6. Barn vars föräldrar avlidit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6. Barn vars föräldrar avlidit"

Transkript

1 Barn och deras familjer 2004 Under år 2004 förlorade knappt barn i åldrarna 0 17 år sin biologiska mamma och sin biologiska pappa. 16 barn miste båda sina föräldrar. I procent räknat blir andelen barn som är med om att någon förälder avlider under ett år ganska liten. 0,2 procent av 0 17-åringarna förlorade någon av sina biologiska föräldrar under år Barn som under året förlorat någon eller båda sina föräldrar Se även tabell 6.1 Antal barn Mor avlidit Far avlidit Båda avlidit Not. Antalet barn som förlorat någon förälder är något underskattat, eftersom barn som lever med styvföräldrar inte medräknats. De flesta svenskar som omkom i naturkatastrofen ingår inte i statistiken över avlidna år Läs mer om detta i kapitel 3. Källa: SCB, Registret över totalbefolkningen (RTB) procent av 17-åringarna har mist en förälder I 17-åringarna kan på sätt och vis hela barndomens händelseförlopp sammanfattas. Ser vi till enbart dem, så framgår att 3 procent förlorat någon eller båda sina biologiska föräldrar under barndomen. Den andelen är lika stor för flickor som för pojkar. 17-åringar med föräldrar i livet och med föräldrar som avlidit, 2004 Se även tabell 6.2a och 6.2b Barn vars biologiska föräldrar Uppgift Alla Båda Båda Mor Far saknas lever avlidit avlidit avlidit 92,7 0,1 0,9 2,1 4,2 100 Källa: SCB, Registret över totalbefolkningen (RTB) 2004 Vanligast att svenskfödda har föräldrar i livet Barn som är födda i Sverige har vanligtvis båda sina föräldrar kvar i livet. Här jämför vi åringar eftersom de har uppnått den ålder vid vilken man har barndomen bakom sig. Bland alla åringar är det 90 procent vars båda föräldrar lever. Av de åringar som är födda i Sverige är det procent som har båda sina föräldrar kvar i livet. Detta gäller oavsett i vilket land föräldrarna är födda. I gruppen åringar födda utomlands är det betydligt färre som har föräldrar kvar i livet. Det kan dock bero på att vi saknar uppgift om någon förälder. Andel åringar vars båda föräldrar lever 2004 Se tabell 6.2b Svenskfödd med svenskfödda föräldrar Svenskfödd med två utrikesfödda föräldrar Svenskfödd med en utrikesfödd förälder Utrikes födda (ej adoptivbarn) Procent Källa: SCB, Registret över totalbefolkningen (RTB) 2004 Statistiska centralbyrån 159

2 Barn och deras familjer 2004 Tabell 6.1 Barn vars biologiska föräldrar avlidit under år 2004 efter ålder och föräldrarnas sammanboendeform år Hemmaboende barn och ungdomar 0-21 år, Antal Ålder 2003 Antal barn Därav antal barn vars biologiska föräldrar/förälder Antal per 1000 totalt avlidit under 2004 barn med Båda Enbart mor Enbart far Summa förälder/föräldrar som avlidit Båda könen Barn med sammanboende biologiska föräldrar år ,6 1-5 år , år , år , år , år , år ,5 Barn som bodde med ensamstående biologisk mor år ,1 1-5 år , år , år , år , år , år ,8 Barn som bodde med ensamstående biologisk far år ,0 1-5 år , år , år , år , år , år ,4 160 Statistiska centralbyrån

3 Barn och deras familjer 2004 Tabell 6.1 (forts.) Barn vars biologiska föräldrar avlidit under år 2004 efter ålder och föräldrarnas sammanboendeform år Hemmaboende barn och ungdomar 0-21 år, Antal Ålder 2003 Antal barn Därav antal barn vars biologiska föräldrar/förälder Antal per 1000 totalt avlidit under 2004 barn med Båda Enbart mor Enbart far Summa förälder/föräldrar som avlidit Flickor Barn med sammanboende biologiska föräldrar år ,6 1-5 år , år , år , år , år , år ,5 Barn som bodde med ensamstående biologisk mor år ,2 1-5 år , år , år , år , år , år ,9 Barn som bodde med ensamstående biologisk far år ,0 1-5 år , år , år , år , år , år ,6 Pojkar Barn med sammanboende biologiska föräldrar år ,6 1-5 år , år , år , år , år , år ,6 Barn som bodde med ensamstående biologisk mor år ,9 1-5 år , år , år , år , år , år ,6 Barn som bodde med ensamstående biologisk far år ,0 1-5 år , år , år , år , år , år ,2 Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB) 2003 och Uppgifterna avser 31 december respektive å Statistiska centralbyrån 161

4 Barn och deras familjer 2004 Tabell 6.2 a Barn vars biologiska föräldrar avlidit under barnets liv efter kön och ålder. Barn och ungdomar 0-21 år, Antal och procent Båda könen 0 år ,6-0,0 0,0 1, år ,9 0,0 0,0 0,1 2, år ,8-0,0 0,1 2, år ,6 0,0 0,1 0,2 2, år ,6-0,1 0,3 2, år ,3 0,0 0,1 0,3 2, år ,1-0,2 0,4 2, år ,8 0,0 0,2 0,5 2, år ,8 0,0 0,3 0,6 2, år ,6 0,0 0,3 0,7 2, år ,5 0,0 0,3 0,8 2, år ,2 0,0 0,4 1,0 2, år ,0 0,0 0,4 1,1 2, år ,5 0,0 0,5 1,3 2, år ,9 0,0 0,6 1,5 2, år ,5 0,0 0,7 1,7 3, år ,9 0,0 0,8 1,9 3, år ,9 0,0 0,9 2,1 4, år ,1 0,0 1,0 2,3 4, år ,9 0,1 1,1 2,7 5, år ,6 0,1 1,2 2,9 6, år ,4 0,1 1,3 3,2 7, år ,7 0,0 0,1 0,2 2, år ,5 0,0 0,3 0,8 2, år ,4 0,0 0,7 1,7 3, år ,3 0,1 1,2 2,8 5, år ,2 0,0 0,3 0,9 2, år ,2 0,0 0,5 1,2 3,1 100 Flickor 0 år ,6-0,0 0,0 1, år ,6-0,0 0,1 2, år ,4-0,1 0,1 2, år ,4-0,1 0,2 2, år ,4-0,1 0,3 2, år ,3 0,0 0,1 0,3 2, år ,0-0,2 0,4 2, år ,7 0,0 0,2 0,5 2, år ,6 0,0 0,3 0,6 2, år ,5 0,0 0,3 0,7 2, år ,4 0,0 0,3 0,8 2, år ,1 0,0 0,4 1,0 2, år ,9 0,0 0,4 1,1 2, år ,4 0,0 0,5 1,3 2, år ,8 0,0 0,6 1,5 3, år ,4 0,0 0,6 1,7 3, år ,8 0,0 0,8 1,9 3, år ,7 0,1 0,9 2,1 4, år ,0 0,0 1,0 2,3 4, år ,7 0,1 1,0 2,7 5, år ,1 0,1 1,2 2,8 6, år ,3 0,1 1,3 3,2 8, år ,1 0,0 0,3 0,9 2, år ,0 0,0 0,5 1,2 3, Statistiska centralbyrån

