och deras familjer 2000 om familjesammansättning, separation mellan föräldrar, boende, inkomster, barnomsorg och föräldrars sysselsättning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och deras familjer 2000 om familjesammansättning, separation mellan föräldrar, boende, inkomster, barnomsorg och föräldrars sysselsättning"

Transkript

1 Demografi med barn och familj BARN och deras familjer 2000 om familjesammansättning, separation mellan föräldrar, boende, inkomster, barnomsorg och föräldrars sysselsättning Demografiska rapporter 2002:2

2 Andra publikationer om barn Utgivet av Barnombudsmannen och SCB Upp till 18 Fakta om barn och ungdom Barnombudsmannen och SCB 1995 Upp till 18 Fakta om barn och ungdom Barnombudsmannen och SCB 1998 Barns vardag tioåringar om skolan och fritiden Barnombudsmannen och SCB 1998 Upp till 18 Fakta om barn och ungdom Barnombudsmannen och SCB 2001 Utkommer maj 2001 Demografiska rapporter Föräldars förvärvsliv och barns livsvillkor SCB Demografiska rapporter 1993:1 Fakta om den svenska familjen SCB Demografiska rapporter 1994:2 Barn och aga SCB Demografiska rapporter 1996:1.1 Spanking and other forms of Psycical Punishment SCB Demografiska rapporter 1996:1.1 Barn och deras familjer 1998 SCB Demografiska rapporter 1999:3 Barn och deras familjer 1999 SCB Demografiska rapporter 2000:2 Statistiska meddelanden Barnens familjeförhållanden år 1985 SCB Be 13 SM 9201 Barnens familjeförhållanden år 1990 SCB Be 13 SM 9401 Rapporter i serien Levnadsförhållanden Om barns villkor (1977) SCB Rapport nr 21 i serien Levnadsförhållanden Barns levnadsvillkor (84-85) SCB Rapport nr 62 i serien Levnadsförhållanden Familj i förändring (84-85) SCB Rapport nr 71 i serien Levnadsförhållanden Barn och deras familjer ( ) SCB Rapport nr 89 i serien Levnadsförhållanden Barns hälsa ( ) SCB Rapport i serien Levnadsförhållanden Utkommer under 2001

3 BARN och deras familjer 2000 Demografiska rapporter 2002:2 Statistiska centralbyrån 2002

4 Demograhic reports 2001:4 Children and their Families 2000 Producent Producer SCB, BV/DJ Statistics Sweden, Box , Stockholm tfn Förfrågningar Tobias Engberg tfn: Inquiries fax: e-post: Om du citerar ur denna publikation, var god uppge: Källa:SCB Barn och deras familjer copyright 2002 Statistiska centralbyrån Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, utan medgivande från Statistiska centralbyrån ISSN ISBN Printed in Sweden SCB-tryck, Örebro,

5 Förord Härmed presenteras tredje årgången av den årliga statistiken om barn och deras familjer. Statistiken handlar om barn i åldrarna 0-17 år, och har tagits fram på uppdrag av Socialdepartementet. Ett antal totalregister och surveyer på SCB har utgjort underlag. Även uppgifter från Riksförsäkringsverket och från Skolverket har utnyttjats. Den framtagna statistiken avser huvudsakligen riket som helhet men viss redovisning ges även för kommuner och län. Jämfört med tidigare årgångar är de beskrivande texterna i årets upplaga mer sparsamma. Från och mer i år utges istället fördjupningar på olika områden. Dessa publiceras i särskilda mindre demografiska rapporter. Denna gång har vi valt fördjupning inom området ekonomin i barnens familjer och en rapport utkommer i början av år Rapporten har sammanställts av Tobias Engberg, Margareta Eriksson och Åsa Nordström. Hans Lundström och Åke Nilsson har tagit fram tabeller från SCB:s befolkningsstatistik. Annika Skarle har tagit fram det register över barn och familjer som varit en av de huvudsakliga datakällorna. Registret utgör en bearbetning av Registret över totalbefolkningen (RTB). Ingrid Sjöberg har tagit fram tabeller från ULF, undersökningen om levnadsförhållanden. Åsa Westlund har ansvarat för rapportens layout Statistiska centralbyrån i december 2001 Svante Öberg Torbjörn Israelsson Foreword This is the third volume of the annual statistics on children and their families. The statistics were commissioned by the Ministry of Health and Social Affairs and comprise children in the ages These statistics are based on various registers and surveys at Statistics Sweden. The National Social Insurance Board and the National Agency for Education also provided data presented in this report. The statistics refer primarily to Sweden at the national level, but some results referring to the municipal and regional levels are also presented. This year, in contrast to the previous volumes, the amount of analyzing text has been reduced. In the future the major part of the analysis will be found in reports where certain areas has been studied in-depth. This year the economical situation of families with children will be covered. This study will be published in the series Demographic reports in early The report has been compiled by Tobias Engberg, Margareta Eriksson and Åsa Nordström. Hans Lundström and Åke Nilsson produced the tables from the population register at Statistics Sweden. Annika Skarle produced the register on children and families, which was one of the main data sources. The source of this register is the Total Population Register (TPR). Ingrid Sjöberg produced the tables from ULF, the Survey on living conditions. Åsa Westlund produced the layout. Statistics Sweden, December 2001 Svante Öberg Torbjörn Israelsson

6 Innehåll Förord...3 Foreword Barnfamiljerna Inledning...12 Barnfamiljer med sammanboende och med ensamstående föräldrar Tabell 1.1 Barnfamiljer med hemmaboende barn i åldrarna 0 5 år, 0 17 år och 0 21 år efter kommungrupp ochsammanboendeform Antal och procent...13 Ombildade familjer och traditionella kärnfamiljer Tabell 1.2 Sammanboende med barn efter familjetyp och sammanboendeform Antal och procent Mina, dina och våra barn Tabell 1.3 Ombildade familjer med gemensamma barn och kvinnans respektive mannens egna barn efter sammanboendeform Antal och procent...14 Ombildade familjer med gemensamma barn och kvinnans respektive mannens egna barn efter sammanboendeform Antal och procent...14 Medelantal barn Tabell 1.4 Barnfamiljer, barn och medelantal hemmaboende barn efter föräldrarnas sammanboendeform och efter familjetyp Fåbarns- och mångbarnsfamiljer Tabell 1.5 a Familjer med hemmaboende barn i åldrarna 0 5 år, 0 17 år och 0 21 år efter sammanboendeform, familjetyp och antal hemmaboende barn Procent...16 Tabell 1.5 b Familjer med hemmaboende barn 0 21 år efter sammanboendeform, familjetyp och antal hemmaboende barn Antal Barnen i befolkningen Inledning...18 Vilka räknas som barn?...18 Barn och ungdomar Tabell 2.1a Antal barn och ungdomar 0 21 år efter ålder och kön Tabell 2.2 Barn och ungdomar Antal...20 Svensk och utländsk bakgrund Tabell 2.3 a Barn och ungdomar 0 21 år efter ålder, kön samt egen och biologiska föräldrars svenska respektive utländska bakgrund Antal...23 Tabell 2.3 b Barn och ungdomar 0 21 år efter ålder, kön samt egen och biologiska föräldrars svenska respektive utländska bakgrund Procent...25 Föräldrar från olika länder Tabell 2.4a Barn och ungdomar 0 21 år som är födda i Sverige och vilkas båda föräldrar är födda utomlands efter ålder kön och ländergrupper föräldrarna är födda i Antal...27 Barn från olika länder

