Våglängd. Inledning. Tjänstens uppbyggnad. Signaltyp och optiska parametrar. Tjänstebeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våglängd. Inledning. Tjänstens uppbyggnad. Signaltyp och optiska parametrar. Tjänstebeskrivning"

Transkript

1 Inledning IP-Only tillhandahåller en transportnättjänst, Våglängd, baserad på WDM-teknik (Wavelength Division Multiplexing). Tjänsten erbjuder snabb och effektiv transmissionskapacitet över långa avstånd. Våglängdstjänsten kan levereras från valfri IP-Only-nod och erbjuder protokolltransparent transmission av data, telefoni eller annan trafik med hastigheter upp till 10 Gbit/s per våglängd. Våglängden kan tillhandahållas som ren punkt till punkt tjänst eller med tillägget redundans för att uppnå högsta tillgänglighet. Tjänstens uppbyggnad Tjänsten Våglängd är baserad på en WDM-plattform som implementerats ovanpå IP-Onlys nordiska fibernät. Plattformen stöder protokolltransparent transmission. Varje kanal kan konfigureras individuellt för olika protokoll och bandbredder. Att våglängdstjänsten är transparent innebär att kunden kan bevara den övergripande kontrollen över sitt nät och implementera sina egna lösningar i våglängdsförbindelserna från IP-Only, exempelvis skydd av förbindelser och tjänster eller synkronisering. Forward Error Correction (FEC) används för att garantera en hög transmissionskvalitet över längre transportsträckor. FEC stöder även Performance Monitoring (PM). FEC realiseras som out-of-band vilket betyder att den overhead som behövs för FEC-funktionen läggs på utanför den ursprungliga ramen. Fördelen med out-of-band FEC är att underliggande overhead passerar genom nätet utan att påverkas. Våglängder kan beställas över hela IP-Onlys fibernät och kan även kompletteras med tredjeparts lokalaccess leverantör för att erbjuda en enhetlig leverans från IP-Only. IP-Only kan alltid tillhandahålla fysisk diversitet mellan egna corenoder. Signaltyp och optiska parametrar Våglängdstjänsten avlämnas som standard i IP-Onlys noder som en short-haul (1310nm) signal över single-mode fiber. Rekommenderat maximalt avstånd från avlämningspunkten till kundens utrustning är normalt 10 km. Avlämning av tjänst sker vanligtvis i ODF där den fysiska kontakten är av SC-typ. Signaltyp / Linjehastighet TX output power / TX Wavelength ** Avstånd * 1 GbE / 1,25Gbit/s (compliant with eye mask IEE-802.3z) -3dBm max / 1310 ± 50nm ~ 10 Km STM-4 SDH-ramad signal (ITU-T G.707) -3dBm max / 1310 ± 50nm ~ 2 Km STM-16 SDH-ramad signal (ITU-T G.707) -3dBm max / 1310 ± 50nm ~ 2 Km 10GbE LAN ( Gbit/s) -1dBm max / 1310 ± 50nm ~ 10 Km 10GbE WAN ( Gbit/s) -1dBm max / 1310 ± 50nm ~ 10 Km STM-64 / OC-192 ( Gbit/s) -1dBm max / 1310 ± 50nm ~ 2 Km G.709 wrapped 10GbE-WAN/STM-64, i.e. OTU-2 (10,709255Gbit/s) -1dBm max / 1310 ± 50nm ~ 2 Km 1G FC ( Gbit/s) -3dBm max / 1310 ± 50nm ~ 10 Km 2G FC (2.125 Gbit/s) -3dBm max / 1310 ± 50nm ~ 10 Km 4G FC (4.250 Gbit/s) -3dBm max / 1310 ± 50nm ~ 5 Km 10G FC -1dBm max / 1310 ± 50nm ~ 10 Km * Detta avstånd skall endast ses som vägledande. Önskas stöd för längre avstånd på lokalaccess kan detta tillhandahållas efter utredning. Våglängd 3.0.docx 1(6)

2 I de fall nivån på utsignalen från WDM-plattformen respektive kundutrustningen är för hög måste signalnivån dämpas. Kunden och IP-Only är var för sig ansvariga för dämpning av inkommande signal till den egna utrustningen (Rx), vid behov, och måste också kunna specificera utsignalens (Tx) maximala effekt i sin utrustning. Avståndet mellan kundens utrustning och DWDM-plattformen bör inte överstiga de värden som är angivna i tabellen ovan, en mer exakt beräkning av det maximala avståndet kan göras baserad på interfacespecifikationen för kundutrustningen. I de fall flera våglängder avlämnas på en och samma fysiska adress kan aktiv utrustning komma att nyttjas se kravbild Kundutrustning - CPE Servicenivå -SLA Nedanstående tabell beskriver de olika servicenivåer som kan tillhandahållas. Se även beroendet av servicenivå under stycke Kvalitetsparametrar. Avtalad servicenivå framgår av beställningen. Signaltyp Kapacitet Servicenivå Mbit/s Ingår som standard Tillval* ETH, SDH, FC Upp till 10G Brons Silver, Guld, Platina *För att kunna beställa servicenivå Guld eller Platina krävs att lösningen är redundant, se stycke Redundans. Kvalitetsparametrar För övervakning av våglängder används PM (Performance Monitoring) enligt G.826. G.826 baseras på ES (Errored Seconds) och EB (Errored Block). ES är en sekund som innehåller ett eller fler bitfel, eller då LOS (Loss Of Signal) eller AIS (Alarm Indication Signal) detekteras. EB är ett block som innehåller ett eller fler bitfel. SES (Severely Errored Second) är en sekund där antalet EB är 30% eller mer av det totala antalet block under en sekund eller om blocket innehåller åtminstone en defekt. Omfattande fel räknas från den första registrerade SES i en följd av minst 10 konsekutiva SES. Länken är åter tillgänglig från den första sekund som inte är en SES i en följd av minst 10 felfria sekunder. Leverans Leverans utförs till första kopplingspunkt i fastighet eller på annan i avtalet definierad plats (se stycke Fastighetsnät). I fall där ingen aktiv kundutrustning levereras av IP-Only anses leverans vara fullbordad när förbindelsen till första kopplings punkt är upptänd. Som tilläggstjänst kan mätprotokoll tillhandahållas vid driftsättning av tjänst. Följande standardiserade testmetoder nyttjas för generering av mätprotokoll för vald sträcka. Testmetoder: Våglängdstransport med Ethernet-ram: Våglängdstransport SDH: Full RFC-2544 BERT test 24h Våglängd 3.0.docx 2(6)

3 Redundans Redundans i Lokalanslutning innebär att dubblerade transmissionsvägar (två lokalanslutningar) är etablerade enligt skisserna nedan. Linjerna betecknar transmissionsvägar (normalt motsvarande fiberpar) och cirklarna kopplingspunkter. Med heldragna linjer avses förbindelse som konstant är aktiv (Primär 1 och Primär 2) och kan nyttjas parallellt. Streckad linje avser den sekundära förbindelse som endast är i bruk vid eventuellt omslag då fel uppstått på primär förbindelse. Dubbla våglängder anslutna till redundant IP-Only-nod Site A Site B Avlämning av tjänst: Två aktiva våglängder per kundsite. Max kapacitet: Enligt vald linjehastighet på respektive förbindelse. Kapacitet: Båda förbindelserna är aktiva och kan därför nyttjas parallellt. Omslag vid fel: Ingen failover då båda förbindelserna är aktiva. Vid avbrott på någon av förbindelserna kommer signalstatus att förändras på den förbindelse som det är avbrott på. Diversitet: Diversitet kan erhållas som separata vägar fram till fastigheten eller som full diversitet med helt separata vägar in i fastigheten. All form av diversitet ställer krav på utredning av möjliga framföringsvägar. SLA: Denna realisering möjliggör avrop av servicenivå upp till Platina. Redundant våglängd ansluten till redundant IP-Only-nod Site A Site B Avlämning av tjänst: En aktiv våglängd per kundsite. Max kapacitet: Enligt vald linjehastighet på förbindelsen. Kapacitet: Enligt vald linjehastighet på förbindelsen. Omslag vid fel: Dubbla förbindelser är uppsatta men endast en är aktiv. Tid för omslag är mindre än 50ms. SLA: Denna realisering möjliggör avrop av servicenivå upp till Platina. Våglängd 3.0.docx 3(6)

4 Kundutrustning - CPE Kundplacerad utrustning Avlämning av tjänst sker via Aktiv eller Passiv utrustning. Aktiv utrustning Utrustning som ställer krav på kraftanslutning. Passiv utrustning Utrustning som ställer krav på fysiskt utrymme. Följande krav måste tillgodoses för att kunna garantera kvalitet och tillgänglighet på levererad tjänst. Krav vid avlämning med Aktiv utrustning Avlämning sker i FKP, se stycke Fastighetsnät, om inte annat avtalats. Längd eller dämpning på lokalnät och fastighetsnät får inte överskrida gällande specifikation för aktuellt gränssnitt. IP-Only skall beredas tillträde till utrustning vid eventuellt uppkomna fel. Utrymme om 4U i 19 rack skall upplåtas av kund, alternativt eget hyllplan eller lämplig plats godkänd av IP-Only. Utrymmet skall ha plats för luftspalt över och under IP-Onlys CPE utrustning. Kund tillhandahåller kraft, 230VAC avsäkrad med 10A. Dammfri, temperaturreglerad miljö +20 ±10 (Celsius) och luftfuktighet 5% - 85% utan kondens. Ljuddämpning (separat utrymme eller ljudhuv) så att CPE -utrustningen ej stör kunden. Detta då kundplacerad utrustning kan innehålla fläktar. Utrymme bör vara låsbart och endast vara tillgängligt för behörig personal. Vi avlämning av redundanstillägg Dubbel CPE förutsätts att kund tillhandahåller kraftanslutning med matning från två separata grupper. Krav vid avlämning med Passiv utrustning Avlämning sker i FKP, se stycke Fastighetsnät, om inte annat avtalats. Längd eller dämpning på lokalnät och fastighetsnät får inte överskrida gällande specifikation för aktuellt gränssnitt. Avlämning sker på o Single mode fiber (G.652) SC-UPC kontakt (hona). IP-Only skall beredas tillträde till utrustning vid eventuellt uppkomna fel. Kundplacerad utrustning vid avtalets upphörande Senast två veckor efter det att avtalet har upphört skall den kundplacerade utrustningen (CPE) återsändas till IP-Only. IP-Only skall tillhandahålla Kunden fraktsedlar. Den kundplacerade utrustningen förpackas och återsänds av Kunden till angiven adress. För det fall IP-Only meddelar Kunden att den kundplacerade utrustningen istället skall avhämtas av IP-Only, skall kunden ge IP-Only tillgång till de lokaler där utrustningen är placerad. Om Kunden ej återsänder utrustningen äger IP-Only rätt att endera begära ersättning för kostnader avseende demontering och transport av den kundplacerade utrustningen eller debitera Kunden nyanskaffningsvärdet av den kundplacerade utrustningen. Våglängd 3.0.docx 4(6)

