTEBESKRIVNING Våglängd TJÄNSTEBESKRIVNING Innehåll 1 Trafikverkets våglängdstjänst...3 1.1 Sammanfattning...3 1.2 Definitioner...4 1.3 Beskrivning av Trafikverkets våglängdstjänst...4 2 er och gränssnitt...5 3 Servicenivåer...6

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream FTTx

Produktspecifikation Bitstream FTTx Produktspecifikation Bitstream FTTx 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av slutkundsplacerad utrustning 2 2.3 Tjänster & Prestanda 3 2.3.1 Internetaccess/Surf Consumer samt

Läs mer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Business

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Business Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Business 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsutrustning 2 2.3 Hastigheter 3 2.4 Kvalitetsbegränsningar 4 2.5 Transparens

Läs mer

Dokumentet gäller fr.o.m. 2015-04-01 Skanova Fiber 2009

Dokumentet gäller fr.o.m. 2015-04-01 Skanova Fiber 2009 1 (10) Dokumentet gäller fr.o.m. 2015-04-01 Skanova Fiber 2009 1 Allmänt... 2 2 Produktvarianter... 2 2.1 Operatörsnodanslutning... 2 2.2 Skild framföring... 3 2.3 Helsvetsning... 4 2.4 Korttidshyra...

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream DSL Business

Produktspecifikation Bitstream DSL Business Produktspecifikation Bitstream DSL Business 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsutrustning 2 2.3 Tjänster och Prestanda 3 2.4 Hastigheter 3 2.5 VoIP access 4

Läs mer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer OBS! Denna version av dokumentet är preliminär och avsett att ge en indikation över den funktionalitet som kan erbjudas för TV access och Telefoni

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream DSL Consumer

Produktspecifikation Bitstream DSL Consumer Produktspecifikation Bitstream DSL Consumer 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsplacerad utrustning 2 2.3 Tjänster och Prestanda 3 2.3.1 Bredbandaccess/Surf 3

Läs mer

2015-01-20. Begrepp och definitioner fiberbaserad infrastruktur

2015-01-20. Begrepp och definitioner fiberbaserad infrastruktur 2015-01-20 Begrepp och definitioner fiberbaserad infrastruktur Innehåll 1. Begrepp - Nättopologi... 3 2. Begrepp - Nod, Site och Punkt... 4 3. Begrepp - Kanalisation... 4 4. Begrepp - Kabelnät... 5 5.

Läs mer

Sidnr 1 (10) Security. Internal. Tillhör objekt. Innehåll

Sidnr 1 (10) Security. Internal. Tillhör objekt. Innehåll 1 (10) Flexibel n*64 Innehåll Sid 1. Allmänt 2 2. Funktionsbeskrivning 2 2.1 Tekniska prestanda 2 2.2 Accessformer 3 2.2.1 Enkanal (Accessform1 och Accesform2) 3 2.2.2 Accessform Multi 1 3 2.2.3 Accessform

Läs mer

Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst

Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst Produktblad 1/ 7 Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst Bilaga till offert/avtal 1 Övergripande beskrivning Tjänsten fastighetsnät omfattar installations- eller servicearbete mellan TeliaSonera

Läs mer

Fiber Backhaul INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. Ingår i Skanovas Referenserbjudande för nätinfrastrukturtillträde

Fiber Backhaul INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. Ingår i Skanovas Referenserbjudande för nätinfrastrukturtillträde 1 (6) Fiber Backhaul INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Produkterbjudande...2 1.1 Fiber Backhaul...2 2 Tilläggsbeställningar...2 2.1 Förhandsbesked om dämpning...2 3 Tekniska specifikationer...2 3.1 Allmänt...2

Läs mer

Produktbilaga Bitstream

Produktbilaga Bitstream BILAGA PRODUKTBILAGA BITSTREAM 1(10) Produktbilaga Bitstream Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Förkortningar och begrepp... 3 3. Geografisk tillgänglighet... 4 3.1. Anslutningslista Bitstream DSL/FTTx...

Läs mer

Dokumentet gäller fr.o.m Produktbilaga Skanova Fiber 2009

Dokumentet gäller fr.o.m Produktbilaga Skanova Fiber 2009 1 (5) Dokumentet gäller fr.o.m. 2015-07-01 Produktbilaga Skanova Fiber 2009 Innehåll Sida 1. Allmänt... 2 2. Definitioner... 2 2.1. FMO... 2 2.2. UTO... 2 2.3. DP... 2 2.4. AP... 2 3. Beställnings- och

Läs mer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream Pro

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream Pro Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream Pro 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Ethernet-egenskaper 3 2.2.1 L2 vid UNI (med modem) 3 2.2.2 L2 vid FKP (utan modem) 4 2.2.3 L1 vid

Läs mer

Produktbilaga Bitstream

Produktbilaga Bitstream BILAGA PRODUKTBILAGA BITSTREAM 1(11) Produktbilaga Bitstream Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Förkortningar och begrepp... 3 3. Geografisk tillgänglighet... 5 3.1. Anslutningslista Bitstream DSL/FTTx...

Läs mer

Dokumentet gäller fr.o.m Produktbilaga Skanova Fiber 2009

Dokumentet gäller fr.o.m Produktbilaga Skanova Fiber 2009 1 (5) Dokumentet gäller fr.o.m. 2016-10-01 Produktbilaga Skanova Fiber 2009 Innehåll Sida 1. Allmänt... 2 2. Definitioner... 2 2.1. FMO... 2 2.2. UTO... 2 2.3. DP... 2 2.4. AP... 2 3. Beställnings- och

Läs mer

Dokumentet gäller fr.o.m Produktbilaga Skanova Fiber 2009

Dokumentet gäller fr.o.m Produktbilaga Skanova Fiber 2009 1 (5) Dokumentet gäller fr.o.m. 2017-04-01 Produktbilaga Skanova Fiber 2009 Innehåll Sida 1. Allmänt... 2 2. Definitioner... 2 2.1. FMO... 2 2.2. UTO... 2 2.3. DP... 2 2.4. AP... 2 3. Beställnings- och

Läs mer

Prislista Anatel produkter

Prislista Anatel produkter 1 (11) Prislista Anatel produkter Innehåll Sida 1 Hyrestider 2 2 Avgifter 2 2.1 Prislistor 2 2.2 Ändring av avgifter 2 2.3 Prisreduktioner 2 3 Beräkning av hyresavgifter 2 3.1 Allmänt 2 3.2 Debiteringspunkt

Läs mer

Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB)

Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Bilaga 1 Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt samt. Telias nät Fastighet/Tomtgräns

Läs mer

Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst

Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst Informationsblad 1/9 Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst Bilaga till offert/bilaga till avtal 1 Övergripande beskrivning 2 1.1. Funktionalitet 3 2 Gränssnitt och gränsdragning 4 2.1 Gränssnitt

Läs mer

Skanova Reglerad Fiberaccess Företag Skanova Reglerad Backhaul Svartfiber

Skanova Reglerad Fiberaccess Företag Skanova Reglerad Backhaul Svartfiber 1 (10) Skanova Reglerad Fiberaccess Företag Skanova Reglerad Backhaul Svartfiber INNEHÅLL SID 1 Allmänt...2 2 Definitioner...2 2.1 FMO...2 2.2 UTO...2 2.3 DP...2 2.4 Kundadress...2 3 Produkten kan levereras

Läs mer

Produktspecifikation för Skanova Extern anslutningskabel koppar

Produktspecifikation för Skanova Extern anslutningskabel koppar 1 (7) Produktspecifikation för Skanova Extern gäller från 2014-10-01 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTEN... 2 2.1 Allmänt... 2 2.2 Resistans, kapacitans och isolation...

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Dokumentet gäller fr.o.m Skanova Fiber 2009

Dokumentet gäller fr.o.m Skanova Fiber 2009 1 (10) Dokumentet gäller fr.o.m. 2017-04-01 Skanova Fiber 2009 Innehåll Sida 1 Debiteringsfall... 2 1.1 Följande debiteringsfall finns... 2 1.2 Kundadress- Debiteringspunkt... 3 1.2.1 Kundadress-DP...

Läs mer

T _B Tiilikainen. Skanova kopparaccess och samlokalisering. Nå fler kunder använd dig av vårt nät och våra lokaler

T _B Tiilikainen. Skanova kopparaccess och samlokalisering. Nå fler kunder använd dig av vårt nät och våra lokaler T 4941-2011_B Tiilikainen kopparaccess och samlokalisering Nå fler kunder använd dig av vårt nät och våra lokaler kopparaccess och samlokalisering Med och egen teknisk utrustning kan du erbjuda dina kunder,

Läs mer

4 Paket- och kretskopplade nät

4 Paket- och kretskopplade nät 4 Paket- och kretskopplade nät Kommunikationssystem 2G1501 Syftet: Syftet med detta kapitel är att förstå egenskaperna hos, och skillnaderna mellan, de tre olika kopplade nätverkstyperna kretskopplade

Läs mer

2. TeliaSonera skall på begäran tillhandahålla såväl ETC-kort som 2 Mbit/s direktförbindelse till ett kostnadsorienterat pris.

2. TeliaSonera skall på begäran tillhandahålla såväl ETC-kort som 2 Mbit/s direktförbindelse till ett kostnadsorienterat pris. UNDERRÄTTELSE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 5 september 2006 05-9642/23 TeliaSonera

Läs mer

Produkten Flexibel n*64k

Produkten Flexibel n*64k 1 (8) Produkten Flexibel n*64k Innehåll Sida 1. Allmänt 2 1.1 Hyrestid 2 1.2 Särskild ersättning vid nyanläggning 2 1.3 Prisstruktur 2 1.4 Prisberäkning 4 2 Priser 4 2.1 Enkanalsaccesser 4 2.2 Flerkanalaccesser

Läs mer

Fiber Lägenhet Mellan

Fiber Lägenhet Mellan 1 (6) Dokumentet gäller fr o m 2011-07-01 Fiber Lägenhet Mellan 1 Allmänt...2 2 Produktvarianter...2 2.1 Operatörsnodanslutning...2 3 Tekniska specifikationer...2 3.1 Allmänt...2 3.2 Kundgränssnitt...2

Läs mer

OH Slides F: Wide Area Networks

OH Slides F: Wide Area Networks OH Slides F: Wide Area Networks Packet-/circuit-switching ISDN ATM Many of the following slides includes figures from F. Halsall, Data Communications, Computer Networks and Open Systems. fourth edition,

Läs mer

Bilaga 2 Drift och Underhåll

Bilaga 2 Drift och Underhåll Bilaga 2 Drift och Underhåll 1. Servicenivå... 2 1.1 KLASSIFICERING AV FEL... 2 1.2 SERVICETID... 2 1.3 ÅTGÄRDSTID / HINDERTID... 2 1.3.1 ALLMÄNT... 2 1.3.2 ERSÄTTNING VID BRISTANDE FELAVHJÄLPNING KLASS

Läs mer

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2014-01-01. 1 Allmänt 2.

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2014-01-01. 1 Allmänt 2. PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 2014-01-01 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Installation (ARBIFAS i kombination med Bitstream) 4 6 Bitstream

Läs mer

DA HT2011: F18. Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn <ahn@dsv.su.se>

DA HT2011: F18. Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn <ahn@dsv.su.se> DA HT2011: F18 Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn Länklagret Applikationer Hanterar transport av data över ett medium -Trådbundna medier -Trådlösa medier Finns också protokoll

Läs mer

4 Paket- och kretskopplade nät

4 Paket- och kretskopplade nät 4 Paket- och kretskopplade nät Syfte: Syftet med detta kapitel är att förstå egenskaperna hos, och skillnaderna mellan, de tre olika kopplade nätverkstyperna kretskopplade nätverk, virtuellt kretskopplade

Läs mer

BILAGA PRODUKTBILAGA TELIASONERA BITSTREAM 1(9) Produktbilaga TeliaSonera Bitstream

BILAGA PRODUKTBILAGA TELIASONERA BITSTREAM 1(9) Produktbilaga TeliaSonera Bitstream 1(9) Produktbilaga TeliaSonera Bitstream Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Förkortningar och begrepp... 2 3. Geografisk tillgänglighet... 3 3.1. Anslutningslista TeliaSonera Bitstream... 3 3.2. Utökning

Läs mer

Indragning av Operatörsägd kopparkabel

Indragning av Operatörsägd kopparkabel Produktspecifikation Indragning av Operatörsägd kopparkabel Gäller från och med 2008-03-17 INNEHÅLL SID 1 INDRAGNING AV OPERATÖRSÄGD KOPPARKABEL...2 2 TEKNISK SPECIFIKATION...2 2.1 Allmänt...2 2.2 Resistans...2

Läs mer

Anslutning av operatörsägd kopparkabel i Skanova Access Kopplingsskåp

Anslutning av operatörsägd kopparkabel i Skanova Access Kopplingsskåp Produktspecifikation Anslutning av operatörsägd kopparkabel i Skanova Access Kopplingsskåp Gäller från och med 2010-05-21 INNEHÅLL SID 1 ANSLUTNING AV OPERATÖRSÄGD KOPPARKABEL I SKANOVA ACCESS KOPPLINGSSKÅP...2

Läs mer

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2015-02-16. 1 Allmänt 2.

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2015-02-16. 1 Allmänt 2. PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 2015-02-16 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Installation (ARBIFAS i kombination med Bitstream) 4 6 Bitstream

Läs mer

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2016-04-01. 1 Allmänt 2.

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2016-04-01. 1 Allmänt 2. PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 206-04-0 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Installation (ARBIFAS i kombination med Bitstream) 4 6 Bitstream

Läs mer

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet.

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet. Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetsnät Fastighetsnät Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Telias utrustning Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt

Läs mer

TJÄNSTESPECIFIKATION SVARTFIBER

TJÄNSTESPECIFIKATION SVARTFIBER TJÄNSTESPECIFIKATION SVARTFIBER V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. INLEDNING 1 2. TEKNISK SPECIFIKATION 2 3. REDUNDANS 4 4. ACCEPTANSNIVÅ 5 5. KUNDENS ÅTAGANDEN 6 Svenska Stadsnätsföreningen. Allmänna villkor

Läs mer

ÖVERGÅNG TILL KOMMUNIKATIONSTORGET 2.0

ÖVERGÅNG TILL KOMMUNIKATIONSTORGET 2.0 ÖVERGÅNG TILL KOMMUNIKATIONSTORGET 2.0 Kommunerna i Västra Götaland har sedan 2008 haft en förbindelse med Västra Götalandsregionen kallad Kommunikationstorget. Via Kommunikationstorget går datatrafiken

Läs mer

Bilaga 2 Drift och Underhåll

Bilaga 2 Drift och Underhåll Bilaga 2 Drift och Underhåll 1. Servicenivå... 2 1.1 KLASSIFICERING AV FEL...2 1.2 SERVICETID...2 1.3 ÅTGÄRDSTID...2 1.3.1 ALLMÄNT...2 1.3.2 ERSÄTTNING VID BRISTANDE FELAVHJÄLPNING KLASS A...2 1.4 TILLGÄNGLIGHET...3

Läs mer

BILAGA A4: TEKNIK. 2.1 Trafikriktning TeliaSoneras Telenät mot Operatörens Telenät

BILAGA A4: TEKNIK. 2.1 Trafikriktning TeliaSoneras Telenät mot Operatörens Telenät BILAGA A4: TEKNIK 1 Nätplanering Parterna skall vid regelbundet återkommande samtrafikmöten informera varandra om kortsiktiga och långsiktiga planer för: Inrättande eller avveckling av anslutningspunkter

Läs mer

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB 1 (6) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fakturor... 4 3. Konsulter... 4 4. Webbportal... 4 5. Leveranstider... 4 6. Pris fasta operatörstjänster...

Läs mer

Skanova Arbifas. Vi hjälper dig med leverans av din förbindelse hela vägen fram till din företagskund. T 12210-12 version 5.0

Skanova Arbifas. Vi hjälper dig med leverans av din förbindelse hela vägen fram till din företagskund. T 12210-12 version 5.0 Skanova Arbifas Vi hjälper dig med leverans av din förbindelse hela vägen fram till din företagskund 1 2015-12-17 Skanova Arbifas T 12210-12 version 5.0 Allmänt om Skanova Arbifas beställs som tillägg

Läs mer

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör Godkänd Instruktionsbok för Byalag 2011-11-14 1 (13) Uppgjord Telia Operator Business Leif Berglund Next 070-5650574 Ante Baric leif.a.berglundeliasonera.com Detta dokument reder ut hur en fastighetsanslutning

Läs mer

Kommunikationstorget i Västra Götaland

Kommunikationstorget i Västra Götaland Sidnr 1 (10) Handläggare Patrik Torgersson Patrik.torgersson@teliasonera.com Tel: 031-341 44 82 Tillhör objekt Ert datum Er referens Kommunikationstorget i Västra Götaland Tjänstebeskrivning ORGANISATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Produktbilaga TeliaSonera Bitstream DSL

Produktbilaga TeliaSonera Bitstream DSL BILAGA PRODUKTBILAGA TELIASONERA BITSTREAM DSL 1(9) Produktbilaga TeliaSonera Bitstream DSL Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Förkortningar och begrepp... 2 3. Geografisk tillgänglighet... 3 3.1.

Läs mer

Lokalt ITinfrastrukturprogram

Lokalt ITinfrastrukturprogram Lokalt ITinfrastrukturprogram 2007 2012 BILAGA 5 Översikt av tekniska lösningar Version: 0.99 (2010-05-17) - ARBETSMATERIAL - IT-KONTORET IT-INFRASTRUKTURPLAN 2007-2012 Sida 2 av 6 ÖVERSIKT AV OLIKA TEKNIKER

Läs mer

Ethernet TJÄNSTEBESKRIVNING

Ethernet TJÄNSTEBESKRIVNING Ethernet TJÄNSTEBESKRIVNING Innehåll 1 Trafikverkets ethernettjänster...3 1.1 Sammanfattning...3 1.2 Definitioner...4 1.3 Beskrivning av Trafikverkets ethernettjänster... 5 1.3.1 Trafikverkets EPL-tjänst...

Läs mer

Föreläsning 8. Multiplexering (1/2) Multiplexering (2/2) Mål

Föreläsning 8. Multiplexering (1/2) Multiplexering (2/2) Mål Föreläsning 8 Mål Förstå nyttan av multiplexering Förstå olika multiplexeringssätt Förstå begreepet transportnätverk Förstå begreppen PDH, SDH, SONET Känna till grundprinciperna bakom ATM Multiplexering

Läs mer

Skanova Arbifas. Vi hjälper dig med leverans av din förbindelse hela vägen fram till din företagskund. T version 6.0

Skanova Arbifas. Vi hjälper dig med leverans av din förbindelse hela vägen fram till din företagskund. T version 6.0 Skanova Arbifas Vi hjälper dig med leverans av din förbindelse hela vägen fram till din företagskund 1 2016-10-12 Skanova Arbifas T 12210-12 version 6.0 Allmänt om Skanova Arbifas beställs som tillägg

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer

Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 4, Servicenivåer Sida 1 av 9 Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 4, Servicenivåer Sida 2 av 9 Innehåll

Läs mer

Fysiska lagret. Kanal. Problem är att kanalen har vissa begränsningar: Kanalen är analog Kanalen är bandbreddsbegränsad och är oftast störd (av brus)

Fysiska lagret. Kanal. Problem är att kanalen har vissa begränsningar: Kanalen är analog Kanalen är bandbreddsbegränsad och är oftast störd (av brus) Fysiska lagret Sändare Digital information Kanal Mottagare Problem är att kanalen har vissa begränsningar: Kanalen är analog Kanalen är bandbreddsbegränsad och är oftast störd (av brus) Kanalens kapacitet

Läs mer

Gäller fr.o.m Prislista Skanova Fiber. Restricted 2261 FABA Allmänt Debiteringsavstånd 2. 3.

Gäller fr.o.m Prislista Skanova Fiber. Restricted 2261 FABA Allmänt Debiteringsavstånd 2. 3. Gäller fr.o.m. 2008-05-27 Prislista Skanova Fiber Sidnr 1 (6) Innehåll Sida 1. Allmänt 2 2. Debiteringsavstånd 2 3. Villkor 2 4. Engångsavgifter 3 5. Kvartalsavgifter Kundadress till Kundadress 3 5.1.

Läs mer

SERVICENIVÅER V

SERVICENIVÅER V SERVICENIVÅER V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. SERVICENIVÅER FÖR FÖRBINDELSER 1 2. PLANERAT UNDERHÅLL 2 3. TILLGÄNGLIGHET OCH FELAVHJÄLPNING 3 4. VITEN 4 Servicenivåer ii 1. SERVICENIVÅER FÖR FÖRBINDELSER

Läs mer

Kommunikations- lösningar för operatörer och företag

Kommunikations- lösningar för operatörer och företag Kommunikationslösningar för operatörer och företag Ett perfekt val för företag, operatörer och IT-bolag Skellefteå har Sveriges bästa fibernät. Det välutbyggda och tillförlitliga nätet ägs och drivs av

Läs mer

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Vi på Wexnet tror att fri konkurrens leder till bättre kvalitet, bättre service och lägre priser. Vi sätter kunden i centrum! Wexnet bygger ett täckande

Läs mer

1 21 februari 2012. Välkommen till vår nya värld.

1 21 februari 2012. Välkommen till vår nya värld. 1 21 februari 2012 Välkommen till vår nya värld. I vår nya värld har vi lyssnat mycket på en person. Dig som kund! När Skanova bildades som bolag den 1 januari 2008 började vi kartlägga vad som krävs för

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

1(11) 06-12-06 C TR2-05-3 TELESAMVERKAN

1(11) 06-12-06 C TR2-05-3 TELESAMVERKAN 1(11) 06-12-06 C TR2-05-3 TELESAMVERKAN Bilagor 1 Gränssnitt för kommunikationsutrustning 2 Exempel på teletillsats för reläskyddskommunikation 3 Exempel på fjärrutlösningssändare 4 Exempel på fjärrutlösningsmottagare

Läs mer

Produktbilaga Bitstream

Produktbilaga Bitstream BILAGA PRODUKTBILAGA BITSTREAM 1(11) Produktbilaga Bitstream Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Förkortningar och begrepp... 4 3. Geografisk tillgänglighet... 5 3.1. Anslutningslista Bitstream...

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE)

TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrollanläggning VÅR BETECKNING TR02-05-3-2 DATUM 2008-09-01 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A TELEPROTECTION EQUIPMENT (TPE) 1/7 Uppdateringar Utgåva

Läs mer

Så här levereras våra fiberbaserade datakomtjänster

Så här levereras våra fiberbaserade datakomtjänster Informationsblad 1/ 5 Så här levereras våra fiberbaserade datakomtjänster till din lokal För att den tjänst som du beställt ska kunna levereras enligt dina önskemål måste vissa förutsättningar vara uppfyllda

Läs mer

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x Jens A Andersson (Maria Kihl) Lokala nät Ett lokalt nät (Local Area Network, LAN) är ett datanät med en begränsad storlek. Ett LAN kan i sin enklaste form bestå av

Läs mer

Produktbilaga Bitstream

Produktbilaga Bitstream BILAGA PRODUKTBILAGA BITSTREAM 1(11) Produktbilaga Bitstream Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Förkortningar och begrepp... 3 3. Geografisk tillgänglighet... 5 3.1. Anslutningslista Bitstream...

Läs mer

CAN ett kommunikationsprotokoll för realtidssystem MOP 12/13 1

CAN ett kommunikationsprotokoll för realtidssystem MOP 12/13 1 CAN ett kommunikationsprotokoll för realtidssystem 1 Seriekomunikation- Datanät- Topologi Buss Ring Nod Nod Nod Nod Nod Nod Nod Nod Nod Nod Nod Nod Nod Nod Nod Nod Nod Stjärna Masknät 2 Seriekomunikation-

Läs mer

Produktbilaga Skanova Kopparaccess

Produktbilaga Skanova Kopparaccess 1 (5) Produktbilaga Skanova Kopparaccess gäller från 2015-01-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Kopparaccess... 2 3. Beställnings- och leveransrutiner... 2 4. Byte av Produkt eller

Läs mer

PRISER TeliaSonera Bitstream DSL

PRISER TeliaSonera Bitstream DSL PRISER TeliaSonera Bitstream DSL Prislistan gäller från och med 2011-03-01. 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 TeliaSonera Bitstream Operator Access 3 4 TeliaSonera Bitstream Transport 4 5 TeliaSonera Bitstream

Läs mer

Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät och bygga ett fastighetsnät. www.stadsnat.karlstad.se

Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät och bygga ett fastighetsnät. www.stadsnat.karlstad.se Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät och bygga ett fastighetsnät www.stadsnat.karlstad.se Inledning Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät innebär att i stort sett få obegränsade

Läs mer

Leverans. Innehåll. Leverans Bilaga 6 Dokumentnr N , Rev G,

Leverans. Innehåll. Leverans Bilaga 6 Dokumentnr N , Rev G, Leverans Innehåll 1 ALLMÄNT... 2 2 HANTERINGSGRÄNSSNITT... 2 3 BESTÄLLNING... 2 3.1 Hanteringsfall som beställs via NBTAB... 3 3.2 Tillvalstjänster som beställs via NBTAB... 3 3.3 Svar på beställning...

Läs mer

Bilaga 14. Bredband och Byanät

Bilaga 14. Bredband och Byanät 1 Bilaga 14 Bredband och Byanät Bredband Bredband är idag ett samlingsnamn för olika tekniker som erbjuder snabb överföring av digital information. Detta innebär att det finns olika typer av bredband som

Läs mer

Bilaga A2 CESAR2 Produktspecifikation. Rev. 2014-07-03 v3.0 JP

Bilaga A2 CESAR2 Produktspecifikation. Rev. 2014-07-03 v3.0 JP Bilaga A2 CESAR2 Produktspecifikation Rev. 2014-07-03 v3.0 JP Innehåll 1. INLEDNING 1 1.1 Servicenivåer 1 2. PRODUKTÖVERSIKT 2 2.1 Definitioner av avgifter och områden 2 3. PRODUKTBESKRIVNING 3 3.1 3 3.1.1

Läs mer

2014-09-18 T 12073-14 version 2.0 Public Tillhör objekt FABA 101 1148

2014-09-18 T 12073-14 version 2.0 Public Tillhör objekt FABA 101 1148 1 (5) Produktbilaga Skanova Inplacering Gäller från och med 2015-01-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Produkten... 2 2.1. Tillträde/säkerhet... 2 2.2. Användning... 2 2.3. Miljökrav...

Läs mer

Föreläsning 4. Multiplexering (1/2) Multiplexering (2/2) Multiplexering Närnät

Föreläsning 4. Multiplexering (1/2) Multiplexering (2/2) Multiplexering Närnät Föreläsning 4 Multiplexering Närnät 10/8/01 Gunnar Karlsson, Bengt Sahlin 1 Multiplexering (1/2) En länk bör kunna användas av flera sändare multiplexering = uppdelning av länken varje sändare allokeras

Läs mer

Så går det till att koppla ihop en fastighet* med TeliaSoneras telenät i Sverige

Så går det till att koppla ihop en fastighet* med TeliaSoneras telenät i Sverige Anslutning till telenätet Informationsblad 1/ 3 Så går det till att koppla ihop en fastighet* med TeliaSoneras telenät i Sverige Målgrupp Denna information riktar sig till fastighetsägare kunder inom näringslivet

Läs mer

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING , TEKNISK BESKRIVNING SIZE erbjuder anslutning av er företagsväxel med säker leverans och stabil teknik där alla samtal och eventuell internettrafik går i SIZE nät. Beroende på typ av växel och förbindelse

Läs mer

Utveckling av bredbandstekniker. Arbetsgruppen för utvecklandet av bredbandet 25.11.2009

Utveckling av bredbandstekniker. Arbetsgruppen för utvecklandet av bredbandet 25.11.2009 Utveckling av bredbandstekniker Arbetsgruppen för utvecklandet av bredbandet 25.11.2009 Innehåll 1. Fast bredband Kopparkabeltekniker Kabelmodem Fiber till hemmet 2. Trådlöst bredband 3. Slutsatser Omnitele

Läs mer

BILAGA LEVERANS BITSTREAM LEVERANS

BILAGA LEVERANS BITSTREAM LEVERANS LEVERANS 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Rutiner för Offert Beställning... 2 2. NetBusiness... 2 3. Förfarande vid Beställning utan föregående Offert... 2 3.1. Beställning... 2 3.2. Svar på Beställning...

Läs mer

Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten 08-504 635 38 08-504 544 06

Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten 08-504 635 38 08-504 544 06 Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten Thomas Berggren Regionansvarig säljare Thomas.j.berggren@teliasonera.com Linda Saltin Regionansvarig säljare Linda.Saltin@teliasonera.com

Läs mer

Bilaga 2.1 Teknisk specifikation Svartñber

Bilaga 2.1 Teknisk specifikation Svartñber Bilaga 2.1 Teknisk specifikation Svartñber V 1.0 2016-05-16 á M 2012-10-07 Innehåll 1. INLEDNING 1 2. TEKNISK SPECIFIKATION 2 3. REDUNDANS 4 4. ACCEPTANSNIVÅ 5 5. KUNDENS ÅTAGANDEN 6 Svenska Stadsnätsföreningen.

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning

Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning Tjänsteleverantörerna (Telia/Boxer) levererar 100 Mbit/s till ert hus. Detta innebär dock inte att ni har möjlighet att använda

Läs mer

Kommunikation. 2015-10-05 Jan-Åke Olofsson

Kommunikation. 2015-10-05 Jan-Åke Olofsson Kommunikation 2015-10-05 Jan-Åke Olofsson Några årtal (1800-talet) Telegrafen https://www.youtube.com/watch?v=drlxz GMWnfI https://www.youtube.com/watch?v=jt9zm _-2S6g 1972 försvinner all manuell

Läs mer

Strategisk val av transmissionsteknik för 10G i IP Backbonnätet.

Strategisk val av transmissionsteknik för 10G i IP Backbonnätet. Page WHITE PAPER Public 1 (13) Strategisk val av transmissionsteknik för i IP Backbonnätet. Contents Page 1 Introduktion 2 2 Trafik behovet idag och i framtiden 2 2.1 Trender för kapacitetsutveckling inom

Läs mer

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas.

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas. IIPosT&TELESlYRELSEN DATUM 29 mars 2007 ERT DATUM VAR REFERENS 06-14318 ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Tillsyn konkurrens frågor 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Till operatörer

Läs mer

AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB

AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB Pro fiber Kapacitet 10 resp. 100Mbit/s Kampanjen gäller till 31/10 2015 1 2015-02-02 AB2 Q2-kampanj 2015 SOHO Affärsregler och Rutiner Bredband Pro Fiber 10

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

Produktbilaga Fiber Villa

Produktbilaga Fiber Villa 1 (5) Produktbilaga Fiber Villa Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Användning av Produkten... 2 3. Beställnings- och leveransvillkor... 2 3.1. Allmänt... 2 3.2. Leverans

Läs mer

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅER, SLA-BILAGA Denna överenskommelse om servicenivåer, SLA gäller för leverans av upphandlade funktioner till Linköpings kommun. 1. DEFINITIONER Avtalad servicetid Den tid

Läs mer