5 Barn och deras familjer 2004 Tabell 6.2 a (forts.) Barn vars biologiska föräldrar avlidit under barnets liv efter kön och ålder. Barn och ungdomar 0-21 år, Antal och procent Pojkar 0 år ,5-0,0 0,0 1, år ,3 0,0 0,0 0,1 1, år ,2-0,0 0,1 1, år ,9 0,0 0,1 0,2 1, år ,7-0,1 0,3 1, år ,3 0,0 0,1 0,3 2, år ,2-0,2 0,4 2, år ,0 0,0 0,2 0,5 2, år ,9 0,0 0,2 0,6 2, år ,7 0,0 0,3 0,7 2, år ,5 0,0 0,3 0,8 2, år ,2 0,0 0,4 1,0 2, år ,0 0,0 0,4 1,1 2, år ,6 0,0 0,5 1,2 2, år ,9 0,0 0,6 1,6 2, år ,6 0,0 0,7 1,6 3, år ,0 0,0 0,8 1,8 3, år ,0 0,0 0,9 2,1 3, år ,1 0,1 1,0 2,3 4, år ,1 0,1 1,1 2,7 5, år ,1 0,1 1,3 3,1 5, år ,3 0,1 1,4 3,2 6, år ,3 0,0 0,3 0,9 2, år ,3 0,0 0,5 1,2 2,9 100 Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB) Uppgifterna avser I gruppen "Uppgift saknas" ingår adoptivbarn och andra barn som saknar uppgift om biologiska föräldrar. Statistiska centralbyrån 163

6 Barn och deras familjer 2004 Tabell 6.2 b Barn vars biologiska föräldrar avlidit under barnets liv efter svensk och utländsk bakgrund, kön samt ålder. Barn och ungdomar 0-21 år, Antal och procent Båda könen 0-5 år Barn födda i Sverige ,9 0,0 0,1 0,2 0,9 100 Båda föräldrarna födda i Sverige ,8 0,0 0,1 0,1 0,0 100 Båda föräldrarna födda utomlands ,7-0,1 0,2 0,0 100 En förälder född utomlands ,7 0,0 0,1 0,3 0,0 100 Uppgift saknas ,5-0,0 0,1 73,4 100 Barn födda utomlands ,3-0,0 0,1 40,6 100 Biologiska barn ,4-0,0 0,1 18,4 100 Utländska adoptivbarn , år Barn födda i Sverige ,4 0,0 0,3 0,8 0,6 100 Båda föräldrarna födda i Sverige ,9 0,0 0,3 0,7 0,0 100 Båda föräldrarna födda utomlands ,6 0,0 0,3 1,0 0,0 100 En förälder född utomlands ,5 0,0 0,4 1,1 0,1 100 Uppgift saknas ,2-0,1 0,5 74,3 100 Barn födda utomlands ,4 0,0 0,1 0,3 37,1 100 Biologiska barn ,6 0,0 0,2 0,4 24,8 100 Utländska adoptivbarn , år Barn födda i Sverige ,9 0,0 0,7 1,8 0,6 100 Båda föräldrarna födda i Sverige ,6 0,0 0,7 1,6 0,1 100 Båda föräldrarna födda utomlands ,6 0,1 0,8 2,5 0,1 100 En förälder född utomlands ,5 0,1 0,9 2,4 0,2 100 Uppgift saknas ,9-0,1 0,6 83,4 100 Barn födda utomlands ,8 0,0 0,4 0,8 33,1 100 Biologiska barn ,6 0,0 0,4 0,9 24,2 100 Utländska adoptivbarn , år Barn födda i Sverige ,0 0,1 1,3 3,0 0,6 100 Båda föräldrarna födda i Sverige ,8 0,1 1,2 2,8 0,1 100 Båda föräldrarna födda utomlands ,0 0,1 1,4 4,4 0,1 100 En förälder född utomlands ,1 0,1 1,6 4,0 0,3 100 Uppgift saknas ,4 0,0 0,2 0,8 81,6 100 Barn födda utomlands ,7 0,0 0,5 1,2 42,6 100 Biologiska barn ,6 0,0 0,5 1,4 34,5 100 Utländska adoptivbarn , år Barn födda i Sverige ,1 0,0 0,4 0,9 0,7 100 Båda föräldrarna födda i Sverige ,8 0,0 0,3 0,8 0,0 100 Båda föräldrarna födda utomlands ,6 0,0 0,3 1,0 0,0 100 En förälder född utomlands ,3 0,0 0,4 1,2 0,1 100 Uppgift saknas ,6-0,1 0,3 76,1 100 Barn födda utomlands ,5 0,0 0,2 0,5 35,7 100 Biologiska barn ,5 0,0 0,3 0,6 23,6 100 Utländska adoptivbarn , år Barn födda i Sverige ,6 0,0 0,5 1,2 0,7 100 Båda föräldrarna födda i Sverige ,2 0,0 0,5 1,2 0,1 100 Båda föräldrarna födda utomlands ,1 0,0 0,4 1,4 0,0 100 En förälder född utomlands ,6 0,0 0,6 1,6 0,1 100 Uppgift saknas ,8 0,0 0,1 0,4 76,8 100 Barn födda utomlands ,9 0,0 0,3 0,7 38,0 100 Biologiska barn ,4 0,0 0,4 0,9 27,3 100 Utländska adoptivbarn ,0 100 Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB) Uppgifterna avser I gruppen "Uppgift saknas" ingår adoptivbarn och andra barn som saknar uppgift om biologiska föräldrar. 164 Statistiska centralbyrån

7 Barn och deras familjer 2004 Tabell 6.2 b (forts.) Barn vars biologiska föräldrar avlidit under barnets liv efter svensk och utländsk bakgrund, kön samt ålder. Barn och ungdomar 0-21 år, Antal och procent Flickor 0-5 år Barn födda i Sverige ,9 0,0 0,1 0,2 0,9 100 Båda föräldrarna födda i Sverige ,8 0,0 0,1 0,1 0,0 100 Båda föräldrarna födda utomlands ,7-0,1 0,2 0,0 100 En förälder född utomlands ,7-0,1 0,3 0,0 100 Uppgift saknas ,6-0,0 0,2 73,3 100 Barn födda utomlands ,6-0,0 0,1 44,3 100 Biologiska barn ,8-0,0 0,1 19,1 100 Utländska adoptivbarn , år Barn födda i Sverige ,3 0,0 0,3 0,8 0,6 100 Båda föräldrarna födda i Sverige ,9 0,0 0,3 0,7 0,0 100 Båda föräldrarna födda utomlands ,6 0,0 0,3 1,0 0,0 100 En förälder född utomlands ,5 0,0 0,3 1,1 0,1 100 Uppgift saknas ,1-0,1 0,6 74,3 100 Barn födda utomlands ,6-0,1 0,3 37,9 100 Biologiska barn ,3 0,0 0,2 0,4 25,2 100 Utländska adoptivbarn , år Barn födda i Sverige ,9 0,0 0,7 1,8 0,6 100 Båda föräldrarna födda i Sverige ,6 0,0 0,7 1,6 0,1 100 Båda föräldrarna födda utomlands ,6 0,1 0,7 2,5 0,1 100 En förälder född utomlands ,4 0,0 0,9 2,5 0,2 100 Uppgift saknas ,8-0,2 0,7 83,3 100 Barn födda utomlands ,8 0,0 0,3 0,8 34,1 100 Biologiska barn ,1 0,0 0,4 0,9 24,6 100 Utländska adoptivbarn , år Barn födda i Sverige ,1 0,1 1,2 2,9 0,6 100 Båda föräldrarna födda i Sverige ,9 0,1 1,2 2,7 0,1 100 Båda föräldrarna födda utomlands ,8 0,1 1,5 4,4 0,1 100 En förälder född utomlands ,2 0,1 1,7 3,8 0,3 100 Uppgift saknas ,7 0,1 0,1 0,7 81,4 100 Barn födda utomlands ,7 0,0 0,4 1,1 45,7 100 Biologiska barn ,5 0,0 0,5 1,3 37,7 100 Utländska adoptivbarn , år Barn födda i Sverige ,1 0,0 0,3 0,9 0,7 100 Båda föräldrarna födda i Sverige ,8 0,0 0,3 0,9 0,0 100 Båda föräldrarna födda utomlands ,6 0,0 0,3 1,0 0,0 100 En förälder född utomlands ,3 0,0 0,4 1,2 0,1 100 Uppgift saknas ,5-0,1 0,4 75,9 100 Barn födda utomlands ,1 0,0 0,2 0,5 37,2 100 Biologiska barn ,1 0,0 0,3 0,6 24,0 100 Utländska adoptivbarn , år Barn födda i Sverige ,6 0,0 0,5 1,3 0,7 100 Båda föräldrarna födda i Sverige ,2 0,0 0,5 1,2 0,1 100 Båda föräldrarna födda utomlands ,1 0,0 0,4 1,4 0,1 100 En förälder född utomlands ,6 0,0 0,6 1,6 0,1 100 Uppgift saknas ,8 0,0 0,1 0,5 76,6 100 Barn födda utomlands ,0 0,0 0,3 0,7 40,0 100 Biologiska barn ,0 0,0 0,3 0,9 28,8 100 Utländska adoptivbarn ,0 100 Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB) Uppgifterna avser I gruppen "Uppgift saknas" ingår adoptivbarn och andra barn som saknar uppgift om biologiska föräldrar. Statistiska centralbyrån 165

8 Barn och deras familjer 2004 Tabell 6.2 b (forts.) Barn vars biologiska föräldrar avlidit under barnets liv efter svensk och utländsk bakgrund, kön samt ålder. Barn och ungdomar 0-21 år, Antal och procent Pojkar 0-5 år Barn födda i Sverige ,9 0,0 0,1 0,2 0,9 100 Båda föräldrarna födda i Sverige ,8 0,0 0,1 0,1 0,0 100 Båda föräldrarna födda utomlands ,7-0,1 0,2 0,0 100 En förälder född utomlands ,6 0,0 0,1 0,3 0,0 100 Uppgift saknas ,4-0,0-73,6 100 Barn födda utomlands ,4-0,0 0,1 36,5 100 Biologiska barn ,0-0,0 0,1 17,8 100 Utländska adoptivbarn , år Barn födda i Sverige ,4 0,0 0,3 0,8 0,5 100 Båda föräldrarna födda i Sverige ,9 0,0 0,3 0,7 0,0 100 Båda föräldrarna födda utomlands ,6 0,0 0,3 1,0 0,0 100 En förälder född utomlands ,5 0,0 0,4 1,0 0,1 100 Uppgift saknas ,3, 0,0 0,4 74,3 100 Barn födda utomlands ,1 0,0 0,1 0,3 36,4 100 Biologiska barn ,0 0,0 0,2 0,4 24,5 100 Utländska adoptivbarn , år Barn födda i Sverige ,9 0,0 0,7 1,7 0,6 100 Båda föräldrarna födda i Sverige ,6 0,0 0,7 1,6 0,1 100 Båda föräldrarna födda utomlands ,5 0,1 0,9 2,4 0,1 100 En förälder född utomlands ,6 0,1 0,9 2,4 0,1 100 Uppgift saknas ,1-0,1 0,4 83,5 100 Barn födda utomlands ,7-0,4 0,7 32,2 100 Biologiska barn ,0-0,4 0,8 23,8 100 Utländska adoptivbarn , år Barn födda i Sverige ,0 0,1 1,3 3,0 0,6 100 Båda föräldrarna födda i Sverige ,7 0,1 1,2 2,8 0,1 100 Båda föräldrarna födda utomlands ,1 0,1 1,3 4,4 0,1 100 En förälder född utomlands ,0 0,1 1,6 4,1 0,2 100 Uppgift saknas ,0-0,3 0,9 81,8 100 Barn födda utomlands ,6 0,0 0,5 1,3 39,5 100 Biologiska barn ,6 0,0 0,6 1,4 31,3 100 Utländska adoptivbarn , år Barn födda i Sverige ,1 0,0 0,4 0,9 0,7 100 Båda föräldrarna födda i Sverige ,8 0,0 0,4 0,8 0,0 100 Båda föräldrarna födda utomlands ,6 0,0 0,3 1,0 0,0 100 En förälder född utomlands ,3 0,0 0,4 1,2 0,1 100 Uppgift saknas ,6-0,0 0,2 76,2 100 Barn födda utomlands ,9 0,0 0,2 0,5 34,4 100 Biologiska barn ,9 0,0 0,3 0,6 23,3 100 Utländska adoptivbarn , år Barn födda i Sverige ,6 0,0 0,5 1,2 0,7 100 Båda föräldrarna födda i Sverige ,2 0,0 0,5 1,2 0,1 100 Båda föräldrarna födda utomlands ,1 0,0 0,5 1,4 0,0 100 En förälder född utomlands ,6 0,0 0,6 1,6 0,1 100 Uppgift saknas ,7-0,1 0,3 76,9 100 Barn födda utomlands ,8 0,0 0,3 0,7 36,1 100 Biologiska barn ,8 0,0 0,4 0,9 26,0 100 Utländska adoptivbarn ,0 100 Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB) Uppgifterna avser I gruppen "Uppgift saknas" ingår adoptivbarn och andra barn som saknar uppgift om biologiska föräldrar. 166 Statistiska centralbyrån

1. Barnfamiljerna. Barnfamiljen. Familjernas storlek Antal barn i olika familjetyper 2003

1. Barnfamiljerna. Barnfamiljen. Familjernas storlek Antal barn i olika familjetyper 2003 1. Barnfamiljerna Det fanns drygt en miljon barnfamiljer i Sverige i slutet av år 2003. I dessa familjer fanns det barn mellan 0 och 17 år. Om även familjer med hemmaboende barn i åldrarna 18 21 år räknas

Läs mer

Bland små barn är det ovanligt att ha förlorat någon förälder. Av alla barn upp till och med 5 år har knappt 1 200 barn. Se även tabell 6.

Bland små barn är det ovanligt att ha förlorat någon förälder. Av alla barn upp till och med 5 år har knappt 1 200 barn. Se även tabell 6. Barn och deras familjer 2005 6. Barn vars föräldrar avlidit %DUQYDUVI UlOGUDUDYOLGLW År 2005 var det omkring 3 000 barn som förlorade en av sina föräldrar. Det är vanligare att uppleva sin pappas än sin

Läs mer

Barn vars föräldrar avlidit

Barn vars föräldrar avlidit Barn vars föräldrar avlidit 69 Se tabellerna 6 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Varje år är det några tusen barn som förlorar biologiska föräldrar genom dödsfall. Knappt 1 000 barn förlorade

Läs mer

4. Föräldrar och syskon

4. Föräldrar och syskon 4. Föräldrar och syskon Inledning Barn som bor hos båda sina föräldrar Omkring tre fjärdedelar av alla ursprungliga barn, 74 procent, är skrivna tillsammans med båda sina föräldrar (se tabell 4.2). Vi

Läs mer

Barnfamiljen. Sammanboendeform för familjer med hemmaboende barn 0 17 år. Gifta 53%

Barnfamiljen. Sammanboendeform för familjer med hemmaboende barn 0 17 år. Gifta 53% Barnfamiljerna 9 I Sverige finns drygt en miljon barnfamiljer (1,07 miljoner) med hemmaboende barn i åldrarna 0 17 år. Många ungdomar bor hemma även sedan de fyllt 18 år. Räknar vi in familjer med hemmaboende

Läs mer

Befolkning. Befolkning efter ålder 1890, 1940, 2009 och 2025 Antal i 1000-tal och procent av alla kvinnor och män

Befolkning. Befolkning efter ålder 1890, 1940, 2009 och 2025 Antal i 1000-tal och procent av alla kvinnor och män Befolkning Befolkningens utveckling 189 9 Antal i 1 -tal och folkökning ( ) Folkmängd Levande födda Döda 189 8 317 5 8 1 1 19 3 898 7 7 39 39 195 3 535 3 5 5 35 35 197 5 3 5 57 37 3 19 198 1 7 5 5 199

Läs mer

Kommunfakta 2015. barn och familj

Kommunfakta 2015. barn och familj Kommunfakta 2015 barn och familj Kommunfakta 2015 Barn & familj Definitioner Kommentarer Källor KÄLLOR TILL STATISTIKEN Grund för redovisningen av familjeförhållanden är SCB:s befolkningsregister. Data

Läs mer

Separation mellan föräldrar

Separation mellan föräldrar 54 Separation mellan föräldrar Se tabellerna 5 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller År 2001 berördes omkring 52 000 barn av en separation mellan föräldrarna. Då är separationer t.o.m. det år barnen

Läs mer

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2007:4 BARN

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2007:4 BARN DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2007:4 BARN och deras familjer 2006 Utgivna publikationer om barn från och med 1999 i serien Demografiska rapporter 1999:3 Barn och deras familjer 1998 2000:2 Barn och deras familjer

Läs mer

1. Barnfamiljerna. Familjetyp

1. Barnfamiljerna. Familjetyp 1. Barnfamiljerna Familjetyp och sammanboendeform I slutet av 1999 fanns i Sverige drygt en miljon familjer med hemmaboende barn i åldrarna 0-17 år. Om även familjer med hemmaboende barn i åldrarna 18-21

Läs mer

Barnen i befolkningen

Barnen i befolkningen 17 Barnen i befolkningen Drygt en femtedel av Sveriges befolkning är barn i åldrarna 0 17 år (22 procent). Som en följd av bl.a. låga födelsetal under en stor del av 1990 talet kommer den andelen att minska

Läs mer

5. Separationer mellan föräldrar

5. Separationer mellan föräldrar . Separationer mellan föräldrar. Separationer mellan föräldrar Nästan 0 000 barn var under år 00 med om att föräldrarna separerade. Separationer blir mindre vanliga med barnets stigande ålder. Men trots

Läs mer

och deras familjer 2001 Del 1: TABELLER

och deras familjer 2001 Del 1: TABELLER Demografi med barn och familj BARN och deras familjer 2001 Del 1: TABELLER om familjesammansättning, separation mellan föräldrar, boende, inkomster, barnomsorg och föräldrars sysselsättning Demografiska

Läs mer

Statistik om barn och unga. En trygg uppväxt. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad

Statistik om barn och unga. En trygg uppväxt. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad Statistik om barn och unga En trygg uppväxt 1 Barnombudsmannen analyserar Senast uppdaterad 2016-03-23 Innehållsförteckning En trygg uppväxt... 3 Andel barn som känner sig trygga i skolan... 4 Andel barn

Läs mer

och deras familjer 2000 om familjesammansättning, separation mellan föräldrar, boende, inkomster, barnomsorg och föräldrars sysselsättning

och deras familjer 2000 om familjesammansättning, separation mellan föräldrar, boende, inkomster, barnomsorg och föräldrars sysselsättning Demografi med barn och familj BARN och deras familjer 2000 om familjesammansättning, separation mellan föräldrar, boende, inkomster, barnomsorg och föräldrars sysselsättning Demografiska rapporter 2002:2

Läs mer

Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa

Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa Vart tredje barn med särlevande föräldrar bor växelvis hos sina föräldrar. Om separationen mellan föräldrarna skett under de senaste åren bor hälften av barnen

Läs mer

3. Befolkningsförändringar bland barn 2004

3. Befolkningsförändringar bland barn 2004 Barn och deras familjer 2004 3. Befolkningsförändringar bland barn 3. Befolkningsförändringar bland barn 2004 Antalet födda varierar stort över åren. År 1990 var ett toppår då det föddes nästan 124 000

Läs mer

10. Familjeekonomi ur olika perspektiv

10. Familjeekonomi ur olika perspektiv Barn och deras familjer 2004 Barnens ekonomiska standard bestäms huvudsakligen av föräldrarnas inkomster tillsammans med samhälleliga bidrag och ersättningar. Genom arbete under framförallt lov skaffar

Läs mer

Föräldrar och syskon

Föräldrar och syskon 32 Föräldrar och syskon Se tabellerna 4 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Trots att många barn inte bor med båda sina biologiska föräldrar har ändå de flesta tillgång till både mamma och pappa.

Läs mer

Bilaga 3. Redovisning av familjer

Bilaga 3. Redovisning av familjer Bilaga 3. Redovisning av familjer I denna publikation har vi använt SCB:s befolkningsregister för att belysa barns familjeförhållanden. Uppgifter från olika urvalsundersökningar har använts för att belysa

Läs mer

Närområdesprofil Område: Kista. Antal boende inom området = Antal arbetande inom området =

Närområdesprofil Område: Kista. Antal boende inom området = Antal arbetande inom området = Närområdesprofil Område: Kista Antal boende inom området = 13 941 Antal arbetande inom området = 27 951 Ingående postnummerområden Källa: Posten 2013-04-01 SCB:S Registret över totalbefolkningen 2012-12-31

Läs mer

5. Separationer mellan föräldrar

5. Separationer mellan föräldrar 5. Separationer mellan föräldrar Inledning År 2000 berördes drygt 51 000 barn av en separation mellan föräldrarna. Då är separationer t.o.m. det år barnen fyller 17 inräknade. Uppgiften gäller barn till

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Barn och familj. Elisabeth Landgren Möller Karin Lundström

Barn och familj. Elisabeth Landgren Möller Karin Lundström 23 Elisabeth Landgren Möller Karin Lundström Barn och familj Livets olika skeden innebär olika familjer. Barndomens uppväxtfamilj avlöses av ungdomens flytt från föräldrahemmet till eget boende och egen

Läs mer

Barn och unga och deras familjer 2013/2014

Barn och unga och deras familjer 2013/2014 Demografisk rapport 2015:03 Barn och unga och deras familjer 2013/2014 Stockholms län och kommuner Befolkningsprognos 2015-2024/50 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2013/2014 Demografi

Läs mer

Statistik om barn och unga. En god levnadsstandard. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad

Statistik om barn och unga. En god levnadsstandard. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad Statistik om barn och unga En god levnadsstandard 1 Barnombudsmannen analyserar Senast uppdaterad 2016-03-23 Innehållsförteckning En god levnadsstandard... 3 Andel barn i ekonomiskt utsatta familjer...

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den

Läs mer

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet 8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet Nästan alla barn idag har föräldrar som förvärvsarbetar. Under barnets första levnadsår är vanligtvis mamman föräldraledig. Därefter går mamman ofta

Läs mer

Befolkningsregister i forskningen

Befolkningsregister i forskningen Befolkningsregister i forskningen 2011-05-05 Peter Abrahamsson Linus Johansson Registret över totalbefolkningen (RTB) Historiska registret Flergenerationsregistret Personnummerförändringar Folk- och bostadsräkningar

Läs mer

BARN. och deras familjer 2001 Del 2: TEXTER OCH DIAGRAM

BARN. och deras familjer 2001 Del 2: TEXTER OCH DIAGRAM BARN och deras familjer 2001 Del 2: TEXTER OCH DIAGRAM om familjesammansättning, separation mellan föräldrar, boende, inkomster, barnomsorg och föräldrars sysselsättning Demografiska rapporter 2003:1.2

Läs mer

2: TEXTER OCH DIAGRAM

2: TEXTER OCH DIAGRAM Sveriges nästan två miljoner barn i åldrarna 0 17 år utgör en femtedel av landets hela befolkning. Över100 000 barn är födda utomlands och ytterligare 160 000 barn har föräldrar som båda är födda utomlands.

Läs mer

Hushållsstatistik 2012

Hushållsstatistik 2012 FS 2013:9 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Hushållsstatistik 2012 I Norrköping finns det 59 200 hushåll. Den vanligaste hushållstypen är ensamboende utan barn, 23 200 hushåll. flest Norrköpingsbor bor dock

Läs mer

Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012

Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 Demografisk rapport 2013:02 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 Befolkningsprognos 2013-2022/45 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 Demografi och sociala

Läs mer

Barns och ungdomars flyttningar

Barns och ungdomars flyttningar Demografisk rapport 214:2 Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 Befolkningsprognos 214-223/45 Arbetet med projektet Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 utförs

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2014

Fruktsamhet och mortalitet 2014 Demografisk rapport 2015:10 Fruktsamhet och mortalitet 2014 uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos 2015 2024/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län

Läs mer

Vi fortsätter att föda fler barn

Vi fortsätter att föda fler barn Vi fortsätter att föda fler barn En historisk tillbakablick på barnafödandet i Sverige visar en uppåtgående trend under 1800-talet och kraftiga svängningar under 1900-talet. Idag beräknas kvinnor i genomsnitt

Läs mer

HEMMA HOS OSS - bostäder för dagens familjer

HEMMA HOS OSS - bostäder för dagens familjer HEMMA HOS OSS - bostäder för dagens familjer Dagens bostadsbyggande utgår från den allt mer sällsynta kärnfamiljen. Statistik för olika hushållstyper visar i dag på tendenser som avviker från heteronormen.

Läs mer

Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats?

Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats? 1 (5) Handläggare Datum Sven Bergenstråhle 2005-01-31 Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats? I december 2004 publicerade Statistiska centralbyrån en sammanställning från Undersökningen av levnadsförhållanden

Läs mer

3. Befolkningsförändringar bland barn 1999

3. Befolkningsförändringar bland barn 1999 3. Befolkningsförändringar bland barn 1999 Stor variation i antalet födda År 1999 föddes 88 173 barn, 42 943 flickor och 45 23 pojkar. Man måste gå tillbaka ända till 193-talets krisår för att hitta ett

Läs mer

Barn- och familjestatistik

Barn- och familjestatistik Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (17) Barn- och familjestatistik 2012 LE0102 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Anders Hjern. barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset

Anders Hjern. barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset Anders Hjern barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset Lagen om barn som anhöriga Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon

Läs mer

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet Föräldrar i missbruks- och beroendevården Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet 1 2 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inom ramen för utvecklingsarbetet

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3,03. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3,03. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3,3 Folkmängd 31 december 28 Män Ålder Kvinnor 1,,8,6 % Folkmängd 31 december 28 Befolkningsförändring 1998 28 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Demografidagen Välkomna önskar demograferna på facebook.com/statisticssweden

Demografidagen Välkomna önskar demograferna på facebook.com/statisticssweden Demografidagen 2015 Välkomna önskar demograferna på SCB facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Sveriges framtida befolkning 2015 2060 Lena Lundkvist Johan Tollebrant Andreas Raneke Örjan Hemström facebook.com/statisticssweden

Läs mer

Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010

Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 211 Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3 Folkmängd 31 december 21 Män Ålder Kvinnor 1,,8,6 % Folkmängd 31 december 21 Befolkningsförändring 2 21 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Befolkningsförändringar bland barn 2001

Befolkningsförändringar bland barn 2001 23 Befolkningsförändringar bland barn 21 Stor variation i antalet födda Antalet födda har ökat år från år sedan 1999 då antalet var som lägst sedan toppåret 199. År 21 föddes 91 466 barn, 44 238 flickor

Läs mer

Familjer och hushåll

Familjer och hushåll Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 018-25497 Befolkning 2016:2 29.11.2016 Familjer och hushåll 31.12.2015 Statistiken för 2015 visar att den genomsnittliga hushållsstorleken är 2,10 personer, vilket är

Läs mer

Registerbaserad Hushållsstatistik. Tomas Johansson Befolkningsstatistik, SCB tomas.johansson@scb.se

Registerbaserad Hushållsstatistik. Tomas Johansson Befolkningsstatistik, SCB tomas.johansson@scb.se Registerbaserad Hushållsstatistik Tomas Johansson Befolkningsstatistik, SCB tomas.johansson@scb.se Lite historik 1990 2006 2008 2009 2010 2011 2013 Sista Folk- och Bostadsräkningen (FoB) Riksdagen beslutar

Läs mer

Anders Hjern. barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset

Anders Hjern. barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset Anders Hjern barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset Lagen om barn som anhöriga Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon

Läs mer

Barn och föräldrar i Skåne hur mår och lever de skånska familjerna?

Barn och föräldrar i Skåne hur mår och lever de skånska familjerna? Barn och föräldrar i Skåne hur mår och lever de skånska familjerna? Nätverksmöte för föräldrastödjande aktörer den 4 mars 215 Maria Fridh Enheten för folkhälsa och social hållbarhet Region Skånes epidemiologiska

Läs mer

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund Folkmängd i Skellefteå - efter utländsk bakgrund Beskrivning av statistiken - Bild 1 Födelseland Födelseland anger det land där personen är född. Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid

Läs mer

Registerbaserad hushållsstatistik

Registerbaserad hushållsstatistik Version 2.0 Sida Dokumentation 1 (8) 2017-03-15 Registerbaserad hushållsstatistik Inledning Den registerbaserade hushållsstatistiken är en statistik med kort historia och SCB:s första publicering skedde

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd TEMARAPPORT 2009:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Barn Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt Befolkning och välfärd TemaRAPPORT 2009:2 Tema:

Läs mer

Barn- och familjestatistik 2008 LE0102

Barn- och familjestatistik 2008 LE0102 BV/PI 2008-10-27 1(11) Barn- och familjestatistik 2008 LE0102 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet Föräldrar i missbruks- och beroendevården Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet 1 2 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inom ramen för utvecklingsarbetet

Läs mer

Barn som anhöriga till patienter i vården- hur många är de?

Barn som anhöriga till patienter i vården- hur många är de? 1 Barn som anhöriga till patienter i vården- hur många är de? Rapport 1 från projektet Barn som anhöriga vid CHESS, Karolinska Institutet/Stockholms Universitet. 2013-06-01 Anders Hjern och Helio Adelino

Läs mer

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Sammanfattning Generellt sett är trångboddheten låg i Sverige idag. År 2002 var cirka 15 procent av hushållen trångbodda enligt norm 3, vilken innebär att det ska finnas

Läs mer

Barn- och familjestatistik

Barn- och familjestatistik Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (17) Barn- och familjestatistik 2014 LE0102 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Befolkning Rapport per

Befolkning Rapport per Befolkning Rapport per 2015-03-03 Kommunledningsförvaltningen Per Drysén Datum: 2015-03-03 2 (6) Sammanfattning Denna rapport lämnas månatligen med aktuella värden från KommunInvånarRegistret (KIR). Rapporten

Läs mer

Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet

Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet DEM O G RA F ISK A R A PPORTER 2 0 1 3 :1 Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2013:1 Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet Statistiska

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2004:06. Upp till 18. fakta om barn och ungdom

Barnombudsmannen rapporterar br2004:06. Upp till 18. fakta om barn och ungdom Barnombudsmannen rapporterar br2004:06 Upp till 18 fakta om barn och ungdom Barnombudsmannen 2004 Författare: Åsa Nordström (redaktör) Marie Berlin Karin Lundström Lotta Persson, Statistiska centralbyrån

Läs mer

Familjeekonomi. Från småbarn till tonåring

Familjeekonomi. Från småbarn till tonåring 87 Familjeekonomi Se tabellerna 10 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Barnens ekonomiska standard bestäms huvudsakligen av föräldrarnas inkomster tillsammans med samhälleliga bidrag och ersättningar.

Läs mer

8. Föräldrars sysselsättning och föräldraledighet

8. Föräldrars sysselsättning och föräldraledighet 8. Föräldrars sysselsättning och föräldraledighet De flesta barn har i dag föräldrar som förvärvsarbetar. Under barnets första levnadsår är dock vanligtvis mamma föräldraledig. Därefter arbetar pappa heltid

Läs mer

Barn vars föräldrar är patienter i den slutna missbruks- och beroendevården hur går det i skolan? Anders Hjern

Barn vars föräldrar är patienter i den slutna missbruks- och beroendevården hur går det i skolan? Anders Hjern Barn vars föräldrar är patienter i den slutna missbruks- och beroendevården hur går det i skolan? Anders Hjern barnläkare, professor Folkets hus 12 november, 2014 Lagen om barn som anhöriga Hälso- och

Läs mer

NCO 2007:13. Sociala bakgrundsfaktorer hos skadade barn och ungdomar

NCO 2007:13. Sociala bakgrundsfaktorer hos skadade barn och ungdomar NCO 2007:13 Sociala bakgrundsfaktorer hos skadade barn och ungdomar Sociala bakgrundsfaktorer hos skadade barn och ungdomar Räddningsverkets kontaktperson: Jan Schyllander, Nationellt centrum för lärande

Läs mer

Att använda SCB:s data i registerbaserad forskning

Att använda SCB:s data i registerbaserad forskning Att använda SCB:s data i registerbaserad forskning 2015-11-17 Andreas Blomquist Jonas Färnstrand SCB:s uppgift Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Samordna överlämnandet av statistiska uppgifter

Läs mer

Demografisk analys: Bo nära eller långt bort? Avstånd mellan barn och föräldrar efter en separation

Demografisk analys: Bo nära eller långt bort? Avstånd mellan barn och föräldrar efter en separation Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Demografisk analys: Bo nära eller långt bort? Avstånd mellan barn och föräldrar efter en separation 1975 2013 2015:4 BE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2

Läs mer

Förbättrad statistik om barn och deras familjer

Förbättrad statistik om barn och deras familjer Förbättrad statistik om barn och deras familjer Karin Lundström Anna Nyman facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter NY STATISTIK OM BARN SCB:s statistik om barn och deras familjer SCB publicerar årlig

Läs mer

Unga vuxna. som bor hemma

Unga vuxna. som bor hemma Unga vuxna som bor hemma Sammanfattning 36 procent av de unga betalar ingenting hemma. Medan 37 procent betalar upp till 2 000 kronor i månaden. Drygt hälften av föräldrarna anser att de ska betala för

Läs mer

Max18skolan Gymnasiet. Delaktighet

Max18skolan Gymnasiet. Delaktighet Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt så länge den inte kränker någon annan. Genom att reflektera

Läs mer

Lisa Berg. PhD, forskare vid CHESS. lisa.berg@chess.su.se

Lisa Berg. PhD, forskare vid CHESS. lisa.berg@chess.su.se Lisa Berg PhD, forskare vid CHESS lisa.berg@chess.su.se Lagen om barn som anhöriga Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon

Läs mer

BILAGA 2. Barns ekonomiska utsatthet i Mariestads kommun

BILAGA 2. Barns ekonomiska utsatthet i Mariestads kommun BILAGA 2 Barns ekonomiska utsatthet i Mariestads kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Beskrivning 4 Syfte 4 STATISTIK Tabell 1 5 Tabell 2 6 Tabell 3 7 Tabell 4 8 Tabell 5 9 Tabell 6 10 Tabell 7 11 INLEDNING

Läs mer

Sysselsättning utbildning och utanförskap

Sysselsättning utbildning och utanförskap Sysselsättning utbildning och utanförskap Med sikte på jämlik folkhälsa & välfärd i Sörmland Peter Eklund Länsstyrelsen i Södermanlands län Bommersvik 23.9 2011 1 JOBBIGT Mellan 2000 2009 har Befolkningen

Läs mer

Översyn av modellen för kompletteringsresurser och viktat bidrag

Översyn av modellen för kompletteringsresurser och viktat bidrag Översyn av modellen för kompletteringsresurser och viktat bidrag Ewa Franzén maj 2013 2013-05-13 1 (8) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 3 3. METOD... 3 4. REDOVISNING... 3 4.1.

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 24 KF Tabell 13: Antal utrikes födda boende i kommunen och omflyttningar av utrikes födda fördelade efter världsdel och vistelsetid i Sverige 1 (5) Finland Norge Övriga

Läs mer

Bo nära eller långt bort?

Bo nära eller långt bort? DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 2015:4 Avstånd mellan barn och föräldrar efter en separation 1975 2013 I denna rapport beskrivs det geografiska avståndet mellan barn och förälder för de barn som har föräldrar

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 45 DET FÖRÄNDERLIGA SAMHÄLLET - ålderssammansättning, flyttning och hushållsstruktur i relation

Läs mer

Demografisk analys: På egna ben. En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet

Demografisk analys: På egna ben. En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Demografisk analys: På egna ben. En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet 2015:3 BE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

9. Barnomsorg. 9. Barnomsorg. Tabell 9.1 a Barnomsorgsform för barn 1-5 år efter ålder i september Antal (viktat) och procent

9. Barnomsorg. 9. Barnomsorg. Tabell 9.1 a Barnomsorgsform för barn 1-5 år efter ålder i september Antal (viktat) och procent 9. Barnomsorg Tabell 9.1 a Barnomsorgsform för barn 1-5 år efter ålder i september 2002. (viktat) och procent Ålder Kommunal Förskola Familje- Egen Släkting, Barnen är hemma Annat Uppgift Samtliga förskola

Läs mer

Medlem i en simklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en simklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en simklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com 070/ 665 11 21

Läs mer

5 Homosexuellas syn på barn och familjebildning. Statistiska centralbyrån (SCB), Gunilla Davidsson

5 Homosexuellas syn på barn och familjebildning. Statistiska centralbyrån (SCB), Gunilla Davidsson 5 Homosexuellas syn på barn och familjebildning av Statistiska centralbyrån (SCB), Gunilla Davidsson 195 Bilaga 5 SOU 2001:10 Din syn på barn och familjebildning Inledning. På uppdrag av Kommittén om barn

Läs mer

Samband mellan barns och föräldrars utbildning

Samband mellan barns och föräldrars utbildning TEMARAPPORT 2016:1 UTBILDNING Samband mellan barns och föräldrars utbildning TEMARAPPORT 2016:1 UTBILDNING Samband mellan barns och föräldrars utbildning Statistiska centralbyrån 2016 Report 2016:1 Intergenerational

Läs mer

Trender i relationen mellan barn och föräldrar. Om Skolbarns hälsovanor

Trender i relationen mellan barn och föräldrar. Om Skolbarns hälsovanor Trender i relationen mellan barn och föräldrar Resultat från Skolbarns hälsovanor 13/14 Maria Corell, utredare Petra Löfstedt, utredare och projektledare för Skolbarns hälsovanor Om Skolbarns hälsovanor

Läs mer

STATISTIK I BLICKFÅNGET

STATISTIK I BLICKFÅNGET STATISTIK I BLICKFÅNGET Nr 1 Sökande och sökande per plats till utbildningar inom yrkeshögskolan 2015 2016 November 2016 Innehåll Sökande och sökande per plats 2015... 3 1 Antal sökande... 3 1.1 Kön...

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Adoptioner. www.scb.se

Adoptioner. www.scb.se Adoptioner Vid utgången av 2010 var 74 614 kvinnor och 64 631 män adopterade. De flesta, 6 av 10, är födda i Sverige men åtta av tio adopterade som är födda efter 1970 är född utomlands. Under 2010 adopterades

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Barn som anhöriga till patienter i vården hur många är de? 2013 Författarna och Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Barn som anhöriga till patienter i vården hur många är de? 2013 Författarna och Nationellt kompetenscentrum anhöriga Nka Barn som anhöriga 2013:1 Barn som anhöriga till patienter i vården - hur många är de? Rapport 1 från projektet Barn som anhöriga - en kartläggning Anders Hjern och Helio Adelino Manhica Barn som anhöriga

Läs mer

Barn som anhöriga till patienter i vården - hur många är de? Nka Barn som anhöriga 2013:1 Rapport 1 från projektet Barn som anhöriga - en kartläggning

Barn som anhöriga till patienter i vården - hur många är de? Nka Barn som anhöriga 2013:1 Rapport 1 från projektet Barn som anhöriga - en kartläggning Barn som anhöriga till patienter i vården - hur många är de? Nka Barn som anhöriga 2013:1 Rapport 1 från projektet Barn som anhöriga - en kartläggning Anders Hjern och Helio Adelino Manhica Barn som anhöriga

Läs mer

Arbetsförmedlingen beräknar arbetslösheten på nytt sätt

Arbetsförmedlingen beräknar arbetslösheten på nytt sätt 2011-11-22 FOKUS: STATISTIK Arbetsförmedlingen beräknar arbetslösheten på nytt sätt Arbetsförmedlingens förändrade sätt att beräkna arbetslösheten inom en region innebär en nivåförändring av arbetslöshetsmåttet.

Läs mer

Medlem i en golfklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en golfklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en golfklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forskningsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson.

Läs mer

Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3,1 - 90 -

Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3,1 - 90 - Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3,1 Folkmängd 31 december 25 Ålder Män - 9 - Kvinnor - 8 - - 7 - - 6 - - 5 - - 4 - - 3 - - 2 - - 1 - - - 1,2 1,,8,6,4,2,,,2,4,6,8 1, 1,2 % % Folkmängd 31 december

Läs mer

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10 Skolblad avseende Stora Sätraskolan Porfyrvägen 11 80631 GÄVLE Tel 026-179871 Fax 026-179290 www.skola.gavle.se/satra Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Gävle 2180 Skolform Grundskola Skolkod 218000601 Skolid

Läs mer

Övergångar till högskolestudier 2016

Övergångar till högskolestudier 2016 FS 17:3 17-9-15 FOKUS: STATISTIK Övergångar till högskolestudier 16 Detta dokument redovisar två olika sätt att mäta övergångsfrekvensen till högskolestudier. Måtten mäter olika saker och olika årskullar

Läs mer

Vägen genom skolan har din bakgrund någon betydelse?

Vägen genom skolan har din bakgrund någon betydelse? Vägen genom skolan har din bakgrund någon betydelse? Emma Snölilja och Lotta Larsson facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB nyheter #scb #almedalen #statistik #integration Statistiska_centralbyran_scb

Läs mer