5 Fastighetsnät Avlämning av tjänster sker normalt i den punkt där fibern fysiskt kommer in i fastigheten. För att kunna bruka tjänsterna i exempelvis en kontorslokal krävs en förlängning av den inkommande fiberkabeln. Denna förlängning kallas Fastighetsnät. IP-Only anslutning Fastighetsnät Överlämningspunkt Kontorsnät Kundplacerad utr. FKP Första kopplingspunkt Exempel på fastighetsnät Förutsättningar Fastighetsnät Leverans och installation sker av IP-Only till första kopplingspunkt (FKP), vilken normalt finns lokaliserad i källaren i fastigheten till den adress som kunden anvisat. För avlämning till annan plats, överlämningspunkten, normalt belägen i kunds serverrum eller växelrum krävs en förbindelse, kallad fastighetsnät, mellan dessa punkter. I de fall befintligt fastighetsnät finns mellan överlämningspunkten och FKP, skall detta anges i avtalet. På förfrågan skall kunden kunna lämna erforderliga kopplingsuppgifter i god tid innan leverans av access, varvid IP-Only äger rätt att kontrollera om detta fastighetsnät går att nyttja eller ej. I fall där befintligt fastighetsnät ej går att nyttja, åligger det kunden att anlägga nytt fastighetsnät. I det fall fastighetsnätet ägs av annan part än kunden skall kunden säkerställa att detta får nyttjas för anslutning av lokalanslutning. Alla eventuella kostnader för fastighetsnät och arbete i fastighet såsom sammankoppling på FKP etc tillkommer och debiteras av IP-Only. Oavsett om befintligt fastighetsnät finns eller nytt nät installeras övervakar eller ansvarar IP-Only inte för felavhjälpning av fastighetsnätet. Fiberbaserat fastighetsnät Fiber skall vara av typen single mode (SM) med en dämpning om max 3dB (inkl kontakter) och anslutning mot IP-Only FKP skall göras med SC-UPC duplex kontakt. Minst ett par skall vara kontakterat om inte annat avtalats. Våglängd 3.0.docx 5(6)

6 Förkortningar och definitioner Carrier Class CPE Diversitet Ordlista Inom telekom ett vedertaget begrepp för något med hög tillgänglighet och med redundansmekanism som understiger 50ms. Customer Premises Equipment, det vedertagna engelska uttrycket för kundplacerad utrustning. Två kablar fysiskt åtskilda hela vägen mellan punkt A och B. Med full diversitet avses även fysiskt separata vägar in i fastighet. Ethernet Enligt standarden IEEE Fastighetsnät De kablar som förbinder en central punkt i fastigheten (FKP) med kundens verksamhetslokal. FKP IP-Only nod Latency NOC ODF SLA WDM Första Kopplings Punkt, vanligtvis punkt i källare där fiber- eller kopparkabel kommer in i fastigheten. I noderna ansluts kunderna mot IP-Onlys nät. Olika noder erbjuder olika typer av tjänster och servicenivåer. Fördröjning i nätet. Fördröjning presenteras som round-trip-delay dvs. den totala tiden för ett paket att transporteras fram och tillbaka mellan punkt A och B. Network Operations Center, IP-Onlys driftcentral Optiskt Distributions Fält, dvs en kopplingspunkt för fiber Service Level Agreement se bilaga Serviceavtal - SLA Wavelength Division Multiplexing Våglängd 3.0.docx 6(6)

Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser

Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 93-25-09 transmissionstjänster - C 2 (102) Innehåll 1 Allmänt 7 2 Fasta operatörstjänster 8 2.1 Funktionella krav på tjänster 8 2.1.1 Anslutningar mot publika telenätet 8 2.1.1.1 Anslutning mot publika

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll samt transmissionstjänster - C 2 (21) Innehåll 1 Administration och kontroll 3 1.1 Medverkan 3 1.2 Kvalitetsansvarig 3 1.2.1 Ansvarig säljare 3 1.2.2

Läs mer

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C Dnr 2008/9 transmissionstjänster - C Bilaga 2 Innehåll 1 Allmänt 2 2 Fasta operatörstjänster 2 2.1 Funktionella krav på tjänster 2 2.2 Säkerhetskrav på tjänsten 23 2.3 Krav på service och tillgänglighet

Läs mer

Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a)

Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) Förslag till beslut Datum Vår referens Sida 2015-01-07 Dnr: 11-9306 1(290) Konkurrensavdelningen Jennie Ljungkvist 08-678 55 00 pts@pts.se Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande

Läs mer

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer PTS-ER-2011:16 Datum 15 juni 2011 Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2011

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2011 IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2011 Innehåll 2 Finansiella highlights 2011 3 Detta hände 2011 22 Förvaltningsberättelse 28 Koncernens rapport över totalresultatet 1 4 Om IP-Only Framtidens

