Lokalt ITinfrastrukturprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalt ITinfrastrukturprogram"

Transkript

1 Lokalt ITinfrastrukturprogram BILAGA 5 Översikt av tekniska lösningar Version: 0.99 ( ) - ARBETSMATERIAL - IT-KONTORET

2 IT-INFRASTRUKTURPLAN Sida 2 av 6 ÖVERSIKT AV OLIKA TEKNIKER Ortssammanbindande nät Fiberbaserade Singelmode fiber Då det gäller ortssammanbindande nät är singlemod fiber baserade nät oslagbara då det gäller kapacitet. Om vi dessutom vill försäkra oss om en maximal skalbarhet kapacitetsmässigt är det dessutom viktigt att den fiber som förläggs mötes vissa optotekniska krav. Med den utrustning som idag finns kan kapaciteter på upp till 160 Tbps per fiberpar åstadkommas ( bps) vilket är en ofattbar hög kapacitet. Radiobaserade Mikrovågslänk, punkt till punkt PDH som är en äldre standard med kapacitet från 2 Mbps till 34 Mbps SDH som är en standard med kapacitet från 155 Mbps och uppåt Med mikrovågslänkar kan stora avstånd överbryggas till en relativt låg kostnad. Dock är kapaciteten låg i jämförelse med optofiberlösningar. En fördel med mikrovågslänkar är att utrustningen enkelt kan omdisponeras och på så sätt användas för att initialt upprätta förbindelser med måttlig kapacitet för att senare ersättas av optofiber. Ska ses som temporära lösningar pga. stort behov av underhåll. Satellit Även geostationära satelliter kan användas för ortssammanbindande nät. Kapaciteten som ofta används är 155Mbps. Men även andra lägre och högre kapaciteter kan etableras. Kostnaden är relativt hög och vissa tekniska problem uppstår med långa fördröjningar som även negativt påverkar vissa innehållstjänster som IP-telefoni.

3 IT-INFRASTRUKTURPLAN Sida 3 av 6 Områdesnät (accessnät) Fiberbaserade Singelmod Områdesnät baserade på singelmod fiber är den lösning som ger den största tryggheten inför framtida ökande bandbreddsbehov då fibern som sådan inte har någon praktisk begränsning kapacitetsmässigt. Även kostnadsmässigt är numera singelmod fiber ett bra alternativ då kostnaden för ändutrustningar har sänkts dramatiskt de senaste åren. Multimod Områdesnät baserade på multimod fiber har begränsningar som i många områdesnät medför merkostnader då räckvidden är låg i förhållande till bandbredd. Detta beror på att multimod fiber har en filterverkan som minskar möjlig bandbredd med ökat avstånd. Detta innebär att flera aktiva noder krävs i områdesnäten vilket naturligtvis avsevärt fördyrar nätets uppbyggnad och driftskostnader. Dessutom är risken stor att kommande bredbandbehov medför fördyrande ombyggnader då nya aktiva noder måste etableras för att klara räckvidden. Kopparbaserade ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) ADSL kan indelas I två grundtyper med olika prestanda Typ 1 som ger en kapacitet på upp till 1,5 Mbps mot kund och 0,5 Mbps från kund Typ 2 som ger en kapacitet på upp till 8 Mbps mot kund och 1 Mbps från kund. Lösningen baseras på kopparpar där vanligtvis befintliga telelinjer används då ADSL medger samtidig överföring av konventionell telefoni och ADSL trafik. Möjlig kapacitet påverkas av längd och kvalitet på koppårparet. Upp till 4,5 km ledningslängd är den norm som Skanova använder för att upplåta kopparpar för ADSL förbindelser. Tekniskt kan ADSL användas för ledningslängder upp till ca: 6 km.

4 IT-INFRASTRUKTURPLAN Sida 4 av 6 SDSL SDSL är en lösning för kommunikation över kopparpar. SDSL ger en kapacitet på 2 Mbps symmetriskt i båda riktningarna. Räckvidd upp till 3 km ledningslängd. HDSL (High bit rate Digital Subcriber Line) HDSL är en lösning för kommunikation över två kopparpar. HDSL ger en kapacitet på 2 Mbps symmetriskt i båda riktningarna. Räckvidd upp till 4,5 km ledningslängd. VDSL (Very high rate Digital Subscriber Line) VDSL är en lösning för kommunikation över kopparpar. VDSL ger en kapacitet på upp till 55 Mbps symmetriskt i båda riktningarna med då med endast ett par hundra meter ledningslängd. Normalt används VDSL utrustning med stöd för 10Mbps dubbelriktad kapacitet som då har en räckvidd på ca: 1,5 km. Radiobaserade Radiolan Några varianter av radiolan är: som ger en råkapacitet på 2 Mbps delat på antalet kunder mot accesspunkt och delat i riktning mot kund och in mot nät. Även varianter med 3 Mpbs kapacitet förekommer b som ger en råkapacitet på 11 Mbps delat på antalet kunder mot accesspunkt och delat i riktning ut mot kund och in mot nät. Detta är den vanligaste förekommande radiolan standarden idag. (2001) a som ger en råkapacitet på 54 Mbps delat på antalet kunder mot accesspunkt och delat i riktning ut mot kund och in mot nät. Detta är en helt ny standard och endast ett fåtal produkter finns idag.

5 IT-INFRASTRUKTURPLAN Sida 5 av 6 HiperLANII HiperlanII arbetar med en kapacitet på 6,9, 12,18, 27, 36 eller 54 Mbps. Detta är en relativt ny europeisk standard som bland annat Ericsson arbetar med. Endast ett fåtal produkter finns framtagna idag. FWA (Fixed Wired Access) Fyra licenser har tilldelats för utbyggnad av FWA nät. Dessa har tilldelats Skanova, Telenordia, Quadracom och Europolitan. Då utrustningen för denna typ av radioaccess är tämligen dyrbar kommer lösningen ej att vara tillämpbar för anslutning av privatkunder. Kapacitet som erbjuds varierar men sannolikt kommer 2-10 Mbps att erbjudas. ICE.NET (CDMA 450 MHz) Net 1 har byggt ett landstäckande CDMA nät i 450 MHz-frekvensbandet. Egenskaperna hos den 450MHz-frekvens som Net 1 använder ger upp till 25 gånger mer täckning per sändare än GSM och UMTS på 900MHz, 1800MHz och 2100MHz. Tack vare bättre vågutbredningsegenskaper lämpar sig Net 1s nät för landskap med kuperad terräng samt för täckning inomhus. Konkret innebär detta att Net 1 kan bygga ut sitt 3G-nät till platser där det inte är ekonomiskt försvarbart för konkurrenterna. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) En radioteknik som har förmåga till större utbredning pga. att den kan använda reflekterande radiosignaler och därmed erbjuda täckning där det annars inte skulle ha fungerat. Upp till 40 Mbps erbjuds till kund. LTE (Long Term Evolution) Sannolikt den teknik som kommer att användas för 4G näten. Kan användas på olika frekvenser och en lägre frekvens minskar hastigheten med ökar utbredningen (räckvidden). Kapacitet som kommer att erbjuds varierar sannolikt mellan Mbps.

6 IT-INFRASTRUKTURPLAN Sida 6 av 6 Elnätsbaserade PLM (Power Line Modem) Många varianter av modem för kommunikation över befintliga elnät testas intensivt i hopp att kunna utnyttja elnäten för bredbandskommunikation. Många är skeptiska till förutsättningarna att lyckas då risken är stor att störningar uppstår från olika utrustningar och sändare. Dessutom orsaker modemen störningar på radiotrafik vilket inte är acceptabelt. Bland militären har framförts invändningar mot denna typ av tekniska lösningar med hänvisning till störningsrisken. Kabel-TV näten DOCSIS 1.x Internet via Kabel-TV är intressant främst utifrån att färdiga nät som når många kommuninvånare kan användas. Det är dock inte bara att plugga in datorn i antennuttaget. Nätet måste modifieras för returtrafik och kvalitetsmässigt hålla en relativt god nivå. Detta kan vara kostsamt att åstadkomma. Tekniken bygger på ett bussnät vilket innebär att ett antal hushåll (kunder) delar på den kapacitet, t.ex. 34 Mbps som finns i den buss som hushållet är anslutet till. Kundmodemen begränsar dessutom hastigheten, till normalt 2-16 Mbps per hushåll. DOCSIS 2.x Tekniken bygger på ett bussnät vilket innebär att ett antal hushåll (kunder) delar på den kapacitet, t.ex. 51 Mbps som finns i den buss som hushållet är anslutet till. Upp till 51 Mbps i nerladdningshastighet och 30 Mbps i uppladdningshastighet kan erbjudas. DOCSIS 3.x Ytterligare utveckling av Docsis standarden. Tekniken bygger på ett bussnät vilket innebär att ett antal hushåll (kunder) delar på den kapacitet, t.ex. 200 Mbps (kan ställas upp ända till 5 Gbps) som finns i den buss som hushållet är anslutet till. Upp till 1 Gbps i nerladdningshastighet och 120 Mbps i uppladdningshastighet kan erbjudas.

IT-infrastrukturprogram

IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturprogram 2009-2013 för Storumans kommun 2009-01-30 Upprättad av Storumans kommun Sidan 2 av 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Regeringens bredbandssatsning...3

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2014

PTS bredbandskartläggning 2014 Rapportnummer PTS-ER-2015:11 Datum 2014-03-24 PTS bredbandskartläggning 2014 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala 2011:15

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala 2011:15 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala 2011:15 Titel: Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband

Läs mer

Upprättad av IT-västerbotten och den samlade IT-resursen vid Vilhelmina kommun

Upprättad av IT-västerbotten och den samlade IT-resursen vid Vilhelmina kommun IT-infrastrukturplan Upprättad av IT-västerbotten och den samlade IT-resursen vid Vilhelmina kommun genom ITsamordnare Jonas Örnberg 1 Sammanfattning 1.1 IT-kommissionens vision IT-kommissionen, som är

Läs mer

IT-infrastruktur. i Uppsala län 2009. Förstudie IT-chefsgruppen i Uppsala län. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

IT-infrastruktur. i Uppsala län 2009. Förstudie IT-chefsgruppen i Uppsala län. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden IT-infrastruktur i Uppsala län 2009 Förstudie IT-chefsgruppen i Uppsala län EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Förord Den sk IT -chefs gruppen i Uppsala län med representanter för

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun IT-infrastrukturplan för Lysekils kommun Antagen 2013-04-25 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Befintliga strategier och lagstiftning... 5 2.1 Befintliga strategier... 5 2.1.1

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Konsultation avseende konkurrenssituationen inom accessnätet

Konsultation avseende konkurrenssituationen inom accessnätet 1 (10) Konsultation avseende konkurrenssituationen inom accessnätet Post- och telestyrelsen, PTS, utreder för närvarande hur konkurrenssituationen inom accessnätet kan förbättras framförallt avseende kundsegmentet

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Gotland.

IT-infrastrukturprogram för Gotland. IT-infrastrukturprogram för Gotland. 1. Den kommunala organisationen för IT-infrastrukturfrågor, beslutande och beredande organ..sid 2 2. Kommunens förutsättningar avseende befolkning, näringsliv och offentlig

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-04-03

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-04-03 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-04-03 24 (28) 61 IT-INFRASTRUKTURPLAN FÖR LYSEKIL Dnr: LKS 2010-304-269 Kommunfullmäktige beslutade 2011-03-24, 44 att bifalla motionen från Christina

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun 1. Bakgrund Den övergripande målsättningen för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband

Läs mer

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020.

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09 Upprättad av Norsjö kommun i samarbete med AC-Net INNEHÅLL 1 Sammanfattning... 4 2 Syftet med bredbandsstrategin...

Läs mer

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Steg Strategi för IT-infrastruktur på landsbygd Antagen av kommunstyrelsen den 13 mars 2013 Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Befintliga strategier, lagstiftning och

Läs mer

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK?

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK? Hej! Det har kommit in en massa frågor till BIK (Bredband i Kungälv Ekonomiska förening) avseende bredbandsutbyggnaden med fiber i Kungälvs kommun. Jag har satt ihop en information om lite av varje. Jag

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Bilaga KF 13/2011 ITinfrastrukturplan för Vara kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Befintliga strategier och lagstiftning 3 1.1 Bredbandsstrategi för

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer

Rapportnummer PTS-ER-2015:12. Datum 2015-05-05. Inomhustäckning. - sammanställning av lösningar

Rapportnummer PTS-ER-2015:12. Datum 2015-05-05. Inomhustäckning. - sammanställning av lösningar Rapportnummer PTS-ER-2015:12 Datum 2015-05-05 Inomhustäckning - sammanställning av lösningar Rapportnummer PTS-ER-2015:12 Diarienummer 15-1896 ISSN 1650-9862 Författare Jeanette Wännström Post- och telestyrelsen

Läs mer

DNS DNS. IP-baserade kommunikationsprotokoll

DNS DNS. IP-baserade kommunikationsprotokoll DNS DNS IP-baserade kommunikationsprotokoll IP-baserade kommunikationsprotokoll Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported Licens. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.sv

Läs mer

FIBER TILL LILLA EDET

FIBER TILL LILLA EDET FIBER TILL LILLA EDET VARFÖR SKALL JAG SKAFFA JUST FIBER? Varför fiber? Dagens fasta telefonnät är omodernt och dåligt underhållet Telefonnätet har begränsad kapacitet och klarar inte att föra över de

Läs mer

Handlingsprogram för IT-Infrastruktur

Handlingsprogram för IT-Infrastruktur Handlingsprogram för IT-infrastruktur Sida 1 (12) Handlingsprogram för IT-Infrastruktur Bredbandssamordning i Västra Götaland Handlingsprogram för IT-infrastruktur Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 HANDLINGSPROGRAM...

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Värmdö kommun

IT-Infrastrukturprogram för Värmdö kommun IT-Infrastrukturprogram för Värmdö kommun Beslutad i kommunstyrelsen 2010-10-06 10KS/0426 177 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 KOMMUNENS VISION, MÅLSÄTTNING OCH ORGANISATION AVSEENDE IT- INFRASTRUKTURFRÅGOR...5

Läs mer

Höghastighetskommunikation över TV nätet med inriktning på kabel-tv-näten

Höghastighetskommunikation över TV nätet med inriktning på kabel-tv-näten Höghastighetskommunikation över TV nätet med inriktning på kabel-tv-näten Ett arbete under våren 2002 i Kommunikationssystem SMS005 Framställt av: Fredrik Lindström frelin-9@student.luth.se Mikael Larsson

Läs mer

Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun

Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-07 126 Sida 2 av 22 Innehåll 1 REGERINGENS BREDBANDSSTRATEGI... 3 2 INLEDNING... 4 3 BEFINTLIGA STRATEGIER

Läs mer

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning DATUM RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862 Trådlösa LAN En teknisk marknadsbeskrivning Förord Förord PTS hanterar idag frågor inom ett stort antal teknikområden såsom telefoni, Internet

Läs mer

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor FSPOS AG Kritisk Infrastruktur Datum för publicering: 2012-11-29 Rapporten finns att ladda ner på www.fspos.se. 2 SAMMANFATTNING Syftet

Läs mer