7 Tabell 2.4b... Barn och ungdomar 0 21 år som är födda utomlands efter ålder, kön och ländergrupp de är födda i Antal och procent...29 Föräldrars födelseland Tabell 2.5a Barn och ungdomar, 0 21 år, födda i Sverige med båda biologiska föräldrarna födda utomlands, redovisade efter kön, ålder, moderns födelseland och efter om fadern är född i samma land Födelseland Tabell 2.5b Barn och ungdomar, 0 21 år, som är födda utomlands, ej utlandsfödda adoptivbarn, efter kön och födelseland Antal...33 Adoptivbarn från olika länder Tabell 2.6 Utländska adoptivbarn 0 21 år efter ålder och födelseland Antal Befolkningsförändringar bland barn Inledning...37 Tabell 3.1 Födda efter ordningsnummer...38 Tabell 3.2 Fars och mors ålder för förstfödda Antal barn...38 Tabell 3.3 Antal dödsfall bland barn Tabell 3.4 Spädbarnsdödlighet Tabell 3.5 Inrikes och utrikes flyttningar efter kön och ålder Antal och per 100 barn av medelfolkmängden Flyttningar inom församlingar år Tabell 3.6 Kortväga och långväga flyttningar 2000 bland barn 0 21 år...41 Tabell 3.7 Barn i olika åldrar som invandrat och utvandrat Föräldrar och syskon Inledning...42 Gemensam och ensam vårdnad...42 Föräldrars sammanboendeform Tabell 4.1 a Barn och ungdomar 0 21 år efter ålder, kön, föräldrarnas sammanboendeform samt hemmaboende och ej hemmaboende Antal...43 Tabell 4.1 b Barn och ungdomar 0-21 år efter ålder, kön, föräldrarnas sammanboendeform samt hemmaboende och ej hemmaboende Procent...44 Biologiska föräldrar och styvföräldrar Tabell 4.2 a Barn och ungdomar 0-21 år efter ålder, kön, efter biologiska/adoptiv föräldrar, styvförälder och ensamstående förälder samt hemmaboende och ej hemmaboende Antal...45 Tabell 4.2 b Barn och ungdomar 0-21 år efter ålder, kön, efter biologiska/adoptiv föräldrar, styvförälder och ensamstående förälder samt hemmaboende och ej hemmaboende Procent...46 Tabell 4.2 c Barn och ungdomar 0-21 år efter ålder, egen och biologiska föräldrars svenska respektive utländska bekgrund, efter biologiska/adoptiv föräldrar, styvförälder och ensamstående förälder samt hemmaboende och ej hemmaboende Antal...47

8 Tabell 4.2 d Barn och ungdomar 0-21 år efter ålder, egen och biologiska föräldrars svenska respektive utländska bekgrund, efter biologiska/adoptiv föräldrar, styvförälder och ensamstående förälder samt hemmaboende och ej hemmaboende Procent...48 Tabell 4.2 e Barn och ungdomar 0-21 år efter ålder, egen och biologiska föräldrars svenska respektive utländska bekgrund, efter biologiska/adoptiv föräldrar, styvförälder och ensamstående förälder samt hemmaboende och ej hemmaboende Antal och procent...49 Tabell 4.2 f Barn och ungdomar 0 21 år efter ålder, egen och biologiska föräldrars svenska respektive utländska bekgrund, efter biologiska/adoptiv föräldrar, styvförälder och ensamstående förälder samt hemmaboende och ej hemmaboende Antal och procent...50 Gemensam och enskild vårdnad Tabell 4.3 Gemensam och enskild vårdnad för barn 1 17 år efter ålder, kön och familjeställning Antal och procent 50 Gemensam och enskild vårdnad...52 Ungdomars sammanboende och egna barn Tabell 4.4a Ungdomar, år efter kön, ålder, kvarboende, sammanboendeform och om de har barn Antal och procent...60 Tabell 4.4b 21-åringar efter kön, egen och biologiska föräldrars svenska respektive utländska bakgrund, kvarboende, sammanboendeform och om de har barn Antal och procent...61 Barn i traditionella kärnfamiljer och andra familjer Tabell 4.5 Hemmaboende barn och ungdomar, 0-21 år efter ålder, kön, föräldrarnas sammanboendeform samt traditionella kärnfamiljer, ombildade familjer och ensamföräldersfamiljer Antal och procent...62 Tabell 4.6 a Hemmaboende barn och ungdomar, 0 21 år efter ålder, egen och biologiska föräldrars svenska respektive utländska bakgrund, föräldrarnas sammanboendeform samt traditionella kärnfamiljer, ombildade familjer och ensamföräldersfamiljer Antal...63 Tabell 4.6b Hemmaboende barn och ungdomar, 0 21 år efter ålder, egen och biologiska föräldrars svenska respektive utländska bakgrund, föräldrarnas sammanboendeform samt traditionella kärnfamiljer, ombildade familjer och ensamföräldersfamiljer Procent...65 Antal syskon och föräldrars sammanboende Tabell 4.7a Hemmaboende barn och ungdomar, 0 21 år, efter ålder, kön, föräldrarnas sammanboendeform och antal hemmaboende syskon i åldrarna 0 21 år Antal...67 Tabell 4.7b Hemmaboende barn och ungdomar, 0 21 år, efter ålder, kön, föräldrarnas sammanboendeform och antal hemmaboende syskon i åldrarna 0 21 år Procent...68 Inget, få eller många syskon Tabell 4.8 Hemmaboende barn och ungdomar, 0-21 år, efter ålder och antal hemmaboende syskon i åldrarna 0 21 år Antal och procent...69

9 5. Separationer mellan föräldrar Inledning...71 Äldre barn färre separationer...71 Separation = Isärflyttning...71 Vanligare med separationer bland barn till sambor...71 Gemensam vårdnad efter separation...71 Vem bor barnen med...72 Geografiskt avstånd mellan föräldrarna...72 Föräldraseparationer 2000 Tabell 5.1 a Föräldraseparationer under år 2000 bland hemmaboende barn och ungdomar 0 21 år efter ålder, kön och sammanboendeform. Antal och separationer per 100 barn...73 Föräldraseparationer 2000 i ombildade och i traditionella kärnfamiljer Tabell 5.2 Föräldrars separationer bland hemmaboende barn och ungdomar 0 21 år efter ålder, kön, familjetyp och föräldrars sammanboendeform Antal separationer per 100 barn...74 Gemensam och ensam vårdnad efter separation Tabell 5.3 Gemensam och ensam vårdnad i slutet av mars 2001 för gemensamma omyndiga barn till par som separerat 2000 efter barnets ålder och kön samt föräldrarnas tidigare sammanboendeform. Antal och procent...75 Bor skild från en av föräldrarna Tabell 5.4 a Hemmaboende barn 0-17 år som lever skilda från minst en av sina ursprungliga föräldrar efter ålder, kön och familjetyp Antal...76 Tabell 5.4 b Hemmaboende barn 0-17 år som lever skilda från minst en av sina ursprungliga föräldrar efter ålder, kön och familjetyp Procent...77 Tabell 5.5 a Hemmaboende barn 0 17 år som lever skilda från minst en av sina ursprungliga föräldrar efter ålder, kön, egen och biologiska föräldrars svenska respektive utländska bakgrund, samt familjetyp Antal...78 Tabell 5.5 b Hemmaboende barn 0 17 år som lever skilda från minst en av sina ursprungliga föräldrar efter ålder, kön, egen och biologiska föräldrars svenska respektive utländska bakgrund, samt familjetyp Procent Geografiskt avstånd mellan barn och föräldrar Tabell 5.6 a Hemmaboende barn 1 17 år som lever skilda från minst en av sina ursprungliga föräldrar efter ålder, kön och geografiskt avstånd i km från biologisk far respektive mor Antal...80 Tabell 5.6 b Hemmaboende barn 1 17 år som lever skilda från minst en av sina ursprungliga föräldrar efter ålder, kön och geografiskt avstånd i km från biologiska far respektive mor Procent...81 Tabell 5.7 a Hemmaboende barn 1 17 år som lever skilda från minst en av sina ursprungliga föräldrar efter ålder, kön och geografiskt avstånd i km från biologiska far respektive mor Antal...82 Tabell 5.7 b Hemmaboende barn 1 17 år som lever skilda från minst en av sina ursprungliga föräldrar efter ålder, kön och geografiskt avstånd i km från biologiska far respektive mor Procent...83 Växelvis boende Tabell 5.8 Växelvis boende bland barn med underhållsstöd efter kön och ålder augusti Antal och procent... 84

10 6. Barn vars föräldrar avlidit Inledning...85 Biologiska föräldrar avlidit 2000 Tabell 6.1 Hemmaboende barn och ungdomar 0 21 år efter ålder, föräldrars sammanboendeform 1999 och efter om någon av de biologiska föräldrarna avlidit Antal...86 Biologiska föräldrar avlidit Tabell 6.2 Hemmaboende barn och ungdomar 0-21 år efter ålder och efter om biologiska föräldrar avlidit under barnets liv. Antal och procent Boendet Barn till sammanboende bor oftare i småhus...88 Om undersökningen...88 Tre av fyra har eget rum...88 Tabell 7.1 Barn efter den typ av hus som familjen bor i 1999/00. Procentandelar...89 Tabell 7.2 Barn efter dels familjens tillgång till fritidshus, dels utrymmesstandard i permanentbostaden 1998/99. Procentandelar Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet Om undersökningarna...91 Föräldraförsäkring...91 Mammas respektive pappas sysselsättning Tabell 8.1 a Barn i olika familjetyper fördelade efter mammans respektive pappans sysselsättning (100-tals personer) Tabell 8.1 b Barn fördelade efter mammans respektive pappans sysselsättning Procent...94 Mammas och pappas sysselsättning kombinerad Tabell 8.2 a Hemmaboende barn med sammanboende föräldrar fördelade efter mammas och pappas arbetstider/studietider (vanligen arbetad tid per vecka). Viktade tal. 1999/ Tabell 8.2 b Hemmaboende barn med sammanboende föräldrar fördelade efter mammas och pappas arbetstider/studietider (vanligen arbetad tid per vecka). Viktade tal. 1999/2000. Procent...98 Tabell 8.3 Hemmaboende barn 0 17 år med ensamstående förälder fördelade efter mammas och pappas... arbetstider/studietider (vanligen arbetad tid per vecka). Viktade tal. 1999/2000. Antal...99 Hemmaboende barn 0 17 år med ensamstående förälder fördelade efter mammas och pappas... arbetstider/studietider (vanligen arbetad tid per vecka). Viktade tal. 1999/2000. Procent...99 Tabell 8.4 Uttagna dagar med föräldrapenning efter barnets ålder Tabell 8.5 Uttagna dagar med tillfällig föräldrapenning Barn vars föräldrar har tagit ut tillfällig föräldrapenning Tabell 8.6 Ersatta dagar för vård av barn

11 9. Barnomsorg Tillgänglig statistik om barnomsorg Fler i enskild omsorg Sociala skillnader minskar Tabell 9.1 Barn inskrivna i förskola, familjedaghem, fritidshem och förskoleklass 13 oktober 2000 efter ålder. Antal barn och procent av samtliga barn Tabell 9.2 Barn i olika barnomsorgsformer efter föräldrarnas socioekonomiska grupp 1999/ Tabell 9.3 Konfidensintervall för skattningar av ULF av andel barn med olika barnomsorgsformer efter föräldrarnas socioekonomiska grupp 1999/2000. Halvt 95-procentigt konfidensintervall Familjeekonomi ur olika perspektiv Från småbarn till tonåring Barnfamiljer med låg inkomstnivå Barn i välbeställda familjer Familjestödens betydelse Förändringar under 90-talet Barn i olika kommuner Barn med utrikesfödda föräldrar Barn med egna arbetsinkomster Tabell 10.1 Barn i familjer med hemmaboende barn 0 21 år efter familjens inkomststandard och andelen barn som tillhör familjer med låg och med hög ekonomisk standard Tabell 10.2 Barn i familjer med hemmaboende barn 0 21 år efter familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet och andelen barn som tillhör familjer med låga disponibla inkomster Tabell 10.3 Barn som tillhör familjer med och utan kontantmarginal och som tillhör familjer som har svårt att betala löpande utgifter för mat, hyra och räkningar. 1998/99. Procentandelar Tabell 10.4 Barn i familjer med hemmaboende barn 0 21 år efter familjestödets andel av den disponibla inkomsten Tabell 10.5 Barn 0 21 år som tillhör familjer som fått socialbidrag någon gång under Tabell 10.6 Barn med egna arbetsinkomster Procentandelar Tabell 10.7 Barn i familjer med hemmaboende barn 0 21 år efter familjens inkomststandard Tabell 10.8 Barn i familjer med hemmaboende barn 0 21 år efter andelen barn som tillhör familjer med låg ekonomisk standard Tabell 10.9 Barn i familjer med hemmaboende barn 0-21 år efter föräldrarnas födelseland, familjens inkomststandard och disponibla inkomst per konsumtionsenhet

12 11. Kommuntabeller Familjesammansättning, utländsk bakgrund och separationer i län och kommuner 2000 Tabell 11.1 Genomsnittligt antal barn 0 21 år i barnfamiljer, andel barn 0 17-åring år med utländsk bakgrund och 0 17-åringar som bor med ursprungliga föräldrar, med styvföräldrar eller med ensamstående förälder Inkomststandard m.m. i län och kommuner 1999 Tabell Barn 0 17 år i familjer efter inkomststandard, andel barn som tillhör familjer med låg inkomststandard och disponibel inkomst per konsumtionsenhet. Län och kommun Bilagor 1. Antalet barn Tidpunkt på året Ålder Bedömning av uppgifternas säkerhet Tabell 1.1 Antal barn 1999 och 2000 enligt olika källor Tabell 1.2 Andel av RTB-befolkningen respektive år Familjebegreppet Begreppen Statistikkällorna Urvalsundersökningar Statistikkällorna, sammanfattning Tabell 2.1 Andel barn med ensamstående mamma enligt olika källor. Procent 1999 och Tabell och 1-åringar efter antal hemmaboende syskon och föräldrarelation Procent Tabell 2.3 a Hemmaboende barn och ungdomar efter föräldrarnas sammanboendeform enligt olika källor. Antal Tabell 2.3 b Hemmaboende barn och ungdomar efter föräldrarnas sammanboendeform enligt olika källor. Procent Olika inkomstbegrepp Disponibel inkomst Inkomststandard Median, P10 och P Barns arbetsinkomster Utnyttjade surveyer genomförande och skattningsmetoder Arbetskraftsundersökningen (AKU) Hushållens ekonomi (HEK) Undersökningar om levnadsförhållanden (ULF) Föräldraundersökningen Skattningar Skattning av varianser för proportioner och totaler Kommungrupper

13 1. Barnfamiljerna Inledning I slutet av 2000 fanns det drygt en miljon familjer med hemmaboende barn i åldrarna 0 17 år. Om även familjer med hemmaboende barn i åldrarna år räknas med blir antalet 1,2 miljoner. Av barnfamiljerna utgörs drygt av sammanboende par med barn, och omkring av familjer med en ensam förälder. Dessa senare familjer består i de allra flesta fall av mamma med barn. Det finns omkring familjer med en ensam pappa. Så länge ett sambopar inte har gemensamma barn har de i vår redovisning inte kunnat identifieras som ett par och klassas därför som ensamstående (se bilaga Familjebegreppet). Därför blir antalet ensamstående lite för högt och antalet sambor med barn lite för lågt. De allra flesta familjer med sammanboende föräldrar är traditionella kärnfamiljer, med vilket menas att samtliga hemmaboende barn är föräldrarnas gemensamma. Med ombildad familj menas en familj där ett eller flera barn är enbart mannens eller enbart kvinnans. I ombildade familjer är det betydligt vanligare att det är kvinnan som har med sig ett barn från ett tidigare förhållande än att mannen har det (se tabell 1.2). Bland ombildade familjer med barn upp till 17 år finns det familjer med barn 0 17 år där enbart kvinnan har med sig eget barn och där enbart mannen har med sig eget barn. Sammanboende föräldrar har fler barn än ensamstående, och ombildade familjer har fler barn än traditionella kärnfamiljer. De allra flesta barnfamiljer har antingen ett eller två hemmaboende barn. Omkring familjer med hemmaboende barn 0 21 år har 4 barn eller fler. Drygt 1300 familjer har 7 barn eller fler. Ensamstående föräldrar har oftast endast ett barn. Familjetyp Traditionell kärnfamilj Familj med sammanboende föräldrar där alla hemmaboende barn är gemensamma (inkl adoptivbarn) Ombildad familj Familj med sammanboende föräldrar där ett eller flera barn är enbart mannens eller enbart kvinnans inklusive eventuella gemensamma barn Ensamståendefamilj Ensamstående kvinna eller man med hemmaboende barn Barnfamiljerna

14 Barnfamiljer med sammanboende och med ensamstående föräldrar Tabell 1.1 Barnfamiljer med hemmaboende barn i åldrarna 0 5 år, 0 17 år och 0 21 år efter kommungrupp och sammanboendeform Antal och procent Barnens ålder Familjer med hemmaboende barn Kommungrupp Ensamstående Sammanboende Samtliga Därav Därav Mor Far Gifta Sambor Med hemmaboende barn 0 5 år år år år år år år år Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB) Uppgifterna avser Grupperna av familjer med barn i olika åldrar är överlappande. Familjer med barn i flera olika åldersgrupper räknas alltså flera gånger. Sambor=Sambor med gemensamma barn. Ensamstående inkluderar sambor utan gemensamma barn Hemmaboende = Som hemmaboende räknas samtliga barn under 16 år samt åringar som är folkbokförda med föräldrar eller med andra vuxna som är i föräldrars ställe. Föräldrar = Boföräldrar dvs. föräldrar eller andra vuxna i föräldrars ställe, som barnen bor med Ombildade familjer och traditionella kärnfamiljer Tabell 1.2 Sammanboende med barn efter familjetyp och sammanboendeform Antal och procent Antal familjer Procent Barnstatus Gift Sambo Samtliga Gift Sambo Samtliga Sammanboende par med hemmaboende barn 0 17 år Traditionella kärnfamiljer Ombildade familjer därav: kvinnan har eget barn mannen har eget barn bägge har egna barn Övriga Samtliga Sammanboende par med hemmaboende barn 0 21 år Traditionella kärnfamiljer Ombildade familjer därav: kvinnan har eget barn mannen har eget barn bägge har egna barn Övriga Samtliga Källa: Registret över totalbefolkningen Uppgifterna avser Sambor=Sambor med gemensamma barn. Ensamstående inkluderar sambor utan gemensamma barn Traditionella kärnfamiljer = Familjer vars samtliga hemmaboende barn är parets gemensamma (inklusive adoptivbarn) Ombildade familjer = Familjer där ett eller flera hemmaboende barn är enbart kvinnans eller enbart mannens. I familjen kan även finnas gemensamma barn. Observera att sambofamiljer är inräknade endast om det också finns gemensamma barn. I annat fall räknas familjen som ensamståendefamilj. Hemmaboende = Som hemmaboende räknas samtliga barn under 16 år samt åringar som är folkbokförda med föräldrar eller med andra vuxna som är i föräldrars ställe. Föräldrar = Boföräldrar dvs. föräldrar eller andra vuxna i föräldrars ställe, som barnen bor med 1. Barnfamiljerna 13

15 Mina, dina och våra barn Tabell 1.3 Ombildade familjer med gemensamma barn och kvinnans respektive mannens egna barn efter sammanboendeform Antal och procent Gemensamma barn m.m. Antal familjer Procent Gifta Sambor Samtliga Gifta Sambor Samtliga Ombildade familjer med hemmaboende barn 0 17 år Endast kvinnans barn Endast mannens barn Kvinnans barn och mannens barn Gemensamma barn och kvinnans barn Gemensamma barn och mannens barn Gemensamma, mannens och kvinnans barn Uppgift saknas Samtliga Ombildade familjer med hemmaboende barn 0 21 år Endast kvinnans barn Endast mannens barn Kvinnans barn och mannens barn Gemensamma barn och kvinnans barn Gemensamma barn och mannens barn Gemensamma, mannens och kvinnans barn Uppgift saknas Samtliga Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB) Uppgifterna avser Sambor=Sambor med gemensamma barn. Ensamstående inkluderar sambor utan gemensamma barn Traditionella kärnfamiljer = Familjer vars samtliga hemmaboende barn är parets gemensamma (inklusive adoptivbarn) Ombildade familjer = Familjer där ett eller flera hemmaboende barn är enbart kvinnans eller enbart mannens. I familjen kan även finnas gemensamma barn. Observera att sambofamiljer är inräknade endast om det också finns gemensamma barn. I annat fall räknas familjen som ensamståendefamilj. Hemmaboende = Som hemmaboende räknas samtliga barn under 16 år samt åringar som är folkbokförda med föräldrar eller med andra vuxna som är i föräldrars ställe. Föräldrar = Boföräldrar dvs. föräldrar eller andra vuxna i föräldrars ställe, som barnen bor med Rättelse: Tabell 1.3 i Barn och deras familjer 1999 Den publicerade tabellen innehåller felaktiga uppgifter för 114 st. familjer. Nedan följer de rättade uppgifterna. Ombildade familjer med gemensamma barn och kvinnans respektive mannens egna barn efter sammanboendeform Antal och procent Gemensamma barn m.m. Antal Procent Gifta Sambor Samtliga Gifta Sambor Samtliga Ombildade familjer med hemmaboende barn 0-17 år Endast kvinnans barn Endast mannens barn Kvinnans barn och mannens barn Gemensamma barn och kvinnans barn Gemensamma barn och mannens barn Gemensamma, mannens och kvinnans barn Uppgift saknas Samtliga Ombildade familjer med hemmaboende barn 0-21 år Endast kvinnans barn Endast mannens barn Kvinnans barn och mannens barn Gemensamma barn och kvinnans barn Gemensamma barn och mannens barn Gemensamma, mannens och kvinnans barn Uppgift saknas Samtliga Barnfamiljerna

16 Medelantal barn Tabell 1.4 Barnfamiljer, barn och medelantal hemmaboende barn efter föräldrarnas sammanboendeform och efter familjetyp Sammanboendeform Familjer med barn 0 17 år Familjer med barn 0 21 år Familjetyp Medel- Antal Antal Medel- Antal Antal antal familjer barn antal familjer barn barn barn Ensamstående kvinnor 1, , Ensamstående män 1, , Sammanboende indelade i: Gifta familjer 1, , Sambofamiljer med 1, , gemensamma barn Sammanboende indelade i: Traditionella kärnfamiljer 1, , Ombildade familjer 2, , Övriga 1, , Samtliga barnfamiljer 1, , Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB) Uppgifterna avser Sambor=Sambor med gemensamma barn. Ensamstående inkluderar sambor utan gemensamma barn Traditionella kärnfamiljer = Familjer vars samtliga hemmaboende barn är parets gemensamma (inklusive adoptivbarn) Ombildade familjer = Familjer där ett eller flera hemmaboende barn är enbart kvinnans eller enbart mannens. I familjen kan även finnas gemensamma barn. Observera att sambofamiljer är inräknade endast om det också finns gemensamma barn. I annat fall räknas familjen som ensamståendefamilj. Hemmaboende = Som hemmaboende räknas samtliga barn under 16 år samt åringar som är folkbokförda med föräldrar eller med andra vuxna som är i föräldrars ställe. Föräldrar = Boföräldrar dvs. föräldrar eller andra vuxna i föräldrars ställe, som barnen bor med 1. Barnfamiljerna 15

17 Fåbarns- och mångbarnsfamiljer Tabell 1.5 a Familjer med hemmaboende barn i åldrarna 0 5 år, 0 17 år och 0 21 år efter samboendeform, familjetyp och antal hemmaboende barn Procent Samman- Antal barn 0 5 år boendeform Samtliga Familjetyp Summa familjer Alla barnfamiljer Ensamstående Kvinnor Män Sammanboende indelade i: Gifta Sambor med gemensamma barn Sammanboende indelade i: Traditionella kärnfamiljer Ombildade familjer Övriga Antal barn 0 17 år Samtliga Summa familjer Alla barnfamiljer Ensamstående Kvinnor Män Sammanboende indelade i: Gifta Sambor med gemensamma barn Sammanboende indelade i: Traditionella kärnfamiljer Ombildade familjer Övriga Antal barn 0 21 år Samtliga Summa familjer Alla barnfamiljer Ensamstående Kvinnor Män Sammanboende indelade i: Gifta Sambor med gemensamma barn Sammanboende indelade i: Traditionella kärnfamiljer Ombildade familjer Övriga Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB) Uppgifterna avser Sambor=Sambor med gemensamma barn. Ensamstående inkluderar sambor utan gemensamma barn Traditionella kärnfamiljer = Familjer vars samtliga hemmaboende barn är parets gemensamma (inklusive adoptivbarn) Ombildade familjer = Familjer där ett eller flera hemmaboende barn är enbart kvinnans eller enbart mannens. I familjen kan även finnas gemensamma barn. Observera att sambofamiljer är inräknade endast om det också finns gemensamma barn. I annat fall räknas familjen som ensamståendefamilj. Hemmaboende = Som hemmaboende räknas samtliga barn under 16 år samt åringar som är folkbokförda med föräldrar eller med andra vuxna som är i föräldrars ställe. Föräldrar = Boföräldrar dvs. föräldrar eller andra vuxna i föräldrars ställe, som barnen bor med Barnfamiljerna

18 Fåbarns- och mångbarnsfamiljer Tabell 1.5 b Familjer med hemmaboende barn 0 21 år efter sammanboendeform, familjetyp och antal hemmaboende barn Antal Samman Antal barn 0 21 år boendeform Familjetyp Alla barnfamiljer Ensamstående Kvinnor Män Sammanboende indelade i: Gifta Sambor Sammanboende indelade i: Traditionella kärnfamiljer Ombildade familjer Övriga Antal barn 0 21 år Alla barnfamiljer Ensamstående Kvinnor Män Sammanboende indelade i: Gifta Sambor Sammanboende indelade i: Traditionella kärnfamiljer Ombildade familjer Övriga Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB) Uppgifterna avser Sambor=Sambor med gemensamma barn. Ensamstående inkluderar sambor utan gemensamma barn Traditionella kärnfamiljer = Familjer vars samtliga hemmaboende barn är parets gemensamma (inklusive adopt.ivbarn) Ombildade familjer = Familjer där ett eller flera hemmaboende barn är enbart kvinnans eller enbart mannens. I familjen kan även finnas gemensamma barn. Observera att sambofamiljer är inräknade endast om det också finns gemensamma barn. I annat fall räknas familjen som ensamståendefamilj. Hemmaboende = Som hemmaboende räknas samtliga barn under 16 år samt åringar som är folkbokförda med föräldrar eller med andra vuxna som är i föräldrars ställe. Föräldrar = Boföräldrar dvs. föräldrar eller andra vuxna i föräldrars ställe, som barnen bor med 1. Barnfamiljerna 17

19 2. Barnen i befolkningen Inledning Drygt en femtedel av Sveriges befolkning är barn i åldrarna 0 17 år. Som en följd av bl.a. låga födelsetal under en stor del av 1990-talet kommer antalet barn att minska i många åldersklasser (se tabell 2.2). Antalet barn skiljer sig starkt mellan olika åldrar. Störst antal barn finns det nu i åldrarna 8 10 år. Dessa barn föddes under åren kring 1990 då barnafödandet var osedvanligt högt. Ett stort antal barn är födda utomlands. Det rör sig om drygt barn och ungdomar i åldrarna 0 21 år. Forna Jugoslavien, Bosnien-Hercegovina, Irak och Iran är de största ursprungsländerna för dessa barn (se tabell 2.5b). En stor majoritet av barnen kommer från länder som inte tillhör gruppen av rika länder i världen. Till gruppen rika länder kan föras de nordiska länderna, övriga EUländerna och USA, Canada, Schweiz, Australien, Ny Zeeland och Japan. Knappt barn är födda i något av dessa länder barn är födda i något annat land (se tabell 2.4b). Att vara född i Sverige och ha invandrade föräldrar är vanligare än att själv ha invandrat. Av alla barn 0 17 år är det 6 procent som är födda utomlands men 18 procent som är födda i Sverige med åtminstone en förälder som invandrat. Sammantaget utgör barn med utländsk eller blandad svensk och utländsk bakgrund nästan en fjärdedel (24 procent) av alla barn (se tabell 2.3b). Vilka räknas som barn? Som barn räknar vi i första hand 0 17-åringar. De allra flesta i de åldrarna bor fortfarande hemma med sina föräldrar. Omkring ungdomar i årsåldern kan man räkna med har flyttat hemifrån (kapitel 4). Den övre åldersgränsen motiveras i Sverige och i många andra länder med att ungdomar blir myndiga från och med 18 år. Men till det kommer att FN:s barnkonvention gäller åldersgruppen 0 17 år. Den är en av de FN-konventioner som ratificerats av flest länder av vilka Sverige var ett av de första. Sverige ratificerade barnkonventionen Många ungdomar bor kvar hemma även sedan de blivit myndiga och föräldrarnas försörjningsansvar kvarstår så länge de går i skolan, dock längst till dess barnet fyllt 21 år. Familjens villkor är på många sätt beroende av om ungdomar bor kvar hemma eller inte. I vissa kapitel har vi därför inkluderat kvarboende ungdomar upp till och med 21 år. Det gäller särskilt vid redogörelse av familjens antal hemmaboende barn (kapitel 4) och vid beskrivning av ekonomiska förhållanden (kapitel 10) Barnen i befolkningen

20 Barn och ungdomar Tabell 2.1a Antal barn och ungdomar 0 21 år efter ålder och kön Ålder Flickor Pojkar Samtliga år år år år år år Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB) Uppgifterna avser Barnen i befolkningen 19

21 Barn och ungdomar Tabell 2.2 Barn och ungdomar Antal Båda könen År Ålder Källa: SCB Befolkningsframskrivning Huvudalternativet Sveriges statistiska databaser Barnen i befolkningen

22 Barn och ungdomar Tabell 2.2 forts. Barn och ungdomar Antal Flickor År Ålder Källa: SCB Befolkningsframskrivning Huvudalternativet Sveriges statistiska databaser 2. Barnen i befolkningen 21

23 Barn och ungdomar Tabell 2.2 forts. Barn och ungdomar Antal Pojkar År Ålder Källa: SCB Befolkningsframskrivning Huvudalternativet Sveriges statistiska databaser Barnen i befolkningen

och deras familjer 2001 Del 1: TABELLER

och deras familjer 2001 Del 1: TABELLER Demografi med barn och familj BARN och deras familjer 2001 Del 1: TABELLER om familjesammansättning, separation mellan föräldrar, boende, inkomster, barnomsorg och föräldrars sysselsättning Demografiska

Läs mer

BARN. och deras familjer 2001 Del 2: TEXTER OCH DIAGRAM

BARN. och deras familjer 2001 Del 2: TEXTER OCH DIAGRAM BARN och deras familjer 2001 Del 2: TEXTER OCH DIAGRAM om familjesammansättning, separation mellan föräldrar, boende, inkomster, barnomsorg och föräldrars sysselsättning Demografiska rapporter 2003:1.2

Läs mer

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2007:4 BARN

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2007:4 BARN DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2007:4 BARN och deras familjer 2006 Utgivna publikationer om barn från och med 1999 i serien Demografiska rapporter 1999:3 Barn och deras familjer 1998 2000:2 Barn och deras familjer

Läs mer

1. Barnfamiljerna. Barnfamiljen. Familjernas storlek Antal barn i olika familjetyper 2003

1. Barnfamiljerna. Barnfamiljen. Familjernas storlek Antal barn i olika familjetyper 2003 1. Barnfamiljerna Det fanns drygt en miljon barnfamiljer i Sverige i slutet av år 2003. I dessa familjer fanns det barn mellan 0 och 17 år. Om även familjer med hemmaboende barn i åldrarna 18 21 år räknas