Läs mer

Operatörsneutrala nät - en studie av nät på lokal och kommunal nivå Rapport 41/2001

Operatörsneutrala nät - en studie av nät på lokal och kommunal nivå Rapport 41/2001 Operatörsneutrala nät - en studie av nät på lokal och kommunal nivå Rapport 41/2001 IT-kommissionen Adress: Observatoriet för IT-infrastruktur, IT-kommissionen, 103 33 Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan

Läs mer

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012

IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 IP-Only Telecommunication AB (publ.) Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Finansiella highlights 2012 29 Koncernens balansräkning 2 Affärsidé, strategi och vision 30 Koncernens kassaflödesanalys 4 VD har ordet

Läs mer

OBSERVATORIET FÖR IT-INFRASTRUKTUR. Generell specifikation av Internettjänst. version 1.0. Observatorierapport 2/2000 KOMMISSIONEN

OBSERVATORIET FÖR IT-INFRASTRUKTUR. Generell specifikation av Internettjänst. version 1.0. Observatorierapport 2/2000 KOMMISSIONEN OBSERVATORIET FÖR IT-INFRASTRUKTUR Generell specifikation av Internettjänst version 1.0 Observatorierapport 2/2000 KOMMISSIONEN Observatorierapport 2/2000 IT-kommissionen Statskontoret Observatoriet för

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna

Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna Täckningsmätningar för Länsstyrelsen i Västernorrland av operatörerna TeliaSonera Tele2 Telenor Hi3G G (Sundsvall) AllTele (Sollefteå och Örnsköldsvik) En teknisk sammanfattning och analys 2012-11-06 Network

Läs mer

Lösningsförslag och leverans

Lösningsförslag och leverans Bilaga A Lösningsförslag och leverans A.1 Lösningsförslag Referens till gällande ramavtal skall anges. Om tekniska brister kan förutses eller om leverantören kan föreslå kostnadseffektivare lös- ningar

Läs mer

Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser. Bilaga 2 till. Funktioner, produkter, tjänster och priser

Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser. Bilaga 2 till. Funktioner, produkter, tjänster och priser Bilaga 2 Bilaga 2 till Dnr 93-25-09 transmissionstjänster - C 2 (296) Innehåll 1 Allmänt 7 2 Fasta operatörstjänster 7 2.1 Funktionella krav på tjänster 7 2.1.1 Anslutningar mot publika telenätet 7 2.1.1.1

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Avtalsvillkor gällande: Källastigen, Kärrstigen, Eldstigen, Skogsstigen, Mosstigen och Hedstigen

Avtalsvillkor gällande: Källastigen, Kärrstigen, Eldstigen, Skogsstigen, Mosstigen och Hedstigen Avtalsvillkor gällande: Källastigen, Kärrstigen, Eldstigen, Skogsstigen, Mosstigen och Hedstigen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avtal gällande stadsnätsanslutning Bilaga 1 Priser Bilaga 2 Anslutning till Stadsnätet

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabo

hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabo hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag förord SABO tog hösten 2007 initiativ till ett branschgemensamt projekt kring hemmanät eller lägenhetsnät som vi

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Förtydliganden 1. Volymer och förändringar av volymer. Bild 1: Volymer och förändringar av volymer 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Cell C7: här ska summan

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala 2011:15

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala 2011:15 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala 2011:15 Titel: Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband

Läs mer

Tjänstekatalog. Vad gör sunet? Maria Häll föreståndare Sunet SUNET. Sunet erbjuder även sina användare användarvänliga

Tjänstekatalog. Vad gör sunet? Maria Häll föreståndare Sunet SUNET. Sunet erbjuder även sina användare användarvänliga Tjänstekatalog Vad gör sunet? Sunet (Swedish University Computer Network) har funnits sedan början av 1980-talet. Från att inledningsvis ha varit ett forsknings- och utvecklingsprojekt har Sunet utvecklats

Läs mer

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB 1 (6) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fakturor... 4 3. Konsulter... 4 4. Webbportal... 4 5. Leveranstider... 4 6. Pris fasta operatörstjänster...

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer