KUNSKAPSÖVERTAG GENOM SAMVERKAN I ETT DIVERSIFIERAT FÖRETAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNSKAPSÖVERTAG GENOM SAMVERKAN I ETT DIVERSIFIERAT FÖRETAG"

Transkript

1 KUNSKAPSÖVERTAG GENOM SAMVERKAN I ETT DIVERSIFIERAT FÖRETAG Affärsklimatet inom stålindustrin blir alltmer komplext. För att kunna följa förändringen hade Sandvik Material Technologies (SMT) länge arbetat med Competitive Intelligence (CI). Under 2010 infördes ett mer strukturerat arbetssätt för CI inom affärsområdet Strip. Ett utökat kunskapsövertag skulle förbättra kapitaliseringen på den snabba förändringstakten. Kunniga medarbetare nära affären involverades. Idag hjälper strukturerad CI flera produktområden inom SMT att tidigt upptäcka nya affärsmöjligheter och att minska risker i verksamheten. TILLFÖRT VÄRDE Kunskapsövertag som ger ökad proaktivitet Förbättrat beslutsstöd för produktområden och för SMT Tidigare insikter om nya affärsmöjligheter och risker Ökad utväxling på medarbetarnas kunskap Informationsförsörjning som överbrygger spåkbarriärer FRAMGÅNGSFAKTORER Medarbetare nära affären engagerade i CI-processen Hög behovsinsikt inom organisationen Tydligt uttalat ansvar för CI-arbetets olika delar Stringent metodik och skalbart systemstöd

2 Utgångsläge Företag inom stålindustrin står inför en rad utmaningar i ett alltmer komplext affärsklimat. För bara 5-10 år sedan var det enklare att förstå marknadsutvecklingen och konkurrenterna på spelplanen. Idag ställer globaliseringen nya krav på hela branschen. Ur Sandvik Material Technologies perspektiv har till exempel ett växande antal nya konkurrenter länge figurerat som ett stegrande hot. Deras låga produktionskostnader och förbättrade produktkvalitet, leder till konkurrensfördelar som förändrar marknadsläget, beskriver Linda Carlsson, Global Process Owner Business Intelligence på SMT. Utmaning SMT har länge arbetat med Competitive Intelligence (CI). Man har övervakat och analyserat förändringar på marknaden som sedan avrapporterats så att företaget kunnat anpassa sig efter nya förutsättningar. En ständigt ökande förändringstakt har successivt ökat kraven på CI-funktionen. För att fortsätta bistå SMT i att säkerställa sin innovativa och marknadsledande position, har det blivit allt mer nödvändigt med input till CI-arbetet från fler sakkunniga medarbetare. SMT såg möjliga konkurrensfördelar i att bli bäst på att förutse, förstå och agera utifrån de nya mönster som uppstår när konkurrenter byter skepnad, sammanslagningar blir vanligare och nya tillväxtmarknader växer sig starkare. Eftersom SMT präglas av en diversifierad organisationsstruktur med en bred produktportfölj, var det inte självklart hur uppgiften effektivt skulle skötas med rätt fokus och adekvata leveranser. Lösning Under 2010 tog SMT:s produktområde Strip ett nytt grepp på CI. De införde ett arbetssätt som baseras på intern samverkan. Tydliga roller och ansvarsområden gör att fler sakkunniga personer kan lägga lite av sin tid och förse processen med nya perspektiv. Helheten blir kraftfull. Från att tidigare främst ha fokuserat på konkurrentanalys har perspektiven på företagets omvärld både breddats och fördjupats. Det utökade omfånget ledde snabbt till nya upptäcker och insikter. SMT:s globala CI-nätverk lyckas idag fånga och förmedla en betydligt mer komplett bild av de möjligheter och hot som uppstår när marknaden och affärsklimatet förändras. 2

3 Genom att diskutera viktig extern förändring utifrån olika affärsperspektiv gör vi en starkare analys En värdefull, gemensam analysprocess Effekten av att vi idag arbetar gemensamt i analysprocessen är väldigt värdefull, menar Linda Carlsson. Genom att diskutera viktig extern förändring utifrån olika affärsperspektiv gör vi en starkare analys och med tiden skapar vi ett gemensamt synsätt internt. Vi har också utformat en tydlig leveransplan för våra CI-rapporter. Vi säkerställer att vi verkligen följer den viktigaste utvecklingen och upptäcker mönster och avvikelser på ett sätt som vårt tidigare mer ad-hoc-betonade arbetssätt inte möjliggjorde. Att ta avstamp i en diversifierad organisationsstruktur och ändå lyckas få ihop en aktuell bild av omvärlden och de utmaningar vi står inför är oerhört viktigt. Ett strukturerat CI-arbete ger oss kraft att tidigt kunna se nya affärsmöjligheter, men också för att kunna undvika kostsamma felsatsningar. Vi har till exempel kunnat följa indikationer på att en kund eller leverantör hamnat i ett svårt ekonomiskt läge. Att vi tidigt gjort de upptäckterna har gett oss minskad risk i affären, säger Linda Carlsson. Insikter som ger konkreta nyttor Våra produkter är oftast komponenter i en större helhet och därför är vi beroende av många olika led i en större kedja av aktörer och händelser, berättar Björn Mogard, produktchef och affärsutvecklare på SMT. Sedan vi började arbeta strukturerat med CI har vi möjlighet att följa de geografiska förflyttningar som sker hos våra kunder. Inom vissa produktområden har de flesta kunder befunnit sig i Asien och då har vi förhållit oss till de krav och regler som gäller där. När vi upptäckt tendenser på att allt fler etablerar sig i Mexiko uppstår helt andra möjligheter och krav. Ett annat exempel är att vi tidigt upptäckt då stater avser att subventionera nya energialternativ. Vi undersöker då vilka företag som kan tänkas producera kraftverken för utvinning, oavsett om de redan finns representerade i det aktuella landet eller inte. Det gör att vi direkt kan erbjuda våra produkter som är kopplade till de applikationer som behövs för att bygga kraftverken. Vi ser och agerar alltså på affärsmöjligheter på ett tidigt stadium, säger Björn Mogard. Vi kan också följa företags etableringsmönster, exempelvis i kölvattnet av statliga subventioner. Sådant påverkar våra beslut om huruvida vi skall ha ett kontor på plats i det landet eller inte. 3

4 Vi ser och agerar alltså på affärsmöjligheter på ett tidigt stadium Det fortsatta arbetet Vår fortsatta utmaning framåt handlar om att få ihop kvantitativ och kvalitativ data. Vi behöver balansera den information vi får från underlag baserat på siffror med underlag baserat på CI-processens mjuka information. Då kan vi utnyttja de sammantagna insikterna på bästa sätt. Det är viktigt att lägga hela pusslet utifrån den kunskap vi har om vår omvärld, agera på insikterna, och inte minst ha rätt timing på det vi gör, avslutar Linda Carlsson. CREATING OPPORTUNITY SEEKERS Wide narrow Intelligence AB är specialister inom strukturerad Competitive Intelligence. Vi förser varje kund med ett ramverk och en systemplattform som utgör kärnan för deras CI-process. Vår approach är baserad på en stark övertygelse om att de bästa omvärldsanalytikerna finns bland varje kunds egna medarbetare. Vi förflyttar kundernas omvärldsanalys från externa konsulter till deras interna kompetens. Wide narrow grundades och har kontor i Stockholm. Ingmar Bergmans gata Stockholm

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Vad är värdet av intern kontroll?

Vad är värdet av intern kontroll? www.pwc.se Vad är värdet av intern kontroll? Gey Widengren och Jonas Wendt PwC 2014 Vad är värdet av intern kontroll? Intern kontroll är ett av själva grundämnena för en stabil och tillförlitlig verksamhet.

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet?

Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? evry.com Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? och varuflöden är områden som ofta har god potential att effektiviseras med hjälp av IT.

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Att styra sig igenom besvärliga situationer

Att styra sig igenom besvärliga situationer Att styra sig igenom besvärliga situationer Kommunal styrning som tradition, transaktion och relation Roland Almqvist Niklas Wällstedt RAPPORT 23 Att styra sig igenom besvärliga situationer Kommunal styrning

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus

Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus Finn fem rätt ett annorlunda arbetssätt En studie om att arbeta mot mål med ett lösningsfokus Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Anna Andersson Fredrik Sundberg Handledare: Mikael

Läs mer

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer

Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i svenska företag och organisationer I många företag tar de administrativa processerna onödigt

Läs mer

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider Innehållsförteckning Förord Samarbete är nyckeln till hållbara måltider...3 Kapitel 1 Om Fazer Food Services arbete...4 Målet är smakupplevelser

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA!

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! Trots många framgångsrika projekt inom vård och omsorg skapas inte varaktiga effekter. Varför förvaltas och utnyttjas inte idéerna? JAN DAHLIN

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

Att leda förbättringsarbete

Att leda förbättringsarbete Att leda förbättringsarbete Rollen som samordnare Börja med följande frågor: vilka är de största utmaningarna i arbetet med att leda jämställdhetsintegrering? Vilka är de bästa strategierna? Uppdraget

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Affärsbaxning ett ramverk för den goda affären. Av Lars-Johan Åge och Johan Stern på uppdrag av Konkurrensverket UPPDRAGSFORSKNINGSRAPPORT 2015:1

Affärsbaxning ett ramverk för den goda affären. Av Lars-Johan Åge och Johan Stern på uppdrag av Konkurrensverket UPPDRAGSFORSKNINGSRAPPORT 2015:1 Affärsbaxning ett ramverk för den goda affären Av Lars-Johan Åge och Johan Stern på uppdrag av Konkurrensverket UPPDRAGSFORSKNINGSRAPPORT 2015:1 Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport 2015:1 Lars-Johan

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer