Demografidagen Välkomna önskar demograferna på facebook.com/statisticssweden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Demografidagen Välkomna önskar demograferna på facebook.com/statisticssweden"

Transkript

1 Demografidagen 2015 Välkomna önskar demograferna på SCB

2 Sveriges framtida befolkning Lena Lundkvist Johan Tollebrant Andreas Raneke Örjan Hemström

3 Resultat Antaganden Alternativa framskrivningar Jämförelse med Europop 2013 Jämförelse med Prognos 2012

4 I publikationen, Ålder, Kön Född i Sverige/Utrikes född I databaserna: Ålder, Kön 7 Födelselandgrupper

5 Födelselandgrupper Sverige Norden (utom Sverige) EU (utom Norden) Övriga Europa Länder utanför Europa efter HDI Hög (Iran, Chile, Libanon) Medel (Irak, Thailand, Syrien) Låg (Somalia, Afghanistan, Etiopien)

6 10 miljoner nästa år?! 14 miljoner Prognos

7 Det framtida barnafödandet Sveriges framtida befolkning Johan Tollebrant

8 3,0 Fruktsamhetsutvecklingen Summerad fruktsamhet 2,5 2,0 1,5 1,0 2,48 1,60 2,14 1,51 1,88 0,5 0,

9 3,0 Slutligt antal barn Kohortfruktsamhet 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Födelseår

10 Andel födda barn efter moderns födelselandsgrupp Moderns födelselandsgrupp Sverige Norden EU-länder Övriga Europa Utanför Europa i land med högt HDI Utanför Europa i land med medel HDI Utanför Europa i land med lågt HDI Summa HDI = Human Development Index

11 SVERIGEFÖDDA

12 30 Medelålder vid första barnets födelse

13 Första barnet Andel kvinnor som fått minst ett barn efter ålder

14 100 Andra barnet Andel kvinnor som fått minst två barn efter ålder

15 Tredje barnet Andel kvinnor som fått minst tre barn efter ålder

16 60 50 Fördelning över antal födda barn i slutet av den fruktsamma perioden Procent Prognos Två barn Tre barn Barnlös Ett barn Fyra (+) barn Födelseår

17 Summerad fruktsamhet efter födelseår 2,5 Prognos 2,0 1,88 på sikt 1,5 1,0 0,5 0, Födelseår

18 Summerad fruktsamhet efter år 2,5 Prognos 2,0 1,88 på sikt 1,5 1,0 0,5 0,

19 UTRIKES FÖDDA

20 Kvinnor födda i Norden 4,0 3,5 Prognos 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Födda i Norden Födda i Sverige 1,96 på sikt 1,88 på sikt 0,

21 Kvinnor födda i EU-länder 4,0 3,5 Prognos 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Födda i EU - länder Födda i Sverige 1,88 på sikt 1,72 på sikt 0,

22 Kvinnor födda i övriga Europa 4,0 3,5 Prognos 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Födda i övriga Europa Födda i Sverige 2,00 på sikt 1,88 på sikt 0,

23 Kvinnor födda i länder med högt HDI 4,0 3,5 Prognos 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Födda i länder med högt HDI Födda i Sverige 1,88 på sikt 1,83 på sikt 0,

24 Kvinnor födda i länder med medel HDI 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Födda i Sverige Födda i länder med medel HDI Prognos 2,05 på sikt 1,88 på sikt 0,

25 Kvinnor födda i länder med lågt HDI 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Födda i länder med lågt HDI Födda i Sverige Prognos 2,25 på sikt 1,88 på sikt 0,

26 SAMMANFATTNING

27 Summerad fruktsamhet för kvinnor födda i Sverige, utomlands samt totalt 3,0 Prognos 2,5 2,0 1,5 Födda i Sverige: 1,88 på sikt Utrikes födda: 1,97 på sikt Totalt : 1,89 på sikt 1,0 0,5 0,

28 Summerad fruktsamhet för kvinnor födda i Sverige, utomlands samt totalt 3,0 Prognos 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,

29 Tack!

30 Den framtida in- och utvandringen Sveriges framtida befolkning Andreas Raneke

31 Invandrare och utvandrare Invandrare Utvandrare

32 Den framtida in- och utvandringen Födda i länder utanför EU och Norden Invandring efter grund för bosättning In- och utvandring Födda i länder i EU och Norden Invandring och utvandring Födda i Sverige Utvandring och återinvandring Sammanfattning

33 FÖDDA I LÄNDER UTANFÖR EU OCH NORDEN

34 Födda i länder utanför EU och Norden Medborgare i ett land utanför EU och Norden behöver söka uppehållstillstånd Asyl Anhörig Arbete Studier Övriga skäl

35 120 Asyl: sökande, uppehållstillstånd och folkbokförda Tusental Sökande Uppehållstillstånd Källa: Migrationsverket

36 Vanliga födelseländer för asylinvandrare under 2000-talet Syrien Irak Afghanistan Somalia Eritrea

37 120 Asyl: sökande och uppehållstillstånd Tusental Prognos Sökande Uppehållstillstånd Källa: Migrationsverket

38 Asylinvandrare födda utanför EU och Norden Prognos

39 Anhöriginvandrare födda utanför EU och Norden Prognos

40 Invandring på grund av arbete, studier eller av övriga skäl Prognos Studier Övriga skäl Arbete

41 140 In- och utvandrare födda i länder utanför EU och Norden Tusental Prognos Invandrare Utvandrare

42 FÖDDA I LÄNDER I EU OCH NORDEN

43 In- och utvandrare födda i EU och Norden Prognos Invandrare Utvandrare

44 FÖDDA I SVERIGE

45 Ut- och invandrare födda i Sverige Prognos Utvandrare Invandrare

46 SAMMANFATTNING

47 Invandrare och utvandrare Tusental Prognos Invandrare Utvandrare

48 Tack!

49 Antaganden om överlevnad Sveriges framtida befolkning Örjan Hemström

50 HISTORISK UTVECKLING

51 Återstående medellivs År Kvinnor Män 84,1 Födelsen 80,4 längd vid 60 olika åldrar år år år 85 år

52 Genomsnittlig förändring av medellivslängden vid födelsen under tre perioder 5 4 Månader per år 4,2 4, ,4 1,8 2,7 1 0,9 0 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

53 Tre dödsorsakers bidrag till dödlighetens nedgång i olika åldrar mellan 1998 och Kvinnor 120 Procent Sjukdomar i hjärnans kärl Ischemiska hjärtsjukdomar Cancer

54 Tre dödsorsakers bidrag till dödlighetens nedgång i olika åldrar mellan 1998 och Män Procent Sjukdomar i hjärnans kärl Ischemiska hjärtsjukdomar Cancer

55 OLIKA TRENDER FÖR KVINNOR OCH MÄN

56 2 1 0 Dödlighetens förändring i olika åldrar under två perioder samt senaste antagandet. Män Procent per år Positiva tal = dödligheten har ökat Stora skillnader mellan delperioder Senaste antagandet Negativa tal = dödligheten har minskat

57 Dödlighetens förändring mellan 1998 och Rökningsrelaterad och annan dödlighet 1 0 Procent per år Kvinnor: rökningsrelaterad dödlighet Kvinnor: annan dödlighet Män: rökningsrelaterad dödlighet Män: annan dödlighet Åldersgrupp

58 INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE

59 Dödlighetens förändring mellan 1990 och Kvinnor i sex olika länder 1 Procent per år 0-1 Frankrike Sverige Norge -2-3 Australien Schweiz Japan Åldersgrupp

60 NYA ANTAGANDEN

61 Antagen årlig reduktion av dödstalen 0,0 Procent Kvinnor 0,0 Procent Män -0,5-0,5-1, ,0-1,5-1, , ,0-2,5-2, , ,

62 Döda per i 1000 Kvinnor Män 100 några åldrar , ,1 Logaritmisk skala , ,

63 Återstående medellivslängd vid födelsen År Kvinnor 84,1 Prognos 89,1 86, , ,9 Män 71,

64 Återstående medellivslängd vid 65 års ålder och skillnad mellan könen 28 År Kvinnor 21,5 Prognos 25,4 23, ,3 13,7 Män 18,9 8 Skillnad kvinnor män 4 1,6 3, ,6 1,

65 Procent kvarlevande år 2015, födda 2015 och födda År 2015 Födda 1915 Män Kvinnor Födda Kvinnor Män Ålder där 50 procent lever kvar År ,7 83,5 Födda ,9 92,4 Födda ,9 73,6 Procent kvarlevande vid 65 år År Födda Födda Procent kvarlevande vid 100 år År Födda Födda

66 Andel avlidna kvinnor i olika åldersgrupper enligt livslängdstabeller för olika perioder 60 Procent 2060: 87 procent av dödsfallen inträffar i åldern 80 år och äldre år år år år år 90+ år Prognos 2060

67 Andel avlidna män i olika åldersgrupper enligt livslängdstabeller för olika perioder 60 Procent 2060: 82 procent av dödsfallen inträffar i åldern 80 år och äldre år år år år år 90+ år Prognos 2060

68 Tack!

69 Demografidagen 2015 FIKAPAUS

70 Sammanfattning och resultat Sveriges framtida befolkning Lena Lundkvist

71 10 miljoner nästa år?! 14 miljoner Prognos

72 Födda Döda Prognos Födda Döda

73 In- och utvandrare Prognos Invandrare Utvandrare

74 Fler barn och unga tusental Prognos 7 15 år 1 5 år år 6 år 0 0 år

75 lite fler i yrkesaktiva åldrar tusental Prognos år år år

76 och fler äldre tusental Prognos år år

77 100 år, allt vanligare

78 100 år, allt vanligare Prognos år

79 Fler utrikesfödda, särskilt bland de äldre tusental Prognos år år år 80 år 0 18 år år

80 Hur säker är prognosen? Säkrare på kort sikt Invandringen är osäker på kort sikt och än mer osäker på lång sikt Är säkrare för personer födda före prognosens starttidpunkt Åldersstrukturen relativt säker

81 Hur säker är prognosen? Stokastisk prognos Alternativa antaganden Jämförelse Eurostat Jämförelse med Prognos 2012

82 Tack!

83 Avstånd mellan barn och föräldrar efter en separation Anna Nyman Karin Lundström

84 Om studien Registerstudie av geografiskt avstånd mellan barn och den förälder barnet inte bor tillsammans med (inte är folkbokförd med) Avstånden bygger på koordinater på fastighetsnivå (avstånd fågelvägen) I materialet ingår barn 0-17 år där båda föräldrarna är kända, lever och är bosatta i Sverige, år

85 Utveckling av avstånd över tid Barn 0 17 år efter avstånd till den förälder de inte bor tillsammans med. Procent km 0-2 km km 2-9 km

86 Vanligare ha nära till mamma Andel barn som har mindre än 2 km till den förälder de inte bor tillsammans med. Procent Har mamma inom 2 km Har pappa inom 2 km

87 Vanligare med kort avstånd om båda föräldrarna är utrikes födda Andel barn som har mindre än 2 km till den förälder de inte bor tillsammans med. Procent Båda föräldrarna utrikes födda Båda föräldrarna födda i Sverige En förälder född i Sverige, en utrikes född

88 Mindre vanligt med kort avstånd ju längre tid sedan separationen Andel barn som har mindre än 2 km till den förälder de inte bor tillsammans med. Procent år vid separationen År sedan separation

89 Kort avstånd vanligt Om barnet bor hos pappa Om båda barnets föräldrar är utrikes födda Om föräldrarna har hög utbildningsnivå Om föräldrarna har hög inkomstnivå

90 Långt avstånd vanligt Om barnet bor hos mamma Om föräldrarna inte bodde ihop när barnet föddes Om föräldrarna var unga då barnet föddes Om barnet bor i Övriga kommuner, dvs. ej storstad/större stad Om det gått lång tid sedan separationen

91 VAD BEROR FÖRÄNDRINGEN ÖVER TID PÅ?

92 Statistisk analys av utvecklingen Hänsyn till flera faktorer samtidigt Logistisk regression med kort respektive långt avstånd till den andra föräldern som beroende variabler Resultat i form av oddskvoter där referensgruppen har värdet 1. Värden mindre än 1 innebär en lägre benägenhet och värden högre än 1 innebär en högre benägenhet att ha ett kort/långt avstånd

93 Kort avstånd till den förälder barnet inte bor med Oddskvoter 2,5 2,0 1,5 1,0 Utan kontroll Med kontroller 0,5 0, År Kontrollerat för vilken förälder barnet bor med, föräldrarnas ålder vid barnets födelse, antal syskon, kommungrupp, föräldrarnas födelseland och föräldrarnas inkomstnivå

94 Långt avstånd till den förälder barnet inte bor med Oddskvoter 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 Med kontroller Utan kontroller 0,2 0, År Kontrollerat för vilken förälder barnet bor med, föräldrarnas ålder vid barnets födelse, antal syskon, kommungrupp, föräldrarnas födelseland och föräldrarnas inkomstnivå

95 Olika effekt av olika faktorer i utvecklingen mot kortare avstånd Dämpar utvecklingen Föräldrar äldre när de får barn Minskad andel barn utan syskon Fler barn med utrikes födda föräldrar Förstärker utvecklingen Mammans inkomstnivå Barnens åldersstruktur

96 Sammanfattning Minskat avstånd över tid Minskning i alla grupper Störst förändring under perioden Utvecklingen kan till liten del förklaras av förändrad sammansättning i gruppen barn med särlevande föräldrar

97 Tack!

98 På egna ben En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet Anna-Karin Nylin

99 Syfte När flyttar unga hemifrån? Vart flyttar unga när de lämnar föräldrahemmet? Vad gör unga efter flytten hemifrån?

100 Population Kvinnor och män som flyttat hemifrån under perioden och som vid flytten var år gamla -födda i Sverige el. invandrat före 15 års ålder -levde med någon eller båda biologiska föräldrar Registrerad kontra faktisk flytt

101 NÄR FLYTTAR UNGA HEMIFRÅN?

102 Medianålder för de som flyttar hemifrån Ålder Män Kvinnor

103 Medianålder för de som flyttar hemifrån efter kommuntyp Ålder 23 Kvinnor Ålder 23 Män Förorter till storstäder Storstäder Större städer Övriga kommuner Glesbef. kommuner

104 VART GÅR FLYTTEN?

105 Vart går flytten? Procent 100 Kvinnor Procent 100 Män Inom hemkommun Annat län Annan kommun inom länet 20 Utomlands

106 Flyttare inom hemkommunen efter kommuntyp Procent 100 Kvinnor Procent 100 Män Storstäder Större städer Glesbef. kommun Förorter Övrig kommun

107 Vanliga kommuner att flytta inom Kiruna Gällivare Vanliga kommuner att flytta till Umeå Umeå Eskilstuna Uppsala Stockholm Uppsala Stockholm Göteborg Borås Norrköping Göteborg Linköping Lund Malmö Malmö

108 VAD GÖR UNGA EFTER FLYTTEN HEMIFRÅN?

109 Aktivitet året efter flytt hemifrån Procent Kvinnor Studier Förvärvsarbete Arbetslöshet Procent Män

110 Sammanfattning Medianåldern för de som flyttar hemifrån har ökat under 2000-talet Kvinnor flyttar hemifrån tidigare än män Män flyttar inom hemkommunen i något större utsträckning än kvinnor Kvinnor studerar och män arbetar efter flytten hemifrån Publicering: På egna ben. En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet

111 Tack!

112 Pågående och kommande studier Karin Lundström

113 På gång för SCB:s demografer På egna ben en beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet (publiceras 24 juni) Avstånd mellan barn och föräldrar efter en separation Integrationsrapport (publiceras 30 september) Migration ur ett könsperspektiv Skillnader i dödlighet mellan grupper Uppföljning attitydundersökning om barnafödande

114 Tack för i år! Demografidagen 2015 Onsdagen den 20 maj Statistiska centralbyrån Svensk demografisk förening

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist Sveriges framtida befolkning 214-26 Lena Lundkvist Prognos 214-26 Mellanliggande år SM 214 26 Ålder, Kön Född i Sverige/Utrikes född I databaserna: 214 211 Ålder, Kön 7 Födelselandsgrupper Födelselandsgrupper

Läs mer

Skillnader i livslängd mellan olika födelselandsgrupper

Skillnader i livslängd mellan olika födelselandsgrupper Skillnader i livslängd mellan olika födelselandsgrupper Örjan Hemström Prognosinstitutet, SCB facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter BAKGRUND Nationella befolkningsframskrivningar Fertilitet och migration

Läs mer

Sveriges framtida befolkning och dödlighetsantagandet. Lena Lundkvist och Örjan Hemström Prognosinstitutet

Sveriges framtida befolkning och dödlighetsantagandet. Lena Lundkvist och Örjan Hemström Prognosinstitutet Sveriges framtida befolkning och dödlighetsantagandet Lena Lundkvist och Örjan Hemström Prognosinstitutet Befolkningsprognos 213-26 Varje år Ålder, kön och födelseland Till år 26 i publikationerna, 211

Läs mer

Nya högre antaganden om fruktsamhet och livslängd. Lotta Persson Örjan Hemström

Nya högre antaganden om fruktsamhet och livslängd. Lotta Persson Örjan Hemström Nya högre antaganden om fruktsamhet och livslängd Lotta Persson Örjan Hemström Det framtida barnafödandet Lotta Persson Lotta.Persson@scb.se Antaganden för 7 grupper Födda barn efter moderns födelselandsgrupp

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Bo nära eller långt bort?

Bo nära eller långt bort? DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 2015:4 Avstånd mellan barn och föräldrar efter en separation 1975 2013 I denna rapport beskrivs det geografiska avståndet mellan barn och förälder för de barn som har föräldrar

Läs mer

Befolkning. Befolkning efter ålder 1890, 1940, 2009 och 2025 Antal i 1000-tal och procent av alla kvinnor och män

Befolkning. Befolkning efter ålder 1890, 1940, 2009 och 2025 Antal i 1000-tal och procent av alla kvinnor och män Befolkning Befolkningens utveckling 189 9 Antal i 1 -tal och folkökning ( ) Folkmängd Levande födda Döda 189 8 317 5 8 1 1 19 3 898 7 7 39 39 195 3 535 3 5 5 35 35 197 5 3 5 57 37 3 19 198 1 7 5 5 199

Läs mer

Den utrikes födda befolkningen ökar

Den utrikes födda befolkningen ökar 1 Utrikes födda Den utrikes födda befolkningen ökar Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den utrikes födda befolkningen fortsätter att öka. Vid årets

Läs mer

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1101 Sveriges framtida befolkning 2011 2060 The future population of Sweden 2012 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2021 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den

Läs mer

Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017. Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017. Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1401 Sveriges framtida befolkning 2014 2060 The future population of Sweden 2014 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Sveriges befolkning fortsätter växa. Lena Lundkvist, SCB, tfn ,

Sveriges befolkning fortsätter växa. Lena Lundkvist, SCB, tfn , BE 18 SM 1701 Sveriges framtida befolkning 2017 2060 The future population of Sweden 2017 2060 I korta drag Sveriges befolkning fortsätter växa Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

Livslängd och dödlighet i olika sociala grupper

Livslängd och dödlighet i olika sociala grupper Livslängd och dödlighet i olika sociala grupper En beskrivning av hur livslängden förändras och varierar mellan grupper med olika utbildning, civilstånd och inkomst Örjan Hemström facebook.com/statisticssweden

Läs mer

Befolkningsframskrivningar 2010 BE0401

Befolkningsframskrivningar 2010 BE0401 Befolkning och välfärd/prognosinstitutet 2008-05-07 1(8) Befolkningsframskrivningar 2010 BE0401 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Bilaga 2. Metod logistisk regression

Bilaga 2. Metod logistisk regression 45 Bilaga 2 Metod logistisk regression Till analyserna i avsnitten Vad styr barnlöshet? och Vad styr antal barn? har vi med hjälp av logistiska regressionsmodeller försökt att förklara dels vad det är

Läs mer

Födda i Stockholms län efter mödrarnas födelseländer

Födda i Stockholms län efter mödrarnas födelseländer Födda i Stockholms län efter mödrarnas födelseländer 2011-2020 Födda i Stockholms län efter mödrarnas födelseländer Prognos 2011-2020 2012:4 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län

Läs mer

Befolkning efter ålder och kön

Befolkning efter ålder och kön 12 Befolkning efter ålder och kön Annika Klintefelt Ålderspyramid 2002 samt prognos 2012 Åldersstrukturen i Sverige är ett resultat av framförallt växlingar i antalet födda. Spåren av ett ovanligt högt

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050 Befolkningsprognoser Stockholms län 2017 2026/2050 Alexandra Malm Lo Mildh Enheten för befolkningsstatistik facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

INTEGRATION RAPPORT 9. Integration. utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet

INTEGRATION RAPPORT 9. Integration. utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet INTEGRATION RAPPORT 9 Integration utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet INTEGRATION: RAPPORT 9 Integration utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet Statistiska centralbyrån

Läs mer

Europaparlamentsval, valresultat, preliminärt röstberättigade

Europaparlamentsval, valresultat, preliminärt röstberättigade Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (19) Europaparlamentsval, valresultat, preliminärt röstberättigade 2014 ME0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2. Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2010:2 Födda i Sverige ändå olika? Betydelsen av föräldrarnas födelseland Statistiska

Läs mer

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015 Befolkningsstatistik DEC 131231 24114 (23949) Kristinehamns kommun 31 Dec 215 2427 214-11-1 24 31 215-11-1 JAN 2416 (23 943) FEB 24129 (23 966) MAR 24181 (23 971) APRIL 24186 (23 983) MAJ 24168 (24 24)

Läs mer

Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån

Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån Barnhushållens flyttningar och ungas flytt hemifrån Lena Lundkvist Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb BARNHUSHÅLLENS

Läs mer

Förbättrad statistik om barn och deras familjer

Förbättrad statistik om barn och deras familjer Förbättrad statistik om barn och deras familjer Karin Lundström Anna Nyman facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter NY STATISTIK OM BARN SCB:s statistik om barn och deras familjer SCB publicerar årlig

Läs mer

Demografisk rapport 2014:07. Fruktsamhet och mortalitet 2013. Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45

Demografisk rapport 2014:07. Fruktsamhet och mortalitet 2013. Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45 Demografisk rapport 2014:07 Fruktsamhet och mortalitet 2013 Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45 Fruktsamhet och mortalitet 2013 uppdelat på födelseländer,

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Vi fortsätter att föda fler barn

Vi fortsätter att föda fler barn Vi fortsätter att föda fler barn En historisk tillbakablick på barnafödandet i Sverige visar en uppåtgående trend under 1800-talet och kraftiga svängningar under 1900-talet. Idag beräknas kvinnor i genomsnitt

Läs mer

Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa

Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa Vart tredje barn med särlevande föräldrar bor växelvis hos sina föräldrar. Om separationen mellan föräldrarna skett under de senaste åren bor hälften av barnen

Läs mer

Befolkningsframskrivningar 2001

Befolkningsframskrivningar 2001 Befolkningsframskrivningar 2001 BE0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Befolkning A.2 Statistikområde Befolkningsframskrivningar A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Beställare

Läs mer

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund Folkmängd i Skellefteå - efter utländsk bakgrund Beskrivning av statistiken - Bild 1 Födelseland Födelseland anger det land där personen är född. Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Barnafödandet. Gun Alm Stenflo

Barnafödandet. Gun Alm Stenflo 28 Gun Alm Stenflo Barnafödandet Den svenska fruktsamheten sjönk under 1990-talet från att ha varit en av Europas högsta, barn per kvinna år 1990, till en för Sverige rekordlåg nivå om år 1999. Nedgången

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2014

Fruktsamhet och mortalitet 2014 Demografisk rapport 2015:10 Fruktsamhet och mortalitet 2014 uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos 2015 2024/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län

Läs mer

Befolkningsframskrivningar 2003

Befolkningsframskrivningar 2003 Befolkningsframskrivningar 2003 BE0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Befolkning A.2 Statistikområde Befolkningsframskrivningar A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Beställare

Läs mer

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1301 Sveriges framtida befolkning 2013 2060 The future population of Sweden 2013 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

Sambo, barn, gift, isär? Parbildning och separationer bland förstagångsföräldrar. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Sambo, barn, gift, isär? Parbildning och separationer bland förstagångsföräldrar. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2012:1 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Sambo, barn, gift, isär? Parbildning och separationer bland förstagångsföräldrar Demografiska rapporter 2000:1 Sveriges framtida

Läs mer

Stockholms län - Huvudrapport

Stockholms län - Huvudrapport Demografisk rapport 2013:07 Stockholms län - Huvudrapport Befolkningsprognos 2013-2022/45 Stockholms län Huvudrapport Befolkningsprognos 2013 2022/45 2013:7 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2012 Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden

Fruktsamhet och mortalitet 2012 Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Demografisk rapport 2013:06 Fruktsamhet och mortalitet 2012 Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos 2013-2022/45 Fruktsamhet och mortalitet 2012 uppdelat på födelseländer,

Läs mer

3. Befolkningsförändringar bland barn 1999

3. Befolkningsförändringar bland barn 1999 3. Befolkningsförändringar bland barn 1999 Stor variation i antalet födda År 1999 föddes 88 173 barn, 42 943 flickor och 45 23 pojkar. Man måste gå tillbaka ända till 193-talets krisår för att hitta ett

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2015 2060

Sveriges framtida befolkning 2015 2060 DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 2015:2 I denna rapport redovisas en prognos över befolkningsutvecklingen på 45 års sikt, 2015 2060. Under prognosperioden antas befolkningen öka med en tredjedel eller 3,1

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050 Befolkningsprognoser Stockholms län 2016 2025/2050 Lo Mildh Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2015

Fruktsamhet och mortalitet 2015 Demografisk rapport 2016:05 Fruktsamhet och mortalitet 2015 uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos 2016-2025/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län

Läs mer

Utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet

Utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet Utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet Skolresultat, förvärvsarbete och inkomst för födda i olika regioner Binniam Kidane Karin Lundström facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Om rapporten

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

Befolkningsframskrivningar 2015 2060 BE0401

Befolkningsframskrivningar 2015 2060 BE0401 BV/PI 2015-05-19 1(10) Befolkningsframskrivningar 2015 2060 BE0401 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund

Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund 18 Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund Annika Klintefelt Vid slutet av år 22 var 1,1 miljoner av Sveriges befolkning födda utomlands. Det motsvarar knappt 12 procent av befolkningen. Drygt 6

Läs mer

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1401 Sveriges framtida befolkning 2014 2060 The future population of Sweden 2014 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

6. Barn vars föräldrar avlidit

6. Barn vars föräldrar avlidit Barn och deras familjer 2004 Under år 2004 förlorade knappt 1 000 barn i åldrarna 0 17 år sin biologiska mamma och 2 200 sin biologiska pappa. 16 barn miste båda sina föräldrar. I procent räknat blir andelen

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2011

Fruktsamhet och mortalitet 2011 Demografisk rapport 2012:08 Fruktsamhet och mortalitet 2011 uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos för Stockholms län 2012-2021 Fruktsamhet och mortalitet 2011 uppdelat på

Läs mer

Demografisk analys: Bo nära eller långt bort? Avstånd mellan barn och föräldrar efter en separation

Demografisk analys: Bo nära eller långt bort? Avstånd mellan barn och föräldrar efter en separation Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Demografisk analys: Bo nära eller långt bort? Avstånd mellan barn och föräldrar efter en separation 1975 2013 2015:4 BE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2

Läs mer

Barns och ungdomars flyttningar

Barns och ungdomars flyttningar Demografisk rapport 214:2 Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 Befolkningsprognos 214-223/45 Arbetet med projektet Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 utförs

Läs mer

Kärlek över gränserna

Kärlek över gränserna DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 2015:1 migration och familjebildning I denna rapport studeras utrikes födda som invandrade till Sverige mellan 1998 och 2007 från att de invandrade fram till en eventuell

Läs mer

Boende med konsekvens en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad. Lina Aldén & Mats Hammarstedt

Boende med konsekvens en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad. Lina Aldén & Mats Hammarstedt Boende med konsekvens en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad Lina Aldén & Mats Hammarstedt Bakgrund År 2016 är mer än 1,5 miljoner personer, eller ca 16 procent av den totala befolkningen

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring Statistik om Västerås Flyttningar Västerås 215 Att befolkningen i Västerås ökar och gjort så med i genomsnitt 1 3 personer per år under de senaste 1 åren beror dels på en naturlig folkökning med fler födda

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet?

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? 29 Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? Ålder Kvinnor och män skjuter allt längre på barnafödandet. Kvinnor och män födda 1945 var 23,9 respektive 26,6 år när de fick sitt första barn. Sedan dess

Läs mer

Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet

Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet DEM O G RA F ISK A R A PPORTER 2 0 1 3 :1 Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2013:1 Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet Statistiska

Läs mer

Demografisk analys: Barnafödande i nya relationer

Demografisk analys: Barnafödande i nya relationer Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Demografisk analys: Barnafödande i nya relationer 2013:2 BE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 MALMÖ Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering 2014-01-12 Vid ytterligare frågor hör av dig till: Maria Kronogård eller Elisabeth Pålsson

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Demografisk analys: Bo nära eller långt bort? Avstånd mellan barn och föräldrar efter en separation :4 BE0701

Demografisk analys: Bo nära eller långt bort? Avstånd mellan barn och föräldrar efter en separation :4 BE0701 Befolkning och välfärd/prognosinstitutet 2015-06-25 1(8) Demografisk analys: Bo nära eller långt bort? Avstånd mellan barn och föräldrar efter en separation 1975 2013 2015:4 BE0701 I denna beskrivning

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2012 2060

Sveriges framtida befolkning 2012 2060 DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2012:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden 20 64 år 0 19 år 65 år Prognos Sveriges framtida befolkning 2012 2060 Demografiska rapporter 2000:1 Sveriges framtida befolkning

Läs mer

Barnafödande bland inrikes och utrikes födda

Barnafödande bland inrikes och utrikes födda DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2008:2 Barnafödande bland inrikes och utrikes födda Demografiska publikationer 1999 Från folkbrist till en åldrande befolkning glimtar ur en unik befolkningsstatistik under 250 år.

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2014-2022 Avstämning befolkningsprognos 2013 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2014 Metod Resultat befolkningsprognos 2014 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN

LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN LANDET, STADEN OCH URBANISERINGEN Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Vreta Kloster 1 Stefan Svanström (SCB) 2017-08-31 Södermalm Befolkning 160

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda 42 Åke Nilsson Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda Utvandring och återinvandring av Sverigefödda 198 22 25 2 Utvandring 15 1 Återinvandring 5 198 1985 199 1995 2 25 Fram till 199 utvandrade

Läs mer

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2009 Följande rapport utgörs av en demografisk översikt

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län Demografisk rapport 212:1 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län Befolkningsprognos 212-221/4 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län 212:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Utvandringen större än någonsin tidigare

Utvandringen större än någonsin tidigare 1(5) Utvandring och invandring Utvandringen större än någonsin tidigare Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit hög. Under 2011 invandrade 96 467 personer, vilket var en minskning med

Läs mer

Eskil Wadensjö Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet

Eskil Wadensjö Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet Övergången till utbildning och arbete: Hur går det för ensamkommande barn i Sverige? Nordisk toppmøte om enslige mindreårige barn och unge Oslo 27-28 april 2017 Eskil Wadensjö Institutet för social forskning

Läs mer

På egna ben En beskrivning av ungas flytt

På egna ben En beskrivning av ungas flytt DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 2015:3 På egna ben En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet Demografiska rapporter 2000:1 Sveriges framtida befolkning 2000:2 Barn och deras familjer 1999 2001:1

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkning Rapport per

Befolkning Rapport per Befolkning Rapport per 2015-03-03 Kommunledningsförvaltningen Per Drysén Datum: 2015-03-03 2 (6) Sammanfattning Denna rapport lämnas månatligen med aktuella värden från KommunInvånarRegistret (KIR). Rapporten

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2009 2060

Sveriges framtida befolkning 2009 2060 DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2009:1 Sveriges framtida befolkning 2009 2060 Omslagsbilden: Befolkningspyramider för 1956, 2008 och 2060 Diagrammen förekommer var för sig inne i publikationen. DEMOGRAFISKA RAPPORTER

Läs mer

Sveriges framtida befolkning

Sveriges framtida befolkning Demografi sk analys och Jämställdhet Sveriges framtida befolkning 2003 2020 Svensk och utländsk bakgrund Demografiska rapporter 2003:5 Demografiska publikationer 1998 Barns vardag tioåringar om skolan

Läs mer

Demografisk rapport 2014:04. Stockholms län -Huvudrapport. Befolkningsprognos 2014-2023/45

Demografisk rapport 2014:04. Stockholms län -Huvudrapport. Befolkningsprognos 2014-2023/45 Demografisk rapport 2014:04 Stockholms län -Huvudrapport Befolkningsprognos 2014-2023/45 Stockholms län Huvudrapport Befolkningsprognos 2014 2023/45 2014:4 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för

Läs mer

Barnen i befolkningen

Barnen i befolkningen 17 Barnen i befolkningen Drygt en femtedel av Sveriges befolkning är barn i åldrarna 0 17 år (22 procent). Som en följd av bl.a. låga födelsetal under en stor del av 1990 talet kommer den andelen att minska

Läs mer

Invandrare och pensioner

Invandrare och pensioner Invandrare och pensioner Ålderpension för invandrare från länder utanför OECD-området, Lennart Flood & Andrea Mitrut, SOU 2010:105 http://www.sou.gov.se/socialaradet/rapporter.htm Umeå 19 januari 2012

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Barn och unga och deras familjer 2013/2014

Barn och unga och deras familjer 2013/2014 Demografisk rapport 2015:03 Barn och unga och deras familjer 2013/2014 Stockholms län och kommuner Befolkningsprognos 2015-2024/50 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2013/2014 Demografi

Läs mer

Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender

Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender Juni 2014 2014-06-18 För att lösa det demografiska problemet med en åldrande befolkning behövs fler människor som kan arbeta runt om i Sverige.

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2013 2022/2045. Rikard Gard Anders Karlsson Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2013 2022/2045. Rikard Gard Anders Karlsson Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2013 2022/2045 Rikard Gard Anders Karlsson Enheten för befolkningsstatistik Översikt ets prognoser Länsprognos 2013 2022 Länsprognos 2013 2045 Alternativa prognoser

Läs mer

Demografisk rapport 2012:09. Stockholms län. -Huvudrapport. Befolkningsprognos 2012-2021/45

Demografisk rapport 2012:09. Stockholms län. -Huvudrapport. Befolkningsprognos 2012-2021/45 Demografisk rapport 2012:09 Stockholms län -Huvudrapport Befolkningsprognos 2012-2021/45 Stockholms län Huvudrapport Befolkningsprognos 2012 2021/45 2012:9 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för

Läs mer

Invandring och befolkningsutveckling

Invandring och befolkningsutveckling Invandring och befolkningsutveckling JAN EKBERG De flesta som invandrat till Sverige har kommit hit som vuxna, i arbetsför och barnafödande åldrar och därmed bidragit till ett befolkningstillskott på sikt.

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Omflyttningens demografi

Omflyttningens demografi Efterkrigstidens invandring och utvandring 49 Omflyttningens demografi Det är som regel unga människor som flyttar. Under etableringsfasen i livet är det vanligast att flytta d.v.s. från den åldern då

Läs mer

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor FOKUS på arbetsmarknad och utbildning Fler med utländsk bakgrund studerar Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor Anna Gärdqvist 19 Många

Läs mer

Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser

Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser Bilaga 6 till LU 2015 Lennart Flood Joakim Ruist Handelshögskolan vid Göteborg Universitet SNS Vilken betydelse har invandringen för framtidens

Läs mer

StatistikInfo. Befolkningen i Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2013:4.

StatistikInfo. Befolkningen i Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2013:4. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2013:4 Befolkningen i Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Anna

Läs mer

Stockholms län Huvudrapport Befolkningsprognos /50

Stockholms län Huvudrapport Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 2016:02 Stockholms län Huvudrapport Befolkningsprognos 2016 2025/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden utförs som ett samarbete mellan Stockholms

Läs mer

Hur har efterkrigstidens migration påverkat Sveriges folkmängd?

Hur har efterkrigstidens migration påverkat Sveriges folkmängd? Efterkrigstidens invandring och utvandring 61 Hur har efterkrigstidens migration påverkat Sveriges folkmängd? Ibland ställs frågan Hur har efterkrigstidens migration påverkat Sveriges folkmängd?. Då menar

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Befolkning Rapport per

Befolkning Rapport per Befolkning Rapport per 2014-12-02 Kommunledningsförvaltningen Per Drysén Datum: 2014-12-02 2 (6) Sammanfattning Denna rapport lämnas månatligen med aktuella värden från KommunInvånarRegistret (KIR). Rapporten

Läs mer