Läs mer

1. Barnfamiljerna. Familjetyp

1. Barnfamiljerna. Familjetyp 1. Barnfamiljerna Familjetyp och sammanboendeform I slutet av 1999 fanns i Sverige drygt en miljon familjer med hemmaboende barn i åldrarna 0-17 år. Om även familjer med hemmaboende barn i åldrarna 18-21

Läs mer

4. Föräldrar och syskon

4. Föräldrar och syskon 4. Föräldrar och syskon Inledning Barn som bor hos båda sina föräldrar Omkring tre fjärdedelar av alla ursprungliga barn, 74 procent, är skrivna tillsammans med båda sina föräldrar (se tabell 4.2). Vi

Läs mer

Barnfamiljen. Sammanboendeform för familjer med hemmaboende barn 0 17 år. Gifta 53%

Barnfamiljen. Sammanboendeform för familjer med hemmaboende barn 0 17 år. Gifta 53% Barnfamiljerna 9 I Sverige finns drygt en miljon barnfamiljer (1,07 miljoner) med hemmaboende barn i åldrarna 0 17 år. Många ungdomar bor hemma även sedan de fyllt 18 år. Räknar vi in familjer med hemmaboende

Läs mer

6. Barn vars föräldrar avlidit

6. Barn vars föräldrar avlidit Barn och deras familjer 2004 Under år 2004 förlorade knappt 1 000 barn i åldrarna 0 17 år sin biologiska mamma och 2 200 sin biologiska pappa. 16 barn miste båda sina föräldrar. I procent räknat blir andelen

Läs mer

Kommunfakta 2015. barn och familj

Kommunfakta 2015. barn och familj Kommunfakta 2015 barn och familj Kommunfakta 2015 Barn & familj Definitioner Kommentarer Källor KÄLLOR TILL STATISTIKEN Grund för redovisningen av familjeförhållanden är SCB:s befolkningsregister. Data

Läs mer

Barnen i befolkningen

Barnen i befolkningen 17 Barnen i befolkningen Drygt en femtedel av Sveriges befolkning är barn i åldrarna 0 17 år (22 procent). Som en följd av bl.a. låga födelsetal under en stor del av 1990 talet kommer den andelen att minska

Läs mer

10. Familjeekonomi ur olika perspektiv

10. Familjeekonomi ur olika perspektiv Barn och deras familjer 2004 Barnens ekonomiska standard bestäms huvudsakligen av föräldrarnas inkomster tillsammans med samhälleliga bidrag och ersättningar. Genom arbete under framförallt lov skaffar

Läs mer

Bilaga 3. Redovisning av familjer

Bilaga 3. Redovisning av familjer Bilaga 3. Redovisning av familjer I denna publikation har vi använt SCB:s befolkningsregister för att belysa barns familjeförhållanden. Uppgifter från olika urvalsundersökningar har använts för att belysa

Läs mer

Separation mellan föräldrar

Separation mellan föräldrar 54 Separation mellan föräldrar Se tabellerna 5 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller År 2001 berördes omkring 52 000 barn av en separation mellan föräldrarna. Då är separationer t.o.m. det år barnen

Läs mer

Föräldrar och syskon

Föräldrar och syskon 32 Föräldrar och syskon Se tabellerna 4 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Trots att många barn inte bor med båda sina biologiska föräldrar har ändå de flesta tillgång till både mamma och pappa.

Läs mer

2: TEXTER OCH DIAGRAM

2: TEXTER OCH DIAGRAM Sveriges nästan två miljoner barn i åldrarna 0 17 år utgör en femtedel av landets hela befolkning. Över100 000 barn är födda utomlands och ytterligare 160 000 barn har föräldrar som båda är födda utomlands.

Läs mer

Innehåll. 7. Boendet... 125

Innehåll. 7. Boendet... 125 Innehåll 1. Barnfamiljerna... 13 Familjetyp och sammanboendeform...13 Sambor kan redovisas endast om de har gemensamma barn...13 Kommungrupp...14 Utbildning...14 Antal barn...14 2. Barnen i befolkningen...

Läs mer

Barn- och familjestatistik 2008 LE0102

Barn- och familjestatistik 2008 LE0102 BV/PI 2008-10-27 1(11) Barn- och familjestatistik 2008 LE0102 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Barn och familj. Elisabeth Landgren Möller Karin Lundström

Barn och familj. Elisabeth Landgren Möller Karin Lundström 23 Elisabeth Landgren Möller Karin Lundström Barn och familj Livets olika skeden innebär olika familjer. Barndomens uppväxtfamilj avlöses av ungdomens flytt från föräldrahemmet till eget boende och egen

Läs mer

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet 8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet Nästan alla barn idag har föräldrar som förvärvsarbetar. Under barnets första levnadsår är vanligtvis mamman föräldraledig. Därefter går mamman ofta

Läs mer

Familjeekonomi. Från småbarn till tonåring

Familjeekonomi. Från småbarn till tonåring 87 Familjeekonomi Se tabellerna 10 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Barnens ekonomiska standard bestäms huvudsakligen av föräldrarnas inkomster tillsammans med samhälleliga bidrag och ersättningar.

Läs mer

Statistik om barn och unga. En god levnadsstandard. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad

Statistik om barn och unga. En god levnadsstandard. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad Statistik om barn och unga En god levnadsstandard 1 Barnombudsmannen analyserar Senast uppdaterad 2016-03-23 Innehållsförteckning En god levnadsstandard... 3 Andel barn i ekonomiskt utsatta familjer...

Läs mer

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd TEMARAPPORT 2009:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Barn Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt Befolkning och välfärd TemaRAPPORT 2009:2 Tema:

Läs mer

Barn- och familjestatistik

Barn- och familjestatistik Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (17) Barn- och familjestatistik 2012 LE0102 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Förbättrad statistik om barn och deras familjer

Förbättrad statistik om barn och deras familjer Förbättrad statistik om barn och deras familjer Karin Lundström Anna Nyman facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter NY STATISTIK OM BARN SCB:s statistik om barn och deras familjer SCB publicerar årlig

Läs mer

Barn och unga och deras familjer 2013/2014

Barn och unga och deras familjer 2013/2014 Demografisk rapport 2015:03 Barn och unga och deras familjer 2013/2014 Stockholms län och kommuner Befolkningsprognos 2015-2024/50 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2013/2014 Demografi

Läs mer

Befolkning. Befolkning efter ålder 1890, 1940, 2009 och 2025 Antal i 1000-tal och procent av alla kvinnor och män

Befolkning. Befolkning efter ålder 1890, 1940, 2009 och 2025 Antal i 1000-tal och procent av alla kvinnor och män Befolkning Befolkningens utveckling 189 9 Antal i 1 -tal och folkökning ( ) Folkmängd Levande födda Döda 189 8 317 5 8 1 1 19 3 898 7 7 39 39 195 3 535 3 5 5 35 35 197 5 3 5 57 37 3 19 198 1 7 5 5 199

Läs mer

Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet

Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet DEM O G RA F ISK A R A PPORTER 2 0 1 3 :1 Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2013:1 Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet Statistiska

Läs mer

Barn vars föräldrar avlidit

Barn vars föräldrar avlidit Barn vars föräldrar avlidit 69 Se tabellerna 6 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Varje år är det några tusen barn som förlorar biologiska föräldrar genom dödsfall. Knappt 1 000 barn förlorade

Läs mer

Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa

Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa Vart tredje barn med särlevande föräldrar bor växelvis hos sina föräldrar. Om separationen mellan föräldrarna skett under de senaste åren bor hälften av barnen

Läs mer

Barn- och familjestatistik

Barn- och familjestatistik Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (17) Barn- och familjestatistik 2014 LE0102 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Bo nära eller långt bort?

Bo nära eller långt bort? DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 2015:4 Avstånd mellan barn och föräldrar efter en separation 1975 2013 I denna rapport beskrivs det geografiska avståndet mellan barn och förälder för de barn som har föräldrar

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

Barns och ungdomars flyttningar

Barns och ungdomars flyttningar Demografisk rapport 214:2 Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 Befolkningsprognos 214-223/45 Arbetet med projektet Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 utförs

Läs mer

Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats?

Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats? 1 (5) Handläggare Datum Sven Bergenstråhle 2005-01-31 Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats? I december 2004 publicerade Statistiska centralbyrån en sammanställning från Undersökningen av levnadsförhållanden

Läs mer

Barnens tid med föräldrarna

Barnens tid med föräldrarna Barnens tid med föräldrarna Demografiska rapporter 2004:1 Statistiska centralbyrån 2004 Demographic reports 2004:1 Time children spend with their parents Statistics Sweden 2004 Tidigare publicering Previous

Läs mer

Närområdesprofil Område: Kista. Antal boende inom området = Antal arbetande inom området =

Närområdesprofil Område: Kista. Antal boende inom området = Antal arbetande inom området = Närområdesprofil Område: Kista Antal boende inom området = 13 941 Antal arbetande inom området = 27 951 Ingående postnummerområden Källa: Posten 2013-04-01 SCB:S Registret över totalbefolkningen 2012-12-31

Läs mer

Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012

Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 Demografisk rapport 2013:02 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 Befolkningsprognos 2013-2022/45 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 Demografi och sociala

Läs mer

Statistik om barn och unga. En trygg uppväxt. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad

Statistik om barn och unga. En trygg uppväxt. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad Statistik om barn och unga En trygg uppväxt 1 Barnombudsmannen analyserar Senast uppdaterad 2016-03-23 Innehållsförteckning En trygg uppväxt... 3 Andel barn som känner sig trygga i skolan... 4 Andel barn

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den

Läs mer

Demografidagen Välkomna önskar demograferna på facebook.com/statisticssweden

Demografidagen Välkomna önskar demograferna på facebook.com/statisticssweden Demografidagen 2015 Välkomna önskar demograferna på SCB facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Sveriges framtida befolkning 2015 2060 Lena Lundkvist Johan Tollebrant Andreas Raneke Örjan Hemström facebook.com/statisticssweden

Läs mer

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet 8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet Om barnens föräldrar förvärvsarbetar eller inte är av central betydelse för barnens dagliga liv. Dels påverkar det i hög grad familjens ekonomi, vilket

Läs mer

Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3,03. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3,03. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3,3 Folkmängd 31 december 28 Män Ålder Kvinnor 1,,8,6 % Folkmängd 31 december 28 Befolkningsförändring 1998 28 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Olika familjer lever på olika sätt

Olika familjer lever på olika sätt DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 2014:1 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Olika familjer lever på olika sätt om barns boende och försörjning efter en separation Demografiska rapporter 2000:1 Sveriges

Läs mer

5. Separationer mellan föräldrar

5. Separationer mellan föräldrar . Separationer mellan föräldrar. Separationer mellan föräldrar Nästan 0 000 barn var under år 00 med om att föräldrarna separerade. Separationer blir mindre vanliga med barnets stigande ålder. Men trots

Läs mer

3. Befolkningsförändringar bland barn 1999

3. Befolkningsförändringar bland barn 1999 3. Befolkningsförändringar bland barn 1999 Stor variation i antalet födda År 1999 föddes 88 173 barn, 42 943 flickor och 45 23 pojkar. Man måste gå tillbaka ända till 193-talets krisår för att hitta ett

Läs mer

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2008:5. Ungdomars flytt hemifrån

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2008:5. Ungdomars flytt hemifrån DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2008:5 Ungdomars flytt hemifrån DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2008:5 Ungdomars flytt hemifrån Statistiska centralbyrån 2008 Demographic reports 2008:5 Leaving home Statistics Sweden 2008

Läs mer

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1970

STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1970 STATISTISKA MEDDELANDEN STATISTICAL REPORTS 1970 Producent Producer Staristiska centralbyrån National Central Bureau of Statistics Referent Datum Meddelande nr Sida Kansliskrivare Irena Przyjalkowska 08-63

Läs mer

Sambo, barn, gift, isär? Parbildning och separationer bland förstagångsföräldrar. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Sambo, barn, gift, isär? Parbildning och separationer bland förstagångsföräldrar. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2012:1 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Sambo, barn, gift, isär? Parbildning och separationer bland förstagångsföräldrar Demografiska rapporter 2000:1 Sveriges framtida

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Sammanfattning Generellt sett är trångboddheten låg i Sverige idag. År 2002 var cirka 15 procent av hushållen trångbodda enligt norm 3, vilken innebär att det ska finnas

Läs mer

Barnens del av kakan. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Välstånd och fattigdom bland barn Demografiska rapporter 2002:1

Barnens del av kakan. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Välstånd och fattigdom bland barn Demografiska rapporter 2002:1 Demografisk analys och Jämställdhet Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Barnens del av kakan Välstånd och fattigdom bland barn 1991-1999 Demografiska rapporter 2002:1 2 3 Förord På uppdrag av Socialdepartementet

Läs mer

Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010

Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2010 Befolkningsförändring 2000 2010 211 Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3 Folkmängd 31 december 21 Män Ålder Kvinnor 1,,8,6 % Folkmängd 31 december 21 Befolkningsförändring 2 21 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Barn- och familjestatistisk

Barn- och familjestatistisk Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (17) Barn- och familjestatistisk 2011 LE0102 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Bland små barn är det ovanligt att ha förlorat någon förälder. Av alla barn upp till och med 5 år har knappt 1 200 barn. Se även tabell 6.

Bland små barn är det ovanligt att ha förlorat någon förälder. Av alla barn upp till och med 5 år har knappt 1 200 barn. Se även tabell 6. Barn och deras familjer 2005 6. Barn vars föräldrar avlidit %DUQYDUVI UlOGUDUDYOLGLW År 2005 var det omkring 3 000 barn som förlorade en av sina föräldrar. Det är vanligare att uppleva sin pappas än sin

Läs mer

Familjer och hushåll

Familjer och hushåll Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 018-25497 Befolkning 2016:2 29.11.2016 Familjer och hushåll 31.12.2015 Statistiken för 2015 visar att den genomsnittliga hushållsstorleken är 2,10 personer, vilket är

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

9. Barnomsorg. 9. Barnomsorg. Tabell 9.1 a Barnomsorgsform för barn 1-5 år efter ålder i september Antal (viktat) och procent

9. Barnomsorg. 9. Barnomsorg. Tabell 9.1 a Barnomsorgsform för barn 1-5 år efter ålder i september Antal (viktat) och procent 9. Barnomsorg Tabell 9.1 a Barnomsorgsform för barn 1-5 år efter ålder i september 2002. (viktat) och procent Ålder Kommunal Förskola Familje- Egen Släkting, Barnen är hemma Annat Uppgift Samtliga förskola

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2004:06. Upp till 18. fakta om barn och ungdom

Barnombudsmannen rapporterar br2004:06. Upp till 18. fakta om barn och ungdom Barnombudsmannen rapporterar br2004:06 Upp till 18 fakta om barn och ungdom Barnombudsmannen 2004 Författare: Åsa Nordström (redaktör) Marie Berlin Karin Lundström Lotta Persson, Statistiska centralbyrån

Läs mer

Kärlek över gränserna

Kärlek över gränserna DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 2015:1 migration och familjebildning I denna rapport studeras utrikes födda som invandrade till Sverige mellan 1998 och 2007 från att de invandrade fram till en eventuell

Läs mer

Två av tre mammor till barn under tre år har sysselsättning

Två av tre mammor till barn under tre år har sysselsättning Befolkning 2013 Sysselsättning 2011 Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning Två av tre mammor till barn under tre år har sysselsättning Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick det

Läs mer

Vi fortsätter att föda fler barn

Vi fortsätter att föda fler barn Vi fortsätter att föda fler barn En historisk tillbakablick på barnafödandet i Sverige visar en uppåtgående trend under 1800-talet och kraftiga svängningar under 1900-talet. Idag beräknas kvinnor i genomsnitt

Läs mer

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund Folkmängd i Skellefteå - efter utländsk bakgrund Beskrivning av statistiken - Bild 1 Födelseland Födelseland anger det land där personen är född. Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

5. Separationer mellan föräldrar

5. Separationer mellan föräldrar 5. Separationer mellan föräldrar Inledning År 2000 berördes drygt 51 000 barn av en separation mellan föräldrarna. Då är separationer t.o.m. det år barnen fyller 17 inräknade. Uppgiften gäller barn till

Läs mer

HEMMA HOS OSS - bostäder för dagens familjer

HEMMA HOS OSS - bostäder för dagens familjer HEMMA HOS OSS - bostäder för dagens familjer Dagens bostadsbyggande utgår från den allt mer sällsynta kärnfamiljen. Statistik för olika hushållstyper visar i dag på tendenser som avviker från heteronormen.

Läs mer

Barn- och familjestatistik

Barn- och familjestatistik Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (18) Barn- och familjestatistik 2015 LE0102 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Demografisk analys: På egna ben. En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet

Demografisk analys: På egna ben. En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Demografisk analys: På egna ben. En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet 2015:3 BE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde...

Läs mer

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2013:2. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Barnafödande i nya relationer

DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2013:2. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Barnafödande i nya relationer DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2013:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Barnafödande i nya relationer Demografiska rapporter 2000:1 Sveriges framtida befolkning 2000:2 Barn och deras familjer 1999 2001:1

Läs mer

Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3,1 - 90 -

Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3,1 - 90 - Landareal: 4 189 kvkm Invånare per kvkm: 3,1 Folkmängd 31 december 25 Ålder Män - 9 - Kvinnor - 8 - - 7 - - 6 - - 5 - - 4 - - 3 - - 2 - - 1 - - - 1,2 1,,8,6,4,2,,,2,4,6,8 1, 1,2 % % Folkmängd 31 december

Läs mer

rt 2010 o p ap cial r o S

rt 2010 o p ap cial r o S - Innehållsförteckning Kapitel 1: Transnationell migration Kapitel 2: Anknytning till arbetsmarknaden och ungas etablering Kapitel 3: Fattigdomens förändring, utbredning och dynamik Kapitel 4: Multipla

Läs mer

Demografisk analys: Bo nära eller långt bort? Avstånd mellan barn och föräldrar efter en separation

Demografisk analys: Bo nära eller långt bort? Avstånd mellan barn och föräldrar efter en separation Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Demografisk analys: Bo nära eller långt bort? Avstånd mellan barn och föräldrar efter en separation 1975 2013 2015:4 BE0701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2

Läs mer

Att använda SCB:s data i registerbaserad forskning

Att använda SCB:s data i registerbaserad forskning Att använda SCB:s data i registerbaserad forskning 2015-11-17 Andreas Blomquist Jonas Färnstrand SCB:s uppgift Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Samordna överlämnandet av statistiska uppgifter

Läs mer

TEMARAPPORT 2013:3 UTBILDNING. Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande. Nybörjare 2005/06

TEMARAPPORT 2013:3 UTBILDNING. Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande. Nybörjare 2005/06 TEMARAPPORT 2013:3 UTBILDNING Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande. Nybörjare 2005/06 TEMARAPPORT 2013:3 UTBILDNING Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande.

Läs mer

Befolkningsförändringar bland barn 2001

Befolkningsförändringar bland barn 2001 23 Befolkningsförändringar bland barn 21 Stor variation i antalet födda Antalet födda har ökat år från år sedan 1999 då antalet var som lägst sedan toppåret 199. År 21 föddes 91 466 barn, 44 238 flickor

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Sambo, barn, gift, isär? 2012:1 BE0701

Sambo, barn, gift, isär? 2012:1 BE0701 Befolkning och välfärd/prognosinstitutet 2012-03-30 1(9) Sambo, barn, gift, isär? 2012:1 BE0701 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

På egna ben En beskrivning av ungas flytt

På egna ben En beskrivning av ungas flytt DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 2015:3 På egna ben En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet Demografiska rapporter 2000:1 Sveriges framtida befolkning 2000:2 Barn och deras familjer 1999 2001:1

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån 2013 Yearbook of Educational Statistics 2014 Official Statistics of Sweden

Läs mer

Småbarn och deras flyttningar

Småbarn och deras flyttningar Statistik och Analys Stadsledningskontoret Småbarn och deras flyttningar En registerstudie där vi följt alla barn som föddes i Göteborg under åren 2000-2005 fram till dess att de var sex år och började

Läs mer

Sammanfattning 2015:5

Sammanfattning 2015:5 Sammanfattning Syftet med denna rapport är att ge ett samlat kunskapsunderlag om föräldraförsäkringens utveckling i Sverige och andra länder, samt att utvärdera på vilket sätt ett mer jämställt föräldraledighetsuttag

Läs mer

Samband mellan barns och föräldrars utbildning

Samband mellan barns och föräldrars utbildning TEMARAPPORT 2016:1 UTBILDNING Samband mellan barns och föräldrars utbildning TEMARAPPORT 2016:1 UTBILDNING Samband mellan barns och föräldrars utbildning Statistiska centralbyrån 2016 Report 2016:1 Intergenerational

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2013

Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildning och forskning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Educational Statistics 2013 Official Statistics of Sweden Statistics

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985

UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985 Stockholms Universitet Sociologiska institutionen UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985 Karin Lundström D-uppsats i Demografi Höstterminen 2009 Handledare: Ann-Zofie Duvander 2 Sammanfattning

Läs mer

Barns sociala relationer

Barns sociala relationer LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 119 Barns sociala relationer Utgivna publikationer i serien Levnadsförhållanden 1 Hälsa och sjukvårdskonsumtion 1974 2 Sysselsättning och arbetsplatsförhållanden 1974 3 Boendeförhållanden

Läs mer

Befolkningsregister i forskningen

Befolkningsregister i forskningen Befolkningsregister i forskningen 2011-05-05 Peter Abrahamsson Linus Johansson Registret över totalbefolkningen (RTB) Historiska registret Flergenerationsregistret Personnummerförändringar Folk- och bostadsräkningar

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2005

Utbildningsstatistisk årsbok 2005 Utbildningsstatistisk årsbok 2005 Statistiska centralbyrån 2004 Yearbook of Educational Statistics 2005 Offi cial Statistics of Sweden Statistics Sweden 2004 Producent/Producer SCB, Enheten Utbildning

Läs mer

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige

Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Temarapport 29:4 Tema: Utbildning Arbetsmarknaden för högutbildade utrikesfödda en jämförelse mellan personer födda i annat land än Sverige och personer födda i Sverige Utbildning och forskning Temarapport

Läs mer

Den utrikes födda befolkningen ökar

Den utrikes födda befolkningen ökar 1 Utrikes födda Den utrikes födda befolkningen ökar Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den utrikes födda befolkningen fortsätter att öka. Vid årets

Läs mer

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 Statistics Sweden 2016 Report 2016:2 The

Läs mer

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG Ungdomars boende lägesrapport 2012 Ungdomars boende lägesrapport 2012 Boverket april 2012 Titel: Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport: 2012:7 Utgivare: Boverket april

Läs mer

Befolkningsframskrivningar 2010 BE0401

Befolkningsframskrivningar 2010 BE0401 Befolkning och välfärd/prognosinstitutet 2008-05-07 1(8) Befolkningsframskrivningar 2010 BE0401 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard Hushållens ekonomiska standard Sta Hushållens ekonomiska standard Innehåll Innehåll Hushållens ekonomiska standard... 5 De totala beloppen för olika inkomstslag... 6 Inkomstspridning... 7 Ekonomisk standard

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

10 Tillgång till fritidshus

10 Tillgång till fritidshus Tillgång till fritidshus 201 10 Tillgång till fritidshus Bland de många olika former av rekreation och miljöombyte som finns för befolkningen, är en relativt vanlig form fritidsboende. Vanligast är nog

Läs mer

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Välkommen till Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Reviderad 2013-03-01 Reviderad 2013-10-24 UN 48 Reviderad 2015-07-01 TAXA Avgiften

Läs mer

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 24 KF Tabell 13: Antal utrikes födda boende i kommunen och omflyttningar av utrikes födda fördelade efter världsdel och vistelsetid i Sverige 1 (5) Finland Norge Övriga

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer